Seznam studijních oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam studijních oborů"

Transkript

1 Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R R/008 Diskrétní matematika R R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R R/023 Obecná matematika - Matematická analýza R R/031 Statistika a analýza dat R R/044 Matematická studia R R/002 Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium R R/004 Aplikovaná matematika R R/006 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací R R/008 Finanční a pojistná matematika R R/018 Matematika a její aplikace R R/024 Finanční matematika R R/031 Výpočetní matematika R R/034 Investiční poradenství R R/048 Matematika pro přírodní vědy R R/049 Matematika a finanční studia R R/050 Matematické výpočty a modelování R R/051 Matematika a management R R/052 Matematika a její použití v přírodních vědách R R/007 Aplikovaná statistika 12 Geologické obory R R/004 Geologie aplikovaná a environmentální R R/007 Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie R R/015 Praktická geobiologie R R/017 Správní geologie R R/018 Geotechnologie 13 Geografické obory R R/004 Fyzická geografie a geoinformatika R R/005 Geografie (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) R R/007 Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/009 Politická a kulturní geografie R R/012 Regionální geografie R R/019 Geografie střední Evropy R R/020 Geografie a regionální rozvoj R R/021 Geografie pro veřejnou správu R R/022 Aplikovaná geografie R R/002 Geografická kartografie a geoinformatika R R/006 Kartografie a geoinformatika R R/004 Demografie se sociální geografií R R/005 Demografie se sociologií R R/017 Environmentální geologie -

2 R R/009 Geoinformatika a geografie R R/018 Apliková geografie a geoinformatika 14 Chemické obory R R/002 Klinická a toxikologická analýza R R/003 Analytický chemik - manažer chemické laboratoře R R/001 Aplikovaná biochemie R R/002 Biochemie R R/007 Chemoinformatika a bioinformatika R R/001 Aplikovaná chemie R R/003 Ekochemie R R/005 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Chemie pro víceoborové studium R R/013 Chemie - konzervování - restaurování R R/014 Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání R R/016 Toxikologie a analýza škodlivin R R/010 Biofyzikální chemie R R/009 Chemoinformatika a bioinformatika R R/017 Bioorganická chemie R R/022 Bioanorganická chemie 15 Biologické obory R R/001 Biologie (dvouoborové) + Matematika (dvouoborové) R R/003 Biomedicínská laboratorní technika R R/006 Matematická biologie R R/008 Speciální biologie R R/015 Systematická biologie a ekologie R R/019 Experimentální biologie R R/022 Biologie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/023 Ekologická a evoluční biologie R R/008 Biotechnologie rostlin R R/001 Antropologie R R/007 Molekulární biologie a genetika R R/011 Molekulární biologie a biochemie organismů R R/004 Molekulární a buněčná biologie R R/008 Aplikovaná geologie 16 Ekologie a ochrana životního prostředí R R/002 Hospodaření s přírodními zdroji R R/003 Monitorování životního prostředí R R/004 Odpadové hospodářství R R/005 Ochrana životního prostředí - otevírá se v Ústí nad Labem a v Mostě R R/006 Ochrana vod R R/007 Ochrana životního prostředí R R/009 Péče o životní prostředí R R/002 Ekologie a ochrana životního prostředí 17 Fyzikální obory R R/001 Astrofyzika R R/003 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Fyzika

3 R R/026 Obecná fyzika R R/027 Obecná fyzika a matematická fyzika R R/029 Optika a optoelektronika R R/030 Přístrojová fyzika R R/001 Aplikovaná fyzika R R/005 Fyzika se zaměřením na vzdělávání R R/010 Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika R R/012 Lékařská fyzika R R/020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání R R/052 Molekulární biofyzika R R/023 Multimediální techniky R R/024 Aplikované nanotechnologie R R/028 Digitální a přístrojová optika 18 Informatické obory R R/001 Informatika R R/006 Matematická informatika R R/008 Obecná informatika R R/013 Matematické metody informační bezpečnosti R R/020 Počítačová grafika a zpracování obrazu R R/021 Paralelní a distribuované systémy R R/022 Počítačové sítě a komunikace R R/023 Programování a softwarové systémy R R/024 Počítačové systémy a zpracování dat R R/025 Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka R R/001 Aplikovaná informatika R R/006 Informační systémy R R/007 Informační technologie R R/009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika R R/013 Počítačová technika a její aplikace R R/021 Aplikovaná informatika v dopravě R R/022 Informatika a logistika R R/023 Informatika se zaměřením na vzdělávání R R/025 Počítačová podpora v archeologii R R/026 Bioinformatika R R/010 Teoretická informatika R R/020 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě R R/018 Informační systémy R R/033 Počítačové systémy R R/034 Informatika a počítačové vědy R R/035 Softwarové systémy R R/037 Počítačové inženýrství R R/040 Softwarové inženýrství R R/002 Biomedicínská informatika R R/024 Informační technologie v administrativě R R/032 Informační systémy a management R R/033 Sociální informatika

