Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1.Podmínky pro výuku Kapacita školy Název školy Materiální zabezpečení školy Investice a opravy ve školním roce 2010/ Pobočka v Kostomlatech nad Labem Pobočka v Milovicích Celoroční plán školy na školní rok 2010/ Učební plány Přijímací řízení Údaje o pracovnících Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Prevence sociálně patologických jevů Účast v soutěžích ve školním roce 2010/ Umístění našich žáků v soutěžích Žáci přijatí na školy uměleckého směru Výtvarný obor Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Činnost jednotlivých oborů Koncert pro Japonsko Semináře a školení Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Výsledky vzdělávání v roce 2010/ Externí kontroly v roce 2010/ Hospodaření organizace v roce Doplňková činnost školy Vlastní hodnocení Festival ZUŠ Shrnutí školního roku 2010/ Přílohy (kromě seznamu akcí nejsou v elektronické podobě)... 24

3 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem je zřízena Městem Lysá nad Labem podle ustanovení 35, 84 odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 a zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Název školy Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, Lysá nad Labem okres Nymburk Sídlo školy Školní náměstí Lysá nad Labem Identifikační údaje: IČO IZO DIČ CZ org.číslo REDIZO IČP Kapacita školy 620 žáků Vedení školy Bc.Vlasta Blažková ředitelka Bc.Zbyšek Erben statutární zástupce ředitele Webové stránky Školská rada není zřízena, zřízení není uloženo Školským zákonem Vyučované obory hudební taneční výtvarný literárně-dramatický Místa poskytovaného vzdělání Lysá nad Labem - výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ Obor hudební Obor výtvarný Obor taneční Obor literárně-dramatický Kostomlaty nad Labem - výuka probíhá v budově ZŠ Milovice Obor hudební - výuka probíhá v budově ZŠ Obor hudební Počet žáků 2010/2011: 602 (podrobnosti viz příloha Výkaz o základní umělecké škole S 24-01) 3

4 1.Podmínky pro výuku Hlavní sídlo školy: Školní náměstí 906, Lysá nad Labem 17 učeben - z toho 2 odborné učebny pro výtvarný obor, 1 odborná učebna pro taneční obor, 1 odborná učebna pro hudební nauku koncertní sál - výuka literárně-dramatického oboru, žákovské koncerty Galerie ve sklepě - prostor v suterénu budovy, kde lze pořádat pravidelné i mimořádné výstavy výtvarných prací žáků i jiných subjektů Pobočky: Školní 402, Kostomlaty nad Labem 1 učebna pro potřeby výuky hudebního oboru, koncertní sálek pro žákovské koncerty Školská 112, Milovice 1 učebna společná se ZŠ 2. Kapacita školy Od byla na základě naší žádosti navýšena kapacita školy, naše škola nyní disponuje kapacitou 620 žáků. Nutno podotknout, že i navýšená kapacita je po přijetí všech čekatelů a nových zájemců téměř plná a v příštím školním roce očekáváme 100% naplnění kapacity. Příčinou zvýšeného zájmu o studium v naší škole jsou silné populační ročníky, a věříme, že i dobrá pověst naší školy. 3. Název školy Při procesu navyšování kapacity jsme byli MŠMT upozorněni, že název naší školy zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nekoresponduje s názvem v Obchodním rejstříku, kde je naše škola rovněž zapsána. Po projednání a schválení zřizovatelem byl náš název zkrácen tak, aby byl v souladu s Obchodním rejstříkem. Původní název byl poplatný předpisům platným v době svého vzniku a působil naší organizaci potíže především v běžném provozu - kvůli své délce se např. nevešel na faktury apod. Od tedy náš název zní Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 4

