ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: , tel. /záz.: ,

2 OBSAH Strana I. Základní charakteristika školy 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Personální zabezpečení školy 5 IV. Údaje o přijímacím řízení žáků 8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů 15 VII. Další vzdělávání zaměstnanců 15 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 15 IX. Údaje o výsledcích ČŠI 29 X. Hospodářská zpráva za účetní období roku XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 36 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 36 XIII. Projekty realizované z cizích zdrojů 36 XIV. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery 37 XV. Zhodnocení 39 2

3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství 28.října Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace Adresa: J.Valčíka 4413, Ostrava - Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Kontakty: tel./fax: tel./záz.: internet: 3. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 4. Ředitel školy: Bc. Jiří Č a ň o 5. Statutární zástupce ředitele: Karel B e d n á ř 6. Zástupce ředitele: Mgr. Sylva F i u r á š k o v á 3

4 7. Další místa poskytovaného vzdělání: Ostrava - Poruba, Makovského Ostrava - Poruba, Čkalovova Ostrava Martinov, Martinovská Datum zařazení do sítě: dřívější nynější změna názvu 9. Datum zařazení do sítě dalšího místa poskytovaného vzdělání: Ostrava Martinov, Martinovská II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/ Hudební Hudební 2. Výtvarný Výtvarný 3. Taneční Taneční 4. Literárně - dramatický Literárně - dramatický 4

5 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 1. Zaměstnanci celkem Školní rok 2012/2013 stav k Školní rok 2013/2014 stav k fyz.*/ přep. */ fyz.*/ přep. */ Interní pedagogičtí zaměstnanci 55 46, ,474 Externí pedagogičtí zaměstnanci 1 x 3 x Nepedagogičtí zaměstnanci 9 7, ,062 CELKEM 65 53, ,536 */ fyzický stav je aktuální stav bez RP a MD, přepočtený stav zaměstnanců vychází z P1 04 k kal. roku 1./a Pedagogičtí zaměstnanci Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let R M ano el. kytara ano klavír klavír MD ano trubka trubka, zobc.flétna ano klarinet, saxofon saxofon ano klarinet, dirigování saxofon, dirigování ano housle housle ano housle housle, smyčc. soub. nad ano zpěv HN, zpěv ano LDO LDO ano klavír klavír nad ano pozoun zobc.fl., el.kláv.,pozoun ano klavír,hudební teorie klavír ano kytara kytara nad ano klavír klavír ano kytara kytara ano klavír klavír ano kytara kytara nad ano VŠ - OU zpěv zpěv ano housle housle * ano housle housle RP

6 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let R M ano výtvarný obor výtvarný obor ano klavír klavír nad ano VŠ - OU klavír klavír ano klavír klavír ano klarinet klarinet, zobc.fl ano klarinet, výtvarný obor zobc. flétna, VO ano klavír klavír nad ano kytara kytara nad ano sól. zpěv sól. zpěv ano taneční obor taneční obor nad ne Círk.konz. el.kláv., varhany ano flétna zobc.fl., příč.flétna ano klavír klavír ano VŠ OU HV HN, kontrabas ano klavír klavír ne klarinet el. klávesy ano bicí nástroje bicí nástroje ano lesní roh lesní roh., zobc.flétna ano housle housle, el. kláv. nástr ano klavír korepetice ano akordeon akordeon, el.klávesy ano housle housle ano kytara kytara, el. kytara ano akordeon akord.,bicí, el.kláv ano kytara kytara ano grafika výtvarný obor ne bicí nástroje ano kytara kytara * ano klavír klavír RP ano klarinet klarinet, zobc.flétna nad ano trubka trubka, zobc.flétna ano tuba HN, z.flétna, tuba ano příčná flétna př.flétna, zobc.flétna nad ano VŠ - OU zpěv zpěv 4 2 6

7 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let externisté ano kytara kytara x ano cimbál cimbál x ne JKGO vcello x */ délka praxe je uvedena bez odpočtu let za nesplněné vzdělání, stav k /b Nepedagogičtí zaměstnanci P.č. Kód zaměstnance kvalifikace pracovní zařazení: ano ekonom-účetní nad 32 /* délka praxe - počet let: R M ano sekretářka-hospodářka ano školník-údržbář nad nepožadujeme šatnářka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme /* délka praxe je uvedena bez odpočtu za nesplněné vzdělání Graf k tabulce 1./ 3. Externí pedagogičtí; 3 Složení zaměstnanců k Nepedagogičtí; 9 Interní pedagogičtí Externí pedagogičtí Nepedagogičtí Interní pedagogičtí; 51 7

