Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading"

Transkript

1 Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading

2 Verze dokumentu Datum Autor Popis změn Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa Petr Petrouš Úvodní draft, osnova Q&X Trading Strana 1

3 A. Executive summary Q&X Trading Strana 2

4 B. Obsah A. EXECUTIVE SUMMARY... 2 B. OBSAH... 3 C. SLOVNÍK... 4 D. PŘÍLOHY HARMONOGRAM PROJEKTU... 5 E. ZADÁNÍ ÚVODNI STUDIE VSTUPNÍ ZADÁNÍ ZÁMĚR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY (BUSINESS PROBLEMATIKA) KLÍČOVÉ ICT POŽADAVKY CHANGE REQUESTS (POŽADAVKY NA ZMĚNU) TECHNOLOGICKÁ A JINÁ OMEZENÍ... 7 F. RIZIKA RIZIKA ZADAVATELE PROJEKTOVÁ RIZIKA... 9 G. SITUAČNÍ ANALÝZA SWOT ANALÝZA Q&X FURPS+ ANALÝZA TOOLSYS PODPORA MANAGEMENTU Q&X H. VIZE ŘEŠENÍ STRATEGIE NAPLNĚNÍ VIZE ŘEŠENÍ KLÍČOVÉ BENEFITY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ PRO BUSINESS KLÍČOVÉ BENEFITY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ PRO IT I. ROADMAPA PROJEKTU PROJEKTOVÝ TÝM SOUČINNOSTI ETAPA 1 TSFWK A TOOLSYS ETAPA 2 TSWFK 1.5, TOOLSYS VIZE DALŠÍHO ROZVOJE ETAPA J. ZÁVĚR Q&X Trading Strana 3

5 C. Slovník Zkratka CF CR ČR Člh DCF Framework FURPS+ HW ICT Mitigace MS Q&X ROI RP## RRF SLA SW SWOT analýza TS TSFWK UAT Workflow FailOver cluster Popis změn Cash Flow, peněžní tok Change Request Česká republika človekohodiny Discounted Cash Flow, diskontovaný peněžní tok Obecné softwarové prostředí pro jednoduchý vývoj aplikací Popis požadavků na systém z hlediska funkčností (Functionalities), použitelnosti (Usability), spolehlivosti (Reliability), výkonnosti (Performance), podporovatelnosti (Supportablity) a ďalších nefunkčních požadavků (+) Hardware Informační a komunikační technologie Zmírnění, minimalizace Microsoft Q&X Trading, s.r.o. Return On Investment, návratnost investice Projektové riziko (číslo) Resources Reservation Framework, framework pro systémy na rezervaci zdrojů Service Level Agreement Software Analýza silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek spolu s příležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats) Technica Solutions Technica Solutions Framework pro podniková řešení Uživatelské akceptační testy Pracovní postup, postup pro zpracování položek v příslušné agendě (napr. žádost o rezervaci) Shluk více serverů, které jsou schopny převzít úlohy kteréhokoliv z nich v případě výpadku Q&X Trading Strana 4

6 D. Přílohy 1. Harmonogram projektu Q&X Trading Strana 5

7 E. Zadání úvodni studie 1. Vstupní zadání Vyřešit problémy s evidencí zápůjček, podporou zákazníků a vytvořit komunikační kanál společnosti Q&X. Zvrátit pokles tržeb a odchod zákazníků ke konkurenci. 2. Záměr Společnosti Q&X se ročně poztrácí nářadí za zhruba 3 mil. Kč. Obrat společnosti Q&X tvoří stálí zákazníci pouze z 30%. Cílem společnosti Q&X je omezení ztrát nářadí, zvýšení podílu stálých zákazníků a vytvoření komunikačního kanálu mezi pobočkami. Vhodným řešením se jeví elektronický informační systém. Základní požadavky na systém: jednoduchá a rychlá dostupnost informací o skladových zásobách a rezervacích, zlepšení komunikace mezi pobočkami a centrálou, jednoznačná evidence všech kusů nářadí. 3. Aktuální problémy (Business problematika) Nepořádek v rezervacích (na jeden kus nářadí může existovat více rezervací na jediný den) Pokud zákazník vrátí zboží pozdě, nikdo si toho nevšimne včas a zboží může chybět jinde (na jinou rezervaci) Ročně se ztratí nářadí za řádově 3 mil. Kč a jedná se o ztráty v rámci pobočky, nikoliv o nevracení zboží od zákazníků. Chybí zodpovědnost konkrétních lidí za konkrétní zboží. Chybí komunikační kanál mezi pobočkami. Chybí přehled o úspěšnosti PR akcí (prodejnost po dnech/týdnech/regionech) Chybí věrnostní systém pro udržení stálých zákazníků. Zákazník nemá možnost komunikovat s firmou Q&X jinak než osobně/telefonicky. 4. Klíčové ICT požadavky Provoz a správa celého systému musí být zajištěna externím dodavatelem (ideálně dodavatelem informačního systému), protože Q&X nemá vlastní IT kapacity. Q&X na pracovních stanicích (PC) využívá operačního systému MS Windows XP Q&X Trading Strana 6

