Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA"

Transkript

1 Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips a Pozidriv jsou registrované ochranné známky společnosti Phillips Screw Company. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Cílová skupina Symboly Grafické úpravy Bezpečnost Všeobecné informace Která kapitola platí pro můj FV systém? FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s přístrojem Sunny Home Manager Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače s technologií Speedwire Výměna střídače s technologií BLUETOOTH Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Výměna přístroje Sunny Home Manager FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate Postup při výměně různých přístrojů Výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate Výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal FV systém s přístrojem Cluster Controller Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller Výměna přístroje Cluster Controller Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH FV systém s dataloggerem Sunny WebBox Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií RS485 v dataloggeru Sunny WebBox Výměna dataloggeru Sunny WebBox Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 11 FV systém s aplikací Sunny Explorer FV systém s technologii Speedwire a aplikací Sunny Explorer Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter Výměna střídače s technologií Speedwire v aplikaci Sunny Explorer Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s technologií BLUETOOTH a aplikací Sunny Explorer Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v aplikaci Sunny Explorer Příloha Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Kontakt Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu 1.1 Rozsah platnosti Tento dokument platí pro výměnu produktů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA. Komunikační produkty jsou přístroje a softwarové produkty, které přijímají data od střídačů SMA, ukládají je a zobrazují, například Sunny Home Manager, Sunny WebBox, SMA Cluster Controller nebo Sunny Explorer. V tomto dokumentu jsou popsána nastavení, která na přístrojích musíte provést, aby se hodnoty vašeho FV systému zobrazovaly správně i po výměně přístroje. 1.2 Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze odborní pracovníci, kteří jsou proškolení pro zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci elektrických zařízení a kteří disponují veškerými znalostmi potřebnými pro obranu před těmito riziky. 1.3 Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. 1.4 Grafické úpravy Grafická úprava Vysvětlení Příklad Tučně texty zobrazované na displeji prvky v uživatelském rozhraní svorky/porty prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat Hodnota se zobrazuje v poli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 5

6 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených v návodech. Dbejte všech bezpečnostních upozornění uvedených v tomto dokumentu a v návodech k popsaným produktům. 3 Všeobecné informace Vyměnit lze pouze střídače stejného typu a se stejným způsobem komunikace. V komunikačních produktech můžete vyměnit pouze střídače stejného typu, které jsou navíc vybavené stejným způsobem komunikace (BLUETOOTH, Speedwire, RS485). Typ přístroje (Model) je uvedený na typovém štítku střídače (např. Model: SB 3000TL-21). Nemažte střídače na portálu Sunny Portal. Chcete-li data vyměňovaného střídače na portálu Sunny Portal zachovat, vyměňovaný střídač z portálu Sunny Portal nemažte. Dbejte na pořadí úkonů. Některé úkony popsané v tomto dokumentu musíte provést ještě před odstavením vyměňovaného přístroje z provozu a před uvedením nového přístroje do provozu. Dbejte na pořadí úkonů. Přihlášení na komunikačních produktech a na portálu Sunny Portal v uživatelské roli Instalační technik Pro výměnu přístrojů se na komunikačních produktech přihlašujte v uživatelské roli Instalační technik. Budete k tomu potřebovat heslo uživatelské role Instalační technik pro komunikační produkt používaný ve FV systému. 6 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

7 SMA Solar Technology AG 4 Která kapitola platí pro můj FV systém? 4 Která kapitola platí pro můj FV systém? Výměna všech přístrojů SMA nainstalovaných ve vašem FV systému je popsána v kapitole komunikačního produktu SMA, který ve svém FV systému používáte: Komunikační produkt SMA Viz Zapotřebí pro výměnu FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal střídače s aktivovanou funkcí Webconnect kapitola 5, strana 8 počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny Home Manager kapitola 6, strana 9 heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny Multigate FV systém s mikro-střídači kapitola 7, strana 13 počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Cluster Controller kapitola 8, strana 15 přístup k přístroji Cluster Controller heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH kapitola 9, strana 19 Sunny WebBox kapitola 10, strana 22 Sunny Explorer kapitola 11, strana 25 přístup k dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce přístup k dataloggeru Sunny WebBox heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 7