8 Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Absolventi Důchodci, zaměstnanci v důchodovém věku, nekvalifikovaní Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Důchodci 7 5 Důchodový věk 0 1 Nekvalifikovaní Zaměstnankyně na MD, RP Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 MD, RP 2 3 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ Přijímací řízení a zápisy žáků pro školní rok 2013/2014 proběhly od 10. června 2013 do 21. června Všichni zájemci o studium byli v tomto školním roce přijati, jelikož kapacita školy nebyla překročena. 8

9 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přehled učebních plánů v oborech: Žáci přijatí ke studiu od : Výuka se provádí podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní umělecké školy, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace. Tento dokument byl vydán a jeho platnost je od , poslední aktualizace proběhla Žáci přijatí ke studiu před : Výuka se provádí podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR Hudební obor č.j /95-25 ze dne , s účinností od 1.září 1995 Výtvarný obor č.j / ze dne s platností od 1.září.2002 Taneční obor č.j / a 17621/ ze dne s platností od 1.září 2003 Literárně dramatický obor č.j / s platností od 1.září.2004 č.j / s platností od 1.září Počet žáků: Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Celková kapacita školy Žáci základního studia Žáci studia pro dospělé (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) Žáci studia pro dospělé (ostatní) CELKEM

10 3. Údaje o počtu žáků a absolventů v základním, rozšířeném studiu a studiu pro dospělé dle oborů: a/ počet žáků, absolventů v základním studiu Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů I. II. I. II. přípravný hudební obor 21 9 hudební obor klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet trubka pozoun saxofon bicí housle kytara el.kytara zpěv klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet trubka saxofon bicí housle kontrabas kytara el.kytara zpěv přípravný výtvarný obor výtvarný obor přípravný taneční obor taneční obor literárně-dramat. obor C E L K E M b/ počet žáků, absolventů ve studiu pro dospělé Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů SPD SPD hudební obor 38 klavír 2 34 trubka kytara 1 1 výtvarný obor 2 2 taneční obor 0 0 liter.-dram.obor 0 0 C E L K E M c/ počet žáků rozšířeného studia z celkového počtu žáků Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 hudební obor I.stupeň 3 2 hudební obor II.stupeň

11 Graf 1 k tab. a/, b/ Počet žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2013/2014 VO SPD; 2 TO; 59 LDO; 44 VO; 265 HO SPD; 34 HO; 858 HO HO SPD VO VO SPD TO LDO Graf 2 k tab. a/, b/ Počet žáků dle jednotlivých oborů školní rok 2012/2013, 2013/ / / Hudební obor Hudební obor SPD Výtvarný obor 2 2 Výtvarný obor SPD Taneční obor LDO 11

12 4. Úplata za vzdělávání: Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Studium základní a rozšířené přípravný hudební obor 2200,- 2200,- hudební obor 3060,- 3060,- soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- 1600,- přípravný výtvarný obor (5letí) 1500,- 1400,- přípravný výtvarný obor 2200,- 2200,- výtvarný obor 2400,- 2300,- přípravný taneční obor 2000,- 2000,- taneční obor 2100,- 2100,- literárně-dramatický obor 1900,- 1900,- Studium pro dospělé */ hudební obor 6600,- 7000,- soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- 2000,- výtvarný obor 6600,- 7000,- taneční obor 6600,- 7000,- literárně dramatický obor 6600,- 7000,- */ žáci výdělečně činní a studenti VŠ Graf k tabulce 4./ 2012/ / PHV,PHN HO HO SPD HO SHHO SH SPDPS VO PS,PVV VO VO SPD PTV, PS TO TO SPD LDO 12

13 5. Celková výše úplaty za vzdělávání: Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost přípravný hudební obor hudební obor hudební obor souborová hra (SH) hudební obor studium pro dospělé hudební obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracující) hudební obor SH studium pro dospělé hudební obor SH studium pro dospělé (žáci VŠ, pracující) přípravný výtvarný obor žáci 5letí přípravný výtvarný obor výtvarný obor výtvarný obor studium pro dospělé výtvarný obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracující) přípravný taneční obor taneční obor taneční obor studium pro dospělé literárně dramatický obor Celkem Graf k tabulce č.5/ Předpis Skutečnost 13

