NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č ŘÍJEN října ,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č ŘÍJEN října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se toto zařízení využije v co největší míře. Provoz zajišťuje obec z vlastních prostředků, tak ať to slouží především našim občanům. Vybavení a sauna jsou v dobrém stavu, u vířivky jsme doplnili zařízení na sledování kvality vody dle nových požadavků hygieny a také jsme změnili systém vytápění. Takže pobyt v těchto prostorách může být pro všechny velmi příjemný. Příjemné jsou i ceny za služby, které jsou v porovnání s okolím nižší. Zkuste si najít čas a zajděte si do naší sauny a vířivky posílit své zdraví. Ing. Anna Mikošková Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne 4. září Zastupitelstvo obce schválilo provozování KIC obcí. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne a ze dne a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce schválilo změnu ve složení finančního výboru. Místo odstupující Mgr. Taťány Daňkové byl novým členem FV zvolen Ing. Libor Vančura. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 07/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 10/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 11/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 12/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 13/ Zastupitelstvo obce schválilo vyplacení mimořádného příspěvku ve výši ,- Kč zašovské dechovce. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely č. 126/3 o výměře 88 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely č. 1785/18 o výměře 111 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecních parcel č. 243 a č. 245/2 o celkové výměře 516 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo kupní smlouvu na převod pozemků parc. č. 1171/1 a č. 1187/8 o celkové výměře 210 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo kupní smlouvu na převod pozemku parc. č. 334/7 o výměře 1472 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu pro parc. č v k.ú. Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 51. schůze Rady obce Zašová, konané dne 19. září Rada obce schválila nabídku firmy Contica STAV s.r.o., Jablůnka 239, na výměnu střešní krytiny na ZŠ Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Autobusové zastávky Kubrický Jiljí místostarosta obce V září se podařilo dokončit výměnu autobusových zastávek ve Valašském Meziříčí, Kelči a dalších 6 přilehlých obcích, mezi něž patří i Zašová. Protože zastávky byly postaveny v rámci projektu ROP, který realizoval Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelčsko, jsou vlastnictvím tohoto mikroregionu. Provoz už bude zajišťovat každá obec samostatně. Pevně doufám, že nám tak pěkné vydrží, a že z nich budeme mít všichni dlouho užitek. Změna LETNÍHO času na ZIMNÍ Ing. Anna Mikošková Upozorňujeme občany, že změna letního času na zimní se uskuteční v noci ze soboty 27. října 2012 na neděli 28. října 2012 V neděli ve hod. ráno si posuneme ručičky hodin o jednu hodinu zpátky, tj. na hod. Noc budeme mít tudíž o jednu hodinu delší.

2 2 Zašovské noviny 10/2012 Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne uplynul první smutný rok, co nás všechny opustil pan František Křenek. S úctou a láskou na něj všichni vzpomínáme. Manželka Jarmila a Jana, Markéta a Martina Náciovy Dne 14. září 2012 uplynulo 100 let od narození našeho tatínka pana Karla Zátopka. V Zašové, své rodné obci, prožil většinu svého života. Jeho kamenické práce, jako byly schody ke kostelu, opravy křížů a jiné, zůstávají trvalou památkou. Po celá léta byl platným reprezentantem v šachových soutěžích, kde i ve vysokém věku dosahoval skvělých výsledků. Zemřel 6. února 1996 ve věku 84 let. S láskou a úctou vzpomínají syn František a dcery Jana a Marie. S úsměvem na tváři každý Tě znal, všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal. Proč Tvoje srdíčko přestalo bít, proč nebylo záchrany, abys mohl s námi žít. Odešel jsi od všeho, co jsi měl rád, aniž jsi stačil někomu Sbohem dát... Dne 16. října si připomeneme již, 10. výročí, kdy nás po tragické nehodě náhle opustil pan Jaromír Polách. S láskou vzpomínají rodiče, sestra Sylva s rodinou, bratr Milan s rodinou. FARNOST ZAŠOVÁ Biřmování V sobotu 29. září 2012 zažila naše farnost mimořádnou událost. V kostele Navštívení Panny Marie v hodin proběhla slavnost biřmování. Svátost křesťanské dospělosti přijalo od otce arcibiskupa Jana Graubnera celkem 33 mladých lidí a věřících staršího věku pocházejících nejen ze Zašové a Veselé, ale také ze Lhot, z Valašského Meziříčí, Police, Stříteže a Rožnova p. R. Při liturgii zpíval Zašovský chrámový sbor a také počasí nám přálo. Mons. Jan Graubner zde byl udělovat svátost biřmování poprvé. Od revoluce uděloval v Zašové třikrát tuto svátost světící biskup Mons. Josef Hrdlička naposled v r Moravskému metropolitovi se u nás zjevně líbilo, neboť po slavnosti se s biřmovanci vyfotil a nezůstalo jen u jedné fotky. Navštívil také sousední Ústav sociální péče a za doprovodu vedoucího ústavu pana Lukáše Bednaříka si prohlédl bývalé klášterní prostory. Nakonec se také podepsal do pamětní knihy farnosti. Budeme rádi vzpomínat na tuto slavnost a milou návštěvu otce arcibiskupa. P. Jiří Polášek, farář Školní srazy Setkání ročníků 1938 Setkání ročníků 1938 se již tradičně konalo v hospůdce u Strnadlů. Sešlo se nás dvacet dříve narozených, kteří vzpomněli na ty, kteří mezi nás už přjít nemohou, hlavně pak na hlavní organizátorku a duši kolektivu, Aničku Porubovou. V družné zábavě jsme si zavzpomínali na veselé příhody z mládí, zavzpomínali nad fotografiemi na naše mužné a krásné postavičky, pochlubili se svými vnoučaty a pravnoučaty. Vše rychle uběhlo a všichni se již těšíme na naše jubilejní setkání již pětasedmdesátníků, které se uskuteční v pátek 27. září 2013, a pevně věříme, že se opět sejdeme v plném počtu a dobrém zdraví. Miluška Holaňová

