Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE INFOMEDIÁLNÍ SEKCE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SEKCE... 6 OSOBNÍ ASISTENCE... 6 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON SEKCE DOBROVOLNÍKŮ HOSPODAŘENÍ NAŠI DÁRCI STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE FINANČNÍ DARY SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE ČLENSTVÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY... 19

3 1 ÚVODÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽEÍ Vážení příznivci ŽIVOTa 90 - Jihlava. Předkládáme Vám informace o naší činnosti za uplynulý rok. Jsou to jen informace a čísla, ale musel je někdo vytvořit. Poskytujeme sociální služby, které od nás žádají senioři a handicapovaní lidé. S důvěrou se na nás obracejí o pomoc a věří, že jim pomůžeme. Děkuji proto všem zaměstnancům, dobrovolníkům a přátelům našeho sdružení, že s empatií a láskou pomáhají tam, kde je to potřeba. Poděkování patří i dárcům a úřadům, kteří finančně přispěli k uskutečnění našeho poslání. Není jednoduché nezištně pomáhat v současné uspěchané době, kdy první příčka na žebříčku hodnot patři penězům. Ne všechno se dá koupit, a proto děkuji všem, že rozdávají zadarmo úsměv, vlídné slovo a někdy jen milý pohled. Vyjadřuji vám všem neskonalý obdiv a přeji pevné zdraví. Zuzana Pěchotová ředitelka ŽIVOTa 90 - Jihlava

4 2 ZÁKLADÍ IFORMACE O ČIOSTI ORGAIZACE Název organizace Sídlo organizace o. s. ŽIVOT 90 Jihlava Žižkova 98, Jihlava Číslo a datum registrace MVČR č. VSP/1-2890/90-R, IČ Statutární zástupce Ing. Zuzana Pěchotová Infolinka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava Telefon Webová stránka Bankovní spojení SBERBANK, a. s., Benešova 15, Jihlava Číslo účtu /6800 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava pomáhá seniorům a zdravotně postiženým, kteří nemohou žít plnohodnotný život z důvodu jejich věku nebo zdravotního stavu. ŽIVOT 90 Jihlava poskytuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dvě sociální služby: osobní asistenci tísňovou péči Poslání: Posláním naší organizace je humanitární činnost, kterou chceme přispívat k řešení potíží seniorů a osob se zdravotním postižením. Pomáháme těmto lidem aktivně a smysluplně žít v jejich domovech tak dlouho, jak jen to bude možné. Cíl: Cílem je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a eliminovat jejich nemoc či postižení, které je omezují v běžných, každodenních činnostech.

5 3 IFOMEDIÁLÍ SEKCE Databáze informací Databáze informací spočívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat, která jsou potřebná pro seniory a zdravotně postižené. Co databáze informací obsahuje? adresáře organizací poskytující služby dávky státní sociální podpory důchodové pojištění praktické rady seznam organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové aktivity Infolinka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava Infolinka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení ji mohou využívat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, včetně svátků. Na tomto telefonu poskytujeme seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám: informace a rady nejen ze sociální oblasti první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce kontakt pro osamělé seniory nabídka kulturních akcí podpůrná funkce ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají informace a pomoc informace k problému týraných a zneužívaných seniorů a zdravotně postižených osob Poradenství a styk s veřejností Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace i činnosti o. s. ŽIVOT 90 Jihlava i mimo Jihlavu. Jedná se o kontinuální pokračování Infolinky, kdy jsou realizovány předem domluvené návštěvy s pracovníky centra a externisty. Zpravidla se týká pomoci při sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplňování formulování, vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod. Na tomto projektu spolupracujeme se Soukromou vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě. Studenti dochází dva krát týdně do bytů uživatelů a zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, pomáhají s úklidem, čtou jim nebo si s nimi povídají. Průměrný počet návštěv za měsíc: 20