8 5. Change requests (Požadavky na změnu) CR1: Řešení nebude postaveno plně na zelené louce, ale je požadováno, aby bylo postaveno na existujícím frameworku akceptováno Technologická a jiná omezení Očekávaný počet užívatelů Q&X má v současné době přibližně 110 zaměstnanců v 14 pobočkách. Q&X využívá centrálního skladu pro dokupování nového zboží, odkud je zboží dodáváno do skladů na pobočkách. 1 Zadavatel si je vědom, že tímto omezuje možné dodavatele jen na firmy, které mají za sebou více projektů a delší existenci. Chce tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu a snížit cenu. Aby bylo možné posuzovat kvalitu a cenu frameworku, je v dalším textu uváděn jako srovnávací Framework autora studie, společnost TS. Q&X Trading Strana 7

9 F. Rizika 1. Rizika zadavatele RZ01 ztráty nářadí Stav Nastalo Vlastník Q&X Pravděpodobnost výskytu 100% Dopad Ztráty nářadí. Plán pro mitigaci rizika Inventura. Krizový plán Zavedení informačního systému. RZ02 nedostupnost informačního systému po nasazení Stav Potenciální Vlastník Q&X Pravděpodobnost výskytu 5% Dopad Nefunkčnost IS na jedné pobočce. Plán pro mitigaci rizika Řešení s vysokou dostupností. Kvalitní internetové spojení na pobočkách. Alespoň dva počítače na každé pobočce. Krizový plán Uplatnění sankcí vyplývajících z SLA. RZ03 Nasazení systému po plánovaném termínu Stav Potenciální Vlastník Q&X Pravděpodobnost výskytu 20% Dopad Opoždění očekávaných zlepšení obratů a poměru stálých zákazníků. Ztráty nářadí budou trvat déle. Plán pro mitigaci rizika Smluvní opatření v realizační smlouvě. Vytvoření kvalitní úvodní studie. Vyžadování pravidelných reportů o stavu projektu. Krizový plán Uplatnění sankcí vůči dodavateli systému. Q&X Trading Strana 8

10 2. Projektová rizika RP01 nasazení informačního systému po plánovaném termínu Stav Potenciální Vlastník Dodavatel Pravděpodobnost výskytu 20% Dopad Poškození dobrého jména dodavatele. Penále z prodlení. Plán pro mitigaci rizika Pravidelné kontroly stavu projektu. Schůzky se zadavatelem. Zasílání Status Assessments. Krizový plán Zvýšení úsilí projektového týmu. Ustavení krizového managementu. RP02 - Nedostatečná kapacita a kvalita projektového týmu Stav Potenciální Vlastník Dodavatel Pravděpodobnost výskytu 5% Dopad Zpoždění termínů. Nízká kvalita odvedené práce. Plán pro mitigaci rizika Sestavení kvalitního týmu. Pravidelné kontroly odváděné práce a dodržování termínů. Krizový plán Zavedení dočasných přesčasů. Zvýšený dohled projektového managementu. RP03 Nedostatečná součinnost zákazníka Stav Potenciální Vlastník Dodavatel Pravděpodobnost výskytu 30% Dopad Zpoždění termínů. Nízká kvalita odvedené práce. Plán pro mitigaci rizika Průběžné reportování stavu. Pravidelné schůzky se zákazníkem. Krizový plán Posun termínu. Ustavení krizového managementu. Q&X Trading Strana 9

11 RP04 Nedostatečný výkon hardware infrastruktury Stav Potenciální Vlastník Dodavatel Pravděpodobnost výskytu 10% Dopad Pomalá odezva systému. Výpadky z důvodu přetížení. Plán pro mitigaci rizika Testování. Analýza náročnosti plánovaného řešení. Krizový plán Dokoupení výkonnějšího hardware. Rozložení zátěže v rámci FailOver clusteru. Q&X Trading Strana 10

