S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 6. schůze /6R/2013 2/6R/2013 3/6R/2013 4/6R/2013 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 676/6 k.ú. Prštné o výměře do 230 m2 pro *** pro rozšíření zahrady a oplocení ve výši dle CMZ t.j. 750,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zamítá nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 676/6 k.ú. Prštné o výměře do 230 m2 pro *** pro rozšíření zahrady a oplocení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2197/1 k.ú. Zlín o výměře do 79 m2 a části pozemku p.č. 2200/1 k.ú. Zlín o výměře do 120 m2 dle geometrického zaměření pro *** ve výši 200,-Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem částí pozemků zastavěných regulačními stanicemi ve vlastnictví třetí osoby st.p.č.8410, 8393, 8356, 5083, 8406, 8455, 8403, k.ú. Zlín, p.č.st. 744, k.ú. Mladcová, p.č.st.610, k.ú. Kostelec u Zlína, p.č.st. 608, k.ú. Louky nad Dřevnicí, p.č.st.1071,k.ú.malenovice u Zlína, p.č.st. 1002, k.ú. Příluky u Zlína,p.č.st.635, k.ú. Kostelec u Zlína o celkové výměře 751 m2 pro JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Zlína pro jednotlivé zastavěné pozemky doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení podnájemce části nebytových prostor o výměře 137 m2 v objektu Benešovo nábř. 1739, Zlín, SK Zlín ASPV SK Zlín, Hradská 854, Zlín, IČ za účelem využití večerních hodin pro cvičení /2 hodiny týdně/ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce *** za podmínek nájemní smlouvy a podmínky, že výše podnájemného nebude vyšší než výše nájemného - 1 -

2 5/6R/2013 6/6R/2013 7/6R/2013 8/6R/2013 9/6R/2013 výpůjčku části pozemku p.č. 197/13 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 1241/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 7 m2 pro *** pro sjezd z komunikace k objektu garáže na pozemcích p.č. 197/13 a p.č. 197/12 k.ú. Kostelec u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemku p.č. 3249/7 k.ú. Zlín o celkové výměře 55 m2 pro *** pro oplocení zaužívané části a parkovací stání, vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neučitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK změnu právního subjektu na straně nájemce nebytových prostor v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín, I.PP o výměře 211,6 m2 pro kondiční cvičení ze *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 85,-Kč/m2/rok uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru č ze dne na výpůjčku nebytových prostor v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín pro zřízení detašovaného pracoviště pro občany Zlínského kraje pro vypůjčitele Středisko rané péče SPRP Olomouc, Střední novosadská 356/52, PSČ 77900, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jehož předmětem bude změna předmětu výpůjčky z kanceláře č. 27 o výměře 14 m2 na kancelář č. 29 o výměře 14,2 m2 v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843,k.ú. Zlín uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru č ze dne na výpůjčku nebytových prostor v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín pro poskytování sociálně aktivizační služby pro zlínské rodiny s dětmi a rodiny s dětmi v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín pro vypůjčitele Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín, 75501, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jehož předmětem bude změna předmětu výpůjčky z kanceláře č. 29 o výměře 14,2 m2 na kancelář č. 27 o výměře 14 m2 v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín - 2 -

3 10/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru č ze dne na výpůjčku nebytových prostor v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín pro poskytování sociálně aktivizační služby pro zlínské rodiny s dětmi a rodiny s dětmi v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín pro vypůjčitele Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín, 75501, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o kancelář č. 28 o výměře 14 m2 v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st. 6843, k.ú. Zlín změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z výměry 18,6 m2 na 20,6 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** pro prodejnu použitého dětského zboží ve výši 1677,-Kč/m2/rok (bez DPH) změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z výměry 21,48 m2 na 19,83 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro MP Krásno, a.s., Hranická 430, Valašské Meziříčí IČ pro prodejnu masa a masných výrobků ve výši 84000,-Kč/rok (bez DPH) změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z výměry 37,83 m2 na 42,56 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** pro provozovnu holičství, kadeřnictví /pánské, dámské/ a kosmetické služby ve výši 49800,-Kč/rok (bez DPH) změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z výměry 16,91 m2 na 16,27 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro - Pekárna VEKA, s.r.o., U Pekárny 496, Zlín - Štípa IČ pro sklad ve výši 1420,-Kč/m2/rok (bez DPH) změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z výměry 19,5 m2 na 19,2 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** pro sklad ve výši 1387,-Kč/m2/rok (bez DPH) změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 3565/9 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 z RESTAURANT MANAGEMENT s.r.o., Českomalínská 516/27, Praha