6 4 ZDRAVOTĚ SOCIÁLÍ SEKCE Občanské sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava poskytuje dvě sociální služby osobní asistenci a tísňovou péči. Obě služby usilují o to, aby mohli senioři a zdravotně postižení zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tj. doma. OSOBÍ ASISTECE Služba osobní asistence je poskytována od Jedná se o terénní sociální službu, která je určená osobám se sníženou schopností v oblastech: péče o vlastní osobu péče o domácnost kontakt s rodinou nebo širším sociálním okolím Podstatou je pomoc osobě se zvládnutím běžných každodenních činností, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládne již sama. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby zájemce v přirozeném prostředí, ve škole, školce apod. Poslání Snažíme se, aby uživatelé osobní asistence mohli žít aktivním životem jako jejich vrstevníci. Náplň této služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, přičemž je zachována jejich lidská důstojnost a je podporována jejich sociální integrace. Cíl Cílem je, aby uživatel mohl v průběhu poskytování služby projevit svoji osobnost a naplnit své osobní s pomocí služby zvládnout běžné každodenní činnosti, které by sám dělal nebýt jeho zdravotního postižení setrvat ve svém přirozeném prostředí uchovat stávající schopnosti a dovednosti zachovat svůj vlastní styl života navazovat a udržovat vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami lépe vyhledat vhodné aktivity

7 Cílová skupina osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby s jiným zdravotním postižením (mimo smyslová postižení) rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným postižením senioři Do cílové skupiny nepatří osoby, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů osoby trvale upoutané na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci osoby, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby osoby se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách osoby agresivní osoby žijící v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem ohrozit zdraví Podmínky pro zahájení poskytování služby osobní asistence splnění podmínek definované cílové skupiny věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy) bydliště v Jihlavě a okolí souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby Principy poskytování osobní asistence ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím respektování soukromí uživatele rovný přístup ke všem uživatelům profesionální poskytování služby Služba OA je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 18:00 (případně dle potřeb uživatele a možností organizace). Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí.

8 Statistické údaje Osobní asistence za rok 2013 Věk nejmladšího uživatele Věk nejstaršího uživatele Průměrný věk všech uživatelů Celkový počet uživatelů počet mužů počet žen 3 roky 96 let 30 let Průměrný počet návštěv uživatelů za měsíc 557 Průměrný počet hodin strávených u uživatele na jedné návštěvě v domácím prostředí ve školských zařízeních 1,81 hodin 1,9 hodin 1,72 hodin Celkový počet návštěv u uživatelů 6683 Počet telefonních kontaktů vedoucí OA s uživateli 764 Počet osobních kontaktů vedoucí OA s uživateli 106 Počet kontrolních šetření provedené vedoucí OA 13 Počet návštěv, při kterých vedoucí OA sama asistovala 6 Poměr pracovní doby osobních asistentů strávené ve školském a domácím prostředí: školské prostředí 45 % domácí prostředí 55 %

9 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována seniorům a zdravotně postiženým starším 18 let nepřetržitou distanční hlasovou pomoc. Každá domácnost uživatele je vybavená terminální stanicí, která zajišťuje nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem. Uživatel je monitorován 24 hodin denně a v případě, že se mu zhorší zdravotní stav, upadne nebo se ocitne v jiné tísni, spojí se stisknutím tísňové tlačítka s dispečinkem. Dispečink je obsluhován kvalifikovanými zdravotními sestrami, které situaci uživatele vyhodnotí a zorganizují potřebnou pomoc, jako přivolání rychlé záchranné služby, policie, hasičů, psychoterapeutický rozhovor, zkontaktování rodinných příslušníků či přátel, plynařů apod. Součástí AREÍONu je také pohybové čidlo, které zašle zprávu na dispečink v případě, že v bytě uživatele nedošlo k pohybu déle než po nastavenou dobu (zpravidla 12 hodin). Čidlo pohybu hlídá po dobu uživatele mimo domov jeho byt. Jedná se tedy o prevenci kriminality. Posláním Tísňové péče AREÍON je umožnit seniorům a lidem zdravotně postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a vyhnout se tak nutnosti umístění do pobytového zařízení. Cílem Tísňové péče AREÍON je napojit ročně alespoň 15 osob z kraje Vysočina. Cílovou skupinou jsou senioři (osamělí, zdravotně nebo tělesně postižení) osoby starší 18 let, které jsou zdravotně nebo tělesně postižené Služba Tísňové péče AREÍO není poskytována osobám mladším 18 let neslyšícím, kteří nemají naslouchací zařízení hluchoněmým lidem s mentálním a duševním onemocněním dospělým a seniorům, kteří nesplňují kritéria cílové skupiny dalším osobám, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny pochopit princip fungování služby Principy služby Tísňové péče AREÍO individuální přístup k uživatelům, respektování jejich přání a potřeb poskytování potřebných informací včetně doporučení dalších možností v souvislosti s dalšími sociálními službami ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti respektování základních lidských práv a svobod poskytování služby 24 hodin denně, možnost setrvat ve svém přirozeném prostředí, využití kontaktu s pracovníkem sociální služby při řešení náročných životních situací často souvisejících se zhoršením zdravotního stavu nebo psychikou labilitou

