NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č ŘÍJEN října ,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č ŘÍJEN října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se toto zařízení využije v co největší míře. Provoz zajišťuje obec z vlastních prostředků, tak ať to slouží především našim občanům. Vybavení a sauna jsou v dobrém stavu, u vířivky jsme doplnili zařízení na sledování kvality vody dle nových požadavků hygieny a také jsme změnili systém vytápění. Takže pobyt v těchto prostorách může být pro všechny velmi příjemný. Příjemné jsou i ceny za služby, které jsou v porovnání s okolím nižší. Zkuste si najít čas a zajděte si do naší sauny a vířivky posílit své zdraví. Ing. Anna Mikošková Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne 4. září Zastupitelstvo obce schválilo provozování KIC obcí. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne a ze dne a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce schválilo změnu ve složení finančního výboru. Místo odstupující Mgr. Taťány Daňkové byl novým členem FV zvolen Ing. Libor Vančura. - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 07/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 10/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 11/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 12/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 13/ Zastupitelstvo obce schválilo vyplacení mimořádného příspěvku ve výši ,- Kč zašovské dechovce. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely č. 126/3 o výměře 88 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely č. 1785/18 o výměře 111 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecních parcel č. 243 a č. 245/2 o celkové výměře 516 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo kupní smlouvu na převod pozemků parc. č. 1171/1 a č. 1187/8 o celkové výměře 210 m2 v k. ú. Zašová. - Zastupitelstvo obce Zašová schválilo kupní smlouvu na převod pozemku parc. č. 334/7 o výměře 1472 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu pro parc. č v k.ú. Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 51. schůze Rady obce Zašová, konané dne 19. září Rada obce schválila nabídku firmy Contica STAV s.r.o., Jablůnka 239, na výměnu střešní krytiny na ZŠ Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Autobusové zastávky Kubrický Jiljí místostarosta obce V září se podařilo dokončit výměnu autobusových zastávek ve Valašském Meziříčí, Kelči a dalších 6 přilehlých obcích, mezi něž patří i Zašová. Protože zastávky byly postaveny v rámci projektu ROP, který realizoval Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelčsko, jsou vlastnictvím tohoto mikroregionu. Provoz už bude zajišťovat každá obec samostatně. Pevně doufám, že nám tak pěkné vydrží, a že z nich budeme mít všichni dlouho užitek. Změna LETNÍHO času na ZIMNÍ Ing. Anna Mikošková Upozorňujeme občany, že změna letního času na zimní se uskuteční v noci ze soboty 27. října 2012 na neděli 28. října 2012 V neděli ve hod. ráno si posuneme ručičky hodin o jednu hodinu zpátky, tj. na hod. Noc budeme mít tudíž o jednu hodinu delší.

2 2 Zašovské noviny 10/2012 Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne uplynul první smutný rok, co nás všechny opustil pan František Křenek. S úctou a láskou na něj všichni vzpomínáme. Manželka Jarmila a Jana, Markéta a Martina Náciovy Dne 14. září 2012 uplynulo 100 let od narození našeho tatínka pana Karla Zátopka. V Zašové, své rodné obci, prožil většinu svého života. Jeho kamenické práce, jako byly schody ke kostelu, opravy křížů a jiné, zůstávají trvalou památkou. Po celá léta byl platným reprezentantem v šachových soutěžích, kde i ve vysokém věku dosahoval skvělých výsledků. Zemřel 6. února 1996 ve věku 84 let. S láskou a úctou vzpomínají syn František a dcery Jana a Marie. S úsměvem na tváři každý Tě znal, všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal. Proč Tvoje srdíčko přestalo bít, proč nebylo záchrany, abys mohl s námi žít. Odešel jsi od všeho, co jsi měl rád, aniž jsi stačil někomu Sbohem dát... Dne 16. října si připomeneme již, 10. výročí, kdy nás po tragické nehodě náhle opustil pan Jaromír Polách. S láskou vzpomínají rodiče, sestra Sylva s rodinou, bratr Milan s rodinou. FARNOST ZAŠOVÁ Biřmování V sobotu 29. září 2012 zažila naše farnost mimořádnou událost. V kostele Navštívení Panny Marie v hodin proběhla slavnost biřmování. Svátost křesťanské dospělosti přijalo od otce arcibiskupa Jana Graubnera celkem 33 mladých lidí a věřících staršího věku pocházejících nejen ze Zašové a Veselé, ale také ze Lhot, z