VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. za školní rok 2013/2014 Název školy: Základní umělecká škola s.r.o. 1) Sídlo školy: Dvořákův okruh 21, Krnov Detašovaná pracoviště školy : 1) Brantice 252 2) Bruntál, Cihelní 6 3) Bruntál, Okružní 38 4) Bruntál, Pionýrská 9 5) Bruntál, U rybníka 3 6) Krnov, Smetanův okruh 4 7) Krnov, Dvořákův okruh 2 8) Krnov, Janáčkova náměstí 17 9) Krnov, Jiráskova 43 10) Krnov, Karla Čapka 12a 11) Krnov, Maxima Gorkého 22 12) Krnov, náměstí Míru 12 13) Krnov, náměstí Míru 13 14) Krnov, Svatováclavská 13 15) Krnov, Žižkova 3 16) Lichnov 46 17) Opava, Šrámkova 4 18) Úvalno 19 19) Zátor LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Část I. Základní charakteristika školy Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor právnické osoby: IČO: IZO: Zřizovatel školy: PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov Jednatelé společnosti: 1) PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov 2) Mgr. Petra Malovaná, Palackého 377, Velim Ředitel školy: PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, Krnov Datum zařazení do sítě škol: 1.září 1993 ( pod původním názvem Soukromá základní umělecká škola Krnov ) Obory Základní umělecké školy s.r.o.: 1) výtvarný obor ( kolektivní výuka ) 2) taneční obor ( kolektivní výuka ) 3) literárně-dramatický obor ( kolektivní výuka ) 4) hudební obor ( kolektivní výuka, individuální a skupinová výuka ) Školní rok 2013/2014 Počet tříd v kolektivní výuce. Počet žáků na jednu třídu v kolektivní výuce. Celkový počet žáků v kolektivní výuce. Počet žáků v individ. a skupinové výuce Žáků na učitele v kolektivní výuce. Počet žáků v individuální výuce. Kolektivní výuka 66 12, ,82 Individuální a skupinová výuka Celkový počet žáků. 2 X Kapacita školy: 860 žáků ( Rozhodnutí MŠMT ČR z )

2 2 Plánované kapacity studijních oborů pro příští školní rok: 1) výtvarný obor: 280 žáků 2) taneční obor: 270 žáků 3) literárně-dramatický obor: 250 žáků 4) hudební obor: 60 žáků Školní vzdělávací program Základní umělecké školy s.r.o. Žáky přijaté od 1. září školního roku 2012/2013 Základní umělecká škola s.r.o. vzdělává podle svého Školního vzdělávacího programu ZUŠ s.r.o. Učební plány se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Pro žáky, kteří byli přijati před zahájení ŠVP zůstávají v platnosti tyto učební plány MŠMT: 1) Úprava učebních plánů pro ZUŠ - pro I. a II. stupeň ZUŠ, 1995, č.j / ) Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol, schváleno MŠMT , č.j / s platností od ) Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia, schváleno MŠMT dne , č.j / ) Upravené učební plány pro taneční obor pro přípravné studium a I. stupeň základního studia pod č.j.17620/ a vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod č.j / ) Úprava učebních plánů výt. oboru základních uměleckých škol, schváleno MŠMT , č.j / s platností od ) Vzdělávací program pro literárně dramatický obor pro přípravné studium, I. stupeň základního studia a rozšířené studium I. stupně pod č.j / a) Klasifikace prospěchu a chování žáků : Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Žáci jsou hodnoceni slovně na vysvědčení o pololetí a na konci školního roku. Slovní hodnocení je kombinováno s hodnocením podle klasifikační stupnice. Chování našich žáků není potřeba klasifikovat, neboť naše škola je výběrová a prakticky zde nelze hovořit o kázeňských problémech. b) Údaje o přijímacím řízení na Základní uměleckou školu s.r.o. : do Základní umělecké školy s.r.o. bylo v zápisech nově přijato : = do přípravného ročníku tanečního oboru 85 žáků ( taneční soubory Rytmik, Stonožka ), = do přípravného ročníku výtvarného oboru 44 žáků, = do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru 43 žáků = do přípravného ročníku hudebního oboru 6.žáků Celkem bylo v novém školním roce přijato do Základní umělecké školy s.r.o. 178 žáků. c ) Talentové zkoušky vycházejících žáků ZUŠ s.r.o. na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením: Výsledky našich žáků po talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy v roce 2014 a) střední umělecké školy: na talentovou zkoušku připravovala p.z.ř.š. Mgr. Herníková : 1. Lucie Belačíková - SUPŠ Ostrava, obor grafický design, ilustrace vykonala TZK, přijatá 2. Lucie Belačíková - SUPŠ Ostrava, obor průmyslový design vykonala TZK, přijatá 3. Michaela Malíková - SUPŠ Ostrava, obor grafický design, animovaná tvorba TZK, přijatá 4. Tereza Syslová - SUPŠ Opava, obor průmyslový design, hračka vykonala TZK, přijatá 5. Dominika Rojanová - SUŠ Krnov - umělecké zpracování textilu vykonala TZK, přijatá 6. Simona Kubasová - SUŠ Krnov restaurování nábytku vykonala TZK, přijatá 7. Barbora Stavinohová - SUŠ Krnov - umělecké zpracování textilu vykonala TZK, přijatá na talentovou zkoušku připravovala p.uč. Charousková : 8. Eva Kopečná Střední škola umění a desgnu, stylu a módy a VOŠ Brno vykonala TZK, přijatá

