Evidence a zpracování záloh po

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004"

Transkript

1 Evidence a zpracování záloh po Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb bylo co nejjednodušší. Ukážeme si na příkladu možný postup zpracování záloh v účetnictví. V daňové evidenci je postup stejný, mimo záležitostí týkající se účtování vynechejte body 1 a 6. V příkladu budeme vycházet z toho, že záloha je uhrazena na základě zálohové faktury. Pokud je tomu tak, dojde při zadání úhrady zálohové faktury (proforma) faktury k automatickému převzetí informací o DPH. V jiném případě je potřeba u úhrady doplnit informace o DPH ručně. Prodej zboží s částečnou úhradou zálohou předem, příklad: 1) Nastavení účtů Pro potřeby účtování přijaté platby zálohy je potřeba si připravit analytické účty účtu 324. Použijeme např. - účet , na kterém budeme sledovat zálohy a v rámci kterého lze zpracovávat saldokonto záloh - účet , na kterém budeme sledovat DPH zálohových plateb Analogicky si připravíme účty pro poskytnuté zálohy dodavatelům Účty doplňte do účtového rozvrhu a pokud jste doposud účtovali pouze na syntetickém účtu 324, proveďte globální přeúčtování na analytický účet (funkcí F10 účtového rozvrhu - Globální přeúčtování). Doporučujeme nastavit tyto účty i do seznamu druhů účtování pro úhrady faktur (FAOZ, FADZ). Dále nastavte účty do Nastavení firmy, záložka Účetnictví Parametry účtování. Doplňte účty pro DPH v části Účty pro účtování záloh.

2 2) Zálohová faktura Vytvoříte zálohovou fakturu v agendě vystavených faktur na celkovou částku ,- Kč s uvedením základu DPH a daně. Zálohovou fakturu neúčtujte.

3 3) Úhrada zálohy Po přijetí úhrady na bankovním účtu zadáte výpis z bankovního účtu. Zadejte variabilní symbol, podle kterého vyberete záznam zálohové faktury z pohledávek a závazků, program automaticky vypočítá a nastaví základ DPH a daň. Můžete také vypočítat DPH jiným způsobem dohodnutým s odběratelem, např. z ceny s daní. Zaškrtněte údaj Zahrnout do zpracování v oddílu DPH protože na platbu vystavíte daňový doklad. U účetnictví pro podnikatele zatrhněte údaj Záloha. U daňové evidence údaj Záloha nemá význam na zaúčtování a není uveden. Vytiskněte daňový doklad o přijaté platbě např. klávesou F6 a zašlete jej odběrateli. Kopii dokladu uschovejte podobně jako ostatní daňové doklady. 221 / ,00 Kč / ,30 Kč

4 4) Zúčtovací faktura Po uskutečnění zdanitelného plnění vystavte konečnou zúčtovací fakturu. Fakturu vytvoříte s položkami, kdy v první položce uvedete celkovou výši faktury. Druhou položkou odečte tu zaplacenou zálohu. Položku nebudete zadávat ručně, ale použijete funkci F10 Vybrat uhrazené zálohy a vyberete záznam bankovního výpisu s uhrazenou zálohou. Pokud by bylo více zálohových plateb, vyberte opakovaně jednotlivé platby. Jestliže v bankovním výpise byl základ daně a daň vypočtena z poměru uhrazované částky a celkové částky faktury, může dojít k rozdílnému výpočtu daně u položky zálohy v případě, že položku zadáváte ručně. Pokud by vznikl rozdíl v DPH, je možné jej upravit přes funkci F10 Korekce tabulky DPH. Pokud se automaticky nedoplnily do položek faktury účty, zobrazte si sloupce Druh, Má dáti, Dal v položkách úpravou pohledu F5 a doplňte chybějící účty. Vytiskněte fakturu a zašlete odběrateli. 311 / ,30 Kč 311 / ,70 Kč

5 5) Úhrada zbývající částky Po přijetí úhrady na zbývající částku 38310,- Kč zaevidujte tento příjem v bankovních výpisech. 221 / ,00 Kč

6 6) Zúčtování zálohy Zúčtujte zálohu - otevřete záznam o vydané faktuře vf0001 v pohledávkách a závazcích a funkcí F10 - Zúčtovat zálohu s DPH vyberte záznam o platbě zálohy v bankovních výpisech a dokladovou řadu interních dokladů, do které se vytvoří záznamy o zúčtování zálohy. Program vygeneruje záznamy o zúčtování zálohy / ,70 Kč / ,00 Kč

7 b) Nákup zboží s částečnou úhradou zálohou předem, příklad: 1) Zálohová faktura Zadejte zálohovou fakturu do přijatých faktur. Pokud vyplníte údaje o DPH, budou využity při zadání platby zálohy v bankovních výpisech k nastavení informací o DPH. Nezaškrtávejte údaj Zahrnout do zpracování DPH. Zálohová nebo proforma faktura není daňovým dokladem. Zálohovou fakturu neúčtujte.