Valašského Meziříčí, Police, Stříteže a Rožnova p. R. Při liturgii zpíval Zašovský chrámový sbor a také počasí nám přálo. Mons. Jan Graubner zde byl udělovat svátost biřmování poprvé. Od revoluce uděloval v Zašové třikrát tuto svátost světící biskup Mons. Josef Hrdlička naposled v r Moravskému metropolitovi se u nás zjevně líbilo, neboť po slavnosti se s biřmovanci vyfotil a nezůstalo jen u jedné fotky. Navštívil také sousední Ústav sociální péče a za doprovodu vedoucího ústavu pana Lukáše Bednaříka si prohlédl bývalé klášterní prostory. Nakonec se také podepsal do pamětní knihy farnosti. Budeme rádi vzpomínat na tuto slavnost a milou návštěvu otce arcibiskupa. P. Jiří Polášek, farář Školní srazy Setkání ročníků 1938 Setkání ročníků 1938 se již tradičně konalo v hospůdce u Strnadlů. Sešlo se nás dvacet dříve narozených, kteří vzpomněli na ty, kteří mezi nás už přjít nemohou, hlavně pak na hlavní organizátorku a duši kolektivu, Aničku Porubovou. V družné zábavě jsme si zavzpomínali na veselé příhody z mládí, zavzpomínali nad fotografiemi na naše mužné a krásné postavičky, pochlubili se svými vnoučaty a pravnoučaty. Vše rychle uběhlo a všichni se již těšíme na naše jubilejní setkání již pětasedmdesátníků, které se uskuteční v pátek 27. září 2013, a pevně věříme, že se opět sejdeme v plném počtu a dobrém zdraví. Miluška Holaňová

3 Zašovské noviny 10/2012 Biřmování v Zašové Po delší době (konkrétně po 5ti letech) jsme opět ve farnosti zažili slavnost udělování svátosti biřmování. Latinský výraz confirmatio - který si čeština upravila téměř k nepoznání - znamená posílení, upevňování. A co se má upevňovat? No přece víru a život s Bohem, který jsme dostali při křtu. Každá svátost v církvi má dvě roviny: přirozenou (vnější znamení - voda, olej) a nadpřirozenou (vnitřní milost - mimořádný dar Boží lásky). Při biřmování je vnějším znamením olej, vkládání rukou a slova Přijmi pečeť Ducha svatého. Tuto svátost křesťanské dospělosti uděluje biskup - v našem případě to byl olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner. Mazání olejem má symbolizovat ochranu v boji se zlem. Antičtí zápasníci se mazali olejem, aby vyklouzli nepříteli. V minulosti byl v obřadu biřmování ještě jeden prvek: políček, nebo-li facka. Význam byl takový, že dospělý křesťan musí být ochoten snášet pro víru i utrpení. Snad to mělo i souvislost se starým germánským zvykem: když chtěli, aby si kluk něco dobře zapamatoval, tak ho při té příležitosti seřezali. Ať to bylo jakkoli, políček z obřadu zmizel a zůstal jen symbolický dotyk tváře. Při této svátosti dostává biřmovanec nové jméno, jako znamení změny a nového poslání. Jméno si vybírá každý sám během roční přípravy podle světce, který je mu blízký. Kmotr (nejčastěji ten křestní) má zase za úkol pomáhat biřmovanci dary od Boha získané rozbalovat. A které jsou to dary? Je jich sedm (to je u židů číslo plnosti). Dar moudrosti a rozumu, dar rady a síly, dar poznání, zbožnosti a bázně Boží. O jejich prospěšnosti jistě nemůže pochybovat ani nevěřící. Těšme se tedy, až začne našich 33 biřmovanců své dary rozbalovat a sloužit tak nejen své farní rodině, ale i společenství obce. Přispějí tak jistě k tomu, abychom lépe rozlišovali mezi dobrem a zlem, a volbou dobra se stávali svobodnějšími. Š.M. KULTURA VI. ročník fotosoutěže Valašsko ve fotografii V období od do vyhlašuje Obec Zašová VI. ročník fotosoutěže Valašsko ve fotografii. Do soutěže lze přihlásit maximálně 3 fotografie zobrazující život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity, kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to 3 možnými způsoby: 1. doručením vytištěných fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na OÚ Zašová 2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 3. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600 x 1200 px) na Obálku je třeba opatřit heslem FOTOSOUTĚŽ a na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, nebo telefon, příp. adresa autora. Stejný popis musí obsahovat i s digitálními snímky a obal na CD s vypálenými fotografiemi. V soutěžním období může účastník zaslat maximálně 3 fotografie s požadovaným tématem, které budou zařazeny do soutěže. I v letošním roce vyhlašujeme kategorii od 10 do 18 let JUNIOR a nově také JUNIOR MINI 0 10 let. Soutěžící hlásící se do kategorie JUNIOR nebo JUNIOR MINI, nechť obálku či předmět u označí jako FOTOSOUTĚŽ JUNIOR či FOTOSOUTĚŽ JUNIOR MINI. Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele, nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Kompletní znění podmínek soutěže je uveřejněno na stránkách obce. Výherci získají finanční a věcné ceny v hodnotě: 1. místo: Kč 2. místo: Kč 3. místo: Kč Ocenění JUNIOR a JUNIOR MINI: věcné ceny Kam za kulturou v okolí Kulturní komise při OÚ Podzim v zámeckém parku Lešná Podzim není jen pošmourným časem plískanic, ale i barevným obdobím radovánek v přírodě. Tu správnou náladu jistě získáte v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí. Je zde na výběr z několika aktivit oslava Dne stromů, Průvod světýlek a nově geocaching. Myšlenka oslavy Dne stromů vznikla ve Spojených státech již v 19. století. u nás v České republce se slaví od roku 1906 a to vždy 20. října, avšak v zámeckém parku Lešná vzdávají poctu stromům už s předstihem, od 17. do 19. října Zájemci mohou absolvovat komentované prohlídky parku, doplněné o zajímavosti ze soužití člověka a stromů. Pokud mají návštěvníci zájem, mohou tvořit ve stylu land art z materiálů, který jim stromy poskytnou nebo využít k tvoření kaštany. Program je vhodný pro školy i veřejnost po předchozím objednání, cena je 10 Kč na osobu. V neděli 30. listopadu se koná tradiční Průvod světýlek. Večerní pochod s lampiony začíná od 17:00 hodin. Program je určen pro širokou veřejnost a bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Kdo si chce vyrobit vlastní lampion, může se objednat na odpolední tvořivou dílnu, která začíná ve 14 hodin, a zájemci budou s sebou potřebovat jednu kulatou krabičku od tavených sýrů. Cena za výtvarnou dílnu je 10 Kč. Od 24. října 2012 si v zámeckém parku přijdou na své příznivci geocachingu. K ročnímu výročí úmrtí hraběte Christiana Kinského byla ve starém stromě umístěna keška s názvem Poslední šlechtic z Lešné. Naskytuje se jedinečná možnost, jak spojit zálibu s navštívením zámeckého areálu, popisuje Jitka Slezáková z Muzea regionu Valašsko. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je od 1. října 2012 otevřen pouze o víkendech, a to od 9 do 16 hodin, mimo tuto dobu jen po předchozím objednání. Zámecký park je otevřen denně od 8 do 20 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Alena Lysá, muzeumvalassko.cz, Tel.: ,

4 Všesvatský jarmark v Rožnově pod Radhoštěm října 2012 Program pátek hod. - oficiální zahájení strarostkou města Rožnov pod Radhoštěm Markétou Blinkovou a rožnovským farářem P. Kamilem Obrem, zpívá pěvecký sbor Juventus Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm hod. - cimbálová muzika Valašské peklo hod. - vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější podzimní květinovou vazbu hod. - cimbálová muzika Valašské peklo hod. - hudební skupina Jackye hod. - hudební skupina Astmatic Program sobota 20. října hod. - oficiální zahjení hod. - cimbálová muzika Javořina hod. - dechová hudba Bystřičanka z Valašské Bystřice Po oba dny množství prodejců nabízí tradiční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky, množství občerstvení a mnoho dalšího. Součástí jarmarku je i soutěž o Nejkrásnější podzimní květinovou vazbu s následnou dražbou a předáním jejího výtěžku zástupcům Domova Kamárad a občanského sdružení Iskérka. Zašovské noviny 10/2012 Obecní knihovny Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti O poklad strýca Juráša Cesty za dobrodružstvím pro děti od 6 do 15 let. Témata k psaní jsou více než inspirativní - dobrodružství všeho druhu: - Prázdninová dobrodružství - Můj tak trochu napínavý a trochu dobrodružný příběh, třeba z prázdnin. Prázdniny ve světě fantazie. - Dobrodružství s knížkou - Knížka dobrodruha. Putování s oblíbeným autorem. - Dobrodružství ve světě fantasy - Dračí vajíčko aneb řekni nám svůj příběh. Výlet do vesmíru a setkání s meziplanetárními bytostmi - Dobrodružství se zvířaty - Tajemné putování se zvířátky. Dobrodružství s mým oblíbeným zvířátkem. Z této široké škály si mohou vybrat mladí autoři při tvorbě svého díla, které může být zpracováno formou prózy, poezie, dramatu či komiksu. Uzávěrka soutěže je Soutěžní práce je nutno opatřit titulní stanou s potřebnými údaji - jméno a příjmení autora, třída, věk, adresa, název zvoleného tématu, telefonický kontakt, název školy (ke stažení na kde získáte i více informací o soutěži). Příspěvky se odevzdávají elektronicky (na nosiči nebo em) nebo v psané formě v knihovně v Zašové nebo ve Veselé Vašemu knihovníkovi. Nejlepší práce postoupí do okresního a krajského kola. Literární soutěž je součástí projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Kde končí svět. KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (říjen - listopad) Jak dobře známe Česko Vtipy, vtípky, srandičky Hraje paní Marta...veselé odpoledne Co je úcta a zdvořilost...