12 G. Situační analýza 1. SWOT analýza Q&X Strenghts (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky) Opportunities (příležitosti) Threats (hrozby) Pobočka ve všech krajských městech Mnoholeté zkušenosti Široká klientela Půjčovna i obchod 30% obratu tvoří stálí zákazníci Ztráty na materiálu Špatná vnitřní komunikace Nepropojenost poboček a skladů Nevyužívání moderních způsobů komunikace se zákazníky Problémy s evidencí a rezervací Lepší plánování a využití skladů. Koordinované využití slev u výrobců nářadí. Vydávací sklady. Snížení ztrát na materiálu. Demotivace zaměstnanců a jejich přechod ke konkurenci. Změna zavedených postupů, počáteční problémy při nasazení. 2. FURPS+ analýza TOOLSYS a) Funkčnosti Jednoduchá jednoznačná identifikace konkrétního kusu zboží. Detailní sledování pohybu zboží až k zákazníkovi. Zaznamenávání průběhu reklamací a oprav konkrétního zboží. Možnost pokročilé práce se zákazníkem. Systém benefitů pro stálé zákazníky. Systém rolí a oprávnění management, prodejce, skladník a technik. Elektronická rezervace a evidence nářadí. Jednoduchá evidence a správa zboží na skladě. Rezervace a zjištění dostupnosti zboží na konkrétní pobočce přes Internet. Jednotného informační zdroj o produktech a o zkušenostech s nimi pro interní potřeby. Kalendář, sdílený. Úkoly, umožnění delegování úkolů. Centralizovaná správa dokumentů. Podpora pro strategické plánování firmy (hromadný nákup zboží ve slevě). Automatické upozornění na konec rezervace zboží prostřednictvím u či SMS. Přehled rezervovaného zboží jak z půjčovny, tak na prodejně. Sledování efektivity zaměstnanců. Q&X Trading Strana 11

13 Prodej zboží a vystavování faktur. Komunikace mezi pobočkami. Informace o aktuálních skladových zásobách všech poboček. b) Použitelnost Možnost propojení s mobilními zařízeními. Jednotnost systému v rámci poboček. c) Spolehlivost 99,99%, 24/7 Maximální doba výpadku 1h na h. Žádné kritické chyby, které by znemožňovaly použití systému. d) Výkon Stovky uživatelů současně. Doba odezvy maximálně do 10s, průměrně do 5s při plném zatížení systému (stovky uživatelů). e) Podporovatelnost Kompletní zdokumentování systému ve vlastnictví zákazníka (administrátorská a programátorská dokumentace). Garance řešení chyb dodavatelem. Prostředí poběží na našich serverech. Jednoduše rozšiřitelný systém založený na produktech etablovaných firem. f) Další nefunkční požadavky Fail over cluster Enterprise pole Založeno na platformě Microsoft.NET, MS Sharepoint, MS Exchange Server 3. Podpora managementu Q&X Ze stávající situace je jasné, že základním problémem managementu je neexistence a potažmo nedosažitelnost relevantních informací pro nakládání se zdroji společnosti a poboček pro manažerská rozhodnutí a strategické plánování. Mezi zásadní informace, které musí TOOLSYS poskytnout patří: Aktuální zásoby skladů jednotlivých poboček. Souhrnnou statistiku obratu jednotlivých poboček. Jednoznačnou informaci o průchodu konkrétního zboží společností a jednotlivé zodpovědné osoby. Kvalitativní a kvantitativní indikátory pro hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Porovnání indikátorů pro hodnocení pracovníků v rámci pobočky a firmy. Počet, frekvence a objem objednávek z různých skladů. Q&X Trading Strana 12

