VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

2

3 3 P O R G OBSAH Úvodní slovo ředitelky PORGu 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Základní údaje o škole; hospodářské výsledky 7 Hodnocení činnosti školy 8 PORG Libeň Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 14 Studenti 15 Studenti ocenění pedagogickou radou 24 Prospěchová stipendia a mezinárodní program 25 Výuka ve školním roce 2013/ Přehled průběhu školního roku 27 Školní a mimoškolní aktivity 28 Přijímací zkoušky do primy 38 Maturitní zkoušky 39 Uplatnění absolventů na vysokých školách 39 Informace o výši školného 40 Sponzorské a fundraisingové aktivity 40 Studijní fond Pavla Hlavinky 40 Poděkování sponzorům 41 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 43 Učební plán a volitelné předměty 43 Harmonogram školního roku 44 Nový PORG Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 48 Žáci a studenti 51 Studenti ocenění pedagogickou radou 74 Prospěchová stipendia 75 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 77 Přehled průběhu školního roku 81 Školní a mimoškolní aktivity 82 Zápis a přijímací zkoušky 92 Informace o výši školného 92 Sponzorské a fundraisingové aktivity 92 Poděkování sponzorům 92 Studijní fond Martina Romana 92 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 93 Učební plán 93 Harmonogram školního roku 94

4 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PORG Ostrava Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 98 Žáci a studenti 99 Studenti ocenění pedagogickou radou 111 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 112 Přehled průběhu školního roku 114 Školní a mimoškolní aktivity 117 Zápis a přijímací zkoušky 122 Informace o výši školného 122 Sponzorské a fundraisingové aktivity 122 Poděkování sponzorům 122 Studijní fond Martina Romana 122 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 123 Učební plán 123 Harmonogram školního roku 124

5 5 P O R G ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY PORGU Vážení rodiče, učitelé, absolventi, studenti a další čtenáři naší výroční zprávy, dovolte mi, abych krátkým úvodním slovem zahájila výčet všech aktivit, fotografické dokumentace a jednoduše všeho, co je obsahem každoročně vydávané výroční zprávy společnosti PORG. Vedení společnosti jsem převzala v polovině ledna Na období únor až červen jsem stanovila cíle, kterých chceme dosáhnout a které by naši výbornou školu posunuly ještě o kousek dále. S odstupem času si uvědomuji, že byly docela odvážné, ale většinu z nich se podařilo zrealizovat. Týkaly se oblasti vzdělávací, personální i ekonomické. Za splněním těchto cílů je mnoho hodin společné práce a nekončící snaha stále posouvat naši školu dopředu. Výčet všech aktivit za rok 2014 by byl hodně dlouhý. Přesto bych ráda zmínila, že se nám podařilo získat pro Nový PORG velmi zkušeného ředitele, posílit střední management o předsedy předmětových komisí, zahájili jsme práci na konkretizaci osnov jednotlivých předmětů, které budou reflektovat rovnováhu mezi vědomostmi a dovednostmi žáků a studentů, posílili jsme náš tým o vynikající odborníky se zkušeností IB maturity a také se můžeme opět radovat z vynikajících výsledků našich maturantů v rámci celé republiky, kde byl PORG nejlepší školou vůbec. Od září dále posilujeme výuku angličtiny na základních školách. V příštím školním roce začnou fungovat studentské a školské rady, nové webové stránky včetně odděleného přístupů rodičů a veřejnosti, poradenské zařízení pro studenty a jejich rodiče. Škola samozřejmě stojí a padá s koncepcí výuky a kvalitou vyučujících, ale chceme neustále zlepšovat i prostředí, ve kterém se studenti vzdělávají. Na Novém PORGU budujeme novou sportovní halu a venkovní učebny, nové učebny biologie, chemie a fyziky, rekonstruujeme půdní prostory PORGu Libeň a jednáme o dalším rozšíření PORGu Ostrava. Značka PORG, která v českém školství působí už 24 let, je zase o něco silnější. Dovolte mi, abych na závěr poděkovala pedagogům a zaměstnancům všech PORGů za jejich práci v uplynulém školním roce PaedDr. Dagmar Dluhošová srpen 2014

