NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014"

Transkript

1 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 Publikace nakladatelství INFORMATORIUM také ve formě e-knih, a to pro čtecí zařízení: stolní počítač, notebook, tablet (ipad) i chytrý telefon (iphone). E-knihu si lze také jen vypůjčit. Obsah e-knihy je totožný s obsahem tištěné knihy. JAZYKOVÉ UČEBNICE DŘEVAŘSTVÍ STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ ELEKTROTECHNIKA PEDAGOGIKA POTRAVINÁŘSTVÍ TEXTIL ZDRAVOTNICTVÍ KOSMETIKA KADEŘNICTVÍ EKOLOGIE RYBÁŘSTVÍ OSTATNÍ LITERATURA Na našich internetových stránkách naleznete stále aktuální ediční plán i internetový obchod.

2 JAZYKOVÉ UČEBNICE 1. S. V. Buldov M. Maxerová: ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 76 stran, 22 obrázků, cena 225 Kč Zahrnuje texty a slovní zásobu o lidském těle, činnosti tělesných soustav, lékařských nástrojích a přístrojích, o první pomoci a zdravotnickém systému. Obsahuje zvláštní kapitolu o komunikaci s pacientem, řadu tabulek a cvičení atd. 2. E. Karasová: NĚMČINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 88 stran, 29 obrázků, cena 225 Kč Zahrnuje texty o lidském těle, nejčastějších onemocněních, psychologii v práci sestry, kapitoly z ošetřovatelského procesu atd., speciální slovní zásobu a řadu doplňovacích cvičení. 3. E. Svobodová: ANGLIČTINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 275 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s anglicky mluvícími hosty. 4. Kolektiv autorů: ANGLIČTINA pro strojírenské obory formát A4, 84 stran, ilustrováno, cena 235 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd, zejména strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 5. Z. Myšková B. Návratová J. Návratová: NĚMČINA pro strojírenské obory formát A4, 148 stran, ilustrováno, cena 315 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd s důrazem na strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 6. A. Formanová Z. Žmudová: NĚMČINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 235 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s německy mluvícími hosty. 7. M. Grabmüller a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management I formát A4, 160 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 270 Kč) SLEVA Učebnice je založena na aktuálním příběhu, a to vzniku obchodní společnosti a jejích prvních krocích v podnikatelském prostředí. Určeno studentům gymnázií, obchodních a jazykových škol, manažerských kurzů atd. 8. J. Březina a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management II Učebnice, formát A4, 184 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 290 Kč) SLEVA Audiokazeta, cena 50 Kč (dříve 150 Kč) Druhý díl učebnice se zabývá činnostmi v hospodářské praxi. Jde o řízení, financování, úvěr, platební styk, nákup, skladování, dopravu, marketing, zahraniční obchod, daně a roční uzávěrku firmy. 9. E. Berglová J. Dressel: NĚMČINA PRO SPŠ STAVEBNÍ formát A4, 152 stran, ilustrováno, cena 315 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která odpovídá modernímu pojetí výuky cizích jazyků. Je určena nejen studentům SPŠ, ale i studujícím ostatních stavebních oborů. Je vhodná i pro stavební praxi. DŘEVAŘSTVÍ 10. F. Friess J. Reisner A. Zeidler: MATERIÁLY I pro UO Truhlář 124 stran, 141 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 195 Kč Popisuje surovinovou základnu dřevařského průmyslu pěstování, ochranu a těžbu lesa, stavbu dřeva, jeho vlastnosti, vady a škůdce a uvádí, jak postupovat při rozpoznávání různých druhů dřeva. 11. Z. Muzikář a kol.: MATERIÁLY II pro UO Truhlář 176 stran, 96 obrázků, 15 tabulek, cena 235 Kč Seznamuje se širokým sortimentem výrobků dřevařské prvovýroby, s materiály na bázi dřeva a materiály k úpravě dřeva lepidla, ochranné látky proti ohni i škůdcům, brusné materiály, materiály pro povrchovou úpravu dřeva atd. 12. Z. Holouš E. Máchová P. Kotásková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Truhlář formát A4, 108 stran, 266 obrázků, 15 tabulek, cena 255 Kč Základy technického kreslení, čtení, vypracovávání a chyby výkresů, antropometrie a ergonomie, kreslení konstrukcí nábytku, stavebně truhlářských výrobků, stavebních konstrukcí a jednoduchých tesařských výrobků a konstrukcí. 13. K. Janák P. Král: TECHNOLOGIE I pro studijní obor Nábytkářství 208 stran, 128 obrázků, 13 tabulek, cena 255 Kč Postupy a strojně technologická zařízení pilařské výroby, výroby dýh, překližek a ostatních lepených materiálů, sušení řeziva a přířezů, tváření dřeva atd. 14. A. Uhlíř: TECHNOLOGIE II pro studijní obor Nábytkářství 192 stran, 88 obrázků, cena 255 Kč Strojní obrábění dřeva, strojní opracování plastů, spojování dřeva a ostatních materiálů lepením, povrchové úpravy dřevěných materiálů a výroba nábytkových polotovarů. 15. P. Král A. Uhlíř J. Vlasák: TECHNOLOGIE III pro studijní obor Nábytkářství 224 stran, 96 obrázků, cena 275 Kč Technická příprava sériové a kusové výroby nábytku, technologie výroby základních skupin nábytku, montáž a balení, skladování nábytku a expedice, výrobní linky atd. 16. K. Janák P. Král M. Rousek: VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ pro UO Truhlář 224 stran, 193 obrázků, cena 275 Kč Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu, ruční elektrické strojky, výrobní linky. STAVEBNICTVÍ 17. D. Měšťanová J. Tománková a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY I pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 80 stran, 49 obrázků, 19 tabulek, cena 225 Kč Seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými s přípravou a realizací staveb. Zabývá se zákonem o územním plánování a stavebním řádu a souvisejícími předpisy, s oblastí veřejných zakázek, zejména zadávacích řízení, a se sestavením nabídky stavební zakázky. Věnuje se propočtu nákladů, rozpočtování staveb na základě projektové dokumentace, dále výkazu výměr a kalkulaci nákladů. 18. J. Tománková D. Měšťanová a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY II pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 72 stran, 22 obrázků, 18 tabulek, cena 225 Kč Věnuje se zásadám přípravy a realizace stavby, zejména časového plánování, zařízení staveniště, projektu organizace výstavby, dále také otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Zmiňuje software využívané ve stavebnictví.

