VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK

2

3 3 P O R G OBSAH Úvodní slovo ředitelky PORGu 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Základní údaje o škole; hospodářské výsledky 7 Hodnocení činnosti školy 8 PORG Libeň Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 14 Studenti 15 Studenti ocenění pedagogickou radou 24 Prospěchová stipendia a mezinárodní program 25 Výuka ve školním roce 2013/ Přehled průběhu školního roku 27 Školní a mimoškolní aktivity 28 Přijímací zkoušky do primy 38 Maturitní zkoušky 39 Uplatnění absolventů na vysokých školách 39 Informace o výši školného 40 Sponzorské a fundraisingové aktivity 40 Studijní fond Pavla Hlavinky 40 Poděkování sponzorům 41 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 43 Učební plán a volitelné předměty 43 Harmonogram školního roku 44 Nový PORG Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 48 Žáci a studenti 51 Studenti ocenění pedagogickou radou 74 Prospěchová stipendia 75 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 77 Přehled průběhu školního roku 81 Školní a mimoškolní aktivity 82 Zápis a přijímací zkoušky 92 Informace o výši školného 92 Sponzorské a fundraisingové aktivity 92 Poděkování sponzorům 92 Studijní fond Martina Romana 92 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 93 Učební plán 93 Harmonogram školního roku 94

4 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PORG Ostrava Personální složení školy ve školním roce 2013/ Učitelé a další pracovníci školy 98 Žáci a studenti 99 Studenti ocenění pedagogickou radou 111 Výuka ve školním roce 2013/2014, přehled kroužků družiny 112 Přehled průběhu školního roku 114 Školní a mimoškolní aktivity 117 Zápis a přijímací zkoušky 122 Informace o výši školného 122 Sponzorské a fundraisingové aktivity 122 Poděkování sponzorům 122 Studijní fond Martina Romana 122 Základní informace o školním roce 2014/ Personální obsazení školy 123 Učební plán 123 Harmonogram školního roku 124

5 5 P O R G ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY PORGU Vážení rodiče, učitelé, absolventi, studenti a další čtenáři naší výroční zprávy, dovolte mi, abych krátkým úvodním slovem zahájila výčet všech aktivit, fotografické dokumentace a jednoduše všeho, co je obsahem každoročně vydávané výroční zprávy společnosti PORG. Vedení společnosti jsem převzala v polovině ledna Na období únor až červen jsem stanovila cíle, kterých chceme dosáhnout a které by naši výbornou školu posunuly ještě o kousek dále. S odstupem času si uvědomuji, že byly docela odvážné, ale většinu z nich se podařilo zrealizovat. Týkaly se oblasti vzdělávací, personální i ekonomické. Za splněním těchto cílů je mnoho hodin společné práce a nekončící snaha stále posouvat naši školu dopředu. Výčet všech aktivit za rok 2014 by byl hodně dlouhý. Přesto bych ráda zmínila, že se nám podařilo získat pro Nový PORG velmi zkušeného ředitele, posílit střední management o předsedy předmětových komisí, zahájili jsme práci na konkretizaci osnov jednotlivých předmětů, které budou reflektovat rovnováhu mezi vědomostmi a dovednostmi žáků a studentů, posílili jsme náš tým o vynikající odborníky se zkušeností IB maturity a také se můžeme opět radovat z vynikajících výsledků našich maturantů v rámci celé republiky, kde byl PORG nejlepší školou vůbec. Od září dále posilujeme výuku angličtiny na základních školách. V příštím školním roce začnou fungovat studentské a školské rady, nové webové stránky včetně odděleného přístupů rodičů a veřejnosti, poradenské zařízení pro studenty a jejich rodiče. Škola samozřejmě stojí a padá s koncepcí výuky a kvalitou vyučujících, ale chceme neustále zlepšovat i prostředí, ve kterém se studenti vzdělávají. Na Novém PORGU budujeme novou sportovní halu a venkovní učebny, nové učebny biologie, chemie a fyziky, rekonstruujeme půdní prostory PORGu Libeň a jednáme o dalším rozšíření PORGu Ostrava. Značka PORG, která v českém školství působí už 24 let, je zase o něco silnější. Dovolte mi, abych na závěr poděkovala pedagogům a zaměstnancům všech PORGů za jejich práci v uplynulém školním roce PaedDr. Dagmar Dluhošová srpen 2014

