SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O."

Transkript

1 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil ,

2 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. Vážení, předkládáme Vám nabídku na zajišťvání správcvské činnsti a dalších služeb spjených s prvzem Vašeh dmu ve Vámi zvleném rzsahu. Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil , 2

3 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. JAKO VAŠI SPRÁVCI JSME PRO VÁS PŘIPRAVENI ZAJISTIT : správu bjektu, jeh splečných částí a zařízení dmu, příslušenství a pzemku v rzsahu pvěření vlastníka výběr a evidenci plateb spjených s bydlením prstřednictvím SIPO či stálých příkazů (zálhy na služby spjené s užíváním bytů, fnd prav atd.) přípravu a smluvní zajištění nájemních vztahů zabezpečvání údržby a prav všeh druhu ve smluvně stanveném rzsahu včetně výběru ptimálních ddavatelů, včetně vypracvání ddavatelských smluv a technickéh dzru drbných prav bezplatnu nepřetržitu havarijní phtvst platíte puze výjezd a vlastní pravu vypracvání a rganizaci regulérních výběrvých řízení pr výběr ptimálních ddavatelů velkých prav smluvně zajišťvat ddávky služeb spjených s užíváním bytů a nebytvých prstrů a řádné rzúčtvání nákladů na jejich zabezpečení vedení a aktualizaci veškeré technické a administrativně-správní dkumentace vztahující se k bjektu, perativně ji dplňvat pdle skutečnéh stavu a prvedených změn předepsané revize technických zařízení (plyn, elektr, pžární hydranty, hrmsvdy a další vyhrazená zařízení) zajištění prnájmů uvlněných nájemních prstrů bstarání pvinnstí, které vlastníku nemvitstí ukládají předpisy právní, bezpečnstní, pžární, hygienické či jiné předpisy suvisející s prvzem dmů a bytů prjednání běžných záležitstí správy bjektu s úřady uzavření pjistných smluv pjištění dmu v rzsahu určeném vlastníky, představiteli družstev neb usnesením splečenství vlastníků, pjištění platit a udržvat pdání daňvéh přiznání za vlastníka bjektu k dani z nemvitsti za dům a pzemek infrmvání vlastníka stavu a prvzu bjektu vedení průkazné a průhledné evidence nákladech spjených s prvzem bjektu zpracvání účetnictví dle Zák.563/91 sb.v platném znění (pdvjné účetnictví) úklid bjektů úklid přilehlých chdníků údržbu zeleně prvz tepelných zařízení servisní službu k výtahu inženýrsku činnst a dále dle Vašich pžadavků zajistíme další vyžádané služby. Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil , 3

4 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. ATEST REALITY spl. s. r.., Lidická 7, Praha 5, IČO se svjí prvzvnu Rseveltva 34/615, Praha 6 je splečnst slžená z pracvníků s mnhaletu zkušenstí v blasti správy nemvitstí, zejména drbných bytvých družstev či splečenství vlastníků. Spravujeme více jak 90 dmů, především v lkalitách Prahy 5, 6, 7. Jsme ale schpni vést správu i v dalších částech Prahy či jejíh klí. Nabízíme prfesinálně kvalitní, finančně průhlednu správu Vašich bjektů. REFERENČNÍ KONTAKTY Splečenství vlastníků jedntek Jugslávských partyzánů 957/42, Praha 6; Ing.Iv Jirta, předseda výbru tel Bytvé družstv Kulva 1564/11, Praha 6; Ing.Jarslav Štecha, člen družstva,bývalý předseda tel ; Ing.Harmatha, předseda představenstva,tel Bytvé družstv Ktěrva 1586/4, Praha 6; Kbr Jiří Ing., předseda představenstva, tel Bytvé družstv Kulva 1563/13, Praha 6; JUDr.Jan Rösler, předseda představenstva., tel ; p.skupeň, bývalý předseda představenstva, kntaktní sba představenstva, tel Splečenství vlastníků jedntek Na Petřinách 2044/9, Praha 6; Ing.Jan Tůma, člen výbru, tel U průhnu 1238/44, Praha 7, Bytvé družstv Červené dmy; Ing. Jsef Hruda, předseda představenstva, tel Splečenství vlastníků jedntek Veleslavín, Na Petřinách 197,202,203, Praha 6; Lenka Zvířecí, předsedkyně výbru, tel / Splečenství vlastníků jedntek Jugslávských partyzánů 637/22, Praha 6; Danuše Habancvá, předseda výbru tel Bytvé družstv Vlavkva 1741,1742,1743, Praha 6; JUDr.Vlastimil Šesták, bývalý předseda představenstva, tel ; Jhn Vladimír, nvý předseda představenstva tel Splečenství vlastníků jedntek Čílva 1806,1807, Praha ; bývalá předsedkyně výbru Jana Lhtákvá, tel , nvá předsedkyně Grafnettervá Helena, Bytvé družstv Na Petřinách 1794 a 1795, Praha 6; Jarmila Věcvská, bývalá předsedkyně představenstva tel , Kludvá Iveta Splečenství vlastníků jedntek Bubeníčkva 1809/12, Praha 6, předseda výbru PhDr.František Černý, tel Splečenství vlastníků Šumberva 329,330,332, Praha 6, Naděžda Hchmanvá, předsedkyně výbru, tel Mickiewiczva 242/17, Praha 6, JUDr. Václav Šťvíček, zástupce vlastníka tel Bytvé družstv Čílva 1802/4 a 1804/2, Praha 6, Ladislav Likler, předseda představenstva, tel Bytvé družstv Talichva 2037/13, Praha 6, Ing.Jan Plák, předseda představenstva, tel Bytvé družstv Nedašvská 333,334, Praha 5, Mgr.Milena Černá, předsedkyně představenstva, tel Splečenství vlastníků Churáňvská 5, Praha 5, předseda výbru, Ing. Petre Fjta, tel Bytvé družstv Rychtářská 2004/8, družstv, člene představenstva Ing. Jsef Kellner, tel Bytvé družstv Zengrva, předseda představenstva Petre Švec, tel Na klášterním 6, bytvé družstv, předseda představenstva Vrána Václav, tel / Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil , 4