4 R R/034 Multimédia v ekonomické praxi R R/035 Modelování a výpočty 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství R R/003 Geologické inženýrství R R/008 Hornické inženýrství R R/001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin R R/006 Technologie a hospodaření s vodou R R/012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin R R/013 Úprava surovin a recyklace - výuka v Ostravě i v Institutu kombinovaného studia Most R R/031 Umělecké slévárenství R R/034 Technologie tváření a úpravy materiálu R R/035 Technologie výroby kovů 23 Strojírenství a strojírenská výroba R R/008 Průmyslový design ve strojírenství R R/013 Robotika R R/016 Strojní inženýrství R R/023 Technická diagnostika, opravy a udržování R R/040 Průmyslové inženýrství R R/003 Dopravní stroje a manipulace s materiálem R R/007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení R R/010 Konstrukce strojů a zařízení R R/016 Stavba strojů a zařízení R R/002 Strojírenská technologie R R/010 Zbraně a munice R R/016 Bojová a speciální vozidla R R/010 Letový provoz R R/018 Letecká a raketová technika R R/001 Strojírenství R R/017 Materiály a technologie speciální výroby R R/003 Zabezpečení výroby R R/014 Slévárenské technologie R R/003 Dopravní technika a technologie R R/026 Technika životního prostředí R R/042 Power Engineering and Process Technology R R/014 Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství R R/004 Materiály a technologie v dopravě R R/019 Vojenský pilot 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika R R/004 Měřící a řídicí technika R R/006 Laboratorní a měřicí technika R R/013 Telekomunikační technika R R/001 Applied Electrical Engineering R R/006 Elektrotechnika R R/007 Elektrotechnika a energetika R R/010 Komerční elektrotechnika

5 R R/014 Applied and Commercial Electronics R R/003 Automatizované systémy velení a řízení R R/010 Radiolokace R R/038 Komunikační a informační systémy R R/039 Letecké elektrotechnické systémy R R/004 Automatizace a informatika R R/011 Elektronické informační a řídicí systémy R R/012 Elektronické počítače R R/018 Automatizační a měřící technika R R/019 Elektronika a telekomunikace R R/022 Informační a automatizační technika R R/025 Informatika a výpočetní technika R R/027 Inteligentní systémy R R/032 Mikroelektronika a technologie R R/034 Počítačové systémy R R/046 Teleinformatika R R/051 Výpočetní technika - Návrh a aplikace digitálních zařízení R R/057 Měřicí a výpočetní technika R R/059 Mobilní technologie R R/060 Komunikační a mikroprocesorová technika R R/062 Web a multimedia R R/007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika R R/015 Komunikační technika R R/015 Multimediální technika R R/005 Elektrotechnika a management R R/003 Aplikovaná elektronika R R/067 Síťové a informační technologie R R/016 Senzory a přístrojová technika R R/066 Počítačová podpora v archivnictví R R/068 Systémy a řízení 28 Technická chemie a chemie silikátů R R/013 Chemie a chemické technologie R R/016 Technologie konzervování a restaurování R R/017 Syntéza a výroba léčiv R R/004 Technická fyzikální a analytická chemie R R/011 Chemie a technická chemie R R/001 Vojenská chemie R R/003 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE R R/001 Chemie a technologie ochrany prostředí R R/002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí R R/003 Chemie životního prostředí R R/009 Alternativní energie a životní prostředí R R/010 Chemie a toxikologie životního prostředí R R/002 Spotřební chemie R R/013 Procesní inženýrství, informatika a management R R/015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

