Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

2 2

3 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce Vzdělávací aktivity Family Point a Senior Point Poradenské služby Pobyty pro rodiče s dětmi Preventivní programy pro děti a mládež Kluby maminek Klub seniorů KLAS Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Tvořivé aktivity Prázdninové aktivity pro školáky Čeština pro maminky cizinky Ostatní Celkem Záměry pro rok Finanční zpráva za rok Struktura orgánů, spolupracovníci v roce Poděkování Členství v organizacích, akreditace Identifikační a kontaktní údaje 20 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Zakončili jsme rok a je zde výroční zpráva. Dovolte několik slov na úvod. Rok přinesl pokračování dosavadní podoby činnosti centra s osvědčenými programy v podobě řady kurzů, pobytů, klubů nebo jednorázových akcí. Ale přinesl také něco zcela nového. Centrum, ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, otevřelo na podzim ve Zlíně středisko Family Point a Senior Point. Ekonomická situace centra byla, zejména díky pokračující podpoře ze strany Statutárního města Zlína a MPSV ČR, stabilní. Děkuji opět těm, kteří podpořili naše aktivity, ať už finančně nebo osobní pomocí. A věřím, že tato jejich vstřícnost se přenese také do roku Ing. Pavel Osoha, předseda 4

5 1. POSLÁNÍ A CÍLE Podle svých stanov je Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dále jen CPR) zaměřeno na podporu aktivit, směřujících k prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. A to konkrétních aktivit zejména v oblastech: - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže, - přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství, - prevence vzniku krizových stavů v rodinách rozšiřováním informovanosti, poradenstvím, nabídkou programů pro členy rodiny i programů společných, - poradenské a další pomoci při řešení problémových situací v rodině, - nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů, - vzdělávání. Cíle činnosti CPR jsou přitom naplňovány především těmito formami: - organizováním přednášek, seminářů a kurzů či jejich cyklů, - zajišťováním informační a osvětové činnosti v oblasti manželské a rodinné problematiky, včetně její prezentace ve sdělovacích prostředcích či tvorby a vydávání vlastních materiálů, - organizováním či přímým zajišťováním poradenské pomoci, - podporou či přímým zajišťováním konkrétních programů a aktivit (klubů, kroužků apod.) pro děti, mládež, snoubence, manžely, rodiče, rodiny či seniory, - zapůjčováním či poskytováním pomůcek, např. literatury nebo audio a videopomůcek. CPR uskutečňuje své poslání v regionu Zlínska, představujícím přibližně 110 tisíc obyvatel. Řady aktivit CPR se ale běžně účastní i zájemci z dalších obcí okresu Zlín i z jiných míst Zlínského kraje. 5

6 2. HISTORIE Na počátku činnosti CPR (tehdy ještě pod názvem Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) byly přednášky pro manžele. Na ně pak postupně navazovaly aktivity další. Cvičení, víkendové pobyty, poradenství, zřizování klubů maminek, jednorázové aktivity, kurzy, přednášková činnost pro děti a mládež ve školách, příprava snoubenců, tvořivé aktivity, prázdninové pobyty, zapojení do projektů ESF, prázdninové aktivity a další. Časově lze historii CPR popsat stručně takto: Vznik organizace (registrace u MV ČR) První pracovník organizace (první uzavřená pracovní smlouva) Získání prostor v objektu Regina do pronájmu (uzavřená nájemní smlouva) Získání první dotace od SMZ rok 1994 Úprava stanov (registrace úpravy u MV ČR) Získání první dotace od MPSV ČR rok 2006 Stěhování do větších prostor ve stejném objektu Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u MV ČR) Úprava stanov Stěhování do nového sídla na Okružní

