VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2013/2014 Název školy: Základní umělecká škola s.r.o. 1) Sídlo školy: Dvořákův okruh 21, Krnov Detašovaná pracoviště školy : 1) Brantice 252 2) Bruntál, Cihelní 6 3) Bruntál, Okružní 38 4) Bruntál, Pionýrská 9 5) Bruntál, U rybníka 3 6) Krnov, Smetanův okruh 4 7) Krnov, Dvořákův okruh 2 8) Krnov, Janáčkova náměstí 17 9) Krnov, Jiráskova 43 10) Krnov, Karla Čapka 12a 11) Krnov, Maxima Gorkého 22 12) Krnov, náměstí Míru 12 13) Krnov, náměstí Míru 13 14) Krnov, Svatováclavská 13 15) Krnov, Žižkova 3 16) Lichnov 46 17) Opava, Šrámkova 4 18) Úvalno 19 19) Zátor LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Část I. Základní charakteristika školy Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor právnické osoby: IČO: IZO: Zřizovatel školy: PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov Jednatelé společnosti: 1) PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov 2) Mgr. Petra Malovaná, Palackého 377, Velim Ředitel školy: PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov Datum zařazení do sítě škol: 1.září 1993 ( pod původním názvem Soukromá základní umělecká škola Krnov ) Obory Základní umělecké školy s.r.o.: 1) výtvarný obor ( kolektivní výuka ) 2) taneční obor ( kolektivní výuka ) 3) literárně-dramatický obor ( kolektivní výuka ) 4) hudební obor ( kolektivní výuka, individuální a skupinová výuka ) Školní rok 2013/2014 Počet tříd v kolektivní výuce. Počet žáků na jednu třídu v kolektivní výuce. Celkový počet žáků v kolektivní výuce. Počet žáků v individ. a skupinové výuce Žáků na učitele v kolektivní výuce. Počet žáků v individuální výuce. Kolektivní výuka 66 12, ,82 Individuální a skupinová výuka Celkový počet žáků. 2 X Kapacita školy: 860 žáků ( Rozhodnutí MŠMT ČR z )

2 2 Plánované kapacity studijních oborů pro příští školní rok: 1) výtvarný obor: 280 žáků 2) taneční obor: 270 žáků 3) literárně-dramatický obor: 250 žáků 4) hudební obor: 60 žáků Školní vzdělávací program Základní umělecké školy s.r.o. Žáky přijaté od 1. září školního roku 2012/2013 Základní umělecká škola s.r.o. vzdělává podle svého Školního vzdělávacího programu ZUŠ s.r.o. Učební plány se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Pro žáky, kteří byli přijati před zahájení ŠVP zůstávají v platnosti tyto učební plány MŠMT: 1) Úprava učebních plánů pro ZUŠ - pro I. a II. stupeň ZUŠ, 1995, č.j / ) Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol, schváleno MŠMT , č.j / s platností od ) Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia, schváleno MŠMT dne , č.j / ) Upravené učební plány pro taneční obor pro přípravné studium a I. stupeň základního studia pod č.j.17620/ a vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod č.j / ) Úprava učebních plánů výt. oboru základních uměleckých škol, schváleno MŠMT , č.j / s platností od ) Vzdělávací program pro literárně dramatický obor pro přípravné studium, I. stupeň základního studia a rozšířené studium I. stupně pod č.j / a) Klasifikace prospěchu a chování žáků : Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Žáci jsou hodnoceni slovně na vysvědčení o pololetí a na konci školního roku. Slovní hodnocení je kombinováno s hodnocením podle klasifikační stupnice. Chování našich žáků není potřeba klasifikovat, neboť naše škola je výběrová a prakticky zde nelze hovořit o kázeňských problémech. b) Údaje o přijímacím řízení na Základní uměleckou školu s.r.o. : do Základní umělecké školy s.r.o. bylo v zápisech nově přijato : = do přípravného ročníku tanečního oboru 85 žáků ( taneční soubory Rytmik, Stonožka ), = do přípravného ročníku výtvarného oboru 44 žáků, = do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru 43 žáků = do přípravného ročníku hudebního oboru 6.žáků Celkem bylo v novém školním roce přijato do Základní umělecké školy s.r.o. 178 žáků. c ) Talentové zkoušky vycházejících žáků ZUŠ s.r.o. na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením: Výsledky našich žáků po talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy v roce 2014 a) střední umělecké školy: na talentovou zkoušku připravovala p.z.ř.š. Mgr. Herníková : 1. Lucie Belačíková - SUPŠ Ostrava, obor grafický design, ilustrace vykonala TZK, přijatá 2. Lucie Belačíková - SUPŠ Ostrava, obor průmyslový design vykonala TZK, přijatá 3. Michaela Malíková - SUPŠ Ostrava, obor grafický design, animovaná tvorba TZK, přijatá 4. Tereza Syslová - SUPŠ Opava, obor průmyslový design, hračka vykonala TZK, přijatá 5. Dominika Rojanová - SUŠ Krnov - umělecké zpracování textilu vykonala TZK, přijatá 6. Simona Kubasová - SUŠ Krnov restaurování nábytku vykonala TZK, přijatá 7. Barbora Stavinohová - SUŠ Krnov - umělecké zpracování textilu vykonala TZK, přijatá na talentovou zkoušku připravovala p.uč. Charousková : 8. Eva Kopečná Střední škola umění a desgnu, stylu a módy a VOŠ Brno vykonala TZK, přijatá

