PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

2

3 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce již zateplených objektů 7 Protipožární řešení 9 STX.THERM ALFA 10 STX.THERM BETA 12 STX.THERM SANA 14 STX.THERM SANA MW 16 STX.THERM GAMA + MW 18 STX.THERM ORGANIC 20 STX.THERM MONT + MW 22 STX.THERM ALFABRICK/BETABRICK 24 STX.THERM PUR 26 Řešení zateplení stropu 28 Řešení soklové části 29 POVRCHOVÉ ÚPRAVY Tapetový systém BALET 1 30 Struktury a mozaiky (vzorníky) 32 BALKONY Standard 34 Profi 36 KATALOG VÝROBKŮ Omítkové hmoty 40 Podnátěry, mezinátěry a ochranné nátěry 48 Barvy 51 Lepicí a stěrkové hmoty 55 Renovace balkonů a doplňky 63 Tapety a obklady 68 Doplňky ETICS 73 Doplňky pro ETICS a balkony 94 Rejstřík jmenný 100 Rejstřík dle katalogového čísla 101 Barevnice odstínů 102 Kontakty 106

4 Naše služby pro vás Svým zákazníkům a partnerům poskytujeme nejen kvalitní a certifi kované zateplovací systémy, ale i celý balík nadstandardních služeb. Jejich prostřednictvím jsme vám schopni nabídnout komplexní řešení na míru a provést Vás od fáze příprav, přes samotnou realizaci a řešení technických detailů až po předání díla a záruční a pozáruční servis. Odborné poradenství navržení vhodných produktů, skladby zateplení a optimálního řešení na konkrétní objekty Grafický návrh zpracování barevného řešení fasády Vašeho domu je na základě stávající fotografi e Analýza stavu objektu pomocí termokamery lokalizace hlavních úniků tepla z domů a bytů převážně v zimní sezóně, kdy je rozdíl mezi interiérem a exteriérem minimálně 15 C Tepelně technické posouzení provedení posouzení navrhované skladby zateplení Možnost provedení diagnostiky upevnění staršího zateplení v případě podezření na nestabilní (uvolněné) systémy s hrozbou zřícení Zkouška výtažné síly hmoždinek otestujeme odolnost hmoždinek proti vytržení z podkladu Servisní pomoc při zateplení a aplikaci produktů společnosti STOMIX / návštěva Zkoušky pevnostních charakteristik podkladu otestujeme soudržnost podkladu a přídržnost lepicí hmoty Technická pomoc a zapůjčení montážních prvků pro dokotvení uvolněného zateplení při použití prvního certifi kovaného systému v ČR a SR

5 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) jsou stěžejními produkty společnosti STOMIX. Vyvinuli jsme systémy dodatečné tepelné izolace fasád, které je možné použít při rekonstrukci starších budov, ale i při stavbě nových domů. Díky značné variabilitě lze naše zateplovací systémy bez problémů přizpůsobit typu budovy a místním podmínkám. Skladba zateplovacích systémů řady STX.THERM je dokonale sladěna. Jejich součásti jsou jednoznačně stanoveny a používají se v přesně určených kombinacích. Podle požadavků investora lze zvolit kontaktní zateplovací systémy řady STX.THERM s izolací z polystyrenu nebo s izolantem z minerální vlny. Nabízíme také zateplovací systém určený pro montované domy a dřevostavby. Unikátní je certifikovaný systém pro zdvojení stávajícího zateplení či řešení dokotvení nestabilních zateplení a to bez nutnosti odstranění původního zateplení. Společnost STOMIX byla prvním českým výrobcem ETICS, který se stal držitelem Evropského technického schválení (ETA) a je tedy oprávněn pro ně používat CE označení. Pro navrhování a provádění kontaktních tepelně izolačních systémů řady STX.THERM jsou závazné tyto normy a pokyny: ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem, ČSN Požární bezpečnost staveb, příslušné Pokyny pro montáž vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM, příslušné Pokyny pro montáž, navrhování, údržbu a užívání ETICS. Společnost STOMIX je registrována v rámci Nová zelená úsporám pod kódem ID SVT 38. 3

6 ZATEPLENÍ TECHNOLOGIE ZATEPLENÍ NA CO NEZAPOMENOUT Technologie vnějšího zateplení obvodových stěn Úspěšná aplikace vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) je založena na čtyřech základních pilířích: Kvalita projektování Kvalita výrobků Kvalita provedení Dodržování systémových řešení Pokud jsou dodržena kvalitativní kritéria vycházející z těchto pilířů, tak je potvrzeno praxí, že předpokládaná životnost ETICS je podstatně delší než uváděných 25 let dle evropských pokynů. Při rozboru příčin poruch ETICS se ukazuje, že jedním z hlavních vlivů na dlouhodobou životnost je kvalita provedení. Aplikace ETICS se dá rozdělit na následující operace: Podklad a jeho příprava Neomítnuté a nové podklady lze usuzovat, že byly zhotoveny dle uznávaných technických pravidel a tím jsou vhodné pro uplatnění ETICS. Pokud splňují podmínky rovinnosti (max.10 mm / 1 m) jsou také vhodné k aplikaci ETICS, připevňovaných výlučně lepením. Staré budovy nebo stávající omítkové podklady příprava podkladu je nutná v každém případě a všechny druhy ETICS je nutné nalepit a dodatečně mechanicky upevnit. Přípravě podkladu je nutné věnovat velkou pozornost nesprávně připravený podklad se může v konečném důsledku stát jednou z příčin uvolnění ETICS a ztráty jeho stability v závislosti také na použitém způsobu upevnění mechanickými kotevními prvky. Příprava podkladu je detailně popsána v Pokynech pro montáž, navrhování, údržbu a užívání ETICS. Zakládání a lepení izolačních desek Důležité je vodorovné založení ETICS s komponenty omezujícími vznik tepelných mostů s dobrou integrací použitých profilů do základní vrstvy ETICS. Výrazně se tím sníží možnost vzniku poruch v soklové oblasti ETICS. Lepení je vhodné celoplošné nebo pomocí pásů po obvodu a terčů v ploše izolačních desek. Plocha lepeného spoje min. 40 %, pokud není ověřeno jinak v certifikaci. Lepení desek provádět vždy na vazbu, styk bez mezer a lepicí hmoty. Desky musí být osazeny v rovině a v případě nerovnosti nebo poškození povrchu UV zářením přebroušeny. Upevňování hmoždinkami Důležité je správné určení druhu, délky, počtu a rozmístění hmoždinek dle údajů výrobce ETICS a z návrhu dle ČSN (Návrh mechanického upevnění ETICS). Doporučeno je provádět zápustnou montáž s omezením bodového prostupu tepla a barevného prokreslení hmoždinek za určitých povětrnostních podmínek. Podle kvality hmoždinek může být rozdílný výpočet množství prvků na konkrétním objektu a ne vždy je použití nejlevnějších hmoždinek ekonomicky výhodné. 4