8 5 FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal SMA Solar Technology AG 5 FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal 5.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer kapitola 12.2, strana výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu kapitola 5.3, strana 8 Sunny Portal 3. výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Viz kapitola 12.2, strana Výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal V této kapitole je popsána výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal ve vašem FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal. Nový střídač tak nahradí dosavadní střídač a data se ve vašem FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal budou správně zobrazovat i po výměně. Postup: 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 3. Pokud je do nového střídače integrována technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Přidejte nový střídač do FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal: Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. V řádku FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal klikněte na symbol. Zadejte kódy PIC a RID nového střídače. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci nastavením FV systému. 5.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

9 SMA Solar Technology AG 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager 6.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému kapitola 6.2, strana 9 s přístrojem Sunny Home Manager 2. výměna střídače v přístroji Sunny Home Manager kapitola 6.3, strana výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana výměna přístroje Sunny Home Manager kapitola 6.5, strana Výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager V době, kdy není připojen žádný elektroměr, se na portálu Sunny Portal na stránce Název mého FV systému > Energetická bilance bude zobrazovat mezera v grafech s údaji o výkonu. Postup: 1. Pokud potřebujete vyměnit přístroj SMA Energy Meter a ve FV systému se nachází více než jeden přístroj SMA Energy Meter, poznamenejte si sériové číslo nového přístroje SMA Energy Meter uvedené na typovém štítku. Tento přístroj SMA Energy Meter tak budete později moci na portálu Sunny Portal identifikovat při konfiguraci. 2. Demontujte vyměňovaný elektroměr (viz návod k elektroměru). 3. Namontujte nový elektroměr a uveďte ho do provozu (viz návod k elektroměru). 4. Konfigurujte nový elektroměr na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnost Konfigurace > Seznam přístrojů. V řádku přístroje Sunny Home Manager ve sloupečku Vlastnosti klikněte na symbol. Klikněte na tlačítko [Upravit] a v části Konfigurace elektroměrů z rozevíracích seznamů vyberte typ nového elektroměru: Typ připojeného elektroměru Rozevírací seznam Elektroměr s rozhraním D0 Vyberte možnost D0. Obousměrný elektroměr Vyberte možnost D0. s rozhraním D0 Zaškrtněte políčko obousměrný elektroměr (odběr a dodávka). Část Elektroměrový vstup 2 není k dispozici. Elektroměr s rozhraním S0 Vyberte možnost S0. Do pole impulzy S0 / kwh zadejte počet impulzů elektroměru (viz návod k elektroměru). SMA Energy Meter* Vyberte možnost SMA Energy Meter xxx. xxx jsou zástupné znaky za sériové číslo přístroje SMA Energy Meter. Pokud se ve FV systému nachází více než jeden přístroj SMA Energy Meter, identifikujte požadovaný přístroj SMA Energy Meter na základě jeho sériového čísla a vyberte ho. Zaškrtněte políčko obousměrný elektroměr (odběr a dodávka). * Zobrazuje se pouze tehdy, pokud se ve FV systému nachází přístroj SMA Energy Meter. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 9

10 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager SMA Solar Technology AG 6.3 Výměna střídače ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Komunikace mezi přístrojem Sunny Home Manager a střídačem SMA je možná buď prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nebo prostřednictvím technologie Speedwire. Přečtěte si příslušnou kapitolu podle toho, který způsob komunikace mezi přístrojem Sunny Home Manager a střídačem SMA používáte. Podmínka: V přístroji Sunny Home Manager musí být interval zjišťování dat nastaven na možnost automaticky (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). Z výroby je v přístroji Sunny Home Manager interval zjišťování dat nastaven na možnost automaticky Výměna střídače s technologií Speedwire 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 3. Pokud je do nového střídače integrována komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Na portálu Sunny Portal přidejte nový střídač do FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po maximálně jedné minutě se zobrazí nový střídač. Nový střídač se nezobrazil? Došlo k chybě. Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 6. V řádku nového střídače klikněte na symbol. Přístroj Sunny Home Manager se k novému střídači připojí. Tato akce může trvat 2 až 8 minut. Otevře se druhá stránka průvodce konfigurací. Druhá stránka průvodce konfigurací se neotevírá a namísto toho se zobrazuje chybové hlášení Pokus o připojení se nezdařil? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Dočasně změňte heslo stávajícího FV systému na heslo nového střídače (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 7. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Nový střídač se zobrazí v části Konfigurace > Seznam přístrojů. 8. Pokud jste předtím změnili heslo FV systému na heslo nového střídače, nastavte opět staré heslo FV systému (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 10 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