6 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Vážení rodiče, učitelé, příznivci PORGu, i loňský rok byl pro PORG rokem akademicky velice úspěšným, naši maturanti jasně dominovali výsledkům státních maturitních zkoušek a za to jim i jejich pedagogům patří velké poděkování! Letos půjdou k maturitě a také IB diploma první oktaváni na Novém PORGu. Jim i jejich kolegům v Libni budeme držet palce nejen při maturitních zkouškách, ale i při cestě na vysněnou vysokou školu v ČR či zahraničí. Loňský školní rok přinesl také několik personálních změn, po lednovém rozhodnutí Václava Klause odejít z PORGu se novou ředitelkou PORG, o. p. s., stala dosavadní ředitelka PORGu Ostrava Dagmar Dluhošová a následně na místě ředitele Nového PORGu nahradil Martina Metelku dosavadní ředitel Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici Juraj Liška. Do budoucna budou mít ředitelé všech tří škol větší autonomii i pravomoci. Koncepce PORGu v Libni zůstane i nadále stejná, tedy špičkové klasické české gymnázium, Nový PORG a PORG Ostrava jsou a budou českými bilingvními školami, které v sobě kombinují to lepší z českého i britského systému vzdělávání a děti se zde mohou rozhodnout, zda ukončí své studium českou maturitou, mezinarodní maturitou International Baccalaurate, případně obojím. Všem školám je společná akademická náročnost založena ne na biflování, ale na porozumění souvislostí. Ve všech školách take probíhají nebo v nejbližší době proběhnou investice do dalšího zdokonalení podmínek pro výuku a volnočasové aktivity, jejichž nabídka je na PORGu tradičně zcela nadstandardní. Václavu Klausovi i Martinu Metelkovi bych chtěl poděkovat za jejich práci pro školu a Dagmar Dluhošové, Juraji Liškovi i Andrei Výškové bych chtěl popřát hodně úspěchů při dalším rozvoji PORGu. Naší snahou bylo a je budovat školu, jež bude dlouhodobě vlajkovou lodí českého vzdělávacího systému a jejíž absolventi budou vzdělaní, kriticky uvažující, nemanipulovatelní a sebevědomí jedinci, kteří budou cítit zodpovědnost za sebe, svou práci a kteří budou schopni a ochotni pomáhat druhým a jejich cesta za úspěchem bude budována na morálních a etických principech. Martin Roman

7 7 P O R G ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PORG GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O. P. S., SDRUŽUJE: na námi vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice. typ hospodářskoprávní subjektivity: obecně prospěšná společnost typy poskytovaného vzdělání: gymnázium osmileté gymnázium osmileté česko anglické základní škola (1. stupeň) s rozšířenou výukou angličtiny kapacita školy: celkem žáků a studentů sídla škol: PORG Libeň: Lindnerova 3, Praha 8, , tel.: Nový PORG: Pod Krčským lesem 25, Praha 4, , tel.: PORG Ostrava: Rostislavova 7, Ostrava Vít kovi ce, , tel.: název a adresa společnosti: PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: web: zřizovatel: Sdružení PRO GYMNÁZIUM, z. s. ředitel PORGu: PaedDr. Dagmar Dluhošová (do ledna 2014 Mgr. Václav Klaus) historie školy: vyučujeme od 2. září 1990 vztah ke školskému systému ČR: PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku Všech členové Správní rady ve školním roce 2013/14: předseda Martin Roman (2021, 2025), členové Milan Hejl, Romuald Kopún (2014, 2016, 2019), Michal Uhlíř (2016, 2022), Patrik Roman (od února 2014 Milan Buranský), Lenka Romanová (2021, 2025) partnerské školy (dlouhodobé individuální studijní pobyty studentů PORGu): St. Alban School, Washington D.C. USA Osseo High School, Wisconsin USA Bryn Mawr School, Baltimore USA Gilman School, Baltimore USA The Priory LSST School, Lincoln Anglie George Heriot School, Edinburgh Skotsko Landkreis Gymnasium St. Annen, Annaberg SRN Immanuel Kant Gymnasium, Hamburk SRN Komensky Schule, Vídeň Rakousko Lycee St. Victor, Valence Francie Lycee Gerbert, Aurillac Francie Lycee St. Paul, Vannes Francie Oita High School, Oita Japonsko