4 Bubeneč, IČ na COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s.r.o., Českomalínská 516/27, Praha 6 - Bubeneč, IČ pro umístění stavby restaurační zahrádky, která bude funkčně souviset s restaurační provozovnou nacházející se v budově č.p. 174 na nám. Míru, Zlín na dobu určitou od uzavření smlouvy do dle podmínek OSaDŘ oddělení dopravně správních řízení 17/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s., Senovážné nám. 1375/19, Praha 1 - Nové Město, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci objektu č.p Tř. T. Bati, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 2144/79 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pro BLATNICKÁ VINOTÉKA s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 500, IČ pro umístění reklamního zařízení "áčka" před objektem č.p Plesníkova, Zlín od uzavření smlouvy na dobu určitou do s výpovědní lhůtou 1 týden dle podmínek OSaDŘ, OUaA změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 42 m2 z *** na *** pro parkovací stání k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 1492/1 k. ú.kudlov (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p.č. 206/1, 220, 222, 226, 3565/98 k. ú. Zlín (kabel NN, VN) - 4 -

5 22/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 projmp Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ přes pozemek- p. č. 68/2, 3107/2, 3249/28, 3249/36, 3249/32, 3249/33 k.ú. Zlín (Reko NTL Podvesná, Zálešná) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro- Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemek p. č. 2660/60 k. ú. Zlín (přípojka NN pro byt. domy u Centr. parku JS doplnění, smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek- p. č. 3461/2 k. ú. Zlín (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 977/6, 979/40 k. ú. Zlín (kabelové vedení VN, NN doplnění pozemků smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno umístění stavebního objektu D 3 SSZ křižovatky sklady ZPS v rámci stavby Silnice I/49 Zlín, Malenovice - Otrokovice na části pozemku p.č. 1410/4, 1947/6 k. ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správa železniční dopravní cesty, povinný z věcného břemene, pro - Statutární město Zlín jako oprávněného z věcného břemene a budoucího vlastníka - Ředitelství silnic a dálnic ČR pro investora stavby za úplatu dle znaleckého posudku, hrazenou investorem stavby - 5 -

6 27/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 zamítá záměr na prodej nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá , Zlín /vchod 4217/ o výměře 14,66 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3565/18 k.ú. Zlín o výměře 95 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 980/70 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 pro zarovnání zahrady u RD záměr na prodej pozemku p.č. 3832/1 k.ú. Zlín o výměře 809 m2 pro zahradu u RD záměr na nájem pozemku p.č. 977/11 o výměře 225 m2 k.ú. Zlín záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 200 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 591/198 a p.č. 591/61 k.ú. Mladcová o výměře 90 m2 zamítá záměr na výpůjčku, nájem pozemku p.č. 1090/45 k.ú. Zlín o výměře 954 m2 věcné břemeno umístění lodžie na objektu Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko pro - 6 -

7 - Zlaté jablko, a. s., Zlín, nám. Míru 174, IČ nad pozemkem p. č. 352/2 k. ú. Zlín, jednorázově ve výši ,- Kč (rozšíření kavárny 2. NP objektu OZC o zahrádku lodžii) 38/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných bytů dle seznamu č. 2, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. přihlášení další osoby do bytu - ***, Vodní 4206/43 a) mimořádné přidělení stávajícího Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady, *** b) mimořádné přidělení bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně ***, o velikosti 2 + kk, s podmínkou vrácení stávajícího bytu, c) mimořádné přidělení bytu *** v lokalitách Nad Ovčírnou IV 344, Vodní, Kamenná nebo Obeciny ve Zlíně, s podmínkou vrácení stávajícího bytu, d) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ***, s podmínkou vrácení stávajícího bytu, následně po dořešení vrácení po zemřelé, e) mimořádné přidělení bytu Obeciny 2901 ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ***, s podmínkou vrácení stávajícího bytu, f) mimořádné přidělení bytu Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***, g) podání výpovědi z nájmu bytu Podlesí 5375/C ve Zlíně, který má v nájmu ***, a následné podání žaloby o vyklizení bytu v případě, že byt nebude vrácen dohodou, včetně vyplacení zálohy na kupní cenu, zamítá h) mimořádné přidělení většího bytu na Obecinách ve Zlíně ***, i) mimořádné přidělení většího bytu ***. a) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Obeciny 3903 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, - 7 -

