Seznam studijních oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam studijních oborů"

Transkript

1 Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R R/008 Diskrétní matematika R R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R R/023 Obecná matematika - Matematická analýza R R/031 Statistika a analýza dat R R/044 Matematická studia R R/002 Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium R R/004 Aplikovaná matematika R R/006 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací R R/008 Finanční a pojistná matematika R R/018 Matematika a její aplikace R R/024 Finanční matematika R R/031 Výpočetní matematika R R/034 Investiční poradenství R R/048 Matematika pro přírodní vědy R R/049 Matematika a finanční studia R R/050 Matematické výpočty a modelování R R/051 Matematika a management R R/052 Matematika a její použití v přírodních vědách R R/007 Aplikovaná statistika 12 Geologické obory R R/004 Geologie aplikovaná a environmentální R R/007 Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie R R/015 Praktická geobiologie R R/017 Správní geologie R R/018 Geotechnologie 13 Geografické obory R R/004 Fyzická geografie a geoinformatika R R/005 Geografie (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) R R/007 Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/009 Politická a kulturní geografie R R/012 Regionální geografie R R/019 Geografie střední Evropy R R/020 Geografie a regionální rozvoj R R/021 Geografie pro veřejnou správu R R/022 Aplikovaná geografie R R/002 Geografická kartografie a geoinformatika R R/006 Kartografie a geoinformatika R R/004 Demografie se sociální geografií R R/005 Demografie se sociologií R R/017 Environmentální geologie -

2 R R/009 Geoinformatika a geografie R R/018 Apliková geografie a geoinformatika 14 Chemické obory R R/002 Klinická a toxikologická analýza R R/003 Analytický chemik - manažer chemické laboratoře R R/001 Aplikovaná biochemie R R/002 Biochemie R R/007 Chemoinformatika a bioinformatika R R/001 Aplikovaná chemie R R/003 Ekochemie R R/005 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Chemie pro víceoborové studium R R/013 Chemie - konzervování - restaurování R R/014 Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání R R/016 Toxikologie a analýza škodlivin R R/010 Biofyzikální chemie R R/009 Chemoinformatika a bioinformatika R R/017 Bioorganická chemie R R/022 Bioanorganická chemie 15 Biologické obory R R/001 Biologie (dvouoborové) + Matematika (dvouoborové) R R/003 Biomedicínská laboratorní technika R R/006 Matematická biologie R R/008 Speciální biologie R R/015 Systematická biologie a ekologie R R/019 Experimentální biologie R R/022 Biologie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/023 Ekologická a evoluční biologie R R/008 Biotechnologie rostlin R R/001 Antropologie R R/007 Molekulární biologie a genetika R R/011 Molekulární biologie a biochemie organismů R R/004 Molekulární a buněčná biologie R R/008 Aplikovaná geologie 16 Ekologie a ochrana životního prostředí R R/002 Hospodaření s přírodními zdroji R R/003 Monitorování životního prostředí R R/004 Odpadové hospodářství R R/005 Ochrana životního prostředí - otevírá se v Ústí nad Labem a v Mostě R R/006 Ochrana vod R R/007 Ochrana životního prostředí R R/009 Péče o životní prostředí R R/002 Ekologie a ochrana životního prostředí 17 Fyzikální obory R R/001 Astrofyzika R R/003 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Fyzika

3 R R/026 Obecná fyzika R R/027 Obecná fyzika a matematická fyzika R R/029 Optika a optoelektronika R R/030 Přístrojová fyzika R R/001 Aplikovaná fyzika R R/005 Fyzika se zaměřením na vzdělávání R R/010 Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika R R/012 Lékařská fyzika R R/020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání R R/052 Molekulární biofyzika R R/023 Multimediální techniky R R/024 Aplikované nanotechnologie R R/028 Digitální a přístrojová optika 18 Informatické obory R R/001 Informatika R R/006 Matematická informatika R R/008 Obecná informatika R R/013 Matematické metody informační bezpečnosti R R/020 Počítačová grafika a zpracování obrazu R R/021 Paralelní a distribuované systémy R R/022 Počítačové sítě a komunikace R R/023 Programování a softwarové systémy R R/024 Počítačové systémy a zpracování dat R R/025 Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka R R/001 Aplikovaná informatika R R/006 Informační systémy R R/007 Informační technologie R R/009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika R R/013 Počítačová technika a její aplikace R R/021 Aplikovaná informatika v dopravě R R/022 Informatika a logistika R R/023 Informatika se zaměřením na vzdělávání R R/025 Počítačová podpora v archeologii R R/026 Bioinformatika R R/010 Teoretická informatika R R/020 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě R R/018 Informační systémy R R/033 Počítačové systémy R R/034 Informatika a počítačové vědy R R/035 Softwarové systémy R R/037 Počítačové inženýrství R R/040 Softwarové inženýrství R R/002 Biomedicínská informatika R R/024 Informační technologie v administrativě R R/032 Informační systémy a management R R/033 Sociální informatika