6 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Vážení rodiče, učitelé, příznivci PORGu, i loňský rok byl pro PORG rokem akademicky velice úspěšným, naši maturanti jasně dominovali výsledkům státních maturitních zkoušek a za to jim i jejich pedagogům patří velké poděkování! Letos půjdou k maturitě a také IB diploma první oktaváni na Novém PORGu. Jim i jejich kolegům v Libni budeme držet palce nejen při maturitních zkouškách, ale i při cestě na vysněnou vysokou školu v ČR či zahraničí. Loňský školní rok přinesl také několik personálních změn, po lednovém rozhodnutí Václava Klause odejít z PORGu se novou ředitelkou PORG, o. p. s., stala dosavadní ředitelka PORGu Ostrava Dagmar Dluhošová a následně na místě ředitele Nového PORGu nahradil Martina Metelku dosavadní ředitel Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici Juraj Liška. Do budoucna budou mít ředitelé všech tří škol větší autonomii i pravomoci. Koncepce PORGu v Libni zůstane i nadále stejná, tedy špičkové klasické české gymnázium, Nový PORG a PORG Ostrava jsou a budou českými bilingvními školami, které v sobě kombinují to lepší z českého i britského systému vzdělávání a děti se zde mohou rozhodnout, zda ukončí své studium českou maturitou, mezinarodní maturitou International Baccalaurate, případně obojím. Všem školám je společná akademická náročnost založena ne na biflování, ale na porozumění souvislostí. Ve všech školách take probíhají nebo v nejbližší době proběhnou investice do dalšího zdokonalení podmínek pro výuku a volnočasové aktivity, jejichž nabídka je na PORGu tradičně zcela nadstandardní. Václavu Klausovi i Martinu Metelkovi bych chtěl poděkovat za jejich práci pro školu a Dagmar Dluhošové, Juraji Liškovi i Andrei Výškové bych chtěl popřát hodně úspěchů při dalším rozvoji PORGu. Naší snahou bylo a je budovat školu, jež bude dlouhodobě vlajkovou lodí českého vzdělávacího systému a jejíž absolventi budou vzdělaní, kriticky uvažující, nemanipulovatelní a sebevědomí jedinci, kteří budou cítit zodpovědnost za sebe, svou práci a kteří budou schopni a ochotni pomáhat druhým a jejich cesta za úspěchem bude budována na morálních a etických principech. Martin Roman

7 7 P O R G ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PORG GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O. P. S., SDRUŽUJE: na námi vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice. typ hospodářskoprávní subjektivity: obecně prospěšná společnost typy poskytovaného vzdělání: gymnázium osmileté gymnázium osmileté česko anglické základní škola (1. stupeň) s rozšířenou výukou angličtiny kapacita školy: celkem žáků a studentů sídla škol: PORG Libeň: Lindnerova 3, Praha 8, , tel.: Nový PORG: Pod Krčským lesem 25, Praha 4, , tel.: PORG Ostrava: Rostislavova 7, Ostrava Vít kovi ce, , tel.: název a adresa společnosti: PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: web: zřizovatel: Sdružení PRO GYMNÁZIUM, z. s. ředitel PORGu: PaedDr. Dagmar Dluhošová (do ledna 2014 Mgr. Václav Klaus) historie školy: vyučujeme od 2. září 1990 vztah ke školskému systému ČR: PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku Všech členové Správní rady ve školním roce 2013/14: předseda Martin Roman (2021, 2025), členové Milan Hejl, Romuald Kopún (2014, 2016, 2019), Michal Uhlíř (2016, 2022), Patrik Roman (od února 2014 Milan Buranský), Lenka Romanová (2021, 2025) partnerské školy (dlouhodobé individuální studijní pobyty studentů PORGu): St. Alban School, Washington D.C. USA Osseo High School, Wisconsin USA Bryn Mawr School, Baltimore USA Gilman School, Baltimore USA The Priory LSST School, Lincoln Anglie George Heriot School, Edinburgh Skotsko Landkreis Gymnasium St. Annen, Annaberg SRN Immanuel Kant Gymnasium, Hamburk SRN Komensky Schule, Vídeň Rakousko Lycee St. Victor, Valence Francie Lycee Gerbert, Aurillac Francie Lycee St. Paul, Vannes Francie Oita High School, Oita Japonsko

