Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

2 2

3 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce Vzdělávací aktivity Family Point a Senior Point Poradenské služby Pobyty pro rodiče s dětmi Preventivní programy pro děti a mládež Kluby maminek Klub seniorů KLAS Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Tvořivé aktivity Prázdninové aktivity pro školáky Čeština pro maminky cizinky Ostatní Celkem Záměry pro rok Finanční zpráva za rok Struktura orgánů, spolupracovníci v roce Poděkování Členství v organizacích, akreditace Identifikační a kontaktní údaje 20 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Zakončili jsme rok a je zde výroční zpráva. Dovolte několik slov na úvod. Rok přinesl pokračování dosavadní podoby činnosti centra s osvědčenými programy v podobě řady kurzů, pobytů, klubů nebo jednorázových akcí. Ale přinesl také něco zcela nového. Centrum, ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, otevřelo na podzim ve Zlíně středisko Family Point a Senior Point. Ekonomická situace centra byla, zejména díky pokračující podpoře ze strany Statutárního města Zlína a MPSV ČR, stabilní. Děkuji opět těm, kteří podpořili naše aktivity, ať už finančně nebo osobní pomocí. A věřím, že tato jejich vstřícnost se přenese také do roku Ing. Pavel Osoha, předseda 4

5 1. POSLÁNÍ A CÍLE Podle svých stanov je Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dále jen CPR) zaměřeno na podporu aktivit, směřujících k prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. A to konkrétních aktivit zejména v oblastech: - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže, - přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství, - prevence vzniku krizových stavů v rodinách rozšiřováním informovanosti, poradenstvím, nabídkou programů pro členy rodiny i programů společných, - poradenské a další pomoci při řešení problémových situací v rodině, - nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů, - vzdělávání. Cíle činnosti CPR jsou přitom naplňovány především těmito formami: - organizováním přednášek, seminářů a kurzů či jejich cyklů, - zajišťováním informační a osvětové činnosti v oblasti manželské a rodinné problematiky, včetně její prezentace ve sdělovacích prostředcích či tvorby a vydávání vlastních materiálů, - organizováním či přímým zajišťováním poradenské pomoci, - podporou či přímým zajišťováním konkrétních programů a aktivit (klubů, kroužků apod.) pro děti, mládež, snoubence, manžely, rodiče, rodiny či seniory, - zapůjčováním či poskytováním pomůcek, např. literatury nebo audio a videopomůcek. CPR uskutečňuje své poslání v regionu Zlínska, představujícím přibližně 110 tisíc obyvatel. Řady aktivit CPR se ale běžně účastní i zájemci z dalších obcí okresu Zlín i z jiných míst Zlínského kraje. 5

6 2. HISTORIE Na počátku činnosti CPR (tehdy ještě pod názvem Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) byly přednášky pro manžele. Na ně pak postupně navazovaly aktivity další. Cvičení, víkendové pobyty, poradenství, zřizování klubů maminek, jednorázové aktivity, kurzy, přednášková činnost pro děti a mládež ve školách, příprava snoubenců, tvořivé aktivity, prázdninové pobyty, zapojení do projektů ESF, prázdninové aktivity a další. Časově lze historii CPR popsat stručně takto: Vznik organizace (registrace u MV ČR) První pracovník organizace (první uzavřená pracovní smlouva) Získání prostor v objektu Regina do pronájmu (uzavřená nájemní smlouva) Získání první dotace od SMZ rok 1994 Úprava stanov (registrace úpravy u MV ČR) Získání první dotace od MPSV ČR rok 2006 Stěhování do větších prostor ve stejném objektu Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u MV ČR) Úprava stanov Stěhování do nového sídla na Okružní

