POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST"

Transkript

1 POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny <Číselník dodavatelů>, <Číselník odběratelů>, <Číselník zemí>, dále v nabídce <Nastavení> <Konfigurace> <Programové vybavení> <Daň z přidané hodnoty> nastavení sazeb a účtování viz. Profex 2/2004. Tento článek byl vytvořen na základě změnové dokumentace autora programu do verze Přijaté faktury Pořizování nových dokladů od se starou sazbou 22% Při pořizování dokladů program kontroluje sazby a účtování DPH podle data uskutečnění zdanitelného plnění. Podle tohoto data se z číselníku DPH načítají povolené sazby a také zaúčtování DPH. Pokud DUZP a vyšší, program automaticky doplní sazbu DPH 19% a nastavené účtování pro tuto sazbu (účet ). V případě, kdy potřebujete pořídit doklad s 22% DPH (např. leasigové splátky podle starého splátkového kalendáře, faktury s DUZP před , které jste nestačili zahrnout do správného období pokud nechcete dělat dodatečné přiznání, storno faktury od s DUZP před tímto obdobím) máte dvě možnosti: 1) Při pořízení faktury nastavíte DUZP před , program doplní staré sazby, po doplnění základu daně program vypočte daň 22%, zaúčtuje na účet Při uložení faktury program upozorní, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je mimo účetní období. Vy potvrdíte, že je to správně a program přijatou fakturu uloží. 2) Při pořízení faktury (např. leasingové splátky za květen podle starého splátkového kalendáře) zadáte DUZP dle daňového dokladu např , program doplní nové sazby DPH a Vy podle daňového dokladu přepíšete hodnotu DPH. Při zaúčtování přijaté faktury můžete účet pro zaúčtování DPH přepsat na účet , aby jste měli kontrolu, proč Vám v daňovém přiznání neodpovídá hodnota daně 19% na základ daně. Při uložení přijaté faktury Vás program upozorní, že rozdíl mezi vypočítanou částkou DPH a uvedenou částkou je větší než 1. Vy opět zadáte, že chcete doklad uložit. Pokud budete v květnu 2004 více daňových dokladů se sazbou 22%, doporučuji tuto daň účtovat na účet a k daňovému přiznání k DPH za květen si uschovat sestavu <Karty účtů> za účet Typ dokladu pro účely DPH Pro dodavatele, kteří mají v číselníku dodavatelů nastaven <Subjekt> EU plátce DPH, byl rozšířen typ DPH o: - Pořízení prostř.osobou EU - pořízení zboží prostřední osobou dle 17 (třístranný obchod uvnitř území Evropského společenství) - Osvobozené zboží o.r.eu - osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu dle 65 ( 65 odst. 1 Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je osvobozeno od daně) Přijaté zálohové faktury Přesný postup pořízení a účtování zaplacených záloh není možné uvést, protože každá zaplacená záloha a doklad k této záloze vyžaduje individuální posouzení účetních a daňových dopadů. V případě potřeby zavolejte na nebo pošlete dotaz na rádi vám poradíme v konkrétním případě. Přijatá zdanitelná plnění povinnost přiznat daň na vstupu Při pořizování přijatého zdanitelného plnění je možnost zadat přiznat daň na vstupu zároveň Bez nároku na odpočet. Jedná se o zdanitelná plnění, která použijete pro svoji osvobozenou činnost, nemáte tedy nárok na odpočet, ale přiznat daň na vstupu a odvést musíte vždy

2 Obrazovka povinnost přiznat DPH na vstupu bez nároku na odpočet V případě, že přiznáváte daň na vstupu Bez nároku na odpočet, do daňového přiznání se zapíše pouze povinnost odvést daň. V daňovém přiznání se již přijatá zdanitelná plnění na vstupu Bez nároku neuvádí. Program při povinnosti přiznat daň na vstupu vždy účtuje 343/343 ve výši vypočtené daně. Pokud tedy máte plnění bez nároku na odpočet, musíte účetním dokladem odúčtovat neuplatněnou daň do nákladů. Pro možnost kontroly obratů účtů na daňové přiznání, doporučuji účtovat: -343xxx/ 5xx000/ V případě, že budete mít Krácený nárok na odpočet, musíte neuplatněnou daň (pokrácenou) zaúčtovat do nákladů až po zpracování daňového přiznání ve výši, ve které program za celé daňové přiznání daň na vstupu pokrátí. Vystavené faktury Při pořizování vystavených faktur a pro správné naplnění řádků daňového přiznání, je opět nutné mít správně nastaven a doplněn <Číselník odběratelů> viz. Profex 2/2004. Uskutečněná plnění bez DPH V případech, kdy se jedná o fakturaci bez daně, typ DPH 0, program nabízí tyto možnosti: Obrazovka: Typ pro nulové DPH - 2 -