6 R R/009 Chemie a technologie materiálů R R/016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů R R/001 Biotechnologie R R/005 Biochemie a biotechnologie R R/002 Chemie a technologie paliv R R/005 Chemie a technologie paliv a prostředí R R/021 Farmakochemie a medicinální materiály R R/023 Anorganické materiály R R/024 Polymerní materiály a kompozity R R/025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů R R/018 Inženýrství ochrany životního prostředí R R/020 Biotechnologie léčiv R R/009 Management a regionální rozvoj R R/013 Polymerní materiály a technologie - Medicínské a farmaceutické materiály R R/022 Analýza léčiv R R/023 Vodíkové a membránové technologie R R/013 Analytická chemie životního prostředí R R/018 Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství R R/010 Polymerní materiály a technologie R R/026 Chemie materiálů pro automobilový průmysl R R/029 Biomateriály pro medicínské využití R R/012 Forenzní analýza 29 Potravinářství a potravinářská chemie R R/003 Hodnocení a analýza potravin R R/004 Chemie a analýza potravin R R/013 Technologie potravin R R/018 Chemie a technologie potravin - Technologie mléka a mléčných výrobků R R/021 Potravinářská chemie R R/026 Technologie a řízení v gastronomii R R/029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů 31 Textilní výroba a oděvnictví R R/003 Řízení textilních technologických procesů R R/007 Textilní marketing R R/008 Textilní technologie, materiály a nanomateriály 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů R R/001 Technologická zařízení 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů R R/008 Tvorba a výroba nábytku R R/001 Dřevařství R R/011 Stavby na bázi dřeva 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie R R/001 Polygrafie 35 Architektura R R/002 Architektura R R/011 Architektura a stavitelství R R/012 Architektura pozemních staveb

7 R R/005 Architektura 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie R R/005 Ženijní technologie R R/002 Dopravní stavitelství R R/020 Stavebně materiálové inženýrství R R/038 Management stavebnictví R R/040 Prostředí staveb R R/041 Příprava a realizace staveb R R/001 Pozemní stavby R R/008 Geomatika - Geomatika R R/001 Důlní měřictví R R/003 Geodézie a kartografie R R/007 Inženýrská geodézie R R/007 Stavební management R R/013 Konstrukce a dopravní stavby R R/015 Vodní hospodářství a vodní stavby R R/027 Vodní hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem R R/023 Požární bezpečnost staveb R R/002 Geoinformatika R R/021 Stavební hmoty a diagnostika staveb R R/022 Technologická zařízení staveb R R/035 Geotechnika R R/036 Dopravní stavby R R/009 Konstrukce a dopravní stavby R R/037 Konstrukce staveb R R/042 Městské inženýrství R R/045 Příprava, realizace a provoz staveb R R/050 Stavitelství R R/011 Geodézie, kartografie a geoinformatika R R/011 Management a ekonomika ve stavebnictví R R/030 Building Structures 37 Doprava a spoje R R/006 Dopravní logistika R R/007 Logistika služeb R R/008 Logistika cestovního ruchu R R/002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací R R/003 Dopravní management, marketing a logistika R R/005 Dopravní prostředky R R/009 Dopravní systémy a technika R R/020 Silniční a městská automobilová doprava R R/025 Technologie dopravy a prepravy R R/030 Profesionální pilot R R/031 Letecká doprava R R/033 Technologie údržby letadel R R/035 Management, marketing a logistika ve spojích R R/036 Technologie letecké dopravy

8 R R/037 Technologie provozu letecké techniky R R/004 Inteligentní dopravní systémy R R/010 Logistika letecké dopravy R R/038 Technologie údržby letecké techniky 39 Speciální a interdisciplinární obory R R/003 Aplikovaná mechanika R R/012 Fyzikální inženýrství - stavba a vlastnosti materiálů R R/015 Jaderně chemické inženýrství - jaderně chemické inženýrství R R/016 Jaderné inženýrství - teorie a technika jaderných reaktorů R R/017 Klinická biologie a chemie R R/021 Matematické inženýrství - matematická fyzika R R/030 Aplikovaná a inženýrská fyzika - Fyzikálně-matematické modelování R R/032 Biomedicínská technika R R/033 Radiologická technika R R/038 Biomedicínská technika a bioinformatika R R/039 Biomedicínský technik R R/001 Aplikované informační technologie R R/023 Inženýrská informatika - tvorba softwaru R R/026 Kybernetika a řídící technika - Umělá inteligence R R/031 Softwarové inženýrství R R/038 Informatika a chemie R R/039 Bezpečnostní technologie, systémy a management R R/040 Automatizace a počítačová technika v průmyslu R R/041 Management jakosti R R/043 Automatizace řízení a informatika R R/002 Aplikovaná ekologie R R/005 Environmentální inženýrství R R/007 Inženýrství životního prostředí R R/012 Ochrana životního prostředí v průmyslu - otevírá se v Ústí nad Labem R R/015 Technická ekologie R R/020 Tepelná technika a životní prostředí R R/022 Zpracování a zneškodňování odpadů R R/023 Vodní hospodářství R R/024 Technika tvorby a ochrany živ. prostředí R R/027 Technika a technologie zpracování odpadů + R R/028 Environmentální biotechnologie R R/030 Energetika, procesy a ekologie R R/001 Mechatronika R R/006 Mechatronické systémy R R/007 Automobilová elektronika R R/001 Elektroenergetika R R/001 Bezpečnost práce a procesů R R/003 Havarijní plánování a krizové řízení - KS i v mimoostravském konzultačním středisku R R/005 Technická bezpečnost osob a majetku - KS i v mimoostravském konzultačním středisku R R/006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu - KS i v mimoostravském

