Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012"

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. ( )sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 060sl.,, = r. (0 60)sl.,, = = = r. 00sl.,, = r. (00 060)sl.,, ,00 = , ,00 = , ,8 = ,8 r. 0sl.,, = r. (0 + 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. (0 0)sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, 6 90,00 = 6 90, ,00 = , ,00 = 7 8 8,00 r. 0sl,, = r. (00 0)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9r. 0sl.,, = r. 8000sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 70sl.,, = r. (0 60)sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 r. 0sl.,, = r. 70sl.,, 90,00 = 90, ,00 = 0 80, ,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 060sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 0sl.,, = r. ( )sl.,, = = = r. 60sl.,, = 0 = = = 8. vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 9sl.,, = r. 7090sl. 7,7,7 980,00 =,00 =,00 = r. 9sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 790sl. 7,7,7 = = = r. 9sl.,, = r. 760sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 =,00 =,00 = r. sl.,, = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 700sl. 7,7,7 = = = r. sl.,, = r. 770sl. 7,7,7 = = = 980,00,00,00,00,00 0. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 6 = r. ( )sl. 0 78,9 = 0 78,9 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06 z..0 :6:0

3 Ministerstvo financí Fin M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší, Velichovky I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem za 0000: , , , , , , , , , , , , ,00,00, ,00,00, , , ,8 00 % 00 % 00 % 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 Příjmy z úroků (část) Celkem za 60: Rozpočtové příjmy: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

4 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pěstební činnost 0 69 Nákup ostatních služeb 000,00 000,00 000,00 000,00 6 0, ,00 6 0, , ,00 8 0, , ,00 77, , ,00 77,00 9 0, , , , , , ,00 000, , ,00 00, ,00 70,00 00, ,00 70,00 000,00 6 9,00 6 9, , , , , , , , Celkem za 0: 00 % Zachování a obnova kulturních památek 7 Opravy a udržování Celkem za : 00 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem za 6: 00 % 00 % 00 % Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 9 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9: 00 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Celkem za 99: 00 % 00 % 00 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obcím Celkem za 9:??? %??? % 00 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkem za 69: ,00 000,00 000,00 0,00 0,00 00,00 000,00 00,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 80,00 000,00 00, ,00 88,00 000,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 000,00 8,00 600,00 009,00 08,00 06,00 7,00 000,00 00,00 80,00 8,00 8, , , , , , , , ,00 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00, % 00, % 00, % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 97, % 00 % 00 % Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 7 69 Nákup ostatních služeb Celkem za 7: 00 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 69 Nákup ostatních služeb Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Celkem za 7: 0 000, , ,00 8,00 8, ,00 8,00 8,00 6 9,00 6 9,00 6 9,00 6 9, , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 6 Služby peněžních ústavů Celkem za 60: 00 % Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Celkem za 60: Rozpočtové výdaje: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z 00 %..0 :6:0

6 III. Financování třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje , , , / Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 890 Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 890 +/ , , ,9 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje + + +/+ Opravné položky k peněžním operacím Financování (součet za třídu 8) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Třída Třída Třída Třída Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r , ,00, ,00,8 86 8,00 Příjmy celkem , , ,8 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 9 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , , , ,00 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů 9 Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00, , , ,8 ZJ ZJ ZJ ZJ Název Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům 9 Ostatní převody vlastním fondům 66 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6 9,00 6 9,00 68 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 6 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , ,00 6 Investiční transfery obcím 6 Investiční transfery krajům 6 Investiční transfery regionálním radám 69 Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 6 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ,00,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0 90, , ,9 Třída 8 Financování 0 90, , ,9 Konsolidace financování 60 Financování celkem po konsolidaci 70 90, , ,9 ZJ ZJ ZJ ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

9 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k.. 6 Stav ke konci vyk. období 6 Změna stavu ban.účtů 6 Základní běžný účet ÚSC 600,7 67 0, ,9 Běžné účty fondů ÚSC 600 Běžné účty celkem 600,7 67 0, ,9 Termínované vklady dlouhodobé 600 Termínované vklady krátkodobé 600 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 0 Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: ,00,00,00 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00,00,00 Investiční přijaté transfery od obcí 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 0 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 70 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ 06 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 770,00,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 9 Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6 Investiční transfery obcím 69 Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ,00,00 ZJ 07 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 08 Transfery přijaté z území jiného kraje 790 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 79 6 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 79 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 9 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 70 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 9 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 09 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů 9 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ 0 Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 9 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ 06 Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 6 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 6 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 69 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6 Investiční půjčené prostředky obcím 6 Investiční půjčené prostředky krajům 69 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z..0 :6:0

