KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009) 391 v konečném znění 2009/0110 (COD) Svazek VI Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) (Text s významem pro EHP) CS CS

3 PŘÍLOHA II 1692/96/ES KRITÉRIA A SPECIFIKACE PROJEKTŮ SPOLEČNÉHO ZÁJMU 1 Část 2 : Silniční síť Část 3 : Železniční síť Část 4 : Síť vnitrozemských vodních cest a vnitrozemských přístavů Část 5 : Námořní přístavy Část 6 : Letiště Část 7 : Síť kombinované dopravy Část 8 : Řídicí a informační síť námořní dopravy Část 9 : Řídicí síť letecké dopravy Část 10 : Lokalizační a navigační síť ČÁST 2 Silniční síť Kromě projektů vztahujících se ke spojením uvedeným v příloze I se za infrastrukturní projekty společného zájmu považují všechny projekty vztahující se ke spojením, které se týkají: A. Rozvoje sítě, zejména rozšíření dálnic nebo zvýšení kvality silnic, výstavby nebo zlepšení obchvatů nebo okružních komunikací, zvýšení interoperability vnitrostátních sítí. B. Rozvoje systémů řízení provozu a uživatelských informačních systémů, zejména vytvoření telematické infrastruktury pro sběr dat o provozu, 1 Tato kritéria a specifikace se vztahují k odpovídajícím částem uvedeným ve vlastním textu nebo k příloze I. CS 2 CS

4 rozvoje dopravních informačních a kontrolních center a výměny dat mezi dopravními informačními centry v různých zemích, vytvoření silničních informačních služeb, zejména systému RDS-TMC 2, technická interoperabilita telematických infrastruktur. ČÁST 3 Železniční síť Kromě projektů vztahujících se ke spojením uvedeným v příloze I se za infrastrukturní projekty společného zájmu považují všechny projekty vztahující se ke spojením, které se týkají: interoperability mezi transevropskými železničními systémy, interoperability se sítěmi jiných oborů dopravy. ČÁST 4 Síť vnitrozemských vodních cest a vnitrozemských přístavů Vnitrozemské přístavy 1346/2001/ES čl. 1 bod 6 písm. a) (přizpůsobený) Projekty společného zájmu se musí bez diskriminace vztahovat výlučně k infrastruktuře přístupné každému uživateli. Kromě projektů vztahujících se ke spojením a vnitrozemským přístavům uvedeným v příloze I se za projekty společného zájmu považují všechny projekty infrastruktury odpovídající jedné nebo více z těchto kategorií: 1. přístup k přístavu po vodních cestách; 2. přístavní infrastruktura je uvnitř přístavního areálu; 3. ostatní dopravní infrastruktura je uvnitř přístavního areálu; 4. ostatní dopravní infrastruktura spojující přístav s ostatními prvky transevropské sítě. 2 Radiodigitální oznamovací systém pro silniční dopravu, který uvádí do souladu dopravní zprávy s potřebami jednotlivých uživatelů pozemních komunikací. CS 3 CS

