BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory"

Transkript

1 BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ 12V: BS40 1

2 [ČESKY] DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím nabíječky si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokyny uvedené v návodu pak přísně dodržujte. VÝSTRAHA Nabíječka je určena pro nabíjení 12V olověných akumulátorů s kapacitou 2Ah až 140 Ah. Nabíječku lze nicméně použít i pro udržování baterií s kapacitou až 210 Ah. Před použitím nabíječky si vždy ověřte parametry uvedené výrobcem zařízení. Během nabíjení se mohou z akumulátoru uvolňovat výbušné plyny. Akumulátor nabíjejte v dostatečně větraném prostoru a mimo dosah otevřeného ohně či jisker. Není určeno k venkovnímu použití. Nevystavujte nabíječku působení deště, sněhu nebo kapalin. Nabíječka je určena VÝHRADNĚ k nabíjení olověných akumulátorů (s parametry a napětím dle tabulky s technickými parametry). Ujistěte se, že jste zvolili správný typ akumulátoru. Nenabíjejte určitý typ akumulátoru režimem určený pro odlišný typ akumulátoru. (Např.: nenabíjejte gelový akumulátor pomocí režimu pro nabíjení kalciových akumulátorů.) Dojde k poškození akumulátoru. Před připojením nebo odpojením nabíječky k akumulátoru vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu nabíječky ze zásuvky 240 V. Napájecí síť musí splňovat požadavky platné místní legislativy. Akumulátor obsahuje žíravou kyselinu. V případě styku kyseliny s kůží či očima postižené místo okamžitě omyjte vodou. Akumulátor při nabíjení položte na rovnou plochu. Nikdy nenabíjejte zamrzlý akumulátor. Nikdy nenabíjejte poškozený akumulátor. Při nabíjení nikdy nepokládejte nabíječku na akumulátor. V okolí nabíjené baterie se pohybujte velmi opatrně a zamezte pádu kovového nářadí na baterii. V opačném případě může dojít k jiskření, zkratování akumulátoru či jinému elektrickému jevu, při kterém hrozí riziko výbuchu. Při práci s olověným akumulátorem si sundejte všechny osobní kovové předměty, např. prstýnky, náramky, řetízky, hodiny aj. V blízkosti akumulátoru či motoru NIKDY nekuřte a nevytvářejte jiskry či nezapalujte otevřený oheň. Nenabíjejte jednorázové akumulátory. Před údržbou či čištěním vždy vytáhněte zástrčku nabíječky z napájecí sítě, předejdete tak možnému úrazu elektrickým proudem. Riziko úrazu také snížíte vypnutím vypínače. 2

3 Sadu pro nabíjení olověných akumulátorů nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi, které nejsou schopny porozumět pokynům uvedeným v tomto návodu, pokud nejsou pod přímým dohledem osoby, která je seznámena se správnou obsluhou nabíječky. HLAVNÍ FUNKCE: Automatická nabíječka 12V akumulátorů se 7 fázemi nabíjení Snadná obsluha: Obsluha nabíječky je velmi snadná a nevyžaduje žádnou předchozí praxi. Plně řízená mikroprocesorem Režim nabíjení kalciových akumulátorů: Vhodný pro nabíjení kalciových akumulátorů, které jsou zcela vybité a vyžadují vyrovnávací nabíjení pro regeneraci elektrolytu a dobití na plnou kapacitu. Režim oživování: Slouží k oživení opotřebených akumulátorů a ke zvýšení životnosti a výkonu akumulátoru Vysokofrekvenční impulzy Pulzní nabíjecí výstup po celou dobu nabíjení Řízení času nabíjení Volitelný nabíjecí proud (1A, 2A, 4A) Vhodná pro nabíjení všech typů olověných akumulátorů - volitelné režimy (kalciový, konvenční, zapouzdřený, mokrý, gelový) Snadná a bezpečná obsluha: Plně automatická a bezjiskrová Automatické nabíjení: Po zapnutí spustí nabíječka automaticky nabíjecí režim. Nabíječku můžete ponechat bez dozoru, aniž byste se museli bát přebití akumulátoru. Nabíječky Pro-Smart značky BS jsou vhodné pro nabíjení většiny 12V autobaterií, lodních akumulátorů a akumulátorů s hlubokým cyklem: Pomáhají regenerovat vybité nebo sulfátované akumulátory. Ochrana proti zkratu: Nabíječka se automaticky vypne, pokud dojde ke zkratu, takže nedojde k poškození zařízení. Ochrana proti obrácené polaritě: Nabíječka se automaticky vypne, pokud dojde k opačnému zapojení kabelů, takže nedojde k poškození zařízení. Nikdy akumulátor nepřebíjejte. Zátěžové kabely Výstupní konektory odolné proti korozi Včetně výstupních svorek a kroužků: Nabíječka je vybavena propojovacím kabelem s rychlospojkou a dvěma druhy konektorů, tj. krokodýlovými svorkami a kroužky. Kruhové svorky jsou vhodné pro trvalé připojení nabíječky k akumulátoru. Můžete připojit kabel k akumulátoru, odpojit jej, když se chystáte s vozidlem vyjet, a po návratu opět jednoduše zapojit kabel zpět do nabíječky. 3