8 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / HOSPODAŘENÍ PORGU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 Společnost PORG gymnázium a základní škola, o. p. s., hospodařila v kalendářním roce 2013 s obratem tisíc Kč a dosáhla zisku po zdanění tisíc Kč. Pramen: Audit společnosti PORG provedený firmou DANĚ a AUDIT, s.r.o., Ostrava a v ostatních oblastech si nadále udržuje výrazně nadstandardní, vynikající úroveň. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v roce 1999 Ze závěru inspekční zprávy: Úroveň kvality vzdělávání ve sledovaných předmětech je hodnocena jako velmi dobrá až vynikající, úroveň kvality řízení je vynikající, celkově je škola ve sledované oblasti hodnocena jako vynikající. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE V POSLEDNÍCH 15 LETECH Výsledek inspekce na PORGu Ostrava v červnu 2012 Ze závěru inspekční zprávy: Podpora rozvoje osobnosti žáka je ve škole příkladná, zaměřuje se na individuální rozvoj nadání žáka s důrazem na samostatnost a zodpovědnost. Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Výsledky vzdělávání vycházejí z požadavků realizovaných vzdělávacích programů, vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovní B1 a vyšších podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledek inspekce na Novém PORGu v květnu 2009 Inspekce vydala toto závěrečné stanovisko: Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti příkladná. [ ] Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné. Výsledek inspekce na PORGu Libeň v dubnu 2004 Ze závěru inspekční zprávy: Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy dle předmětu inspekce jsou celkově hodnoceny jako vynikající. [ ] Ze srovnání s poslední inspekční zprávou (rok 1999) vyplývá, že škola se výrazně zlepšila v oblasti materiálně technického vybavení INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ Kromě hodnocení inspekčních nás velmi potěšilo i několik subjektivních hodnocení. Guvernér České národní banky, Ing. Miroslav Singer: Každý, kdo chce vědět, o čem je PORG (nebo Nový PORG, kam chodí můj potomek), by si měl přečíst na webu jeho školní řád. Lehce pod pět tisíc znaků s mezerami, nebo 741 slov, či 3 stránky textu bohatě rozšířeného nadpisy a prázdnými řádky stačí k definici všech podstatných pravidel. Nebo by měl zvážit to, že na dveřích úřední místnosti školy je nápis Úřad. Je tam zjevná snaha dělat věci jednoduše a rovněž jednoduše formulovat. Sám vím, kolik rozmyslu a příprav to vyžaduje, ale i proč se to vyplácí. Už u pravidel platí, že jednoduchá jsou jasnější, takže se snadněji dodržují a také se jejich dodržování lépe kontroluje. PORG je pro mě důkaz toho, že se škola nemusí dělat se sofistikovaně znějícím jazykem. Stačí zdravý, ale konzistentně aplikovaný rozum, jasné hodnocení všech, které nakonec zúčastněné motivuje, důraz na to, co má služba těm, kteří ji chtějí, přinést, a především vytrvalá aplikace toho všeho. Přál bych si, aby takto dlouhodobě uskutečňovaných projektů, které fungují právě díky důrazu na to podstatné a ignorování manažerských, poradenských, mediálních a jiných trivialit a módních vln a hlavně díky vytrvalé snaze svých autorů dosáhnout cíle, bylo v České republice víc. Potřebujeme příklady. Ing. Miroslav Singer, Ph.D., guvernér České národní banky

