ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis.

2 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 Sídlo: Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, PSČ Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun příspěvková organizace zřízená městem IČO: Statutární orgán: Zástupce ředitele: Pavel Vašíček Dis, ředitel školy Jitka Jandová Poslední zápis do rejstříku škol: Nejvyšší povolený počet žáků: 506 Umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční Nejvyšší povolený počet žáků v oborech: hudební 299 výtvarný 135 taneční 100 Kontakty: ředitel školy zástupce ředitele kancelář školy e mail: webové stránky: facebook: youtube.com: facebook.com/zusla.cz youtube.com/user/zuslanskroun 2

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JINDŘICHA PRAVEČKA LANŠKROUN , nám. A. Jiráska 3 Pavel Vašíček Dis. ŘEDITEL ŠKOLY Jitka Jandová ZÁSTUPCE ŘEDITELE Marie Střechová VEDOUCÍ HO Kateřina Matějková UČITELKA TO UČITELKY VO PEDAGOGICKÁ RADA Ilona Karlíková ÚČETNÍ UČITELÉ HO Jaroslav Zuljak DOMOVNÍK Josef Očadlík UKLÍZEČ 3

4 2. Charakteristika školy Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka poskytuje základní umělecké vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Sb., o základním uměleckém vzdělávání. ZUŠ poskytuje umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Do byla škola zřizována Pardubickým krajem, od převzalo zřizovací funkci Město Lanškroun. K datu byl na základě výsledku vypsaného konkurzního řízení nově jmenován ředitelem školy Pavel Vašíček Dis.. Statutárním zástupcem zůstává Jitka Jandová. Poradní orgány ředitele školy jsou pedagogická rada a předmětové komise. Vedením hudebního oboru byla pověřena Marie Střechová. 2.1 Počty žáků v oborech Počty žáků celkem Celkem hudební výtvarný taneční kolektivní Žáci celkem Z toho dívky Absolventi Počty žáků dle nástrojových skupin Počty žáků podle nástrojů 2012/2013 Název Celkem PHV 1. st. 2. st. Rozš. SPD 1101 Hra na klavír Hra na EKN Hra na housle Hra na cimbál Hra na kytaru Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na pozoun (trombon) Hra na bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova PHV Taneční obor Výtvarný obor SUM Celkem:

5 V rámci HO vystupovaly tyto soubory: Název Charakteristika Umělecký vedoucí Brass Company žesťové nástroje + rytmika Pavel Vašíček Dis. Cimbálek cimbál, smyčce, dechy Vjačeslava Lohvinová Komo/k/rák sbor Mgr. Vladimíra Jetmarová ORdrums bící Petr Oravec Vokins taneční kapela Roman Zachara Lanškrounští pištci zobcové flétny Marta Obrová Kvartet Amabile zobcové flétny Marta Obrová Písklata zobcové flétny Marta Obrová Musica Viva školní orchestr Mgr. Oleh Stepasyuk Tutti Flauti příčné flétny Jana Nová 3. Personální zabezpečení Ve školním roce 2012/2013 vyučovalo na škole celkem 21 pedagogů, z toho 16 žen a 5 mužů. Provoz školy zajišťovali 3 nepedagogičtí zaměstnanci. Škola má uzavřenou dohodu s jedním pracovníkem o pracovní činnosti na práce týkající se zabezpečení počítačové sítě. Změny v obsazení pedagogického sboru ve školním roce 2012/2013 nastaly v souvislosti se snížením počtu učitelů v houslové třídě a to z 3 učitelů na 2. Dále bylo nutné přijmout nového učitele hry na žesťové nástroje z důvodu nástupu Pavla Vašíčka do funkce ředitele. Na škole ukončila pracovní poměr učitelka hry na zobcovou flétnu slečna Marie Havlíčková a nahradila ji Aneta Andělová. Výuku tanečního oboru převzala paní učitelka Kateřina Matějková, která se vrátila z rodičovské dovolené. 3.1 Učitelé podle oborů a nástrojových skupin Hudební obor: Oddělení klávesových nástrojů: Oddělení dechových nástrojů: Helena Brandejsová, předsedkyně Jitka Jandová Vjačeslava Lohvinová Marta Obrová Barbora Nováková Tetiana Stapsiuk Střechová Marie Petr Oravec Jana Nová, předsedkyně, příčná flétna, zobc. flétna Roman Němec, trubka Marta Obrová, zobc. flétna Mgr. Oleh Stapasyuk, klarinet, saxofon, zobc. flétna Pavel Vašíček, trombon, trubka 5

6 Oddělení bicích nástrojů: Oddělení smyčcových nástrojů: Hra na kytaru: Sólový zpěv: Sborový zpěv: Taneční obor: Výtvarný obor: Petr Oravec Bc. Pavlína Boušková, housle Hana Tvrdá, housle Michaela Košťálová Roman Zachara Mgr. Vladimíra Jetmarová Tetiana Stepasiuk Tetiana Stepasiuk Kateřina Matějková Bc. Eva Hrubešová Andrea Stašková 3.2 Členění pedagogů podle dosaženého vzdělání včetně MD Dosažené vzdělání Vysokoškolské 4 VŠ bakalářské st. 3 Vyšší odborné - konzervatoř 12 Střední odborné 1 Střední s maturitou 3 Základní 1 Počet 3.3 Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků včetně MD Doba trvání do 6 let 5 do 12 let 4 do 19 let 5 do 27 let 3 nad 27 let 7 Počet 6

