Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE INFOMEDIÁLNÍ SEKCE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SEKCE... 6 OSOBNÍ ASISTENCE... 6 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON SEKCE DOBROVOLNÍKŮ HOSPODAŘENÍ NAŠI DÁRCI STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE FINANČNÍ DARY SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE ČLENSTVÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY... 19

3 1 ÚVODÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽEÍ Vážení příznivci ŽIVOTa 90 - Jihlava. Předkládáme Vám informace o naší činnosti za uplynulý rok. Jsou to jen informace a čísla, ale musel je někdo vytvořit. Poskytujeme sociální služby, které od nás žádají senioři a handicapovaní lidé. S důvěrou se na nás obracejí o pomoc a věří, že jim pomůžeme. Děkuji proto všem zaměstnancům, dobrovolníkům a přátelům našeho sdružení, že s empatií a láskou pomáhají tam, kde je to potřeba. Poděkování patří i dárcům a úřadům, kteří finančně přispěli k uskutečnění našeho poslání. Není jednoduché nezištně pomáhat v současné uspěchané době, kdy první příčka na žebříčku hodnot patři penězům. Ne všechno se dá koupit, a proto děkuji všem, že rozdávají zadarmo úsměv, vlídné slovo a někdy jen milý pohled. Vyjadřuji vám všem neskonalý obdiv a přeji pevné zdraví. Zuzana Pěchotová ředitelka ŽIVOTa 90 - Jihlava

4 2 ZÁKLADÍ IFORMACE O ČIOSTI ORGAIZACE Název organizace Sídlo organizace o. s. ŽIVOT 90 Jihlava Žižkova 98, Jihlava Číslo a datum registrace MVČR č. VSP/1-2890/90-R, IČ Statutární zástupce Ing. Zuzana Pěchotová Infolinka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava Telefon Webová stránka Bankovní spojení SBERBANK, a. s., Benešova 15, Jihlava Číslo účtu /6800 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava pomáhá seniorům a zdravotně postiženým, kteří nemohou žít plnohodnotný život z důvodu jejich věku nebo zdravotního stavu. ŽIVOT 90 Jihlava poskytuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dvě sociální služby: osobní asistenci tísňovou péči Poslání: Posláním naší organizace je humanitární činnost, kterou chceme přispívat k řešení potíží seniorů a osob se zdravotním postižením. Pomáháme těmto lidem aktivně a smysluplně žít v jejich domovech tak dlouho, jak jen to bude možné. Cíl: Cílem je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a eliminovat jejich nemoc či postižení, které je omezují v běžných, každodenních činnostech.

5 3 IFOMEDIÁLÍ SEKCE Databáze informací Databáze informací spočívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat, která jsou potřebná pro seniory a zdravotně postižené. Co databáze informací obsahuje? adresáře organizací poskytující služby dávky státní sociální podpory důchodové pojištění praktické rady seznam organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové aktivity Infolinka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava Infolinka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení ji mohou využívat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, včetně svátků. Na tomto telefonu poskytujeme seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám: informace a rady nejen ze sociální oblasti první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce kontakt pro osamělé seniory nabídka kulturních akcí podpůrná funkce ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají informace a pomoc informace k problému týraných a zneužívaných seniorů a zdravotně postižených osob Poradenství a styk s veřejností Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace i činnosti o. s. ŽIVOT 90 Jihlava i mimo Jihlavu. Jedná se o kontinuální pokračování Infolinky, kdy jsou realizovány předem domluvené návštěvy s pracovníky centra a externisty. Zpravidla se týká pomoci při sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplňování formulování, vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod. Na tomto projektu spolupracujeme se Soukromou vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě. Studenti dochází dva krát týdně do bytů uživatelů a zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, pomáhají s úklidem, čtou jim nebo si s nimi povídají. Průměrný počet návštěv za měsíc: 20