9 9 P O R G Přednosta Kliniky rehabilitace a tělových. lékařství 2. LF UK, Prof. Pavel Kolář: Máme tři děti a každé je trochu jiné. Náš Jakub je nejmladším dítětem, které už před nástupem do školy všichni obdivovali pro jeho sociální inteligenci a praktické dovednosti. V šesti letech uměl vařit spoustu jídel, neměl problém navazovat kontakty se staršími dětmi ani s dospělými. Přihlásili jsme ho na Nový PORG. Po přijímacích pohovorech nám přišla odpověď, že ho nemohou vzít, protože je ještě nezralý. Říkali jsme si, že nedocenili jeho přednosti, kterými může tyto nedostatky kompenzovat. Postupně jsme ale pozorovali, jak jeho mozek ve schopnosti učit se některé nové věci uzrává. Najednou jsme viděli, že nově umí napodobovat různé tvary, má lepší vizuoprostorovou orientaci atd. a vše přichází samo, aniž by se těmto věcem musel učit. Další rok byl přijat. Víme, že to bylo dobře. V tomto roce nás paní učitelka poslala s Kubíkem na speciální pedagogiku, aby se identifikovala jeho hemisferální nevyhraněnost, která u něj souvisí se špatnou vizuoprostorovou orientací v textu. Přiznám se, že opět nám to nebylo příjemné, ale dostali jsme program pro trénink, kterým tyto funkce postupně cvičíme a zlepšujeme. Chci tím poukázat na to, že u dětí se mohou nezřídkakdy objevovat dlouhodobě přetrvávající obtíže v oblasti chování, pozornosti, motorické koordinace či gnostických motorických funkcí, řeči, čtení a psaní, které vůbec nesouvisí se sníženým intelektem. Sám se zabývám dětmi s poruchami motorického učení a s poruchami představy a plánování pohybu. Odborně se tomu říká vývojová dyspraxie, nebo také vývojová porucha koordinace. Obraz této poruchy může být velmi různorodý. Některé děti mají obtíže pouze s manuální zručností, jiné pouze s hrubou motorikou, další s oběma. Odhalit ve škole včas poruchy a vhodnou, ale především citlivou intervencí tyto deficitní funkce rozvíjet, eventuálně nacházet kompenzační strategie považuji za velmi důležité. Na příkladu našeho Kubíka je vidět, že škola tuto oblast nepodceňuje. Kvalita školy spočívá nejen v tom, jak se řeší rozvoj předností, ale i jak odhaluje a řeší problémy, které se týkají speciální pedagogiky. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK HODNOCENÍ RODIČŮ Již několik let se obracíme na rodiče studentů PORGu s podrobnou anketou, která zkoumá jejich názory na školu, to, s čím jsou spokojeni či nespokojeni. V minulém školním roce jsme oslovili rodiče všech tří porgovských škol s týmiž anketními otázkami. Přehledné výsledky ankety a její srovnání s rokem 2012 a 2013 přináší následující tabulka. Tři základní otázky: 1. Doporučili byste PORG svým známým/příbuzným? 2. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky? 3. Jak jste spokojeni s atmosférou školy? (1 = rozhodně ANO, 2 = spíše ANO, 3 = spíše NE; 4 = rozhodně NE) 1. Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů PORG Libeň ,34 1,52 1,35 PORG Libeň ,30 1,48 1,34 PORG Libeň ,41 1,39 1,38 80 % z nižšího gymn.; 40 % z vyššího 47 % z nižšího gymn.; 25 % z vyššího 40 % z nižšího gymn.; 30 % z vyššího

