Čerpání rozpočtu k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čerpání rozpočtu k 31.12.2014"

Transkript

1 Čerpání rozpočtu k Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti , ,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti , ,23 Daň z příjmu FO zvláštní sazba , ,11 Daň z příjmu právnických osob , ,68 Daň z příjmu právnických osob za obce , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,69 Poplatek ze psů 4 000, ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , ,16 Správní poplatky 3 000, ,00 Daň z nemovitostí , ,68 Příspěvek na výkon státní správy , ,00 Dotace na volby , ,00 Transfery od krajů , ,00 Převody z rozpočtových účtů , ,00 Investiční transfery ze státních fondů , ,00 Investiční transfery od krajů , ,00 Celkem , ,06 Nedaňové příjmy Prodej dřeva z lesa 2 000,00 480,00 Vodné z vodárny 7 000, ,00 Odpadní vody - kanalizace , ,00 Vstupné, vytápění v kulturním domě 1 000, ,00 Kulturní činnosti , ,00 Služby v obecním bytě , ,00 Nájemné z obecních bytů , ,00 Pronájem nebytových prostor , ,00 Služby v restauraci , ,00 Hřbitovní poplatky , ,00 Věcná břemena na pozemcích 3 000, ,00 Pronájem pozemků , ,00 Prodej pozemků 3 000, ,00 Známky na popelnice , ,00 Příspěvek na třídění odpadů , ,00 Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 Služby - dovoz vody autem SDH, kopírování 2 000, ,00 Prodej zboží 2 000, ,00 Přijaté příspěvky a náhrady 0, ,62 Úroky z účtů 5 000, , , ,87 Příjmy celkem , ,93

2 Výdaje Rozpočet Čerpání Ozdrav. zvířat a polodin Pes v útulku 5 000, ,00 Lesní hospodářství Úsržba lesa ,00 0,00 Doprava Oprava místních komunikací , ,95 Výstavba komunikace , ,28 Zimní údržba, materiál , ,80 Dopravní obslužnost 6 000, , , ,03 Vodní hospodářství Opravy ve vodárně ,00 0,00 Spotřeba elektřiny 8 000, ,00 Rozbor pitné vody , ,11 Osobní výdaje - odměna za údržbu vodárny 4 000, , , ,11 Odpadní voda Ostatní osobní výdaje , ,00 Spotřeba elektřiny , ,00 Materiál, nákup služeb , ,94 Úroky vlastní , ,07 Opravy, údržba , ,00 Výstavba kanalizace , , , ,45 Školství Neinvestiční náklady na provoz MŠ Borovy , ,00 Základní škola Švihov , , , ,00 Knihovna Osobní výdaje v knihovně , ,00 Časopisy a knihy , ,00 Počítač, materiál , ,00 Elektřina v knihovně , ,50 Odměna kronikáři, materiál 3 000, ,00 Oprava rozhlasu 5 000,00 0, , ,50 Zájmová činnost v kultuře Spotřeba plynu v KD , ,05

3 Spotřeba elektřiny v KD , ,00 Materiál v KD, ost. osobní výdaje , ,00 Opravy v KD , ,05 Nákup ost. služeb , , , ,60 Ostatní kulturní činnost- bál, Den matek, pouť Materiál , ,00 Hudební produkce , ,00 Občerstvení 7 000, ,00 Věcné dary , ,00 Poplatky OSA 1 000, , , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost Fitko - elektřina, materiál , ,50 Sportovní akce - materiál 3 000, ,00 Občerstvení 2 000, ,00 Dětské hřiště 4 000,00 129,00 Příspěvek Tělovýchově 5 000, ,00 Příspěvek včelařům 2 000, ,00 Příspěvek Charita Klatovy 1 000, , , ,50 Ostatní správa v oblasti hosp. opatření Náhrada za škodu pádem stromu 4 190, ,00 Bytové hospodářství Spotřeba plynu v obecním bytě , ,24 Spotřeba elektřiny v obecním bytě , ,00 Ostatní služby vč. materiálu 7 000, , , ,24 Nebytové hospodářství Elektřina v autobusové garáži 5 000, ,00 Veřejné osvětlení Opravy veř. osvětlení , ,00 Rozšíření veř. osvětlení , ,00 Elektřina a ost. služby , , , ,00 Pohřebnictví Údržba hřbitova 9 000,00 0,00 Materiál na hřbitov 1 000,00 0, ,00 0,00 Územní plánování ,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj

4 Opravy , ,62 Ostatní služby , ,00 Nákup materiálu , , , ,62 Odpadové hospodářství Sběr nebezpečných odpadů , ,00 Sběr komunálních odpadů , , , ,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Osobní výdaje , ,00 Materiál 8 000, ,00 Pohonné hmoty , ,00 Ostatní služby , ,00 Opravy a údržba 6 000, , , ,00 Požární ochrana Spotřeba elektřiny , ,00 Materiál + Dr.hmotný majetek , ,00 Pohonné hmoty 5 000, ,00 Ostatní služby 0, ,00 Opravy a údržba , ,00 Neinvestiční příspěvek na činnost SDH , , , ,00 Zastupitelstva obcí Odměny členům obecního zastupitelstva , ,00 Volby do zastupitelstev obcí , ,00 Volby do Evropského parlamentu , ,00 Činnost místní správy Platy zaměstnanců , ,00 Ost. osobní výdaje , ,00 Sociální pojištění , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Knihy, tisk 5 000, ,00 Drobný hmotný majetek 0, ,00 Materiál , ,60 Služby pošt 4 000, ,00 Telefonní poplatky , ,96 Právní služby, poradenství , ,00 Školení , ,00 Ost. služby , ,16 Dodavatel. Opravy a údržby 2 000,00 0,00 Cestovné , ,00 Pohoštění , ,00 Poplatky st. rozpočtu 1 000, ,00 Příspěvek mikroregionu Běleč 2 000,00 592,00

5 , ,72 Výdaje z finančních operací Poplatky z účtu , ,40 Převody vlastním fondům , ,00 Pojištění majetku obce , ,00 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatky státnímu rozpočtu , ,17 Finanční vypořádání minulých let - vratka za volby , ,00 Ostatní finanční operace 0, , , ,17 Výdaje celkem , ,00 Zůstatek na účtu u KB a ČNB z r : ,97 Příjmy celkem : ,93 Výdaje celkem : ,00 Splátka krátkodobého úvěru ,00 Splátka dlouhodobého úvěru ,00 Rozdíl : ,90 souhlasí se zůstatkem na účtu u KB a ČNB k

6 Obec Vřeskovice IČO: I n v e n t a r i z a c e zůstatků na účtech k Drobný dlouh. nehmotný majetek ,30 Kč 019- Ostatní dlouh. nehmotný majetek , Budovy a stavby 30, , Samostatné movité věci , Drobný dlouh. hmotný majetek , Pozemky 1, , Nedokončené hmotné investice 1, , Uspořádací účet TZ DHM Oprávky k drobnému DNM , Oprávky k ost. DNM , Oprávky ke stavbám -4, , Oprávky k sam. movitým věcem a souborům m.v , Oprávky k DDHM , Zboží na skladě 4.920, Opravné položky k odběratelům , Pokladna Peníze na cestě Ceniny 68, Krátkodobé úvěry Krátkodobé pohledávky , Poskytnuté provozní zálohy (el., plyn) , Pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Závazky , Přijaté zálohy , Mzdy zaměstnanci , Zúčtování SP ,- z toho: 336/ ,- 336/ ,- 337-Zúčtování ZP ,- 337/ ,- 337/ ,- 341-Daň z příjmu Ostatní přímé daně ,- Zálohová daň ,- Srážková daň - 481, Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za vybranými ústř. vl. institucemi Závazky k vybraným ústř. vl. institucím Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi Závazky k vybraným místním vl. institucím Krátkodobé přijaté zálohy , Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé závazky 0

7 384- Výnosy příštích období , Dohadné účty aktivní , Dohadné účty pasivní , Jmění účetní jednotky -12, , Dotace investiční -15, , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 4, , Opravy minulých období 3.500, Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -2, , Dlouhodobé úvěry 5, ,- Účet 231/10 ZBÚ, stav k : KB Klatovy účet: /0100 3, ,90 Kč Účet 231/15 BÚ, stav k : ČNB účet : / ,- Podrozvahové účty: 902- Jiný drobný dlouhodobý majetek , Dlouhodobé podmíněné pohledávky dotace Dlouhodobé podmíněné závazky dodavatel Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. zajištění 16, , Ost. dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15, ,21 Inventarizační komise: Předseda: p. Nováková Jaroslava Členové: p. Kypetová Jaroslava p. Kašparová Hana Vřeskovice