5 Zašovské noviny 10/2012 Oslava 15. výročí založení Klubu důchodců v Zašové V pondělí 24. září 2012 si naši důchodci připomínali 15. výročí založení Klubu. Tento den jsme si zpestřili tím, že jsme si zajeli do Wellnesu ve Velkých Karlovicích a osvěžili se v termálních bazénech. Počasí bylo krásné, a tak jsme si užili pěkný, slunečný den. Vlastní oslavu Klubu jsme měli ve středu 26. září v našem Klubu. Dokonale jsme si připravili nejen klubovnu, ale i celý odpolední program. Slavnostní zahájení s přípitkem uvedla vedoucí našeho Klubu, paní Martinková, která pozorně sledovala průběh oslavy. V krátkém proslovu připomněla činnot Klubu od jeho vzniku v roce 1997 až do součastnosti. Našimi hosty byl místostarosta pan Jiljí Kubrický, který byl potěšen činností našeho Klubu. Našim hostem byl i náš pan farář, Otec Jiří. Ve svém proslovu ocenil činnost našeho Klubu a popřál nám vše dobré. Velkým překvapením odpoledne bylo vystoupení našich děvčat, která si vytvořila program s módní přehlídkou. Modely byly předvedeny na úrovni opravdových modelek - byla to skvělá zábava. K programu přispěl i pan Žemla připomenutím výročí známých osobností. I pan Jurečka, který stál u zrodu Klubu, vyprávěl o vzniku Klubu a o jeho činnosti. Závěrem oslavy jsme poděkovali všem hostům i našim členům za hojnou účast a popřáli jsme jim vše dobré. Ráda bych pozvala i ostatní důchodce, kteří váhají a mají i obavy, ať vezmou odvahu a přijdou mezi nás. Rádi uvítáme všechny důchodce mezi sebe a vytvoříme ještě větší kolektiv. Stačí přijít ve středu odpoledne do Klubu a my se už o vás postaráme. Tak se na vás těšíme.! 5 Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci na Slovensku Za Klub seniorů Rožnov byla přítomná p. Slováčková, která ocenila činnost našeho Klubu a popřála nám všem pevné zdraví a dlouhé trvání. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na pohoštění, zpěv, veselou a přátelskou atmosféru. O tu se postarala s harmonikou naše Marta Porubová. Za zpestření zábavy jí děkujeme. Ve středu 5. září brzo ráno se naši důchodci společně s Klubem seniorů z Rožnova vydali na celodenní výlet na Slovensko do oblasti Kysúc. První zastávkou byla Oravská Lesná, kde jsme si prohlédli železnici, postavenou ještě v době první světové války. Svést se zajímavým vláčkem a pokochat se nádhernou přírodou byl pro nás opravdu pěkný zážitek. Taky jsme se zastavili v Nové Bystrici u nádrže s vodou, která zásobuje pitnou vodou Čadcu a okolí. Cílem našeho výletu bylo se podívat ve Staré Bystrici na nový krásný orloj jediný, který je na Slovensku řízený počítačem. Je to opravdu skvost a chce to samozřejmě vidět.

6 Obdivovali jsme obec Stará Bystrica, náměstí i okolí, které je moc pěkně upraveno a je vidět, že o pořádek a čistotu je tady postaráno. Navštívili jsme i obec Hrčava, došli jsme k místu, kde se setkávají tři státy Česko Slovensko Polsko. Po dobré večeři v malé hospůdce jsme se připravovali na cestu domů. I když Kysuce nejsou bohatým krajem, lidé tady žijí skromným životem, dojíždějí daleko za prací, jsou ale spokojení a šťastní. I my jsme se ve večerních hodinách spokojení s novými zážitky vraceli zpět do svých domovů. Zašovské noviny 10/2012 areálu termálních lázní uspokojí i náročného strávníka. Od roku 2008 si těchto výhod užilo 831 klientů, kterým pobyt pomohl léčit neduhy, nebo si alespoň odpočinuli v příjemném prostředí. Všichni jsme dokázali dobře reprezentovat naši obec Zašovou a Valašsko. Stali jsme se tak oblíbenými hosty, kterým se stále v rámci možností vychází vstříc a za to patří poděkovat všem dosavadním účastníkům zájezdů. Za Klub důchodců Zašová Svatopluk Nepala Za Klub důchodců Emília Martinková Termální lázně Mezökövesd Maďarsko V Maďarsku jsou centry cestovního ruchu hlavní město Budapešť a blízké jezerní plošiny se spoustou termálních vřídel. Největší část země zaujímá uherská nížina na východ od Dunaje. Dunaj je nejdůležitější vodní tepnou, nejdelší řekou protékající územím Maďarska je však Tisa. Na severu, na hranicích se Slovenskem jsou středohory s výškou okolo 1000 m nad mořem. Na jihu se táhne Pécská vrchovina. Nás však zaujala termální vřídla s léčivými účinky. Proto jsme v roce 2008 ve spolupráci s Klubem důchodců v Zašové kontaktovali cestovní kancelář MERCURIUS PLUS Mezökövesd Zsóry. Tyto termální lázně se nacházejí asi 7km od města Mezökövesd, na hlavním dálničním tahu Budapešť Miškolc. Příznivé složení minerálních solí a vhodná teplota vody pomáhají léčit degenerativní onemocnění kloubů a zad v chronickém stádiu. Teplá voda pomáhá proti chronickým bolestem svalstva a také je doporučována ortopedickými klinikami k rehabilitaci