8 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / HOSPODAŘENÍ PORGU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Společnost PORG gymnázium a základní škola, o. p. s., hospodařila v kalendářním roce 2013 s obratem tisíc Kč a dosáhla zisku po zdanění tisíc Kč. Pramen: Audit společnosti PORG provedený firmou DANĚ a AUDIT, s.r.o., Ostrava a v ostatních oblastech si nadále udržuje výrazně nadstandardní, vynikající úroveň. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v roce 1999 Ze závěru inspekční zprávy: Úroveň kvality vzdělávání ve sledovaných předmětech je hodnocena jako velmi dobrá až vynikající, úroveň kvality řízení je vynikající, celkově je škola ve sledované oblasti hodnocena jako vynikající. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE V POSLEDNÍCH 15 LETECH Výsledek inspekce na PORGu Ostrava v červnu 2012 Ze závěru inspekční zprávy: Podpora rozvoje osobnosti žáka je ve škole příkladná, zaměřuje se na individuální rozvoj nadání žáka s důrazem na samostatnost a zodpovědnost. Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Výsledky vzdělávání vycházejí z požadavků realizovaných vzdělávacích programů, vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovní B1 a vyšších podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledek inspekce na Novém PORGu v květnu 2009 Inspekce vydala toto závěrečné stanovisko: Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti příkladná. [ ] Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v dubnu 2004 Ze závěru inspekční zprávy: Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy dle předmětu inspekce jsou celkově hodnoceny jako vynikající. [ ] Ze srovnání s poslední inspekční zprávou (rok 1999) vyplývá, že škola se výrazně zlepšila v oblasti materiálně technického vybavení INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ Kromě hodnocení inspekčních nás velmi potěšilo i několik subjektivních hodnocení. Guvernér České národní banky, Ing. Miroslav Singer: Každý, kdo chce vědět, o čem je PORG (nebo Nový PORG, kam chodí můj potomek), by si měl přečíst na webu jeho školní řád. Lehce pod pět tisíc znaků s mezerami, nebo 741 slov, či 3 stránky textu bohatě rozšířeného nadpisy a prázdnými řádky stačí k definici všech podstatných pravidel. Nebo by měl zvážit to, že na dveřích úřední místnosti školy je nápis Úřad. Je tam zjevná snaha dělat věci jednoduše a rovněž jednoduše formulovat. Sám vím, kolik rozmyslu a příprav to vyžaduje, ale i proč se to vyplácí. Už u pravidel platí, že jednoduchá jsou jasnější, takže se snadněji dodržují a také se jejich dodržování lépe kontroluje. PORG je pro mě důkaz toho, že se škola nemusí dělat se sofistikovaně znějícím jazykem. Stačí zdravý, ale konzistentně aplikovaný rozum, jasné hodnocení všech, které nakonec zúčastněné motivuje, důraz na to, co má služba těm, kteří ji chtějí, přinést, a především vytrvalá aplikace toho všeho. Přál bych si, aby takto dlouhodobě uskutečňovaných projektů, které fungují právě díky důrazu na to podstatné a ignorování manažerských, poradenských, mediálních a jiných trivialit a módních vln a hlavně díky vytrvalé snaze svých autorů dosáhnout cíle, bylo v České republice víc. Potřebujeme příklady. Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky

9 9 P O R G Přednosta Kliniky rehabilitace a tělových. lékařství 2. LF UK, Prof. Pavel Kolář: Máme tři děti a každé je trochu jiné. Náš Jakub je nejmladším dítětem, které už před nástupem do školy všichni obdivovali pro jeho sociální inteligenci a praktické dovednosti. V šesti letech uměl vařit spoustu jídel, neměl problém navazovat kontakty se staršími dětmi ani s dospělými. Přihlásili jsme ho na Nový PORG. Po přijímacích pohovorech nám přišla odpověď, že ho nemohou vzít, protože je ještě nezralý. Říkali jsme si, že nedocenili jeho přednosti, kterými může tyto nedostatky kompenzovat. Postupně jsme ale pozorovali, jak jeho mozek ve schopnosti učit se některé nové věci uzrává. Najednou jsme viděli, že nově umí napodobovat různé tvary, má lepší vizuoprostorovou orientaci atd. a vše přichází samo, aniž by se těmto věcem musel učit. Další rok byl přijat. Víme, že to bylo dobře. V tomto roce nás paní učitelka poslala s Kubíkem na speciální pedagogiku, aby se identifikovala jeho hemisferální nevyhraněnost, která u něj souvisí se špatnou vizuoprostorovou orientací v textu. Přiznám se, že opět nám to nebylo příjemné, ale dostali jsme program pro trénink, kterým tyto funkce postupně cvičíme a zlepšujeme. Chci tím poukázat na to, že u dětí se mohou nezřídkakdy objevovat dlouhodobě přetrvávající obtíže v oblasti chování, pozornosti, motorické koordinace či gnostických motorických funkcí, řeči, čtení a psaní, které vůbec nesouvisí se sníženým intelektem. Sám se zabývám dětmi s poruchami motorického učení a s poruchami představy a plánování pohybu. Odborně se tomu říká vývojová dyspraxie, nebo také vývojová porucha koordinace. Obraz této poruchy může být velmi různorodý. Některé děti mají obtíže pouze s manuální zručností, jiné pouze s hrubou motorikou, další s oběma. Odhalit ve škole včas poruchy a vhodnou, ale především citlivou intervencí tyto deficitní funkce rozvíjet, eventuálně nacházet kompenzační strategie považuji za velmi důležité. Na příkladu našeho Kubíka je vidět, že škola tuto oblast nepodceňuje. Kvalita školy spočívá nejen v tom, jak se řeší rozvoj předností, ale i jak odhaluje a řeší problémy, které se týkají speciální pedagogiky. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK HODNOCENÍ RODIČŮ Již několik let se obracíme na rodiče studentů PORGu s podrobnou anketou, která zkoumá jejich názory na školu, to, s čím jsou spokojeni či nespokojeni. V minulém školním roce jsme oslovili rodiče všech tří porgovských škol s týmiž anketními otázkami. Přehledné výsledky ankety a její srovnání s rokem 2012 a 2013 přináší následující tabulka. Tři základní otázky: 1. Doporučili byste PORG svým známým/příbuzným? 2. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky? 3. Jak jste spokojeni s atmosférou školy? (1 = rozhodně ANO, 2 = spíše ANO, 3 = spíše NE; 4 = rozhodně NE) 1. Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů PORG Libeň ,34 1,52 1,35 PORG Libeň ,30 1,48 1,34 PORG Libeň ,41 1,39 1,38 80 % z nižšího gymn.; 40 % z vyššího 47 % z nižšího gymn.; 25 % z vyššího 40 % z nižšího gymn.; 30 % z vyššího

