ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis.

2 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 Sídlo: Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, PSČ Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun příspěvková organizace zřízená městem IČO: Statutární orgán: Zástupce ředitele: Pavel Vašíček Dis, ředitel školy Jitka Jandová Poslední zápis do rejstříku škol: Nejvyšší povolený počet žáků: 506 Umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční Nejvyšší povolený počet žáků v oborech: hudební 299 výtvarný 135 taneční 100 Kontakty: ředitel školy zástupce ředitele kancelář školy e mail: webové stránky: facebook: youtube.com: facebook.com/zusla.cz youtube.com/user/zuslanskroun 2

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JINDŘICHA PRAVEČKA LANŠKROUN , nám. A. Jiráska 3 Pavel Vašíček Dis. ŘEDITEL ŠKOLY Jitka Jandová ZÁSTUPCE ŘEDITELE Marie Střechová VEDOUCÍ HO Kateřina Matějková UČITELKA TO UČITELKY VO PEDAGOGICKÁ RADA Ilona Karlíková ÚČETNÍ UČITELÉ HO Jaroslav Zuljak DOMOVNÍK Josef Očadlík UKLÍZEČ 3

4 2. Charakteristika školy Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka poskytuje základní umělecké vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Sb., o základním uměleckém vzdělávání. ZUŠ poskytuje umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Do byla škola zřizována Pardubickým krajem, od převzalo zřizovací funkci Město Lanškroun. K datu byl na základě výsledku vypsaného konkurzního řízení nově jmenován ředitelem školy Pavel Vašíček Dis.. Statutárním zástupcem zůstává Jitka Jandová. Poradní orgány ředitele školy jsou pedagogická rada a předmětové komise. Vedením hudebního oboru byla pověřena Marie Střechová. 2.1 Počty žáků v oborech Počty žáků celkem Celkem hudební výtvarný taneční kolektivní Žáci celkem Z toho dívky Absolventi Počty žáků dle nástrojových skupin Počty žáků podle nástrojů 2012/2013 Název Celkem PHV 1. st. 2. st. Rozš. SPD 1101 Hra na klavír Hra na EKN Hra na housle Hra na cimbál Hra na kytaru Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na pozoun (trombon) Hra na bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova PHV Taneční obor Výtvarný obor SUM Celkem:

5 V rámci HO vystupovaly tyto soubory: Název Charakteristika Umělecký vedoucí Brass Company žesťové nástroje + rytmika Pavel Vašíček Dis. Cimbálek cimbál, smyčce, dechy Vjačeslava Lohvinová Komo/k/rák sbor Mgr. Vladimíra Jetmarová ORdrums bící Petr Oravec Vokins taneční kapela Roman Zachara Lanškrounští pištci zobcové flétny Marta Obrová Kvartet Amabile zobcové flétny Marta Obrová Písklata zobcové flétny Marta Obrová Musica Viva školní orchestr Mgr. Oleh Stepasyuk Tutti Flauti příčné flétny Jana Nová 3. Personální zabezpečení Ve školním roce 2012/2013 vyučovalo na škole celkem 21 pedagogů, z toho 16 žen a 5 mužů. Provoz školy zajišťovali 3 nepedagogičtí zaměstnanci. Škola má uzavřenou dohodu s jedním pracovníkem o pracovní činnosti na práce týkající se zabezpečení počítačové sítě. Změny v obsazení pedagogického sboru ve školním roce 2012/2013 nastaly v souvislosti se snížením počtu učitelů v houslové třídě a to z 3 učitelů na 2. Dále bylo nutné přijmout nového učitele hry na žesťové nástroje z důvodu nástupu Pavla Vašíčka do funkce ředitele. Na škole ukončila pracovní poměr učitelka hry na zobcovou flétnu slečna Marie Havlíčková a nahradila ji Aneta Andělová. Výuku tanečního oboru převzala paní učitelka Kateřina Matějková, která se vrátila z rodičovské dovolené. 3.1 Učitelé podle oborů a nástrojových skupin Hudební obor: Oddělení klávesových nástrojů: Oddělení dechových nástrojů: Helena Brandejsová, předsedkyně Jitka Jandová Vjačeslava Lohvinová Marta Obrová Barbora Nováková Tetiana Stapsiuk Střechová Marie Petr Oravec Jana Nová, předsedkyně, příčná flétna, zobc. flétna Roman Němec, trubka Marta Obrová, zobc. flétna Mgr. Oleh Stapasyuk, klarinet, saxofon, zobc. flétna Pavel Vašíček, trombon, trubka 5

6 Oddělení bicích nástrojů: Oddělení smyčcových nástrojů: Hra na kytaru: Sólový zpěv: Sborový zpěv: Taneční obor: Výtvarný obor: Petr Oravec Bc. Pavlína Boušková, housle Hana Tvrdá, housle Michaela Košťálová Roman Zachara Mgr. Vladimíra Jetmarová Tetiana Stepasiuk Tetiana Stepasiuk Kateřina Matějková Bc. Eva Hrubešová Andrea Stašková 3.2 Členění pedagogů podle dosaženého vzdělání včetně MD Dosažené vzdělání Vysokoškolské 4 VŠ bakalářské st. 3 Vyšší odborné - konzervatoř 12 Střední odborné 1 Střední s maturitou 3 Základní 1 Počet 3.3 Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků včetně MD Doba trvání do 6 let 5 do 12 let 4 do 19 let 5 do 27 let 3 nad 27 let 7 Počet 6

