Ministerstvo zemědělství České republiky. Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo zemědělství České republiky. Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství"

Transkript

1 Ministerstvo zemědělství České republiky Právní normy a doporučení pro podnikatele v zemědělství Praha 1998

2 Vedoucí autorského kolektivu: JUDr. Jiří Štancl Autorský kolektiv: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., stať Ing. Pavla Flajšmanová, stať Mgr. Veronika Martínková, stať Mgr. Miloslava Milotová, stať Mgr. Ondřej Mrzena, stať Mgr. Pavel Pokorný, stať JUDr. Jiří Štancl, ostatní Mgr. David Urbanec, stať Lektoři: Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. Ing. Václav Kotál Ing. Josef Vraný 2

3 Předmluva Úspěch podnikání v zemědělství stejně jako v každém jiném odvětví je výsledkem schopnosti zemědělských podnikatelů transformovat světové vývojové trendy a zkušenosti předních podniků na svých farmách. Moderní zemědělství, chce-li být konkurenceschopné, se těmto trendům nemůže vyhnout. Být konkurenceschopný vyžaduje být dobrým manažerem a zemědělským odborníkem, který dokáže účelně využít a propojit dostupné přírodní, technické a lidské zdroje a na úrovni zvládnout technologické, ekonomické, organizační a řídící procesy. Souhrnným měřítkem konkurenceschopnosti podniku je jeho výkonnost měřená ekonomickými ukazateli. V čele úspěšného zemědělského podniku stojí vždy schopný manažer, který má široké znalosti a dovede si poradit. Úspěch podnikání závisí na znalostech a schopnostech stanovit promyšlený výrobní program včetně jeho technologického řešení. Vedle životních zkušeností je to především výsledek odborných vědomostí stále doplňovaných o nové výrobní programy a technologická řešení. Podnikatelský úspěch nemůže být výsledkem intuice, nýbrž je podmíněn odpovědně vypracovaným výrobním programem. Pro tyto účely slouží řada odborných podkladů a příruček. Jedním z nich je i soubor technologických, technických a ekonomických normativních ukazatelů a právních norem a doporučení vydaných ve třech samostatných publikacích. Jejich účelem je operativně poskytnout zemědělcům ověřené srovnávací ukazatele a postupy, které mohou využít k rozhodování o struktuře a technologiích výroby svého podniku. Kromě knižního vydání existuje též databáze technických, technologických a ekonomických normativních ukazatelů, výrobních technologií, právních norem a doporučení ve formě počítačového poradenského systému AgroConsult. Poradenský systém umožňuje dynamicky sestavovat výrobní programy a hodnotit výrobní technologie podle metod používaných ve státech s vyspělým zemědělstvím. Využívání těchto normativních ukazatelů v zemědělské praxi by mělo usnadnit přechod České republiky do Evropské unie v oblasti zemědělství. Dr. Ing. Dušan Vaněk 1. náměstek ministra zemědělství 3

4 Úvod Syn končí zemědělskou školu. Možná jste ve stejné situaci. Nebo jste zaměstnancem v družstvu a chcete se osamostatnit. Nebo máte usedlost se zemědělskou půdou, která volá po využití. Nebo, jako rolník, hledáte cestu k lepšímu prosazení se na trhu. A mnoho dalších situací, které mají jedno společné: jak dál? Nevíte-li, prolistujte následující kapitoly - usnadní Vám to rozhodování. Víte-li, prolistujte je také - vyhnete se nepříjemnostem a chybám. Nemusíte je podrobně číst - a vůbec už ne všechny. Vybírejte jen to, co momentálně potřebujete. Kapitolu, kterou právě hledáte, si můžete přečíst celou. Například chcete vědět, jak a odkud získat peníze, pak si vyberete kapitolu 3. a přečte si - její část 1. Úvod (dozvíte se o čem kapitola je), - její část 2. Výklad (seznámíte se s probíranými tématy podrobněji), - její část 3. Rady, doporučení, vzory (jsou z praxe, dají vám tip nebo ukáží vzor), - její část 4. Právní předpisy (zjistíte, kde se můžete dozvědět další informace). Nebo se chcete podívat do všech kapitol, ale jenom stručně, o čem jsou - pak z každé kapitoly si přečtete pouze její část 1., tedy 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. a 6.1. Nebo si chcete ze všech kapitol vytáhnout praktické tipy - pak z každé kapitoly si přečtete pouze její část 3. ( , 3.3., 4.3., 5.3. a 6.3.). Nebo se chcete podívat, jaké právní předpisy tu kterou oblast upravují - pak si přečtete části 4., to znamená 1.4., 2.4. nebo třeba 5.4. a tak dále. Nečtěte všechno - šetřete čas! Vybírejte si! Proto se vracejte k obsahu a vytáhněte si to, co vás právě zajímá. Kniha se může číst i na přeskáčku, záleží jen na vaší potřebě a chuti. A ještě, než začnete číst: tato brožura zdaleka není komplexním výkladem právní úpravy zemědělství. O některých otázkách se nezmiňuje; ty, o kterých se zmiňuje, nevykládá úplným a vyčerpávajícím způsobem - to by se rozrostla na tisíc stran. Její úkol je jiný - poskytnout neprávníkům, rolníkům pouhou orientaci v problematice a naznačit, kam se obrátit dál. Je zpracována podle právního stavu k září Listopad 1998 JUDr. Jiří Štancl vedoucí autorského kolektivu 4

