SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 129 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města"

Transkript

1 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 129 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) Návrh na vydání brožury 20 let po sametu 2394

2 U S N E S E N Í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e a) rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009: 1. Snížení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 69, ,95 Kč na straně příjmů na kapitole 02, v položce 1121 Daň z příjmů právnických osob a snížení výdajů včetně přesunů ve výdajích dle níže uvedené tabulky. Navýšení výdajů kapitol 3 a 7, jejich úhrada z investičních úvěrů, částečná revokace usnesení č ze dne (rozpočtové opatření č. 6/11) u položky dopravní hřiště a částečná revokace usnesení č ze dne (rozpočtové opatření č. 6/10) u položek d) Debř II. etapa inženýrské sítě a e) Debř II. etapa - komunikace, dle specifikace v níže uvedené tabulce: Rozpočtové opatření 10/6: Č. řádku Kontace (org./kap./ /položk a) Popis položky Úprava rozpočtu (+/-) v Kč OStRM 1 0/07/3326/5171 Program regenerace ,00 2 Na správním odboru 107/01/6171/516 6 Projektová dokumentace , /3412/6121 DDM - přístavba objektu pro hokejbal , /07/3399/5169 Zdravé město , /07/3399/5169 Zdravé město Liv Com , /07/3633/6121 Veřejné osvětlení , /07/2219/6121 Plošné parkování , /07/2219/5171 Plošné parkování - oprava , /07/2219/6121 Projekt mobility , /07/2219/5169 Projekt mobility , Chodníky a komunikace /07/2212/ , /07/3311/6121 Městské divadlo - investice , /07/ Investice příměstské části , /07/2219/6121 Investice - plocha pro kontejnery Čejetice , /07/6171/6121 Budova magistrátu - obřadní síň , /07/3421/6121 Areál zahrady DDM, Jaselská ul , /07/3322/5171 Náhrobky, sochy, mariánský sloup ,00 Rekonstrukce ul. Folprechtova /07/2212/6121 Štechova , /07/2321/6121 Kanalizace Chrást , /07/2219/6121 Cyklostezka Tř. VK úvěr tis , /07/3639/5169 Projektová dokumentace , /07/3635/6119 ÚPSÚ ,

3 /07/2219/6121 Bezděčín, komunikace, chodníky, , /07/4375/6121 Nízkoprahové centrum , /07/4357/6121 Dům sociálních služeb , /07/2212/6121 SV tangenta 0. etapa ,00 SV tangenta I. etapa tis /07/2212/6121 ( Kč, r.o. 4/2) , /07/3412/6121 Městský stadion - Atletická tribuna tis , /07/3412/6121 Městský stadion - Ostatní objekty a plocha , /07/2219/6121 Městský stadion In-Line dráha 4000 tis , /07/3113/ ZŠ - investice , /07/3113/ ZŠ - investice , /07/3412/ ZŠ - investice - školní hřiště , /07/3113/ ZŠ - oprava , /07/3412/ ZŠ - investice koše + projekt WC , /07/3412/ ZŠ - projekt hřiště , /07/3639/6121 Výtah VŠ areál Na Karmeli , /07/3639/6121 Výtah Ptácká , /07/3429/6121 Krásná louka ,00 rekonstrukce dětských hřišť a /07/3745/6121 veřejných prostranství 471, /07/3745/5169 Zeleň - údržba , /07/3745/5169 Havarie v oblasti ŽP , /07/3745/5169 Pasport zeleně , /07/3745/5139 Materiál pro počišťovače , /07/3639/6121 Příměstské části , /07/3639/5169 Příměstské části , /07/3639/5171 Příměstské části , /07/2219/6121 Plošné parkování , /07/2219/5139 Plošné parkování ,00 Bilance OStRM ,50 Odbor SMM /03/3612/5169 Náklady odboru - prodej , /03/3612/5171 Oprava a udržování , /03/3612/5361 Nákup kolků , /03/3612/5362 Daň z převodu , /03/3639/6130 Výkup pozemků , /03/3639/5164 Nájemné , /03/3639/5362 Daň z nemovitostí , /03/6171/5169 Revize, servis, údržba budov magistrátu , /03/3113/5171 ZŠ , /03/3111/5171 MŠ , /03/3141/5171 Školní jídelna , /03/3412/5171 Městské sportoviště , /03/3429/5171 Klubovny - Zahrádkáři , /03/3129/5171 Obchodní akademie , /03/3314/5171 Městská knihovna , /03/3632/5171 Hřbitov - Debř , /03/4354/5171 Penzion ,00 Bilance OSMM ,

