VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

2

3 3 P O R G OBSAH Úvodní slovo ředitelky PORGu 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Základní údaje o škole; hospodářské výsledky 7 Hodnocení činnosti školy 8 PORG Libeň Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 14 Studenti 15 Studenti ocenění pedagogickou radou 24 Prospěchová stipendia a mezinárodní program 25 Výuka ve školním roce 2013/ Přehled průběhu školního roku 27 Školní a mimoškolní aktivity 28 Přijímací zkoušky do primy 38 Maturitní zkoušky 39 Uplatnění absolventů na vysokých školách 39 Informace o výši školného 40 Sponzorské a fundraisingové aktivity 40 Studijní fond Pavla Hlavinky 40 Poděkování sponzorům 41 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 43 Učební plán a volitelné předměty 43 Harmonogram školního roku 44 Nový PORG Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 48 Žáci a studenti 51 Studenti ocenění pedagogickou radou 74 Prospěchová stipendia 75 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 77 Přehled průběhu školního roku 81 Školní a mimoškolní aktivity 82 Zápis a přijímací zkoušky 92 Informace o výši školného 92 Sponzorské a fundraisingové aktivity 92 Poděkování sponzorům 92 Studijní fond Martina Romana 92 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 93 Učební plán 93 Harmonogram školního roku 94

4 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PORG Ostrava Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 98 Žáci a studenti 99 Studenti ocenění pedagogickou radou 111 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 112 Přehled průběhu školního roku 114 Školní a mimoškolní aktivity 117 Zápis a přijímací zkoušky 122 Informace o výši školného 122 Sponzorské a fundraisingové aktivity 122 Poděkování sponzorům 122 Studijní fond Martina Romana 122 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 123 Učební plán 123 Harmonogram školního roku 124

5 5 P O R G ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY PORGU Vážení rodiče, učitelé, absolventi, studenti a další čtenáři naší výroční zprávy, dovolte mi, abych krátkým úvodním slovem zahájila výčet všech aktivit, fotografické dokumentace a jednoduše všeho, co je obsahem každoročně vydávané výroční zprávy společnosti PORG. Vedení společnosti jsem převzala v polovině ledna Na období únor až červen jsem stanovila cíle, kterých chceme dosáhnout a které by naši výbornou školu posunuly ještě o kousek dále. S odstupem času si uvědomuji, že byly docela odvážné, ale většinu z nich se podařilo zrealizovat. Týkaly se oblasti vzdělávací, personální i ekonomické. Za splněním těchto cílů je mnoho hodin společné práce a nekončící snaha stále posouvat naši školu dopředu. Výčet všech aktivit za rok 2014 by byl hodně dlouhý. Přesto bych ráda zmínila, že se nám podařilo získat pro Nový PORG velmi zkušeného ředitele, posílit střední management o předsedy předmětových komisí, zahájili jsme práci na konkretizaci osnov jednotlivých předmětů, které budou reflektovat rovnováhu mezi vědomostmi a dovednostmi žáků a studentů, posílili jsme náš tým o vynikající odborníky se zkušeností IB maturity a také se můžeme opět radovat z vynikajících výsledků našich maturantů v rámci celé republiky, kde byl PORG nejlepší školou vůbec. Od září dále posilujeme výuku angličtiny na základních školách. V příštím školním roce začnou fungovat studentské a školské rady, nové webové stránky včetně odděleného přístupů rodičů a veřejnosti, poradenské zařízení pro studenty a jejich rodiče. Škola samozřejmě stojí a padá s koncepcí výuky a kvalitou vyučujících, ale chceme neustále zlepšovat i prostředí, ve kterém se studenti vzdělávají. Na Novém PORGU budujeme novou sportovní halu a venkovní učebny, nové učebny biologie, chemie a fyziky, rekonstruujeme půdní prostory PORGu Libeň a jednáme o dalším rozšíření PORGu Ostrava. Značka PORG, která v českém školství působí už 24 let, je zase o něco silnější. Dovolte mi, abych na závěr poděkovala pedagogům a zaměstnancům všech PORGů za jejich práci v uplynulém školním roce PaedDr. Dagmar Dluhošová srpen 2014