3 Klávesa <F1-Popis> je přístupná od verze Program zobrazí do jakého řádku se plnění zapíše a podle jakého je plnění uskutečněno. 1. Není předmětem daně z přidané hodnoty daňové přiznání neuvádí se - jedná se o případy, které nejsou předmětem daně dle 2 zákona č. 235/2004 Sb., např. postoupení vlastních pohledávek, náhrady škod, pokuty a penále 2. Bez nároku na odpočet daně daňové přiznání ř jedná se o osvobozená plnění podle 51 až 62 zákona č. 235/2004 Sb., např. nájemné pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor, převod staveb bytů a nebytových prostor po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace, zdravotnické služby, výchova a vzdělávání 3. Plnění nepodléhá dani daňové přiznání součtový ř hodnota tržeb, která se nezapočítává do základu DPH dle 89 Zvláštní režim pro cestovní službu a 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím. Jedná se např. o nákupní cenu použitého zboží pořízeného od neplátce. 4. Zvláštní případy daňové přiznání ř. 440, součtový ř osvobození ve zvláštních případech dle 68, např. nájem námořních lodí, nájem letadel užívaných leteckými společnostmi provozujícími mezinárodní dopravu za úplatu, dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropského společenství odešlou nebo přepraví do třetí země atd. 5. EU: dodání zboží daňové přiznání ř. 410, součtový ř dodání zboží dle 13 odst.2, které je osvobozeno dle 64, mimo 64 odst.2 dodání nového dopravního prostředků 6. EU: poskytnutí služeb daňové přiznání součtový ř poskytnutí služeb dle 14, u nichž je místo plnění dle 10 v zemi EU a je v této zemi zdaňováno 7. EU: dodání nového dopravního prostředku daňové přiznání ř. 420, součtový ř plnění dle 19, které je osvobozeno dle 64 odst.2 - nový dopravní prostředek je definován v 4 odst. 3b 1. byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo 2. má najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla, u lodí najeto méně než 100 hodin, u letadel nalétáno méně než 40 hodin 8. EU: přemístění obchodního majetku daňové přiznání ř. 410, součtový ř plnění dle 13 odst.6, osvobozeno dle 64 odst.4 9. EU: přeprava osob mezi státy, EU a svět daňové přiznání ř.440, součtový ř jedná se o plnění dle Vývoz zboží do třetí země daňové přiznání ř. 430, součtový ř jedná se o plnění dle 66, dodání zboží z tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno na místo určení ve třetí zemi nebo na území podle 3 odst.2 (např. ostrov Helgoland, Kanárské ostrovy, z Řecké republiky hora Athos a ostatní), pokud jsou součástí celního území Evropského společenství a na Normanské ostrovy a do San Marina. 11. Poskytnutí služeb do třetí země daňové přiznání ř. 440, součtový ř plnění dle Přeprava a služby vázané na vývoz a dovoz daňové přiznání ř.440, součtový ř plnění dle 69, přeprava zboží při vývozu, služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, pokud jsou náklady na tyto služby zahrnuty do základu daně podle

4 Příklad načítání uskutečněných plnění s nulovou sazbou DPH do přiznání k DPH Příklady vystavených faktur podle jednotlivých typů nulové sazby DPH, jak by se objevily v knize vystavených faktur (školní příklad): ******************* * DANA Strana : 1 * * K N I H A V Y S T A V E N Ý C H F A K T U R Finance * * 16:02 hod KNIHA_OF.LE5 * ******************* VAR.SYM FAKTURA ODBĚRATEL SUAU TEXT FAKTURY CELKEM KČ U DAT.SPLAT ÚHRADA KČ DNE 1 1 DANA Není předmětem daně 1,-- P , DANA Bez nároku na odopoč 2,-- P , DANA Plnění nepodléhá dan 3,-- P , DANA Zvláštní případy 4,-- P , DANA EU: dodání zboží 5,-- P , DANA EU: poskytnutí služe 6,-- P , EU os registr EU: dodání nového do 7,-- P , DANA EU: přemístění obcho 8,-- P , DANA EU: přeprava osob me 9,-- P , DANA Vývoz zboží do třetí 10,-- P , DANA Poskytnutí služeb do 11,-- P , DANA Přeprava a služby vá 12,-- P , Část daňového přiznání za výše uvedené faktury by vypadala následovně: IV.Uskutečněná plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet DIČ:CZ Částka plnění dodání zboží do jiného členského státu ( 64 mimo 64 odst. 2 a 17 odst. 2) dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované k dani v členském státě dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v členském státě vývoz zboží ( 66) ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně V. Uskutečněná plnění celkem Částka plnění Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do koef Celková částka uskut.plnění osvob.bez nároku na odpočet Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do koef Rozpis jednotlivých řádků z daňového přiznání, získaný po stisknutí klávesy F10 Výpis vstupních položek při nastavení kurzoru do políčka, kam se načítají hodnoty z dokladů: * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R410C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- EU: dodání zboží FR ,-- EU: přemístění obchodního FR CELKEM: 13,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R420C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- EU: dodání nového doprav. FR CELKEM: 7,

5 * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R430C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Vývoz zboží do třetí země FR CELKEM: 10,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R440C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Zvláštní případy FR ,-- EU: přeprava osob mezi st FR ,-- Poskytnutí služeb do třet FR ,-- Přeprava a služby váz na FR CELKEM: 36,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R510C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Plnění nepodléhá dani FR ,-- Zvláštní případy FR ,-- EU: dodání zboží FR ,-- EU: poskytnutí služeb FR ,-- EU: dodání nového doprav. FR ,-- EU: přemístění obchodního FR ,-- EU: přeprava osob mezi st FR ,-- Vývoz zboží do třetí země FR ,-- Poskytnutí služeb do třet FR ,-- Přeprava a služby váz na FR CELKEM: 75,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R530C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Bez nároku na odopočet da FR CELKEM: 2,-- Program u vystavených faktur nefiltruje podle <subjektu> v odběrateli (tuzemský plátce, tuzemský neplátce, EU osoba registr. atd) typ pro nulové DPH. V případě, že se bude jednat o fakturaci bez daně, typ DPH 0, program nabízí všechny výše uvedené možnosti. Klávesou <Mezerník> si vybíráte typ DPH, klávesou <Enter> přebíráte do řádku vystavené faktury. Řádky dokladů V detailu řádku vystavené faktury byly přidány nové položky: [NK] NK nezapočítávat hodnotu plnění do výpočtu koeficientu pro DPH Přepínač nastaven na <N = Ne>. V případě, jedná-li se o zdanitelné plnění dle 76 odst.3, nastavíte přepínač na <A = Ano>. Základy daně budou zahrnuty do řádků 520 a 540 daňového přiznání k DPH, nebudou zahrnovány do výpočtu koeficientu pro DPH. 76 Způsob krácení koeficientu (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají - 5 -