5 4. Materiální zabezpečení školy Hlavní sídlo školy: Hudební obor: 1 učebna pro hudební nauku vybavená učebními pomůckami, interaktivní dotykovou tabulí, Orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami, hifi věží, počítačovým pracovištěm s možností používání hudebního softwaru, notovou tabulí 14 učeben pro individuální a skupinovou výuku vybavených klavíry, keyboardy, notovými archivy, audiotechnikou Sklad hudebních nástrojů obsahuje hudební nástroje pro použití při výuce i k pronájmu žákům Výtvarný obor: 1 učebna vybavená speciálními stolky a židlemi pro výtvarný obor, malířskými stojany, kopírkou, televizorem a DVD přehrávačem, výtvarným materiálem a potřebami, PC pracovištěm 1 učebna - modelovna - vybavená hrnčířským kruhem a potřebami pro výrobu keramických děl, tiskařským lisem, sklad keramické hlíny a glazur Galerie ve sklepě kabinet pro uložení výtvarných prací a materiálu, šatna, místnost s umyvadly sklad Taneční obor: Baletní sál vybavený zrcadly, speciální podlahovinou baletizol, gymnastickým kobercem, kostýmy na vystoupení, televizorem s videorekordérem a DVD přehrávačem, hifi soustavou Šatna s vestavěnými skříněmi pro uskladnění kostýmů, WC, sprchový kout Literárně-dramatický obor: 1 učebna pro individuální a skupinovou výuku vybavená molitanovými kostkami, kulisami a dalšími potřebami, TV a DVD Koncertní sál pro výuku hromadného vyučování Sklad kostýmů Zázemí pro zaměstnance Sborovna k dispozici kopírka, PC s připojením k internetu, lednice, automat na kávu, varná konvice, mikrovlnná trouba z prostředků FKSP Pobočka Milovice: Hudební obor: 1 učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami, hifi věží, notovou tabulí Učebna je používaná v dopoledních hodinách pro výuku ZŠ Milovice Pobočka Kostomlaty nad Labem: 1 samostatná učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená klavírem, keyboardem, učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, hifi věží, 5

6 notovou tabulí, kopírkou Koncertní sálek využívaný pro pořádání žákovských koncertů 5. Investice a opravy ve školním roce 2010/2011 instalace vestavěné skříně do šatny TO obklad stěn a nový nábytek v šatně TO výměna zářivek v TO a šatně odhlučnění stěny v učebně č.7 Nově pořízené vybavení Hudební nástroje a potřeby pro výuku praktikábly do koncertního sálu fotoaparát do výtvarného oboru violový smyčec 2ks sedačky do učebny HN mikrofony včetně stojanů kostýmy pro TO a LDO radiomagnetofon pro potřeby pěv.odd. housle ¾ + příslušenství violoncello sluchátka Houslové smyčce příčné flétny 2 ks Kancelářská technika a elekronika Stroj na hřebenovou vazbu do kanceláře počítačové vybavení do sborovny monitor, repro počítačový server Nábytek Běžné opravy a údržba, nákup materiálu opravy hud.nástrojů pravidelné ladění klavírů údržba kancelářské techniky nákup učebních pomůcek nákup materiálu do VO nákup odborné literatury, předplatné časopisů (Učitelské noviny, Keramika, Dupito, Kytary) nákup pracovních sešitů do HN nákup notového materiálu potřeby a materiál pro společná mezioborová představení 6

7 6. Pobočka v Kostomlatech nad Labem Hudební obor: 33 žáků v oboru hudebním Vyučující: Jan Ferles ( vedoucí pobočky) - kytara, housle Lucie Pecháčková zobcová flétna, klavír, PHV, HN Pobočka je průběžně vybavována hudebními nástroji, spotřebním a notovým materiálem Akce na pobočce: vánoční koncert, závěrečný koncert, koncerty pro MŠ, třídní přehrávky, průzkum hudebnosti v MŠ, Noc kostelů - vystoupení souborů 7. Pobočka v Milovicích Hudební obor: 21 žáků v oboru hudebním Vyučující: Pavel Stříbrný zobcová flétna, soubor Kateřina Ferlesová - klavír, keyboard (za PN + MD T.Babinské) Pobočka je vybavována spotřebním materiálem, notovým materiálem, k dispozici, audiotechnika Akce na pobočce: vánoční koncert, třídní přehrávky, závěrečný koncert V srpnu 2010 nám byly poskytnuty místo samostatné třídy prostory v učebně hudební výchovy, kde naše výuka musela střídat s výukou ZŠ. Podmínky byly pro nás velmi nevyhovující, prostředí neadekvátní uměleckému vzdělávání. Město Milovice nedisponuje žádnými dalšími prostorami, které vyhovují všem předpisům pro provoz školy. Pokud by se našly jiné prostory soukromého vlastníka, naše škola nebude schopna z vybrané úplaty za vzdělávání platit tržní nájem. Proto jsme se rozhodli k ukončit provoz této pobočky. Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel Milovic by bylo vhodné zřídit vlastní ZUŠ, kapacita naší školy nemůže v žádném případě zájmu v obou městech stačit. 8. Celoroční plán školy na školní rok 2010/2011 Akce školy žákovské koncerty ( pravidelně každý měsíc) třídní přehrávky všech učitelů vánoční a závěrečný koncert v sále kina vánoční koncerty pro MŠ představení představení pro školy v sále kina představení pro veřejnost v sále kina koncerty Jazz Orchestra učitelský koncert koncert v Domově důchodců účast na soutěžích ZUŠ housle, klavír, kytara, akordeon účast na Festivalu ZUŠ v Poděbradech vánoční a závěrečná výstava prací žáků VO v Galerii ve sklepě společné projekty hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru výzdoba sálu kina při školních představeních - práce žáků VO zájezdy pro děti do Národního či Stavovského divadla 7