7 3.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace včetně MD Kvalifikace Počet kvalifikovaných 17 nekvalifikovaných Zařazení pedagogů do platových tříd včetně MD Platová třída Počet zařazených pracovníků Provozní zaměstnanci Účetní školy: Domovník: Uklízeč: Ilona Karlíková Jaroslav Zuljak Josef Očadlík 4. Účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání (DVPP) Nabídka vzdělávacích programů ze strany Národního vzdělávacího centra nebo CCV (Centrum celoživotního vzdělávání) je pro učitele ZUŠ omezená. Proto využíváme nabídek studijních jednorázových i cyklických seminářů konzervatoří v Brně nebo Ostravě a jiných subjektů. Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávacích akcí zúčastnili tito učitelé: ČMOS - Právní předpisy a legislativa, lektor PhDr. Jiří Valenta (ředitel školy) Konzervatoř Ostrava stará hudba (p. uč. Obrová) Konzervatoř Ostrava metodické postupy při hře na cimbál (p. uč. Lohvinová) Konzervatoř Ostrava metodika výuky hry na klavír (p. uč. Brandejsová, Střechová) Konzervatoř Ostrava výrazové prostředky ve hře na příčnou flétnu (p. uč. Nová) 7

8 Konzervatoř Brno klavírní soboty (p. uč. Brandejsová) Konzervatoř Brno dechové soboty (p. uč. Obrová) Konzervatoř Brno pěvecké semináře (p. uč. Jetmarová) Praha - seminář dějiny výtvarného umění (p. uč. Hrubešová) Praha - seminář dějiny výtvarného umění (p. uč. Stašková) Tyto semináře a kurzy mají akreditaci MŠMT. Učitelé využívají dny vedlejších prázdnin k samostudiu v oblastech, které přímo souvisí s uměleckým vzděláváním, a mnozí dbají na rozvoj svých schopností v oblasti práce s PC. 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů Výuka v ZUŠ probíhala od podle schválených a platných učebních plánů vydaných MŠMT ČR v Praze a učebních osnov pro jednotlivé obory a nástroje ale také nově podle ŠVP ZUŠ Lanškroun. Na vlastním zpracování jednotlivých kapitol se podíleli všichni pedagogové školy. Hlavní koordinátorkou ŠVP je paní učitelka Jana Nová. Výuka podle ŠVP probíhala u nově přijatých žáků do PHV a 1. ročníků 1. a 2. stupně. ŠVP je zveřejněno na webových stránkách ZUŠ. Od září 2012 byl ve škole zaveden systém elektronických třídnic (JPH software určený speciálně pro ZUŠ). Škola také podporuje rozvoj nadaných žáků. U žákyň: Michaela Holubářová (klarinet), Andrea Petrová (klarinet) a Věra Smejkalová (zpěv) byla stanovena vyšší dotace hodin v individuální výuce. Přehled učebních plánů: Hudební obor (HO): Učební plány HO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 26. Června 1995 pod č. j /95 s účinností od 1. Září Taneční obor (TO): Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. Stupeň základního studia schváleno MŠMT ČR dne 7. Května 2003 pod č. j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j / s platností od Výtvarný obor (VO): Upravené učební plány VO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č. j / s platností od Učební osnovy VO ZUŠ schváleno MŠMT ČR dne 26. Dubna 2000 pod č. j / s platností od

9 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhá každoročně vždy v období květen - červen. U náboru je přítomna 3 4 členná komise, kterou jmenuje ředitel školy. Výsledky přijímacího řízení v jednotlivých oborech jsou uvedeny v následujících tabulkách: Hudební obor: počet přijato PHV Ročník - 2 Přestup - 3 Celkem Výtvarný obor: počet přijato PHV Celkem Taneční obor: počet přijato PHV Starší 3 3 Celkem Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání prezentují naši žáci a jejich učitelé na veřejných a interních akcích pořádaných ZUŠ Lanškroun nebo jinými subjekty (město Lanškroun, KC Lanškroun, SOU Lanškroun, Městské muzeum a další) a to buď v sólové hře nebo jako člen některého hudebního souboru. Celkový přehled uskutečněných akcí v kapitole č. 10. Další možností na zjištění výsledků vzdělávání je účast našich žáků na soutěžích ZUŠ vyhlášených MŠMT, Flautohry, Mezinárodní soutěže atd. (konkrétně uvedeno v kapitole č. 8). Počty žáků podle prospěchu ve školním roce 2012/2013 viz níže v tabulce: 9