4 R R/034 Multimédia v ekonomické praxi R R/035 Modelování a výpočty 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství R R/003 Geologické inženýrství R R/008 Hornické inženýrství R R/001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin R R/006 Technologie a hospodaření s vodou R R/012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin R R/013 Úprava surovin a recyklace - výuka v Ostravě i v Institutu kombinovaného studia Most R R/031 Umělecké slévárenství R R/034 Technologie tváření a úpravy materiálu R R/035 Technologie výroby kovů 23 Strojírenství a strojírenská výroba R R/008 Průmyslový design ve strojírenství R R/013 Robotika R R/016 Strojní inženýrství R R/023 Technická diagnostika, opravy a udržování R R/040 Průmyslové inženýrství R R/003 Dopravní stroje a manipulace s materiálem R R/007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení R R/010 Konstrukce strojů a zařízení R R/016 Stavba strojů a zařízení R R/002 Strojírenská technologie R R/010 Zbraně a munice R R/016 Bojová a speciální vozidla R R/010 Letový provoz R R/018 Letecká a raketová technika R R/001 Strojírenství R R/017 Materiály a technologie speciální výroby R R/003 Zabezpečení výroby R R/014 Slévárenské technologie R R/003 Dopravní technika a technologie R R/026 Technika životního prostředí R R/042 Power Engineering and Process Technology R R/014 Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství R R/004 Materiály a technologie v dopravě R R/019 Vojenský pilot 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika R R/004 Měřící a řídicí technika R R/006 Laboratorní a měřicí technika R R/013 Telekomunikační technika R R/001 Applied Electrical Engineering R R/006 Elektrotechnika R R/007 Elektrotechnika a energetika R R/010 Komerční elektrotechnika

5 R R/014 Applied and Commercial Electronics R R/003 Automatizované systémy velení a řízení R R/010 Radiolokace R R/038 Komunikační a informační systémy R R/039 Letecké elektrotechnické systémy R R/004 Automatizace a informatika R R/011 Elektronické informační a řídicí systémy R R/012 Elektronické počítače R R/018 Automatizační a měřící technika R R/019 Elektronika a telekomunikace R R/022 Informační a automatizační technika R R/025 Informatika a výpočetní technika R R/027 Inteligentní systémy R R/032 Mikroelektronika a technologie R R/034 Počítačové systémy R R/046 Teleinformatika R R/051 Výpočetní technika - Návrh a aplikace digitálních zařízení R R/057 Měřicí a výpočetní technika R R/059 Mobilní technologie R R/060 Komunikační a mikroprocesorová technika R R/062 Web a multimedia R R/007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika R R/015 Komunikační technika R R/015 Multimediální technika R R/005 Elektrotechnika a management R R/003 Aplikovaná elektronika R R/067 Síťové a informační technologie R R/016 Senzory a přístrojová technika R R/066 Počítačová podpora v archivnictví R R/068 Systémy a řízení 28 Technická chemie a chemie silikátů R R/013 Chemie a chemické technologie R R/016 Technologie konzervování a restaurování R R/017 Syntéza a výroba léčiv R R/004 Technická fyzikální a analytická chemie R R/011 Chemie a technická chemie R R/001 Vojenská chemie R R/003 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE R R/001 Chemie a technologie ochrany prostředí R R/002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí R R/003 Chemie životního prostředí R R/009 Alternativní energie a životní prostředí R R/010 Chemie a toxikologie životního prostředí R R/002 Spotřební chemie R R/013 Procesní inženýrství, informatika a management R R/015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

