HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 14. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 12 Str. 15 Str. 16 Str. 17 Str. 21 Str. 26 Minirecenze časopisu Hlasatel Program Klubu seniorů Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků Horní Měcholupy Kulturní přehled Kam na patnáctce Originální interaktivní svět Pokus o rekord Str. 29 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 32 Za významnými stromy Prahy 15 Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 únor 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo únor 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Dovolte, abych Vás i letos stručně seznámil se schváleným rozpočtem MČ Praha 15 na rok Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, běžné výdaje neinvestiční části zůstávají v podstatě na úrovni roku Největší část výdajů (cca 55 %) tvoří investice do našich předškolních a školních zařízení, objektů pro zdravotnictví a poskytování sociálních služeb. Jedná se o opravy, výrazné modernizace a rekonstrukce mateřských a základních škol, včetně celkové přestavby stávajícího objektu Bolevecká na Centrum předškolního vzdělávání, ve kterém mimo jiné aktivity, postupně vyroste i mateřská školka pro až 125 dětí. Stejně i v oblasti sociální a ve zdravotnictví se jedná zejména o obnovu budov zřízených k tomuto účelu Městkou částí Praha 15. Modernizace prostředí pro život na naší městské části tvoří další poměrně významnou část výdajů rozpočtu MČ. Pokračujeme např. v projektech Patnáctkou na kole, Stezka historií Horních Měcholup, vybudujeme na desítku oddechových míst s herními prvky pro děti, upravíme parkové plochy a hřiště na Košíku, Na Plískavě, v Parmské ulici, u ul. Neapolská, Boloňská a ve vnitrobloku Milánská - Livornská. V letošním roce také započneme s dílčí úpravou a přípravou celkové revitalizace okolí železniční zastávky Horní Měcholupy a v okolí Hostivařské přehrady také dojde k drobným vylepšením v rámci plánovaných rozsáhlejších projektů. Příprava realizace celistvých protipovodňových opatření v obydlených oblastech okolí Botiče je také jednou z priorit letošního roku. Třetí, leč neméně významnou, částí výdajů budou investice do dopravy a infrastruktury městské části. Tradičně se jedná o nutné rekonstrukce ulic, především dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulice Zápotoční, další etapy zklidnění ul. Hornoměcholupské, zvýšení bezpečnosti přechodů či rekonstrukci ploch pro parkování při ul. Evy Olmerové. Proběhnou i rekonstrukce a prodloužení kanalizačních řadů v ulicích Doupovská a Turínská. Rozpočet obsahuje také rezervu ve výši 5 mil. Kč pro neočekávané události. Děkuji všem koaličním zastupitelům za podporu návrhu rozpočtu, klíče k dalšímu rozvoji Prahy 15. Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se koná dne 19. února 2014 od 15 hodin v KC Varta, Boloňská 310, Praha 15.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty Praha-Horní Měcholupy (železniční zastávka) bezpečnost prostředí pro život public relations Ačkoli trať vede místem již od roku 1871, železniční zastávka vznikla až v roce 1926, do provozu byla uvedena 13. května Nástupiště se však nacházelo jen u koleje ve směru do Prahy. Až v roce 1960 bylo postaveno i nástupiště pro opačný směr. V roce 2005 byla zastávka kompletně zrekonstruována, a to v rámci stavby IV. železničního koridoru. Nyní je tedy možné zastávkou projíždět maximální rychlostí až 160 km/h. V Horních Měcholupech zastavují pouze osobní vlaky, interval vlaků ve špičce je minut, mimo špičku minut. Zastávka je začleněna do systému Pražské integrované dopravy. Zastávka dopravně obsluhuje především Horní a Dolní Měcholupy a díky návazné autobusové dopravě i další blízké čtvrtě. U železniční zastávky je možnost přestupu na autobusy MHD směřující ke stanicím metra Háje, Skalka, Černý Most a nově jsou dostupné i pražské čtvrti Horní Počernice, Kyje, Dolní Počernice a Štěrboholy. 