Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

2 Obsah 1.Podmínky pro výuku Kapacita školy Název školy Materiální zabezpečení školy Investice a opravy ve školním roce 2010/ Pobočka v Kostomlatech nad Labem Pobočka v Milovicích Celoroční plán školy na školní rok 2010/ Učební plány Přijímací řízení Údaje o pracovnících Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Prevence sociálně patologických jevů Účast v soutěžích ve školním roce 2010/ Umístění našich žáků v soutěžích Žáci přijatí na školy uměleckého směru Výtvarný obor Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Činnost jednotlivých oborů Koncert pro Japonsko Semináře a školení Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Výsledky vzdělávání v roce 2010/ Externí kontroly v roce 2010/ Hospodaření organizace v roce Doplňková činnost školy Vlastní hodnocení Festival ZUŠ Shrnutí školního roku 2010/ Přílohy (kromě seznamu akcí nejsou v elektronické podobě)... 24

3 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem je zřízena Městem Lysá nad Labem podle ustanovení 35, 84 odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 a zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Název školy Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, Lysá nad Labem okres Nymburk Sídlo školy Školní náměstí Lysá nad Labem Identifikační údaje: IČO IZO DIČ CZ org.číslo REDIZO IČP Kapacita školy 620 žáků Vedení školy Bc.Vlasta Blažková ředitelka Bc.Zbyšek Erben statutární zástupce ředitele Webové stránky Školská rada není zřízena, zřízení není uloženo Školským zákonem Vyučované obory hudební taneční výtvarný literárně-dramatický Místa poskytovaného vzdělání Lysá nad Labem - výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ Obor hudební Obor výtvarný Obor taneční Obor literárně-dramatický Kostomlaty nad Labem - výuka probíhá v budově ZŠ Milovice Obor hudební - výuka probíhá v budově ZŠ Obor hudební Počet žáků 2010/2011: 602 (podrobnosti viz příloha Výkaz o základní umělecké škole S 24-01) 3

4 1.Podmínky pro výuku Hlavní sídlo školy: Školní náměstí 906, Lysá nad Labem 17 učeben - z toho 2 odborné učebny pro výtvarný obor, 1 odborná učebna pro taneční obor, 1 odborná učebna pro hudební nauku koncertní sál - výuka literárně-dramatického oboru, žákovské koncerty Galerie ve sklepě - prostor v suterénu budovy, kde lze pořádat pravidelné i mimořádné výstavy výtvarných prací žáků i jiných subjektů Pobočky: Školní 402, Kostomlaty nad Labem 1 učebna pro potřeby výuky hudebního oboru, koncertní sálek pro žákovské koncerty Školská 112, Milovice 1 učebna společná se ZŠ 2. Kapacita školy Od byla na základě naší žádosti navýšena kapacita školy, naše škola nyní disponuje kapacitou 620 žáků. Nutno podotknout, že i navýšená kapacita je po přijetí všech čekatelů a nových zájemců téměř plná a v příštím školním roce očekáváme 100% naplnění kapacity. Příčinou zvýšeného zájmu o studium v naší škole jsou silné populační ročníky, a věříme, že i dobrá pověst naší školy. 3. Název školy Při procesu navyšování kapacity jsme byli MŠMT upozorněni, že název naší školy zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nekoresponduje s názvem v Obchodním rejstříku, kde je naše škola rovněž zapsána. Po projednání a schválení zřizovatelem byl náš název zkrácen tak, aby byl v souladu s Obchodním rejstříkem. Původní název byl poplatný předpisům platným v době svého vzniku a působil naší organizaci potíže především v běžném provozu - kvůli své délce se např. nevešel na faktury apod. Od tedy náš název zní Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 4