6 R R/009 Chemie a technologie materiálů R R/016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů R R/001 Biotechnologie R R/005 Biochemie a biotechnologie R R/002 Chemie a technologie paliv R R/005 Chemie a technologie paliv a prostředí R R/021 Farmakochemie a medicinální materiály R R/023 Anorganické materiály R R/024 Polymerní materiály a kompozity R R/025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů R R/018 Inženýrství ochrany životního prostředí R R/020 Biotechnologie léčiv R R/009 Management a regionální rozvoj R R/013 Polymerní materiály a technologie - Medicínské a farmaceutické materiály R R/022 Analýza léčiv R R/023 Vodíkové a membránové technologie R R/013 Analytická chemie životního prostředí R R/018 Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství R R/010 Polymerní materiály a technologie R R/026 Chemie materiálů pro automobilový průmysl R R/029 Biomateriály pro medicínské využití R R/012 Forenzní analýza 29 Potravinářství a potravinářská chemie R R/003 Hodnocení a analýza potravin R R/004 Chemie a analýza potravin R R/013 Technologie potravin R R/018 Chemie a technologie potravin - Technologie mléka a mléčných výrobků R R/021 Potravinářská chemie R R/026 Technologie a řízení v gastronomii R R/029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů 31 Textilní výroba a oděvnictví R R/003 Řízení textilních technologických procesů R R/007 Textilní marketing R R/008 Textilní technologie, materiály a nanomateriály 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů R R/001 Technologická zařízení 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů R R/008 Tvorba a výroba nábytku R R/001 Dřevařství R R/011 Stavby na bázi dřeva 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie R R/001 Polygrafie 35 Architektura R R/002 Architektura R R/011 Architektura a stavitelství R R/012 Architektura pozemních staveb

7 R R/005 Architektura 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie R R/005 Ženijní technologie R R/002 Dopravní stavitelství R R/020 Stavebně materiálové inženýrství R R/038 Management stavebnictví R R/040 Prostředí staveb R R/041 Příprava a realizace staveb R R/001 Pozemní stavby R R/008 Geomatika - Geomatika R R/001 Důlní měřictví R R/003 Geodézie a kartografie R R/007 Inženýrská geodézie R R/007 Stavební management R R/013 Konstrukce a dopravní stavby R R/015 Vodní hospodářství a vodní stavby R R/027 Vodní hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem R R/023 Požární bezpečnost staveb R R/002 Geoinformatika R R/021 Stavební hmoty a diagnostika staveb R R/022 Technologická zařízení staveb R R/035 Geotechnika R R/036 Dopravní stavby R R/009 Konstrukce a dopravní stavby R R/037 Konstrukce staveb R R/042 Městské inženýrství R R/045 Příprava, realizace a provoz staveb R R/050 Stavitelství R R/011 Geodézie, kartografie a geoinformatika R R/011 Management a ekonomika ve stavebnictví R R/030 Building Structures 37 Doprava a spoje R R/006 Dopravní logistika R R/007 Logistika služeb R R/008 Logistika cestovního ruchu R R/002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací R R/003 Dopravní management, marketing a logistika R R/005 Dopravní prostředky R R/009 Dopravní systémy a technika R R/020 Silniční a městská automobilová doprava R R/025 Technologie dopravy a prepravy R R/030 Profesionální pilot R R/031 Letecká doprava R R/033 Technologie údržby letadel R R/035 Management, marketing a logistika ve spojích R R/036 Technologie letecké dopravy

8 R R/037 Technologie provozu letecké techniky R R/004 Inteligentní dopravní systémy R R/010 Logistika letecké dopravy R R/038 Technologie údržby letecké techniky 39 Speciální a interdisciplinární obory R R/003 Aplikovaná mechanika R R/012 Fyzikální inženýrství - stavba a vlastnosti materiálů R R/015 Jaderně chemické inženýrství - jaderně chemické inženýrství R R/016 Jaderné inženýrství - teorie a technika jaderných reaktorů R R/017 Klinická biologie a chemie R R/021 Matematické inženýrství - matematická fyzika R R/030 Aplikovaná a inženýrská fyzika - Fyzikálně-matematické modelování R R/032 Biomedicínská technika R R/033 Radiologická technika R R/038 Biomedicínská technika a bioinformatika R R/039 Biomedicínský technik R R/001 Aplikované informační technologie R R/023 Inženýrská informatika - tvorba softwaru R R/026 Kybernetika a řídící technika - Umělá inteligence R R/031 Softwarové inženýrství R R/038 Informatika a chemie R R/039 Bezpečnostní technologie, systémy a management R R/040 Automatizace a počítačová technika v průmyslu R R/041 Management jakosti R R/043 Automatizace řízení a informatika R R/002 Aplikovaná ekologie R R/005 Environmentální inženýrství R R/007 Inženýrství životního prostředí R R/012 Ochrana životního prostředí v průmyslu - otevírá se v Ústí nad Labem R R/015 Technická ekologie R R/020 Tepelná technika a životní prostředí R R/022 Zpracování a zneškodňování odpadů R R/023 Vodní hospodářství R R/024 Technika tvorby a ochrany živ. prostředí R R/027 Technika a technologie zpracování odpadů + R R/028 Environmentální biotechnologie R R/030 Energetika, procesy a ekologie R R/001 Mechatronika R R/006 Mechatronické systémy R R/007 Automobilová elektronika R R/001 Elektroenergetika R R/001 Bezpečnost práce a procesů R R/003 Havarijní plánování a krizové řízení - KS i v mimoostravském konzultačním středisku R R/005 Technická bezpečnost osob a majetku - KS i v mimoostravském konzultačním středisku R R/006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu - KS i v mimoostravském