7 Provádění napojování ke konstrukci a prostupujícím prvkům Při výběru komponentů pro provádění detailů napojení je vhodné si uvědomit, že mají zásadní vliv na dlouhodobou životnost ETICS. Je výhodné využívat nová kvalitní řešení, která omezí vznik případných poruch a následných vysokých nákladů v jejich odstraňování. Poruchy, které nejsou včas odstraněné, mohou výrazně snížit životnost a užitné vlastnosti ETICS. 100 mm, provést diagonální výztuž pásem o rozměrech min mm u všech rohů otvorů konstrukce. Základní vrstva Před prováděním plošné výztuže je nutné aplikovat ochrany rohů a napojení na konstrukce a prostupující prvky. Stěrkovou hmotu je nutné nanést v rovnoměrné vrstvě s ohledem na stanovenou konečnou tloušťku základní vrstvy. Výztuž zapracovat do stěrkové hmoty do vnější třetiny vrstvy s přesahem pásů výztuže min. Konečná povrchová úprava Před aplikací zkontrolovat rovinnost podkladu (max. nerovnost = velikost zrna omítkoviny + 0,5 mm na 1 m). Provedení mezinátěru v barevném odstínu dle omítky za účelem snížení nasákavosti, zvýšení adheze a zabránění prosvítání základní vrstvy. Omítku nanášet způsobem mokré do mokrého bez přerušení, stejnoměrně dezénovat s dostatečným počtem pracovníků. Neprovádět na přímém slunci a větru, zohlednit klimatické podmínky. Na stejnobarevné ucelené plochy vždy používat stejnou šarži omítkoviny. Výběr odstínu a jeho sytosti může výrazně ovlivnit teplotní zatížení povrchového souvrství ETICS, jeho životnost a stálost barvy. TABULKA ETICS, CERTIFIKACÍ, POUŽITÍ A JEJICH HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ Zateplovací systém Certifikace, osvědčení Lepicí hmoty Armovací tmel Výztuž Mezinátěr Povrchová úprava Možnosti použití STX.THERM ALFA ETA, Kvalitativní třída A ALFAFIX S2, S1, STX.THERM ALFA S STO S11, S101 ALFAFIX S1, S101 VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY Podklady dle ETAG 004 bez omezení. STX.THERM BETA STX.THERM BETA S ETA, Kvalitativní třída A STO ALFAFIX S2, S1, S11, S101 ALFAFIX S1, S101 STX.THERM GAMA ETA ALFAFIX S11, TIS ALFAFIX S1, TIS STX.THERM GAMA MW STO ALFAFIX S11, TIS ALFAFIX S1, S101 STX.THERM PUR STO ALFAFIX PUR (Thermo Kleber RL-01S, Illbruck PU 010) STX.THERM ALFABRICK STX.THERM BETABRICK STO ALFAFIX S2, S1, S11, S101 STX.THERM MONT STO ALFAFIX TIS, S11, ALFAFIX PUR (Thermo Kleber RL-01S, Illbruck PU 010) ALFAFIX S1, S101 ALFAFIX S1, S101 ALFAFIX S1, S101 STX.THERM MONT MW STO ALFAFIX TIS, S11 ALFAFIX S1, S101 STX.THERM SANA STO ALFAFIX S2, S1, S11, S101 STX.THERM SANA MW STO ALFAFIX S2, S1, S11, S101 STX.THERM ORGANIC STO ALFAFIX S2, S1, S11, S101, TIS ALFAFIX S1, S101 ALFAFIX S1, S101 ALFAFIX S1, TIS VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, BRICK FLEXY VT1 EH BRICK MINI, BETAFIX SF, ALFAFORM SCK, Impregnační nátěr SI VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY VT1 HC-4, HC-5 BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY VT1 VT1 HC-4, HC-5, EH HC-4, EH BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, SIF, SID, VF, VD, ALFADEKOR G, F, S, BRICK FLEXY, ALFAFIX BS BETADEKOR AF, AD, SAF, SAD, ALFADEKOR G, BRICK FLEXY Podklady dle ETAG 004 bez omezení. Montované stavby s podklady OSB, DTD, cementotřískové a sádrovláknité desky. Montované stavby s podklady OSB, DTD, cementotřískové a sádrovláknité desky. Podklady dle ETAG 004 bez omezení. Podklady dle ETAG 004 do 12 m, nad 12 m individuální posouzení a schválení. Montované stavby a dřevostavby včetně plechových podkladů. Montované stavby a dřevostavby včetně plechových podkladů. Podklady dle ETAG 004 bez omezení. Zdvojení ETICS. Podklady dle ETAG 004 bez omezení. Zdvojení ETICS. Podklady dle ETAG 004 bez omezení. 5

