BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory"

Transkript

1 BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ 12V: BS40 1

2 [ČESKY] DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím nabíječky si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokyny uvedené v návodu pak přísně dodržujte. VÝSTRAHA Nabíječka je určena pro nabíjení 12V olověných akumulátorů s kapacitou 2Ah až 140 Ah. Nabíječku lze nicméně použít i pro udržování baterií s kapacitou až 210 Ah. Před použitím nabíječky si vždy ověřte parametry uvedené výrobcem zařízení. Během nabíjení se mohou z akumulátoru uvolňovat výbušné plyny. Akumulátor nabíjejte v dostatečně větraném prostoru a mimo dosah otevřeného ohně či jisker. Není určeno k venkovnímu použití. Nevystavujte nabíječku působení deště, sněhu nebo kapalin. Nabíječka je určena VÝHRADNĚ k nabíjení olověných akumulátorů (s parametry a napětím dle tabulky s technickými parametry). Ujistěte se, že jste zvolili správný typ akumulátoru. Nenabíjejte určitý typ akumulátoru režimem určený pro odlišný typ akumulátoru. (Např.: nenabíjejte gelový akumulátor pomocí režimu pro nabíjení kalciových akumulátorů.) Dojde k poškození akumulátoru. Před připojením nebo odpojením nabíječky k akumulátoru vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu nabíječky ze zásuvky 240 V. Napájecí síť musí splňovat požadavky platné místní legislativy. Akumulátor obsahuje žíravou kyselinu. V případě styku kyseliny s kůží či očima postižené místo okamžitě omyjte vodou. Akumulátor při nabíjení položte na rovnou plochu. Nikdy nenabíjejte zamrzlý akumulátor. Nikdy nenabíjejte poškozený akumulátor. Při nabíjení nikdy nepokládejte nabíječku na akumulátor. V okolí nabíjené baterie se pohybujte velmi opatrně a zamezte pádu kovového nářadí na baterii. V opačném případě může dojít k jiskření, zkratování akumulátoru či jinému elektrickému jevu, při kterém hrozí riziko výbuchu. Při práci s olověným akumulátorem si sundejte všechny osobní kovové předměty, např. prstýnky, náramky, řetízky, hodiny aj. V blízkosti akumulátoru či motoru NIKDY nekuřte a nevytvářejte jiskry či nezapalujte otevřený oheň. Nenabíjejte jednorázové akumulátory. Před údržbou či čištěním vždy vytáhněte zástrčku nabíječky z napájecí sítě, předejdete tak možnému úrazu elektrickým proudem. Riziko úrazu také snížíte vypnutím vypínače. 2

3 Sadu pro nabíjení olověných akumulátorů nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi, které nejsou schopny porozumět pokynům uvedeným v tomto návodu, pokud nejsou pod přímým dohledem osoby, která je seznámena se správnou obsluhou nabíječky. HLAVNÍ FUNKCE: Automatická nabíječka 12V akumulátorů se 7 fázemi nabíjení Snadná obsluha: Obsluha nabíječky je velmi snadná a nevyžaduje žádnou předchozí praxi. Plně řízená mikroprocesorem Režim nabíjení kalciových akumulátorů: Vhodný pro nabíjení kalciových akumulátorů, které jsou zcela vybité a vyžadují vyrovnávací nabíjení pro regeneraci elektrolytu a dobití na plnou kapacitu. Režim oživování: Slouží k oživení opotřebených akumulátorů a ke zvýšení životnosti a výkonu akumulátoru Vysokofrekvenční impulzy Pulzní nabíjecí výstup po celou dobu nabíjení Řízení času nabíjení Volitelný nabíjecí proud (1A, 2A, 4A) Vhodná pro nabíjení všech typů olověných akumulátorů - volitelné režimy (kalciový, konvenční, zapouzdřený, mokrý, gelový) Snadná a bezpečná obsluha: Plně automatická a bezjiskrová Automatické nabíjení: Po zapnutí spustí nabíječka automaticky nabíjecí režim. Nabíječku můžete ponechat bez dozoru, aniž byste se museli bát přebití akumulátoru. Nabíječky Pro-Smart značky BS jsou vhodné pro nabíjení většiny 12V autobaterií, lodních akumulátorů a akumulátorů s hlubokým cyklem: Pomáhají regenerovat vybité nebo sulfátované akumulátory. Ochrana proti zkratu: Nabíječka se automaticky vypne, pokud dojde ke zkratu, takže nedojde k poškození zařízení. Ochrana proti obrácené polaritě: Nabíječka se automaticky vypne, pokud dojde k opačnému zapojení kabelů, takže nedojde k poškození zařízení. Nikdy akumulátor nepřebíjejte. Zátěžové kabely Výstupní konektory odolné proti korozi Včetně výstupních svorek a kroužků: Nabíječka je vybavena propojovacím kabelem s rychlospojkou a dvěma druhy konektorů, tj. krokodýlovými svorkami a kroužky. Kruhové svorky jsou vhodné pro trvalé připojení nabíječky k akumulátoru. Můžete připojit kabel k akumulátoru, odpojit jej, když se chystáte s vozidlem vyjet, a po návratu opět jednoduše zapojit kabel zpět do nabíječky. 3