5 PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ ÚVOD DO PODNIKÁNÍ VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evidence rolníka: Vytvoření obchodní společnosti nebo družstva Transformace a zánik obchodní společnosti nebo družstva Fyzická osoba a právnická osoba Živnostenské oprávnění RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY NA ČEM A S ČÍM PODNIKAT ÚVOD DO PROBLEMATIKY VÝKLAD PROBLEMATIKY Půda, budovy a stroje Lidská práce RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY FINANČNÍ ZDROJE ÚVOD DO FINANCOVÁNÍ VÝKLAD FINANČNÍCH ZDROJŮ - KVANTIFIKACE Půjčka od fyzické nebo právnické osoby Úvěr Tichý společník Prodej, či emise akcií, převod obchodního podílu Spořitelní úvěrové družstvo Pomoc od státu RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PRÁVNÍ PŘEDPISY PODNIKÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ OBORY ÚVOD DO ZEMĚDĚLSKÝCH OBORŮ VÝKLAD PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ochrana přírody a krajiny Zpracování a prodej vlastních výrobků Pěstování rostlin Chov zvířat a veterinární služba Vinohradnictví a vinařství Rybářství Lesní hospodářství RADY, DOPORUČENÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY DANĚ, ÚČETNICTVÍ ÚVOD VÝKLAD DAŇOVÝCH POJMŮ Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Daň z příjmu Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z dědictví a darování Daň z převodu nemovitostí Účetnictví

6 5.3. RADY, DOPORUČENÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY RIZIKA A JAK SE JICH CHRÁNIT ÚVOD VÝKLAD Pojištění Odpovědnost za škodu Odpovědnost trestní Advokát, notář, daňový poradce Soudní řízení RADY, DOPORUČENÍ, VZORY PŘEDPISY ZÁVĚR