3 3 b) vysoké školy s uměleckým zaměřením : na zkoušky připravovala p.z.ř.š. Mgr. Herníková : 1. Petr Stojaník ČVUT Praha, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonal TZK, přijatý, nastoupí a bude studovat 2. Helena Lasovská TU Liberec, Fakulta textilní, obor textilní design a návrhářství oděvů vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 3. Michaela Žáčková UO Ostrava, Fakulta pedagogická, obor učitelství VV vykonala TZK, přijatá 4. Michaela Žáčková UP Olomouc, Fakulta pedagogická, obor učitelství VV vykonala TZK, přijatá neudělala maturitní zkoušku, proto je přijímací řízení na obou oborech odloženo odloženo 5. Simona Šelderová UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 6. Simona Šelderová ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 7. Simona Šelderová - VUT Brno, Fakulta stavební, obor urbanismus vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 8. Marcela Spurná VUT Brno, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 9. Marcela Spurná UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá, nastoupí a bude studovat 10. Karolína Šafaříková UO Ostrava, Fakulta architektury, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, přijatá 11. Karolína Šafaříková -VUT Brno, Fakulta stavební, obor architektura a urbanismus vykonala TZK, Nepřijatá, podává odvolání dodatečně přijatá na obor urbanismus - nastoupí a bude studovat 12. David Sebera Mendelevova fakulta v Brně pracoviště v Lednici, obor zahradní a krajinářská architektura- vykonal TZK a ve třetím kole výsledek přijímacího řízení dosud neznáme, 13. David Sebera UP Pardubice, Fakulta restaurování, obor restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury - vykonal TZK a ve třetím kole, byl první pod čarou, podával odvolání výsledek přijímacího řízení dosud neznáme. Z 21 připravovaných žáků je 19 žáků přijato, u 2 žáků prozatím neznáme výsledek přijímacího řízení. Procento žáků, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením = 90,48 %. Od roku 1994 ( naše škola byla založena v roce 1993 ) bylo k dnešnímu dni přijato na střední, vyšší a vysoké školy s uměleckým zaměřením 255 žáků Základní umělecké školy s.r.o. Největší zásluhu na tomto výrazném úspěchu naší školy má paní Mgr. Květoslava Herníková, zástupkyně ředitele školy a učitelka výtvarného oboru. d) Péče o talentované žáky: 1) Žáci výtvarného oboru v Krnově, kteří chtějí studovat na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením, docházejí kromě hlavní výuky ještě nejméně jednou týdně do speciální třídy, kde se v rozšířené výuce připravují na talentové zkoušky. Žáci výtvarného oboru mají možnost představovat veřejnosti své práce na kolektivních výtvarných výstavách: Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán (Opava okresní kolo, Ostrava krajské kolo, Olomouc, Šternberk celostátní kolo), Krnovské malování (Krnov), Barevný svět dětí (Lichnov), Krnov mé město (Krnov), Výtvarná výpověď dětí (Krnov, Bruntál), Dětská výtvarná tvorba (Úvalno, Zátor), Podzimní výstava (Krnov), Vánoční výstava (Krnov), Jarní výstava (Krnov) 2) Žáci tanečního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na tanečních soutěžích a vystoupeních: každoroční taneční představení Tanec je naše radost t.s. Rytmik (Krnov) v Kofola klubu Krnov, každoroční taneční představení v Městském divadle v Bruntále t.s. Stonožka (Bruntál), postupové soutěže tanečních formací Mistrovství Moravy, Mistrovství České republiky, Festival dětského tance Přehlídka tanečních oborů Základních uměleckých škol Pro žáky tanečního oboru se každoročně konají taneční soustředění: o jarních prázdninách a o hlavních prázdninách. 3) Žáci hudebního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na každoročních pěveckých vystoupeních: Jarní zpívání (Krnov), Zpívání v čajovně (Čajovna Ninive), Koncert vítězů (Čajovna Ninive), Tanec mezi tóny (Kofola klub Krnov) 4) Žáci literárně-dramatického oboru se rodičům představují s ukázkou své dramatické tvorba na tradiční ukázkové hodině v MŠ Gorkého (Krnov) a v ZŠ Dvořákův okruh 2 (Krnov). Díky dobré práci a rozsáhlým aktivitám naší školy, které v mnohém přesahují rámec výuky ZUŠ, a vynikajícím studijním výsledkům našich žáků, zájem o studium v naší škole trvá. Počet žáků v ZUŠ s.r.o. stále stoupal a v posledních letech má škola naplněnu svou kapacitu žáků (860).

