HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 14. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 12 Str. 15 Str. 16 Str. 17 Str. 21 Str. 26 Minirecenze časopisu Hlasatel Program Klubu seniorů Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků Horní Měcholupy Kulturní přehled Kam na patnáctce Originální interaktivní svět Pokus o rekord Str. 29 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 32 Za významnými stromy Prahy 15 Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 únor 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty, předsedkyně redakční rady Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady Michal Frauenterka radní, předseda finančního výboru, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo únor 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Dovolte, abych Vás i letos stručně seznámil se schváleným rozpočtem MČ Praha 15 na rok Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, běžné výdaje neinvestiční části zůstávají v podstatě na úrovni roku Největší část výdajů (cca 55 %) tvoří investice do našich předškolních a školních zařízení, objektů pro zdravotnictví a poskytování sociálních služeb. Jedná se o opravy, výrazné modernizace a rekonstrukce mateřských a základních škol, včetně celkové přestavby stávajícího objektu Bolevecká na Centrum předškolního vzdělávání, ve kterém mimo jiné aktivity, postupně vyroste i mateřská školka pro až 125 dětí. Stejně i v oblasti sociální a ve zdravotnictví se jedná zejména o obnovu budov zřízených k tomuto účelu Městkou částí Praha 15. Modernizace prostředí pro život na naší městské části tvoří další poměrně významnou část výdajů rozpočtu MČ. Pokračujeme např. v projektech Patnáctkou na kole, Stezka historií Horních Měcholup, vybudujeme na desítku oddechových míst s herními prvky pro děti, upravíme parkové plochy a hřiště na Košíku, Na Plískavě, v Parmské ulici, u ul. Neapolská, Boloňská a ve vnitrobloku Milánská - Livornská. V letošním roce také započneme s dílčí úpravou a přípravou celkové revitalizace okolí železniční zastávky Horní Měcholupy a v okolí Hostivařské přehrady také dojde k drobným vylepšením v rámci plánovaných rozsáhlejších projektů. Příprava realizace celistvých protipovodňových opatření v obydlených oblastech okolí Botiče je také jednou z priorit letošního roku. Třetí, leč neméně významnou, částí výdajů budou investice do dopravy a infrastruktury městské části. Tradičně se jedná o nutné rekonstrukce ulic, především dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulice Zápotoční, další etapy zklidnění ul. Hornoměcholupské, zvýšení bezpečnosti přechodů či rekonstrukci ploch pro parkování při ul. Evy Olmerové. Proběhnou i rekonstrukce a prodloužení kanalizačních řadů v ulicích Doupovská a Turínská. Rozpočet obsahuje také rezervu ve výši 5 mil. Kč pro neočekávané události. Děkuji všem koaličním zastupitelům za podporu návrhu rozpočtu, klíče k dalšímu rozvoji Prahy 15. Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se koná dne 19. února 2014 od 15 hodin v KC Varta, Boloňská 310, Praha 15.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Jana Černá 1. zástupkyně starosty Praha-Horní Měcholupy (železniční zastávka) bezpečnost prostředí pro život public relations Ačkoli trať vede místem již od roku 1871, železniční zastávka vznikla až v roce 1926, do provozu byla uvedena 13. května Nástupiště se však nacházelo jen u koleje ve směru do Prahy. Až v roce 1960 bylo postaveno i nástupiště pro opačný směr. V roce 2005 byla zastávka kompletně zrekonstruována, a to v rámci stavby IV. železničního koridoru. Nyní je tedy možné zastávkou projíždět maximální rychlostí až 160 km/h. V Horních Měcholupech zastavují pouze osobní vlaky, interval vlaků ve špičce je minut, mimo špičku minut. Zastávka je začleněna do systému Pražské integrované dopravy. Zastávka dopravně obsluhuje především Horní a Dolní Měcholupy a díky návazné autobusové dopravě i další blízké čtvrtě. U železniční zastávky je možnost přestupu na autobusy MHD směřující ke stanicím metra Háje, Skalka, Černý Most a nově jsou dostupné i pražské čtvrti Horní Počernice, Kyje, Dolní Počernice a Štěrboholy. 