HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 14. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 12 Str. 15 Str. 16 Str. 17 Str. 21 Str. 26 Minirecenze časopisu Hlasatel Program Klubu seniorů Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků Horní Měcholupy Kulturní přehled Kam na patnáctce Originální interaktivní svět Pokus o rekord Str. 29 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 32 Za významnými stromy Prahy 15 Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 únor 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo únor 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Dovolte, abych Vás i letos stručně seznámil se schváleným rozpočtem MČ Praha 15 na rok Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, běžné výdaje neinvestiční části zůstávají v podstatě na úrovni roku Největší část výdajů (cca 55 %) tvoří investice do našich předškolních a školních zařízení, objektů pro zdravotnictví a poskytování sociálních služeb. Jedná se o opravy, výrazné modernizace a rekonstrukce mateřských a základních škol, včetně celkové přestavby stávajícího objektu Bolevecká na Centrum předškolního vzdělávání, ve kterém mimo jiné aktivity, postupně vyroste i mateřská školka pro až 125 dětí. Stejně i v oblasti sociální a ve zdravotnictví se jedná zejména o obnovu budov zřízených k tomuto účelu Městkou částí Praha 15. Modernizace prostředí pro život na naší městské části tvoří další poměrně významnou část výdajů rozpočtu MČ. Pokračujeme např. v projektech Patnáctkou na kole, Stezka historií Horních Měcholup, vybudujeme na desítku oddechových míst s herními prvky pro děti, upravíme parkové plochy a hřiště na Košíku, Na Plískavě, v Parmské ulici, u ul. Neapolská, Boloňská a ve vnitrobloku Milánská - Livornská. V letošním roce také započneme s dílčí úpravou a přípravou celkové revitalizace okolí železniční zastávky Horní Měcholupy a v okolí Hostivařské přehrady také dojde k drobným vylepšením v rámci plánovaných rozsáhlejších projektů. Příprava realizace celistvých protipovodňových opatření v obydlených oblastech okolí Botiče je také jednou z priorit letošního roku. Třetí, leč neméně významnou, částí výdajů budou investice do dopravy a infrastruktury městské části. Tradičně se jedná o nutné rekonstrukce ulic, především dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulice Zápotoční, další etapy zklidnění ul. Hornoměcholupské, zvýšení bezpečnosti přechodů či rekonstrukci ploch pro parkování při ul. Evy Olmerové. Proběhnou i rekonstrukce a prodloužení kanalizačních řadů v ulicích Doupovská a Turínská. Rozpočet obsahuje také rezervu ve výši 5 mil. Kč pro neočekávané události. Děkuji všem koaličním zastupitelům za podporu návrhu rozpočtu, klíče k dalšímu rozvoji Prahy 15. Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se koná dne 19. února 2014 od 15 hodin v KC Varta, Boloňská 310, Praha 15.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty Praha-Horní Měcholupy (železniční zastávka) bezpečnost prostředí pro život public relations Ačkoli trať vede místem již od roku 1871, železniční zastávka vznikla až v roce 1926, do provozu byla uvedena 13. května Nástupiště se však nacházelo jen u koleje ve směru do Prahy. Až v roce 1960 bylo postaveno i nástupiště pro opačný směr. V roce 2005 byla zastávka kompletně zrekonstruována, a to v rámci stavby IV. železničního koridoru. Nyní je tedy možné zastávkou projíždět maximální rychlostí až 160 km/h. V Horních Měcholupech zastavují pouze osobní vlaky, interval vlaků ve špičce je minut, mimo špičku minut. Zastávka je začleněna do systému Pražské integrované dopravy. Zastávka dopravně obsluhuje především Horní a Dolní Měcholupy a díky návazné autobusové dopravě i další blízké čtvrtě. U železniční zastávky je možnost přestupu na autobusy MHD směřující ke stanicím metra Háje, Skalka, Černý Most a nově jsou dostupné i pražské čtvrti Horní Počernice, Kyje, Dolní Počernice a Štěrboholy. 