5 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. CENA SPRÁVY Základní nabídkvá cena za správu: 190,- Kč za bytvu či nebytvu jedntku a jeden měsíc. U bjektů s více jak 10 jedntkami se cena správy snižuje dle uvedené tabulky. U dmů s méně jak 10 jedntkami se cena správy sjednává jak pr dům s 10 jedntkami. Cena správy ktelny se stanvuje individuelně pdle příknu ktelny a jejíh technickéh prvedení. PŘEHLEDNÁ TABULKA CENA SPRÁVY Pčet jedntek v bjektu Kč/měsíc/jedntku a více 125 **jedntku se rzumí samstatný byt neb nebytvý prstr v bjektu K uvedeným cenám se připčítává DPH dle platných sazebníků (19 %). PROVOZ SPRÁVNÍ KANCELÁŘE Naše splečnst má pr zákazníky samstatnu prvzvnu v Praze 6 Dejvicích, v Rseveltvě ulici 34 A., tel.: ; fax Prvzní dba je v PO,ST,ČT d 8,00 d 16,00, v ÚT d 9,00 d 18,00 a v PÁ d 8,00 d 13,00. Návštěvní hdiny pr veřejnst jsu stanveny na úterý d 14,00 d 18,00 a ve středu d 9,00 d 11,00. Pr návštěvu prvzvny dpručujeme klientům využívat přednstně stanvené návštěvní hdiny. Prvzvnu lze všem navštěvvat i v jiný den, je všem nutné si telefnicky předem zajistit přítmnst dpvědné sby. ZABEZPEČENÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ (NEBYT. PROSTORŮ) Služby spjené s bydlením (ddávky vdy, dvz dpadků, sptřeba el.energie, plyn pr prádelny a ddávky tepla a teplé užitkvé vdy) zajišťujeme smluvně u ddavatelů těcht služeb. Na financvání jejich ddávek vybíráme měsíční zálhy ve výši 1/12 přepkládaných nákladů v rce. Tyt zálhy vybíráme d jedntlivých uživatelů bytů či nebytvých prstrů prstřednictvím inkasa SIPO neb trvalých příkazů plateb. Vyúčtvání vybraných zálh prti skutečně vynalženým nákladům na zabezpečení služeb prvádíme jedenkrát rčně, vždy d následujícíh rku. Vlastní rzúčtvání nákladů na jedntlivé 5 Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil ,