4 AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ SE 7 FÁZEMI: Nabíjení se skládá ze 7 následujících fází: o Oživování: Oživuje sulfátovaný akumulátor pomocí vysokofrekvenčních impulzů. o Softstart (tzv. měkký start): Zvyšuje životnost akumulátoru jemným najetím nabíjecího proudu. o Hromadné nabíjení: Snižuje dobu nabíjení pomocí maximálního nabíjecího proudu při stanoveném napětí. o Absorpční nabíjení: Zajišťuje plné dobití akumulátoru bez přebití. o Vyrovnání (pouze v režimu kalciového akumulátoru): Odstraňuje stratifikaci kyseliny a vrací hodnotu kyselinoměru na plnou hodnotu. o Test akumulátoru: Prověří, zda je akumulátor plně nabitý. o Plovoucí režim: Slouží k udržení 100 % nabití akumulátoru. TEPELNÉ A BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY: Nabíječka je vybavena 4 druhy ochran: OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ: Nabíječka BS40 obsahuje elektronický obvod, který ji chrání před přetížením a přehřátím. Pokud dojde k přehřátí nabíječky, nabíječka na chvíli přeruší nabíjení. Poté, co se teplota nabíječky sníží, přejde nabíječka zpět do běžného nabíjecího režimu. OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ: Nabíječka je vybavena polovodičovým přerušovačem obvodu, který se při přetížení rozepne. K této situaci může dojít, pokud se pokoušíte nabíjet zcela vybitý nebo příliš sulfátovaný akumulátor. Po rozpojení přerušovače přeruší nabíječka na krátkou dobu nabíjení, a poté se vrátí zpět do nabíjecího režimu. Dioda nabíjení zhasne a rozsvítí se až po obnovení nabíjení. Pokud k přetížení došlo z důvodu externího zatížení, před pokračováním nabíjení tuto externí příčinu odstraňte. OBRÁCENÁ POLARITA: Nabíječka je vybavena ochranou proti opačnému zapojení a proti zkratu. Pokud při zapojení svorek dojde ke zkratu nebo obrácené polaritě (při opačné polaritě svítí ČERVENÁ DIODA), vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky a přepojte svorky na akumulátoru. OCHRANA PROTI ZKRATU: Nabíječka je vybavena ochranou proti opačnému zapojení a proti zkratu. Pokud při zapojení svorek dojde ke zkratu nebo obrácené polaritě (při opačné polaritě svítí ČERVENÁ DIODA), vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky a přepojte svorky na akumulátoru. Nabíječka je vybavena polovodičovými chrániči jak na vstupní, tak na výstupní straně (jedná se o spolehlivější formu ochrany v porovnání s nespolehlivými bimetalovými vypínači). Chránič se při závažné poruše, např. v případě zkratování výstupních kabelů během nabíjení, po úderu blesku apod., trvale rozepne. 4