6 4 ZDRAVOTĚ SOCIÁLÍ SEKCE Občanské sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava poskytuje dvě sociální služby osobní asistenci a tísňovou péči. Obě služby usilují o to, aby mohli senioři a zdravotně postižení zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tj. doma. OSOBÍ ASISTECE Služba osobní asistence je poskytována od Jedná se o terénní sociální službu, která je určená osobám se sníženou schopností v oblastech: péče o vlastní osobu péče o domácnost kontakt s rodinou nebo širším sociálním okolím Podstatou je pomoc osobě se zvládnutím běžných každodenních činností, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládne již sama. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby zájemce v přirozeném prostředí, ve škole, školce apod. Poslání Snažíme se, aby uživatelé osobní asistence mohli žít aktivním životem jako jejich vrstevníci. Náplň této služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, přičemž je zachována jejich lidská důstojnost a je podporována jejich sociální integrace. Cíl Cílem je, aby uživatel mohl v průběhu poskytování služby projevit svoji osobnost a naplnit své osobní s pomocí služby zvládnout běžné každodenní činnosti, které by sám dělal nebýt jeho zdravotního postižení setrvat ve svém přirozeném prostředí uchovat stávající schopnosti a dovednosti zachovat svůj vlastní styl života navazovat a udržovat vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami lépe vyhledat vhodné aktivity

7 Cílová skupina osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby s jiným zdravotním postižením (mimo smyslová postižení) rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným postižením senioři Do cílové skupiny nepatří osoby, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů osoby trvale upoutané na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci osoby, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby osoby se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách osoby agresivní osoby žijící v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem ohrozit zdraví Podmínky pro zahájení poskytování služby osobní asistence splnění podmínek definované cílové skupiny věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy) bydliště v Jihlavě a okolí souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby Principy poskytování osobní asistence ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím respektování soukromí uživatele rovný přístup ke všem uživatelům profesionální poskytování služby Služba OA je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 18:00 (případně dle potřeb uživatele a možností organizace). Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí.

8 Statistické údaje Osobní asistence za rok 2013 Věk nejmladšího uživatele Věk nejstaršího uživatele Průměrný věk všech uživatelů Celkový počet uživatelů počet mužů počet žen 3 roky 96 let 30 let Průměrný počet návštěv uživatelů za měsíc 557 Průměrný počet hodin strávených u uživatele na jedné návštěvě v domácím prostředí ve školských zařízeních 1,81 hodin 1,9 hodin 1,72 hodin Celkový počet návštěv u uživatelů 6683 Počet telefonních kontaktů vedoucí OA s uživateli 764 Počet osobních kontaktů vedoucí OA s uživateli 106 Počet kontrolních šetření provedené vedoucí OA 13 Počet návštěv, při kterých vedoucí OA sama asistovala 6 Poměr pracovní doby osobních asistentů strávené ve školském a domácím prostředí: školské prostředí 45 % domácí prostředí 55 %

9 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována seniorům a zdravotně postiženým starším 18 let nepřetržitou distanční hlasovou pomoc. Každá domácnost uživatele je vybavená terminální stanicí, která zajišťuje nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem. Uživatel je monitorován 24 hodin denně a v případě, že se mu zhorší zdravotní stav, upadne nebo se ocitne v jiné tísni, spojí se stisknutím tísňové tlačítka s dispečinkem. Dispečink je obsluhován kvalifikovanými zdravotními sestrami, které situaci uživatele vyhodnotí a zorganizují potřebnou pomoc, jako přivolání rychlé záchranné služby, policie, hasičů, psychoterapeutický rozhovor, zkontaktování rodinných příslušníků či přátel, plynařů apod. Součástí AREÍONu je také pohybové čidlo, které zašle zprávu na dispečink v případě, že v bytě uživatele nedošlo k pohybu déle než po nastavenou dobu (zpravidla 12 hodin). Čidlo pohybu hlídá po dobu uživatele mimo domov jeho byt. Jedná se tedy o prevenci kriminality. Posláním Tísňové péče AREÍON je umožnit seniorům a lidem zdravotně postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a vyhnout se tak nutnosti umístění do pobytového zařízení. Cílem Tísňové péče AREÍON je napojit ročně alespoň 15 osob z kraje Vysočina. Cílovou skupinou jsou senioři (osamělí, zdravotně nebo tělesně postižení) osoby starší 18 let, které jsou zdravotně nebo tělesně postižené Služba Tísňové péče AREÍO není poskytována osobám mladším 18 let neslyšícím, kteří nemají naslouchací zařízení hluchoněmým lidem s mentálním a duševním onemocněním dospělým a seniorům, kteří nesplňují kritéria cílové skupiny dalším osobám, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny pochopit princip fungování služby Principy služby Tísňové péče AREÍO individuální přístup k uživatelům, respektování jejich přání a potřeb poskytování potřebných informací včetně doporučení dalších možností v souvislosti s dalšími sociálními službami ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti respektování základních lidských práv a svobod poskytování služby 24 hodin denně, možnost setrvat ve svém přirozeném prostředí, využití kontaktu s pracovníkem sociální služby při řešení náročných životních situací často souvisejících se zhoršením zdravotního stavu nebo psychikou labilitou