4 AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ SE 7 FÁZEMI: Nabíjení se skládá ze 7 následujících fází: o Oživování: Oživuje sulfátovaný akumulátor pomocí vysokofrekvenčních impulzů. o Softstart (tzv. měkký start): Zvyšuje životnost akumulátoru jemným najetím nabíjecího proudu. o Hromadné nabíjení: Snižuje dobu nabíjení pomocí maximálního nabíjecího proudu při stanoveném napětí. o Absorpční nabíjení: Zajišťuje plné dobití akumulátoru bez přebití. o Vyrovnání (pouze v režimu kalciového akumulátoru): Odstraňuje stratifikaci kyseliny a vrací hodnotu kyselinoměru na plnou hodnotu. o Test akumulátoru: Prověří, zda je akumulátor plně nabitý. o Plovoucí režim: Slouží k udržení 100 % nabití akumulátoru. TEPELNÉ A BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY: Nabíječka je vybavena 4 druhy ochran: OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ: Nabíječka BS40 obsahuje elektronický obvod, který ji chrání před přetížením a přehřátím. Pokud dojde k přehřátí nabíječky, nabíječka na chvíli přeruší nabíjení. Poté, co se teplota nabíječky sníží, přejde nabíječka zpět do běžného nabíjecího režimu. OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ: Nabíječka je vybavena polovodičovým přerušovačem obvodu, který se při přetížení rozepne. K této situaci může dojít, pokud se pokoušíte nabíjet zcela vybitý nebo příliš sulfátovaný akumulátor. Po rozpojení přerušovače přeruší nabíječka na krátkou dobu nabíjení, a poté se vrátí zpět do nabíjecího režimu. Dioda nabíjení zhasne a rozsvítí se až po obnovení nabíjení. Pokud k přetížení došlo z důvodu externího zatížení, před pokračováním nabíjení tuto externí příčinu odstraňte. OBRÁCENÁ POLARITA: Nabíječka je vybavena ochranou proti opačnému zapojení a proti zkratu. Pokud při zapojení svorek dojde ke zkratu nebo obrácené polaritě (při opačné polaritě svítí ČERVENÁ DIODA), vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky a přepojte svorky na akumulátoru. OCHRANA PROTI ZKRATU: Nabíječka je vybavena ochranou proti opačnému zapojení a proti zkratu. Pokud při zapojení svorek dojde ke zkratu nebo obrácené polaritě (při opačné polaritě svítí ČERVENÁ DIODA), vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky a přepojte svorky na akumulátoru. Nabíječka je vybavena polovodičovými chrániči jak na vstupní, tak na výstupní straně (jedná se o spolehlivější formu ochrany v porovnání s nespolehlivými bimetalovými vypínači). Chránič se při závažné poruše, např. v případě zkratování výstupních kabelů během nabíjení, po úderu blesku apod., trvale rozepne. 4