11 SMA Solar Technology AG 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače s technologií BLUETOOTH 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nainstalujte do střídače rozhraní BLUETOOTH a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní BLUETOOTH). 3. Nastavte u nového střídače NetID systému: U střídačů s integrovanou technologií BLUETOOTH nastavte na střídači otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod ke střídači). Tip: Podívejte se například u přístroje Sunny Home Manager v oblasti připojení na otočném přepínači NetID, které NetID je nastaveno. U střídačů s dodatečně doplněným rozhraním BLUETOOTH nastavte na rozhraní otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod k rozhraní). Tip: Podívejte se například u přístroje Sunny Home Manager v oblasti připojení na otočném přepínači NetID, které NetID je nastaveno. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Na portálu Sunny Portal přidejte nový střídač do FV systému s přístrojem Sunny Home Manager: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém s přístrojem Sunny Home Manager. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po maximálně jedné minutě se zobrazí nový střídač. Nový střídač se nezobrazil? Došlo k chybě. Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 6. V řádku nového střídače klikněte na symbol. Přístroj Sunny Home Manager se k novému střídači připojí. Tato akce může trvat 2 až 8 minut. Otevře se druhá stránka průvodce konfigurací. Druhá stránka průvodce konfigurací se neotevírá a namísto toho se zobrazuje chybové hlášení Pokus o připojení se nezdařil? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Dočasně změňte heslo stávajícího FV systému na heslo nového střídače (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 7. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Nový střídač se zobrazí v části Konfigurace > Seznam přístrojů. 8. Pokud jste předtím změnili heslo FV systému na heslo nového střídače, nastavte opět staré heslo FV systému (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 6.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana 28. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 11

12 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager SMA Solar Technology AG 6.5 Výměna přístroje Sunny Home Manager 1. Odstavte vyměňovaný přístroj Sunny Home Manager z provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Tip: Opatřete konektory či kabely elektroměrů popiskem s příslušným názvem portu na přístroji Sunny Home Manager (např. Meter 1 / D0). 2. Uveďte nový přístroj Sunny Home Manager do provozu: Nastavte otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému. Tip: Podívejte se na bezdrátových zásuvkách SMA ve FV systému, které NetID je nastaveno. Připojte k přístroji Sunny Home Manager připojovací zástrčky elektroměrů (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Zastrčte síťový kabel do síťového portu přístroje Sunny Home Manager (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Připojte k přístroji Sunny Home Manager zdroj napětí (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Stavová LED dioda ( ) přístroje Sunny Home Manager nejprve svítí červeně, potom bliká červeně. Po cca 2 minutách začne stavová LED dioda střídavě blikat zeleně a oranžově. Přístroj Sunny Home Manager je připojený k portálu Sunny Portal. Stavová LED dioda nebliká střídavě zeleně a oranžově? Je možné, že přístroj Sunny Home Manager není správně připojený ke směrovači. Ověřte, zda je přístroj Sunny Home Manager správně připojený ke směrovači (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). 3. Připravte si sériové číslo a registrační kód nového přístroje Sunny Home Manager. Údaje jsou uvedené na typovém štítku na zadní straně přístroje Sunny Home Manager nebo na obalu dodaného CD. 4. Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. 5. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. 6. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. 7. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. 8. V řádku FV systému, jehož přístroj Sunny Home Manager chcete vyměnit, klikněte na symbol. 9. Do pole PIC zadejte sériové číslo nového přístroje Sunny Home Manager. Do pole RID zadejte registrační kód (Registration ID) nového přístroje Sunny Home Manager. 10. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. Portál Sunny Portal zkontroluje, zda se zadané sériové číslo a zadaný registrační kód shodují s připojeným přístrojem Sunny Home Manager. Průvodce nastavením FV systému nenachází žádný přístroj Sunny Home Manager se zadaným sériovým číslem a registračním kódem? Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 11. Klikněte na tlačítko [Další]. 12. Klikněte na tlačítko [Dokončit]. 12 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