10 Počty žáků podle prospěchu ve školním roce 2012/2013 obor celkem vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikován PHV HO VO TO Celkem odhlášení žáci - k přijatí žáci - k HO 8 2 TO 5 3 VO 7 4 Celkem 20 9 Hudební obor Na základě plnění učebních plánů a ŠVP si ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun zakládá na tom, aby žáci měli možnost co nejdříve hrát v některém hudebním souboru, co na škole existuje. Jejich celkem 10. Navíc hra v souboru rozvíjí důležité hudební dovednosti např. intonaci, rytmus, souhru s ostatními členy, hru v kolektivu nebo systematickou práci na společné skladbě. Soubory navíc nabízí žákům se pravidelně veřejně prezentovat na akcích pořádaných školou nebo např. městem Lanškroun. Hra v souboru je povinně volitelný předmět od 3. ročníku ale v případě potřeby je možné do souboru zařadit i mladší, talentované žáky. Na začátku studia mají možnost žáci hrát se svým učitelem, sourozencem, rodičem (Hraje celá rodina), s klavírním doprovodem nebo i s doprovodem audio nahrávky. Klavíristé od začátku výuky hrají čtyřruční skladby. Navíc podle nového ŠVP se mohou žáci II. stupně věnovat výhradně hře v kolektivu. Základní informace a přehled činnosti jednotlivých souborů ZUŠ ve školním roce 2012/2013: Komo/k/rák Komo/k/rák je komorní pěvecký sbor, který pracuje od roku 1995 /tzn. že za dva roky oslaví dvacítku/. Zpívají v něm děti, které mají jako hlavní obor sólový zpěv a od čtvrtého ročníku přibírají i zpěv komorní. Každým rokem se sbor představuje se svým repertoárem na několika vystoupeních. Tradičně k nim patří adventní koncert pořádaný Lanškrounským smíšeným 10

11 sborem / /. Jelikož LSS oslavil vloni 20 let / / přišel mu zpěvem blahopřát právě Komo/k/rák. K dalším vydařeným setkáním patří předvánoční návštěva ZŠ speciální. Zde zpíváme pro děti, ale úplně nejlepší je společné zpívání koled / /.Masopust, akce se kterou je také od počátku komořina spojena / /. V březnu / / jsme byli pozváni, abychom několika písničkami zpestřili program při předávání cen nejúspěšnějším žákům, studentům a kolektivům Lanškrouna. Komorní sbor se představil také na lanškrounském džemu / / a dnu otevřených dveří naší školy / /. V červnu jsme už chystali program pro vernisáž lanškrounského muzea Z pohádky do pohádky. Uměleckým vedoucím je Mgr. Vladimíra Jetmarová. (z podkladů Mgr. Vladimíry Jetmarové) Brass Company Brass Company je hudební seskupení v obsazení žesťových nástrojů a rytmické sekce. V souboru vypomáhají i učitelé ZUŠ. Repertoár tohoto tělesa je výhradně zaměřen na populární a filmovou hudbu. Doménou tohoto tělesa je energické nasazení všech hráčů a hra zpaměti. Brass Company úzce spolupracuje s ORdrums. Těleso oslovují různé subjekty jako jsou např. město Lanškroun, SOU Lanškroun, Muzeum Lanškroun, KC Lanškroun ale i třeba SG Letohrad, obec Dolní Čermná a další. Uměleckým vedoucím je Pavel Vašíček ředitel ZUŠ. Členové ve školním roce 2012/2013: Trubky: Miroslav Mirga, Ondřej Karlík, Jan Mareš, Vojtěch Macháček, Andrea Bílá, Jan Doleček, Trombony: Gejza Mirga, Martin Jansa, Bicí: Josef Mirga, Baskytara: výpomoc p. uč. Roman Zachara Akce ve školním roce 2012/2013: Lanškrounská Kopa, Slavnosti světla, Vokins a hosté, Kalibr Cup, Ples ZUŠ, Reprezentanti města Lanškroun, Benefice Letohrad, Koncerty v Dolní Čermné, DOD ZUŠ, Lanškrounský Džem, TP žestě, Pravečkův Lanškroun, Cyklistický klub závody ORdrums: Soubor bubeníků ZUŠ Lanškroun, který nese jméno ORdrums, má za sebou vzrušující školní rok 2012/2013. Začalo to vše již o prázdninách v červenci 2012, kdy se bubeníčci (10 žáků) zúčastnili v Praze Castingu do soutěže Česko-Slovensko má talent a postoupili do druhého a třetího kola, které se pak konaly v Brně a na zámku Lednice před hvězdnou porotou ve složení Lucie Bílá, Jaro Slávik a Martin Dejdar. Vystoupení vysílala TV Prima. Další úspěšná vystoupení ORdrums-bubeníčků: 7. září hráli ORdrums v Lanškrouně při příležitosti otevření nové budovy firmy SOMA s.r.o. 15. září vystoupili bubeníčci na vinobraní v Přívratu jako předskokan zpěvačky Petry Janů. V září vystoupili bubeníci opět před kamerou v pořadu V. I. P. Prostřeno se Zbigniewem Czendlikem, Halinou Pawlowskou, Hanou Křížkovou a Vladimírem Kratinou. ORdrums jsou zvěčněni v knize V. I. P. Prostřeno října Slavnosti světla ZUŠ Lanškroun. 27. října se zúčastnili ORdrums bubenického festivalu ve Vysokém Mýtě. 21. prosince zahráli bubeníci v Žichlínku na vánočním večírku pro firmu Ravela- Weidmueller s.r.o. 18. dubna se konal společný koncert bubeníků ORdrums ZUŠ Lanškroun a bubeníků ZUŠ Jablonné nad Orlicí, kteří jsou rovněž žáky Petra Oravce. 3. května proběhl Lanškrounský Džem, který si každoročně užíváme jak s bubeníky, tak i s ostatními instrumentalisty žáky jiných hudebních oborů (improvizace, Brass Company, Vokins, klavír, 11