14 H. Vize řešení Na základě analýzy současného systému objednávek/rezervací/zápůjček a skladové evidence firmy Q&X navrhujeme vytvořit elektronický informační systém. V systému budou centrálně uložené informace o každém kusu nářadí v majetku firmy Q&X, jeho aktuálním stavu, umístění a budoucích rezervacích. Systém bude disponovat jednoduchým komunikačním rozhraním mezi jednotlivými pobočkami a centrálou firmy Q&X, které bude primárně sloužit ke koordinaci strategie firmy. Zákazníci nově dostanou přístup k rezervacím a přehledům svých objednávek přes webové rozhraní. Každý zákazník bude v systému evidován včetně objemů jeho nákupů a bude k tomu navržen věrnostní systém. Zároveň bude systém vyhodnocovat i úspěšnost a výkonnost obchodníků a skladníků za účelem jejich motivace. 1. Strategie naplnění vize řešení Na základě vytvořené vize bude navrhované řešení TOOLSYS založené na principech třívrstvé architektury s ohledem na principy SOA. Parciálním cílem projektu je v maximální možné míře využít technologickou základnu, kterou poskytují produkty společnosti Microsoft. Zároveň je nevyhnutné implementované struktury komponovat do elementárně rozšiřitelného a flexibilního (univerzálního) celku, s ohledem na další rozvoj a využití systému. Na základě dohody mezi Q&X a TS byla stanovena priorita, fokus a rozsah oblastí, které budou řešeny a konsolidovány v horizontu nejbližších dvanácti měsíců: Vytvoření jednotného univerzálního frameworku pro systémy na rezervaci zdrojů (RRF), který bude vytvořen na základech existujícího TSFWK vyvinutého společností TS nad MS.NET. Využití již existujícího řešení přináší velkou úsporu času, protože nebude nutné navrhnout a implementovat celý framework na zelené louce. Vytvoření TOOLSYS nad tímto frameworkem. Nástroje pro vytváření reportů a monitoring využívání zdrojů. Nástroje pro strategické plánování a hodnocení zaměstnanců. Základní architekturu celého řešení zobrazuje obrázek následující na další straně. Q&X Trading Strana 13

15 2. Klíčové benefity navrhovaného řešení pro business Využité principy SOA umožňují jednoduché propojení různých služeb (aplikací), využívajících rozličné platformy a technologie. Nad SOA může být jednoduše vytvořeno workflow (pracovní postup) na úrovni komponent (jednotlivých funkcí) využívaných v jednotlivých službách. Každý proces je pak od začátku až do konce jednoduše sledovatelný až na úroveň základních operací. Nevyhnutným předpokladem implementace řešení je tedy identifikace business (funkčních) modulů a aplikací, poskytujících svoje služby okolním aplikacím jako je např. MS Sharepoint. Jednotlivé business moduly jsou transparentně definovány a musí operovat nad konkrétní částí firemních procesů. V současné době jsou identifikovány tyto funkční moduly: Správa poboček. Správa skladů. Pokladní systém. Rezervační systém. Klientský systém. Komunikace mezi pobočkami. Evidence zboží. Q&X Trading Strana 14

16 Reporting. Funkčnosti takto navržených business modulů jsou použitelné obecně napříč procesy Q&X, co představuje jeden z nejdůležitějších benefitů použití SOA. Neméně významná je i možnost znovupoužití a elementární rozšiřitelnost při definici nových business modulů. Řešení založené na těchto technologických principech přinese Q&X celou řadu klíčových benefitů: Detailní sledování pohybu zboží od dodavatele až k zákazníkovi. Jednoduché uživatelské rozhraní pro zadávání rezervací, objednávek a správu zboží a skladů. Online přehled o stavu dostupného zboží na konkrétní pobočce. Optimalizace procesů rezervací, transportu zboží a půjčování. Jednoduché napojení na účetní software. Rozšiřitelnost řešení pro další růst firmy. Pokročilou práci se zákazníkem. Centralizovanou znalostní bázi a sklad dokumentů. Univerzální komunikační kanál napříč pobočkami. Zdokumentované řešení nezávislé na dodavateli. Eliminace potenciálních problémů. Garance reakčních časů pro opravy chyb na základě servisní smlouvy. Možnost outsourcování provozu a rozvoje celého řešení. 3. Klíčové benefity navrhovaného řešení pro IT Celé řešení je navrhováno tak, aby se o něj společnost Q&X nemusela starat a tedy aby její IT oddělení nerostlo. Používání softwarových produktů jedné firmy (MS) zajistí konzistentní spravovatelnost systému. Dále je výběr takto velké a renomované firmy jistou zárukou dlouhodobé podpory a využitelnosti. Vytvořením konzistentního aplikačního frameworku TSFWK zajistíme unifikovaný způsob vývoje aplikací a zjednodušení podpory celého systému. Hardware infrastruktura bude dostatečně dimenzována pro splnění požadavků Q&X na dostupnost i výkon z hlediska počtu současných uživatelů systému. Celý systém navíc bude snadno rozšiřitelný v případě nedostatku výkonu rozdělením jednotlivých aplikací mezi více serverů. Pro zajištění vysoké dostupnosti (99,99%) bude použit MS FailOver Cluster který v případě výpadku kteréhokoliv serveru automaticky zajistí obnovení provozu všech aplikací na přeživších serverech. Použití tohoto řešení zároveň usnadní škálování systému v případě zvýšení provozu. Očekávání Q&X: Outsourcing infrastruktury i správy a dohledu celého systému. SLA s úrovní dostupnosti 99,99% Q&X Trading Strana 15