8 ZATEPLENÍ ŘEŠENÍ PRO SANACE NESTABILNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ S IZOLANTEM EPS (EXPANDOVANÝ POLYSTYREN) Přestože se nyní projevuje výrazné zlepšení v dodržování postupů pro správnou aplikaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), je nutné říci, že část dříve realizovaných zateplení vykazuje výrazné poruchy stability a hrozí riziko jejich částečného nebo úplného zřícení. Příčinou těchto poruch je zejména špatná příprava podkladu před provedením zateplení nebo nesprávná aplikace zateplovacího systému. Dodržení správného způsobu lepení izolačních desek, kvalita a správné provedení mechanického kotvení přitom hrají velmi významnou roli pro dosažení dlouhodobé životnosti zateplení. Stabilita nesprávně aplikovaných zateplovacích systémů se totiž zpravidla působením povětrnosti postupně zhoršuje, a to někdy až do stavu, kdy provedené zateplení přestane být odolné vůči sání větru a vlastní hmotnosti. Dochází k uvolnění zateplení a při neřešení tohoto stavu nakonec až k zřícení zateplení. Nesoudržný podklad s křídujícím nátěrem Uvolněné mechanické kotvy Při zjištění nestabilního zateplení jsou v podstatě možné jen dvě varianty: Velmi nákladná demontáž a montáž nového zateplení Dokotvení nestabilního zateplení pomocí injektovaného kotvení Spiral Anksys bez nutnosti demontáže původního zateplení Zřícený ETICS Kotvení Spiral Anksys má evropskou certifi kaci (ETA) a je součástí zateplovacího systému STX.THERM SANA (systém STX.THERM SANA je určen a certifi kován i pro zdvojení zateplení se souběžnou sanací původního nestabilního zateplení). Proč je injektované kotvení Spiral Anksys jediný legislativně možný způsob pro dokotvení nestabilního zateplení bez nutnosti jeho demontáže? Odpověď nalezneme v jeho ověřené a certifi kované odolnosti na působení smykových sil, vznikajících hmotností uvolněného zateplení. Hodnoty odolnosti na smykové zatížení jsou součástí ETA 13/0527. Jiný způsob kotvení nemá deklarovanou odolnost na smykové zatížení. Stabilizace uvolněného ETICS pomocí injektovaného kotvení má předpokládanou životnost minimálně 25 let. Dokotvení uvolněného zateplení Schéma kotvení nestabilního ETICS 6

9 MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCE JIŽ ZATEPLENÝCH OBJEKTŮ ZDVOJENÍ ZATEPLENÍ Zdvojení zateplení (bez nutnosti demontáže původního zateplení) je nejvhodnějším způsobem pro zlepšení tepelně technických vlastností již zateplených objektů. Řešení s možností ponechání původního zateplení eliminuje nejen vysoké náklady na demontáž původního zateplení a na jeho deponaci na skládku, ale i náklady spojené s úpravou podkladu a s nahrazením odstraněného izolantu. 1) Zdvojení zateplení systémem STX.THERM SANA s injektovaným kotvením Spiral Anksys STX.THERM SANA je ověřený certifi kovaný systém určený mimo jiné na zdvojování původních zateplení, včetně zdvojení nestabilních a poškozených zateplení. Provedení zdvojení (i s případnou zmíněnou sanací uvolněného zateplení) je velmi rychlé a nevyžaduje nadstandardní dovednosti. Naše společnost navíc poskytuje zdarma školení projektantům i realizačním firmám ať už na navrhování a projektování systému STX.THERM SANA či na jeho provádění. Certifikát na tento systém jsme získali v roce 2013 (STO č ). Do konce roku 2015 jsme v rámci České republiky a Slovenské republiky s použitím injektovaného kotvení zdvojili či dokotvili více než 20 objektů, mezi nimiž jsou, jak rodinné domy, tak i veřejné budovy (školy atd.) a panelové bytové domy. Schéma zdvojení zateplení se souběžnou stabilizací původního zateplení Realizace zdvojení zateplení Víte, že Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na původní zateplení jiných výrobců? Tímto systémem lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů)? Že zdvojení zateplení můžete aplikovat i na stávající zateplovací systém, který vykazuje poruchy stability? (čili zároveň systém zateplení stabilizujete i zdvojíte) Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3 vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách? Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést 10 kg zatížení při zdvojení a až 50 kg při samotném zateplení. 7