9 konzultačním středisku R R/001 Aplikovaná fyzika materiálů R R/008 Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu R R/011 Materiálové inženýrství R R/028 Diagnostika materiálů R R/029 Neželezné kovy a speciální slitiny R R/030 Technické materiály R R/033 Recyklace materiálů R R/013 Krajinářství R R/015 Územní technická a správní služba - středisko Litvínov, Karlovy Vary, Praha R R/001 Nanotechnologie - aplikovaná fyzika R R/046 Řízení procesů R R/001 Agroekologie R R/010 Plánování a řízení krizových situací R R/042 Realitní makléř R R/043 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie R R/051 Konstruování podporované počítačem R R/049 Počítačové modelování R R/051 Výpočty a design R R/052 Informační a řídicí technologie R R/053 Inteligentní komunikace člověk-stroj R R/054 Počítačové řízení strojů a procesů R R/055 Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci R R/008 Energetika - teplárenství R R/009 Provoz energetických zařízení R R/011 Ovládání rizik R R/034 Materiály a technologie pro automobilový průmysl R R/020 Územní plánování R R/024 Krajinné vodní hospodářství R R/004 Oceňování nemovitostí R R/002 Nanomateriály R R/013 Inženýrství pevných látek R R/040 Fyzikální elektronika R R/016 Materiálové inženýrství - Nanomateriály a biomateriály R R/031 Řízení environmentálních rizik 41 Zemědělství a lesnictví R R/012 Zemědělská technika R R/018 Zemědělství R R/001 Fytotechnika R R/004 Pěstování rostlin R R/006 Rostlinná produkce R R/007 Rostlinolékařství R R/001 Chovatelství R R/003 Rybářství R R/007 Zootechnika R R/008 Živočišná produkce

10 R R/011 Speciální chovy R R/015 Chov koní R R/010 Rozvoj venkova R R/013 Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině R R/014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů R R/019 Agroekologie R R/022 Zemědělství tropů a subtropů R R/026 Biologie a ochrana zájmových organismů R R/003 Zahradnictví R R/008 Vinohradnictví a vinařství R R/001 Zahradní a krajinářská architektura R R/006 Management zahradních a krajinářských úprav R R/003 Kvalita produkce R R/005 Provoz techniky R R/006 Všeobecné zemědělství R R/007 Zemědělská technika, obchod, servis a služby R R/012 Zemědělské biotechnologie R R/001 Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství R R/002 Lesnictví R R/004 Provoz a řízení myslivosti R R/001 Produkční a okrasné zahradnictví R R/002 Zahradnictví R R/003 Jakost rostlinných potravinových zdrojů R R/005 Zahradní a krajinářské úpravy R R/007 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí R R/025 Informační a řídící technika v agropotravinářském komlexu R R/018 Kynologie R R/014 Tropical Forestry and Agroforestry R R/013 Ekologické zemědělství R R/015 Agropodnikání R R/006 Trávníkářství R R/003 Inženýrství údržby R R/029 Agrobyznys R R/019 Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty R R/033 Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů R R/010 Zahradní a krajinářské realizace R R/016 Výživa a potraviny R R/005 Arboristika R R/006 Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí R R/013 Ochrana zvírat a welfare 43 Veterinářství a veterinární prevence R R/015 Bezpečnost a kvalita potravin 53 Zdravotnictví R R/007 Porodní asistentka R R/009 Všeobecná sestra R R/002 Ergoterapie