7 3. PROFIL Spolek CPR, jak již uvedeno, od počátku své existence působí v oblasti podpory manželství a rodiny. Nejprve spíše na území města Zlína, postupně také v širším regionu. Programy, sloužící této podpoře, CPR připravuje a nabízí podle personálních možností, námětů z terénu či např. od partnerských organizací a samozřejmě také dle aktuální finanční situace. Struktura organizace je standardní. Nejvyšším orgánem je členská schůze, ta volí ze svých řad členy rady a ti pak, opět ze svých řad, předsedu. Předseda je statutárním orgánem organizace. Voleným orgánům je pro vlastní uskutečňování činnosti k dispozici kancelář. Ta organizuje, řídí a v některých případech i plně realizuje jednotlivé konkrétní aktivity CPR. U řady aktivit jsou k zajištění příslušných činností uzavírány dohody s dalšími spolupracovníky. Strukturu je možné znázornit schematicky: Revizní komise Členská schůze CPR Kancelář CPR Rada CPR Předseda CPR (statutární orgán) Kancelář CPR 7

8 4. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE Činnost CPR se skládá z jednotlivých konkrétních samostatných aktivit. Za každou z nich odpovídá určitý pracovník CPR. Přitom některé z aktivit jsou zahrnuty do zpracovaných projektů, uplatněných především vůči Statutárnímu městu Zlín, MPSV ČR či Zlínskému kraji. Ve smyslu popsaného členění činnosti CPR je zpracováno i grafické znázornění přehledu činnosti organizace v roce i celý následující text, činnost CPR stručně popisující. 8

9 4.1. Vzdělávací aktivity Kurz efektivního rodičovství Pod vedením lektorů CPR lze spolu s ostatními rodiči poznávat, na co je třeba při výchově dítěte klást důraz. V kurzu je možné vyzkoušet si, jak zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do nichž se při výchově svých dětí rodič dostává. Cyklus 8 setkání. - - V tomto roce kurz neproběhl. Respektovat a být respektován Cyklus 7 setkání o efektivních a neefektivních způsobech komunikace i různých výchovných postupech. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě a respektu založené vztahy dospělých mezi sebou, stejně jako vztahy dospělých a dětí. Vedou manželé PhDr. Pavel a Mgr. Tatjana Kopřivovi Kurz pro nastávající rodiče V kurzu jsou budoucím rodičům nabízena témata Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Plánování rodiny a návrat plodnosti po porodu, Manželské vztahy po příchodu dítěte. Součástí je i cvičení pro těhotné a exkurze do porodnice. Cyklus 5 setkání pro páry i jednotlivce, vedou lektoři CPR a pozvaní odborníci Kurz plánování rodiny Manželům i snoubencům je nabízen kurz s lektory CPR, po jehož absolvování by měli znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství. Celý cyklus tvoří 4 setkání Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči Motoráček Kurz zahrnuje oblast rozvoje jemné a hrubé motoriky, rozvoje sociální interakce, rozvoje řeči a komunikace, rozvoje spolupráce mezi matkou a dítětem, souhru výtvarného, rytmického a slovního projevu, grafomotoriku pro předškolní děti, cvičení na míčích, masáže miminek, kojenců a dětí, relaxační techniky pro děti. Určen je pro děti od narození do předškolního věku, tvoří jej 10 hodinových setkání (doplňkový prázdninový 6 setkání) a vede jej PhDr. Denisa Krčmová. 66 *) 855 *) Z toho 5 prázdninových; 425 dospělých, 430 dětí 9

10 Povídání o manželství a rodičovství večery pro manželské páry Večerní setkání s komunikací o manželství a rodičovství. 9 dvouhodinových setkání na témata komunikace, sdílení, řešení konfliktů, odpuštění, ve vztahu k dítěti i partnerovi atd Hlídáno 14 dětí Kurz rozvoje partnerských kompetencí Určen zejména pro mladé lidi, připravující se na manželství. Probíhá pod vedením zkušených manželských párů: Jedná se o 4 dvouhodinová setkání s tématy Já a moje rodina; Muž a žena; Komunikace; Partnerství muže a ženy; Víra a manželství, doplněnými tématem plánování rodiny Kurz Chodíme spolu Cyklus 4 víkendů pod vedením zkušeného manželského páru a kněze. Tématy víkendů jsou poznávání sebe, druhého, vzájemného vztahu a role víry v něm. Na programu jsou přednášky, diskuse, besedy, doplněné zážitkovými aktivitami Kurz Montessori doma Cyklus 6 setkání Setkání pro manželské páry Sobotní postní či adventní rekolekce pro manželské páry, přinášející přednášky na témata o vztazích k sobě, partnerovi, dětem, k Bohu. K tomu možnost konzultací soukromě i ve dvojicích V jednom případě pro maminky na MD Pobyty pro manželky (ženy) se vzdělávacím programem Víkendový a pětidenní pobyt pro ženy ve věku cca 30 až 60 let. Pobyty zahrnují vzdělávací program, včetně práce s tématy, doplňkové programy (tvořivé apod.), možnost vzájemné komunikace a osobní konzultace s odborníky (psycholog atd.), relaxaci. Vede MUDr. Jitka Krausová