5 TYPY AKUMULÁTORŮ A JEJICH KAPACITA: Vhodná pro nabíjení všech typů olověných akumulátorů - volitelné režimy (kalciový, konvenční, zapouzdřený, mokrý, gelový) Nabíječka je vhodná pro nabíjení KALCIOVÝCH, AGM/MORKÝCH NEBO GELOVÝCH akumulátorů. o Před zapojením nabíječky do napájení a před připojením svorek kabelů k akumulátoru musíte na nabíječce zvolit příslušný typ akumulátoru. 12voltový výstup Kapacita akumulátoru: o Následující maximální hodnoty kapacity v Ah slouží pouze pro informaci; některé akumulátory mohou používat vyšší nabíjecí proud. Při nabíjení malých akumulátorů si vhodnost nabíječky ověřte v technické specifikaci výrobce akumulátoru. Nabíjecí proud 1A 2A 4A Nabíjení 2-40Ah 4-80Ah 8-140Ah Udržování 2-60 Ah 4-120Ah 8-210Ah ELEKTRICKÉ DÍLY: Balení obsahuje: Napájecí kabel: o 1,80 m s vidlicovou zástrčkou Nabíjecí kabel: o 1,2 m s rychlospojkou Prodlužovací kabel 1: o 60 cm se svorkou Prodlužovací kabel 2: o 90 cm s kroužkem PARAMETRY PROVOZNÍHO PROSTŘEDÍ: Provozní teplota: 0 až 40 C Skladovací teplota: -25 až 85 C Rozsah provozní vlhkosti vzduchu: 0 až 90 % rel. vlh. TECHNICKÉ PARAMETRY: Číslo dílu Typ Rozsah napájecího napětí Vstupní frekvence Výstupní proud Typy olověných akumulátorů BS40 Pro-Smart V 50/60 Hz 1A, 2A, 4A při 12V GELOVÝ, AGM/MORKÝ, KALCIOVÝ 5

6 POKYNY NABÍJENÍ: Výchozí podmínky nabíjení >1.5V Jmenovité napětí 13.5V Výstupní napětí při absorpčním napájení Automatické vyrovnávání - Výstupní nabíjecí napětí 14.1/ 14.4/ 14.7V Gelový/zapouzdřený, 16,2 V mokrý/kalciový (pouze u kalciových akumulátorů) Výstupní napětí plovoucího 13.4/ 13.5/ 13.6V režimu Gelový/zapouzdřený, Rozměry (d x š x v) v mm mokrý/kalciový 164 x 85 x 55 Hmotnost Certifikáty 0,62 kg CE, UL/cUL, Mzs, As PRO KROK 1 - Kontrola před nabíjením a kontrola hladiny elektrolytu Zkontrolujte hladinu elektrolytu (tento úkon se neprovádí u akumulátorů typu AGM a bezúdržbových akumulátorů). V případě potřeby odšroubujte zátky a doplňte do akumulátoru destilovanou vodu tak, aby se hladina elektrolytu nacházela cca v polovině mezi horní a dolní ryskou. Zkontrolujte regulátor napětí na nabíječce a ujistěte se, že je nastaven na správné hodnotě napětí. KROK 2 - Připojení nabíječky k akumulátoru Je-li baterie umístěna mimo vozidlo: o Připojte červený kabel z nabíječky ke kladné (+) svorce na akumulátoru. o Připojte černý kabel z nabíječky k záporné (-) svorce na akumulátoru. Pokud je akumulátor stále ve vozidle, zjistěte, zda je vozidlo kladně (+) nebo záporně (-) uzemněno. o Je-li uzemněno záporně (nejběžnější možnost) NEJPRVE připojte červený (+) kabel nabíječky ke kladné svorce (+) akumulátoru, a poté připojte černý (-) kabel nabíječky ke karoserii vozidla a v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. 6