8 podání žaloby o vyklizení bytu, d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Vodní 4207 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, e) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá ***, a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu. 42/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 a) nezařadit žádost *** do pořadníku na startovací byt, b) přidělení bytu zvláštního určení *** s nájemní smlouvou na dobu určitou s možností postupného prodlužování, c) přidělení bytu zvláštního určení *** s nájemní smlouvou na dobu určitou s možností postupného prodlužování, d) přidělování přístřeší na dobu 14 dnů zamítá e) udělení souhlasu pro sídlo občanského sdružení GaSe o. s., na adrese Slezská 5258/112 ve Zlíně. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 6 zrušení části usnesení 19. Rady města Zlína, ze dne , usnesení č. 29/19R/ podání výpovědi z nájmu bytu a následně žaloby o vyklizení bytu na ***, zrušuje část usnesení 5. Rady města Zlína, ze dne , usnesení č. 60/5R/ podání výpovědi z nájmu bytu a následně žaloby o vyklizení bytu na ***. zrušuje část usnesení č. 45/23R/2012 schválené v RMZ dne tj. návrh na uzavření nájemní smlouvy k obytné místnosti v objektu k ubytování na ul. Gahurova 5289 ve Zlíně, na dobu určitou 1 měsíc, bez možnosti prodloužení, která byla poskytnuta jako přístřeší *** ruší Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav, jiných podstatných změn a výměny zařizovacích předmětů v bytech v majetku statutárního města Zlína, schválená Radou města Zlína dne , usnesení č. 59/24R/

9 Nové znění pravidel pro provádění oprav a údržby v bytech v majetku statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem těchto pravidel 48/6R/2013 1) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti mimo pořadí ve Zlíně, Kamenná 3854/9 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 1 k tomuto 2) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti mimo pořadí ve Zlíně, Kamenná 3854/18 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 2 k tomuto 3) uzavření nájemní smlouvy k bytu se sníženou kvalitou o velikosti mimo pořadí ve Zlíně, Obeciny 2993/5 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 3 k tomuto 4) uzavření nájemní smlouvy k bytu se sníženou kvalitou o velikosti mimo pořadí ve Zlíně, Obeciny 3260/1 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 4 k tomuto 5) uzavření nájemní smlouvy k bytu se sníženou kvalitou o velikosti mimo pořadí ve Zlíně, Obeciny 3262/5 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 5 k tomuto 6) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Vodní 4201/42 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 6 k tomuto 7) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Vodní 4203/22 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 7 k tomuto 8) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Vodní 4203/32 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 8 k tomuto 9) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Vodní 4206/72 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 9 k tomuto 10) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/405 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 10 k tomuto 11) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/507 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 11 k tomuto 12) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/511 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 12 k tomuto - 9 -

10 13) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/512 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 13 k tomuto 14) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/912 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 14 k tomuto 15) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/1211 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 15 k tomuto 16) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/1213 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 16 k tomuto 17) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/422 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 17 k tomuto 18) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/423 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 18 k tomuto 19) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/614 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 19 k tomuto 20) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/622 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 20 k tomuto 21) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/824 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 21 k tomuto 22) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/914 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 22 k tomuto 23) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Okružní 4699/1228 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 23 k tomuto 24) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Středová 4786/327 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 24 k tomuto 25) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Středová 4786/923 s osobou, která je zaregistrována v evidenci

11 žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 25 k tomuto 26) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Středová 4786/307 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 26 k tomuto 27) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Středová 4786/604 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 27 k tomuto 28) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Středová 4786/630 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 28 k tomuto 29) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344/201 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 29 k tomuto 30) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344/406 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 30 k tomuto 31) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344/513 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 31 k tomuto 32) uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk mimo pořadí ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 344/708 s osobou, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 32 k tomuto 49/6R/ /6R/ /6R/2013 rozpočtové opatření č. 9/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek - směrnici č..../2013, o vedení hlavní pokladny, příručních pokladen, cenin a pokutových bloků, dle přílohy bere na vědomí informaci o postupu přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci a zabezpečení sběrných dvorů Zálešná a Malenovice, podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí příspěvku od společnosti ASEKOL s. r. o., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ: ,