3 3 b) vysoké školy s uměleckým zaměřením : na zkoušky připravovala p.z.ř.š. Mgr. Herníková : 1. Petr Stojaník ČVUT Praha, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonal TZK, přijatý, nastoupí a bude studovat 2. Helena Lasovská TU Liberec, Fakulta textilní, obor textilní design a návrhářství oděvů vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 3. Michaela Žáčková UO Ostrava, Fakulta pedagogická, obor učitelství VV vykonala TZK, přijatá 4. Michaela Žáčková UP Olomouc, Fakulta pedagogická, obor učitelství VV vykonala TZK, přijatá neudělala maturitní zkoušku, proto je přijímací řízení na obou oborech odloženo odloženo 5. Simona Šelderová UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 6. Simona Šelderová ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 7. Simona Šelderová - VUT Brno, Fakulta stavební, obor urbanismus vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 8. Marcela Spurná VUT Brno, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 9. Marcela Spurná UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 10. Karolína Šafaříková UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 11. Karolína Šafaříková -VUT Brno, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, Nepřijatá, podává odvolání dodatečně přijatá na obor urbanismus - nastoupí a bude studovat 12. David Sebera Mendelevova fakulta v Brně pracoviště v Lednici, obor zahradní a krajinářská architektura- vykonal TZK a ve třetím kole výsledek přijímacího řízení dosud neznáme, 13. David Sebera UP Pardubice, Fakulta restaurování, obor restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury - vykonal TZK a ve třetím kole, byl první pod čarou, podával odvolání výsledek přijímacího řízení dosud neznáme. Z 21 připravovaných žáků je 19 žáků přijato, u 2 žáků prozatím neznáme výsledek přijímacího řízení. Procento žáků, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením = 90,48 %. Od roku 1994 ( naše škola byla založena v roce 1993 ) bylo k dnešnímu dni přijato na střední, vyšší a vysoké školy s uměleckým zaměřením 255 žáků Základní umělecké školy s.r.o. Největší zásluhu na tomto výrazném úspěchu naší školy má paní Mgr. Květoslava Herníková, zástupkyně ředitele školy a učitelka výtvarného oboru. d) Péče o talentované žáky: 1) Žáci výtvarného oboru v Krnově, kteří chtějí studovat na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením, docházejí kromě hlavní výuky ještě nejméně jednou týdně do speciální třídy, kde se v rozšířené výuce připravují na talentové zkoušky. Žáci výtvarného oboru mají možnost představovat veřejnosti své práce na kolektivních výtvarných výstavách: Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán (Opava okresní kolo, Ostrava krajské kolo, Olomouc, Šternberk celostátní kolo), Krnovské malování (Krnov), Barevný svět dětí (Lichnov), Krnov mé město (Krnov), Výtvarná výpověď dětí (Krnov, Bruntál), Dětská výtvarná tvorba (Úvalno, Zátor), Podzimní výstava (Krnov), Vánoční výstava (Krnov), Jarní výstava (Krnov) 2) Žáci tanečního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na tanečních soutěžích a vystoupeních: každoroční taneční představení Tanec je naše radost t.s. Rytmik (Krnov) v Kofola klubu Krnov, každoroční taneční představení v Městském divadle v Bruntále t.s. Stonožka (Bruntál), postupové soutěže tanečních formací Mistrovství Moravy, Mistrovství České republiky, Festival dětského tance Přehlídka tanečních oborů Základních uměleckých škol Pro žáky tanečního oboru se každoročně konají taneční soustředění: o jarních prázdninách a o hlavních prázdninách. 3) Žáci hudebního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na každoročních pěveckých vystoupeních: Jarní zpívání (Krnov), Zpívání v čajovně (Čajovna Ninive), Koncert vítězů (Čajovna Ninive), Tanec mezi tóny (Kofola klub Krnov) 4) Žáci literárně-dramatického oboru se rodičům představují s ukázkou své dramatické tvorba na tradiční ukázkové hodině v MŠ Gorkého (Krnov) a v ZŠ Dvořákův okruh 2 (Krnov). Díky dobré práci a rozsáhlým aktivitám naší školy, které v mnohém přesahují rámec výuky ZUŠ, a vynikajícím studijním výsledkům našich žáků, zájem o studium v naší škole trvá. Počet žáků v ZUŠ s.r.o. stále stoupal a v posledních letech má škola naplněnu svou kapacitu žáků (860).