14 6. Počet poskytnutých slev na úplatě za vzdělávání: Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí přípravný hudební obor hudební obor ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přípravný výtvarný obor výtvarný obor 1 400,-Kč 1 400,-Kč přípravný taneční obor taneční obor literárně dramat.obor 1 400,-Kč 1 400,-Kč Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7. Výsledky vzdělávání žáků základního studia i SPD v oborech: Školní rok 2013/2014 Počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravná hudební nauka (ŠVP) hudební obor hudební obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) hudební obor - SPD hudební obor souborová hra hudební obor SH SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) hudební obor SH SPD přípravný výtvarný obor (5letí) (PS ŠVP) přípravný výtvarný obor 16 x x x x přípravný výtvarný obor (PS I. ŠVP) výtvarný obor výtvarný obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) výtvarný obor - SPD přípravný taneční obor 1 x x x x přípravný taneční obor ( PTV, PS ŠVP) taneční obor taneční obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) literárně-dramatický obor C E L K E M 1291* */ počet žáků ke dni (rozdíl způsoben výstupy a přístupy žáků během školního roku). 14

15 VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů u žáků je nedílnou a přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. Jednou z důležitých prevencí těchto sociálně patologických jevů je vzbudit žákův zájem o některou z uměleckých aktivit, které naše škola v rámci výuky nabízí. V naší základní umělecké škole nebyly zaznamenány žádné nežádoucí společenské jevy, jako je agresivita, šikanování, drogy atd.. VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.ped.zam. kurz Anglický jazyk 1 seminář VO Multimédia grafická tvorba 2 seminář VO Jarní salón 3 seminář HO Nová konfrontace 6 NEPEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.neped.zam. 6 x seminář VEMA mzdy 1 1 x seminář Závěr roku a účetnictví PO 1 1 x seminář Aktuální změny ve školské praxi 1 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. Veřejné aktivity a prezentace HUDEBNÍ OBOR Hudební obor je dále členěn na jednotlivá oddělení podle druhu vyučovaného nástroje na: 15

16 klavírní oddělení kytarové oddělení pěvecké oddělení oddělení dechových a bicích nástrojů oddělení smyčcových nástrojů oddělení lidových a klávesových nástrojů oddělení PHV a HN Žáci hudebního oboru mohou výsledky výchovné práce prezentovat na těchto veřejných vystoupeních: třídní besídky hudební podvečery žákovské koncerty Komorní hra se i v tomto školním roce těšila u dětí velké oblibě. Na škole působí tyto soubory: kytarový soubor rockové soubory a skupiny jazzový soubor soubory zobcových fléten soubor žesťových nástrojů PORUBŠTÍ TRUBAČI žákovský orchestr ARCHI IUVENTI žákovský orchestr BLACK BAND folklórní soubor Aktivity hudebního oboru ve školním roce 2013/ třídních besídek 9 hudebních podvečerů 20 žákovských koncertů Některé vybrané akce z tohoto přehledu, pořádané na ZUŠ: ROK Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Hudební podvečer organizován smyčcovým oddělením Vystoupení žáků PHV a přehlídkový koncert nástrojů pro žáky PHN Vánoční smyčce Adventní koncert žáků školy v Kostele sv.mikuláše, Ostrava - Poruba Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Vánoční koncert 16

17 ROK Hudební podvečer organizován pěveckým oddělením Žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením el.klávesových nástrojů Koncert elektronických klávesových nástrojů Pohádkové cvrlikání Valentýnský žákovský koncert Koncert dechového oddělení Česká hudba Hudební podvečer organizován oddělením TO a LDO Koncert smyčcových oddělení ZUŠ, JKGO, JAMU Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Koncert elektronické hudby Maratón rockové a populární hudby organizován kytarovým oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Absolventský koncert Aprílový koncert smyčců Absolventský koncert 05., Výchovné koncerty pro MŠ Koncert ke Dni matek Absolventský koncert dechového oddělení Žákovský koncert souborů Koncert dechového oddělení Zahraj si se mnou Varhanní koncert Některé vybrané akce, kterých se žáci naší školy zúčastnili : ROK Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Pasování prvňáčků ZŠ gen.škarvady, Ostrava - Poruba Koncert žákovského orchestru ARCHI IUVENTI Kostel Klimkovice X.ročník Koncertní přehlídky bicích nástrojů ZUŠ Ostrava - Poruba Vystoupení žáků školy na JAZZ TALENTU Klub PARNÍK, Ostrava Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ZŠ gen.škarvady, Ostrava - Poruba Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro seniory DD Slunečnice, Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Benefiční koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro FNSP Lázně Klimkovice Adventní koncert Kostel sv.bartoloměje, Olbramice Vánoční koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Vystoupení žáků na schůzi ředitelů škol porubského obvodu SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba 17