12 RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, vedením přípravy a zajištěním přípravy žádosti o dotaci, jejím podpisem včetně příloh a jejím předložením poskytovateli dotace. 52/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 výši poplatků za školné a stravné dětí v organizačních složkách SMZ - v jeslích (viz příloha) s účinností od a/ Ukončení nájemní smlouvy č o nájmu nebytových prostor ze dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako pronajímatelem, a Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3669, Zlín, IČ , jako nájemcem nebytových prostor v budově Zlín, Štefánikova 3015, dle čl. XIII. odst. 1., a) dohodou ke dni záměr na prodej budovy č. p (ulice L.Košuta ve Zlíně) na pozemcích p. č. st. 4609, v k. ú. Zlín a p. č. st. 556, v k. ú. Mladcová, pozemků p. č. st. 4609, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zlín o výměře 127 m2 a p. č. st. 556, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mladcová o výměře 38 m2, části pozemku p. č. 1593/10, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, o výměře do 200 m2 dle geometrického zaměření a části pozemku p. č. 592/3, ostatní plocha, v k. ú. Mladcová, o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření, vše v obci Zlín. novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve: 1) zrušení 1 pracovního místa "administrativa stavebních řízení" v oddělení spisovny a administrativy, Odbor stavebních a dopravních řízení, s účinností k , 2) zřízení 1 pracovního místa referent stavebně správních řízení v oddělení stavebně správních řízení II, Odbor stavebních a dopravních řízení, s účinností od , 3) prodloužení doby určité 1 pracovního místa "referent" v oddělení prevence kriminality a sportovišť, přímo podřízeném tajemnici Magistrátu města Zlína, s účinností od do s účinností od novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve zřízení 1 pracovního místa "referent" v Odboru kultury, a to v rámci projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" a na dobu určitou do

13 , RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, zajištěním potřebných finančních prostředků. 57/6R/ /6R/2013 Pravidla pro užívání městských lesů a Stezky zdraví, dle přílohy. jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Celková rekonstrukce 25 m bazénu ve Zlíně, 1. etapa rekonstrukce obvodového pláště a střech" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Mgr. Monika Šplíchalová, vedoucí oddělení Organizačního zajištění veřejných zakázek, GORDION, s.r.o. Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí Alice Pulpitova, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí n á h r a d n í c i: Blanka Dosedělová, konzultant veřejných zakázek, GORDION, s.r.o. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Jitka Jalůvková, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Celková rekonstrukce 25 m bazénu ve Zlíně, 1. etapa rekonstrukce obvodového pláště a střech" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi, ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Ing. Jan Krejčí, člen ZMZ MUDr.Miroslav Adámek, primátor Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora Mgr. Karel Jankovič, člen ZMZ Alice Pulpitová, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí Jitka Jalůvková, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí

14 59/6R/ /6R/ /6R/2013 jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dopravního charakteru zahrnující zejména opravy chodníků, opravy místních komunikací a dopravně bezpečnostní opatření zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi, ve složení č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora František Rábek, člen ZMZ MUDr. Andrea Veitová, členka ZMZ Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora PaedDr. Věra Dernie, členka ZMZ Mgr. Michal Cholek, člen ZMZ Jitka Jalůvková, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí Alice Pulpitová, referent oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro veřejnou zakázku na služby: "Úklidové služby v objektu Kongresové centrum Zlín", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Clarima, s.r.o., se sídlem: Okružní 29a, Brno, IČ: , DIČ: CZ , a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Clarima, s.r.o., se sídlem: Okružní 29a, Brno IČ: DIČ: CZ místo v pořadí: AB Facility a.s., se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10 IČ: DIČ: CZ místo v pořadí: HONDL GLOBAL SERVICES, se sídlem: Huťská 371, Kladno IČ: DIČ: CZ uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. 63 z. č. 128/2000 Sb., o