7 1. Zahájení podnikání 1.1. Úvod do podnikání Rozhodli jste se podnikat a vybrali si právě zemědělství. Potom přichází v úvahu několik možností, jakým způsobem podnikání uskutečnit. Jste-li sám, můžete podnikat buď jako fyzická osoba anebo založit společnost s ručením omezeným. Jste-li alespoň dva, můžete podnikat jako fyzické osoby a vzájemně spolupracovat anebo založit společnost s ručením omezeným nebo veřejnou obchodní společnost nebo akciovou společnost. Je-li vás alespoň pět, můžete, kromě možností uvedených výše, založit družstvo. Shora uvedené formy můžete kombinovat anebo zvolit i více forem najednou: Jednak můžete podnikat jako fyzická osoba a jednak sám založit společnost s ručením omezeným. Tato společnost s ručením omezeným pak může založit jinou takovou společnost anebo dokonce může založit i akciovou společnost. Tímto způsobem můžete vytvořit několik subjektů - fyzickou osobu a více právnických osob - přičemž jediným společníkem a vlastníkem pořád zůstáváte sám. Taková forma podnikání může být přínosná z hlediska daňového, protože celkový příjem a následně i daňový základ, se dělí mezi více subjektů, což většinou snižuje daňové zatížení.. K založení společnosti s ručením omezeným. nepotřebujete ani příliš peněz, obvykle stačí ,- Kč na každou zakládanou společnost, případně nepotřebujete vůbec žádné finanční prostředky, zakládáte-li veřejnou obchodní společnost. Je ovšem třeba postupovat účelně a s ohledem na rozsah aktivit a objem výnosů z nich Výklad základních pojmů V jednotlivých statích si všimneme možných právních forem podnikání v zemědělství, buď jako fyzická osoba (1.2.1.) nebo jako právnická osoba ( a ). Při tom si všimneme rozdílu mezi jedním a druhým (1.2.4.) a zmíníme se o živnostenském oprávnění (1.2.5.) i když k zemědělské činnosti není potřeba Evidence rolníka: Podnikání je soustavná činnost, provozovaná pro dosažení zisku. Chcete-li podnikat, musíte postupovat podle pravidel daných právními předpisy. Jako fyzická osoba se zapíšete do evidence příslušného obecního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jde o postup poměrně jednoduchý. Ohlásíte na obecním úřadu provozování 7

8 zemědělské výroby, obecní úřad vás zapíše (k tomu nepotřebujete předkládat žádné zvláštní doklady), vydá vám osvědčení a obdržíte IČO (identifikační číslo). Za vydání osvědčení zaplatíte správní poplatek ve výši 150,- Kč. Současně obecní úřad zašle vyrozumění finančnímu úřadu a úřadu sociálního zabezpečení. S osvědčením můžete zahájit jako fyzická osoba podnikání. Podnikat pak můžete buď osobně anebo prostřednictvím jiných osob. V tomto druhém případě může jít např. o zaměstnance nebo o výpomoc rodinných příslušníků anebo o jiného podnikatele, který pro vás bude pracovat na základě obchodní smlouvy, kterou mezi sebou uzavřete. Bližší najdete v Evidence u obecního úřadu vás bez dalších náležitostí opravňuje k: a) provozování zemědělské výroby (rostlinná výroba, vinohradnictví a živočišná výroba), b) hospodaření na vodních plochách (rybářství a rybníkářství), c) hospodaření v lesích (lesní hospodářství, těžba dřeva, přibližování dřeva, vysazování porostů, mýcení lesa), d) výrobě - zpracování a prodeji vlastních zemědělských výrobků (tím jsou míněny produkty živočišné i rostlinné, jak ty, které jsou nezpracované, tak ty, které jsou zpracované do polotovarů či výrobků. Vlastní zpracování může zahrnovat např. drcení či mletí obilí, porážku zvířat, výrobu masných a jiných výrobků, výrobu vína (vinařství), pořez dřeva a veškerý prodej takovýchto produktů. Oprávnění se však nevztahuje již na prodej toho, co rolník sám nakoupí. K tomu by bylo potřeba živnostenské oprávnění ke koupi a k prodeji), e) příležitostnému poskytování prací a služeb souvisejících se zemědělskou výrobou (např. přibližování dřeva z lesa vlastním traktorem pro jiného, příležitostné poskytování zemědělských služeb jinému), f) dobývání nevyhrazených nerostů (např. těžba štěrku, písku či kamene. Jedná se o činnost na vlastních nebo pronajatých pozemcích, podmínkou je, že nejde o tzv. vyhrazené nerosty - např. žulu, vápenec apod., neboť k takové činnosti už je potřeba oprávnění k dobývání nerostů). Rozsah podnikatelské činnosti rolníka je tedy poměrně široký a na rozdíl od jiných odvětví nepotřebuje rolník řadu živnostenských oprávnění. Není ovšem vyloučeno, aby vedle výše uvedené zemědělské činnosti provozoval i činnost živnostenskou - např. nákup a prodej cizích výrobků. Živnostenské oprávnění není třeba ani k některým nezemědělským činnostem, které jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Jde o pronájem nebytových prostor a ubytování, pokud s tím nejsou spojeny jiné služby. Chce-li tedy rolník na své farmě pronajímat místnosti, bytové nebo nebytové prostory nebo garáž a nejsou s tím spojeny jiné služby než dodávka tepla, elektrické energie, teplé vody, je 8