4 4 e) Přehled akcí, které organizovala, nebo se jich zúčastnila Základní umělecká škola s.r.o.: ZÁŘÍ ) 2.9. Podzimní výstava = výtvarná výstava prací našich žáků v I. patře ZUŠ s.r.o.( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 2) Výstav ke 100.výročí rozhledny H. Kudlicha = ve výstavních prostorách rozhledny v Úvalně ( p.uč. Tihlaříková ), 3) září : Dimenze O2 = výtvarná výstava v prostorách kaple v Zátoru ( p.uč. Tihlaříková ), 4) Jednání Krajské umělecké rady VO ZUŠ MSK = v ZUŠ E.Marhuly v Ostravě ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 5) Dětská výtvarná tvorba = výtvarná výstava v prostorách OÚ Zátor ( p.uč. Tihlaříková ), 6) taneční víkendové soustředění v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 7) taneční vystoupení na Galafestivalu v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 8) Jednání Krajské umělecké rady VO ZUŠ MSK = v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), ŘÍJEN 9) baletní soustředění v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 10) Dni kultury = taneční vystoupení t.s. Rytmik v polském městě Glubčice ( p.uč. Juříková ), 11) Oslavy 50 let SŠAP = taneční vystoupení v SVČ Méďa v Krnově ( p.uč. Veliká ), 12) taneční soustředění v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 13) taneční vystoupení pro důchodce v Kulturním domě v Miloticích u Opavy ( p.uč.bc. Vlachynská ), 14) Jednání komory uměleckých škol SSŠČMS a ASZUŠ ČR v Praze ( ř.š. Malovaný ), 15) říjen : příprava výtvarného salónu v Olomouci = v ZUŠ M.Stibora Olomouc ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 16) říjen : příprava výtvarného salónu v Opavě = v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), LISTOPAD Výtvarná výpověď dětí ve výstavních prostorách MIKS Krnov 17) Zrzavý salón = instalace výstavy v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 18) Zlatá loutny = účast v pěvecké soutěži 2 žáci ( p.uč. Veliká ), 19) Výtvarná výpověď dětí 2013 = instalace výstavy ve Flemichově vile v Krnově ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 20) ukázková show pro rodiče před MS světa v dětském tanci v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 21) Jednání Okresní umělecké rady = v ZUŠ v Krnově, Hlavní náměstí ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 22) Mistrovství světa v dětském tanci WADF v Liberci, ocenění: 15 titulů MS ( p.uč.bc. Vlachynská ), 23) Vzdělávací cyklus pro učitele pro učitele VO ZUŠ = přednáška v Brně ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 24) Krnovské malování = vernisáž výtvarné výstavy v ČSOB pob. Krnov ( p.uč. Charousková ), 25) mimořádné taneční zkoušky v Gymnáziu Bruntál mladší žáci ( p.uč.bc. Vlachynská ), 26) mimořádné taneční zkoušky v Gymnáziu Bruntál starší žáci ( p.uč.bc. Vlachynská ), 27) Celostátní přehlídka = přednáška v Praze ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 28) Pohádka o pyšné košilce = pěvecké vystoupení pro MŠ v Krnově ( p.uč. Mgr. Janková ), 29) Zrzavý salón = odinstalování výstavy v Praze ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 30) listopad : Zimní výstava = výtvarná výstava prací našich žáků v I. patře ZUŠ s.r.o.( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ),

5 5 Stonožka přivezla z Mistrovství světa v dětském tanci 15 titulů mistra světa PROSINEC 31) Adventní zpívání = pěvecké vystoupení v SVČ Méďa v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Šupáková ), 32) Zpívání pro učitele = pěvecké vystoupení v ZŠ Krnov, Dvořákův okruh ( p.uč. Mgr. Janková ), 33) Slavnostní poděkování = na Radnici v Bruntále p.uč. Bc. Vlachynské za 15 zlatých medailí jejich žáků na MS světa v dětském tanci, 34) Ukončení studia Univerzity 3.věku = taneční vystoupení ve Vrbně pod Pradědem ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 35) Vánoční rolnička = pěvecké vystoupení ve Vrbně pod Pradědem, ocenění: 2 zlatá a 2 stříbrná pásma ( p.uč. Mgr. Janková ), 36) Čertovský trénink s nadílkou = taneční vystoupení v Gymnáziu Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 37) Ukončení studia Univerzity 3.věku = taneční vystoupení ve Vrbně pod Pradědem ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 38) Vánoční kouzlení = v Branticích, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 39) Výtvarná výpověď dětí 2013 = odinstalování výstavy ve Flemichově vile v Krnově ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 40) Akademie Gymnázia Bruntál = taneční vystoupení v Městském divadle Bruntál (p.uč. Bc. Vlachynská ), 41) Sport je radost výtvarná část = účast v porotě v KÚ v Ostravě ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 42) Sport je radost výtvarná část = ocenění ve výt. soutěži: R.Veliký 2.místo ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 43) Vánoční koncert = pěvecké vystoupení v Koncertní síni v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Šupáková ), 44) Vánoční kouzlení = v Bruntál, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 45) Vánoční televizní vysílání = dramatické vystoupení v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ), 46) Vánoční - polský koncert = pěvecké vystoupení v Koncertní síni v Krnově ( p.uč. Veliká ), 47) Zpívání pro důchodce = pěvecké vystoupení v DD Rooseveltova Krnov ( p.uč. Mgr. Janková ), 48) Vánoční dílna = v Branticích, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 49) Vánoční zpívání = pěvecké vystoupení v Čajovně Slezské diakonie v Krnově ( p.uč. Veliká ), 50) Pyžamový večírek = taneční vystoupení v Gymnáziu Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ), Vánoční koncert v Koncertní síni v Krnově