12 kytara, baskytara, keyboard, zpěv atd.) 21. června, už třetím rokem, se ORdrums úspěšně předvedli na velkém podiu v České Třebové na Týdnu sportu jako předkapela Kamila Střihavky. Program uvádí každoročně Jan Čenský, kterému jsou už naši bubeníci dobře známí. 29. června zakončili naši bubeníci školní rok vystoupením na Letohrátkách v Letohradě, kde už se prezentovalí počtvrté. Myslím, že můžeme být spokojení a můžeme zatleskat našim bubeníčkům. Jsou s námi nejen kluci, ale i holky. Jsme plní zážitků a zkušeností, říká Petr Oravec, učitel a předseda bicí sekce Pardubického kraje. (z podkladů Petra Oravce) Musica Viva Orchestr Musica Viva pod vedením Oleha Stepasyuka společně se žáky 2. ročníku HN pod vedením Tetiany Stepasiuk, souborem Cimbálek pod vedením Vjačeslavy Lohvinové a Divadlem ve středu již tradičně připravili Hru s jesličkami, která s úspěchem byla uvedena v Lukové a následně v Lanškrouně v kostele sv. Václava. 30. května 2013 orchestr Musica Viva a žáky 2. ročníku HN připravili dva dopolední koncerty pro žáky ZŠ a večerní koncert pro rodiče. Zazněla Pavana G. Faure v úpravě pro saxofon solo a orchestr kde se jako sólistka na saxofon poprvé představila Michaela Holubářová a pak následovaly písničky Jany Sniehottové z cyklu Rozhodly se noty v podání žáku 2. ročníku HN a orchestru. (z podkladů Mgr. Oleha Stepasyuka) Tutti Flauti Již třetím rokem pracuje na naší ZUŠ flétnový soubor pod vedením Jany Nové. Od jara 2013 vystupuje pod názvem TUTTI FLAUTI. Oficiální premiéru měl v Muzeu v Lanškrouně při vernisáži. Soubor je složen převážně ze žáků II. stupně hry na příčnou flétnu. V jeho repertoáru jsou skladby starých mistrů, ale i úpravy populárních písní a filmové hudby. Od září 2013 vznikl přípravný flétnový soubor složený ze žáků I. stupně s názvem Piccolo Flauti. Členové: Bednářová Anna, Chládková Kateřina, Keller Mikuláš, Marešová Lenka, Marková Romana, Smoláková Štěpánka. Akce ve školním roce 2012/2013: Koncertík: Gronet Zelené rukávce Vivaldi Podzim, Třídní přehrávka: Pachelbel Kánon D dur, Koncertík: Vivaldi Jaro, Can t Help, Vernisáž v muzeu: latinský kánon Dona nobis pacem, Händel Hudba k ohňostroji, Vivaldi Jaro Gronet Zelené rukávce Can t Help, Den otevřených dveří pro MŠ. (z podkladů Jany Nové) Cimbálek V repertoáru souboru jsou lidové písně a instrumentální hudba různých národů, autorské skladby. Obsazení souboru: Zobcové flétny: Veronika Vyoralová, Adéla Jančárová, klarinet: Benešová Michaela, cimbál: Berishvili Sofie, housle: Alena Střechová, Vojtěch Štefan, Daniela Vanclová, Zuzana Rybková, Anežka Bambuleová, Karolína Chládková, Marie Skalická, baskytara: Josef Drobný, zpěv: Věra Smejkalová, Daniela Adamcová, Klára Adamcová, Adéla Matějková, Miroslav Kaplan Akce ve školním roce 2012/2013: Adventní koncert, Hra s jesličkami 2 vystoupení, Vánoční představení Městské muzeum, třídní přehrávka 12

