Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

2 2

3 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce Vzdělávací aktivity Family Point a Senior Point Poradenské služby Pobyty pro rodiče s dětmi Preventivní programy pro děti a mládež Kluby maminek Klub seniorů KLAS Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Tvořivé aktivity Prázdninové aktivity pro školáky Čeština pro maminky cizinky Ostatní Celkem Záměry pro rok Finanční zpráva za rok Struktura orgánů, spolupracovníci v roce Poděkování Členství v organizacích, akreditace Identifikační a kontaktní údaje 20 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Zakončili jsme rok a je zde výroční zpráva. Dovolte několik slov na úvod. Rok přinesl pokračování dosavadní podoby činnosti centra s osvědčenými programy v podobě řady kurzů, pobytů, klubů nebo jednorázových akcí. Ale přinesl také něco zcela nového. Centrum, ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, otevřelo na podzim ve Zlíně středisko Family Point a Senior Point. Ekonomická situace centra byla, zejména díky pokračující podpoře ze strany Statutárního města Zlína a MPSV ČR, stabilní. Děkuji opět těm, kteří podpořili naše aktivity, ať už finančně nebo osobní pomocí. A věřím, že tato jejich vstřícnost se přenese také do roku Ing. Pavel Osoha, předseda 4

5 1. POSLÁNÍ A CÍLE Podle svých stanov je Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dále jen CPR) zaměřeno na podporu aktivit, směřujících k prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. A to konkrétních aktivit zejména v oblastech: - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže, - přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství, - prevence vzniku krizových stavů v rodinách rozšiřováním informovanosti, poradenstvím, nabídkou programů pro členy rodiny i programů společných, - poradenské a další pomoci při řešení problémových situací v rodině, - nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů, - vzdělávání. Cíle činnosti CPR jsou přitom naplňovány především těmito formami: - organizováním přednášek, seminářů a kurzů či jejich cyklů, - zajišťováním informační a osvětové činnosti v oblasti manželské a rodinné problematiky, včetně její prezentace ve sdělovacích prostředcích či tvorby a vydávání vlastních materiálů, - organizováním či přímým zajišťováním poradenské pomoci, - podporou či přímým zajišťováním konkrétních programů a aktivit (klubů, kroužků apod.) pro děti, mládež, snoubence, manžely, rodiče, rodiny či seniory, - zapůjčováním či poskytováním pomůcek, např. literatury nebo audio a videopomůcek. CPR uskutečňuje své poslání v regionu Zlínska, představujícím přibližně 110 tisíc obyvatel. Řady aktivit CPR se ale běžně účastní i zájemci z dalších obcí okresu Zlín i z jiných míst Zlínského kraje. 5

6 2. HISTORIE Na počátku činnosti CPR (tehdy ještě pod názvem Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) byly přednášky pro manžele. Na ně pak postupně navazovaly aktivity další. Cvičení, víkendové pobyty, poradenství, zřizování klubů maminek, jednorázové aktivity, kurzy, přednášková činnost pro děti a mládež ve školách, příprava snoubenců, tvořivé aktivity, prázdninové pobyty, zapojení do projektů ESF, prázdninové aktivity a další. Časově lze historii CPR popsat stručně takto: Vznik organizace (registrace u MV ČR) První pracovník organizace (první uzavřená pracovní smlouva) Získání prostor v objektu Regina do pronájmu (uzavřená nájemní smlouva) Získání první dotace od SMZ rok 1994 Úprava stanov (registrace úpravy u MV ČR) Získání první dotace od MPSV ČR rok 2006 Stěhování do větších prostor ve stejném objektu Úprava stanov, změna názvu organizace (registrace změn u MV ČR) Úprava stanov Stěhování do nového sídla na Okružní