11 Jednotlivé přednášky Nabízeny jsou samostatné přednášky k manželství a rodinnému životu, či na různá aktuální témata. Přednášejí lektoři CPR či pozvaní odborníci. Přednášky probíhají v rámci vlastních aktivit CPR, a to také v klubech maminek, i na objednávku jiných subjektů (společenství manželů a rodičů atd.). Uskutečňují se na půdě CPR (zde zajištěno hlídání dětí) či v prostorách objednavatele Pro dospělé; hlídáno 155 dětí 4 77 Pro skupiny mládeže a dětí Kurz pro lektory preventivních programů pro školy Vzdělávací kurzy pro lektory programů pro školy, akreditované MŠMT ČR, každý v délce 4 dnů. 2 8 Vč. 5 závěrečných zkoušek Kurzy angličtiny CPR nabízí možnost dopoledního studia pro rodiče, zajištěno hlídání dětí. Kurz 1,5 hodiny 1x týdně Hlídáno 7 děti 4.2. Family Point a Senior Point Každodenní základní součástí činnosti Family Pointu a Senior Pointu (FP) je služba pro členy rodin, pro seniory (dvakrát týdně) a obecně pro všechny občany. Maminky se zde mohou postarat o dítě, kdokoliv nahlédnout na internet, poradit se apod. Další nabídkou FP je organizace různých klubů či kroužků. Je zde také poskytováno a zprostředkováváno poradenství. FP také organizuje nejrůznější jednorázové akce. Nabízí propagaci aktivit a organizací v sociální oblasti, a to i na webových stránkách, které spravuje. 55 dnů provozu kluby, kroužky 65 Průměr všech Poradenství x Bude dopočteno 19 jednorázových akcí Poradenské služby Poradenské služby jsou zaměřeny především na rodinnou problematiku. Odborné konzultace externího psychologa jsou poskytovány zdarma po předběžném objednání v Kanceláři CPR, zpravidla v prostorách CPR. Obecné poradenství a poradenství či konzultace v oblasti přirozeného plánování rodičovství či v oblastech dalších jsou poskytovány pracovníky CPR. Psychologická poradna 6 - Poradna PPR 25 - Ostatní cca 25-11

12 4.4. Pobyty pro rodiče s dětmi Pobyty byly určeny pro maminky s dětmi. Program zahrnuje nabídku společných výchovných, společenských, sportovních i vzdělávacích aktivit, společná večerní setkání s diskusí nad vybranými tématy pro rodiče atd. Při společných aktivitách a výletech se rodič a děti sbližují a učí se více si porozumět. Pobyty probíhaly na chatě Pod Tesákem dospělých, 149 dětí 4.5. Preventivní programy pro děti a mládež Cyklus dvou až čtyřdílných preventivních programů Etické otázky každého dne pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ. Pro každý ročník je připraven jeden z programů. Každé setkání trvá 2 vyučovací hodiny. Programy si školy objednávají a lektoři CPR je vedou zpravidla v prostorách školy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázka, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd setkání 4.6. Kluby maminek Účast na aktivitách klubů se odvíjí od zájmu o téma konkrétního setkání. Setkání (zpravidla 1x týdně 2 hodiny) mají daný program, někdy jsou volná. Program bývá vzdělávací (přednášky, besedy), nebo má formu společných aktivit s dětmi (např. tvořivých) či jiný obsah. K dispozici je koutek s hračkami pro děti. Programů Účastníků 5 klubů 68 *) *) průměr na setkání; 32 dospělých a 36 dětí 4.7. Klub seniorů KLAS KLAS (Klub aktivních seniorů) je program, určený pro aktivizaci seniorů. Klub se scházel každé dva týdny. Program Kavárničky pro seniory se nerozvíjel. 1 klub 11 Průměrný počet / 1 setkání 4.8. Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Určeno je pro rodiče s dětmi od 1 roku (MiniSedmikrásek), resp. necelých 2 let. Jednoduché cviky se střídají s říkadly, písničky, hry, cvičení na nářadí vše s přihlédnutím k vývojovým schopnostem dětí. Programem provází maňásek Sedmikrásek. 1 hodina týdně. Kroužky: Lukov, ostatní Zlín. 6 7 skupin dospělých a 120 dětí 12