13 (z podkladů Vjačeslavy Lohvinové) Písklata Soubor mladších žáků ročník hry na sopránovou / 3/ a altovou / 2/ zobcovou flétnu Písklata pracoval v počtu 5 členů. Po celý rok jsem se vážně potýkala s rytmickou a hráčskou nejistotou u všech pěti žáků. Přes všechny problémy, které se během roku objevily se nám podařilo v průběhu školního roku připravit tři programy k veřejnému provedení v rámci školních koncertíků. (z podkladů Marty Obrové) Lanškrounští pištci Soubor Lanškrounští pištci pracoval v obsazení 17 hráčů. V souboru vedle sebe hrají žáci, kteří jsou v souboru déle jak tři roky a naopak čtyři nové flétnistky, které měly zkušennosti pouze z jednoročního působení v souboru Písklata. Velkou oporou při mé práci byly během roku čtyři členky, které jsou zároveň hráčkami Kvarteta Amabile. Děvčata dovedou pomoci zejména při děleném nácviku, organizaci soustředění a mimořádných zkouškách před koncerty. Navíc děvčata nastudovala program na soutěž komorních souborů ZUŠ, kde získala 1. cenu s postupem do Národního kola soutěže ZUŠ, kterého se bohužel z důvodu koncertního zájezdu jedné hráčky nemohla účastnit. Svou výbornou úroveň soubor obhájil v dubnu na Teplických flautohrách odkud si přivezl 1. cenu. Během roku se nám podařilo reprezentovat svou práci na několika významných akcích. V září 2012 to byla účast na X. bienále flétnových souborů v Boskovicích kde se Pištci i Kvarteto představilo na třech koncertech. Všechna vystoupení nahrával Český rozhlas. Také v tomto roce se oba soubory představily na adventním koncertu v Lanškrouně. V prosinci byl soubor pozván k vystoupení na vernisáži výstavy betlémů v Rychnově nad Orlicí. V květnu se oba soubory představily v rámci Národního festivalu komorních souborů na zámku v Pardubicích. Díky výborné spolupráci s kolegyní kytaristkou M. Košťálovou jsme mohli uvést skladby z Miniherbáře Jana Málka. Koncert opět nahrával a po té vysílal ČR 3. Program nastudovaný pro tento festival jsme představily v závěru školního roku ještě v Moravské Třebové. Počet skladeb /42/ nastudovaných během školního roku různých stylů a žánrů ukazuje na výbornou práci všech členů souboru. Všechny akce obou souborů si určitě i v příštím školním roce zaslouží podporu nejen školy, ale i města tak jak tomu bylo dosud. (z podkladů Marty Obrové) Vokins Školní rok 2012/2013 byl pro Vokins poměrně úspěšným rokem a to i přesto, že část členů byli nováčci v orchestru i co se týče práce ve větším tělese i hudebním stylu. I tak se nám podařilo připravit 3 větší vystoupení. Vokins čekala jedna z pravidelných akcí, která se střídá co druhý rok a tou je Vánoční koncert ( ), kde se snažíme o zahrání písní, které mají vánoční tematiku, ale vyhýbáme se úplným tradičním písním a snažíme se o různě zajímavé pojetí i aranže. Na tomto projektu s námi pracují i různí hosté: zpěvačky od p. uč. 13

14 Vladimíry Jetmarové a jako další jsme si pozvali Brass Company od pana ředitele Pavla Vašíčka. Na akci si také zahráli kytaristé z mé třídy. Na závěr l. pololetí se nám podařilo si zahrát v Olomouci v ZŠ J. Vejvodovského, která pracuje se žáky zrakově, ale i jinak postiženými, je již žáci doplnili náš program a pro naše žáky to byl zajímavý zážitek a dobrá zkušenost. Po vystoupení jsme si prohlédli centrum města a jeli domů. O další spolupráci budeme uvažovat. Naší další akcičkou byl už tradiční Lanškrounský džem, na kterém spolupracuji s P. Oravcem. Vokins přispěl celým písničkovým blokem. Práce s tímto tělesem je pro mě velmi zajímavá, a to nejen po hudební, ale i po pedagogické stránce je velmi příjemný a zvláštní pocit sledovat jak se vyvíjí vztahy mezi tolika mladými lidmi. (z podkladů Romana Zachary) Výtvarný obor Výtvarníci začínají školní rok akcí Putování městem. Letošní rok byla tato akce zaměřena na podporu otevření lehkoatletického stadionu Romana Šebrleho (fotografie na webových stránkách školy). Další akcí, která je zaměřená na širokou veřejnost, je happening Slavnosti světla tentokrát s názvem ČERNÁ A BÍLÁ. Tato akce je finančně podporována ze strany města Lanškroun a Sdružení rodičů při ZUŠ. Toto téma vyprovokovalo děti i rodiče k výrobě velmi kreativních masek (viz. foto na webu) a účast nejen výtvarníků byla veliká. 9. října poprvé navštívili žáci VO partnerskou školu v Dzierzoniowě, kde byl pro děti připraven bohatý program. Výtvarný obor se také účastní zajímavých výtvarných soutěží, ve kterých má úspěchy. Například absolutní vítězství v mezinárodní soutěži Nebojme se strašidel, které se zúčastnilo 24 zemí s celkovým počtem 5000 prací. V celostátní výtvarné soutěži pořádané organizací ADRA jsme získali ocenění za nejoriginálnější ztvárnění díla (viz foto na webu). Dalším úspěchem byla výhra i 3. místa v pardubickém kraji za soutěž Plakát sportovní událost s postupem do celostátního kola. Nebo umístění se do galerie vítězů v celostátní soutěži Domácí mazlíčci. (z podkladů Evy Hrubešové) Taneční obor V uplynulém školním roce 2012/2013 tanečníky nečekala žádná mimořádná velká taneční soutěž, ale to neznamená, že tanečníci lenošili a nepracovali jak na sobě, tak na svých vystoupeních. Hned v říjnu vystoupili jako každý rok na akci výtvarného oboru "Slavnosti světla "jehož téma tentokrát bylo "bílá a černá". Zde ukázali hned dvě choteografie. Choreografii černé a bílé a černé labutě. Dále je čekalo velké nacvičování. Všichni určitě znáte známou pohádku Popelka, kterou žáci tanečního oboru ztvárnili v tanečním moderním pojetí. Vystoupení se odehrávalo 11. března 2013 v nově zrekonstruovaném sále v Žichlínku, kam přišlo hned necelých 400 lidí. Podle ovací diváků mělo vystoupení obrovský úspěch. V kulturním domě v Žichlínku se odehrálo i závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru Promluvíme tancem. TO ZUŠ J. Pravečka má pronajatý zcela nový taneční sál, kde se nacvičují veškeré choreografie a kde probíhá výuka. Prostory jsou zcela nové, velké a plně vyhovují nárokům na výuku žáků TO. Plánovaná vystoupení na rok 2013/2014: Slavnosti světla, Mrazík, Promluvíme tancem. Od září 2012 má VO k dispozici zcela nový taneční sál. (z podkladů Kateřiny Matějkové) 14