1 Dnes je tato zastávka, resp. přístup k ní předmětem vašich častých připomínek a žádostí o zlepšení stavu jejího okolí. Při hledání řešení jsme narazili na problém majetkových vztahů v okolí této zastávky. Pozemky nutné pro vhodné provedení úprav totiž nejsou ve vlastnictví ani svěřené správě naší městské části. Vstoupili jsme proto do jednání s vlastníky pozemků a v současné době jsme dospěli ke shodě na řešení této lokality. Ještě v letošním roce chceme zajistit zpevnění přístupové cesty k nástupišti a v roce následujícím zahájit revitalizaci a zpevnění příjezdové cesty s umístěním parkovacích míst. 1 On line zdroj dostupné z www. Horn%C3%AD_M%C4%9Bcholupy_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Bezpečnost pro všechny Bezpečnost obyvatel, a zvláště seniorů, je aktuální téma, které nás v posledním čase stále provází. Lidé vyššího věku se někdy stávají méně obezřetnými a dostávají se v běžném životě do nečekaných problémů. Je třeba si také přiznat, že se změnila doba, která je nyní plná ziskuchtivých nenechavců, kteří záměrně poškozují své okolí a vyhledávají příležitosti, jak získat prospěch na úkor druhých. Právě senioři se stávají snadným terčem kapsářů a podvodníků, jejichž útoky bývají spojeny i s násilím. Velice často pro zdravotní potíže a bezradnost nemají starší lidé sílu se bránit. V těchto případech je třeba si uvědomit, že zdraví a život je cennější než peníze. Užitečné je preventivně se zajímat o to, kam ukládat peníze, doklady a klíče, jak zacházet s kabelkou či taškou a předcházet jejich odcizení. I v provozu na silnicích jsou senioři nejohroženější skupinou. Jako chodci nebo cyklisté by měli dodržovat důležité pravidlo vidět a být viděn. Uvědomit si, že je dobré výraznější oblečení a také reflexní doplňky, které jsou dnes snadno dostupné. Specifickou skupinou jsou také řidiči senioři. Někteří spoluobčané potřebují zajistit větší bezpečí i ve své domácnosti, například prostřednictvím telefonické tísňové péče AREÍON, pomocí které je člověk ve svém bytě a někdy i venku monitorován a v krizové situaci je automaticky zabezpečena odborná pomoc. Naši obyvatelé mají možnost obrátit se na MČ Praha 15, která finančně přispívá na zřízení tísňové péče. MČ Praha 15 všechna tato nebezpečí vnímá a upozornila na ně prostřednictvím besedy v Klubu seniorů Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Akce se setkala s velkým úspěchem. Proto je naším záměrem uspořádat besedu na téma Bezpečnost i pro širší veřejnost, opět za účasti zástupců Policie ČR a BE- SIP ministerstva dopravy.

6 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Narodilo se Vám miminko, máte trvalé bydliště na Praze 15 a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 15 pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha. Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu úřadu. Lze ji zaslat také elektronicky podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. Pro letošní rok byly zvoleny tyto termíny 18. března, 17. června, 16. září a 9. prosince Přihláška bude zařazena vždy na nejbližší možný termín a pozvánku Vám zašleme poštou zhruba 2 týdny před obřadem. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme. MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Dana Jechoutková Elena Klimendová

7 Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Výroční valné sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy příchodem nového roku došlo také na výroční valné S sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy, které se konalo v sobotu 11. ledna v restauraci U Čouků. Na programu sezení byla, kromě zprávy vzdělavatelky, informace o hospodaření a gratulace členům Obce k narozeninám, především volba nového konšelstva. Volbou sousedy a tetičky místní Obce baráčníků provedl Pavel Klíma, rychtář XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, do které zdejší Obec baráčníků spadá. Rychtářské právo pak z jeho rukou převzal Miloslav Rýdl. Na vše bedlivým zrakem dohlížel zástupce Veleobce pantatínek soused Kocábek. Od počátku svého působení v Praze 15 se Baráčníci věnují nejen kulturnímu a společenskému vyžití svých členů, ale také se významně podílejí na akcích, které organizuje MČ Praha 15. S Baráčníky se tak můžete setkat při Dni Prahy 15, rozsvěcení vánočních stromů, květnových a říjnových poctách u památníků padlým nebo při příležitosti reprezentačního plesu. Významným způsobem se také podíleli na odstraňování následků povodní, které Patnáctku postihly v loňském roce.