7 3.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace včetně MD Kvalifikace Počet kvalifikovaných 17 nekvalifikovaných Zařazení pedagogů do platových tříd včetně MD Platová třída Počet zařazených pracovníků Provozní zaměstnanci Účetní školy: Domovník: Uklízeč: Ilona Karlíková Jaroslav Zuljak Josef Očadlík 4. Účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání (DVPP) Nabídka vzdělávacích programů ze strany Národního vzdělávacího centra nebo CCV (Centrum celoživotního vzdělávání) je pro učitele ZUŠ omezená. Proto využíváme nabídek studijních jednorázových i cyklických seminářů konzervatoří v Brně nebo Ostravě a jiných subjektů. Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávacích akcí zúčastnili tito učitelé: ČMOS - Právní předpisy a legislativa, lektor PhDr. Jiří Valenta (ředitel školy) Konzervatoř Ostrava stará hudba (p. uč. Obrová) Konzervatoř Ostrava metodické postupy při hře na cimbál (p. uč. Lohvinová) Konzervatoř Ostrava metodika výuky hry na klavír (p. uč. Brandejsová, Střechová) Konzervatoř Ostrava výrazové prostředky ve hře na příčnou flétnu (p. uč. Nová) 7

8 Konzervatoř Brno klavírní soboty (p. uč. Brandejsová) Konzervatoř Brno dechové soboty (p. uč. Obrová) Konzervatoř Brno pěvecké semináře (p. uč. Jetmarová) Praha - seminář dějiny výtvarného umění (p. uč. Hrubešová) Praha - seminář dějiny výtvarného umění (p. uč. Stašková) Tyto semináře a kurzy mají akreditaci MŠMT. Učitelé využívají dny vedlejších prázdnin k samostudiu v oblastech, které přímo souvisí s uměleckým vzděláváním, a mnozí dbají na rozvoj svých schopností v oblasti práce s PC. 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů Výuka v ZUŠ probíhala od podle schválených a platných učebních plánů vydaných MŠMT ČR v Praze a učebních osnov pro jednotlivé obory a nástroje ale také nově podle ŠVP ZUŠ Lanškroun. Na vlastním zpracování jednotlivých kapitol se podíleli všichni pedagogové školy. Hlavní koordinátorkou ŠVP je paní učitelka Jana Nová. Výuka podle ŠVP probíhala u nově přijatých žáků do PHV a 1. ročníků 1. a 2. stupně. ŠVP je zveřejněno na webových stránkách ZUŠ. Od září 2012 byl ve škole zaveden systém elektronických třídnic (JPH software určený speciálně pro ZUŠ). Škola také podporuje rozvoj nadaných žáků. U žákyň: Michaela Holubářová (klarinet), Andrea Petrová (klarinet) a Věra Smejkalová (zpěv) byla stanovena vyšší dotace hodin v individuální výuce. Přehled učebních plánů: Hudební obor (HO): Učební plány HO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 26. Června 1995 pod č. j /95 s účinností od 1. Září Taneční obor (TO): Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. Stupeň základního studia schváleno MŠMT ČR dne 7. Května 2003 pod č. j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j / s platností od Výtvarný obor (VO): Upravené učební plány VO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č. j / s platností od Učební osnovy VO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 26. Dubna 2000 pod č. j / s platností od

9 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhá každoročně vždy v období květen - červen. U náboru je přítomna 3 4 členná komise, kterou jmenuje ředitel školy. Výsledky přijímacího řízení v jednotlivých oborech jsou uvedeny v následujících tabulkách: Hudební obor: počet přijato PHV Ročník - 2 Přestup - 3 Celkem Výtvarný obor: počet přijato PHV Celkem Taneční obor: počet přijato PHV Starší 3 3 Celkem Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání prezentují naši žáci a jejich učitelé na veřejných a interních akcích pořádaných ZUŠ Lanškroun nebo jinými subjekty (město Lanškroun, KC Lanškroun, SOU Lanškroun, Městské muzeum a další) a to buď v sólové hře nebo jako člen některého hudebního souboru. Celkový přehled uskutečněných akcí v kapitole č. 10. Další možností na zjištění výsledků vzdělávání je účast našich žáků na soutěžích ZUŠ vyhlášených MŠMT, Flautohry, Mezinárodní soutěže atd. (konkrétně uvedeno v kapitole č. 8). Počty žáků podle prospěchu ve školním roce 2012/2013 viz níže v tabulce: 9