10 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů Nový PORG ZŠ ,33 1,35 1,55 62 % Nový PORG ZŠ ,42 1,27 1,62 50 % Nový PORG ZŠ ,47 1,41 1,78 49 % Nový PORG gymn ,55 1,64 1,70 39 % Nový PORG gymn ,43 1,54 1,57 27 % Nový PORG gymn ,53 1,79 1,98 26 % PORG Ostrava ZŠ ,17 1,29 1,12 82 % PORG Ostrava ZŠ ,38 1,34 1,31 76 % PORG Ostrava ZŠ ,24 1,49 1,40 74 % PORG Ostrava gymn ,30 1,44 1,33 76 % PORG Ostrava gymn ,47 1,50 1,60 61 % PORG Ostrava gymn ,61 2,10 1,87 32 % MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 (STÁTNÍ ČÁST) Maturanti PORGu Libeň navázali i ve čtvrtém roce státních maturit na vynikající výsledky z předchozích tří let (srov. níže tabulku maturitní úspěšnosti škol z roku 2011). Všichni maturanti zkoušku úspěšně složili. V pořadí gymnázií podle percentilového průměru obsadili první místo v českém a anglickém jazyce a v matematice skončili druzí (srov. tabulku úspěšnosti v didaktickém testu z češtiny). Pořadí gymnázií v didaktickém testu češtiny podle analýzy dat Cermatu (2014) Pořadí Gymnázium Přihlášeni Konali Percentil 1. PORG gymnázium a základní škola ,41 2. Gymnázium Jana Nerudy ,56 3. Gymnázium Nad Alejí ,95 4. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice ,47 5. Gymnázium Chodovická ,41 Zdroj: ČTK, Lidovky.cz, červenec 2014 Pořadí škol ve státní části maturitní zkoušky (2011) název školy sídlo zřizovatel skóre 1 PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3 Praha 8 soukromá 238,36 2 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3 Praha 1 veřejná 226,41

11 1 1 P O R G název školy sídlo zřizovatel skóre 3 Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 církevní 225,24 4 Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 veřejná 223,92 5 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg Lerchova 63 Brno-střed církevní 216,02 6 Gymnázium Palackého 191 Ml. Boleslav veřejná 215,00 7 Gymnázium Dašická 1083 Pardubice I veřejná 214,48 8 Gymnázium Nad kavalírkou 1 Praha 5 veřejná 214,46 9 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 veřejná 214,08 10 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Jirsíkova 5 Č. Budějovice církevní 212,25 Zdroj: MŠMT, červen 2011! SCIO 2013/ % 68 % 67 % SCIO je jedním z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci základních i středních škol v České republice. Na podzim roku 2013 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Zapojilo se do něj žáků ze 613 škol. Kvartáni i třeťáci všech tří PORGů podali vynikající výkony a celkově se všechny třídy s přehledem umístily v nejlepším decilu (srov. např. tabulku s výsledky kvartánů Nového PORGu). 50 % 34 % 36 % Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady Průměr zúčastněných škol Kvarty Nový PORG NIQES 2013 V celostátním testování NIQES (Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice) dosáhli naši páťáci (dvě třídy na Novém PORGu a jedna v Ostravě) i kvartáni (jedna třída v Libni, dvě na Novém PORGu) výtečných výsledků. Například v češtině bylo pouze 13 % (ZŠ), resp. 20 % (gymn.) škol v pásmu %, v matematice pak 1 %, resp. 2,7 % škol v pásmu %. Těchto úrovní všechny naše školy celkem snadno dosáhly. Český jazyk Matematika Anglický jazyk 5.A NP 97 % 94 % 98 % 5.B NP 96 % 81 % 96 % 5. tř. PO 92 % 86 % 98 % kvarta PL 93 % 91 % 96 % kvarta A NP 89 % 86 % 97 % kvarta B NP 86 % 84 % 98 %