1 Dnes je tato zastávka, resp. přístup k ní předmětem vašich častých připomínek a žádostí o zlepšení stavu jejího okolí. Při hledání řešení jsme narazili na problém majetkových vztahů v okolí této zastávky. Pozemky nutné pro vhodné provedení úprav totiž nejsou ve vlastnictví ani svěřené správě naší městské části. Vstoupili jsme proto do jednání s vlastníky pozemků a v současné době jsme dospěli ke shodě na řešení této lokality. Ještě v letošním roce chceme zajistit zpevnění přístupové cesty k nástupišti a v roce následujícím zahájit revitalizaci a zpevnění příjezdové cesty s umístěním parkovacích míst. 1 On line zdroj dostupné z www. Horn%C3%AD_M%C4%9Bcholupy_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Bezpečnost pro všechny Bezpečnost obyvatel, a zvláště seniorů, je aktuální téma, které nás v posledním čase stále provází. Lidé vyššího věku se někdy stávají méně obezřetnými a dostávají se v běžném životě do nečekaných problémů. Je třeba si také přiznat, že se změnila doba, která je nyní plná ziskuchtivých nenechavců, kteří záměrně poškozují své okolí a vyhledávají příležitosti, jak získat prospěch na úkor druhých. Právě senioři se stávají snadným terčem kapsářů a podvodníků, jejichž útoky bývají spojeny i s násilím. Velice často pro zdravotní potíže a bezradnost nemají starší lidé sílu se bránit. V těchto případech je třeba si uvědomit, že zdraví a život je cennější než peníze. Užitečné je preventivně se zajímat o to, kam ukládat peníze, doklady a klíče, jak zacházet s kabelkou či taškou a předcházet jejich odcizení. I v provozu na silnicích jsou senioři nejohroženější skupinou. Jako chodci nebo cyklisté by měli dodržovat důležité pravidlo vidět a být viděn. Uvědomit si, že je dobré výraznější oblečení a také reflexní doplňky, které jsou dnes snadno dostupné. Specifickou skupinou jsou také řidiči senioři. Někteří spoluobčané potřebují zajistit větší bezpečí i ve své domácnosti, například prostřednictvím telefonické tísňové péče AREÍON, pomocí které je člověk ve svém bytě a někdy i venku monitorován a v krizové situaci je automaticky zabezpečena odborná pomoc. Naši obyvatelé mají možnost obrátit se na MČ Praha 15, která finančně přispívá na zřízení tísňové péče. MČ Praha 15 všechna tato nebezpečí vnímá a upozornila na ně prostřednictvím besedy v Klubu seniorů Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Akce se setkala s velkým úspěchem. Proto je naším záměrem uspořádat besedu na téma Bezpečnost i pro širší veřejnost, opět za účasti zástupců Policie ČR a BE- SIP ministerstva dopravy.

6 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Narodilo se Vám miminko, máte trvalé bydliště na Praze 15 a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 15 pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha. Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu úřadu. Lze ji zaslat také elektronicky podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. Pro letošní rok byly zvoleny tyto termíny 18. března, 17. června, 16. září a 9. prosince Přihláška bude zařazena vždy na nejbližší možný termín a pozvánku Vám zašleme poštou zhruba 2 týdny před obřadem. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme. MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Dana Jechoutková Elena Klimendová

7 Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Výroční valné sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy příchodem nového roku došlo také na výroční valné S sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy, které se konalo v sobotu 11. ledna v restauraci U Čouků. Na programu sezení byla, kromě zprávy vzdělavatelky, informace o hospodaření a gratulace členům Obce k narozeninám, především volba nového konšelstva. Volbou sousedy a tetičky místní Obce baráčníků provedl Pavel Klíma, rychtář XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, do které zdejší Obec baráčníků spadá. Rychtářské právo pak z jeho rukou převzal Miloslav Rýdl. Na vše bedlivým zrakem dohlížel zástupce Veleobce pantatínek soused Kocábek. Od počátku svého působení v Praze 15 se Baráčníci věnují nejen kulturnímu a společenskému vyžití svých členů, ale také se významně podílejí na akcích, které organizuje MČ Praha 15. S Baráčníky se tak můžete setkat při Dni Prahy 15, rozsvěcení vánočních stromů, květnových a říjnových poctách u památníků padlým nebo při příležitosti reprezentačního plesu. Významným způsobem se také podíleli na odstraňování následků povodní, které Patnáctku postihly v loňském roce.