ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: , tel. /záz.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012

2 OBSAH Strana I. Základní charakteristika školy 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Personální zabezpečení školy 5 IV. Údaje o přijímacím řízení žáků 8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 8 VI. Prevence sociálně patologických jevů 12 VII. Další vzdělávání zaměstnanců 13 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 13 IX. Údaje o výsledcích ČŠI 26 X. Hospodářská zpráva za účetní období roku XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 32 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 32 XIII. Projekty realizované z cizích zdrojů 32 XIV. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery 33 XV. Zhodnocení 34 2

3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství 28.října Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace Adresa: J.Valčíka 4413, Ostrava - Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Kontakty: tel./fax: tel./záz.: internet: 3. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 4. Ředitel školy: Bc. Jiří Č a ň o 5. Statutární zástupce ředitele: Karel B e d n á ř 6. Zástupce ředitele: Bc. Sylva F i u r á š k o v á 3

4 7. Další místa poskytovaného vzdělání: Ostrava - Poruba, Makovského Ostrava - Poruba, Čkalovova Ostrava Martinov, Martinovská Datum zařazení do sítě: dřívější nynější změna názvu 9. Datum zařazení do sítě dalšího místa poskytovaného vzdělání: Ostrava Martinov, Martinovská II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Hudební Hudební 2. Výtvarný Výtvarný 3. Taneční Taneční 4. Literárně - dramatický Literárně - dramatický 4

5 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 1. Zaměstnanci celkem Školní rok 2010/2011 stav k Školní rok 2011/2012 stav k fyz. přep. */ fyz. přep. */ Interní pedagogičtí zaměstnanci 61 47, ,075 Externí pedagogičtí zaměstnanci 1 x 1 x Nepedagogičtí zaměstnanci 9 7, ,970 CELKEM 71 55, ,045 1./a Pedagogičtí zaměstnanci Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let ano el. kytara ano klavír klavír ano trubka trubka, zobc.flétna ano klarinet klarinet ano klarinet, dirigování saxofon, dirigování ano housle housle ano housle housle, smyčc. soub. nad 32 R ano violoncello violoncello nad 32 R ano zpěv HN, zpěv ano LDO LDO ano klavír klavír nad 32 R ano pozoun zobc.fl., el.kláv.,pozoun ano klavír,hudební teorie klavír ano kytara kytara nad 32 R ano klavír klavír ano výtvarný obor výtvarný obor nad 32 R ano kytara kytara ano klavír korepetice ano klavír klavír ano kytara kytara ano zpěv zpěv ano housle housle 17 8 R M 5

6 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let * ano housle housle RP ano výtvarný obor výtvarný obor ano klavír klavír nad ano kytara kytara ano klavír klavír ano klarinet klarinet, zobc.fl ano klarinet zobc. flétna, VO ano klavír klavír nad 32 R ano kytara kytara nad 32 R ano akordeon el. kláv ano sól. zpěv sól. zpěv ano taneční obor taneční obor nad 32 R ne VŠ - OU el.kláv., varhany ano flétna zobc.fl., příč.flétna ano klavír klavír ne TO - korepetice ano taneční obor taneční obor nad 32 R ano HV HN, kontrabas ano klavír klavír ne klarinet el. kláv ano bicí nástroje bicí nástroje ano HV klavír ano lesní roh lesní roh., zobc.flétna ano housle housle, el. kláv. nástr ano klavír korepetice ano akordeon akordeon, el.klávesy ano housle housle ano kytara kytara, el. kytara ano akordeon akord.,bicí, el.kláv ano kytara kytara ano VŠ - PP grafika výtvarný obor ne bicí nástroje ano soukr.konz. kytara kytara * ano klavír klavír RP ano klarinet klarinet, zobc.flétna nad 32 R ano trubka trubka, zobc.flétna ano VŠ - OU zpěv zpěv 2 2 6

7 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let ano tuba HN, PHV, z.fl.,el.kláv ano příčná flétna př.flétna, zobc.flétna externisté ano kytara kytara x */ délka praxe je uvedena bez odpočtu let za nesplněné vzdělání, stav k /b Nepedagogičtí zaměstnanci P.č. Kód zaměstnance kvalifikace pracovní zařazení: ano ekonom-účetní nad 32 /* délka praxe - počet let: R M ano sekretářka-hospodářka ano školník-údržbář nepožadujeme šatnářka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme /* délka praxe je uvedena bez odpočtu za nesplněné vzdělání Graf k tabulce 1./ Složení zaměstnanců k Externí pedagogičtí 1 Nepedagogičtí 9 Interní pedagogičtí Externí pedagogičtí Nepedagogičtí Interní pedagogičtí 61 7