3 19. P. Kuklík J. Studnička: DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE pro SPŠ stavební 192 stran, 129 obrázků, 10 tabulek, cena 255 Kč Navrhování, posuzování a provádění dřevěných a kovových konstrukcí. Přehledy jednotlivých prvků konstrukcí a jejich výpočty. 20. V. Hrdoušek a kol.: INŽENÝRSKÉ STAVBY pro SPŠ stavební 216 stran, 145 obrázků, 24 tabulek, cena 275 Kč Historický vývoj inženýrských staveb, silniční stavby, železniční stavby, mostní stavby, podzemní stavby a vodohospodářské stavby. 21. P. Chejnovský: ZDRAVOTNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Akumulace vody vodojemy pro 4. ročník SOŠ stavebních 60 stran, 26 obrázků, 5 tabulek, barevná příloha, cena 125 Kč Funkce a rozdělení vodojemů, výpočet objemu akumulační nádrže vodojemu, konstrukční a tvarové typy a vybavení vodojemů, elektrotechnické zařízení vodojemů, zkoušky vodotěsnosti, vnější úpravy a zabezpečení vodojemů a hlavní zásady provozu vodojemů. 22. M. Trnková M. Adámek: INSTALACE VODY A KANALIZACE I pro 1. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 158 stran, 134 obrázků, 7 tabulek, cena 215 Kč Seznamuje se základními pojmy rozvodu vody a kanalizace. Zabývá se ručním zpracováním materiálů, trubními materiály a jejich spoji a upevněním, dilatací, kompenzací a izolací potrubí. 23. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE II pro 2. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 176 stran, 145 obrázků, 12 tabulek, cena 245 Kč Zabývá se veřejnou kanalizací, jejími součástmi, použitými materiály, montáží a opravami, stokovou sítí, čistírnami odpadních vod, napojením kanalizační přípojky, vnitřní kanalizací atd. 24. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE III pro 3. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 144 stran, 139 obrázků, 15 tabulek, cena 215 Kč Jímání, úprava a doprava vody, vodovodní přípojka, vodoměrná soustava, domovní vodovod, ohřev a rozvod teplé užitkové vody. STROJÍRENSTVÍ 25. V. Kemka a kol.: STAVBA A PROVOZ STROJŮ Stroje a zařízení pro SPŠ strojní 282 stran, 156 obrázků, 18 tabulek, cena 305 Kč Charakteristika, princip činnosti, rozdělení, stavba a provoz dopravních, zdvihacích, pístových a lopatkových strojů, energetických zařízení a strojů pro technickou úpravu prostředí. U každé skupiny strojů jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a výpočty. 26. L. Bumbálek a kol.: KONTROLA A MĚŘENÍ pro SPŠ strojní 208 stran, 156 obrázků, 13 tabulek, cena 275 Kč Koncepce metrologického systému, měření fyzikálních veličin, hodnocení jakosti povrchu součástí, zkoušky mechanických a technologických vlastností materiálů, metalografické metody zkoumání materiálů. 27. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA I pro studijní obory SOŠ a SOU 4. vydání, 216 stran, 183 obrázků, 13 tabulek, cena 255 Kč Středoškolská látka statiky tuhých těles (včetně grafických metod), pružnosti a pevnosti. Učebnice obsahuje i obecně platné postupy řešení úloh mechaniky. 28. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA II pro studijní obory SOŠ a SOU 120 stran, 76 obrázků, 9 tabulek, cena 195 Kč Středoškolská látka kinematiky, dynamiky, hydromechaniky a termomechaniky. Aplikační programy pro řešení úloh technické mechaniky. 29. K. Mičkal: SBÍRKA ÚLOH Z TECHNICKÉ MECHANIKY pro SOŠ a SOU 268 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 275 Kč Řešené i neřešené úlohy ze všech tematických celků učebnic Technická mechanika I a II. 30. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY I pro 1. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 196 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Seznamuje s historií a rozdělením vozidel. Popisuje základní části a zaměřuje se na strojový spodek automobilů, tj. rámy vozidel, pérování, nápravy, kola a pneumatiky, brzdy a brzdná zařízení a řízení. 31. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY II pro 2. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 164 stran, 154 obrázků, 3 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Popisuje převodná ústrojí, spojky, převodovky, hřídele, rozvodovky atd. Dále se věnuje rozdělení motorů, konstrukci spalovacích, vznětových a zážehových motorů atd. 32. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY III pro 3. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 176 stran, 137 obrázků, 4 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Probírá soustavu zážehových a vznětových motorů, mazání a chlazení motorů, speciální příslušenství silničních motorových vozidel, sklápěcí a nakládací zařízení, navijáky, jednoúčelová vozidla atd. 33. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I pro 1. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 156 stran, 95 obrázků, 16 tabulek, cena 205 Kč První díl učebnice se zabývá zpracováním kovových a nekovových materiálů, lícováním a měřením, základními pojmy o montáži a demontáži, včetně přípravy a využití nářadí a pomůcek atd. 34. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA II pro 2. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 188 stran, 133 obrázků, 5 tabulek, cena 255 Kč Druhý díl učebnice seznamuje studenty podrobně s kontrolou, zkouškami, demontáží, montáží, opravami a údržbou podvozku, brzd, převodných ústrojí a motorů. 35. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA III pro 3. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 184 stran, 102 obrázků, 7 tabulek, cena 255 Kč Třetí díl učebnice se věnuje kontrole a údržbě příslušenství spalovacích motorů, světelné a signalizační soustavy, elektrických a elektronických zařízení motorů, zkouškám pohybových vlastností atd. ELEKTROTECHNIKA 36. V. Srovnal a kol.: ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Měřicí přístroje pro SPŠE 140 stran, 117 obrázků, 2 tabulky, cena 225 Kč Seznamuje se základními pojmy a vztahy z oblasti elektronických měřicích přístrojů a s jejich použitím. Věnuje se jednotlivým prvkům a obvodům měřicích přístrojů, zdrojům periodických signálů a jednotlivým druhům elektronických měřicích přístrojů. 37. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA I pro 2. ročník UO Automechanik 200 stran, 142 obrázků, 8 tabulek, cena 275 Kč Základní poznatky o el. strojích a přístrojích, el. zařízení motorových vozidel, elektrochemické zdroje el. energie motorových vozidel, generátory motorových vozidel, zapalování spalovacího motoru atd.