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Zajímavá přednáška Hostivařský kostel Stětí sv. Jana Křtitele hostil v závěru roku přednášku pana RNDr. Jiřího Grygara, čestného občana Prahy 15 a uznávaného astrofyzika a člena Fyzikálního ústavu AV ČR, s názvem Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku. Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Jen šestice nejlepších týmů z celé republiky se představí v jarní hokejbalové Extralize mladšího dorostu. Do nejvyšší soutěže této kategorie se díky povedené kvalifikaci i nadstavbě trochu nečekaně dostal mladý tým HBC Hostivař pod vedením trenérů Lukáše Vrkoče a Jiřího Keršlágera. Hostivařští, jejichž kádr je tvořen zejména z hráčů kategorie starších žáků, podlehli ve čtr- nácti utkáních pouze prvním Českým Budějovicím a s osmatřiceti body skončili v kvalifikační skupině druzí. Nejproduktivnějšími hráči v podzimní části byli obránce Luboš Novotný a útočník Matěj Hájek, který si i letos říká o dres národního týmu do 16 let. Hostivař se v jarní Extralize utká s celky SK Toptrans Jihlava, HBC Hradec Králové 1988, HBC Pento Most, SK Pedagog České Budějovice a HBC Alpiq Kladno. Zmiňme ale i podzimní umístění žákovských kategorií Hostivaře. Starší žáci jsou bez jediné prohry se skóre 108:13 na prvním místě regionální tabulky, stejně jako žáci mladší. Ani ti na podzim nepoznali hořkost porážky, a oba výběry tak mají velkou šanci znovu postoupit na květnové MČR, kde se opět utkají s nejlepšími výběry v republice o titul mistra ČR. Držíme palce!

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek PRODEJ VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK seznam vybraných neobsazených bytových jednotek a minimální prodejní ceny poř. adresa bytu č. bytové podlaží velikost celková minimální č. jednotky jednotky podlahová prodejní plocha v m 2 cena 1 Milánská č. p /11 2. NP , Kč 2 Milánská č. p /24 4. NP Kč 3 Milánská č. p /29 5. NP Kč 4 Milánská č. p /35 6. NP , Kč 5 Milánská č. p /50 8. NP Kč 6 Milánská č. p / NP Kč 7 Milánská č. p / NP , Kč 8 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 9 Milánská č. p /11 4. NP 4+kk 86, Kč 10 Milánská č. p /12 5. NP 4+kk 86, Kč 11 Milánská č. p /13 5. NP 2+kk 46, Kč 12 Milánská č. p /21 8. NP 4+kk 86, Kč 13 Milánská č. p /23 8. NP 4+kk 86, Kč 14 Milánská č. p /17 6. NP 3+kk 86, Kč 15 Milánská č. p /10 4. NP 2+kk 46, Kč 16 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 17 Milánská č. p /8 3. NP 4+kk 86, Kč 18 Livornská č. p /9 5. NP , Kč Pozn.: všechny bytové jednotky se nacházejí v k. ú. Horní Měcholupy Podmínky a nezbytné formuláře této etapy prodejů budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od PRONÁJEM VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK Podmínky a nezbytné formuláře této etapy pronájmů budou také zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od Připomínáme možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Mobilní svoz nebezpečných odpadů na území Hostivaře a Horních Měcholup v roce 2014 Tak, jako v předešlých letech, i v roce 2014 proběhne na náklady hl. m. Prahy mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Službu bude zajišťovat spol. Papkov s. r. o., V Korytech 179, Praha 10. Praha 15 trasa A datum stanoviště čas st 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) 15:00 15:20 hod st 2. ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) 15:30 15:50 hod st 3. ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) 16:00 16:20 hod. 4. ul. Neapolská (parkoviště) 16:30 16:50 hod. 5. ul. Ravennská (u stání kontejnerů) 17:00 17:20 hod. 6. Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) 17:30 17:50 hod. 7. ul. Milánská (u č. 451) 18:00 18:20 hod. 8. ul. Janovská (parkoviště u č. 376) 18:30 18:50 hod. Praha 15 trasa B datum stanoviště čas čt 1. křižovatka ul. Na Košíku K Horkám 15:00 15:20 hod čt 2. ul. Doupovská (parkoviště u prodejny PENNY MARKET) 15:30 15:50 hod čt 3. křižovatka ul. Selská Chalupnická 16:00 16:20 hod. 4. křižovatka ul. Pražská Azalková 16:30 16:50 hod. 5. křižovatka ul. Hostivařská U Břehu 17:00 17:20 hod. 6. křižovatka ul. Daliborova Šafářova 17:30 17:50 hod. 7. křižovatka ul. U Dvojdomů Gercenova 18:00 18:20 hod. 8. křižovatka ul. U Továren V Nových domcích 18:30 18:50 hod. V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: u baterie, akumulátory u nádoby od sprejů u mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky) u ředidla a barvy u léky a teploměry u kyseliny a hydroxidy u lepidla a pryskyřice u detergenty (odmašťovací přípravky) u fotochemikálie u pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) u zářivky Odbor životního prostředí

11 A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné spotřebiče a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky apod. V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem výhozového bubnu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Kam se starým elektrospotřebičem? Do červeného kontejneru! umístění červených kontejnerů Boloňská č. p. 302 (naproti budově ÚMČ P 15) Berlínská č. p.1488/3 (Slunečný vršek) Plk. Mráze č. p. 1182/4 (pod Taškentem) Pražská č. p. 1173/45 (parkoviště) Milánská č. p. 414 (rampa) Janovská č. p. 486 (naproti DPS) České republice funguje V organizovaný zpětný odběr starých elektrospotřebičů již od roku Za tuto dobu si recyklace elektroodpadu vymohla poměrně dobré postavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci objemnějších spotřebičů. Třídění drobného elektra však stále představuje značný problém. Malé přístroje končí v běžné popelnici mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %. Nezisková organizace ASEKOL se snaží třídění zjednodušit, a proto pro občany vytvořila unikátní červené kontejnery na drobný elektroodpad a baterie další barevnou nádobu, která je umístěna ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Pražskými službami a. s. a Městskou částí Praha 15 vedle modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady na vybraných stanovištích. Na území MČ Praha 15 byly dosud 2 kontejnery, nyní přibyly 4 nové. Odbor životního prostředí Zápis do MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v měsíci březnu 2014 Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví

12 12 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI K O L O B Ě H Pražský reportážní fotograf Milan Petrovič, působící v agentuře Mediafax, navazuje na loňskou výstavu (2013) Sen o divokém Hřebci a tajemném Vejci. Divák i letos může očekávat jemný humor, nadsázku, hlubší pointu i oku ladící barvy a tvary. Soubor Koloběh je pohled autora vážně i nevážně na život kolem nás. Snímky zachycují snahy mladé generace o seberealizaci, hledání svých cílů a smyslu života. Výstava probíhá po celý únor ve vestibulu Úřadu městské části Praha 15. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / PROSINEC 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15 úrovni regionálního tisku, zajímavostech O a případných nevšednostech přednáším na setkávání kronikářů (včetně problémů s českým pravopisem podle vlastní příručky). Zhruba desetiletou praxi jsem získal také jako šéfredaktor Jílovských novin a píšu recenze regionálních periodik. Zatím mám nepravidelnou možnost sledovat Váš měsíčník s názvem HLASATEL. Vycházím z 2/2011 a posledních tří čísel (11 a 12/2013 a leden 2014). Podle mne mají vysokou úroveň po stránce grafického uspořádání, barevnosti a nevšední nápaditosti, i když zřejmě nejen tři citovaná poslední čísla změnila tvář a podobu proti roku To se týká zmenšeného formátu a dvojnásobného počtu stran. Z titulní strany zmizel obsah a popis zachyceného. PF 2014 pod zasněženými střechami svědčí o citu a vtipu redakční rady. Změny prospěly. Drobné fotografie starosty a radních jsou dobrým úvodem k poskytovaným informacím stručným a výstižným. Jistě se líbilo přiblížení Obce Baráčníků, dokončení letošního posledního parku, nevšední přiblížení 95. výročí Československa, reportáže ze sportu a škol včetně přehledu o zájmových nadstavbách. Pochvalu si zaslouží barevná nabídka Kam na patnáctce. Věnujete pozornost historii stálá úcta k ministerskému předsedovi Ant. Švehlovi. Čtivé je přiblížení části dějin, tentokráte o pivovarnictví od Marie Zdeňkové. Ani luštitelé křížovek nejsou ochuzeni. Dostatek místa se našlo na inzerci. Poslední strana Hlasatele láká k výhrám nebo připomíná tradice Dopisy Ježíškovi. Netvrdím, že někdo jiný by nedokázal najít i připomínky k dalšímu vylepšení. S úctou k pěkné práci a vysoké úrovni měsíčníku Mgr. J. Košťák předseda Sdružení kronikářů Č, M a S Foto: Ladislav Kučera MINIRECENZE časopisu Hlasatel