13 SMA Solar Technology AG 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate 7.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate kapitola 7.2, strana výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal kapitola 7.3, strana Výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. 3. Nainstalujte nový střídač, připravte ho na uvedení do provozu, ale zatím ho nenechte dodávat elektrickou energii (viz návod ke střídači). Mějte při tom na paměti, aby nový střídač NEDODÁVAL elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě, dokud nedokončíte výměnu přístroje v aplikaci Sunny Explorer. 4. Pokud FV systém dosud není zaznamenaný pomocí aplikace Sunny Explorer, vytvořte v aplikaci Sunny Explorer nový FV systém s technologií Speedwire (viz nápověda k aplikaci Sunny Explorer). 5. Přihlaste se v aplikaci Sunny Explorer k FV systému s technologií Speedwire. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazil se symbolem zámku? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Nastavte u nového střídače heslo stávajícího FV systému (k heslu FV systému viz nápověda k aplikaci Sunny Explorer). 6. Chcete-li data vyměňovaného střídače použít v novém střídači: V aplikaci Sunny Explorer ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na symbol. Otevře se dialogové okno Výměna přístroje. Vyberte nový střídač ze seznamu Vyměnitelné přístroje a klikněte na tlačítko [Vyměnit]. Odstraněný střídač se v přístroji Sunny Multigate vymaže a data střídače se převedou do nového střídače. 7. Pokud data vyměňovaného střídače NECHCETE použít v novém střídači, vyberte v aplikaci Sunny Explorer ve stromové struktuře FV systému střídač, který chcete vymazat, poté klikněte na symbol a potvrďte kontrolní dotaz. 8. Vyměňte mikro-střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po přibližně jedné minutě se zobrazí nový střídač. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 13

14 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate SMA Solar Technology AG 7.3 Výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal Podmínka: Musejí být k dispozici kódy PIC a RID nového přístroje Sunny Multigate (viz typový štítek nebo dodaná nálepka přístroje Sunny Multigate). Postup: 1. Odstavte vyměňovaný přístroj Sunny Multigate z provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 2. Uveďte nový přístroj Sunny Multigate do provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 3. Připojte nový přístroj Sunny Multigate ke směrovači/přepínači s připojením k internetu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 4. Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. 5. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. 6. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. 7. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. 8. V řádku FV systému, v němž chcete vyměnit přístroj Sunny Multigate, klikněte na symbol. 9. Do polí PIC a RID zadejte kódy PIC a RID nového přístroje Sunny Multigate. 10. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. 11. Klikněte na tlačítko [Další]. Otevře se stránka Vyměnit přístroje. 12. V řádku vyměňovaného přístroje Sunny Multigate z rozevíracího seznamu Vyměnit za vyberte nový přístroj Sunny Multigate. 13. Klikněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se shrnutí. 14. Klikněte na tlačítko [Dokončit]. 14 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

15 SMA Solar Technology AG 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 8.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller kapitola 8.2, strana výměna přístroje Cluster Controller kapitola 8.3, strana výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana Výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller Postup: výměna střídače v přístroji Cluster Controller výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna střídače v přístroji Cluster Controller 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo vyměňovaného střídače a poznamenejte si ho. 2. Zjistěte energetický výnos vyměňovaného střídače: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na možnost Přehled, přečtěte hodnotu v řádku Celkový energetický výnos a poznamenejte si ji. 3. Pokud používáte portál Sunny Portal, musíte před výměnou střídače odeslat všechna data uložená ve střídači a v přístroji Cluster Controller na portál Sunny Portal. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Základní nastavení > [Upravit]. Z rozevíracího seznamu Četnost odesílání vyberte položku Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi přístrojem Cluster Controller a portálem Sunny Portal bude dokončen. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Sunny Controller a zkontrolujte, zda se data na portál Sunny Portal úspěšně nahrála. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller a klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Poslední úspěšné odeslání. 4. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 5. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 6. Pokud je do nového střídače integrována komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 7. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 8. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí se symbolem zámku. 9. Změňte heslo FV systému na heslo střídače, abyste získali k novému střídači přístup: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživ. oprávnění > Kontrola přístupu > [Upravit]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 15