7 3. PROFIL Spolek CPR, jak již uvedeno, od počátku své existence působí v oblasti podpory manželství a rodiny. Nejprve spíše na území města Zlína, postupně také v širším regionu. Programy, sloužící této podpoře, CPR připravuje a nabízí podle personálních možností, námětů z terénu či např. od partnerských organizací a samozřejmě také dle aktuální finanční situace. Struktura organizace je standardní. Nejvyšším orgánem je členská schůze, ta volí ze svých řad členy rady a ti pak, opět ze svých řad, předsedu. Předseda je statutárním orgánem organizace. Voleným orgánům je pro vlastní uskutečňování činnosti k dispozici kancelář. Ta organizuje, řídí a v některých případech i plně realizuje jednotlivé konkrétní aktivity CPR. U řady aktivit jsou k zajištění příslušných činností uzavírány dohody s dalšími spolupracovníky. Strukturu je možné znázornit schematicky: Revizní komise Členská schůze CPR Kancelář CPR Rada CPR Předseda CPR (statutární orgán) Kancelář CPR 7

8 4. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE Činnost CPR se skládá z jednotlivých konkrétních samostatných aktivit. Za každou z nich odpovídá určitý pracovník CPR. Přitom některé z aktivit jsou zahrnuty do zpracovaných projektů, uplatněných především vůči Statutárnímu městu Zlín, MPSV ČR či Zlínskému kraji. Ve smyslu popsaného členění činnosti CPR je zpracováno i grafické znázornění přehledu činnosti organizace v roce i celý následující text, činnost CPR stručně popisující. 8

9 4.1. Vzdělávací aktivity Kurz efektivního rodičovství Pod vedením lektorů CPR lze spolu s ostatními rodiči poznávat, na co je třeba při výchově dítěte klást důraz. V kurzu je možné vyzkoušet si, jak zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do nichž se při výchově svých dětí rodič dostává. Cyklus 8 setkání. - - V tomto roce kurz neproběhl. Respektovat a být respektován Cyklus 7 setkání o efektivních a neefektivních způsobech komunikace i různých výchovných postupech. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě a respektu založené vztahy dospělých mezi sebou, stejně jako vztahy dospělých a dětí. Vedou manželé PhDr. Pavel a Mgr. Tatjana Kopřivovi Kurz pro nastávající rodiče V kurzu jsou budoucím rodičům nabízena témata Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Plánování rodiny a návrat plodnosti po porodu, Manželské vztahy po příchodu dítěte. Součástí je i cvičení pro těhotné a exkurze do porodnice. Cyklus 5 setkání pro páry i jednotlivce, vedou lektoři CPR a pozvaní odborníci Kurz plánování rodiny Manželům i snoubencům je nabízen kurz s lektory CPR, po jehož absolvování by měli znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství. Celý cyklus tvoří 4 setkání Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči Motoráček Kurz zahrnuje oblast rozvoje jemné a hrubé motoriky, rozvoje sociální interakce, rozvoje řeči a komunikace, rozvoje spolupráce mezi matkou a dítětem, souhru výtvarného, rytmického a slovního projevu, grafomotoriku pro předškolní děti, cvičení na míčích, masáže miminek, kojenců a dětí, relaxační techniky pro děti. Určen je pro děti od narození do předškolního věku, tvoří jej 10 hodinových setkání (doplňkový prázdninový 6 setkání) a vede jej PhDr. Denisa Krčmová. 66 *) 855 *) Z toho 5 prázdninových; 425 dospělých, 430 dětí 9