10 ZATEPLENÍ 2) Zdvojení zateplení systémy STX.THERM ALFA / BETA (ve variantách S) s mechanickým kotvením Pro zdvojení zateplení lze využít mechanické kotvení (známé jako talířové hmoždinky), je však nutné vyhovět přesně definovaným podmínkám na kvalitu aplikace původního zateplení. Splnění podmínek je nutné doložit protokoly z provedených velkoplošných sond a zkoušek na konkrétní stavbě. Velkoplošné sondy by měly být provedeny na všech světových stranách objektu. Co je nutné vyzkoušet a posoudit před návrhem zdvojení zateplení pomocí mechanického kotvení? Způsob lepení izolačních materiálů požadavek na celoplošné lepení nebo rámeček a tři terče v ploše izolantu, plocha lepení % dle hodnot v certifikaci původního ETICS Soudržnost podkladu min. 80 kpa v každém místě podkladu (ČSN ) Přídržnost armovaného souvrství původního ETICS k izolačnímu materiálu (min. 80 kpa nebo porušení v izolačním materiálu). Přídržnost lepicí hmoty nového ETICS k povrchu stávajícího ETICS min. 80 kpa Minimální pevnost v tahu kolmo k rovině desky původního izolačního materiálu 100 kpa pro EPS, 10 kpa pro MW podélné vlákno a 80 kpa pro lamely MW Smyková únosnost původního ETICS (velikost vzorku mm) min. 2kN dle Technické podmínky 08/2014 příloha A V Technické podmínce vydané CZB 08/2014 jsou podrobně popsány další zohledňovaná kritéria stavu původního ETICS, která se posuzují Při splnění uvedených základních požadavků na původní ETICS je možné navrhovat zdvojení zateplení s použitím talířových hmoždinek (výlučně se šroubovacím trnem). Při projektování zdvojení je nutné se řídit platnými technickými normami, zvláště ČSN Požární bezpečnost staveb, Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, Navrhování a použití mechanického upevňování pro spojení s podkladem, Tepelná ochrana budov, apod. Systémy STX.THERM ALFA S (izolant EPS expandovaný polystyren) a STX.THERM BETA S (izolant MW minerální vlna) mají národní certifi kaci pro ČR. Certifi kace byla provedena na základě Technické podmínky 08/2014, vydané profesní organizací Cech pro zateplování budov ČR. 3) Zdvojení zateplení systémem STX.THERM SANA MW s mechanickým injektovaným kotvením Spiral Anksys Wool STX.THERM SANA MW je ověřený certifikovaný systém určený mimo jiné na zdvojování původních zateplení včetně zdvojení nestabilních a poškozených zateplovacích systémů. Lze zdvojovat systémy s původním izolantem EPS nebo desek s podélným vláknem MW minimálně TR10. Při zdvojení je nutné na druhou vrstvu izolantu použít desky MW TR10 nebo TR15 v tloušťce min. 100 mm. STX.THERM SANA MW získal v září 2015 certifi - kát (STO ) pro použití v ČR. Nejmodernější způsob kotvení ověřený i na odolnost smykovému zatížení umožňuje zdvojení i nestabilních původních ETICS. Není nutné provádět ekonomicky náročnou demontáž. Při návrhu zdvojování ETICS je nutné přihlédnout k aktuálním požadavkům na požární bezpečnost staveb (ČSN ). TABULKA MAXIMÁLNÍCH CELKOVÝCH TLOUŠTĚK A HMOTNOSTÍ ZDVOJENÝCH ETICS POMOCÍ MECHANICKÝCH ROZPĚRNÝCH KOTEV Tepelně izolační materiál stávajícího ETICS Tepelně izolační materiál nového ETICS Max. celková tloušťka tepelně izolačního materiálu zdvojeného ETICS Max. celková hmotnost zdvojeného ETICS EPS EPS 300 mm 33 kg/m 2 MW MW 200 mm 55 kg/m 2 EPS MW 200 mm 43 kg/m 2 MW EPS 200 mm 43 kg/m 2 8

11 PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ETICS Protipožární řešení ostění a nadpraží dodatečného zateplovacího systému ETICS u staveb vyšších než 12 m bez nutnosti použití izolantu z minerální vlny v ploše ETICS Mezinátěr podnátěr EH, mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 Izolační desky polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Lepicí hmota ALFAFIX S2, S1, S11 nebo S101 dle podkladu a podmínek strany strany strana 73 strany Ilustrační obrázek. Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR G či BRICK FLEXY Lišta rohová s okapnicí a tkaninou AFD nebo lišta nárožní s tkaninou AFC Izolant desky TR10 či lamely TR80 z minerální vlny (šířka izolantu dle hloubky zapuštění okenního rámu) Lišta okenní začišťovací s tkaninou strany strany strany strany V souvislosti s ČSN (Požární bezpečnost staveb) nabízíme možnosti řešení ostění otvoru a nadpraží staveb bez nutnosti použití izolantu z minerální vlny v ploše zateplovacího systému. Nedochází zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy rizikem vzniku trhlin, jejichž viníkem může být technologická nekázeň nebo použití nekvalitních komponentů zateplovacích systémů. Při založení ETICS ve výšce 1 1,5 metru lze využít několik řešení, které mají k dispozici PKO (požární klasifi kační osvědčení). Varianta řešení pomocí plastové začišťovací lišty s integrovanou tkaninou a lišty rohové s okapnicí AFD nebo lišty nárožní AFC Špaleta je řešena pásem minerální vlny do úrovně povrchu zdiva. Přes minerální vlnu přesahuje izolant EPS F lepený v ploše. Uvedená varianta je odzkoušena a splňuje podmínky ČSN Další varianta je řešení nadpraží a ostění bez nutnosti použití izolantu MW. 9

12 ZATEPLENÍ STX.THERM ALFA Kód Nová zelená úsporám: SVT 282 ETA-05/0054 Vnější kontaktní tepelně izolační systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého polystyrenu (STX.THERM ALFA S varianta pro zdvojení systému) Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či cihelné zdivo) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS strany strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Kotvení talířové hmoždinky PTH-X, PTH-S, PTH-SX, PTH-KZ, Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 94 strana 73 strany strany strany