po ortopedických operacích. Z dalších účinků lze upozornit na příznivé protirevmatické účinky, zlepšení krevního oběhu, dýchání, přispívá ke zvýšení zažívacích schopností a v neposlední řadě zvýšená koncentrace sirných solí léčí i kožní nemoci psoriázy. Šestidenní pobyt, který jsme zvolili, je podle názorů většiny účastníků zájezdů optimální nejen pro léčebný pobyt, ale i z finančních důvodů (levnější vstup za 5denní pernamentku). Pro zpestření pobytu účastníků zájezdu pořádáme půldenní zájezdy do nedalekých termálních lázní ve skalním masivu Miškolc Tapolca. V sobotu pak navštěvujeme místní trh v Mezökövesd. K příjemnému pobytu přispívá i ubytování ve zděných domcích se zahrádkami, nedaleko od vstupu do areálu termálních lázní. Široký výběr levné stravy a dobrého vína v kioscích přímo v Důchodci ze Zašové na Hukvaldech Ve čtvrtek 13. září jsme vyrazili na celodenní výlet do rodného místa Leoše Janáčka, na Hukvaldy, kde se narodil a žil. První zastávkou našeho výletu byl Šmirakův mlýn v Kozlovicích. Tento skvost moc lidí nezná, chce to se tady zastavit a prohlédnout si volně přístupný mlýn z 16. století stojí to za to. Druhou zastávkou byl dům, kde Leoš Janáček trávil svůj volný čas. Prohlédli jsme si v domě tři místnosti a věci denní potřeby, vše jak tady žil. Prošli jsme si náměstí v Hukvaldech, hospodu, do které chodil i stůl, kde sedával. Nezapomněli jsme se zastavit v blízkém pivovaru a ochutnali jsme pivo z českých produktů. Pivo bylo jak světlé, tak i tmavé, dokonce i 14stupňové. Taky jsme se zastavili na dobrý a chutný oběd a spokojení jsme se vrátili domů. Už se těšíme a plánujeme další společný výlet. Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Kulturní dům ve Veselé je již PADESÁTNÍK Bude tomu právě padesát let, kdy 10. listopadu roku 1962 byl kolaudován a slavnostně otevřen Kulturní dům ve Veselé. V kulturním domě byla uskutečněna Martinská hodová zábava, pod patronací všech složek obce a hlavně hasičů ve Veselé. Sál praskal ve švech, řada občanů a hostů se na zábavu pro nedostatek místa ani nedostala. Patřím mezi starší občany obce a jako účastník téměř všech akcí spojených s výstavbou tohoto kulturního stánku, zavzpomínal jsem a vzešly tak tyto mé postřehy a vzpomínky. Naše obec měla po válce jen dvě společenské budovy pro možnost shromáždění, konání společenských akcí, a to pohostin-

7 Zašovské noviny 10/2012 ství u p. Bardoně ve středu obce a U Porubů v blízkosti kostela. Po roce 1950 pohostinství U Porubů zaniklo. Obecní úřad ve Veselé musel tuto situaci řešit. Vzešla proto myšlenka postavit kulturní dům jako víceúčelovou budovu pro kulturní a společenské vyžití občanů a mládeže naší obce. Protože obec neměla dostatek finančních prostředků, bylo rozhodnuto stavbu provést formou akce Z tj. za vydatné pomoci spoluobčanů brigádnicky zdarma. Nutno podotknout, že v tomto období byl nedostatek stavebního materiálu, nedostatek pracovních sil, většina občanů byla zaměstnána a pracovalo se i o sobotách. Výkopové práce byly započaty Výkopy se prováděly ručně, tak jako ostatní práce na budově. Na stavbě byla jen stará míchačka, často poruchová. Nebyl zde výtah, materiál se nosil ručně po šikmých tretnách rampách. Kámen do základů se vynášel z řeky Bečvy, koňskými povozy byl materiál dopraven ke stavbě. Pro cihly se jezdilo koňskými potahy do cihelny v Hrachovci. Cesta ke kulturnímu domu byla nezpevněná, někdy se cihly vysypaly dolů pod svahem u trafostanice a pak se ručně podávaly šupovaly až ke stavbě. Zde pomáhali i děti a mládež, což dokumentují dobové fotografie, zachycující průběh stavby. Štěrkopísek byl získán na pozemcích pana Zuzaňáka v rovních u Bečvy, dřevo pak u obecního lesa nad kostelem. Tesaři z Veselé tesali celou vazbu, stropní trámy, ručně tesačkami v prostranství před hasičskou zbrojnicí. Většina stavebních prací, jako byla betonáž základů, zdění, omítky, dlažby, krov, stropy, instalace a podobně prováděli občané naší obce dle profesí. Zcela výjimečné specifické práce byly zadány firmě za úplatu. Nezmínil jsem se ještě o tom, jak měl KD vypadat. Měl být přízemní a s jevištěm, bez pohostinství. Pro nedostatek peněz, bylo upuštěno od části stavby jeviště. Naproti tomu bylo rozhodnuto severní část budovy vedle sálu zvednout o další podlaží tak, aby zde byly prostory pro kanceláře obecního úřadu. Do té doby byl OÚ umístěn v jedné malé místnosti v hasičské zbrojnici. V roce 1963 byla zahájena přístavba pohostinství ke KD. Kulturní dům byl stavěn za velmi ztížených podmínek jak materiálových, tak také finančních a při nedostatku pracovních sil. Proto i jeho dispozice byla postupně upravována dle shora