6 6 LEDEN ) leden Výtvarná výpověď zátorských dětí = výtvarná výstava v Galerii v kapli v Bruntále ( p.uč. Tihlaříková), 52) : baletní trénink = t.s. Stonožka v Gymnáziu Bruntál, Dukelská ( p.uč.bc. Vlachynská ), 53) Ples OÚ Lichnov = taneční vystoupení t.s. Rytmik v sále OÚ Lichnov ( p.uč. Juříková ), 54) Ples ZŠ Bruntál, Školní = taneční vystoupení t.s. Stonožka v ZŠ Bruntál, Školní ( p.uč.bc. Vlachynská ), 55) Ples ZŠ Bruntál, Okružní = tan. vystoupení t.s. Stonožka v ZŠ Bruntál, Okružní ( p.uč.bc. Vlachynská ), 56) : společný trénink = t.s. Stonožka a tanečníků z Rýmařova v Gymnáziu Bruntál, Dukelská ( p.uč.bc. Vlachynská ), 57) Ples OÚ Zátor = taneční vystoupení t.s. Rytmik v sále OÚ Zátor ( p.uč. Juříková ), ÚNOR 58) únor : Hry 6.zimní olympiády výtvarná soutěž = organizování krajského kola výtvarné soutěže ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 59) 8.2. Olympiády talentů = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Holešově, ocenění: 5 žáků postup do finále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 60) Galavečer Olympiády talentů = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Holešově ( p.uč.bc. Vlachynská ), 61) Regionální postupová soutěž formací = tan.vystoupení t.s. Stonožka v CDO Opava, ( p.uč.bc. Vlachynská ), 62) Recitační soutěž = organizování školního kola recitační soutěže ( p.uč. Mgr. Stavárková, p.uč. Mgr. Opršalová, p.uč. Mgr. Kurečková ), 63) Česko zpívá = pěvecké vystoupení v Olomouci, ocenění: postup do semifinále ( p.uč. Veliká ), 64) Ples ZŠ Opava, Šmeralova = taneční vystoupení v ZŠ Opava, Šmeralova ( p.uč. Mgr. Kurečková ), BŘEZEN 65) 1.3. Taneční soutěž formací, sól a duetů = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Třebíči, ocenění: 1.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 66) Jarní soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková ), 67) 8.3. Ples v Lichnově = taneční vystoupení t.s. Rytmik v Lichnově ( p.uč. Juříková ), 68) 8.3. Taneční soutěž formací = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Č.Třebové,ocenění: 2x 2.místo, 3x3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 69) Začarovaná písnička = pěvecké vystoupení v Opavě, ocenění: 3.místo ( p.uč. Veliká ), 70) Olympiády talentů - finále = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Holešově, ocenění: 3.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 71) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 72) Taneční soutěž společných choreografií = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Hlinsku ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 73) Tvoření a tradice, společně překonáme hranice = dramatické vystoupení v MŠ Krnov, Svatováclavská ( p.uč. Mgr. Stavárková), 74) Den učitelů = pěvecké vystoupení pro oceněné učitele v obřadní síni MěÚ Krnov ( p.uč. Veliká ), 75) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 76) Muzikoterapie = organizování kurzu pro učitele v Krnově v ZUŠ s.r.o. ( ř.š. Malovaný ), DUBEN 77) 2.4. Jarní zpívání = organizování pěvecké soutěže v Rodinné kavárně v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Mgr. Janková ), 78) Programová konference SSŠČMS = aktivní účast na konferenci ( ř.š. Malovaný ), 79) 4. a 7.4. Krajské kolo soutěže VO ZUŠ MSK = organizování krajského kola a instalace výtvarné výstavy ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 80) 6.4. Mistrovství Moravy = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 2.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 81) Krajská soutěž v recitaci = dramatické vystoupení v Krnově ( p.uč. Mgr. Kurečková ), 82) Taneční skupiny roku = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 3x2.místo a 3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 83) Koncert vítězů = organizování pěveckého koncertu v Rodinné kavárně v Krnově ( p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Veliká ), 84) Jarní besídka pro rodiče = dramatické vystoupení v MŠ Brantice ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 85) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 86) Mistrovství Moravy = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 2x2.místo a 2x3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 87) Slet čarodějnic = organizování jubilejního 20.ročníku zábavného odpoledne pro mladší žáky školy ( ř.š. Malovaný, p.uč. Charousková, p.uč. Tihlaříková, p.uč Veliká, p.uč. Kirčevová, p.uč. Mgr. Chudobová ),

7 7 88) Krajské kolo soutěže VO ZUŠ MSK = účast v porotě krajského kola a odinstalování výtvarné výstavy, ocenění: 5 postupů do celostátního kola ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 89) Beltine = organizování kurzu pro učitele v Krnově v ZUŠ s.r.o. ( ř.š. Malovaný ), KVĚTEN 90) květen : Lidice 2014 = ocenění: čestné uznání Nikol Bálintová ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 91) 4.5. Bruntálský bača = taneční vystoupení na soutěži v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 92) 5.5. Kytička pro radost = dramatické vystoupení v Domově důchodců v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ), 93) 4.5. Majáles = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 94) 5.5. Oslavy osvobození = koncert, výtvarná výstava, taneční a dramatické vystoupení v Městské koncertní síni v Kapli sv.ducha ( z.ř.š.p. Mgr. Herníková, p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Veliká, p.uč. Šupáková, p.uč. Bc. Tamara Vlachynská, p.uč. Juříková, p.uč. Mgr. Kurečková, p.uč. Mgr. Chudobová, p.uč. Mgr. Opršalová, p.uč. Kirčevová ), 95) 7.5. Den matek = besídka v MŠ Krnov, Svatováclavská ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 96) 9.5. Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 97) Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola a rozborového semináře pro učitele VO ZUŠ ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 98) Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola a účast porotě ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ) 99) Mistrovství ČR = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Kladně ( p.uč.bc. Vlachynská ), 100) Dětská výtvarná tvorba = vernisáž a dramatické vystoupení O veliké řepě v Městském divadle Bruntál ( p.uč. Mgr. Stavárková ), Dramatické vystoupení na vernisáž Dětské výtvarné tvorby v Městském divadle v Bruntále 101) Oceňování osobností v kultuře a sportu = hudební vystoupení v Městské koncertní síni v Kapli sv.ducha ( p.uč. Veliká ), 102) Krajská přehlídka TO ZUŠ = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Havířově ( p.uč.bc. Vlachynská ), 103) Tanec mezi tóny = taneční a pěvecké vystoupení t.s. Rytmik v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. Veliká, Juříková ),

