1. Členění třídy 1. Účtová skupina Materiál 111,112, 119. Účtová skupina Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, Zboží 131, 132, 139

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139"

Transkript

1 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy na nákup zásob 8. Účtování materiálu způsobem B 9. Účtování zboží způsobem B 10. Účtování zboží v maloobchodních prodejnách 11. Slevy při nákupu zásob 12. Účtování zásob vlastní výroby způsobem B 13. Otázky a jejich řešení 14. Zdroje

2 1. Členění třídy 1 Účtová skupina 11 - Materiál 111,112, 119 Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124 Účtová skupina 13 - Zboží 131, 132, 139 Účtová skupina 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 Účtová skupina 19 - Opravné položky zásobám 191, 194, 196,

3 2. Oceňování zásob při výdeji 1. Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého Vážený průměr proměnlivý = stav na skladě + poslední přírůstek (v Kč) stav na skladě + poslední přírůstek (v množství) 2. Metoda váženého aritmetického průměru periodického Vážený průměr periodický = PS + přírůstky za období (v Kč) PS + přírůstky za období (v množství)

4 3. Metoda FIFO zásada první do skladu, první ze skladu ocenění dle nejstarší zásoby nutná pomocná evidence pro přehled o měrných jednotkách

5 3. Oceňování zásob při inventarizaci porovnání užitné hodnoty (tržní ceny) s účetním hodnotou Užitná hodnota > ocenění v účetnictví neúčtuje se! trvalé Manka a škody Užitná hodnota < ocenění v účetnictví přechodné Tvorba opravné položky

6 Schéma účtování ocenění zásob při inventarizaci 112, 132, 12. Trvalé snížení hodnoty zásob VU 549 Manka a škody 191, 196, 194, 559 Tvorba a zúčtování opravných položek očasné snížení hodnoty zásob VU Snížení (zrušení) opravné položky VU

7 4. Materiál vlastní výroby 621 Aktivace materiálu a zboží 112 Převodka na vyrobený materiál VU 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 111 Vnitropodnikové přepravné VU

8 5. Nákup materiálu v zahraničí nutnost rozlišit, zda jde o nákup z EU či nikoliv nutnost přepočítat fakturovanou cenu dle platného kurzu účtování shodné s nákupem z tuzemska zahraničního dodavatele odlišíme analytikou 321.2

9 Pořízení zásob ze země EU česká firma si sama vypočte PH česká firma je povinna vypočtenou daň odvést přidanění (samovyměření) je-li daňový doklad, má česká firma nárok na odpočet , 131 nákup zásob OFA spojovací účet PH nárok na odpočet VU povinnost přiznat PH

10 Pořízení zásob ze země mimo EU celní úřad vyměřuje clo česká firma si sama vypočte PH (základ PH = hodnota zásob + clo) , 131 nákup zásob OFA clo JC nárok na odpočet VU povinnost přiznat PH 349 spojovací účet PH

11 6. Analytická evidence materiálu podle druhů materiálu podle hmotně odpovědných osob podle místa uložení Syntetický účet vedlejší pořizovací náklady cena pořízení Pořizovací cena

12 321, Úbytek mat. v cenách Nákup mat. v cenách pořízení pořízení VU OFA, VP Přírůstek vedlejších poř. nákladů OFA, VP Úbytek poměrné části vedlejších poř. nákladů VU Poměrná část vedlejších pořizovacích nákladů = UZ * N/PSZ + PŘZ UZ = účet 112.1, str. N = suma nákladů účtu PSZ + PŘZ = str. účtu 112.1

13 7. Zálohy na nákup zásob Poskytnuté zálohy Přijaté zálohy Účtová skupina 15 Účet 324 Pohledávka vůči dodavateli Závazek vůči odběrateli ÚČTY ZÁLOH SE PO VYÚČTOVÁNÍ RUŠÍ!