4 38. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA II pro 3. ročník UO Automechanik 176 stran, 108 obrázků, 3 tabulky, přílohy, cena 255 Kč Elektrické spouštěče, osvětlení vozidel, rozvod el. energie ve vozidlech, zařízení vozidel (houkačky, pohybové mechanismy, palubní přístroje, vytápěcí a klimatizační zařízení) a elektronická zařízení moderních vozidel. 39. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA I pro SOŠ a SOU 5. vydání, 192 stran, 219 obrázků, 1 tabulka, cena 245 Kč Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi. 40. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA II pro SOŠ a SOU 5. vydání, 156 stran, 142 obrázků, cena 215 Kč Řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického průběhu. 41. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA III (příklady a úlohy) pro SOŠ a SOU 5. vydání, 292 stran, 269 obrázků, 4 tabulky, cena 295 Kč Zaměřeno na elektrotechniku a příbuzné obory. Úlohy k procvičování látky 1. a 2. dílu řady. PEDAGOGIKA 42. R. Musil: PEDAGOGIKA pro střední pedagogické školy NOVINKA formát B5, 288 stran, 28 myšlenkových map, cena 340 Kč Obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika Úvod do pedagogiky, Pedagogika volného času, Předškolní pedagogika, Speciální pedagogika a Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování si nebo k dílčí či maturitní zkoušce. POTRAVINÁŘSTVÍ 43. L. Bláha I. Kopová F. Šrek: SUROVINY pro UO Cukrář 4., aktualizované vydání, 260 stran, 105 obrázků, 9 tabulek, cena 295 Kč Základní poznatky o výživě, složení a vlastnostech potravin a hodnocení jejich jakosti. Tradiční i nové druhy surovin a různé přípravky, kypřicí prostředky, přídatné látky a obalové materiály. 44. L. Bláha a kol.: CUKRÁŘSKÁ VÝROBA I pro 1. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 144 stran, 19 obrázků, 2 tabulky, cena 225 Kč Propočty surovinových norem, úprava cukru vařením, polevy, náplně, pevná tuková těsta, třená linecká těsta, pálená hmota, listové těsto. Vady výrobků a jejich příčiny a možnosti jejich nápravy. 45. L. Bláha a kol.: Cukrářská výroba II pro 2. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 184 stran, 29 obrázků, 4 tabulky, cena 255 Kč Koloidy, šlehané hmoty, třené hmoty, jádrové hmoty, čajové a pařížské pečivo, smetanové výrobky a náplně, ozdoby a příprava hmot, speciální výrobky. 46. L. Bláha a kol.: Cukrářská výroba III pro 3. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 188 stran, 7 obrázků, cena 255 Kč Perníkové těsto, kynuté těsto, zmrzliny, dia výrobky, restaurační moučníky, oplatky, hodnocení jakosti cukrářských výrobků, odborné výpočty, zařízení provozoven a hygiena výroby, balení, skladování a přeprava polotovarů a hotových výrobků, nové technologie. 47. V. Doležal F. Kadlec: STROJE A ZAŘÍZENÍ pro UO Cukrář, Pekař formát A4, 128 stran, 233 obrázků, cena 265 Kč Stroje a zařízení pro skladování, stroje a zařízení na přípravu a zpracování těst a hmot, na zpracování korpusů a dohotovení výrobků, zařízení pro tepelnou úpravu, výrobníky zmrzlin atd. 48. J. Stejskalová K. Míšek: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Cukrář formát A4, 92 stran, 74 obrázků, barevná příloha, cena 255 Kč Uvádí popis i ukázky zdobení cukrářských výrobků. Ukazuje nácvik různých druhů čar a typů písma až po náročné způsoby zdobení. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení učebnice. TEXTIL 49. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ I pro l. ročník SOU a SOŠ 112 stran, 128 obrázků, 4 tabulky, cena 185 Kč Rozdělení a jednotlivé typy šicích strojů, popis jejich součástí, obsluhy a údržby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 50. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 164 stran, 103 obrázků, 1 tabulka, cena 215 Kč Šicí stroje bez a s automatizačními prvky, střihárenská, žehlicí a dokončovací technika atd. 51. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ PÁNSKÉ KALHOTY formát A4, 72 stran, 77 obrázků, cena 205 Kč Třetí díl řady škola střihů. Učebnice zpracovává základní konstrukce střihů pánských kalhot. 52. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ DÁMSKÉ KOŠILE, HALENKY A ŠATY formát A4, 108 stran, 187 obrázků, cena 245 Kč Čtvrtý díl řady škola střihů. Základní konstrukce střihů, včetně úprav střihů na neproporční postavy. 53. H. Kozlovská B. Bohanesová: ODĚVNÍ MATERIÁLY II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 140 stran, 35 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Netkané, vrstvené a laminované textilie. Zušlechťování, dělení a zpracování usní a kožešin. Technické normy, rozbory a způsoby čištění oděvů. 54. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE II pro 2. ročník SOU a SOŠ 216 stran, 185 obrázků, cena 255 Kč Zabývá se technologickým postupem zpracování sukní, dámských halenek a šatů. Popisuje výběr materiálu, stříhání a zhotovení dílů až po přípravu oděvu na zkoušku a jeho konečnou úpravu. 55. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE III pro 3. ročník SOU a SOŠ 244 stran, 188 obrázků, cena 285 Kč Technologický postup zhotovování trupových podšitých oděvů, dámských sak a pláštů, včetně jejich zkoušení. Zabývá se také vadami padnutí a odchylkami ve zhotovování sak a plášťů. ZDRAVOTNICTVÍ 56. M. Nejedlá a kol.: KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ 240 stran, 53 obrázků, 20 tabulek, cena 285 Kč Seznamuje s lékařskou dokumentací, fyziologickými funkcemi organismu, příznaky onemocnění, fyzikálními vyšetřeními jednotlivých částí těla i orgánů, dalšími vyšetřovacími metodami a farmakologií. 57. M. Krejsová: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉKAŘSKÝCH POJMŮ 104 stran, cena 195 Kč Příručka obsahuje přes základních lékařských odborných pojmů a hesel. Určeno především pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol.