6 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Vážení rodiče, učitelé, příznivci PORGu, i loňský rok byl pro PORG rokem akademicky velice úspěšným, naši maturanti jasně dominovali výsledkům státních maturitních zkoušek a za to jim i jejich pedagogům patří velké poděkování! Letos půjdou k maturitě a také IB diploma první oktaváni na Novém PORGu. Jim i jejich kolegům v Libni budeme držet palce nejen při maturitních zkouškách, ale i při cestě na vysněnou vysokou školu v ČR či zahraničí. Loňský školní rok přinesl také několik personálních změn, po lednovém rozhodnutí Václava Klause odejít z PORGu se novou ředitelkou PORG, o. p. s., stala dosavadní ředitelka PORGu Ostrava Dagmar Dluhošová a následně na místě ředitele Nového PORGu nahradil Martina Metelku dosavadní ředitel Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici Juraj Liška. Do budoucna budou mít ředitelé všech tří škol větší autonomii i pravomoci. Koncepce PORGu v Libni zůstane i nadále stejná, tedy špičkové klasické české gymnázium, Nový PORG a PORG Ostrava jsou a budou českými bilingvními školami, které v sobě kombinují to lepší z českého i britského systému vzdělávání a děti se zde mohou rozhodnout, zda ukončí své studium českou maturitou, mezinarodní maturitou International Baccalaurate, případně obojím. Všem školám je společná akademická náročnost založena ne na biflování, ale na porozumění souvislostí. Ve všech školách take probíhají nebo v nejbližší době proběhnou investice do dalšího zdokonalení podmínek pro výuku a volnočasové aktivity, jejichž nabídka je na PORGu tradičně zcela nadstandardní. Václavu Klausovi i Martinu Metelkovi bych chtěl poděkovat za jejich práci pro školu a Dagmar Dluhošové, Juraji Liškovi i Andrei Výškové bych chtěl popřát hodně úspěchů při dalším rozvoji PORGu. Naší snahou bylo a je budovat školu, jež bude dlouhodobě vlajkovou lodí českého vzdělávacího systému a jejíž absolventi budou vzdělaní, kriticky uvažující, nemanipulovatelní a sebevědomí jedinci, kteří budou cítit zodpovědnost za sebe, svou práci a kteří budou schopni a ochotni pomáhat druhým a jejich cesta za úspěchem bude budována na morálních a etických principech. Martin Roman

7 7 P O R G ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PORG GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O. P. S., SDRUŽUJE: na námi vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice. typ hospodářskoprávní subjektivity: obecně prospěšná společnost typy poskytovaného vzdělání: gymnázium osmileté gymnázium osmileté česko anglické základní škola (1. stupeň) s rozšířenou výukou angličtiny kapacita školy: celkem žáků a studentů sídla škol: PORG Libeň: Lindnerova 3, Praha 8, , tel.: Nový PORG: Pod Krčským lesem 25, Praha 4, , tel.: PORG Ostrava: Rostislavova 7, Ostrava Vít kovi ce, , tel.: název a adresa společnosti: PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: web: zřizovatel: Sdružení PRO GYMNÁZIUM, z. s. ředitel PORGu: PaedDr. Dagmar Dluhošová (do ledna 2014 Mgr. Václav Klaus) historie školy: vyučujeme od 2. září 1990 vztah ke školskému systému ČR: PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku Všech členové Správní rady ve školním roce 2013/14: předseda Martin Roman (2021, 2025), členové Milan Hejl, Romuald Kopún (2014, 2016, 2019), Michal Uhlíř (2016, 2022), Patrik Roman (od února 2014 Milan Buranský), Lenka Romanová (2021, 2025) partnerské školy (dlouhodobé individuální studijní pobyty studentů PORGu): St. Alban School, Washington D.C. USA Osseo High School, Wisconsin USA Bryn Mawr School, Baltimore USA Gilman School, Baltimore USA The Priory LSST School, Lincoln Anglie George Heriot School, Edinburgh Skotsko Landkreis Gymnasium St. Annen, Annaberg SRN Immanuel Kant Gymnasium, Hamburk SRN Komensky Schule, Vídeň Rakousko Lycee St. Victor, Valence Francie Lycee Gerbert, Aurillac Francie Lycee St. Paul, Vannes Francie Oita High School, Oita Japonsko