8 8 104) Barevný svět dětí = vernisáž výtvarné výstavy v Lichnově ( p.uč. Tihlaříková ), 105) Mistrovství ČR = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Jablonci ( p.uč.bc. Vlachynská ), ČERVEN 106) 3.6. Dětská výtvarná tvorba = vernisáž výt. výstavy a dram.vystoupení v Branticích (p.uč. Mgr. Stavárková), 107) 5.6. Dětská výtvarná tvorba = vernisáž výtvarné výstavy a hudebně-dramatické vystoupení v Úvalně ( p.uč. Tihlaříková ), 108) 6.6. Výtvarná výpověď dětí = vernisáž výtvarné výstavy a hudební vystoupení v MIKS Krnov ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková, p.uč. Charousková, p.uč. Veliká ), 109) 7.6. Den dětí = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Lichnově ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 110) 7.6. Ostravská pyramida = vystoupení t.s. Stonožka na taneční soutěži, ocenění: 1.místo, 2.místo, 3.místo, 2x5.místo ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 111) Dramatické vystoupení = dram.vystoupení v Domově důchodců v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 112) Tanec je naše radost = taneční představení t.s. Rytmik v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. Juříková ), 113) Taneční vystoupení = vystoupení t.s. Stonožka v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 114) Olomoucký koláček = taneční vystoupení t.s. Stonožka, ocenění: 1.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 115) Malá mořská víla = taneční představení t.s. Stonožka v Městském divadle v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 116) Dramatické vystoupení = dramatické vystoupení ve ŠD ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 117) Dramatické vystoupení = dram.vystoupení v MŠ Gorkého v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 118) Školní akademie = taneční vystoupení t.s. Rytmik v Lichnově ( p.uč. Juříková ), 119) Hornoslezské slavnosti Kdo si hraje, nezlobí = taneční a hudební vystoupení v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Juříková ), ČERVENEC-SRPEN Taneční představení Stonožky Malá mořská víla v Městském divadle v Bruntále 120) Taneční soustředění Stonožky = v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 121) Taneční soustředění Rytmiku = v ZUŠ naměstí Míru v Krnově ( p.uč. Juříková ). 122) Lichnovské slavnosti = taneční vystoupení t.s. Stonožka a t.s. Rytmik ( p.uč.bc. Vlachynská, p.uč. Juříková ),

9 9 Taneční představení ts. Rytmik a t.s. Stonožka na Lichnovských slavnostech 123) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ MSK = jednání v obci Řeka ( ř.š. Malovaný ). f) Plnění úkolů vyplývajících z pokynu MŠMT ČR k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních ( č.j /96-22 ) Základní umělecké školy jsou tou nejlepší prevencí proti dětské kriminalitě a narkomanii. Výzkumy jasně dokazují, že u dětí, které provádějí uměleckou zájmovou činnost pod odborným vedením, je výskyt dětské kriminality a narkomanie nulový. g) Další metodické a společenské aktivity při škole Jak již bylo výše uvedeno, při škole pracují tři občanská sdružení, která pomáhají Základní umělecké škole s.r.o. s organizováním nejrůznějších akcí pro žáky. Základní umělecká škola s.r.o. je členem : = Asociace soukromých Základních škol České republiky se sídlem v Praze, , Platónova 3287, = Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - komory uměleckých škol se sídlem v Praze, V Olšinách 7, = Sdružení Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza. Zástupkyně ředitele školy ( Mgr. Květoslava Herníková ) je : = předsedou Krajské umělecké rady VO ZUŠ Moravskoslezského kraje, = členem Ústřední umělecké rady VO ZUŠ České republiky, = členem okresní rady Základních uměleckých škol. Zřizovatel, jednatel a ředitel Základní umělecké školy s.r.o. ( PaedDr. Drahomír Malovaný ) je : = předsedou Asociace soukromých Základních uměleckých škol České republiky = členem Městského zastupitelstva Města Krnov, = členem Rady Města Krnova, = předsedou kulturní komise Rady Města Krnova, = členem komise Zdravé město Krnov, = předsedou občanského sdružení Kulturní společnost Krnovsko, = členem rady školy Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2, = členem okresní rady Základních uměleckých škol. Část III. Údaje o výsledcích vzdělávání zjištěných Českou školní inspekcí a o kontrolách: a) Poslední provedená kontrola České školní inspekce: Datum kontroly: dubna a 9.května 2014 Výsledek poslední kontroly: škola je hodnocena jako průměrná b) Poslední provedená kontrola auditora: Datum: 17.července 2014 Typ provedené kontroly: ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku, zpracovaná s ohledem na zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Výrok auditora: Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