3 Zašovské noviny 10/2012 Biřmování v Zašové Po delší době (konkrétně po 5ti letech) jsme opět ve farnosti zažili slavnost udělování svátosti biřmování. Latinský výraz confirmatio - který si čeština upravila téměř k nepoznání - znamená posílení, upevňování. A co se má upevňovat? No přece víru a život s Bohem, který jsme dostali při křtu. Každá svátost v církvi má dvě roviny: přirozenou (vnější znamení - voda, olej) a nadpřirozenou (vnitřní milost - mimořádný dar Boží lásky). Při biřmování je vnějším znamením olej, vkládání rukou a slova Přijmi pečeť Ducha svatého. Tuto svátost křesťanské dospělosti uděluje biskup - v našem případě to byl olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner. Mazání olejem má symbolizovat ochranu v boji se zlem. Antičtí zápasníci se mazali olejem, aby vyklouzli nepříteli. V minulosti byl v obřadu biřmování ještě jeden prvek: políček, nebo-li facka. Význam byl takový, že dospělý křesťan musí být ochoten snášet pro víru i utrpení. Snad to mělo i souvislost se starým germánským zvykem: když chtěli, aby si kluk něco dobře zapamatoval, tak ho při té příležitosti seřezali. Ať to bylo jakkoli, políček z obřadu zmizel a zůstal jen symbolický dotyk tváře. Při této svátosti dostává biřmovanec nové jméno, jako znamení změny a nového poslání. Jméno si vybírá každý sám během roční přípravy podle světce, který je mu blízký. Kmotr (nejčastěji ten křestní) má zase za úkol pomáhat biřmovanci dary od Boha získané rozbalovat. A které jsou to dary? Je jich sedm (to je u židů číslo plnosti). Dar moudrosti a rozumu, dar rady a síly, dar poznání, zbožnosti a bázně Boží. O jejich prospěšnosti jistě nemůže pochybovat ani nevěřící. Těšme se tedy, až začne našich 33 biřmovanců své dary rozbalovat a sloužit tak nejen své farní rodině, ale i společenství obce. Přispějí tak jistě k tomu, abychom lépe rozlišovali mezi dobrem a zlem, a volbou dobra se stávali svobodnějšími. Š.M. KULTURA VI. ročník fotosoutěže Valašsko ve fotografii V období od do vyhlašuje Obec Zašová VI. ročník fotosoutěže Valašsko ve fotografii. Do soutěže lze přihlásit maximálně 3 fotografie zobrazující život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity, kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to 3 možnými způsoby: 1. doručením vytištěných fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na OÚ Zašová 2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 3. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600 x 1200 px) na Obálku je třeba opatřit heslem FOTOSOUTĚŽ a na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, nebo telefon, příp. adresa autora. Stejný popis musí obsahovat i s digitálními snímky a obal na CD s vypálenými fotografiemi. V soutěžním období může účastník zaslat maximálně 3 fotografie s požadovaným tématem, které budou zařazeny do soutěže. I v letošním roce vyhlašujeme kategorii od 10 do 18 let JUNIOR a nově také JUNIOR MINI 0 10 let. Soutěžící hlásící se do kategorie JUNIOR nebo JUNIOR MINI, nechť obálku či předmět u označí jako FOTOSOUTĚŽ JUNIOR či FOTOSOUTĚŽ JUNIOR MINI. Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele, nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Kompletní znění podmínek soutěže je uveřejněno na stránkách obce. Výherci získají finanční a věcné ceny v hodnotě: 1. místo: Kč 2. místo: Kč 3. místo: Kč Ocenění JUNIOR a JUNIOR MINI: věcné ceny Kam za kulturou v okolí Kulturní komise při OÚ Podzim v zámeckém parku Lešná Podzim není jen pošmourným časem plískanic, ale i barevným obdobím radovánek v přírodě. Tu správnou náladu jistě získáte v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí. Je zde na výběr z několika aktivit oslava Dne stromů, Průvod světýlek a nově geocaching. Myšlenka oslavy Dne stromů vznikla ve Spojených státech již v 19. století. u nás v České republce se slaví od roku 1906 a to vždy 20. října, avšak v zámeckém parku Lešná vzdávají poctu stromům už s předstihem, od 17. do 19. října Zájemci mohou absolvovat komentované prohlídky parku, doplněné o zajímavosti ze soužití člověka a stromů. Pokud mají návštěvníci zájem, mohou tvořit ve stylu land art z materiálů, který jim stromy poskytnou nebo využít k tvoření kaštany. Program je vhodný pro školy i veřejnost po předchozím objednání, cena je 10 Kč na osobu. V neděli 30. listopadu se koná tradiční Průvod světýlek. Večerní pochod s lampiony začíná od 17:00 hodin. Program je určen pro širokou veřejnost a bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Kdo si chce vyrobit vlastní lampion, může se objednat na odpolední tvořivou dílnu, která začíná ve 14 hodin, a zájemci budou s sebou potřebovat jednu kulatou krabičku od tavených sýrů. Cena za výtvarnou dílnu je 10 Kč. Od 24. října 2012 si v zámeckém parku přijdou na své příznivci geocachingu. K ročnímu výročí úmrtí hraběte Christiana Kinského byla ve starém stromě umístěna keška s názvem Poslední šlechtic z Lešné. Naskytuje se jedinečná možnost, jak spojit zálibu s navštívením zámeckého areálu, popisuje Jitka Slezáková z Muzea regionu Valašsko. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je od 1. října 2012 otevřen pouze o víkendech, a to od 9 do 16 hodin, mimo tuto dobu jen po předchozím objednání. Zámecký park je otevřen denně od 8 do 20 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Alena Lysá, muzeumvalassko.cz, Tel.: ,