5 TYPY AKUMULÁTORŮ A JEJICH KAPACITA: Vhodná pro nabíjení všech typů olověných akumulátorů - volitelné režimy (kalciový, konvenční, zapouzdřený, mokrý, gelový) Nabíječka je vhodná pro nabíjení KALCIOVÝCH, AGM/MORKÝCH NEBO GELOVÝCH akumulátorů. o Před zapojením nabíječky do napájení a před připojením svorek kabelů k akumulátoru musíte na nabíječce zvolit příslušný typ akumulátoru. 12voltový výstup Kapacita akumulátoru: o Následující maximální hodnoty kapacity v Ah slouží pouze pro informaci; některé akumulátory mohou používat vyšší nabíjecí proud. Při nabíjení malých akumulátorů si vhodnost nabíječky ověřte v technické specifikaci výrobce akumulátoru. Nabíjecí proud 1A 2A 4A Nabíjení 2-40Ah 4-80Ah 8-140Ah Udržování 2-60 Ah 4-120Ah 8-210Ah ELEKTRICKÉ DÍLY: Balení obsahuje: Napájecí kabel: o 1,80 m s vidlicovou zástrčkou Nabíjecí kabel: o 1,2 m s rychlospojkou Prodlužovací kabel 1: o 60 cm se svorkou Prodlužovací kabel 2: o 90 cm s kroužkem PARAMETRY PROVOZNÍHO PROSTŘEDÍ: Provozní teplota: 0 až 40 C Skladovací teplota: -25 až 85 C Rozsah provozní vlhkosti vzduchu: 0 až 90 % rel. vlh. TECHNICKÉ PARAMETRY: Číslo dílu Typ Rozsah napájecího napětí Vstupní frekvence Výstupní proud Typy olověných akumulátorů BS40 Pro-Smart V 50/60 Hz 1A, 2A, 4A při 12V GELOVÝ, AGM/MORKÝ, KALCIOVÝ 5

6 POKYNY NABÍJENÍ: Výchozí podmínky nabíjení >1.5V Jmenovité napětí 13.5V Výstupní napětí při absorpčním napájení Automatické vyrovnávání - Výstupní nabíjecí napětí 14.1/ 14.4/ 14.7V Gelový/zapouzdřený, 16,2 V mokrý/kalciový (pouze u kalciových akumulátorů) Výstupní napětí plovoucího 13.4/ 13.5/ 13.6V režimu Gelový/zapouzdřený, Rozměry (d x š x v) v mm mokrý/kalciový 164 x 85 x 55 Hmotnost Certifikáty 0,62 kg CE, UL/cUL, Mzs, As PRO KROK 1 - Kontrola před nabíjením a kontrola hladiny elektrolytu Zkontrolujte hladinu elektrolytu (tento úkon se neprovádí u akumulátorů typu AGM a bezúdržbových akumulátorů). V případě potřeby odšroubujte zátky a doplňte do akumulátoru destilovanou vodu tak, aby se hladina elektrolytu nacházela cca v polovině mezi horní a dolní ryskou. Zkontrolujte regulátor napětí na nabíječce a ujistěte se, že je nastaven na správné hodnotě napětí. KROK 2 - Připojení nabíječky k akumulátoru Je-li baterie umístěna mimo vozidlo: o Připojte červený kabel z nabíječky ke kladné (+) svorce na akumulátoru. o Připojte černý kabel z nabíječky k záporné (-) svorce na akumulátoru. Pokud je akumulátor stále ve vozidle, zjistěte, zda je vozidlo kladně (+) nebo záporně (-) uzemněno. o Je-li uzemněno záporně (nejběžnější možnost) NEJPRVE připojte červený (+) kabel nabíječky ke kladné svorce (+) akumulátoru, a poté připojte černý (-) kabel nabíječky ke karoserii vozidla a v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. 6