8 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / HOSPODAŘENÍ PORGU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Společnost PORG gymnázium a základní škola, o. p. s., hospodařila v kalendářním roce 2013 s obratem tisíc Kč a dosáhla zisku po zdanění tisíc Kč. Pramen: Audit společnosti PORG provedený firmou DANĚ a AUDIT, s.r.o., Ostrava a v ostatních oblastech si nadále udržuje výrazně nadstandardní, vynikající úroveň. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v roce 1999 Ze závěru inspekční zprávy: Úroveň kvality vzdělávání ve sledovaných předmětech je hodnocena jako velmi dobrá až vynikající, úroveň kvality řízení je vynikající, celkově je škola ve sledované oblasti hodnocena jako vynikající. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE V POSLEDNÍCH 15 LETECH Výsledek inspekce na PORGu Ostrava v červnu 2012 Ze závěru inspekční zprávy: Podpora rozvoje osobnosti žáka je ve škole příkladná, zaměřuje se na individuální rozvoj nadání žáka s důrazem na samostatnost a zodpovědnost. Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Výsledky vzdělávání vycházejí z požadavků realizovaných vzdělávacích programů, vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovní B1 a vyšších podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledek inspekce na Novém PORGu v květnu 2009 Inspekce vydala toto závěrečné stanovisko: Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti příkladná. [ ] Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v dubnu 2004 Ze závěru inspekční zprávy: Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy dle předmětu inspekce jsou celkově hodnoceny jako vynikající. [ ] Ze srovnání s poslední inspekční zprávou (rok 1999) vyplývá, že škola se výrazně zlepšila v oblasti materiálně technického vybavení INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ Kromě hodnocení inspekčních nás velmi potěšilo i několik subjektivních hodnocení. Guvernér České národní banky, Ing. Miroslav Singer: Každý, kdo chce vědět, o čem je PORG (nebo Nový PORG, kam chodí můj potomek), by si měl přečíst na webu jeho školní řád. Lehce pod pět tisíc znaků s mezerami, nebo 741 slov, či 3 stránky textu bohatě rozšířeného nadpisy a prázdnými řádky stačí k definici všech podstatných pravidel. Nebo by měl zvážit to, že na dveřích úřední místnosti školy je nápis Úřad. Je tam zjevná snaha dělat věci jednoduše a rovněž jednoduše formulovat. Sám vím, kolik rozmyslu a příprav to vyžaduje, ale i proč se to vyplácí. Už u pravidel platí, že jednoduchá jsou jasnější, takže se snadněji dodržují a také se jejich dodržování lépe kontroluje. PORG je pro mě důkaz toho, že se škola nemusí dělat se sofistikovaně znějícím jazykem. Stačí zdravý, ale konzistentně aplikovaný rozum, jasné hodnocení všech, které nakonec zúčastněné motivuje, důraz na to, co má služba těm, kteří ji chtějí, přinést, a především vytrvalá aplikace toho všeho. Přál bych si, aby takto dlouhodobě uskutečňovaných projektů, které fungují právě díky důrazu na to podstatné a ignorování manažerských, poradenských, mediálních a jiných trivialit a módních vln a hlavně díky vytrvalé snaze svých autorů dosáhnout cíle, bylo v České republice víc. Potřebujeme příklady. Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky

9 9 P O R G Přednosta Kliniky rehabilitace a tělových. lékařství 2. LF UK, Prof. Pavel Kolář: Máme tři děti a každé je trochu jiné. Náš Jakub je nejmladším dítětem, které už před nástupem do školy všichni obdivovali pro jeho sociální inteligenci a praktické dovednosti. V šesti letech uměl vařit spoustu jídel, neměl problém navazovat kontakty se staršími dětmi ani s dospělými. Přihlásili jsme ho na Nový PORG. Po přijímacích pohovorech nám přišla odpověď, že ho nemohou vzít, protože je ještě nezralý. Říkali jsme si, že nedocenili jeho přednosti, kterými může tyto nedostatky kompenzovat. Postupně jsme ale pozorovali, jak jeho mozek ve schopnosti učit se některé nové věci uzrává. Najednou jsme viděli, že nově umí napodobovat různé tvary, má lepší vizuoprostorovou orientaci atd. a vše přichází samo, aniž by se těmto věcem musel učit. Další rok byl přijat. Víme, že to bylo dobře. V tomto roce nás paní učitelka poslala s Kubíkem na speciální pedagogiku, aby se identifikovala jeho hemisferální nevyhraněnost, která u něj souvisí se špatnou vizuoprostorovou orientací v textu. Přiznám se, že opět nám to nebylo příjemné, ale dostali jsme program pro trénink, kterým tyto funkce postupně cvičíme a zlepšujeme. Chci tím poukázat na to, že u dětí se mohou nezřídkakdy objevovat dlouhodobě přetrvávající obtíže v oblasti chování, pozornosti, motorické koordinace či gnostických motorických funkcí, řeči, čtení a psaní, které vůbec nesouvisí se sníženým intelektem. Sám se zabývám dětmi s poruchami motorického učení a s poruchami představy a plánování pohybu. Odborně se tomu říká vývojová dyspraxie, nebo také vývojová porucha koordinace. Obraz této poruchy může být velmi různorodý. Některé děti mají obtíže pouze s manuální zručností, jiné pouze s hrubou motorikou, další s oběma. Odhalit ve škole včas poruchy a vhodnou, ale především citlivou intervencí tyto deficitní funkce rozvíjet, eventuálně nacházet kompenzační strategie považuji za velmi důležité. Na příkladu našeho Kubíka je vidět, že škola tuto oblast nepodceňuje. Kvalita školy spočívá nejen v tom, jak se řeší rozvoj předností, ale i jak odhaluje a řeší problémy, které se týkají speciální pedagogiky. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK HODNOCENÍ RODIČŮ Již několik let se obracíme na rodiče studentů PORGu s podrobnou anketou, která zkoumá jejich názory na školu, to, s čím jsou spokojeni či nespokojeni. V minulém školním roce jsme oslovili rodiče všech tří porgovských škol s týmiž anketními otázkami. Přehledné výsledky ankety a její srovnání s rokem 2012 a 2013 přináší následující tabulka. Tři základní otázky: 1. Doporučili byste PORG svým známým/příbuzným? 2. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky? 3. Jak jste spokojeni s atmosférou školy? (1 = rozhodně ANO, 2 = spíše ANO, 3 = spíše NE; 4 = rozhodně NE) 1. Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů PORG Libeň ,34 1,52 1,35 PORG Libeň ,30 1,48 1,34 PORG Libeň ,41 1,39 1,38 80 % z nižšího gymn.; 40 % z vyššího 47 % z nižšího gymn.; 25 % z vyššího 40 % z nižšího gymn.; 30 % z vyššího