8 3. Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Absolventi Počet důchodců, zaměstnanců v důchodovém věku, nekvalifikovaných Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Důchodci 11 8 Důchodový věk 1 0 Nekvalifikovaní Zaměstnankyně na MD, RP Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 MD, RP 2 2 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ Přijímací řízení a zápisy žáků pro školní rok 2011/2012 proběhly od 20.června 2011 do 24.června Všichni zájemci o studium byli v tomto školním roce přijati, jelikož kapacita školy nebyla překročena. V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přehled učebních plánů v oborech: Výuka se provádí podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR Hudební obor č.j /95-25 ze dne , s účinností od 1.září

9 Výtvarný obor č.j / ze dne s platností od 1.září.2002 Taneční obor č.j / a 17621/ ze dne s platností od 1.září 2003 Literárně dramatický obor č.j / s platností od 1.září.2004 č.j / s platností od 1.září Počet žáků: Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Celková kapacita školy Žáci základního studia Žáci studia pro dospělé (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) Žáci studia pro dospělé (ostatní) CELKEM Údaje o počtu žáků a absolventů v základním, rozšířeném studiu a studiu pro dospělé dle oborů: a/ počet žáků, absolventů v základním studiu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů I. II. I. II. přípravný hudební obor hudební obor klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet trubka pozoun saxofon bicí lesní roh housle kontrabas kytara klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet saxofon bicí housle viola violoncello kytara el.kytara zpěv zpěv 2 přípravný výtvarný obor výtvarný obor přípravný taneční obor taneční obor literárně-dramat. obor C E L K E M

10 b/ počet žáků, absolventů ve studiu pro dospělé Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů SPD SPD hudební obor 55 el.klávesy trubka příčná flétna trubka 1 2 výtvarný obor 9 7 taneční obor 0 2 liter.-dram.obor 0 0 C E L K E M c/ počet žáků rozšířeného studia z celkového počtu žáků Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 hudební obor I.stupeň 6 6 hudební obor II.stupeň 1 1 Graf 1 k tab. a/, b/ Počet žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2011/2012 TO 78 VO SPD 7 TO SPD 2 LDO 44 HO HO SPD VO 268 VO VO SPD HO SPD 51 HO 836 TO TO SPD LDO 10

11 Graf 2 k tab. a/, b/ Počet žáků dle jednotlivých oborů školní rok 2010/2011, 2011/ / / Hudební obor Hudební obor SPD Výtvarný obor 9 7 Výtvarný obor SPD Taneční obor Taneční obor SPD LDO Úplata za vzdělávání: Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Studium základní a rozšířené přípravný hudební obor 2200,- 2200,- hudební obor 3200,- 3200,- přípravný výtvarný obor 2200,- 2200,- výtvarný obor 2400,- 2400,- přípravný taneční obor 2000,- 2000,- taneční obor 2100,- 2100,- literárně-dramatický obor 1900,- 1900,- Studium pro dospělé hudební obor 4600,- 4600,- výtvarný obor 3600,- 3600,- taneční obor 3400,- 3400,- literárně dramatický obor 3400,- 3400,- Graf k tabulce 4./ / / PHV HO HO SPD PVV VO VO SPD PTV TO TO SPD LDO LDO SPD 11

12 5. Počet poskytnutých slev na úplatě za vzdělávání: Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí přípravný hudební obor hudební obor ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přípravný výtvarný obor 1 400,-Kč výtvarný obor 2 400,-Kč 3 800,-Kč 3 700,-Kč 3 700,-Kč přípravný taneční obor taneční obor 1 400,-Kč literárně dramat.obor 1 400,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 6. Výsledky vzdělávání žáků základního studia i SPD v oborech: Školní rok 2011/2012 Počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravný hudební obor 26 x x x x hudební obor hudební obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) hudební obor - SPD hudební obor souborová hra přípravný výtvarný obor 105 x x x x výtvarný obor výtvarný obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) výtvarný obor - SPD přípravný taneční obor 44 x x x x taneční obor taneční obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) literárně-dramat.obor C E L K E M 1290* */ počet žáků ke dni (rozdíl způsoben výstupy a přístupy žáků během školního roku). VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Umělecké aktivity jsou dobrou prevencí sociálně patologických jevů, v naší škole se tudíž nežádoucí společenské jevy jako je agresivita, šikanování, drogy atd. neprojevují. 12