4 4 e) Přehled akcí, které organizovala, nebo se jich zúčastnila Základní umělecká škola s.r.o.: ZÁŘÍ ) 2.9. Podzimní výstava = výtvarná výstava prací našich žáků v I. patře ZUŠ s.r.o.( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 2) Výstav ke 100.výročí rozhledny H. Kudlicha = ve výstavních prostorách rozhledny v Úvalně ( p.uč. Tihlaříková ), 3) září : Dimenze O2 = výtvarná výstava v prostorách kaple v Zátoru ( p.uč. Tihlaříková ), 4) Jednání Krajské umělecké rady VO ZUŠ MSK = v ZUŠ E.Marhuly v Ostravě ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 5) Dětská výtvarná tvorba = výtvarná výstava v prostorách OÚ Zátor ( p.uč. Tihlaříková ), 6) taneční víkendové soustředění v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 7) taneční vystoupení na Galafestivalu v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 8) Jednání Krajské umělecké rady VO ZUŠ MSK = v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), ŘÍJEN 9) baletní soustředění v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 10) Dni kultury = taneční vystoupení t.s. Rytmik v polském městě Glubčice ( p.uč. Juříková ), 11) Oslavy 50 let SŠAP = taneční vystoupení v SVČ Méďa v Krnově ( p.uč. Veliká ), 12) taneční soustředění v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 13) taneční vystoupení pro důchodce v Kulturním domě v Miloticích u Opavy ( p.uč.bc. Vlachynská ), 14) Jednání komory uměleckých škol SSŠČMS a ASZUŠ ČR v Praze ( ř.š. Malovaný ), 15) říjen : příprava výtvarného salónu v Olomouci = v ZUŠ M.Stibora Olomouc ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 16) říjen : příprava výtvarného salónu v Opavě = v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), LISTOPAD Výtvarná výpověď dětí ve výstavních prostorách MIKS Krnov 17) Zrzavý salón = instalace výstavy v ZUŠ Opava, Solná 8 ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 18) Zlatá loutny = účast v pěvecké soutěži 2 žáci ( p.uč. Veliká ), 19) Výtvarná výpověď dětí 2013 = instalace výstavy ve Flemichově vile v Krnově ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 20) ukázková show pro rodiče před MS světa v dětském tanci v Gymnáziu Bruntál ( p.uč.bc. Vlachynská ), 21) Jednání Okresní umělecké rady = v ZUŠ v Krnově, Hlavní náměstí ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 22) Mistrovství světa v dětském tanci WADF v Liberci, ocenění: 15 titulů MS ( p.uč.bc. Vlachynská ), 23) Vzdělávací cyklus pro učitele pro učitele VO ZUŠ = přednáška v Brně ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 24) Krnovské malování = vernisáž výtvarné výstavy v ČSOB pob. Krnov ( p.uč. Charousková ), 25) mimořádné taneční zkoušky v Gymnáziu Bruntál mladší žáci ( p.uč.bc. Vlachynská ), 26) mimořádné taneční zkoušky v Gymnáziu Bruntál starší žáci ( p.uč.bc. Vlachynská ), 27) Celostátní přehlídka = přednáška v Praze ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 28) Pohádka o pyšné košilce = pěvecké vystoupení pro MŠ v Krnově ( p.uč. Mgr. Janková ), 29) Zrzavý salón = odinstalování výstavy v Praze ( p.z.ř.š.mgr. Herníková ), 30) listopad : Zimní výstava = výtvarná výstava prací našich žáků v I. patře ZUŠ s.r.o.( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ),

5 5 Stonožka přivezla z Mistrovství světa v dětském tanci 15 titulů mistra světa PROSINEC 31) Adventní zpívání = pěvecké vystoupení v SVČ Méďa v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Šupáková ), 32) Zpívání pro učitele = pěvecké vystoupení v ZŠ Krnov, Dvořákův okruh ( p.uč. Mgr. Janková ), 33) Slavnostní poděkování = na Radnici v Bruntále p.uč. Bc. Vlachynské za 15 zlatých medailí jejich žáků na MS světa v dětském tanci, 34) Ukončení studia Univerzity 3.věku = taneční vystoupení ve Vrbně pod Pradědem ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 35) Vánoční rolnička = pěvecké vystoupení ve Vrbně pod Pradědem, ocenění: 2 zlatá a 2 stříbrná pásma ( p.uč. Mgr. Janková ), 36) Čertovský trénink s nadílkou = taneční vystoupení v Gymnáziu Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 37) Ukončení studia Univerzity 3.věku = taneční vystoupení ve Vrbně pod Pradědem ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 38) Vánoční kouzlení = v Branticích, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 39) Výtvarná výpověď dětí 2013 = odinstalování výstavy ve Flemichově vile v Krnově ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 40) Akademie Gymnázia Bruntál = taneční vystoupení v Městském divadle Bruntál (p.uč. Bc. Vlachynská ), 41) Sport je radost výtvarná část = účast v porotě v KÚ v Ostravě ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 42) Sport je radost výtvarná část = ocenění ve výt. soutěži: R.Veliký 2.místo ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 43) Vánoční koncert = pěvecké vystoupení v Koncertní síni v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Šupáková ), 44) Vánoční kouzlení = v Bruntál, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 45) Vánoční televizní vysílání = dramatické vystoupení v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ), 46) Vánoční - polský koncert = pěvecké vystoupení v Koncertní síni v Krnově ( p.uč. Veliká ), 47) Zpívání pro důchodce = pěvecké vystoupení v DD Rooseveltova Krnov ( p.uč. Mgr. Janková ), 48) Vánoční dílna = v Branticích, výuka tradičních lidových řemeslných technik ( p.uč. Mgr. Stavárková), 49) Vánoční zpívání = pěvecké vystoupení v Čajovně Slezské diakonie v Krnově ( p.uč. Veliká ), 50) Pyžamový večírek = taneční vystoupení v Gymnáziu Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ), Vánoční koncert v Koncertní síni v Krnově