10 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / Celkové Počet doporučení školy 2. Kvalita výuky 3. Atmosféra respondentů Nový PORG ZŠ ,33 1,35 1,55 62 % Nový PORG ZŠ ,42 1,27 1,62 50 % Nový PORG ZŠ ,47 1,41 1,78 49 % Nový PORG gymn ,55 1,64 1,70 39 % Nový PORG gymn ,43 1,54 1,57 27 % Nový PORG gymn ,53 1,79 1,98 26 % PORG Ostrava ZŠ ,17 1,29 1,12 82 % PORG Ostrava ZŠ ,38 1,34 1,31 76 % PORG Ostrava ZŠ ,24 1,49 1,40 74 % PORG Ostrava gymn ,30 1,44 1,33 76 % PORG Ostrava gymn ,47 1,50 1,60 61 % PORG Ostrava gymn ,61 2,10 1,87 32 % MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 (STÁTNÍ ČÁST) Maturanti PORGu Libeň navázali i ve čtvrtém roce státních maturit na vynikající výsledky z předchozích tří let (srov. níže tabulku maturitní úspěšnosti škol z roku 2011). Všichni maturanti zkoušku úspěšně složili. V pořadí gymnázií podle percentilového průměru obsadili první místo v českém a anglickém jazyce a v matematice skončili druzí (srov. tabulku úspěšnosti v didaktickém testu z češtiny). Pořadí gymnázií v didaktickém testu češtiny podle analýzy dat Cermatu (2014) Pořadí Gymnázium Přihlášeni Konali Percentil 1. PORG gymnázium a základní škola ,41 2. Gymnázium Jana Nerudy ,56 3. Gymnázium Nad Alejí ,95 4. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice ,47 5. Gymnázium Chodovická ,41 Zdroj: ČTK, Lidovky.cz, červenec 2014 Pořadí škol ve státní části maturitní zkoušky (2011) název školy sídlo zřizovatel skóre 1 PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3 Praha 8 soukromá 238,36 2 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3 Praha 1 veřejná 226,41

11 1 1 P O R G název školy sídlo zřizovatel skóre 3 Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 církevní 225,24 4 Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 veřejná 223,92 5 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg Lerchova 63 Brno-střed církevní 216,02 6 Gymnázium Palackého 191 Ml. Boleslav veřejná 215,00 7 Gymnázium Dašická 1083 Pardubice I veřejná 214,48 8 Gymnázium Nad kavalírkou 1 Praha 5 veřejná 214,46 9 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 veřejná 214,08 10 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Jirsíkova 5 Č. Budějovice církevní 212,25 Zdroj: MŠMT, červen 2011! SCIO 2013/ % 68 % 67 % SCIO je jedním z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci základních i středních škol v České republice. Na podzim roku 2013 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Zapojilo se do něj žáků ze 613 škol. Kvartáni i třeťáci všech tří PORGů podali vynikající výkony a celkově se všechny třídy s přehledem umístily v nejlepším decilu (srov. např. tabulku s výsledky kvartánů Nového PORGu). 50 % 34 % 36 % Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady Průměr zúčastněných škol Kvarty Nový PORG NIQES 2013 V celostátním testování NIQES (Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice) dosáhli naši páťáci (dvě třídy na Novém PORGu a jedna v Ostravě) i kvartáni (jedna třída v Libni, dvě na Novém PORGu) výtečných výsledků. Například v češtině bylo pouze 13 % (ZŠ), resp. 20 % (gymn.) škol v pásmu %, v matematice pak 1 %, resp. 2,7 % škol v pásmu %. Těchto úrovní všechny naše školy celkem snadno dosáhly. Český jazyk Matematika Anglický jazyk 5.A NP 97 % 94 % 98 % 5.B NP 96 % 81 % 96 % 5. tř. PO 92 % 86 % 98 % kvarta PL 93 % 91 % 96 % kvarta A NP 89 % 86 % 97 % kvarta B NP 86 % 84 % 98 %

