Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA"

Transkript

1 Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Záruka SMA Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetu na adrese Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. Modbus je registrovaná ochranná známka společnosti Schneider Electric a licenci pro její používání poskytla společnost Modbus Organization, Inc. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips a Pozidriv jsou registrované ochranné známky společnosti Phillips Screw Company. Torx je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Cílová skupina Symboly Grafické úpravy Bezpečnost Všeobecné informace Která kapitola platí pro můj FV systém? FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s přístrojem Sunny Home Manager Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače s technologií Speedwire Výměna střídače s technologií BLUETOOTH Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Výměna přístroje Sunny Home Manager FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate Postup při výměně různých přístrojů Výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate Výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal FV systém s přístrojem Cluster Controller Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller Výměna přístroje Cluster Controller Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH FV systém s dataloggerem Sunny WebBox Postup při výměně různých přístrojů Výměna střídače s technologií RS485 v dataloggeru Sunny WebBox Výměna dataloggeru Sunny WebBox Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 11 FV systém s aplikací Sunny Explorer FV systém s technologii Speedwire a aplikací Sunny Explorer Postup při výměně různých přístrojů Výměna přístroje SMA Energy Meter Výměna střídače s technologií Speedwire v aplikaci Sunny Explorer Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy FV systém s technologií BLUETOOTH a aplikací Sunny Explorer Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v aplikaci Sunny Explorer Příloha Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Kontakt Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu 1.1 Rozsah platnosti Tento dokument platí pro výměnu produktů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA. Komunikační produkty jsou přístroje a softwarové produkty, které přijímají data od střídačů SMA, ukládají je a zobrazují, například Sunny Home Manager, Sunny WebBox, SMA Cluster Controller nebo Sunny Explorer. V tomto dokumentu jsou popsána nastavení, která na přístrojích musíte provést, aby se hodnoty vašeho FV systému zobrazovaly správně i po výměně přístroje. 1.2 Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky. Činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze odborní pracovníci, kteří jsou proškolení pro zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci elektrických zařízení a kteří disponují veškerými znalostmi potřebnými pro obranu před těmito riziky. 1.3 Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. 1.4 Grafické úpravy Grafická úprava Vysvětlení Příklad Tučně texty zobrazované na displeji prvky v uživatelském rozhraní svorky/porty prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat Hodnota se zobrazuje v poli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 5

6 2 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených v návodech. Dbejte všech bezpečnostních upozornění uvedených v tomto dokumentu a v návodech k popsaným produktům. 3 Všeobecné informace Vyměnit lze pouze střídače stejného typu a se stejným způsobem komunikace. V komunikačních produktech můžete vyměnit pouze střídače stejného typu, které jsou navíc vybavené stejným způsobem komunikace (BLUETOOTH, Speedwire, RS485). Typ přístroje (Model) je uvedený na typovém štítku střídače (např. Model: SB 3000TL-21). Nemažte střídače na portálu Sunny Portal. Chcete-li data vyměňovaného střídače na portálu Sunny Portal zachovat, vyměňovaný střídač z portálu Sunny Portal nemažte. Dbejte na pořadí úkonů. Některé úkony popsané v tomto dokumentu musíte provést ještě před odstavením vyměňovaného přístroje z provozu a před uvedením nového přístroje do provozu. Dbejte na pořadí úkonů. Přihlášení na komunikačních produktech a na portálu Sunny Portal v uživatelské roli Instalační technik Pro výměnu přístrojů se na komunikačních produktech přihlašujte v uživatelské roli Instalační technik. Budete k tomu potřebovat heslo uživatelské role Instalační technik pro komunikační produkt používaný ve FV systému. 6 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

7 SMA Solar Technology AG 4 Která kapitola platí pro můj FV systém? 4 Která kapitola platí pro můj FV systém? Výměna všech přístrojů SMA nainstalovaných ve vašem FV systému je popsána v kapitole komunikačního produktu SMA, který ve svém FV systému používáte: Komunikační produkt SMA Viz Zapotřebí pro výměnu FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal střídače s aktivovanou funkcí Webconnect kapitola 5, strana 8 počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny Home Manager kapitola 6, strana 9 heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny Multigate FV systém s mikro-střídači kapitola 7, strana 13 počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Cluster Controller kapitola 8, strana 15 přístup k přístroji Cluster Controller heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH kapitola 9, strana 19 Sunny WebBox kapitola 10, strana 22 Sunny Explorer kapitola 11, strana 25 přístup k dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce přístup k dataloggeru Sunny WebBox heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik údaje pro přístup k FV systému registrovanému na portálu Sunny Portal prostřednictvím uživatelské role Instalační technik nebo Správce počítač s aplikací Sunny Explorer a připojením ke směrovači FV systému heslo FV systému pro uživatelskou roli Instalační technik Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 7