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Zajímavá přednáška Hostivařský kostel Stětí sv. Jana Křtitele hostil v závěru roku přednášku pana RNDr. Jiřího Grygara, čestného občana Prahy 15 a uznávaného astrofyzika a člena Fyzikálního ústavu AV ČR, s názvem Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku. Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Jen šestice nejlepších týmů z celé republiky se představí v jarní hokejbalové Extralize mladšího dorostu. Do nejvyšší soutěže této kategorie se díky povedené kvalifikaci i nadstavbě trochu nečekaně dostal mladý tým HBC Hostivař pod vedením trenérů Lukáše Vrkoče a Jiřího Keršlágera. Hostivařští, jejichž kádr je tvořen zejména z hráčů kategorie starších žáků, podlehli ve čtr- nácti utkáních pouze prvním Českým Budějovicím a s osmatřiceti body skončili v kvalifikační skupině druzí. Nejproduktivnějšími hráči v podzimní části byli obránce Luboš Novotný a útočník Matěj Hájek, který si i letos říká o dres národního týmu do 16 let. Hostivař se v jarní Extralize utká s celky SK Toptrans Jihlava, HBC Hradec Králové 1988, HBC Pento Most, SK Pedagog České Budějovice a HBC Alpiq Kladno. Zmiňme ale i podzimní umístění žákovských kategorií Hostivaře. Starší žáci jsou bez jediné prohry se skóre 108:13 na prvním místě regionální tabulky, stejně jako žáci mladší. Ani ti na podzim nepoznali hořkost porážky, a oba výběry tak mají velkou šanci znovu postoupit na květnové MČR, kde se opět utkají s nejlepšími výběry v republice o titul mistra ČR. Držíme palce!

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek PRODEJ VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK seznam vybraných neobsazených bytových jednotek a minimální prodejní ceny poř. adresa bytu č. bytové podlaží velikost celková minimální č. jednotky jednotky podlahová prodejní plocha v m 2 cena 1 Milánská č. p /11 2. NP , Kč 2 Milánská č. p /24 4. NP Kč 3 Milánská č. p /29 5. NP Kč 4 Milánská č. p /35 6. NP , Kč 5 Milánská č. p /50 8. NP Kč 6 Milánská č. p / NP Kč 7 Milánská č. p / NP , Kč 8 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 9 Milánská č. p /11 4. NP 4+kk 86, Kč 10 Milánská č. p /12 5. NP 4+kk 86, Kč 11 Milánská č. p /13 5. NP 2+kk 46, Kč 12 Milánská č. p /21 8. NP 4+kk 86, Kč 13 Milánská č. p /23 8. NP 4+kk 86, Kč 14 Milánská č. p /17 6. NP 3+kk 86, Kč 15 Milánská č. p /10 4. NP 2+kk 46, Kč 16 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 17 Milánská č. p /8 3. NP 4+kk 86, Kč 18 Livornská č. p /9 5. NP , Kč Pozn.: všechny bytové jednotky se nacházejí v k. ú. Horní Měcholupy Podmínky a nezbytné formuláře této etapy prodejů budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od PRONÁJEM VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK Podmínky a nezbytné formuláře této etapy pronájmů budou také zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od Připomínáme možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Mobilní svoz nebezpečných odpadů na území Hostivaře a Horních Měcholup v roce 2014 Tak, jako v předešlých letech, i v roce 2014 proběhne na náklady hl. m. Prahy mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Službu bude zajišťovat spol. Papkov s. r. o., V Korytech 179, Praha 10. Praha 15 trasa A datum stanoviště čas st 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) 15:00 15:20 hod st 2. ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) 15:30 15:50 hod st 3. ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) 16:00 16:20 hod. 4. ul. Neapolská (parkoviště) 16:30 16:50 hod. 5. ul. Ravennská (u stání kontejnerů) 17:00 17:20 hod. 6. Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) 17:30 17:50 hod. 7. ul. Milánská (u č. 451) 18:00 18:20 hod. 8. ul. Janovská (parkoviště u č. 376) 18:30 18:50 hod. Praha 15 trasa B datum stanoviště čas čt 1. křižovatka ul. Na Košíku K Horkám 15:00 15:20 hod čt 2. ul. Doupovská (parkoviště u prodejny PENNY MARKET) 15:30 15:50 hod čt 3. křižovatka ul. Selská Chalupnická 16:00 16:20 hod. 4. křižovatka ul. Pražská Azalková 16:30 16:50 hod. 5. křižovatka ul. Hostivařská U Břehu 17:00 17:20 hod. 6. křižovatka ul. Daliborova Šafářova 17:30 17:50 hod. 7. křižovatka ul. U Dvojdomů Gercenova 18:00 18:20 hod. 8. křižovatka ul. U Továren V Nových domcích 18:30 18:50 hod. V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: u baterie, akumulátory u nádoby od sprejů u mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky) u ředidla a barvy u léky a teploměry u kyseliny a hydroxidy u lepidla a pryskyřice u detergenty (odmašťovací přípravky) u fotochemikálie u pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) u zářivky Odbor životního prostředí

11 A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné spotřebiče a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky apod. V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem výhozového bubnu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Kam se starým elektrospotřebičem? Do červeného kontejneru! umístění červených kontejnerů Boloňská č. p. 302 (naproti budově ÚMČ P 15) Berlínská č. p.1488/3 (Slunečný vršek) Plk. Mráze č. p. 1182/4 (pod Taškentem) Pražská č. p. 1173/45 (parkoviště) Milánská č. p. 414 (rampa) Janovská č. p. 486 (naproti DPS) České republice funguje V organizovaný zpětný odběr starých elektrospotřebičů již od roku Za tuto dobu si recyklace elektroodpadu vymohla poměrně dobré postavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci objemnějších spotřebičů. Třídění drobného elektra však stále představuje značný problém. Malé přístroje končí v běžné popelnici mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %. Nezisková organizace ASEKOL se snaží třídění zjednodušit, a proto pro občany vytvořila unikátní červené kontejnery na drobný elektroodpad a baterie další barevnou nádobu, která je umístěna ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Pražskými službami a. s. a Městskou částí Praha 15 vedle modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady na vybraných stanovištích. Na území MČ Praha 15 byly dosud 2 kontejnery, nyní přibyly 4 nové. Odbor životního prostředí Zápis do MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v měsíci březnu 2014 Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví

12 12 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI K O L O B Ě H Pražský reportážní fotograf Milan Petrovič, působící v agentuře Mediafax, navazuje na loňskou výstavu (2013) Sen o divokém Hřebci a tajemném Vejci. Divák i letos může očekávat jemný humor, nadsázku, hlubší pointu i oku ladící barvy a tvary. Soubor Koloběh je pohled autora vážně i nevážně na život kolem nás. Snímky zachycují snahy mladé generace o seberealizaci, hledání svých cílů a smyslu života. Výstava probíhá po celý únor ve vestibulu Úřadu městské části Praha 15. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / PROSINEC 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15 úrovni regionálního tisku, zajímavostech O a případných nevšednostech přednáším na setkávání kronikářů (včetně problémů s českým pravopisem podle vlastní příručky). Zhruba desetiletou praxi jsem získal také jako šéfredaktor Jílovských novin a píšu recenze regionálních periodik. Zatím mám nepravidelnou možnost sledovat Váš měsíčník s názvem HLASATEL. Vycházím z 2/2011 a posledních tří čísel (11 a 12/2013 a leden 2014). Podle mne mají vysokou úroveň po stránce grafického uspořádání, barevnosti a nevšední nápaditosti, i když zřejmě nejen tři citovaná poslední čísla změnila tvář a podobu proti roku To se týká zmenšeného formátu a dvojnásobného počtu stran. Z titulní strany zmizel obsah a popis zachyceného. PF 2014 pod zasněženými střechami svědčí o citu a vtipu redakční rady. Změny prospěly. Drobné fotografie starosty a radních jsou dobrým úvodem k poskytovaným informacím stručným a výstižným. Jistě se líbilo přiblížení Obce Baráčníků, dokončení letošního posledního parku, nevšední přiblížení 95. výročí Československa, reportáže ze sportu a škol včetně přehledu o zájmových nadstavbách. Pochvalu si zaslouží barevná nabídka Kam na patnáctce. Věnujete pozornost historii stálá úcta k ministerskému předsedovi Ant. Švehlovi. Čtivé je přiblížení části dějin, tentokráte o pivovarnictví od Marie Zdeňkové. Ani luštitelé křížovek nejsou ochuzeni. Dostatek místa se našlo na inzerci. Poslední strana Hlasatele láká k výhrám nebo připomíná tradice Dopisy Ježíškovi. Netvrdím, že někdo jiný by nedokázal najít i připomínky k dalšímu vylepšení. S úctou k pěkné práci a vysoké úrovni měsíčníku Mgr. J. Košťák předseda Sdružení kronikářů Č, M a S Foto: Ladislav Kučera MINIRECENZE časopisu Hlasatel