12

13 1 3 P O R G L i b e ň PORG LIBEŇ Osmileté gymnázium PORG Libeň se již od září 1990 let snaží poskytovat studentům co nejlepší podmínky pro získání všeobecného středoškolského vzdělání. Za dobu jeho existence prošlo školou několik stovek studentů, kteří snadno našli uplatnění ve zvolených oborech. PORG Libeň se od svých začátků snaží prostřednictvím volitelných předmětů vytvářet příležitost pro rozvoj individuálních zájmů studentů a v posledním roce studia i pro dobrou a důkladnou přípravu na vysokou školu. Učební plán odráží náš záměr jít v jednotlivých předmětech do hloubky a dát studentům možnost pochopit metodu a způsob uvažování v daném předmětu (tedy to, co by studentům mělo zůstat), spíše než poskytnout rozsáhlou sumu poznatků (tedy to, co zapomenou). Ve výuce jazyků vyučujeme jako hlavní cizí jazyk angličtinu. Zároveň si k ní v primě volí studenti další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu. V kvartě a kvintě je povinná latina. Studium francouzštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek Delf a ZD, v angličtině ke zkoušce FCE a CAE. Při výuce jazyků se studenti dělí ve třídě do skupin podle úrovně znalostí. Velký význam přikládáme zahraničním výměnám, resp. výjezdům. Škola vysílá své starší studenty na dlouhodobé individuální studijní pobyty na partnerské zahraniční školy (USA, Anglie, Skotsko, SRN, Francie) a v rámci programu CTY (Center for Talented Youth) při John Hopkins University v Baltimoru jim pomáhá při přijímání na prestižní zahraniční univerzity. V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program Četba vlajková loď češtiny na PORGu najdete na www. porg.cz. Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika) se učí v primě v jediném předmětu, který je patentem PORGu integrované přírodovědě. Studium historie zahajují studenti v primě předmětem, který rovněž vznikl na PORGu kořeny evropské kultury. Zahrnuje základy antické, židovské a křesťanské kultury, podrobnější seznámení s antickou mytologií a Starým i Novým zákonem. Zvýšenou pozornost věnujeme výuce tzv. estetiky, což je hudební, výtvarná a dramatická výchova, které jsou až do kvinty povinné, přičemž od kvarty si studenti volí jedno ze zaměření a věnují se mu intenzivněji. Celý program estetiky je zakončen v septimě povinným předmětem Dějiny umění. V tělocviku je možno si od kvinty vybrat několika typů výběrového sportu: plavání, sportovní lezení, florbal/fotbal, posilování, aerobik, míčové hry. Skladba volitelných předmětů se obměňuje zejména podle zájmu studentů. V rámci povinných šesti hodin volitelných seminářů si oktaváni musí vybrat jeden ze tří čtyřhodinových bloků přírodovědný, matematicko fyzikální, společenskovědný. Hodiny, v nichž učitelé stojí před katedrou a vykládají látku, se snažíme omezovat; studenti často pracují samostatně nebo ve skupinách. Často výuku organizujeme tak, aby učitel vystupoval více v roli rádce a pomocníka. Někdy část hodiny připravují studenti a profesoři jen asistují. Snažíme se studenty učit vést si účelně zápisky, vypracovávat výpisky z literatury, psát a obhajovat seminární práce, plánovat, provádět i vyhodnocovat nejrůznější experimenty. Podrobné koncepce jednotlivých předmětů najdete na webové stránce školy. PORG gymnázium a základní škola, o. p. s. PORG Libeň Lindnerova 3, Praha 8, IČO: telefon: e mail: web:

14 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 vedení školy Dagmar Dluhošová ředitelka PORGu absolventka PedF OU, obor matematika chemie (do ředitelem Václav Klaus) Andrea Výšková ředitelka PORGu Libeň vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor francouzština rumunština Martin Valášek zástupce ředitelky PORGu Libeň vyučující češtiny, absolvent FF UK, obor čeština dějepis Petr Hopfinger Senior Teacher pedagogická supervize, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis interní učitelé Michal Arnot vyučující dějepisu a kořenů evropské kultury, absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis zeměpis Zach Barnes vyučující angličtiny, absolvent University of Oklahoma, obor History a Social Studies Zuzana Bidláková vyučující matematiky, fyziky a tělesné výchovy, absolventka MFF UK, obor matematika fyzika Moe Binar vyučující francouzštiny, absolventka FF UK, obor čeština pro cizince Jan Bukovský vyučující tělesné výchovy a zeměpisu, absolvent FTVS UK, obor tělesná výchova zeměpis Kateřina Fišerová vyučující matematiky, absolventka MFF UK, obor učitelství matematiky a fyziky pro SŠ Jakub Haláček* vyučující fyziky, absolvent MFF UK, obor teoretická fyzika, astronomie, astrofyzika Lenka Hillová vyučující němčiny, absolventka FF MU Brno, obor němčina Magdalena Janichová vyučující chemie a integrované přírodovědy, absolventka VŠCHT Praha, obor technologie organických výrob Dagmar Krůšková* vyučující výtvarné výchovy, absolventka PedF UK, obor čeština výtvarná výchova Daniel Lang vyučující angličtiny, absolvent FHS UK, obor studium humanitní vzdělanosti Aleš Roleček* vyučující filozofie a dějin umění, studující FF UK, obor dějiny umění Petr Rufer vyučující angličtiny, absolvent FF UP Olomouc, obor angličtina čeština Pavel Tatíček vyučující češtiny, absolvent PedF UK, obor čeština pedagogika David Toegel* vyučující biologie, absolvent PedF České Budějovice, obor biologie chemie