8 5 FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal SMA Solar Technology AG 5 FV systém s funkcí Webconnect na portálu Sunny Portal 5.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer kapitola 12.2, strana výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu kapitola 5.3, strana 8 Sunny Portal 3. výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana Výměna přístroje SMA Energy Meter pomocí aplikace Sunny Explorer Viz kapitola 12.2, strana Výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal V této kapitole je popsána výměna střídače s komunikací prostřednictvím funkce Webconnect na portálu Sunny Portal ve vašem FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal. Nový střídač tak nahradí dosavadní střídač a data se ve vašem FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal budou správně zobrazovat i po výměně. Postup: 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 3. Pokud je do nového střídače integrována technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Přidejte nový střídač do FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal: Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. V řádku FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal klikněte na symbol. Zadejte kódy PIC a RID nového střídače. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci nastavením FV systému. 5.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

9 SMA Solar Technology AG 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager 6.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému kapitola 6.2, strana 9 s přístrojem Sunny Home Manager 2. výměna střídače v přístroji Sunny Home Manager kapitola 6.3, strana výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana výměna přístroje Sunny Home Manager kapitola 6.5, strana Výměna přístroje SMA Energy Meter nebo jiného elektroměru ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager V době, kdy není připojen žádný elektroměr, se na portálu Sunny Portal na stránce Název mého FV systému > Energetická bilance bude zobrazovat mezera v grafech s údaji o výkonu. Postup: 1. Pokud potřebujete vyměnit přístroj SMA Energy Meter a ve FV systému se nachází více než jeden přístroj SMA Energy Meter, poznamenejte si sériové číslo nového přístroje SMA Energy Meter uvedené na typovém štítku. Tento přístroj SMA Energy Meter tak budete později moci na portálu Sunny Portal identifikovat při konfiguraci. 2. Demontujte vyměňovaný elektroměr (viz návod k elektroměru). 3. Namontujte nový elektroměr a uveďte ho do provozu (viz návod k elektroměru). 4. Konfigurujte nový elektroměr na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnost Konfigurace > Seznam přístrojů. V řádku přístroje Sunny Home Manager ve sloupečku Vlastnosti klikněte na symbol. Klikněte na tlačítko [Upravit] a v části Konfigurace elektroměrů z rozevíracích seznamů vyberte typ nového elektroměru: Typ připojeného elektroměru Rozevírací seznam Elektroměr s rozhraním D0 Vyberte možnost D0. Obousměrný elektroměr Vyberte možnost D0. s rozhraním D0 Zaškrtněte políčko obousměrný elektroměr (odběr a dodávka). Část Elektroměrový vstup 2 není k dispozici. Elektroměr s rozhraním S0 Vyberte možnost S0. Do pole impulzy S0 / kwh zadejte počet impulzů elektroměru (viz návod k elektroměru). SMA Energy Meter* Vyberte možnost SMA Energy Meter xxx. xxx jsou zástupné znaky za sériové číslo přístroje SMA Energy Meter. Pokud se ve FV systému nachází více než jeden přístroj SMA Energy Meter, identifikujte požadovaný přístroj SMA Energy Meter na základě jeho sériového čísla a vyberte ho. Zaškrtněte políčko obousměrný elektroměr (odběr a dodávka). * Zobrazuje se pouze tehdy, pokud se ve FV systému nachází přístroj SMA Energy Meter. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 9