5 4. Materiální zabezpečení školy Hlavní sídlo školy: Hudební obor: 1 učebna pro hudební nauku vybavená učebními pomůckami, interaktivní dotykovou tabulí, Orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami, hifi věží, počítačovým pracovištěm s možností používání hudebního softwaru, notovou tabulí 14 učeben pro individuální a skupinovou výuku vybavených klavíry, keyboardy, notovými archivy, audiotechnikou Sklad hudebních nástrojů obsahuje hudební nástroje pro použití při výuce i k pronájmu žákům Výtvarný obor: 1 učebna vybavená speciálními stolky a židlemi pro výtvarný obor, malířskými stojany, kopírkou, televizorem a DVD přehrávačem, výtvarným materiálem a potřebami, PC pracovištěm 1 učebna - modelovna - vybavená hrnčířským kruhem a potřebami pro výrobu keramických děl, tiskařským lisem, sklad keramické hlíny a glazur Galerie ve sklepě kabinet pro uložení výtvarných prací a materiálu, šatna, místnost s umyvadly sklad Taneční obor: Baletní sál vybavený zrcadly, speciální podlahovinou baletizol, gymnastickým kobercem, kostýmy na vystoupení, televizorem s videorekordérem a DVD přehrávačem, hifi soustavou Šatna s vestavěnými skříněmi pro uskladnění kostýmů, WC, sprchový kout Literárně-dramatický obor: 1 učebna pro individuální a skupinovou výuku vybavená molitanovými kostkami, kulisami a dalšími potřebami, TV a DVD Koncertní sál pro výuku hromadného vyučování Sklad kostýmů Zázemí pro zaměstnance Sborovna k dispozici kopírka, PC s připojením k internetu, lednice, automat na kávu, varná konvice, mikrovlnná trouba z prostředků FKSP Pobočka Milovice: Hudební obor: 1 učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami, hifi věží, notovou tabulí Učebna je používaná v dopoledních hodinách pro výuku ZŠ Milovice Pobočka Kostomlaty nad Labem: 1 samostatná učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená klavírem, keyboardem, učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, hifi věží, 5

6 notovou tabulí, kopírkou Koncertní sálek využívaný pro pořádání žákovských koncertů 5. Investice a opravy ve školním roce 2010/2011 instalace vestavěné skříně do šatny TO obklad stěn a nový nábytek v šatně TO výměna zářivek v TO a šatně odhlučnění stěny v učebně č.7 Nově pořízené vybavení Hudební nástroje a potřeby pro výuku praktikábly do koncertního sálu fotoaparát do výtvarného oboru violový smyčec 2ks sedačky do učebny HN mikrofony včetně stojanů kostýmy pro TO a LDO radiomagnetofon pro potřeby pěv.odd. housle ¾ + příslušenství violoncello sluchátka Houslové smyčce příčné flétny 2 ks Kancelářská technika a elekronika Stroj na hřebenovou vazbu do kanceláře počítačové vybavení do sborovny monitor, repro počítačový server Nábytek Běžné opravy a údržba, nákup materiálu opravy hud.nástrojů pravidelné ladění klavírů údržba kancelářské techniky nákup učebních pomůcek nákup materiálu do VO nákup odborné literatury, předplatné časopisů (Učitelské noviny, Keramika, Dupito, Kytary) nákup pracovních sešitů do HN nákup notového materiálu potřeby a materiál pro společná mezioborová představení 6

7 6. Pobočka v Kostomlatech nad Labem Hudební obor: 33 žáků v oboru hudebním Vyučující: Jan Ferles ( vedoucí pobočky) - kytara, housle Lucie Pecháčková zobcová flétna, klavír, PHV, HN Pobočka je průběžně vybavována hudebními nástroji, spotřebním a notovým materiálem Akce na pobočce: vánoční koncert, závěrečný koncert, koncerty pro MŠ, třídní přehrávky, průzkum hudebnosti v MŠ, Noc kostelů - vystoupení souborů 7. Pobočka v Milovicích Hudební obor: 21 žáků v oboru hudebním Vyučující: Pavel Stříbrný zobcová flétna, soubor Kateřina Ferlesová - klavír, keyboard (za PN + MD T.Babinské) Pobočka je vybavována spotřebním materiálem, notovým materiálem, k dispozici, audiotechnika Akce na pobočce: vánoční koncert, třídní přehrávky, závěrečný koncert V srpnu 2010 nám byly poskytnuty místo samostatné třídy prostory v učebně hudební výchovy, kde naše výuka musela střídat s výukou ZŠ. Podmínky byly pro nás velmi nevyhovující, prostředí neadekvátní uměleckému vzdělávání. Město Milovice nedisponuje žádnými dalšími prostorami, které vyhovují všem předpisům pro provoz školy. Pokud by se našly jiné prostory soukromého vlastníka, naše škola nebude schopna z vybrané úplaty za vzdělávání platit tržní nájem. Proto jsme se rozhodli k ukončit provoz této pobočky. Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel Milovic by bylo vhodné zřídit vlastní ZUŠ, kapacita naší školy nemůže v žádném případě zájmu v obou městech stačit. 8. Celoroční plán školy na školní rok 2010/2011 Akce školy žákovské koncerty ( pravidelně každý měsíc) třídní přehrávky všech učitelů vánoční a závěrečný koncert v sále kina vánoční koncerty pro MŠ představení představení pro školy v sále kina představení pro veřejnost v sále kina koncerty Jazz Orchestra učitelský koncert koncert v Domově důchodců účast na soutěžích ZUŠ housle, klavír, kytara, akordeon účast na Festivalu ZUŠ v Poděbradech vánoční a závěrečná výstava prací žáků VO v Galerii ve sklepě společné projekty hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru výzdoba sálu kina při školních představeních - práce žáků VO zájezdy pro děti do Národního či Stavovského divadla 7