13 4.9. Tvořivé aktivity Aktivit se účastní jednotlivci i rodiče s dětmi. Speciálně pro rodiče s dětmi je určen kroužek Tvořílek. Probíhají zejména odpoledne či večer v prostorách CPR, ale i jinde (kluby maminek). Nabízena řada klasických i moderních technik. Tvořivou náplň mají i dva víkendové pobyty pro ženy. 3 Tvořílky rodičů a 21 dětí 52 tvoření *) *) Z toho 21 při pobytech pro maminky s dětmi 4 pobyty pro ženy Prázdninové aktivity pro školáky V jednom týdnu hlavních prázdnin byly pracovníky a spolupracovníky CPR připraveny aktivity, určené pro děti školáky. S řadou nabídek zajímavého prožití prázdninových dnů mezi osmou a šestnáctou hodinou. Denně se programu zúčastnilo v průměru 11 dětí Čeština pro maminky cizinky Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR) uspořádalo CPR kurz češtiny pro maminky cizinky. V průběhu výuky byla nabídka hlídání dětí, po výuce aktivity maminek s dětmi (výtvarné a cvičení). 1 6 Hlídáno 2 dětí Ostatní Jednorázové akce o Den pro rodinu, v okolí sídla CPR o Podzimní slavnost s drakiádou o Indiánský bál o Výlet se Sedmikráskem o Zlínská pouť sv. Filipa a Jakuba o Další 5 akcí Přes akcí samostatně organizovaných, další účast Půjčování knih a nosičů Přišlo 11 nových výpůjčitelů, 225 registrovaných čtenářů, půjčeno 261 knih či nosičů. Další využití pro pracovníky či v rámci programů. Jde o publikace zejména z oblastí (cca 900 knih a 160 nosičů): O dětech (pro rodiče) Období dospívání a známosti (pro mládež) 13

14 Manželství a rodina Psychologie, sebevzdělání Duchovní literatura Plánování rodiny, sexualita Hry a nápady pro rodiče a vychovatele k využití času s dětmi Knihy pro děti Výpůjček 246 Poznámka Podpora charitativních sbírek CPR se účastní některých charitních sbírek a vychází přitom vstříc těm, kdo se do charitní pomoci také chtějí sami zapojit. A to tak, že jim umožňuje připojit se svým příspěvkem. Jde o sbírky: Likvidace lepry (pomoc malomocným). Adopce na dálku ( adoptování dětí v chudých zemích a umožnění zejména jejich studia). V rámci tohoto programu CPR podporuje 8 dětí (3 indické a 5 ugandských). CPR zájemcům také pomůže při zprostředkování jejich adopce. Adoptuj panenku (očkování dětí v rozvojových zemích). Biblické tance Ztvárňování biblických příběhů tancem žen. 6 8 Průměr / 1 akci Aktivity pro cizince Kurz pořádaný ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR). Pro rodiče, cizince, připraveny praktické lekce, předávající zkušenosti z české kuchyně, především vánoční Hlídáno 15 dětí Sociální inzertní služba Služba je spíše okrajovou záležitostí. Jedná se o nabídku, která má umožnit kontakt těm, kdo chtějí darovat nebo levně prodat potřebné věci, s potencionálními adresáty jejich pomoci Celkem Celkem 377 Více než 8,4 tisíc Hlídáno 193 dětí 14