18 ROK Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro Českou školní inspekci SŠ Z.Matejčka, Ostrava - Poruba Taneční večer PORUBŠTÍ TRUBAČI Lázně Klimkovice Lázně FEST, Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ a žáků školy Lázně Klimkovice Den dětské bezpečnosti, Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ IKEA Ostrava Zahájení 20. lázeňské sezóny, PORUBŠTÍ TRUBAČI Lázně Klimkovice Krajská přehlídka Múzy v ZOO, PORUBŠTÍ TRUBAČI ZOO Ostrava Koncert žákovského orchestru ARCHI IUVENTI Aula VŠB, Ostrava - Poruba Vystoupení žáků na Setkání úspěšných studentů se starostou ÚMOb, Ostrava - Poruba Žákovský koncert Hudební škola, Katowice, Polsko Červnový varhanní koncert Kostel Olbramice Výchovný koncert pro MŠ, PORUBŠTÍ TRUBAČI MŠ, O.Jeremiáše, Ostrava - Poruba Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2013/2014 HUDEBNÍ OBOR Škrobánek Jan klavír Mgr. Soňa Hálová Papež Ondřej housle Marie Davidová Kubátová Eva kontrabas Bc. Veronika Muroňová Pípal Jakub kytara Mgr. Martin Ládr Hanik Jiří kytara MgA. Ondřej Gillig Pískovský Vít kytara MgA. Ondřej Gilig SCOPHLILIA jazzový soubor Mgr. Martin Bala PORUBŠTÍ TRUBAČI žesťový soubor Pavel Zatloukal, Michal Zrzavý Dvořáková Helena Trio Štěpánka Vzorková Polok Jan 2 klarinety a klavír Mgr. Eva Měchová Gajdušek Pavel Hudební obor měl na konci školního roku 2013/ žáků ve studiu přípravném a základním a 29 žáků ve studiu pro dospělé, z toho 82 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách byli přijati 4 žáci: Hanik Jiří JKG Ostrava uč. MgA. Ondřej Gillig Škrobánek Jan JKG Ostrava uč. Mgr. Soňa Hálová Kubátová Eva JKG Ostrava uč. Bc. Veronika Muroňová Sokolová Veronika JKG Ostrava uč. Petr Podraza 18

19 TANEČNÍ OBOR Taneční obor, společně s oborem literárně dramatickým, organizoval v únoru 2014 hudební podvečer, na kterém se prezentovaly i žákyně tohoto oboru a předvedly velmi zdařilé choreografie na hudbu W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a L. Janáčka. Taneční obor byl zastoupen i na Vánočním koncertě pro PHN, na koncertě elektronických klávesových nástrojů Pohádkové cvrlikání a na koncertech, pořádaných pro porubské mateřské školy. V květnu 2014 se žákyně Adéla Ščuková zúčastnila Krajské přehlídky tanečního oboru ZUŠ Moravskoslezského kraje v Havířově, kde v choreografii vyučující Taťány Malíkové předvedla část z baletu Carmen George Bizeta. Dne 29. května 2014 se konalo veřejné vystoupení žáků tanečního oboru. Zde se představily žákyně všech ročníků TO v kolektivních tancích, sólově pak vystoupila Dominika Klanicová a Adéla Ščuková. Tato veřejná akce se těší velké oblibě rodičů a příznivců tanečního umění. 19

20 Taneční obor měl k 30. červnu 2013 celkem 61 žáků ve studiu základním, absolvovala jedna žákyně. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách byla přijata 1 žákyně: Čechová Tereza JKG, Ostrava uč. Mgr. Taťána Malíková LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR V únoru 2014 žáci literárně dramatického oboru účinkovali na hudebním podvečeru, na němž se také organizačně podíleli. Zúčastnili se řady dalších akcí, konaných ve škole, např. jako moderátoři školních besídek a žákovských koncertů žáků hudebního oboru. Klára Jílková a Jaromír Stavač získali ocenění v obvodní recitační soutěži, Klára postoupila do okresního kola, kde získala 1. místo. V témže měsíci březnu 2014 se konala další recitační soutěž Šavrdův pohár, ve které žák Vojtěch Kanyza získal 2. místo. I v soutěži Porubská rolnička byl zastoupen žák naší školy Jaromír Stavač, který obdržel 2. místo. Veřejné vystoupení literárně dramatického oboru školy se uskutečnilo v květnu Literárně dramatický obor měl na konci školního roku 2013/2014 celkem 50 žáků v základním studiu, z toho 1 žák absolvoval. 20