11 R R/014 Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory R R/006 Ochrana veřejného zdraví R R/008 Optometrie R R/010 Radiologický asistent R R/020 Zdravotní laborant R R/021 Zdravotnický záchranář R R/022 Adiktologie R R/026 Ortotik - protetik R R/003 Veřejné zdravotnictví R R/027 Nutriční terapeut R R/004 Fyzioterapie R R/028 Dentální hygienistka R R/030 Optika a optometrie R R/031 Zdravotně-sociální pracovník 61 Filozofie, teologie R R/004 Filozofie + Žurnalistika R R/008 Humanistika R R/009 Logika R R/014 Religionistika + Sociální antropologie R R/026 Filozofie humanitních věd R R/003 Humanitní studia R R/007 Sociální a kulturní antropologie R R/009 Studium humanitní vzdělanosti R R/013 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání R R/014 Gender studia + Sociální antropologie R R/015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika R R/016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie R R/023 Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání + Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/024 Latinský jazyk a kultura (dvouoborové) + Základy společenských věd (dvouoborové) R R/007 Evangelická teologie R R/030 Pastorační a sociální práce R R/050 Teologie a spiritualita zasvěceného života R R/051 Teologie křesťanských tradic R R/069 Teologické nauky R R/070 Teologická studia + Španělská filologie R R/025 Environmentální studia + Sociální antropologie R R/029 Filozofie a společenské vědy R R/063 Starokatolická teologie R R/009 Husitská teologie + Religionistika R R/017 Husitská teologie (jednooborová) R R/035 Pravoslavná teologie (jednooborová) R R/066 Judaistika R R/034 Personální a interkulturní management R R/047 Teologie (jednooborové) 62 Ekonomie

12 R R/004 Ekonomie a finance R R/002 Bankovnictví R R/003 Bankovnictví a pojišťovnictví R R/010 Finance R R/014 Finance a daně R R/015 Finance a řízení R R/019 Finanční a celní správa R R/021 Finanční kontrola R R/025 Hospodářská politika R R/027 Národní hospodářství R R/034 Pojišťovnictví R R/040 Regionální rozvoj R R/041 Regionální rozvoj a správa R R/048 Účetnictví R R/049 Účetnictví a daně R R/052 Účetnictví a finanční řízení podniku R R/055 Veřejná ekonomika a správa R R/056 Veřejná správa R R/058 Veřejná správa a public relations R R/060 Veřejná správa a regionální politika R R/061 Veřejné finance R R/063 Zdaňování R R/065 Veřejná správa a regionální rozvoj R R/068 Ekonomika a celní správa R R/069 Ekonomika pro kriminalisty R R/078 Hospodářská a kulturní studia R R/085 Veřejná správa a Evropská unie R R/004 Finanční informatika a statistika R R/005 Matematické metody v ekonomice R R/006 Matematické metody v ekonomii R R/008 Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví R R/013 Statistika a ekonometrie R R/016 Statistické metody v ekonomii R R/017 Technické znalectví a pojištovnictví R R/001 Bankovní management R R/007 Ekonomika a management R R/018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách R R/020 Ekonomika podniku R R/029 Ekonomika zemědělství a potravinářství R R/037 Management R R/038 Management a ekonomika - Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji R R/043 Management obchodní činnosti R R/044 Management obchodních činností R R/045 Management organizací R R/049 Management sportu a trenérství R R/050 Management tělesné výchovy a sportu

13 R R/051 Management v podnikání R R/055 Manažerská ekonomika R R/056 Business Economics and Management R R/060 Marketing R R/061 Marketing a management R R/062 Marketing a obchod R R/065 Obchod a podnikání s technikou R R/074 Organizace a řízení malých a středních firem R R/075 Podnikání R R/076 Podnikání a administrativa R R/085 Podniková ekonomika R R/086 Podniková ekonomika a management R R/087 Podnikání a management v obchodu R R/094 Provoz a ekonomika R R/097 Řízení a ekonomika podniku R R/099 Řízení výroby - otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově R R/100 Sociálně ekonomický obor R R/102 Školský management R R/108 Vojenský management - velitel mechanizovaných a tankových jednotek R R/109 Ekonomika obrany státu - ekonomika vojenské dopravy R R/113 Finanční management R R/117 Účetnictví a finanční řízení podniku R R/121 Krizový management R R/122 Oceňování majetku R R/123 Ekonomika a management v průmyslu R R/124 Marketingové komunikace ve službách R R/125 Management pro veřejný sektor R R/126 Management podniku R R/131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru R R/132 Aplikovaná ekonomická studia + Španělská filologie R R/133 Business Administration R R/134 Globální podnikání a management R R/135 Management mezinárodních institucí a veřejné správy R R/136 Marketingová komunikace R R/144 Arts Management R R/146 Ekonomika a provoz podniku R R/147 Management ochrany podniku a společnosti R R/149 Management v neziskovém sektoru R R/151 Ekonomika a management malého a středního podnikání R R/001 Aplikovaná informatika R R/003 Ekonomická informatika R R/011 Ekonomické informační systémy R R/012 Informační a komunikační management R R/013 Informační a systémový management R R/015 Informační management R R/019 Informatika ve veřejné správě

