Ministerstvo zemědělství České republiky. Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo zemědělství České republiky. Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství"

Transkript

1 Ministerstvo zemědělství České republiky Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství Praha 1998

2 Vedoucí autorského kolektivu: JUDr. Jiří Štancl Autorský kolektiv: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., stať Ing. Pavla Flajšmanová, stať Mgr. Veronika Martínková, stať Mgr. Miloslava Milotová, stať Mgr. Ondřej Mrzena, stať Mgr. Pavel Pokorný, stať JUDr. Jiří Štancl, ostatní Mgr. David Urbanec, stať Lektoři: Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. Ing. Václav Kotál Ing. Josef Vraný 2

3 Předmluva Úspěch podnikání v zemědělství stejně jako v každém jiném odvětví je výsledkem schopnosti zemědělských podnikatelů transformovat světové vývojové trendy a zkušenosti předních podniků na svých farmách. Moderní zemědělství, chce-li být konkurenceschopné, se těmto trendům nemůže vyhnout. Být konkurenceschopný vyžaduje být dobrým manažerem a zemědělským odborníkem, který dokáže účelně využít a propojit dostupné přírodní, technické a lidské zdroje a na úrovni zvládnout technologické, ekonomické, organizační a řídící procesy. Souhrnným měřítkem konkurenceschopnosti podniku je jeho výkonnost měřená ekonomickými ukazateli. V čele úspěšného zemědělského podniku stojí vždy schopný manažer, který má široké znalosti a dovede si poradit. Úspěch podnikání závisí na znalostech a schopnostech stanovit promyšlený výrobní program včetně jeho technologického řešení. Vedle životních zkušeností je to především výsledek odborných vědomostí stále doplňovaných o nové výrobní programy a technologická řešení. Podnikatelský úspěch nemůže být výsledkem intuice, nýbrž je podmíněn odpovědně vypracovaným výrobním programem. Pro tyto účely slouží řada odborných podkladů a příruček. Jedním z nich je i soubor technologických, technických a ekonomických normativních ukazatelů a právních norem a doporučení vydaných ve třech samostatných publikacích. Jejich účelem je operativně poskytnout zemědělcům ověřené srovnávací ukazatele a postupy, které mohou využít k rozhodování o struktuře a technologiích výroby svého podniku. Kromě knižního vydání existuje též databáze technických, technologických a ekonomických normativních ukazatelů, výrobních technologií, právních norem a doporučení ve formě počítačového poradenského systému AgroConsult. Poradenský systém umožňuje dynamicky sestavovat výrobní programy a hodnotit výrobní technologie podle metod používaných ve státech s vyspělým zemědělstvím. Využívání těchto normativních ukazatelů v zemědělské praxi by mělo usnadnit přechod České republiky do Evropské unie v oblasti zemědělství. Dr. Ing. Dušan Vaněk 1. náměstek ministra zemědělství 3

4 Úvod Syn končí zemědělskou školu. Možná jste ve stejné situaci. Nebo jste zaměstnancem v družstvu a chcete se osamostatnit. Nebo máte usedlost se zemědělskou půdou, která volá po využití. Nebo, jako rolník, hledáte cestu k lepšímu prosazení se na trhu. A mnoho dalších situací, které mají jedno společné: jak dál? Nevíte-li, prolistujte následující kapitoly - usnadní Vám to rozhodování. Víte-li, prolistujte je také - vyhnete se nepříjemnostem a chybám. Nemusíte je podrobně číst - a vůbec už ne všechny. Vybírejte jen to, co momentálně potřebujete. Kapitolu, kterou právě hledáte, si můžete přečíst celou. Například chcete vědět, jak a odkud získat peníze, pak si vyberete kapitolu 3. a přečte si - její část 1. Úvod (dozvíte se o čem kapitola je), - její část 2. Výklad (seznámíte se s probíranými tématy podrobněji), - její část 3. Rady, doporučení, vzory (jsou z praxe, dají vám tip nebo ukáží vzor), - její část 4. Právní předpisy (zjistíte, kde se můžete dozvědět další informace). Nebo se chcete podívat do všech kapitol, ale jenom stručně, o čem jsou - pak z každé kapitoly si přečtete pouze její část 1., tedy 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. a 6.1. Nebo si chcete ze všech kapitol vytáhnout praktické tipy - pak z každé kapitoly si přečtete pouze její část 3. ( , 3.3., 4.3., 5.3. a 6.3.). Nebo se chcete podívat, jaké právní předpisy tu kterou oblast upravují - pak si přečtete části 4., to znamená 1.4., 2.4. nebo třeba 5.4. a tak dále. Nečtěte všechno - šetřete čas! Vybírejte si! Proto se vracejte k obsahu a vytáhněte si to, co vás právě zajímá. Kniha se může číst i na přeskáčku, záleží jen na vaší potřebě a chuti. A ještě, než začnete číst: tato brožura zdaleka není komplexním výkladem právní úpravy zemědělství. O některých otázkách se nezmiňuje; ty, o kterých se zmiňuje, nevykládá úplným a vyčerpávajícím způsobem - to by se rozrostla na tisíc stran. Její úkol je jiný - poskytnout neprávníkům, rolníkům pouhou orientaci v problematice a naznačit, kam se obrátit dál. Je zpracována podle právního stavu k září Listopad 1998 JUDr. Jiří Štancl vedoucí autorského kolektivu 4