15 8.Přehlad výsledků soutěží ve školním roce 2012/2013 V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili těchto soutěží: Pěvecká soutěž v Olomouci, Flautohry 2013 v Teplicích, soutěž ZUŠ v kategoriích: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, komorní hra s převahou dechových nástrojů. Ve Výtvarném oboru: mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme po síti 2013: Nebojme se strašidel a výtvarná soutěž organizace ADRA. V tomto školním roce ZUŠ J. Pravečka Lanškroun žádnou z pořádaných soutěží ZUŠ neorganizovala. Výsledky našich žáků v soutěžích: Hudební obor: Výsledky okresního kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (Letohrad) Žáci ze třídy Pavlíny Bouškové a Marie Střechové Trio s klavírem (Marie Pavlasová, Marie Poláková, Eva Hejkrlíková) III. kat. 2. cena Výsledky krajského kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů (Vysoké Mýto) Žáci ze třídy Marty Obrové a Anety Andělové Kvarteto zobcových fléten Amabile (Andrea Petrová, Jana Šuláková, Monika Šuláková a Markéta Andělová) III. kat. 1. cena s postupem do celostátního kola Soutěž v klasickém sólovém zpěvu (Olomouc) Věra Smejkalová II. kat. čestné uznání Teplické Flautohry Do soutěže se přihlásilo 60 hráčů a 37 souborů z ČR Daniel Waclav 1. kat. 1. cena ze třídy Marty Obrové Žaneta Judová 5. kat. 1. cena ze třídy Marty Obrové Markéta Sontáková 5. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové Kateřina Reslerová 5. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové Jana Šuláková 6. kat. 2. cena ze třídy Marty Obrové Natalie Benešová 6. kat. 1. cena ze třídy Anety Andělové 15

16 Monika Šuláková 7. kat. 2. cena ze třídy Anety Andělové Kvartet Amabile 1. cena ze třídy Marty Obrové Zvláštní ocenění získala Kateřina Reslerová za provedení soudobé skladby. Výtvarný obor: Výtvarná soutěž organizace ADRA Vítězný obrázek v kategorii Nejoriginálnější ztvárnění: Markéta Stejskalová Vojtěch Velebný Kryštof Vetchý Marika Stejskalová Anička Jónová Aneta Vodičková Ella Nová Vojtěch Horák Mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme po síti 2013: Nebojme se strašidel Této soutěže se zúčastnilo 24 zemí s celkovým počtem 5000 prací. Absolutní vítězství: Barbora Kačerovská Ella Andrlová Vojtěch Horák Výtvarná soutěž Pardubického kraje Plakát: Tereza Vodičková 1. cena Eliška Kubešová 2. cena Anna Jónová 3. cena Umístění do galerie vítězů v celostátní soutěži Domácí mazlíčci Daniel Kulhavá. Vše žáci ze třídy paní učitelky Evy Hrubešové. 9. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy 9.1 Hudební obor: Miroslav Kaplan (klavír p. uč. M. Obrová) 9.2 Výtvarný obor: Daniela Cinková (p. uč. Eva Hrubešová) Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (zpěv) SŠ s výtvarným zaměřením 16