17 I. Roadmapa projektu Tato kapitola popisuje v jakých krocích a jakým způsobem bude dosaženo cílového stavu. Dále obsahuje organizační strukturu a vyžadovanou součinnost, harmonogram a milníky. Na závěr jsou uvedeny oblasti následného rozvoje za horizontem roku Předchozí kapitoly definovaly cílový stav projektu, kterého bude dosaženo v horizontu konce roku Vzhledem na požadovaný rozsah řešení a nutnost co nejrychlejšího přínosu používání aplikace RESYZ je vhodné rozdělit projekt do tří realizačních etap (každá etapa je plánována na cca 6 měsíců): Etapa 1: návrh a implementace TSFWK (základní funkčnosti, klíčové reportovací a monitorovací nástroje) a TOOLSYS 1.0. Definice procesů a metodiky pro kontinuální rozvoj TSFWK a aplikací nad TSFWK. Etapa 2: rozšíření TSFWK o další funkčnosti (napojení na MS Sharepoint) a pokročilé analytické nástroje, TOOLSYS 1.5. Etapa 3: TOOLSYS 2.0. Na následujícím obrázku je vidět rámcová roadmapa etap 1 3. Plán jednotlivých etap je upřesněný v následujících kapitolách. 1. Projektový tým Pro implementaci řešení tohoto významu je z pohledu Q&X zejména třeba se účastnit v orgánech dozorčích nad projektem, prostřednictvím business architekta poskytnout jasnou představu o firemních procesech a dohlédnout na termíny i kvalitu probíhajícího vývoje. Řídící komise nejvyšší projektová řídící struktura projektu. Schvaluje a koordinuje klíčové plánované dodávky a milníky. Je nadřízená komisi pro architekturu systému a Projektovému řízení. Členy jsou nominováni z vrcholového managementu Q&X a TS. Jedná se o dozorný orgán nad projektem. Q&X Trading Strana 16

18 Komise pro architekturu systému udržuje a rozvíjí celkovou vizi rozvoje TSFWK a souvisejících aplikací. Zajišťuje, aby všechny rozvojové aktivity byly v souladu s touto vizí. Členy jsou nominováni: o Business architekt (Q&X) o Business analytik (TS) o Hlavní softwarový architekt (TS) Projektový tým Q&X zajišťuje a poskytuje součinnosti za business i IT Q&X. Je odpovědný za kontrolu termínů a výstupů TS (i průběžných). Projektový manažer je odpovědný za kontrolu kvality a případnou eskalaci nedodržování termínů a kvality na řídící komisi. o Projektový manažer o QA manažer o Tester Projektový tým za TS je odpovědný za dodání výstupů ve stanovených termínech, kvalitě, kvantitě a dohodnutém rozpočtu. Projektový manažer je odpovědný za řešení rizik, a jejich případnou eskalaci na Řídící komisi. o Projektový manažer o Business analytik o Software architekt o Vývojář o Tester 2. Součinnosti a) Zdroje Projektový manažer osoba ze středního managementu Q&X. Zajistí zprostředkování a konsolidaci testovacích dat, vyplnění číselníků. Zajistí dostatečnou kapacitu pracovníků Q&X. Business architekt zodpovědný za revize a akceptace výstupů projektu ze strany Q&X. Bude se účastnit plánovaných schůzek a workshopů mezi TS a Q&X. Testeři v rámci předem definovaného plánu otestují výstupy projektu. V rámci Q&X musí dojít k vybrání jak klíčových tak běžných uživatelů kvůli zajištění komplexnosti testů. Členové řídící komise nutno vybrat členy vrcholného managementu, kteří budou moci věnovat projektu dostatečnou pozornost. Budou pravidelně informování o stavu projektu, provádět klíčová rozhodnutí a finální akceptace. b) Infrastruktura Serverovou infrastrukturu a její umístění zajistí TS. Ze strany Q&X je třeba zajistit na všechny pobočky kvalitní internetové připojení. Na pobočkách bude třeba dokoupit nové počítače (stávající se také využijí) Q&X Trading Strana 17