8 Inventarizační zpráva z jednání inventarizační komise OÚ Vřeskovice dne Přítomni: p. Bláha Václav předseda komise p. Nováková Jaroslava člen komise p. Kypetová Jaroslava člen komise Program: Projednání výsledků inventarizace majetku obce Vřeskovice k Zařízení OÚ V roce 2014 zařazeno na účet 902/20: Kalkulačka CITIZEN 2.926,99 Kč. V roce 2014 vyřazeno z operativní evidence: Mobil NOKIA E ,- V roce 2014 vyřazeno z účtu 028: Fotoaparát PLC 4.000,- Fotoblesk 3.280,- Počítač PC PROFI ,30 Návrh na vyřazení z účtu - 028: Kalkulačka CASIO 2.690,- 2. Zařízení KD V roce 2014 zařazeno na účtu 902/40: Konvektor 799,- Osvěžovač vzduchu na WC 2 ks 2.396,- V roce 2014 zařazeno na účtu 028: Vysavač ETA ,- Počítač do knihovny HP PRODESK ,- V roce 2014 vyřazeno z operativní evidence: Trafopájka - knihovna (cena nebyla uvedena) Nerez fritéza restaurace (cena nebyla uvedena) V roce 2014 vyřazeno z účtu 028: Lednice 1.000,- Návrh na vyřazení z účtu 028: Počítač v knihovně ,-

9 3. Místní hospodářství V roce 2014 zařazeno na účtu 902/50: Sekačka na trávu 2.524,- Kč Nůžky na plot 1.350,- Vánoční osvětlení LED Rampouch 4ks 4.007,- V roce 2014 zařazeno na účtu 028: Vánoční osvětlení LED Rampouch 1ks 3.494,- V roce 201 zařazeno na účtu 021: Budova ČOV 2, ,- Obratiště na komunikaci ,28 Rozšíření veřejného osvětlení ,62 Komunikace k ČOV ,- Vedení kanalizace, hlavní řad 16, ,- Odbočení kanalizace 1, ,- Vodovod a studna u ČOV ,- V roce 2014 vyřazeno z operativní evidence: Plotové nůžky 2.089,- 4. Lesy, pozemky: V roce 2014 zařazeno: Pozemek st.p.č ,56 m 2 v hodnotě 11,07 Kč podíl obce 2/19, p.č. 39/5-39,04 m 2 v hodnotě 121,41 Kč podíl obce 2/19, p.č m 2 v hodnotě 581,57 Kč, p.č.605/ m 2 v hodnotě 450,95 Kč, p.č. 607/ m 2 v hodnotě 988,98 Kč. V roce 2014 vyřazeno: Pozemek st.p.č ,56m 2 v hodnotě 214,72 Kč (oprava), pozemek p.č. 1588/2 24 m 2 v hodnotě 74,64 Kč prodán p. Burianovi, čp. 40. V důsledku výstavby ČOV došlo k úpravě pozemků p.č. 605/3 777 m 2 (původně 957 m 2 ) -559,80 Kč, p.č. 607/7-191 m 2 (původně 214 m 2 ) - 71,53 Kč, p.č. 607/8 206 m 2 (původně 649) ,73, p.č. 607/9 482 m 2 (původně 487) - 15,55 Kč. 6. Ceniny: Zůstatek poštovních známek (cenin) na inventurním soupise v hodnotě 68,- Kč souhlasí se skutečným stavem v evidenci známek k Pohledávky, závazky: K obec poskytla provozní zálohy : - na elektřinu : ,- Kč - na plyn: ,- Kč - na předplatné: 1.150,- Kč ( Finanční zpravodaj, snímky budov)

