Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012"

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. ( )sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 060sl.,, = r. (0 60)sl.,, = = = r. 00sl.,, = r. (00 060)sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 0sl.,, = r. (0 + 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. (0 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl,, = r. (00 0)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9r. 0sl.,, = r. 8000sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 70sl.,, = r. (0 60)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 0sl.,, = r. 70sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 060sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 60sl.,, = 0 = = = 8. vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 9sl.,, = r. 7090sl. 7,7,7 980,00 =,00 =,00 = r. 9sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 790sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 760sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 =,00 =,00 = r. sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 700sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 = = = 980,00,00,00,00,00 0. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 6 = r. ( )sl. 0 78,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

3 Ministerstvo financí Fin M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší, Velichovky I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem za 0000: , , , , , , , , , , , , ,00,00, ,00,00, , , ,8 00 % 00 % 00 % 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 Příjmy z úroků (část) Celkem za 60: Rozpočtové příjmy: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

4 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pěstební činnost 0 69 Nákup ostatních služeb 000,00 000,00 000,00 000,00 6 0, ,00 6 0, , ,00 8 0, , ,00 77, , ,00 77,00 9 0, , , , , , ,00 000, , ,00 00, ,00 70,00 00, ,00 70,00 000,00 6 9,00 6 9, , , , , , , , Celkem za 0: 00 % Zachování a obnova kulturních památek 7 Opravy a udržování Celkem za : 00 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem za 6: 00 % 00 % 00 % Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 9 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9: 00 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Celkem za 99: 00 % 00 % 00 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9:??? %??? % 00 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem za 69: ,00 000,00 000,00 0,00 0,00 00,00 000,00 00,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 80,00 000,00 00, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 7,00 000,00 00,00 80,00 8,00 8, , , , , , , , ,00 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00, % 00, % 00, % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 97, % 00 % 00 % Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 7 69 Nákup ostatních služeb Celkem za 7: 00 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 69 Nákup ostatních služeb Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Celkem za 7: 0 000, , ,00 8,00 8, ,00 8,00 8,00 6 9,00 6 9,00 6 9,00 6 9, , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 6 Služby peněžních ústavů Celkem za 60: 00 % Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Celkem za 60: Rozpočtové výdaje: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

6 III. Financování třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje , , , / Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 890 Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 890 +/ , , ,9 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje + + +/+ Opravné položky k peněžním operacím Financování (součet za třídu 8) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Třída Třída Třída Třída Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r , ,00, ,00,8 86 8,00 Příjmy celkem , , ,8 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 9 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , , , ,00 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů 9 Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00, , , ,8 ZJ ZJ ZJ ZJ Název Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům 9 Ostatní převody vlastním fondům 66 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6 9,00 6 9,00 68 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 6 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , ,00 6 Investiční transfery obcím 6 Investiční transfery krajům 6 Investiční transfery regionálním radám 69 Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 6 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ,00,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0 90, , ,9 Třída 8 Financování 0 90, , ,9 Konsolidace financování 60 Financování celkem po konsolidaci 70 90, , ,9 ZJ ZJ ZJ ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

9 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k.. 6 Stav ke konci vyk. období 6 Změna stavu ban.účtů 6 Základní běžný účet ÚSC 600,7 67 0, ,9 Běžné účty fondů ÚSC 600 Běžné účty celkem 600,7 67 0, ,9 Termínované vklady dlouhodobé 600 Termínované vklady krátkodobé 600 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 0 Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: ,00,00,00 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00,00 Investiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 0 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 70 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ 06 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 770,00,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 9 Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6 Investiční transfery obcím 69 Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ,00,00 ZJ 07 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 08 Transfery přijaté z území jiného kraje 790 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 79 6 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 79 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 70 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 09 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ 0 Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ 06 Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Celkem: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z ,9 69,6 7,8 8,8 9 0,00..0 :6:0

13 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 0 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

14 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku ,00 790,9 70, ,6 7,00 7,8 8,00 6 8,8 9 0,00 9 0,00..0 :6:0

15 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: Odesláno dne:..0 Razítko: Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku 77 09,00 8, , ,00 97,0 6,0 000,00 000,00 7 0,0 780,90 6 6,6 860,7 97,0 6,0 000,00 000,00 0,0 780, ,00,00,0 Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z O skutečnosti: tel:..0 :6:0