5 PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ ÚVOD DO PODNIKÁNÍ VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evidence rolníka: Vytvoření obchodní společnosti nebo družstva Transformace a zánik obchodní společnosti nebo družstva Fyzická osoba a právnická osoba Živnostenské oprávnění RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY NA ČEM A S ČÍM PODNIKAT ÚVOD DO PROBLEMATIKY VÝKLAD PROBLEMATIKY Půda, budovy a stroje Lidská práce RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY FINANČNÍ ZDROJE ÚVOD DO FINANCOVÁNÍ VÝKLAD FINANČNÍCH ZDROJŮ - KVANTIFIKACE Půjčka od fyzické nebo právnické osoby Úvěr Tichý společník Prodej, či emise akcií, převod obchodního podílu Spořitelní úvěrové družstvo Pomoc od státu RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY PODNIKÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ OBORY ÚVOD DO ZEMĚDĚLSKÝCH OBORŮ VÝKLAD PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ochrana přírody a krajiny Zpracování a prodej vlastních výrobků Pěstování rostlin Chov zvířat a veterinární služba Vinohradnictví a vinařství Rybářství Lesní hospodářství RADY, DOPORUČENÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY DANĚ, ÚČETNICTVÍ ÚVOD VÝKLAD DAŇOVÝCH POJMŮ Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Daň z příjmu Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z dědictví a darování Daň z převodu nemovitostí Účetnictví

6 5.3. RADY, DOPORUČENÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY RIZIKA A JAK SE JICH CHRÁNIT ÚVOD VÝKLAD Pojištění Odpovědnost za škodu Odpovědnost trestní Advokát, notář, daňový poradce Soudní řízení RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PŘEDPISY ZÁVĚR

7 1. Zahájení podnikání 1.1. Úvod do podnikání Rozhodli jste se podnikat a vybrali si právě zemědělství. Potom přichází v úvahu několik možností, jakým způsobem podnikání uskutečnit. Jste-li sám, můžete podnikat buď jako fyzická osoba anebo založit společnost s ručením omezeným. Jste-li alespoň dva, můžete podnikat jako fyzické osoby a vzájemně spolupracovat anebo založit společnost s ručením omezeným nebo veřejnou obchodní společnost nebo akciovou společnost. Je-li vás alespoň pět, můžete, kromě možností uvedených výše, založit družstvo. Shora uvedené formy můžete kombinovat anebo zvolit i více forem najednou: Jednak můžete podnikat jako fyzická osoba a jednak sám založit společnost s ručením omezeným. Tato společnost s ručením omezeným pak může založit jinou takovou společnost anebo dokonce může založit i akciovou společnost. Tímto způsobem můžete vytvořit několik subjektů - fyzickou osobu a více právnických osob - přičemž jediným společníkem a vlastníkem pořád zůstáváte sám. Taková forma podnikání může být přínosná z hlediska daňového, protože celkový příjem a následně i daňový základ, se dělí mezi více subjektů, což většinou snižuje daňové zatížení.. K založení společnosti s ručením omezeným. nepotřebujete ani příliš peněz, obvykle stačí ,- Kč na každou zakládanou společnost, případně nepotřebujete vůbec žádné finanční prostředky, zakládáte-li veřejnou obchodní společnost. Je ovšem třeba postupovat účelně a s ohledem na rozsah aktivit a objem výnosů z nich Výklad základních pojmů V jednotlivých statích si všimneme možných právních forem podnikání v zemědělství, buď jako fyzická osoba (1.2.1.) nebo jako právnická osoba ( a ). Při tom si všimneme rozdílu mezi jedním a druhým (1.2.4.) a zmíníme se o živnostenském oprávnění (1.2.5.) i když k zemědělské činnosti není potřeba Evidence rolníka: Podnikání je soustavná činnost, provozovaná pro dosažení zisku. Chcete-li podnikat, musíte postupovat podle pravidel daných právními předpisy. Jako fyzická osoba se zapíšete do evidence příslušného obecního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jde o postup poměrně jednoduchý. Ohlásíte na obecním úřadu provozování 7