13 VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.ped.zam. kurz Anglický jazyk 1 seminář VO Přednášky multimédia, grafická tvorba 2 seminář Nová konfrontace 6 seminář VO Jarní salón 3 NEPEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.neped.zam. 6 x seminář VEMA mzdy 1 1 x seminář Cestovní náhrady ve školství 1 1 x seminář Platové předpisy 1 1 x seminář Změna v zákoně o pedagogických pracovnících 1 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. Veřejné aktivity a prezentace HUDEBNÍ OBOR Hudební obor je dále členěn na jednotlivá oddělení podle druhu vyučovaného nástroje na: klavírní oddělení kytarové oddělení pěvecké oddělení oddělení dechových a bicích nástrojů oddělení smyčcových nástrojů oddělení lidových a klávesových nástrojů oddělení PHV a HN Žáci hudebního oboru mohou výsledky výchovné práce prezentovat na těchto veřejných vystoupeních: třídní besídky hudební podvečery 13

14 žákovské koncerty Komorní hra se i v tomto školním roce těšila u dětí velké oblibě. Na škole působí tyto soubory: kytarový soubor rockové soubory a skupiny jazzový soubor soubory zobcových fléten soubor žesťových nástrojů PORUBŠTÍ TRUBAČI žákovský orchestr ARCHI IUVENTI žákovský orchestr BLACK BAND cimbálová muzika Aktivity hudebního oboru ve školním roce 2011/ třídních besídek 9 hudebních podvečerů 19 žákovských koncertů muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce z tohoto přehledu, pořádané na ZUŠ: ROK Koncert komorních souborů organizován vedoucími souborů Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Hudební podvečer organizován smyčcovým oddělením Slavnostní koncert k 55.výročí založení ZUŠ Ostrava - Poruba Vystoupení žáků PHV a přehlídkový koncert nástrojů pro žáky PHV Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Adventní koncert žáků školy v Kostele sv.mikuláše, Ostrava - Poruba Vánoční smyčce Vánoční koncert ROK Hudební podvečer organizován pěvečckým oddělením Žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením el.klávesových nástrojů Valentýnský žákovský koncert Koncert vítězů soutěží okresních kol ZUŠ Hudební podvečer organizován oddělením TO a LDO 14

15 Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Koncert elektronické hudby Aprílový koncert smyčců Koncert ROCK POP organizován kytarovým oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením absolventský koncert Výchovné koncerty pro MŠ Absolventský koncert Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Koncert ke Dni matek Žákovský koncert souborů Absolventský koncert žáků p.uč.mgr.doležila, Kusynové, Davidových Absolventský koncert dechového oddělení Muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce, kterých se žáci naší školy zúčastnili : ROK Festival POP ROCK Garage, Ostrava - Martinov VIII.ročník Koncertní přehlídky bicích nástrojů ZUŠ Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení žáků p.uč.davidových a PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ZŠ, Porubská, Ostrava - Poruba ROK Vystoupení žáků na přednáškovém večeru Spolku moravskoslezských farmaceutů Planetárium Ostrava Krásné Pole Zimní olympiáda PORUBŠTÍ TRUBAČI ČEZ Aréna, Ostrava - Vítkovice Promenádní koncert na lázeňské kolonádě Lázně Klimkovice Koncert žáků na vernisáži Galerie na schodech ÚMOB Poruba Soustředění žákovského orchestru ARCHI IUVENTI Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží Koncert žáků ZUŠ Ostrava Poruba Hudební škola, Katowice Koncert okresní klavírní sekce Klavírní mládí Ostravska ZUŠ Ostrava - Poruba Koncert ARCHI IUVENTI Kulturní dům, Nové Mesto nad Váhom Festival ZUŠ Koncert sólistů a komorních her Altán, Ostrava - Třebovice Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Vítání občánku ÚMOb Pustkovec Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ZŠ, Porubská, Ostrava - Poruba 15