16 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller SMA Solar Technology AG Do polí Heslo pro instalačního technika a Potvrďte heslo zadejte heslo nastavené v novém střídači pro uživatelskou skupinu Instalační technik (standardní heslo: 1111). Do polí Heslo pro uživatele a Potvrďte heslo zadejte heslo nastavené v novém střídači pro uživatelskou skupinu Uživatel (standardní heslo: 0000). Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj Cluster Controller změní hesla FV systému u všech schválených přístrojů FV systému. 10. Restartujte přístroj Cluster Controller prostřednictvím uživatelského rozhraní: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Přístroj > Systém. V poli Restartovat přístroj klikněte na tlačítko [Provést]. Přístroj Cluster Controller se restartuje. Spouštění může trvat až 2 minuty. 11. Zkontrolujte, zda se nový střídač v přístroji Cluster Controller zobrazuje bez symbolu zámku. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. 12. U všech přístrojů znovu nastavte dosavadní heslo FV systému: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní přístroje Cluster Controller vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživ. oprávnění > Kontrola přístupu > [Upravit]. Do polí Heslo pro uživatele a Potvrďte heslo zadejte dosavadní heslo FV systému pro uživatelskou skupinu Uživatel. Do polí Heslo pro instalačního technika a Potvrďte heslo zadejte dosavadní heslo FV systému pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj Cluster Controller změní hesla FV systému u všech schválených přístrojů FV systému. 13. Nastavte v novém střídači energetický výnos vyměňovaného střídače, který jste si předtím poznamenali: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní přístroje Cluster Controller vyberte nový střídač. Klikněte na možnosti Nastavení > AC strana > [Upravit]. Do pole Nast. celkový výnos zadejte poznamenaný energetický výnos vyměňovaného střídače a klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. Díky tomu budete moci na portálu Sunny Portal identifikovat střídač pro výměnu. 2. Odešlete data nového střídače uložená v paměti přístroje Cluster Controller na portál Sunny Portal: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Základní nastavení > [Upravit]. Z rozevíracího seznamu Četnost odesílání vyberte položku Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi přístrojem Cluster Controller a portálem Sunny Portal bude dokončen. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Sunny Controller a zkontrolujte, zda se data na portál Sunny Portal úspěšně nahrála. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller a klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Poslední úspěšné odeslání. 16 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

17 SMA Solar Technology AG 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 3. Vyměňte nový střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový střídač a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 8.3 Výměna přístroje Cluster Controller FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal nemůže současně obsahovat přístroj Cluster Controller a datalogger Sunny WebBox. Ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal se přístroj Cluster Controller nesmí používat ve spojení s dataloggerem Sunny WebBox. Pokud se ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal, do kterého chcete přístroj Cluster Controller zapojit, již nachází datalogger Sunny WebBox, musíte před registrací nového přístroje Cluster Controller datalogger Sunny WebBox z FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal vymazat (viz návod k obsluze přístroje Cluster Controller na portálu Sunny Portal). Identifikační kód FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal můžete zjistit na portálu Sunny Portal v části Konfigurace > Údaje o systému a následně ho vložit v přístroji Cluster Controller, jak je popsáno dále v této kapitole. Obnovení konfigurace přístroje Cluster Controller: pozor na verzi firmwaru Pro obnovení konfigurace přístroje Cluster Controller je možné použít pouze konfigurační soubory, které mají stejnou nebo starší verzi firmwaru než nový přístroj Cluster Controller. Postup: výměna přístroje Cluster Controller výměna přístroje Cluster Controller ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna přístroje Cluster Controller 1. Pokud to je u vyměňovaného přístroje Cluster Controller z hlediska funkčnosti ještě možné, zálohujte konfiguraci přístroje Cluster Controller: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Aktualizace a uložení > Konfigurace přístroje a klikněte na tlačítko [Uložit konfiguraci přístroje]. V případě potřeby změňte místo pro uložení souboru a název pro uložený soubor a klikněte na tlačítko [Uložit]. Konfigurace přístroje se stáhne a uloží. 2. Uveďte do provozu nový přístroj Cluster Controller (viz návod k instalaci přístroje Cluster Controller). 3. Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem Na místě připojení k veřejné rozvodné síti je přítomno životu nebezpečné napětí. Odpojte připojovací místo od veřejné rozvodné sítě pomocí odpojovacího zařízení (např. jističe vedení). Vytáhněte třípólový konektor síťového zdroje na DIN lištu z portu X1 na přístroji Cluster Controller. Demontujte vyměňovaný přístroj Cluster Controller (viz návod k instalaci přístroje Cluster Controller). 4. Pokud jste uložili konfiguraci vyměňovaného přístroje Cluster Controller, přeneste ji do nového přístroje Cluster Controller: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 17