6 6 LEDEN ) leden Výtvarná výpověď zátorských dětí = výtvarná výstava v Galerii v kapli v Bruntále ( p.uč. Tihlaříková), 52) : baletní trénink = t.s. Stonožka v Gymnáziu Bruntál, Dukelská ( p.uč.bc. Vlachynská ), 53) Ples OÚ Lichnov = taneční vystoupení t.s. Rytmik v sále OÚ Lichnov ( p.uč. Juříková ), 54) Ples ZŠ Bruntál, Školní = taneční vystoupení t.s. Stonožka v ZŠ Bruntál, Školní ( p.uč.bc. Vlachynská ), 55) Ples ZŠ Bruntál, Okružní = tan. vystoupení t.s. Stonožka v ZŠ Bruntál, Okružní ( p.uč.bc. Vlachynská ), 56) : společný trénink = t.s. Stonožka a tanečníků z Rýmařova v Gymnáziu Bruntál, Dukelská ( p.uč.bc. Vlachynská ), 57) Ples OÚ Zátor = taneční vystoupení t.s. Rytmik v sále OÚ Zátor ( p.uč. Juříková ), ÚNOR 58) únor : Hry 6.zimní olympiády výtvarná soutěž = organizování krajského kola výtvarné soutěže ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 59) 8.2. Olympiády talentů = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Holešově, ocenění: 5 žáků postup do finále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 60) Galavečer Olympiády talentů = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Holešově ( p.uč.bc. Vlachynská ), 61) Regionální postupová soutěž formací = tan.vystoupení t.s. Stonožka v CDO Opava, ( p.uč.bc. Vlachynská ), 62) Recitační soutěž = organizování školního kola recitační soutěže ( p.uč. Mgr. Stavárková, p.uč. Mgr. Opršalová, p.uč. Mgr. Kurečková ), 63) Česko zpívá = pěvecké vystoupení v Olomouci, ocenění: postup do semifinále ( p.uč. Veliká ), 64) Ples ZŠ Opava, Šmeralova = taneční vystoupení v ZŠ Opava, Šmeralova ( p.uč. Mgr. Kurečková ), BŘEZEN 65) 1.3. Taneční soutěž formací, sól a duetů = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Třebíči, ocenění: 1.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 66) Jarní soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková ), 67) 8.3. Ples v Lichnově = taneční vystoupení t.s. Rytmik v Lichnově ( p.uč. Juříková ), 68) 8.3. Taneční soutěž formací = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Č.Třebové,ocenění: 2x 2.místo, 3x3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 69) Začarovaná písnička = pěvecké vystoupení v Opavě, ocenění: 3.místo ( p.uč. Veliká ), 70) Olympiády talentů - finále = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Holešově, ocenění: 3.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 71) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 72) Taneční soutěž společných choreografií = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Hlinsku ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 73) Tvoření a tradice, společně překonáme hranice = dramatické vystoupení v MŠ Krnov, Svatováclavská ( p.uč. Mgr. Stavárková), 74) Den učitelů = pěvecké vystoupení pro oceněné učitele v obřadní síni MěÚ Krnov ( p.uč. Veliká ), 75) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 76) Muzikoterapie = organizování kurzu pro učitele v Krnově v ZUŠ s.r.o. ( ř.š. Malovaný ), DUBEN 77) 2.4. Jarní zpívání = organizování pěvecké soutěže v Rodinné kavárně v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Mgr. Janková ), 78) Programová konference SSŠČMS = aktivní účast na konferenci ( ř.š. Malovaný ), 79) 4. a 7.4. Krajské kolo soutěže VO ZUŠ MSK = organizování krajského kola a instalace výtvarné výstavy ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 80) 6.4. Mistrovství Moravy = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 2.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 81) Krajská soutěž v recitaci = dramatické vystoupení v Krnově ( p.uč. Mgr. Kurečková ), 82) Taneční skupiny roku = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 3x2.místo a 3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 83) Koncert vítězů = organizování pěveckého koncertu v Rodinné kavárně v Krnově ( p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Veliká ), 84) Jarní besídka pro rodiče = dramatické vystoupení v MŠ Brantice ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 85) Taneční a hudební soustředění = v Krnově, náměstí Míru ( p.uč. Juříková, p.uč. Veliká ), 86) Mistrovství Moravy = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Přerově, ocenění: 2x2.místo a 2x3.místo (p.uč.bc. Vlachynská ), 87) Slet čarodějnic = organizování jubilejního 20.ročníku zábavného odpoledne pro mladší žáky školy ( ř.š. Malovaný, p.uč. Charousková, p.uč. Tihlaříková, p.uč Veliká, p.uč. Kirčevová, p.uč. Mgr. Chudobová ),

