ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 Praskova 399/8, Opava, tel.: ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, Opava Tel.: Web: ID datové schránky: xc5gfwu IZO: QR kód:

2 Obsah A. Základní údaje o organizaci k B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena... 7 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Výnosy z hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky organizace (v Kč) Závazky organizace (v Kč) D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a projednání školskou radou H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace I. Tabulková část včetně příloh /26

3 A. Základní údaje o organizaci k Název školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Praskova 399/8, Opava Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: IZO školy: Webové stránky: E mail: Celková kapacita školy: 456 žáků Název a adresa zřizovatele: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava Druh a typ školy: Střední odborná škola Hlavním účelem zřízení školy je vzdělávání a výchova žáků, absolventů ZŠ, podle školních vzdělávacích programů. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou denní formou vzdělávání. Škola je zřízena jako střední odborná škola. Zřizovatel: Zřizovatelem školy je od 1. října 2001 Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ V průběhu hodnoceného roku došlo v organizační struktuře školy ke změnám. Do 30. června 2014 neměla škola obsazené pracovní místo ředitele a k zastupování školy v plném rozsahu práv a povinností s účinností od 1. srpna 2013 byl pověřen Ing. Vítězslav Doleží, zástupce statutárního orgánu. Od 1. července 2014 byl na základě konkurzního řízení jmenován ředitelem organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Ing. Vítězslav Doleží. Zástupcem ředitele školy pro technické obory byl do 30. června 2014 jmenován Ing. Dušan Galis, poté byl odvolán, a od 1. července 2014 byla jmenována jako zástupce ředitele školy pro technické obory a zároveň statutární zástupce školy Mgr. Zuzana Vildomcová. 2/26

4 Organizační struktura školy: Zástupce statutárního orgánu: Ředitel školy Zástupce ředitele školy pro technické obory: Zástupce ředitele školy pro technické obory a zároveň statutární zástupce školy: Zástupce ředitele školy pro umělecké obory: Vedoucí odborného výcviku: Ekonomka školy: Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od do Ing. Vítězslav Doleží, Grudova 10, Opava 5, jmenován od dosud, Ing. Dušan Galis, Lomená 4, Opava 6, jmenován na dobu od do , Mgr. Zuzana Vildomcová, Komenského 250, Štítina, jmenována od dosud, MgA. Kateřina Schallner, Šípková 12, Opava 7, jmenována od , Ivo Gruner, Budišovská 4, Opava 6, Bronislava Elblová, Dostojevského 38, Opava, Škola užívá tři objekty: Hlavní budovu (s tělocvičnou a dvorem): Praskova 399/8, Opava a dvě odloučená pracoviště: Laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky: Praskova 373/10, Opava Školní dílny: Janská 1849/30, Opava Všechny tři užívané objekty jsou majetkem zřizovatele. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno v jídelnách, které jsou zřízeny MS krajem. Rovněž pro ubytování doporučujeme našim žákům využít domovy mládeže v majetku MS kraje. 3/26

5 Organizační schéma školy: Přehled studijních oborů a učebních plánů: 1) Technické obory KKOV M/ M/01 Název oboru: Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování (od dle ŠVP). Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (od dle ŠVP). Obor M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování, je perspektivním preferovaným oborem, který se velmi rychle vyvíjí. Je vyučován od školního roku 1996/1997. O studium tohoto oboru je tradičně velký zájem, počet přihlášených pravidelně překračuje možnosti přijetí. Učitelé odborných předmětů si tvoří pro výuku řadu vlastních metodických materiálů. Od školního roku 2013/2014 vyučujeme žáky technického oboru Informační technologie už jen dle ŠVP. Obor M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, je tradičním oborem školy, v minulosti byl jediným oborem studia, ve škole bylo v době největšího rozmachu strojírenského oboru 16 tříd. Ve vzdělávacím programu tohoto oboru klademe důraz na oblast podpory výpočetní techniky a to zejména pro konstruování počítačem (programy typu CAD) a pro řízení obráběcích strojů (programy CAM). Obor je velmi žádaným oborem na trhu práce. Z tohoto pohledu neodpovídá zájem o studium očekávání a vynaloženému úsilí o jeho propagaci, ačkoliv v posledních letech mírně stoupá zájem žáků základních škol o studium tohoto oboru, v budoucnu bychom opět chtěli otevřít dvě třídy oboru Strojírenství v ročníku za předpokladu naplnění kvalitními žáky. Od školního roku 2012/2013 vyučujeme žáky technického oboru Strojírenství už jen dle ŠVP. Nabídku studia technických oborů považujeme za stabilizovanou. 4/26

6 2) Umělecké obory KKOV M/ M/ M/08 Název oboru: Průmyslový design (od dle ŠVP) Grafický design (od dle ŠVP) Tvorba hraček a herních předmětů (od dle ŠVP) O studium uměleckých oborů, které vyučujeme od roku 1993, je velký zájem. Škola má v této oblasti regionální charakter. Z kapacitních důvodů můžeme vyhovět zpravidla každému druhému až třetímu uchazeči o studium. Hlavním posláním studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují žáci již při svém přijetí u talentové zkoušky. Studium je připravuje nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné. Od školního roku 2013/2014 vyučujeme žáky uměleckých oborů už jen dle ŠVP. Celkovou skladbu oborů školy považujeme za stabilizovanou, ačkoliv v budoucnu bychom opět chtěli otevřít dvě třídy oboru Strojírenství v ročníku za předpokladu naplnění kvalitními žáky. Nabídka studia školy vhodně doplňuje celkovou nabídku studijních oborů opavských středních škol. I když se všechny naše obory výrazně liší organizací, způsobem výuky i nákladovostí, v praxi se objevila řada příležitostí pro vzájemné obohacení. Počet žáků školy stav z minulých let, současný stav a očekávaný vývoj Školní rok: Technické obory: Umělecké obory: Celkem: Poznámka: 2010/ / / / / současný stav 5/26