8 Další vzdělávání učitelů školení vedení školy v oblasti právních norem a řízení pedagogického procesu školení učitelek PHV a HN semináře k RVP a ŠVP ZUV semináře pro vyučující dechových nástrojů semináře pro vyučující LDO celostátní setkání ZUŠ semináře další školení podle nabídky ped.center a dalších subjektů účast v Asociaci ZUŠ Pedagogická a výchovná práce výchova dětí k potřebě kulturního vyžití aktivního i pasivního snaha o co nejlepší zvládnutí problémů hlavního oboru co největší účast žáků na veřejných koncertech, vystoupeních a výstavách podpora komorní, souborové a orchestrální hry aktivní přístup k získávání nových žáků do PHV, PTV, a PVV důraz na prezentaci veškerého dění ve škole na veřejnosti, aktualizace www stránek zapojení do kulturního života města Spolupráce s rodiči otevřený a komunikativní přístup k rodičům možnost účasti rodičů ve vyučování aktivní spolupráce s Radou rodičů při ZUŠ F.A.Šporka aktivní spolupráce s rodiči při přípravě školních vystoupení a představení Vlastní hodnocení školy vypracování písemné zprávy za období a projednání v pedagogické radě do schválení zaměření VH na období komunikace, tvorba a implementace ŠVP dílčí podklady pro VH - komunikace ve škole dotazník pro učitele 8

9 9. Učební plány Od nabývá účinnosti RVP ZUV, podle kterého začneme ve školním roce tvořit vlastní Školní vzdělávací program. Do vypracování vlastního ŠVP vyučuje ZUŠ F.A.Šporka v hudebním a literárně-dramatickém oboru podle učebních plánů, vydaných ve Věstníku MŠMT Leden 1996, schválených MŠMT dne 26.června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1.září Pro taneční obor byly schváleny nové učební plány dne , č.j / s platností od , pro výtvarný obor byly učební plány v novém znění schváleny MŠMT ČR dne , č.j / s platností od H u d e b n í o b o r č.1a,b Přípravné studium č. 2a Hra na klavír č. 2b Hra na elektronické klávesové nástroje č. 3 Hra na housle, violoncello č.4 Hra na kontrabas č. 5 a,b Hra na zobcovou flétnu č. 6 Hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku,lesní roh, pozoun, baryton, tuba, bicí nástroje č. 8 Hra na kytaru č.9 Hra na akordeon č.10 Pěvecká hlasová výchova č.12 Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru - II.stupeň č.13 Pěvecká výchova a zpěv č.15 Příprava ke studiu na um. a ped. školách - hra na klávesové, strunné, smyčcové nástroje T a n e č n í o b o r Přípravná taneční výchova Základní studium Základní studium II.stupeň V ý t v a r n ý o b o r Přípravné studium Základní studium Základní studium II.stupeň Rozšířené studium L i t e r á r n ě - d r a m a t i c k ý o b o r č.36 Oddělení dramatické a slovesné 9

10 10. Přijímací řízení Ke studiu v ZUŠ F.A.Šporka ve všech oborech jsou žáci přijímáni po talentových zkouškách. Zájemci splňující věkový limit pro přípravný ročník jsou zařazováni do Přípravné hudební výchovy, Přípravné taneční výchovy, Přípravné výtvarné výchovy a Přípravné dramatické výchovy. Na konci přípravného ročníku musí každý žák vykonat přijímací zkoušku do 1.ročníku. Jestliže již zájemci nesplňují věkový limit pro přípravný ročník, vykonají přijímací talentovou zkoušku a nastupují přímo do 1.ročníku. V tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru jsou žáci přijímáni do oddělení adekvátně věku a vyspělosti. Naše škola se snaží poskytovat základy uměleckého vzdělání co nejširšímu spektru dětí, a v případě zájmu i dospělým, avšak vzhledem k tomu, že každá ZUŠ je školou výběrovou, musí budoucí žáci splňovat základní předpoklady pro obor, který si zvolili. Jen tak je možné dosáhnout dobrých výsledků např. při přijímání našich žáků na umělecké školy, nebo při účasti v nejrůznějších soutěžích. Ve školním roce 2010/2011 byla téměř naplněna zvýšená kapacita naší školy a do dalšího období vnímáme další zvýšený zájem o výuku a a předpokládáme 100%naplnění kapacity. Zvýšený zájem se projevil nebývalou účastí rodičů a dětí na talentových zkouškách. Vzhledem k demografickému vývoji v našem miniregionu předpokládáme ještě několik let převis talentovaných zájemců nad možnostmi školy. V uplynulých letech byl zaveden nový systém přijímacího řízení se zpřesněnými a zpřísněnými hodnotícími kritérii pro všechny obory tak, aby byla zajištěna průkaznost a jednoznačnost výsledků řízení. U talentových zkoušek hudebního oboru jsou přítomni nejméně dva pedagogové, což zaručuje objektivitu a také rychlejší průběh talentových zkoušek. Výkon každého zájemce je ohodnocen a zapsán do evidence - pro každý obor byl vytvořen odpovídající formulář. Tento systém se nám v praxi velmi osvědčil. Systém slouží zároveň jako evidence zájemců, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku. V případě, že se některý se stávajících žáků odhlásí ze studia, jsou tito zájemci kontaktováni a v případě trvajícího zájmu přijati. Toto řešení je snahou o to, umožnit základní umělecké vzdělávání všem, kdo mají zájem a splňují požadované předpoklady. Počty přihlášených a přijatých žáků - školní rok 2010/2011 počet přihlášených počet přijatých Výtvarný obor Taneční obor Hudební obor Literárně-dramatický obor 8 6 Celkem