10 Povídání o manželství a rodičovství večery pro manželské páry Večerní setkání s komunikací o manželství a rodičovství. 9 dvouhodinových setkání na témata komunikace, sdílení, řešení konfliktů, odpuštění, ve vztahu k dítěti i partnerovi atd Hlídáno 14 dětí Kurz rozvoje partnerských kompetencí Určen zejména pro mladé lidi, připravující se na manželství. Probíhá pod vedením zkušených manželských párů: Jedná se o 4 dvouhodinová setkání s tématy Já a moje rodina; Muž a žena; Komunikace; Partnerství muže a ženy; Víra a manželství, doplněnými tématem plánování rodiny Kurz Chodíme spolu Cyklus 4 víkendů pod vedením zkušeného manželského páru a kněze. Tématy víkendů jsou poznávání sebe, druhého, vzájemného vztahu a role víry v něm. Na programu jsou přednášky, diskuse, besedy, doplněné zážitkovými aktivitami Kurz Montessori doma Cyklus 6 setkání Setkání pro manželské páry Sobotní postní či adventní rekolekce pro manželské páry, přinášející přednášky na témata o vztazích k sobě, partnerovi, dětem, k Bohu. K tomu možnost konzultací soukromě i ve dvojicích V jednom případě pro maminky na MD Pobyty pro manželky (ženy) se vzdělávacím programem Víkendový a pětidenní pobyt pro ženy ve věku cca 30 až 60 let. Pobyty zahrnují vzdělávací program, včetně práce s tématy, doplňkové programy (tvořivé apod.), možnost vzájemné komunikace a osobní konzultace s odborníky (psycholog atd.), relaxaci. Vede MUDr. Jitka Krausová

11 Jednotlivé přednášky Nabízeny jsou samostatné přednášky k manželství a rodinnému životu, či na různá aktuální témata. Přednášejí lektoři CPR či pozvaní odborníci. Přednášky probíhají v rámci vlastních aktivit CPR, a to také v klubech maminek, i na objednávku jiných subjektů (společenství manželů a rodičů atd.). Uskutečňují se na půdě CPR (zde zajištěno hlídání dětí) či v prostorách objednavatele Pro dospělé; hlídáno 155 dětí 4 77 Pro skupiny mládeže a dětí Kurz pro lektory preventivních programů pro školy Vzdělávací kurzy pro lektory programů pro školy, akreditované MŠMT ČR, každý v délce 4 dnů. 2 8 Vč. 5 závěrečných zkoušek Kurzy angličtiny CPR nabízí možnost dopoledního studia pro rodiče, zajištěno hlídání dětí. Kurz 1,5 hodiny 1x týdně Hlídáno 7 děti 4.2. Family Point a Senior Point Každodenní základní součástí činnosti Family Pointu a Senior Pointu (FP) je služba pro členy rodin, pro seniory (dvakrát týdně) a obecně pro všechny občany. Maminky se zde mohou postarat o dítě, kdokoliv nahlédnout na internet, poradit se apod. Další nabídkou FP je organizace různých klubů či kroužků. Je zde také poskytováno a zprostředkováváno poradenství. FP také organizuje nejrůznější jednorázové akce. Nabízí propagaci aktivit a organizací v sociální oblasti, a to i na webových stránkách, které spravuje. 55 dnů provozu kluby, kroužky 65 Průměr všech Poradenství x Bude dopočteno 19 jednorázových akcí Poradenské služby Poradenské služby jsou zaměřeny především na rodinnou problematiku. Odborné konzultace externího psychologa jsou poskytovány zdarma po předběžném objednání v Kanceláři CPR, zpravidla v prostorách CPR. Obecné poradenství a poradenství či konzultace v oblasti přirozeného plánování rodičovství či v oblastech dalších jsou poskytovány pracovníky CPR. Psychologická poradna 6 - Poradna PPR 25 - Ostatní cca 25-11