7 7 88) Krajské kolo soutěže VO ZUŠ MSK = účast v porotě krajského kola a odinstalování výtvarné výstavy, ocenění: 5 postupů do celostátního kola ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 89) Beltine = organizování kurzu pro učitele v Krnově v ZUŠ s.r.o. ( ř.š. Malovaný ), KVĚTEN 90) květen : Lidice 2014 = ocenění: čestné uznání Nikol Bálintová ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 91) 4.5. Bruntálský bača = taneční vystoupení na soutěži v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 92) 5.5. Kytička pro radost = dramatické vystoupení v Domově důchodců v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ), 93) 4.5. Majáles = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 94) 5.5. Oslavy osvobození = koncert, výtvarná výstava, taneční a dramatické vystoupení v Městské koncertní síni v Kapli sv.ducha ( z.ř.š.p. Mgr. Herníková, p.uč. Mgr. Janková, p.uč. Veliká, p.uč. Šupáková, p.uč. Bc. Tamara Vlachynská, p.uč. Juříková, p.uč. Mgr. Kurečková, p.uč. Mgr. Chudobová, p.uč. Mgr. Opršalová, p.uč. Kirčevová ), 95) 7.5. Den matek = besídka v MŠ Krnov, Svatováclavská ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 96) 9.5. Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 97) Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola a rozborového semináře pro učitele VO ZUŠ ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ), 98) Krajské kolo soutěžní přehlídky VO ZUŠ = organizování krajského kola a účast porotě ve Šternberku ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková ) 99) Mistrovství ČR = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Kladně ( p.uč.bc. Vlachynská ), 100) Dětská výtvarná tvorba = vernisáž a dramatické vystoupení O veliké řepě v Městském divadle Bruntál ( p.uč. Mgr. Stavárková ), Dramatické vystoupení na vernisáž Dětské výtvarné tvorby v Městském divadle v Bruntále 101) Oceňování osobností v kultuře a sportu = hudební vystoupení v Městské koncertní síni v Kapli sv.ducha ( p.uč. Veliká ), 102) Krajská přehlídka TO ZUŠ = tan.vystoupení t.s. Stonožka v Havířově ( p.uč.bc. Vlachynská ), 103) Tanec mezi tóny = taneční a pěvecké vystoupení t.s. Rytmik v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. Veliká, Juříková ),

8 8 104) Barevný svět dětí = vernisáž výtvarné výstavy v Lichnově ( p.uč. Tihlaříková ), 105) Mistrovství ČR = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Jablonci ( p.uč.bc. Vlachynská ), ČERVEN 106) 3.6. Dětská výtvarná tvorba = vernisáž výt. výstavy a dram.vystoupení v Branticích (p.uč. Mgr. Stavárková), 107) 5.6. Dětská výtvarná tvorba = vernisáž výtvarné výstavy a hudebně-dramatické vystoupení v Úvalně ( p.uč. Tihlaříková ), 108) 6.6. Výtvarná výpověď dětí = vernisáž výtvarné výstavy a hudební vystoupení v MIKS Krnov ( p.z.ř.š. Mgr. Herníková, p.uč. Charousková, p.uč. Veliká ), 109) 7.6. Den dětí = taneční vystoupení t.s. Stonožka v Lichnově ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 110) 7.6. Ostravská pyramida = vystoupení t.s. Stonožka na taneční soutěži, ocenění: 1.místo, 2.místo, 3.místo, 2x5.místo ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 111) Dramatické vystoupení = dram.vystoupení v Domově důchodců v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 112) Tanec je naše radost = taneční představení t.s. Rytmik v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. Juříková ), 113) Taneční vystoupení = vystoupení t.s. Stonožka v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 114) Olomoucký koláček = taneční vystoupení t.s. Stonožka, ocenění: 1.místo ( p.uč.bc. Vlachynská ), 115) Malá mořská víla = taneční představení t.s. Stonožka v Městském divadle v Bruntále ( p.uč.bc. Tamara Vlachynská ), 116) Dramatické vystoupení = dramatické vystoupení ve ŠD ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 117) Dramatické vystoupení = dram.vystoupení v MŠ Gorkého v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 118) Školní akademie = taneční vystoupení t.s. Rytmik v Lichnově ( p.uč. Juříková ), 119) Hornoslezské slavnosti Kdo si hraje, nezlobí = taneční a hudební vystoupení v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Juříková ), ČERVENEC-SRPEN Taneční představení Stonožky Malá mořská víla v Městském divadle v Bruntále 120) Taneční soustředění Stonožky = v Bruntále ( p.uč.bc. Vlachynská ), 121) Taneční soustředění Rytmiku = v ZUŠ naměstí Míru v Krnově ( p.uč. Juříková ). 122) Lichnovské slavnosti = taneční vystoupení t.s. Stonožka a t.s. Rytmik ( p.uč.bc. Vlachynská, p.uč. Juříková ),

9 9 Taneční představení ts. Rytmik a t.s. Stonožka na Lichnovských slavnostech 123) Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ MSK = jednání v obci Řeka ( ř.