8 Další vzdělávání učitelů školení vedení školy v oblasti právních norem a řízení pedagogického procesu školení učitelek PHV a HN semináře k RVP a ŠVP ZUV semináře pro vyučující dechových nástrojů semináře pro vyučující LDO celostátní setkání ZUŠ semináře další školení podle nabídky ped.center a dalších subjektů účast v Asociaci ZUŠ Pedagogická a výchovná práce výchova dětí k potřebě kulturního vyžití aktivního i pasivního snaha o co nejlepší zvládnutí problémů hlavního oboru co největší účast žáků na veřejných koncertech, vystoupeních a výstavách podpora komorní, souborové a orchestrální hry aktivní přístup k získávání nových žáků do PHV, PTV, a PVV důraz na prezentaci veškerého dění ve škole na veřejnosti, aktualizace www stránek zapojení do kulturního života města Spolupráce s rodiči otevřený a komunikativní přístup k rodičům možnost účasti rodičů ve vyučování aktivní spolupráce s Radou rodičů při ZUŠ F.A.Šporka aktivní spolupráce s rodiči při přípravě školních vystoupení a představení Vlastní hodnocení školy vypracování písemné zprávy za období a projednání v pedagogické radě do schválení zaměření VH na období komunikace, tvorba a implementace ŠVP dílčí podklady pro VH - komunikace ve škole dotazník pro učitele 8

9 9. Učební plány Od nabývá účinnosti RVP ZUV, podle kterého začneme ve školním roce tvořit vlastní Školní vzdělávací program. Do vypracování vlastního ŠVP vyučuje ZUŠ F.A.Šporka v hudebním a literárně-dramatickém oboru podle učebních plánů, vydaných ve Věstníku MŠMT Leden 1996, schválených MŠMT dne 26.června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1.září Pro taneční obor byly schváleny nové učební plány dne , č.j / s platností od , pro výtvarný obor byly učební plány v novém znění schváleny MŠMT ČR dne , č.j / s platností od H u d e b n í o b o r č.1a,b Přípravné studium č. 2a Hra na klavír č. 2b Hra na elektronické klávesové nástroje č. 3 Hra na housle, violoncello č.4 Hra na kontrabas č. 5 a,b Hra na zobcovou flétnu č. 6 Hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku,lesní roh, pozoun, baryton, tuba, bicí nástroje č. 8 Hra na kytaru č.9 Hra na akordeon č.10 Pěvecká hlasová výchova č.12 Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru - II.stupeň č.13 Pěvecká výchova a zpěv č.15 Příprava ke studiu na um. a ped. školách - hra na klávesové, strunné, smyčcové nástroje T a n e č n í o b o r Přípravná taneční výchova Základní studium Základní studium II.stupeň V ý t v a r n ý o b o r Přípravné studium Základní studium Základní studium II.stupeň Rozšířené studium L i t e r á r n ě - d r a m a t i c k ý o b o r č.36 Oddělení dramatické a slovesné 9

10 10. Přijímací řízení Ke studiu v ZUŠ F.A.Šporka ve všech oborech jsou žáci přijímáni po talentových zkouškách. Zájemci splňující věkový limit pro přípravný ročník jsou zařazováni do Přípravné hudební výchovy, Přípravné taneční výchovy, Přípravné výtvarné výchovy a Přípravné dramatické výchovy. Na konci přípravného ročníku musí každý žák vykonat přijímací zkoušku do 1.ročníku. Jestliže již zájemci nesplňují věkový limit pro přípravný ročník, vykonají přijímací talentovou zkoušku a nastupují přímo do 1.ročníku. V tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru jsou žáci přijímáni do oddělení adekvátně věku a vyspělosti. Naše škola se snaží poskytovat základy uměleckého vzdělání co nejširšímu spektru dětí, a v případě zájmu i dospělým, avšak vzhledem k tomu, že každá ZUŠ je školou výběrovou, musí budoucí žáci splňovat základní předpoklady pro obor, který si zvolili. Jen tak je možné dosáhnout dobrých výsledků např. při přijímání našich žáků na umělecké školy, nebo při účasti v nejrůznějších soutěžích. Ve školním roce 2010/2011 byla téměř naplněna zvýšená kapacita naší školy a do dalšího období vnímáme další zvýšený zájem o výuku a a předpokládáme 100%naplnění kapacity. Zvýšený zájem se projevil nebývalou účastí rodičů a dětí na talentových zkouškách. Vzhledem k demografickému vývoji v našem miniregionu předpokládáme ještě několik let převis talentovaných zájemců nad možnostmi školy. V uplynulých letech byl zaveden nový systém přijímacího řízení se zpřesněnými a zpřísněnými hodnotícími kritérii pro všechny obory tak, aby byla zajištěna průkaznost a jednoznačnost výsledků řízení. U talentových zkoušek hudebního oboru jsou přítomni nejméně dva pedagogové, což zaručuje objektivitu a také rychlejší průběh talentových zkoušek. Výkon každého zájemce je ohodnocen a zapsán do evidence - pro každý obor byl vytvořen odpovídající formulář. Tento systém se nám v praxi velmi osvědčil. Systém slouží zároveň jako evidence zájemců, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku. V případě, že se některý se stávajících žáků odhlásí ze studia, jsou tito zájemci kontaktováni a v případě trvajícího zájmu přijati. Toto řešení je snahou o to, umožnit základní umělecké vzdělávání všem, kdo mají zájem a splňují požadované předpoklady. Počty přihlášených a přijatých žáků - školní rok 2010/2011 počet přihlášených počet přijatých Výtvarný obor Taneční obor Hudební obor Literárně-dramatický obor 8 6 Celkem