10 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager SMA Solar Technology AG 6.3 Výměna střídače ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager Komunikace mezi přístrojem Sunny Home Manager a střídačem SMA je možná buď prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nebo prostřednictvím technologie Speedwire. Přečtěte si příslušnou kapitolu podle toho, který způsob komunikace mezi přístrojem Sunny Home Manager a střídačem SMA používáte. Podmínka: V přístroji Sunny Home Manager musí být interval zjišťování dat nastaven na možnost automaticky (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). Z výroby je v přístroji Sunny Home Manager interval zjišťování dat nastaven na možnost automaticky Výměna střídače s technologií Speedwire 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 3. Pokud je do nového střídače integrována komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Na portálu Sunny Portal přidejte nový střídač do FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po maximálně jedné minutě se zobrazí nový střídač. Nový střídač se nezobrazil? Došlo k chybě. Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 6. V řádku nového střídače klikněte na symbol. Přístroj Sunny Home Manager se k novému střídači připojí. Tato akce může trvat 2 až 8 minut. Otevře se druhá stránka průvodce konfigurací. Druhá stránka průvodce konfigurací se neotevírá a namísto toho se zobrazuje chybové hlášení Pokus o připojení se nezdařil? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Dočasně změňte heslo stávajícího FV systému na heslo nového střídače (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 7. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Nový střídač se zobrazí v části Konfigurace > Seznam přístrojů. 8. Pokud jste předtím změnili heslo FV systému na heslo nového střídače, nastavte opět staré heslo FV systému (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 10 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

11 SMA Solar Technology AG 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager Výměna střídače s technologií BLUETOOTH 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nainstalujte do střídače rozhraní BLUETOOTH a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní BLUETOOTH). 3. Nastavte u nového střídače NetID systému: U střídačů s integrovanou technologií BLUETOOTH nastavte na střídači otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod ke střídači). Tip: Podívejte se například u přístroje Sunny Home Manager v oblasti připojení na otočném přepínači NetID, které NetID je nastaveno. U střídačů s dodatečně doplněným rozhraním BLUETOOTH nastavte na rozhraní otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod k rozhraní). Tip: Podívejte se například u přístroje Sunny Home Manager v oblasti připojení na otočném přepínači NetID, které NetID je nastaveno. 4. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 5. Na portálu Sunny Portal přidejte nový střídač do FV systému s přístrojem Sunny Home Manager: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém s přístrojem Sunny Home Manager. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po maximálně jedné minutě se zobrazí nový střídač. Nový střídač se nezobrazil? Došlo k chybě. Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 6. V řádku nového střídače klikněte na symbol. Přístroj Sunny Home Manager se k novému střídači připojí. Tato akce může trvat 2 až 8 minut. Otevře se druhá stránka průvodce konfigurací. Druhá stránka průvodce konfigurací se neotevírá a namísto toho se zobrazuje chybové hlášení Pokus o připojení se nezdařil? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Dočasně změňte heslo stávajícího FV systému na heslo nového střídače (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 7. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Nový střídač se zobrazí v části Konfigurace > Seznam přístrojů. 8. Pokud jste předtím změnili heslo FV systému na heslo nového střídače, nastavte opět staré heslo FV systému (viz kapitola 12.1 Změna hesla FV systému ve FV systému s přístrojem Sunny Home Manager na portálu Sunny Portal, strana 27). 6.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana 28. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 11

12 6 FV systém s přístrojem Sunny Home Manager SMA Solar Technology AG 6.5 Výměna přístroje Sunny Home Manager 1. Odstavte vyměňovaný přístroj Sunny Home Manager z provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Tip: Opatřete konektory či kabely elektroměrů popiskem s příslušným názvem portu na přístroji Sunny Home Manager (např. Meter 1 / D0). 2. Uveďte nový přístroj Sunny Home Manager do provozu: Nastavte otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému. Tip: Podívejte se na bezdrátových zásuvkách SMA ve FV systému, které NetID je nastaveno. Připojte k přístroji Sunny Home Manager připojovací zástrčky elektroměrů (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Zastrčte síťový kabel do síťového portu přístroje Sunny Home Manager (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Připojte k přístroji Sunny Home Manager zdroj napětí (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). Stavová LED dioda ( ) přístroje Sunny Home Manager nejprve svítí červeně, potom bliká červeně. Po cca 2 minutách začne stavová LED dioda střídavě blikat zeleně a oranžově. Přístroj Sunny Home Manager je připojený k portálu Sunny Portal. Stavová LED dioda nebliká střídavě zeleně a oranžově? Je možné, že přístroj Sunny Home Manager není správně připojený ke směrovači. Ověřte, zda je přístroj Sunny Home Manager správně připojený ke směrovači (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager). 3. Připravte si sériové číslo a registrační kód nového přístroje Sunny Home Manager. Údaje jsou uvedené na typovém štítku na zadní straně přístroje Sunny Home Manager nebo na obalu dodaného CD. 4. Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. 5. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. 6. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. 7. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. 8. V řádku FV systému, jehož přístroj Sunny Home Manager chcete vyměnit, klikněte na symbol. 9. Do pole PIC zadejte sériové číslo nového přístroje Sunny Home Manager. Do pole RID zadejte registrační kód (Registration ID) nového přístroje Sunny Home Manager. 10. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. Portál Sunny Portal zkontroluje, zda se zadané sériové číslo a zadaný registrační kód shodují s připojeným přístrojem Sunny Home Manager. Průvodce nastavením FV systému nenachází žádný přístroj Sunny Home Manager se zadaným sériovým číslem a registračním kódem? Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Sunny Home Manager). 11. Klikněte na tlačítko [Další]. 12. Klikněte na tlačítko [Dokončit]. 12 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