14 R R/021 Manažerská informatika R R/024 Systémové inženýrství R R/025 Systémové inženýrství a informatika R R/027 Podnikové informační systémy R R/028 Regionální a informační management R R/029 Informační a bezpečnostní systémy R R/031 Management ICT projektů R R/004 Eurospráva R R/005 Evropská integrace R R/007 Management a marketing zahraničního obchodu R R/008 Mezinárodní a evropská ekonomická studia R R/010 Mezinárodní obchod R R/015 Ekonomika a management mezinárodního obchodu R R/017 Cestovní ruch a regionální rozvoj R R/011 Ekonomika a právo v podnikání R R/127 European Business Administration R R/064 Zdanění a daňová politika R R/087 Evropská hospodářskosprávní studia R R/159 Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání R R/161 Ekonomika a procesní management R R/115 Management a marketing R R/155 Management se zaměřením na psychologii R R/R02 Manažerská informatika R R/156 Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb R R/176 Řízení sociálních služeb R R/082 Veřejná správa v zemědělství a krajině R R/092 Finance a právo R R/098 Strukturální politika EU pro veřejnou správu R R/099 Regionální rozvoj a cestovní ruch R R/102 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů R R/068 Obchodněprávní studia R R/165 Řízení logistiky R R/168 Management v tělesné kultuře R R/170 Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb R R/175 Ekonomika a management služeb R R/177 Management a marketing služeb R R/180 Manažerská studia - řízení lidských zdrojů R R/033 Systémy projektového řízení R R/034 Řízení výroby a kvality R R/035 Management finančních rizik R R/020 Manažer obchodu R R/179 Management sportu R R/153 Komunikace a lidské zdroje 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus R R/001 Cestovní ruch R R/006 Ekonomika cestovního ruchu

15 R R/010 Hotelnictví R R/012 Management cestovního ruchu R R/015 Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství R R/021 Management destinace cestovního ruchu R R/022 Informatika v cestovním ruchu R R/023 Management volného času R R/026 Průvodcovská činnost v cestovním ruchu R R/013 Management hotelnictví a cestovního ruchu 67 Sociální vědy R R/005 Mezinárodní vztahy + Sociální antropologie R R/006 Mezinárodní vztahy a diplomacie R R/008 Politologie + Sociologie R R/010 Politologie a evropská studia (dvouoborové) + Španělská filologie (dvouoborová) R R/011 Politologie a mezinárodní vztahy R R/014 Bezpečnostní a strategická studia + Sociologie R R/018 Mezinárodní studia - diplomacie R R/002 Evropská studia + Sociologie R R/004 Mezinárodní rozvojová studia R R/005 Mezinárodní teritoriální studia R R/007 Mezinárodní vztahy a evropská studia R R/013 Blízkovýchodní studia R R/015 Služby letecké dopravy v cestovním ruchu R R/016 Mezinárodní vztahy a východoevropská studia R R/017 Středoevropská studia R R/003 Sociální antropologie + Španělský jazyk a literatura R R/004 Sociologie + Sociální antropologie R R/006 Sociologie a sociální politika R R/009 Humanities, Society and Culture R R/010 Politics and Society R R/012 Sociologie a sociální antropologie R R/006 Sociální a charitativní práce R R/007 Sociální management R R/011 Sociální politika a sociální práce R R/012 Sociální práce + Veřejná politika a lidské zdroje R R/015 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii R R/017 Charitativní a sociální práce R R/023 Sociální práce ve veřejné správě R R/023 Teritoriální studia R R/003 Kulturní antropologie + Španělská filologie R R/024 Anglophone Studies R R/025 Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací R R/019 Evropská teritoriální studia - ČR a německý mluvící země R R/020 Bezpečnostní studia R R/016 Veřejná politika a lidské zdroje + Sociální práce R R/016 Veřejnosprávní studia R R/025 Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