1 Dnes je tato zastávka, resp. přístup k ní předmětem vašich častých připomínek a žádostí o zlepšení stavu jejího okolí. Při hledání řešení jsme narazili na problém majetkových vztahů v okolí této zastávky. Pozemky nutné pro vhodné provedení úprav totiž nejsou ve vlastnictví ani svěřené správě naší městské části. Vstoupili jsme proto do jednání s vlastníky pozemků a v současné době jsme dospěli ke shodě na řešení této lokality. Ještě v letošním roce chceme zajistit zpevnění přístupové cesty k nástupišti a v roce následujícím zahájit revitalizaci a zpevnění příjezdové cesty s umístěním parkovacích míst. 1 On line zdroj dostupné z www. Horn%C3%AD_M%C4%9Bcholupy_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Bezpečnost pro všechny Bezpečnost obyvatel, a zvláště seniorů, je aktuální téma, které nás v posledním čase stále provází. Lidé vyššího věku se někdy stávají méně obezřetnými a dostávají se v běžném životě do nečekaných problémů. Je třeba si také přiznat, že se změnila doba, která je nyní plná ziskuchtivých nenechavců, kteří záměrně poškozují své okolí a vyhledávají příležitosti, jak získat prospěch na úkor druhých. Právě senioři se stávají snadným terčem kapsářů a podvodníků, jejichž útoky bývají spojeny i s násilím. Velice často pro zdravotní potíže a bezradnost nemají starší lidé sílu se bránit. V těchto případech je třeba si uvědomit, že zdraví a život je cennější než peníze. Užitečné je preventivně se zajímat o to, kam ukládat peníze, doklady a klíče, jak zacházet s kabelkou či taškou a předcházet jejich odcizení. I v provozu na silnicích jsou senioři nejohroženější skupinou. Jako chodci nebo cyklisté by měli dodržovat důležité pravidlo vidět a být viděn. Uvědomit si, že je dobré výraznější oblečení a také reflexní doplňky, které jsou dnes snadno dostupné. Specifickou skupinou jsou také řidiči senioři. Někteří spoluobčané potřebují zajistit větší bezpečí i ve své domácnosti, například prostřednictvím telefonické tísňové péče AREÍON, pomocí které je člověk ve svém bytě a někdy i venku monitorován a v krizové situaci je automaticky zabezpečena odborná pomoc. Naši obyvatelé mají možnost obrátit se na MČ Praha 15, která finančně přispívá na zřízení tísňové péče. MČ Praha 15 všechna tato nebezpečí vnímá a upozornila na ně prostřednictvím besedy v Klubu seniorů Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Akce se setkala s velkým úspěchem. Proto je naším záměrem uspořádat besedu na téma Bezpečnost i pro širší veřejnost, opět za účasti zástupců Policie ČR a BE- SIP ministerstva dopravy.

6 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Narodilo se Vám miminko, máte trvalé bydliště na Praze 15 a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 15 pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha. Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu úřadu. Lze ji zaslat také elektronicky podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. Pro letošní rok byly zvoleny tyto termíny 18. března, 17. června, 16. září a 9. prosince Přihláška bude zařazena vždy na nejbližší možný termín a pozvánku Vám zašleme poštou zhruba 2 týdny před obřadem. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme. MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Dana Jechoutková Elena Klimendová

7 Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Výroční valné sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy příchodem nového roku došlo také na výroční valné S sezení Obce baráčníků Horní Měcholupy, které se konalo v sobotu 11. ledna v restauraci U Čouků. Na programu sezení byla, kromě zprávy vzdělavatelky, informace o hospodaření a gratulace členům Obce k narozeninám, především volba nového konšelstva. Volbou sousedy a tetičky místní Obce baráčníků provedl Pavel Klíma, rychtář XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, do které zdejší Obec baráčníků spadá. Rychtářské právo pak z jeho rukou převzal Miloslav Rýdl. Na vše bedlivým zrakem dohlížel zástupce Veleobce pantatínek soused Kocábek. Od počátku svého působení v Praze 15 se Baráčníci věnují nejen kulturnímu a společenskému vyžití svých členů, ale také se významně podílejí na akcích, které organizuje MČ Praha 15. S Baráčníky se tak můžete setkat při Dni Prahy 15, rozsvěcení vánočních stromů, květnových a říjnových poctách u památníků padlým nebo při příležitosti reprezentačního plesu. Významným způsobem se také podíleli na odstraňování následků povodní, které Patnáctku postihly v loňském roce.