4 Všesvatský jarmark v Rožnově pod Radhoštěm října 2012 Program pátek hod. - oficiální zahájení strarostkou města Rožnov pod Radhoštěm Markétou Blinkovou a rožnovským farářem P. Kamilem Obrem, zpívá pěvecký sbor Juventus Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm hod. - cimbálová muzika Valašské peklo hod. - vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější podzimní květinovou vazbu hod. - cimbálová muzika Valašské peklo hod. - hudební skupina Jackye hod. - hudební skupina Astmatic Program sobota 20. října hod. - oficiální zahjení hod. - cimbálová muzika Javořina hod. - dechová hudba Bystřičanka z Valašské Bystřice Po oba dny množství prodejců nabízí tradiční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky, množství občerstvení a mnoho dalšího. Součástí jarmarku je i soutěž o Nejkrásnější podzimní květinovou vazbu s následnou dražbou a předáním jejího výtěžku zástupcům Domova Kamárad a občanského sdružení Iskérka. Zašovské noviny 10/2012 Obecní knihovny Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti O poklad strýca Juráša Cesty za dobrodružstvím pro děti od 6 do 15 let. Témata k psaní jsou více než inspirativní - dobrodružství všeho druhu: - Prázdninová dobrodružství - Můj tak trochu napínavý a trochu dobrodružný příběh, třeba z prázdnin. Prázdniny ve světě fantazie. - Dobrodružství s knížkou - Knížka dobrodruha. Putování s oblíbeným autorem. - Dobrodružství ve světě fantasy - Dračí vajíčko aneb řekni nám svůj příběh. Výlet do vesmíru a setkání s meziplanetárními bytostmi - Dobrodružství se zvířaty - Tajemné putování se zvířátky. Dobrodružství s mým oblíbeným zvířátkem. Z této široké škály si mohou vybrat mladí autoři při tvorbě svého díla, které může být zpracováno formou prózy, poezie, dramatu či komiksu. Uzávěrka soutěže je Soutěžní práce je nutno opatřit titulní stanou s potřebnými údaji - jméno a příjmení autora, třída, věk, adresa, název zvoleného tématu, telefonický kontakt, název školy (ke stažení na kde získáte i více informací o soutěži). Příspěvky se odevzdávají elektronicky (na nosiči nebo em) nebo v psané formě v knihovně v Zašové nebo ve Veselé Vašemu knihovníkovi. Nejlepší práce postoupí do okresního a krajského kola. Literární soutěž je součástí projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Kde končí svět. KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (říjen - listopad) Jak dobře známe Česko Vtipy, vtípky, srandičky Hraje paní Marta...veselé odpoledne Co je úcta a zdvořilost...