10 Statistické údaje Tísňové péče AREÍO za rok 2013 Celkový počet uživatelů počet mužů počet žen Počet stisknutých tísňových tlačítek 1662 Počet tísňových hovorů 1118 Počet tísňových hovorů předaných rychlé záchranné službě policii rodinným příslušníkům a známým Počet objektů bez pohybu 925 Počet osobních návštěv uživatelů 331 Počet nově instalovaných terminálních stanic 21 Počet oprav terminálních stanic 22 Počet demontovaných terminálních stanic 24 Služby osobní asistence a tísňové péče současné využívali 3 uživatelé.

11 5 SEKCE DOBROVOLÍKŮ V průběhu roku k nám dochází studenti ze SVOŠS Jihlava a vykonávají u nás průběžnou praxi. Navštěvují dva krát týdně uživatele a pomáhají jim s činnostmi, které senioři již nejsou schopni z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu schopni sami zvládnout. Jedná se zejména o pomoc s úklidem, nákupy a vyřizování osobních záležitostí (lékař, pošta apod.). Celkový počet odpracovaných hodin dobrovolníky: 1315 hodin. Všem dobrovolníkům moc děkujeme. Aktivity realizované pro seniory v roce Kurz první pomoci Přednáška o zdravém životním stylu Beseda s Policií ČR Cesta po Sicílii Výroba velikonočních dekorací Výroba dekorací z papíru Projekt výroba ozdobných dekorací Exkurze do Pivovaru v Jihlavě Malování na kameny Výroba nástěnky z korku Kreativní dopoledne výroba podzimních dekorací Vánoční dopoledne Výroba ozdob na Vánoce V průběhu celého roku probíhaly následující kurzy pro seniory: Kurz anglického jazyka o proběhlo více než 60 vyučovacích hodin o individuální i skupinová výuka o účastnilo se celkem 10 seniorů o hodina anglického jazyka je zpoplatněna 15 Kč za hodinu Kurz na počítači o proběhlo více než 50 hodin individuální výuky o účastnilo se celkem 7 seniorů KÚ v Jihlavě nám předal jeden repasovaný počítač pro seniory

12 6 HOSPODAŘEÍ Roční uzávěrka pro rok 2013 Příjmy Výdaje ZŮSTATEK , 12 Kč , 99 Kč , 13 Kč Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno Finančnímu úřadu v Jihlavě v řádném termínu a v naprostém pořádku. Kontroly Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně. Stav a pohyby majetku a závazku organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav běžného účtu SOUČET MAJETKU , 37 Kč , 70 Kč 10013,00 Kč 16705, 48 Kč ,55 Kč Přehled o peněžních výdajích a příjmech Výdaje: 1. Materiálové výdaje 24363,50 Kč 2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie ,37 Kč 3. Telefonní poplatky a poštovné 39826,36 Kč 4. Cestovné 27129,00 Kč 5. Terminální stanice + DMH 89569,00 Kč 6. Opravy a údržba 8474,00 Kč 7. Pojistné a poplatky 17122,76 Kč 8. Mzdy, DPČ, DPP ,00 Kč 9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění ,00 Kč 10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky 11384,00 Kč NÁKLADY CELKEM ,99 Kč

13 Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost z KÚ Kraje Vysočina ,00 Kč 3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy ,00 Kč 4. Úřad práce ,00 Kč 5. Příspěvek na AREÍON, OA 42700,00 Kč 6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace ,12 Kč 7. Příspěvek občanů 48609,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,12 Kč Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace Služby a práce k terminálním stanicím 89569,00 Kč Nájemné a služby ,06 Kč Cestovné 27129,00 Kč Mzdy ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč DPP, ostatní náklady ,93 Kč CELKEM ,99 Kč Sociální služba Tísňová péče AREÍO Režijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Poštovní poplatky Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky CELKEM 14320,50 Kč 7323,00 Kč 46877,03 Kč 25918,64 Kč 937,00 Kč ,75 Kč ,91 Kč Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: Zdroje příjmů: 1. Státní a obecní dotace MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM ,00 Kč 60000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Příjmy od sponzorů a dárců 6000,00 Kč Ostatní výnosy, služby, tržby TP ,00 Kč CELKEM , 00 Kč