18 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller SMA Solar Technology AG Klikněte na možnosti Aktualizace a uložení > Konfigurace přístroje a v poli Obnovit konfiguraci přístroje (*.bak) klikněte na tlačítko [Procházet ]. Otevře se okno pro výběr souboru. Vyberte požadovaný konfigurační soubor a klikněte na tlačítko [Otevřít]. Název zvoleného konfiguračního souboru se zobrazí v poli Obnovit konfiguraci přístroje (*.bak). Klikněte na tlačítko [Provést]. Konfigurační soubor se uploaduje a obnoví se konfigurace přístroje. Přístroj Cluster Controller se restartuje. Výměna přístroje Cluster Controller ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte identifikační kód stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal, k němuž přístroj Cluster Controller patří: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Vlastnosti systému > Údaje o systému. Z pole Identifikace systému zkopírujte identifikační kód FV systému do schránky. 2. V novém přístroji Cluster Controller proveďte nastavení pro portál Sunny Portal: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal. Klikněte na tlačítko [Upravit]. V části Uživatelská nastavení vložte do pole Identifikace systému identifikační kód FV systému ze schránky. V části Uživatelská nastavení zadejte do pole zadejte ovou adresu, pod níž je stávající FV systém registrován na portálu Sunny Portal. V části Uživatelská nastavení do pole Název FV systému zadejte název stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal. V části Základní nastavení z rozevíracího seznamu Používat portál Sunny Portal vyberte možnost Ano. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 3. Zaregistrujte nový přístroj Cluster Controller na portálu Sunny Portal: V části Stavy a akce v poli Zaregistrovat klikněte na tlačítko [Provést]. Přístroj Cluster Controller synchronizuje čas FV systému s portálem Sunny Portal a provede registraci. V poli Výsledek poslední registrace se zobrazí OK a portál Sunny Portal odešle přístupové údaje na uvedenou ovou adresu. Registrace se nezdařila? Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Cluster Controller). 4. Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. 5. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový přístroj Cluster Controller a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. 6. V řádku nového přístroje Cluster Controller klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 8.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

19 SMA Solar Technology AG 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 9.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox kapitola 9.2, strana 19 s technologií BLUETOOTH 2. výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH kapitola 9.3, strana Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup: výměna střídače v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna střídače v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo vyměňovaného střídače a poznamenejte si ho. 2. Zjistěte energetický výnos vyměňovaného střídače: Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na možnost Přehled, přečtěte hodnotu v řádku Celkem a poznamenejte si ji. 3. Pokud používáte portál Sunny Portal, musíte před výměnou střídače odeslat všechna data uložená ve střídači a v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH na portál Sunny Portal: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. V části Základní nastavení vyberte z rozevíracího seznamu Četnost odesílání možnost Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a portálem Sunny Portal bude dokončen. 4. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 5. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nainstalujte do střídače rozhraní BLUETOOTH a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní BLUETOOTH). 6. Nastavte u nového střídače NetID FV systému: U střídačů s integrovanou technologií BLUETOOTH nastavte na střídači otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod ke střídači). U střídačů s dodatečně doplněným rozhraním BLUETOOTH nastavte na rozhraní otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod k rozhraní). 7. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 8. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH zaznamená nový střídač automaticky. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí se symbolem zámku. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 19