14 Schéma účtování poskytnutých záloh 221, , 152, , Úhrada zálohy 3. Zúčtování zálohy 2. Pořízení zásob BV, VP VU OFA 4. oplatek faktury BV, VP Schéma účtování přijatých záloh 601, 604, , Prodej zásob 3. Zúčtování zálohy 1. Přijetí zálohy VYFA VU PP, BV 4. oplatek faktury PP, BV

15 8. Účtování materiálu způsobem B v průběhu roku: 321, nákup zásob OFA, VP 211, 221 pojistné, provize VP, BV 621, 622 aktivace VU Převzetí na sklad a úbytky se neúčtují!

16 na konci roku: nevyfakturované dodávky VU 119 vyfakturované, ale nepřevzaté dodávky VU 549 manko VU přebytek VU 648 Převod PS do spotřeby VU Převod KZ na sklad

17 9. Účtování zboží způsobem B v průběhu roku: 321, nákup zásob OFA, VP 211, 221, 379 pojistné, provize, clo VP, BV, JC 621, 622 aktivace VU Převzetí na sklad a úbytky se neúčtují!

18 na konci roku: nevyfakturované dodávky VU 119 vyfakturované, ale nepřevzaté dodávky VU 549 manko VU přebytek VU 648 Převod PS do spotřeby VU Převod KZ na sklad

19 10. Účtování zboží v maloobchodních prodejnách 321, Nákup zboží 2a. Přírůstek v prodejní ceně Prodejní cena 504 3a. Úbytek v prodejních cenách OFA, VP VU - P VU PH Marže 2b. Přírůstek oceňovacích rozdílů 3b. Úbytek oceňovacích rozdílů s mínusem VU Průměrné procento oceňovacích rozdílů (marže) = (PS + přírůstek OR)/(PS + přírůstek zboží v prodejních cenách) * 100 Přírůstek OR = účet 132.2, str. Přírůstek zboží v prodejních cenách = účet 132.1, str.

20 11. Slevy při nákupu zásob Bonus Sleva poskytnutá při splnění odběru určitého množství při dodávce v ocenění po dodávce ovlivní 548 resp. 648 Sleva z fakturované částky při zaplacení faktury v předstihu nebo hotově Skonto snížení fakturované ceny dodatečné finanční zvýhodnění

21 12. Účtování zásob vlastní výroby způsobem B 121, 122, 123, , 612, 613, 614 PS zúčtování PS (odepsání) VU Zaúčtování KZ na konci roku VU

22 13. Otázky a jejich řešení K čemu slouží účty skupiny 15? K účtování záloh na nákup zásob. Která účtová skupina je určena pro zboží? Skupina 13. Co je to bonus? Jde o typ slevy při nákupu zásob poskytnutá při splnění odběru daného množství.. Co je to FIFO? Metoda výpočtu ceny pro výdej zásob. Přírůstek zásob vlastní výroby se účtuje VE PROSPĚCH účtu které účt. třídy? 6. Účtové třídy

23 Kdy se vytváří opravná položka k zásobám materiálu? jestliže je snížení hodnoty dočasného charakteru Tržby za zboží jsou 800, PC byla 600, mzda prodavačů je 200 a odpis budovy je 50. Určete výši obchodní marže. 200 Kč. Účtový předpis trvalého snížení hodnoty zásob materiálu. 549/112 Čím je tvořen základ pro výpočet PH při dovozu z nečlenské země EU? PC + clo Co je to samovyměření? Povinnost výpočtu PH u dovozce a její odvod

24 VU nevyfakturovaná dodávka zboží zp. B: 504/389 JC-clo k dovezenému materiálu z USA: 111/379. Účtový předpis dle VU pro vnitropodnikové přepravné materiálu: 111 (112)/622 VYFA prodej zboží 311/604 VU zúčtování poskytnuté zálohy na zboží: 321/153

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování 'r:.~1iiq)t (j/vt{~ I 6 v t 15uv{ ~. ~d1.ji/fm~y:: {~7 { /d.~1(~ fnj.

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více