13 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 BubbleStar PĚVECKÁ SOUT Celopražská soutě ž pro žáky 2. stupně ĚŽ základních škol datum konání místo konání - KD spolupráce s Diva Varta, Praha 15 dlem Hybernia účast M. Absolon ové, D. Deyla téma - filmová a více informací na Městská část Praha muzikálová hudb a Facebook: Bubb lestar - pěvecká so Soutěž pod záštito u zástupkyně star osty Městské části Prah y 15 Lucie Prinzové Organizátor: ZŠ N ad Přehradou utěž

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Milí přátelé, s novým rokem 2014 jsme i my v Klubu seniorů DPS Janovská zavedli několik novinek pro naše seniory v rámci aktivizačních činností a rádi bychom Vám je představili. I. II. Největší novinkou v našem Klubu seniorů je Skupinový trénink paměti. Tyto tréninky jsou nejčastěji realizovány pro seniory, ale jsou zároveň vhodné pro všechny, kteří vyznávají aktivní životní styl, snoubící fyzickou i mentální stimulaci. Cílem skupinových lekcí a kurzů je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti, praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí a aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou měrou přispívá k co nejdelší soběstačnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniora. Součástí kurzů jsou aktivity procvičující a stimulující dlouhodobou a krátkodobou paměť, výuka používání mnemotechnik, procvičování všech smyslů, práce se vzpomínkami, učení formou hry. Cílem není srovnávání jednotlivých účastníků. Máte-li zájem o tuto aktivizační činnost, kontaktujte prosím Klub seniorů, DPS Janovská, tel , první lekce začíná ve hodin v Klubu seniorů. III. Druhou novinkou pro posílení a zlepšení fyzické kondice je Jóga pro seniory, kterou můžete navštěvovat od každé pondělí od hodin do hodin, taktéž v našem Klubu seniorů. A abychom se jenom neučili a necvičili, ale také se pobavili, zasmáli, odpočinuli si a případně i zavzpomínali, zahájili jsme pravidelná Čtvrteční filmová a seriálová odpoledne, kdy se v našem Klubu seniorů budou promítat staré české filmy i seriály. O konkrétním filmu či seriálu, který bude aktuálně na pořadu, se vždy dozvíte prostřednictvím našeho měsíčního programu Klubu seniorů. Naši senioři uvítali možnost vytvořit i tzv. anketu, ve které se vyjádří, jaký seriál či film mají zájem zhlédnout, a podle toho pak naše filmová odpoledne budou vypadat. Tento program zahajujeme od čtvrtka od hodin. Věřím, že naše nabídka nových činností Klubu seniorů Vás zaujala a potěšila, a budeme se těšit na Vaši návštěvu a účast v našem klubu. Kateřina Adametzová

15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Program únor 2014 Úterý 11. února Braník Band od hod. Divadelní představení v Klubu seniorů Čtvrtek 13. února promítání filmu od hod. Film Vévodkyně britské historické drama 2008 Úterý 18. února cestopisná přednáška od hod., p. Jiří Veselý Švýcarsko pokračování pro veliký zájem Čtvrtek 20. února Filmové a seriálové odpoledne od hod. Zahájení nové činnosti KS pravidelná setkání u oblíbených starých českých filmových a seriálových děl Úterý 25. února Kurz trénování paměti 1. lekce od hod. Pojďme procvičit mozek a zároveň se pobavit a něčemu se přiučit. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel.: Čtvrtek 27. února recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění Středa Divadlo a vážná hudba od hod. Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D Minor, poslech Čtvrtek Filmové a seriálové odpoledne od hod. Úterý Harmonika Luboše Kryčera od hod. Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Vzpomínky na mikulášské a vánoční večírky pro děti i dospělé Baráčnická rychta v Horních Měcholupech přivítala 14. prosince děti z okolí vánočními sladkostmi a zábavnými soutěžemi u ozdobeného vánočního stromečku. Pod vedením děvčat ze skupiny Rarášek se děti vydováděly s míčem i malováním vlastních vánočních ozdob. Na závěr milého odpoledne si děti společně zazpívaly vánoční koledu. Konšelstvo Obce Baráčníků Horní Měcholupy