12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Celkem: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: z ,9 69,6 7,8 8,8 9 0,00..0 :6:0

13 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 0 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z..0 :6:0

14 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku ,00 790,9 70, ,6 7,00 7,8 8,00 6 8,8 9 0,00 9 0,00..0 :6:0

15 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj a b c d Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: Odesláno dne:..0 Razítko: Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku 77 09,00 8, , ,00 97,0 6,0 000,00 000,00 7 0,0 780,90 6 6,6 860,7 97,0 6,0 000,00 000,00 0,0 780, ,00,00,0 Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.06, verze: 0.06 z O skutečnosti: tel:..0 :6:0

16 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) A.. Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

17 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 7 odst. zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. P.I. Podr. účet Název položky Majetek účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ BĚŽNÉ 8 06,. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90. Ostatní majetek , P.II.. Vyřazené pohledávky 9. Vyřazené závazky 9 P.III. Vyřazené pohledávky a závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů , ,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9 9 0, ,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9 0. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 97. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 99. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 96. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 97 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 98 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , , 9 0, , P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení: :: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Podpisový záznam: z..0 ::

18 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.. Informace podle 8 odst. písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7,00 60,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0,00,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 80,00 6,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

19 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.6. Informace podle 9 odst. písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 9 odst. písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

20 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ B.. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 6 B.. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 6 B.. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 6 B.. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 6 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

21 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) C. Číslo pol. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ C.. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z MINULÉ 69 8,7..0 ::

22 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) D.. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: z..0 ::

23 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 8 z Částka..0 ::

24 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 9 z Částka..0 ::

25 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace 0 z Částka..0 ::

26 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 Doplňující informace z Částka..0 ::

27 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu G.II. Tvorba fondu. Přebytky hospodaření z minulých let. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

28 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby Číslo pol. BRUTTO G. Stavby BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 867,97 9, ,97 8 6,00 G.. Bytové domy a bytové jednotky G.. Budovy pro služby obyvatelstvu 9 9,00 8 7,00 608,00 G.. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 00, , ,00 G.. Komunikace a veřejné osvětlení ,00 87, ,00 8 6,00 G.. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 9 07, ,00 96,97 Pozemky Číslo pol. BRUTTO H. Pozemky BĚŽNÉ OBDOBÍ Název položky KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 87 7, 87 7, H.. Stavební pozemky H.. Lesní pozemky H.. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0, 0, H.. Zastavěná plocha 7 60, 7 60, H.. Ostatní pozemky 700 0, ,7 Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 ::

29 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce "A.II.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. I. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 I.. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. J. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 6 J.. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo pol. K. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 6 K.. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 6 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 O skutečnosti: tel: z..0 ::

30 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k..0 IČO: 7099 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší, Velichovky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ SU BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM 6, ,0 79 9, , ,0 80 7,0 6 7, 709 8,00 A Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0) Software (0) Ocenitelná práva (0) Povolenky na emise a preferenční limity (0) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (08) 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (09) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (0) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (0) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (0) ,0 80 7,0 6 09, 709 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (0) 87 7, 87 7, Kulturní předměty (0) 00,00 00,00 Stavby (0) 867,97 9, ,97 8 6,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) 77 0, , , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (0) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) , ,0 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (0) 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (0) III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (06) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (06) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (06) Dlouhodobé půjčky (067) Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (0) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (0) , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (6) , ,00 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (6) Dlouhodobé poskytnuté zálohy (6) Dlouhodobé pohledávky z ručení (66) Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (68) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (69) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