5 Zašovské noviny 10/2012 Oslava 15. výročí založení Klubu důchodců v Zašové V pondělí 24. září 2012 si naši důchodci připomínali 15. výročí založení Klubu. Tento den jsme si zpestřili tím, že jsme si zajeli do Wellnesu ve Velkých Karlovicích a osvěžili se v termálních bazénech. Počasí bylo krásné, a tak jsme si užili pěkný, slunečný den. Vlastní oslavu Klubu jsme měli ve středu 26. září v našem Klubu. Dokonale jsme si připravili nejen klubovnu, ale i celý odpolední program. Slavnostní zahájení s přípitkem uvedla vedoucí našeho Klubu, paní Martinková, která pozorně sledovala průběh oslavy. V krátkém proslovu připomněla činnot Klubu od jeho vzniku v roce 1997 až do součastnosti. Našimi hosty byl místostarosta pan Jiljí Kubrický, který byl potěšen činností našeho Klubu. Našim hostem byl i náš pan farář, Otec Jiří. Ve svém proslovu ocenil činnost našeho Klubu a popřál nám vše dobré. Velkým překvapením odpoledne bylo vystoupení našich děvčat, která si vytvořila program s módní přehlídkou. Modely byly předvedeny na úrovni opravdových modelek - byla to skvělá zábava. K programu přispěl i pan Žemla připomenutím výročí známých osobností. I pan Jurečka, který stál u zrodu Klubu, vyprávěl o vzniku Klubu a o jeho činnosti. Závěrem oslavy jsme poděkovali všem hostům i našim členům za hojnou účast a popřáli jsme jim vše dobré. Ráda bych pozvala i ostatní důchodce, kteří váhají a mají i obavy, ať vezmou odvahu a přijdou mezi nás. Rádi uvítáme všechny důchodce mezi sebe a vytvoříme ještě větší kolektiv. Stačí přijít ve středu odpoledne do Klubu a my se už o vás postaráme. Tak se na vás těšíme.! 5 Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci na Slovensku Za Klub seniorů Rožnov byla přítomná p. Slováčková, která ocenila činnost našeho Klubu a popřála nám všem pevné zdraví a dlouhé trvání. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na pohoštění, zpěv, veselou a přátelskou atmosféru. O tu se postarala s harmonikou naše Marta Porubová. Za zpestření zábavy jí děkujeme. Ve středu 5. září brzo ráno se naši důchodci společně s Klubem seniorů z Rožnova vydali na celodenní výlet na Slovensko do oblasti Kysúc. První zastávkou byla Oravská Lesná, kde jsme si prohlédli železnici, postavenou ještě v době první světové války. Svést se zajímavým vláčkem a pokochat se nádhernou přírodou byl pro nás opravdu pěkný zážitek. Taky jsme se zastavili v Nové Bystrici u nádrže s vodou, která zásobuje pitnou vodou Čadcu a okolí. Cílem našeho výletu bylo se podívat ve Staré Bystrici na nový krásný orloj jediný, který je na Slovensku řízený počítačem. Je to opravdu skvost a chce to samozřejmě vidět.

6 Obdivovali jsme obec Stará Bystrica, náměstí i okolí, které je moc pěkně upraveno a je vidět, že o pořádek a čistotu je tady postaráno. Navštívili jsme i obec Hrčava, došli jsme k místu, kde se setkávají tři státy Česko Slovensko Polsko. Po dobré večeři v malé hospůdce jsme se připravovali na cestu domů. I když Kysuce nejsou bohatým krajem, lidé tady žijí skromným životem, dojíždějí daleko za prací, jsou ale spokojení a šťastní. I my jsme se ve večerních hodinách spokojení s novými zážitky vraceli zpět do svých domovů. Zašovské noviny 10/2012 areálu termálních lázní uspokojí i náročného strávníka. Od roku 2008 si těchto výhod užilo 831 klientů, kterým pobyt pomohl léčit neduhy, nebo si alespoň odpočinuli v příjemném prostředí. Všichni jsme dokázali dobře reprezentovat naši obec Zašovou a Valašsko. Stali jsme se tak oblíbenými hosty, kterým se stále v rámci možností vychází vstříc a za to patří poděkovat všem dosavadním účastníkům zájezdů. Za Klub důchodců Zašová Svatopluk Nepala Za Klub důchodců Emília Martinková Termální lázně Mezökövesd Maďarsko V Maďarsku jsou centry cestovního ruchu hlavní město Budapešť a blízké jezerní plošiny se spoustou termálních vřídel. Největší část země zaujímá uherská nížina na východ od Dunaje. Dunaj je nejdůležitější vodní tepnou, nejdelší řekou protékající územím Maďarska je však Tisa. Na severu, na hranicích se Slovenskem jsou středohory s výškou okolo 1000 m nad mořem. Na jihu se táhne Pécská vrchovina. Nás však zaujala termální vřídla s léčivými účinky. Proto jsme v roce 2008 ve spolupráci s Klubem důchodců v Zašové kontaktovali cestovní kancelář MERCURIUS PLUS Mezökövesd Zsóry. Tyto termální lázně se nacházejí asi 7km od města Mezökövesd, na hlavním dálničním tahu Budapešť Miškolc. Příznivé složení minerálních solí a vhodná teplota vody pomáhají léčit degenerativní onemocnění kloubů a zad v chronickém stádiu. Teplá voda pomáhá proti chronickým bolestem svalstva a také je doporučována ortopedickými klinikami k rehabilitaci po ortopedických operacích. Z dalších účinků lze upozornit na příznivé protirevmatické účinky, zlepšení krevního oběhu, dýchání, přispívá ke zvýšení zažívacích schopností a v neposlední řadě zvýšená koncentrace sirných solí léčí i kožní nemoci psoriázy. Šestidenní pobyt, který jsme zvolili, je podle názorů většiny účastníků zájezdů optimální nejen pro léčebný pobyt, ale i z finančních důvodů (levnější vstup za 5denní pernamentku). Pro zpestření pobytu účastníků zájezdu pořádáme půldenní zájezdy do nedalekých termálních lázní ve skalním masivu Miškolc Tapolca. V sobotu pak navštěvujeme místní trh v Mezökövesd. K příjemnému pobytu přispívá i ubytování ve zděných domcích se zahrádkami, nedaleko od vstupu do areálu termálních lázní. Široký výběr levné stravy a dobrého vína v kioscích přímo v Důchodci ze Zašové na Hukvaldech Ve čtvrtek 13. září jsme vyrazili na celodenní výlet do rodného místa Leoše Janáčka, na Hukvaldy, kde se narodil a žil. První zastávkou našeho výletu byl Šmirakův mlýn v Kozlovicích. Tento skvost moc lidí nezná, chce to se tady zastavit a prohlédnout si volně přístupný mlýn z 16. století stojí to za to. Druhou zastávkou byl dům, kde Leoš Janáček trávil svůj volný čas. Prohlédli jsme si v domě tři místnosti a věci denní potřeby, vše jak tady žil. Prošli jsme si náměstí v Hukvaldech, hospodu, do které chodil i stůl, kde sedával. Nezapomněli jsme se zastavit v blízkém pivovaru a ochutnali jsme pivo z českých produktů. Pivo bylo jak světlé, tak i tmavé, dokonce i 14stupňové. Taky jsme se zastavili na dobrý a chutný oběd a spokojení jsme se vrátili domů. Už se těšíme a plánujeme další společný výlet. Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Kulturní dům ve Veselé je již PADESÁTNÍK Bude tomu právě padesát let, kdy 10. listopadu roku 1962 byl kolaudován a slavnostně otevřen Kulturní dům ve Veselé. V kulturním domě byla uskutečněna Martinská hodová zábava, pod patronací všech složek obce a hlavně hasičů ve Veselé. Sál praskal ve švech, řada občanů a hostů se na zábavu pro nedostatek místa ani nedostala. Patřím mezi starší občany obce a jako účastník téměř všech akcí spojených s výstavbou tohoto kulturního stánku, zavzpomínal jsem a vzešly tak tyto mé postřehy a vzpomínky. Naše obec měla po válce jen dvě společenské budovy pro možnost shromáždění, konání společenských akcí, a to pohostin-