10 Počty žáků podle prospěchu ve školním roce 2012/2013 obor celkem vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikován PHV HO VO TO Celkem odhlášení žáci - k přijatí žáci - k HO 8 2 TO 5 3 VO 7 4 Celkem 20 9 Hudební obor Na základě plnění učebních plánů a ŠVP si ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun zakládá na tom, aby žáci měli možnost co nejdříve hrát v některém hudebním souboru, co na škole existuje. Jejich celkem 10. Navíc hra v souboru rozvíjí důležité hudební dovednosti např. intonaci, rytmus, souhru s ostatními členy, hru v kolektivu nebo systematickou práci na společné skladbě. Soubory navíc nabízí žákům se pravidelně veřejně prezentovat na akcích pořádaných školou nebo např. městem Lanškroun. Hra v souboru je povinně volitelný předmět od 3. ročníku ale v případě potřeby je možné do souboru zařadit i mladší, talentované žáky. Na začátku studia mají možnost žáci hrát se svým učitelem, sourozencem, rodičem (Hraje celá rodina), s klavírním doprovodem nebo i s doprovodem audio nahrávky. Klavíristé od začátku výuky hrají čtyřruční skladby. Navíc podle nového ŠVP se mohou žáci II. stupně věnovat výhradně hře v kolektivu. Základní informace a přehled činnosti jednotlivých souborů ZUŠ ve školním roce 2012/2013: Komo/k/rák Komo/k/rák je komorní pěvecký sbor, který pracuje od roku 1995 /tzn. že za dva roky oslaví dvacítku/. Zpívají v něm děti, které mají jako hlavní obor sólový zpěv a od čtvrtého ročníku přibírají i zpěv komorní. Každým rokem se sbor představuje se svým repertoárem na několika vystoupeních. Tradičně k nim patří adventní koncert pořádaný Lanškrounským smíšeným 10

11 sborem / /. Jelikož LSS oslavil vloni 20 let / / přišel mu zpěvem blahopřát právě Komo/k/rák. K dalším vydařeným setkáním patří předvánoční návštěva ZŠ speciální. Zde zpíváme pro děti, ale úplně nejlepší je společné zpívání koled / /.Masopust, akce se kterou je také od počátku komořina spojena / /. V březnu / / jsme byli pozváni, abychom několika písničkami zpestřili program při předávání cen nejúspěšnějším žákům, studentům a kolektivům Lanškrouna. Komorní sbor se představil také na lanškrounském džemu / / a dnu otevřených dveří naší školy / /. V červnu jsme už chystali program pro vernisáž lanškrounského muzea Z pohádky do pohádky. Uměleckým vedoucím je Mgr. Vladimíra Jetmarová. (z podkladů Mgr. Vladimíry Jetmarové) Brass Company Brass Company je hudební seskupení v obsazení žesťových nástrojů a rytmické sekce. V souboru vypomáhají i učitelé ZUŠ. Repertoár tohoto tělesa je výhradně zaměřen na populární a filmovou hudbu. Doménou tohoto tělesa je energické nasazení všech hráčů a hra zpaměti. Brass Company úzce spolupracuje s ORdrums. Těleso oslovují různé subjekty jako jsou např. město Lanškroun, SOU Lanškroun, Muzeum Lanškroun, KC Lanškroun ale i třeba SG Letohrad, obec Dolní Čermná a další. Uměleckým vedoucím je Pavel Vašíček ředitel ZUŠ. Členové ve školním roce 2012/2013: Trubky: Miroslav Mirga, Ondřej Karlík, Jan Mareš, Vojtěch Macháček, Andrea Bílá, Jan Doleček, Trombony: Gejza Mirga, Martin Jansa, Bicí: Josef Mirga, Baskytara: výpomoc p. uč. Roman Zachara Akce ve školním roce 2012/2013: Lanškrounská Kopa, Slavnosti světla, Vokins a hosté, Kalibr Cup, Ples ZUŠ, Reprezentanti města Lanškroun, Benefice Letohrad, Koncerty v Dolní Čermné, DOD ZUŠ, Lanškrounský Džem, TP žestě, Pravečkův Lanškroun, Cyklistický klub závody ORdrums: Soubor bubeníků ZUŠ Lanškroun, který nese jméno ORdrums, má za sebou vzrušující školní rok 2012/2013. Začalo to vše již o prázdninách v červenci 2012, kdy se bubeníčci (10 žáků) zúčastnili v Praze Castingu do soutěže Česko-Slovensko má talent a postoupili do druhého a třetího kola, které se pak konaly v Brně a na zámku Lednice před hvězdnou porotou ve složení Lucie Bílá, Jaro Slávik a Martin Dejdar. Vystoupení vysílala TV Prima. Další úspěšná vystoupení ORdrums-bubeníčků: 7. září hráli ORdrums v Lanškrouně při příležitosti otevření nové budovy firmy SOMA s.r.o. 15. září vystoupili bubeníčci na vinobraní v Přívratu jako předskokan zpěvačky Petry Janů. V září vystoupili bubeníci opět před kamerou v pořadu V. I. P. Prostřeno se Zbigniewem Czendlikem, Halinou Pawlowskou, Hanou Křížkovou a Vladimírem Kratinou. ORdrums jsou zvěčněni v knize V. I. P. Prostřeno října Slavnosti světla ZUŠ Lanškroun. 27. října se zúčastnili ORdrums bubenického festivalu ve Vysokém Mýtě. 21. prosince zahráli bubeníci v Žichlínku na vánočním večírku pro firmu Ravela- Weidmueller s.r.o. 18. dubna se konal společný koncert bubeníků ORdrums ZUŠ Lanškroun a bubeníků ZUŠ Jablonné nad Orlicí, kteří jsou rovněž žáky Petra Oravce. 3. května proběhl Lanškrounský Džem, který si každoročně užíváme jak s bubeníky, tak i s ostatními instrumentalisty žáky jiných hudebních oborů (improvizace, Brass Company, Vokins, klavír, 11