15 1 5 P O R G L i b e ň Štěpán Uhlíř* vyučující hudební výchovy, absolvent PedF UK, obor hudební výchova * učitelé s částečným úvazkem externí učitelé Eva Čechová (storytelling, dramatická výchova), Martin Dvořák (tělocvik lezení), Jaroslav Filip (výpočetní technika), Anna Huliciusová (občanská nauka, společenské vědy), Giuseppe Ielitro (italština), Jiří Macela (biologie), Hana Malaníková (dramatická výchova), Natalie Matyas (němčina), Lenka Pospíšilová (hudební výchova), Lenka Řezáčová (biologie), Rowan Rothebury (British History), Michaela Stoilova (ruština), Dominik Stroukal (ekonomie), Pavel Šalom (matematický seminář), Magda Špačková (latina), Alena Švejnohová (právo a státověda), Josef Tkadlec (matematický seminář) ostatní zaměstnanci školy Pavel Bočan (office manager), Tomáš Líbal (účetní), Zuzana Urbánková (personalistika), Lenka Borková (nábor studentů), Jiří Krátký (Academic Dean Department), Jitka Huňková (knihovnice); Miroslav Bejček (školník), Ludmila Veselá (vedoucí úklidu) STUDENTI Následující přehled uvádí stavy jednotlivých tříd k :

16 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / P R I M A Vojtěch Dašek Martin Douša Jakub Dvořák Vojtěch Gaďurek Petr Khartskhaev Sára Korbelová Štěpán Los Vojtěch Theodor Mana Martin Melišík Jan Antonín Musil František Novák Daniel Novotný Jiří Pátek Diana Procházková Jan Svátek Karolína Štefková Jasmin Tagijeva Táňa Vaculová Tadeáš Vachek Jan Vavřín Vojtěch Voska Denis Záhorovský Barbora Zamazalová Klára Zemanová Agáta Žižková Maria Žukovská třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština integrovaná přírodověda kořeny evropské kultury informatika a výp. technika estetická výchova tělesná výchova Magdalena Janichová Martin Valášek Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jaroslav Filip Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

17 1 7 P O R G L i b e ň SEKUNDA Kryštof Bezděk Aneta Burdová Frederik Bušek Natálie Durčoková Otto Antonín Goldflam Johana Jakubíčková Dominika Kodlová Marek Martinian Kolátor Adéla Králová Matěj Krátký Nikol Krejčí Jan Macek Robin Martinů Filip Miškařík Matouš Moravec Anna Musilová Sofie Solecká Jonáš Stoilov Lucie Suchomelová Veronika Šritterová Štěpán Tupý Matyáš Vlnas Kateřina Vystavělová Jan Zahradník Jakub Zajíc Johana Žižáková třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis estetická výchova tělesná výchova Jan Bukovský Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková David Toegel Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Lenka Pospíšilová Dagmar Krůšková Jan Bukovský

18 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / TERCIE Martin Bortlík Filip Cihelka Jakub Čurda Marek Douša Kamila Foltýnová Tereza Fremundová Vít Gaďurek Tereza Holubová Šimon Hutař Johana Lukešová Anna Mikeštíková Anna Musilová Kateřina Piťhová Albert Polák Gabriela Rosenkranzová Nikola Schlöglová Karolína Silberová Jaromír Sladkovský Magda Sousedíková Lukáš Svoboda Vojtěch Šára Eliška Volešová Kristýna Zatloukalová Anežka Zemanová třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis občanská nauka estetická výchova tělesná výchova Zuzana Bidláková Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Andrea Výšková Moe Binar David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová David Toegel Michal Arnot Anna Huliciusová Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Jan Bukovský

