Lidové noviny Rubrika: Akademie Strana: 14 Autor: RADKA KVAČKOVÁ Téma: Pedagogická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidové noviny 7.10.2014 Rubrika: Akademie Strana: 14 Autor: RADKA KVAČKOVÁ Téma: Pedagogická fakulta"

Transkript

1 Nečte, protože to možná neumí Lidové noviny Rubrika: Akademie Strana: 14 Autor: RADKA KVAČKOVÁ Téma: Pedagogická fakulta Někteří odborníci míní, že za nechutí číst knížky může být i to, že někomu čtení prostě nejde Vypadalo to, že tohle dítě nebude mít se čtením problémy. Tadeáš znal téměř všechna písmena, už než šel do školy, a když jeho starší bratr slabikoval v kuchyni nahlas, občas vyslovil jenom díky poslechu celé slovo dřív, než bráškovy oči identifikovaly poslední slabiku. Už na podzim v první třídě se ale ukázalo, že ve čtení nedělá Tadeáš téměř žádné pokroky. Přečetl sice správně slabiky, ale řadil je za sebe jako vagonky vláčku, aniž by vytvářely slova a dávaly tak smysl. Zkoušeli jsme kdeco, včetně vyšších tréninkových dávek, ale nic nepomáhalo, vzpomíná jeho matka Martina P. Pak jí někdo poradil, aby se obrátila na paní Máriu Navrátilovou, která vyvinula metodu tak zvaného splývavého čtení. Mluvila o ní dost zeširoka a učeně, což nudilo především Tadeáše, který byl přítomen taky. Po téměř hodině teoretizování už jsem nevydržela a zeptala se, jestli by mi tu svou metodu nemohla ukázat v praxi. Ukázalo se, že je vlastně jednoduchá. Paní Navrátilová napsala na tabuli slovo sluníčko a řekla chlapci, aby četl jen to, na co ukáže špičkou ukazovátka. Nic dalšího. Pak už ho tím ukazovátkem vlastně jenom brzdila. Několik vteřin nedovolila, aby vyslovil jiné písmeno než první s. A teprve když to splývavé ssssss znělo už dlouho, ukázala na další písmenko, takže směl splývavým způsobem přidat další a zvuk držet. Doma ten trik začali zkoušet s jistou nedůvěrou. Zafungoval ale neuvěřitelně. Během několika dnů Tadeáš začal číst. Ne, nenatrefili jste na článek o zázračných metodách výuky. Chceme jen ukázat, že běžné způsoby čtení používané ve školách nemusí fungovat u každého. Přitom někteří odborníci vyjadřují v poslední době podezření, že důvodem, proč mladí lidé nečtou, nemusí být nutně jen příklon od knih k počítačům, ale i prostý fakt, že jim čtení prostě moc nejde. Může za to slabikování? Nácvikem počátečního čtení se učitelé zabývají odedávna. V historii vzniklo několik metod, z nichž některé se jevily účinnější, jiné méně. V posledních sto letech mezi sebou soupeří v zásadě dva směry. Jeden je založen na slabikování (metoda analyticko-syntetická), druhý na