13 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 BubbleStar PĚVECKÁ SOUT Celopražská soutě ž pro žáky 2. stupně ĚŽ základních škol datum konání místo konání - KD spolupráce s Diva Varta, Praha 15 dlem Hybernia účast M. Absolon ové, D. Deyla téma - filmová a více informací na Městská část Praha muzikálová hudb a Facebook: Bubb lestar - pěvecká so Soutěž pod záštito u zástupkyně star osty Městské části Prah y 15 Lucie Prinzové Organizátor: ZŠ N ad Přehradou utěž

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Milí přátelé, s novým rokem 2014 jsme i my v Klubu seniorů DPS Janovská zavedli několik novinek pro naše seniory v rámci aktivizačních činností a rádi bychom Vám je představili. I. II. Největší novinkou v našem Klubu seniorů je Skupinový trénink paměti. Tyto tréninky jsou nejčastěji realizovány pro seniory, ale jsou zároveň vhodné pro všechny, kteří vyznávají aktivní životní styl, snoubící fyzickou i mentální stimulaci. Cílem skupinových lekcí a kurzů je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti, praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí a aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou měrou přispívá k co nejdelší soběstačnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniora. Součástí kurzů jsou aktivity procvičující a stimulující dlouhodobou a krátkodobou paměť, výuka používání mnemotechnik, procvičování všech smyslů, práce se vzpomínkami, učení formou hry. Cílem není srovnávání jednotlivých účastníků. Máte-li zájem o tuto aktivizační činnost, kontaktujte prosím Klub seniorů, DPS Janovská, tel , první lekce začíná ve hodin v Klubu seniorů. III. Druhou novinkou pro posílení a zlepšení fyzické kondice je Jóga pro seniory, kterou můžete navštěvovat od každé pondělí od hodin do hodin, taktéž v našem Klubu seniorů. A abychom se jenom neučili a necvičili, ale také se pobavili, zasmáli, odpočinuli si a případně i zavzpomínali, zahájili jsme pravidelná Čtvrteční filmová a seriálová odpoledne, kdy se v našem Klubu seniorů budou promítat staré české filmy i seriály. O konkrétním filmu či seriálu, který bude aktuálně na pořadu, se vždy dozvíte prostřednictvím našeho měsíčního programu Klubu seniorů. Naši senioři uvítali možnost vytvořit i tzv. anketu, ve které se vyjádří, jaký seriál či film mají zájem zhlédnout, a podle toho pak naše filmová odpoledne budou vypadat. Tento program zahajujeme od čtvrtka od hodin. Věřím, že naše nabídka nových činností Klubu seniorů Vás zaujala a potěšila, a budeme se těšit na Vaši návštěvu a účast v našem klubu. Kateřina Adametzová

15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Program únor 2014 Úterý 11. února Braník Band od hod. Divadelní představení v Klubu seniorů Čtvrtek 13. února promítání filmu od hod. Film Vévodkyně britské historické drama 2008 Úterý 18. února cestopisná přednáška od hod., p. Jiří Veselý Švýcarsko pokračování pro veliký zájem Čtvrtek 20. února Filmové a seriálové odpoledne od hod. Zahájení nové činnosti KS pravidelná setkání u oblíbených starých českých filmových a seriálových děl Úterý 25. února Kurz trénování paměti 1. lekce od hod. Pojďme procvičit mozek a zároveň se pobavit a něčemu se přiučit. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel.: Čtvrtek 27. února recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění Středa Divadlo a vážná hudba od hod. Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D Minor, poslech Čtvrtek Filmové a seriálové odpoledne od hod. Úterý Harmonika Luboše Kryčera od hod. Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Vzpomínky na mikulášské a vánoční večírky pro děti i dospělé Baráčnická rychta v Horních Měcholupech přivítala 14. prosince děti z okolí vánočními sladkostmi a zábavnými soutěžemi u ozdobeného vánočního stromečku. Pod vedením děvčat ze skupiny Rarášek se děti vydováděly s míčem i malováním vlastních vánočních ozdob. Na závěr milého odpoledne si děti společně zazpívaly vánoční koledu. Konšelstvo Obce Baráčníků Horní Měcholupy