19 3. Etapa 1 TSFWK a TOOLSYS 1.0 a) Rozsah a zaměření etapy V této etapě budou vyřešeny klíčové technické rizika TSFWK, které mají dopad na implementaci aplikací nad TSFWK. Jako proof-of-concept bude implementována první verze aplikace TOOLSYS 1.0: o o TSWK Vyhodnocované uživatelských práv (komunikace s LDAP). Podpora workflow. Definice klíčových procesů. Vizuální komponenty pro TOOLSYS. Nevizuální komponenty pro TOOLSYS. Moduly Správa zdrojů (Evidence a správa nářadí). Základní reporty pro management o prodejích, rezervacích a případných ztrátách nářadí. TOOLSYS Elektronická rezervace a nákup nářadí. Online rozhraní pro zadávání a monitorování stavu objednávek a reklamací. Online rozhraní pro kontrolu stavu skladů. b) Součinnosti V rámci této etapy bude nutné ze strany zákazníka Q&X zajistit intenzivní součinnost následujících typů uživatelů: o o o Vybraní odpovědní pracovníci znalí firemních procesů spojených se skladováním, půjčováním, prodejem, reklamacemi a pohybem zboží. Především pro účely návrhu koordinaci řešení (klíčoví uživatelé). Během tvorby technického projektu. Kapacita cca. 120 člověkohodin. Zástupci managementu pro účely vydefinování a následně otestování požadovaných manažerských výstupů. Během tvorby technického projektu Kapacita cca. 30 člověkohodin. Uživatelé budoucího systému pro testování a zaškolení systému. Během testů systému. Q&X Trading Strana 18

20 Kapacita cca. 120 člověkohodin. o o o Uživatelé budoucího systému pro prvotní konfiguraci a nastavení systému. Během nasazení systému Kapacita cca. 90 člověkohodin Projektový vedoucí (koordinátor) ze strany Q&X. Během celé fáze Kapacita cca. 50 člověkohodin Členové řídícího výboru ze strany Q&X. 1x za měsíc Kapacita cca. 15 člověkohodin Očekávaná celková minimální součinnost ze strany Q&X: 425 člh. c) Harmonogram Q&X Trading Strana 19

21 d) Odhad nákladů na realizaci etapy Odhad nákladů na realizaci je počítán při průměrné sazbě 1 000Kč / člh bez DPH. Realizace se může odchylovat od tohoto odhadu o +/- 20%. Do ceny nejsou zahrnuty poplatky vyplývající ze SLA. Systém / část Člh Cena v Kč bez DPH Funkčnosti TSFWK Vyhodnocované užívatelských práv (komunikace s LDAP) 100 Podpora workflow (v rámci TSFWK) 0 Definice klíčových procesů 100 Vizuálni komponenty pro TOOLSYS 250 Nevizuálni komponenty pro TOOLSYS 250 Správa zdrojů (Evidence a správa nářadí) 100 Reporty pro management o prodejech, rezervacích 170 a případných stratách nářadí TOOLSYS Elektronická rezervace a nákup nářadí 250 Online rozhraní pro zadávaní a monitorování stavu 150 objednávek, reklamací Online rozhraní pro kontrolu stavu skladů 100 Celková cena za Etapu Etapa 2 TSWFK 1.5, TOOLSYS 1.5 a) Rozsah a zaměření etapy V této etapě bude řešena zejména integrace s MS Exchange a MS Sharepoint. Dále budou řešeny podpůrné a nice-to-have funkčnosti a změnové požadavky na TSFWK a TOOLSYS. V současné době lze identifikovat jenom požadavky na funkčnosti TOOLSYS, které nebylo možné zařadit do Etapy 1. Ostatní požadavky budou identifikovány v průběhu první fáze Etapy 2. o TSFWK Integrace s MS Sharepoint, MS Exchange Server Vytvoření webového rozhraní pro objednávky a rezervace Automatické notifikace o dostupnosti nářadí (rezervace, reklamace, nákupy) Doplnění pokročilých analytických nástrojů Q&X Trading Strana 20

22 b) Součinnosti V rámci této etapy bude nutné ze strany zákazníka Q&X zajistit intenzivní součinnost následujících typů uživatelů: o Pracovníci odpovědní za technickou infrastrukturu pro účely integrace s existujícími firemními nástroji (produkty Microsoft, ). Během celého projektu Kapacita cca. 50 člověkohodin o Pracovníci odpovědní za rezervace a půjčovaní nářadí se znalostí firemních procesů spojených s jejich rezervací. Především pro účely návrhu koordinaci řešení (klíčoví uživatelé). Během tvorby technického projektu Kapacita cca. 60 člověkohodin o Uživatelé budoucího systému pro testování a zaškolení systému. Během testů systému Kapacita cca. 120 člověkohodin o Uživatelé budoucího systému pro konfiguraci a nastavení nových funkčností systému. Během nasazení systému Kapacita cca. 70 člověkohodin o Projektový vedoucí (koordinátor) ze strany Q&X Během celé fáze Kapacita cca. 40 člověkohodin o Členové řídícího výboru ze strany Q&X 1x za měsíc Kapacita cca. 15 člověkohodin Očekávaná celková minimální součinnost ze strany Q&X: 355 člh Q&X Trading Strana 21