2 vnímání slova jako celku složeného z hlásek (genetická metoda či globálka ). V prvním případě čte dítě má-ma, v druhém m-á-m-a, případně rovnou máma. Vnímat slovo jako celek se zdá náročné, ale nemusí to být. Pro dítě je totiž přirozené vnímat obrázky - a slovo samo o sobě je také obraz. Máma představuje jiný obrázek než třeba táta, ale taky než například maminka. Přitom další fáze přichází většinou sama. Tak jako dítě začne časem zkoumat a rozebírat hračku, má tendenci časem samo analyzovat slova a všímat si shodných a rozdílných prvků. Právě tahle globální metoda, původně prý dovezená z USA, převládla v českých zemích ve třicátých letech minulého století. Vyučovalo se podle ní ještě v roce 1951, dokonce povinně. Námitky však byly. Někteří pedagogové a psychologové poukazovali na to, že přetěžuje dětskou paměť, jiní říkali, že čtení se tak stává nepřesným dohadováním. Nakonec ale rozhodly výhrady komunistického režimu k idealistické tvarové psychologii, na níž byla globálka de facto založena. Roku 1951 se jedinou oficiálně schválenou metodou stala metoda analyticko-syntetická, tedy slabikovací. Dodnes je to metoda většinová, i když jakýsi návrat ke globálce nastal. Mluví se však nikoliv o metodě globální, ale genetické. Její zastánci ji totiž vnímají jako metodu dítěti přirozenou, geneticky danou. Argumentují, že děti, které se naučí číst samy, neslabikují. Nejprve je zaujmou velká tiskací písmena. Když zjistí, co znamenají, sestavují z nich slova rovnou. Psaním, ale i při čtení. Důvod, proč se na většině škol učí čtení slabikováním, je jednoduchý. Dospělí, tedy učitelé, ale i rodiče, mají tendenci předávat dovednosti způsobem, jakým si je sami osvojili. A dnešní dospělí se učili číst právě tak. Jsou ale školy, kde se nadchli naopak pro genetickou metodu. A například Základní škola v Kunraticích nabízí obojí. Od školního roku 2008/9 tam učí v jedné první třídě číst slabikováním a v paralelní třídě genetickou metodou. Jaké jsou zkušenosti? Školní psycholožka Kateřina Fořtová připouští, že genetická metoda působí rychleji. Děti už v říjnu čtou, říká. Zároveň ale tvrdí, že by se neodvážila označit jednu z obou metod za lepší. Někdy se až v průběhu školního roku ukáže, že některé dítě trpí specifickou poruchou učení, konkrétně čtení. A pak je pro ně vhodnější slabikování, vysvětluje školní psycholožka s tím, že není třeba dítě někam přesouvat. To neděláme, protože není dobré měnit kolektiv. Rozumný učitel v takovém případě prostě zavolá rodiče a domluví se s nimi, že dítě nenápadně přejde na slabikování. Zajímavé ale je, že původně to byli právě učitelé hůře vzdělavatelných dětí, kdo si v globálce liboval. A i dnes lze najít diplomové práce, ale i materiály na oficiálních vzdělávacích

3 portálech, které dokládají, že pro děti s mentálním handicapem je tato metoda vhodnější. Získat přehled o tom, na kolika školách se učí slabikováním a na kolika jinými metodami, není snadné. Česká školní inspekce odpověděla na naše otázky: K tomuto právě chystáme inspekční elektronické zjišťování, abychom zjistili rozšíření alternativních metod čtení a psaní ve školách. Šetření bude spuštěno začátkem října. Je ale otázka, zda a do jaké míry se u každé metody budeme ptát taky na výsledky nebo zkušenosti, to ještě zvážíme. Díky za podnět. Faktem je, že třeba o metodě splývavého čtení - lze ji hledat také pod názvem Sfumato - vědí spíš rodiče než učitelé nebo poradenští pracovníci. Například pro Kateřinu Fořtovou z kunratické školy to známý pojem není. Lenka Felcmanová z Pedagogické fakulty UK ale říká, že jde o metodu svým způsobem geniální. V Česku je však zatím málo výzkumů, které by se jí zabývaly. V diplomové práci, kterou napsala Iveta Formánková a kterou Lenka Felcmanová vedla, si můžeme přečíst, že splývavé čtení značné výhody přináší a že by tato oblast zasloužila hlubší výzkumné šetření poskytující objektivnější fakta. Kateřina Davidová z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem došla ve své bakalářské práci na dané téma k závěru, že Sfumato ve větší míře zamezuje výskytu dyslexie než ostatní metody. Podobné výsledky přinesl i výzkum uskutečněný v osmi třídách základních škol Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity. Samozřejmě že čtení není jen otázkou školy. Je to něco, co se musí trénovat a rozvíjet individuálně, tedy zejména doma. Potíž někdy bývá s texty. Dítě, které zvládlo slabikář, by mělo dostat do ruky něco, co odpovídá jeho začátečnickým schopnostem, ale zároveň je to zajímá. Nelze říct, že by nabídka dětských knih nebyla dost široká. Avšak ve chvíli, kdy se jí začnete probírat a jednotlivé knížky dětem opravdu předložíte, zjistíte, že to, co by začínajícím čtenářům opravdu vyhovovalo, se hledá velmi těžko. Klasické pohádky už dneska moc nelákají, protože těch je dost v elektronických médiích. Příběhy některých zahraničních autorů jsou sice třeba dobré, ale cizojazyčná jména a i některé reálie v nich začátečníkům nesvědčí. Modernější české texty určené dětem (a sem patří třeba i Čapkovy pohádky) baví svým vtipem, předpokládající male určitou zkušenost, víc dospělé než jejich potomky. Chybějí jednoduché texty Děti by nejspíš lákaly knížky, které jim vysvětlují svět kolem. I takové existují. Například různých encyklopedií je spousta, ale buď autoři děti podceňují, případně se zbytečně nutí do poetizace nebo detektivního žánru, nebo jim naopak servírují věci jako dospělým. Dítěti, kterému je sedm osm let, totiž chybí k porozumění spousta slov. Zkuste se druháka

