Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012"

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. ( )sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 060sl.,, = r. (0 60)sl.,, = = = r. 00sl.,, = r. (00 060)sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 0sl.,, = r. (0 + 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. (0 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl,, = r. (00 0)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9r. 0sl.,, = r. 8000sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 70sl.,, = r. (0 60)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 0sl.,, = r. 70sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 060sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 60sl.,, = 0 = = = 8. vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 9sl.,, = r. 7090sl. 7,7,7 980,00 =,00 =,00 = r. 9sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 790sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 760sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 =,00 =,00 = r. sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 700sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 = = = 980,00,00,00,00,00 0. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 6 = r. ( )sl. 0 78,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

3 Ministerstvo financí Fin M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší, Velichovky I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem za 0000: , , , , , , , , , , , , ,00,00, ,00,00, , , ,8 00 % 00 % 00 % 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 Příjmy z úroků (část) Celkem za 60: Rozpočtové příjmy: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

4 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pěstební činnost 0 69 Nákup ostatních služeb 000,00 000,00 000,00 000,00 6 0, ,00 6 0, , ,00 8 0, , ,00 77, , ,00 77,00 9 0, , , , , , ,00 000, , ,00 00, ,00 70,00 00, ,00 70,00 000,00 6 9,00 6 9, , , , , , , , Celkem za 0: 00 % Zachování a obnova kulturních památek 7 Opravy a udržování Celkem za : 00 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem za 6: 00 % 00 % 00 % Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 9 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9: 00 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Celkem za 99: 00 % 00 % 00 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9:??? %??? % 00 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem za 69: ,00 000,00 000,00 0,00 0,00 00,00 000,00 00,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 80,00 000,00 00, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 7,00 000,00 00,00 80,00 8,00 8, , , , , , , , ,00 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00, % 00, % 00, % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 97, % 00 % 00 % Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 7 69 Nákup ostatních služeb Celkem za 7: 00 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 69 Nákup ostatních služeb Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Celkem za 7: 0 000, , ,00 8,00 8, ,00 8,00 8,00 6 9,00 6 9,00 6 9,00 6 9, , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 6 Služby peněžních ústavů Celkem za 60: 00 % Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Celkem za 60: Rozpočtové výdaje: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

6 III. Financování třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje , , , / Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 890 Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 890 +/ , , ,9 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje + + +/+ Opravné položky k peněžním operacím Financování (součet za třídu 8) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Třída Třída Třída Třída Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r , ,00, ,00,8 86 8,00 Příjmy celkem , , ,8 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 9 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , , , ,00 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů 9 Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00, , , ,8 ZJ ZJ ZJ ZJ Název Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům 9 Ostatní převody vlastním fondům 66 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6 9,00 6 9,00 68 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 6 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , ,00 6 Investiční transfery obcím 6 Investiční transfery krajům 6 Investiční transfery regionálním radám 69 Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 6 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ,00,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0 90, , ,9 Třída 8 Financování 0 90, , ,9 Konsolidace financování 60 Financování celkem po konsolidaci 70 90, , ,9 ZJ ZJ ZJ ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

9 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k.. 6 Stav ke konci vyk. období 6 Změna stavu ban.účtů 6 Základní běžný účet ÚSC 600,7 67 0, ,9 Běžné účty fondů ÚSC 600 Běžné účty celkem 600,7 67 0, ,9 Termínované vklady dlouhodobé 600 Termínované vklady krátkodobé 600 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 0 Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: ,00,00,00 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00,00 Investiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 0 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 70 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ 06 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 770,00,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 9 Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6 Investiční transfery obcím 69 Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ,00,00 ZJ 07 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 08 Transfery přijaté z území jiného kraje 790 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 79 6 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 79 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 70 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 09 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ 0 Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ 06 Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Celkem: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z ,9 69,6 7,8 8,8 9 0,00..0 :6:0

13 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 0 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

14 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku ,00 790,9 70, ,6 7,00 7,8 8,00 6 8,8 9 0,00 9 0,00..0 :6:0

15 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: Odesláno dne:..0 Razítko: Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku 77 09,00 8, , ,00 97,0 6,0 000,00 000,00 7 0,0 780,90 6 6,6 860,7 97,0 6,0 000,00 000,00 0,0 780, ,00,00,0 Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z O skutečnosti: tel:..0 :6:0

16 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

17 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 7 odst. zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. P.I. Podr. účet Název položky Majetek účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ BĚŽNÉ 8 06,. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90. Ostatní majetek , P.II.. Vyřazené pohledávky 9. Vyřazené závazky 9 P.III. Vyřazené pohledávky a závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů , ,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 9 0, ,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9 0. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 97. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 99. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 98 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , , 9 0, , P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení: :: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Podpisový záznam: z..0 ::

18 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 8 odst. písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7,00 60,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0,00,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 80,00 6,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