9 konzultačním středisku R R/001 Aplikovaná fyzika materiálů R R/008 Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu R R/011 Materiálové inženýrství R R/028 Diagnostika materiálů R R/029 Neželezné kovy a speciální slitiny R R/030 Technické materiály R R/033 Recyklace materiálů R R/013 Krajinářství R R/015 Územní technická a správní služba - středisko Litvínov, Karlovy Vary, Praha R R/001 Nanotechnologie - aplikovaná fyzika R R/046 Řízení procesů R R/001 Agroekologie R R/010 Plánování a řízení krizových situací R R/042 Realitní makléř R R/043 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie R R/051 Konstruování podporované počítačem R R/049 Počítačové modelování R R/051 Výpočty a design R R/052 Informační a řídicí technologie R R/053 Inteligentní komunikace člověk-stroj R R/054 Počítačové řízení strojů a procesů R R/055 Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci R R/008 Energetika - teplárenství R R/009 Provoz energetických zařízení R R/011 Ovládání rizik R R/034 Materiály a technologie pro automobilový průmysl R R/020 Územní plánování R R/024 Krajinné vodní hospodářství R R/004 Oceňování nemovitostí R R/002 Nanomateriály R R/013 Inženýrství pevných látek R R/040 Fyzikální elektronika R R/016 Materiálové inženýrství - Nanomateriály a biomateriály R R/031 Řízení environmentálních rizik 41 Zemědělství a lesnictví R R/012 Zemědělská technika R R/018 Zemědělství R R/001 Fytotechnika R R/004 Pěstování rostlin R R/006 Rostlinná produkce R R/007 Rostlinolékařství R R/001 Chovatelství R R/003 Rybářství R R/007 Zootechnika R R/008 Živočišná produkce

10 R R/011 Speciální chovy R R/015 Chov koní R R/010 Rozvoj venkova R R/013 Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině R R/014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů R R/019 Agroekologie R R/022 Zemědělství tropů a subtropů R R/026 Biologie a ochrana zájmových organismů R R/003 Zahradnictví R R/008 Vinohradnictví a vinařství R R/001 Zahradní a krajinářská architektura R R/006 Management zahradních a krajinářských úprav R R/003 Kvalita produkce R R/005 Provoz techniky R R/006 Všeobecné zemědělství R R/007 Zemědělská technika, obchod, servis a služby R R/012 Zemědělské biotechnologie R R/001 Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství R R/002 Lesnictví R R/004 Provoz a řízení myslivosti R R/001 Produkční a okrasné zahradnictví R R/002 Zahradnictví R R/003 Jakost rostlinných potravinových zdrojů R R/005 Zahradní a krajinářské úpravy R R/007 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí R R/025 Informační a řídící technika v agropotravinářském komlexu R R/018 Kynologie R R/014 Tropical Forestry and Agroforestry R R/013 Ekologické zemědělství R R/015 Agropodnikání R R/006 Trávníkářství R R/003 Inženýrství údržby R R/029 Agrobyznys R R/019 Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty R R/033 Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů R R/010 Zahradní a krajinářské realizace R R/016 Výživa a potraviny R R/005 Arboristika R R/006 Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí R R/013 Ochrana zvírat a welfare 43 Veterinářství a veterinární prevence R R/015 Bezpečnost a kvalita potravin 53 Zdravotnictví R R/007 Porodní asistentka R R/009 Všeobecná sestra R R/002 Ergoterapie