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Zajímavá přednáška Hostivařský kostel Stětí sv. Jana Křtitele hostil v závěru roku přednášku pana RNDr. Jiřího Grygara, čestného občana Prahy 15 a uznávaného astrofyzika a člena Fyzikálního ústavu AV ČR, s názvem Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku. Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Nečekané se stalo skutkem: Hokejbalová Hostivař si vybojovala jarní Extraligu mladšího dorostu! Jen šestice nejlepších týmů z celé republiky se představí v jarní hokejbalové Extralize mladšího dorostu. Do nejvyšší soutěže této kategorie se díky povedené kvalifikaci i nadstavbě trochu nečekaně dostal mladý tým HBC Hostivař pod vedením trenérů Lukáše Vrkoče a Jiřího Keršlágera. Hostivařští, jejichž kádr je tvořen zejména z hráčů kategorie starších žáků, podlehli ve čtr- nácti utkáních pouze prvním Českým Budějovicím a s osmatřiceti body skončili v kvalifikační skupině druzí. Nejproduktivnějšími hráči v podzimní části byli obránce Luboš Novotný a útočník Matěj Hájek, který si i letos říká o dres národního týmu do 16 let. Hostivař se v jarní Extralize utká s celky SK Toptrans Jihlava, HBC Hradec Králové 1988, HBC Pento Most, SK Pedagog České Budějovice a HBC Alpiq Kladno. Zmiňme ale i podzimní umístění žákovských kategorií Hostivaře. Starší žáci jsou bez jediné prohry se skóre 108:13 na prvním místě regionální tabulky, stejně jako žáci mladší. Ani ti na podzim nepoznali hořkost porážky, a oba výběry tak mají velkou šanci znovu postoupit na květnové MČR, kde se opět utkají s nejlepšími výběry v republice o titul mistra ČR. Držíme palce!

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek PRODEJ VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK seznam vybraných neobsazených bytových jednotek a minimální prodejní ceny poř. adresa bytu č. bytové podlaží velikost celková minimální č. jednotky jednotky podlahová prodejní plocha v m 2 cena 1 Milánská č. p /11 2. NP , Kč 2 Milánská č. p /24 4. NP Kč 3 Milánská č. p /29 5. NP Kč 4 Milánská č. p /35 6. NP , Kč 5 Milánská č. p /50 8. NP Kč 6 Milánská č. p / NP Kč 7 Milánská č. p / NP , Kč 8 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 9 Milánská č. p /11 4. NP 4+kk 86, Kč 10 Milánská č. p /12 5. NP 4+kk 86, Kč 11 Milánská č. p /13 5. NP 2+kk 46, Kč 12 Milánská č. p /21 8. NP 4+kk 86, Kč 13 Milánská č. p /23 8. NP 4+kk 86, Kč 14 Milánská č. p /17 6. NP 3+kk 86, Kč 15 Milánská č. p /10 4. NP 2+kk 46, Kč 16 Milánská č. p /3 2. NP 4+kk 86, Kč 17 Milánská č. p /8 3. NP 4+kk 86, Kč 18 Livornská č. p /9 5. NP , Kč Pozn.: všechny bytové jednotky se nacházejí v k. ú. Horní Měcholupy Podmínky a nezbytné formuláře této etapy prodejů budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od PRONÁJEM VYBRANÝCH NEOBSAZENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK Podmínky a nezbytné formuláře této etapy pronájmů budou také zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 15 (www.praha15.cz) od Připomínáme možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do , doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Mobilní svoz nebezpečných odpadů na území Hostivaře a Horních Měcholup v roce 2014 Tak, jako v předešlých letech, i v roce 2014 proběhne na náklady hl. m. Prahy mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Službu bude zajišťovat spol. Papkov s. r. o., V Korytech 179, Praha 10. Praha 15 trasa A datum stanoviště čas st 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) 15:00 15:20 hod st 2. ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) 15:30 15:50 hod st 3. ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) 16:00 16:20 hod. 4. ul. Neapolská (parkoviště) 16:30 16:50 hod. 5. ul. Ravennská (u stání kontejnerů) 17:00 17:20 hod. 6. Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) 17:30 17:50 hod. 7. ul. Milánská (u č. 451) 18:00 18:20 hod. 8. ul. Janovská (parkoviště u č. 376) 18:30 18:50 hod. Praha 15 trasa B datum stanoviště čas čt 1. křižovatka ul. Na Košíku K Horkám 15:00 15:20 hod čt 2. ul. Doupovská (parkoviště u prodejny PENNY MARKET) 15:30 15:50 hod čt 3. křižovatka ul. Selská Chalupnická 16:00 16:20 hod. 4. křižovatka ul. Pražská Azalková 16:30 16:50 hod. 5. křižovatka ul. Hostivařská U Břehu 17:00 17:20 hod. 6. křižovatka ul. Daliborova Šafářova 17:30 17:50 hod. 7. křižovatka ul. U Dvojdomů Gercenova 18:00 18:20 hod. 8. křižovatka ul. U Továren V Nových domcích 18:30 18:50 hod. V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: u baterie, akumulátory u nádoby od sprejů u mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky) u ředidla a barvy u léky a teploměry u kyseliny a hydroxidy u lepidla a pryskyřice u detergenty (odmašťovací přípravky) u fotochemikálie u pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) u zářivky Odbor životního prostředí