13 SMA Solar Technology AG 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate 7.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate kapitola 7.2, strana výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal kapitola 7.3, strana Výměna mikro-střídače v přístroji Sunny Multigate 1. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 2. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. 3. Nainstalujte nový střídač, připravte ho na uvedení do provozu, ale zatím ho nenechte dodávat elektrickou energii (viz návod ke střídači). Mějte při tom na paměti, aby nový střídač NEDODÁVAL elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě, dokud nedokončíte výměnu přístroje v aplikaci Sunny Explorer. 4. Pokud FV systém dosud není zaznamenaný pomocí aplikace Sunny Explorer, vytvořte v aplikaci Sunny Explorer nový FV systém s technologií Speedwire (viz nápověda k aplikaci Sunny Explorer). 5. Přihlaste se v aplikaci Sunny Explorer k FV systému s technologií Speedwire. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazil se symbolem zámku? U nového střídače je nastaveno jiné heslo než 1111 nebo heslo stávajícího FV systému. Nastavte u nového střídače heslo stávajícího FV systému (k heslu FV systému viz nápověda k aplikaci Sunny Explorer). 6. Chcete-li data vyměňovaného střídače použít v novém střídači: V aplikaci Sunny Explorer ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na symbol. Otevře se dialogové okno Výměna přístroje. Vyberte nový střídač ze seznamu Vyměnitelné přístroje a klikněte na tlačítko [Vyměnit]. Odstraněný střídač se v přístroji Sunny Multigate vymaže a data střídače se převedou do nového střídače. 7. Pokud data vyměňovaného střídače NECHCETE použít v novém střídači, vyberte v aplikaci Sunny Explorer ve stromové struktuře FV systému střídač, který chcete vymazat, poté klikněte na symbol a potvrďte kontrolní dotaz. 8. Vyměňte mikro-střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Seznam přístrojů > Přehled nových přístrojů. Klikněte na tlačítko [Aktualizovat přístroje]. Ve vašem FV systému se tak začnou vyhledávat nové přístroje. Po přibližně jedné minutě se zobrazí nový střídač. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 13

14 7 FV systém s mikro-střídači a přístrojem Sunny Multigate SMA Solar Technology AG 7.3 Výměna přístroje Sunny Multigate na portálu Sunny Portal Podmínka: Musejí být k dispozici kódy PIC a RID nového přístroje Sunny Multigate (viz typový štítek nebo dodaná nálepka přístroje Sunny Multigate). Postup: 1. Odstavte vyměňovaný přístroj Sunny Multigate z provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 2. Uveďte nový přístroj Sunny Multigate do provozu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 3. Připojte nový přístroj Sunny Multigate ke směrovači/přepínači s připojením k internetu (viz návod k instalaci přístroje Sunny Multigate). 4. Otevřete stránku Otevře se průvodce nastavením FV systému. 5. Klikněte na tlačítko [Další] a vyberte možnost Již jsem registrován na portálu Sunny Portal. 6. Zadejte přístupové údaje FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal a klikněte na tlačítko [Další]. 7. Vyberte možnost Vyměnit nebo přidat přístroje. 8. V řádku FV systému, v němž chcete vyměnit přístroj Sunny Multigate, klikněte na symbol. 9. Do polí PIC a RID zadejte kódy PIC a RID nového přístroje Sunny Multigate. 10. Klikněte na tlačítko [Identifikovat]. 11. Klikněte na tlačítko [Další]. Otevře se stránka Vyměnit přístroje. 12. V řádku vyměňovaného přístroje Sunny Multigate z rozevíracího seznamu Vyměnit za vyberte nový přístroj Sunny Multigate. 13. Klikněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se shrnutí. 14. Klikněte na tlačítko [Dokončit]. 14 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