16 Koncert žáků v kostele Kostel Olbramice Koncertní přehlídka bicích nástrojů ZUŠ Příbram Koncert smyčcového orchestru ARCHI IUVENTI Aula VŠB, Ostrava - Poruba Koncert žesťového souboru PORUBŠTÍ TRUBAČI ZŠ, Komenského, Ostrava - Poruba Koncert žesťového souboru PORUBŠTÍ TRUBAČI ÚMOb Poruba Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2011/2012 HUDEBNÍ OBOR Měchová Natálie saxofon Bc.Jiří Čaňo Ochodková Mariana klarinet Štěpánka Vzorková Kalášková Jolana sólový zpěv Dagmar Loutocká Rampírová Alžběta sólový zpěv Dagmar Loutocká Mariaš Ladislav violoncello Mgr.Miroslav Doležil Noskievič Tomáš housle Marie Davidová ARCHI IUVENTI smyčcový orchestr Marie a Jana Davidovy Hudební obor měl na konci školního roku 2011/ žáků ve studiu základním a 51 žáků ve studiu pro dospělé, z toho 73 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách byl přijat 1 žák: Mariaš Ladislav Konzervatoř Praha, violoncello uč. Mgr. Miroslav Doležil 16

17 TANEČNÍ OBOR V listopadu 2011 žákyně tanečního oboru Veronika Rusňáková vystoupila na Slavnostním koncertu k 55. výročí založení ZUŠ Ostrava- Poruba s původní klasickou variací Aurory z baletu SPÍCÍ KRASAVICE. Dívky ročníku se na této akci představily skladbou Jiřinková polka. Rovněž se žákyně tanečního oboru zúčastnily se svým vystoupením přehlídkového koncertu pro žáky PHV, účinkovaly na hudebních podvečerech, Vánočním a Valentýnském koncertě. Posluchačky II. stupně opětovně spolupracovaly s baletním souborem Národního divadla Moravskoslezského v baletních představeních Sněhurka a sedm trpaslíků, Spící Krasavice a Labutí jezero. V rámci akcí, pořádaných školou, byl taneční obor zastoupen na výchovných koncertech pro porubské mateřské školy a v květnu 2012 uspořádal úspěšné veřejné vystoupení pro rodiče. Taneční obor měl k 30. červnu 2012 celkem 80 žáků ve studiu základním a 2 žákyně ve studiu pro dospělé, absolvovala 1 žákyně. LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR Žáci literárně dramatického oboru vystoupili v měsíci listopadu a prosinci 2011 v Mateřské škole v Ostravě Třebovicích, účinkovali na slavnostním Koncertě ZUŠ Ostrava 17

18 Poruba k 55. výročí založení školy, na Vánočním koncertě a Koncertě ke Dni matek. Také vystoupili se svým programem na Předvánočním setkání bývalých zaměstnanců ZUŠ Ostrava Poruba. Žáci účinkovali na řadě dalších akcí, konaných ve škole, např. na výchovných koncertech pro mateřské školy nebo také jako moderátoři školních besídek a žákovských koncertů žáků hudebního oboru a mimo školu např. při Vítání občánků na Úřadě městského obvodu Pustkovec. Externě se žáci 3. ročníku Lenka Raděntová a Oliver Bobek podílí v dětských rolích na realizaci pořadu Šikulové v České televizi Ostrava. Veřejné vystoupení literárně dramatického oboru školy se konalo v květnu LDO měl na konci školního roku 2011/2012 celkem 41 žáků v základním studiu. VÝTVARNÝ OBOR Na počátku školního roku 2011/2012 se účastnil VO s projekty, které byly vybrány odbornou porotou krajského kola jako postupující, Celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ve Šternberku. U příležitosti konání slavnostního Koncertu k 55. výročí založení ZUŠ Ostrava Poruba se konala výstava bývalého žáka Tomáše Rozuma. Žáci zhotovili vánoční dárky pro bývalé zaměstnance školy a pro potřeby ZUŠ novoročenky. V měsíci květnu byla instalována ve vestibulu školy absolventská výstava žákyně Ivy Bartošové. V průběhu měsíce května a června 18