11 A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné spotřebiče a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky apod. V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem výhozového bubnu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Kam se starým elektrospotřebičem? Do červeného kontejneru! umístění červených kontejnerů Boloňská č. p. 302 (naproti budově ÚMČ P 15) Berlínská č. p.1488/3 (Slunečný vršek) Plk. Mráze č. p. 1182/4 (pod Taškentem) Pražská č. p. 1173/45 (parkoviště) Milánská č. p. 414 (rampa) Janovská č. p. 486 (naproti DPS) České republice funguje V organizovaný zpětný odběr starých elektrospotřebičů již od roku Za tuto dobu si recyklace elektroodpadu vymohla poměrně dobré postavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci objemnějších spotřebičů. Třídění drobného elektra však stále představuje značný problém. Malé přístroje končí v běžné popelnici mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %. Nezisková organizace ASEKOL se snaží třídění zjednodušit, a proto pro občany vytvořila unikátní červené kontejnery na drobný elektroodpad a baterie další barevnou nádobu, která je umístěna ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Pražskými službami a. s. a Městskou částí Praha 15 vedle modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady na vybraných stanovištích. Na území MČ Praha 15 byly dosud 2 kontejnery, nyní přibyly 4 nové. Odbor životního prostředí Zápis do MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ Praha 15 pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v měsíci březnu 2014 Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel.: MŠ Parmská 388 tel.: MŠ Parmská 389 tel.: MŠ Milánská 472 tel.: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel.: MŠ Horolezecká 912 tel.: MŠ Libkovská 1069 tel.: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel.: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti handicapované (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví

12 12 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI K O L O B Ě H Pražský reportážní fotograf Milan Petrovič, působící v agentuře Mediafax, navazuje na loňskou výstavu (2013) Sen o divokém Hřebci a tajemném Vejci. Divák i letos může očekávat jemný humor, nadsázku, hlubší pointu i oku ladící barvy a tvary. Soubor Koloběh je pohled autora vážně i nevážně na život kolem nás. Snímky zachycují snahy mladé generace o seberealizaci, hledání svých cílů a smyslu života. Výstava probíhá po celý únor ve vestibulu Úřadu městské části Praha 15. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / PROSINEC 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15 úrovni regionálního tisku, zajímavostech O a případných nevšednostech přednáším na setkávání kronikářů (včetně problémů s českým pravopisem podle vlastní příručky). Zhruba desetiletou praxi jsem získal také jako šéfredaktor Jílovských novin a píšu recenze regionálních periodik. Zatím mám nepravidelnou možnost sledovat Váš měsíčník s názvem HLASATEL. Vycházím z 2/2011 a posledních tří čísel (11 a 12/2013 a leden 2014). Podle mne mají vysokou úroveň po stránce grafického uspořádání, barevnosti a nevšední nápaditosti, i když zřejmě nejen tři citovaná poslední čísla změnila tvář a podobu proti roku To se týká zmenšeného formátu a dvojnásobného počtu stran. Z titulní strany zmizel obsah a popis zachyceného. PF 2014 pod zasněženými střechami svědčí o citu a vtipu redakční rady. Změny prospěly. Drobné fotografie starosty a radních jsou dobrým úvodem k poskytovaným informacím stručným a výstižným. Jistě se líbilo přiblížení Obce Baráčníků, dokončení letošního posledního parku, nevšední přiblížení 95. výročí Československa, reportáže ze sportu a škol včetně přehledu o zájmových nadstavbách. Pochvalu si zaslouží barevná nabídka Kam na patnáctce. Věnujete pozornost historii stálá úcta k ministerskému předsedovi Ant. Švehlovi. Čtivé je přiblížení části dějin, tentokráte o pivovarnictví od Marie Zdeňkové. Ani luštitelé křížovek nejsou ochuzeni. Dostatek místa se našlo na inzerci. Poslední strana Hlasatele láká k výhrám nebo připomíná tradice Dopisy Ježíškovi. Netvrdím, že někdo jiný by nedokázal najít i připomínky k dalšímu vylepšení. S úctou k pěkné práci a vysoké úrovni měsíčníku Mgr. J. Košťák předseda Sdružení kronikářů Č, M a S Foto: Ladislav Kučera MINIRECENZE časopisu Hlasatel