11 11. Údaje o pracovnících Učitelé 27 Z toho prac.důchodců 3 Z toho cizinců 1 THP 1 Dělnické profese 2 Ženy na MD 2 Přepočtený počet k ,05 Fyzický počet zaměstnanců bez MD Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část pedagogická Výuka ve škole je zajištěna 27 pedagogy. Z těchto 27 pedagogických pracovníků 24 zaměstnanců splňuje požadavky zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, další 3 pracovníci nesplňují tyto požadavky. U těchto tří zaměstnanců bylo možno na základě 10 odst.2 tohoto zákona vzhledem k jejich dlouholeté praxi a aktivnímu uměleckému působení administrativně upustit od požadavků citovaného zákona a považovat je na naší škole za kvalifikované. 2 pedagogové byli vzhledem k věku upozorněni na možnost dokončení studia např. formou dvousemestrálního studia pedagogiky pro učitele uměleckých předmětů v ZUŠ. Z uvedeného počtu pedagogů jich 11 pracovalo na plný úvazek, zbytek na úvazky částečné. Tento stav je zapříčiněn personálními změnami během roku, požadavky na aprobovanost učitelů a závislostí na zájmu žáků o jednotlivé nástroje. Ne každý nástroj se těší takovému zájmu, aby bylo možno přijmout patřičně vzdělaného pedagoga na celý úvazek. Část provozní Provoz školy je zajištěn 3 pracovníky 1 kvalifikovaná pracovnice THP, 1 školnice, 1 uklízeč. Z toho 2 na plný úvazek a 1 na částečný úvazek. Účetnictví a mzdovou agendu zajišťuje smluvně sjednaná firma. 13. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecké školy jsou již z podstaty své činnosti samy o sobě významným článkem v prevenci sociálně patologických jevů. Základní umělecké vzdělávání poskytuje dětem nejen smysluplně strávený čas po školním vyučování a spoustu znalostí a dovedností v jednotlivých uměleckých oborech. Svým pravidelným, systematickým a převážně individuálním působením v dětech vychovává pracovní návyky, uvědomění si hodnoty a výsledků vlastní práce, schopnost posoudit kvalitu práce jak svých spolužáků, tak vlastní. Studiem v ZUŠ dítě získává rovněž vědomí toho, že bez poctivé pravidelné práce se nemohou dostavit adekvátní výsledky pravý opak toho, čím je každodenně ovlivňován např. v televizních 11