7 o Je-li uzemněno kladně NEJPRVE připojte černý (-) kabel nabíječky k záporné svorce (-) akumulátoru, a poté připojte červený (+) kabel nabíječky ke karoserii vozidla a v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. KROK 3 - Připojení nabíječky do zásuvky napájecí sítě (240 VAC) Připojte zástrčku napájecího kabelu nabíječky do zásuvky napájecí sítě 240 VAC. Nabíječka se po zapnutí napájení automaticky zapne. (Pozn.: Rozsvítí-li se na nabíječce červená poruchová dioda, zkontrolujte zapojení kabelů nabíječky, pravděpodobně jsou zapojeny opačně. Viz pokyny pro Odstranění běžných potíží na další straně.) Zvolte požadovanou hodnotu nabíjecího proudu: 1A, 2A nebo 4A. Zvolte příslušný typ akumulátoru: o Kalciový akumulátor je akumulátor nové generace: Jedná se o zapouzdřený olovokyselinový akumulátor s obsahem vápníku (autobaterie nebo akumulátory s hlubokým cyklem) o AGM/Mokrý akumulátor je nejběžnějším typem akumulátoru, kterému se někdy říká mokrý (zaplavený) akumulátor nebo olovo-kyselinový akumulátor s netkanou textilií ze skelného vlákna (AGM) (autobaterie nebo akumulátory s hlubokým cyklem) o Gelový akumulátor je zapouzdřený olovo-kyselinový akumulátor s gelovým elektrolytem (autobaterie, letecké akumulátory, solární akumulátory, akumulátory s hlubokým cyklem) VÝSTRAHA: Ujistěte se, že jste zvolili správný typ akumulátoru. Nenabíjejte určitý typ akumulátoru režimem určený pro odlišný typ akumulátoru. (Nenabíjejte například gelový akumulátor v režimu nabíjení kalciového akumulátoru, hrozí riziko, že si akumulátor poškodíte) 7

8 Pozn.: Nabíječka automaticky uloží nastavení nabíjecího proudu a typu akumulátoru. Při následujícím nabíjení nabíječka automaticky přejde na poslední nastavení. Při volbě typu akumulátoru a hodnoty nabíjecího proudu důrazně doporučujeme ověřit si parametry v technické specifikaci výrobce akumulátoru. PROCES NABÍJENÍ: Nabíjení probíhá v následujících fázích: Soft start (tzv. měkký start): Nabíječka nabíjí akumulátor pouze polovinou maximálního nabíjecího proudu až do doby, kdy napětí v akumulátoru dosáhne hodnoty 10,5 V. (Softstart se spustí v případě, že je výchozí napětí akumulátoru nižší než 10,5 V.) Na nabíječce bliká modrá nabíjecí dioda. Hromadné nabíjení: Nabíječka nabíjí akumulátor konstantním maximálním nabíjecím proudem, dokud napětí akumulátoru nedosáhne hodnoty pro absorpční nabíjení. Na nabíječce svítí modrá nabíjecí dioda. Absorpční nabíjení: Nabíječka nabíjí akumulátor konstantním napětím poté, co kapacita nabití dosáhla 85 %. Nabíjecí napětí se v této fázi stanoví dle zadaného typu akumulátoru: GELOVÝ: 14.1V, AGM/MOKRÝ: 14.4V, KALCIOVÝ: 14.7V. Pokud je napětí v akumulátoru po absorpčním nabíjení stále nižší než 12,5 V, na nabíječce začne blikat zelená dioda plného nabití. Na nabíječce svítí modrá napájecí dioda. Vyrovnávání: Tato fáze se spustí automaticky při nabíjení kalciového akumulátoru. Při této fázi se nabíjecí napětí zvýší na vyrovnávací hodnotu 16,2 V. Na nabíječce svítí modrá napájecí dioda. Analýza: V této fázi se během deseti minut diagnostikuje stav akumulátoru. Pokud bliká zelená dioda plného nabití, znamená to, že i po absorpčním nabíjení je napětí v akumulátoru stále nižší než 12,5 V a že je akumulátor vadný. Na nabíječce svítí zelená dioda plného dobití. Plné nabití / Plovoucí režim: Akumulátor je plně dobitý a je připraven k použití. Nabíječka nyní bude v akumulátoru udržovat konstantní napětí. Volba typu akumulátoru: GELOVÝ: 13.4V, AGM/MOKRÝ: 13.5V, KALCIOVÝ: 13.6V Na nabíječce svítí zelená dioda plného dobití. PROCES OŽIVOVÁNÍ (PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU) 8