16 R R/028 Kulturní studia Číny (jednooborové) R R/013 Sociologie obecná a empirická R R/016 Sociální analýzy R R/029 Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností R R/024 Etická výchova se zaměřením na vzdělávání R R/022 Central and East European Studies R R/002 Evropská studia 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost R R/012 Právo v podnikání - - možnost studia i ve studijním středisku v Brně (tel ) 71 Obory z oblasti historie R R/015 Sociálně právní činnost R R/016 Sociálně právní činnost a zaměstnanost R R/017 Soudní a notářská a administrativní činnost R R/022 Veřejná správa R R/027 Právní administrativa v podnikatelské sféře R R/029 Průmyslové vlastnictví R R/010 Bezpečnostně právní studia R R/012 Bezpečnostní management R R/013 Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě R R/014 Kriminalistika a další forenzní disciplíny R R/015 Policejní činnosti R R/031 Bezpečnostní management ve veřejné správě R R/001 Podnikání a právo R R/028 Teorie a praxe trestního a správního procesu R R/034 Vyšší justiční úředník R R/035 Právo v obchodních vztazích R R/042 Mezinárodněprávní obchodní studia R R/014 Obchodní podnikání - obchod R R/016 Technologie ochrany osob a majetku R R/001 Archeologie + Španělská filologie R R/005 Archivnictví R R/007 Archivnictví a pomocné vědy historické R R/010 České a československé dějiny R R/012 České dějiny R R/019 Etnologie R R/021 Historie + Žurnalistika R R/025 Historie - muzeologie R R/032 Klasická archeologie R R/034 Kulturně historická regionalistika R R/035 Kulturní dějiny R R/039 Muzeologie R R/041 Obecné dějiny R R/043 Pomocné vědy historické R R/047 Středověká archeologie R R/051 Historicko-literární studia

17 R R/052 Archivnictví - historie R R/053 Spisová a archivní služba R R/056 Historie se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání R R/057 Dějiny kultury R R/060 Dokumentace památek R R/062 Kulturněhistorická a muzeologická studia R R/064 Historie-památková péče R R/065 Ochrana hmotných památek (dvouoborové) R R/067 Soudobé dějiny R R/029 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) + Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) R R/071 Prezentace a ochrana kulturního dědictví R R/074 Dějiny evropské kultury R R/079 Dějiny starověku (dvouoborové) R R/016 Řecká antická filologie 72 Publicistika, knihovnictví a informatika R R/001 Informační studia a knihovnictví R R/004 Knihovnictví + Muzeologie R R/010 Informační studia se zaměřením na knihovnictví R R/001 Jazyková a literární kultura R R/004 Mediální studia a žurnalistika + Španělský jazyk a literatura R R/006 Žurnalistika (dvouoborová) + Španělská filologie R R/012 Mediální studia R R/014 Marketingová komunikace a public relations R R/019 Communication and Mass Media R R/020 Ekonomická žurnalistika R R/021 Tvůrčí psaní a publicistika R R/022 Komunikace v médiích R R/024 Literární dokumentaristika a teorie čtenářství R R/025 Journalism and Communications R R/026 Sociální a mediální komunikace 73 Filologické vědy R R/005 Anglická filologie (dvouoborová) + Španělská filologie R R/009 Anglický jazyk a literatura + Sociální antropologie R R/010 Angličtina pro mezikulturní komunikaci R R/014 Anglistika - amerikanistika R R/023 Baltistika R R/028 Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - němčina R R/029 Česká filologie (jednooborové) R R/030 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích R R/031 Česká literatura R R/033 Český jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika R R/041 Čeština v komunikaci neslyšících R R/049 Finská studia R R/051 Francouzská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/054 Francouzský jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika

18 R R/058 Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii R R/070 Italská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/071 Italský jazyk R R/072 Italský jazyk a literatura R R/076 Japonská filologie (dvouoborová) + Portugalská filologie R R/081 Klasický řecký jazyk a literatura R R/083 Koreanistika R R/087 Latinská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/088 Latinský jazyk a literatura R R/096 Mediteránní studia (jednooborové) R R/100 Němčina pro mezikulturní komunikaci R R/103 Německá filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/106 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi R R/108 Nizozemská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/109 Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu R R/113 Novořecký jazyk a literatura R R/115 Obecná jazykověda R R/117 Obchodní ruština R R/124 Polská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/127 Polský jazyk a literatura (dvouoborové) + Základy společenských věd (dvouoborové) R R/129 Portugalská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/130 Portugalský jazyk a literatura R R/145 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Ruská filologie R R/151 Ruský jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika R R/155 Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast R R/159 Sinologie R R/166 Slovenský jazyk a literatura R R/167 Slovinský jazyk a literatura + Hospodářská politika R R/169 Srbský jazyk a literatura R R/172 Španělská filologie (dvouoborové) + Čínská filologie R R/174 Španělský jazyk a literatura + Sociální antropologie R R/183 Ukrajinská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/184 Ukrajinský jazyk a literatura R R/190 Německý jazyk pro hospodářskou praxi R R/191 Angličtina ve sféře podnikání R R/192 Němčina ve sféře podnikání R R/193 Ruština ve sféře podnikání R R/194 Španělština ve sféře podnikání R R/225 Francouzština ve sféře podnikání R R/228 Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk R R/229 Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk R R/230 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk R R/231 Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk R R/234 Japonština pro hospodářskou praxi + Španělská filologie R R/235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi - vyučován v anglickém jazyce R R/236 Čínská filologie (dvouoborová) + Španělská filologie