12 reklamách. Důležitým prvkem základního uměleckého vzdělávání je i kolektivní práce ve všech oborech, nebo dokonce (jako v případě naší školy) mezi různými obory. Tady je v dětech pěstován pocit sounáležitosti, zodpovědnost ke kolektivu, dostavuje se radost ze společného výsledku, ať se jedná o výtvarný projekt, muzikál, společný koncert apod Všechny tyto pozitivní dopady základního uměleckého vzdělávání jsou umocněny i osobním příkladem pedagogů a individuálním přístupem k žákům. Proto v naší škole jen velmi zřídka řešíme zavážnější výchovné problémy. Pokud nastanou, řešíme je společně s vyučujícím i rodiči tak, aby dítě, které se dopustilo neadekvátního jednání, pochopilo, v čem udělalo chybu. 14. Účast v soutěžích ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 byla Ministerstvem školství vypsána soutěž ve hře na klavír, akordeon, kytaru a smyčcové nástroje. Naši žáci se zúčastnili soutěží ve všech vypsaných oborech. Dále se zejména žáci výtvarného a literárně-dramatického oboru účastnili soutěží vypisovaných dalšími subjekty. 15. Umístění našich žáků v soutěžích Národní soutěže ZUŠ vypsané MŠMT Okresní kolo Hra na klavír Nymburk 1.místo s postupem Natálie Erbenová (I.kat. p.uč.j.erbenová) 1.místo s postupem Jitka Luňáčková (V.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Vít Mikušek (VII.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Milan Janoušek (IX.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Jitka Černohorská (X.kat. p.uč.e.belchikova) 2.místo Anna Lažánková (0.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo Anna Šubrtová (I.kat. p.uč.j.jehličková) 2.místo Magdaléna Šumpíková (I.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo VeronikaDvořáková (I.kat. p.uč.j.jehličková) 2.místo Hana Řeháková (IV.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo Kristýna Irategeka (I.kat. p.uč.j.jehličková) 3.místo Karolína Košťálová (I.kat. p.uč.l.čapek) Hra na akordeon Nymburk Hra na kytaru Poděbrady 1.místo František Kadrmas (0.kat. p.uč.t.görtler) 1.místo Matěj Gajdošík (0.kat. p.uč.t.görtler) 1.místo Jan Filip (0.kat. p.uč.l.sommer) 2.místo Tereza Sadílková (I.kat. p.uč.j.ferles) 2.místo Lukáš Hrubčík (I.kat. p.uč.l.sommer) 3.místo Pavla Durdanová (III.kat. p.uč.j.ferles) 3.místo Eliška Hradilová (III.kat. p.uč.j.ferles) 12

13 Hra na housle Lysá nad Labem Krajské kolo 1.místo s postupem Ondřej Mikušek (IV.kat. p.uč.v.blažková) 1.místo s postupem Matěj Mikušek (V.kat. p.uč.v.blažková) 1.místo s postupem Jana Luňáčková (VIII.kat. p.uč.a.žáková) 1.místo Petr Přimda (I.kat. p.uč.a.žáková) 1.místo Alexandra Birndtová (III.kat. p.uč.v.blažková) Hra na klavír Kolín 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo 3.místo Čestné uznání Vít Mikušek Milan Janoušek Jitka Luňáčková Jitka Černohorská Natálie Erbenová Milan Janoušek Hra na housle Mladá Boleslav 2.místo 2.místo Čestné uznání Ondřej Mikušek Matěj Mikušek Jana Luňáčková Krajské kolo soutěže VO - Pečky Postup do národního kola ve Šternberku výtvarná řada Špejle projekt Král zbojníků výtvarná řada Oči Celostátní kolo Čestné uznání Čestné uznání II.stupně Vít Mikušek Milan Janoušek Ostatní vyhlašovatelé Výtvarný obor Účast a umístění v soutěžích Komenský a my (celostátní soutěž) 3.místo Alžběta Manová (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Jakub Furgalák (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Aneta Ševčenková (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Eliška Jeřábková (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) 13

14 Lidice účast v soutěži Babiččina kouzelná zahrada Každá tvář je krásná CSZS Poděbrady + ZUŠ F.A.Šporka 1.místo Agáta Chýňavová (I.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Daniel Kocsis (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Lucie Krutilová (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Anna Kopecká (IV.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Patricie Hořelicová (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Kateřina Havelková (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Vojtěch Haken (IV.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Dominik Šenfelder (I.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Natálie Šafaříková (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Matouš Kmet (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) Literárně-dramatický obor Okresní kolo soutěže dětských recitátorů Nymburk Diplom s postupem Gabriella Farrová (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Diplom s postupem Matěj Wolf (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Čestné uznání Michaela Tomanová (I.kat. Mgr.K.Urbánková) Čestné uznání Pavla Vítková (II.kat. Mgr.K.Urbánková) Krajské kolo soutěže dětských recitátorů Kolín Diplom za účast Gabriella Farrová (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Diplom za účast Matěj Wolf (III.kat. Mgr.K.Urbánková) 16. Žáci přijatí na školy uměleckého směru Výtvarný obor Barbora Kovářová Michaela Nová Klára Bukešová Daniela Šimáčková SGŠ Hellichova, Praha VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se ve školním roce 2010/2011 nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 18. Projekty financované z cizích zdrojů Naše škola se ve školním roce 2010/2011 nezapojila do žádného pro jektu financovaného z cizích zdrojů, většina podobných projektů (např. fondy EU) je určena pro ZŠ a SŠ a ZUŠ na tyto prostředky doposud nedosáhly. 14