12 4.4. Pobyty pro rodiče s dětmi Pobyty byly určeny pro maminky s dětmi. Program zahrnuje nabídku společných výchovných, společenských, sportovních i vzdělávacích aktivit, společná večerní setkání s diskusí nad vybranými tématy pro rodiče atd. Při společných aktivitách a výletech se rodič a děti sbližují a učí se více si porozumět. Pobyty probíhaly na chatě Pod Tesákem dospělých, 149 dětí 4.5. Preventivní programy pro děti a mládež Cyklus dvou až čtyřdílných preventivních programů Etické otázky každého dne pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ. Pro každý ročník je připraven jeden z programů. Každé setkání trvá 2 vyučovací hodiny. Programy si školy objednávají a lektoři CPR je vedou zpravidla v prostorách školy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázka, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd setkání 4.6. Kluby maminek Účast na aktivitách klubů se odvíjí od zájmu o téma konkrétního setkání. Setkání (zpravidla 1x týdně 2 hodiny) mají daný program, někdy jsou volná. Program bývá vzdělávací (přednášky, besedy), nebo má formu společných aktivit s dětmi (např. tvořivých) či jiný obsah. K dispozici je koutek s hračkami pro děti. Programů Účastníků 5 klubů 68 *) *) průměr na setkání; 32 dospělých a 36 dětí 4.7. Klub seniorů KLAS KLAS (Klub aktivních seniorů) je program, určený pro aktivizaci seniorů. Klub se scházel každé dva týdny. Program Kavárničky pro seniory se nerozvíjel. 1 klub 11 Průměrný počet / 1 setkání 4.8. Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Určeno je pro rodiče s dětmi od 1 roku (MiniSedmikrásek), resp. necelých 2 let. Jednoduché cviky se střídají s říkadly, písničky, hry, cvičení na nářadí vše s přihlédnutím k vývojovým schopnostem dětí. Programem provází maňásek Sedmikrásek. 1 hodina týdně. Kroužky: Lukov, ostatní Zlín. 6 7 skupin dospělých a 120 dětí 12

13 4.9. Tvořivé aktivity Aktivit se účastní jednotlivci i rodiče s dětmi. Speciálně pro rodiče s dětmi je určen kroužek Tvořílek. Probíhají zejména odpoledne či večer v prostorách CPR, ale i jinde (kluby maminek). Nabízena řada klasických i moderních technik. Tvořivou náplň mají i dva víkendové pobyty pro ženy. 3 Tvořílky rodičů a 21 dětí 52 tvoření *) *) Z toho 21 při pobytech pro maminky s dětmi 4 pobyty pro ženy Prázdninové aktivity pro školáky V jednom týdnu hlavních prázdnin byly pracovníky a spolupracovníky CPR připraveny aktivity, určené pro děti školáky. S řadou nabídek zajímavého prožití prázdninových dnů mezi osmou a šestnáctou hodinou. Denně se programu zúčastnilo v průměru 11 dětí Čeština pro maminky cizinky Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR) uspořádalo CPR kurz češtiny pro maminky cizinky. V průběhu výuky byla nabídka hlídání dětí, po výuce aktivity maminek s dětmi (výtvarné a cvičení). 1 6 Hlídáno 2 dětí Ostatní Jednorázové akce o Den pro rodinu, v okolí sídla CPR o Podzimní slavnost s drakiádou o Indiánský bál o Výlet se Sedmikráskem o Zlínská pouť sv. Filipa a Jakuba o Další 5 akcí Přes akcí samostatně organizovaných, další účast Půjčování knih a nosičů Přišlo 11 nových výpůjčitelů, 225 registrovaných čtenářů, půjčeno 261 knih či nosičů. Další využití pro pracovníky či v rámci programů. Jde o publikace zejména z oblastí (cca 900 knih a 160 nosičů): O dětech (pro rodiče) Období dospívání a známosti (pro mládež) 13