20 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH SMA Solar Technology AG 9. Změňte heslo FV systému na heslo střídače, abyste získali k novému střídači přístup: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživatelská oprávnění > [Upravit]. V části Kontrola přístupu pro příslušnou uživatelskou skupinu zadejte hesla nastavená ve střídači (standardní heslo pro uživatelskou skupinu Uživatel: 0000, standardní heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik: 1111). Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Restartujte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH prostřednictvím uživatelského rozhraní: Ve stromové struktuře FV systému klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Přístroj > [Upravit]. V části Systém z rozevíracího seznamu Restartovat přístroj vyberte možnost Provést. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH se restartuje. Restart se zdařil, pokud LED diody SYSTEM a POWER svítí zeleně. Spouštění může trvat až 90 sekund. 10. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Heslo nového střídače je změněné na heslo FV systému. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. 11. Nastavte v novém střídači energetický výnos vyměňovaného střídače, který jste si předtím poznamenali: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na nový střídač. Klikněte na možnosti Nastavení > AC strana > [Upravit]. V části Měřené hodnoty do pole Nastavit celkový výnos zadejte poznamenaný energetický výnos vyměňovaného střídače. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. Díky tomu budete moci na portálu Sunny Portal identifikovat nový střídač pro výměnu. 2. Vyměňte nový střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový střídač a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 9.3 Výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Podmínka: Na počítači musí být nainstalována aplikace Sunny WebBox Assistant (k dispozici zdarma na webu 20 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

21 SMA Solar Technology AG 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup: 1. Pokud používáte portál Sunny Portal a pokud to je u vyměňovaného dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH z hlediska funkčnosti ještě možné, před výměnou dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH odešlete všechna data uložená v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH na portál Sunny Portal. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Ve stromové struktuře FV systému klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. V části Základní nastavení vyberte z rozevíracího seznamu Četnost odesílání možnost Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a portálem Sunny Portal bude dokončen. 2. Odstavte vyměňovaný datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH z provozu (viz návod k instalaci dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH). 3. Na počítači spusťte aplikaci Sunny WebBox Assistant a připojte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH (viz nápověda k aplikaci Sunny WebBox Assistant nebo stručný průvodce pro uvedení dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH do provozu). 4. Klikněte na tlačítko [Další]. Zahájí se vyhledávání dataloggeru Sunny WebBox. Zobrazí se nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. 5. Vyberte nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a klikněte na tlačítko [Konfigurovat datalogger Sunny WebBox]. 6. Přihlaste se pod uživatelskou skupinou Instalační technik a příslušným heslem. 7. Klikněte na tlačítko [Další]. 8. Vyberte možnost Vyměnit datalogger Sunny WebBox. 9. Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů aplikace Sunny WebBox Assistant. 10. Zjistěte identifikační kód stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal, k němuž datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH patří: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Vlastnosti systému > Údaje o systému. Z pole Identifikace systému zkopírujte identifikační kód FV systému do schránky. 11. V novém dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH proveďte nastavení pro portál Sunny Portal: Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. Vložte do pole Identifikace systému identifikační kód FV systému ze schránky. Z rozevíracího seznamu Použít Sunny Portal vyberte možnost Ano. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit]. 12. Ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal vyměňte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 21

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Rev. date: 2011-11-11 L00410585-02_48 Obsah Obsah 1. Příručka kompatibility a stažení firmwaru 2 Předmluva 2 Kompatibilita firmwaru u střídačů TLX Pro a TLX Pro+

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Průvodce novým prostředím TwinSpace

Průvodce novým prostředím TwinSpace Průvodce novým prostředím TwinSpace (spuštěno v září 2014) Tento návod byl vytvořen pro potřeby učitelů administrátorů. Najdete zde vše, co potřebujete o svém novém prostředí TwinSpace vědět. Přihlášení

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více