23 c) Harmonogram d) Odhad nákladů na realizaci etapy Odhad nákladů na realizaci je počítán při průměrné sazbě 1 000Kč / člh bez DPH. Realizace se může odchylovat od tohoto odhadu o +/- 20%. Do ceny nejsou zahrnuty poplatky vyplývající ze SLA. Systém / část Člh Cena v Kč bez DPH TSFWK Integrace s MS Sharepoint 300 Vytvoření rozhraní pro objednávky a rezervace 400 Automatické notifikace o dostupnosti nářadí (rezervace, reklamace, 400 nákupy) Doplnění analytických nástrojů 330 TOOLSYS Celková cena za Etapu Q&X Trading Strana 22

24 5. Vize dalšího rozvoje Etapa 3 V současné době je předčasné diskutovat obsah a zaměření třetí etapy projektu. Je velmi pravděpodobné, že v této etapě budou řešeny zejména podpůrné a rozšiřující funkčnosti, spolu se změnovými požadavky na TSFWK a TOOLSYS. Ty budou vycházet z provozu systému a jeho využívání uživateli. Zároveň budou identifikovány aplikace z existujícího aplikačního portfolia Q&X, které jsou vhodnými kandidáty na převedení svých funkčností nad TSFWK a podporu firemních procesů Q&X, které zatím nejsou podporovány žádným systémem ani aplikací. Předpokládá se, že třetí etapa bude zahájena po pilotu druhé etapy (trvání cca. 1 2 měsíce) a ukončena před do poloviny roku Další rozvoj systému po roce 2012 bude řešen v rámci samostatné servisní smlouvy s dodavatelem. Parametry smlouvy budou nastaveny před jejím podepsáním. Pro aktuální stav, známý na konci případové studie, je navrhována podpora v rozsahu minimálně 4 člh/týden. Q&X Trading Strana 23

25 J. Závěr Tento dokument úvodní studie vznikl na základě potřeby vyřešit problémy s evidencí nářadí a zápůjček firmy Q&X. Během společných jednání bylo odhaleno mnoho požadavků a dalších problémů, často i s konkrétní představou zákazníka o optimálním řešení. Dokument obsahuje analýzu aktuální situace ve společnosti Q&X a návrh řešení hlavních problémů během roku Při tvorbě dokumentu byly voleny především varianty řešení, které nekladou nové nároky na IT oddělení Q&X a zajišťují vysokou dostupnost systému. Práce měla mimo jiné ukázat i na schopnosti a možnosti společnosti Technica Solutions v oboru informačních systémů. Věříme, že tento dokument bude začátkem dlouhodobé spolupráce mezi společnostmi Q&X a Technica Solutions. Q&X Trading Strana 24

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.9c 7.12. Tomáš Klinský Harmonogram, hodnocení předmětu 0.9b 7.12. Petr Petrouš Uhlazení formátování 0.9 3.12. Petr

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

1. Aplikační architektura

1. Aplikační architektura 1. Aplikační architektura Kapitola popisuje s použitím typové architektury požadavky na architekturu aplikace. Cílem standardizace v této oblasti je optimalizace využití zdrojů, snížení nákladů na provoz

Více

Control Section s.r.o.

Control Section s.r.o. Control Section s.r.o. Semestrální práce do předmětu A0M33PIS Pavel Krayzel David Krkoška Michal Rezler Tomáš Tunys Obsah 1 Úvod...2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Výchozí situační analýza - popis firmy...3

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Nasazení CA Role & Compliance Manager

Nasazení CA Role & Compliance Manager Nasazení CA Role & Compliance Manager Michal Opatřil Junior Solution Architect Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s.

Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. Obsah prezentace Skupina ČEZ - procesy Správy dat o síti ve společnosti ČEZ Distribuce Zadání zákazníka - základní požadavku

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK 15 let na straně Dodavatele (AutoCont CZ) Implementace SD v holdingu Synot ( krabicové řešení pro standardní podporu ICT) Implementace SD pro 70x Tesco stores v Polsku (podpora

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

Redakční systém pro skautské weby Poptávka

Redakční systém pro skautské weby Poptávka Redakční systém pro skautské weby Poptávka Obsah Obsah... 1 1. Základní Informace... 2 1.1. Název projektu... 2 1.2. Poptávající subjekt... 2 1.3. Odpovědné osoby... 2 1.4. Další informace... 2 2. Shrnutí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