14 Manželství a rodina Psychologie, sebevzdělání Duchovní literatura Plánování rodiny, sexualita Hry a nápady pro rodiče a vychovatele k využití času s dětmi Knihy pro děti Výpůjček 246 Poznámka Podpora charitativních sbírek CPR se účastní některých charitních sbírek a vychází přitom vstříc těm, kdo se do charitní pomoci také chtějí sami zapojit. A to tak, že jim umožňuje připojit se svým příspěvkem. Jde o sbírky: Likvidace lepry (pomoc malomocným). Adopce na dálku ( adoptování dětí v chudých zemích a umožnění zejména jejich studia). V rámci tohoto programu CPR podporuje 8 dětí (3 indické a 5 ugandských). CPR zájemcům také pomůže při zprostředkování jejich adopce. Adoptuj panenku (očkování dětí v rozvojových zemích). Biblické tance Ztvárňování biblických příběhů tancem žen. 6 8 Průměr / 1 akci Aktivity pro cizince Kurz pořádaný ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR). Pro rodiče, cizince, připraveny praktické lekce, předávající zkušenosti z české kuchyně, především vánoční Hlídáno 15 dětí Sociální inzertní služba Služba je spíše okrajovou záležitostí. Jedná se o nabídku, která má umožnit kontakt těm, kdo chtějí darovat nebo levně prodat potřebné věci, s potencionálními adresáty jejich pomoci Celkem Celkem 377 Více než 8,4 tisíc Hlídáno 193 dětí 14

15 5. ZÁMĚRY PRO ROK 2015 Také v roce 2015 bude snahou CPR pokračovat v rozvoji aktivit, směřujících k naplňování smyslu jeho činnosti podpoře upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Svou nabídku bude dle potřeby a možností i doplňovat. Konkrétnější momenty: Stabilizace provozu a jednotlivých činností Family Pointu a Senior Pointu. Kroky ke vzájemnému informačnímu propojení a podpoře mezi základním CPR a Family Pointem a Senior Pointem. Reagování na aktuální potřeby organizace i zájem veřejnosti vhodným doplňováním či obměnou aktivit. Volba efektivních způsobů prezentace CPR a jeho aktivit. Průběžná snaha o oslovování nových dobrovolných spolupracovníků. Trvalé hledání možných úspor i nových zdrojů financování. Pokračování v rozvoji přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství. Hledání možností zařazení aktivit pro začínající manželské páry. Pokračování ve spolupráci s dalšími centry v rámci Asociace center pro rodinu. 15

16 Zvlášť Family Point a Senior Point Výdaje organizace Příjmy organizace 6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Dotace ze Sociálního fondu Statutárního města Zlína Dotace MPSV ČR Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlína Dotace z Kulturního fondu Statutárního města Zlína Dotace města Otrokovice Vybrané poplatky účastníků, dary a další příjmy Celkem Výdaje provozní Výdaje osobní Celkem Příjmy Výdaje

17 Osobní náklady Odvody Mzdové náklady Provozní náklady Nemateriálové náklady Materiálové náklady Čerpání dotace MPSV ČR potraviny 0 kancelářské potřeby vybavení jiné materiálové energie opravy a udržování 0 cestovné ostatní služby Celkem hrubé mzdy DPČ DPP mzdy DPČ Celkem Náklady celkem