6 a) prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, který plátce používal pro svou ekonomickou činnost b) finanční činnosti podle 54, a to pouze v případě, že tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce, c) příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle 56. Obr.: Detail řádku vystavené faktury [OZ] základem daně pro DPH je obchodní přirážka (marže) Přepínač nastaven na <N = Ne>. V případě, že používáte zvláštního režimu podle 89 odst.3 (Zvláštní režim pro cestovní služby) a podle 90 odst.4 (Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím) zákona o DPH, nastavíte hodnotu přepínače na <A = Ano>. Daň se v tomto případě nepočítá z hodnoty tržby v řádku, ale z hodnoty přirážky, kterou program vypočítá jako rozdíl mezi prodejní hodnotou (tržbou) a pořizovací hodnotou (množství x nákupní cena). Je-li tento rozdíl záporný, je základem daně nula. Řádky dokladu se zvláštním režimem jsou v sestavě uskutečněných plnění označeny písmenem [Z] a lze je v sestavě dohledat. **************************************************** * Firma : Dana Strana : 1 * * Uskutečněná zdanitelná plnění za období [ ] až [ ] Finance * * Zpracováno dne : z odběratelských faktur SW-Bel(c)2004 * **************************************************** FAKTURA FAKTUROVANÁ NULOVÁ T U Z E M S K O V Ý V O Z ČÍSLO ČÁSTKA SAZBA ZÁKLAD 05% DPH 05% ZÁKLAD 19% DPH 19% ZBOŽÍ SLUŽBY MEZ.DOPRAVA ==================================== ========================================================= ===================================== ,-- 0,-- 0,-- 0, , ,70 0,-- 0,-- 0, ,-- 0,-- 0,-- 0, ,-- 950,-- 0,-- 0,-- 0,-- [Z] *** základem daně je přirážka (5000,--), hodnota plnění (15000,--), ř.1: Prodej použitého zboží ==================================== ========================================================= ===================================== CELKEM ,-- 0,-- 0,-- 0, , ,70 0,-- 0,-- 0,-- Klávesa <F11 Detail> Ve vystavených fakturách se objevila nová klávesa <F11-Detail> která podle pozice kurzoru umožňuje rychlý přístup 1. v hlavičce dokladu na změnu datumu uskutečnění zdanitelného plnění pro tisk faktury 2. v řádku faktury detail řádku (zaúčtování, sazba DPH, výpočet ceny) viz. obr. Detail řádku vystavené faktury - 6 -

7 Vystavování faktur se starou sazbou 22% DPH od PROFEX 3/2004 Při pořizování vystavených faktur program kontroluje sazby a účtování DPH podle data uskutečnění zdanitelného plnění. Podle tohoto data se z číselníku DPH načítají povolené sazby a také zaúčtování DPH. Na jedné vystavené faktuře tedy není možno použít základní sazbu 19% a 22%. V případě, že potřebujete vystavit fakturu (např. storno faktury) od s datum uskutečnění zdanitelného plnění před tímto období, postupujete následovně: - fakturu vystavíte s datumem uskutečnění zdanitelného plnění před (DPH bude 22% podle staré sazby) - v hlavičce faktury se po stisku klávesy <F11-Detail> zobrazí tabulka, kde můžete doplnit datum uskutečnění zdanitelného plnění pro tisk (DUZP2) podle skutečnosti. Obrazovka: vystavená faktura DUZP pro výstup tisku Výpočet a zaúčtování DPH bude probíhat podle DUZP na pořízené faktuře a do tisku půjde DUZP2, které neovlivní výpočty ani účtování. Daňový doklad číslo: 13 Strana : [1] FAKTURA =========================================================================================== 1.Dodavatel IČ : DIČ : CZ Variabilní MAKO. symbol 13 ================== Blatná Konst. symbol Blatná Objednávka -- Peněžní ústav Číslo účtu / Odběratel : =============================================== 3.Příjemce IČ : DIČ : CZ DANA Konečný příjemce Způsob dopravy =============================================== 6.Platební podmínky 8.Jednotka vyskladnění Den splatnosti : Forma úhrady : Převodní příkaz Datum vystavení : Datum uskut. ZP.: ============================================================================================ Označení Množství Jedn Cena/jedn Částka DPH% DPH-Kč Celkem ============================================================================================ 1. Dobropis -1,-- x 1000, ,-- 22% -220, , DPH =========== Rekapitulace ============ Sazba : ** 0% ** ** 5% ** ** 22% ** Celkem bez DPH : ,-- Základ : 0,-- 0, ,-- DPH celkem : -220,-- DPH : 0,-- 0, ,-- Cena včetně DPH : , Zaplacené zálohy : 0,-- K úhradě : ,-- ===================================== - 7 -

8 Storno celé vystavené faktury Při stornování celé vystavené faktury klávesou <F8-Storno>, kdy původní faktura měla DUZP před , program ponechá původní DUZP, jinak by se storno FA spočítala s jiným DPH (19%). Pro tisk faktury se použije DUZP2 (doplní se automaticky datem stornování), které je ve faktuře pouze pro tisk. Přijaté zálohy Pro vystavení faktury, která není účetním ani daňovým dokladem, je možné využít možnosti nulového období. V zhledem k tomu, že účetnictví i evidence DPH zpracovává doklady podle období, v případě dokladů s nulovým obdobím nejsou tyto doklady do zpracování zařazeny. Tyto evidenční faktury jsou v seznamu faktur barevně odlišeny, řádek začíná znakem plný čtvereček. Při třídění podle období jsou na začátku seznamu. Obrazovka: Evidenční zálohová faktura v přehledu vystavených faktur Program automaticky v hlavičce dokladu SuAu doplní účet Tento účet se doplňuje z globálního nastavení programu, hodnotu SuAu lze změnit. Při pořízení zálohové faktury, která není daňovým dokladem, vyplníte hodnotu požadované zálohy bez DPH a sazbu DPH podle toho, v jaké sazbě bude plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datumem vystavení, nikam nevstupuje a nic neovlivňuje. Vytvořenou zálohovou fakturu včetně daně je nutné vytisknout formulářem pro tisk, aby bylo jednoznačně patrné, že se nejedná o daňový doklad, DUZP musí být pro tisk nulové. Pokud pořídíte zálohovou fakturu v období 00-00, při tisku program automaticky doplní, že faktura není daňovým dokladem a datum uskutečnění zdanitelného plnění bude nulové. Faktura není daňovým dokladem pro DPH. 1/ 1 ZÁLOHOVÁ FAKTURA Dodavatel IČ : DIČ : CZ Variabilní MAKO Blatná s.r.o. symbol Blatná Konst. symbol Blatná Vaše objednávka +-- Peněžní ústav Číslo účtu Komerční banka / Číslo odběratele : =============================================+ 3.Příjemce IČ : DIČ : CZ DANA Konečný příjemce CZECH REPUBLIC 7.Způsob dopravy +=============================================+ 6.Platební podmínky 8.Jednotka vyskladnění Den splatnosti : Forma úhrady : Převodní příkaz FAX Datum vystavení : WWW : Datum uskut. ZP.: Popis dodávky Sazba Množství MJ Cena bez DPH Celkem bez DPH Číslo položky Cena s DPH Celkem s DPH Źádáme o uhrazení zálohy 19% 1,-- x , , , , DPH ========== Rekapitulace ===========+ Sazba : ** 0% ** ** 5% ** ** 19% ** Celkem bez DPH : ,-- Základ : 0,-- 0, ,-- DPH celkem : 1.900,-- DPH : 0,-- 0, ,-- Cena včetně DPH : , Haléřové vyrovnání : 0,-- K úhradě : ,-- +===================================