10 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů Nový PORG ZŠ ,33 1,35 1,55 62 % Nový PORG ZŠ ,42 1,27 1,62 50 % Nový PORG ZŠ ,47 1,41 1,78 49 % Nový PORG gymn ,55 1,64 1,70 39 % Nový PORG gymn ,43 1,54 1,57 27 % Nový PORG gymn ,53 1,79 1,98 26 % PORG Ostrava ZŠ ,17 1,29 1,12 82 % PORG Ostrava ZŠ ,38 1,34 1,31 76 % PORG Ostrava ZŠ ,24 1,49 1,40 74 % PORG Ostrava gymn ,30 1,44 1,33 76 % PORG Ostrava gymn ,47 1,50 1,60 61 % PORG Ostrava gymn ,61 2,10 1,87 32 % MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 (STÁTNÍ ČÁST) Maturanti PORGu Libeň navázali i ve čtvrtém roce státních maturit na vynikající výsledky z předchozích tří let (srov. níže tabulku maturitní úspěšnosti škol z roku 2011). Všichni maturanti zkoušku úspěšně složili. V pořadí gymnázií podle percentilového průměru obsadili první místo v českém a anglickém jazyce a v matematice skončili druzí (srov. tabulku úspěšnosti v didaktickém testu z češtiny). Pořadí gymnázií v didaktickém testu češtiny podle analýzy dat Cermatu (2014) Pořadí Gymnázium Přihlášeni Konali Percentil 1. PORG gymnázium a základní škola ,41 2. Gymnázium Jana Nerudy ,56 3. Gymnázium Nad Alejí ,95 4. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice ,47 5. Gymnázium Chodovická ,41 Zdroj: ČTK, Lidovky.cz, červenec 2014 Pořadí škol ve státní části maturitní zkoušky (2011) název školy sídlo zřizovatel skóre 1 PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3 Praha 8 soukromá 238,36 2 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3 Praha 1 veřejná 226,41

11 1 1 P O R G název školy sídlo zřizovatel skóre 3 Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 církevní 225,24 4 Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 veřejná 223,92 5 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg Lerchova 63 Brno-střed církevní 216,02 6 Gymnázium Palackého 191 Ml. Boleslav veřejná 215,00 7 Gymnázium Dašická 1083 Pardubice I veřejná 214,48 8 Gymnázium Nad kavalírkou 1 Praha 5 veřejná 214,46 9 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 veřejná 214,08 10 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Jirsíkova 5 Č. Budějovice církevní 212,25 Zdroj: MŠMT, červen 2011! SCIO 2013/ % 68 % 67 % SCIO je jedním z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci základních i středních škol v České republice. Na podzim roku 2013 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Zapojilo se do něj žáků ze 613 škol. Kvartáni i třeťáci všech tří PORGů podali vynikající výkony a celkově se všechny třídy s přehledem umístily v nejlepším decilu (srov. např. tabulku s výsledky kvartánů Nového PORGu). 50 % 34 % 36 % Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady Průměr zúčastněných škol Kvarty Nový PORG NIQES 2013 V celostátním testování NIQES (Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice) dosáhli naši páťáci (dvě třídy na Novém PORGu a jedna v Ostravě) i kvartáni (jedna třída v Libni, dvě na Novém PORGu) výtečných výsledků. Například v češtině bylo pouze 13 % (ZŠ), resp. 20 % (gymn.) škol v pásmu %, v matematice pak 1 %, resp. 2,7 % škol v pásmu %. Těchto úrovní všechny naše školy celkem snadno dosáhly. Český jazyk Matematika Anglický jazyk 5.A NP 97 % 94 % 98 % 5.B NP 96 % 81 % 96 % 5. tř. PO 92 % 86 % 98 % kvarta PL 93 % 91 % 96 % kvarta A NP 89 % 86 % 97 % kvarta B NP 86 % 84 % 98 %