7 3. PROFIL Spolek CPR, jak již uvedeno, od počátku své existence působí v oblasti podpory manželství a rodiny. Nejprve spíše na území města Zlína, postupně také v širším regionu. Programy, sloužící této podpoře, CPR připravuje a nabízí podle personálních možností, námětů z terénu či např. od partnerských organizací a samozřejmě také dle aktuální finanční situace. Struktura organizace je standardní. Nejvyšším orgánem je členská schůze, ta volí ze svých řad členy rady a ti pak, opět ze svých řad, předsedu. Předseda je statutárním orgánem organizace. Voleným orgánům je pro vlastní uskutečňování činnosti k dispozici kancelář. Ta organizuje, řídí a v některých případech i plně realizuje jednotlivé konkrétní aktivity CPR. U řady aktivit jsou k zajištění příslušných činností uzavírány dohody s dalšími spolupracovníky. Strukturu je možné znázornit schematicky: Revizní komise Členská schůze CPR Kancelář CPR Rada CPR Předseda CPR (statutární orgán) Kancelář CPR 7

8 4. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE Činnost CPR se skládá z jednotlivých konkrétních samostatných aktivit. Za každou z nich odpovídá určitý pracovník CPR. Přitom některé z aktivit jsou zahrnuty do zpracovaných projektů, uplatněných především vůči Statutárnímu městu Zlín, MPSV ČR či Zlínskému kraji. Ve smyslu popsaného členění činnosti CPR je zpracováno i grafické znázornění přehledu činnosti organizace v roce i celý následující text, činnost CPR stručně popisující. 8

9 4.1. Vzdělávací aktivity Kurz efektivního rodičovství Pod vedením lektorů CPR lze spolu s ostatními rodiči poznávat, na co je třeba při výchově dítěte klást důraz. V kurzu je možné vyzkoušet si, jak zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do nichž se při výchově svých dětí rodič dostává. Cyklus 8 setkání. - - V tomto roce kurz neproběhl. Respektovat a být respektován Cyklus 7 setkání o efektivních a neefektivních způsobech komunikace i různých výchovných postupech. Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě a respektu založené vztahy dospělých mezi sebou, stejně jako vztahy dospělých a dětí. Vedou manželé PhDr. Pavel a Mgr. Tatjana Kopřivovi Kurz pro nastávající rodiče V kurzu jsou budoucím rodičům nabízena témata Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Plánování rodiny a návrat plodnosti po porodu, Manželské vztahy po příchodu dítěte. Součástí je i cvičení pro těhotné a exkurze do porodnice. Cyklus 5 setkání pro páry i jednotlivce, vedou lektoři CPR a pozvaní odborníci Kurz plánování rodiny Manželům i snoubencům je nabízen kurz s lektory CPR, po jehož absolvování by měli znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství. Celý cyklus tvoří 4 setkání Psychomotorické kurzy pro děti s rodiči Motoráček Kurz zahrnuje oblast rozvoje jemné a hrubé motoriky, rozvoje sociální interakce, rozvoje řeči a komunikace, rozvoje spolupráce mezi matkou a dítětem, souhru výtvarného, rytmického a slovního projevu, grafomotoriku pro předškolní děti, cvičení na míčích, masáže miminek, kojenců a dětí, relaxační techniky pro děti. Určen je pro děti od narození do předškolního věku, tvoří jej 10 hodinových setkání (doplňkový prázdninový 6 setkání) a vede jej PhDr. Denisa Krčmová. 66 *) 855 *) Z toho 5 prázdninových; 425 dospělých, 430 dětí 9

10 Povídání o manželství a rodičovství večery pro manželské páry Večerní setkání s komunikací o manželství a rodičovství. 9 dvouhodinových setkání na témata komunikace, sdílení, řešení konfliktů, odpuštění, ve vztahu k dítěti i partnerovi atd Hlídáno 14 dětí Kurz rozvoje partnerských kompetencí Určen zejména pro mladé lidi, připravující se na manželství. Probíhá pod vedením zkušených manželských párů: Jedná se o 4 dvouhodinová setkání s tématy Já a moje rodina; Muž a žena; Komunikace; Partnerství muže a ženy; Víra a manželství, doplněnými tématem plánování rodiny Kurz Chodíme spolu Cyklus 4 víkendů pod vedením zkušeného manželského páru a kněze. Tématy víkendů jsou poznávání sebe, druhého, vzájemného vztahu a role víry v něm. Na programu jsou přednášky, diskuse, besedy, doplněné zážitkovými aktivitami Kurz Montessori doma Cyklus 6 setkání Setkání pro manželské páry Sobotní postní či adventní rekolekce pro manželské páry, přinášející přednášky na témata o vztazích k sobě, partnerovi, dětem, k Bohu. K tomu možnost konzultací soukromě i ve dvojicích V jednom případě pro maminky na MD Pobyty pro manželky (ženy) se vzdělávacím programem Víkendový a pětidenní pobyt pro ženy ve věku cca 30 až 60 let. Pobyty zahrnují vzdělávací program, včetně práce s tématy, doplňkové programy (tvořivé apod.), možnost vzájemné komunikace a osobní konzultace s odborníky (psycholog atd.), relaxaci. Vede MUDr. Jitka Krausová