19 se žáci zaměřili na zhotovení kulis pro muzikál hudebního oboru LIDOJEDI, který byl s velkým úspěchem uveden v měsíci červnu. VO byl také zastoupen svými pracemi na přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol z Ostravy pod názvem Jarní salón a také se účastnil krajské přehlídky výtvarných oborů Ostrava 2012 na Slezskoostravském hradě. V průběhu školního roku zajišťoval výtvarný obor výzdobu školy, zejména koncertního sálu, hudebního studia a vestibulu hlavní budovy. Rovněž se podílel na vymalování chodby s motivem hudebních nástrojů v přízemí pobočné budovy na ulici Makovského. VO navštěvovalo v závěru tohoto školního roku celkem 285 žáků v základním studiu a 7 žáků ve studiu pro dospělé, z toho celkem 14 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách bylo přijato 6 žáků: Strišová Lucie SŠUŘ, Ostrava Zábřeh uč. Mgr. Vladimíra Havrlantová Šénová Karolína VŠ Brno, zahradní architektura uč. Mgr. Vladimíra Havrlantová Bartošová Iva SUŠ Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Martínková Silvie SUŠ Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Landová Veronika ČVUT, Praha, stav.fak. uč. MgA. Eva Táslerová Slaninová Hana OSU, fakulta umění, grafika uč. MgA. Eva Táslerová Celkem měla naše ZUŠ ve školním roce 2011/ absolventů, z nichž 7 pokračuje ve studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru. 19

20 2. Účast a umístění žáků ZUŠ v soutěžích Soutěže ZUŠ Ve školním roce 2011/2012 byly MŠMT již tradičně vyhlášeny soutěže hudebního oboru a národní přehlídka oboru tanečního. Ve vypsaných soutěžních oborech celostátní soutěže ZUŠ a v dalších soutěžích se zúčastnili a umístili tyto soubory a žáci : HUDEBNÍ OBOR Školní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na dechové nástroje Sólový a komorní zpěv Soubory a žákovské orchestry C E L K E M Okresní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na dechové nástroje Sólový a komorní zpěv Soubory a žákovské orchestry C E L K E M HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE - 1.místa ZOBCOVÁ FLÉTNA Lévayová Sylvie 4.kategorie 1.místo s postupem uč.renáta Ptáčková Šandová Jana 4.kategorie 1.místo s postupem uč.štěpánka Vzorková Vodičková Tereza 4..kategorie 1.místo s postupem uč.michal Zrzavý Kudelová Lucie 5.kategorie 1.místo uč.renáta Ptáčková PŘÍČNÁ FLÉTNA Teichmannová Vendula 2.kategorie 1.místo s postupem uč.petra Matušíková Kubáčková Tereza 5.kategorie 1.místo s postupem uč.petra Matušíková 20

21 KLARINET Bartoš Daniel 2.kategorie 1.místo s postupem uč.pavla Kunčická Ochodková Mariana 2.kategorie 1.místo s postupem uč.štěpánka Vzorková Polok Jan 6.kategorie 1.místo s postupem uč.štěpánka Vzorková Dvořáková Helena 8.kategorie 1.místo s postupem uč.štěpánka Vzorková SAXOFON Měchová Natálie 1.kategorie 1.místo s postupem uč.bc.jiří Čaňo Mužíková Barbora 6.kategorie 1.místo s postupem uč.bc.jiří Čaňo Šatunova Varvara 7.kategorie 1.místo s postupem uč.bc.jiří Čaňo Rešlová Kateřina 8.kategorie 1.místo s postupem uč.bc.jiří Čaňo SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV - 1.místa Pröllová Nikol 0.kategorie 1.místo uč.denisa Zimuláková Henzlová Michaela 1.kategorie 1.místo uč.dagmar Loutocká Kalášková Jolana 5.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká Stará Patricie 5.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká Hartmann Marek 6.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká Rampírová Alžběta 11.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ MgA.Janík Jiří za klavírní korepetici Mgr.Rucký Roman za klavírní korepetici SOUBORY A ŽÁKOVSKÉ ORCHESTRY - 1.místa Žákovský orchestr ARCHI IUVENTI 1.a kategorie postup do krajského kola ved.m. a J.Davidovy Krajské kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na dechové nástroje Sólový a komorní zpěv Soubory a žákovské orchestry C E L K E M HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE - 1.místa ZOBCOVÁ FLÉTNA Lévayová Sylvie 4.kategorie 1.místo uč.renáta Ptáčková KLARINET Ochodková Mariana 2.kategorie 1.místo s postupem uč.štěpánka Vzorková Polok Jan 6.kategorie 1.místo uč.štěpánka Vzorková 21