8 2) Úhrada zálohy Po úhradě zálohy a přijetí bankovního výpisu zadejte do bankovních výpisů úhradu zaplacené částky. Po zadání variabilního symbolu dojde k naplnění také informací o DPH podle zálohové faktury ale nezaškrtne se údaj Zahrnout do zpracování v oddílu DPH, protože zatím nemáte daňový doklad / ,00 Kč

9 3) Zaevidování daňového dokladu Jak obdržíte od dodavatele daňový doklad o přijaté platbě, upravte informace o DPH v odpovídajícím záznamu v bankovním výpise. Upravte nebo zadejte datum DPH, základ DPH a daň a zaškrtněte Zahrnout do zpracování v oddíle DPH. U účetnictví pro podnikatele zatrhněte údaj Záloha. U daňové evidence údaj Záloha nemá význam na zaúčtování a není uveden. Po uložení záznamu dojde k novému zaúčtování, kde se sníží částka účtovaná na účet dodavatelů a zaúčtuje se DPH. Označení (číslo) daňového dokladu si můžete poznamenat do údaje Poznámka (v záložce Detail položky). Daňový doklad založte k bankovnímu výpisu nebo samostatně. Pro snadnější vyhledání si na něj můžete poznamenat číslo bankovního výpisu / ,00 Kč (není účtováno znovu, položka již byla účtována v předchozím kroku) 343 / ,00 Kč

10 4) Přijetí vyúčtovávací faktury Jak obdržíte konečnou fakturu, zadejte ji do agendy přijatých faktur. V první položce vyplníte výši celkové faktury. Další položku nevytváříte, ale použijete klávesu F10 - Vybrat uhrazené zálohy a vyberete záznam bankovního výpisu s uhrazenou zálohou. Pokud by bylo více zálohových plateb, vyberte opakovaně jednotlivé platby. Jestliže v bankovním výpise byl základ daně a daň vypočtena z poměru uhrazované částky a celkové částky faktury, může dojít k rozdílnému výpočtu daně u položky zálohy v případě, že položku zadáváte ručně. Pokud by vznikl rozdíl v DPH, je možné jej upravit přes funkci F10 Korekce tabulky DPH. Pokud se automaticky nedoplnily do položek faktury účty, zobrazte si sloupce Druh, Má dáti, Dal v položkách úpravou pohledu F5 a doplňte chybějící účty. 518 / ,00 Kč 343 / ,00 Kč

11 5) Doplatek zbývající částky Uhraďte zbývající částku faktury a po obdržení výpisu z účtu zadejte úhradu do agendy bankovních výpisů. 321 / ,00 Kč

12 6) Zúčtování zálohy Zúčtujte zálohu - otevřete záznam o přijaté konečné faktuře v pohledávkách a závazcích a funkcí F10 - Zúčtovat zálohu s DPH vyberte záznam o platbě zálohy v bankovních výpisech a dokladovou řadu interních dokladů, do které se vytvoří záznamy o zúčtování zálohy. Program vygeneruje záznamy o zúčtování zálohy. 518 / ,00 Kč / ,00 Kč Poznámky: Automatické rozúčtování DPH na pomocný účet DPH ( nebo se provádí pouze v bankovních výpisech. V agendě bankovní výpisy to lze provést za předpokladu, že veškeré záznamy se zaškrtnutou volbou Zahrnout do zpracování DPH budeme považovat za úhrady záloh. V agendě pokladna se běžně používají doklady s DPH proto není možné automaticky určit, kdy jde o platby záloh a účtování je třeba zadat ručně. Stejným způsobem jako při dílčích platbách se postupuje, pokud je předem uhrazena celá částka faktury. Na vyučovacím dokladu je pak částka k úhradě 0.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah:

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah: SSBfin dokumentace Obsah: SSBfin dokumentace...1 Úvod... 2 Jak to funguje?...2 Bytový referent a účetní vše v jednom... 3 Co účetní systém v SSB2000 neobsahuje... 4 Výhody vedení účetnictví v SSB2000...

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

MRP K/S účetní agendy

MRP K/S účetní agendy MRP - Soubor účetních agend MRP K/S účetní agendy P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S účetní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více