5 Za projekt společného zájmu je považován každý projekt týkající se: výstavby a údržby všech prvků dopravního systému obecně přístupných všem uživatelům uvnitř přístavu a spojů s vnitrostátní nebo mezinárodní dopravní síti. To zahrnuje zejména rozvoj a údržbu areálu pro obchodní a ostatní účely týkající se přístavních činností, výstavbu a údržbu silničních a železničních spojů, výstavbu a údržbu včetně bagrování přístupových tras a ostatních vodních ploch v přístavu a výstavbu a údržbu plavebního značení a systémů řízení plavebního provozu a komunikačních a informačních systémů v přístavu a na přístupových trasách. Řízení provozu 1692/96/ES Za infrastrukturní projekty společného zájmu se považují zejména projekty, které zahrnují: signalizační a naváděcí systém pro plavidla, zejména pokud přepravují nebezpečné věci nebo znečišťující látky, tísňové komunikační systémy a zabezpečení vnitrozemské vodní cesty. 1346/2001/ES čl. 1 bod 6 b) (přizpůsobený) ČÁST 5 Námořní přístavy 1. Společné podmínky pro projekty společného zájmu vztahující se k námořním přístavům sítě Projekty společného zájmu se musí vztahovat výlučně k infrastruktuře přístupné bez diskriminace každému uživateli. Za projekt společného zájmu je považován každý projekt týkající se: výstavby a údržby všech prvků dopravního systému obecně přístupných všem uživatelům uvnitř přístavu a spojů s vnitrostátní nebo mezinárodní dopravní sítí To zahrnuje zejména rozvoj a údržbu areálu pro obchodní a ostatní účely týkající se přístavních činností, výstavbu a údržbu silničních a železničních spojů, výstavbu a údržbu včetně bagrování přístupových tras a ostatních vodních ploch v přístavu a výstavbu a údržbu plavebního značení a systémů řízení plavebního provozu a komunikačních a informačních systémů v přístavu a na přístupových trasách. CS 4 CS

6 2. Specifikace projektů společného zájmu vztahujících se k síti námořních přístavů Za projekt společného zájmu je považován každý projekt, který vyhovuje těmto specifikacím: Specifikace projektu Kategorie přístavu I. Podpora námořní dopravy na krátké vzdálenosti Infrastruktura nezbytná pro rozvoj námořní a námořní-říční dopravy na krátké vzdálenosti Projekty vztahující se k přístavům kategorie A II. Přístup do přístavů Přístup do přístavů po moři nebo po vnitrozemské vodní cestě Trvalá dostupnost přístavů v Baltském moři umístěných přibližně na 60 severní zeměpisné šířky a dále, včetně investičních nákladů na práce s rozrušováním ledu v zimě Vytvoření nebo zlepšení vnitrozemského přístupu spojujícího přístav s ostatními prvky transevropské dopravní sítě pomocí železničních, silničních a vnitrozemských vodních spojů Rozvoj stávajícího vnitrozemského přístupu spojujícího přístav s ostatními prvky transevropské dopravní sítě pomocí železničních, silničních a vnitrozemských vodních spojů Projekty vztahující se k přístavům kategorií A a B Projekty vztahující se k přístavům kategorií A, B a C Projekty vztahující se k přístavům kategorie A Projekty vztahující se k přístavům kategorií A a B III. Přístavní infrastruktura uvnitř přístavního areálu Rozvoj přístavní infrastruktury s cílem zvýšit účinnost intermodální dopravy Zdokonalení přístavní infrastruktury, zejména v přístavech ostrovních, okrajových a nejvzdálenějších regionů Rozvoj a montáž řídících a informačních systémů jako je EDI (elektronická výměna údajů) nebo ostatních systémů inteligentního řízení nákladní a osobní dopravy s použitím integrovaných technologií Rozvoj přístavních zařízení na sběr odpadků Projekty vztahující se k přístavům kategorií A a B Projekty vztahující se k přístavům kategorie C Projekty vztahující se k přístavům kategorií A, B a C Projekty vztahující se k přístavům kategorií A, B a C. CS 5 CS

7 1692/96/ES ČÁST 6 Letiště I. Výběrová kritéria pro letiště společného zájmu: Letiště společného zájmu musejí splňovat kritéria jednoho nebo více následujících bodů sítě: 1. Mezinárodní body sítě zahrnují letiště nebo letištní systémy 3 s ročním objemem přepravy nejméně pohybů cestujících minus 10 % nebo komerčních pohybů letadel nebo odbavených t zboží nebo pohybů cestujících mimo Společenství; nebo jakékoli nové letiště postavené k nahrazení stávajícího mezinárodního bodu sítě, který by se nemohl ve svém lokalitě dále rozvíjet. 2. Body sítě Společenství zahrnují: všechna letiště nebo letištní systémy s ročním objemem přepravy: mezi minus 10 % a pohybů cestujících nebo mezi a t odbaveného zboží nebo 3 Letištní systémy: Úř. věst. L 240, , s. 14. CS 6 CS