10 Statistické údaje Tísňové péče AREÍO za rok 2013 Celkový počet uživatelů počet mužů počet žen Počet stisknutých tísňových tlačítek 1662 Počet tísňových hovorů 1118 Počet tísňových hovorů předaných rychlé záchranné službě policii rodinným příslušníkům a známým Počet objektů bez pohybu 925 Počet osobních návštěv uživatelů 331 Počet nově instalovaných terminálních stanic 21 Počet oprav terminálních stanic 22 Počet demontovaných terminálních stanic 24 Služby osobní asistence a tísňové péče současné využívali 3 uživatelé.

11 5 SEKCE DOBROVOLÍKŮ V průběhu roku k nám dochází studenti ze SVOŠS Jihlava a vykonávají u nás průběžnou praxi. Navštěvují dva krát týdně uživatele a pomáhají jim s činnostmi, které senioři již nejsou schopni z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu schopni sami zvládnout. Jedná se zejména o pomoc s úklidem, nákupy a vyřizování osobních záležitostí (lékař, pošta apod.). Celkový počet odpracovaných hodin dobrovolníky: 1315 hodin. Všem dobrovolníkům moc děkujeme. Aktivity realizované pro seniory v roce Kurz první pomoci Přednáška o zdravém životním stylu Beseda s Policií ČR Cesta po Sicílii Výroba velikonočních dekorací Výroba dekorací z papíru Projekt výroba ozdobných dekorací Exkurze do Pivovaru v Jihlavě Malování na kameny Výroba nástěnky z korku Kreativní dopoledne výroba podzimních dekorací Vánoční dopoledne Výroba ozdob na Vánoce V průběhu celého roku probíhaly následující kurzy pro seniory: Kurz anglického jazyka o proběhlo více než 60 vyučovacích hodin o individuální i skupinová výuka o účastnilo se celkem 10 seniorů o hodina anglického jazyka je zpoplatněna 15 Kč za hodinu Kurz na počítači o proběhlo více než 50 hodin individuální výuky o účastnilo se celkem 7 seniorů KÚ v Jihlavě nám předal jeden repasovaný počítač pro seniory

12 6 HOSPODAŘEÍ Roční uzávěrka pro rok 2013 Příjmy Výdaje ZŮSTATEK , 12 Kč , 99 Kč , 13 Kč Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno Finančnímu úřadu v Jihlavě v řádném termínu a v naprostém pořádku. Kontroly Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně. Stav a pohyby majetku a závazku organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav běžného účtu SOUČET MAJETKU , 37 Kč , 70 Kč 10013,00 Kč 16705, 48 Kč ,55 Kč Přehled o peněžních výdajích a příjmech Výdaje: 1. Materiálové výdaje 24363,50 Kč 2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie ,37 Kč 3. Telefonní poplatky a poštovné 39826,36 Kč 4. Cestovné 27129,00 Kč 5. Terminální stanice + DMH 89569,00 Kč 6. Opravy a údržba 8474,00 Kč 7. Pojistné a poplatky 17122,76 Kč 8. Mzdy, DPČ, DPP ,00 Kč 9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění ,00 Kč 10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky 11384,00 Kč NÁKLADY CELKEM ,99 Kč

13 Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost z KÚ Kraje Vysočina ,00 Kč 3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy ,00 Kč 4. Úřad práce ,00 Kč 5. Příspěvek na AREÍON, OA 42700,00 Kč 6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace ,12 Kč 7. Příspěvek občanů 48609,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,12 Kč Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace Služby a práce k terminálním stanicím 89569,00 Kč Nájemné a služby ,06 Kč Cestovné 27129,00 Kč Mzdy ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč DPP, ostatní náklady ,93 Kč CELKEM ,99 Kč Sociální služba Tísňová péče AREÍO Režijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Poštovní poplatky Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky CELKEM 14320,50 Kč 7323,00 Kč 46877,03 Kč 25918,64 Kč 937,00 Kč ,75 Kč ,91 Kč Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: Zdroje příjmů: 1. Státní a obecní dotace MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM ,00 Kč 60000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Příjmy od sponzorů a dárců 6000,00 Kč Ostatní výnosy, služby, tržby TP ,00 Kč CELKEM , 00 Kč