15 SMA Solar Technology AG 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 8.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller kapitola 8.2, strana výměna přístroje Cluster Controller kapitola 8.3, strana výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy kapitola 12.3, strana Výměna střídače s technologií Speedwire v přístroji Cluster Controller Postup: výměna střídače v přístroji Cluster Controller výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna střídače v přístroji Cluster Controller 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo vyměňovaného střídače a poznamenejte si ho. 2. Zjistěte energetický výnos vyměňovaného střídače: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na možnost Přehled, přečtěte hodnotu v řádku Celkový energetický výnos a poznamenejte si ji. 3. Pokud používáte portál Sunny Portal, musíte před výměnou střídače odeslat všechna data uložená ve střídači a v přístroji Cluster Controller na portál Sunny Portal. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Základní nastavení > [Upravit]. Z rozevíracího seznamu Četnost odesílání vyberte položku Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi přístrojem Cluster Controller a portálem Sunny Portal bude dokončen. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Sunny Controller a zkontrolujte, zda se data na portál Sunny Portal úspěšně nahrála. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller a klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Poslední úspěšné odeslání. 4. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 5. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie Speedwire/Webconnect, nainstalujte do střídače rozhraní Speedwire/Webconnect a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní Speedwire/ Webconnect). 6. Pokud je do nového střídače integrována komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH, otočte na střídači otočný přepínač pro NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) do polohy 0 (viz návod ke střídači). Tím se funkce BLUETOOTH deaktivuje. 7. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 8. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí se symbolem zámku. 9. Změňte heslo FV systému na heslo střídače, abyste získali k novému střídači přístup: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživ. oprávnění > Kontrola přístupu > [Upravit]. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 15

16 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller SMA Solar Technology AG Do polí Heslo pro instalačního technika a Potvrďte heslo zadejte heslo nastavené v novém střídači pro uživatelskou skupinu Instalační technik (standardní heslo: 1111). Do polí Heslo pro uživatele a Potvrďte heslo zadejte heslo nastavené v novém střídači pro uživatelskou skupinu Uživatel (standardní heslo: 0000). Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj Cluster Controller změní hesla FV systému u všech schválených přístrojů FV systému. 10. Restartujte přístroj Cluster Controller prostřednictvím uživatelského rozhraní: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Přístroj > Systém. V poli Restartovat přístroj klikněte na tlačítko [Provést]. Přístroj Cluster Controller se restartuje. Spouštění může trvat až 2 minuty. 11. Zkontrolujte, zda se nový střídač v přístroji Cluster Controller zobrazuje bez symbolu zámku. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. 12. U všech přístrojů znovu nastavte dosavadní heslo FV systému: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní přístroje Cluster Controller vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživ. oprávnění > Kontrola přístupu > [Upravit]. Do polí Heslo pro uživatele a Potvrďte heslo zadejte dosavadní heslo FV systému pro uživatelskou skupinu Uživatel. Do polí Heslo pro instalačního technika a Potvrďte heslo zadejte dosavadní heslo FV systému pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Přístroj Cluster Controller změní hesla FV systému u všech schválených přístrojů FV systému. 13. Nastavte v novém střídači energetický výnos vyměňovaného střídače, který jste si předtím poznamenali: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní přístroje Cluster Controller vyberte nový střídač. Klikněte na možnosti Nastavení > AC strana > [Upravit]. Do pole Nast. celkový výnos zadejte poznamenaný energetický výnos vyměňovaného střídače a klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. Díky tomu budete moci na portálu Sunny Portal identifikovat střídač pro výměnu. 2. Odešlete data nového střídače uložená v paměti přístroje Cluster Controller na portál Sunny Portal: Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Základní nastavení > [Upravit]. Z rozevíracího seznamu Četnost odesílání vyberte položku Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi přístrojem Cluster Controller a portálem Sunny Portal bude dokončen. Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Sunny Controller a zkontrolujte, zda se data na portál Sunny Portal úspěšně nahrála. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller a klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > Poslední úspěšné odeslání. 16 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