5 58. J. Kábrt: JAZYK LATINSKÝ I pro SZŠ 7., nezměněné vydání, formát A4, 164 stran, anatomická vyobrazení, ilustrováno, cena 265 Kč Základní mluvnické jevy s řadou cvičení i příklady diagnóz a odborné články rozšiřující slovní zásobu. Učebnice je doplněna oboustranným slovníkem a slouží zároveň jako pracovní sešit. 59. M. Rozsypalová A. Šafránková R. Vytejčková: OŠETŘOVATELSTVÍ I pro 1. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 276 stran, 127 obrázků, 7 tabulek, cena 285 Kč Vývoj ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, organizace práce zdravotnického týmu, ošetřovatelský proces, péče o pomůcky, výživa nemocných, obvazový materiál a obvazování, úprava lůžka, péče o hygienu nemocných atd. 60. M. Rozsypalová a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ II pro 2. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 256 stran, 136 obrázků, 6 tabulek, cena 285 Kč Sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice, vizita, podávání léků, infúze a transfúze, odběr biologického materiálu, rehabilitační ošetřování, převazování ran. 61. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/1 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 248 stran, 17 obrázků, 17 tabulek, cena 275 Kč Ošetřovatelský proces na interním a dětském oddělení a v gerontologii. Přehled práce na těchto odděleních a charakteristika jednotlivých onemocnění. 62. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/2 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 160 stran, 7 obrázků, cena 205 Kč Ošetřovatelský proces na chirurgickém, urologickém a gynekologicko-porodnickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 63. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/1 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 192 stran, 13 obrázků, 6 tabulek, příloha, cena 235 Kč Ošetřovatelský proces na neurologickém, psychiatrickém, kožním, otorinolaryngologickém a infekčním oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 64. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/2 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 136 stran, 9 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Ošetřovatelský proces na onkologickém, očním, ortopedickém a stomatologickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. Práce sestry v terénu, dětských zařízeních a léčebných ústavech. 65. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ I pro SZŠ 104 stran, 32 obrázků, 6 tabulek, cena 150 Kč První díl třídílné řady nově zpracovaných učebnic vnitřního lékařství seznamuje se základními pojmy, vyšetřovacími metodami a léčebnými postupy ve vnitřním lékařství. 66. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ II pro SZŠ 228 stran, 70 obrázků, 16 tabulek, barevná příloha, cena 255 Kč Zabývá se nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a trávicího ústrojí, krvetvorných orgánů atd. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba. 67. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ III pro SZŠ 200 stran, 27 obrázků, 22 tabulek, barevná příloha, cena 245 Kč Zabývá se poruchami metabolismu, poruchami vnitřního prostředí, nemocemi žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí atd. Věnuje se klinické onkologii a imunologii, infekčním onemocněním atd. 68. S. Kocinová Z. Šterbáková: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉČIV pro SZŠ 6., aktualizované vydání, 100 stran, cena 175 Kč Přehled v současnosti nejužívanějších léčiv spolu se základními informacemi o jednotlivých farmakoterapeutických skupinách, indikacích, vlastnostech a zvláštnostech jednotlivých léčiv i celých skupin léčiv. 69. M. Rozsypalová V. Čechová A. Mellanová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA I 192 stran, 21 obrázků, cena 235 Kč Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti. 70. V. Čechová A. Mellanová H. Kučerová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA II 160 stran, přílohy, cena 195 Kč Zákonitosti psychického vývoje člověka, odlišnosti v psychice nemocných, psychologie sestry atd. Zjišťování potřeb, komunikace, sociální dovednosti atd. Řada námětů pro praktická cvičení. 71. L. Paulínová L. Neumannová: PSYCHOLOGIE PRO TEBE 3., přepracované a rozšířené vydání, 216 stran, 36 myšlenkových map, cena 255 Kč Učebnice chce pomoci studentům orientovat se v oboru psychologie. Celkové pojetí textu směřuje především k praktickému využívání psychologických a pedagogických poznatků. 72. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE I pro 2. ročník SZŠ 112 stran, 24 obrázků, cena 185 Kč Zabývá se vývojem zdravého dítěte, základy klinické genetiky v pediatrii, fyziologií a patologií novorozeneckého období a problematikou novorozenců s nízkou porodní hmotností. 73. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE II pro 3. ročník SZŠ 240 stran, 39 obrázků, barevná příloha, cena 285 Kč Zabývá se chorobami dýchacího, trávicího a oběhového systému, krevními chorobami, chorobami ledvin a močových cest, imunoalteračními chorobami, chorobami pohybového ústrojí atd. 74. F. Vyhnánek a kol.: CHIRURGIE III pro SZŠ 136 stran, 46 obrázků, cena 195 Kč Obsahuje kapitoly chirurgie končetin, ortopedie, urologie, transplantace, gerontochirurgie, šok a povinnosti sestry u stavů ohrožujících život nemocného. 75. F. Macků E. Čech: PORODNICTVÍ pro SZŠ 144 stran, 44 obrázků, 1 tabulka, cena 195 Kč Seznamuje s fyziologickým a patologickým těhotenstvím, porodem, ošetřením novorozence, fyziologickým a nepravidelným šestinedělím a náhlými příhodami v porodnictví. 76. F. Macků E. Čech: GYNEKOLOGIE pro SZŠ 176 stran, 53 obrázků, cena 215 Kč Zabývá se vyšetřovacími metodami v gynekologii, vývojovými vadami prsů a rodidel, nepravidelností menstruačního cyklu, neplodností, záněty, nádory, gynekologickými operacemi atd. 77. J. Praško a kol.: PSYCHIATRIE pro SZŠ 192 stran, 8 tabulek, cena 225 Kč Obsahuje kapitoly vývoj psychiatrie, příčiny duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie, vyšetřování, léčení duševních poruch, koncepce a organizace psychiatrické péče. 78. M. Beránková A. Fleková B. Holzhauserová: PRVNÍ POMOC pro SZŠ 2., aktualizované vydání, 204 stran, 101 obrázků, cena 255 Kč Koncepce záchranného systému, zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování, transport a neodkladná resuscitace raněných, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, tonutí, poleptání, atd.