11 R R/014 Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory R R/006 Ochrana veřejného zdraví R R/008 Optometrie R R/010 Radiologický asistent R R/020 Zdravotní laborant R R/021 Zdravotnický záchranář R R/022 Adiktologie R R/026 Ortotik - protetik R R/003 Veřejné zdravotnictví R R/027 Nutriční terapeut R R/004 Fyzioterapie R R/028 Dentální hygienistka R R/030 Optika a optometrie R R/031 Zdravotně-sociální pracovník 61 Filozofie, teologie R R/004 Filozofie + Žurnalistika R R/008 Humanistika R R/009 Logika R R/014 Religionistika + Sociální antropologie R R/026 Filozofie humanitních věd R R/003 Humanitní studia R R/007 Sociální a kulturní antropologie R R/009 Studium humanitní vzdělanosti R R/013 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání R R/014 Gender studia + Sociální antropologie R R/015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika R R/016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie R R/023 Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání + Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/024 Latinský jazyk a kultura (dvouoborové) + Základy společenských věd (dvouoborové) R R/007 Evangelická teologie R R/030 Pastorační a sociální práce R R/050 Teologie a spiritualita zasvěceného života R R/051 Teologie křesťanských tradic R R/069 Teologické nauky R R/070 Teologická studia + Španělská filologie R R/025 Environmentální studia + Sociální antropologie R R/029 Filozofie a společenské vědy R R/063 Starokatolická teologie R R/009 Husitská teologie + Religionistika R R/017 Husitská teologie (jednooborová) R R/035 Pravoslavná teologie (jednooborová) R R/066 Judaistika R R/034 Personální a interkulturní management R R/047 Teologie (jednooborové) 62 Ekonomie

12 R R/004 Ekonomie a finance R R/002 Bankovnictví R R/003 Bankovnictví a pojišťovnictví R R/010 Finance R R/014 Finance a daně R R/015 Finance a řízení R R/019 Finanční a celní správa R R/021 Finanční kontrola R R/025 Hospodářská politika R R/027 Národní hospodářství R R/034 Pojišťovnictví R R/040 Regionální rozvoj R R/041 Regionální rozvoj a správa R R/048 Účetnictví R R/049 Účetnictví a daně R R/052 Účetnictví a finanční řízení podniku R R/055 Veřejná ekonomika a správa R R/056 Veřejná správa R R/058 Veřejná správa a public relations R R/060 Veřejná správa a regionální politika R R/061 Veřejné finance R R/063 Zdaňování R R/065 Veřejná správa a regionální rozvoj R R/068 Ekonomika a celní správa R R/069 Ekonomika pro kriminalisty R R/078 Hospodářská a kulturní studia R R/085 Veřejná správa a Evropská unie R R/004 Finanční informatika a statistika R R/005 Matematické metody v ekonomice R R/006 Matematické metody v ekonomii R R/008 Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví R R/013 Statistika a ekonometrie R R/016 Statistické metody v ekonomii R R/017 Technické znalectví a pojištovnictví R R/001 Bankovní management R R/007 Ekonomika a management R R/018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách R R/020 Ekonomika podniku R R/029 Ekonomika zemědělství a potravinářství R R/037 Management R R/038 Management a ekonomika - Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji R R/043 Management obchodní činnosti R R/044 Management obchodních činností R R/045 Management organizací R R/049 Management sportu a trenérství R R/050 Management tělesné výchovy a sportu

13 R R/051 Management v podnikání R R/055 Manažerská ekonomika R R/056 Business Economics and Management R R/060 Marketing R R/061 Marketing a management R R/062 Marketing a obchod R R/065 Obchod a podnikání s technikou R R/074 Organizace a řízení malých a středních firem R R/075 Podnikání R R/076 Podnikání a administrativa R R/085 Podniková ekonomika R R/086 Podniková ekonomika a management R R/087 Podnikání a management v obchodu R R/094 Provoz a ekonomika R R/097 Řízení a ekonomika podniku R R/099 Řízení výroby - otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově R R/100 Sociálně ekonomický obor R R/102 Školský management R R/108 Vojenský management - velitel mechanizovaných a tankových jednotek R R/109 Ekonomika obrany státu - ekonomika vojenské dopravy R R/113 Finanční management R R/117 Účetnictví a finanční řízení podniku R R/121 Krizový management R R/122 Oceňování majetku R R/123 Ekonomika a management v průmyslu R R/124 Marketingové komunikace ve službách R R/125 Management pro veřejný sektor R R/126 Management podniku R R/131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru R R/132 Aplikovaná ekonomická studia + Španělská filologie R R/133 Business Administration R R/134 Globální podnikání a management R R/135 Management mezinárodních institucí a veřejné správy R R/136 Marketingová komunikace R R/144 Arts Management R R/146 Ekonomika a provoz podniku R R/147 Management ochrany podniku a společnosti R R/149 Management v neziskovém sektoru R R/151 Ekonomika a management malého a středního podnikání R R/001 Aplikovaná informatika R R/003 Ekonomická informatika R R/011 Ekonomické informační systémy R R/012 Informační a komunikační management R R/013 Informační a systémový management R R/015 Informační management R R/019 Informatika ve veřejné správě