15 5. ZÁMĚRY PRO ROK 2015 Také v roce 2015 bude snahou CPR pokračovat v rozvoji aktivit, směřujících k naplňování smyslu jeho činnosti podpoře upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Svou nabídku bude dle potřeby a možností i doplňovat. Konkrétnější momenty: Stabilizace provozu a jednotlivých činností Family Pointu a Senior Pointu. Kroky ke vzájemnému informačnímu propojení a podpoře mezi základním CPR a Family Pointem a Senior Pointem. Reagování na aktuální potřeby organizace i zájem veřejnosti vhodným doplňováním či obměnou aktivit. Volba efektivních způsobů prezentace CPR a jeho aktivit. Průběžná snaha o oslovování nových dobrovolných spolupracovníků. Trvalé hledání možných úspor i nových zdrojů financování. Pokračování v rozvoji přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství. Hledání možností zařazení aktivit pro začínající manželské páry. Pokračování ve spolupráci s dalšími centry v rámci Asociace center pro rodinu. 15

16 Zvlášť Family Point a Senior Point Výdaje organizace Příjmy organizace 6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Dotace ze Sociálního fondu Statutárního města Zlína Dotace MPSV ČR Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlína Dotace z Kulturního fondu Statutárního města Zlína Dotace města Otrokovice Vybrané poplatky účastníků, dary a další příjmy Celkem Výdaje provozní Výdaje osobní Celkem Příjmy Výdaje

17 Osobní náklady Odvody Mzdové náklady Provozní náklady Nemateriálové náklady Materiálové náklady Čerpání dotace MPSV ČR potraviny 0 kancelářské potřeby vybavení jiné materiálové energie opravy a udržování 0 cestovné ostatní služby Celkem hrubé mzdy DPČ DPP mzdy DPČ Celkem Náklady celkem

18 7. STRUKTURA ORGÁNŮ, SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE Členové Rady CPR (působící od ) Ing. Pavel Osoha (předseda) Markéta Halaštová, Dis. Ing. Josef Němeček Bc. Markéta Piknová Michaela Straková V roce působili v Kanceláři CPR: Ing. Pavel Osoha Veronika Holíková Bc. Šárka Kincová Emília Osohová Pavla Sýkorová Andrea Šimečková V roce působili ve Family Pointu a Senior Pointu: Michaela Straková Ing. Ivana Tichá Věra Hartigová Jarmila Václavíková V roce se dále výrazněji zapojili do činnosti CPR: Bačůvková Anna Bačůvková Kristýna Bartošová Barbora Bastová Marie Bezděk František, Ing. Mgr. Březinová Klára Březíková Kateřina Bujárková Eva, PhDr. Čambalová Renata, Mgr. Černoušková Klára Demel Zdeněk, SDB, p. Gavendová Alena Gavendová Eva Gábová Dominika Gábová Sabina Foukalová Alena Halaštová Eliška Halaštová Barbora Halaštová Markéta, DiS. Hefková Marta Hodinková Anna Holeňák Radek Holeňáková Gabriela, Bc. Holík Martin, Ing. Hradilová Iveta Huníková Veronika Chmela Tomáš Janovcová Zora, PhDr. Javorová Kristýna Jiroutová Marie, Mgr. Julinová Gabriela Julinová Renata Juránková Barbora Jurásek Martin, Ing. Jurásková Eva, Mgr. Jurášková Eva Kaňová Lenka Kinc Šimon Knápek Adam Knápková Barbora Knápková Markéta Končák Marian, Mgr. Kopalová Kristýna Kováčová Veronika Kovaříková Hana Kovářová Gabriela Krausová Jitka, MUDr. Krčmová Denisa, PhDr. Krieglerová Lenka Kročová Julie Kubalová Hana, Bc. Kučerová Anna Lauterkrancová Veronika Máčalová Marie Macharáčková Markéta, Mgr. Majer Jiří Mařáková Lucie Maštalířová Karla Mrlíková Martina Neradilová Lucie Němeček Josef, Ing. Němečková Ludmila Nováková Nikol Odstrčilová Karolína Osoha František Osoha Pavel ml. Osohová Barbora Osohová Veronika Bc. Palátová Eva Pietraszková Irena Pikna Martin Piknová Markéta Pištěková Eva Plšková Lenka Plšková Magdalena Pokorná Barbora, Mgr. Poláková Milena, Ing. Polínková Zdeňka, Mgr. Přecechtělová Marie Puype Hana, DiS., Bc. Rytířová Mária Sadloňová Pavlíková Ivana, Mgr. Seidlerová Anna Sekulová Ivana Sháněl Václav Skaličková Jana, Mgr. Skřivánková Martina Slezáková Kamila Soldánová Jana Sopuch Martin Staněk Petr, Ing. Straka Jan Straková Michaela Syptáková Lenka Syptáková Magdalena Sýkora Pavel Sýkorová Marta Sýkorová Kateřina Sýkorová Veronika Šebestová Kateřina Šebestová Veronika Ševčíková Skácelová Marcela Šíma Vojtěch. p. Šuranská Kristýna Trochtová Dita Vajdáková Kateřina Vajďáková Alena Vašinová Ludmila Vašíková Irena Vykopalová Vendula Zálešáková Pavlína Zichová Veronika Zlámalová Aneta Žáková Dana Železníková Michaela 18