10 K obec má tyto závazky: - výpis SIM karty - odvoz komunálního odpadu a separovaný odpad (ZKS a.s. Plzeň) - kominické práce - SMS Infokanál a dálkový přístup CZECH POINT - servis kanalizace v celkové hodnotě ,62 Kč. K obec má tyto pohledávky: p. Mařík L., Nýřany nájem z restaurace, bytu, za vytápění sálu a služby 9.275,- Kč p. S. Bögiová nájem z restaurace, bytu a za služby ,- Kč p. Snopková, Praha hřbitovní poplatky 400,- Kč Stočné dle faktur vydaných ,- Kč Za služby ve vodárně dle faktur ,- Kč Prodej zboží město Švihov 33,- Kč Nájem z garáže ČSAD Plzeň 2.500,- Kč Celkem ,- Kč. 8. Zboží na skladě K má obec tyto zásoby zboží na skladě: - korbel 32 ks (á 120,- Kč) 3.840,- Kč - svícen 10 ks (á 80,- Kč) 800,- Kč - svíčka 7 ks (á 40,- Kč) 280,- Kč v celkové hodnotě 4.920,- Kč. Závěr: Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventuru řádně přepočítáním. Byl porovnán účetní stav se stavem skutečným a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Hlavní inventarizační komise: předseda : p. Bláha Václav. členové : p. Nováková Jaroslava p. Kypetová Jaroslava Vřeskovice dne Zapsal: Bláha Václav

11 Plán inventur

12 K provedení inventarizace majetku obce k jmenoval starosta obce p. Václav Matoušek tyto komise: Hlavní inventarizační komise: Předseda: p. Bláha Vláclav Členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml. Dílčí inventarizační komise: Pro zařízení kulturního domu: Předseda: p. Faloutová Andrea Členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav Pro zařízení obecního úřadu: Předseda: p. Bezděková Barbora Členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana Pro zařízení požární zbrojnice: Předseda: p. Majer Jan ml. Členové: p. Zub Jan, p. Lehocký Ladislav ml. Pro zařízení místního hospodářství: Předseda: p. Zub Jan Členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav Ceniny, zboží na skladě: Předseda: p. Faloutová Andrea Členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech: Předseda: p. Bezděková Barbora Členové: p. Kašparová Hana, p. Majer Jan ml. Řádné inventury budou provedeny v době od : do U zařízení obecního úřadu a kulturního domu byla provedena fyzická inventura k z důvodu změn v účetnictví - odpisování majetku. Byly vystaveny dodatečné inventurní soupisy.

13 Předseda hlavní inventarizační komise p. Bláha Václav provedl školení členů inventarizačních komisí o průběhu, způsobech a cílech prováděných inventur, o odpovědnosti a kompetencích pracovníků dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení členové písemně potvrzují. Bezděková Barbora Majer Jan ml. Faloutová Andrea Matoušek Václav Kašparová Hana Zub Jan Ruth Václav..... Lehocký Ladislav ml... Bláha Václav Vřeskovice dne:

14 Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2014 Připomínky k závěrečnému účtu obce za rok 2014 mohou občané uplatnit písemně podáním u Obecního úřadu ve Vřeskovicích do , nebo ústně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva Václav Matoušek starosta obce Vřeskovice Vyvěšeno : Sejmuto : V písemné i elektronické podobě.

15 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e V ř e s k o v i c e za r o k Plnění rozpočtu obce příjmy a výdaje v členění podle rozpočtové skladby (viz. přiložené čerpání rozpočtu). 2. Majetek obce inventarizace majetku a zůstatků na účtech k Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů viz. příloha čerpání dotací. 4. Ověření a odsouhlasení účtu 933 Zúčtování příjmů a výdajů minulých let. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Vyzvat přítomné občany, zda mají k hospodaření obce nějaké připomínky. Pak vyzvat členy OZ ke hlasování, zda souhlasí se závěrečným účtem obce za rok Projednání závěrečného účtu obce se uzavírá vyjádřením OZ, že souhlasí s celoročním hospodařením b e z v ý h r a d nebo s těmito výhradami:

16 Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem krajů V roce 2014 obdržela obec Vřeskovice tyto dotace : Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu ,- Kč. Čerpáno : ,- Kč Vráceno : 6.646,- Kč Účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí ,- Kč. Čerpáno : ,- Kč Vráceno : ,- Kč Neinvestiční dotace na odbornou přípravu členů JSDHO ve výši 1.200,- Kč. Čerpáno : 800,- Kč dle účasti členů na kursu Vráceno : 400,- Kč Investiční dotace na výstavbu obratiště na místní komunikaci : ,-Kč Dotace byla v plné výši vyčerpána. Neinvestiční dotace na opravu místních komunikací : ,- Kč. Vyúčtování bude po ukončení akce.

17

18

19

20

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více