18 7. STRUKTURA ORGÁNŮ, SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE Členové Rady CPR (působící od ) Ing. Pavel Osoha (předseda) Markéta Halaštová, Dis. Ing. Josef Němeček Bc. Markéta Piknová Michaela Straková V roce působili v Kanceláři CPR: Ing. Pavel Osoha Veronika Holíková Bc. Šárka Kincová Emília Osohová Pavla Sýkorová Andrea Šimečková V roce působili ve Family Pointu a Senior Pointu: Michaela Straková Ing. Ivana Tichá Věra Hartigová Jarmila Václavíková V roce se dále výrazněji zapojili do činnosti CPR: Bačůvková Anna Bačůvková Kristýna Bartošová Barbora Bastová Marie Bezděk František, Ing. Mgr. Březinová Klára Březíková Kateřina Bujárková Eva, PhDr. Čambalová Renata, Mgr. Černoušková Klára Demel Zdeněk, SDB, p. Gavendová Alena Gavendová Eva Gábová Dominika Gábová Sabina Foukalová Alena Halaštová Eliška Halaštová Barbora Halaštová Markéta, DiS. Hefková Marta Hodinková Anna Holeňák Radek Holeňáková Gabriela, Bc. Holík Martin, Ing. Hradilová Iveta Huníková Veronika Chmela Tomáš Janovcová Zora, PhDr. Javorová Kristýna Jiroutová Marie, Mgr. Julinová Gabriela Julinová Renata Juránková Barbora Jurásek Martin, Ing. Jurásková Eva, Mgr. Jurášková Eva Kaňová Lenka Kinc Šimon Knápek Adam Knápková Barbora Knápková Markéta Končák Marian, Mgr. Kopalová Kristýna Kováčová Veronika Kovaříková Hana Kovářová Gabriela Krausová Jitka, MUDr. Krčmová Denisa, PhDr. Krieglerová Lenka Kročová Julie Kubalová Hana, Bc. Kučerová Anna Lauterkrancová Veronika Máčalová Marie Macharáčková Markéta, Mgr. Majer Jiří Mařáková Lucie Maštalířová Karla Mrlíková Martina Neradilová Lucie Němeček Josef, Ing. Němečková Ludmila Nováková Nikol Odstrčilová Karolína Osoha František Osoha Pavel ml. Osohová Barbora Osohová Veronika Bc. Palátová Eva Pietraszková Irena Pikna Martin Piknová Markéta Pištěková Eva Plšková Lenka Plšková Magdalena Pokorná Barbora, Mgr. Poláková Milena, Ing. Polínková Zdeňka, Mgr. Přecechtělová Marie Puype Hana, DiS., Bc. Rytířová Mária Sadloňová Pavlíková Ivana, Mgr. Seidlerová Anna Sekulová Ivana Sháněl Václav Skaličková Jana, Mgr. Skřivánková Martina Slezáková Kamila Soldánová Jana Sopuch Martin Staněk Petr, Ing. Straka Jan Straková Michaela Syptáková Lenka Syptáková Magdalena Sýkora Pavel Sýkorová Marta Sýkorová Kateřina Sýkorová Veronika Šebestová Kateřina Šebestová Veronika Ševčíková Skácelová Marcela Šíma Vojtěch. p. Šuranská Kristýna Trochtová Dita Vajdáková Kateřina Vajďáková Alena Vašinová Ludmila Vašíková Irena Vykopalová Vendula Zálešáková Pavlína Zichová Veronika Zlámalová Aneta Žáková Dana Železníková Michaela 18

19 8. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme na podporu činnosti Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce, finanční, věcnou, případně bezplatné poskytnutí prostor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (aktivity projektu podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR) Statutární město Zlín Zlínský kraj Arcibiskupství olomoucké Město Otrokovice Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín Farnost Otrokovice Navláčil stavební firma, s.r.o. Pekárna Veka Štípa NWT Computer s.r.o. Pekařství Kolář Interhotel Moskva Galaxie Zlín Barum Continental spol. s r.o. Mgr. Mojmír Jurák Manželé Zemkovi Manželé Soldánovi Další jednotliví dárci Konkrétní poskytovatelé dotací prezentováni s poděkováním na webu CPR a také při konkrétních podpořených aktivitách. 9. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, AKREDITACE Centrum pro rodinu Zlín o. s. obdrželo od MŠMT ČR akreditaci k provádění vzdělávacího programu Etické otázky všedního dne v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na léta Centrum pro rodinu Zlín o. s. je členem Asociace center pro rodinu (ACER). 19

20 10. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Okružní 5298, Zlín Telefon: Mobil: Web: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Zlín, /0300 Úřední hodiny: Denně 8 12, pondělí a středa dále i Přehled ostatních CPR v ČR i adresy jejich domovských stránek je možné nalézt na 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ 1. Úvodem 1. 2. Úvodem Vývoj str. 4 str. 5 Milý čtenáři, když jsem v roce 2007 ze zvědavosti navštívila astrologa, předpověděl mi na rok 2010 velký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více