7 Počet žáků školy 400 Technické obory Umělecké obory Celkem Školní rok 2010/ / / / /2015 K výraznější změně počtu žáků dochází od školního roku 2009/2010, kdy se pro malý zájem o strojírenské obory nepodařilo naplnit 2 třídy oboru Strojírenství (23-41-M/01). V letošním školním roce byla na obor Strojírenství přijata (také dle doporučení zřizovatele) pouze 1 třída. Na tento nepříznivý vývoj má hlavní vliv především demografický vývoj. Z celkového počtu 8 tříd technických oborů, připadají 4 třídy na obor Informační technologie (18-20-M/01), 4 třídy na obor Strojírenství (23-41-M/01). U tří uměleckých oborů je v každém z ročníků vždy jedna multioborová třída, žáci jsou při výuce odborných předmětů dále rozděleni podle jednotlivých oborů. Oba naše technické obory patří k preferovaným oborům, o které je na trhu práce velký zájem. Předpokládáme, že celkový dopad poklesu žáků, který vyplývá z negativního populačního vývoje, se neprojeví na chodu školy. V těchto letech počítáme s ustáleným počtem žáků naší školy dle stávajícího stavu, ale v budoucnu bychom opět chtěli otevřít dvě třídy oboru Strojírenství v ročníku za předpokladu naplnění kvalitními žáky. 6/26

8 Počet zaměstnanců: Praskova 399/8, Opava, tel.: , V počtu pedagogických pracovníků došlo v průběhu roku 2014 k mírnému snížení. Jedním z hlavních důvodů bylo zvýšení počtu žáků v dělených skupinách při výuce některých odborných předmětů na technických oborech. Školní rok: Přepočtený počet pedagogických pracovníků Přepočtený 41 počet pedagogických pracovníků: 40,059 38,25 36,09 35,58 35, Kalendářní rok B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Tyto informace byly podrobně zpracovány v dokumentu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a schváleny 15. října /26

9 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Struktura nákladů dle účtových skupin Struktura výnosů dle účtových skupin Porovnání nákladů a výnosů po zdanění (v Kč): Náklady Výnosy I. Náklady z činnosti ,46 I. Výnosy z činnosti ,00 II. Finanční náklady 0,00 II. Finanční výnosy 0,00 III. Náklady na transfery 0,00 IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků V. Daň z příjmů 0,00 III. Výnosy z daní a poplatků 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků Náklady celkem ,46 Výnosy celkem ,00 0,00 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření SŠPU Opava hospodařila v roce 2014 nejen s prostředky přidělenými zřizovatelem v rámci normativů a závazných ukazatelů, ale také s účelově přidělenými prostředky a mimorozpočtovými zdroji. V případě mimorozpočtových zdrojů se jedná o příjmy za produktivní práci žáků, úroky, dary, čerpání fondů, příjem z doplňkové činnosti. Zdrojem finančních prostředků byly i dotace v rámci uskutečněných projektů. Výsledek hospodaření jako závazný ukazatel musí být v hlavní činnosti školy nulový, v doplňkové činnosti byl výsledek hospodaření za rok 2014 přesně ,54 Kč. 8/26

10 2. Čerpání účelových dotací Přidělené poskytnuté dotace v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele, rozpis z usnesení RK ze dne : Dotace a čerpání z rozpočtu MŠMT (v Kč): Přímé náklady na vzdělávání celkem, ÚZ 33353: Z toho: Dotace: Čerpání: Rozdíl: Prostředky na platy OON Zákonné odvody Odvody do FKSP Náhrady za pracovní neschopnost Zákonné pojištění Příspěvek na obědy zaměstnancům Příspěvek maturitní komise ONIV učební pomůcky, vzdělávání, cestovné Excelence středních škol celkem, ÚZ 33038: Z toho: Prostředky na platy Zákonné odvody Odvody do FKSP RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků, ÚZ 33051: Z toho: Prostředky na platy Zákonné odvody Odvody do FKSP RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství, ÚZ 33052: Z toho: Prostředky na platy Zákonné odvody Odvody do FKSP Celkem: , ,00 0 9/26

11 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání kraje UZ (v Kč) Praskova 399/8, Opava, tel.: , Všechny rozpočtové ukazatele stanovené zřizovatelem organizace dodržela. Přidělené mzdové prostředky byly vyčerpány. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů je rozhodující počet žáků na jednotlivých oborech a podle toho propočtené výkony. Úprava rozpočtu přímých výdajů je prováděna v návaznosti na nový školní rok a počet žáků. Přímá dotace byla použita na mzdy zaměstnanců a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. Dalšími náklady, které škola z této dotace hradila, byly odvody zdravotního a sociálního pojištění ke mzdám a příděl do FKSP. Z ONIV byly prostředky použity na náhrady za dobu pracovní neschopnosti, příspěvek na stravování zaměstnancům, školení a vzdělávání, cestovné a úhradu mezd maturitních komisí. Ale především byly tyto prostředky použity na nákup učebních pomůcek. Rozvojový program hodnocení žáků škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol UZ (v Kč) V rámci Excelence středních škol 2013 se naši žáci zúčastnili akreditovaných soutěží, ve kterých jsme získali čtyři body. Tyto body odpovídají částce ,- Kč, z toho částka ,- Kč na mzdy, byla vyplacena dvěma učitelům IT a jednomu učiteli strojírenského oboru, kteří naše žáky metodicky vedli. Zbývající část byla použita na odvody z mezd. Přidělené prostředky byly vyčerpány. RP zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ (v Kč) V souladu s podmínkami vyhlášení rozvojového programu č.j. MSMT-24878/2014 byly organizaci přiděleny podle přepočteného počtu pedagogických pracovníků prostředky na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků. Přidělené prostředky byly vyčerpány. RP zvýšení platů pracovníků reg. školství UZ (v Kč) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) sdělilo svým rozhodnutím č /2014 ze dne poskytnutí dotace na financování rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (čj. MSMT-34125/2014). Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od Výše dotace odpovídá dvouměsíční potřebě součtu násobků počtu těchto pracovníků a částek rozdílů příslušných platových tarifů zvýšené o jednotné procento cca 20,5 %. Přidělené prostředky byly vyčerpány. 10/26