9 Nabíječka akumulátoru je vybavena funkcí oživování. K čemu tato funkce slouží? Při oživování dochází k rozpouštění krystalků síranu olovnatého v článcích akumulátoru a tím pádem k prodloužení životnosti akumulátoru. Doporučujeme provádět pravidelné oživení akumulátoru (desulfataci), zajistíte tím dlouhou životnost svého akumulátoru. Režim oživení spustíte jednoduše stisknutím a podržením tlačítka Typ akumulátoru po dobu 3 vteřin, dokud se nerozbliká žlutá dioda režimu oživení. Poté, co nabíječka přejde do režimu oživování (desulfatace), bude proces oživování probíhat po následujících 24 hodin nebo do doby, kdy jej manuálně zastavíte stisknutím a podržením tlačítka Typ akumulátoru po dobu 3 vteřin. PROCES AUTOMATICKÉHO VYROVNÁNÍ (pouze u kalciových akumulátorů) Nabíječka akumulátoru je vybavena funkcí vyrovnávání. K čemu tato funkce slouží? Vyrovnávání slouží k údržbě a vyvážení článků akumulátoru promícháním vysoce koncentrovaného elektrolytu ve spodní části akumulátoru. Promícháním elektrolytu dochází k rovnoměrnému nabíjení článků a ke zvýšení jejich výkonu. Chcete-li svůj akumulátor udržovat v optimálním stavu, provádějte vyrovnání elektrolytu jednou týdně. Pozn.: Zvolíte-li před nabíjením kalciový typ akumulátoru, vyrovnání proběhne automaticky jako součást nabíjecího procesu. Proces vyrovnání se neprovádí u gelových, zapouzdřených a mokrých akumulátorů. Dle zvolené hodnoty nabíjecího proudu bude proces vyrovnání trvat 1-3 hodiny. U kalciových akumulátorů je hodnota vyrovnávacího napětí nastavena na 16,2 V. KROK 4 - Odpojení nabíječky od akumulátoru Je-li baterie umístěna mimo vozidlo: o Vypněte nabíječku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. o Odstraňte černý kabel, a poté červený kabel ze svorek akumulátoru. o Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. (Může se stát, že bude potřeba po nabíjení dolít destilovanou vodu.) Je-li baterie umístěna ve vozidle: o Vypněte nabíječku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. o Sejměte kabel z kostry vozidla. o Sejměte kabel z akumulátoru. o Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. (Může se stát, že bude potřeba po nabíjení dolít destilovanou vodu.) TABULKA STAVU DIOD: 9

10 1. Tlačítko volby nabíjecího proudu: Stiskněte tlačítko Mode a zadejte hodnotu nabíjecího proudu. 2. Dioda nabíjecího proudu: U zvolené hodnoty nabíjecího proudu se rozsvítí dioda. (1A nebo 2A nebo 4A) 3. Tlačítko volby typu akumulátoru: Stiskněte tlačítko Battery Type a zvolte typ akumulátoru. (Kalciový, AGM/Mokrý nebo gelový olovo-kyselinový akumulátor) 4. Dioda typu akumulátoru: U zvoleného typu akumulátoru se rozsvítí dioda. 5. Dioda stavu nabíjení (dvě barvy): o Proces nabíjení - modrá dioda o Plné nabití - zelená dioda 6. Dioda chyby nabíjení: Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce Odstranění běžných potíží. 7. Dioda režimu oživování: Během oživování na nabíječce bliká žlutá dioda. DIODY NABÍJENÍ: Nabíjení Plné nabití Oživování Chyba (Modrá) (Zelená) (Žlutá) (Červená ) A.C. Napájení ZAP, akumulátor NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ odpojen Ruční oživování NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ NESVÍTÍ Softstart nabíjení BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ 10