12 kytara, baskytara, keyboard, zpěv atd.) 21. června, už třetím rokem, se ORdrums úspěšně předvedli na velkém podiu v České Třebové na Týdnu sportu jako předkapela Kamila Střihavky. Program uvádí každoročně Jan Čenský, kterému jsou už naši bubeníci dobře známí. 29. června zakončili naši bubeníci školní rok vystoupením na Letohrátkách v Letohradě, kde už se prezentovalí počtvrté. Myslím, že můžeme být spokojení a můžeme zatleskat našim bubeníčkům. Jsou s námi nejen kluci, ale i holky. Jsme plní zážitků a zkušeností, říká Petr Oravec, učitel a předseda bicí sekce Pardubického kraje. (z podkladů Petra Oravce) Musica Viva Orchestr Musica Viva pod vedením Oleha Stepasyuka společně se žáky 2. ročníku HN pod vedením Tetiany Stepasiuk, souborem Cimbálek pod vedením Vjačeslavy Lohvinové a Divadlem ve středu již tradičně připravili Hru s jesličkami, která s úspěchem byla uvedena v Lukové a následně v Lanškrouně v kostele sv. Václava. 30. května 2013 orchestr Musica Viva a žáky 2. ročníku HN připravili dva dopolední koncerty pro žáky ZŠ a večerní koncert pro rodiče. Zazněla Pavana G. Faure v úpravě pro saxofon solo a orchestr kde se jako sólistka na saxofon poprvé představila Michaela Holubářová a pak následovaly písničky Jany Sniehottové z cyklu Rozhodly se noty v podání žáku 2. ročníku HN a orchestru. (z podkladů Mgr. Oleha Stepasyuka) Tutti Flauti Již třetím rokem pracuje na naší ZUŠ flétnový soubor pod vedením Jany Nové. Od jara 2013 vystupuje pod názvem TUTTI FLAUTI. Oficiální premiéru měl v Muzeu v Lanškrouně při vernisáži. Soubor je složen převážně ze žáků II. stupně hry na příčnou flétnu. V jeho repertoáru jsou skladby starých mistrů, ale i úpravy populárních písní a filmové hudby. Od září 2013 vznikl přípravný flétnový soubor složený ze žáků I. stupně s názvem Piccolo Flauti. Členové: Bednářová Anna, Chládková Kateřina, Keller Mikuláš, Marešová Lenka, Marková Romana, Smoláková Štěpánka. Akce ve školním roce 2012/2013: Koncertík: Gronet Zelené rukávce Vivaldi Podzim, Třídní přehrávka: Pachelbel Kánon D dur, Koncertík: Vivaldi Jaro, Can t Help, Vernisáž v muzeu: latinský kánon Dona nobis pacem, Händel Hudba k ohňostroji, Vivaldi Jaro Gronet Zelené rukávce Can t Help, Den otevřených dveří pro MŠ. (z podkladů Jany Nové) Cimbálek V repertoáru souboru jsou lidové písně a instrumentální hudba různých národů, autorské skladby. Obsazení souboru: Zobcové flétny: Veronika Vyoralová, Adéla Jančárová, klarinet: Benešová Michaela, cimbál: Berishvili Sofie, housle: Alena Střechová, Vojtěch Štefan, Daniela Vanclová, Zuzana Rybková, Anežka Bambuleová, Karolína Chládková, Marie Skalická, baskytara: Josef Drobný, zpěv: Věra Smejkalová, Daniela Adamcová, Klára Adamcová, Adéla Matějková, Miroslav Kaplan Akce ve školním roce 2012/2013: Adventní koncert, Hra s jesličkami 2 vystoupení, Vánoční představení Městské muzeum, třídní přehrávka 12