8 zemědělské výroby, obecní úřad vás zapíše (k tomu nepotřebujete předkládat žádné zvláštní doklady), vydá vám osvědčení a obdržíte IČO (identifikační číslo). Za vydání osvědčení zaplatíte správní poplatek ve výši 150,- Kč. Současně obecní úřad zašle vyrozumění finančnímu úřadu a úřadu sociálního zabezpečení. S osvědčením můžete zahájit jako fyzická osoba podnikání. Podnikat pak můžete buď osobně anebo prostřednictvím jiných osob. V tomto druhém případě může jít např. o zaměstnance nebo o výpomoc rodinných příslušníků anebo o jiného podnikatele, který pro vás bude pracovat na základě obchodní smlouvy, kterou mezi sebou uzavřete. Bližší najdete v Evidence u obecního úřadu vás bez dalších náležitostí opravňuje k: a) provozování zemědělské výroby (rostlinná výroba, vinohradnictví a živočišná výroba), b) hospodaření na vodních plochách (rybářství a rybníkářství), c) hospodaření v lesích (lesní hospodářství, těžba dřeva, přibližování dřeva, vysazování porostů, mýcení lesa), d) výrobě - zpracování a prodeji vlastních zemědělských výrobků (tím jsou míněny produkty živočišné i rostlinné, jak ty, které jsou nezpracované, tak ty, které jsou zpracované do polotovarů či výrobků. Vlastní zpracování může zahrnovat např. drcení či mletí obilí, porážku zvířat, výrobu masných a jiných výrobků, výrobu vína (vinařství), pořez dřeva a veškerý prodej takovýchto produktů. Oprávnění se však nevztahuje již na prodej toho, co rolník sám nakoupí. K tomu by bylo potřeba živnostenské oprávnění ke koupi a k prodeji), e) příležitostnému poskytování prací a služeb souvisejících se zemědělskou výrobou (např. přibližování dřeva z lesa vlastním traktorem pro jiného, příležitostné poskytování zemědělských služeb jinému), f) dobývání nevyhrazených nerostů (např. těžba štěrku, písku či kamene. Jedná se o činnost na vlastních nebo pronajatých pozemcích, podmínkou je, že nejde o tzv. vyhrazené nerosty - např. žulu, vápenec apod., neboť k takové činnosti už je potřeba oprávnění k dobývání nerostů). Rozsah podnikatelské činnosti rolníka je tedy poměrně široký a na rozdíl od jiných odvětví nepotřebuje rolník řadu živnostenských oprávnění. Není ovšem vyloučeno, aby vedle výše uvedené zemědělské činnosti provozoval i činnost živnostenskou - např. nákup a prodej cizích výrobků. Živnostenské oprávnění není třeba ani k některým nezemědělským činnostem, které jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Jde o pronájem nebytových prostor a ubytování, pokud s tím nejsou spojeny jiné služby. Chce-li tedy rolník na své farmě pronajímat místnosti, bytové nebo nebytové prostory nebo garáž a nejsou s tím spojeny jiné služby než dodávka tepla, elektrické energie, teplé vody, je 8

9 k tomu oprávněn bez dalšího a nemusí žádat o žádné povolení či živnostenský list. Bude-li však k noclehu poskytovat např. snídani nebo polopenzi, potřebuje živnostenské oprávnění na ubytovací služby Vytvoření obchodní společnosti nebo družstva Spokojíte-li se s tím, že budete podnikat jako fyzická osoba v rozsahu uvedeném v předchozí stati, pak neztrácejte čas a přeskočte stati a Uvažujete-li naopak o založení obchodní společnosti, věnujte následujícímu výkladu pozornost. Mezi obchodní společnosti patří zejména: - veřejná obchodní společnost, - společnost s ručením omezeným, - akciová společnost. Vedle obchodních společností je zákonem upraveno také vytvoření družstva. Založit obchodní společnost není velký problém, zejména veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným jsou poměrně jednoduché a kapitálově nenáročné. Akciová společnost a družstvo jsou o něco komplikovanější, navíc založení akciové společnosti je kapitálově náročnější. Nejprve několik slov o obchodních společnostech obecně: obchodní společnost je právnickou osobou (viz ), založenou za účelem podnikání, která se zakládá zvláštní smlouvou, tzv. společenskou smlouvou (protože tuto smlouvu uzavírají budoucí společníci společnosti). V případech, kdy zákon dovoluje, aby společnost založila jediná osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina, vyhotovená ve formě notářského zápisu. V některých společnostech se povinně vytváří tzv. základní jmění. To je peněžitý souhrn vkladů všech společníků do společnosti. Vkladem se rozumí peníze nebo jiné hodnoty (nemovitosti, movité věci, pohledávky), které se společník zavazuje do společnosti vložit. Společník svůj závazek potom splní tím, že věc nebo pohledávku nebo peníze do majetku společnosti skutečně převede, resp. zaplatí, to znamená vklad splatí. Založení společnosti: Založení společnosti se děje, jak výše uvedeno, uzavřením společenské smlouvy, společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným se zakládá tak, že jedna nebo více fyzických osoba nebo jedna nebo více právnických osob anebo společně fyzické a právnické osoby uzavřou smlouvu o založení společnosti. Takové smlouvě se říká smlouva společenská, pokud je zakladatelů více. Je-li zakladatel jediný, jde o tzv. zakladatelskou listinu. Kroky související s vytvořením společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny vám vyřídí advokát nebo notář, o nichž je zmínka v a