12 Dotace a čerpání z rozpočtu zřizovatele MSK (v Kč) Účelový znak Dotace Čerpání Rozdíl ÚZ 0 Provozní náklady celkem ÚZ 203 ÚZ 205 Z toho: Provozní náklady vlastní Na akci "Malování tříd, oprava dřevěných oken a nákup lavic a židlí do čtyř učeben" Na částečné pokrytí nákladů - přechod na nový software FaMa+ Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Celkem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele (v Kč) Provozní náklady UZ 0 a Malování tříd, oprava dřevěných oken a nákup lavic a židlí do čtyř učeben (v Kč) dále viz bod 2.2. Prioritním úkolem je zabezpečit bezproblémový provoz školy při současném splnění výše uvedených ukazatelů. Přidělené prostředky byly vyčerpány. Z provozní dotace škola přednostně hradila náklady na energie, opravy a údržbu, na vybavení tříd nábytkem, služby na činnost školy a provoz školy telefony, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, ostraha objektů, cestovné, školení, materiál na provoz školy. Škola dále pokračuje v obměně vybavení učeben výpočetní technikou. V rámci akce Malování tříd, oprava dřevěných oken a nákup lavic a židlí do čtyř učeben" jsme vybavili tři jazykové učebny novými lavicemi a katedrami, nové židle již v těchto učebnách byly nakoupeny. Čtvrtou učebnu jsme dovybavili dvěma stoly a třemi čtyřsedáky. V osmi učebnách jsme provedli výmalbu a opravili jsme dalších 16 dřevěných kastlíkových oken hlavní budovy školy. Tato dotace byla zcela vyčerpána. ÚZ 203 Na částečné pokrytí nákladů - přechod na nový software FaMa+ Prostředky na částečné pokrytí nákladů přechod na nový software FaMa+ nám umožnily ohodnotit dva pracovníky školy, kteří se na zavádění nového softwaru FaMa+ podíleli. Prostředky byly zcela vyčerpány. ÚZ 205 Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Dotace byla zcela vyčerpána. Další prostředky na odpisy byly čerpány z doplňkové činnosti. 11/26

13 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z projektů (v Kč) Dotace na neinvestiční projekty Praskova 399/8, Opava, tel.: , Účelový znak ÚZ 5 ÚZ 4 ÚZ Život ve městě II dotace Města Opavy Evropská brána technikům otevřená v rámci programu Leonardo da Vinci, CZ/13/LLP- LdV/VETPRO/ Projekt Šablony CZ.1.07/1.5.00/ Dotace Čerpání Rozdíl , , , , , ,00 0 Projekt Život ve městě je akce pořádána pro žáky ZŠ za účelem seznámí se s uměleckými obory naší školy. Od Statutárního města Opavy jsme obdrželi grant v hodnotě ,- Kč, naše škola přispívala 25 % z rozpočtu školy. Projekt Leonardo hlavním cílem byla expertní stáž 15 učitelů naší školy v irském Dublinu s úkolem zlepšování schopnosti učitelů vyučovat odborné technické předměty. Projekt byl v roce 2014 ukončen. Projekt Šablony probíhal od roku 2012 a začátkem roku 2014 byl ukončen. Hlavním cílem projektu bylo jednoznačné zkvalitnění výuky na naší Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci. Hlavní změnou, kterou se realizací projektu dosáhlo, bylo sjednocení výukových materiálů a postupů prostřednictvím vytvořených DUMů. Neméně důležité bylo i vystavení těchto digitálních učebních materiálů na veřejně dostupném portálu pro naše žáky i jejich sdílení s pedagogickou veřejností na webu Výnosy z hlavní činnosti Kromě výše uvedených dotací má škola ještě výnosy s ÚZ 5 z produktivní práce žáků v dílnách oprava židlí, umělci v rámci maturitních prací provedli výpravu k loutkovému představení celkem 7 700,- Kč, výnosy za opisy vysvědčení 1 330,- Kč, výnosy z poplatku za přijímací zkoušky na umělecké obory ve výši 4 480,- Kč a výnosy ze služeb spojených s výpůjčkou jedna učebna v dílnách je pronajímána pro výuku Střednímu odbornému učilišti stavebnímu v Opavě ,- Kč ročně. Dalším příjmem byly úroky z bankovních účtů ve výši ,83,- Kč snížené o daň z úroků ve výši 2 469,98,- Kč. Náhrada od pojišťovny činila 2 300,- Kč. V roce 2014 obdržela škola sponzorské peněžní dary v celkové výši ,- Kč, ze kterých použila pouze ,- Kč. Dary byly nabyty pro zřizovatele Moravskoslezský kraj a použity k nákupu učebních pomůcek, k tisku kalendářů, které byly navrženy žáky uměleckých oborů, kalendáře používáme jako reklamu naší školy. Dary byly použity 12/26