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. února do 8. března 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Pytlíček Jak na obra. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Ptákoviny Co mi vyprávěla sýkora Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tvořivé, hravé a informační setkání se sýkorami. Přestože se s těmito nesmírně hbitými skřítky můžeme v přírodě potkat celoročně, zima nám nabízí možnost jejich pozorování i docela zblízka. Společné setkání zahájíme návštěvou u krmítka. V teplé místnosti si děti na sýkory zahrají. Pomocí her se dozví zajímavosti z jejich života. Seznámí se i s jejich ptačími kamarády a nepřáteli. Bude připraven pracovní list, který si odnesou domů. S sebou: dalekohled. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let. Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného na místě. Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , 15 Praha St od 15:30 do 17:30 PETROVICKÝ MASOPUST Dům občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice Edisonova 429, Praha 10 Petrovice Tradiční masopustní odpoledne pro děti. Soutěž o nejlepší masku, tanec, hry, zábava. Bližší informace na nebo tel.: Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:30 hod. Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků KD Varta Boloňská 310, Praha 10, PROGRAM: Zahájení a přivítání hostů. Předtančení členové obce baráčníků Horní Měcholupy. Celým programem bude provázet hudební skupina Repete. Interpreti: Ivana Hajnová, Roberto Caporali a Jiří Procházka. Ve 24:00 hodin vás čeká soutěž o ceny. Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás srdečně zve. Vstupné: 150 Kč REZERVACE na tel.: (p. Kostínek) Pá od 19:30 hod. Komedie o chytrosti Válkovo kočovné divadlo Praha Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Komedie o tom, kterak ženy ze svých mužů hlupáky udělaly a jak jim to muži vrátili. Vstupné: 85 Kč REZERVACE na tel.: events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Pá od 19:00 do 22:00 Valentýnský večer/živý koncert a Valentýnská večeře Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Romantické písničky v podání Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny. Jana Koubková je česká jazzová zpěvačka, nestorka tohoto hudebního stylu v České republice. Příjemné posezení s výběrovým 4chodovým zážitkovým menu. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Pá od 20:00 hod. RETRO párty Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Zveme vás na Retro párty. Večerem vás bude provázet dobová hudba 60., 70. a 80 let. Každý, kdo přijde ve stylovém oblečení této doby, dostane od nás dárek. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. KOUZELNÉ odpoledne s Ondřejem Sládkem Sládkem. Pro děti si připravil výuku tvarování zvířátek z nafukovacích balonků. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let. Více o kouzelníkovi na Vstupné: 50 Kč dítě/doprovod 1. osoba zdarma REZERVACE na tel.: , Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Na hradě. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a ježibaba Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Po od 18:00 hod. Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, Čeká vás opravdový kouzelník a jeho program, ve kterém uvidíte nepřeberné množství kouzelnických triků. Po vystoupení se můžete aktivně zapojit a kouzlit spolu s Ondřejem Sovy Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Pojďte s námi za sovami do Satalické obory. Vydáme se za nimi hned po setmění a pokusíme se vyhoukat puštíky. Informace o sovách se dozvíte cestou. S ornitology se sejdeme na zastávce MHD Satalická obora (186). Setkání se uskuteční díky spolupráci České společnosti ornitologické. Autobus 186 jede ze stanice Hloubětínská v 17:33 hod. S sebou: baterku a boty do terénu a oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí. Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let, dospělé, seniory. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: ZDARMA REZERVACE na Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Pá od 19:00 hod. Cesta za vínem Restaurace a vinárna GALILEO Veronské nám. 590, Praha 15 Horní Měcholupy, Můžete se těšit na přednášku ze světa zahraničních vín od předního českého sommeliera Jakuba Rašovského. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o zahraničních lokalitách, kde se produkují kvalitní vína, o samotných vinicích, vinařstvích a o výrobě vín. Samozřejmostí bude doporučení jednotlivých vín k různým pokrmům, jejich vhodná teplota při servírování a zodpovězení mnoha otázek, které jistě můžete mít. Neváhejte a rezervujte si svá místa. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So Naďa Válová Bar FORMANKA od 20:00 hod. Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si poslechnout zpěv Nadi Válové, která bude doprovázena živou hrou na piano. Po vystoupení vás čeká DISCO až do rána. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 17:00 Košík z borových loubků Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Seminář, na který vás zveme, povede zkušený pletař Milan Macho, nositel tradic lidových řemesel. Je zástupcem páté generace řemeslníků, kteří se věnují pletení košikářského KAM NA PATNÁCTCE 19 zboží z loubků. Výrobky z tohoto materiálu vydrží mnohem déle než ty z proutí. Během semináře si každý uplete svůj košík. Jen je třeba si košíky na webu prohlédnout a vybrat si velikost. Od té se také odvíjí cena Na základě vaší objednávky vám pan Macho přiveze připravené loubky. Upozornění: Příjem přihlášek s vaší objednávkou bude ukončen v pondělí Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného předem. Vstupné: 500 Kč malý košík/1100 Kč velký košík REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Basta- dli O tureckém rybáři. Vstupné: ZDARMA Po Pá Příměstský jarní tábor NA STROMĚ DDM Praha 10 Dům UM Hostivař, Golfová 910/10 Od 8:00 do 17:00 hod. Jarní příměstský tábor pro tvořivé děti. Program zaměřený na výtvarné a divadelní dílny, pohybové aktivity a hry. Více na Vstupné: 1500 Kč (sleva 250 Kč pro pražské účastníky) REZERVACE na tel.: nebo na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: ,

20 20 KAM NA PATNÁCTCE St od 15:30 do 18:30 Jako za starých časů Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Čeká vás odpoledne provoněné domácími výrobky. Nejprve vymlátíme cepem obilí, pak semeleme zrno na mouku a zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se do výroby tvarohu. Nakonec upečeme malý chléb. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: 80 Kč na místě (dítě, které bude vyrábět s rodičem, neplatí) REZERVACE na Pá od 20:00 hod. Country Rock Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Celé čtyři hodiny pro vás bude hrát kapela Country Rock. Nenechte si ujít hezký večer s živou českou hudbou. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:00 do 22:00 Tomáš Homuta & Vladislava Svobodová Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Pianista, hrající styl rhythm & blues, Tomáš Homuta vystoupí společně se soulovou zpěvačkou Vlaďkou Svobodovou (mj. Laura a její tygři). Oba patří k předním českým jazzbluesovým interpretům. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Ne od 15:00 hod. Dětské odpoledne s diskotékou a karaoke Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Chcete si užít poslední den jarních prázdnin? Přijďte si zatancovat na diskotéku Pro děti zahraje DJ MAREK. Kromě dětské diskotéky se můžete těšit na drobné soutěže za sladké ceny. Kdo raději zpívá, může si vyzkoušet KARAOKE. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Jak voják Matěj putoval do nebe Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Formela Cesta kolem světa. Vstupné: ZDARMA změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více