13 Zateplovací systém na bázi polystyrenových izolačních desek představuje nejrozšířenější řešení zateplení v České republice i celé Evropě. Systém je vhodný pro všechny, kteří hledají kvalitní zateplení za přijatelnou cenu. Zvýšený tepelný odpor vede k okamžitému výraznému snížení nákladů na vytápění a návratnost investice do zateplení je velmi rychlá. K výhodám systému patří nízké přitížení konstrukce budovy a relativně nenáročné provedení zateplení. Variantou tohoto systému je řešení s použitím šedého polystyrenu s přídavkem grafi tu, díky kterému je možno použít o cca 15 % menší tloušťku izolantu při zachování stejných tepelně izolačních vlastností. Šedý polystyren EPS F je vyroben ze suroviny NEOPOR, jež využívá poznatků v oboru nanotechnologií. Do struktury polystyrenu byly zapracovány grafitové částice, které odrážejí teplo a podstatně tak zlepšují tepelnou izolaci. Produkt je určen pro zateplení stěnových konstrukcí s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku. Ideální využití pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude tam, kde je třeba docílit maximální izolaci při minimální tloušťce izolantu. Podklad: čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný beton, lehčený beton a prvky z něj cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry Certifikace: Třeboň, ČR Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr NL Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX BS ALFADEKOR F ALFADEKOR G ALFADEKOR S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / BRICK FLEXY STOMIX, spol. s r. o Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Vodotěsnost: viz prohlášení o vlastnostech Nasákavost: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost mechanickému poškození: viz prohlášení o vlastnostech Propustnost pro vodní páru: viz prohlášení o vlastnostech Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky Pevnost připevnění: viz Prohlášení o vlastnostech Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost zatížení větrem: viz prohlášení o vlastnostech Tepelný odpor ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Víte, že STX.THERM ALFA je jeden z nejkvalitnějších zateplovacích systémů (ETICS) na trhu a od roku 1996 s ním bylo provedeno zateplení více než 10 milionů m² v České a Slovenské republice? 11

14 ZATEPLENÍ STX.THERM BETA Kód Nová zelená úsporám: SVT 572 ETA-05/0173 Vnější kontaktní tepelně izolační systém s použitím izolačních desek z minerální vlny (STX.THERM BETA S varianta pro zdvojení systému) Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či cihelné zdivo) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD strany strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant z dvouvrstvé minerální vlny Frontrock MAX E, desky TR10 či lamely TR80 z minerální vlny Kotvení talířové hmoždinky Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, PTH-S, PTH-KZ, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, možné použití rozšiřujících talířků IT PTH 100, IT PTH 140 Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 94 strany strany strany strany

15 Brno, ČR Použití: Zateplovací systém STX.THERM BETA s tepelnou izolací z minerální vlny lze použít bez jakýchkoli požárně technických omezení, a to i ve výškách nad 22,5 m. I tento systém samozřejmě disponuje všemi certifi káty a lze jej přizpůsobit na míru stavbě a požadavkům investora. Certifikace: 1020 Podklad: čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný beton, lehčený beton a prvky z něj cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr NL Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / STOMIX, spol. s r. o Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM BETA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Vodotěsnost: viz prohlášení o vlastnostech Nasákavost: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost mechanickému poškození: viz prohlášení o vlastnostech Propustnost pro vodní páru: viz prohlášení o vlastnostech Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky Pevnost připevnění: viz Prohlášení o vlastnostech Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost zatížení větrem: viz prohlášení o vlastnostech Tepelný odpor ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Víte, že Kvalita zateplovacího systému STX.THERM BETA byla prokázána náročnými aplikacemi nejen v České republice, ale také v Ruské federaci? Od roku 2001 zde bylo tímto systémem zatepleno více než 1,2 mil. m², z toho cca m² v oblasti Jekatěrinburku na Sibiři. 13

16 ZATEPLENÍ STX.THERM SANA Kód Nová zelená úsporám: SVT 5632 Vnější kontaktní tepelně izolační systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého polystyrenu. Jedná se o certifikovaný systém na sanaci a zdvojení uvolněných a nestabilních ETICS bez nutnosti jejich nákladné demontáže. Podklad beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton (původní ETICS s izolantem EPS) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 dle podkladu a podmínek Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Kotvení injektované kotvy Spiral Anksys SA 15+ Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a výztužná tkanina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 94 strana 84 strana 73 strany strany

17 Použití: SANACE STÁVAJÍCÍCH NESTABILNÍCH SYSTÉMŮ Vzhledem k použití universálního systému kotvení SPIRAL ANKSYS s výplňovou expanzní hmotou je technologie velmi vhodná na dodatečné dokotvení nestabilních zateplovacích systémů, na zdvojování ETICS a také na kotvení ETICS v materiálech, kde je běžné mechanické kotvení méně účinné nebo na nerovné podklady s nerovností max. 20 mm / 1 m. Systém STX.THERM SANA se vyznačuje velkou variabilitou použití z hlediska druhu konstrukce, kvality podkladu nebo možných konečných povrchových úprav. Certifikace: Stavební technické osvědčení č Protokol o výsledku certifikace výrobku č Certifikace výrobku č. 204/C5a/2013/ Certifikát č. E Certifikát č. Q STX.THERM SANA sanace ETICS pomocí zdvojení Podklad: beton, lehčený beton a prvky z něj cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry původní ETICS s izolantem EPS Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr NL Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX BS ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFADEKOR F ALFADEKOR G ALFADEKOR S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / BRICK FLEXY Výhody řešení: moderní a účinný způsob sanace nestabilních ETICS bez nutnosti odstranění původního ETICS ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test) univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020 možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podklady s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu omezení bodového prostupu tepla, podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002 0,0005 W/K. výborné výsledky v případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit, ) Víte, že Národní i evropské technické normy pro zateplení do roku 2003 jsou z dnešního pohledu naprosto nevyhovující? Většinový požadavek na energetickou náročnost dnes splňují pouze zateplovací systémy s tloušťkou izolantu nad 14 cm. Tento systém byl testován při třínásobném zatížení sáním větru než jsou podmínky v ČR? Proto má tento jedinečný certifikovaný systém nejvyšší možné technické parametry z hlediska přídržností a zatížení. Toto řešení je navíc šetrné i k životnímu prostředí, protože není nutné odstraňovat původní zateplení (a platit vysoké náklady za jeho likvidaci). 15