11 Hromadné nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Absorpční nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Vyrovnávací nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Režim analýzy NESVÍTÍ SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Plovoucí režim s analýzou baterie, NESVÍTÍ SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ pokud je napětí vyšší než 12,5 V Plovoucí režim s analýzou baterie, NESVÍTÍ BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ pokud je napětí nižší než 12,5 V Zkrat výstupního kabelu nebo opačná NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ SVÍTÍ polarita Kontrola stavu akumulátoru, NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ akumulátor je vadný Konec doby nabíjení se softstartem po BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ 6 hodinách Konec doby hromadného nabíjení po SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ 24 hodinách Aktivace ochrany proti přehřátí NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ NABÍJECÍ KŘIVKA (NAPĚTÍ): ODSTRANĚNÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ Problém Příznaky Možné příčiny Navrhované řešení Nabíječka nefunguje Nabíječka je zapnutá, ale nenabíjí Chybí nabíjecí proud Dlouhá doba nabíjení, dioda plného Nesvítí žádná dioda Svítí poruchová dioda. Poruchová ČERVENÁ DIODA bliká Poruchová ČERVENÁ - Nabíječka není zapojena do napájecí sítě - Zkratovaný výstup - Obrácená polarita zapojení - Akumulátor je příliš sulfátovaný - Vadný článek v akumulátoru - Režim ochrany přetížení - Nesprávně zvolený typ akumulátoru - Příliš velká kapacita akumulátoru - Vadný akumulátor - Zkontrolujte funkčnost napájecí sítě a ověřte si, že je nabíječka zapnutá. - Zkontrolujte zapojení DC mezi nabíječkou a akumulátorem a ujistěte se, že nedošlo ke zkratu - Ověřte si, že jsou krokodýlové svorky/kroužky zapojeny ve správné polaritě - Zkontrolujte stav akumulátoru - stáří apod. - Akumulátor nelze oživit, musíte jej vyměnit. - Přesuňte akumulátor i nabíječku do chladnějšího prostředí - Zkontrolujte, zda hodnota nabíjecího proudu a typ akumulátoru odpovídá nabíjenému akumulátoru 11

12 nabití se nerozsvítí DIODA bliká - Uplynula doba 6 hodin nabíjení v režimu softstartu - Akumulátor nelze dobít, musíte jej vyměnit - Uplynula doba 24 hodin hromadného nabíjení Neobvyklý projev diod VŠECHNY diody blikají - Nedostatečné zapojení mezi nabíječkou a akumulátorem - Zkontrolujte zapojení a utáhněte povolenou svorku - Zkontrolujte, zda nejsou krokodýlové svorky povolené/poškozené ÚDRŽBA Nabíječka akumulátorů je zcela bezúdržbová. V případě poškození napájecího kabelu předejte nabíječku zpět prodejci, který zajistí její opravu. Příležitostně otřete kryt nabíječky. Při čištění vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky. 12

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím 12V 12V Opti solar Automatická solární nabíječka pro olovo-kyselinové baterie včetně solárního panelu MODEL: TM-524 (O-140 solární nabíječka s 6W solárním panelem) Automatická kontrola solárního nabíjení

Více

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ GYS BT280 DHC Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ 1. Pro testování 12V baterií s kapacitou 4-150Ah rozsah: SAE: 40 ~ 1200 CCA DIN: 20 ~ 670 CCA IEC: 25 ~ 790 CCA EN: 35 ~ 1125 CCA CA (MCA): 70 ~ 1440

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Nabíječe akumulátorů

Nabíječe akumulátorů LV CZ Nabíječe akumulátorů MULTI XS 7000 XS 7000 MULTI XT 4000 M100 M200 M300 MULTI XS 25000 BG SI SK RO PL HU EE HR RU LT XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Pro olověné akumulátory Modely 1007, 1008, 1012

Více

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení)

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení) TYP: TM420 / TM421 AC: 100 240VAC 50-60Hz 0.23A @ 100Vac / 0.15A @ 240Vac DC: 0.8A 12V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah

Více

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 Návod k použití Pouze ji zapojit, udržovat nebo obsluhovat, pokud je vypnutá z napájení. Může se čistit suchou látkou nebo hebkou tkaninou Za žádných okolností

Více

MXS 3.6 PŘÍRUČKA DESULPHATION BULK ABSORPTION PLNĚ NABITO PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ 12V/0.8 3.6A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT

MXS 3.6 PŘÍRUČKA DESULPHATION BULK ABSORPTION PLNĚ NABITO PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ 12V/0.8 3.6A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT MODE 12V/0.8 3.6A MXS PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti a uschovejte. Nabíječka baterií, speciální funkce: 1. LED indikátor stavu

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST Úvod Vážený uživateli, děkujeme Vám za zakoupení automatického nabíječe zn. FAIRSTONE. Nabíječka, kterou nyní

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

Návod na BATTERYMATE 150-9

Návod na BATTERYMATE 150-9 Návod na BATTERYMATE 150-9 Instrukce pro použití: DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně před nabíjením POZOR Tento přístroj je vybaven voličem vstupního napětí na pojistkové zásuvce vedle zásuvky napájecího kabelu.

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 SESTAVEDNÍ...

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 PŘÍPRAVA NABÍJENÍ... 4 7 NABÍJENÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů

NÁVOD K POUŽITÍ. FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů NÁVOD K POUŽITÍ FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů Děkujeme Vám za Vaši důvěru v kvalitu našich výrobků. Pro dosažení nejlepšího využití Vámi zakoupeného výrobku

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah Úvod V tomto návodu k obsluze se používaí následuící piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! W Wattů (příkon) Dodržute bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor na zranění elektrickým proudem!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

UPS POWERBANK EH-500L INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UPS POWERBANK EH-500L INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPS POWERBANK EH-500L INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Uživatelská příručka UPS Powerbank serie EH500L 1/13 1 BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE UŽIVATEL MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 2 3 4 5 6 1 13 14 12 11 10 9 8 7 15 16 24 21 23 22 20 19 18 17 Seznam obsahu

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-atland 5.0 je elektrokolo

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320

GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320 GL 6, GL 10, GL 15 SL START 170, 230, Digi Matic 250, 320 # 85039 # 85045 # 85053 D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 85064 # 85066 # 85067 # 85068 # 85069 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 7 10 9 13 8 Fig A

POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 7 10 9 13 8 Fig A POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJECÍ SVÍTÍLNA Z HLINÍKOVÉ SLITINY 2 000 000 CD UPOZORNĚNÍ! Neņ zaĉnete zařízení pouņívat, přeĉtěte si v zájmu své vlastní bezpeĉnosti tuto příruĉku

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 35 A a FV napětí do 150 V Regulátor BlueSolar MPPT 150/35 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

ACCTIVA EASY 1204 VÝKONOVÉ PARAMETRY TECHNICKÉ ÚDAJE

ACCTIVA EASY 1204 VÝKONOVÉ PARAMETRY TECHNICKÉ ÚDAJE OBSAH NABÌJEČKY Acctiva Easy 1204 Acctiva Easy 2403 Accugard Bike Accugard Car Accucharger 12-10 Accucharger 12-20 Accucharger 12/24-20 Accucharger 24-10 Accucharger MPL 10 Accucharger Pro 35A Accumate

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů.

Důležité! Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36 článkové) sady solárních panelů. Pro 24V baterie Používejte vždy pouze 24V (72

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Převodník stejnosměrného proudu na střídavý PC8-150T, PC8-200A

Převodník stejnosměrného proudu na střídavý PC8-150T, PC8-200A Převodník proudu 150T, 200A Převodník stejnosměrného proudu na střídavý 150T, 200A Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU CZ ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU Mod. FTL..E9 FTR..E9 FTC..E9 26.7.2009 1 z 14 5410.308.00 CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SMĚRNICE 73/23/EEC > 93/68/EEC NÍZKÉ NAPĚTÍ SMĚRNICE EMC

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ Rychlý instalační průvodce DA-30501 Obsah Před použitím... 2 1. O DA-30501... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Přehled... 2 Začínáme... 3 1. Nabíjení baterie DA-30501...

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze Detektor napětí AC / svítilna AX-T01 Návod k obsluze Dříve než začnete používat tento přístroj nebo přistoupíte k jeho servisu, přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní instrukce a informace, které jsou

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

588778-77 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112

588778-77 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112 588778-77 CZ Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112 Obrázek 1 a 2 NABÍJEČKY PRO BATERIE LI-ION DCB107, DCB112 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný

Více