uvedených podmínek až do dnešní podoby. Kulturní dům byl centrem kulturního dění naší obce. Probíhali zde taneční zábavy, veřejné schůze, dětské dny, svatební hostiny, cvičení aerobiku, hrál se zde stolní tenis, uskutečnily se zde volby, prostory využívá OS Ráj, důchodci aj. Je právem majetkem našich spoluobčanů, je v něm zúročena lidská práce, prováděna většinou zdarma. Proto se stal symbolem pospolitosti, místem sousedského sbližování, přátelstvím a vzájemné občanské soudržnosti. Co říct závěrem? Záměrně jsem neuváděl jména těch, kteří se svou měrou podíleli na tomto díle, abych někoho neopomenul. Dík patří všem těm, kteří přiložili ruku k dílu od představenstva Obecního úřadu ve Veselé, členům stavební komise, řadovým spoluobčanům. Zvláště chci vyzvednout velkou pomoc důchodců, také dětí a mládeže. Je teď na Obecním úřadě v Zašové, aby přihlédnul k této situaci a věnoval patřičnou pozornost zvelebování tohoto kulturního zařízení. Kulturní dům bude vyžadovat řadu stavebních úprav. Je potřeba vyměnit vadné konstrukce, zateplit budovu, zpevnit stropy, vyměnit krytinu a další stavební úpravy. Nabízí se i možnost provedení přístavby jeviště tak, jak bylo uvažováno v původních záměrech. Do další padesátky přejeme Kulturnímu domu ve Veselé, aby i nadále sloužil pro blaho občanů, byl důstojně využíván a udržován. Zavzpomínal občan z Veselé Ing. Zdenék Palát Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 8. pokračování. ROK Letos má dechovka smlouvu na 9 plesů. O sobotách hrajeme na plesech, každý pátek na výročních schůzích JZD. Za tento rok měla dechovka 36 her mimo pohřby, těch bylo asi 15. Na mnoho míst účinkování se opakovaně vracíme a objevují se i nová. Některé příležitosti se opakují až po letech, třeba ve spojitosti s výročími vzniku obcí nebo hasičských sborů. My čtyři členové Akordu - Špůrek, Baroš, Zvoníček a Šnajdrová - připočítáváme dalších 25 her za rok. Bylo to náročné, ale byli jsme mladí. Mně, nejstaršímu, bylo 44 a ostatní byli o 10 let mladší. V srpnu 1982 se účastnila malá dechovka povinné přehrávky ve složení 11 muzikantů, 3 zpěváci a vypravěč. Vystoupila pod názvem Valašská kapela. Velká dechovka, Zašovjanka, už k přehrávkám nešla, a tak právně přestala existovat. To byl začátek možnosti, abychom pro malou, tzv. televizní dechovku, mohli začít užívat název Zašovjanka. Dojde k tomu ale až za několik let. Na jaře toho roku na delší dobu onemocněl trumpetista Josef Špůrek (1943), ve skupině doprovodů ho nahradil Tomáš Borovička (1960) na trombon. Po jedenácti letech jsem se vzdal funkce předsedy Osvětové besedy, je toho na mě moc. ROK Plesová sezóna byla opět bohatá a někomu jsem jsem musel dokonce vystoupení odříct, protože se nám křížily termíny. Ovšem poprvé za 14 let, co dělám kapelníka, nehrajeme na plese zašovským lidovcům. Asi proto, že se zhoršila ekonomika plesů nesmí se totiž chodit s pozvánkami po dědině. V lednu 1983 se v Ostravské televizi natočil náš čtvrtý pořad a konferoval ho Josef Kobr. Autorem scenáře O muzikantech Porubjácích byl František Hanus, ale většinu podkladů jsem mu dal já. Zašovjanka v tomto pořadu měla název Valašská kapela. Název měl vyjadřovat jakousi jedinečnost v jejím pojetí hrát valašské písničky dechovkou. Masopust v tom roku pro nás skončil pochováním basy v Olšovci u Hranic. Podle poznámek v kronice z toho roku nás těšilo, že se vracíme už poněkolikáté ke stejným pořadatelům. Složení Zašovjanky alias Valašské kapely v tom období bylo následující: klarinety - P. Špůrek, M. Semančík, křídlovky - J. Brhel, A. Skýpala, tenory - J. Baroš, V. Zvoníček, doprovod J. Baroš, J. Kosek, J. Škabraha, tuba - J. Urbanec, bicí J. Muric, zpěv - A. Nováková, M. Šnajdrová, J. Foltýn z Branek, vypravěč - J. Hrtáň

8 z Ústí u Vsetína. V aranžmá valašských písniček od Fr.Trnky má stěžejní úkol B-trubka a kvůli dlouhodobé absenci J. Špůrka musím v obsazování stále impronizovat. Při samotném nahrávání čtvrtého televizního pořadu tento part hrál kapelník Teslačky Gabriel Zavičák. Vojančení v posádce Val. Meziříčí a následné přiženění Jožky Škabrahy do Val. Meziříčí velmi příznivě přispělo k hráčskému obsazení Zašovjanky - Valašské kapely. J. Škabraha měl řadu pozitivních charakteristik a zanedlouho nahradil na 1. křídlovce J. Brhla. Jarda Brhel inklinoval k malé, lépe placené hudební skupině, a stal se kapelníkem Horňanky. J. Brhel ve funkci zástupce kapelníka Zašovjanky očekávání, že bude stabilizátorem v kolektivu, nenaplnil, je jen výborný muzikant, tolik ze záznamů v kronice dechovky v tom roku. Po odchodu Jardy Brhla se do funkce 1. křídlováka rychle zapracoval Jožka Škabraha a život muziky mohl