9 k tomu oprávněn bez dalšího a nemusí žádat o žádné povolení či živnostenský list. Bude-li však k noclehu poskytovat např. snídani nebo polopenzi, potřebuje živnostenské oprávnění na ubytovací služby Vytvoření obchodní společnosti nebo družstva Spokojíte-li se s tím, že budete podnikat jako fyzická osoba v rozsahu uvedeném v předchozí stati, pak neztrácejte čas a přeskočte stati a Uvažujete-li naopak o založení obchodní společnosti, věnujte následujícímu výkladu pozornost. Mezi obchodní společnosti patří zejména: - veřejná obchodní společnost, - společnost s ručením omezeným, - akciová společnost. Vedle obchodních společností je zákonem upraveno také vytvoření družstva. Založit obchodní společnost není velký problém, zejména veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným jsou poměrně jednoduché a kapitálově nenáročné. Akciová společnost a družstvo jsou o něco komplikovanější, navíc založení akciové společnosti je kapitálově náročnější. Nejprve několik slov o obchodních společnostech obecně: obchodní společnost je právnickou osobou (viz ), založenou za účelem podnikání, která se zakládá zvláštní smlouvou, tzv. společenskou smlouvou (protože tuto smlouvu uzavírají budoucí společníci společnosti). V případech, kdy zákon dovoluje, aby společnost založila jediná osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina, vyhotovená ve formě notářského zápisu. V některých společnostech se povinně vytváří tzv. základní jmění. To je peněžitý souhrn vkladů všech společníků do společnosti. Vkladem se rozumí peníze nebo jiné hodnoty (nemovitosti, movité věci, pohledávky), které se společník zavazuje do společnosti vložit. Společník svůj závazek potom splní tím, že věc nebo pohledávku nebo peníze do majetku společnosti skutečně převede, resp. zaplatí, to znamená vklad splatí. Založení společnosti: Založení společnosti se děje, jak výše uvedeno, uzavřením společenské smlouvy, společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným se zakládá tak, že jedna nebo více fyzických osoba nebo jedna nebo více právnických osob anebo společně fyzické a právnické osoby uzavřou smlouvu o založení společnosti. Takové smlouvě se říká smlouva společenská, pokud je zakladatelů více. Je-li zakladatel jediný, jde o tzv. zakladatelskou listinu. Kroky související s vytvořením společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny vám vyřídí advokát nebo notář, o nichž je zmínka v a

