1. článek Představení Evropského roku 2012 a služeb CSOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. článek Představení Evropského roku 2012 a služeb CSOP"

Transkript

1 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity článek Představení Evropského roku 2012 a služeb CSOP Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Poslání roku vyzývá k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se dožívají stále vyššího věku a přibývá tak seniorů, kteří by chtěli žít kvalitní a plnohodnotný život. Evropský rok se snaží o vytvoření podmínek pro aktivní stárnutí. Díky těmto podmínkám mohou senioři žít déle ve zdraví a spokojenosti, aktivně se podílet na chodu společnosti či zůstat déle v zaměstnání a podělit se o cenné zkušenosti. Městská část Praha 10 se k myšlenkám Evropského roku 2012 aktivně hlásí, což dokládají i služby a aktivity Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). CSOP poskytuje svým klientům v seniorském věku služby v ambulantní, pobytové i terénní formě. Jedná se např. o Domovy seniorů, Odlehčovací služby, Pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči (Home care), službu odborného sociálního poradenství, péči o 70 osob zbavených právní způsobilosti, dietní jídelny a vývařovny, rozvoz obědů, půjčovnu kompenzačních pomůcek, provoz klubů seniorů. Služby jsou nabízeny zejména seniorům z městské části Praha 10 a jejich rodinám. Centrum také pořádá nejrůznější volnočasové aktivity, které klientům pomáhají překonat pocit osamění. CSOP svým klientům v seniorském věku v pobytových službách dále nabízí např.: ergoterapii (usilujeme o zachování a využívání schopností uživatelů potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností vařením, poslechem hudby, promítáním starých filmů, apod.) canisterapii (má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně) muzikoterapii (je prováděna kvalifikovaným pracovníkem, používáme hudbu zvuky, rytmy, harmonii u klienta nebo skupiny klientů, naší snahou

2 je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, sebevyjádření, ale i tělesné uplatnění, emoce a sociální potřeby) aromaterapii (pracujeme s aromatickými preparáty, jejichž základem je vždy rostlinná silice, např. formou masáží, inhalací nebo koupelí) bazální stimulaci (umožňuje lidem s postiženým vnímáním zlepšit zdravotní stav cílenou stimulací smyslových orgánů) fyzioterapii (cvičení, které napomáhá klientům v rozvoji pohybových funkcí, ale zároveň jim může napomoci začlenit se do kolektivu) cvičení paměti pohybová cvičení seniorů (např. tai chi, dechová cvičení u kardiaků) Klienti Domova pro seniory Zvonková budou moci v dohledné době využít také místnost určenou k duchovním setkáním. Tato místnost bude uzpůsobena tak, že ji budou moci navštěvovat věřící různých vyznání. 2. článek Unikátní pracoviště pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou na Praze 10 V úterý 31. ledna 2012 bylo slavnostně otevřeno nové oddělení se zvláštním režimem ve Zvonkové ulici. Na oddělení pro seniory trpící převážně Alzheimerovou chorobou ale i dalšími druhy demencí, bylo v Domově pro seniory ve Zvonkové ulici vyčleněno jedno podlaží. V novém oddělení se nachází celkem dvacet lůžek, z toho 18 lůžek je určeno pro klienty se zvláštním režimem a 2 lůžka jsou určena pro odlehčovací služby. Klienti jsou zde ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím, ve kterém mají k dispozici bezbariérové WC, umyvadlo a sprchu. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky a koutkem s posezením. Každý pokoj je laděn do jiné barvy. Klienti trpící demencí či Alzheimerovou chorobou mají problémy s orientací, s pamětí, s vnímáním reality, ale i s běžnými každodenními úkony jako je osobní hygiena, vaření, úklid. Prostředí, ve kterém se klienti pohybují, je tak uzpůsobeno jejich potřebám. Lidé mají možnost procházet atypickou chodbou, v jejíž první části se nachází ozvučený les,