13 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 BubbleStar PĚVECKÁ SOUT Celopražská soutě ž pro žáky 2. stupně ĚŽ základních škol datum konání místo konání - KD spolupráce s Diva Varta, Praha 15 dlem Hybernia účast M. Absolon ové, D. Deyla téma - filmová a více informací na Městská část Praha muzikálová hudb a Facebook: Bubb lestar - pěvecká so Soutěž pod záštito u zástupkyně star osty Městské části Prah y 15 Lucie Prinzové Organizátor: ZŠ N ad Přehradou utěž

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Milí přátelé, s novým rokem 2014 jsme i my v Klubu seniorů DPS Janovská zavedli několik novinek pro naše seniory v rámci aktivizačních činností a rádi bychom Vám je představili. I. II. Největší novinkou v našem Klubu seniorů je Skupinový trénink paměti. Tyto tréninky jsou nejčastěji realizovány pro seniory, ale jsou zároveň vhodné pro všechny, kteří vyznávají aktivní životní styl, snoubící fyzickou i mentální stimulaci. Cílem skupinových lekcí a kurzů je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti, praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí a aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou měrou přispívá k co nejdelší soběstačnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniora. Součástí kurzů jsou aktivity procvičující a stimulující dlouhodobou a krátkodobou paměť, výuka používání mnemotechnik, procvičování všech smyslů, práce se vzpomínkami, učení formou hry. Cílem není srovnávání jednotlivých účastníků. Máte-li zájem o tuto aktivizační činnost, kontaktujte prosím Klub seniorů, DPS Janovská, tel , první lekce začíná ve hodin v Klubu seniorů. III. Druhou novinkou pro posílení a zlepšení fyzické kondice je Jóga pro seniory, kterou můžete navštěvovat od každé pondělí od hodin do hodin, taktéž v našem Klubu seniorů. A abychom se jenom neučili a necvičili, ale také se pobavili, zasmáli, odpočinuli si a případně i zavzpomínali, zahájili jsme pravidelná Čtvrteční filmová a seriálová odpoledne, kdy se v našem Klubu seniorů budou promítat staré české filmy i seriály. O konkrétním filmu či seriálu, který bude aktuálně na pořadu, se vždy dozvíte prostřednictvím našeho měsíčního programu Klubu seniorů. Naši senioři uvítali možnost vytvořit i tzv. anketu, ve které se vyjádří, jaký seriál či film mají zájem zhlédnout, a podle toho pak naše filmová odpoledne budou vypadat. Tento program zahajujeme od čtvrtka od hodin. Věřím, že naše nabídka nových činností Klubu seniorů Vás zaujala a potěšila, a budeme se těšit na Vaši návštěvu a účast v našem klubu. Kateřina Adametzová

15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Program únor 2014 Úterý 11. února Braník Band od hod. Divadelní představení v Klubu seniorů Čtvrtek 13. února promítání filmu od hod. Film Vévodkyně britské historické drama 2008 Úterý 18. února cestopisná přednáška od hod., p. Jiří Veselý Švýcarsko pokračování pro veliký zájem Čtvrtek 20. února Filmové a seriálové odpoledne od hod. Zahájení nové činnosti KS pravidelná setkání u oblíbených starých českých filmových a seriálových děl Úterý 25. února Kurz trénování paměti 1. lekce od hod. Pojďme procvičit mozek a zároveň se pobavit a něčemu se přiučit. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel.: Čtvrtek 27. února recitál Mgr. Václava Vomáčky od hod. Hudba, zpěv, vyprávění Středa Divadlo a vážná hudba od hod. Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D Minor, poslech Čtvrtek Filmové a seriálové odpoledne od hod. Úterý Harmonika Luboše Kryčera od hod. Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 Vzpomínky na mikulášské a vánoční večírky pro děti i dospělé Baráčnická rychta v Horních Měcholupech přivítala 14. prosince děti z okolí vánočními sladkostmi a zábavnými soutěžemi u ozdobeného vánočního stromečku. Pod vedením děvčat ze skupiny Rarášek se děti vydováděly s míčem i malováním vlastních vánočních ozdob. Na závěr milého odpoledne si děti společně zazpívaly vánoční koledu. Konšelstvo Obce Baráčníků Horní Měcholupy