4 zeptat, co znamenají výrazy jako strouha, věhlas, žalář, uhrančivý nebo opulentní. Když nerozumí a taková slova nahromadí, malého čtenáře to odradí. I proto je třeba, aby u čtení, alespoň zpočátku, byl někdo dospělý a vysvětloval, i když se dítě třeba neptá. Protože děti se v určitém věku ptát přestávají, a chceme-li vědět, jestli něčemu rozumějí, je nutné používat kontrolní otázky. Projektů, které mají čtenářství napomoci, je celá řada. Vedle různých týdnů knihoven, dnů dětské knihy, Nocí s Andersenem, kampaně Česko čte dětem nebo Čtení pomáhá jsou to například i osobní knihy vyráběné na zakázku. Jméno dítěte a další náležitosti je možné zadat prostřednictvím internetového formuláře u vydavatele osobních knih, takže malý čtenář si pak ten či onen příběh čte, jakoby se stal jemu. Čtení propagují osobnosti i instituce, jako je třeba Unie vydavatelů, ale i sportovní kluby. Efekt je zatím nevelký. Jediné, co nás může utěšovat, je fakt, že v tom nejsme sami. Problémy se čtenářstvím, potažmo jazykem jako nástrojem myšlení, vnímají i v ostatních zemích. Ale pokud je známo, i jinde se tím vážně zabývají. *** Učitelé si mohou při výuce čtení vybírat z více metod Metoda globálního čtení * U nás se začala používat v první polovině 20. století, v některých zemích dřív. Původně byla určena pro předškoláky a děti vývojově opožděné. * Žáci si opakováním měli zapamatovat obrazy celých slov, takže mohli rozumět textu, aniž by nutně museli znát všechna písmena. Cílem nebylo skládání hlásek, ale rozeznávání tvarů slov neboli celků. Ty se zachovávají tak dlouho, dokud žák vlastním vývojem nedojde k jejich analýze a nezačne sám shledávat, v čem se jednotlivá slova liší. Metoda analyticko-syntetická * Tuto metodu můžeme nazvat prostým českým slovem slabikování. Hlásky se spojují do slabik a pak se teprve přechází k samotnému čtení (skládání) celých slov. Jde o způsob výuky, který u nás převažuje. Genetická metoda * Tato metoda se někdy zaměňuje s globálním čtením, nejde však o totéž. Vychází z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Většinou děti začínají číst a zapisovat slova jen velkými tiskacími písmeny. Účelem je co nejdříve porozumět. Pak teprve přidávat malá či psací písmena.

5 Metoda splývavého čtení * Prezentovaná také pod názvem Sfumato. Každé písmeno se vyslovuje nahlas a s co nejsilnějším zaujetím. Dítě má hlásku držet déle, než je obvyklé, v každém případě však déle, než bezpečně a beze spěchu rozliší očima následující písmeno. To pak přidává vázaným a jakoby zpěvným způsobem k předchozímu. * S metodou Sfumato přišla Mária Navrátilová, původně operetní zpěvačka, později učitelka se zaměřením hudebně-dramatickým. Nápravou zpěvu a čtení se zabývá přes třicet let. Děti, které se naučí číst samy, neslabikují. Nejprve je zaujmou velká tiskací písmena. Když zjistí, co znamenají, sestavují z nich slova rovnou. Slabikovat, nebo neslabikovat? Většina škol volí první možnost prostě proto, že s ní mají dospělí zkušenost ze svého dětství.

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Vzdělávání Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. PŘÍRUČKA

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více