14 také k úhradě nákladů spojených s konáním soutěží na naší škole: například velice oblíbená soutěž ve stavění modelů ze stavebnice Merkur, proběhl již pátý ročník, soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme pro žáky základních škol, soutěž Prezentace 2014 pro základní školy, byl to již šestý ročník. Věcné dary ve výši ,- Kč tvořilo 18 ks 19 LCD monitorů od firmy OSTROJ a.s., pět ks černobílých laserových tiskáren DELL od firmy BRANO a.s., server od firmy Ferram a.s. a občerstvení od firmy Kofola a.s Náklady v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti činily celkem ,94,- Kč Proti předchozímu roku 2013 je pokles o ,90,- Kč způsoben tím, že škola většinu projektů ukončila v roce Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné a sociální pojištění. Spotřeba materiálu ,- Kč V porovnání s rokem 2013 klesly náklady o ,- Kč. V rámci zlepšení prostředí a podmínek pro výuku škola dovybavila učebny školním nábytkem za ,- Kč, na který jsme obdrželi dotaci od zřizovatele. Největší výdaje se skládaly z: materiál na opravu ,- Kč, protože jsme si v našich školních dílnách prováděli hodně oprav svépomoci, nákup čipů a přístupového systému pro zabezpečení vstupu školy ve výši ,- Kč, čisticí a dezinfekční prostředky ve výši ,- Kč. Všechny výše uvedené náklady byly hrazeny z dotací zřizovatele na provoz školy. Z projektu Šablony byly nakoupeny tonery. V této položce je také občerstvení z daru. Spotřeba energie ,- Kč Z provozních nákladů se mezi nejvyšší řadí náklady na spotřebu energií, i když oproti roku 2013 jejich spotřeba klesla o ,- Kč. Okna hlavní budovy, tělocvičny i školních dílen jsou v nevyhovujícím stavu a přispívají k výraznému úniku tepla. Na druhou stranu náklady na energie byly ovlivněny příznivou změnou jejich ceny a také příznivým počasím ke konci kalendářního roku Úspora oproti roku 2013 ve spotřebě plynu a dodávce tepla činila ,- Kč. Tuto částku jsme použili na opravy. Spotřeba elektrické energie také mírně poklesla. Důležitým faktorem je také spotřeba vody. I přes montáž spořičů vody na vodovodní baterie zrekonstruované části sociálních zařízení hlavní budovy a tělocvičny (proběhla již koncem roku 2013), platili jsme za vodné a stočné více, a to z důvodu úhrad za srážkovou vodu na Jánské ulici v objektu našich školních dílen. Opravy a udržování ,- Kč Škola je povinna jako správce majetku o tento majetek pečovat. Prostředky, kterými disponuje, nejsou dostačující. V roce 2014 jsme provedli jenom nejnutnější opravy. 13/26

15 Ve školních dílnách jsme provedli výměnu vstupních dveří a tří oken, vymalování a natření podlah chodeb, provedli jsme nejnutnější opravu střechy a komína. V hlavní budově školy jsme provedli opravu a nátěr dalších šestnácti oken z hygienických důvodů a z důvodu úspory energie. Na tyto opravy jsme dostali dotaci od zřizovatele, kterou jsme použili i na malování učeben. Další malování učeben a chodeb školy a opravu osvětlení, jsme hradili z vlastních prostředků. Také jsme opravili rozpadající se plot u dvora školy, vstup pro žáky školy jsme zabezpečili bezpečnostním čipovým systémem, videotelefonem a základním kamerovým systémem. V budově laboratoří školy jsme opravili podlahu a stěny učebny počítačových sítí tak, aby zde mohla být nainstalována technika v rámci projektu Modernizace výuky informačních technologií. Rovněž sociální zařízení v prvním patře objektu bylo opraveno. Poruchám a případným škodám předcházíme prováděním pravidelné údržby svěřeného majetku, případně okamžitým odstraněním poruch a závad zjištěných revizními techniky při pravidelných prohlídkách a revizích. Všechny tyto náklady byly hrazeny z dotací od zřizovatele na provoz. Cestovné ,- Kč Převážnou část nákladů na cestovné tvoří náhrady cestovních výdajů pedagogického dozoru při odborných exkurzích žáků a při soutěžích či seminářích na jiných školách. Z dotací MŠMT bylo hrazeno 9 700,- Kč, z dotací zřizovatele na provoz ,- Kč. Zahraniční služební cesty se snažíme minimalizovat, ale v roce 2014 je právě cestovné zvýšeno o ,- Kč, neboť cestovné z projektu Leonardo do Irska činilo ,- Kč. Ostatní služby ,- Kč Náklady jsou srovnatelné s rokem Z dotací MŠMT byl nakoupen program pro žáky uměleckých oborů kreslení ve 3D, program Rhinoceros ve výši ,- Kč. Z dotací zřizovatele na provoz byly hrazeny náklady na výuku plavání žáků ve výši ,- Kč, náklady na externí zpracování mezd ve výši ,- Kč, měsíční servis kotelen ve výši ,- Kč, ostraha a odvoz odpadu ve výši ,- Kč, poplatky za bankovní služby ve výši ,- Kč a upgrade a údržba programů nutných pro provoz školy ve výši ,- Kč. Za revize budovy, kotlů, hasicích přístrojů a BOZP jsme zaplatili v roce 2014 částku ,- Kč. Dále z projektu Leonardo byla hrazena doprava do Irska ve výši ,- Kč a pobyt včetně pojištění ve výši ,- Kč. Mzdové náklady ,- Kč Mzdové náklady klesly oproti minulému roku z důvodu mírně sníženého počtu dělených hodin. Tyto prostředky jsou čerpány z rozpočtu MŠMT, kromě mezd ve výši ,- Kč hrazených z projektů Život ve městě, Šablony a Leonardo. 14/26