21 VÝTVARNÝ OBOR Už od počátku školního roku se výtvarný obor zaměřil na přípravu a realizaci výtvarných projektů, řad a jednotlivých prací, kterými by reprezentoval naši školu na Národní přehlídce výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR OČI DOKOŘÁN s podtématem Velké maličkosti. V září 2013 se uskutečnila ve vestibulu školy výstava žáků výtvarného oboru na téma AFRIKA. V měsíci listopadu 2013 proběhla výstava VO naší ZUŠ s názvem Cinkají zvonky někde v dáli v Domě kultury města Ostravy. Žáci se také podíleli na zhotovení kulis pro představení žáků realizované na Vánočním koncertě v měsíci prosinci 2013, vyrobili vánoční dárky pro bývalé zaměstnance školy a pro potřeby ZUŠ novoročenky. V dubnu 2014 byla instalována v prostorách školy výstava s názvem O PŘÍRODĚ. VO byl také zastoupen svými pracemi na přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol kraje Olomouckého a Moravskoslezského ZRZAVÝ SALÓN 2013 a na přehlídce VO ostravských ZUŠ pod názvem JARNÍ SALÓN V měsíci květnu 2014 se konala konference, pořádaná Slezskou diakonií a Fakultou sociálních umění, na téma Stáří, kde žáci naší ZUŠ rovněž vystavovali své práce. V průběhu školního roku zajišťoval výtvarný obor výzdobu školy, zejména koncertního sálu, hudebního studia a vestibulu hlavní budovy. 21

22 Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2013/2014 VÝTVARNÝ OBOR Horáková Jitka Žáci výtvarného oboru Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Výtvarný obor navštěvovalo v závěru tohoto školního roku celkem 279 žáků v přípravném a základním studiu a 2 žáci ve studiu pro dospělé, z toho celkem 13 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách bylo přijato 9 žáků: Blažková Tereza SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Literáková Nela SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Szendi Matěj SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Mandok Ondřej AVE ART, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Šatunova Varvara JAMU Brno uč. Mgr. Hana Kosecová Brus Vít ČVUT Praha uč. Mgr. Hana Kosecová Lhoťan Petr ČVUT Praha uč. Mgr. Hana Kosecová Maternová Kateřina SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Čtveráčková Petra SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Haladějová Ester SŠUŘ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Raidová Daniela AVE ART, Ostrva uč. Mgr. Taťána Kupčáková Krečmerová Nikol SŠUŘ, Ostrava uč. MgA. Eva Táslerová Vykopalová Karolína VUT Brno uč. MgA. Eva Táslerová Paletová Lucie ČVUT Praha uč. MgA. Eva Táslerová 22

23 - Celkem měla naše ZUŠ ve školním roce 2013/ absolventů, z nichž 19 pokračuje ve studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru. 23

24 2. Účast a umístění žáků ZUŠ v soutěžích Soutěže ZUŠ Ve školním roce 2013/2014 byly MŠMT již tradičně vyhlášeny soutěže hudebního oboru, národní přehlídka oboru výtvarného a literárně dramatického oboru. Ve vypsaných soutěžních oborech celostátní soutěže ZUŠ a v dalších soutěžích se zúčastnili a umístili tyto soubory a žáci: HUDEBNÍ OBOR Školní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klavír Hra na kytaru KH ve hře na kytaru Hra na smyčcové nástroje Dechové, jazzové a ostatní orchestry soutěž od krajského kola C E L K E M Okresní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klavír Hra na kytaru KH ve hře na kytaru Hra na smyčcové nástroje Dechové, jazzové a ostatní orchestry soutěž od krajského kola C E L K E M