17 SMA Solar Technology AG 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller 3. Vyměňte nový střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový střídač a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 8.3 Výměna přístroje Cluster Controller FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal nemůže současně obsahovat přístroj Cluster Controller a datalogger Sunny WebBox. Ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal se přístroj Cluster Controller nesmí používat ve spojení s dataloggerem Sunny WebBox. Pokud se ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal, do kterého chcete přístroj Cluster Controller zapojit, již nachází datalogger Sunny WebBox, musíte před registrací nového přístroje Cluster Controller datalogger Sunny WebBox z FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal vymazat (viz návod k obsluze přístroje Cluster Controller na portálu Sunny Portal). Identifikační kód FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal můžete zjistit na portálu Sunny Portal v části Konfigurace > Údaje o systému a následně ho vložit v přístroji Cluster Controller, jak je popsáno dále v této kapitole. Obnovení konfigurace přístroje Cluster Controller: pozor na verzi firmwaru Pro obnovení konfigurace přístroje Cluster Controller je možné použít pouze konfigurační soubory, které mají stejnou nebo starší verzi firmwaru než nový přístroj Cluster Controller. Postup: výměna přístroje Cluster Controller výměna přístroje Cluster Controller ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna přístroje Cluster Controller 1. Pokud to je u vyměňovaného přístroje Cluster Controller z hlediska funkčnosti ještě možné, zálohujte konfiguraci přístroje Cluster Controller: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Aktualizace a uložení > Konfigurace přístroje a klikněte na tlačítko [Uložit konfiguraci přístroje]. V případě potřeby změňte místo pro uložení souboru a název pro uložený soubor a klikněte na tlačítko [Uložit]. Konfigurace přístroje se stáhne a uloží. 2. Uveďte do provozu nový přístroj Cluster Controller (viz návod k instalaci přístroje Cluster Controller). 3. Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem Na místě připojení k veřejné rozvodné síti je přítomno životu nebezpečné napětí. Odpojte připojovací místo od veřejné rozvodné sítě pomocí odpojovacího zařízení (např. jističe vedení). Vytáhněte třípólový konektor síťového zdroje na DIN lištu z portu X1 na přístroji Cluster Controller. Demontujte vyměňovaný přístroj Cluster Controller (viz návod k instalaci přístroje Cluster Controller). 4. Pokud jste uložili konfiguraci vyměňovaného přístroje Cluster Controller, přeneste ji do nového přístroje Cluster Controller: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 17

18 8 FV systém s přístrojem Cluster Controller SMA Solar Technology AG Klikněte na možnosti Aktualizace a uložení > Konfigurace přístroje a v poli Obnovit konfiguraci přístroje (*.bak) klikněte na tlačítko [Procházet ]. Otevře se okno pro výběr souboru. Vyberte požadovaný konfigurační soubor a klikněte na tlačítko [Otevřít]. Název zvoleného konfiguračního souboru se zobrazí v poli Obnovit konfiguraci přístroje (*.bak). Klikněte na tlačítko [Provést]. Konfigurační soubor se uploaduje a obnoví se konfigurace přístroje. Přístroj Cluster Controller se restartuje. Výměna přístroje Cluster Controller ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte identifikační kód stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal, k němuž přístroj Cluster Controller patří: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Vlastnosti systému > Údaje o systému. Z pole Identifikace systému zkopírujte identifikační kód FV systému do schránky. 2. V novém přístroji Cluster Controller proveďte nastavení pro portál Sunny Portal: Přihlaste se do uživatelského rozhraní přístroje Cluster Controller. Ve stromové struktuře FV systému vyberte přístroj Cluster Controller. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal. Klikněte na tlačítko [Upravit]. V části Uživatelská nastavení vložte do pole Identifikace systému identifikační kód FV systému ze schránky. V části Uživatelská nastavení zadejte do pole zadejte ovou adresu, pod níž je stávající FV systém registrován na portálu Sunny Portal. V části Uživatelská nastavení do pole Název FV systému zadejte název stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal. V části Základní nastavení z rozevíracího seznamu Používat portál Sunny Portal vyberte možnost Ano. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 3. Zaregistrujte nový přístroj Cluster Controller na portálu Sunny Portal: V části Stavy a akce v poli Zaregistrovat klikněte na tlačítko [Provést]. Přístroj Cluster Controller synchronizuje čas FV systému s portálem Sunny Portal a provede registraci. V poli Výsledek poslední registrace se zobrazí OK a portál Sunny Portal odešle přístupové údaje na uvedenou ovou adresu. Registrace se nezdařila? Odstraňte chybu (viz návod k obsluze přístroje Cluster Controller). 4. Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. 5. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový přístroj Cluster Controller a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. 6. V řádku nového přístroje Cluster Controller klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 8.4 Výměna akumulátoru Battery Pack Smart Energy Viz kapitola 12.3, strana Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