9 Formulář pro tisk zálohové faktury, která není daňovým dokladem, lze upravit podle vlastní potřeby. Návrh řešení zálohových faktur v programu Finance zpracováno na základě změnové dokumentace Ing. Miroslava Bělíka Nastavení Účet 324-Přijaté zálohy by měl být saldokontní. Při používání mikrosalda je nutné přidat účet záloh v nabídce <Číselníky> <Účtové> <Množiny účtu> do množiny účtů <21.Mikrosaldo>. V nastavení DPH od nastavit zaokrouhlení na dvě desetinná místa matematicky. Zaokrouhlení faktur v hotovosti na padesátihaléře, převodem na dvě desetinná místa. Upozornění: V případě, že změníte způsob zaokrouhlení faktur, při prohlížení nebo opravě již vystavených faktur klávesou <F4-Oprava>, se Vám změní částka k úhradě. Pokud nemáte velké množství přijatých záloh, doporučuji neměnit způsob zaokrouhlení faktur. Používané účty účet Přijaté zálohy včetně DPH (dle globálního nastavení programu) účet 324xxx Přijaté zálohy bez DPH (analytika podle vlastní potřeby) 1. Vystavení zálohové faktury včetně DPH Nejdříve musíte vystavit zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem (požadavek na úhradu od odběratele) s nulovým období (viz. výše). V číselníku ceník fakturace si můžete pro fakturaci záloh přidat položku Záloha, kde si nastavíte účtování přijaté zálohy bez DPH, sazbu DPH. Do <SuAu> hlavičky dokladu program automaticky doplní z globálního nastavení programu účet < přijaté zálohy včetně DPH>, <SuAu> v hlavičce dokladu lze změnit. Společným znakem všech faktur (zálohová, daňový doklad na zálohu, výsledný daňový doklad) by mělo být číslo objednávky (naše nebo odběratele). Při třídění faktur podle objednávky v přehledu pořizování vystavených faktur, pak lze jednotlivé faktury, které řeší jeden obchodní případ, vidět pěkně za sebou. Předkontace zálohové faktury /324xxx /343xxx (program doplní podle sazby DPH) Program nebude tuto zálohovou fakturu účtovat (nezahrne se do uzávěrky DPH, ani do zpracování účetnictví), po úhradě ji může použít jako vzor pro automatické vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu, nebo si můžete tuto fakturu sami zkopírovat po úhradě zálohy klávesou <F5-Kopie> ručně. Vytvořenou zálohovou fakturu je třeba vytisknout formulářem pro tisk tak, aby bylo jednoznačně patrné, že se nejedná o daňový doklad (DUZP pro tisk nulové). 2. Vystavení daňového dokladu na přijatou zálohu včetně DPH V případě, že v globálním nastavení programu je nastaveno, že při 100% úhradě zálohy měnit zálohové faktury na daňové doklady zálohy, program automaticky při 100% úhradě zálohové faktury vytvoří daňový doklad na zálohu. Ze zálohové faktury z období se stane zálohová faktura daňový doklad s obdobím, kdy byla zaplacena, datum uskutečnění zdanitelného plnění se doplní datumem úhrady, datum vystavení se změní na datum úhrady. Tyto daňové doklady na zálohy jsou v seznamu faktur barevně odlišeny, řádek začíná hvězdičkou. Tuto fakturu musíte vytisknout a poslat odběrateli. V případě, že nemáte v globálním nastavení tvorbu daňového dokladu na zálohu při 100% úhradě, nebo při částečné úhradě zálohy, musíte vytvořit daňový doklad na zálohu sami, doporučujeme použít klávesu <F5-Kopie>. V hlavičce faktury (daňového dokladu) je nová položka <Zálohová Fa>, která má být naplněna číslem původní zálohové faktury. Jestliže použijete pro vytvoření faktury (daňového dokladu) kopii z původní zálohové faktury klávesou <F5-Kopie>, program doplní položku <Zálohová Fa> sám. Poznámka Položka <Zálohová faktura> musí být součástí formuláře pro pořízení faktur (proměnná číslo předka, zálohové faktury), jinak nebude při pořízení dostupná. V případě, že platba zálohové faktury bude částečná, musíte u jednotkové ceny v řádku faktury použít klávesu <Alt_Z> pro základní sazbu nebo <Alt_Y> pro sazbu sníženou. Program dopočítá základ daně z ceny s daní a potom spočítá daň z ceny bez daně. Pokud se celková částka nesejde s úhradou, musíte přidat navíc ještě jeden řádek haléřového dorovnání bez daně