USI - 102 - Projekt klíčenka"

USI - 102 - Projekt klíčenka USI - 102 - Projekt klíčenka" Předmět A7B36USI paralelka 102 Pondělí 14:30 cvičící Martin Komárek ČVUT FEL Tomáš Záruba, Gulnara Abilova, Martin Karban, Levan Bachukuri Termín odevzdání: 6.října 2013 Link

Více

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Technická specifikace C Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent včetně akceptačních podmínek. a Elektronické workflow č. parametr / požadavek

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Přehled Země: Česká republika Odvětví: Automobilový průmysl Profil zákazníka: ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicí výroby automobilů působící na více než

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Optimalizace pořizování licencí pro školy v kraji Vysočina dostupnost a kvalitu vzdělávání a její vliv na Microsoft

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Příloha č. 0963-12-P11

Příloha č. 0963-12-P11 Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky, části 1 (Krajská digitální spisovna a Krajský digitální repozitář) je zajistit

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

Workshop Exact Software CEE

Workshop Exact Software CEE Workshop Exact Software CEE (Exact Synergy Enterprise) Praha 11.12.2012 Martin Burian 2012 Exact Agenda Verze Synergy Enterprise Změny v systémových požadavcích Configurator + Validace a alokace (připojení)

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

Nový uživatelský zážitek. Aleš Kučera ISSS 2015

Nový uživatelský zážitek. Aleš Kučera ISSS 2015 Nový uživatelský zážitek Aleš Kučera ISSS 2015 NEWPS.CZ s.r.o. Vize Mise Strategie Taktika NEWPS.CZ -> Nový uživatelský zážitek 2 Všichni jsme věděli, že telefon musí mít kolečko. Přišel telefon s tlačítky.

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávku systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW) Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Obsah. Poděkování... 7

Obsah. Poděkování... 7 Obsah Poděkování.............................................................................. 7 Kapitola 1 Navigace v soustavě Projektového řízení.......................... 9 Dvojí rozměr projektového

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

Únor 2010. Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha IČ: 66002222 DIČ: CZ66002222

Únor 2010. Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha IČ: 66002222 DIČ: CZ66002222 Identifikace dokumentu Název projektu Akronym (zkratka projektu) Žadatel Kontaktní osoba projektu Variantní studie proveditelnosti, včetně varianty nulové, CBA a vymezení optimálního řešení. Studie byla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka školení a SW modulu pro e-learning dodávka Datum

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio 1 Kdo jsme Servodata ICT Solutions European Distribution Company Servodata působí na IT trhu v oblasti EMEA již od roku 1991, centrála

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Více dynamiky vašim procesům

Více dynamiky vašim procesům for AX Firemní řešení ELO pro Microsoft Axapta pro Microsoft Dynamics AX (Axapta) (BLP) umožňuje výkonné propojení firemních řešení Microsoft Dynamics s platformou ELO Enterprise Content Management (ECM).

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČO:

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti. 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT. 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti. 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT. 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti Operační program Operační program Praha - Konkurenceschopnost Prioritní osa Oblast podpory 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.2 Rozvoj a dostupnost

Více

Strategie systému údržby ve strojírenském podniku

Strategie systému údržby ve strojírenském podniku Strategie systému údržby ve strojírenském podniku Ing. Miroslav Žilka Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Abstrakt Příspěvek seznamuje s hlavními závěry a přínosy disertační práce Strategie systému

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Obsah: Kontakt: Základní informace LAURYN v.o.s. Vlastnosti IS R-PLAN Přeloučská 255 Další rozvoj IS R-PLAN CZ - 530 06 Pardubice 6 Modul Rozpis

Více

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny Upravená Příloha č. 4 Rozpis nabídkové ceny 1. Povinný obsah nabídky Vzhledem k jednotnému způsobu porovnání nabízeného cenového návrhu vyplní každý uchazeč níže uvedené tabulky. Výpočty, popřípadě jiné

Více

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu

Více

Budování informačních systémů pro komunitní plánování

Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem 1 Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracoval: MUDr.Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako

Více

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB jmo J?.Vv\K0; tl-ssky (CR AJ - KRAJSKY ÚŘAD ') ív-ii.cíivy (DODATKU) KUI1SP00QHXV2 O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Serverová řešení Microsoft Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Přehled Země: Česká republika Odvětví: Odstraňování komunálního a nebezpečného odpadu, živnostenské

Více

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Microsoft Office Project Server 2003 V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Přehled Země: Česká republika Odvětví: Telekomunikace Profil zákazníka Eurotel Praha, spol.

Více