25 OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽÍCÍ KAT. UMÍSTĚNÍ UČITEL 1.místa Hra na klavír Sedlačíková Kateřina Škrobánek Jan Gajdušek Pavel Hra na kytaru Bystroňová Adéla Sedlačíková Kateřina Marethová Petra Hanik Jiří Pískovský Vít Pípal Jakub Zvláštní ocenění poroty žáci Pípal Jakub KH ve hře na kytaru TRIO Mikolajková Anežka Opálková Tereza Sabelová Zuzana V. VII. IX. 0.B II. IV. V. V. VIII. 1.místo 1.místo titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ I. 1.místo MgA. Michal Kroček Mgr. Soňa Hálová Mgr. Eva Měchová Aranka Tumakova Mgr. Martin Ládr Ivana Švehlíková MgA. Ondřej Gillig MgA. Ondřej Gillig Mgr. Martin Ládr Bc. Jaroslava Hrbáčová Hra na smyčcové nástroje HOUSLE VIOLA KVARTET Tejzr David Sedlačíková Kateřina Holínková Tereza Krpelan Tomáš Diehelová Lucie Dragonová Natálie Hráčková Kateřina Kuzníková Pavlína Reichel Tomáš Šefčíková Pavlína Šmídová Kateřina Gilligová Barbora Vomlelová Anna Kunová Natálie Navrátilová Klára Čermáková Tereza Papež Ondřej Gulaková Kateřina Neuwirth Adam Kubátová Eva KONTRABAS Zvláštní ocenění poroty žáci Papež Ondřej I. I. I. I. I. I. I. I. II. II. III. IV. V. IX. I. V. IV. 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo 1.místo Mgr. Martin Ládr Jana Davidová Věra Schubertová Věra Schubertová Věra Schubertová Jana Davidová Jana Davidová Marie Davidová Jana Davidová Jana Davidová Jana Davidová Jana Davidová Jana Davidová Marie Davidová Jana Davidová Jana Davidová Bc. Veronika Muroňová za vynikající výkon; titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Krajské kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klavír Hra na kytaru KH ve hře na kytaru Hra na smyčcové nástroje Dechové, jazzové a ostatní orchestry C E L K E M

26 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽÍCÍ KAT. UMÍSTĚNÍ UČITEL 1.místa Hra na klavír Škrobánek Jan VIII. Hra na kytaru Hanik Jiří Pískovský Vít Pípal Jakub V. V. VIII. Zvláštní ocenění poroty - žáci Pípal Jakub titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KH ve hře na kytaru KVARTET Tejzr David Sedlačíková Kateřina Holínková Tereza Krpelan Tomáš Zvláštní ocenění poroty - pedagogové Mgr. Ládr Martin za klavírní korepetici Hra na smyčcové nástroje HOUSLE KONTRABAS Papež Ondřej Kubátová Eva Zvláštní ocenění poroty - pedagogové Davidová Marie Mgr. Ondřej Gillig Mgr. Ondřej Gillig Mgr. Martin Ládr I. 1.místo Mgr. Martin Ládr IX. IV. za vynikající přípravu žáků Marie Davidová Bc. Veronika Muroňová ÚSTŘEDNÍ KOLO Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klavír 1 1 Hra na kytaru Hra na smyčcové nástroje Dechové, jazzové a ostatní orchestry C E L K E M ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽÍCÍ KATEGORIE UMÍSTĚNÍ UČITEL 1.místa Hra na kytaru Pípal Jakub VIII. 1.místo Mgr. Martin Ládr Hra na smyčcové nástroje HOUSLE Papež Ondřej IX. 1.místo Marie Davidová Zvláštní ocenění poroty - pedagogové Mgr. Roman Rucký za klavírní korepetici 26

27 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR KRAJSKÉ KOLO Počet žáků Diplomy za účast Sólový projev přednesový 3 3 Sólový projev dramatický 1 1 C E L K E M 4 4 VÝTVARNÝ OBOR KRAJSKÉ KOLO Práce žáků ZUŠ Název práce Umístění Učitel Jednotlivost Horáková Jitka Čajové portréty ocenění s postupem Mgr. Kupčáková Taťána Výtvarná řada Kolektiv žáků Jiné ticho ocenění s postupem Mgr. Kupčáková Taťána Kolektiv žáků Projekt Blechy aneb Co jsem já ve světě ocenění s postupem MgA. Táslerová Eva Kolektiv žáků Setkávání ocenění s postupem Mgr. Kupčáková Taťána Kolektiv žáků Černá hvězdo. ocenění s postupem Mgr. Kupčáková Taťána Multimediální tvorba Maternová Kateřina Čtveráčková Petra Violoncellista ocenění s postupem Mgr. Kupčáková Taťána C E L K E M 6 ÚSTŘEDNÍ KOLO Práce žáků ZUŠ Název práce Umístění Učitel Výtvarná řada Kolektiv žáků Jiné ticho cena poroty Mgr. Kupčáková Taťána C E L K E M 1 27