15 19. Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Odbory: V ZUŠ F.A.Šporka není organizována žádná odborová organizace. Další partneři: Při ZUŠ F.A.Šporka funguje občanské sdružení Rada rodičů prři ZUŠ F.A.Šporka, se kterým naše škola udržuje velmi dobrou spolupráci. Rada rodičů poskytuje věcné dary našim absolventům, spolupracuje při organizaci nejrůznějších školních projektů především poskytnutím materiálního zabezpečení - např.občerstvení pro vystupující děti, poskytuje prostředky na zájezdy žáků na představení do pražských divadel. Pravidelně Rada rodičů oceňuje úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech soutěžích. 20. Činnost jednotlivých oborů Hudební obor Činnost nejpočetnějšího oboru ve škole hudebního - byla ve školním roce 2010/2011 jako každoročně velmi pestrá. Každý z učitelů uspořádal vlastní třídní večer, na kterém vystoupili všichni žáci; to je ostatně školním mottem každý žák by měl alespoň jednou za rok předvést to, co se naučil, veřejně. Často učitelé spojí své síly a uspořádají společný třídní večer přináší to programovou pestrost i větší povědomí dětí a rodičů o problematice jiných nástrojů. Pravidelně se také konaly Žákovské koncerty v sále školy, kde mohou posluchači vyslechnout skutečně bohatý program - pestrostý repertoár, široký výběr nástrojů i věkové rozložení vystupujících. Klavírní oddělení uspořádalo ve splupráci s LDO a dalšími kolegy Adventní koncert. Již řadu let funguje Jazz Orchestra, který školu výtečně reprezentuje na řadě akcí ve městě i v širokém okolí. Pracuje také řada komorních souborů, ve kterých mohou děti získat první zkušenosti se společným muzicírováním. Stálicí je již Pěvecký sbor HN, který má za sebou řadu vlastních písničkových představení, a velmi aktivně se zapojuje také do společných muzikálových představení, která pořádáme (Louskáček, Král zbojníků, Z pohádky do pohádky). Ve školním roce 2010/2011 vystoupil náš pěvěcký sbor také spolu s orchestrem, a to na vánočním koncertě, závěrečném koncertě, na festivalu Sadská dětem, a skutečně mimořádným počinem byl charitativní Koncert pro Japonsko (viz níže). V září 2009 se podařilo založit již několik let zamýšlený malý orchestr, ve kterém mohou rozvíjet svou schopnost souhry a kolektivního ducha žáci smyčcového oddělení a žáci hrající na dechové dřevěné nástroje, kteří nemají možnost vystupovat v rámci Jazz Orchestra. I přes krátkou dobu trvání má za sebou řadu úspěšných vystoupení, na kterých se uvedl nejen jako těleso s vlastním programem, ale také ve spojení s zmíněným pěveckým sborem. Věříme, že se nám práci tohoto mladého tělesa podaří dále rozvíjet. Výtvarný obor Již několik let je aktivita výtvarného oboru velmi vysoká. Stačí nahlédnout do výsledkových listin soutěží, kterých se žáci účastní. Soutěže však nejsou zdaleka jediným viditelným projevem práce oboru. V Galerii ve sklepě byla letos opět dvakrát uspořádána výstava prací žáků, na které mohou svá dílka veřejně prezentovat. V posledních letech je výtvarný obor také velmi důležitou složkou společných muzikálových představení v letos např. Louskáček učitelů a Koncert pro Japonsko, Z pohádky do pohádky, Pohádka o líné Ládulce. A jak se mohou výtvarníci účastnit takových představení? Tvorbou nádherných 15