10 Zakladatelská listina nebo společenská smlouva musí obsahovat: - obchodní jméno společnosti, - sídlo společnosti, - jména společníka či společníků (zakladatele), - výši jejich vkladů a výši základního jmění společnosti, které je vytvořeno právě souhrnem společenských vkladů, - předmět činnosti, to znamená oblast, v níž společnost bude podnikat, - určení osoby jednatele, tzn. osoby, která za společnost uzavírá smlouvy, jedná a podepisuje. Jednatelem bývá buď některý ze společníků (jednatelů může být i více) anebo osoba cizí. Jednatel je klíčovou osobou společnosti a chcete-li mít nad denní činností společnosti kontrolu, dělejte jednatele sám. Pověříte-li tím jinou osobu, je žádoucí uzavřít mezi ní a společností smlouvu (mandátní), která vymezí práva a povinnosti jednatele a případně způsob, jakým jednatel odpovídá společníkům - majitelům společnosti Společnost s ručením omezeným při založení nemůže být bez majetku. Její společníci musí majetek vytvořit tak, že při založení do společnosti dají tzv. vklady. Ty mohou být buď v penězích anebo v jiném majetku; např. místo peněžitého vkladu lze do společnosti vložit nemovitost nebo stroj nebo dobytek a podobně. Máte-li tedy sepsanou a podepsanou společenskou smlouvu a do společnosti vkládáte peníze, půjdete se smlouvou do banky, tam založíte účet a složíte na něj příslušnou částku a získáte o tom potvrzení. Chcete-li místo peněz vložit nemovitost, necháte si vedle společenské smlouvy sepsat ještě prohlášení o vložení nemovitosti do společnosti. Obdobně budete postupovat vkládáte-li např. stroj nebo dobytek. Prohlášení o vkladu nemovitosti musí být navíc předloženo katastrálnímu úřadu a v evidenci nemovitostí se potom objeví, že vlastníkem domu už nejste vy, nýbrž vaše společnost. Vložit do podniku můžete i pouhou pohledávku: Sousedovi jste půjčil ,- Kč, on vám je dosud dluží. Smlouvou tuto svoji pohledávku postoupíte společnosti. Napříště pak souseda bude uhánět a peníze u něj pro sebe bude vymáhat společnost, ne vy. Tyto tak zvané nepeněžité vklady jsou o něco komplikovanější, než vklady peněžité, protože musí být oceněny znaleckým posudkem soudního znalce, v některých případech i dvou znalců. U nemovitostí i movitých věcí je to logické: jak má např. úřednice (nebo soudce), který u rejstříkového soudu vaši společnost zapisuje vědět, zda vkládaný traktor má skutečně hodnotu 1, ,- Kč a ne třeba jen ,- Kč? To platí i u zmíněné pohledávky, i když v tak jednoduchém případě, jakým je dluh vašeho souseda, nad tím kroutíte hlavou. Dluží mi ,- Kč - co je na tom k oceňování? Často jsou ale vkládány pohledávky problematické - např. zahraniční, jejichž prokazatelnost výše nebo dobytnost je sporná. Soud, má-li takovýto vklad zapisovat, potřebuje mít od někoho tyto otázky vyjasněny. Proto je od roku 1996 povinnost každou pohledávku, dávanou jako vklad do obchodní společnosti, nechat znalecky ocenit. 10

11 Hodnota minimálního základního jmění ve společnosti s ručením omezeným, vytvořeného vklady zakladatele či zakladatelů, činí ,- Kč. Toto jmění ale nemusí být splaceno najednou. Postačí, je-li před zápisem do rejstříku splaceno ,- Kč. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, která rozhoduje o nejdůležitějších otázkách a mimo jiné jmenuje a odvolává jednatele. Založení veřejné obchodní společnosti nevyžaduje vůbec žádný majetkový vklad. Postup je obdobný, to je. uzavření smlouvy, přičemž zakladateli musí být nejméně dvě osoby. Společenská smlouva musí obsahovat pouze: - obchodní jméno společnosti, - její sídlo, - označení společníků, - předmět podnikání. Společnost řídí a jedná za ni kterýkoliv společník, neustanovuje se proto žádný jednatel. Založení akciové společnosti je nejsložitější. Neobejdete se bez notáře, společnost se zakládá tzv. upisováním akcií buď s výzvou k upisování a konání ustavující valné hromady anebo bez této výzvy a bez konání ustavující valné hromady, a to v případě, dohodnou-li se zakladatelé, že základní jmění upíší oni sami. Základní jmění akciové společnosti je minimálně 1, ,- Kč. Upisování akcií znamená, že zakladatel (akcionář) se zavazuje koupit si určitý počet akcií a zaplatit za ně. Toto zaplacení (splacení vkladu) se pak může stát buď složením peněz anebo nepeněžitým plněním (např. převodem movité či nemovité věci na společnost). Po úpisu předá společnost akcionáři zatímní listy, které nahrazují upsané akcie až do doby, než akcionář svůj závazek splatí. Po splacení obdrží výměnou za zatímní listy akcie, které společnost vydá. Akcie mohou existovat také v tak zvané zaknihované podobě, to znamená., že neexistují fyzicky jako papíry, ale jejich hodnota a počet je zapsán v evidenci střediska cenných papírů a obchoduje se s nimi formou příkazů k prodeji a koupi, které zájemce realizuje ve středisku cenných papírů. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, to je shromáždění všech akcionářů. Na valné hromadě se rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti - o rozšíření nebo zúžení její činnosti, o změně stanov, o zániku společnosti, o schválení účetní uzávěrky, o rozdělení zisku a dalších. Hlasovat může každý akcionář, akcionáři disponují různým počtem hlasů. Počet hlasů odpovídá velikosti akciového podílu akcionáře. Většinou v akciové společnosti každých 1.000,- Kč nominálního akciového podílu představuje jeden hlas. 11