14 Sociální služba Osobní asistence Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Přísp. na činnost, KÚ Kraje Vysočina, Magistrát města Jihl ,00 Kč 3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA ,98 Kč 4. ÚP ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,98 Kč Výdaje: 1. Mzdy ,00 Kč 2. Sociální pojištění ,00 Kč 3. Zdravotní pojištění ,00 Kč 4. Ostatní ,98 Kč NÁKLADY CELKEM ,38 Kč Příjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,00 Kč ,00 Kč KOMPLETÍ ÁKLADY A SLUŽBU OA Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 1. Státní a obecní dotace ÚP MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Příjmy od sponzorů 85309,00 Kč Nadace 20000,00 Kč Tržby OA, služby, ostatní ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb: Náklady pro plnění sociální služby OA Mzdy ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Ostatní náklady ,00 Kč CELKEM ,00 Kč

15 7 AŠI DÁRCI STÁTÍ A OBECÍ DOTACE MPSV ÚP v Jihlavě Krajský úřad Kraje Vysočina Statutární město Jihlava FIAČÍ DARY o. s. Pampeliška Nadace Dětský mozek DIEN SERVIS, s. r. o. MUDr. Mezníková MUDr. Zatloukalová paní Havlásková paní Jurková paní Solarová Ing. Podzimek René Křikava Tomáš Vašek Kč Kč 9700 Kč 3000 Kč 3000 Kč 5000 Kč Kč 1000 Kč 5000 Kč 1000 Kč 3000 Kč DĚKUJEME!

16 8 SPOLUPRÁCE A ČLESTVÍ V ORGAIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org) Český rozhlas region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal) Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz) Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/) Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz) Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz) Město Třešť (http:// Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz) Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz) Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz) Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz) Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz) ČRo Region, Vysočina (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal/) Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz, Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz) Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz) Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz) Rada seniorů Jihlava (http:// Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz) Základní škola Jihlava (http://www.zskrizova.cz/new/) Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) ŽIVOT 90 Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz) ŽIVOT 90 Kutná Hora ŽIVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) ČLESTVÍ KOUS Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz) APOLA Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina Česká rada sociálních služeb

17 9 PERSOÁLÍ ÚDAJE Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromadě: Věra Šerá předsedkyně výboru Václav Plánka místopředseda výboru Ing. Zuzana Pěchotová členka výboru RNDr. Ivan Růžička člen výboru JUDr. Dana Táborská členka výboru Členky revizní komise zvolené valnou hromadou Dagmar Dubová Jana Hrevůšová Management ŽIVOTa 90 Jihlava ředitelka sdružení - Ing. Zuzana Pěchotová zástupkyně ředitele, vedoucí osobní asistence, sociální pracovník - Veronika Leupoldová, DiS. asistentka ředitelky - Vladimíra Bukáčková ekonomka sdružení - Marcela Kinclová vedoucí tísňové péče, sociální pracovník - Mgr. Lucie Burkoňová manažerka aktivizačních programů - Bc. Blanka Vrzáčková, DiS. Operátorky Tísňové péče AREÍO Marie Hrůzová Eva Kučerová Jana Nosková Dagmar Růžičková Jana Stránská Zdena Sýkorová Jarmila Špejtková Osobní asistenti Lenka Petchenková Blanka Porvažníková Anna Másilková Miroslava Nováková Andrea Šimková Dagmar Solarová Lucie Nováčková Daniela Vašků Jarmila Haidous Tereza Kameníková Pavla Svobodová Stanislava Štěpánková Gabriela Mašterová Věra Nováková Richard Breindl Božena Solařová

18 Irena Veroňková Jana Doňková Jaroslava Heřmánková Romana Mařatková Markéta Benešová Adam Pisk Lékařka o. s. ŽIVOT 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová

19 10 SCHÉMA ORGAIZAČÍ STRUKTURY ORGAIZAČÍ STRUKTURA TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO ORGAIZAČÍ STRUKTURA OSOBÍ ASISTECE

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva Městská charita České Budějovice 2012 Výroční zpráva Dětské centrum Beruška (DC) Charitní pečovatelská služba (CHPS) Terénní a Tranzitní program (TP a TrP) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více