11 11. Údaje o pracovnících Učitelé 27 Z toho prac.důchodců 3 Z toho cizinců 1 THP 1 Dělnické profese 2 Ženy na MD 2 Přepočtený počet k ,05 Fyzický počet zaměstnanců bez MD Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část pedagogická Výuka ve škole je zajištěna 27 pedagogy. Z těchto 27 pedagogických pracovníků 24 zaměstnanců splňuje požadavky zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, další 3 pracovníci nesplňují tyto požadavky. U těchto tří zaměstnanců bylo možno na základě 10 odst.2 tohoto zákona vzhledem k jejich dlouholeté praxi a aktivnímu uměleckému působení administrativně upustit od požadavků citovaného zákona a považovat je na naší škole za kvalifikované. 2 pedagogové byli vzhledem k věku upozorněni na možnost dokončení studia např. formou dvousemestrálního studia pedagogiky pro učitele uměleckých předmětů v ZUŠ. Z uvedeného počtu pedagogů jich 11 pracovalo na plný úvazek, zbytek na úvazky částečné. Tento stav je zapříčiněn personálními změnami během roku, požadavky na aprobovanost učitelů a závislostí na zájmu žáků o jednotlivé nástroje. Ne každý nástroj se těší takovému zájmu, aby bylo možno přijmout patřičně vzdělaného pedagoga na celý úvazek. Část provozní Provoz školy je zajištěn 3 pracovníky 1 kvalifikovaná pracovnice THP, 1 školnice, 1 uklízeč. Z toho 2 na plný úvazek a 1 na částečný úvazek. Účetnictví a mzdovou agendu zajišťuje smluvně sjednaná firma. 13. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecké školy jsou již z podstaty své činnosti samy o sobě významným článkem v prevenci sociálně patologických jevů. Základní umělecké vzdělávání poskytuje dětem nejen smysluplně strávený čas po školním vyučování a spoustu znalostí a dovedností v jednotlivých uměleckých oborech. Svým pravidelným, systematickým a převážně individuálním působením v dětech vychovává pracovní návyky, uvědomění si hodnoty a výsledků vlastní práce, schopnost posoudit kvalitu práce jak svých spolužáků, tak vlastní. Studiem v ZUŠ dítě získává rovněž vědomí toho, že bez poctivé pravidelné práce se nemohou dostavit adekvátní výsledky pravý opak toho, čím je každodenně ovlivňován např. v televizních 11