22 SAXOFON Měchová Natálie 1.kategorie 1.místo s postupem ABSOLUTNÍ VÍTĚZ uč.bc.jiří Čaňo Mužíková Barbora 6.kategorie 1.místo uč.bc.jiří Čaňo ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Mgr.Rucký Roman za mimořádný výkon korepetice SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV - 1.místa Kalášková Jolana 5.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká Rampírová Alžběta 11.kategorie 1.místo s postupem uč.dagmar Loutocká SOUBORY A ŽÁKOVSKÉ ORCHESTRY - 1.místa Žákovský orchestr ARCHI IUVENTI 1.a kategorie 1.místo s postupem ved.m. a J.Davidovy ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - SOUTĚŽÍCÍ Noskievič Tomáš za vynikající provedení houslového sóla ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Davidová Marie za vynikající dirigentskou a uměleckou prádi Ústřední kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na dechové nástroje Sólový a komorní zpěv 2 2 Soubory a žákovské orchestry C E L K E M HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE - 1.místa SAXOFON Měchová Natálie 1.kategorie 1.místo uč.bc.jiří Čaňo SOUBORY A ŽÁKOVSKÉ ORCHESTRY ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - SOUTĚŽÍCÍ Noskievič Tomáš za vynikající provedení orchestrálního sóla ve skladbě R.Kerra Irish Legend 22

23 TANEČNÍ OBOR Okresní kolo Počet žáků Počet souborů Postup Diplom za účast Krajské kolo Počet žáků Počet souborů Postup Diplom za účast ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - SOUTĚŽÍCÍ Cigánková Tereza za procítěné taneční povedení skladby F.Chopina: Variace z baletu Les Sylphides 23

24 Celostátní a mezinárodní soutěže hudebního oboru Soutěžící Umístění Učitel BAROKNÍ TRIO Kunová Aneta Kunová Natálie Šarmanová Martina 1.místo Jana Davidová MgA.Kateřina Barteková Soutěžní přehlídka KLAVÍRNÍ KVARTETO Noskievič Tomáš Klarová Eliška Mariaš Ladislav Nováček Tomáš 1.místo titul Laureát soutěže Absolutní vítěz Marie Davidová K.Ditters a hudební klasicismus ZUŠ K.Ditterse, Vidnava TRIO 2 KLARINETY A KLAVÍR Dvořáková Helena Polk Jan Gajdušek Pavel 2.místo Štěpánka Vzorková Mgr. Eva Měchová KLARINETOVÝ KVARTET Dvořáková Helena Polok Jan Röbelová Johana Herrmanová Petra 1.místo nejlepší provedení Dittersovy skladby Štěpánka Vzorková Mezinárodní violoncellová soutěž Wettbewerb Violoncello Liezen, Rakousko Soutěžní přehlídka KONFRONTACE ZUŠ B.Smetany, Karviná Mariaš Ladislav účastnický list Mgr. Miroslav Doležil Mertová Klára Beranová Klaudie Kubošek Jan bronzové pásmo čestné uznání stříbrné pásmo Lucie Martiníková BcA.Lucie Pyšová Martin Frynta Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů ZUŠ Polička Krupa Jan Kunová Natálie Navrátilová Klára Kunová Aneta Noskievič Tomáš Klarová Eliška KOMORNÍ DUO Noskievič Tomáš Klarová Eliška stříbrné pásmo zlaté pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo zlaté pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo Jana Davidová Marie Davidová Noskievič Tomáš zvláštní ocenění za interpretaci skladby B.Martinů 24