16 Zákonné sociální náklady a sociální pojištění ,- Kč Praskova 399/8, Opava, tel.: , Kromě částky 8 177,- Kč na preventivní lékařské prohlídky a výdajů na bezpečnost a ochranu zdraví a částky ,- Kč na školení a vzdělávání hrazených z dotací zřizovatele na provoz, byly všechny náklady hrazeny z dotací MŠMT. Jedná se o sociální a zdravotní pojištění, příspěvek FKSP a zákonné pojištění. Našim zaměstnancům přispíváme na obědy částkou ve výši 6,- Kč na oběd, což celkem činilo ,- Kč z přímých nákladů. Ostatní náklady z činnosti ,- Kč. Součástí těchto nákladů jsou úhrady mezd pro předsedy maturitních komisí ve výši ,- Kč, které byly hrazeny z dotací MŠMT. Dále pronájem laserového kopírovacího stroje včetně zhotovených kopií ve výši ,- Kč z dotací zřizovatele na provoz, což využíváme především pro tisk žákovských klauzurních a maturitních prací. Pořizovací hodnota stroje může být až ,- Kč, škola jej má pronajatý na 4 roky včetně oprav a po této době se stane majetkem školy. Také jsou v této položce kurzové ztráty z projektu Leonardo rozdíl mezi pevně stanoveným ročním kurzem a denním kurzem banky hrazené z ostatních výnosů školy. Projekt Leonardo byl ukončen v roce V roce 2013 jsme měli kurzový výnos. Posledním nákladem v této položce je daň z úroků. Odpisy ,- Kč V této částce jsou i odpisy majetku pořízeného z investičního transferu (majetek převedený MSK z krajského projektu Mechatronika + majetek převedený MSK z krajského projektu Modernizace výuky informačních technologií) ve výši ,- Kč. Náklady na odpisy mimo investičního transferu jsou hrazeny z dotace zřizovatele na odpisy pod ÚZ 205. Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,- Kč Do této skupiny patří majetek v pořizovací hodnotě 3 000,- Kč až ,- Kč. V roce 2014 jsme vybavili třídy stoly a židlemi s příspěvkem zřizovatele (viz spotřeba materiálu) ve výši ,- Kč. Z této dotace jsme dále pořídili čtečku čipů ke vstupu do školy a videotelefon na zabezpečení vstupu školy, hodiny na školní zvonění a terminál pro inventarizaci. Vše ve výši ,- Kč. Z dotací MŠMT jsme kopili učební pomůcky pro žáky (dataprojektory, 3D tiskárnu) ve výši ,- Kč. Na pokrytí nákladů na učební pomůcky jsme použili ,- Kč z darů Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je dle závazného ukazatele zřizovatele 0, to znamená, že náklady v hlavní činnosti jsou plně kryty výnosy v hlavní činnosti. 15/26

17 3. Mzdové náklady, průměrný plat Počty zaměstnanců: Rozpočet Skutečnost Přepočtený počet pedagogů 35,23 35,096 Přepočtený počet ostatních zaměstnanců 10,45 9,058 Celkový počet přepočtených zaměstnanců 45,68 44,154 Mzdové náklady, průměrný plat (v Kč): Rok 2010 Průměrný plat celkem Osobní příplatek a odměny z průměrného platu v Kč Osobní příplatek a odměny v % Pedagogičtí pracovníci , ,- 15,80 THP , ,- 26,50 Dělnická povolání , ,- 21,60 Rok 2011 Průměrný plat celkem Osobní příplatek a odměny z průměrného platu v Kč Osobní příplatek a odměny v % Pedagogičtí pracovníci , ,- 10,80 THP , ,- 29,60 Dělnická povolání , ,- 24,80 Rok 2012 Průměrný plat celkem Osobní příplatek a odměny z průměrného platu v Kč Osobní příplatek a odměny v % Pedagogičtí pracovníci , ,- 7,26 THP , ,- 18,78 Dělnická povolání , ,- 15,05 Rok 2013 Průměrný plat celkem Osobní příplatek a odměny z průměrného platu v Kč Osobní příplatek a odměny v % Pedagogičtí pracovníci , ,- 10,61 THP , ,- 25,83 Dělnická povolání , ,- 18,98 16/26