12 Má-li společnost základní jmění 1, ,- Kč, tvořené tisícem kusů akcií po 1.000,- Kč, pak držitel 450 ks akcií má 450 hlasů, držitel 10ti ks akcií má 10 hlasů a podobně. Hodnota, napsaná na akcii (například 1.000,- Kč) je tak zvanou nominální hodnotou. Prosperuje-li společnost, je o její akcie zájem, takže se prodávají třeba za 1.300,- Kč kus. Tato reálná hodnota akcie se také nazývá kurz. Třísetkorunový rozdíl mezi nominální hodnotou a reálnou hodnotou je tak zvané ažio. Je-li špatná hospodářská situace, pak 1.000,- Kč akcie v nominálu se prodá jen za 800,- Kč, anebo také za 50,- Kč. Hodnoty akcií velkých podniků (jejich kurzy) se pravidelně zveřejňují v Hospodářských novinách. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, minimálně tříčlenné. Předseda nebo některý z členů (nebo společně) za společnost jedná a podepisuje. Akciová společnost má také dozorčí radu, která kontroluje a dozírá na činnost představenstva. Uvažujete-li o založení akciové společnosti, pak doporučuji jediné - zavřít toto povídání a obrátit se na advokáta nebo notáře, kteří se těmito záležitostmi zabývají. Častou formou podnikání v zemědělství je družstvo. Nemusíme hned myslet na dřívější jednotná (a těžkopádná) zemědělská družstva. Již pět osob může založit družstvo, jeho zapisované základní jmění musí činit nejméně ,- Kč. Jmění se vytváří tím, že zakládající nebo následně přistupující členové splácejí členské vklady, jejichž výše je určena stanovami. Prvním krokem k založení družstva je konání ustavující schůze, na které zakládající členové určí zapisované základní jmění družstva, zvolí představenstvo družstva a kontrolní komisi a schválí stanovy. Ve stanovách musí být: - obchodní jméno družstva, - sídlo družstva, - předmět činnosti družstva, - stanovení výše členských vkladů, - orgány družstva (minimálně představenstvo a kontrolní komise), - úprava členství, - eventuelně další záležitosti. O konání ustavující schůze musí být pořízen notářský zápis. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby, zaplatí-li vstupní vklad. Je-li podle stanov členství spojeno s pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát i ta fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let věku. Člen může svá členská práva převést na jiného člena anebo, se souhlasem představenstva, i na jinou osobu - nečlena. Mezi založením společnosti a zápisem do obchodního rejstříku: Vaše společnost, ať už je to společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní 12

13 společnost nebo jiná nebo družstvo, byla uzavřením společenské smlouvy již založena. Potřebujete ale, aby začala prakticky fungovat a aby jí okolí vzalo na vědomí - a to se stane tak, že soud společnost zapíše do zvláštního seznamu, tzn. do obchodního rejstříku. Jak to zařídit? Patrně tím pověříte advokáta (notáře), který vám společnost zakládal a sepsal zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Chcete-li si zápis u soudu vyřídit sám, vezmete sepsanou a podepsanou smlouvu či listinu, s ní se dostavíte do banky, kde složíte vklady (v případě, že vkládáte vklady peněžité). S dalším vyhotovením smlouvy se pak odeberete na živnostenský úřad, kde pro každou požadovanou činnost si obstaráte živnostenský list. Připojíte svůj výpis z trestního rejstříku, několik dalších papírů, a to: - prohlášení o zákazu konkurence (jako jednatel společnosti totiž nesmíte své společnosti konkurovat, to znamená, že nesmíte na sebe, jako na fyzickou osobu "přetáhnout" obchod, který jste rozjednal jménem společnosti), - prohlášení o splacení a o správě vkladu, event. potvrzení peněžního ústavu o zaplacení peněžitého vkladu, - doklady o vkladech nepeněžitých. (znalecké posudky, smlouvy a jiné). Rozsah a podoba listin bývá odlišná podle toho, zda o zápis žádáte u rejstříku v Plzni, v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králově nebo Českých Budějovicích. Máte-li potřebné listiny pohromadě, sepíšete návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, podepíšete je a pravost svého podpisu necháte úředně ověřit, vylepíte kolek za 3.100,- Kč (společnost s ručením omezeným, se základním jměním Kč) a s výše popsanými listinami odešlete tomu soudu, v jehož obvodu má založená společnost své sídlo - anebo to tam odnesete a předáte na podatelně. Dál už nezbývá než čekat; máte-li vše správně, mohlo by vám do třiceti dnů přijít písemné rozhodnutí soudu, že vaše společnost byla zapsána - nic už nebrání tomu, abyste naplno začali. Může se stát, že poběží dny, týdny i měsíce (stane se, že i roky); to bohužel je ovlivněno i tím, u jakého soudu jste se rozhodli společnost zapsat, to znamená v obvodu jakého soudu má společnost sídlo. Znám případ, kdy společnost raději žádost o zápis vzala zpět, změnila v dokumentech sídlo do jiného kraje, tím se dostala k jinému soudu, kde byla bez průtahů zapsána. Pak jen provedla změnu sídla do rodného kraje. Opět se obrnila trpělivostí, ale již naplno fungovala. Nutno ovšem říci, že situace se zlepšuje i pokud jde o rychlost zápisu společnosti. I tak ale občas potřebujete uzavřít některé smlouvy ještě dříve, než je společnost do rejstříku zapsaná. Stojíte například nad smlouvou o nájmu nebytových prostor v nichž společnost má sídlit - smím podepsat? Nesmím? Společnost jsme již založili, podepsali jsme společenskou smlouvu a dokonce požádali obchodní rejstřík o zápis! Ale na druhé straně, soud nás dosud nezapsal! A co když nám ten zápis nakonec ani neprojde?! Nebojte se, smíte. Mezi založením a zapsáním společnosti mohou zakladatelé 13