15 obcích, v platném znění, na výkon přenesené působnosti na úseku zákona č. 200/1990, o přestupcích, ust. 52 písm. a) a 53 mezi statutárním městem Zlínem a obcí Machová MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem předmětné smlouvy 62/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci investiční akce na stavební práce "Kanalizace Lhotka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a obcí Tečovice, Tečovice 185, Zlín 4, IČ , vlastníkem dotčených pozemků par. č. 2847, 2812, 1724/1, 1632/1, 1632/6 a 1632/7 v k. ú. Tečovice, jako budoucím povinným z věcného břemene Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smlouvy zrušuje usnesení Rady města Zlína č. 68/22R/2012 ze dne ve znění: "Rada města Zlína uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, číslo k objektu Hradská č.p. 854, Zlín, IČ: , mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako zákazníkem a E.ON Energie, a. s., IČ: , jako dodavatelem na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku dodavatele", uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, číslo k objektu Hradská č.p. 854, Zlín, IČ: , mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako zákazníkem a E.ON Energie, a. s., IČ: , jako dodavatelem na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku dodavatele, příslušného náměstka primátora podpisem smlouvy. uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem jako poskytovatelem a společností Alpiq Generation (CZ), IČ , jako příjemcem, na základě které zajistí poskytovatel pro příjemce reklamu při akci Den Země 2013 v částce ,- Kč a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. ruší usnesení ze dne čj. 104/24R/2012 ve znění: " uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Institutem pro testování a

16 certifikaci, a. s., tř. T. Bati č. 299, Zlín, IČ: na dobu určitou od do prostřednictvím Alternativy - kulturního institutu Zlín, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného podpisem smlouvy." uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Institutem pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati č. 299, Zlín, IČ: na dobu určitou od do prostřednictvím Alternativy - kulturního institutu Zlín náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného podpisem smlouvy 66/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 záměr uzavřít smlouvu o díle s redaktorem Dušanem Chludem a kameramanem a střihačem Vladislavem Úšelou na výrobu internetových reportáží a RNDr. Bedřicha Landsfelda uzavřením této smlouvy. uzavření darovací smlouvy s obdarovaným Ing. Miroslavem Zikmundem na zahradnické služby v hodnotě ,- Kč pro údržbu zahrady v rámci pozemků p. č. 2963/4, p. č. 2941/5, p. č. 2941/6 a p. č. 2963/8 v k. ú. Zlín a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. uzavření Dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice, , IČ: , jako pojistitelem, kterým se mění: - Článek V. Pojistné - výše celkového pojistného, - Rozsah pojištění, - Příloha č. 4 Rekapitulace pojistných částek, - Příloha č. 12 Seznam pojištěných strojů, - Příloha č. 19 Rozpad pojistného na jednotlivé pojištěné organizace, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora dojednáním všech náležitostí, uzavřením dodatku a jeho podpisem uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č na provedení díla "Revitalizace a adaptace objektu stávající knihovny Františka Bartoše ve Zlíně" uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností FORMICA

17 s.r.o., se sídlem Slovenská 2685, Zlín, IČ: , jímž se mění výše ceny za dílo v důsledku změny výše zákonné sazby daně z přidané hodnoty s účinností od Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí, uzavřením a podpisem Dodatku č. 1 70/6R/ /6R/ /6R/2013 uzavření dodatku č. 29 k Rámcové smlouvě č uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ , jehož předmětem bude prodloužení sjednané doby trvání Rámcové smlouvy do z důvodu dokončení probíhající veřejné zakázky na služby Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku a jeho podpisem. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č , ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, jako půjčitelem a Mateřskou školou Zlín, U Dřevnice 206, příspěvkovou organizací, se sídlem U Dřevnice 206, Zlín - Louky, IČ , jako vypůjčitelem, jehož předmětem je změna výměry pozemků p. č. 66/1 ostatní plocha z výměry m2 na výměru m2, k. ú. Prštné, obec Zlín. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č , ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, jako půjčitelem a Základní školou Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizací, se sídlem tř. Svobody 868, Zlín - Malenovice, IČ , jako vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky pozemků o pozemek p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu věcí č , ze dne , mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako pronajímatelem, a *** jako nájemcem, na základě kterého bude účinností od : - zvýšena maximální cena živého hudebního doprovodu nájemce při svatebních obřadech na částku 300,- Kč za obřad, - umožněno nájemci požadovat uvedenou částku namísto od snoubenců i od jiného objednatele hudebního doprovodu svatebního obřadu, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem

18 73/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 ruší usnesení čj. 80/21R/2012 ze dne ve znění: " uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Orbis Musica o. s., Březnice 292, IČ: , jejímž předmětem je rozšíření nájmu ozvučovací techniky, evidované pod inv. č o 1 ks zesilovače a 4 ks reproduktorových soustav, bez navýšení stávajícího nájemného, bez inflační doložky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem smlouvy." uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Orbis Musica o. s., Březnice 292, IČ: , jejímž předmětem je rozšíření nájmu ozvučovací techniky, evidované pod inv. č o ozvučení sálu Domu umění evidované u pronajímatele pod inv. č , podrobněji 1 ks zesilovače, 1 ks mixážního pultu zn. Zeck, 6 ks reproduktorových soustav a kabeláž, bez navýšení stávajícího nájemného, bez inflační doložky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem dodatku č. 1 smlouvy 1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlínem k rozvahovému dni ; 2. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací do fondů dle přílohy č. 1. Aktivně životem o.p.s, IČ , 9 700,00 Kč, Tři dny pro zdraví Samari, o.s., IČ , ,00 Kč, Klub zdraví Samari Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, Mosty