8 mezi a pohybů cestujících, z nich nejméně 30 % je mezinárodních, nebo mezi a pohybů cestujících mimo evropskou pevninu na vzdálenost přes 500 km od nejbližšího mezinárodního bodu sítě, nebo jakékoli nové letiště postavené k nahrazení stávajícího mezinárodního bodu sítě, který by se nemohl ve svém lokalitě dále rozvíjet. 3. Regionální body sítě a body přístupu zahrnují všechna letiště s ročním objemem přepravy mezi a pohyby cestujících, z nichž méně než 30 % je mezinárodních, nebo s ročním objemem přepravy mezi minus 10 % a pohybů cestujících nebo s ročním objemem přepravy mezi a t odbaveného zboží nebo umístěná na ostrově některého členského státu nebo umístěná v uzavřených oblastech Společenství s komerční přepravou, zajišťovanou letadly s maximální vzletovou hmotností nad 10 t. Letiště je umístěno v uzavřené oblasti, je-li nad 100 km od nejbližšího mezinárodního bodu sítě nebo bodu sítě Společenství. Tato vzdálenost se může výjimečně zkrátit na 75 km, aby se vzal v úvahu obtížný přístup s ohledem na zeměpisnou situaci nebo špatnou kvalitu infrastruktury pozemní dopravy. II. Specifikace projektů společného zájmu vztahujících se k síti letišť Projektem společného zájmu se rozumí projekt, který splňuje níže uvedené požadavky: Specifikace projektů Typ bodu sítě, na který se projekt zejména vztahuje 4 4 Tato tabulka nevylučuje, aby dotyčná opatření byla v některých řádně odůvodněných a zvláštních případech rozšířena na další body sítě. CS 7 CS

9 I. Optimalizace stávající kapacity letišť Opatření 1 optimalizace stávající kapacity z hlediska pohybu letadel, cestujících nebo zboží, včetně letištního navigačního zařízení Opatření 2 zlepšení letištního zabezpečení a bezpečnosti Mezinárodní Společenství Regionální bod sítě a bod přístupu Mezinárodní Společenství Regionální bod sítě a bod přístupu Opatření 3 úprava stávající infrastruktury nezbytná z hlediska dotvoření společného trhu, a zejména z hlediska opatření pro volný pohyb osob ve Společenství Mezinárodní Společenství Regionální bod sítě a bod přístupu II. Rozvoj nové kapacity letišť Opatření 4 rozvoj infrastruktury a zařízení určujících kapacitu letiště, pokud jde o letadla, pohyb zboží nebo cestujících, včetně leteckého navigačního zařízení Opatření 5 výstavba nového letiště nahrazujícího současné kapacity letiště nebo letištního systému, který v dané lokalitě nelze dál rozvíjet Mezinárodní Společenství Mezinárodní Společenství III. Zlepšení ochrany proti hluku v důsledku činností na letišti Opatření 6 zlepšení environmentální slučitelnosti z hlediska hluku a zpracování letištních zplodin Mezinárodní Společenství IV. Zlepšení nebo rozvoj přístupu k letišti Opatření 7 zlepšení a rozvoj rozhraní mezi letištěm a přístupovou infrastrukturou Opatření 8 zlepšení a rozvoj vzájemného propojení s ostatními dopravními sítěmi, zejména železniční sítí Mezinárodní Společenství Mezinárodní Společenství CS 8 CS