6 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. uživatele bytů prvádíme v suladu se suvisejícími platnými vyhláškami. Pkud máte mezi sebu dhdy jiném způsbu rzúčtvání, prvádíme pak rzdělení nákladů ve smyslu těcht dhd. Zabezpečujeme i rzúčtvání nákladů spjených s ddávku tepla a teplé vdy v suladu s platnými vyhláškami. Naší zásadu je vést průkazné a průhledné účetnictví tak, že Vy neb Vaši zástupci budu mít kdykliv v průběhu rku mžnst kntrly účetní evidence a správnsti fakturace či platební kázně. PROVOZNÍ FOND Tvrbu prvzníh fndu (fndu prav) zajišťujeme u družstevních dmů neb dmů ve vlastnictví dle Zák.72/94(vlastnictví jedntek) v platném znění bvykle výběrem Vámi stanvených částek d jedntlivých vlastníků jedntek či členů družstva. U ryze nájemních dmů je prvzní fnd naplňván vybraným nájemným d nájemců v dmě. Výběr plateb, pkud vlastník nestanví jiný pstup, prvádíme prstřednictvím inkasních plateb SIPO neb platebními příkazy, a t přednstně přím na účet vlastníka bjektu, který je vlastníkem pr tyt účely zřízen. Přesáhne-li prvzní fnd (fnd prav) vlastníkem bjektu ( neb splečenstvím vlastníků, družstvem či sdružením) předem stanvené částky, předispnujeme přebytek ve stanveném termínu, bvykle čtvrtletně dle dispzic vlastníka bjektu na účet, ke kterému již nemá správce dispziční práv. ÚČETNICTVÍ O vybraných či vydaných částkách vedeme vždy průhlednu účetní evidenci (dděleně d účetnictví naší firmy) tak, že Vy neb Vaši zástupci budu mít kdykliv v průběhu rku mžnst kntrly účetníh stavu. Pr vlastníky bjektu zpracujeme na vyžádání samstatné pdvjné účetnictví včetně účetní závěrky. Pr pdnikatelské subjekty, kteří si vedu své samstatné účetnictví, pak zpracváváme průběžně přehled příjmů a výdajů tak, aby tent subjekt mhl průběžně příjmy a výdaje zahrnvat d svéh účetnictví. OPRAVY Opravy zajišťujeme ddavatelsky d Vámi stanvenéh finančníh limitu samstatně. Obvyklý smluvně stanvený finanční limit pr samstatné rzhdvání správce činí Kč. U prav nad tent limit schvaluje pravy, vyjma havarijních prav, kde dkladem pravy hrzí následná škda, vlastník neb stanvený zástupce splečenství vlastníků či družstva. V běžné praxi pak knzultujeme s vlastníkem neb vlastníkem pvěřenu sbu každu pravu i pd tent stanvený limit ještě před jejím prvedením. U prav většíh rzsahu připravíme a zajistíme výběrvé řízení na ptimálníh ddavatele dle Vámi neb Vašimi zástupci stanvených kritérií. Pr běžné pravy využíváme zásadně prvěřené kvalitní a cenvě přijatelné ddavatele. Respektujeme všem, pkud na výběr ddavatelů prav máte své vlastní pžadavky. HAVARIJNÍ SLUŽBA Objekty převzaté d správy zařazujeme d bezplatné nepřetržité havarijní služby (tj.nehradí se nepřetržitá havarijní služba, hradí se jen výjezd a vlastní zákrk). Zákrk je smluvně garantván d 2 hdin d nahlášení závady. ÚKLID OBJEKTŮ, PŘILEHLÝCH PROSTOR A ÚDRŽBA ZELENĚ Uvedené služby zajistíme smluvními ddavateli, jejichž výběr a rzsah činnstí a cenu prací schvaluje majitel bjektu. Před zahájením správy pr klienta zajistíme cenvé nabídky těcht ddavatelů. Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil , 6

7 ATEST REALITY SPRÁVA NEMOVITOSTÍ spl. s r. Úklid splečných prstrů v dmech je prváděn bvykle jedenkrát týdně, pkud vlastník nemá jiné specifické pžadavky. Čtvrtletně neb plletně se pak prvádí generální úklid. Rvněž úklid chdníků se prvádí na základě pžadavku vlastníka bjektu, bvykle 1x týdně. Při sněžení a náledí se udržují chdníky dle skutečné ptřeby, resp.v suladu s Vyhl.Magistrátu hl.m.prahy. Zeleň je udržvána v běžných agrtechnických lhůtách, pkud není s vlastníkem bjektu prjednán jiný režim. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V suvislsti s výknem správy bjektů přicházíme také d styku s sbními údaji klientů ve smyslu zákna 101/2000 Sb. S těmit daty nakládáme a tat data chráníme prti zneužití způsbem dle ustanvení uvedenéh zákna. V suladu s 16 zák. 101/2000 Sb. jsme registrváni Úřadem pr chranu sbních údajů a plně pdléháme jejich kntrlním pstupům. ZAUJME-LI VÁS NAŠE NABÍDKA, PŘEDLOŽÍME VÁM NA VYŽÁDÁNÍ NÁVRH PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A NEZÁVAZNĚ PROJEDNÁME VŠECHNY ASPEKTY PŘÍPADNÉ SPRÁVY OBJEKTŮ A ZODPOVÍME VEŠKERÉ DALŠÍ DOTAZY. za ATEST REALITY spl.s.r.. Martin Kšař, jednatel Kancelář: Rseveltva 34A/ , Praha 6 tel: ;fax: mbil: ; Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel: Sídl: Lidická 7, 15000, Praha 5, tel mbil: , Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, , tel , mbil , 7

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více