6 KOSMETIKA 79. V. Krs R. Hanek: MATERIÁLY I pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, asi 140 stran, 3 obrázky, 21 tabulek, cena 225 Kč Popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu a historický vývoj kosmetiky. Uvádí složení a vlastnosti kosmetických přípravků a zabývá se specifiky kosmetické chemie. 80. M. Zahradník: MATERIÁLY II pro 3. ročník UO Kosmetička 104 stran, 5 tabulek, cena 205 Kč Přehledně popisuje kosmetické přípravky k čištění pleti a k vyhlazování pokožky, přípravky k líčení, depilaci, epilaci a dezinfekci, pro pedikúru, k čištění zubů a k mytí vlasů. 81. V. Rozsívalová a kol.: KOSMETIKA I pro 1. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 140 stran, 56 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 215 Kč První díl třídílné řady učebnic popisuje provádění kvalifikované kosmetické péče. Vysvětluje pravidla péče o ruce, péče o pleť a upozorňuje na hygienické minimum při práci kosmetičky. 82. V. Rozsívalová O. Knoblochová: KOSMETIKA II pro 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 144 stran, 76 obrázků, 4 tabulky, barevná příloha, cena 225 Kč Druhý díl učebnice poskytuje poznatky o provádění kosmetické masáže, masáže krku a ramen, epilaci končetin, úpravě obličeje, líčení a seznamuje s kosmetickými vadami a chorobami kůže. 83. K. Teplá a kol.: KOSMETIKA III pro 3. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 236 stran, 96 obrázků, 3 tabulky, barevná příloha, cena 265 Kč Třetí díl se zabývá především dermatologií, uvádí příčiny a projevy jednotlivých kožních chorob a jejich léčení. Podrobně se věnuje péči o nohy. 84. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA I pro 1. ročník UO Kosmetička 116 stran, 64 obrázků, 12 tabulek, cena 170 Kč Hygiena a somatologie tvoří nosnou páteř této učebnice. Seznamuje žákyně s nejdůležitějšími zásadami hygieny a bezpečnosti práce, zabývá se základy anatomie a fyziologie lidského těla. 85. S. Trojan: ZDRAVOVĚDA II pro 2. ročník UO Kosmetička 192 stran, 125 obrázků, 10 tabulek, cena 225 Kč Podrobně popisuje obličej jako celek, soustavu krevního oběhu, dýchací a trávicí soustavu, soustavu žláz s vnitřní sekrecí a soustavu močovou a pohlavní. 86. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA III pro 3. ročník UO Kosmetička 128 stran, 52 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Podrobně probírá stavbu, vlastnosti a zákonitosti fungování nervové a smyslové soustavy. Přináší základní poznatky z mikrobiologie, imunologie a patologie. Zabývá se hygienickými předpisy. KADEŘNICTVÍ 87. F. Janda V. Valta: ZDRAVOVĚDA pro UO Kadeřník 192 stran, 72 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 255 Kč Základní poznatky ze zdravovědy v rozsahu potřebném pro práci kadeřníků. 88. L. Tvrzníková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro předmět výtvarná výchova UO Kadeřník formát A4, 136 stran, 132 obrázků, barevná příloha, cena 275 Kč Zabývá se základní účesovou tvorbou, kresbami módních účesů a střihů. Obsahuje účesy pro jednotlivá roční období a společenské příležitosti. Závěrečná část se věnuje historii účesové tvorby. 89. E. Peterka a kol.: MATERIÁLY pro UO Kadeřník 144 stran, 27 obrázků, 14 tabulek, cena 195 Kč Základní informace o materiálech používaných v oboru, jejich vlastnostech a použití. 90. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE I pro 1. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 164 stran, 193 obrázků, 1 tabulka, barevná příloha, cena 235 Kč Základní kadeřnické technologie stříhání, preparace vlasů, vodová ondulace a ondulace železem, vlásenkářství. 91. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE II pro 2. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 120 stran, 78 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 215 Kč Stříhání, odbarvování a barvení vlasů, chemická preparace, vodová ondulace a ondulace železem. Barvení a úprava obočí a vousů, holení s napářkou, vlasová kosmetika a vlásenkářství. 92. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE III pro 3. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 172 stran, 112 obrázků, barevná příloha, cena 245 Kč Dějiny vývoje účesů, náročná účesová tvorba, barvení a regenerace vlasů, péče o pleť, vlásenkářství, prodlužování a zahušťování vlasů atd. EKOLOGIE 93. M. Braniš: ZÁKLADY EKOLOGIE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro SŠ 204 stran, 49 obrázků, 27 tabulek, cena 225 Kč Ucelený přehled problematiky ekologie, vztahy mezi organismy a prostředím, podmínky života v přírodě, vývoj lidské civilizace, ovzduší a klima, znečišťování vod, energie, látky a odpady atd. RYBÁŘSTVÍ 94. M. Merten: ZPRACOVÁNÍ RYB 2., přepracované vydání, 300 stran, 75 obrázků, 39 tabulek, barevná příloha, cena 475 Kč Hodnocení vstupní suroviny pro zpracování ryb, popis změn v mase po zabití ryb, posuzování čerstvosti ryb, hlavní způsoby konzervace rybího masa. Strojní vybavení zpracoven ryb, vzorový provozní řád a zásady při stanovování a kontrole kritických kontrolních bodů (HACCP). 95. J. Pokorný: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství 324 stran, 270 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 465 Kč Přehled o stavbách v rybářství a jejich technickém vybavení přehrady, rybníky, malé vodní nádrže, objekty k chovu ryb zakládání, výstavba, údržba, rekonstrukce, manipulační a provozní řád. 96. P. Hartman I. Přikryl E. Štědronský: HYDROBIOLOGIE 3., přepracované vydání, 364 stran, 144 obrázků, 18 tabulek, barevná příloha, cena 475 Kč Základní vlastnosti vodního prostředí, systematická hydrobiologie botanická část, hlavní zástupci sladkovodních živočichů, ekologická hydrobiologie atd. 97. Z. Svobodová a kol.: NEMOCI SLADKOVODNÍCH A AKVARIJNÍCH RYB 4., přepracované vydání, 272 stran, 117 obrázků, 7 tabulek, cena 405 Kč Učebnice poskytuje informace o charakteristice, průběhu, léčbě a prevenci jednotlivých druhů onemocnění a otrav ryb.