10 ČÁST 7 Síť kombinované dopravy Kromě projektů vztahujících se ke spojením uvedeným v příloze I se za projekty společného zájmu považují všechny infrastrukturní projekty, které se týkají výstavby nebo modernizace železniční nebo vnitrozemské vodní infrastruktury, aby se intermodální manipulační jednotky staly technicky uskutečnitelné a ekonomicky životaschopné; 1346/2001/ES čl. 1 bod 6 písm. c) výstavby nebo rozvoje středisek překládky mezi obory pozemní dopravy, včetně vybudování překládacího zařízení s odpovídající infrastrukturou uvnitř terminálu; úpravy areálů přístavů umožňující rozvoj nebo zlepšení kombinované dopravy mezi námořní cestami a železnicí, vnitrozemskými vodními cestami nebo silnicemi; 1692/96/ES železničního zařízení zvlášť upraveného pro kombinovanou dopravu, pokud to vyžaduje povaha infrastruktury, zejména co se týče nákladů na možné úpravy takové infrastruktury a s ohledem na použití takového zařízení spojeného s odpovídající infrastrukturou a příslušnými provozovateli, kterým umožní přístup na nediskriminačním základě. ČÁST 8 Řídicí a informační síť námořní dopravy Mezi projekty společného zájmu lze začlenit jakýkoli projekt, který se vztahuje k cílům bezpečnostní politiky Společenství v námořní dopravě nebo je určen k provedení mezinárodních úmluv a usnesení Mezinárodní námořní organizace (IMO) v oblasti bezpečnosti námořní dopravy a týká se zavedení systému Společenství k oznamování plavidel připlouvajících do přístavů Společenství nebo z nich odplouvajících nebo proplouvajících vodami Společenství za pomoci elektronického systému výměny dat, zahrnujícího také přenos dat mezi plavidly a pozemními zařízeními prostřednictvím transpondérů, přičemž se v úvahu berou zejména elektronické systémy výměny dat (EDI) včetně slučitelných rozhraní; CS 9 CS

11 vývoje a zdokonalování radionavigačních pozemských kanálů LORAN-C; vývoje zdokonalování zlepšení pobřežních a přístavních systémů řízení (VTS) a jejich propojení z pohledu bezpečnějšího a účinnějšího sledování a řízení námořní dopravy a odbavování, zejména v oblastech soutoku, oblastech dopravně vytížených nebo oblastech ekologicky citlivých; rozvoje nástrojů k zlepšení pochopení přepravy: databáze o tocích přepravy a nehodách v námořní dopravě, rozvoje nástrojů pro rozbor dopravních toků EPTO (European Permanent Traffic Observatory); vývoje infrastruktury a zařízení k zavedení Globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS); zlepšení systémů telematické výměny dat v souvislosti se státní přístavní kontrolou plavidel. ČÁST 9 Síť řízení letecké dopravy Za projekty společného zájmu se považují jakékoli projekty vedoucí ke zvýšení kapacity systému a optimalizaci jeho využití, které jsou součástí harmonizace a integrace zařízení a postupů různých vnitrostátních bodů sítě a jsou v souladu s příslušnými mezinárodními normami definovanými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a příslušnými evropskými subjekty, s důrazem především na Evropskou organizaci pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol). Tyto projekty se vztahují k studiím o lepším využití letového prostoru různými účastníky a vytvoření konsistentního a efektivního systému tras, plánování a řízení letového provozu tak, aby lépe odpovídala nabídka poptávce a zlepšilo se využití dostupných kontrolních kapacit, studiím a práci nezbytné pro harmonizaci zařízení a postupů k integraci různých poskytovatelů služeb se zvláštním zřetelem na hlavní směry přijaté Evropskou konferencí civilního letectví (ECAC), zlepšení produktivity systému, zejména prostřednictvím automatizované pomoci řízení a systémů zjišťování a řešení nebezpečných situací, příspěvkům pro zavedení prostředků komunikace, navigace a dohledu nezbytných pro řízení letecké dopravy, včetně podpory nových technik, zejména družicových a digitálních datových sítí, jestliže to povede k souladu s evropskými specifikacemi. CS 10 CS