14 R R/021 Manažerská informatika R R/024 Systémové inženýrství R R/025 Systémové inženýrství a informatika R R/027 Podnikové informační systémy R R/028 Regionální a informační management R R/029 Informační a bezpečnostní systémy R R/031 Management ICT projektů R R/004 Eurospráva R R/005 Evropská integrace R R/007 Management a marketing zahraničního obchodu R R/008 Mezinárodní a evropská ekonomická studia R R/010 Mezinárodní obchod R R/015 Ekonomika a management mezinárodního obchodu R R/017 Cestovní ruch a regionální rozvoj R R/011 Ekonomika a právo v podnikání R R/127 European Business Administration R R/064 Zdanění a daňová politika R R/087 Evropská hospodářskosprávní studia R R/159 Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání R R/161 Ekonomika a procesní management R R/115 Management a marketing R R/155 Management se zaměřením na psychologii R R/R02 Manažerská informatika R R/156 Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb R R/176 Řízení sociálních služeb R R/082 Veřejná správa v zemědělství a krajině R R/092 Finance a právo R R/098 Strukturální politika EU pro veřejnou správu R R/099 Regionální rozvoj a cestovní ruch R R/102 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů R R/068 Obchodněprávní studia R R/165 Řízení logistiky R R/168 Management v tělesné kultuře R R/170 Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb R R/175 Ekonomika a management služeb R R/177 Management a marketing služeb R R/180 Manažerská studia - řízení lidských zdrojů R R/033 Systémy projektového řízení R R/034 Řízení výroby a kvality R R/035 Management finančních rizik R R/020 Manažer obchodu R R/179 Management sportu R R/153 Komunikace a lidské zdroje 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus R R/001 Cestovní ruch R R/006 Ekonomika cestovního ruchu

15 R R/010 Hotelnictví R R/012 Management cestovního ruchu R R/015 Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství R R/021 Management destinace cestovního ruchu R R/022 Informatika v cestovním ruchu R R/023 Management volného času R R/026 Průvodcovská činnost v cestovním ruchu R R/013 Management hotelnictví a cestovního ruchu 67 Sociální vědy R R/005 Mezinárodní vztahy + Sociální antropologie R R/006 Mezinárodní vztahy a diplomacie R R/008 Politologie + Sociologie R R/010 Politologie a evropská studia (dvouoborové) + Španělská filologie (dvouoborová) R R/011 Politologie a mezinárodní vztahy R R/014 Bezpečnostní a strategická studia + Sociologie R R/018 Mezinárodní studia - diplomacie R R/002 Evropská studia + Sociologie R R/004 Mezinárodní rozvojová studia R R/005 Mezinárodní teritoriální studia R R/007 Mezinárodní vztahy a evropská studia R R/013 Blízkovýchodní studia R R/015 Služby letecké dopravy v cestovním ruchu R R/016 Mezinárodní vztahy a východoevropská studia R R/017 Středoevropská studia R R/003 Sociální antropologie + Španělský jazyk a literatura R R/004 Sociologie + Sociální antropologie R R/006 Sociologie a sociální politika R R/009 Humanities, Society and Culture R R/010 Politics and Society R R/012 Sociologie a sociální antropologie R R/006 Sociální a charitativní práce R R/007 Sociální management R R/011 Sociální politika a sociální práce R R/012 Sociální práce + Veřejná politika a lidské zdroje R R/015 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii R R/017 Charitativní a sociální práce R R/023 Sociální práce ve veřejné správě R R/023 Teritoriální studia R R/003 Kulturní antropologie + Španělská filologie R R/024 Anglophone Studies R R/025 Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací R R/019 Evropská teritoriální studia - ČR a německý mluvící země R R/020 Bezpečnostní studia R R/016 Veřejná politika a lidské zdroje + Sociální práce R R/016 Veřejnosprávní studia R R/025 Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