19 1 9 P O R G L i b e ň KVARTA Ondřej Dušek Eliška Hachová Dominika Hermanová Tomáš Hoffman Martin Hrodek Eliška Hulínská Filip Chudoba David Chytil Petr Jakubčík Cyril Janeček Kateřina Kubicová Patrik Kučera Petra Nosková Johana Růžičková Vojtěch Staněk Jakub Starosta Jan Šilha Klára Šimonová Františka Tranová Nora Třísková Adam Tůma Štěpán Vácha Petr Valenta Robin Zenker třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova Michal Arnot Martin Valášek Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková David Toegel Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Michal Arnot Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský

20 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / KVINTA Mikuláš Adam Martin Bláha Tomáš Černý Jan Douša Jonáš Fuksa Daniel Hykl Anastasiya Chepelova Kateřina Jellušová Martin Juříček Jakub Kašpar Mariana Kroupová Patricie Mezníková Petra Mikolášová Matěj Mišoň David Panýr Eliška Rafajová Alžběta Rychnovská Jáchym Solecký Barbora Srbová Gabriela Šimůnková Jaromír Šolc Jan Tovaryš Ondřej Voska Hana Vrzáková třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština latina biologie fyzika chemie dějepis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova tělesná výchova volitelné předměty Kateřina Fišerová Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Daniel Lang Petr Rufer Lenka Hillová Moe Binar Magda Špačková Jiří Macela Zuzana Bidláková Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Dagmar Krůšková Štěpán Uhlíř Hana Malaníková Eva Čechová Jan Bukovský Martin Dvořák viz učební plány

21 2 1 P O R G L i b e ň SEXTA Tereza Edlová Anna Háblová Vojtěch Horák Tereza Horáková Eliška Chlebounová Jan Jílek Jáchym Knězů Abraham Kopún Sofija Korchyk Jan Křivonoska Ludmila Kulhavá Adam Lindauer Alžběta Nevosadová Martina Paukertová Kryštof Pilát Jana Řežábková Matěj Seidl Barbora Smolíková Lucie Stejskalová Lucien Šíma Natálie Tůmová Jan Uhlíř Petra Vávrová Adéla Weislová třídní učitel: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis zeměpis tělesná výchova volitelné předměty Pavel Tatíček Pavel Tatíček Zuzana Bidláková Zach Barnes Daniel Lang Lenka Hillová Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Jan Bukovský Jan Bukovský viz učební plány

22 P O R G V ý r o č n í z p r á v a / SEPTIMA František Alferi Miroslav Crha Adéla Dittrichová Josef Hanzlíček Václav Hlásek Veronika Holubová Kristýna Hovořáková Eliška Hutková Tomáš Jareš Eliška Jelínková Petra Jirůtková Petr Kaftan Martina Kavanová Jan Korb Barbora Kubicová Jiří Lhotka Václav Maixner Anna Mrzílková Tereza Nekolová Nikolas Petrov Hana Radová Barbora Šolcová Jiří Vavruša Antonín Vydra třídní učitelka: vyučující: čeština matematika angličtina němčina francouzština biologie fyzika chemie dějepis společenské vědy dějiny umění tělesná výchova volitelné předměty Andrea Výšková Pavel Tatíček Kateřina Fišerová Zach Barnes Petr Rufer Lenka Hillová Natalie Matyas Moe Binar Jiří Macela Jakub Haláček Magdalena Janichová Michal Arnot Aleš Roleček Aleš Roleček Zuzana Bidláková Jan Bukovský viz učební plány

Toto je Výroční zpráva pro rodiče a přátele školy. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2013 je uložena na Rejstříkovém soudu.

Toto je Výroční zpráva pro rodiče a přátele školy. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2013 je uložena na Rejstříkovém soudu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Toto je Výroční zpráva pro rodiče a přátele školy. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2013 je uložena na Rejstříkovém soudu. PORG, září 2014 Fotografie: J. Nechvátal,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj duben č.2-2017 Budova gymnázia se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvodů, topení, vodovodů a odpadů za více jak 10 mil. Kč. O provozním zabezpečení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice Ocenění 2009 Broumov, 20. října 2009 Stará radnice školní rok 2008/2009 NOMINACE kategorie sport Martina Routková,kvarta za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu především v různých atletických soutěžích

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více