7 Zašovské noviny 10/2012 ství u p. Bardoně ve středu obce a U Porubů v blízkosti kostela. Po roce 1950 pohostinství U Porubů zaniklo. Obecní úřad ve Veselé musel tuto situaci řešit. Vzešla proto myšlenka postavit kulturní dům jako víceúčelovou budovu pro kulturní a společenské vyžití občanů a mládeže naší obce. Protože obec neměla dostatek finančních prostředků, bylo rozhodnuto stavbu provést formou akce Z tj. za vydatné pomoci spoluobčanů brigádnicky zdarma. Nutno podotknout, že v tomto období byl nedostatek stavebního materiálu, nedostatek pracovních sil, většina občanů byla zaměstnána a pracovalo se i o sobotách. Výkopové práce byly započaty Výkopy se prováděly ručně, tak jako ostatní práce na budově. Na stavbě byla jen stará míchačka, často poruchová. Nebyl zde výtah, materiál se nosil ručně po šikmých tretnách rampách. Kámen do základů se vynášel z řeky Bečvy, koňskými povozy byl materiál dopraven ke stavbě. Pro cihly se jezdilo koňskými potahy do cihelny v Hrachovci. Cesta ke kulturnímu domu byla nezpevněná, někdy se cihly vysypaly dolů pod svahem u trafostanice a pak se ručně podávaly šupovaly až ke stavbě. Zde pomáhali i děti a mládež, což dokumentují dobové fotografie, zachycující průběh stavby. Štěrkopísek byl získán na pozemcích pana Zuzaňáka v rovních u Bečvy, dřevo pak u obecního lesa nad kostelem. Tesaři z Veselé tesali celou vazbu, stropní trámy, ručně tesačkami v prostranství před hasičskou zbrojnicí. Většina stavebních prací, jako byla betonáž základů, zdění, omítky, dlažby, krov, stropy, instalace a podobně prováděli občané naší obce dle profesí. Zcela výjimečné specifické práce byly zadány firmě za úplatu. Nezmínil jsem se ještě o tom, jak měl KD vypadat. Měl být přízemní a s jevištěm, bez pohostinství. Pro nedostatek peněz, bylo upuštěno od části stavby jeviště. Naproti tomu bylo rozhodnuto severní část budovy vedle sálu zvednout o další podlaží tak, aby zde byly prostory pro kanceláře obecního úřadu. Do té doby byl OÚ umístěn v jedné malé místnosti v hasičské zbrojnici. V roce 1963 byla zahájena přístavba pohostinství ke KD. Kulturní dům byl stavěn za velmi ztížených podmínek jak materiálových, tak také finančních a při nedostatku pracovních sil. Proto i jeho dispozice byla postupně upravována dle shora uvedených podmínek až do dnešní podoby. Kulturní dům byl centrem kulturního dění naší obce. Probíhali zde taneční zábavy, veřejné schůze, dětské dny, svatební hostiny, cvičení aerobiku, hrál se zde stolní tenis, uskutečnily se zde volby, prostory využívá OS Ráj, důchodci aj. Je právem majetkem našich spoluobčanů, je v něm zúročena lidská práce, prováděna většinou zdarma. Proto se stal symbolem pospolitosti, místem sousedského sbližování, přátelstvím a vzájemné občanské soudržnosti. Co říct závěrem? Záměrně jsem neuváděl jména těch, kteří se svou měrou podíleli na tomto díle, abych někoho neopomenul. Dík patří všem těm, kteří přiložili ruku k dílu od představenstva Obecního úřadu ve Veselé, členům stavební komise, řadovým spoluobčanům. Zvláště chci vyzvednout velkou pomoc důchodců, také dětí a mládeže. Je teď na Obecním úřadě v Zašové, aby přihlédnul k této situaci a věnoval patřičnou pozornost zvelebování tohoto kulturního zařízení. Kulturní dům bude vyžadovat řadu stavebních úprav. Je potřeba vyměnit vadné konstrukce, zateplit budovu, zpevnit stropy, vyměnit krytinu a další stavební úpravy. Nabízí se i možnost provedení přístavby jeviště tak, jak bylo uvažováno v původních záměrech. Do další padesátky přejeme Kulturnímu domu ve Veselé, aby i nadále sloužil pro blaho občanů, byl důstojně využíván a udržován. Zavzpomínal občan z Veselé Ing. Zdenék Palát Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 8. pokračování. ROK Letos má dechovka smlouvu na 9 plesů. O sobotách hrajeme na plesech, každý pátek na výročních schůzích JZD. Za tento rok měla dechovka 36 her mimo pohřby, těch bylo asi 15. Na mnoho míst účinkování se opakovaně vracíme a objevují se i nová. Některé příležitosti se opakují až po letech, třeba ve spojitosti s výročími vzniku obcí nebo hasičských sborů. My čtyři členové Akordu - Špůrek, Baroš, Zvoníček a Šnajdrová - připočítáváme dalších 25 her za rok. Bylo to náročné, ale byli jsme mladí. Mně, nejstaršímu, bylo 44 a ostatní byli o 10 let mladší. V srpnu 1982 se účastnila malá dechovka povinné přehrávky ve složení 11 muzikantů, 3 zpěváci a vypravěč. Vystoupila pod názvem Valašská kapela. Velká dechovka, Zašovjanka, už k přehrávkám nešla, a tak právně přestala existovat. To byl začátek možnosti, abychom pro malou, tzv. televizní dechovku, mohli začít užívat název Zašovjanka. Dojde k tomu ale až za několik let. Na jaře toho roku na delší dobu onemocněl trumpetista Josef Špůrek (1943), ve skupině doprovodů ho nahradil Tomáš Borovička (1960) na trombon. Po jedenácti letech jsem se vzdal funkce předsedy Osvětové besedy, je toho na mě moc. ROK Plesová sezóna byla opět bohatá a někomu jsem jsem musel dokonce vystoupení odříct, protože se nám křížily termíny. Ovšem poprvé za 14 let, co dělám kapelníka, nehrajeme na plese zašovským lidovcům. Asi proto, že se zhoršila ekonomika plesů nesmí se totiž chodit s pozvánkami po dědině. V lednu 1983 se v Ostravské televizi natočil náš čtvrtý pořad a konferoval ho Josef Kobr. Autorem scenáře O muzikantech Porubjácích byl František Hanus, ale většinu podkladů jsem mu dal já. Zašovjanka v tomto pořadu měla název Valašská kapela. Název měl vyjadřovat jakousi jedinečnost v jejím pojetí hrát valašské písničky dechovkou. Masopust v tom roku pro nás skončil pochováním basy v Olšovci u Hranic. Podle poznámek v kronice z toho roku nás těšilo, že se vracíme už poněkolikáté ke stejným pořadatelům. Složení Zašovjanky alias Valašské kapely v tom období bylo následující: klarinety - P. Špůrek, M. Semančík, křídlovky - J. Brhel, A. Skýpala, tenory - J. Baroš, V. Zvoníček, doprovod J. Baroš, J. Kosek, J. Škabraha, tuba - J. Urbanec, bicí J. Muric, zpěv - A. Nováková, M. Šnajdrová, J. Foltýn z Branek, vypravěč - J. Hrtáň