10 10 Část IV. Údaje o pracovnících školy Počty pracovníků: osob/přepočtených pracovníků, kteří se podíleli na výuce žáků Školní rok 2013/2014 Fyzické osoby Přepočteni pracovníci na plné úvazky Pedagogičtí pracovníci 17 12,92 Nepedagogičtí pracovníci 5 2,51 Celkem pracovníci 22 15,43 Pedagogičtí pracovníci vyučující v jednotlivých oborech: a) výtvarný obor: - výtvarný obor v Krnově, Dvořákův okruh 21 : Mgr. Květoslava Herníková, Renata Charousková - výtvarný obor v Bruntále, Cihelní 6 : Mgr. Dagmar Stavárková - výtvarný obor v Branticích : Mgr. Dagmar Stavárková - výtvarný obor v Lichnově 46 : Zuzana Tihlaříková - výtvarný obor v Úvalně 19 : Zuzana Tihlaříková - výtvarný obor v Zátoru 86 : Zuzana Tihlaříková - suplování ve výtvarném oboru: PaedDr. Drahomír Malovaný b) taneční obor: - taneční obor v Krnově, nám. Míru 13: Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ K. Čapka 12a: Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ Svatováclavská 13 : Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ Jiráskova 43 : Michaela Juříková - taneční obor v Lichnově, ZŠ Lichnov: Michaela Juříková - taneční obor v Bruntále, Okružní 38 : Bc. Tamara Vlachynská - taneční obor v Bruntále, Pionýrská: Bc. Tamara Vlachynská - taneční obor v Bruntále, U rybníka: Bc. Tamara Vlachynská c) hudební obor: - hudební obor v Krnově sólový zpěv, Dvořákův okruh 21 : Mgr. Alice Janková, Marie Veliká, Danuše Šupáková - hudební obor v Krnově, MŠ Svatováclavská 13: Marie Veliká c) literárně-dramatický obor: - literárně-dramatický obor v Bruntále, ZŠ Bruntál, Cihelní 6 : Stanislav Hendrych - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 : Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, MŠ Krnov, Svatováclavská 13: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, M. Gorkého 22: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Brantice: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2 : Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Žižkova 3: Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 : Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, MŠ Krnov, K. Čapka 12a: Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Žižkova 3 : Renata Kirčevová - literárně-dramatický obor v Opava, ZŠ Opava, Šrámkova 4 : Stanislav Hendrych - literárně-dramatický obor v Opava, ZŠ Opava, Šrámkova 4 : Mgr. Daniela Kurečková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 : Mgr. Radka Chudobová - suplování v literárně-dramatickém oboru: Mgr. Anna Malovaná Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v %: Školní rok 2013/ %

11 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Počet zúčastněných Typ studia pracovníků Pedagogická fakulta 1 Lidové konzervatoř 1 Akreditační semináře v rámci přípravy ŠVP 12 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků a plán pedagogického a odborného vzdělávání pedagogických pracovníků : 1) Magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: p. Zuzana Tihlaříková, 2) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů výtvarného oboru: akreditačních seminářů se i nadále budou zúčastňovat: p. Mgr. Květoslava Herníková, p. Renata Charousková, a p. Zuzana Tihlaříková. 3) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů tanečního oboru: p. Michaela Juříková, p. Bc. Tamara Vlachynská. 4) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů hudebního oboru: p. Mgr. Alice Janková, p. Marie Veliká, p. Danuše Šupáková. 5) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů literárně-dramatického oboru: p. Mgr. Dagmar Stavárková, p. Mgr. Dagmar Opršalová, p. Mgr. Radka Chudobová, p. Mgr. Daniela Kurečková a p. Stanislav Hendrych. Část V. Další údaje o zařízení Základní umělecká škola s.r.o. spolupracuje při zajišťování kulturních akcí s celou řadou organizací a institucí: 1) s Krajskou uměleckou radou: p. zástupkyně ředitele školy Mgr. Květoslava Herníková vykonává funkci předsedy krajské umělecké rady okresních metodiků VO ZUŠ Moravskoslezského kraje a je členem Ústřední umělecké rady pro VO ZUŠ ČR, 2) s Městským úřadem v Krnově: při zajišťování kulturních akcí města. Pan PaedDr. Drahomír Malovaný je zastupitelem města, členem rady města Krnova a předsedou kulturní komise rady Města Krnova, 3) s Obecním úřadem v Úvalně a Základní školou v Úvalně: při spolupořádání kulturních akcí a výtvarné výstavy Dětská výtvarná tvorba, 4) s Obecním úřadem v Lichnově a Základní školou v Lichnově: při zajišťování Dětského dne taneční vystoupení a výtvarné výstavy Barevný svět dětí, 5) s Obecním úřadem v Zátoru a Základní školou Zátor: při zajišťování výstavy Dětská výtvarná tvorba a tanečních vystoupení na kulturních akcích, 6) s Obecní m úřadem v Branticích a Základní školou v Branticích: při zajišťování výstavy Dětská výtvarná tvorba, 7) s Československou obchodní bankou a.s., pob. v Krnově : při zajišťování výtvarná výstavy Krnovské malování 8) s Městským informačním a kulturním střediskem v Krnově: při zajišťování tradičních akcí: výtvarné soutěže Výtvarná výpověď dětí, 9) s Kofola clubem v Krnově: při zajišťování tanečního představení Tanec je naše radost a Tanec mezi tóny, 10) se Slezskou diakonií střediskem Ninive v Krnově: při zajišťování stálé výtvarných výstav a hudebních vystoupení v Čajovně Ninive, 11) s Městským divadlem v Bruntále: při zajišťování výstavy Výtvarná výpověď dětí a tanečních představen t.s. Stonožka, 12) se Společností malíře Jana Zrzavého, o.p.s. v Olomouci: při zajišťování výtvarných výstav Zrzavý salon, Oči dokořán ve Šternberku a jednáních Krajské umělecké rady, 13) s Asociací soukromých základních uměleckých škol ČR a se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: ZUŠ s.r.o. je aktivním členem ASZUŠ ČR a SSŠČMS, 14) se Szkolou Podstawowou nr3 w Prudniku ( Polsko ): při zajišťování mezinárodních česko-polských kulturních akcíc Ekologiczny Turniej Mikolajkowy, Warstaty plastyczne Kolorowa Wielkanoc, 15) s odborem školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: při organizování školního roku.

