Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ř ř š ř ě ř ř ú ů ů ř ň š ř ěř ř ř ěř ř ř ř ř é ř é ř é š ř ř ř ř Č ú úř é Č Č

2 ř ě ř ř ě ř ř ú é ř ř ě ě ů Č ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ř š ř Í é é é é ě é ř ž ž é ů ě š é ů ě Č é ř é é ě ř é ř é Č ě é é ř ó ž ů ěž é ř ě ř ó ě ř ř ó

3 ř ř š ě ě ú Š ě Ž ž ě ě ě š é é Š ě é é é ř ů ů š ě ř ě é ř é š ě ú ě ř ř ř Ť ě é ě é ú ř ě ř ř ř ě é ď é é Í ř ď ž ř Ú é ř ě é úě ú ě ř ž š ú ě ř ě é ěř ž é ě ř ě ě é ř ř š é ě é ú š

4 ů ú ě é š ě ř é é ž ů ž é ú é š ř ž š ř ž ú é ú ž é ú ž ů ř ú š ě ž ú ě ž ě ú ř ú ř ž ř š é ú ú ř ř ě š ů é ě ů ř ú ů ě ř ž ř ž ú é ť é ě é ú ě é é ú ě é ů é é š ů é ů é ř ž ó é é é ů š ě ž ú š ě ú ň ž ě é

5 ř ů ě ž š ě ž ú ě ú ř ř š é š ě ž ě ů ě ú ř ú ě ř ů ú ú ú ě ě ě éž é ú ú é ě š ě ž ě ě ě ů é éž ú é ú š ú é ž š š ě ů ú ěž š ě š ě ě ě ř ě ú š ě é ř ř ě ě ř ů ě ž š ě Ú ú ú ě ú ěř ž ů ú ř ř ř ž ú ěň ů ě ě é ě ě ů š š ě ě ě ů ě š ě ř ě ě ů ů š ě ů ř ě ž é ň ů ř é š ů ú é š ž š š é

6 ě ž ú ěř ú ú ž š ž ž š ž ř ů ú é é ě Ú ř ž ú ř ž ž ě ě ř ú ú ú úě ú ú ú é é ř é š ú ú é š ě é ú é ž ú ě é ů š ů é ž ů ě ž ú ě ž é é é é š ř é ú é ú é ú Ě ú ú é ř é ě ú ú ú é ú Ú š ě ěř ž ů Ú š Ú ů š

7 ú ř é ě š ň ř ž ř é ř úč é ž ě ú ú ž ř ě Í ř ž ř é š Š ěř ř ě ě é é ÚČ ě é ř ě é é ř ě é é é ú š ěš ř é ů ě š ě ř ž ř ú š ť ú é ř ě š ě š ě ř ž ů ř ž ů ů ř ž ů š Č ř ě é ěž ů š

8 l ,00 K na financovin projektu,,zasněžovn v lyžařském arell ZIat Olešnice." Poskytnut bezúronépůjěky schvlilo ZO dne28.5.i2 usnesenm. 40. ZpŮsob platby - věřitel převede finannprostředky na úetdlužnkado , dlužnkje povinen finannprostředky vrtit na úetvěřitele do 3I , spltky budou provděn vždy k datu daného roku. Smlouva předepisuje dlužnkovispltkov kalendař, kter je zvazn nsledovně V roce 2013 až 2015 spltka ve vši ,00 K V roce 2016 spltka ve vši ,00 K V roce spitka ve vši ,00 K : Dodatkem, 1 k této smlouvě (schvlen ZO usnesenm dne ) uzavřenm dne dochrzi k rozšřensmlouvy o zvazekruitelstv fy Ski Arel ZlatOlešnice s.r.o., jejmžl00% vlastnkem je TJ Sokol Zlat Olešnice, na leasing rolby od spolenosti Unileasing a.s.. Obec se jako ruitel tmto zavzala, že uspokoj nroky vůidlužnikovi ze smlouvy o finannmleasingu na nkup rolby. V přpadě, že obec bude leasing za Ski Arel Zlat Olešnice splcet a zaplat rovněž zůstatkovou kupn cenu, přejde předmět leasingu - rolba - do vlastnictv obce a to do doby, než dlužnksplat dluh vui obci, Po jeho zaplacen obec převede rolbu do vlastnictv dlužnka.ostatn ustanoven smlouvy ztlstvaji beze změn, Prohlšen ruitele je vypracovno ve smyslu ust. 303 Obch. Zk, mezi obc a fy UNILEASING a.s., Klatovy, IČ ze dne Smlouvy a dalšmaterily k přijatm úelovmdotacm Na zakladě smlouvy. OLP/I II2l20l2 ze dne o poskytnut úelovédotace z Fondu požrni ochrany byly poskytnuty finannprostředky v celkové vši ,00 K financovn akce,,n,kup ochrannch a technickch prostředků požrnochrany." Celkové nklady inily vši 14l 461,00 K. Stanoven podl vlastnch nkladů byl dodržen. Obec obdržela dotac ze Sttnho rozpotu na financovin voleb do Zastupitelstva kraje a Sentu ČR ve \.ši ,00,00 K. Namtkovou kontrolou dokladů vztahujcich se k erpn dotace v celkové vši ,40 Kě nebyly zjištěny nedostatky, Zbvajic nevyerpané prostředky ve vši ,60 K byly vrceny poskytovateli dne 18.12,2012. Dle obec obdržela finannprostředky v celkové vši 1 000,00 K na financovn voleb Prezidenta ČR ve vši 1 000,00 K. Neerpanéprostředky byly poskytovateli wceny v plné vši dne Dokumentace k veřejnm zakzkm V kontrolovaném obdob byla obc zaďna veřejn zakzka ve smyslu zkona Sb. na,,vstavbu vodovodu Zlat Olešnice-Lhotka. Vběrovm řzenim byla pověřena firma Consult, s.r.o. Praha. Spolenost oslovila celkem 4 firmy (Syner VHS Vysoina, a.s. Jihlava, 1. Jizerskohorsk stavebn spolenost spol. s r.o. Hodkovice nad Mohelkou, Ještědsk stavebn spolenost spol. s r.o. Liberec a Zluda-vodohospodřské stavby Turnov). Kontrole byly předloženy tyto dokumenty,. vma k podan nabdek, zadvac dokumentace, požadavky na doplněn dodatench informac k zadvac dokumentaci, dokument o otevrn nabdek, estn prohlšen lenůkomise pro otevrn oblek a hodnotc komise, protokol o otevrn oblek, protokol o jednn hodnotc komise oznmeni o vběru nejvhodnějšnabdky. Zastupitelstvo obce jmenovalo vběrovou komisi usnesenm. 29 dne 23.4,2012. Komis byla vybrna firma Syner VHS Vysoina s nabdkovou cenou ,00 K bez DPH. Vsledekvběrovéhořzen schvlilo zastupitelstvo usnesenm.37 dne28,5,2oi2, 8/13