28 Celostátní a mezinárodní soutěže hudebního oboru Soutěžící Umístění Učitel TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Šefčíková Pavlína Vomlelová Anna Ježíková Štěpánka 1.místo Jana Davidová Mgr. Eva Měchová Soutěžní přehlídka K.Ditters a hudební klasicismus ZUŠ K.Ditterse, Vidnava TRIO KLARINET, SAXOFON, KLAVÍR Ochodková Mariana Měchová Natálie Škrobánek Jan TRIO 2 KLARINETY A KLAVÍR Dvořáková Helena Polok Jan Gajdušek Pavel 1.místo 1.místo Titul Laureáti soutěže Štěpánka Vzorková Bc. Jiří Čaňo Mgr. Soňa Hálová Štěpánka Vzorková Mgr. Eva Měchová Mezinárodní soutěž v populárním a jazzovém zpěvu ZLATÁ LOUTNA Třinec Gižová Kateřina nahrávka v 1.kole Mgr. Martin Kajzar Soutěžní přehlídka ve hře na elektronické klávesové nástroje NOVÁ KONFRONTACE ZUŠ B.Smetany, Karviná Kuhn Michal Maturová Tereza Crhonková Vendula Hráček Ondřej Kubošek Jan KOMORNÍ HRA Hořínová Simona Zahradová Lucie bronzové pásmo stříbrné pásmo bronzové pásmo bronzové pásmo stříbrné pásmo stříbrné pásmo BcA. Lucie Pyšová Petr Otruba BcA. Lucie Pyšová Martin Frynta Martin Frynta Petr Otruba Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů ZUŠ Polička Šmídová Kateřina Gilligová Barbora Navrátilová Klára stříbrné pásmo bronzové pásmo stříbrné pásmo Marie Davidová Jana Davidová Jana Davidová Soutěže a přehlídky výtvarného oboru Soutěžící Umístění Učitel Krajské kolo výtvarné soutěže při VI. zimních olympijských hrách dětí a mládeže SPORT JE RADOST Pardubický kraj ve spolupráci s krajem Vysočina Fildánová Sára Machů Alice 3.místo 5.místo Mgr. Taťána Kupčáková

29 Mezinárodní výtvarná soutěž, 18.ročník MŮJ SEN Společnost S.Freuda, Příbor Sára Fildánová 2.místo Mgr. Taťána Kupčáková Výstava prací VO ZUŠ O. - Poruba Cinkají zvonky někde v dáli DKMO Práce žáků VO Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Trienále kraje Olomouckého a Moravskoslezského, 6.ročník Zrzavý salón 2013 ZUŠ Opava Práce žáků VO účast Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ, IX.ročník Jarní salón ZUŠ Moravská Ostrava Práce žáků VO účast Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Výstava prací žáků téma Stáří PdF OU Ostrava Práce žáků VO účast Mgr.Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Soutěže a přehlídky tanečního oboru Soutěžící Umístění Učitel Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Moravskoslezského kraje, XIX.ročník ZUŠ L.Janáčka, Havířov Ščuková Adéla účast Taťána Malíková IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. 29

30 X. HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2013 V roce 2013 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: ROK 2013 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy , 00 OPPP , 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 limit přepočteného počtu zaměstnanců - celkem 54, 57 graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2013 v Kč: 30

31 graf čerpání dotace př. nákladů na vzdělávání v r. 2013: graf porovnání závazného ukazatele celkem v tis. Kč : 31

32 V roce 2012 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: ROK 2012 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové 3 000, 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady 0, 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 limit přepočteného počtu zaměstnanců - celkem 54, 120 graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2012: 32

33 V roce 2013 jsme žádnou účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele neobdrželi. V roce 2012 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 2. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J. Valčíka 4413 a to jen části budovy (pavilon B) a na budově Makovského, která byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce dne Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem ,60 Kč. Celková částka za 2. etapu činila ,60 Kč. Porovnání příjmů - výnosů V roce 2013 celkové příjmy výnosy z vlastní činnosti byly vyšší než v roce 2012 o ,45 Kč a nižší o ,17 Kč než v roce 2011 a to zejména z důvodu snížení úplaty za vzdělávání. Od roku 2010 jsou navíc příjmy sledovány zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za doplňkovou činnost. V roce 2012 celkové příjmy výnosy z vlastní činnosti byly vyšší než v roce 2011 o 858,28 Kč a vyšší o ,67 Kč, a to zejména z důvodů výnosů z výpůjček hudebních nástrojů (nově od září 2012) a ostatních výnosů. graf - porovnání výnosů z vlastní činnosti od r do r. 2013: 33