18 Rok 2014 Průměrný plat celkem Osobní příplatek a odměny z průměrného platu v Kč Praskova 399/8, Opava, tel.: , Osobní příplatek a odměny v % Pedagogičtí pracovníci , ,- 11,63 THP , ,- 33,58 Dělnická povolání , ,- 15,55 Od dubna 2014 byly pedagogům a vedoucím pracovníkům školy sníženy osobní příplatky v souvislosti se snížením počtu žáků v aktuálním školním roce vůči minulému školnímu roku, a tím i zaměstnanců, přidělené mzdové prostředky na začátku roku 2014 byly nižší než v roce předcházejícím a hrozil nedostatek financí na konci kalendářního roku. Od září 2014 byl v souladu s upravenou příslušnou směrnicí školy změněn způsob vyplácení odměn za sbírky školy. Na konci roku 2014 byla situace v mzdovém fondu vyrovnaná. Přidělený limit mzdových prostředků byl v plné výši vyčerpán, nebyl použit fond odměn. Dle přiložených tabulek vyplývá, že platy v roce 2014 oproti předešlému roku se mírně zvýšily u pedagogických pracovníků a mírně snížily u THP pracovníků a dělnických povolání (vše jen v řádu stokorun). Vývoj platů a mezd pracovníků školy Ped. pracovníci THP pracovníci Dělnická povolání Rok Zaměstnanci v roce 2014 uskutečnili pouze jednu týdenní zahraniční cestu v rámci projektu Leonardo do Irska hrazenou z tohoto projektu. 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Finanční prostředky na provoz hlavní činnosti školy byly vyčerpány v souladu s finančním plánem. Nižší náklady jsou u spotřeby materiálu z důvodu ukončení projektu v roce 2013, ve spotřebě energie z důvodu teplé zimy, u nákladů na reprezentaci a u odpisů z majetku, zde se 17/26

19 18/26 Praskova 399/8, Opava, tel.: , nedal odhadnout termín převodu majetku z MSK. Ke zvýšení došlo u položky opravy a udržování z důvodu nepředpokládaných nákladů na opravy spojených s projekty Mechatronika a ICT v budově laboratoří výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky, byly vyšší náklady na školení, u nákladů z drobného dlouhodobého majetku bylo nutno zabezpečit vstup do školy, do ostatních nákladů z činnosti bylo převedeno účtování ze služeb. Kurzové ztráty jsou závislé na výši kurzu měny. U výnosů se množství darů a výše úroků nedá předpokládat. Pronájem tělocvičny v doplňkové činnosti je závislý také na počasí. 5. Péče o spravovaný majetek Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, má ve své správě tři budovy. Jedná se o hlavní budovu (byla dostavěna v roce 1875 a zrekonstruována po válce v roce 1954) s tělocvičnou a dvorem Praskova 399/8, Opava a dvě odloučená pracoviště. Jde o laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a mechatroniky Praskova 373/10, Opava a o školní dílny Janská 1849/30, Opava. Stav majetku v Kč: 031 Pozemky , Software , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby včetně budov , Samostatné movité věci , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 500,00 Majetek celkem ,99 V roce 2014 se hodnota majetku zvýšila takto: Bylo provedeno technické zhodnocení budovy laboratoře výpočetní techniky, elektrotechniky a automatizace v celkové výši ,- Kč v rámci projektu Modernizace výuky informačních technologií ke dni , dále byl v rámci tohoto projektu také převeden majetek ve výši ,04,- Kč z MSK. Z projektu Mechatronika byl ke dni převeden majetek ve výši ,61,- Kč a ke dni majetek ve výši ,14,- Kč, celkem tedy investiční transfer ve výši ,75 Kč + drobný majetek ve výši ,52,- Kč z MSK. Darem jsme obdrželi ke dni od statutárního města Opavy pozemek, parcelu č 562/3 v hodnotě ,- Kč. V hodnoceném roce 2014 byly provedeny pouze nutné rekonstrukce a opravy ve školních dílnách jsme provedli výměnu vstupních dveří a tří oken (z důvodu velkých úniků tepla), vymalování a natření podlah chodeb, provedli jsme nejnutnější opravu střechy a komína.

20 Ve hlavní školní budově jsme provedli opravu a nátěr dalších šestnácti oken z hygienických důvodů a z důvodu úspory energie, opravu osvětlení, malování učeben i chodeb školy. Opravili jsme rozpadající se plot u dvora školy, vstup pro žáky školy jsme zabezpečili bezpečnostním čipovým systémem, videotelefonem a základním kamerovým systémem. V budově laboratoří školy jsme opravili podlahu učebny a stěn počítačových sítí, aby zde mohla být nainstalována technika v rámci projektu Modernizace výuky informačních technologií. Rovněž sociální zařízení v prvním patře objektu bylo opraveno viz. bod 2.2. Pojištění budovy a veškerý nemovitý majetek od zajišťuje centrálně zřizovatel Moravskoslezský kraj pro všechny školy a školská zařízení jim zřízená. Je to smlouva o pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti za škody pro příspěvkové a jiné organizace MSK č s dobou pojištění od do V průběhu roku 2014 došlo k drobným pojistným událostem na nemovitém majetku organizace nabouraný plot a zničená školní lavice. Tyto škody na majetku byly hrazeny z pojištění viníků. Dále bylo hlášeno pouze několik pojistných událostí u žáků (úrazy odeslané pojišťovnou k odškodnění). Na základě příkazu ředitele školy byla k provedena řádná periodická inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků. Byly jmenovány 3 inventarizační komise, které inventury majetku prováděly. Vyřazovací komise schválila návrhy na vyřazení od správců sbírek. Vyřazený majetek byl zlikvidován. Přírůstky a úbytky si správci sbírek zapsali do stavů svých sbírek a odsouhlasili s ekonomkou a referentkou majetkové správy školy zápisem a podpisy. Inventarizační rozdíly nevznikly. Evidence majetku je vedena v elektronické podobě v programu Gordic. Závěrečná inventarizační zpráva je v příloze zprávy o činnosti. Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, pronajímala v roce 2014 tělocvičnu, místnost určenou pro bufet, nebytové prostory pro dva automaty na teplé nápoje, automat na sladké tyčinky, učebny. Ceny byly stanoveny na základě kalkulace. U učebny ve výpůjčce v dílnách, Střednímu odbornému učilišti stavebnímu v Opavě, byly vyúčtovány pouze náklady. Všechny smlouvy byly uzavřeny pouze na dobu určitou a nepřesahují dobu jednoho roku. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnost byla na Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci, v roce 2014 realizována v souladu se zřizovací listinou. Zisk z doplňkové činnosti je zdrojem financování a dalšího rozvoje školy pro příští období. Doplňková činnost je důležitým zdrojem příjmů. Škola efektivně využívá volnou kapacitu svých prostor. Tělocvična je téměř denně plně vytížena až do pozdních večerních hodin. Příjmy z pronájmu tělocvičny se zvýšily také jejím pronájmem i během víkendů. Další příjmy za pronájem se skládají z výnosů za odpolední pronájem učeben pro jazykové kurzy, za pronájem školního bufetu a automatů na teplé nápoje a sladkosti Mars. 19/26