10 Při částečné úhradě zálohové faktury vznikne malý problém, jednou úhradou by se měly v podstatě uhradit dva doklady, zálohová faktura (částečná neúčetní úhrada, pouze zápis do deníku faktur) a daňový doklad zálohový ve 100% výši. Z tohoto důvodu je nutné zapsat do zálohového daňového dokladu číslo zálohové faktury, která je jeho předkem. Program pak může při úhradě zálohového daňového dokladu zapsat uhrazenu částku současně i do původní zálohové faktury. Se zapnutým mikrosaldem lze pak původní zálohové faktury sledovat postup splátek, pokud je jich více. Pokud tedy v bankovním výpisu (pokladním dokladu) zaúčtujete částečnou úhradu zálohové faktury, musíte ve vystavených fakturách klávesou <F5-Kopie> vytvořit daňový doklad na zálohu ve výši uhrazené částky, vrátit se do bankovního výpisu a úhradu nasměrovat na tento daňový doklad na zálohu. Program k této faktuře doplní U, k původní zálohové faktuře u-. Obrazovka: úhrada daňového dokladu na zálohu Program při úhradách zálohových faktur (s nulovým obdobím) upozorňuje, že tyto faktury jsou zálohové. Zaúčtování: úhrada zálohové faktury 221/ Kč daňový doklad na zálohu /324xxx 8.403,30 Kč 343xxx 1.596,70 Kč 3. Vystavení daňového dokladu s odpočtem zálohy Při vystavení daňového dokladu na uskutečněná plnění s odpočtem zálohy je třeba zdůraznit, že odpočet zálohy se provádí pouze na úrovni základu daně. Odpočet odvedené daně za zálohy je proveden automaticky tak, že základ daně za celý daňový doklad je snížen o základ daně zaplacené zálohy, tím dojde i k snížení daňové povinnosti o zaplacenou daň ze zálohy. Pro odúčtování dokladu přijaté zálohy po stisku klávesy <F11-Detail> program v detailu řádky faktury nabídne pro prázdný údaj <FAKTURA> seznam faktur se stejnou hodnotou IČ odběratele

11 Obrazovka: Seznam faktur za IČ odběratele Po převzetí faktury klávesou <Enter> ze seznamu (převzít lze pouze uhrazené daňové doklady na přijatou platbu) program doplní do výsledného daňového dokladu (faktury) všechny řádky daňového dokladu na přijatou platbu se záporným množství. To je důležité zejména v případech, kdy daňový doklad obsahuje zaplacené zálohy v obou sazbách DPH současně musí se odečíst zálohy podle jednotlivých sazeb. Obrazovka: Vystavená faktura odpočet zálohy

12 Výše uvedený postup při pořizování a účtování zálohových faktur je pouze návrh na řešení, není to závazná metodika. Pokud jste již našli svůj způsob evidování a účtování záloh, který Vám vyhovuje, nemusíte ho měnit. V případě dotazů nebo připomínek můžete napsat na adresu Saldokonto kontrola přijatých záloh Po zpracování účetnictví můžete v sestavě saldokonto zkontrolovat, které zálohové daňové faktury jsou uhrazeny, které uhrazené zálohy jsou ještě nevyúčtovány. Zůstatky účtů 324 v hlavní knize účetnictví signalizují, že: Zůstatek účtu na straně DAL byla přijata platba a nebyla vystavena daňová zálohová faktura (zaúčtováno 221/324343) Zůstatek účtu na straně MD byla vystavena daňová zálohová faktura, která není uhrazena, nebo úhrada je proúčtována na jiné číslo faktury Zůstatek účtu 324xxx hodnota zálohy bez DPH, která ještě nebyla vyúčtována, nebyl vystaven daňový doklad po uskutečnění zdanitelného plnění Pokud účet má zůstatek v hlavní knize účetnictví, je nutné zkontrolovat, zda jsou vystavené daňové zálohové faktury ke všem přijatým úhradám na zálohy. V hlavní knize účetnictví by účet měl mít nulový zůstatek. Zůstatek účtu 324xxx je nutné průběžně kontrolovat, zda odpovídá přijatým zálohám bez DPH, které ještě nebyly vyúčtovány. Nemusí mít nulový zůstatek, zůstatek účtu 324xxx podléhá inventarizaci. Daňové přiznání k DPH Pro typ přiznání k DPH (staré do nebo nové od ) je rozhodující nastavené aktuální období v programu. Od období program nabízí nové přiznání k dani z přidané hodnoty < MFin vzor č.12>. Definice přiznání jsou uloženy v souborech, které je nutno přidat do podadresáře <..\FRM\>: V nastavení přiznání k DPH (při prvním otevření seznamu přiznání po přeinstalaci programu se objeví automaticky) je nutné zadat před zpracováním uzávěrky DPH tzv. zálohový koeficient za předchozí kalendářní rok pro krácení odpočtu daně na vstupu. Tento koeficient je posledním vypořádacím koeficientem za předchozí kalendářní rok a používá se v průběhu celého roku. Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanovíte si výši zálohového koeficientu podle předběžného odhadu ( 76 odst.6 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Po skončení kalendářního roku provedete vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku. Vypořádání uvedete do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku ( 76 odst.7 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Krácení odpočtu DPH Plátci, kteří poskytují i plnění osvobozená od DPH dle 25 s výjimkou v 20/2 ZDPH (starého znění), která snižují nárok na odpočet DPH, mají dle 111 odst. 10 zákona 235/2004 povinnost provést vypořádání k odst. 10: Při vypořádání nároku na odpočet daně od 1.ledna2004 do 31.prosince 2004 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona provede vypořádání podle znění 20 dosavadního zákona, a za období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 podle 76 tohoto zákona. Vypořádání za období od 1. ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona plátce uvede do daňového přiznání za měsíc duben V případě dodatečné opravy uskutečněných zdanitelných plnění za již vypořádané období podle předchozí věty plátce postupuje podle 20 odst. 11 dosavadního zákona. Vypořádání za období od data účinnosti tohoto zákona do 31.prosince 2004 plátce uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku Ve zdaňovacích obdobích roku 2005 se použije jako zálohový koeficient pro zkracování nároku na odpočet daně podle 76 odst. 6 koeficient vypočtený při vypořádání odpočtu daně za zdaňovací období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince Od platí nový režim, popsaný v 76 zákona 235/ Způsob krácení odpočtu daně (1) U přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 (dále jen krácená plnění), se poměrná část nároku na odpočet daně vypočte jako součin daně na vstupu u krácených plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu

13 (2) Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v 72 odst. 2 písm. a) až d) a ve jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v 75 odst. 1, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do součtu částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně se pro účely tohoto ustanovení započítávají také přijaté platby, pokud z těchto přijatých plateb plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 21 odst. 1. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru. (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají 1. a) prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, který plátce používal pro svou ekonomickou činnost, 2. b) finanční činnosti podle 54, a to pouze v případě, že tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce, 3. c) příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle 56. (4) Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle odstavce 3 kladný a celkový součet údajů v čitateli koeficientu je nulový nebo záporný, potom se koeficient považuje za roven nule. Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle odstavce 3 nebo 4, nulový nebo záporný a celkový součet cen v čitateli koeficientu je nulový nebo kladný, potom se koeficient považuje za roven jedné. (5) Pokud je koeficient podle odstavců 1 až 4 roven 0,95 nebo vyšší, považuje se za roven jedné a plátce za příslušné zdaňovací období u krácených zdanitelných plnění má nárok na uplatnění odpočtu daně v plné výši. (6) Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně (dále jen "zálohový koeficient"). Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce podle předběžného odhadu. Správce daně v případě pochybností o správnosti výše zálohového koeficientu stanoveného plátcem postupuje podle zvláštního právního předpisu.54) (7) Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku (dále jen "vypořádávané období"). Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období (dále jen "vypořádací koeficient"). (8) V případě zrušení registrace postupuje plátce, popřípadě právní nástupce, podle odstavce 7, přičemž vypořádávané období pro vypořádání nároku na odpočet daně u krácených zdanitelných plnění je od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace, Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace. (9) V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací období dosud nevypořádaného roku plátce provede krácení odpočtu daně zálohovým koeficientem (10) V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již vypořádaného roku v rámci tří bezprostředně předcházejících kalendářních roků, se pro opravu odpočtu daně použije nově vypočtený vypořádací koeficient z údajů za celé vypořádávané období, s promítnutím všech oprav. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava vypořádání vyměří. Obdobně se postupuje u opravy za již vypořádané období v rámci téhož kalendářního roku. U zdaňovacích období předcházejícím lhůtě podle první věty se nový vypořádací koeficient nepočítá a pro zkrácení odpočtu daně se použije poslední vypočtený vypořádací koeficient. V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení odpočtu daně použije poslední vypočtený vypořádací koeficent. Změnit nastavení přiznání DPH můžete v nabídce <Výstupy> <Daň z přidané hodnoty> <Daňová přiznání> po stisku klávesy <F11> a vybrání typu přiznání klávesou <Enter>. Pokud nemáte povinnost krátit daň na vstupu, koeficient je nastaven na hodnotu

14 Obrazovka nastavení přiznání k DPH Zde si zkontrolujte a doplňte údaje o Vaší účetní jednotce. Zde si můžete nastavit i příkaz k úhradě na daňovou povinnost k DPH. Obrazovka: Nastavení přiznání k DPH příkaz k úhradě

15 Pokud Vám za zdaňovací období vyjde daňová povinnost a máte nastavené údaje pro příkaz k úhradě v nastavení přiznání k DPH, můžete vytisknout příkaz k úhradě přímo z nabídky <Daň z přidané hodnoty> <Daňová přiznání>. Klávesou <Enter> nebo <Mezerník> vyberete (ožlutítě) přiznání k DPH ke kterému chcete vytisknout příkaz k úhradě(samozřejmě musí být za toto přiznání daňová povinnost) a po stisku klávesy <F10-Menu> se Vám nabídnou pomocné klávesy, včetně klávesy <F12-Příkazy k úhradě>. Vytvořený příkaz k úhradě se Vám uloží do příkazů k úhradě v nabídce <Vstupy> <Příkazy k úhradě>. Obrazovka Menu příkaz k úhradě Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Před zahájením daňové uzávěrky je možno zapnout kontrolu daňového přiznání na součty položek sestav, která bude provedena po naplnění přiznání k DPH. Program vypíše protokol o provedených kontrolách. * DANA s.r.o. Strana : 1 * * Protokol - kontrola přiznání DPH na sestavy Finance * * 10:51 hod za období [ ] DPH_PROT.LE5 * POLE ÚDAJ PŘIZNÁNÍ ÚDAJ SESTAVY ROZDÍL STAV R210B 7.403, ,30-0,30 [OK] R210C 1.377, ,70 0,30 [OK] R310A , ,25-0,25 [OK] R310B , ,38-0,38 [OK] R510C , ,30-0,30 [OK] *** POZNÁMKA: pouze rozdíly větší jak 1,- mohou být považovány za chybu... ***