19 SMA Solar Technology AG 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 9.1 Postup při výměně různých přístrojů Postup Viz 1. výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox kapitola 9.2, strana 19 s technologií BLUETOOTH 2. výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH kapitola 9.3, strana Výměna střídače s technologií BLUETOOTH v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup: výměna střídače v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Výměna střídače v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo vyměňovaného střídače a poznamenejte si ho. 2. Zjistěte energetický výnos vyměňovaného střídače: Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Ve stromové struktuře FV systému vyberte vyměňovaný střídač. Klikněte na možnost Přehled, přečtěte hodnotu v řádku Celkem a poznamenejte si ji. 3. Pokud používáte portál Sunny Portal, musíte před výměnou střídače odeslat všechna data uložená ve střídači a v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH na portál Sunny Portal: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. V části Základní nastavení vyberte z rozevíracího seznamu Četnost odesílání možnost Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a portálem Sunny Portal bude dokončen. 4. Odstavte vyměňovaný střídač z provozu (viz návod ke střídači). 5. Pokud u nového střídače doplňujete komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH, nainstalujte do střídače rozhraní BLUETOOTH a uveďte ho do provozu (viz návod k rozhraní BLUETOOTH). 6. Nastavte u nového střídače NetID FV systému: U střídačů s integrovanou technologií BLUETOOTH nastavte na střídači otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod ke střídači). U střídačů s dodatečně doplněným rozhraním BLUETOOTH nastavte na rozhraní otočný přepínač NetID pomocí šroubováku (šířka hrotu: 2,5 mm) na NetID FV systému (viz návod k rozhraní). 7. Uveďte nový střídač do provozu (viz návod ke střídači). 8. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH zaznamená nový střídač automaticky. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí se symbolem zámku. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 19

20 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH SMA Solar Technology AG 9. Změňte heslo FV systému na heslo střídače, abyste získali k novému střídači přístup: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Uživatelská oprávnění > [Upravit]. V části Kontrola přístupu pro příslušnou uživatelskou skupinu zadejte hesla nastavená ve střídači (standardní heslo pro uživatelskou skupinu Uživatel: 0000, standardní heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik: 1111). Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Restartujte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH prostřednictvím uživatelského rozhraní: Ve stromové struktuře FV systému klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Přístroj > [Upravit]. V části Systém z rozevíracího seznamu Restartovat přístroj vyberte možnost Provést. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH se restartuje. Restart se zdařil, pokud LED diody SYSTEM a POWER svítí zeleně. Spouštění může trvat až 90 sekund. 10. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Heslo nového střídače je změněné na heslo FV systému. Nový střídač se ve stromové struktuře FV systému zobrazí bez symbolu zámku. 11. Nastavte v novém střídači energetický výnos vyměňovaného střídače, který jste si předtím poznamenali: Ve stromové struktuře FV systému v uživatelském rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na nový střídač. Klikněte na možnosti Nastavení > AC strana > [Upravit]. V části Měřené hodnoty do pole Nastavit celkový výnos zadejte poznamenaný energetický výnos vyměňovaného střídače. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Výměna střídače ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal Následující kroky musíte provést pouze v případě, že používáte portál Sunny Portal. Postup: 1. Zjistěte na typovém štítku sériové číslo nového střídače a poznamenejte si ho. Díky tomu budete moci na portálu Sunny Portal identifikovat nový střídač pro výměnu. 2. Vyměňte nový střídač ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový střídač a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového střídače klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. 9.3 Výměna dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Podmínka: Na počítači musí být nainstalována aplikace Sunny WebBox Assistant (k dispozici zdarma na webu 20 Geraeteaustausch-IA-cs-20 Návod k instalaci