19 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.6. Informace podle 9 odst. písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 9 odst. písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

20 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ B.. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 6 B.. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 6 B.. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 6 B.. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 6 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

21 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) C. Číslo pol. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ C.. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z MINULÉ 69 8,7..0 ::

22 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) D.. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z..0 ::

23 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 8 z Částka..0 ::

24 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 9 z Částka..0 ::

25 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 0 z Částka..0 ::

26 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace z Částka..0 ::

27 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu G.II. Tvorba fondu. Přebytky hospodaření z minulých let. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

28 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby Číslo pol. BRUTTO G. Stavby BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 867,97 9, ,97 8 6,00 G.. Bytové domy a bytové jednotky G.. Budovy pro služby obyvatelstvu 9 9,00 8 7,00 608,00 G.. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 00, , ,00 G.. Komunikace a veřejné osvětlení ,00 87, ,00 8 6,00 G.. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 9 07, ,00 96,97 Pozemky Číslo pol. BRUTTO H. Pozemky BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 87 7, 87 7, H.. Stavební pozemky H.. Lesní pozemky H.. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0, 0, H.. Zastavěná plocha 7 60, 7 60, H.. Ostatní pozemky 700 0, ,7 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

29 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce "A.II.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. I. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 I.. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. J. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 J.. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. K. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 6 K.. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 6 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 O skutečnosti: tel: z..0 ::

30 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ SU BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM 6, ,0 79 9, , ,0 80 7,0 6 7, 709 8,00 A Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0) Software (0) Ocenitelná práva (0) Povolenky na emise a preferenční limity (0) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (08) 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (09) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (0) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (0) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (0) ,0 80 7,0 6 09, 709 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (0) 87 7, 87 7, Kulturní předměty (0) 00,00 00,00 Stavby (0) 867,97 9, ,97 8 6,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) 77 0, , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (0) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) , ,0 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (0) 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (0) III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (06) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (06) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (06) Dlouhodobé půjčky (067) Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (0) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (0) , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (6) , ,00 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (6) Dlouhodobé poskytnuté zálohy (6) Dlouhodobé pohledávky z ručení (66) Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (68) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (69) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

31 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky BRUTTO B Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu BĚŽNÉ OBDOBÍ SU KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 6 09, ,88 76,7 () Materiál na skladě () Materiál na cestě (9) Nedokončená výroba () Polotovary vlastní výroby () 6 Výrobky () 7 Pořízení zboží () 8 Zboží na skladě () 9 Zboží na cestě (8) 0 Ostatní zásoby (9) II. Krátkodobé pohledávky 98 99, , ,0 Odběratelé () Směnky k inkasu () Pohledávky za eskontované cenné papíry () Krátkodobé poskytnuté zálohy () Jiné pohledávky z hlavní činnosti () 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (6) 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (7) 8 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (8) 9 Pohledávky ze sdílených daní (9) 0 Pohledávky za zaměstnanci () Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění (6) Daň z příjmů () Jiné přímé daně () Daň z přidané hodnoty () Jiné daně a poplatky () 6 Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (6) 7 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (8) 8 Pohledávky za účastníky sdružení () 9 Krátkodobé pohledávky z ručení (6) 0 Pevné termínové operace a opce (6) Pohledávky z finančního zajištění (6) Pohledávky z vydaných dluhopisů (67) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (7) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Náklady příštích období (8) 6 Příjmy příštích období (8) 7 Dohadné účty aktivní (88) 98 99, , ,0 8 Ostatní krátkodobé pohledávky (77) III. Krátkodobý finanční majetek 67 0, ,98,7 Majetkové cenné papíry k obchodování () Dluhové cenné papíry k obchodování () Jiné cenné papíry (6) Termínované vklady krátkodobé () Jiné běžné účty () 9 Běžný účet () Základní běžný účet územních samospr. celků () 67 0, ,98,7 Běžné účty fondů územních samospr. celků (6) Ceniny (6) 6 Peníze na cestě (6) 7 Pokladna (6) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013

Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013 Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013 V souladu se zákonem číslo 250/2000Sb., 17 tvoří závěrečný účet následující dokumentace: - přehled rozpočtu příjmů a výdajů str. 1-14 - výkaz pro hodnocení plnění

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka, IČ: 7099 za

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2015 11:09:52 Název účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2015 13:30:14 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 28 383 315,21

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 12.6.2014 10:17:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01. Název účetní jednotky: Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 15.01.2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Jičíněves; IČO 00271641; 507 31 Jičíněves 82 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2013

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko A.1.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovod Pomoraví, svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 09:39:21 Název účetní

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Blata"; IČO 70516090; Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Čertovka; IČO 75120968; Horka I 48, 286 01 Horka I Organizační jednotka sdružení Předmět

Více