34 V roce 2013 vykazujeme zlepšený hospodářský výsledek jako zisk a to ve výši celkem ,63 Kč po zdanění. Tato částka, se souhlasem zřizovatele, bude převedena do fondu odměn ve výši ,00 Kč a rezervního fondu ve výši ,63 Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti vykazujeme jako zisk ve výši ,63 Kč, který byl dosažen vyšší úsporou provozních nákladů, zejména za spotřební materiál. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti vykazujeme jako zisk ve výši ,00 Kč, jenž byl dosažen z krátkodobých pronájmů (jednalo se o pronájmy učeben a sálů), pronájmu bytu a bufetu. Jak je vidět z minulých let, hospodářský výsledek je stále vykazován jako zisk a je ovlivňován tím, jak se vyvíjí provozní náklady a výnosy. A to především ve spotřebním materiálu, učebních pomůckách a také v energiích. graf - hospodářský výsledek celkem za rok 2013: Škola tvoří investiční fond, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Investiční fond v roce 2013 je tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku. V roce 2013 odpisy představovaly částku celkem ,00 Kč, z toho odpisy z hlavní činnosti 34

35 představují částku ,00 Kč a z doplňkové činnosti částku 5 981, 00 Kč. Z investičního fondu jsme financovali rekonstrukci sociálního zařízení pavilonu E hlavní budovy a to ve výši ,00 Kč. K tomuto kroku jsme se rozhodli přistoupit, jelikož bychom byli nuceni tento pavilon uzavřít a to právě z důvodu nefungujícího sociálního zařízení. Dále jsme z fondu pořídili koncertní křídlo Yamaha v částce ,00 Kč a notebooky v celkové výši ,00 Kč. Stav investičního fondu k 31. prosinci 2013 je vykazován ve výši ,51 Kč a v této výši je také plně finančně kryt. Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2013 byl tvořen přídělem z hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 742,10 Kč. Rezervní fond z HV v roce 2013 nebyl čerpán, stav k 31. prosinci 2013 je vykazován ve výši ,01 Kč a v této výši je i plně finančně kryt. Rezervní fond z ostatních titulů v roce 2013 byl tvořen finančním darem účelovým v celkové výši , 00 Kč a nebyl čerpán. Stav k 31. prosinci 2013 je vykazován ve výši ,50 Kč a v této výši je také plně finančně kryt. Fond odměn jsme v roce 2013 netvořili a rovněž jsme fond nečerpali. Stav k 31. prosinci 2013 je vykazován ve výši ,08 Kč a v této výši je také plně finančně kryt. FKSP v roce 2013 byl tvořen 1% ze mzdových nákladů, což představuje částku ,00 Kč. Čerpání fondu bylo v celkové výši ,00 Kč - z toho na stravování bylo vyčerpáno ,00 Kč, na rekreace jsme vyčerpali částku ,00 Kč, na kulturní a tělovýchovné akce pak částku ,00 Kč. Věcné dary byly poskytnuty celkem ve výši 9 500,00 Kč, finanční dar ve výši 1 500,00 Kč, a to k životním výročím i pracovním. Na ostatní použití fondu jsme vyčerpali částku ve výši ,00 Kč, a to na dobití čipových karet. Stav FKSP k 31. prosinci 2013 je vykazován ve výši ,94 Kč a finančně kryt je ve výši ,70 Kč. 35

36 graf stav fondů k 31. prosinci 2013: XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárod- ního programu. XII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XIII. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve školním roce 2013/2014 jsme neobdrželi a nečerpali z cizích zdrojů žádnou účelovou dotaci grant. 36

37 XIV. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI A PARTNERY 1. Sdružení rodičů při ZUŠ Ostrava - Poruba Sdružení rodičů se v tomto školním roce podílelo na veřejných akcích pořádaných školou, zejména zajišťováním občerstvení pro účinkující žáky. Žákům školy, kteří velmi úspěšně reprezentovali naši ZUŠ v soutěžích, bylo hrazeno startovné, doprava, ubytování a stravování. Těm nejlepším, tedy účastníkům ústředních kol soutěží, byla poskytnuta finanční odměna jako Cena ředitele školy ve školním roce 2013/2014. Organizačně a finančně se Sdružení rodičů podílelo spolu s ředitelstvím ZUŠ na uskutečnění soustředění žáků školy v malebném městečku Frýdlant nad Ostravicí. Třídenního soustředění se zúčastnili členové žesťového souboru PORUBŠTÍ TRUBAČI a žákovského orchestru ARCHI IUVENTI AND THEIR FRIENDS. Sdružení rodičů také zajišťuje fotografování žáků na veřejných akcích školy. Výtvarnému oboru, ke zkvalitnění a modernizaci výuky, byly zakoupeny a darovány dva tablety v celkové výši ,-Kč. Byly zakoupeny dárky pro absolventy hudebního a výtvarného oboru školy. 37

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci : Gallová Tereza Zlaté pásmo 0. A Mgr. Zuzana Antlová Eliška Nováková Zlaté pásmo

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více