21 SMA Solar Technology AG 9 FV systém s dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH Postup: 1. Pokud používáte portál Sunny Portal a pokud to je u vyměňovaného dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH z hlediska funkčnosti ještě možné, před výměnou dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH odešlete všechna data uložená v dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH na portál Sunny Portal. Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Ve stromové struktuře FV systému klikněte na datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. V části Základní nastavení vyberte z rozevíracího seznamu Četnost odesílání možnost Každých 15 minut. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Mějte při tom na paměti, že ukládání může několik minut trvat. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit] a počkejte 20 minut. Tím zajistíte, že přenos dat mezi dataloggerem Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a portálem Sunny Portal bude dokončen. 2. Odstavte vyměňovaný datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH z provozu (viz návod k instalaci dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH). 3. Na počítači spusťte aplikaci Sunny WebBox Assistant a připojte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH (viz nápověda k aplikaci Sunny WebBox Assistant nebo stručný průvodce pro uvedení dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH do provozu). 4. Klikněte na tlačítko [Další]. Zahájí se vyhledávání dataloggeru Sunny WebBox. Zobrazí se nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. 5. Vyberte nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a klikněte na tlačítko [Konfigurovat datalogger Sunny WebBox]. 6. Přihlaste se pod uživatelskou skupinou Instalační technik a příslušným heslem. 7. Klikněte na tlačítko [Další]. 8. Vyberte možnost Vyměnit datalogger Sunny WebBox. 9. Klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů aplikace Sunny WebBox Assistant. 10. Zjistěte identifikační kód stávajícího FV systému registrovaného na portálu Sunny Portal, k němuž datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH patří: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Klikněte na možnosti Konfigurace > Vlastnosti systému > Údaje o systému. Z pole Identifikace systému zkopírujte identifikační kód FV systému do schránky. 11. V novém dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH proveďte nastavení pro portál Sunny Portal: Přihlaste se do uživatelského rozhraní dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH. Klikněte na možnosti Nastavení > Sunny Portal > [Upravit]. Vložte do pole Identifikace systému identifikační kód FV systému ze schránky. Z rozevíracího seznamu Použít Sunny Portal vyberte možnost Ano. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko [Odhlásit]. 12. Ve FV systému registrovaném na portálu Sunny Portal vyměňte datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH: Přihlaste se na portál Sunny Portal a otevřete FV systém registrovaný na portálu Sunny Portal. Portál Sunny Portal automaticky identifikuje nový datalogger Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH a automaticky otevře průvodce konfigurací. Chcete-li průvodce konfigurací otevřít sami, klikněte na možnosti Název vašeho FV systému > Monitorování systému > Nastavit přístroj. V řádku nového dataloggeru Sunny WebBox s technologií BLUETOOTH klikněte na symbol a postupujte podle pokynů uvedených v průvodci konfigurací. Návod k instalaci Geraeteaustausch-IA-cs-20 21

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-cs-12 Verze 1.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL STP5-10TL-20-BE-cs-13 98-109000.03 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace

Více

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ MFR-NR-IA-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Návod k instalaci Communit

Návod k instalaci Communit Návod k instalaci Communit Communit-IA-A1-cs-22 98-128000.02 Verze 2.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART

NÁVOD K OBSLUZE KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. CHYTRÁ KLIMATIZACE SMART AC NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 1 2 SPECIFIKACE... 1 3 UPOZORNĚNÍ... 1 4

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Kontrola systému PT100M-NR

Kontrola systému PT100M-NR Kontrola systému PT100M-NR Návod k instalaci PT100MNR-ICZ083510 98-0017010 Verze 1.0 CZ Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back

Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back Návod k instalaci SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back SPW-WebconPB-IA-cs-11 Verze 1.1 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Návod k obsluze SUNNY HOME MANAGER na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze SUNNY HOME MANAGER na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SUNNY HOME MANAGER na portálu SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-cs-18 Verze 1.8 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k instalaci SWebBox20-IA-cs-12 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Obchůzkový systém v reálném čase ACTIVEguard služba Monitoring obchůzek Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Manuál Vydání 1.1 0 Obsah: 1.

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul Před instalací si pozorně přečtěte a pochopte tyto pokyny Rejstřík 1 Volitelný modul 1: Modulační vstupní/výstupní modul... 1 2 Montáž... 2 3 Nastavení a konfigurace karty OM1... 6 4 Funkce a nastavení

Více

Dohled systému SUNNY SENSORBOX

Dohled systému SUNNY SENSORBOX Dohled systému SUNNY SENSORBOX Instalační vedení Sensorbox-ICZ084413 98-0010913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 7 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER

Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER Návod k instalaci SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-IA-cs-14 Verze 1.4 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Telefon Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Telefon Sony Ericsson XPERIA X10mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více