š. Malovaný ). f) Plnění úkolů vyplývajících z pokynu MŠMT ČR k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních ( č.j /96-22 ) Základní umělecké školy jsou tou nejlepší prevencí proti dětské kriminalitě a narkomanii. Výzkumy jasně dokazují, že u dětí, které provádějí uměleckou zájmovou činnost pod odborným vedením, je výskyt dětské kriminality a narkomanie nulový. g) Další metodické a společenské aktivity při škole Jak již bylo výše uvedeno, při škole pracují tři občanská sdružení, která pomáhají Základní umělecké škole s.r.o. s organizováním nejrůznějších akcí pro žáky. Základní umělecká škola s.r.o. je členem : = Asociace soukromých Základních škol České republiky se sídlem v Praze, , Platónova 3287, = Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - komory uměleckých škol se sídlem v Praze, V Olšinách 7, = Sdružení Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza. Zástupkyně ředitele školy ( Mgr. Květoslava Herníková ) je : = předsedou Krajské umělecké rady VO ZUŠ Moravskoslezského kraje, = členem Ústřední umělecké rady VO ZUŠ České republiky, = členem okresní rady Základních uměleckých škol. Zřizovatel, jednatel a ředitel Základní umělecké školy s.r.o. ( PaedDr. Drahomír Malovaný ) je : = předsedou Asociace soukromých Základních uměleckých škol České republiky = členem Městského zastupitelstva Města Krnov, = členem Rady Města Krnova, = předsedou kulturní komise Rady Města Krnova, = členem komise Zdravé město Krnov, = předsedou občanského sdružení Kulturní společnost Krnovsko, = členem rady školy Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2, = členem okresní rady Základních uměleckých škol. Část III. Údaje o výsledcích vzdělávání zjištěných Českou školní inspekcí a o kontrolách: a) Poslední provedená kontrola České školní inspekce: Datum kontroly: dubna a 9.května 2014 Výsledek poslední kontroly: škola je hodnocena jako průměrná b) Poslední provedená kontrola auditora: Datum: 17.července 2014 Typ provedené kontroly: ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku, zpracovaná s ohledem na zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Výrok auditora: Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

10 10 Část IV. Údaje o pracovnících školy Počty pracovníků: osob/přepočtených pracovníků, kteří se podíleli na výuce žáků Školní rok 2013/2014 Fyzické osoby Přepočteni pracovníci na plné úvazky Pedagogičtí pracovníci 17 12,92 Nepedagogičtí pracovníci 5 2,51 Celkem pracovníci 22 15,43 Pedagogičtí pracovníci vyučující v jednotlivých oborech: a) výtvarný obor: - výtvarný obor v Krnově, Dvořákův okruh 21 : Mgr. Květoslava Herníková, Renata Charousková - výtvarný obor v Bruntále, Cihelní 6 : Mgr. Dagmar Stavárková - výtvarný obor v Branticích : Mgr. Dagmar Stavárková - výtvarný obor v Lichnově 46 : Zuzana Tihlaříková - výtvarný obor v Úvalně 19 : Zuzana Tihlaříková - výtvarný obor v Zátoru 86 : Zuzana Tihlaříková - suplování ve výtvarném oboru: PaedDr. Drahomír Malovaný b) taneční obor: - taneční obor v Krnově, nám. Míru 13: Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ K. Čapka 12a: Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ Svatováclavská 13 : Michaela Juříková - taneční obor v Krnově, MŠ Jiráskova 43 : Michaela Juříková - taneční obor v Lichnově, ZŠ Lichnov: Michaela Juříková - taneční obor v Bruntále, Okružní 38 : Bc. Tamara Vlachynská - taneční obor v Bruntále, Pionýrská: Bc. Tamara Vlachynská - taneční obor v Bruntále, U rybníka: Bc. Tamara Vlachynská c) hudební obor: - hudební obor v Krnově sólový zpěv, Dvořákův okruh 21 : Mgr. Alice Janková, Marie Veliká, Danuše Šupáková - hudební obor v Krnově, MŠ Svatováclavská 13: Marie Veliká c) literárně-dramatický obor: - literárně-dramatický obor v Bruntále, ZŠ Bruntál, Cihelní 6 : Stanislav Hendrych - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 : Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, MŠ Krnov, Svatováclavská 13: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, M. Gorkého 22: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Brantice: Mgr. Dagmar Stavárková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2 : Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Žižkova 3: Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 : Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, MŠ Krnov, K. Čapka 12a: Mgr. Dagmar Opršalová - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Žižkova 3 : Renata Kirčevová - literárně-dramatický obor v Opava, ZŠ Opava, Šrámkova 4 : Stanislav Hendrych - literárně-dramatický obor v Opava, ZŠ Opava, Šrámkova 4 : Mgr. Daniela Kurečková - literárně-dramatický obor v Krnově, ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 : Mgr. Radka Chudobová - suplování v literárně-dramatickém oboru: Mgr. Anna Malovaná Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v %: Školní rok 2013/ %

11 11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Počet zúčastněných Typ studia pracovníků Pedagogická fakulta 1 Lidové konzervatoř 1 Akreditační semináře v rámci přípravy ŠVP 12 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků a plán pedagogického a odborného vzdělávání pedagogických pracovníků : 1) Magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: p. Zuzana Tihlaříková, 2) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů výtvarného oboru: akreditačních seminářů se i nadále budou zúčastňovat: p. Mgr. Květoslava Herníková, p. Renata Charousková, a p. Zuzana Tihlaříková. 3) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů tanečního oboru: p. Michaela Juříková, p. Bc. Tamara Vlachynská. 4) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů hudebního oboru: p. Mgr. Alice Janková, p. Marie Veliká, p. Danuše Šupáková. 5) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů literárně-dramatického oboru: p. Mgr. Dagmar Stavárková, p. Mgr. Dagmar Opršalová, p. Mgr. Radka Chudobová, p. Mgr. Daniela Kurečková a p. Stanislav Hendrych. Část V. Další údaje o zařízení Základní umělecká škola s.r.o. spolupracuje při zajišťování kulturních akcí s celou řadou organizací a institucí: 1) s Krajskou uměleckou radou: p. zástupkyně ředitele školy Mgr. Květoslava Herníková vykonává funkci předsedy krajské umělecké rady okresních metodiků VO ZUŠ Moravskoslezského kraje a je členem Ústřední umělecké rady pro VO ZUŠ ČR, 2) s Městským úřadem v Krnově: při zajišťování kulturních akcí města. Pan PaedDr. Drahomír Malovaný je zastupitelem města, členem rady města Krnova a předsedou kulturní komise rady Města Krnova, 3) s Obecním úřadem v Úvalně a Základní školou v Úvalně: při spolupořádání kulturních akcí a výtvarné výstavy Dětská výtvarná tvorba, 4) s Obecním úřadem v Lichnově a Základní školou v Lichnově: při zajišťování Dětského dne taneční vystoupení a výtvarné výstavy Barevný svět dětí, 5) s Obecním úřadem v Zátoru a Základní školou Zátor: při zajišťování výstavy Dětská výtvarná tvorba a tanečních vystoupení na kulturních akcích, 6) s Obecní m úřadem v Branticích a Základní školou v Branticích: při zajišťování výstavy Dětská výtvarná tvorba, 7) s Československou obchodní bankou a.s., pob. v Krnově : při zajišťování výtvarná výstavy Krnovské malování 8) s Městským informačním a kulturním střediskem v Krnově: při zajišťování tradičních akcí: výtvarné soutěže Výtvarná výpověď dětí, 9) s Kofola clubem v Krnově: při zajišťování tanečního představení Tanec je naše radost a Tanec mezi tóny, 10) se Slezskou diakonií střediskem Ninive v Krnově: při zajišťování stálé výtvarných výstav a hudebních vystoupení v Čajovně Ninive, 11) s Městským divadlem v Bruntále: při zajišťování výstavy Výtvarná výpověď dětí a tanečních představen t.s. Stonožka, 12) se Společností malíře Jana Zrzavého, o.p.s. v Olomouci: při zajišťování výtvarných výstav Zrzavý salon, Oči dokořán ve Šternberku a jednáních Krajské umělecké rady, 13) s Asociací soukromých základních uměleckých škol ČR a se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: ZUŠ s.r.o. je aktivním členem ASZUŠ ČR a SSŠČMS, 14) se Szkolou Podstawowou nr3 w Prudniku ( Polsko ): při zajišťování mezinárodních česko-polských kulturních akcíc Ekologiczny Turniej Mikolajkowy, Warstaty plastyczne Kolorowa Wielkanoc, 15) s odborem školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: při organizování školního roku.

12 12 Občanská sdružení působící při škole Do práce naší školy je zapojováno stále více rodičů. Při škole pracují tři občanská sdružení, která pomáhají pro žáky ZUŠ s.r.o. organizačně zajišťovat taneční soutěže a soustředění, výtvarné výstavy a další kulturní akce. 1) Kulturní společnost Krnovsko, sídlo občanského sdružení: Dvořákův okruh 21, Krnov, IČO : Občanské sdružení Kulturní společnost Krnovsko pomáhá organizovat akce školy pro výtvarný obor v Krnově a pro výtvarné obory v ostatních detašovaných pracovištích ZUŠ s.r.o., jeho činnost je zaměřena především na organizování dětských výtvarných výstav. představenstvo o.s. Kulturní společnost Krnovsko : p. PaedDr. Drahomír Malovaný: předseda p. Ing. Zdeněk Welna : 1. místopředseda, p. MUDr. Miroslav Smýkal : 2. místopředseda, p. ing. Jaroslav Ručka : ekonom, p. ing. Jiří Veverka : člen představenstva p. ing. Salome Sýkorová : člen představenstva ( starostka obce Zátor ), p. Marta Otisková : člen představenstva ( starostka obce Lichnov ), p. ing. Vítězslav Odložilík : člen představenstva. 2) Taneční klub Rytmik,sídlo občanského sdružení : Dvořákův okruh 21, Krnov, IČO : občanské sdružení Taneční klub Rytmik bylo zaregistrováno na MV , jeho činnost je zaměřena na podporu tanečního souboru ZUŠ s.r.o. Rytmik Krnov. Předseda : p.uč. Michaela Juříková. Tradiční kulturně umělecké aktivity s partnery školy a) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi na území města Krnova: = Městský úřad Krnov, MIKS Krnov a Městské muzeum Krnov: pořádání výtvarných výstav Výtvarná výpověď dětí v Městské výstavní síni v Krnově, tanečních představení Tanec je naše radost, = Československá obchodní banka, a.s., pob.krnov: pořádání výtvarných soutěží a výstav Krnovské malování, = Slezská diakonie středisko Ninive: výtvarné výstavy a hudební vystoupení v Čajovně Ninive, = Městská knihovna Krnov: výtvarné výstavy v Městské knihovně, = Mateřská škola Krnov Jiráskova 43: spolupráce s tanečním souborem Rytmik, = Mateřská škola Krnov Gorkého 22: spolupráce s literárně-dramatickým oborem Krnov, = Mateřská škola Krnov Karla Čapka 12a: spolupráce s literárně-dramatickým a tanečním oborem Krnov, = Mateřská škola Krnov náměstí Míru 12: spolupráce s tanečním souborem Rytmik Krnov a hudebním oborem, = Mateřská škola Krnov Svatováclavská 13: spolupráce s tanečním souborem Rytmik Krnov a hudebním oborem, b) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi na území okresu Bruntál: = Městský úřad Bruntál: vystupování taneční skupiny Rytmik na plesech OÚ Bruntál, = Obecní úřad Úvalno a Základní škola Úvalno: pořádání výtvarných výstav Dětská výtvarná tvorba v Kulturním domě v Úvalně a ZŠ Úvalno, = Obecní úřad Zátor: pořádání výstav Dětská výtvarná tvorba a tanečních vystoupení