12 ČÁST 10 Lokalizační a navigační síť Za projekt společného zájmu se považuje jakýkoli projekt, který se vztahuje k vytvoření jakéhokoli prvku budoucího evropského radionavigačního plánu nebo globálního družicového a navigačního systému tvořícího součást této struktury: kontrolní centrum zahrnující systém zpracování a kontroly, síť pozemských navigačních stanic, prostorový segment složený z družic umožňující přenos navigačních signálů, síť dozorčích stanic. CS 11 CS

13 PŘÍLOHA III 884/2004/ES čl. 1 bod 15 2) a příloha II PRIORITNÍ PROJEKTY, U KTERÝCH MAJÍ BÝT ZAHÁJENY PRÁCE DO ROKU Železniční osa Berlín Verona/Milán Bologna Neapol Messina Palermo Halle/Lipsko Norimberk (2015), Norimberk Mnichov (2006), Mnichov Kufstein (2015), Kufstein Innsbruck (2009), Brennerský tunel (2015), přeshraniční úsek, Verona Neapol (2007), Milán Bologna (2006), železniční/silniční most přes Messinskou úžinu Palermo (2015). 2. Vysokorychlostní železniční osa Paříž Brusel/Brusel Kolín nad Rýnem Amsterodam Londýn tunel pod Lamanšským průlivem Londýn (2007), Brusel/Brusel Lutych Kolín nad Rýnem (2007), Brusel/Brusel Rotterdam Amsterodam (2007) Vysokorychlostní železniční osa jihozápadní Evropy Lisabon/Porto Madrid (2011) 6, Madrid Barcelona (2005), Barcelona Figueras Perpignan (2008), 5 6 Včetně dvou železničních stanic pro vysokorychlostní vlaky v Rotterdamu a Amsterodamu, které nebyly zahrnuty do projektu, jejž potvrdila Evropská rada na zasedání v Essenu v roce Včetně spojení Lisabon-Porto (2013), Lisabon-Madrid (2010) a Aveiro-Salamanca (2015). CS 12 CS

14 Perpignan Montpellier (2015), Montpellier Nîmes (2010), Madrid Vitoria Irún/Hendaye (2010), Irún/Hendaye Dax, přeshraniční úsek (2010), Dax Bordeaux (2020), Bordeaux Tours (2015). 4. Vysokorychlostní železniční osa východ Paříž Baudrecourt (2007), Mety Lucemburk (2007), Saarbrücken Mannheim (2007). 5. Trať Betuwe (2007) 6. Železniční osa Lyon Terst Divača/Koper Divača Lublaň Budapešť ukrajinská hranice 7 Lyon St. Jean de Maurienne (2015), tunel Mont Cenis ( ), přeshraniční úsek, Bussoleno Turín (2011), Turín Benátky (2010), Benátky Ronchi Sud Terst Divača (2015), Koper Divača Lublaň (2015), Lublaň Budapešť (2015). 7. Dálniční osa Igumenitsa/Patras Atény Sofia Budapešť Via Egnatia (2006), Pathe (2008), dálnice Sofia Kulata řecko-bulharská hranice (2010), s přeshraničním úsekem Promahon Kulata, dálnice Ndlac Sibiň (větev k Bukurešti a Konstanci) (2007). 7 Části této trasy odpovídají V. panevropskému koridoru. CS 13 CS