7 o Je-li uzemněno kladně NEJPRVE připojte černý (-) kabel nabíječky k záporné svorce (-) akumulátoru, a poté připojte červený (+) kabel nabíječky ke karoserii vozidla a v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy. KROK 3 - Připojení nabíječky do zásuvky napájecí sítě (240 VAC) Připojte zástrčku napájecího kabelu nabíječky do zásuvky napájecí sítě 240 VAC. Nabíječka se po zapnutí napájení automaticky zapne. (Pozn.: Rozsvítí-li se na nabíječce červená poruchová dioda, zkontrolujte zapojení kabelů nabíječky, pravděpodobně jsou zapojeny opačně. Viz pokyny pro Odstranění běžných potíží na další straně.) Zvolte požadovanou hodnotu nabíjecího proudu: 1A, 2A nebo 4A. Zvolte příslušný typ akumulátoru: o Kalciový akumulátor je akumulátor nové generace: Jedná se o zapouzdřený olovokyselinový akumulátor s obsahem vápníku (autobaterie nebo akumulátory s hlubokým cyklem) o AGM/Mokrý akumulátor je nejběžnějším typem akumulátoru, kterému se někdy říká mokrý (zaplavený) akumulátor nebo olovo-kyselinový akumulátor s netkanou textilií ze skelného vlákna (AGM) (autobaterie nebo akumulátory s hlubokým cyklem) o Gelový akumulátor je zapouzdřený olovo-kyselinový akumulátor s gelovým elektrolytem (autobaterie, letecké akumulátory, solární akumulátory, akumulátory s hlubokým cyklem) VÝSTRAHA: Ujistěte se, že jste zvolili správný typ akumulátoru. Nenabíjejte určitý typ akumulátoru režimem určený pro odlišný typ akumulátoru. (Nenabíjejte například gelový akumulátor v režimu nabíjení kalciového akumulátoru, hrozí riziko, že si akumulátor poškodíte) 7

8 Pozn.: Nabíječka automaticky uloží nastavení nabíjecího proudu a typu akumulátoru. Při následujícím nabíjení nabíječka automaticky přejde na poslední nastavení. Při volbě typu akumulátoru a hodnoty nabíjecího proudu důrazně doporučujeme ověřit si parametry v technické specifikaci výrobce akumulátoru. PROCES NABÍJENÍ: Nabíjení probíhá v následujících fázích: Soft start (tzv. měkký start): Nabíječka nabíjí akumulátor pouze polovinou maximálního nabíjecího proudu až do doby, kdy napětí v akumulátoru dosáhne hodnoty 10,5 V. (Softstart se spustí v případě, že je výchozí napětí akumulátoru nižší než 10,5 V.) Na nabíječce bliká modrá nabíjecí dioda. Hromadné nabíjení: Nabíječka nabíjí akumulátor konstantním maximálním nabíjecím proudem, dokud napětí akumulátoru nedosáhne hodnoty pro absorpční nabíjení. Na nabíječce svítí modrá nabíjecí dioda. Absorpční nabíjení: Nabíječka nabíjí akumulátor konstantním napětím poté, co kapacita nabití dosáhla 85 %. Nabíjecí napětí se v této fázi stanoví dle zadaného typu akumulátoru: GELOVÝ: 14.1V, AGM/MOKRÝ: 14.4V, KALCIOVÝ: 14.7V. Pokud je napětí v akumulátoru po absorpčním nabíjení stále nižší než 12,5 V, na nabíječce začne blikat zelená dioda plného nabití. Na nabíječce svítí modrá napájecí dioda. Vyrovnávání: Tato fáze se spustí automaticky při nabíjení kalciového akumulátoru. Při této fázi se nabíjecí napětí zvýší na vyrovnávací hodnotu 16,2 V. Na nabíječce svítí modrá napájecí dioda. Analýza: V této fázi se během deseti minut diagnostikuje stav akumulátoru. Pokud bliká zelená dioda plného nabití, znamená to, že i po absorpčním nabíjení je napětí v akumulátoru stále nižší než 12,5 V a že je akumulátor vadný. Na nabíječce svítí zelená dioda plného dobití. Plné nabití / Plovoucí režim: Akumulátor je plně dobitý a je připraven k použití. Nabíječka nyní bude v akumulátoru udržovat konstantní napětí. Volba typu akumulátoru: GELOVÝ: 13.4V, AGM/MOKRÝ: 13.5V, KALCIOVÝ: 13.6V Na nabíječce svítí zelená dioda plného dobití. PROCES OŽIVOVÁNÍ (PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU) 8