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. února do 8. března 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Pytlíček Jak na obra. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Ptákoviny Co mi vyprávěla sýkora Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tvořivé, hravé a informační setkání se sýkorami. Přestože se s těmito nesmírně hbitými skřítky můžeme v přírodě potkat celoročně, zima nám nabízí možnost jejich pozorování i docela zblízka. Společné setkání zahájíme návštěvou u krmítka. V teplé místnosti si děti na sýkory zahrají. Pomocí her se dozví zajímavosti z jejich života. Seznámí se i s jejich ptačími kamarády a nepřáteli. Bude připraven pracovní list, který si odnesou domů. S sebou: dalekohled. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let. Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného na místě. Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: , 15 Praha St od 15:30 do 17:30 PETROVICKÝ MASOPUST Dům občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice Edisonova 429, Praha 10 Petrovice Tradiční masopustní odpoledne pro děti. Soutěž o nejlepší masku, tanec, hry, zábava. Bližší informace na nebo tel.: Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:30 hod. Třetí reprezentační ples Obce Baráčníků KD Varta Boloňská 310, Praha 10, PROGRAM: Zahájení a přivítání hostů. Předtančení členové obce baráčníků Horní Měcholupy. Celým programem bude provázet hudební skupina Repete. Interpreti: Ivana Hajnová, Roberto Caporali a Jiří Procházka. Ve 24:00 hodin vás čeká soutěž o ceny. Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás srdečně zve. Vstupné: 150 Kč REZERVACE na tel.: (p. Kostínek) Pá od 19:30 hod. Komedie o chytrosti Válkovo kočovné divadlo Praha Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Komedie o tom, kterak ženy ze svých mužů hlupáky udělaly a jak jim to muži vrátili. Vstupné: 85 Kč REZERVACE na tel.: events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Pá od 19:00 do 22:00 Valentýnský večer/živý koncert a Valentýnská večeře Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Romantické písničky v podání Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny. Jana Koubková je česká jazzová zpěvačka, nestorka tohoto hudebního stylu v České republice. Příjemné posezení s výběrovým 4chodovým zážitkovým menu. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Pá od 20:00 hod. RETRO párty Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Zveme vás na Retro párty. Večerem vás bude provázet dobová hudba 60., 70. a 80 let. Každý, kdo přijde ve stylovém oblečení této doby, dostane od nás dárek. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. KOUZELNÉ odpoledne s Ondřejem Sládkem Sládkem. Pro děti si připravil výuku tvarování zvířátek z nafukovacích balonků. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let. Více o kouzelníkovi na Vstupné: 50 Kč dítě/doprovod 1. osoba zdarma REZERVACE na tel.: , Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Na hradě. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a ježibaba Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Po od 18:00 hod. Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, Čeká vás opravdový kouzelník a jeho program, ve kterém uvidíte nepřeberné množství kouzelnických triků. Po vystoupení se můžete aktivně zapojit a kouzlit spolu s Ondřejem Sovy Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Pojďte s námi za sovami do Satalické obory. Vydáme se za nimi hned po setmění a pokusíme se vyhoukat puštíky. Informace o sovách se dozvíte cestou. S ornitology se sejdeme na zastávce MHD Satalická obora (186). Setkání se uskuteční díky spolupráci České společnosti ornitologické. Autobus 186 jede ze stanice Hloubětínská v 17:33 hod. S sebou: baterku a boty do terénu a oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí. Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let, dospělé, seniory. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: ZDARMA REZERVACE na Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Pá od 19:00 hod. Cesta za vínem Restaurace a vinárna GALILEO Veronské nám. 590, Praha 15 Horní Měcholupy, Můžete se těšit na přednášku ze světa zahraničních vín od předního českého sommeliera Jakuba Rašovského. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o zahraničních lokalitách, kde se produkují kvalitní vína, o samotných vinicích, vinařstvích a o výrobě vín. Samozřejmostí bude doporučení jednotlivých vín k různým pokrmům, jejich vhodná teplota při servírování a zodpovězení mnoha otázek, které jistě můžete mít. Neváhejte a rezervujte si svá místa. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So Naďa Válová Bar FORMANKA od 20:00 hod. Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si poslechnout zpěv Nadi Válové, která bude doprovázena živou hrou na piano. Po vystoupení vás čeká DISCO až do rána. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 17:00 Košík z borových loubků Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Seminář, na který vás zveme, povede zkušený pletař Milan Macho, nositel tradic lidových řemesel. Je zástupcem páté generace řemeslníků, kteří se věnují pletení košikářského KAM NA PATNÁCTCE 19 zboží z loubků. Výrobky z tohoto materiálu vydrží mnohem déle než ty z proutí. Během semináře si každý uplete svůj košík. Jen je třeba si košíky na webu prohlédnout a vybrat si velikost. Od té se také odvíjí cena Na základě vaší objednávky vám pan Macho přiveze připravené loubky. Upozornění: Příjem přihlášek s vaší objednávkou bude ukončen v pondělí Na tuto akci je nutná rezervace! Platba vstupného předem. Vstupné: 500 Kč malý košík/1100 Kč velký košík REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Basta- dli O tureckém rybáři. Vstupné: ZDARMA Po Pá Příměstský jarní tábor NA STROMĚ DDM Praha 10 Dům UM Hostivař, Golfová 910/10 Od 8:00 do 17:00 hod. Jarní příměstský tábor pro tvořivé děti. Program zaměřený na výtvarné a divadelní dílny, pohybové aktivity a hry. Více na Vstupné: 1500 Kč (sleva 250 Kč pro pražské účastníky) REZERVACE na tel.: nebo na Út od 15:45 do 16:45 Dětské vaření Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař, Kontakt: , Maminko, tatínku, chcete udělat svým dětem radost? Vezměte je k nám na dětské vaření. Pod dozorem šéfkuchaře uvaří skutečná jídla. Pro děti od 4 do 12 let. Vstupné: 150 Kč/dítě REZERVACE na tel.: ,

20 20 KAM NA PATNÁCTCE St od 15:30 do 18:30 Jako za starých časů Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Čeká vás odpoledne provoněné domácími výrobky. Nejprve vymlátíme cepem obilí, pak semeleme zrno na mouku a zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se do výroby tvarohu. Nakonec upečeme malý chléb. Na tuto akci je nutná rezervace! Vstupné: 80 Kč na místě (dítě, které bude vyrábět s rodičem, neplatí) REZERVACE na Pá od 20:00 hod. Country Rock Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Celé čtyři hodiny pro vás bude hrát kapela Country Rock. Nenechte si ujít hezký večer s živou českou hudbou. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 19:00 do 22:00 Tomáš Homuta & Vladislava Svobodová Restaurace Selský Dvůr K Horkám 56, Praha 10 Hostivař Kontakt: , Pianista, hrající styl rhythm & blues, Tomáš Homuta vystoupí společně se soulovou zpěvačkou Vlaďkou Svobodovou (mj. Laura a její tygři). Oba patří k předním českým jazzbluesovým interpretům. Vstupné: dobrovolné REZERVACE na tel.: , Ne od 15:00 hod. Dětské odpoledne s diskotékou a karaoke Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Chcete si užít poslední den jarních prázdnin? Přijďte si zatancovat na diskotéku Pro děti zahraje DJ MAREK. Kromě dětské diskotéky se můžete těšit na drobné soutěže za sladké ceny. Kdo raději zpívá, může si vyzkoušet KARAOKE. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Jak voják Matěj putoval do nebe Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč REZERVACE na tel.: Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Formela Cesta kolem světa. Vstupné: ZDARMA změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

3. A, 3. B, 4. B. Muzeum Policie ČR. Kolo. tety Bety

3. A, 3. B, 4. B. Muzeum Policie ČR. Kolo. tety Bety 3. A, 3. B, 4. B Muzeum Policie ČR Kolo tety Bety Dagmar Rizikyová, Jitka Šídová, Gabriela Laitnerová 2. třídy Byli jsme se podívat v podzemí Betlémské kaple na vánoční výstavě Z pohádky do pohádky. Doporučujeme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více