3 stěny jsou zde pokryty tapetou a jsou k nim připevněny dva skutečné stromy. V lese se nachází dřevěná lavička, kam se klienti mohou posadit a povídat si například s terapeuty nebo s rodinou. Prostor tak navozuje pocit venkovního prostředí. V další části chodby se nachází louka. Klienti procházejí kolem plotu, na kterém jsou zavěšené smaltované hrnky. Mají zde výhled na rozkvetlou krajinu a na azurové nebe. Tuto část zdobí také opravdová bříza, lavička nebo zavěšený zvon. Za loukou následuje starodávná sednice s pověšeným prádlem a historickým umyvadlem. Tento kout je určen pro oživení vzpomínek (reminiscenční terapie), ale i k posezení. Následuje autobusová zastávka s pouliční lampou, funkční nástěnkou a novinovým stánkem. Pro pacienty, kteří ještě neztratili schopnost číst, je zde k dispozici tisk. Ze zastávky se dostáváme rovnou do historicky zařízeného bytu s křesly, telefonem a psacím strojem. Chodba je zakončena útulnou jídelnou s příjemným výhledem. Pro relaxaci nebo uklidnění mohou pacienti navštěvovat také multismyslovou speciálně vybavenou relaxační místnost Snoezelen. Celá místnost je laděna do bílé barvy a je vybavena několika typy uklidňujících světel. Prostředí pokoje přímo vybízí k relaxaci, ale tento prostor má i další širokou škálu uplatnění. Jednou z nich je bazální stimulace, při které dochází k zapojení rodinných příslušníků klienta do terapeutického procesu např. formou návštěv. Pro procvičení jemné motoriky mohou klienti využívat ateliéry pro práci se sklem a keramikou. K oživení vzpomínek slouží i kuchyňka, kterou mohou klienti využívat v rámci reminiscenční terapie. Oddělení se zvláštním režimem má k dispozici také speciálně upravenou koupelnu. Ta slouží klientům k aromaterapii a relaxaci. U stropu jsou zavěšené rybářské sítě s mušlemi a v prostoru jsou rozmístěné exotické rostliny. Tyto detaily navozují pocit přímořského letoviska nebo rybářského přístavu. Celý prostor pak působí velmi uklidňujícím dojmem. V novém oddělení budou s klienty pracovat speciálně vyškolení odborníci, kteří klienty prostřednictvím nejrůznějších terapií podpoří v aktivním a důstojném stáří.

4 3. článek Nabídka volnočasových aktivit CSOP Praha 10 seniorům V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, který má za cíl podpořit aktivity podporující kvalitní a plnohodnotný život seniorů, a k jehož myšlence se Městská část Praha 10 aktivně hlásí, přinášíme souhrn informací o akcích, které se uskutečnily či byly zahájeny v uplynulém roce v klubech seniorů Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Akce v klubech pro seniory v roce 2011 CSOP provozuje celkem čtyři kluby pro seniory. Kluby se nachází v ulicích Sámova 7, Karpatská 19, 28. Pluku 1393 a Zvonková 6. V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 se uskutečnilo celkem 787 akcí. Při těchto volnočasových aktivitách se zde sešlo celkem seniorů. Ať už se jednalo o přednášky, besedy, setkání s duchovními, koncerty, tvůrčí dílny a další aktivity, měly tyto akce velký ohlas. V roce 2011 se také rozšířila nabídka klubových programů. Senioři mohli navštívit kurz cvičení paměti, rekondičního cvičení nebo se mohli vydat na společnou vycházku Prahou. Každý čtvrtek se v Klubu seniorů v Sámově ulici scházelo 30 seniorů na pravidelná taneční odpoledne. CSOP v loňském roce pořádalo i velké množství kulturních akcí. Konaly se koncerty zábavné i klasické hudby, vystoupila zde chorvatská zpěvačka Anna Kordic, zpěvák Jiří Štědroň, malá česká muzika Jiřího Pospíšila, soubor Alla Breve, skupina Bejvávalo a studenti pražské konzervatoře. V Domově pro seniory v ulici Zvonková 6 se také konala zahradní slavnost s grilováním, kterou doprovodil bohatý kulturní program. CSOP zajistilo návštěvníkům klubů seniorů pravidelné návštěvy solné jeskyně, kde na ně čekalo příjemné překvapení v podobě zákusku a kávy. V rámci aktivizačních služeb pravidelně pořádají pracovníci CSOP pro své klienty oslavu dožínek, netradiční Indiánský den, Adventní koncert, Pálení čarodějnic, aj.