14 Sociální služba Osobní asistence Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Přísp. na činnost, KÚ Kraje Vysočina, Magistrát města Jihl ,00 Kč 3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA ,98 Kč 4. ÚP ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,98 Kč Výdaje: 1. Mzdy ,00 Kč 2. Sociální pojištění ,00 Kč 3. Zdravotní pojištění ,00 Kč 4. Ostatní ,98 Kč NÁKLADY CELKEM ,38 Kč Příjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,00 Kč ,00 Kč KOMPLETÍ ÁKLADY A SLUŽBU OA Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 1. Státní a obecní dotace ÚP MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Příjmy od sponzorů 85309,00 Kč Nadace 20000,00 Kč Tržby OA, služby, ostatní ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb: Náklady pro plnění sociální služby OA Mzdy ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Ostatní náklady ,00 Kč CELKEM ,00 Kč

15 7 AŠI DÁRCI STÁTÍ A OBECÍ DOTACE MPSV ÚP v Jihlavě Krajský úřad Kraje Vysočina Statutární město Jihlava FIAČÍ DARY o. s. Pampeliška Nadace Dětský mozek DIEN SERVIS, s. r. o. MUDr. Mezníková MUDr. Zatloukalová paní Havlásková paní Jurková paní Solarová Ing. Podzimek René Křikava Tomáš Vašek Kč Kč 9700 Kč 3000 Kč 3000 Kč 5000 Kč Kč 1000 Kč 5000 Kč 1000 Kč 3000 Kč DĚKUJEME!

16 8 SPOLUPRÁCE A ČLESTVÍ V ORGAIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org) Český rozhlas region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal) Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz) Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/) Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz) Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz) Město Třešť (http:// Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz) Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz) Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz) Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz) Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz) ČRo Region, Vysočina (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal/) Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz, Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz) Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz) Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz) Rada seniorů Jihlava (http:// Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz) Základní škola Jihlava (http://www.zskrizova.cz/new/) Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) ŽIVOT 90 Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz) ŽIVOT 90 Kutná Hora ŽIVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) ČLESTVÍ KOUS Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz) APOLA Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina Česká rada sociálních služeb

17 9 PERSOÁLÍ ÚDAJE Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromadě: Věra Šerá předsedkyně výboru Václav Plánka místopředseda výboru Ing. Zuzana Pěchotová členka výboru RNDr. Ivan Růžička člen výboru JUDr. Dana Táborská členka výboru Členky revizní komise zvolené valnou hromadou Dagmar Dubová Jana Hrevůšová Management ŽIVOTa 90 Jihlava ředitelka sdružení - Ing. Zuzana Pěchotová zástupkyně ředitele, vedoucí osobní asistence, sociální pracovník - Veronika Leupoldová, DiS. asistentka ředitelky - Vladimíra Bukáčková ekonomka sdružení - Marcela Kinclová vedoucí tísňové péče, sociální pracovník - Mgr. Lucie Burkoňová manažerka aktivizačních programů - Bc. Blanka Vrzáčková, DiS. Operátorky Tísňové péče AREÍO Marie Hrůzová Eva Kučerová Jana Nosková Dagmar Růžičková Jana Stránská Zdena Sýkorová Jarmila Špejtková Osobní asistenti Lenka Petchenková Blanka Porvažníková Anna Másilková Miroslava Nováková Andrea Šimková Dagmar Solarová Lucie Nováčková Daniela Vašků Jarmila Haidous Tereza Kameníková Pavla Svobodová Stanislava Štěpánková Gabriela Mašterová Věra Nováková Richard Breindl Božena Solařová

18 Irena Veroňková Jana Doňková Jaroslava Heřmánková Romana Mařatková Markéta Benešová Adam Pisk Lékařka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová

19 10 SCHÉMA ORGAIZAČÍ STRUKTURY ORGAIZAČÍ STRUKTURA TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO ORGAIZAČÍ STRUKTURA OSOBÍ ASISTECE

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty...

1 Úvod Základní informace Členství organizace Pracovní tým Kontakty Poskytované služby Projekty... Výroční zpráva 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní informace... 3 3 Členství organizace... 4 4 Pracovní tým... 5 5 Kontakty... 6 6 Poskytované služby... 6 7 Projekty... 7 8 Kalendář akcí... 8 9 Ekonomické

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více