11 Jednotlivé přednášky Nabízeny jsou samostatné přednášky k manželství a rodinnému životu, či na různá aktuální témata. Přednášejí lektoři CPR či pozvaní odborníci. Přednášky probíhají v rámci vlastních aktivit CPR, a to také v klubech maminek, i na objednávku jiných subjektů (společenství manželů a rodičů atd.). Uskutečňují se na půdě CPR (zde zajištěno hlídání dětí) či v prostorách objednavatele Pro dospělé; hlídáno 155 dětí 4 77 Pro skupiny mládeže a dětí Kurz pro lektory preventivních programů pro školy Vzdělávací kurzy pro lektory programů pro školy, akreditované MŠMT ČR, každý v délce 4 dnů. 2 8 Vč. 5 závěrečných zkoušek Kurzy angličtiny CPR nabízí možnost dopoledního studia pro rodiče, zajištěno hlídání dětí. Kurz 1,5 hodiny 1x týdně Hlídáno 7 děti 4.2. Family Point a Senior Point Každodenní základní součástí činnosti Family Pointu a Senior Pointu (FP) je služba pro členy rodin, pro seniory (dvakrát týdně) a obecně pro všechny občany. Maminky se zde mohou postarat o dítě, kdokoliv nahlédnout na internet, poradit se apod. Další nabídkou FP je organizace různých klubů či kroužků. Je zde také poskytováno a zprostředkováváno poradenství. FP také organizuje nejrůznější jednorázové akce. Nabízí propagaci aktivit a organizací v sociální oblasti, a to i na webových stránkách, které spravuje. 55 dnů provozu kluby, kroužky 65 Průměr všech Poradenství x Bude dopočteno 19 jednorázových akcí Poradenské služby Poradenské služby jsou zaměřeny především na rodinnou problematiku. Odborné konzultace externího psychologa jsou poskytovány zdarma po předběžném objednání v Kanceláři CPR, zpravidla v prostorách CPR. Obecné poradenství a poradenství či konzultace v oblasti přirozeného plánování rodičovství či v oblastech dalších jsou poskytovány pracovníky CPR. Psychologická poradna 6 - Poradna PPR 25 - Ostatní cca 25-11

12 4.4. Pobyty pro rodiče s dětmi Pobyty byly určeny pro maminky s dětmi. Program zahrnuje nabídku společných výchovných, společenských, sportovních i vzdělávacích aktivit, společná večerní setkání s diskusí nad vybranými tématy pro rodiče atd. Při společných aktivitách a výletech se rodič a děti sbližují a učí se více si porozumět. Pobyty probíhaly na chatě Pod Tesákem dospělých, 149 dětí 4.5. Preventivní programy pro děti a mládež Cyklus dvou až čtyřdílných preventivních programů Etické otázky každého dne pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ. Pro každý ročník je připraven jeden z programů. Každé setkání trvá 2 vyučovací hodiny. Programy si školy objednávají a lektoři CPR je vedou zpravidla v prostorách školy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázka, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd setkání 4.6. Kluby maminek Účast na aktivitách klubů se odvíjí od zájmu o téma konkrétního setkání. Setkání (zpravidla 1x týdně 2 hodiny) mají daný program, někdy jsou volná. Program bývá vzdělávací (přednášky, besedy), nebo má formu společných aktivit s dětmi (např. tvořivých) či jiný obsah. K dispozici je koutek s hračkami pro děti. Programů Účastníků 5 klubů 68 *) *) průměr na setkání; 32 dospělých a 36 dětí 4.7. Klub seniorů KLAS KLAS (Klub aktivních seniorů) je program, určený pro aktivizaci seniorů. Klub se scházel každé dva týdny. Program Kavárničky pro seniory se nerozvíjel. 1 klub 11 Průměrný počet / 1 setkání 4.8. Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek Určeno je pro rodiče s dětmi od 1 roku (MiniSedmikrásek), resp. necelých 2 let. Jednoduché cviky se střídají s říkadly, písničky, hry, cvičení na nářadí vše s přihlédnutím k vývojovým schopnostem dětí. Programem provází maňásek Sedmikrásek. 1 hodina týdně. Kroužky: Lukov, ostatní Zlín. 6 7 skupin dospělých a 120 dětí 12