5 Nedílnou součástí volnočasových aktivit pro seniory zajišťovaných CSOP jsou jednodenní zájezdy a také týdenní ozdravné pobyty. Jednodenní zájezdy navazují většinou na cykly přednášek různých lektorů týkajících se historie a mapují zajímavá místa naší vlasti spojená s historií českého státu. Stálicí jsou i zájezdy zaměřené tématicky (Velikonoce, Vánoce) směřující nejčastěji do skanzenů a oblastí známých udržováním národopisných zvyků a obyčejů. Zájezdy se konají od března do prosince. Nabídka jednodenních zájezdů bývá několikrát do roka ještě rozšířena o tzv. duchovní výlety, které CSOP organizuje společně s Římskokatolickou farností Vršovice při kostelech sv. Mikuláše a sv. Václava. Jde o návštěvu významných poutních míst a míst s dlouhou duchovní tradicí. Zájezdů se průměrně účastní 45 klientů. Doprovází je vždy renomovaný průvodce lektor či duchovní. CSOP v minulém roce pořádalo celkem 7 jednodenních zájezdů, kterých se zúčastnilo 333 seniorů. Senioři vyrazili na zájezdy: Velikonoce ve skanzenu, Za hraběnkou Sidonií, Na panství Lobkowiczů, Za zlatou hvězdou pánů ze Šternberka, Za spisovateli (nejen) do Dobříše, Vánoce na Hrádku a takzvaný duchovní výlet. Ve snaze o co největší zkvalitnění života seniorů z Prahy 10 CSOP organizuje také týdenní ozdravné pobyty pro seniory, díky nimž si klienti mohou nejen zlepšit svůj zdravotní stav, ale zároveň se mohou seznámit s novými lidmi a získat nové poznatky. Týdenní ozdravné pobyty jsou určeny pro všechny seniory a invalidní důchodce z Prahy 10, kteří nepotřebují doprovod zdravotníka. Konají se zpravidla od května do začátku září a jejich součástí jsou i rozmanité výlety a jiné společné aktivity. Při výběru lokalit a konkrétních hotelů a penzionů musí být splněna řada kritérií pěkné čisté prostředí, terén vhodný pro pohyb cílové skupiny klientů, fungující místní doprava, blízkost památek a jiných zajímavých objektů. Zvolená ubytovací zařízení disponují pokoji vhodnými pro seniory (musí mít samostatnou koupelnu či sprchový kout, WC, kvalitní postele), k pokojům je vždy bezproblémový přístup (alespoň několik pokojů musí být přitom bezbariérových), strava je pestrá a vhodná pro seniory, nechybí možnost dietního stravování. Důležitá je i stránka finanční provozovatelé ubytovacích zařízení musí své služby poskytovat za ceny přijatelné pro tuto příjmovou kategorii. Musí být také připraveni vyjít vstříc někdy i specifickým požadavkům seniorů. Součástí ozdravných pobytů je i doprava do hotelu autobusy odjíždějí zpravidla od stanice metra Strašnická, která je snadno dostupná prostředky MHD. Jednotlivých týdenních pobytů se účastní průměrně 40 klientů (záleží na kapacitě nebo počtu poskytnutých pokojů v daném ubytovacím zařízení). Na seniory není zapomínáno ani v emočně vypjatém období vánočních svátků. CSOP v této době pořádá pro seniory vánoční a silvestrovské pobyty, které jim pomohou překonat

6 stres z osamění, zbavit se pocitu sociálního vyloučení a přinášejí jim pozitivní podněty znásobené sdílením prožitků uprostřed většího společenství. Požadavky na ubytovací i další služby musí i u těchto pobytů splňovat stanovená kritéria zaručující spokojenost klientů. Kontakt na CSOP Praha 10: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Sámova 7, Praha 10 Tel.:

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ V ROCE 2015 K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORU Obsah: Str. 2-9 O historii SENIORu Str. 9-14 SouČasná tvář SENIORu Str. 14-16 Oslavy 20 let založení SENIORu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Nejchudší člověk není ten, co nemá ani vindru, ale ten, který nemá žádné sny. ( Bill Newman) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2011 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy Městský ústav sociálních služeb Klatovy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou aktualizovaný katalog služeb poskytovaných Městským ústavem sociálních služeb Klatovy,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více