16 Rozbor vstupních údajů Po zpracování uzávěrky k dani z přidané hodnoty, máte možnost v daňovém přiznání po stisku klávesy F4- Oprava prohlížet a kontrolovat naplnění jednotlivých řádků daňového přiznání. Je-li kurzor na vstupním poli (políčko přiznání, do kterého se napočítávají hodnoty z dokladů) po stisku klávesy <F10> se nabídne sestava se vstupními položkami za jednotlivé doklady. To znamená, že chcete-li zjistit, odkud se do vstupního pole přiznání dostaly nějaké hodnoty, stačí stisk klávesy F10 a program nabídne sestavu i s kontrolním součtem. Obrazovka: přiznání k DPH Po stisku klávesy <F10> Výpis vstupních položek na zobrazí sestava: * DANA s.r.o. Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 11:30 hod R220C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Materiál DOFA ,-- Zboží DOFA ,-- Zboží DOFA CELKEM: ,-- Sestavy k daňovému přiznání k DPH Jelikož nové daňové přiznání obsahuje cca 80 vstupních polí, nelze vytvořit sestavu, která by obsáhla všechny vstupní pole. Nabídka Sestavy DPH byla doplněná o možnost tvorby sestavy k DPH generátorem sestav. To znamená, že je možno pro každé vstupní políčko přiznání položkově vypsat, z jaké hodnoty a z jakých dokladů do ní byly načteny. Výběr položek, obsah sestavy, si každý uživatel může zvolit podle vlastních potřeb. Do generátoru sestav budou postupně dodávány sestavy na jednotlivá zdanitelná plnění podle potřeb uživatelů, k datu psaní tohoto článku je generátor prázdný. Přivítáme jakékoliv požadavky z praxe či sestavy vyžadované od finančních úřadů tyto následně zapracujeme do nových verzích programů. Pokud máte přijatá a uskutečněná plnění pouze v rámci tuzemska, budou Vám postačovat původní sestavy DPH. Pokud máte i přijatá a uskutečněná plnění v rámci EU či třetí země a neumíte z generátorem sestav, máte možnost využít položkového výpisu za jednotlivá políčka daňového přiznání po stisku klávesy <F10> při editaci (opravě) daňového přiznání (viz.výše)

17 Způsob tvorby sestavy v generátoru sestav najdete v článku Tvorba rozborových sestav na DPH. Čtvrtletní plátci DPH Pro čtvrtletní plátce je druhé čtvrtletí rozděleno do dvou přiznání, obě přiznání se odevzdávají na finanční úřad. V období < > bude staré přiznání obsahovat data pouze za duben 2004, v období < > bude nové přiznání obsahovat data za květen a červen Stejným způsobem jsou zpracovány sestavy k DPH. U měsíční plátců byla v roce 2004 zrušena možnost zpracování daňové uzávěrky DPH za více období, neboť v jednom kalendářním roce se používají dva různé způsoby zpracování DPH a nelze je kombinovat dohromady. Dodatečné přiznání k DPH Pokud budete podávat dodatečné přiznání za období do , musíte dodatečné přiznání k DPH vytvořit v období , aby byl použitý správný starý formulář daňového přiznání. Souhrnné hlášení 102 Zákona o DPH Pro kontrolu nároku na osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží do jiného členského státu, budou plátci daně z přidané hodnoty ze zákona povinní podávat místně příslušnému správci daně vedle daňového přiznání tzv. souhrnné hlášení o dodání zboží do jiného členského státu na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. V souhrnném hlášení plátci uvedou také přemístění obchodního majetku pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností do jiného členského státu, a pokud jsou prostřední osobou při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17, také dodání zboží kupujícímu. Údaje o hodnotě dodaného zboží se uvádějí v české měně. Souhrnné hlášení se zpracovává čtvrtletně a odevzdává do 25. dne následujícího měsíce, to znamená, že poprvé se bude odevzdávat 25. července Toto hlášení bude řešeno v následujících verzích programu finance minimálně v rozsahu podkladových sestav pro zpracování tohoto hlášení. Vzor Souhrnného hlášení naleznete v příloze tohoto čísla časopisu. BANKA ZMĚNY OD VERZE Úprava : Rozšíření věty IBAN (International bank account number) - číslo bankovního účtu v mezinárodním formátu. Program při rekonstrukci dat hodnotu IBAN spočítá z tuzemského čísla účtu podle standardu ISO z r (EBS204 V3.2) pro evropský bankovní standard (max. 34 znaků). Údaj je možno uživatelsky měnit, prázdný IBAN program dopočítává vždy, pokud je kód banky nenulový. 2.BIC (SWIFT-) - kódové označení banky v mezinárodním formátu (max. 11 znaků). Poznámka: Nové lze používat ve formulářích pro tisk vystavených faktur. Ve faktuře je uveden tuzemský formát čísla účtu: program pak odkazem přes číselník zajistí tisk čísla účtu v mezinárodním formátu. RŮZNÉ Úprava : Převod dat Ve verzi byla provedena úprava při načítání globálních hodnot programu při startu textový soubor s názvem <F_Global.ini> byl převeden do souboru <F_Global.dat>. Při tomto převodu program doplní výchozí hodnotou i položky které měly být vyplněny, ale nebyly. To pak dělá potíže při převodu na nové DPH Například prázdný údaj [Kod- ZemePuvodu_2] způsobí převod dat číselníků dodavatelů a odběratelů z pozice "slovenského uživatele" a program pak dělá potíže u DPH přijatých faktur. Po instalaci některé z verzí 14.xx zkontrolujte, zda je na hlavní obrazovce (vlevo dole), v horní části rámečku okna se jménem uživatele programu, za nadpisem <UŽIVATEL>, správný kód měny. Pro tuzemsko to má být 'CZK'. Pokud je zobrazení rámečku vypnuto (není vidět), stiskem klávesy <F11> je možno rámeček zviditelnit (musíte být v hlavní nabídce programu). Není-li kód měny viditelný, je možno jej doplnit do globálního registru: 1. Alt_W 2. F2-Filtr: zadat slovo [kod] 3. V sekci [F_global] smazat řádky:

18 1. [KodZemePuvodu_2] 2. [UcetniMena_Kod3] Program po stisku klávesy <ESC> doplní smazané položky jejich výchozí hodnotou. Na poslední chvíli opravy a úpravy ve verzi Opravy : Sestavy DPH V sestavě uskutečněných plnění z účetních dokladů a pokladny se nevypíše celkový součet plnění s nulovou sazbou, v celkovém rozboru za sestavu je to v pořádku. Do protokolu chybách se dostanou doklady za poskytnutí služby osobou registrovanou ř.330, 335 (kontrola GS na přiznání), přiznání je v pořádku, v sestavě přehozeno. {Opraveno} Úpravy : Nulová sazba V programu byla rozšířena nápověda pro jednotlivé typy plnění s nulovou sazbou. Při výběru z nabídky plnění, program po stisku klávesy <F1>, nabídne k prohlížení (i k tisku) textový soubor <DPH_TEXT.F??> s nápovědou k vybranému případu, umístěný v adresáři <\..\FRM>. Soubory lze případně i editovat. Jsou ve stejném adresáři, jako formuláře, lze tedy použít klávesy <ALT_F>. V popisu jsou také uvedena znění souvisejících paragrafů zákona 235/2004 o DPH a odkazy na řádky přiznání. PS: nezapomeňte soubory <DPH_TEXT.F??> zkopírovat do adresáře <\..\FRM>, jinak nebude nápověda pro nulové DPH dostupná (nové formuláře jsou na www součástí souboru frm.lzh). Úprava : Připomenutí k uhrazeným fakturám Rozšíření struktury dat hlavičky faktury: Text požadavku (připomenutí); Datum splnění požadavku V praxi nastává často případ, kdy určitá akce, např. dodání zboží či zaslání vyúčtování, je vázáno na úhradu vystavené faktury. Doposud neexistoval nástroj, který by vás upozornil, že příslušný dodavatel již zaplatil. V souvislosti s novou úpravou zálohových faktur byl do programu zabudován mechanismus, který na úhradu příslušné faktury upozorní. V seznamu faktur po stisku <CTRL_F5> máte možnost zapsat do vybrané faktury (může jich být vybráno i několik) text požadavku (připomenutí) Po splnění podmínky, kdy faktura je úplně uhrazena, text požadavku je vyplněn a datum splnění požadavku je nulové program zařadí tyto faktury do indexu třídění s filtrem. V seznamu faktur program po stisku klávesy <F7-třídění> podle <Číslo faktury (připomínka úhrady)> nabídne všechny uhrazené faktury s vyplněným textem požadavku (připomenutí) a nulovým datem splnění požadavku; Při listování seznamem faktur se text připomenutí objevuje na dolním rámu okna seznamu. Připomenutí u uhrazené faktury je na červeném podkladu, ostatní připomenutí v barvě okna. Vyřazení připomenutí ze sledování lze po stisku <CTRL_F5> provést zadáním nenulového data splnění, případně vynulováním textu připomenutí. Ke každé faktuře si můžete, podle potřeby, přidat text požadavku (připomenutí), které se aktivuje úhradou faktury. Uhrazená faktura s připomenutím se dostane do speciálního seznamu, kde jsou vidět pouze nevyřízené uhrazené faktury. Doplněním data vyřízení se faktury ze seznamu odstraní

19 Tvorba rozborových sestav na DPH Do nabídky Výstupy Daň z přidané hodnoty Sestavy přibyla nová nabídka Sestavy k přiznání za xx-200x. Tato nabídka otevírá generátor sestav nad jednotlivými údaji daňového přiznání. Pokud nejsou pod touto nabídkou žádné připravené sestavy, dotáže se program, zda chcete pořizovat nové údaje. Stejná nabídka se objeví po stisknutí klávesy F3-Nový, pokud již nějaká sestava v této nabídce existuje. V našem jednoduchém příkladu si zkusíme vytvořit podrobný výpis části B, oddílu II přiznání DPH řádek 210 až 235. Do řádku Název sestavy zadejte níže uvedený text a stiskněte klávesu Enter. Mezerníkem můžete zvolit, zda chcete pouze součty na sestavě, nebudete zatrhávat a proklepnete klávesou Enter. Naopak Výpis podmínek tisku klávesou Mezerník zaškrtněte pod sestavou se vám budou vypisovat podmínky, za kterých byla sestava pořízena. Klávesou Enter se posunete na nabídku Obsah sestavy a dalším stisknutím stejné klávesy se dostanete na nabídku sloupců budoucí sestavy

20 Kurzorovými šipkami nahoru a dolů najedete na příslušný údaj ve sloupci Seznam údajů a klávesou Enter přesunete položku do sloupce Obsah sestavy pozor, záleží na pořadí, v jakém budete údaje vybírat v tomto pořadí budou tvořit zleva doprava sloupce sestavy. V našem případe vyberete postupně položky v takovém pořadí, aby odpovídaly následujícímu obrázku: Při vybírání jednotlivých sloupců si hlídejte údaj Délka řádku v pravém dolním rohu, abyste nepřesáhli délku 132 znaků délka řádku je počet znaků na řádek, které bude tiskárna schopna vytisknout. Protože v každém řádku přiznání DPH se nachází 1 až 3 sloupce, bylo nutné je pro účely programu dále pojmenovat. Sloupec (i pomyslný) v přiznání nejvíce vlevo je označován v programu jako A, prostřední B a vpravo jako C. Např. část II. má pouze sloupce B a C, část III má A, B i C a část IV a vyšší pouze sloupec C. Grafické znázornění tohoto značení naleznete v příloze. Nyní klávesou F2 tento seznam uložíte a vrátíte se o úroveň výše a vyberete Klíč pro třídění. Stejným způsobem, jako jste vybírali sloupce sestavy, vyberete i údaje pro třídění: V našem případě bude stačit třídění podle čísla dokladu. Všimněte si, že třídit můžete pouze podle těch položek, které se ve sestavě nachází (na rozdíl od Podmínek výběru, ke kterým se dostaneme dále). Pokud byste vybrali více podmí

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 Směrnice kvestorky č. 3/05 Evidence a účtování daně z přidané hodnoty S platností od 15.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem této

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Metodický pokyn verze 2011/43 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz æææææææææææææææææææææææææææææææ,

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hodnoty verze 6.95 Asseco Solutions, a.s. 2011 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Evidence DPH 2/24 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Práce se zálohovými fakturami

Práce se zálohovými fakturami Práce se zálohovými fakturami Pro práci s programem STEREO jsme vytvořili systém, který splňuje daňové požadavky a zároveň neodporuje ani všeobecným účetním zásadám. Před samotným pořizováním dokladů je

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více