7 OSTATNÍ LITERATURA OBJEDNÁVKA 98. P. Hebák: BRIDŽ PRO KAŽDÉHO 240 stran, cena 245 Kč Publikace pomůže vniknout do tajů této krásné hry a ukáže způsob myšlení u bridžového stolu. 99. P. Hebák J. Kahounová: POČET PRAVDĚPODOBNOSTI V PŘÍKLADECH 6., nezměněné vydání, 312 stran, 40 obrázků, 38 tabulek, cena 295 Kč Výklad hlavních pojmů a postupů pravděpodobnostního počtu a základů matematické statistiky P. Hebák: ROZHODOVÁNÍ PŘI RIZIKU formát A4, 102 stran, 3 obrázky, 34 tabulek, cena 160 Kč Postupy používané u elementárních rozhodovacích úloh, nevýběrové informace různého typu při rozhování, cena dokonalé a výběrové informace, užitková funkce, nejčastější chyby lidí při rozhodování a základní myšlenky bayesovského přístupu ke statistickým úlohám P. Hebák a kol.: STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANALÝZY DAT formát B5, 880 stran, 85 obrázků, 144 tabulek, cena 990 Kč Odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi, obecnému lineárnímu modelu a vícerozměrným statistickým metodám. Srovnává klasickou a bayesovskou statistickou školu a zabývá se metodou conjoint s bayesovskými výpočty. SLEVY 102. A. Legendre: UHLÍKOVÉ MATERIÁLY Od černé keramiky k uhlíkovým vláknům překlad z francouzštiny, 176 stran, 79 obrázků, cena 150 Kč (dříve 300 Kč) Využití uhlíku a uhlíkových sloučenin v různých oblastech. Široká škála uhlíkových materiálů a jejich základní charakteristiky. Určeno studujícím technického a přírodovědného zaměření, odborníkům z oblasti metalurgie apod J. Roček: PRŮMYSLOVÉ ARMATURY 256 stran, 181 obrázků, 12 tabulek, cena 205 Kč (dříve 400 Kč) Materiály, normy a certifikace armatur. Uzavírací, regulační a zpětné armatury, odvaděče kondenzátů, pojistné ventily, vodárenské armatury atd. Uvádí příklady konstrukčních provedení současných výrobců a dovozců K. Dubský J. Kouřil V. Šrámek: OBECNÉ RYBÁŘSTVÍ 312 stran, 77 obrázků, 13 tabulek, barevná příloha, cena 300 Kč (dříve 455 Kč), vada vazby Životní prostředí, morfologie, anatomie ryb, biologie ryb, biologie raků a mihulí atd. OBJEDNÁVAT MŮŽETE TELEFONICKY, FAXEM NEBO EM Knihkupcům při objednávkách do 50 kusů rabat 20 %, nad 50 kusů dle dohody. Distributorům dle dohody podle počtu odebraných kusů. Školám poskytujeme slevu 10 % při odběru 10 a více kusů, knihovnám 15 % při odběru libovolného počtu kusů. Poštovné účtujeme dle platných tarifů. Doporučené ceny jsou včetně DPH 15 %. ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME 1. Buldov Maxerová: Angličtina pro zdravotní sestry kusů, cena 225 Kč 2. Karasová: Němčina pro zdravotní sestry kusů, cena 225 Kč 3. Svobodová: Angličtina v gastronomii kusů, cena 275 Kč 4. Kolektiv autorů: Angličtina pro strojírenské obory kusů, cena 235 Kč 5. Myšková a kol.: Němčina pro strojírenské obory kusů, cena 315 Kč 6. Formanová Žmudová: Němčina v gastronomii kusů, cena 235 Kč 7. Grabmüller: FIRMA Němčina I kusů, cena 150 Kč 8. Březina: FIRMA Němčina II Učebnice kusů, cena 150 Kč Audiokazeta kusů, cena 50 Kč 9. Berglová Dressel: Němčina pro SPŠ stavební kusů, cena 315 Kč 10. Friess a kol.: Materiály I (Truhlář) kusů, cena 195 Kč 11. Muzikář a kol.: Materiály II (Truhlář) kusů, cena 235 Kč 12. Holouš a kol.: Odborné kreslení (Truhlář) kusů, cena 255 Kč 13. Janák Král: Technologie I (Nábytkářství) kusů, cena 255 Kč 14. Uhlíř: Technologie II (Nábytkářství) kusů, cena 255 Kč 15. Král Uhlíř Vlasák: Technologie III (Nábytkářství) kusů, cena 275 Kč 16. Janák Král Rousek: Výrobní zařízení (Truhlář) kusů, cena 275 Kč 17. Měšťanová Tománková: Příprava a provoz stavby I kusů, cena 225 Kč 18. Tománková Měšťanová: Příprava a provoz stavby II kusů, cena 225 Kč 19. Kuklík Studnička: Dřevěné a kovové konstrukce kusů, cena 255 Kč 20. Hrdoušek a kol.: Inženýrské stavby kusů, cena 275 Kč 21. Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby kusů, cena 125 Kč 22. Trnková Adámek: Instalace vody a kanalizace I kusů, cena 215 Kč 23. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace II kusů, cena 245 Kč 24. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace III kusů, cena 215 Kč 25. Kemka a kol.: Stavba a provoz strojů kusů, cena 305 Kč 26. Bumbálek: Kontrola a měření kusů, cena 275 Kč 27. Mičkal: Technická mechanika I kusů, cena 255 Kč 28. Mičkal: Technická mechanika II kusů, cena 195 Kč 29. Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky kusů, cena 275 Kč 30. Pilárik Pabst: Automobily I kusů, cena 295 Kč 31. Pilárik Pabst: Automobily II kusů, cena 295 Kč 32. Pilárik Pabst: Automobily III kusů, cena 295 Kč