13 4.9. Tvořivé aktivity Aktivit se účastní jednotlivci i rodiče s dětmi. Speciálně pro rodiče s dětmi je určen kroužek Tvořílek. Probíhají zejména odpoledne či večer v prostorách CPR, ale i jinde (kluby maminek). Nabízena řada klasických i moderních technik. Tvořivou náplň mají i dva víkendové pobyty pro ženy. 3 Tvořílky rodičů a 21 dětí 52 tvoření *) *) Z toho 21 při pobytech pro maminky s dětmi 4 pobyty pro ženy Prázdninové aktivity pro školáky V jednom týdnu hlavních prázdnin byly pracovníky a spolupracovníky CPR připraveny aktivity, určené pro děti školáky. S řadou nabídek zajímavého prožití prázdninových dnů mezi osmou a šestnáctou hodinou. Denně se programu zúčastnilo v průměru 11 dětí Čeština pro maminky cizinky Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR) uspořádalo CPR kurz češtiny pro maminky cizinky. V průběhu výuky byla nabídka hlídání dětí, po výuce aktivity maminek s dětmi (výtvarné a cvičení). 1 6 Hlídáno 2 dětí Ostatní Jednorázové akce o Den pro rodinu, v okolí sídla CPR o Podzimní slavnost s drakiádou o Indiánský bál o Výlet se Sedmikráskem o Zlínská pouť sv. Filipa a Jakuba o Další 5 akcí Přes akcí samostatně organizovaných, další účast Půjčování knih a nosičů Přišlo 11 nových výpůjčitelů, 225 registrovaných čtenářů, půjčeno 261 knih či nosičů. Další využití pro pracovníky či v rámci programů. Jde o publikace zejména z oblastí (cca 900 knih a 160 nosičů): O dětech (pro rodiče) Období dospívání a známosti (pro mládež) 13

14 Manželství a rodina Psychologie, sebevzdělání Duchovní literatura Plánování rodiny, sexualita Hry a nápady pro rodiče a vychovatele k využití času s dětmi Knihy pro děti Výpůjček 246 Poznámka Podpora charitativních sbírek CPR se účastní některých charitních sbírek a vychází přitom vstříc těm, kdo se do charitní pomoci také chtějí sami zapojit. A to tak, že jim umožňuje připojit se svým příspěvkem. Jde o sbírky: Likvidace lepry (pomoc malomocným). Adopce na dálku ( adoptování dětí v chudých zemích a umožnění zejména jejich studia). V rámci tohoto programu CPR podporuje 8 dětí (3 indické a 5 ugandských). CPR zájemcům také pomůže při zprostředkování jejich adopce. Adoptuj panenku (očkování dětí v rozvojových zemích). Biblické tance Ztvárňování biblických příběhů tancem žen. 6 8 Průměr / 1 akci Aktivity pro cizince Kurz pořádaný ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (zařízení MV ČR). Pro rodiče, cizince, připraveny praktické lekce, předávající zkušenosti z české kuchyně, především vánoční Hlídáno 15 dětí Sociální inzertní služba Služba je spíše okrajovou záležitostí. Jedná se o nabídku, která má umožnit kontakt těm, kdo chtějí darovat nebo levně prodat potřebné věci, s potencionálními adresáty jejich pomoci Celkem Celkem 377 Více než 8,4 tisíc Hlídáno 193 dětí 14