12

13 1 3 P O R G L i b e ň PORG LIBEŇ Osmileté gymnázium PORG Libeň se již od září 1990 let snaží poskytovat studentům co nejlepší podmínky pro získání všeobecného středoškolského vzdělání. Za dobu jeho existence prošlo školou několik stovek studentů, kteří snadno našli uplatnění ve zvolených oborech. PORG Libeň se od svých začátků snaží prostřednictvím volitelných předmětů vytvářet příležitost pro rozvoj individuálních zájmů studentů a v posledním roce studia i pro dobrou a důkladnou přípravu na vysokou školu. Učební plán odráží náš záměr jít v jednotlivých předmětech do hloubky a dát studentům možnost pochopit metodu a způsob uvažování v daném předmětu (tedy to, co by studentům mělo zůstat), spíše než poskytnout rozsáhlou sumu poznatků (tedy to, co zapomenou). Ve výuce jazyků vyučujeme jako hlavní cizí jazyk angličtinu. Zároveň si k ní v primě volí studenti další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. V kvartě a kvintě je povinná latina. Studium francouzštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek Delf a ZD, v angličtině ke zkoušce FCE a CAE. Při výuce jazyků se studenti dělí ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Velký význam přikládáme zahraničním výměnám, resp. výjezdům. Škola vysílá své starší studenty na dlouhodobé individuální studijní pobyty na partnerské zahraniční školy (USA, Anglie, Skotsko, SRN, Francie) a v rámci programu CTY (Center for Talented Youth) při John Hopkins University v Baltimoru jim pomáhá při přijímání na prestižní zahraniční univerzity. V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program Četba vlajková loď češtiny na PORGu najdete na www. porg.cz. Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika) se učí v primě v jediném předmětu, který je patentem PORGu integrované přírodovědě. Studium historie zahajují studenti v primě předmětem, který rovněž vznikl na PORGu kořeny evropské kultury. Zahrnuje základy antické, židovské a křesťanské kultury, podrobnější seznámení s antickou mytologií a Starým i Novým zákonem. Zvýšenou pozornost věnujeme výuce tzv. estetiky, což je hudební, výtvarná a dramatická výchova, které jsou až do kvinty povinné, přičemž od kvarty si studenti volí jedno ze zaměření a věnují se mu intenzivněji. Celý program estetiky je zakončen v septimě povinným předmětem Dějiny umění. V tělocviku je možno si od kvinty vybrat několika typů výběrového sportu: plavání, sportovní lezení, florbal/fotbal, posilování, aerobik, míčové hry. Skladba volitelných předmětů se obměňuje zejména podle zájmu studentů. V rámci povinných šesti hodin volitelných seminářů si oktaváni musí vybrat jeden ze tří čtyřhodinových bloků přírodovědný, matematicko fyzikální, společenskovědný. Hodiny, v nichž učitelé stojí před katedrou a vykládají látku, se snažíme omezovat; studenti často pracují samostatně nebo ve skupinách. Často výuku organizujeme tak, aby učitel vystupoval více v roli rádce a pomocníka. Někdy část hodiny připravují studenti a profesoři jen asistují. Snažíme se studenty učit vést si účelně zápisky, vypracovávat výpisky z literatury, psát a obhajovat seminární práce, plánovat, provádět i vyhodnocovat nejrůznější experimenty. Podrobné koncepce jednotlivých předmětů najdete na webové stránce školy. PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. PORG Libeň Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: e mail: web:

14 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 vedení školy Dagmar Dluhošová ředitelka PORGu absolventka PedF OU, obor matematika chemie (do ředitelem Václav Klaus) Andrea Výšková ředitelka PORGu Libeň vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor francouzština rumunština Martin Valášek zástupce ředitelky PORGu Libeň vyučující češtiny, absolvent FF UK, obor čeština dějepis Petr Hopfinger Senior Teacher pedagogická supervize, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis interní učitelé Michal Arnot vyučující dějepisu a kořenů evropské kultury, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis Zach Barnes vyučující angličtiny, absolvent University of Oklahoma, obor History a Social Studies Zuzana Bidláková vyučující matematiky, fyziky a tělesné výchovy, absolventka MFF UK, obor matematika fyzika Moe Binar vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor čeština pro cizince Jan Bukovský vyučující tělesné výchovy a zeměpisu, absolvent FTVS UK, obor tělesná výchova zeměpis Kateřina Fišerová vyučující matematiky, absolventka MFF UK, obor učitelství matematiky a fyziky pro SŠ Jakub Haláček* vyučující fyziky, absolvent MFF UK, obor teoretická fyzika, astronomie, astrofyzika Lenka Hillová vyučující němčiny, absolventka FF MU Brno, obor němčina Magdalena Janichová vyučující chemie a integrované přírodovědy, absolventka VŠCHT Praha, obor technologie organických výrob Dagmar Krůšková* vyučující výtvarné výchovy, absolventka PedF UK, obor čeština výtvarná výchova Daniel Lang vyučující angličtiny, absolvent FHS UK, obor studium humanitní vzdělanosti Aleš Roleček* vyučující filozofie a dějin umění, studující FF UK, obor dějiny umění Petr Rufer vyučující angličtiny, absolvent FF UP Olomouc, obor angličtina čeština Pavel Tatíček vyučující češtiny, absolvent PedF UK, obor čeština pedagogika David Toegel* vyučující biologie, absolvent PedF České Budějovice, obor biologie chemie

15 1 5 P O R G L i b e ň Štěpán Uhlíř* vyučující hudební výchovy, absolvent PedF UK, obor hudební výchova * učitelé s částečným úvazkem externí učitelé Eva Čechová (storytelling, dramatická výchova), Martin Dvořák (tělocvik lezení), Jaroslav Filip (výpočetní technika), Anna Huliciusová (občanská nauka, společenské vědy), Giuseppe Ielitro (italština), Jiří Macela (biologie), Hana Malaníková (dramatická výchova), Natalie Matyas (němčina), Lenka Pospíšilová (hudební výchova), Lenka Řezáčová (biologie), Rowan Rothebury (British History), Michaela Stoilova (ruština), Dominik Stroukal (ekonomie), Pavel Šalom (matematický seminář), Magda Špačková (latina), Alena Švejnohová (právo a státověda), Josef Tkadlec (matematický seminář) ostatní zaměstnanci školy Pavel Bočan (office manager), Tomáš Líbal (účetní), Zuzana Urbánková (personalistika), Lenka Borková (nábor studentů), Jiří Krátký (Academic Dean Department), Jitka Huňková (knihovnice); Miroslav Bejček (školník), Ludmila Veselá (vedoucí úklidu) STUDENTI Následující přehled uvádí stavy jednotlivých tříd k :

16 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / P R I M A Vojtěch Dašek Martin Douša Jakub Dvořák Vojtěch Gaďurek Petr Khartskhaev Sára Korbelová Štěpán Los Vojtěch Theodor Mana Martin Melišík Jan Antonín Musil František Novák Daniel Novotný Jiří Pátek Diana Procházková Jan Svátek Karolína Štefková Jasmin Tagijeva Táňa Vaculová Tadeáš Vachek Jan Vavřín Vojtěch Voska Denis Záhorovský Barbora Zamazalová Klára Zemanová Agáta Žižková Maria Žukovská třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština integrovaná přírodověda kořeny evropské kultury informatika a výp. technika estetická výchova tělesná výchova Magdalena Janichová Martin Valášek Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jaroslav Filip Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

17 1 7 P O R G L i b e ň SEKUNDA Kryštof Bezděk Aneta Burdová Frederik Bušek Natálie Durčoková Otto Antonín Goldflam Johana Jakubíčková Dominika Kodlová Marek Martinian Kolátor Adéla Králová Matěj Krátký Nikol Krejčí Jan Macek Robin Martinů Filip Miškařík Matouš Moravec Anna Musilová Sofie Solecká Jonáš Stoilov Lucie Suchomelová Veronika Šritterová Štěpán Tupý Matyáš Vlnas Kateřina Vystavělová Jan Zahradník Jakub Zajíc Johana Žižáková třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis estetická výchova tělesná výchova Jan Bukovský Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková David Toegel Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