10 Zakladatelská listina nebo společenská smlouva musí obsahovat: - obchodní jméno společnosti, - sídlo společnosti, - jména společníka či společníků (zakladatele), - výši jejich vkladů a výši základního jmění společnosti, které je vytvořeno právě souhrnem společenských vkladů, - předmět činnosti, to znamená oblast, v níž společnost bude podnikat, - určení osoby jednatele, tzn. osoby, která za společnost uzavírá smlouvy, jedná a podepisuje. Jednatelem bývá buď některý ze společníků (jednatelů může být i více) anebo osoba cizí. Jednatel je klíčovou osobou společnosti a chcete-li mít nad denní činností společnosti kontrolu, dělejte jednatele sám. Pověříte-li tím jinou osobu, je žádoucí uzavřít mezi ní a společností smlouvu (mandátní), která vymezí práva a povinnosti jednatele a případně způsob, jakým jednatel odpovídá společníkům - majitelům společnosti Společnost s ručením omezeným při založení nemůže být bez majetku. Její společníci musí majetek vytvořit tak, že při založení do společnosti dají tzv. vklady. Ty mohou být buď v penězích anebo v jiném majetku; např. místo peněžitého vkladu lze do společnosti vložit nemovitost nebo stroj nebo dobytek a podobně. Máte-li tedy sepsanou a podepsanou společenskou smlouvu a do společnosti vkládáte peníze, půjdete se smlouvou do banky, tam založíte účet a složíte na něj příslušnou částku a získáte o tom potvrzení. Chcete-li místo peněz vložit nemovitost, necháte si vedle společenské smlouvy sepsat ještě prohlášení o vložení nemovitosti do společnosti. Obdobně budete postupovat vkládáte-li např. stroj nebo dobytek. Prohlášení o vkladu nemovitosti musí být navíc předloženo katastrálnímu úřadu a v evidenci nemovitostí se potom objeví, že vlastníkem domu už nejste vy, nýbrž vaše společnost. Vložit do podniku můžete i pouhou pohledávku: Sousedovi jste půjčil ,- Kč, on vám je dosud dluží. Smlouvou tuto svoji pohledávku postoupíte společnosti. Napříště pak souseda bude uhánět a peníze u něj pro sebe bude vymáhat společnost, ne vy. Tyto tak zvané nepeněžité vklady jsou o něco komplikovanější, než vklady peněžité, protože musí být oceněny znaleckým posudkem soudního znalce, v některých případech i dvou znalců. U nemovitostí i movitých věcí je to logické: jak má např. úřednice (nebo soudce), který u rejstříkového soudu vaši společnost zapisuje vědět, zda vkládaný traktor má skutečně hodnotu 1, ,- Kč a ne třeba jen ,- Kč? To platí i u zmíněné pohledávky, i když v tak jednoduchém případě, jakým je dluh vašeho souseda, nad tím kroutíte hlavou. Dluží mi ,- Kč - co je na tom k oceňování? Často jsou ale vkládány pohledávky problematické - např. zahraniční, jejichž prokazatelnost výše nebo dobytnost je sporná. Soud, má-li takovýto vklad zapisovat, potřebuje mít od někoho tyto otázky vyjasněny. Proto je od roku 1996 povinnost každou pohledávku, dávanou jako vklad do obchodní společnosti, nechat znalecky ocenit. 10

11 Hodnota minimálního základního jmění ve společnosti s ručením omezeným, vytvořeného vklady zakladatele či zakladatelů, činí ,- Kč. Toto jmění ale nemusí být splaceno najednou. Postačí, je-li před zápisem do rejstříku splaceno ,- Kč. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, která rozhoduje o nejdůležitějších otázkách a mimo jiné jmenuje a odvolává jednatele. Založení veřejné obchodní společnosti nevyžaduje vůbec žádný majetkový vklad. Postup je obdobný, to je. uzavření smlouvy, přičemž zakladateli musí být nejméně dvě osoby. Společenská smlouva musí obsahovat pouze: - obchodní jméno společnosti, - její sídlo, - označení společníků, - předmět podnikání. Společnost řídí a jedná za ni kterýkoliv společník, neustanovuje se proto žádný jednatel. Založení akciové společnosti je nejsložitější. Neobejdete se bez notáře, společnost se zakládá tzv. upisováním akcií buď s výzvou k upisování a konání ustavující valné hromady anebo bez této výzvy a bez konání ustavující valné hromady, a to v případě, dohodnou-li se zakladatelé, že základní jmění upíší oni sami. Základní jmění akciové společnosti je minimálně 1, ,- Kč. Upisování akcií znamená, že zakladatel (akcionář) se zavazuje koupit si určitý počet akcií a zaplatit za ně. Toto zaplacení (splacení vkladu) se pak může stát buď složením peněz anebo nepeněžitým plněním (např. převodem movité či nemovité věci na společnost). Po úpisu předá společnost akcionáři zatímní listy, které nahrazují upsané akcie až do doby, než akcionář svůj závazek splatí. Po splacení obdrží výměnou za zatímní listy akcie, které společnost vydá. Akcie mohou existovat také v tak zvané zaknihované podobě, to znamená., že neexistují fyzicky jako papíry, ale jejich hodnota a počet je zapsán v evidenci střediska cenných papírů a obchoduje se s nimi formou příkazů k prodeji a koupi, které zájemce realizuje ve středisku cenných papírů. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, to je shromáždění všech akcionářů. Na valné hromadě se rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti - o rozšíření nebo zúžení její činnosti, o změně stanov, o zániku společnosti, o schválení účetní uzávěrky, o rozdělení zisku a dalších. Hlasovat může každý akcionář, akcionáři disponují různým počtem hlasů. Počet hlasů odpovídá velikosti akciového podílu akcionáře. Většinou v akciové společnosti každých 1.000,- Kč nominálního akciového podílu představuje jeden hlas. 11