12 reklamách. Důležitým prvkem základního uměleckého vzdělávání je i kolektivní práce ve všech oborech, nebo dokonce (jako v případě naší školy) mezi různými obory. Tady je v dětech pěstován pocit sounáležitosti, zodpovědnost ke kolektivu, dostavuje se radost ze společného výsledku, ať se jedná o výtvarný projekt, muzikál, společný koncert apod Všechny tyto pozitivní dopady základního uměleckého vzdělávání jsou umocněny i osobním příkladem pedagogů a individuálním přístupem k žákům. Proto v naší škole jen velmi zřídka řešíme zavážnější výchovné problémy. Pokud nastanou, řešíme je společně s vyučujícím i rodiči tak, aby dítě, které se dopustilo neadekvátního jednání, pochopilo, v čem udělalo chybu. 14. Účast v soutěžích ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 byla Ministerstvem školství vypsána soutěž ve hře na klavír, akordeon, kytaru a smyčcové nástroje. Naši žáci se zúčastnili soutěží ve všech vypsaných oborech. Dále se zejména žáci výtvarného a literárně-dramatického oboru účastnili soutěží vypisovaných dalšími subjekty. 15. Umístění našich žáků v soutěžích Národní soutěže ZUŠ vypsané MŠMT Okresní kolo Hra na klavír Nymburk 1.místo s postupem Natálie Erbenová (I.kat. p.uč.j.erbenová) 1.místo s postupem Jitka Luňáčková (V.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Vít Mikušek (VII.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Milan Janoušek (IX.kat. p.uč.e.belchikova) 1.místo s postupem Jitka Černohorská (X.kat. p.uč.e.belchikova) 2.místo Anna Lažánková (0.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo Anna Šubrtová (I.kat. p.uč.j.jehličková) 2.místo Magdaléna Šumpíková (I.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo VeronikaDvořáková (I.kat. p.uč.j.jehličková) 2.místo Hana Řeháková (IV.kat. p.uč.j.erbenová) 2.místo Kristýna Irategeka (I.kat. p.uč.j.jehličková) 3.místo Karolína Košťálová (I.kat. p.uč.l.čapek) Hra na akordeon Nymburk Hra na kytaru Poděbrady 1.místo František Kadrmas (0.kat. p.uč.t.görtler) 1.místo Matěj Gajdošík (0.kat. p.uč.t.görtler) 1.místo Jan Filip (0.kat. p.uč.l.sommer) 2.místo Tereza Sadílková (I.kat. p.uč.j.ferles) 2.místo Lukáš Hrubčík (I.kat. p.uč.l.sommer) 3.místo Pavla Durdanová (III.kat. p.uč.j.ferles) 3.místo Eliška Hradilová (III.kat. p.uč.j.ferles) 12

13 Hra na housle Lysá nad Labem Krajské kolo 1.místo s postupem Ondřej Mikušek (IV.kat. p.uč.v.blažková) 1.místo s postupem Matěj Mikušek (V.kat. p.uč.v.blažková) 1.místo s postupem Jana Luňáčková (VIII.kat. p.uč.a.žáková) 1.místo Petr Přimda (I.kat. p.uč.a.žáková) 1.místo Alexandra Birndtová (III.kat. p.uč.v.blažková) Hra na klavír Kolín 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo 3.místo Čestné uznání Vít Mikušek Milan Janoušek Jitka Luňáčková Jitka Černohorská Natálie Erbenová Milan Janoušek Hra na housle Mladá Boleslav 2.místo 2.místo Čestné uznání Ondřej Mikušek Matěj Mikušek Jana Luňáčková Krajské kolo soutěže VO - Pečky Postup do národního kola ve Šternberku výtvarná řada Špejle projekt Král zbojníků výtvarná řada Oči Celostátní kolo Čestné uznání Čestné uznání II.stupně Vít Mikušek Milan Janoušek Ostatní vyhlašovatelé Výtvarný obor Účast a umístění v soutěžích Komenský a my (celostátní soutěž) 3.místo Alžběta Manová (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Jakub Furgalák (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Aneta Ševčenková (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) Čestné uznání Eliška Jeřábková (kat.a - Mgr. Hermanová Říhová) 13

14 Lidice účast v soutěži Babiččina kouzelná zahrada Každá tvář je krásná CSZS Poděbrady + ZUŠ F.A.Šporka 1.místo Agáta Chýňavová (I.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Daniel Kocsis (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Lucie Krutilová (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) 1.místo Anna Kopecká (IV.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Patricie Hořelicová (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Kateřina Havelková (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) 2.místo Vojtěch Haken (IV.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Dominik Šenfelder (I.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Natálie Šafaříková (II.kat. H.Malíková, akad.mal.) 3.místo Matouš Kmet (III.kat. H.Malíková, akad.mal.) Literárně-dramatický obor Okresní kolo soutěže dětských recitátorů Nymburk Diplom s postupem Gabriella Farrová (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Diplom s postupem Matěj Wolf (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Čestné uznání Michaela Tomanová (I.kat. Mgr.K.Urbánková) Čestné uznání Pavla Vítková (II.kat. Mgr.K.Urbánková) Krajské kolo soutěže dětských recitátorů Kolín Diplom za účast Gabriella Farrová (III.kat. Mgr.K.Urbánková) Diplom za účast Matěj Wolf (III.kat. Mgr.K.Urbánková) 16. Žáci přijatí na školy uměleckého směru Výtvarný obor Barbora Kovářová Michaela Nová Klára Bukešová Daniela Šimáčková SGŠ Hellichova, Praha VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice VOŠ oděvního návrhářství, Praha Holešovice 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se ve školním roce 2010/2011 nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 18. Projekty financované z cizích zdrojů Naše škola se ve školním roce 2010/2011 nezapojila do žádného pro jektu financovaného z cizích zdrojů, většina podobných projektů (např. fondy EU) je určena pro ZŠ a SŠ a ZUŠ na tyto prostředky doposud nedosáhly. 14