na plesech a dalších Kulturních akcích OÚ Zátor = Obecní úřad Brantice a Základní škola Brantice:pořádání výtvarných výstav a vystoupení literárně-dram.oboru.. = Obecní úřad Lichnov a Základní škola Lichnov: pořádání výtvarných výstav Barevný svět dětí a tanečních vystoupení t.s. Rytmik na Lichnovských slavnostech a Dnech dětí v Lichnově, = Základní škola Bruntál, Okružní 38: taneční vystoupení t.s. Stonožka, = Základní škola Bruntál, Cihelní 6: pořádání výtvarných výstav, = Mateřská škola Bruntál, U rybníka 3: vystoupení tanečního oboru a vystoupení literárně-dramatického oboru, c) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje a České republiky : = Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, = Asociace soukromých Základních uměleckých škol České republiky, = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace ZUŠ ČR: celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR ve Šternberku, krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ, celostátní přehlídka tanečních oborů ZUŠ, spolupráce se Základními uměleckými školami Moravskoslezského kraje v rámci krajské umělecké rady, jejíž předsedkyní je paní Mgr. K. Herníková, zástupce ředitele ZUŠ s.r.o., a o.s. MÚZA, = Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci: výstavy našich žáků v Olomouci a žáků ZUŠ Olomouc v Krnově, příprava celostátních přehlídek výtvarných oborů ZUŠ = Základní umělecká škola v Ostravě: příprava krajských přehlídek výtvarných oborů ZUŠ

13 13 d) spolupráce školy s úřady, institucemi a organizacemi při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež v rámci mezinárodní kulturní spolupráce: = Publiczna Szkola Podstawowa nr. 3 w Prudniku: pořádání Warstat Tanecznych W wiosennych rytmach, účast na Ekologicznem Turnieju Mikolajkowem. Trend dalšího rozvoje a priority školy Základní umělecká škola s.r.o. sleduje svou prací několik cílů. Umělecká činnost dětí pod vedením zkušených odborných pedagogů je velmi pozitivním faktorem při utváření jejich osobnosti. Ukazuje dětem a mládeži cestu pro jejich další život. Jsme přesvědčeni, že dětská umělecká činnost je velmi důležitou součástí kulturního života měst a obcí, a proto by měla být pro děti a mládež dostupná i v té nejmenší obci. Jedním z hlavních cílů naší školy je příprava talentované mládeže na studium na středních a vysokých uměleckých školách. V této oblasti má naše škola především díky paní z.ř.š.mgr. Květoslavy Herníkové, metodičce pro výtvarný obor, dlouhodobě mimořádně vynikající úspěšnost. Naše škola i nadál bude pokračovat v tradičních akcích: Výtvarná výpověď dětí, Dětská výtvarná tvorba, Barevný svět dětí, Krnovské malování, Krnov-mé město, Výstava absolventů, Dětské vánoce, Oči dokořán apod., Tanec je naše radost, v tanečních vystoupeních na městských a obecních plesech, na Dnech dětí apod. I nadále bude naše škola pokračovat v pořádání úspěšných akcích jako např. Slet čarodějnic a letní soustředění pro žáky našich tanečních souborů. Základní umělecká škola s.r.o. jistě chce pokračovat v pořádání kulturních akcí ve spolupráci se svými partnerskými Základními uměleckými školami. Plánujeme i nadále pořádat mezinárodní kulturní akce ve spolupráci se svými partnery z polského města Prudnik a případnými dalšími zahraničními partnery. O dalších aktivitách naší školy se můžete dovědět i na Část VI. Zhodnocení a závěr Základní umělecká škola s.r.o. se během 21 let svého trvání stala neoddělitelnou součástí společenského a kulturního života v našem městě a v krnovském regionu. Na vysoké úrovni plní svou úlohu především při vzdělávání talentovaných dětí a mládeže a svým širokým rozsahem činností dává mnoha dětem nevšední možnosti, jak vhodně využívat svůj volný čas ( festivaly, taneční vystoupení, výtvarné výstavy, taneční soustředění, výtvarné kurzy, zájezdy apod. ). Naše škola často reprezentuje náš region, o čemž svědčí i četná ocenění. Hlavní význam úspěšného působení Základní umělecké školy s.r.o. vidím v tom, že práci s dětmi vykonávají odborní pedagogové se zodpovědným přístupem ke své práci a s hezkým vztahem k dětem. Přes všechny obtíže vyplývající z nelehké finanční situace soukromých ZUŠ naše škola již tradičně kvalitně připravila žáky na přijímací zkoušky uměleckých škol vyššího typu, a stejně jako v každém uplynulém školním roce slavila mnohé úspěchy na různých přehlídkách, výstavách a soutěžích. Za výše uvedené výsledky v činnosti Základní umělecké školy s.r.o. patří poděkování všem pracovníkům naší školy. Bez jejich obětavé a tvůrčí práce by naše škola nemohla být tím, čím je. S Výroční zprávou o činnosti školy byli pedagogičtí pracovníci předem seznámeni a následně byla výroční zpráva projednána na pedagogické poradě dne 25.srpna Výroční zprávu o činnosti školy podle podkladů učitelů zpracoval: PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy V Krnově dne 25.srpna 2014

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Úvod. Charakteristika školy

Úvod. Charakteristika školy O b s a h : I. Výroční zpráva o činnosti školy: úvod: charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled pracovníků školy D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více