14 činit některé nezbytné úkony. Obdobně mohou například uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnancem. K podepisování v tomto období viz 1.3. Plnou podnikatelskou aktivitu by ale měla začít společnost vyvíjet až po zápisu do rejstříku. Na závěr stati o obchodních společnostech jedna pověra - je prý nejvýhodnější založit společnost s ručením omezeným proto, že v případě neschopnosti splácet, ručí společníci do ,- Kč. Někdy se dokonce tvrdí i to, že ze společnosti s ručením omezeným nemohou věřitelé dostat víc než ,- Kč, i kdyby dlužila milióny. Obojí je omyl. Společnost s ručením omezeným, stejně jako akciová společnost a družstvo, odpovídá za svoje závazky celým svým majetkem. Nemá-li společnost žádný majetek, pak ani akcionáři v akciové společnosti ani členové družstva - nedají-li si do stanov výjimku - ale ani společníci společnosti s ručením omezeným, kteří své vklady splatili, neručí za závazky společnosti. Jedině ti společníci společnosti s ručením omezeným, kteří dosud nesplatili svůj vklad, ručí za závazky společnosti s ručením omezeným, avšak jen do výše nesplacené části vkladu! Ve veřejné obchodní společnosti odpovídají za závazky společnosti společníci a jsou tedy ve stejném postavení, jako by podnikali jako fyzické osoby. 14

15 Nejdůležitější rozdíly mezi jednotlivými společnostmi: ============================================================= v.o.s. s.r.o. a.s. družstvo ============================================================= požadované základní jmění: ,- Kč ,- Kč ,- Kč =============================================================p očet členů (fyzických osob): a více až 50 a více a více ============================================================= jedná za ni: kterýkoli představenstvo představenstvo společník jednatel ============================================================= způsob společenská společenská buď výzva ustavující založení: smlouva smlouva k úpisu členská akcií a VH schůze (zakladatelská listina) nebo bez výzvy a bez VH ============================================================= (zkratka VH znamená valná hromada) Transformace a zánik obchodní společnosti nebo družstva Život přináší stále změny a tak jednoho dne třeba zjistíte, že je načase vaši prosperující společnost předat někomu mladšímu. Možná to bude syn, možná úplně cizí osoba. Máte-li tuto možnost ve svém "eseročku" zakotvenu (viz 1.3.), budete postupovat následovně: - svoláte valnou hromadu společnosti, která o prodeji rozhodne a necháte o průběhu valné hromady pořídit notářský zápis. Jste-li sám, necháte si své rozhodnutí napsat formou notářského zápisu, - uzavřete smlouvu o převodu obchodního podílu, - podáte návrh na změnu zápisu společníka v obchodním rejstříku. Jakmile obchodní rejstřík změnu společníka zapíše, je tím i navenek dáno, že společnost má jiného majitele. Obchodní společnost není samoúčelná. Ukáže-li se, že nepřináší žádné výhody, stává se dlouhodobě břemenem, nemá význam ji udržovat. Rolník, tak jako každý podnikatel, má stále na mysli cíl svého snažení; podnikání za účelem zisku, a současně - a v tom se liší od ostatních podnikatelů - udržování a zvelebování krajiny. Nedaří-li se tyto cíle realizovat v obchodní společnosti, je namístě uvažovat o změně. Možná, že vaše společnost s ručením omezeným tak prosperuje, že hledáte cestu k rozšiřování, další společníky, kteří se chtějí zúčastnit kapitálově - pak 15