13 (z podkladů Vjačeslavy Lohvinové) Písklata Soubor mladších žáků ročník hry na sopránovou / 3/ a altovou / 2/ zobcovou flétnu Písklata pracoval v počtu 5 členů. Po celý rok jsem se vážně potýkala s rytmickou a hráčskou nejistotou u všech pěti žáků. Přes všechny problémy, které se během roku objevily se nám podařilo v průběhu školního roku připravit tři programy k veřejnému provedení v rámci školních koncertíků. (z podkladů Marty Obrové) Lanškrounští pištci Soubor Lanškrounští pištci pracoval v obsazení 17 hráčů. V souboru vedle sebe hrají žáci, kteří jsou v souboru déle jak tři roky a naopak čtyři nové flétnistky, které měly zkušennosti pouze z jednoročního působení v souboru Písklata. Velkou oporou při mé práci byly během roku čtyři členky, které jsou zároveň hráčkami Kvarteta Amabile. Děvčata dovedou pomoci zejména při děleném nácviku, organizaci soustředění a mimořádných zkouškách před koncerty. Navíc děvčata nastudovala program na soutěž komorních souborů ZUŠ, kde získala 1. cenu s postupem do Národního kola soutěže ZUŠ, kterého se bohužel z důvodu koncertního zájezdu jedné hráčky nemohla účastnit. Svou výbornou úroveň soubor obhájil v dubnu na Teplických flautohrách odkud si přivezl 1. cenu. Během roku se nám podařilo reprezentovat svou práci na několika významných akcích. V září 2012 to byla účast na X. bienále flétnových souborů v Boskovicích kde se Pištci i Kvarteto představilo na třech koncertech. Všechna vystoupení nahrával Český rozhlas. Také v tomto roce se oba soubory představily na adventním koncertu v Lanškrouně. V prosinci byl soubor pozván k vystoupení na vernisáži výstavy betlémů v Rychnově nad Orlicí. V květnu se oba soubory představily v rámci Národního festivalu komorních souborů na zámku v Pardubicích. Díky výborné spolupráci s kolegyní kytaristkou M. Košťálovou jsme mohli uvést skladby z Miniherbáře Jana Málka. Koncert opět nahrával a po té vysílal ČR 3. Program nastudovaný pro tento festival jsme představily v závěru školního roku ještě v Moravské Třebové. Počet skladeb /42/ nastudovaných během školního roku různých stylů a žánrů ukazuje na výbornou práci všech členů souboru. Všechny akce obou souborů si určitě i v příštím školním roce zaslouží podporu nejen školy, ale i města tak jak tomu bylo dosud. (z podkladů Marty Obrové) Vokins Školní rok 2012/2013 byl pro Vokins poměrně úspěšným rokem a to i přesto, že část členů byli nováčci v orchestru i co se týče práce ve větším tělese i hudebním stylu. I tak se nám podařilo připravit 3 větší vystoupení. Vokins čekala jedna z pravidelných akcí, která se střídá co druhý rok a tou je Vánoční koncert ( ), kde se snažíme o zahrání písní, které mají vánoční tematiku, ale vyhýbáme se úplným tradičním písním a snažíme se o různě zajímavé pojetí i aranže. Na tomto projektu s námi pracují i různí hosté: zpěvačky od p. uč. 13

14 Vladimíry Jetmarové a jako další jsme si pozvali Brass Company od pana ředitele Pavla Vašíčka. Na akci si také zahráli kytaristé z mé třídy. Na závěr l. pololetí se nám podařilo si zahrát v Olomouci v ZŠ J. Vejvodovského, která pracuje se žáky zrakově, ale i jinak postiženými, je již žáci doplnili náš program a pro naše žáky to byl zajímavý zážitek a dobrá zkušenost. Po vystoupení jsme si prohlédli centrum města a jeli domů. O další spolupráci budeme uvažovat. Naší další akcičkou byl už tradiční Lanškrounský džem, na kterém spolupracuji s P. Oravcem. Vokins přispěl celým písničkovým blokem. Práce s tímto tělesem je pro mě velmi zajímavá, a to nejen po hudební, ale i po pedagogické stránce je velmi příjemný a zvláštní pocit sledovat jak se vyvíjí vztahy mezi tolika mladými lidmi. (z podkladů Romana Zachary) Výtvarný obor Výtvarníci začínají školní rok akcí Putování městem. Letošní rok byla tato akce zaměřena na podporu otevření lehkoatletického stadionu Romana Šebrleho (fotografie na webových stránkách školy). Další akcí, která je zaměřená na širokou veřejnost, je happening Slavnosti světla tentokrát s názvem ČERNÁ A BÍLÁ. Tato akce je finančně podporována ze strany města Lanškroun a Sdružení rodičů při ZUŠ. Toto téma vyprovokovalo děti i rodiče k výrobě velmi kreativních masek (viz. foto na webu) a účast nejen výtvarníků byla veliká. 9. října poprvé navštívili žáci VO partnerskou školu v Dzierzoniowě, kde byl pro děti připraven bohatý program. Výtvarný obor se také účastní zajímavých výtvarných soutěží, ve kterých má úspěchy. Například absolutní vítězství v mezinárodní soutěži Nebojme se strašidel, které se zúčastnilo 24 zemí s celkovým počtem 5000 prací. V celostátní výtvarné soutěži pořádané organizací ADRA jsme získali ocenění za nejoriginálnější ztvárnění díla (viz foto na webu). Dalším úspěchem byla výhra i 3. místa v pardubickém kraji za soutěž Plakát sportovní událost s postupem do celostátního kola. Nebo umístění se do galerie vítězů v celostátní soutěži Domácí mazlíčci. (z podkladů Evy Hrubešové) Taneční obor V uplynulém školním roce 2012/2013 tanečníky nečekala žádná mimořádná velká taneční soutěž, ale to neznamená, že tanečníci lenošili a nepracovali jak na sobě, tak na svých vystoupeních. Hned v říjnu vystoupili jako každý rok na akci výtvarného oboru "Slavnosti světla "jehož téma tentokrát bylo "bílá a černá". Zde ukázali hned dvě choteografie. Choreografii černé a bílé a černé labutě. Dále je čekalo velké nacvičování. Všichni určitě znáte známou pohádku Popelka, kterou žáci tanečního oboru ztvárnili v tanečním moderním pojetí. Vystoupení se odehrávalo 11. března 2013 v nově zrekonstruovaném sále v Žichlínku, kam přišlo hned necelých 400 lidí. Podle ovací diváků mělo vystoupení obrovský úspěch. V kulturním domě v Žichlínku se odehrálo i závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru Promluvíme tancem. TO ZUŠ J. Pravečka má pronajatý zcela nový taneční sál, kde se nacvičují veškeré choreografie a kde probíhá výuka. Prostory jsou zcela nové, velké a plně vyhovují nárokům na výuku žáků TO. Plánovaná vystoupení na rok 2013/2014: Slavnosti světla, Mrazík, Promluvíme tancem. Od září 2012 má VO k dispozici zcela nový taneční sál. (z podkladů Kateřiny Matějkové) 14