17 10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost Pro každou školu je velmi důležité si udržet zájem žáků, rodičů i širší veřejnosti, proto ZUŠ Lanškroun organizuje v každém školním roce mnoho akcí, na kterých propaguje vyučované obory. Mezi nejdůležitější akce patří: Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ v Lanškrouně i okolí, Den otevřených dveří HO, TO a VO pro MŠ, Výchovné taneční představení Moderní Popelka a Promluvíme tancem, Koncerty v odloučených pracovištích v Dolní a Horní Čermné, Ročníkové koncerty pro ZŠ s ukázkou vyučovaných nástrojů. Mezi nejhojněji navštěvované akce ZUŠ patří beze sporu Lanškrounský džem, Slavnosti světla, Promluvíme tancem, Moderní Popelka, Děti dětem, Čtyři ruce zmohou více. Seznam všech akcí viz níže v přehledu: 10.1 Přehled veřejných koncertů, vystoupení a představení žáků školy Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Lanškrounská kopa (Brass Company, ORdrums), Otvírání atletického stadionu Romana Šebrleho (ORdrums), Festival Boskovice (Pištci, Amabile), V.I.P.Prostřeno (ORdrums), Dzierzoniow (VO), Národní galerie Praha (VO), Slavnosti světla (VO, Brass Company, ORdrums), Vernisáž (housle), Bubenický festival koncertík, Pěvecká soutěž Olomouc, Výprachtice (ORdrums), Recitační maraton (příč. flétny), Setkání jubilantů, koncertík Vernisáž, 1. Adventní koncert, Vernisáž (Pištci), Otevření cyklostezky (ORdrums), TP (Košťálová), TP (Jetmarová), 3. Adventní koncert (Komokrák), Muzeum (Cimbálek), koncert Dolní Čermná, Horní Čermná, TP (Stepasiuk), Vokins a hosté, Vánoční koncertíky v MŠ, koncertík, Vánoční koncert ZŠ Speciální (Komokrák), Firemní akce (ORdrums) Hra s jesličkami, TP (Obrová), koncert Olomouc (Vokins), TP (Brandejsová), TP (Nová) Kalibr Cup (Brass Company), Masopust (Komokrák), TP (Jandová), TP (Boušková), Okresní kolo ZUŠ Ples ZUŠ Lanškroun, Reprezentanti města (Brass Company, Komokrák), Krajské kolo ZUŠ, TP (Zachara), Moderní Popelka (TO), Čtyři ruce zmohou více, TP (Andělová), TP (Střechová), koncertík, Benefice (Brass Company), Koncertík Flétnový koncertík, Flautohry, TP (Nováková), TP (Lohvinová), TP (Tvrdá), DOD (TO), Koncertík, TP (Stepasyuk) 17

18 Květen Lanškrounský džem, Vernisáž (Tutti flauti), Moderní Popelka pro ZŠ (TO), 1. Absolventský koncert, TP (Vašíček, Němec), 2. Absolventský koncert, Festival Pardubice (Pištci), DOD (HO,VO), Děti dětem, Koncert 1. Ročníku, koncertík, Koncert 3. Ročníku, Výchovné koncerty pro ZŠ, Koncert 2. Ročníku Červen Pravečkův Lanškroun (Brass Company), 3. Absolventský koncert, 4. Absolventský koncert, Promluvíme tancem (TO), Cyklistický klub (Brass Company), 5. Absolventský koncert, koncert v Dolní Čermné, Horní Čermné, 6. Absolventský koncert, koncertík, 7. Absolventský koncert, Hraje celá rodina 10.2 Další odborná veřejná činnost vyučujících školy Pavel Vašíček Andrea Stašková předseda okresní umělecké rady sekce taneční a jazzové orchestry předsedkyně okresní umělecké rady za výtvarný obor Vladimíra Jetmarová sbormistryně Lanškrounského smíšeného sboru Marta Obrová Petr Oravec předsedkyně okresní umělecké rady sekce dechové nástroje předseda bicí sekce Pardubického kraje 11. Mezinárodní aktivity ZUŠ J. Pravečka Lanškroun spolupracuje zatím se dvěma partnerskými školami v zahraničí. Jedna je na Slovensku ve městě Vráble a druhá škola sídlí v Polsku ve městě Dzierzoniow. Dzierzoniow je také partnerské město města Lanškroun. Právě do již zmiňované školy v Polsku vůbec poprvé zavítali v tomto školním roce žáci výtvarného oboru. Výtvarníci měli možnost navštívit unikátní dřevěný kostel ve Swidnici, kde mohli interiér kostela zachytit na papír. Odpoledne strávili žáci ve škole Wojciecha Kilara s polskými žáky. Program byl bohatý od různých soutěží až po nácvik společného tance, do kterého se zapojili i učitelé. Tato akce se konala za finanční podpory Sdružení rodičů a města Lanškroun. Partnerskou školou v Dzierzoniowě jsme byli také pozváni na návštěvu města Wroclav spojenou s operou Falstaff od Giuseppe Verdiho. Celodenní výlet se konal a všichni učitelé si ho moc užili. Tato akce byla financována s fondu FKSP. V následujícím školním roce 2013/2014 je v jednání návštěva partnerského města Kežmarok na Slovensku a navázání další spolupráce s novou partnerskou školou. 18