12 12 Občanská sdružení působící při škole Do práce naší školy je zapojováno stále více rodičů. Při škole pracují tři občanská sdružení, která pomáhají pro žáky ZUŠ s.r.o. organizačně zajišťovat taneční soutěže a soustředění, výtvarné výstavy a další kulturní akce. 1) Kulturní společnost Krnovsko, sídlo občanského sdružení: Dvořákův okruh 21, Krnov, IČO : Občanské sdružení Kulturní společnost Krnovsko pomáhá organizovat akce školy pro výtvarný obor v Krnově a pro výtvarné obory v ostatních detašovaných pracovištích ZUŠ s.r.o., jeho činnost je zaměřena především na organizování dětských výtvarných výstav. představenstvo o.s. Kulturní společnost Krnovsko : p. PaedDr. Drahomír Malovaný: předseda p. Ing. Zdeněk Welna : 1. místopředseda, p. MUDr. Miroslav Smýkal : 2. místopředseda, p. ing. Jaroslav Ručka : ekonom, p. ing. Jiří Veverka : člen představenstva p. ing. Salome Sýkorová : člen představenstva ( starostka obce Zátor ), p. Marta Otisková : člen představenstva ( starostka obce Lichnov ), p. ing. Vítězslav Odložilík : člen představenstva. 2) Taneční klub Rytmik,sídlo občanského sdružení : Dvořákův okruh 21, Krnov, IČO : občanské sdružení Taneční klub Rytmik bylo zaregistrováno na MV , jeho činnost je zaměřena na podporu tanečního souboru ZUŠ s.r.o. Rytmik Krnov. Předseda : p.uč. Michaela Juříková. Tradiční kulturně umělecké aktivity s partnery školy a) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi na území města Krnova: = Městský úřad Krnov, MIKS Krnov a Městské muzeum Krnov: pořádání výtvarných výstav Výtvarná výpověď dětí v Městské výstavní síni v Krnově, tanečních představení Tanec je naše radost, = Československá obchodní banka, a.s., pob.krnov: pořádání výtvarných soutěží a výstav Krnovské malování, = Slezská diakonie středisko Ninive: výtvarné výstavy a hudební vystoupení v Čajovně Ninive, = Městská knihovna Krnov: výtvarné výstavy v Městské knihovně, = Mateřská škola Krnov Jiráskova 43: spolupráce s tanečním souborem Rytmik, = Mateřská škola Krnov Gorkého 22: spolupráce s literárně-dramatickým oborem Krnov, = Mateřská škola Krnov Karla Čapka 12a: spolupráce s literárně-dramatickým a tanečním oborem Krnov, = Mateřská škola Krnov náměstí Míru 12: spolupráce s tanečním souborem Rytmik Krnov a hudebním oborem, = Mateřská škola Krnov Svatováclavská 13: spolupráce s tanečním souborem Rytmik Krnov a hudebním oborem, b) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi na území okresu Bruntál: = Městský úřad Bruntál: vystupování taneční skupiny Rytmik na plesech OÚ Bruntál, = Obecní úřad Úvalno a Základní škola Úvalno: pořádání výtvarných výstav Dětská výtvarná tvorba v Kulturním domě v Úvalně a ZŠ Úvalno, = Obecní úřad Zátor: pořádání výstav Dětská výtvarná tvorba a tanečních vystoupení na plesech a dalších Kulturních akcích OÚ Zátor = Obecní úřad Brantice a Základní škola Brantice:pořádání výtvarných výstav a vystoupení literárně-dram.oboru.. = Obecní úřad Lichnov a Základní škola Lichnov: pořádání výtvarných výstav Barevný svět dětí a tanečních vystoupení t.s. Rytmik na Lichnovských slavnostech a Dnech dětí v Lichnově, = Základní škola Bruntál, Okružní 38: taneční vystoupení t.s. Stonožka, = Základní škola Bruntál, Cihelní 6: pořádání výtvarných výstav, = Mateřská škola Bruntál, U rybníka 3: vystoupení tanečního oboru a vystoupení literárně-dramatického oboru, c) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje a České republiky : = Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, = Asociace soukromých Základních uměleckých škol České republiky, = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace ZUŠ ČR: celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR ve Šternberku, krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ, celostátní přehlídka tanečních oborů ZUŠ, spolupráce se Základními uměleckými školami Moravskoslezského kraje v rámci krajské umělecké rady, jejíž předsedkyní je paní Mgr. K. Herníková, zástupce ředitele ZUŠ s.r.o., a o.s. MÚZA, = Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci: výstavy našich žáků v Olomouci a žáků ZUŠ Olomouc v Krnově, příprava celostátních přehlídek výtvarných oborů ZUŠ = Základní umělecká škola v Ostravě: příprava krajských přehlídek výtvarných oborů ZUŠ