4 OŠkTv /06/3412/5171 Dotace SK na údržbu hřiště , /06/3319/5021 Kultura OOV , /06/3319/5031 Kultura soc. poj , /06/3319/5032 Kultura zdr. poj , /06/3399/5169 SPOZ - služby , /06/3113/5169 ZŠ - služby , /06/4379/5021 Klub seniorů OOV , /06/4379/5139 Klub seniorů - materiál , /06/4379/5164 Klub seniorů - nájemné , /06/4379/5175 Klub seniorů - pohoštění , /06/4379/5194 Klub seniorů - věcné dary , /06/3541/5169 Protidrogová prevence , /06/3541/5169 Linka důvěry , /06/3146/5169 Ped. psychol. poradna , /06/3419/5222 Podpora mládeže - dotace ,00 Bilance OŠkTv ,00 OSV 82 11/4341/5660 Bezúročné půjčky , /3429/5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením , /4339/5136 Setkání pěstounů - knihy , /4339/5139 Setkání pěstounů - materiál , /4339/5169 Setkání pěstounů - nákup ostatních služeb , /4339/5175 Setkání pěstounů - pohoštění , /6171/5161 Poštovné k dávkám , /4379/5169 Kluby důchodců - nákup ostatních služeb , /4379/5175 Kluby důchodců - pohoštění , /4379/5194 Kluby důchodců - věcné dary ,00 Bilance OSV ,00 OŽP /08/1039/5169 Nákup služeb, GIS, Výkon rozhodnutí SSL , /08/2321/5169 Čišť. odp. vod - nákup služeb , /08/3729/5169 Nákup služeb - rozbory, likv. odp. - odpadové hosp ,00 Bilance OŽP ,00 SpO informatika /01/6171/5169 Nákup služeb , /01/6171/5137 Drobný hmotný majetek , /01/6171/5162 Internet , /01/6171/6111 Programové vybavení , /01/6171/5172 Programové vybavení - služby , /01/6171/5167 Školení (nečerpáno) , /01/6171/5136 Knihy (nečerpáno) ,00 Bilance informatika ,00 MP /01/5311/5137 DHDM městská policie - informatika , /01/5311/5169 Nákup ostatních služeb , /01/5311/5171 Oprava a udržování - informatika MP ,