18 ZATEPLENÍ NOVINKA STX.THERM SANA MW Kód Nová zelená úsporám: SVT 7443 Vnější tepelně izolační kompozitní systém s použitím izolačních desek z podélně orientované minerální vlny TR 10 nebo TR 15. Vyznačuje se využitím nejmodernějšího velmi účinného mechanického injektovaného kotvení SA-W. Systém je certifikován mimo standardní použití i na sanaci a zdvojování i nestabilních původních ETICS bez nutnosti jejich demontáže. Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či cihelné zdivo, původní ETICS s izolantem EPS, nebo MW s podélným vláknem) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) strany Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 dle podkladu a podmínek strany Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD strany Ilustrační obrázek. Kotvení mechanické injektované kotvy Izolant izolační desky z minerální vlny TR10 nebo TR15 Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a výztužná tkanina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 85 strana 75 strany strany

19 Použití: STX.THERM SANA MW je určen pro izolace MW TR 10 a TR 15 s minimální tloušťkou 100 mm. Zateplovací systém využívá nejmodernější mechanický injektovaný kotvící systém SA-W od společnosti ECORAW. Kotvící systém je oveřen a certifikován mimo jiné i na odolnost smykovým silám způsobeným vlastní hmotností zateplovacích systémů. Společně s vysokou účinností vůči zatížení větrem jsou vytvořené podmínky pro bezpečné uplatnění zateplovacích systémů i na méně soudržných podkladech včetně sanace a zdvojování nestabilních zateplovacích systémů. Se zvyšováním požadavků na energetickou náročnost budov se při zateplení využívají stále větší tloušťky izolantu MW (až 300 mm) s nižší pevností (místo TR 15 se nyní používá hlavně TR 10). Je proto důležité věnovat pozornost zabezpečení dlouhodobé stability zateplovacích systému hlavně na budovách s nižší než doporučenou soudržnost podkladu (200 kpa) na vyšších budovách v lokalitách vyšším zatížením působením větru. Vysoká účinnost kotev SA-W dovoluje při statickém výpočtu snížit počet kotvících prvků v porovnání s běžné používanými talířovými rozpěrnými kotvami. možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podklady s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu omezení bodového prostupu tepla, podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002 0,0005 W/K. výborné výsledky v případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit, ) STX.THERM SANA MW sanace ETICS pomocí zdvojení ZDVOJOVÁNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Lze zdvojovat původní zateplovací systémy s izolantem EPS nebo desek MW TR 10 do celkové tloušťky izolace 200 mm. Při řešení je nutné zohlednit požadavky ČSN Požární bezpečnost staveb. Podklad: beton, lehčený beton a prvky z něj cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry původní ETICS s izolantem EPS, nebo MW s podélným vláknem Doporučený postup: viz Závazné pokyny pro navrhování, montáž a údržbu STX.THERM SANA MW Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / Výhody řešení: moderní a účinný způsob sanace nestabilních ETICS bez nutnosti odstranění původního ETICS ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test) univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020 Víte, že Tento systém je prvním certifikovaným řešením pro zdvojení a sanaci zateplovacích systémů s minerální vlnou. Poprvé lze i použít minerální vlnu na původní zateplovací systém s izolantem z polystyrenu. Použitím systému STX.THERM SANA MW spotřebujete při statickém výpočtu jen poloviční množství kotev SA-W proti běžným talířovým hmoždinkám s průměrem talířů 60 mm. Zateplovací systém je certifikován i pro použití na podkladech s nižší pevností než je požadována pro systémy s mechanickými rozpěrnými kotvami (méně než 80 kpa). Lze zdvojovat i systémy s úplnou ztrátou přilnavosti k podkladu. 17

20 ZATEPLENÍ STX.THERM GAMA Kód Nová zelená úsporám: SVT 579 ETA-11/0157 Vnější kontaktní tepelně izolační systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého polystyrenu pro montované domy a dřevostavby (STX.THERM GAMA MW varianta s minerální vlnou) Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. dřevotřískové, cementotřískové nebo sádrovláknité desky) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S11 či ALFAFIX TIS dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS strany strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Kotvení talířek hmoždinkový TIT s vhodným šroubem, Ejotherm STR H, Termofix 6H Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX TIS a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 94 strana 73 strany strany strany