8 z Ústí u Vsetína. V aranžmá valašských písniček od Fr.Trnky má stěžejní úkol B-trubka a kvůli dlouhodobé absenci J. Špůrka musím v obsazování stále impronizovat. Při samotném nahrávání čtvrtého televizního pořadu tento part hrál kapelník Teslačky Gabriel Zavičák. Vojančení v posádce Val. Meziříčí a následné přiženění Jožky Škabrahy do Val. Meziříčí velmi příznivě přispělo k hráčskému obsazení Zašovjanky - Valašské kapely. J. Škabraha měl řadu pozitivních charakteristik a zanedlouho nahradil na 1. křídlovce J. Brhla. Jarda Brhel inklinoval k malé, lépe placené hudební skupině, a stal se kapelníkem Horňanky. J. Brhel ve funkci zástupce kapelníka Zašovjanky očekávání, že bude stabilizátorem v kolektivu, nenaplnil, je jen výborný muzikant, tolik ze záznamů v kronice dechovky v tom roku. Po odchodu Jardy Brhla se do funkce 1. křídlováka rychle zapracoval Jožka Škabraha a život muziky mohl jít dopředu. V tom roce 1983 došlo i ke změně na pozici tenoristy, neboť se naboural a dlouho marodil Jan Baroš. Ve vojenské posádce Val. Meziříčí byla zásluhou Fr. Sedláka dlouhodobě stabilizována posádková hudba. Navázal jsem spolupráci s náčelníkem posádky, který měl pro venkovskou dechovku pochopení a muzikanty na výpomoc nám uvolňoval. Tak se stalo, že na tenor s námi začal hrát absolvent vojenské konzervatoře, Jan Kratina, který se posléze stal kapelníkem posádkové hudby. Díky němu jsem si od vojáků půjčoval i další hráče. Po J. Škabrahovi byl Jan Kratina další vynikající posilou. Jan Baroš po uzdravení zlomené nohy hrál nějakou dobu na bicí. V roce 1983 měla dechovka 43 vystoupení mimo obec, dále odehrála pohřby v Zašové, ale těch bylo míň. Lidé se mají dobře, nechce se jim umírat, pravíval strýček Ruda Juříček (1910), občas hostující heligonista ze Zubří, vždy absolutně spolehlivý. ROK Začínáme doslova nabitou plesovou sezónou.v letošní plesové sezóně velmi přispělo k rozšíření repertoáru aranžmá tanečních skladeb pro dechovku od Jar. Cirgla z Chomutova. Plesy měly dobrou společenskou i hudební úroveň. Zašovjanka jako jeden kolektiv hrála dva hudební žánry. Dechovku v bruncleku, jazz s motýlkem. První ples v tomto roku byl ve Znojmě - Novém Šaldorfu. Pozval nás můj spolužák z vysoké školy, který tam bydlel. Poprvé na plese jsme hráli také v Podhradní Lhotě, potřetí v Pržně, po delší době opět na valašském bále ve Val. Meziříčí, který však pořádají ženy. Pěkně bylo na zahrádkářském plese ve Střelné, podruhé jsme hráli na mysliveckém v Kelči. Velice jsme se líbili v Zubří. Velký ples byl také v Kysuckém Novém Mestě, naproti tomu malý sál, ale natřískaný bál byl v Třanovicích. Na výroční schůzi družstevníků jsme hráli v tom roku v JZD Střítež n. Ludinou, JZD Náklo u Olomouce, JZD Velká Bystřice, JZD Jeseník. Z průmyslových firem jmenuji např. Cementárny Štramberk, OPOP Val. Meziříčí a Nábytkáře Val. Meziříčí. Deset let ekonomického celku slavilo v květnu 1984 také JZD Vsetín. Při kácení máje jsme hráli v Malhoticích, byli jsme přitom, když JZD Lešná získalo Rudý prapor. V červnu byla akce v Rudině na Slovensku a hasičům ze Zubří jsme i s Fr. Hanusem pomohli oslavit 90 let trvání ČSPO Zubří. Stihli jsme odehrát i červnovou noc v Rakově. Po krátké přestávce jsme v červenci opět hráli v Mořkově na koupališti, na Anenské pouti v Podhradní Lhotě a již druhým rokem na Třanovském létě. Výjimečnou a zatím zcela ojedinělou akcí toho roku byl zájezd kapely do Vysokých Tater na oslavy SNP, které se konaly srpna Na tuto akci po mnoho let jezdívala zuberská dechovka pod vedením L. Slováka. On však byl kolektivem muzikantů odvolán z funkce kapelníka a tuto akci, která doposud probíhala především v jeho režii, nabídl nám, Zašovjanům. Měl jsem z toho obavu, a tak jsem se rozhodl jednat s pořadateli nejdřív osobně. Zubřané tam jezdili jako velká Zašovské noviny 10/2012 dechovka a my jsme byli malá dechovka se zcela jiným repertoárem. Vypravil jsem se proto na tři dny s rodinou do Tater, abych osobně poznal pořadatele, jejich požadavky, a potom rozhodl, jak na tuto nabídku zareagujeme. Podepsal jsem smlouvu na pětidenní pobyt ve Vysokých Tatrách s povinností denně hrát dvouhodinový promenádní koncert ve Starém Smokovci pro rekreanty v programu Kulturné léto. Druhou povinností bylo zahrát hymny a smuteční program při památníku SNP. Rodinní příslušníci jeli s námi, a tak to bylo ideální spojení užitečného se zábavným. Zpěvák Jaromír Foltýn se 25. srpna 1984 ženil a pobyt v Tatrách prožil jako líbánky. Byli jsme vlastně na dovolené a při tom jsme hráli. Pořadatelům jsme se líbili a už při prvním odjezdu z Tater jsme se dohodli, že za rok přijedeme na Slovensko znovu. Hned po návratu z Tater jsme 1. září hráli na výročí hasičů v Prlově, 8. září na dožínkách v Poličné, 9. září v Havířově na akci Havířov v květech, 14. září v ČSAD Vsetín na oslavě 35 let závodu, 22. září v ČSD Val. Meziříčí na oslavě 100 let trati Hranice Val. Meziříčí, 10. listopadu v STS Val. Meziříčí, v Podlesí při udělování Rudého praporu, 23. listopadu v JZD Dub na Moravě pro důchodce JZD, 13. prosince v Národním domě Olomouc pro důchodce JZD Hněvotín, 19. prosince ve Vsetíně na akci Vsacan pro důchodce JZD okresu Vsetín. Lidovým vypravěčem byl v tom roce hlavně Staňa Vlk ze Zubří. Josef Hrtáň se vymlouval, že je ohleděný, ale pro nás byl vždy špica. Tento rok vzpomínání ukončím vzpomínkou na Emila Janiše Es-trumpeťáka, spolehlivého muzikanta, ochotného udělat i něco víc než jen hrát. Dělal nám ozdobné mosazné spony na krojové klobouky, a tak máme každý na Emila trvalou vzpomínku. Byl to můj první muzikant, který odešel. Zemřel ve věku 57 let. KDU-ČSL Zašová V den distribuce tohoto vydání Zašovských novin by už měly být známy výsledky voleb do krajských zastupitelstev i do třetiny Senátu. Chceme poděkovat všem, kdo si ze skutečně široké nabídky volebních stran vybrali kandidátku KDU-ČSL. Děkujeme také Jiljovi Kubrickému, který na této kandidátce odhodlaně reprezentoval nejen naši místní organizaci, ale svým způsobem i celou obec. Současně upozorňujeme, že se blíží datum letošní termín našeho tradičního podzimního zájezdu do Blatnice pod Sv. Antonínkem. Bližší informace budou včas zveřejněny ve vývěskách a na našem webu Mezinárodní den seniorů Výbor MO KDU-ČSL Zašová RŮZNÉ Dne 1. října se konal mezinárodní den seniorů, tento den mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři. Senioři jsou bohužel považováni za pasivní a