9 Nabíječka akumulátoru je vybavena funkcí oživování. K čemu tato funkce slouží? Při oživování dochází k rozpouštění krystalků síranu olovnatého v článcích akumulátoru a tím pádem k prodloužení životnosti akumulátoru. Doporučujeme provádět pravidelné oživení akumulátoru (desulfataci), zajistíte tím dlouhou životnost svého akumulátoru. Režim oživení spustíte jednoduše stisknutím a podržením tlačítka Typ akumulátoru po dobu 3 vteřin, dokud se nerozbliká žlutá dioda režimu oživení. Poté, co nabíječka přejde do režimu oživování (desulfatace), bude proces oživování probíhat po následujících 24 hodin nebo do doby, kdy jej manuálně zastavíte stisknutím a podržením tlačítka Typ akumulátoru po dobu 3 vteřin. PROCES AUTOMATICKÉHO VYROVNÁNÍ (pouze u kalciových akumulátorů) Nabíječka akumulátoru je vybavena funkcí vyrovnávání. K čemu tato funkce slouží? Vyrovnávání slouží k údržbě a vyvážení článků akumulátoru promícháním vysoce koncentrovaného elektrolytu ve spodní části akumulátoru. Promícháním elektrolytu dochází k rovnoměrnému nabíjení článků a ke zvýšení jejich výkonu. Chcete-li svůj akumulátor udržovat v optimálním stavu, provádějte vyrovnání elektrolytu jednou týdně. Pozn.: Zvolíte-li před nabíjením kalciový typ akumulátoru, vyrovnání proběhne automaticky jako součást nabíjecího procesu. Proces vyrovnání se neprovádí u gelových, zapouzdřených a mokrých akumulátorů. Dle zvolené hodnoty nabíjecího proudu bude proces vyrovnání trvat 1-3 hodiny. U kalciových akumulátorů je hodnota vyrovnávacího napětí nastavena na 16,2 V. KROK 4 - Odpojení nabíječky od akumulátoru Je-li baterie umístěna mimo vozidlo: o Vypněte nabíječku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. o Odstraňte černý kabel, a poté červený kabel ze svorek akumulátoru. o Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. (Může se stát, že bude potřeba po nabíjení dolít destilovanou vodu.) Je-li baterie umístěna ve vozidle: o Vypněte nabíječku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. o Sejměte kabel z kostry vozidla. o Sejměte kabel z akumulátoru. o Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. (Může se stát, že bude potřeba po nabíjení dolít destilovanou vodu.) TABULKA STAVU DIOD: 9

10 1. Tlačítko volby nabíjecího proudu: Stiskněte tlačítko Mode a zadejte hodnotu nabíjecího proudu. 2. Dioda nabíjecího proudu: U zvolené hodnoty nabíjecího proudu se rozsvítí dioda. (1A nebo 2A nebo 4A) 3. Tlačítko volby typu akumulátoru: Stiskněte tlačítko Battery Type a zvolte typ akumulátoru. (Kalciový, AGM/Mokrý nebo gelový olovo-kyselinový akumulátor) 4. Dioda typu akumulátoru: U zvoleného typu akumulátoru se rozsvítí dioda. 5. Dioda stavu nabíjení (dvě barvy): o Proces nabíjení - modrá dioda o Plné nabití - zelená dioda 6. Dioda chyby nabíjení: Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce Odstranění běžných potíží. 7. Dioda režimu oživování: Během oživování na nabíječce bliká žlutá dioda. DIODY NABÍJENÍ: Nabíjení Plné nabití Oživování Chyba (Modrá) (Zelená) (Žlutá) (Červená ) A.C. Napájení ZAP, akumulátor NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ odpojen Ruční oživování NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ NESVÍTÍ Softstart nabíjení BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ 10