15 5. ZÁMĚRY PRO ROK 2015 Také v roce 2015 bude snahou CPR pokračovat v rozvoji aktivit, směřujících k naplňování smyslu jeho činnosti podpoře upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Svou nabídku bude dle potřeby a možností i doplňovat. Konkrétnější momenty: Stabilizace provozu a jednotlivých činností Family Pointu a Senior Pointu. Kroky ke vzájemnému informačnímu propojení a podpoře mezi základním CPR a Family Pointem a Senior Pointem. Reagování na aktuální potřeby organizace i zájem veřejnosti vhodným doplňováním či obměnou aktivit. Volba efektivních způsobů prezentace CPR a jeho aktivit. Průběžná snaha o oslovování nových dobrovolných spolupracovníků. Trvalé hledání možných úspor i nových zdrojů financování. Pokračování v rozvoji přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství. Hledání možností zařazení aktivit pro začínající manželské páry. Pokračování ve spolupráci s dalšími centry v rámci Asociace center pro rodinu. 15

16 Zvlášť Family Point a Senior Point Výdaje organizace Příjmy organizace 6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Dotace ze Sociálního fondu Statutárního města Zlína Dotace MPSV ČR Dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlína Dotace z Kulturního fondu Statutárního města Zlína Dotace města Otrokovice Vybrané poplatky účastníků, dary a další příjmy Celkem Výdaje provozní Výdaje osobní Celkem Příjmy Výdaje

17 Osobní náklady Odvody Mzdové náklady Provozní náklady Nemateriálové náklady Materiálové náklady Čerpání dotace MPSV ČR potraviny 0 kancelářské potřeby vybavení jiné materiálové energie opravy a udržování 0 cestovné ostatní služby Celkem hrubé mzdy DPČ DPP mzdy DPČ Celkem Náklady celkem

18 7. STRUKTURA ORGÁNŮ, SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE Členové Rady CPR (působící od ) Ing. Pavel Osoha (předseda) Markéta Halaštová, Dis. Ing. Josef Němeček Bc. Markéta Piknová Michaela Straková V roce působili v Kanceláři CPR: Ing. Pavel Osoha Veronika Holíková Bc. Šárka Kincová Emília Osohová Pavla Sýkorová Andrea Šimečková V roce působili ve Family Pointu a Senior Pointu: Michaela Straková Ing. Ivana Tichá Věra Hartigová Jarmila Václavíková V roce se dále výrazněji zapojili do činnosti CPR: Bačůvková Anna Bačůvková Kristýna Bartošová Barbora Bastová Marie Bezděk František, Ing. Mgr. Březinová Klára Březíková Kateřina Bujárková Eva, PhDr. Čambalová Renata, Mgr. Černoušková Klára Demel Zdeněk, SDB, p. Gavendová Alena Gavendová Eva Gábová Dominika Gábová Sabina Foukalová Alena Halaštová Eliška Halaštová Barbora Halaštová Markéta, DiS. Hefková Marta Hodinková Anna Holeňák Radek Holeňáková Gabriela, Bc. Holík Martin, Ing. Hradilová Iveta Huníková Veronika Chmela Tomáš Janovcová Zora, PhDr. Javorová Kristýna Jiroutová Marie, Mgr. Julinová Gabriela Julinová Renata Juránková Barbora Jurásek Martin, Ing. Jurásková Eva, Mgr. Jurášková Eva Kaňová Lenka Kinc Šimon Knápek Adam Knápková Barbora Knápková Markéta Končák Marian, Mgr. Kopalová Kristýna Kováčová Veronika Kovaříková Hana Kovářová Gabriela Krausová Jitka, MUDr. Krčmová Denisa, PhDr. Krieglerová Lenka Kročová Julie Kubalová Hana, Bc. Kučerová Anna Lauterkrancová Veronika Máčalová Marie Macharáčková Markéta, Mgr. Majer Jiří Mařáková Lucie Maštalířová Karla Mrlíková Martina Neradilová Lucie Němeček Josef, Ing. Němečková Ludmila Nováková Nikol Odstrčilová Karolína Osoha František Osoha Pavel ml. Osohová Barbora Osohová Veronika Bc. Palátová Eva Pietraszková Irena Pikna Martin Piknová Markéta Pištěková Eva Plšková Lenka Plšková Magdalena Pokorná Barbora, Mgr. Poláková Milena, Ing. Polínková Zdeňka, Mgr. Přecechtělová Marie Puype Hana, DiS., Bc. Rytířová Mária Sadloňová Pavlíková Ivana, Mgr. Seidlerová Anna Sekulová Ivana Sháněl Václav Skaličková Jana, Mgr. Skřivánková Martina Slezáková Kamila Soldánová Jana Sopuch Martin Staněk Petr, Ing. Straka Jan Straková Michaela Syptáková Lenka Syptáková Magdalena Sýkora Pavel Sýkorová Marta Sýkorová Kateřina Sýkorová Veronika Šebestová Kateřina Šebestová Veronika Ševčíková Skácelová Marcela Šíma Vojtěch. p. Šuranská Kristýna Trochtová Dita Vajdáková Kateřina Vajďáková Alena Vašinová Ludmila Vašíková Irena Vykopalová Vendula Zálešáková Pavlína Zichová Veronika Zlámalová Aneta Žáková Dana Železníková Michaela 18