15 8.Přehlad výsledků soutěží ve školním roce 2012/2013 V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili těchto soutěží: Pěvecká soutěž v Olomouci, Flautohry 2013 v Teplicích, soutěž ZUŠ v kategoriích: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, komorní hra s převahou dechových nástrojů. Ve Výtvarném oboru: mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme po síti 2013: Nebojme se strašidel a výtvarná soutěž organizace ADRA. V tomto školním roce ZUŠ J. Pravečka Lanškroun žádnou z pořádaných soutěží ZUŠ neorganizovala. Výsledky našich žáků v soutěžích: Hudební obor: Výsledky okresního kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (Letohrad) Žáci ze třídy Pavlíny Bouškové a Marie Střechové Trio s klavírem (Marie Pavlasová, Marie Poláková, Eva Hejkrlíková) III. kat. 2. cena Výsledky krajského kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů (Vysoké Mýto) Žáci ze třídy Marty Obrové a Anety Andělové Kvarteto zobcových fléten Amabile (Andrea Petrová, Jana Šuláková, Monika Šuláková a Markéta Andělová) III. kat. 1. cena s postupem do celostátního kola Soutěž v klasickém sólovém zpěvu (Olomouc) Věra Smejkalová II. kat. čestné uznání Teplické Flautohry Do soutěže se přihlásilo 60 hráčů a 37 souborů z ČR Daniel Waclav 1. kat. 1. cena ze třídy Marty Obrové Žaneta Judová 5. kat. 1. cena ze třídy Marty Obrové Markéta Sontáková 5. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové Kateřina Reslerová 5. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové Jana Šuláková 6. kat. 2. cena ze třídy Marty Obrové Natalie Benešová 6. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové 15

16 Monika Šuláková 7. kat. 2. cena ze třídy Anety Andělové Kvartet Amabile 1. cena ze třídy Marty Obrové Zvláštní ocenění získala Kateřina Reslerová za provedení soudobé skladby. Výtvarný obor: Výtvarná soutěž organizace ADRA Vítězný obrázek v kategorii Nejoriginálnější ztvárnění: Markéta Stejskalová Vojtěch Velebný Kryštof Vetchý Marika Stejskalová Anička Jónová Aneta Vodičková Ella Nová Vojtěch Horák Mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme po síti 2013: Nebojme se strašidel Této soutěže se zúčastnilo 24 zemí s celkovým počtem 5000 prací. Absolutní vítězství: Barbora Kačerovská Ella Andrlová Vojtěch Horák Výtvarná soutěž Pardubického kraje Plakát: Tereza Vodičková 1. cena Eliška Kubešová 2. cena Anna Jónová 3. cena Umístění do galerie vítězů v celostátní soutěži Domácí mazlíčci Daniel Kulhavá. Vše žáci ze třídy paní učitelky Evy Hrubešové. 9. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy 9.1 Hudební obor: Miroslav Kaplan (klavír p. uč. M. Obrová) 9.2 Výtvarný obor: Daniela Cinková (p. uč. Eva Hrubešová) Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (zpěv) SŠ s výtvarným zaměřením 16