16 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

17 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 7 odst. zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. P.I. Podr. účet Název položky Majetek účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ BĚŽNÉ 8 06,. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90. Ostatní majetek , P.II.. Vyřazené pohledávky 9. Vyřazené závazky 9 P.III. Vyřazené pohledávky a závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů , ,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 9 0, ,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9 0. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 97. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 99. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 98 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , , 9 0, , P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení: :: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Podpisový záznam: z..0 ::

18 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 8 odst. písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7,00 60,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0,00,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 80,00 6,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

19 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.6. Informace podle 9 odst. písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 9 odst. písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

20 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ B.. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 6 B.. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 6 B.. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 6 B.. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 6 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

21 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) C. Číslo pol. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ C.. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z MINULÉ 69 8,7..0 ::

22 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) D.. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z..0 ::

23 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 8 z Částka..0 ::

24 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 9 z Částka..0 ::

25 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 0 z Částka..0 ::

26 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace z Částka..0 ::

27 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu G.II. Tvorba fondu. Přebytky hospodaření z minulých let. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

28 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby Číslo pol. BRUTTO G. Stavby BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 867,97 9, ,97 8 6,00 G.. Bytové domy a bytové jednotky G.. Budovy pro služby obyvatelstvu 9 9,00 8 7,00 608,00 G.. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 00, , ,00 G.. Komunikace a veřejné osvětlení ,00 87, ,00 8 6,00 G.. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 9 07, ,00 96,97 Pozemky Číslo pol. BRUTTO H. Pozemky BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 87 7, 87 7, H.. Stavební pozemky H.. Lesní pozemky H.. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0, 0, H.. Zastavěná plocha 7 60, 7 60, H.. Ostatní pozemky 700 0, ,7 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

29 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce "A.II.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. I. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 I.. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. J. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 J.. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. K. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 6 K.. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 6 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 O skutečnosti: tel: z..0 ::

30 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ SU BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM 6, ,0 79 9, , ,0 80 7,0 6 7, 709 8,00 A Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0) Software (0) Ocenitelná práva (0) Povolenky na emise a preferenční limity (0) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (08) 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (09) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (0) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (0) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (0) ,0 80 7,0 6 09, 709 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (0) 87 7, 87 7, Kulturní předměty (0) 00,00 00,00 Stavby (0) 867,97 9, ,97 8 6,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) 77 0, , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (0) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) , ,0 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (0) 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (0) III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (06) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (06) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (06) Dlouhodobé půjčky (067) Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (0) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (0) , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (6) , ,00 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (6) Dlouhodobé poskytnuté zálohy (6) Dlouhodobé pohledávky z ručení (66) Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (68) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (69) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

31 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky BRUTTO B Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu BĚŽNÉ OBDOBÍ SU KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 6 09, ,88 76,7 () Materiál na skladě () Materiál na cestě (9) Nedokončená výroba () Polotovary vlastní výroby () 6 Výrobky () 7 Pořízení zboží () 8 Zboží na skladě () 9 Zboží na cestě (8) 0 Ostatní zásoby (9) II. Krátkodobé pohledávky 98 99, , ,0 Odběratelé () Směnky k inkasu () Pohledávky za eskontované cenné papíry () Krátkodobé poskytnuté zálohy () Jiné pohledávky z hlavní činnosti () 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (6) 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (7) 8 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (8) 9 Pohledávky ze sdílených daní (9) 0 Pohledávky za zaměstnanci () Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění (6) Daň z příjmů () Jiné přímé daně () Daň z přidané hodnoty () Jiné daně a poplatky () 6 Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (6) 7 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (8) 8 Pohledávky za účastníky sdružení () 9 Krátkodobé pohledávky z ručení (6) 0 Pevné termínové operace a opce (6) Pohledávky z finančního zajištění (6) Pohledávky z vydaných dluhopisů (67) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (7) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Náklady příštích období (8) 6 Příjmy příštích období (8) 7 Dohadné účty aktivní (88) 98 99, , ,0 8 Ostatní krátkodobé pohledávky (77) III. Krátkodobý finanční majetek 67 0, ,98,7 Majetkové cenné papíry k obchodování () Dluhové cenné papíry k obchodování () Jiné cenné papíry (6) Termínované vklady krátkodobé () Jiné běžné účty () 9 Běžný účet () Základní běžný účet územních samospr. celků () 67 0, ,98,7 Běžné účty fondů územních samospr. celků (6) Ceniny (6) 6 Peníze na cestě (6) 7 Pokladna (6) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více