15 19. Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Odbory: V ZUŠ F.A.Šporka není organizována žádná odborová organizace. Další partneři: Při ZUŠ F.A.Šporka funguje občanské sdružení Rada rodičů prři ZUŠ F.A.Šporka, se kterým naše škola udržuje velmi dobrou spolupráci. Rada rodičů poskytuje věcné dary našim absolventům, spolupracuje při organizaci nejrůznějších školních projektů především poskytnutím materiálního zabezpečení - např.občerstvení pro vystupující děti, poskytuje prostředky na zájezdy žáků na představení do pražských divadel. Pravidelně Rada rodičů oceňuje úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech soutěžích. 20. Činnost jednotlivých oborů Hudební obor Činnost nejpočetnějšího oboru ve škole hudebního - byla ve školním roce 2010/2011 jako každoročně velmi pestrá. Každý z učitelů uspořádal vlastní třídní večer, na kterém vystoupili všichni žáci; to je ostatně školním mottem každý žák by měl alespoň jednou za rok předvést to, co se naučil, veřejně. Často učitelé spojí své síly a uspořádají společný třídní večer přináší to programovou pestrost i větší povědomí dětí a rodičů o problematice jiných nástrojů. Pravidelně se také konaly Žákovské koncerty v sále školy, kde mohou posluchači vyslechnout skutečně bohatý program - pestrostý repertoár, široký výběr nástrojů i věkové rozložení vystupujících. Klavírní oddělení uspořádalo ve splupráci s LDO a dalšími kolegy Adventní koncert. Již řadu let funguje Jazz Orchestra, který školu výtečně reprezentuje na řadě akcí ve městě i v širokém okolí. Pracuje také řada komorních souborů, ve kterých mohou děti získat první zkušenosti se společným muzicírováním. Stálicí je již Pěvecký sbor HN, který má za sebou řadu vlastních písničkových představení, a velmi aktivně se zapojuje také do společných muzikálových představení, která pořádáme (Louskáček, Král zbojníků, Z pohádky do pohádky). Ve školním roce 2010/2011 vystoupil náš pěvěcký sbor také spolu s orchestrem, a to na vánočním koncertě, závěrečném koncertě, na festivalu Sadská dětem, a skutečně mimořádným počinem byl charitativní Koncert pro Japonsko (viz níže). V září 2009 se podařilo založit již několik let zamýšlený malý orchestr, ve kterém mohou rozvíjet svou schopnost souhry a kolektivního ducha žáci smyčcového oddělení a žáci hrající na dechové dřevěné nástroje, kteří nemají možnost vystupovat v rámci Jazz Orchestra. I přes krátkou dobu trvání má za sebou řadu úspěšných vystoupení, na kterých se uvedl nejen jako těleso s vlastním programem, ale také ve spojení s zmíněným pěveckým sborem. Věříme, že se nám práci tohoto mladého tělesa podaří dále rozvíjet. Výtvarný obor Již několik let je aktivita výtvarného oboru velmi vysoká. Stačí nahlédnout do výsledkových listin soutěží, kterých se žáci účastní. Soutěže však nejsou zdaleka jediným viditelným projevem práce oboru. V Galerii ve sklepě byla letos opět dvakrát uspořádána výstava prací žáků, na které mohou svá dílka veřejně prezentovat. V posledních letech je výtvarný obor také velmi důležitou složkou společných muzikálových představení v letos např. Louskáček učitelů a Koncert pro Japonsko, Z pohádky do pohádky, Pohádka o líné Ládulce. A jak se mohou výtvarníci účastnit takových představení? Tvorbou nádherných 15