21 Zateplovací systém STX.THERM GAMA představuje jedno z prvních řešení zateplení na dřevostavbách a montovaných konstrukcích s evropskou certifikací ETA v Evropě. Systém je určen na podklady tvořené dřevotřískovými (OSB a DTD), cementotřískovými (např. Cetris) a sádrovláknitými deskami (např. Fermacell). Systém je vhodný pro všechny, kteří hledají kvalitní zateplení objektů s vysokou odolností vůči prasklinám a mechanickému poškození za přijatelnou cenu. Zvýšený tepelný odpor vede k okamžitému výraznému snížení nákladů na vytápění a návratnost investice je velmi rychlá. K výhodám systému patří nízké přitížení konstrukce a relativně nenáročné provedení zateplení. Variantou tohoto systému je použití šedého polystyrenu, díky kterému je možno použít až o 15 % menší tloušťku izolantu při zachování stejných tepelně izolačních vlastností. Šedý polystyren je vyroben ze suroviny NEOPOR, za využití nanotechnologie. Do struktury polystyrenu byly zapracovány grafitové nanočástice, které pomáhají odrážet teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují tepelnou izolaci. Produkt je určen pro profesionální zateplení stěnových konstrukcí s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku. Ideální využití pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude tam, kde je potřeba docílit maximální izolace při minimální tloušťce izolantu. Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr NL Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX BS ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFADEKOR F ALFADEKOR G ALFADEKOR S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / Podklad: sádrovláknité desky (Fermacel, Knauf-vidiwall, Rigidur, ) cementotřískové desky (ČSN EN 634) dřevoštěpkové desky OSB (ČSN EN 300) neopláštěné dřevotřískové desky (ČSN EN 312) Deskové materiály musí být vhodné do vlhkých podmínek a odpovídat specifikaci dle ČSN EN Uvedené podklady nesmí být opatřeny povrchovou úpravou omítkou, resp. nátěrovou hmotou. Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Certifikace: 1301 STOMIX, spol. s r. o Skorošice 197, Česká republika 11 STX.THERM GAMA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z dřevěné rámové konstrukce skládající se z deskového podkladu - dřevoštěpkové, dřevotřískové, cementotřískové a sádrovláknité desky Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Vodotěsnost: viz prohlášení o vlastnostech Nasákavost: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost mechanickému poškození: viz prohlášení o vlastnostech Propustnost pro vodní páru: viz prohlášení o vlastnostech Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky Pevnost připevnění: viz Prohlášení o vlastnostech Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech Odolnost zatížení větrem: viz prohlášení o vlastnostech Tepelný odpor ETICS: viz prohlášení o vlastnostech Varianta s minerální vlnou: STX.THERM GAMA MW Vnější tepelně izolační kontaktní systém s použitím izolačních desek s podélným nebo kolmým vláknem z minerální vlny pro montované domy a dřevostavby. Zateplovací systém STX.THERM GAMA MW je zateplovací systém s národní certifi kací a certifi kátem STO. Je určen na podklady tvořené dřevotřískovými (DTD), dřevoštěpkovými (OSB), cementotřískovými (např. Cetris) a sádrovláknitými deskami (např. Fermacell, Rigidur atd.). Systém je vhodný pro všechny, kteří hledají kvalitní zateplení montovaných objektů s vysokou prodyšností povrchového souvrství, odolností vůči prasklinám a mechanickému poškození za přijatelnou cenu. Zvýšený tepelný odpor konstrukce vede k okamžitému a výraznému snížení nákladů na vytápění a zvýšení tepelné pohody v objektu. Také návratnost investice je vzhledem ke stále rostoucím cenám energií velmi rychlá. Velká variabilita složení povrchového souvrství a omítek nabízí mnoho možností s ohledem na prodyšnost, odolnost vůči zašpinění, samočistící schopnosti a mechanické odolnosti zateplení. Víte, že STX.THERM GAMA získal evropskou certifikaci ETA a možnost označování CE jako druhý ETICS na dřevostavby? Tuto certifikaci má pouze několik ETICS v celé Evropě. Variantní skladba STX.THERM GAMA MW umožňuje použití tohoto ETICS na difúzně otevřené konstrukce. 19

22 ZATEPLENÍ NOVINKA STX.THERM ORGANIC Vnější tepelně izolační kompozitní systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého (grafitového) polystyrenu. Vyznačuje se vysokou odolností mechanickému poškození a vzniku trhlin. Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či cihelné zdivo) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2, ALFAFIX S11, či ALFAFIX TIS dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR G či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS strany strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Kotvení talířové hmoždinky PTH-X, PTH-S, PTH-SX, PTH-KZ, Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX TIS a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4 či podnátěr EH strana 94 strana 73 strany strany strany

23 Použití: Zateplovací systém STX.THERM ORGANIC s tepelnou izolací bílý nebo šedý expandovaný polystyren (EPS 70 F nebo EPS 100F ) se vyznačuje vysokou odolností vůči mechanickému nebo tepelnému namáhání. Systém je vhodný na objekty, kde lze předpokládat výrazné mechanické namáhání nebo vandalismus. Při skladbě armovaného souvrství ALFAFIX TIS, výztuž R 330 a výztuž VT1 je odolný zatížení až 80 J bez vzniku trhlin v povrchové úpravě. Systém se současně vyznačuje i vysokou pružnost základní vrstvy a tím je odolný tepelnému namáhání při použití tmavých odstínů povrchových úprav. Pro skladbu základní armované vrstvy stěrkový tmel ALFAFIX S1 a výztuž VT1 je povoleno použití povrchových úprav s koefi cientem světelné odrazivosti minimálně 20% a pro skladbu stěrkový tmel ALFAFIX TIS a výztuž VT1 je povoleno použití povrchových úprav s koefi cientem světelné odrazivosti minimálně 12%. Podklad: čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný beton, lehčený beton a prvky z něj cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Bratislava, SR Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr NL Podnátěr EH Mezinátěr HC ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX TIS ALFAFIX BS ALFADEKOR G BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BRICK FLEXY Brno, ČR Certifikace: Stavební technické osvědčení č Víte, že Zateplení s tímto systémem umožňuje použít omítky z tmavých odstínů se světelnou odrazivostí do 12 % (KO = 12), kdy povrchové teploty působením slunce mohou dosahovat až 70 stupňů celsia. Při takovém tepelném namáhání dokáže pružné povrchové souvrství zabezpečit vzniku trhlin v omítce. STX.THERM ORGANIC je certifikován na odolnost až do výše 80 J, což převyšuje cca 8krát maximální požadavky evropských směrnic na mechanickou odolnost zateplovacích systémů. 21