16 kulis a výzdoby, bez kterých by naše představení ztrácela část své jedinečnosti. Starší žáci si tak mohou vyzkoušet základy scénografie a rozšiřují si tímto způsobem svůj výtvarný potenciál. Pro představení Z pohádky do pohádky připravili žáci VO dokonce i některé z kostýmů. V letošním školním roce se práce žáků VO zúčastnily krajské přehlídky VO v Pečkách a do celostátního kola byly vybrány 2 výtvarné řady Špejle a Oči a projekt Král zbojníků O kvalitě práce ve výtvarném oboru svědčí každoročně několik žáků přijatých na střední nebo vysoké školy s výtvarným zaměřením. Taneční obor Počet žáků tanečního oboru dává tušit jeho rostoucí úroveň. Žáci tanečního oboru se objevují jako hosté na třídních večerech hudebního oboru, bez tanečních čísel si nelze představit muzikálová představení. Žáci tanečního oboru se objevili v muzikálech Louskáček a Král zbojníků. Mladé taneční naděje vystoupily také na přehlídce tanečních oborů Středočeského kraje v Kolíně a jako hosté rovněž na 2 vystoupeních ZUŠ Slaný. Především na tanečních výstupech bylo založeno závěrečné vystoupení Z pohádky do pohádky, ve kterém měli diváci možnost shlédnout taneční čísla reprezentující nejznámější české filmové pohádky. Opět je zde uplatňována zásada, že každý žák by měl alespoň jednou do roka veřejně předvést své dovednosti, v představeních proto nevystupují jen žáci vybraní, ale možnost se prezentovat dostane bez rozdílu věku a úrovně každé dítě navštěvující taneční obor. Literárně-dramatický obor Roste i náš literárně dramatický obor, a to nejen co do počtu žáků. V tomto školním roce se děti účastnily recitační soutěže v Nymburce, kde byly vybojovány dva postupy do krajského kola. I když si odtud mladí recitátoři žádné vavříny neodnesli, byla účast v soutěži cennou zkušeností a inspirací do další práce, ostatně tím by měly soutěže být především. Vystoupení LDO se již stala nepostradatelnou součástí života školy. Děti spolu s pěveckým sborem HN nastudovaly Pohádku o líné Ládulce, kterou několikrát předvedly na adventu v Lysé nad Labem a Stratově, dále pro obyvatele Domova na zámku. V této pohádce účinkovaly především mladší děti, starší žáci dostali prostor v klasickém Nestroyově představení s názvem Lumpacivagabundus. Velký význam z hlediska uměleckého rozvoje dětí má účast na společných muzikálových a dalších představeních. Na výkonech mladých herců bylo postaveno představení muzikálu Louskáček, Král zbojníků, dramatické výstupy také velmi zdařile doplnily představení Z pohádky do pohádky. Z celé činnosti literárně-dramatického oboru je znát snaha o praktické využití ve výuce získaných dovedností a podpora samostatného a tvůrčího přístupu k práci. 16

17 21. Koncert pro Japonsko Každému, kdo se 11.března 2011 podíval na internet či na zprávy v televizi, se naskytl děsivý obraz přírodní katastrofy v Japonsku. V dalších dnech jsme pak se smutkem v duši mohli sledovat následky ničivého zemětřesení a vlny tsunami, která se přehnala přes japonské pobřeží. Pohled na lidské utrpení, byť odehrávající se na druhém konci světa, ve většině z nás vyvolává soucit a potřebu nějakým způsobem pomoci. Proto, když od p.uč.aleny Žákové vzešel nápad uspořádat charitativní koncert, neřešili jsme, jestli ho uspořádat, ale kde, kdy, kdo bude vystupovat, jak se koncert zabezpečí. Spolupořadatelem se stalo kino LUFT, které nám poskytlo sál bez nároku na pronájem, bezplatně zajistilo osvětlení a ozvučení koncertu, dalo vytvořit velmi poutavý plakát a reklamní bannery. Dalším subjektem, který se do organizace akce zapojil, byla Střední škola oděvního a grafického designu, která v rámci koncertu nabídla k prodeji mimořádně zdařilé grafické práce svých studentů. Volba termínu padla na 11.dubna shodou okolností přesně na den po měsíci od katastrofálních událostí. Mimořádná akce si žádá také mimořádný program. Proto na koncertě vystoupili jako sólisté především žáci, kteří získali ocenění v okresních a krajských kolech letošních soutěží. Do programu bylo třeba zapojit co nejvíce dětí - chtěli jsme co největšímu počtu žáků zprostředkovat dobrý pocit z toho, že mohou tím, co umí, někomu pomoci. Vystoupení pěveckého sboru a orchestru, které jsou nejpočetnějšími soubory ve škole, tedy nebylo náhodné. Po všech přípravách jsme s netrpělivostí očekávali, kolik návštěvníků se na naši společnou akci dostaví. Plný sál kina nás velmi mile překvapil, stejně jako dlouhotrvající potlesk po jednotlivých žákovských výkonech. Věříme, že návštěvníci koncertu s námi strávili příjemných cca 95 minut, a odnesli si (kromě hřejivého pocitu z pomoci potřebným) i hezký kulturní zážitek. A co všechny zainteresované po vydařeném koncertě potěšilo nejvíc? Celková vybraná částka z dobrovolného vstupného a prodeje výtvarných prací činila neuvěřitelných ,-Kč!! Suma byla ihned zaslána na konto organizace ADRA č /0300 s variabilním symbolem 394 určeným na humanitární pomoc Japonsku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu žákům a učitelům ZUŠ F.A.Šporka, Lucii Jursíkové (kino Luft) a Monice Kameníkové ze Střední školy oděvního a grafického designu. Na propagaci koncertu spolupracovali také Monika a Pavel Krejčí, tiskárna a vydavatelství M Inzert (plakáty A3 30 ks), Aleš Urban, reklamní agentura Studio Aleš (bannery), Ondřej Junek a Kateřina Blahutová, reklamní agentura Stick Art (400 ks letáků). Děkujeme všem, kdo přispěli na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku! 17