12

13 1 3 P O R G L i b e ň PORG LIBEŇ Osmileté gymnázium PORG Libeň se již od září 1990 let snaží poskytovat studentům co nejlepší podmínky pro získání všeobecného středoškolského vzdělání. Za dobu jeho existence prošlo školou několik stovek studentů, kteří snadno našli uplatnění ve zvolených oborech. PORG Libeň se od svých začátků snaží prostřednictvím volitelných předmětů vytvářet příležitost pro rozvoj individuálních zájmů studentů a v posledním roce studia i pro dobrou a důkladnou přípravu na vysokou školu. Učební plán odráží náš záměr jít v jednotlivých předmětech do hloubky a dát studentům možnost pochopit metodu a způsob uvažování v daném předmětu (tedy to, co by studentům mělo zůstat), spíše než poskytnout rozsáhlou sumu poznatků (tedy to, co zapomenou). Ve výuce jazyků vyučujeme jako hlavní cizí jazyk angličtinu. Zároveň si k ní v primě volí studenti další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. V kvartě a kvintě je povinná latina. Studium francouzštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek Delf a ZD, v angličtině ke zkoušce FCE a CAE. Při výuce jazyků se studenti dělí ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Velký význam přikládáme zahraničním výměnám, resp. výjezdům. Škola vysílá své starší studenty na dlouhodobé individuální studijní pobyty na partnerské zahraniční školy (USA, Anglie, Skotsko, SRN, Francie) a v rámci programu CTY (Center for Talented Youth) při John Hopkins University v Baltimoru jim pomáhá při přijímání na prestižní zahraniční univerzity. V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program Četba vlajková loď češtiny na PORGu najdete na www. porg.cz. Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika) se učí v primě v jediném předmětu, který je patentem PORGu integrované přírodovědě. Studium historie zahajují studenti v primě předmětem, který rovněž vznikl na PORGu kořeny evropské kultury. Zahrnuje základy antické, židovské a křesťanské kultury, podrobnější seznámení s antickou mytologií a Starým i Novým zákonem. Zvýšenou pozornost věnujeme výuce tzv. estetiky, což je hudební, výtvarná a dramatická výchova, které jsou až do kvinty povinné, přičemž od kvarty si studenti volí jedno ze zaměření a věnují se mu intenzivněji. Celý program estetiky je zakončen v septimě povinným předmětem Dějiny umění. V tělocviku je možno si od kvinty vybrat několika typů výběrového sportu: plavání, sportovní lezení, florbal/fotbal, posilování, aerobik, míčové hry. Skladba volitelných předmětů se obměňuje zejména podle zájmu studentů. V rámci povinných šesti hodin volitelných seminářů si oktaváni musí vybrat jeden ze tří čtyřhodinových bloků přírodovědný, matematicko fyzikální, společenskovědný. Hodiny, v nichž učitelé stojí před katedrou a vykládají látku, se snažíme omezovat; studenti často pracují samostatně nebo ve skupinách. Často výuku organizujeme tak, aby učitel vystupoval více v roli rádce a pomocníka. Někdy část hodiny připravují studenti a profesoři jen asistují. Snažíme se studenty učit vést si účelně zápisky, vypracovávat výpisky z literatury, psát a obhajovat seminární práce, plánovat, provádět i vyhodnocovat nejrůznější experimenty. Podrobné koncepce jednotlivých předmětů najdete na webové stránce školy. PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. PORG Libeň Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: e mail: web:

14 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 vedení školy Dagmar Dluhošová ředitelka PORGu absolventka PedF OU, obor matematika chemie (do ředitelem Václav Klaus) Andrea Výšková ředitelka PORGu Libeň vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor francouzština rumunština Martin Valášek zástupce ředitelky PORGu Libeň vyučující češtiny, absolvent FF UK, obor čeština dějepis Petr Hopfinger Senior Teacher pedagogická supervize, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis interní učitelé Michal Arnot vyučující dějepisu a kořenů evropské kultury, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis Zach Barnes vyučující angličtiny, absolvent University of Oklahoma, obor History a Social Studies Zuzana Bidláková vyučující matematiky, fyziky a tělesné výchovy, absolventka MFF UK, obor matematika fyzika Moe Binar vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor čeština pro cizince Jan Bukovský vyučující tělesné výchovy a zeměpisu, absolvent FTVS UK, obor tělesná výchova zeměpis Kateřina Fišerová vyučující matematiky, absolventka MFF UK, obor učitelství matematiky a fyziky pro SŠ Jakub Haláček* vyučující fyziky, absolvent MFF UK, obor teoretická fyzika, astronomie, astrofyzika Lenka Hillová vyučující němčiny, absolventka FF MU Brno, obor němčina Magdalena Janichová vyučující chemie a integrované přírodovědy, absolventka VŠCHT Praha, obor technologie organických výrob Dagmar Krůšková* vyučující výtvarné výchovy, absolventka PedF UK, obor čeština výtvarná výchova Daniel Lang vyučující angličtiny, absolvent FHS UK, obor studium humanitní vzdělanosti Aleš Roleček* vyučující filozofie a dějin umění, studující FF UK, obor dějiny umění Petr Rufer vyučující angličtiny, absolvent FF UP Olomouc, obor angličtina čeština Pavel Tatíček vyučující češtiny, absolvent PedF UK, obor čeština pedagogika David Toegel* vyučující biologie, absolvent PedF České Budějovice, obor biologie chemie

15 1 5 P O R G L i b e ň Štěpán Uhlíř* vyučující hudební výchovy, absolvent PedF UK, obor hudební výchova * učitelé s částečným úvazkem externí učitelé Eva Čechová (storytelling, dramatická výchova), Martin Dvořák (tělocvik lezení), Jaroslav Filip (výpočetní technika), Anna Huliciusová (občanská nauka, společenské vědy), Giuseppe Ielitro (italština), Jiří Macela (biologie), Hana Malaníková (dramatická výchova), Natalie Matyas (němčina), Lenka Pospíšilová (hudební výchova), Lenka Řezáčová (biologie), Rowan Rothebury (British History), Michaela Stoilova (ruština), Dominik Stroukal (ekonomie), Pavel Šalom (matematický seminář), Magda Špačková (latina), Alena Švejnohová (právo a státověda), Josef Tkadlec (matematický seminář) ostatní zaměstnanci školy Pavel Bočan (office manager), Tomáš Líbal (účetní), Zuzana Urbánková (personalistika), Lenka Borková (nábor studentů), Jiří Krátký (Academic Dean Department), Jitka Huňková (knihovnice); Miroslav Bejček (školník), Ludmila Veselá (vedoucí úklidu) STUDENTI Následující přehled uvádí stavy jednotlivých tříd k :

16 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / P R I M A Vojtěch Dašek Martin Douša Jakub Dvořák Vojtěch Gaďurek Petr Khartskhaev Sára Korbelová Štěpán Los Vojtěch Theodor Mana Martin Melišík Jan Antonín Musil František Novák Daniel Novotný Jiří Pátek Diana Procházková Jan Svátek Karolína Štefková Jasmin Tagijeva Táňa Vaculová Tadeáš Vachek Jan Vavřín Vojtěch Voska Denis Záhorovský Barbora Zamazalová Klára Zemanová Agáta Žižková Maria Žukovská třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština integrovaná přírodověda kořeny evropské kultury informatika a výp. technika estetická výchova tělesná výchova Magdalena Janichová Martin Valášek Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jaroslav Filip Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

17 1 7 P O R G L i b e ň SEKUNDA Kryštof Bezděk Aneta Burdová Frederik Bušek Natálie Durčoková Otto Antonín Goldflam Johana Jakubíčková Dominika Kodlová Marek Martinian Kolátor Adéla Králová Matěj Krátký Nikol Krejčí Jan Macek Robin Martinů Filip Miškařík Matouš Moravec Anna Musilová Sofie Solecká Jonáš Stoilov Lucie Suchomelová Veronika Šritterová Štěpán Tupý Matyáš Vlnas Kateřina Vystavělová Jan Zahradník Jakub Zajíc Johana Žižáková třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis estetická výchova tělesná výchova Jan Bukovský Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková David Toegel Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