16 začněte uvažovat o přeměně (transformaci) společnosti na akciovou. Noví zájemci bodu upisovat nové akcie, bude se zvyšovat základní jmění, společnost poroste. Zánik obchodní společnosti nebo družstva: Může ovšem dojít i k situaci opačné; ukáže se, že bude prospěšné činnost společnosti s ručením omezeným ukončit. Není to neštěstí, nýbrž běžný jev hospodářského života u nás i v zahraničí. Dokud společnost přináší svému majiteli výhody je opodstatněná. Jakmile se situace změní, je namístě včas skončit. Tím ale nemusíte končit podnikání. Budete pokračovat třeba jako fyzická osoba. Ukončení činnosti se může stát trojí cestou: a) Společnost necháte existovat, ale její aktivity utlumíte, to znamená., že převezmete jako fyzická osoba její pohledávky (aktiva) a závazky (pasiva), její majetek, event. i zaměstnance, má-li je. Převzetí se musí stát zvláštními smlouvami a to smlouvami o postoupení pohledávek a smlouvami o převzetí dluhů. Posledně uvedené smlouvy ke své platnosti vyžadují souhlas věřitele - osoby, které společnost dluží! Převzetí majetku se uskuteční smlouvami kupními nebo darovacími, převzetí zaměstnanců pak buď dohodou o ukončení pracovního poměru ve stávající společnosti a novou pracovní smlouvou s podnikatelem nebo tak zvanou delimitací. Tou se rozumí převod zaměstnanců (části nebo všech) bez nových smluv na nového zaměstnavatele proto, že předchozí zaměstnavatel omezuje nebo končí činnost. Co v souvislosti s převodem majetku nedoporučuji, je rozdělení majetku a dluhů, převedení majetku jinam a ponechání samotných dluhů společnosti. Začalo se tomu říkat tunelování a mohou z takové činnosti hrozit postihy. Po všech převodech (a nějaké starosti to zabere) musíte počítat s tím, že společnost s ručením omezeným právně existuje dál a tudíž je nutné minimálně vypracovat každoročně daňové přiznání pro finanční úřad, i když společnost nepřijala ani korunu. Proto nepokládám tuto variantu za příliš praktickou, ledaže byste měli zvláštní důvod - např. počítali v blízké budoucnosti s obnovením činnosti společnosti s ručením omezeným. anebo prázdnou společnost chtěli prodat spekulantovi, který honem potřebuje mít jakoukoliv společnost, aby skrze ni mohl "prohnat" své obchody nebo peníze. b) Společnost zlikvidujete - provedete její zánik s likvidací. To znamená: - uskutečnit valnou hromadu (nebo, jste-li sám, o svém rozhodnutí pořídit notářský zápis), - jmenovat likvidátora (může jím být kdokoliv, i společník), - oznámit vstup společnosti do likvidace obchodnímu rejstříku (zmapovat veškerý majetek, pohledávky i závazky a provést účetní rozvahu), - oznámit vstup do likvidace všem známým věřitelům a vstup do likvidace zveřejnit (zpravidla v Obchodním věstníku), 16

17 - sestavit ke dni vstupu do likvidace likvidační účetní rozvahu, - postupně vypořádat všechny závazky (dluhy) zpeněžením majetku společnosti, a to nejprve dluhy vůči státu, sestavit likvidační účetní závěrku a předložit společníkům spolu s konečnou zprávou a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku mezi společníky, - zajistit výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Po svém jmenování provádí následné úkony likvidátor. Likvidaci společnosti se zřídka podaří provést do jednoho roku. c) Společnost podstoupí konkursní řízení a potom zanikne. I to má několik kroků: - někdo z věřitelů společnosti podá soudu návrh na prohlášení konkurzu. Může jej na svou společnost podat i jednatel a je-li společnost předlužená, pak to dokonce udělat musí, - bude nařízeno soudní jednání, kterého se zúčastní jednak navrhující věřitel, jednak úpadce a soud poté rozhodne, zda prohlásí konkurz anebo, zda návrh na konkurz zamítne. - bude-li konkurz prohlášen, ustanoví soud správce konkurzní podstaty. Ten zmapuje majetkovou situaci společnosti, - věřitelé přihlásí písemně u soudu své pohledávky, - je-li věřitelů více, ustanoví si s vědomím soudu věřitelský výbor. Ten spolupracuje se správcem konkurzní podstaty v zájmu toho, aby byly co neúčinněji uspokojeny nároky věřitelů, - správce konkursní podstaty svolá věřitele a oznámí každému z nich, zda přihlášenou pohledávku uznává či popírá. Nepopře-li ji správce, ani nikdo z ostatních věřitelů, pokládá se pohledávka za zjištěnou a musí se s ní počítat při uspokojování (úhradě) věřitelů, pokud ovšem společnost vůbec nějaký majetek má. Popře-li správce pohledávku, má věřitel právo podat u soudu proti správci žalobu a ve zvláštním soudním řízení má možnost pravost své pohledávky prokázat. - správce pak usiluje o zpeněžení majetku společnosti a podaří-li se to, je výtěžek rozdělen (po úhradě nákladů konkurzu) mezi věřitele, - po ukončeném konkursním řízení se společnost vymaže z obchodního rejstříku. Právnická nebo fyzická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nesmí za určitých podmínek dále živnostensky podnikat. Nemá-li ovšem rolník živnostenské oprávnění a podniká-li pouze v zemědělské výrobě na základě zápisu u obecního úřadu (viz ), toto omezení se ho netýká Fyzická osoba a právnická osoba Nejprve připomenu kdo je kdo. Stále je rozšířen názor, že fyzická osoba je ten, kdo není zapsán do obchodního rejstříku a právnická osoba ten, kdo tam zapsán je. Říká se také, že právnická osoba je ten, kdo podniká a fyzická osoba ten, kdo nepodniká. Jak kdosi trefně napsal (tuším že JUDr. Bárta, CSc, z Ústavu státu a práva), 17