19 8. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme na podporu činnosti Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce, finanční, věcnou, případně bezplatné poskytnutí prostor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (aktivity projektu podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR) Statutární město Zlín Zlínský kraj Arcibiskupství olomoucké Město Otrokovice Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín Farnost Otrokovice Navláčil stavební firma, s.r.o. Pekárna Veka Štípa NWT Computer s.r.o. Pekařství Kolář Interhotel Moskva Galaxie Zlín Barum Continental spol. s r.o. Mgr. Mojmír Jurák Manželé Zemkovi Manželé Soldánovi Další jednotliví dárci Konkrétní poskytovatelé dotací prezentováni s poděkováním na webu CPR a také při konkrétních podpořených aktivitách. 9. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, AKREDITACE Centrum pro rodinu Zlín o. s. obdrželo od MŠMT ČR akreditaci k provádění vzdělávacího programu Etické otázky všedního dne v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na léta Centrum pro rodinu Zlín o. s. je členem Asociace center pro rodinu (ACER). 19

20 10. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Okružní 5298, Zlín Telefon: Mobil: Web: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Zlín, /0300 Úřední hodiny: Denně 8 12, pondělí a středa dále i Přehled ostatních CPR v ČR i adresy jejich domovských stránek je možné nalézt na 20

Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Vzdělávací aktivity

Více

Ve Zlíně, duben 2016 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, duben 2016 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 5 Ve Zlíně, duben 2016 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Vzdělávací aktivity

Více

Ve Zlíně, březen 2013 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, březen 2013 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Ve Zlíně, březen 2013 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Aktivity realizované

Více

Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Aktivity realizované

Více

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda Výroční zpráva V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 OBSAH 1. Poslání a cíle 3 1.1. Poslání 3 1.2. Cíle 3 2. Organizační členění 4 3. Zpráva o činnosti za

Více

Ve Zlíně, duben 2010 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, duben 2010 Ing. Pavel Osoha, předseda Výroční zpráva V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Ve Zlíně, duben 2010 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Aktivity

Více

Ve Zlíně, květen 2011 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, květen 2011 Ing. Pavel Osoha, předseda Výroční zpráva V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 Ve Zlíně, květen 2011 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Děkanátní centrum pro rodinu

Děkanátní centrum pro rodinu Děkanátní centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Děkanátní centrum pro rodinu Vyškov bylo zřízeno olomouckým arcibiskupstvím v lednu 2009 jako pobočka Centra pro

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zápis testové baterie SCM Lvíčata

Zápis testové baterie SCM Lvíčata Zápis testové baterie SCM Lvíčata 1 Lakomá Eva lvíčata 4.10.1996 187 66 242 303 10,0 208 11,63 66,40 27,5 2 Gogová Viktorie lvíčata 18.2.1996 176 59 222 276 8,8 191 11,71 16,25 22,5 3 Adamčíková Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna 2015

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna 2015 Výroční zpráva rok 2015 Název organizace: Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Právní forma: Spolek Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více