16 kulis a výzdoby, bez kterých by naše představení ztrácela část své jedinečnosti. Starší žáci si tak mohou vyzkoušet základy scénografie a rozšiřují si tímto způsobem svůj výtvarný potenciál. Pro představení Z pohádky do pohádky připravili žáci VO dokonce i některé z kostýmů. V letošním školním roce se práce žáků VO zúčastnily krajské přehlídky VO v Pečkách a do celostátního kola byly vybrány 2 výtvarné řady Špejle a Oči a projekt Král zbojníků O kvalitě práce ve výtvarném oboru svědčí každoročně několik žáků přijatých na střední nebo vysoké školy s výtvarným zaměřením. Taneční obor Počet žáků tanečního oboru dává tušit jeho rostoucí úroveň. Žáci tanečního oboru se objevují jako hosté na třídních večerech hudebního oboru, bez tanečních čísel si nelze představit muzikálová představení. Žáci tanečního oboru se objevili v muzikálech Louskáček a Král zbojníků. Mladé taneční naděje vystoupily také na přehlídce tanečních oborů Středočeského kraje v Kolíně a jako hosté rovněž na 2 vystoupeních ZUŠ Slaný. Především na tanečních výstupech bylo založeno závěrečné vystoupení Z pohádky do pohádky, ve kterém měli diváci možnost shlédnout taneční čísla reprezentující nejznámější české filmové pohádky. Opět je zde uplatňována zásada, že každý žák by měl alespoň jednou do roka veřejně předvést své dovednosti, v představeních proto nevystupují jen žáci vybraní, ale možnost se prezentovat dostane bez rozdílu věku a úrovně každé dítě navštěvující taneční obor. Literárně-dramatický obor Roste i náš literárně dramatický obor, a to nejen co do počtu žáků. V tomto školním roce se děti účastnily recitační soutěže v Nymburce, kde byly vybojovány dva postupy do krajského kola. I když si odtud mladí recitátoři žádné vavříny neodnesli, byla účast v soutěži cennou zkušeností a inspirací do další práce, ostatně tím by měly soutěže být především. Vystoupení LDO se již stala nepostradatelnou součástí života školy. Děti spolu s pěveckým sborem HN nastudovaly Pohádku o líné Ládulce, kterou několikrát předvedly na adventu v Lysé nad Labem a Stratově, dále pro obyvatele Domova na zámku. V této pohádce účinkovaly především mladší děti, starší žáci dostali prostor v klasickém Nestroyově představení s názvem Lumpacivagabundus. Velký význam z hlediska uměleckého rozvoje dětí má účast na společných muzikálových a dalších představeních. Na výkonech mladých herců bylo postaveno představení muzikálu Louskáček, Král zbojníků, dramatické výstupy také velmi zdařile doplnily představení Z pohádky do pohádky. Z celé činnosti literárně-dramatického oboru je znát snaha o praktické využití ve výuce získaných dovedností a podpora samostatného a tvůrčího přístupu k práci. 16

17 21. Koncert pro Japonsko Každému, kdo se 11.března 2011 podíval na internet či na zprávy v televizi, se naskytl děsivý obraz přírodní katastrofy v Japonsku. V dalších dnech jsme pak se smutkem v duši mohli sledovat následky ničivého zemětřesení a vlny tsunami, která se přehnala přes japonské pobřeží. Pohled na lidské utrpení, byť odehrávající se na druhém konci světa, ve většině z nás vyvolává soucit a potřebu nějakým způsobem pomoci. Proto, když od p.uč.aleny Žákové vzešel nápad uspořádat charitativní koncert, neřešili jsme, jestli ho uspořádat, ale kde, kdy, kdo bude vystupovat, jak se koncert zabezpečí. Spolupořadatelem se stalo kino LUFT, které nám poskytlo sál bez nároku na pronájem, bezplatně zajistilo osvětlení a ozvučení koncertu, dalo vytvořit velmi poutavý plakát a reklamní bannery. Dalším subjektem, který se do organizace akce zapojil, byla Střední škola oděvního a grafického designu, která v rámci koncertu nabídla k prodeji mimořádně zdařilé grafické práce svých studentů. Volba termínu padla na 11.dubna shodou okolností přesně na den po měsíci od katastrofálních událostí. Mimořádná akce si žádá také mimořádný program. Proto na koncertě vystoupili jako sólisté především žáci, kteří získali ocenění v okresních a krajských kolech letošních soutěží. Do programu bylo třeba zapojit co nejvíce dětí - chtěli jsme co největšímu počtu žáků zprostředkovat dobrý pocit z toho, že mohou tím, co umí, někomu pomoci. Vystoupení pěveckého sboru a orchestru, které jsou nejpočetnějšími soubory ve škole, tedy nebylo náhodné. Po všech přípravách jsme s netrpělivostí očekávali, kolik návštěvníků se na naši společnou akci dostaví. Plný sál kina nás velmi mile překvapil, stejně jako dlouhotrvající potlesk po jednotlivých žákovských výkonech. Věříme, že návštěvníci koncertu s námi strávili příjemných cca 95 minut, a odnesli si (kromě hřejivého pocitu z pomoci potřebným) i hezký kulturní zážitek. A co všechny zainteresované po vydařeném koncertě potěšilo nejvíc? Celková vybraná částka z dobrovolného vstupného a prodeje výtvarných prací činila neuvěřitelných ,-Kč!! Suma byla ihned zaslána na konto organizace ADRA č /0300 s variabilním symbolem 394 určeným na humanitární pomoc Japonsku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu žákům a učitelům ZUŠ F.A.Šporka, Lucii Jursíkové (kino Luft) a Monice Kameníkové ze Střední školy oděvního a grafického designu. Na propagaci koncertu spolupracovali také Monika a Pavel Krejčí, tiskárna a vydavatelství M Inzert (plakáty A3 30 ks), Aleš Urban, reklamní agentura Studio Aleš (bannery), Ondřej Junek a Kateřina Blahutová, reklamní agentura Stick Art (400 ks letáků). Děkujeme všem, kdo přispěli na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku! 17