18 fyzická osoba je, na rozdíl od právnické, nadána schopností ženit se a nosit kalhoty. Výstižnější vysvětlení sotva najdete. Fyzická osoba je člověk z masa a kostí, ať podniká nebo nepodniká a nepřestává jím být ani když se zapíše do obchodního rejstříku. Právnická osoba je společnost (i když tvořená někdy jediným společníkem), která vzniká tím, že se zapíše do obchodního rejstříku. Občas se setkáte také s dřívější terminologii občan (dnešní fyzická osoba) a organizace (dnešní právnická osoba). Prosté, ale nutné občas připomenout Živnostenské oprávnění Shora bylo vysvětleno, že podniká-li rolník jako fyzická osoba na základě evidence u obecního úřadu, nepotřebuje k provozu zemědělské výroby žádné živnostenské oprávnění, přičemž provoz zemědělské výroby, jak bylo výše ukázáno, je poměrně široký. Podniká-li ovšem v jiném oboru - např.: koupě a prodej cizích výrobků nebo zboží, hostinské činnosti, zprostředkovatelské činnosti, řemeslnické činnosti apod., pak potřebuje ke každé takové činnosti živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění se vydává formou živnostenského listu a vydává ho živnostenský úřad. Předpoklady pro vydání živnostenského oprávnění jsou: - dosažení věku 18ti let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost Podle živnostenského zákona se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který souvisí s předmětem podnikání a není rozhodující, zda se jedná o trestný čin úmyslný nebo nedbalostní. Např. žadatel o podnikání v autodopravě se nebude pokládat za bezúhonného, byl-li odsouzen soudem pro nedbalostní trestný čin v souvislosti s dopravní nehodou. Za bezúhonného se dále nepovažuje ten, kdo byl odsouzen pravomocně i pro jiný trestný čin než související s předmětem podnikání, jestliže je obava, že obdobného činu se dopustí při provozování živnosti. Byl-li např. žadatel v minulosti opakovaně odsouzen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, byť to nebylo v souvislosti s řízením motorových vozidel, bude zřejmě pokládán za nezpůsobilého pro podnikání v autodopravě. Živnosti jsou buď ohlašovací nebo koncesované. Ke druhým je třeba státní přivolení, tzv. koncese. Živnosti ohlašovací jsou buď volné (nevyžadují odborné znalosti) nebo řemeslné (vyžadují vyučení) nebo vázané (vyžadují jinou odbornou kvalifikaci). Živnostenský úřad při obecním (městském) úřadu vydává živnostenské listy živností ohlašovacích volných, okresní úřad vydává živnostenské listy živností 18

19 ohlašovacích řemeslných a vázaných a živností koncesovaných. Za vystavení živnostenského listu se platí poplatky ve výši 1.000,- Kč, 2.000,- Kč nebo 3.000,- Kč Rady, doporučení, vzory 1. Nejjednodušší je začít podnikat jako fyzická osoba. 2. Časový postup při založení společnosti s ručením omezeným s minimálním vkladem je následující: - vymyslete si obchodní jméno, určete sídlo, - navštivte notáře nebo advokáta a požádejte o sepsání smlouvy či zakladatelské listiny nejméně 3x, - s jedním vyhotovením smlouvy a částkou ,- Kč jděte do banky, která založí účet a dá Vám potvrzení o složení vkladu, - s druhým vyhotovením jděte na živnostenský úřad, pokud vedle zemědělské činnosti máte v předmětu podnikání též živnost (třeba koupi a prodej cizích výrobků), - kupte si kolky za 3.100,- Kč, - se živnostenským listem, potvrzením banky a kolkem se vraťte k advokátovi (notáři), který vám smlouvu sepisoval a požádejte ho o zajištění zápisu do obchodního rejstříku. - ten pak vezme třetí vyhotovení smlouvy, sepíše návrh na zápis, přiloží všechny potřebné listiny a kolek a zašle soudu. - po čase vám přijde usnesení, že společnost je zapsána. 3. Zakládáte-li společnost s dobrým přítelem, zvažte ještě jednou, zda skutečně je nejlepší vklady vložit v poměru 50 : 50. Časem patrně zjistíte, že na důležité otázky máte každý jiný názor a není, kdo by rozhodl. 4. Dříve, než zadáte advokátovi či notáři sepsání společenské smlouvy o založení společnosti a příslušných dokladů, zatelefonujte si na obchodní rejstřík a přesvědčte se, zda vámi navrhované jméno společnosti, které vám dalo takovou práci si vymyslet, už nemá zapsáno jiná společnost. Ušetříte si tím předělávání veškerých dokumentů včetně smlouvy, živnostenského listu a jiných příloh. 5. Do společenské smlouvy si v každém případě zakotvěte (případně požadujte po tom, kdo smlouvu zpracovává, aby tam zakotvil) přechod obchodního podílu na dědice v případě úmrtí a také možnost převodu podílu na osobu stojící mimo společnost. Tím ušetříte mnoho problémů jednak dědicům, ale také sám sobě, rozhodnete-li se obchodní podíl někdy prodat 6. Za společnost s ručením omezeným od okamžiku zápisu do obchodního rejstříku jedná a podepisuje jednatel. V období před zápisem, od uzavření společenské smlouvy, však jednají a podepisují všichni zakladatelé (společníci). 19

20 7. Budete-li prodávat své výrobky a produkty, nepotřebujete živnostenské oprávnění ke koupi a k prodeji. Vyplývá to z toho, že jste zapsán jako rolník. Živnostenské oprávnění nepotřebujete ani tehdy, pronajímáte-li své místnosti a prostory a budovy, pokud ovšem s tímto pronajímáním zároveň neposkytujete služby jako např. snídani, polopenzi nebo jiné. 20

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více