9 Zašovské noviny 10/2012 neaktivní osoby a jsou vnímáni více jako přítěž než přínos. Tak tomu ale nemusí být. Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku a díky svým zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti. Cílem oslavy svátku je zviditelnění skupiny seniorů v české společnosti a podpora jejich aktivního života. V případě zájmu o bližší informace využijte nově zřízené internetové stránky www. svateksenioru.cz, kde se bezesporu dozvíte více informací o tomto novém svátku. Ráda bych touto cestou popřála všem našim starším občanům mnoho zdraví a energie pro další aktivity. Nově otevřené rehabiliční centrum Obec Zašová Vás zve do nově otevřeného rehabilitačního zařízení ve Sportcentru (od ). Nabízíme Vám: - finskou saunu - whirpool - rekondiční a regenerační masáže - místnost pro odpočinek a regeneraci těla Bc. Kristýna Dobiášová Ceník vstupného Sauna Whirpool Sauna + Whirpool Masáže od 120 Kč 40 Kč 150 Kč 100 Kč Charita Val. Meziříčí, středisko Rožnov p. R. ve spolupráci s Diakonií Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil Provozní doba Středa Ženy Pátek Muži Sobota Společná Výhody saunování - má výborné preventivní účinky - posiluje obranyschopnost organizmu a zvyšuje imunitu - zbavuje tělo zplodin látkové výměny pocením přes pokožku - uvolňuje cesty dýchací, uvolňuje svaly, pomáhá při bolestech kloubů - pozitivně působí na psychiku SBÍRKA SE USKUTEČNÍ : ve dnech: listopadu 2012 v čase: 8: 00 17:00 hod; v sobotu: 8:00 12:00 místo: nádraží ČD Rožnov VAGON (naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží) kontakt: Jan Lušovský Děkujeme za Vaši pomoc. Správné saunování ve finské sauně - Před vstupem do potní místnosti se důkladně osprchujte a pořádně osušte. - Dobu saunování si volte podle sebe, tělo se však musí dokonale prohřát až do hloubky. Doporučujeme 8-12 minut. - V sauně si můžete zvlhčovat vzduch vodou nalitou na rozpálené