18 22. Semináře a školení Akce ŠVP pro smyčcové nástroje Valná hromada AZUŠ Celostátní setkání ZUŠ Bezpečnost při školních akcích Seminář o elektronické spisové službě Seimář Fakta Seminář Pedagogická dokumentace Seminář k ŠVP LDO v Praze Celoroční cyklus sbormistrovských kurzů Pardubice 1.víkendová škola hry na zobcovou flétnu - celoroční cyklus Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů Využití interaktivní tabule v hudební výchově Seminář NIDV VO Seminář O počasí s hudbou a pohybem Klavírní seminář EPTA II.celostátní setkání ZUŠ Seminář ANAG Pracovní právo Letní hudební škola Liberec Seminář Cestovní náhrady v roce 2011 Seminář Vedení pokladny Zúčastnění pedagogové A.Žáková, Bc.V.Blažková, J.Ferles Bc.V.Blažková Bc.V.Blažková, Bc.Z.Erben Bc.V.Blažková Bc.V.Blažková, A.Wolfová Bc.V.Blažková Bc.Z.Erben Mgr. K.Urbánková J.Erbenová L.Pecháčková, J.Ferles A.Žáková, Bc.V.Blažková, J.Ferles O.Ladislavová, J.Erbenová, T.Görtler H.Malíková L.Pecháčková E.Belchikova Bc.V.Blažková, Bc.Z.Erben Bc.V.Blažková J.Erbenová, L.Pecháčková A.Wolfová A.Wolfová 18

19 23. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Akce cena 1.celostátní vzdělávací setkání řídících prac.zuš 4188 Seminář Vedení pokladny 890 Bezpečnost při školních akcích víkendová škola hry na zobcovou flétnu - celoroční cyklus 5100 Seminář Pedagogická dokumentace 1600 Celoroční cyklus kurzů pro sbormistry a korepetitory 1000 Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů 3540 Seminář k ŠVP LDO v Praze 1100 Seminář Fakta 1150 Využití interaktivní tabule v hudební výchově 1800 Seminář NIDV VO 600 Valná hromada AZUŠ 1500 Seminář ANAG Pracovní právo 1990 Seminář Cestovní náhrady v roce Letní hudební škola Liberec 4920 Celkem 31768* *uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad Seznam odebíraného odborného tisku a SW Učitelské noviny Keramika a sklo Řízení školy Tvořivá dramatika Dupito Creativ Výtvarná výchova 202 dokumentů ředitele školy Kartotéka 19

20 24. Výsledky vzdělávání v roce 2010/2011 Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl hudební literárně - dramatický taneční výtvarný Celkem Dospělí hudební Celkem Externí kontroly v roce 2010/ kontrola hospodaření v roce 2010 zřizovatel bez závad kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného bez závad kontrola hospodaření za rok zřizovatel bez závad Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla. 26. Hospodaření organizace v roce 2010 Naše škola používá při účtování jako hospodářský rok rok kalendářní, proto zde budou uvedeny cifry odpovídající poslednímu ukončenému kalendářnímu roku (2010). Zřizovatel Město Lysá nad Labem dále hradí za naši školu výdaje za spotřebu plynu, tyto prostředku však nejdou přímo do rozpočtu školy, nejsou zde proto uvedeny. Hospodářský výsledek byl po schválení ZM převeden do rezervního fondu školy. Hospodaření ZUŠ F.A.Šporka v roce 2010 Výnosy Státní dotace Dotace MěÚ Úplata za vzdělávání Ostatní - úroky, atd Výnosy z doplňkové činnosti celkem Náklady Státní dotace Dotace MěÚ Provozní náklady Opravy a udržování Náklady na doplňkovou činnost celkem Hospodářský výsledek za rok

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více