11 Hromadné nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Absorpční nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Vyrovnávací nabíjení SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Režim analýzy NESVÍTÍ SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ Plovoucí režim s analýzou baterie, NESVÍTÍ SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ pokud je napětí vyšší než 12,5 V Plovoucí režim s analýzou baterie, NESVÍTÍ BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ pokud je napětí nižší než 12,5 V Zkrat výstupního kabelu nebo opačná NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ SVÍTÍ polarita Kontrola stavu akumulátoru, NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ akumulátor je vadný Konec doby nabíjení se softstartem po BLIKÁ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ 6 hodinách Konec doby hromadného nabíjení po SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ 24 hodinách Aktivace ochrany proti přehřátí NESVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ NABÍJECÍ KŘIVKA (NAPĚTÍ): ODSTRANĚNÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ Problém Příznaky Možné příčiny Navrhované řešení Nabíječka nefunguje Nabíječka je zapnutá, ale nenabíjí Chybí nabíjecí proud Dlouhá doba nabíjení, dioda plného Nesvítí žádná dioda Svítí poruchová dioda. Poruchová ČERVENÁ DIODA bliká Poruchová ČERVENÁ - Nabíječka není zapojena do napájecí sítě - Zkratovaný výstup - Obrácená polarita zapojení - Akumulátor je příliš sulfátovaný - Vadný článek v akumulátoru - Režim ochrany přetížení - Nesprávně zvolený typ akumulátoru - Příliš velká kapacita akumulátoru - Vadný akumulátor - Zkontrolujte funkčnost napájecí sítě a ověřte si, že je nabíječka zapnutá. - Zkontrolujte zapojení DC mezi nabíječkou a akumulátorem a ujistěte se, že nedošlo ke zkratu - Ověřte si, že jsou krokodýlové svorky/kroužky zapojeny ve správné polaritě - Zkontrolujte stav akumulátoru - stáří apod. - Akumulátor nelze oživit, musíte jej vyměnit. - Přesuňte akumulátor i nabíječku do chladnějšího prostředí - Zkontrolujte, zda hodnota nabíjecího proudu a typ akumulátoru odpovídá nabíjenému akumulátoru 11

12 nabití se nerozsvítí DIODA bliká - Uplynula doba 6 hodin nabíjení v režimu softstartu - Akumulátor nelze dobít, musíte jej vyměnit - Uplynula doba 24 hodin hromadného nabíjení Neobvyklý projev diod VŠECHNY diody blikají - Nedostatečné zapojení mezi nabíječkou a akumulátorem - Zkontrolujte zapojení a utáhněte povolenou svorku - Zkontrolujte, zda nejsou krokodýlové svorky povolené/poškozené ÚDRŽBA Nabíječka akumulátorů je zcela bezúdržbová. V případě poškození napájecího kabelu předejte nabíječku zpět prodejci, který zajistí její opravu. Příležitostně otřete kryt nabíječky. Při čištění vytáhněte napájecí kabel nabíječky ze zásuvky. 12

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY PŘÍRUČKA MXT 14 NAPÁJECÍ KABEL MODE NORMAL SUPPLY 24V/ BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PŘÍRUČKA (IEC 7.12 ed.5) (EN 7.12)

PŘÍRUČKA (IEC 7.12 ed.5) (EN 7.12) PŘÍRUČKA GRATULUJEME VÁM k zakoupení vašeho nového profesionálního nabíječe akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tento nabíječ je jedním ze série profesionálních nabíječů od firmy CTEK SWEDEN AB a

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe NB21A Typ: E230G 24/12 BU-F1D21A OBSAH: 1. Technické údaje 2 2. Užití nabíječe a základní popis 3 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Obsluha, provoz 3 4.1 Správný postup při nabíjení

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

AccuMate PRO Návod k použití

AccuMate PRO Návod k použití AccuMate PRO Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ NABÍJEČKY ACCUMATE PRO Instrukce pro použití: DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně před nabíjením Tato automatická nabíječka je určená pro elektrolytické startovací

Více

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Více energie pro malé trakční baterie Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry a Hawker XFC jsou konstrukční řady malých

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Návod k obsluze nabíječe

Návod k obsluze nabíječe Návod k obsluze nabíječe TYR30 a TYR60 Typ: E230G 24/15 Br-PF4Tn/p a E230G 12/30 Br-PF4Tn/p OBSAH: 1. Technické parametry 2 2. Užití nabíječe a základní popis 2 3. Nabíjecí charakteristika 3 4. Nabíjení

Více

Uživatelská příručka CPS1000E-DE

Uživatelská příručka CPS1000E-DE Uživatelská příručka CPS1000E-DE CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál

VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál Obsah sady: 1. Vozidlová jednotka VTU009 2. Napájecí kabel 3. DVD se softwarem Map Explorer POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ Napájení. Vozidlovou jednotku VTU009

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

+ - Automatická nabíječka pro 12V olověné/kyselinové baterie NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI

+ - Automatická nabíječka pro 12V olověné/kyselinové baterie NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI TYP: TM180 AC: 220 240 VAC DC: 5,0 A 12 V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI 50-60 Hz 0,85 A PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12 V STD / AGM-MF / GELOVÉ / CYKLICKÝ ČLÁNEK 15-240 Ah (48hodinové nabíjení)

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více