jít dopředu. V tom roce 1983 došlo i ke změně na pozici tenoristy, neboť se naboural a dlouho marodil Jan Baroš. Ve vojenské posádce Val. Meziříčí byla zásluhou Fr. Sedláka dlouhodobě stabilizována posádková hudba. Navázal jsem spolupráci s náčelníkem posádky, který měl pro venkovskou dechovku pochopení a muzikanty na výpomoc nám uvolňoval. Tak se stalo, že na tenor s námi začal hrát absolvent vojenské konzervatoře, Jan Kratina, který se posléze stal kapelníkem posádkové hudby. Díky němu jsem si od vojáků půjčoval i další hráče. Po J. Škabrahovi byl Jan Kratina další vynikající posilou. Jan Baroš po uzdravení zlomené nohy hrál nějakou dobu na bicí. V roce 1983 měla dechovka 43 vystoupení mimo obec, dále odehrála pohřby v Zašové, ale těch bylo míň. Lidé se mají dobře, nechce se jim umírat, pravíval strýček Ruda Juříček (1910), občas hostující heligonista ze Zubří, vždy absolutně spolehlivý. ROK Začínáme doslova nabitou plesovou sezónou.v letošní plesové sezóně velmi přispělo k rozšíření repertoáru aranžmá tanečních skladeb pro dechovku od Jar. Cirgla z Chomutova. Plesy měly dobrou společenskou i hudební úroveň. Zašovjanka jako jeden kolektiv hrála dva hudební žánry. Dechovku v bruncleku, jazz s motýlkem. První ples v tomto roku byl ve Znojmě - Novém Šaldorfu. Pozval nás můj spolužák z vysoké školy, který tam bydlel. Poprvé na plese jsme hráli také v Podhradní Lhotě, potřetí v Pržně, po delší době opět na valašském bále ve Val. Meziříčí, který však pořádají ženy. Pěkně bylo na zahrádkářském plese ve Střelné, podruhé jsme hráli na mysliveckém v Kelči. Velice jsme se líbili v Zubří. Velký ples byl také v Kysuckém Novém Mestě, naproti tomu malý sál, ale natřískaný bál byl v Třanovicích. Na výroční schůzi družstevníků jsme hráli v tom roku v JZD Střítež n. Ludinou, JZD Náklo u Olomouce, JZD Velká Bystřice, JZD Jeseník. Z průmyslových firem jmenuji např. Cementárny Štramberk, OPOP Val. Meziříčí a Nábytkáře Val. Meziříčí. Deset let ekonomického celku slavilo v květnu 1984 také JZD Vsetín. Při kácení máje jsme hráli v Malhoticích, byli jsme přitom, když JZD Lešná získalo Rudý prapor. V červnu byla akce v Rudině na Slovensku a hasičům ze Zubří jsme i s Fr. Hanusem pomohli oslavit 90 let trvání ČSPO Zubří. Stihli jsme odehrát i červnovou noc v Rakově. Po krátké přestávce jsme v červenci opět hráli v Mořkově na koupališti, na Anenské pouti v Podhradní Lhotě a již druhým rokem na Třanovském létě. Výjimečnou a zatím zcela ojedinělou akcí toho roku byl zájezd kapely do Vysokých Tater na oslavy SNP, které se konaly srpna Na tuto akci po mnoho let jezdívala zuberská dechovka pod vedením L. Slováka. On však byl kolektivem muzikantů odvolán z funkce kapelníka a tuto akci, která doposud probíhala především v jeho režii, nabídl nám, Zašovjanům. Měl jsem z toho obavu, a tak jsem se rozhodl jednat s pořadateli nejdřív osobně. Zubřané tam jezdili jako velká Zašovské noviny 10/2012 dechovka a my jsme byli malá dechovka se zcela jiným repertoárem. Vypravil jsem se proto na tři dny s rodinou do Tater, abych osobně poznal pořadatele, jejich požadavky, a potom rozhodl, jak na tuto nabídku zareagujeme. Podepsal jsem smlouvu na pětidenní pobyt ve Vysokých Tatrách s povinností denně hrát dvouhodinový promenádní koncert ve Starém Smokovci pro rekreanty v programu Kulturné léto. Druhou povinností bylo zahrát hymny a smuteční program při památníku SNP. Rodinní příslušníci jeli s námi, a tak to bylo ideální spojení užitečného se zábavným. Zpěvák Jaromír Foltýn se 25. srpna 1984 ženil a pobyt v Tatrách prožil jako líbánky. Byli jsme vlastně na dovolené a při tom jsme hráli. Pořadatelům jsme se líbili a už při prvním odjezdu z Tater jsme se dohodli, že za rok přijedeme na Slovensko znovu. Hned po návratu z Tater jsme 1. září hráli na výročí hasičů v Prlově, 8. září na dožínkách v Poličné, 9. září v Havířově na akci Havířov v květech, 14. září v ČSAD Vsetín na oslavě 35 let závodu, 22. září v ČSD Val. Meziříčí na oslavě 100 let trati Hranice Val. Meziříčí, 10. listopadu v STS Val. Meziříčí, v Podlesí při udělování Rudého praporu, 23. listopadu v JZD Dub na Moravě pro důchodce JZD, 13. prosince v Národním domě Olomouc pro důchodce JZD Hněvotín, 19. prosince ve Vsetíně na akci Vsacan pro důchodce JZD okresu Vsetín. Lidovým vypravěčem byl v tom roce hlavně Staňa Vlk ze Zubří. Josef Hrtáň se vymlouval, že je ohleděný, ale pro nás byl vždy špica. Tento rok vzpomínání ukončím vzpomínkou na Emila Janiše Es-trumpeťáka, spolehlivého muzikanta, ochotného udělat i něco víc než jen hrát. Dělal nám ozdobné mosazné spony na krojové klobouky, a tak máme každý na Emila trvalou