18 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / TERCIE Martin Bortlík Filip Cihelka Jakub Čurda Marek Douša Kamila Foltýnová Tereza Fremundová Vít Gaďurek Tereza Holubová Šimon Hutař Johana Lukešová Anna Mikeštíková Anna Musilová Kateřina Piťhová Albert Polák Gabriela Rosenkranzová Nikola Schlöglová Karolína Silberová Jaromír Sladkovský Magda Sousedíková Lukáš Svoboda Vojtěch Šára Eliška Volešová Kristýna Zatloukalová Anežka Zemanová třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis občanská nauka estetická výchova tělesná výchova Zuzana Bidláková Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Moe Binar David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová David Toegel Michal Arnot Anna Huliciusová Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Jan Bukovský

19 1 9 P O R G L i b e ň KVARTA Ondřej Dušek Eliška Hachová Dominika Hermanová Tomáš Hoffman Martin Hrodek Eliška Hulínská Filip Chudoba David Chytil Petr Jakubčík Cyril Janeček Kateřina Kubicová Patrik Kučera Petra Nosková Johana Růžičková Vojtěch Staněk Jakub Starosta Jan Šilha Klára Šimonová Františka Tranová Nora Třísková Adam Tůma Štěpán Vácha Petr Valenta Robin Zenker třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova Michal Arnot Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Michal Arnot Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský

20 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / KVINTA Mikuláš Adam Martin Bláha Tomáš Černý Jan Douša Jonáš Fuksa Daniel Hykl Anastasiya Chepelova Kateřina Jellušová Martin Juříček Jakub Kašpar Mariana Kroupová Patricie Mezníková Petra Mikolášová Matěj Mišoň David Panýr Eliška Rafajová Alžběta Rychnovská Jáchym Solecký Barbora Srbová Gabriela Šimůnková Jaromír Šolc Jan Tovaryš Ondřej Voska Hana Vrzáková třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova volitelné předměty Kateřina Fišerová Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková Jiří Macela Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský Martin Dvořák viz učební plány

21 2 1 P O R G L i b e ň SEXTA Tereza Edlová Anna Háblová Vojtěch Horák Tereza Horáková Eliška Chlebounová Jan Jílek Jáchym Knězů Abraham Kopún Sofija Korchyk Jan Křivonoska Ludmila Kulhavá Adam Lindauer Alžběta Nevosadová Martina Paukertová Kryštof Pilát Jana Řežábková Matěj Seidl Barbora Smolíková Lucie Stejskalová Lucien Šíma Natálie Tůmová Jan Uhlíř Petra Vávrová Adéla Weislová třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis tělesná výchova volitelné předměty Pavel Tatíček Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Lenka Hillová Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Jan Bukovský viz učební plány

22 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / SEPTIMA František Alferi Miroslav Crha Adéla Dittrichová Josef Hanzlíček Václav Hlásek Veronika Holubová Kristýna Hovořáková Eliška Hutková Tomáš Jareš Eliška Jelínková Petra Jirůtková Petr Kaftan Martina Kavanová Jan Korb Barbora Kubicová Jiří Lhotka Václav Maixner Anna Mrzílková Tereza Nekolová Nikolas Petrov Hana Radová Barbora Šolcová Jiří Vavruša Antonín Vydra třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis společenské vědy dějiny umění tělesná výchova volitelné předměty Andrea Výšková Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Petr Rufer Lenka Hillová Natalie Matyas Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Aleš Roleček Aleš Roleček Zuzana Bidláková Jan Bukovský viz učební plány

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium a SOŠE 2013/2014 Co byste měli vědět o naší škole DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola. à vyučování přírodovědným a humanitním předmětům i jazykům

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 -

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 - Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008-1 - Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o pracovnících školy pedagogická

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více