19 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Spolupráce s městem Lanškroun Město Lanškroun je od zřizovatelem ZUŠ Jindřicha Pravečka. Zastupitelstvo města přispělo škole na stravné Kč. Město využívá služeb učitelů, hudebních souborů, tanečníků, výtvarníků k doplnění programů pořádaných městem Lanškroun.(Lanškrounská Kopa, Otvírání atletického stadionu Romana Šebrleho, Otevření cyklostezky Lanškroun Rudoltice, Masopust, Reprezentanti města a další.) 12.2 Spolupráce se školami ve městě Lanškroun a okolí Pro ZUŠ je spolupráce se základními a mateřskými školami velmi důležitá, protože tyto školy navštěvují naši potencionální žáci. Proto pořádáme každý školní rok výchovné koncerty přímo v prostorách všech MŠ v Lanškrouně a např. v MŠ Dolní Čermná. Děti se tam seznamují s hudebními nástroji, zapojují se do programu zpěvem, tleskáním nebo se účastní různých soutěží a hádanek. Dále pořádáme dny otevřených dveří pro MŠ, výchovné koncerty pro ZŠ seznámení s orchestrem a hudebními nástroji. Důsledkem těchto výchovných koncertů je velký zájem žáků o studium na naší škole. Počet přihlášených žáků převyšuje počet přijatých žáků hlavně v hudebním oboru. V tanečním oboru jsme pořádali výchovné koncerty pro ZŠ s názvem Moderní Popelka. ZUŠ spolupracovala v tomto školním roce také s SG Letohrad, SOU - SOŠ Lanškroun, Speciální školou i se ZŠ pro slabozraké v Olomouci Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty Škola velmi úzce spolupracuje se Sdružením rodičů (o. s.), které významně ovlivňuje fungování ZUŠ. Za prvé prostřednictvím Sdružení rodičů při ZUŠ získáváme finanční prostředky prostřednictvím grantů z rozpočtu města Lanškroun. Tyto finance jsou použity na podporu akcí např. Slavnosti světla, podpora TO, podpora souborů Lanškrounští pištci, Brass Company (příspěvek na dopravu, notový materiál, jednotné oblečení). Na druhé straně finanční podpora z grantů města významně pomáhá zabezpečit partnerskou spolupráci s polskou školou.(příspěvek na dopravu). Dále škola spolupracuje s KC Lanškroun, Městským muzeem Lanškroun, farností Lanškroun (využívání prostor kostela sv. Václava), divadlem Ve středu, obce Dolní Čermná, Horní Čermná (pořádání koncertů), obec Žichlínek (využívání prostor společenského sálu pro představení TO). 13. Propagační činnost Propagace školy ve školním roce 2012/2013 prošla zásadní změnou. Od října 2012 byly spuštěny nové webové stránky ZUŠ Lanškroun Tento kontakt je také přístupný na webu města Lanškroun. Stránky jsou přehledné, veselé, obsahují veškeré potřebné informace pro rodiče, učitele a širší veřejnost. Na stránkách existují velmi praktické 19

20 aplikace např.: google kalendář (přehled akcí) nebo online přihláška. Příprava toho to webu trvala cca 4 měsíce. Na nových webových stránkách se podílel pan Ivan Rotrekl, Pavel Vašíček a autorem některé grafiky byl Mgr. Oleh Stepasyuk. Administrátorem webu je Pavel Vašíček ředitel školy. Na webových stránkách je také k dispozici odkaz na facebookový profil školy, samostatný kanál ZUŠ Lanškroun na serveru youtube.com ale i odkaz na Školský portál Pardubického kraje. Tyto servery velmi dobře fungují k propagaci školy. Informování o akcích ZUŠ (facebook) nebo zveřejňování video záznamů (youtube). Škola také zveřejňuje informace na webu města Lanškroun i v Lanškrounských listech na základě spolupráce s redakcí LL (Lanškrounské listy) a webmasterem města Lanškroun. V neposlední řadě také poskytujeme informace na vývěsních tabulí v budovách školy nebo prostřednictvím plakátů umístěných na vývěskách ve městě. 14. Materiálně technické zabezpečení Škola sídlí v budově na nám. A. Jiráska 3 od roku 1948 a s tím souvisí řada problémů, které se průběžně řeší. V roce 1997 prošla tato budova větší rekonstrukcí. V roce 2003 získala škola pro výuku výtvarného oboru a kolektivní předměty hudebního oboru novou budovu v ulici Strážní 13. Materiální vybavení se každoročně zlepšuje. Ve škole se nachází 13 učeben pro individuální výuku (všechny jsou vybaveny klavírem), dále 2 učebny hudební nauky s interaktivní tabulí, PC a audio-video technikou, malý koncertní sál pro 60 lidí s koncertním křídlem a cembalem pro interní vystoupení. Pro akce velkého formátu škola využívá sál Lanškrounského zámku v těsné blízkosti školy. Výtvarný obor je vybaven keramickou pecí a od září 2012 má škola k dispozici moderní taneční sál s dokonalým vybavením a příslušenstvím. Škola disponuje moderní zvukovou technikou. Škola umožňuje pronájem nástrojů žákům hry na dechové nástroje, housle a kytary v počátcích výuky. Velkou pomocí pro rodiče žáků mladšího školního věku je větší dostupnost uměleckého vzdělávání žáků ve vzdálenějších obcích, a to zřízením odloučených pracovišť pro výuku hudebního oboru ve dvou obcích. (pozn. z ŠVP) Ve školním roce 2012/2013 škola pořídila novou ozvučovací techniku, sadu 30 koncertních pultů, nové hudební nástroje. Dvě učebny byly vybaveny novým nábytkem a další 3 učebny byly vymalovány. Na základě zavedení elektronických třídnic bylo nutné investovat do nákupu několika notebooků. Téměř každá učebna je již vybavena PC nebo notebookem. Rozpočet školy každoročně počítá s náklady na opravy hudebních nástrojů. Vedení školy má neustálý zájem systematicky zlepšovat podmínky vzdělávání v ZUŠ Lanškroun. 20

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více