19 8. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme na podporu činnosti Centra pro rodinu Zlín o. s. v roce, finanční, věcnou, případně bezplatné poskytnutí prostor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (aktivity projektu podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR) Statutární město Zlín Zlínský kraj Arcibiskupství olomoucké Město Otrokovice Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín Farnost Otrokovice Navláčil stavební firma, s.r.o. Pekárna Veka Štípa NWT Computer s.r.o. Pekařství Kolář Interhotel Moskva Galaxie Zlín Barum Continental spol. s r.o. Mgr. Mojmír Jurák Manželé Zemkovi Manželé Soldánovi Další jednotliví dárci Konkrétní poskytovatelé dotací prezentováni s poděkováním na webu CPR a také při konkrétních podpořených aktivitách. 9. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, AKREDITACE Centrum pro rodinu Zlín o. s. obdrželo od MŠMT ČR akreditaci k provádění vzdělávacího programu Etické otázky všedního dne v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na léta Centrum pro rodinu Zlín o. s. je členem Asociace center pro rodinu (ACER). 19

20 10. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Okružní 5298, Zlín Telefon: Mobil: Web: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Zlín, /0300 Úřední hodiny: Denně 8 12, pondělí a středa dále i Přehled ostatních CPR v ČR i adresy jejich domovských stránek je možné nalézt na 20

Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Ve Zlíně, březen 2014 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Vzdělávací aktivity

Více

Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Ve Zlíně, květen 2012 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Aktivity realizované

Více

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda Výroční zpráva V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 OBSAH 1. Poslání a cíle 3 1.1. Poslání 3 1.2. Cíle 3 2. Organizační členění 4 3. Zpráva o činnosti za

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium 1 A AG1 IW CZE VSK VUT Brno Natálie Bajnoková 08:00:00 09:00:00 09:25:00 09:30:00 2 A AG1 IW CZE Pro Fitness Praha Barbora Hložková 08:02:25 09:02:25 09:27:25 09:32:25 3 A AG1 IW CZE TJ Sokol Kampa Praha

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. ZA ROK 2007, o. s. Obsah: Úvod 2 Cíle 3 Poslání 4 Statistika 5 Organizační členění 7 Zpráva o činnosti za rok 2007 8 Finanční zpráva 10 Záměry pro rok 2008 11 Kontaktní údaje 12 1 Úvod Na přelomu roku

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ. Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178

PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ. Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178 PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Provozovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Pražská 178, 547 01 Náchod IČ 627 31 891 Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více