18 22. Semináře a školení Akce ŠVP pro smyčcové nástroje Valná hromada AZUŠ Celostátní setkání ZUŠ Bezpečnost při školních akcích Seminář o elektronické spisové službě Seimář Fakta Seminář Pedagogická dokumentace Seminář k ŠVP LDO v Praze Celoroční cyklus sbormistrovských kurzů Pardubice 1.víkendová škola hry na zobcovou flétnu - celoroční cyklus Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů Využití interaktivní tabule v hudební výchově Seminář NIDV VO Seminář O počasí s hudbou a pohybem Klavírní seminář EPTA II.celostátní setkání ZUŠ Seminář ANAG Pracovní právo Letní hudební škola Liberec Seminář Cestovní náhrady v roce 2011 Seminář Vedení pokladny Zúčastnění pedagogové A.Žáková, Bc.V.Blažková, J.Ferles Bc.V.Blažková Bc.V.Blažková, Bc.Z.Erben Bc.V.Blažková Bc.V.Blažková, A.Wolfová Bc.V.Blažková Bc.Z.Erben Mgr. K.Urbánková J.Erbenová L.Pecháčková, J.Ferles A.Žáková, Bc.V.Blažková, J.Ferles O.Ladislavová, J.Erbenová, T.Görtler H.Malíková L.Pecháčková E.Belchikova Bc.V.Blažková, Bc.Z.Erben Bc.V.Blažková J.Erbenová, L.Pecháčková A.Wolfová A.Wolfová 18

19 23. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Akce cena 1.celostátní vzdělávací setkání řídících prac.zuš 4188 Seminář Vedení pokladny 890 Bezpečnost při školních akcích víkendová škola hry na zobcovou flétnu - celoroční cyklus 5100 Seminář Pedagogická dokumentace 1600 Celoroční cyklus kurzů pro sbormistry a korepetitory 1000 Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů 3540 Seminář k ŠVP LDO v Praze 1100 Seminář Fakta 1150 Využití interaktivní tabule v hudební výchově 1800 Seminář NIDV VO 600 Valná hromada AZUŠ 1500 Seminář ANAG Pracovní právo 1990 Seminář Cestovní náhrady v roce Letní hudební škola Liberec 4920 Celkem 31768* *uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad Seznam odebíraného odborného tisku a SW Učitelské noviny Keramika a sklo Řízení školy Tvořivá dramatika Dupito Creativ Výtvarná výchova 202 dokumentů ředitele školy Kartotéka 19

20 24. Výsledky vzdělávání v roce 2010/2011 Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl hudební literárně - dramatický taneční výtvarný Celkem Dospělí hudební Celkem Externí kontroly v roce 2010/ kontrola hospodaření v roce 2010 zřizovatel bez závad kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného bez závad kontrola hospodaření za rok zřizovatel bez závad Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 26. Hospodaření organizace v roce 2010 Naše škola používá při účtování jako hospodářský rok rok kalendářní, proto zde budou uvedeny cifry odpovídající poslednímu ukončenému kalendářnímu roku (2010). Zřizovatel Město Lysá nad Labem dále hradí za naši školu výdaje za spotřebu plynu, tyto prostředku však nejdou přímo do rozpočtu školy, nejsou zde proto uvedeny. Hospodářský výsledek byl po schválení ZM převeden do rezervního fondu školy. Hospodaření ZUŠ F.A.Šporka v roce 2010 Výnosy Státní dotace Dotace MěÚ Úplata za vzdělávání Ostatní - úroky, atd Výnosy z doplňkové činnosti celkem Náklady Státní dotace Dotace MěÚ Provozní náklady Opravy a udržování Náklady na doplňkovou činnost celkem Hospodářský výsledek za rok

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3.

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Jaká je koncepce školy?

Jaká je koncepce školy? Jaká je koncepce školy? Při úvahách o koncepci a dalším rozvoji naší školy vycházíme ze čtyř základních otázek: 1. Kde jsme nyní? - pedagogický sbor je k dnešnímu datu plně kvalifikován -škola je personálně

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o la B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 OBSAH: A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 NÁZEV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2015 / 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/2016 1 1. Úvod Ředitelka Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více