21 Všechny pronájmy i výpůjčky jsou podloženy řádnou smlouvou (viz příloha z FaMa+). Platnost smluv bude pokračovat i v následujícím roce, škola má i další zájemce o pronájem prostor pro rok Škola má v návaznosti na zřizovací listinu povolenou doplňkovou činnost v okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 2. Zámečnictví. 3. Reklamní činnost a marketing. 4. Pronájem. Náklady a výnosy v Kč: Okruh DČ Náklady Výnosy Rozdíl (výnosy náklady) Pořádání kurzů celkem , , ,54 Z toho Pořádání kurzů pro základní školy Pořádání kurzů pro veřejnost Jazykový kurz Angličtina pro strojaře , , , , , , , , ,00 Zámečnictví Reklamní činnost , , ,00 Pronájem celkem , , ,00 Z toho Pronájem plochy , ,00 Bufet , ,00 691,00 Automaty na teplé nápoje a cukrovinky 8 870, , ,00 Tělocvična , , ,00 Pronájem učeben 1 701, , ,00 Celkem , , ,54 Doplňující komentář: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Faktory ovlivňující plánované výsledky pořádání odborných kurzů: 20/26

22 tradičně veliký zájem je o přípravné kurzy modelování a kresby pro uchazeče na umělecké obory střední školy. Kurzy probíhaly ve 12 lekcích, kde mohli žáci získat znalosti z kresby a modelování, které jsou součástí talentových zkoušek. Dá se říci, že je to jedna ze stěžejních akcí naplňujících kapacity využití Komunitního centra školy, tyto kurzy pořádáme každoročně, je o ně veliký zájem, přesto jsou tyto kurzy jen část kapacity Komunitního centra školy. V roce 2014 byly také otevřeny kurzy modelování a kresby pro veřejnost, které byly naplněny; na podzim roku 2014 jsme pořádali v rámci udržitelnosti projektu Angličtina pro strojaře jazykový kurz pro 7 pracovníků ze strojírenských firem opavského regionu; část nákladů tvořila mzda lektorů, materiál na kurzy a poměrná část nákladů na energie. Zámečnictví Okruh DČ Zámečnictví 0, neboť opravy provádíme hlavně pro potřeby naší školy. Reklamní činnost a marketing V rámci DČ byla provedena výzdoba dětského domova v Ostravě. Pronájem Se svěřeným majetkem je nakládáno hospodárně, efektivně a účelně. Tělocvična je téměř denně plně vytížena až do večerních hodin. Příjmy z pronájmu tělocvičny se zvýšily také jejím pronájmem i během víkendů. Další příjmy za pronájem se skládají z výnosů za pronájem školního bufetu a tří automatů na občerstvení. Také za odpolední pronájem učeben pro jazykové kurzy. Některé pronájmy budou na základě uzavřených smluv pokračovat i v roce Všechny pronájmy jsou podloženy smlouvami. Nejvyšší částku nákladů tvoří energie, odpisy, materiál, mzdy a služby. V roce 2014 byl pro firmu Prestar, s.r.o. a pro Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu v Ostravě zajištěn pronájem prostor pro jejich reklamní plakáty a bannery. V doplňkové činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,54,- Kč. Tento výsledek posílí rezervní fond organizace. 7. Peněžní fondy Přehled peněžních fondů (v Kč): Fond Stav k Stav k Investiční fond , ,43 FKSP , ,53 Rezervní fond , ,04 Fond odměn , ,90 21/26

23 Analýza použití peněžních fondů: Hospodaření s peněžními fondy organizace je uvedeno tabulkové části zprávy. Investiční fond: Praskova 399/8, Opava, tel.: , Prostředky z investičního fondu nebyly v roce 2014 použity žádné, protože v roce 2015 plánujeme dokončit II. etapu opravy příslušenství školní tělocvičny, I. etapa byla dokončena v roce Použitelnost částky ,43,- Kč v investičním fondu musí být snížena o investiční transfer z odpisů v roce 2014 a v roce 2013 celkem o částku ,- Kč, takže do roku 2015 je možno použít z investičního fondu ,43,- Kč, které jsou také na investičním účtu. FKSP: Prostředky fondu jsou využívány v souladu s platnými předpisy, především na stravné zaměstnanců, dary k životnímu a pracovnímu výročí atd. Rezervní fond: Rezervní fond je tvořen fondem tvořeným ze zlepšeného výsledku hospodaření, kde je finanční částka ,62,- Kč a fondem tvořeným z darů, kde je finanční částka ,42,- Kč. V roce 2015 chceme požádat zřizovatele o převod části finančních prostředků do investičního fondu. Významným posílením rozpočtových zdrojů bylo získání částky ,- Kč ve formě sponzorských darů. Jednalo se o peněžní dary od strojírenských firem opavského regionu. Dary byly použity na nákup učebních pomůcek a na pokrytí nákladů spojených s pořádáním pátého ročníku soutěže ve stavění se stavebnicí Merkur a šestého ročníku soutěže Prezentace 2014 pro základní školy. Vyčerpáno bylo pouze ,- Kč, do dalšího roku zbývá k využití ,- Kč. Fond odměn: Fond odměn nebyl v roce 2014 použit. 8. Pohledávky organizace (v Kč) Celkový objem pohledávek v roce 2014 je ,86 Kč v tomto rozdělení: Pohledávky: účet 311 vystavené faktury odběratelské ,00 účet 314 provozní zálohy energie 0,00 účet 335 zaměstnanci stravné 0,00 účet 381 náklady příštích období 8 894,00 účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky 0,47 účet 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 3822,39 22/26