9 ř ř ě ě ř ě Ž ě Č ó Í ř ř ě ě é ř š Š ř Ú ě é ř ř ž ě Š ě ř ř ř ř š š ě é ě ž é ř ě ÚČ é Ú ř ú é ě ŠÍ ř Ů Ó ú é é é é ú ú é ú ř š ě ě ú ě ě š ř ů ě é é ú é ž ú ř ž š ě ž é ě ě ř ě ů š ě ř ř ř ř š ě é ě ž é ř É ď ú éú

10 ř ú ě ě š ř ů é š ř ř Ú ř ě é ř ř š ě ě ú é ě š ř ů ě é é ú ě ú é ú š úě é ř ČÚ é ú ř ě ě ě ů š ě ž é ř ě ú é ú ř š ř ú ě ě š ř ů Ú ú é ž ň š ú ř ú ř é é ú ř š é ě ů Ú ú é ž ň é š ú ř ú ě ř ů ú ř ř š ě é ě ž é ř ě úě é ú ř ú ě ě š ř ů ř ě é

11 ř ČÚ ú ž ú é ú ě ěž é ú š ě ž é ř ě ú é ř ú ě ě š ř ů Ú ě ěž ě é é ě úě ř ř š é ř ř ř š š ě é ě ž é š ě ž é é ů é ě ěž ě Ú ž é ú ě ů š ě ř ř ř ř ř ř ř ř š š ě ě é š ě é ř ř ř ú Á ú é é ú Á š úř é š š ěř ř ěř é ř

12 š ř Č š ž ř ř é ú é ř ě ř ě ř ř Č ě ů ř ř š ř š ř ř ř ř ž ě ž é ů é Ú ůž ů ř ř ř é ř ř ř ř š ú é úř ěř é ř ř é ř Č Ú é ř ř ů ě ú ú

13 Í ř ř ě ů ě Č ě é ě ř ó Á ů ř ú ř Ů ě é é é é ř Á ř ó ě ř ť ě Š é Í Š Ú é ř é ěř é ř ř ě ě ú ě ř é ž š ě ř ě

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

Č ř ř Í ř ě ř Ť ú ů ů ř ř ř ěř ť ř ěř ř ď ř ď é ř é úř é ř ř ř ú ú ě úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů é ř ů ě ú ř é ř ř ď ř ř ě ď Í ů žň ř ě ď ř ě ě ú ů é ě ž š ř é ú ě ě ú é ě ě ú

Více

Č š Š Í š š ě š Í é ě Íý ž š Č Š š Ú ň š ř Ý ů ý ě é š ř š ý ř š ř ě ěš ý é ř ň ů ů ý ž é ž é ě é é é ý ě ž ř Č ě é ý ěý Č Č ř ř ý ý ě ý ř ěř é ř š ř é ž š ě é ý ž Ž ř ý ě é ř ů ž ř ě é ú Í Č š š ř ů é

Více

ř š ě š š ř é ě Ť ú ř ó š é ěř ěř é š š Č ěř ě š š ý š ř ú ěř Č Ů ě é ú ř ř ú é Ú ě é ě é š ě ě é ě ěú Ř ř ě Š š é ě é š š é š ý é ú ě ř é é é ý Ů š š š ř ěř ěř š Č ý š š š ř Č Č Ů ě Č ě ě š ř ě ý ě é

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

ě ř é Í ý ř é ř ř é č ř ý é ě ý é ě ě ě ř ě ě š ý ě š ř ř úř ř ý úř ř ý Í ř ě ř é šř ý é š ý ě ý ř é é é ě ř é ž ý č ě ě ý é š ě ř ěř ů ů ř ě ů ů š ř ý é š é ý š Šř ě ů ě é ý šř ě ý éš šř ď ž Ž ž ě é ý

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY SMLUV A OBJEDNÁVEK BŘEZEN 2015

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY SMLUV A OBJEDNÁVEK BŘEZEN 2015 Dne 16.3.2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Zdeňkem Vostřelem a Ing. Jiřím Pavlišem. 1. Účel kontroly a. Zjistit systém evidence

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více