18 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / TERCIE Martin Bortlík Filip Cihelka Jakub Čurda Marek Douša Kamila Foltýnová Tereza Fremundová Vít Gaďurek Tereza Holubová Šimon Hutař Johana Lukešová Anna Mikeštíková Anna Musilová Kateřina Piťhová Albert Polák Gabriela Rosenkranzová Nikola Schlöglová Karolína Silberová Jaromír Sladkovský Magda Sousedíková Lukáš Svoboda Vojtěch Šára Eliška Volešová Kristýna Zatloukalová Anežka Zemanová třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis občanská nauka estetická výchova tělesná výchova Zuzana Bidláková Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Moe Binar David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová David Toegel Michal Arnot Anna Huliciusová Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Jan Bukovský

19 1 9 P O R G L i b e ň KVARTA Ondřej Dušek Eliška Hachová Dominika Hermanová Tomáš Hoffman Martin Hrodek Eliška Hulínská Filip Chudoba David Chytil Petr Jakubčík Cyril Janeček Kateřina Kubicová Patrik Kučera Petra Nosková Johana Růžičková Vojtěch Staněk Jakub Starosta Jan Šilha Klára Šimonová Františka Tranová Nora Třísková Adam Tůma Štěpán Vácha Petr Valenta Robin Zenker třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova Michal Arnot Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Michal Arnot Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský

20 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / KVINTA Mikuláš Adam Martin Bláha Tomáš Černý Jan Douša Jonáš Fuksa Daniel Hykl Anastasiya Chepelova Kateřina Jellušová Martin Juříček Jakub Kašpar Mariana Kroupová Patricie Mezníková Petra Mikolášová Matěj Mišoň David Panýr Eliška Rafajová Alžběta Rychnovská Jáchym Solecký Barbora Srbová Gabriela Šimůnková Jaromír Šolc Jan Tovaryš Ondřej Voska Hana Vrzáková třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova volitelné předměty Kateřina Fišerová Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková Jiří Macela Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský Martin Dvořák viz učební plány

21 2 1 P O R G L i b e ň SEXTA Tereza Edlová Anna Háblová Vojtěch Horák Tereza Horáková Eliška Chlebounová Jan Jílek Jáchym Knězů Abraham Kopún Sofija Korchyk Jan Křivonoska Ludmila Kulhavá Adam Lindauer Alžběta Nevosadová Martina Paukertová Kryštof Pilát Jana Řežábková Matěj Seidl Barbora Smolíková Lucie Stejskalová Lucien Šíma Natálie Tůmová Jan Uhlíř Petra Vávrová Adéla Weislová třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis tělesná výchova volitelné předměty Pavel Tatíček Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Lenka Hillová Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Jan Bukovský viz učební plány

22 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / SEPTIMA František Alferi Miroslav Crha Adéla Dittrichová Josef Hanzlíček Václav Hlásek Veronika Holubová Kristýna Hovořáková Eliška Hutková Tomáš Jareš Eliška Jelínková Petra Jirůtková Petr Kaftan Martina Kavanová Jan Korb Barbora Kubicová Jiří Lhotka Václav Maixner Anna Mrzílková Tereza Nekolová Nikolas Petrov Hana Radová Barbora Šolcová Jiří Vavruša Antonín Vydra třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis společenské vědy dějiny umění tělesná výchova volitelné předměty Andrea Výšková Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Petr Rufer Lenka Hillová Natalie Matyas Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Aleš Roleček Aleš Roleček Zuzana Bidláková Jan Bukovský viz učební plány

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více