5 /01/5311/5172 Programové vybavení , /01/5311/5162 Služby telekom. a radiokomunikací , /01/5311/6123 Dopravní prostředky , /01/5311/5137 DHDM MP , /01/5311/5139 Nákup materiálu , /01/5311/5011 Mzdy MP , /01/5311/5134 Prádlo, oděv, obuv , /01/5311/5171 Oprava a udržování - MP auta , /01/5311/5156 PHM - MP , /01/5311/5021 Ostatní osobní výdaje - dobrovolný prac. - školy , /01/5311/5031 Pojistné na soc. zab. - MP , /01/5311/5032 Pojistné na zdr. po. - MP , /01/5311/5362 Nákup dálničních známek - MP , /01/5311/5361 Nákup kolků - MP 500, /01/5311/5169 Nákup ostatních služeb - MP , /01/5311/5424 Náhrada mezd v době nemoci ,00 Bilance Městská policie ,10 SpO - pí Kosinová /01/5512/5132 Ochrané pomůcky PO , /01/5512/5137 DHM PO , /01/5512/5139 Nákup materiálu PO , /01/5512/5156 Pohonné hmoty PO , /01/5512/5167 Služby, školení a vzdělávání PO , /01/5512/5169 Nákup služeb PO , /01/5273/5169 Nákup služeb Krizový štáb ,00 Bilance PO + Krizový štáb ,00 Vnější vztahy 216/01/3399/5169/ 5021/5175/5139/51 Reprezentace města ,00 200/01/3399/5169/ Partnerská města /5194/ , /01/3349/5169 Boleslavan , /01/2143/5169 Reprezentace MB ,00 Bilance Vnější vztahy ,00 Mzdy - pí Košvancová /01/6171/5011 Platy zaměstnanců , /01/6171/5031 Povinné poj. na soc. zabesp , /01/6171/5032 Povinné zdravotní pojištění , /01/6112/5023 Odměna členům zastupitelstva , /01/6112/5031 Soc. pojištění povinné , /01/6171/5011 Platy zaměstnanců , /01/6171/5031 Soc. pojištění povinné , /01/6171/5011 Platy zaměstnanců , /01/6171/5031 Soc. pojištění povinné , /01/6171/5032 Zdr. pojištění povinné ,00 Bilance mzdy - pí Košvancová ,00 SpO ostatní /01/6171/5157 Správa , /01/6171/5164 Nájemné - správní odbor , /01/6171/5162 Telefony - správa ,

6 /01/6171/5167 Školení - správa , /01/6171/5171 Opravy - správa ,00 Bilance SpO Ostatní ,00 SpO - pí Najberková /01/3722/5169 Velkoobjemové kontejnery , /01/3722/5169 Velkoobjemové kont. - sběrné dvory , /01/3725/5169 Zabezpečení tříděného odpadu , /01/3639/5169 Deratizace , /01/3639/5171 Opravy a udržování (nečerpáno) ,00 Bilance SpO pí Najberková ,00 Bilance SpO ,10 ODSH /09/2212/5171 MK - Oprava a udržování komunikací , /09/2229/5169 Odtahy - nákup ostatních služeb , Dopravní podnik - příspěvek MHD /09/2221/ , /09/2221/5193 Transcentrum dopravní příspěvek , /09/3631/5171 Osvit - oprava a údržba , /09/2212/5169 Compag čištění včetně po vichřici , /09/2212/5169 Cyklotrasy ,00 Bilance ODSH ,00 Celková bilance odborů ,95 Úprava rozpočtu - čerpání úvěrů: Investiční úvěr 44 mil. Kč Parkoviště na Radouči - I.etapa , Čejetice - plocha pro kontejnery , Areál zahrady DDM, Jaselská ul , Rekonstrukce ul.folprechtova, Štechova , Tribuna atletického stadionu , VŠ areál - dostavba výtahu , Krásná louka , Dopravní hřiště - revokace ,00 Úvěr 44 mil. celkem ,12 Investiční úvěr 72 mil. Kč Výkup pozemků - SVT , Výkup pozemků - Ptácká , Přístavba a rekonstrukce MDMB , Kanalizace Chrást , SVT - I.etapa , /07/3633/6121 IS Debř II etapa uvěr tis. - revokace , /07/2212/6121 IS Debř II etapa úvěr tis. - revokace ,00 Úvěr 72 mil. celkem ,81 2. Změna rozpočtu na straně příjmů - náhrada části chybějících daňových příjmů na kapitole 02, položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 20, ,- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje. 2399

7 b) použití fondu rezerv a rozvoje ve výši 20 mil. Kč na doplnění chybějících daňových příjmů v rozpočtu města na r I I. u k l á d á ekonomickému odboru a správcům jednotlivých dotčených kapitol realizovat výše uvedené usnesení U S N E S E N Í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání brožury 20 let po sametu Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e vydání brožury 20 let po sametu v nákladu 500 ks s tím, že celkové náklady na její vydání nepřesáhnou částku ,-Kč. I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 15.listopadu 2009, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více