24 ZATEPLENÍ STX.THERM MONT Kód Nová zelená úsporám: SVT 7189 Vnější tepelně izolační kontaktní systém s použitím izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS bílého, nebo s přídavkem grafitových nanočástic pro montované domy a dřevostavby typu KORD či Okál (STX.THERM MONT MW varianta s minerální vlnou) Kód Nová zelená úsporám: SVT 7190 Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (ocelová konstrukce typu KORD nebo HARD, nebo magneziové desky pouze pro EPS) Úprava podkladu mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) strana 49 Lepicí hmota ALFAFIX S11, ALFAFIX TIS či ALFAFIX PUR dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou strany strany Povrchová úprava BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID, VF / VD, lokálně mozaikové omítky ALFADEKOR či BRICK FLEXY, ALFAFIX BS, strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Kotvení taliřek hmoždinkový TIT s vhodným šroubem, Ejotherm STR H, Termofix 6H Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr mezinátěr HC-4, mezinátěr HC-5 či podnátěr EH strana 94 strana 73 strany strany strany

25 Zateplovací systém STX.THERM MONT je zateplovací systém s národní certifi kací a certifi kátem STO. Je určen na podklady tvořené ocelovým plechem o tloušťce min. 0,6 mm, dřevotřískovými (DTD), dřevoštěpkovými (OSB), cementotřískovými (např. cetris), sádrovláknitými deskami (např. Fermacell, Rigidur atd.) a magneziovými RT deskami (pouze pro EPS). Systém je vhodný pro kvalitní zateplení montovaných objektů s vysokou odolností vůči prasklinám a mechanickému poškození za přijatelnou cenu. Je velmi vhodný pro zateplení objektů s ocelovou konstrukcí typu KORD nebo HARD. Zvýšený tepelný odpor konstrukce vede k okamžitému a výraznému snížení nákladů na vytápění a zvýšení tepelné pohody v objektu. Také návratnost investice je vzhledem ke stále rostoucím cenám energií velmi rychlá. Velká variabilita složení povrchového souvrství a omítek nabízí mnoho možností s ohledem na odolnost vůči zašpinění, samočistící schopnosti a mechanickou odolnost zateplení. Podklad: sádrou pojené desky cementotřískové desky dřevoštěpkové desky masivní dřevo ocelový plech tloušťky minimálně 0,6 mm Vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami a případnými nátěry. Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX Certifikace: Stavební technické osvědčení č Protokol o výsledku certifikace výrobku č Certifikát výrobku č 204/C5a/2014/ Rozhodnutí č o prodloužení doby platnosti STO č Certifi kát č. E Certifi kát č. Q Varianta s minerální vlnou: STX.THERM MONT MW Vnější tepelně izolační kontaktní systém s použitím izolačních desek s podélným nebo kolmým vláknem z minerální vlny pro montované domy a dřevostavby. Certifikace: Stavební technické osvědčení č Protokol o výsledku certifikace výrobku č Certifikát výrobku č 204/C5a/2014/ Rozhodnutí č o prodloužení doby platnosti STO č Certifikát č. E Certifikát č. Q Související produkty: Výrobky Katalogové číslo strana Podnátěr EH Mezinátěr HC Mezinátěr HC ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX S ALFAFIX PUR ALFAFIX BS ALFAFIX TIS ALFADEKOR F ALFADEKOR G ALFADEKOR S BETADEKOR AF/AD / BETADEKOR SAF/SAD / BETADEKOR SIF/SID / BETADEKOR VF/VD / BRICK FLEXY Víte, že STX.THERM MONT a MONT MW patří mezi několik málo certifikovaných systémů ETICS, které lze použít i na ocelové montované konstrukce? 23

26 ZATEPLENÍ STX.THERM ALFABRICK/BETABRICK Kód Nová zelená úsporám: SVT 7152 Vnější tepelně izolační kontaktní systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého polystyrenu s obkladovými pásky BRICK MINI z lehčeného betonu (STX.THERM BETABRICK varianta s izolantem z minerální vlny) Kód Nová zelená úsporám: SVT 7187 Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či cihelné zdivo) Úprava podkladu podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4 (druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu) Lepicí hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 dle podkladu a podmínek Zesílení vyztužení nároží, okraje nebo části ETICS zdvojením síťoviny nebo lištou Povrchová úprava obkladové pásky BRICK MINI nebo KLINKER lepené hmotou BETAFIX SF, spárované hmotou ALFAFORM SCK, ošetřené impregnačním nátěrem SI strany strany strany strany Ilustrační obrázek. Zakládací lišta pro vložení spodní řady izolačních desek, vytváří soklovou hranu Izolant polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F Kotvení PTH-S, PTH-KZ, Ejotherm STR U 2G, TFIX 8M, Termoz SV II Ecotwist, Termoz CS 8, Základní vrstva stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 Mezinátěr podnátěr EH, mezinátěr HC-4 či mezinátěr HC-5 strana 94 strana 73 strany strany strany

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 5 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 7 Možnosti zlepšení

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW) Spiral Anksys Wool injektované kotvení minerální vlny (MW) Kotva Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70, je určena pro kotvení nových a sanaci stávajících vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF)

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) vysoce účinný kotvicí systém od společnosti ECORAW Spiral Anksys je progresivní systém kotvení izolačních materiálů, který svými technickými vlastnostmi a parametry

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací ejotherm STR U 2G Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž schválená pro všechny základní materiály EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Květen 2015 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Obsah 1 Specifikace desek RIGIPS... 3 1.1 Typy desek...3

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 23 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS),

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více