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. února do 8. března 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Pytlíček Jak na obra. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Ptákoviny Co mi vyprávěla sýkora Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tvořivé, hravé a informační setkání se sýkorami. Přestože se s těmito nesmírně hbitými skřítky můžeme v přírodě potkat celoročně, zima nám nabízí možnost jejich pozorování i docela zblízka. Společné setkání zahájíme návštěvou u krmítka. V teplé místnosti si děti na sýkory zahrají. Pomocí her se dozví zajímavosti z jejich života. Seznámí se i s jejich ptačími kamarády a nepřáteli. Bude připraven pracovní list, který si odnesou domů. S sebou: dalekohled. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let. Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného na místě. Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , 15 Praha St od 15:30 do 17:30 PETROVICKÝ MASOPUST Dům občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice Edisonova 429, Praha 10 Petrovice Tradiční masopustní odpoledne pro děti. Soutěž o nejlepší masku, tanec, hry, zábava. Bližší informace na nebo tel.: Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:30 hod. Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků KD Varta Boloňská 310, Praha 10, PROGRAM: Zahájení a přivítání hostů. Předtančení členové obce baráčníků Horní Měcholupy. Celým programem bude provázet hudební skupina Repete. Interpreti: Ivana Hajnová, Roberto Caporali a Jiří Procházka. Ve 24:00 hodin vás čeká soutěž o ceny. Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás srdečně zve. Vstupné: 150 Kč REZERVACE na tel.: (p. Kostínek) Pá od 19:30 hod. Komedie o chytrosti Válkovo kočovné divadlo Praha Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Komedie o tom, kterak ženy ze svých mužů hlupáky udělaly a jak jim to muži vrátili. Vstupné: 85 Kč REZERVACE na tel.: events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Pá od 19:00 do 22:00 Valentýnský večer/živý koncert a Valentýnská večeře Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Romantické písničky v podání Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny. Jana Koubková je česká jazzová zpěvačka, nestorka tohoto hudebního stylu v České republice. Příjemné posezení s výběrovým 4chodovým zážitkovým menu. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Pá od 20:00 hod. RETRO párty Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Zveme vás na Retro párty. Večerem vás bude provázet dobová hudba 60., 70. a 80 let. Každý, kdo přijde ve stylovém oblečení této doby, dostane od nás dárek. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. KOUZELNÉ odpoledne s Ondřejem Sládkem Sládkem. Pro děti si připravil výuku tvarování zvířátek z nafukovacích balonků. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let. Více o kouzelníkovi na Vstupné: 50 Kč dítě/doprovod 1. osoba zdarma REZERVACE na tel.: , Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Na hradě. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a ježibaba Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Po od 18:00 hod. Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, Čeká vás opravdový kouzelník a jeho program, ve kterém uvidíte nepřeberné množství kouzelnických triků. Po vystoupení se můžete aktivně zapojit a kouzlit spolu s Ondřejem Sovy Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Pojďte s námi za sovami do Satalické obory. Vydáme se za nimi hned po setmění a pokusíme se vyhoukat puštíky. Informace o sovách se dozvíte cestou. S ornitology se sejdeme na zastávce MHD Satalická obora (186). Setkání se uskuteční díky spolupráci České společnosti ornitologické. Autobus 186 jede ze stanice Hloubětínská v 17:33 hod. S sebou: baterku a boty do terénu a oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí. Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let, dospělé, seniory. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: ZDARMA REZERVACE na Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Pá od 19:00 hod. Cesta za vínem Restaurace a vinárna GALILEO Veronské nám. 590, Praha 15 Horní Měcholupy, Můžete se těšit na přednášku ze světa zahraničních vín od předního českého sommeliera Jakuba Rašovského. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o zahraničních lokalitách, kde se produkují kvalitní vína, o samotných vinicích, vinařstvích a o výrobě vín. Samozřejmostí bude doporučení jednotlivých vín k různým pokrmům, jejich vhodná teplota při servírování a zodpovězení mnoha otázek, které jistě můžete mít. Neváhejte a rezervujte si svá místa. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So Naďa Válová Bar FORMANKA od 20:00 hod. Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si poslechnout zpěv Nadi Válové, která bude doprovázena živou hrou na piano. Po vystoupení vás čeká DISCO až do rána. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 17:00 Košík z borových loubků Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Seminář, na který vás zveme, povede zkušený pletař Milan Macho, nositel tradic lidových řemesel. Je zástupcem páté generace řemeslníků, kteří se věnují pletení košikářského KAM NA PATNÁCTCE 19 zboží z loubků. Výrobky z tohoto materiálu vydrží mnohem déle než ty z proutí. Během semináře si každý uplete svůj košík. Jen je třeba si košíky na webu prohlédnout a vybrat si velikost. Od té se také odvíjí cena Na základě vaší objednávky vám pan Macho přiveze připravené loubky. Upozornění: Příjem přihlášek s vaší objednávkou bude ukončen v pondělí Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného předem. Vstupné: 500 Kč malý košík/1100 Kč velký košík REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Basta- dli O tureckém rybáři. Vstupné: ZDARMA Po Pá Příměstský jarní tábor NA STROMĚ DDM Praha 10 Dům UM Hostivař, Golfová 910/10 Od 8:00 do 17:00 hod. Jarní příměstský tábor pro tvořivé děti. Program zaměřený na výtvarné a divadelní dílny, pohybové aktivity a hry. Více na Vstupné: 1500 Kč (sleva 250 Kč pro pražské účastníky) REZERVACE na tel.: nebo na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: ,

20 20 KAM NA PATNÁCTCE St od 15:30 do 18:30 Jako za starých časů Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Čeká vás odpoledne provoněné domácími výrobky. Nejprve vymlátíme cepem obilí, pak semeleme zrno na mouku a zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se do výroby tvarohu. Nakonec upečeme malý chléb. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: 80 Kč na místě (dítě, které bude vyrábět s rodičem, neplatí) REZERVACE na Pá od 20:00 hod. Country Rock Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Celé čtyři hodiny pro vás bude hrát kapela Country Rock. Nenechte si ujít hezký večer s živou českou hudbou. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:00 do 22:00 Tomáš Homuta & Vladislava Svobodová Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Pianista, hrající styl rhythm & blues, Tomáš Homuta vystoupí společně se soulovou zpěvačkou Vlaďkou Svobodovou (mj. Laura a její tygři). Oba patří k předním českým jazzbluesovým interpretům. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Ne od 15:00 hod. Dětské odpoledne s diskotékou a karaoke Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Chcete si užít poslední den jarních prázdnin? Přijďte si zatancovat na diskotéku Pro děti zahraje DJ MAREK. Kromě dětské diskotéky se můžete těšit na drobné soutěže za sladké ceny. Kdo raději zpívá, může si vyzkoušet KARAOKE. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Jak voják Matěj putoval do nebe Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Formela Cesta kolem světa. Vstupné: ZDARMA změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ.

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. 04/2015 Ročník 63 PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. Kalendář akcí v Horních Počernicích v dubnu 2015 do 5. 4. ODYSSEOVA

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více