13 13 d) spolupráce školy s úřady, institucemi a organizacemi při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež v rámci mezinárodní kulturní spolupráce: = Publiczna Szkola Podstawowa nr. 3 w Prudniku: pořádání Warstat Tanecznych W wiosennych rytmach, účast na Ekologicznem Turnieju Mikolajkowem. Trend dalšího rozvoje a priority školy Základní umělecká škola s.r.o. sleduje svou prací několik cílů. Umělecká činnost dětí pod vedením zkušených odborných pedagogů je velmi pozitivním faktorem při utváření jejich osobnosti. Ukazuje dětem a mládeži cestu pro jejich další život. Jsme přesvědčeni, že dětská umělecká činnost je velmi důležitou součástí kulturního života měst a obcí, a proto by měla být pro děti a mládež dostupná i v té nejmenší obci. Jedním z hlavních cílů naší školy je příprava talentované mládeže na studium na středních a vysokých uměleckých školách. V této oblasti má naše škola především díky paní z.ř.š.mgr. Květoslavy Herníkové, metodičce pro výtvarný obor, dlouhodobě mimořádně vynikající úspěšnost. Naše škola i nadál bude pokračovat v tradičních akcích: Výtvarná výpověď dětí, Dětská výtvarná tvorba, Barevný svět dětí, Krnovské malování, Krnov-mé město, Výstava absolventů, Dětské vánoce, Oči dokořán apod., Tanec je naše radost, v tanečních vystoupeních na městských a obecních plesech, na Dnech dětí apod. I nadále bude naše škola pokračovat v pořádání úspěšných akcích jako např. Slet čarodějnic a letní soustředění pro žáky našich tanečních souborů. Základní umělecká škola s.r.o. jistě chce pokračovat v pořádání kulturních akcí ve spolupráci se svými partnerskými Základními uměleckými školami. Plánujeme i nadále pořádat mezinárodní kulturní akce ve spolupráci se svými partnery z polského města Prudnik a případnými dalšími zahraničními partnery. O dalších aktivitách naší školy se můžete dovědět i na Část VI. Zhodnocení a závěr Základní umělecká škola s.r.o. se během 21 let svého trvání stala neoddělitelnou součástí společenského a kulturního života v našem městě a v krnovském regionu. Na vysoké úrovni plní svou úlohu především při vzdělávání talentovaných dětí a mládeže a svým širokým rozsahem činností dává mnoha dětem nevšední možnosti, jak vhodně využívat svůj volný čas ( festivaly, taneční vystoupení, výtvarné výstavy, taneční soustředění, výtvarné kurzy, zájezdy apod. ). Naše škola často reprezentuje náš region, o čemž svědčí i četná ocenění. Hlavní význam úspěšného působení Základní umělecké školy s.r.o. vidím v tom, že práci s dětmi vykonávají odborní pedagogové se zodpovědným přístupem ke své práci a s hezkým vztahem k dětem. Přes všechny obtíže vyplývající z nelehké finanční situace soukromých ZUŠ naše škola již tradičně kvalitně připravila žáky na přijímací zkoušky uměleckých škol vyššího typu, a stejně jako v každém uplynulém školním roce slavila mnohé úspěchy na různých přehlídkách, výstavách a soutěžích. Za výše uvedené výsledky v činnosti Základní umělecké školy s.r.o. patří poděkování všem pracovníkům naší školy. Bez jejich obětavé a tvůrčí práce by naše škola nemohla být tím, čím je. S Výroční zprávou o činnosti školy byli pedagogičtí pracovníci předem seznámeni a následně byla výroční zpráva projednána na pedagogické poradě dne 25.srpna Výroční zprávu o činnosti školy podle podkladů učitelů zpracoval: PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy V Krnově dne 25.srpna 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2014/2015 Název školy: Základní umělecká škola s.r.o. Sídlo školy: Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Detašovaná pracoviště školy: 1) 793 93 Brantice 252 2)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2012/2013 20 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Název školy : Základní umělecká škola s.r.o. Sídlo školy : Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KULTURNÍ SPOLEČNOST KRNOVSKO za rok 2006 13.ročník Slet čarodějnic v areálu Koliba v Krnově. Pěvecký sbor Čirikle v Synagoze v Krnově. I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ. Základní umělecké školy s.r.o. za školní rok 2012/2013

VLASTNÍ HODNOCENÍ. Základní umělecké školy s.r.o. za školní rok 2012/2013 2013 Základní umělecká škola s.r.o., Dvořákův okruh 21, Krnov, www.zus-krnov.unas.cz VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní umělecké školy s.r.o. za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Vznik týmu, konkretizace cílů a oblastí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Luhačovice Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice Identifikátor: 600 001 555 Termín konání inspekce: 15. - 16. březen

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-737/14-T. Základní umělecká škola s.r.o.,

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-737/14-T. Základní umělecká škola s.r.o., INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-737/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola s.r.o., Sídlo Dvořákův okruh 298/21, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem E-mail právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kroměříž Jánská 31, 767 01 Kroměříž Identifikátor: 600 003 604 Termín konání inspekce: 16. - 17. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín OBSAH Základní údaje... 3 Charakteristika a členství KRPŠ...

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014 / 2015 OBSAH Část I. Základní údaje o škole str. 3 Část II. Organizace studia str. 4 Část III. Personální obsazení str. 5 Část IV. Další vzdělávání pedagogických

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více