16 R R/028 Kulturní studia Číny (jednooborové) R R/013 Sociologie obecná a empirická R R/016 Sociální analýzy R R/029 Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností R R/024 Etická výchova se zaměřením na vzdělávání R R/022 Central and East European Studies R R/002 Evropská studia 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost R R/012 Právo v podnikání - - možnost studia i ve studijním středisku v Brně (tel ) 71 Obory z oblasti historie R R/015 Sociálně právní činnost R R/016 Sociálně právní činnost a zaměstnanost R R/017 Soudní a notářská a administrativní činnost R R/022 Veřejná správa R R/027 Právní administrativa v podnikatelské sféře R R/029 Průmyslové vlastnictví R R/010 Bezpečnostně právní studia R R/012 Bezpečnostní management R R/013 Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě R R/014 Kriminalistika a další forenzní disciplíny R R/015 Policejní činnosti R R/031 Bezpečnostní management ve veřejné správě R R/001 Podnikání a právo R R/028 Teorie a praxe trestního a správního procesu R R/034 Vyšší justiční úředník R R/035 Právo v obchodních vztazích R R/042 Mezinárodněprávní obchodní studia R R/014 Obchodní podnikání - obchod R R/016 Technologie ochrany osob a majetku R R/001 Archeologie + Španělská filologie R R/005 Archivnictví R R/007 Archivnictví a pomocné vědy historické R R/010 České a československé dějiny R R/012 České dějiny R R/019 Etnologie R R/021 Historie + Žurnalistika R R/025 Historie - muzeologie R R/032 Klasická archeologie R R/034 Kulturně historická regionalistika R R/035 Kulturní dějiny R R/039 Muzeologie R R/041 Obecné dějiny R R/043 Pomocné vědy historické R R/047 Středověká archeologie R R/051 Historicko-literární studia

17 R R/052 Archivnictví - historie R R/053 Spisová a archivní služba R R/056 Historie se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání R R/057 Dějiny kultury R R/060 Dokumentace památek R R/062 Kulturněhistorická a muzeologická studia R R/064 Historie-památková péče R R/065 Ochrana hmotných památek (dvouoborové) R R/067 Soudobé dějiny R R/029 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) + Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) R R/071 Prezentace a ochrana kulturního dědictví R R/074 Dějiny evropské kultury R R/079 Dějiny starověku (dvouoborové) R R/016 Řecká antická filologie 72 Publicistika, knihovnictví a informatika R R/001 Informační studia a knihovnictví R R/004 Knihovnictví + Muzeologie R R/010 Informační studia se zaměřením na knihovnictví R R/001 Jazyková a literární kultura R R/004 Mediální studia a žurnalistika + Španělský jazyk a literatura R R/006 Žurnalistika (dvouoborová) + Španělská filologie R R/012 Mediální studia R R/014 Marketingová komunikace a public relations R R/019 Communication and Mass Media R R/020 Ekonomická žurnalistika R R/021 Tvůrčí psaní a publicistika R R/022 Komunikace v médiích R R/024 Literární dokumentaristika a teorie čtenářství R R/025 Journalism and Communications R R/026 Sociální a mediální komunikace 73 Filologické vědy R R/005 Anglická filologie (dvouoborová) + Španělská filologie R R/009 Anglický jazyk a literatura + Sociální antropologie R R/010 Angličtina pro mezikulturní komunikaci R R/014 Anglistika - amerikanistika R R/023 Baltistika R R/028 Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - němčina R R/029 Česká filologie (jednooborové) R R/030 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích R R/031 Česká literatura R R/033 Český jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika R R/041 Čeština v komunikaci neslyšících R R/049 Finská studia R R/051 Francouzská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/054 Francouzský jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika

18 R R/058 Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii R R/070 Italská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/071 Italský jazyk R R/072 Italský jazyk a literatura R R/076 Japonská filologie (dvouoborová) + Portugalská filologie R R/081 Klasický řecký jazyk a literatura R R/083 Koreanistika R R/087 Latinská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/088 Latinský jazyk a literatura R R/096 Mediteránní studia (jednooborové) R R/100 Němčina pro mezikulturní komunikaci R R/103 Německá filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/106 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi R R/108 Nizozemská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/109 Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu R R/113 Novořecký jazyk a literatura R R/115 Obecná jazykověda R R/117 Obchodní ruština R R/124 Polská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/127 Polský jazyk a literatura (dvouoborové) + Základy společenských věd (dvouoborové) R R/129 Portugalská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/130 Portugalský jazyk a literatura R R/145 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání + Ruská filologie R R/151 Ruský jazyk a literatura + Mediální studia a žurnalistika R R/155 Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast R R/159 Sinologie R R/166 Slovenský jazyk a literatura R R/167 Slovinský jazyk a literatura + Hospodářská politika R R/169 Srbský jazyk a literatura R R/172 Španělská filologie (dvouoborové) + Čínská filologie R R/174 Španělský jazyk a literatura + Sociální antropologie R R/183 Ukrajinská filologie (dvouoborové) + Španělská filologie R R/184 Ukrajinský jazyk a literatura R R/190 Německý jazyk pro hospodářskou praxi R R/191 Angličtina ve sféře podnikání R R/192 Němčina ve sféře podnikání R R/193 Ruština ve sféře podnikání R R/194 Španělština ve sféře podnikání R R/225 Francouzština ve sféře podnikání R R/228 Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk R R/229 Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk R R/230 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk R R/231 Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk R R/234 Japonština pro hospodářskou praxi + Španělská filologie R R/235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi - vyučován v anglickém jazyce R R/236 Čínská filologie (dvouoborová) + Španělská filologie

19 R R/237 Bohemistika v praxi R R/242 Interkulturní germanistika R R/250 Německý jazyk pro manažerskou praxi R R/253 Švédská studia R R/255 Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové) R R/258 Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk R R/259 Hispanistika R R/263 Jihovýchodoevropská studia R R/264 Východoevropská studia R R/282 Němčina pro školskou praxi R R/050 Fonetika R R/283 Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context R R/102 Německá filologie (jednooborové) R R/040 Čeština pro cizince R R/284 Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast (jednooborové) R R/291 Mediteránní studia (jednooborové) R R/297 Polština ve sféře podnikání R R/300 Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury (jednooborové) R R/301 Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod R R/302 Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod R R/303 Filologicko-areálová studia (jednooborové) R R/313 Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii R R/314 Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu R R/315 Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu R R/326 Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (jednooborové) R R/334 Anglický jazyk pro odbornou praxi R R/116 Obecná lingvistika R R/292 Skandinávská studia (jednooborové) R R/123 Polská filologie R R/171 Španělská filologie (jednooborové) 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport R R/001 Aplikovaná tělesná výchova R R/002 Regenerace a výživa ve sportu R R/003 Rekreologie R R/004 Speciální edukace bezpečnostních složek R R/005 Tělesná výchova a sport (jednooborová) R R/007 Vojenská tělovýchova R R/010 Sportovní a kondiční specialista R R/011 Sportovní a volnočasový pedagog R R/012 Ochrana obyvatelstva R R/013 Tělesná výchova + Český jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na vzdělávání R R/016 Tělesná výchova a sport - Trenérství R R/017 Aktivity v přírodě R R/018 Aplikované pohybové aktivity

20 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče R R/001 Andragogika R R/002 Andragogika v profilaci na personální management (jednooborové) R R/003 Andragogika v profilaci na personální management R R/008 Pedagogika + Sociologie R R/022 Vzdělávání dospělých R R/023 Náboženská výchova a etika R R/024 Pedagogika - sociální práce R R/028 Pedagogika - veřejná správa R R/030 Pedagogicko-psychologická způsobilost R R/005 Sociálně výchovná péče o smyslově postižené R R/008 Sociální patologie a prevence R R/011 Sociální pedagogika R R/014 Sociální pedagogika - prevence a resocializace R R/019 Sociální pedagogika a poradenství R R/021 Sociální pedagogika a volný čas R R/023 Penitenciární péče R R/133 Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk R R/134 Lektorství cizího jazyka - německý jazyk R R/156 Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk R R/002 Biologie se zaměřením na vzdělávání R R/006 Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Informační technologie se zaměřením na vzdělávání R R/008 Geologie se zaměřením na vzdělávání R R/010 Informatika a druhý obor + Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/015 Matematika se zaměřením na vzdělávání R R/100 Učitelství odborných předmětů R R/178 Matematika se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání R R/180 Geografie se zaměřením na vzdělávání R R/183 Fyzika zaměřená na vzdělávání R R/233 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Pedagogika R R/235 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání R R/238 Hudební výchova (jednooborové) R R/241 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání + Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání R R/253 Učitelství odborných předmětů pro střední školy R R/269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání R R/271 Učitelství praktického vyučování R R/281 Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby R R/282 Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství R R/289 Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání R R/299 Animátor sportovních aktivit + Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání R R/004 Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport R R/008 Vychovatelství R R/002 Speciální pedagogika - dramaterapie

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaroslav Petr,

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více