19 R R/237 Bohemistika v praxi R R/242 Interkulturní germanistika R R/250 Německý jazyk pro manažerskou praxi R R/253 Švédská studia R R/255 Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové) R R/258 Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk R R/259 Hispanistika R R/263 Jihovýchodoevropská studia R R/264 Východoevropská studia R R/282 Němčina pro školskou praxi R R/050 Fonetika R R/283 Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context R R/102 Německá filologie (jednooborové) R R/040 Čeština pro cizince R R/284 Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast (jednooborové) R R/291 Mediteránní studia (jednooborové) R R/297 Polština ve sféře podnikání R R/300 Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury (jednooborové) R R/301 Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod R R/302 Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod R R/303 Filologicko-areálová studia (jednooborové) R R/313 Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii R R/314 Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu R R/315 Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu R R/326 Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (jednooborové) R R/334 Anglický jazyk pro odbornou praxi R R/116 Obecná lingvistika R R/292 Skandinávská studia (jednooborové) R R/123 Polská filologie R R/171 Španělská filologie (jednooborové) 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport R R/001 Aplikovaná tělesná výchova R R/002 Regenerace a výživa ve sportu R R/003 Rekreologie R R/004 Speciální edukace bezpečnostních složek R R/005 Tělesná výchova a sport (jednooborová) R R/007 Vojenská tělovýchova R R/010 Sportovní a kondiční specialista R R/011 Sportovní a volnočasový pedagog R R/012 Ochrana obyvatelstva R R/013 Tělesná výchova + Český jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/016 Tělesná výchova a sport - Trenérství R R/017 Aktivity v přírodě R R/018 Aplikované pohybové aktivity

20 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče R R/001 Andragogika R R/002 Andragogika v profilaci na personální management (jednooborové) R R/003 Andragogika v profilaci na personální management R R/008 Pedagogika + Sociologie R R/022 Vzdělávání dospělých R R/023 Náboženská výchova a etika R R/024 Pedagogika - sociální práce R R/028 Pedagogika - veřejná správa R R/030 Pedagogicko-psychologická způsobilost R R/005 Sociálně výchovná péče o smyslově postižené R R/008 Sociální patologie a prevence R R/011 Sociální pedagogika R R/014 Sociální pedagogika - prevence a resocializace R R/019 Sociální pedagogika a poradenství R R/021 Sociální pedagogika a volný čas R R/023 Penitenciární péče R R/133 Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk R R/134 Lektorství cizího jazyka - německý jazyk R R/156 Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk R R/002 Biologie se zaměřením na vzdělávání R R/006 Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Informační technologie se zaměřením na vzdělávání R R/008 Geologie se zaměřením na vzdělávání R R/010 Informatika a druhý obor + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/015 Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/100 Učitelství odborných předmětů R R/178 Matematika se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání R R/180 Geografie se zaměřením na vzdělávání R R/183 Fyzika zaměřená na vzdělávání R R/233 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Pedagogika R R/235 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání R R/238 Hudební výchova (jednooborové) R R/241 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání + Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání R R/253 Učitelství odborných předmětů pro střední školy R R/269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání R R/271 Učitelství praktického vyučování R R/281 Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby R R/282 Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství R R/289 Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání R R/299 Animátor sportovních aktivit + Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání R R/004 Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport R R/008 Vychovatelství R R/002 Speciální pedagogika - dramaterapie

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské magisterské navazující vzdělání (kód oboru T) 11 Matematické obory T 11-01-T/002 Algebra a diskrétní matematika T 11-01-T/008 Diskrétní matematika T 11-01-T/009 Geometrie

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 LDAP-obory Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 1101R014 Matematická analýza 02011900 1101R016 Matematika 02011900 1101R018 Matematika a

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012) BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (stav k listopadu 2012) nové bakalářské studijní obory, které získaly akreditaci v roce 2010, 2011, resp. 2012 Název programu Forma studia Název oboru latnost akreditace Zahájit

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to Vyhláška č. 304/2012 Sb. Příloha č. 2: Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to 1. pro obecnou část studijního

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2014/2015 přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 54 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Více

VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI

VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI Centrum pro studenty se specifickými studijními potřebami VHODNOST STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI Tento materiál mapuje vhodnost jednotlivých studijních oborů na

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory

PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory 1 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory 2 1101R Matematika vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu 1101T Matematika vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském

Více

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna 1 1 0 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY B 1001 *R 2 Přírodovědná studia ZU 23 236/04 11 11 1 Matematické obory B,M,N,P 1101 1101 R,T,V 2 Matematika

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více