10 10 Zašovské noviny 10/2012 kameny. - Po dokonalém prohřátí se zchladíte ve studené vodě. Ideální je ponoření do bazénu, ale můžete se ochladit i pod sprchou. - Po ochlazení relaxujte na lehátku v odpočívárně s pokojovou teplotou asi 15 minut. - Tento proces opakujte maximálně třikrát. Pronajmu byt 3+1 v Zašové (bytovky). Tel. číslo Nadídka zaměstnání: Práce ve wellness centru - Rožnov pod Radhoštěm vedlejší činnost / hlavní činnost Požadujeme: bezúhonnost samostatnost min. 10 hodin času týdně věk min. 18 let Pro více informací volejte (p. Mechl) nebo (p. Janoušková) INZERCE Nabízíme: uplatnění v mimořádně lukrativním oboru flexibilní pracovní dobu dle Vašich představ možnost profesního i osobního růstu nezávislost, atraktivní příjem podpora a vedení osobním poradcem V případě zájmu kontaktujte na: tel.: Finanční poradenství JINAK Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování, zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních? Obraťte se na náš bezplatný konzultantský servis. Tomáš Melichařík Consultant Palackého Valašské Meziříčí mobil: Dům služeb Dietologická poradna Bechná Iveta tel Kadeřnictví Schwarzová Pavla tel Kosmetika Davidová Dana tel Pedikúra Dianová Marcela tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Kristýna Dobiášová, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany Z běhu Terryho Foxe Tradiční společenskosportovní akce ve fotografiích Čtěte na straně 3 Prázdniny za dveřmi Aneb jak se umí děti radovat z blížících se volných dnů Čtěte na straně 9! Přívalové deště zaplavily

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

Slovo starosty 10/2013

Slovo starosty 10/2013 10/2013 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 16. září 2013 proběhlo ve víceúčelovém sále základní školy další veřejné jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo schválení smlouvy s Moravskoslezským

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Městský úřad Klimkovice Březen 2011

Městský úřad Klimkovice Březen 2011 Městský úřad Klimkovice Březen 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z městského úřadu 3. Informace z rady 4. Kulatý stůl, Humanitární sbírka, Burza 5. Zprávy ze základní školy 6.

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více