17 10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost Pro každou školu je velmi důležité si udržet zájem žáků, rodičů i širší veřejnosti, proto ZUŠ Lanškroun organizuje v každém školním roce mnoho akcí, na kterých propaguje vyučované obory. Mezi nejdůležitější akce patří: Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ v Lanškrouně i okolí, Den otevřených dveří HO, TO a VO pro MŠ, Výchovné taneční představení Moderní Popelka a Promluvíme tancem, Koncerty v odloučených pracovištích v Dolní a Horní Čermné, Ročníkové koncerty pro ZŠ s ukázkou vyučovaných nástrojů. Mezi nejhojněji navštěvované akce ZUŠ patří beze sporu Lanškrounský džem, Slavnosti světla, Promluvíme tancem, Moderní Popelka, Děti dětem, Čtyři ruce zmohou více. Seznam všech akcí viz níže v přehledu: 10.1 Přehled veřejných koncertů, vystoupení a představení žáků školy Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Lanškrounská kopa (Brass Company, ORdrums), Otvírání atletického stadionu Romana Šebrleho (ORdrums), Festival Boskovice (Pištci, Amabile), V.I.P.Prostřeno (ORdrums), Dzierzoniow (VO), Národní galerie Praha (VO), Slavnosti světla (VO, Brass Company, ORdrums), Vernisáž (housle), Bubenický festival koncertík, Pěvecká soutěž Olomouc, Výprachtice (ORdrums), Recitační maraton (příč. flétny), Setkání jubilantů, koncertík Vernisáž, 1. Adventní koncert, Vernisáž (Pištci), Otevření cyklostezky (ORdrums), TP (Košťálová), TP (Jetmarová), 3. Adventní koncert (Komokrák), Muzeum (Cimbálek), koncert Dolní Čermná, Horní Čermná, TP (Stepasiuk), Vokins a hosté, Vánoční koncertíky v MŠ, koncertík, Vánoční koncert ZŠ Speciální (Komokrák), Firemní akce (ORdrums) Hra s jesličkami, TP (Obrová), koncert Olomouc (Vokins), TP (Brandejsová), TP (Nová) Kalibr Cup (Brass Company), Masopust (Komokrák), TP (Jandová), TP (Boušková), Okresní kolo ZUŠ Ples ZUŠ Lanškroun, Reprezentanti města (Brass Company, Komokrák), Krajské kolo ZUŠ, TP (Zachara), Moderní Popelka (TO), Čtyři ruce zmohou více, TP (Andělová), TP (Střechová), koncertík, Benefice (Brass Company), Koncertík Flétnový koncertík, Flautohry, TP (Nováková), TP (Lohvinová), TP (Tvrdá), DOD (TO), Koncertík, TP (Stepasyuk) 17

18 Květen Lanškrounský džem, Vernisáž (Tutti flauti), Moderní Popelka pro ZŠ (TO), 1. Absolventský koncert, TP (Vašíček, Němec), 2. Absolventský koncert, Festival Pardubice (Pištci), DOD (HO,VO), Děti dětem, Koncert 1. Ročníku, koncertík, Koncert 3. Ročníku, Výchovné koncerty pro ZŠ, Koncert 2. Ročníku Červen Pravečkův Lanškroun (Brass Company), 3. Absolventský koncert, 4. Absolventský koncert, Promluvíme tancem (TO), Cyklistický klub (Brass Company), 5. Absolventský koncert, koncert v Dolní Čermné, Horní Čermné, 6. Absolventský koncert, koncertík, 7. Absolventský koncert, Hraje celá rodina 10.2 Další odborná veřejná činnost vyučujících školy Pavel Vašíček Andrea Stašková předseda okresní umělecké rady sekce taneční a jazzové orchestry předsedkyně okresní umělecké rady za výtvarný obor Vladimíra Jetmarová sbormistryně Lanškrounského smíšeného sboru Marta Obrová Petr Oravec předsedkyně okresní umělecké rady sekce dechové nástroje předseda bicí sekce Pardubického kraje 11. Mezinárodní aktivity ZUŠ J. Pravečka Lanškroun spolupracuje zatím se dvěma partnerskými školami v zahraničí. Jedna je na Slovensku ve městě Vráble a druhá škola sídlí v Polsku ve městě Dzierzoniow. Dzierzoniow je také partnerské město města Lanškroun. Právě do již zmiňované školy v Polsku vůbec poprvé zavítali v tomto školním roce žáci výtvarného oboru. Výtvarníci měli možnost navštívit unikátní dřevěný kostel ve Swidnici, kde mohli interiér kostela zachytit na papír. Odpoledne strávili žáci ve škole Wojciecha Kilara s polskými žáky. Program byl bohatý od různých soutěží až po nácvik společného tance, do kterého se zapojili i učitelé. Tato akce se konala za finanční podpory Sdružení rodičů a města Lanškroun. Partnerskou školou v Dzierzoniowě jsme byli také pozváni na návštěvu města Wroclav spojenou s operou Falstaff od Giuseppe Verdiho. Celodenní výlet se konal a všichni učitelé si ho moc užili. Tato akce byla financována s fondu FKSP. V následujícím školním roce 2013/2014 je v jednání návštěva partnerského města Kežmarok na Slovensku a navázání další spolupráce s novou partnerskou školou. 18