31 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky BRUTTO B Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu BĚŽNÉ OBDOBÍ SU KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO 6 09, ,88 76,7 () Materiál na skladě () Materiál na cestě (9) Nedokončená výroba () Polotovary vlastní výroby () 6 Výrobky () 7 Pořízení zboží () 8 Zboží na skladě () 9 Zboží na cestě (8) 0 Ostatní zásoby (9) II. Krátkodobé pohledávky 98 99, , ,0 Odběratelé () Směnky k inkasu () Pohledávky za eskontované cenné papíry () Krátkodobé poskytnuté zálohy () Jiné pohledávky z hlavní činnosti () 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (6) 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (7) 8 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (8) 9 Pohledávky ze sdílených daní (9) 0 Pohledávky za zaměstnanci () Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění (6) Daň z příjmů () Jiné přímé daně () Daň z přidané hodnoty () Jiné daně a poplatky () 6 Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (6) 7 Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (8) 8 Pohledávky za účastníky sdružení () 9 Krátkodobé pohledávky z ručení (6) 0 Pevné termínové operace a opce (6) Pohledávky z finančního zajištění (6) Pohledávky z vydaných dluhopisů (67) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (7) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (7) Náklady příštích období (8) 6 Příjmy příštích období (8) 7 Dohadné účty aktivní (88) 98 99, , ,0 8 Ostatní krátkodobé pohledávky (77) III. Krátkodobý finanční majetek 67 0, ,98,7 Majetkové cenné papíry k obchodování () Dluhové cenné papíry k obchodování () Jiné cenné papíry (6) Termínované vklady krátkodobé () Jiné běžné účty () 9 Běžný účet () Základní běžný účet územních samospr. celků () 67 0, ,98,7 Běžné účty fondů územních samospr. celků (6) Ceniny (6) 6 Peníze na cestě (6) 7 Pokladna (6) Finanční okruhy Účetnictví.. (Hustiranka), verze: 0.0 z..0 :7:8

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: 7054554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: T.G. Masaryka 03, Ostroměř sestavený k 3.2.203 Číslo pol.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2 2 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 2/202 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 202 Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M 8.4 vazby

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ.

Rozvaha IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 17.02.2014 22:38:51 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 19 107 235,78

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Slatina ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Slatina ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 31.01.2013 21:14:51 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIV A CELKEM 48 382 624,47 10 096 802,44 38 285 822,03 47 623 000,00

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010 (v Kč) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 12 M d) Vazby ve IV. části

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

IČO: Název: Sídlo: 70808058 Sdružení obcí pro plynofikaci Skřípov, Skřípov Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2011 Finanční okruhy - Účetnictví

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 3.2.2016 11:18:03 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 78 432 638,78 11 368

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00063631 Název: Městská část Praha 5 UCS: 00063631 MČ Praha 5 A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU R o z v a h a Datum tisku: 14.10.2013 čas: 16.21 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVĚ

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 889 475,74 2 083 058,20 806 417,54 1 705 857,16 A. Stálá aktiva 2 083 058,20 2 083 058,20 I. Dlouhodobý

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013

Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013 Závěrečný účet obce Hořičky za rok 2013 V souladu se zákonem číslo 250/2000Sb., 17 tvoří závěrečný účet následující dokumentace: - přehled rozpočtu příjmů a výdajů str. 1-14 - výkaz pro hodnocení plnění

Více

SvazekStenovice ROZ txt

SvazekStenovice ROZ txt Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2013 07:49:19 Název účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2014 15:23:16 Název účetní

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pňovany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pňovany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2013 13:05:28 Název účetní

Více

položky Název položky č.ř BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.IV I. Zásoby B.I. až B.I.

položky Název položky č.ř BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.IV I. Zásoby B.I. až B.I. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312.2010 položky Název položky č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A. a B. 1 1 792 1 792 1 780 A. Stálá aktiva A.I. až A.IV. 2

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Licence: MP01 XCRGURXA / RXA (07042011 / 12012011) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP01 XCRGURXA / RXA (07042011 / 12012011) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: MP01 XCRGURXA / RXA (07042011 / 12012011) Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pňovany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pňovany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2014 10:10:03 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 09:30:31 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:26 Název účetní

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 20.5.2014 12:59:43 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) bez textu č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) bez textu A 3 Informace podle 7 odst.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov Příloha sestavený k 31.12.2011 1 z 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rokytnice v O.h. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rokytnice v O.h. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2014 13:00:34 Název účetní

Více

Licence: D756 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D756 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00260479 Název: Město Dubá AKTIVA CELKEM 376 550

Více

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ NA ZÁTIŠÍ ČP.1, VELICHOVKY

MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ NA ZÁTIŠÍ ČP.1, VELICHOVKY MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ 70951594 NA ZÁTIŠÍ ČP.1, 552 11 VELICHOVKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SOUHRN ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00063703 Název: Úřad městské části Praha 6 AKTIVA CELKEM 8

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě okamžik sestavení: 01.02.2013 15:24:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín Právní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Obory, Obory 18 26301 Obory,, IČ:00242926 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 29.01.2014 13:18:20 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 564 325,00 301 497,10 262 827,90 291 164,74 A. Stálá aktiva 301 497,10

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více