8 33. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika I kusů, cena 205 Kč 34. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika II kusů, cena 255 Kč 35. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika III kusů, cena 255 Kč 36. Srovnal a kol.: Elektrotechnická měření Měřicí přístroje kusů, cena 225 Kč 37. Krejčí: Elektrotechnika I (Automechanik) kusů, cena 275 Kč 38. Krejčí: Elektrotechnika II (Automechanik) kusů, cena 255 Kč 39. Blahovec: Elektrotechnika I kusů, cena 245 Kč 40. Blahovec: Elektrotechnika II kusů, cena 215 Kč 41. Blahovec: Elektrotechnika III kusů, cena 295 Kč 42. Musil: Pedagogika kusů, cena 340 Kč 43. Bláha Kopová Šrek: Suroviny (Cukrář) kusů, cena 295 Kč 44. Bláha a kol.: Cukrářská výroba I kusů, cena 225 Kč 45. Bláha a kol.: Cukrářská výroba II kusů, cena 255 Kč 46. Bláha a kol.: Cukrářská výroba III kusů, cena 255 Kč 47. Doležal Kadlec: Stroje a zařízení (Cukrář, Pekař) kusů, cena 265 Kč 48. Stejskalová Míšek: Odborné kreslení (Cukrář) kusů, cena 255 Kč 49. Haas: Oděvní stroje a zařízení I kusů, cena 185 Kč 50. Haas: Oděvní stroje a zařízení II kusů, cena 215 Kč 51. Kocurková: Škola střihů pánské kalhoty kusů, cena 205 Kč 52. Kocurková: Škola střihů dámské košile, halenky a šaty kusů, cena 245 Kč 53. Kozlovská Bohanesová: Oděvní materiály II kusů, cena 205 Kč 54. Velíková: Oděvní technologie II kusů, cena 255 Kč 55. Velíková: Oděvní technologie III kusů, cena 285 Kč 56. Nejedlá a kol.: Klinická propedeutika kusů, cena 285 Kč 57. Krejsová: Přehled nejužívanějších lékařských pojmů kusů, cena 195 Kč 58. Kábrt: Jazyk latinský I kusů, cena 265 Kč 59. Rozsypalová Šafránková Vytejčková: Ošetřovatelství I kusů, cena 285 Kč 60. Rozsypalová a kol.: Ošetřovatelství II kusů, cena 285 Kč 61. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/1 kusů, cena 275 Kč 62. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/2 kusů, cena 205 Kč 63. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/1 kusů, cena 235 Kč 64. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/2 kusů, cena 205 Kč 65. Klener a kol.: Vnitřní lékařství I kusů, cena 150 Kč 66. Klener a kol.: Vnitřní lékařství II kusů, cena 255 Kč 67. Klener a kol.: Vnitřní lékařství III kusů, cena 245 Kč 68. Kocinová Šterbáková: Přehled nejužívanějších léčiv kusů, cena 175 Kč 69. Rozsypalová a kol.: Psychologie a pedagogika I kusů, cena 235 Kč 70. Čechová a kol.: Psychologie a pedagogika II kusů, cena 195 Kč 71. Paulínová Neumannová: Psychologie pro Tebe kusů, cena 255 Kč 72. Volf Volfová: Pediatrie I kusů, cena 185 Kč 73. Volf Volfová: Pediatrie II kusů, cena 285 Kč 74. Vyhnánek a kol.: Chirurgie III kusů, cena 195 Kč 75. Macků Čech: Porodnictví kusů, cena 195 Kč 76. Macků Čech: Gynekologie kusů, cena 215 Kč 77. Praško a kol.: Psychiatrie kusů, cena 225 Kč 78. Beránková Fleková Holzhauserová: První pomoc kusů, cena 255 Kč 79. Krs Hanek: Materiály I (Kosmetika) kusů, cena 225 Kč 80. Zahradník: Materiály II (Kosmetika) kusů, cena 205 Kč 81. Rozsívalová a kol.: Kosmetika I kusů, cena 215 Kč 82. Rozsívalová Knoblochová: Kosmetika II kusů, cena 225 Kč 83. Teplá a kol.: Kosmetika III kusů, cena 265 Kč 84. Trojan Sobota: Zdravověda I (Kosmetika) kusů, cena 170 Kč 85. Trojan: Zdravověda II (Kosmetika) kusů, cena 225 Kč 86. Trojan Sobota: Zdravověda III (Kosmetika) kusů, cena 205 Kč 87. Janda Valta: Zdravověda (Kadeřnictví) kusů, cena 255 Kč 88. Tvrzníková: Odborné kreslení (Kadeřnictví) kusů, cena 275 Kč 89. Peterka a kol.: Materiály (Kadeřnictví) kusů, cena 195 Kč 90. Polívka a kol.: Technologie I (Kadeřnictví) kusů, cena 235 Kč 91. Polívka a kol.: Technologie II (Kadeřnictví) kusů, cena 215 Kč 92. Polívka a kol.: Technologie III (Kadeřnictví) kusů, cena 245 Kč 93. Braniš: Základy ekologie a ochrany životního prostředí kusů, cena 225 Kč 94. Merten: Zpracování ryb kusů, cena 475 Kč 95. Pokorný: Vodní hospodářství Stavby v rybářství kusů, cena 465 Kč 96. Hartman Přikryl Štědronský: Hydrobiologie kusů, cena 475 Kč 97. Svobodová a kol.: Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb kusů, cena 405 Kč 98. Hebák: Bridž pro každého kusů, cena 245 Kč 99. Hebák Kahounová: Počet pravděpodobnosti v příkladech kusů, cena 295 Kč 100. Hebák: Rozhodování při riziku kusů, cena 160 Kč 101. Hebák a kol.: Statistické myšlení a nástroje analýzy dat kusů, cena 990 Kč 102. Legendre: Uhlíkové materiály kusů, cena 150 Kč 103. Roček: Průmyslové armatury kusů, cena 205 Kč 104. Dubský Kouřil Šrámek: Obecné rybářství kusů, cena 300 Kč Jméno/Firma Ulice Místo PSČ Tel IČ DIČ Datum Podpis Platba: bankovní převod složenka dobírka Chcete být informováni o novinkách? ANO NE duben 2014