12 Má-li společnost základní jmění 1, ,- Kč, tvořené tisícem kusů akcií po 1.000,- Kč, pak držitel 450 ks akcií má 450 hlasů, držitel 10ti ks akcií má 10 hlasů a podobně. Hodnota, napsaná na akcii (například 1.000,- Kč) je tak zvanou nominální hodnotou. Prosperuje-li společnost, je o její akcie zájem, takže se prodávají třeba za 1.300,- Kč kus. Tato reálná hodnota akcie se také nazývá kurz. Třísetkorunový rozdíl mezi nominální hodnotou a reálnou hodnotou je tak zvané ažio. Je-li špatná hospodářská situace, pak 1.000,- Kč akcie v nominálu se prodá jen za 800,- Kč, anebo také za 50,- Kč. Hodnoty akcií velkých podniků (jejich kurzy) se pravidelně zveřejňují v Hospodářských novinách. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, minimálně tříčlenné. Předseda nebo některý z členů (nebo společně) za společnost jedná a podepisuje. Akciová společnost má také dozorčí radu, která kontroluje a dozírá na činnost představenstva. Uvažujete-li o založení akciové společnosti, pak doporučuji jediné - zavřít toto povídání a obrátit se na advokáta nebo notáře, kteří se těmito záležitostmi zabývají. Častou formou podnikání v zemědělství je družstvo. Nemusíme hned myslet na dřívější jednotná (a těžkopádná) zemědělská družstva. Již pět osob může založit družstvo, jeho zapisované základní jmění musí činit nejméně ,- Kč. Jmění se vytváří tím, že zakládající nebo následně přistupující členové splácejí členské vklady, jejichž výše je určena stanovami. Prvním krokem k založení družstva je konání ustavující schůze, na které zakládající členové určí zapisované základní jmění družstva, zvolí představenstvo družstva a kontrolní komisi a schválí stanovy. Ve stanovách musí být: - obchodní jméno družstva, - sídlo družstva, - předmět činnosti družstva, - stanovení výše členských vkladů, - orgány družstva (minimálně představenstvo a kontrolní komise), - úprava členství, - eventuelně další záležitosti. O konání ustavující schůze musí být pořízen notářský zápis. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby, zaplatí-li vstupní vklad. Je-li podle stanov členství spojeno s pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát i ta fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let věku. Člen může svá členská práva převést na jiného člena anebo, se souhlasem představenstva, i na jinou osobu - nečlena. Mezi založením společnosti a zápisem do obchodního rejstříku: Vaše společnost, ať už je to společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní 12