vzpomínku. Byl to můj první muzikant, který odešel. Zemřel ve věku 57 let. KDU-ČSL Zašová V den distribuce tohoto vydání Zašovských novin by už měly být známy výsledky voleb do krajských zastupitelstev i do třetiny Senátu. Chceme poděkovat všem, kdo si ze skutečně široké nabídky volebních stran vybrali kandidátku KDU-ČSL. Děkujeme také Jiljovi Kubrickému, který na této kandidátce odhodlaně reprezentoval nejen naši místní organizaci, ale svým způsobem i celou obec. Současně upozorňujeme, že se blíží datum letošní termín našeho tradičního podzimního zájezdu do Blatnice pod Sv. Antonínkem. Bližší informace budou včas zveřejněny ve vývěskách a na našem webu Mezinárodní den seniorů Výbor MO KDU-ČSL Zašová RŮZNÉ Dne 1. října se konal mezinárodní den seniorů, tento den mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři. Senioři jsou bohužel považováni za pasivní a

9 Zašovské noviny 10/2012 neaktivní osoby a jsou vnímáni více jako přítěž než přínos. Tak tomu ale nemusí být. Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku a díky svým zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti. Cílem oslavy svátku je zviditelnění skupiny seniorů v české společnosti a podpora jejich aktivního života. V případě zájmu o bližší informace využijte nově zřízené internetové stránky www. svateksenioru.cz, kde se bezesporu dozvíte více informací o tomto novém svátku. Ráda bych touto cestou popřála všem našim starším občanům mnoho zdraví a energie pro další aktivity. Nově otevřené rehabiliční centrum Obec Zašová Vás zve do nově otevřeného rehabilitačního zařízení ve Sportcentru (od ). Nabízíme Vám: - finskou saunu - whirpool - rekondiční a regenerační masáže - místnost pro odpočinek a regeneraci těla Bc. Kristýna Dobiášová Ceník vstupného Sauna Whirpool Sauna + Whirpool Masáže od 120 Kč 40 Kč 150 Kč 100 Kč Charita Val. Meziříčí, středisko Rožnov p. R. ve spolupráci s Diakonií Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil Provozní doba Středa Ženy Pátek Muži Sobota Společná Výhody saunování - má výborné preventivní účinky - posiluje obranyschopnost organizmu a zvyšuje imunitu - zbavuje tělo zplodin látkové výměny pocením přes pokožku - uvolňuje cesty dýchací, uvolňuje svaly, pomáhá při bolestech kloubů - pozitivně působí na psychiku SBÍRKA SE USKUTEČNÍ : ve dnech: listopadu 2012 v čase: 8: 00 17:00 hod; v sobotu: 8:00 12:00 místo: nádraží ČD Rožnov VAGON (naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží) kontakt: Jan Lušovský Děkujeme za Vaši pomoc. Správné saunování ve finské sauně - Před vstupem do potní místnosti se důkladně osprchujte a pořádně osušte. - Dobu saunování si volte podle sebe, tělo se však musí dokonale prohřát až do hloubky. Doporučujeme 8-12 minut. - V sauně si můžete zvlhčovat vzduch vodou nalitou na rozpálené

10 10 Zašovské noviny 10/2012 kameny. - Po dokonalém prohřátí se zchladíte ve studené vodě. Ideální je ponoření do bazénu, ale můžete se ochladit i pod sprchou. - Po ochlazení relaxujte na lehátku v odpočívárně s pokojovou teplotou asi 15 minut. - Tento proces opakujte maximálně třikrát. Pronajmu byt 3+1 v Zašové (bytovky). Tel. číslo Nadídka zaměstnání: Práce ve wellness centru - Rožnov pod Radhoštěm vedlejší činnost / hlavní činnost Požadujeme: bezúhonnost samostatnost min. 10 hodin času týdně věk min. 18 let Pro více informací volejte (p. Mechl) nebo (p. Janoušková) INZERCE Nabízíme: uplatnění v mimořádně lukrativním oboru flexibilní pracovní dobu dle Vašich představ možnost profesního i osobního růstu nezávislost, atraktivní příjem podpora a vedení osobním poradcem V případě zájmu kontaktujte na: tel.: Finanční poradenství JINAK Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování, zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních? Obraťte se na náš bezplatný konzultantský servis. Tomáš Melichařík Consultant Palackého Valašské Meziříčí mobil: Dům služeb Dietologická poradna Bechná Iveta tel Kadeřnictví Schwarzová Pavla tel Kosmetika Davidová Dana tel Pedikúra Dianová Marcela tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Kristýna Dobiášová, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/74 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 Aktualizováno ke dni: 19.12.2013 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní

Více

2/2008 10.6.2008 JAK DÁLE POKRAČUJEME

2/2008 10.6.2008 JAK DÁLE POKRAČUJEME 2/2008 10.6.2008 Vážení spoluobčané, druhé číslo našeho nepravidelného zpravodaje Veselský Ráj je na světě. Změnili jsme ústředí logo, které by mělo lépe vystihnout náš region. Navrhl a nakreslil jej veselský

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více