24 Pohledávky na účtu 311 vznikly především z důvodu, že vystavené faktury za pronájem tělocvičny byly se splatností do konce roku 2014, přestože zdanitelné plnění bylo do konce roku U jednoho nájemce AMA mažoretky byla pozdní úhrada provedena z důvodu dlouhodobé nemoci účetní. Všechny faktury byly uhrazeny do Na účtu 377 je částka 0,47,- Kč, která se týká daně z úroku projektového účtu. Tento poplatek správně patří na provozní účet a tam také byl bankou převeden k Na účtu 465 je hodnota za čipy pro zabezpečený vstup do budovy, které nebyly vydány zaměstnancům. 9. Závazky organizace (v Kč) Závazky: účet 321 krátkodobé závazky dodavatelů ,27 účet 324 krátkodobé přijaté zálohy 1 300,00 účet 331 zaměstnanci ,00 účet 336 sociální pojištění ,00 účet 337 zdravotní pojištění ,00 účet 342 ostatní přímé daně ,00 účet 333 jiné závazky 7 706,00 Na účtu 321 je částka za neuhrazené faktury, které jsou nákladově v roce 2014, ale se splatností v roce 2015 a jsou uhrazeny v termínu splatnosti. Na účtu 324 je přijatá záloha od studenta na lyžařský výcvik, konaný v únoru Veškeré pohledávky a závazky jsou podloženy účetními doklady a jsou vedeny v souladu se zákonem o účetnictví. D. Výsledky kontrol Za sledované období proběhla ve dnech 7. až 9. ledna 2014 veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole podle 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, provedená Českou školní inspekcí, protokol o kontrole Čj. ČŠIT-134/14-T. Závěr: Veřejnoprávní kontrolou využívání finančních prostředků státního rozpočtu nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 20. května 2014 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, 590/14/890 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny. 23/26

25 11. listopadu 2014 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, provedla kontrolu plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.); vyhláška. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška č. 410/2005 Sb.), 3a zákona č.120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 3a zákona č.120/2002 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny. E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Organizace má povinný podíl 1,77 zaměstnanců se ZPS a zaměstnáváme 1,08 zaměstnanců, povinný podíl do výše 4 % byl doplněn nákupem zboží a služeb ve výši 0,86 viz příloha. F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Při poskytování informací veřejnosti postupuje Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. e) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů f) další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona 0 0 Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici na sekretariátě školy. 24/26

26 G. Seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a projednání školskou radou Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, rozbor hospodaření za rok 2014, byla zaslána k nahlédnutí, vyjádření a následnému projednání školskou radou dne 17. února Zaměstnanci byli se zprávou seznámeni na provozní poradě sboru dne 17. února Zpráva je k dispozici na sekretariátě školy. H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Škola nemá vlastní jídelnu ani výdejnu stravy. Stravování žáků i zaměstnanců je zajištěno na základě uzavřených smluv se dvěmi jídelnami zřízenými MSK. Zaměstnancům poskytujeme příspěvek na oběd ve výši 6,- Kč z ONIV a 23,- Kč z fondu FKSP. Zaměstnanec doplácí 29,- Kč nebo 30,- Kč. Kalkulace stravného: Stravovací zařízení Mendelova gymnázia Opava, IČ: od do Náklady jídelny celkem 59,00 Příspěvek zaměstnavatele z ONIV 6,00 Příspěvek FKSP 23,00 Strávník 30,00 Zařízení školního stravování, Matiční dům, Opava, IČ od do Náklady jídelny celkem 58,00 Příspěvek zaměstnavatele z ONIV 6,00 Příspěvek FKSP 23,00 Strávník 29,00 V době prázdnin využívají zaměstnanci, pokud nečerpají dovolenou, rovněž uvedené jídelny. V době, kdy jídelny nejsou v provozu, není stravování zajištěno. I. Tabulková část včetně příloh Tabulková část je nedílnou součástí zprávy: Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti formulář SK400, SK401, SK /26

27 Tabulka č. 2 Přehled o plnění plánu hospodaření. Tabulka č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů formulář SK414. Tabulka č. 4 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 nevyplňuje se, nahrazuje výkaz P1-04. Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti formulář SK406 + upravená tabulka. Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů formulář SK411. Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz). Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd. Další přílohy: 1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N). 5. Závěrečná inventarizační zpráva Smlouvy o pronájmu z programu FaMa+. 7. Plnění povinného podílu osob se ZP. Vypracovali: Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy, tel klapka 117, Bronislava Elblová, ekonomka školy, tel. přímá linka , nebo klapka 101. Schválil: Ing. Vítězslav Doleží ředitel školy, Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Vypracovala: V Opavě dne: 17. února 2015 Bronislava Elblová ekonomka školy, Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 26/26

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Název:

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více