13 společnost nebo jiná nebo družstvo, byla uzavřením společenské smlouvy již založena. Potřebujete ale, aby začala prakticky fungovat a aby jí okolí vzalo na vědomí - a to se stane tak, že soud společnost zapíše do zvláštního seznamu, tzn. do obchodního rejstříku. Jak to zařídit? Patrně tím pověříte advokáta (notáře), který vám společnost zakládal a sepsal zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Chcete-li si zápis u soudu vyřídit sám, vezmete sepsanou a podepsanou smlouvu či listinu, s ní se dostavíte do banky, kde složíte vklady (v případě, že vkládáte vklady peněžité). S dalším vyhotovením smlouvy se pak odeberete na živnostenský úřad, kde pro každou požadovanou činnost si obstaráte živnostenský list. Připojíte svůj výpis z trestního rejstříku, několik dalších papírů, a to: - prohlášení o zákazu konkurence (jako jednatel společnosti totiž nesmíte své společnosti konkurovat, to znamená, že nesmíte na sebe, jako na fyzickou osobu "přetáhnout" obchod, který jste rozjednal jménem společnosti), - prohlášení o splacení a o správě vkladu, event. potvrzení peněžního ústavu o zaplacení peněžitého vkladu, - doklady o vkladech nepeněžitých. (znalecké posudky, smlouvy a jiné). Rozsah a podoba listin bývá odlišná podle toho, zda o zápis žádáte u rejstříku v Plzni, v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králově nebo Českých Budějovicích. Máte-li potřebné listiny pohromadě, sepíšete návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, podepíšete je a pravost svého podpisu necháte úředně ověřit, vylepíte kolek za 3.100,- Kč (společnost s ručením omezeným, se základním jměním Kč) a s výše popsanými listinami odešlete tomu soudu, v jehož obvodu má založená společnost své sídlo - anebo to tam odnesete a předáte na podatelně. Dál už nezbývá než čekat; máte-li vše správně, mohlo by vám do třiceti dnů přijít písemné rozhodnutí soudu, že vaše společnost byla zapsána - nic už nebrání tomu, abyste naplno začali. Může se stát, že poběží dny, týdny i měsíce (stane se, že i roky); to bohužel je ovlivněno i tím, u jakého soudu jste se rozhodli společnost zapsat, to znamená v obvodu jakého soudu má společnost sídlo. Znám případ, kdy společnost raději žádost o zápis vzala zpět, změnila v dokumentech sídlo do jiného kraje, tím se dostala k jinému soudu, kde byla bez průtahů zapsána. Pak jen provedla změnu sídla do rodného kraje. Opět se obrnila trpělivostí, ale již naplno fungovala. Nutno ovšem říci, že situace se zlepšuje i pokud jde o rychlost zápisu společnosti. I tak ale občas potřebujete uzavřít některé smlouvy ještě dříve, než je společnost do rejstříku zapsaná. Stojíte například nad smlouvou o nájmu nebytových prostor v nichž společnost má sídlit - smím podepsat? Nesmím? Společnost jsme již založili, podepsali jsme společenskou smlouvu a dokonce požádali obchodní rejstřík o zápis! Ale na druhé straně, soud nás dosud nezapsal! A co když nám ten zápis nakonec ani neprojde?! Nebojte se, smíte. Mezi založením a zapsáním společnosti mohou zakladatelé 13

14 činit některé nezbytné úkony. Obdobně mohou například uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnancem. K podepisování v tomto období viz 1.3. Plnou podnikatelskou aktivitu by ale měla začít společnost vyvíjet až po zápisu do rejstříku. Na závěr stati o obchodních společnostech jedna pověra - je prý nejvýhodnější založit společnost s ručením omezeným proto, že v případě neschopnosti splácet, ručí společníci do ,- Kč. Někdy se dokonce tvrdí i to, že ze společnosti s ručením omezeným nemohou věřitelé dostat víc než ,- Kč, i kdyby dlužila milióny. Obojí je omyl. Společnost s ručením omezeným, stejně jako akciová společnost a družstvo, odpovídá za svoje závazky celým svým majetkem. Nemá-li společnost žádný majetek, pak ani akcionáři v akciové společnosti ani členové družstva - nedají-li si do stanov výjimku - ale ani společníci společnosti s ručením omezeným, kteří své vklady splatili, neručí za závazky společnosti. Jedině ti společníci společnosti s ručením omezeným, kteří dosud nesplatili svůj vklad, ručí za závazky společnosti s ručením omezeným, avšak jen do výše nesplacené části vkladu! Ve veřejné obchodní společnosti odpovídají za závazky společnosti společníci a jsou tedy ve stejném postavení, jako by podnikali jako fyzické osoby. 14