25 Mezinárodní soutěž Talenty pre Európu Dolný Kubín, Slovensko Koncertní přehlídka bicích nástrojů základních uměleckých škol Divadlo A.Dvořáka, Příbram Mariaš Ladislav 5.místo Mgr. Miroslav Doležil Vidlička Václav Marková Lucie Kunčická Šárka účast Petr Podraza ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ Měchová Natálie Cena starosty ÚMOb Poruba uč. Bc.Jiří Čaňo Noskievič Tomáš Cena starosty ÚMOb Poruba uč. Jana Davidová , Sál CVČ, Ostrava - Poruba Soutěže a přehlídky tanečního oboru Soutěžící Umístění Učitel Taneční soutěž v parketových kompozicích a orientálním tanci PAFORTA Středisko volného času, Pazdírková Tereza Uhrová Lucie 2.místo Dana Muntágová Ostrava - Zábřeh Soutěže a přehlídky výtvarného oboru Soutěžící Umístění Učitel Výtvarná soutěž pro žáky a studenty ZŠ a SŠ Nákladní doprava na povrchu a pod povrchem Gajová Kristýna Mičulková Zuzana 1.místo 1.místo Mgr. Taťána Kupčáková DK Poklad, Ostrava - Poruba Výtvarná soutěž Kniha a já aneb děti malují pro konto bariéry DDM Znojmo Práce žáků VO účast Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková

26 Přehlídka prací VO ZUŠ XII.Jarní salón 2012 ZUŠ Moravská Ostrava Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Ostrava 2012 Slezskoostravský hrad Práce žáků VO účast Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková Práce žáků VO účast Mgr. Taťána Kupčáková IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. X. HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2011 V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: ROK 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové , 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady , 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel celkem , 00 limit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 54,

27 graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2011: V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ (rozvojový program) ve výši: Rok 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy , 00 zákonné odvody , 00 závazný ukazatel - celkem , 00 graf k posílení plat. úrovně pedag. prac. s VŠ za rok 2011: 27

28 graf čerpání dotace př. nákladů na vzdělávání v r. 2011: graf k porovnání záv. ukazatele v roce 2011 až 2009: V roce 2011 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 1. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J.Valčíka 4413, která probíhala v době od února 2011 (zadání zakázky a vypracování projektové dokumentace) do srpna Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem , 28

29 60 Kč. V roce 2012 bude pokračovat 2. etapa a bude se jednat o výměnu oken na pobočné budově Makovského a pavilonu B na hlavní budově. Porovnání příjmů - výnosů V roce 2011 celkové příjmy výnosy z vlastní činnosti byly vyšší než v roce 2010 a minulých létech a to zejména z důvodů vyšších výnosů ze školného. Od roku 2010 jsou navíc příjmy sledovány zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za doplňkovou činnost. graf - porovnání výnosů z vlastní činnosti za r, : V roce 2011 vykazujeme zlepšený hospodářský výsledek jako zisk a to ve výši celkem , 45 Kč po zdanění. Tato částka (se souhlasem zřizovatele) bude převedena do rezervního fondu ve výši , 45 Kč a do fondu odměn ve výši , 00 Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti vykazujeme jako zisk ve výši ,45 Kč, který byl dosažen úsporou provozních nákladů za energie, kdy se nám podařily udržet náklady téměř ve stejné výši jako v roce 2010, přestože se ceny energií neustále zvyšují. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti vykazujeme jako zisk ve výši , 00 Kč, jenž byl dosažen z krátkodobých pronájmů (jednalo se o pronájmy bytu školníka, bufetu, stání dvou garáží a pronájmů učeben a sálů). 29

30 Jak je vidět z minulých let, hospodářský výsledek je stále vykazován jako zisk a je ovlivňován tím, jak se šetří v provozních nákladech. A to především ve spotřebním materiálu, učebních pomůckách a také v energiích. graf - hospodářský výsledek celkem za rok 2011: Škola tvoří investiční fond, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Investiční fond v roce 2011 je tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku. V roce 2011 odpisy představovaly částku celkem , 30 Kč, z toho odpisy z hlavní činnosti představují částku , 30 Kč a z doplňkové činnosti částku 8 762, 00 Kč. Byl pořízen systém videotelefonů s el. vrátníkem v celkové výši , 00 Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu kraje ve výši ,00 Kč jsme neodvedli, byl použit ke spolufinancování akce Výměna oken v objektu ZUŠ. Stav investičního fondu k 31. prosinci 2011 je vykazován ve výši , 41 Kč a v této výši je také plně finančně kryt. Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2011 byl tvořen přídělem z hospodářského výsledku roku 2010 ve výši , 65 Kč. Rezervní fond z HV v roce 2011 nebyl čerpán, stav k 31. prosinci 2011 je vykazován ve výši , 46 Kč a v této výši je i plně finančně kryt. 30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více