19 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Spolupráce s městem Lanškroun Město Lanškroun je od zřizovatelem ZUŠ Jindřicha Pravečka. Zastupitelstvo města přispělo škole na stravné Kč. Město využívá služeb učitelů, hudebních souborů, tanečníků, výtvarníků k doplnění programů pořádaných městem Lanškroun.(Lanškrounská Kopa, Otvírání atletického stadionu Romana Šebrleho, Otevření cyklostezky Lanškroun Rudoltice, Masopust, Reprezentanti města a další.) 12.2 Spolupráce se školami ve městě Lanškroun a okolí Pro ZUŠ je spolupráce se základními a mateřskými školami velmi důležitá, protože tyto školy navštěvují naši potencionální žáci. Proto pořádáme každý školní rok výchovné koncerty přímo v prostorách všech MŠ v Lanškrouně a např. v MŠ Dolní Čermná. Děti se tam seznamují s hudebními nástroji, zapojují se do programu zpěvem, tleskáním nebo se účastní různých soutěží a hádanek. Dále pořádáme dny otevřených dveří pro MŠ, výchovné koncerty pro ZŠ seznámení s orchestrem a hudebními nástroji. Důsledkem těchto výchovných koncertů je velký zájem žáků o studium na naší škole. Počet přihlášených žáků převyšuje počet přijatých žáků hlavně v hudebním oboru. V tanečním oboru jsme pořádali výchovné koncerty pro ZŠ s názvem Moderní Popelka. ZUŠ spolupracovala v tomto školním roce také s SG Letohrad, SOU - SOŠ Lanškroun, Speciální školou i se ZŠ pro slabozraké v Olomouci Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty Škola velmi úzce spolupracuje se Sdružením rodičů (o. s.), které významně ovlivňuje fungování ZUŠ. Za prvé prostřednictvím Sdružení rodičů při ZUŠ získáváme finanční prostředky prostřednictvím grantů z rozpočtu města Lanškroun. Tyto finance jsou použity na podporu akcí např. Slavnosti světla, podpora TO, podpora souborů Lanškrounští pištci, Brass Company (příspěvek na dopravu, notový materiál, jednotné oblečení). Na druhé straně finanční podpora z grantů města významně pomáhá zabezpečit partnerskou spolupráci s polskou školou.(příspěvek na dopravu). Dále škola spolupracuje s KC Lanškroun, Městským muzeem Lanškroun, farností Lanškroun (využívání prostor kostela sv. Václava), divadlem Ve středu, obce Dolní Čermná, Horní Čermná (pořádání koncertů), obec Žichlínek (využívání prostor společenského sálu pro představení TO). 13. Propagační činnost Propagace školy ve školním roce 2012/2013 prošla zásadní změnou. Od října 2012 byly spuštěny nové webové stránky ZUŠ Lanškroun Tento kontakt je také přístupný na webu města Lanškroun. Stránky jsou přehledné, veselé, obsahují veškeré potřebné informace pro rodiče, učitele a širší veřejnost. Na stránkách existují velmi praktické 19

20 aplikace např.: google kalendář (přehled akcí) nebo online přihláška. Příprava toho to webu trvala cca 4 měsíce. Na nových webových stránkách se podílel pan Ivan Rotrekl, Pavel Vašíček a autorem některé grafiky byl Mgr. Oleh Stepasyuk. Administrátorem webu je Pavel Vašíček ředitel školy. Na webových stránkách je také k dispozici odkaz na facebookový profil školy, samostatný kanál ZUŠ Lanškroun na serveru youtube.com ale i odkaz na Školský portál Pardubického kraje. Tyto servery velmi dobře fungují k propagaci školy. Informování o akcích ZUŠ (facebook) nebo zveřejňování video záznamů (youtube). Škola také zveřejňuje informace na webu města Lanškroun i v Lanškrounských listech na základě spolupráce s redakcí LL (Lanškrounské listy) a webmasterem města Lanškroun. V neposlední řadě také poskytujeme informace na vývěsních tabulí v budovách školy nebo prostřednictvím plakátů umístěných na vývěskách ve městě. 14. Materiálně technické zabezpečení Škola sídlí v budově na nám. A. Jiráska 3 od roku 1948 a s tím souvisí řada problémů, které se průběžně řeší. V roce 1997 prošla tato budova větší rekonstrukcí. V roce 2003 získala škola pro výuku výtvarného oboru a kolektivní předměty hudebního oboru novou budovu v ulici Strážní 13. Materiální vybavení se každoročně zlepšuje. Ve škole se nachází 13 učeben pro individuální výuku (všechny jsou vybaveny klavírem), dále 2 učebny hudební nauky s interaktivní tabulí, PC a audio-video technikou, malý koncertní sál pro 60 lidí s koncertním křídlem a cembalem pro interní vystoupení. Pro akce velkého formátu škola využívá sál Lanškrounského zámku v těsné blízkosti školy. Výtvarný obor je vybaven keramickou pecí a od září 2012 má škola k dispozici moderní taneční sál s dokonalým vybavením a příslušenstvím. Škola disponuje moderní zvukovou technikou. Škola umožňuje pronájem nástrojů žákům hry na dechové nástroje, housle a kytary v počátcích výuky. Velkou pomocí pro rodiče žáků mladšího školního věku je větší dostupnost uměleckého vzdělávání žáků ve vzdálenějších obcích, a to zřízením odloučených pracovišť pro výuku hudebního oboru ve dvou obcích. (pozn. z ŠVP) Ve školním roce 2012/2013 škola pořídila novou ozvučovací techniku, sadu 30 koncertních pultů, nové hudební nástroje. Dvě učebny byly vybaveny novým nábytkem a další 3 učebny byly vymalovány. Na základě zavedení elektronických třídnic bylo nutné investovat do nákupu několika notebooků. Téměř každá učebna je již vybavena PC nebo notebookem. Rozpočet školy každoročně počítá s náklady na opravy hudebních nástrojů. Vedení školy má neustálý zájem systematicky zlepšovat podmínky vzdělávání v ZUŠ Lanškroun. 20

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více