19 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, První pomoc pro každého 79/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Intenzivní kampaň získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výchova obyvatel k šíření pravidel poskytování první pomoci Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Secvičování a vybavení Humanitární jednotky ČČK Zlín Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , 8 000,00 Kč, Oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ , ,00 Kč, Festival amatérských turistických filmů a forografií Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín. IČ , ,00 Kč, Barevný svět Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , 6 000,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , 5 000,00 Kč, Rekondiční pobyt

20 87/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , 5 000,00 Kč, Rekondiční pobyt Společnost Parkinson, o.s., IČ , ,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz diabetiků ČR ÚO SD Zlín, IČ , 7 000,00 Kč, Rekondiční pobyt SPCCH v ČR, o.s. ZO ONKO Zlín, IČ , 7 000,00 Kč, Rekondiční pobyt pro onkologicky nemocné osoby ze Zlína SPCCH v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , 4 500,00 Kč, Rekondiční pobyt pro nemocné osoby s roztroušenou sklerózou SPCCH v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , ,00 Kč, Rekondiční pobyt pro osoby s vertebrogenním syndromem SPCCH v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , ,00 Kč, Rekondiční pobyt pro diabetiky SPCCH v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , ,00 Kč, Rekondiční pobyt pro osoby s respiračním onemocněním

21 95/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 SPCCH v ČR, o.s. ZO VERTEBRO Zlín, IČ , ,00 Kč, Skupinový léčebně edukační a rehabilitační pobyt SPCCH v ČR, o.s. ZO VERTEBRO Zlín, IČ , ,00 Kč, Skupinový rekodiční a edukační pobyt Společnost Parkinson, o.s., IČ , ,00 Kč, Podpora pohybových a logopedických aktivit pro nemocné Parkinsonovou nemocí SPCCH v ČR, o.s. ZO RESPI Zlín, IČ , 8 000,00 Kč, Činnost SPCCH - základní organizace RESPI Zlín v roce 2013 SPCCH v ČR, o.s. ZO Vertebro Zlín, IČ , 8 900,00 Kč, Činnost základní organizace pro plnění programu sociální rehabilitace SPCCH v ČR, o.s. ZO ROSKA Zlín, IČ , 6 000,00 Kč, Činnost ZO ROSKA SPCCH v ČR, o.s. ZO DIA Zlín, IČ , 8 000,00 Kč, Činnost základní organizace pro plnění programu sociální rehabilitace SPCCH v ČR, o.s. ZO ONKO Zlín, IČ , 6 000,00 Kč, Činnost a prevence organizace

22 103/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. OO Zlín, IČ , ,00 Kč, Činnost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Zlín Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Zlín, IČ , ,00 Kč, Činnost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. MO Zlín 2013 Svaz diabetiků ČR ÚO SD Zlín, IČ , ,00 Kč, Preventivní zdravotní program - rehabilitační plavání diabetiků v r ASPV SK Zlín, IČ , ,00 Kč, Účinné rehabilitační cvičení pro seniory s FLEXI-BAREM Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ , ,00 Kč, Canisterapie v ZŠ Speciální Zlín ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost

23 112/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost zamítá Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, p.o., IČ , ,00 Kč, Vybavení multisenzorické místnosti určené pro děti s mentálním a kombinovaným postižením zdravotnickými pomůckami zamítá Český národní registr dárců dřeně, o.p.s., IČ , ,00 Kč, Vyšetření tkáňových znaků (HLA typizace) dárců ze zlínského regionu, kteří vstoupili do ČNRDD souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Česká obuvnická a kožedělná asociace, IČ , ,00 Kč, Diagnostické a poradenské centrum prevence a terapie deformit a funkčních poruch nohou