15 Nejdůležitější rozdíly mezi jednotlivými společnostmi: ============================================================= v.o.s. s.r.o. a.s. družstvo ============================================================= požadované základní jmění: ,- Kč ,- Kč ,- Kč =============================================================p očet členů (fyzických osob): a více až 50 a více a více ============================================================= jedná za ni: kterýkoli představenstvo představenstvo společník jednatel ============================================================= způsob společenská společenská buď výzva ustavující založení: smlouva smlouva k úpisu členská akcií a VH schůze (zakladatelská listina) nebo bez výzvy a bez VH ============================================================= (zkratka VH znamená valná hromada) Transformace a zánik obchodní společnosti nebo družstva Život přináší stále změny a tak jednoho dne třeba zjistíte, že je načase vaši prosperující společnost předat někomu mladšímu. Možná to bude syn, možná úplně cizí osoba. Máte-li tuto možnost ve svém "eseročku" zakotvenu (viz 1.3.), budete postupovat následovně: - svoláte valnou hromadu společnosti, která o prodeji rozhodne a necháte o průběhu valné hromady pořídit notářský zápis. Jste-li sám, necháte si své rozhodnutí napsat formou notářského zápisu, - uzavřete smlouvu o převodu obchodního podílu, - podáte návrh na změnu zápisu společníka v obchodním rejstříku. Jakmile obchodní rejstřík změnu společníka zapíše, je tím i navenek dáno, že společnost má jiného majitele. Obchodní společnost není samoúčelná. Ukáže-li se, že nepřináší žádné výhody, stává se dlouhodobě břemenem, nemá význam ji udržovat. Rolník, tak jako každý podnikatel, má stále na mysli cíl svého snažení; podnikání za účelem zisku, a současně - a v tom se liší od ostatních podnikatelů - udržování a zvelebování krajiny. Nedaří-li se tyto cíle realizovat v obchodní společnosti, je namístě uvažovat o změně. Možná, že vaše společnost s ručením omezeným tak prosperuje, že hledáte cestu k rozšiřování, další společníky, kteří se chtějí zúčastnit kapitálově - pak 15

16 začněte uvažovat o přeměně (transformaci) společnosti na akciovou. Noví zájemci bodu upisovat nové akcie, bude se zvyšovat základní jmění, společnost poroste. Zánik obchodní společnosti nebo družstva: Může ovšem dojít i k situaci opačné; ukáže se, že bude prospěšné činnost společnosti s ručením omezeným ukončit. Není to neštěstí, nýbrž běžný jev hospodářského života u nás i v zahraničí. Dokud společnost přináší svému majiteli výhody je opodstatněná. Jakmile se situace změní, je namístě včas skončit. Tím ale nemusíte končit podnikání. Budete pokračovat třeba jako fyzická osoba. Ukončení činnosti se může stát trojí cestou: a) Společnost necháte existovat, ale její aktivity utlumíte, to znamená., že převezmete jako fyzická osoba její pohledávky (aktiva) a závazky (pasiva), její majetek, event. i zaměstnance, má-li je. Převzetí se musí stát zvláštními smlouvami a to smlouvami o postoupení pohledávek a smlouvami o převzetí dluhů. Posledně uvedené smlouvy ke své platnosti vyžadují souhlas věřitele - osoby, které společnost dluží! Převzetí majetku se uskuteční smlouvami kupními nebo darovacími, převzetí zaměstnanců pak buď dohodou o ukončení pracovního poměru ve stávající společnosti a novou pracovní smlouvou s podnikatelem nebo tak zvanou delimitací. Tou se rozumí převod zaměstnanců (části nebo všech) bez nových smluv na nového zaměstnavatele proto, že předchozí zaměstnavatel omezuje nebo končí činnost. Co v souvislosti s převodem majetku nedoporučuji, je rozdělení majetku a dluhů, převedení majetku jinam a ponechání samotných dluhů společnosti. Začalo se tomu říkat tunelování a mohou z takové činnosti hrozit postihy. Po všech převodech (a nějaké starosti to zabere) musíte počítat s tím, že společnost s ručením omezeným právně existuje dál a tudíž je nutné minimálně vypracovat každoročně daňové přiznání pro finanční úřad, i když společnost nepřijala ani korunu. Proto nepokládám tuto variantu za příliš praktickou, ledaže byste měli zvláštní důvod - např. počítali v blízké budoucnosti s obnovením činnosti společnosti s ručením omezeným. anebo prázdnou společnost chtěli prodat spekulantovi, který honem potřebuje mít jakoukoliv společnost, aby skrze ni mohl "prohnat" své obchody nebo peníze. b) Společnost zlikvidujete - provedete její zánik s likvidací. To znamená: - uskutečnit valnou hromadu (nebo, jste-li sám, o svém rozhodnutí pořídit notářský zápis), - jmenovat likvidátora (může jím být kdokoliv, i společník), - oznámit vstup společnosti do likvidace obchodnímu rejstříku (zmapovat veškerý majetek, pohledávky i závazky a provést účetní rozvahu), - oznámit vstup do likvidace všem známým věřitelům a vstup do likvidace zveřejnit (zpravidla v Obchodním věstníku), 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více