9 KDE NÁS NAJDETE NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

nabídka knižních publikací 2012

nabídka knižních publikací 2012 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz nabídka knižních

Více

V roce 2013 jsme začali postupně většinu našich publikací převádět do formy e-knih, a to pro čtecí zařízení:

V roce 2013 jsme začali postupně většinu našich publikací převádět do formy e-knih, a to pro čtecí zařízení: Ediční plán 2014 O NÁS Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Maturitní témata ústní profilová zkouška školní rok 2014/2015 Technologické postupy a Nauka o vlasech 1. a) Pracoviště kadeřnice - dělení provozoven; osvětlení, vytápění, větrání a vnitřní vybavení kadeřnické

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í R o z h o d n u t í určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy OBSAH: Příloha č. 5 seznam rekvalifikačních kurzů... 1 1. Rekvalifikace - svářečské kurzy... 2 2. Rekvalifikace - elektrotechnické a elektroinstalační práce... 2 3. Rekvalifikace kovoobráběčské

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: Téma: Technologie I. III. Ověřování gastronomických

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

SafeHair. Milá kadeřnice, milý kadeřníku,

SafeHair. Milá kadeřnice, milý kadeřníku, Milá kadeřnice, milý kadeřníku, přiložený dotazník byl vypracován, aby bylo možné posoudit dlouhodobě zlepšit zdravotní ochranu v Evropě - zejména ochranu pokožky - na kadeřnickém pracovišti. Pracovně

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti)

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti) MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ CENÍK Manikúra přírodní nehty: Manikúra Pshine Parafínový zábal Masáž rukou vonným olejem Výživné lakování Lakování + nadlak + sušič Lakování zdobené + nadlak + sušič 215,-Kč 295,-Kč

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více