24 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 121/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: MAMMA HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s., IČ , ,00 Kč, MAMMA HELP CENTRUM Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Občanské sdružení Onyx, IČ , ,00 Kč, K-centrum Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Občanské sdružení Onyx, IČ , ,00 Kč, Streetwork Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výuka poskytování předlékařské první pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ ve Zlíně doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Příspěvek na pořízení síťové jízdenky MHD pro dárce krve ze Zlína, držitele Zlaté medaile MUDr. Jánského doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., IČ , ,00 Kč, Hrajeme si zdravě doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

25 127/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 nesouhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2013 pro žadatele: Sdružení Podané ruce, o.s., IČ , ,00 Kč, Ambulance adiktologie doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. žádost příspěvkové organizace ZOO a Zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: (dále jen ZOO Zlín), o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 ve znění pozdějších předpisů pro umístění tří reklamních zařízení do 8 m2 na obvodové zdi areálu ZOO Zlín na parcele č. 1602/1 a 1605/1 k. ú. Štípa (u silnice III/4912 ul. Lukovská a u sil. III/4915, dříve II/491 směr od Fryštáku). - udělení výjimky k pořádání sportovní akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Salašský běh" v sobotu od 9:00 hodin do 20:00 hodin na veřejném prostranství louce za požární zbrojnicí v užívání Sboru dobrovolných hasičů Salaš, pořadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Salaš, Salaš 62, Zlín, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na náměstí Míru ve Zlíně při konání akce "1. Máj 2013" ve středu od 8:00 do 9:00 hodin, pořadatel: AVION SWING BAND - občanské sdružení, Příkrá 1509, Zlín, IČ: bere na vědomí odstoupení Ing. Josefa Pivody z Komise výstavby a územního rozvoje RMZ k , jmenuje pana Vojtěcha Jelínka členem Komise výstavby a územního rozvoje RMZ s účinností ke dni schválení. - podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice,

26 - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace stěhování nosorožců do nového výběhu v areálu ZOO a zámku Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, v měsíci dubnu a to v rozsahu 3 kusů Citylight vitrín a 2 kusů billboardů, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. 133/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ podporu propagace předplatného na sezónu 2013/2014 a festivalu Setkání- Stretnutie 2013, pořadatel: Městské divadlo Zlín, p. o., třída Tomáše Bati 32, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace předplatného na sezónu 2013/2014 a festivalu Setkání-Stretnutie 2013, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu kampaně Dne Země v roce objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace kampaně Dne země na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a eruoawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10, Vršovice, v měsíci dubnu 2013, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,-- Kč. - podporu festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země, pořadatel: Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita, Svatopluka Čecha 44, Brno-Královo pole, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu Festivalu amatérských turistických filmů a digitálních fotografií,

27 který proběhne ve dnech ve Zlíně a ve Vizovicích. Pořadatelem akce je občanské sdružení Klub českých turistů, oblast Valašsko-Chřiby, Palackého 96, Napajedla, IČ: objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem propagace Festivalu amatérských turistických filmů a digitálních fotografií v měsíci dubnu a v rozsahu 5 City-Lightů, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč 137/6R/ /6R/ /6R/ podporu prezentace akce 1. máj, pořadatel: statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem podpory prezentace akce 1. máj na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace 1. máje v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč - podporu Velkého tanečního festivalu, pořadatel: Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, Zlín, U Trojáků 4596, IČ: , - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace Velkého tanečního festivalu v měsíci dubnu 2013, a to v rozsahu 3 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu festivalu CULTUREA, pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Štefánikova 2431, IČ: , - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace festivalu CULTUREA v měsíci dubnu 2013, a to v rozsahu 3 kusů citylight

28 vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. 140/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2013 umístění mobilního pódia na pozemku par. č. 3565/9 náměstí Míru dle přiloženého zákresu do snímku a jeho výstavbu od do partnerství statutárního města Zlína se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, tř. T. Bati 204, Zlín, IČ: , při uskutečnění festivalu Literární jaro Zlín 2013, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín" na části pozemku p. č. 1916/162 orná půda v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 20 m2 pozemku p. č. 1916/162 orná půda v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, za cenu 506,-- Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín" na částech pozemků p. 1916/134 ostatní plocha neplodná půda, p. č. 1916/158 orná půda a p. č. 1916/70 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v obci Zlín, k. ú. Malenovice

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2013 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 903 Ostatní majetek 1. Majetek vedený v příspěvkových

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2014 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 903 Ostatní majetek 1. Majetek vedený v příspěvkových

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010

USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 02/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 4.2.4., 5.3., 5.4., 9.1.1.,

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20. 4. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více