15 8. Multimodální osa Portugalsko/Španělsko ostatní Evropa 8 železnice La Coruña Lisabon Sines (2010), železnice Lisabon Valladolid (2010), železnice Lisabon Faro (2004), dálnice Lisabon Valladolid (2010), dálnice La Coruña Lisabon (2003), dálnice Sevilla Lisabon (dokončeno v r. 2001), nové letiště v Lisabonu (2015). 9. Železniční osa Cork Dublin Belfast Stranraer 9 (2001) 10. Malpensa (dokončeno 2001) Pevné spojení Öresund (dokončeno 2000) Severský trojúhelník, železniční/silniční osa silniční a železniční projekty ve Švédsku 12 (2010), dálnice Helsinky Turku (2010), železnice Kerava Lahti (2006), dálnice Helsinky Vaalimaa (2015), železnice Helsinky Vainikkala (ruská hranice) (2014). 13. Silniční osa Spojené království/irsko/benelux (2010) 14. Západopobřežní hlavní trať (2007) 15. Galileo (2008) Včetně modernizace přístavů a letišť (2015) v souladu s obsahem, který potvrdila Evropská rada na zasedáních v Essenu a Dublinu. O dalším nárůstu kapacity této trati bylo rozhodnuto v roce 2003 a byl doplněn jako samostatný projekt. Projekt dokončen. Projekt dokončen. Několik krátkých silničních a železničních úseků bude dokončeno v letech 2010 až CS 14 CS

16 16. Nákladní železniční osa Sines Madrid Paříž nová vysokokapacitní železniční osa přes Pyreneje, železnice Sines Badajoz (2010), železniční trať Algeciras Bobadilla (2010). 17. Železniční osa Paříž Štrasburk Stuttgart Vídeň Bratislava Baudrecourt Štrasburk Stuttgart (2015) s Kehlským mostem jako přeshraničním úsekem, Stuttgart Ulm (2012), Mnichov Salcburk (2015), přeshraniční úsek, Salcburk Vídeň (2012), Vídeň Bratislava (2010), přeshraniční úsek. 18. Vnitrozemská vodní osa Rýn/Mása Mohan Dunaj 13 Rýn Mása (2019) s plavební komorou Lanaye jako přeshraničním úsekem, Vilshofen Štrubina (2013), Vídeň Bratislava (2015) přeshraniční úsek, Palkovičovo Moháč (2014), místa s malou průjezdností v Rumunsku a Bulharsku (2011). 19. Vysokorychlostní železniční interoperabilita na Iberském poloostrově Madrid Andalusie (2010) severovýchod (2010) Madrid Levanta a Středomoří (2010) koridor sever/severozápad, včetně Vigo Porto (2010) Estremadura (2010). 13 Část této trasy odpovídá definici VII. panevropského koridoru. CS 15 CS

17 20. Železniční osa Fehmarn pevné železniční/silniční spojení přes Fehmarn (2014), železnice pro přístup v Dánsku z Öresundu (2015), železnice pro přístup v Německu z Hamburku (2015), železnice Hannover Hamburk/Brémy (2015). 21. Námořní dálnice Projekty společného zájmu určené v souladu s článkem 13 a týkající se těchto námořních dálnic: dálnice Baltského moře (spojující členské státy u Baltského moře s členskými státy střední a západní Evropy, včetně trasy přes Severní moře/baltské moře (Kielský kanál) (2010)), západoevropská námořní dálnice (vedoucí z Portugalska a Španělska přes Atlantský oblouk do Severního moře a Irského moře) (2010), námořní dálnice jihovýchodní Evropy (spojující Jaderské moře s Jónským mořem a východním Středomořím včetně Kypru) (2010), námořní dálnice jihozápadní Evropy (západní Středomoří), spojující Španělsko, Francii a Itálii včetně Malty a napojující se na námořní dálnici jihovýchodní Evropy 14 (2010). 22. Železniční osa Atény Sofia Budapešť Vídeň Praha Norimberk/Drážďany 15 železnice řecko-bulharská hranice Kulata Sofia Vidin/Calafat (2015), železnice Curtici Brašov (na Bukurešť a Konstanci) (2010), železnice Budapešť Vídeň (2010), přeshraniční úsek, železnice Břeclav Praha Norimberk (2010), s přeshraničním úsekem Norimberk Praha, železniční osa Praha Linec (2016) Také k Černému moři. Tato významná trasa do velké míry odpovídá definici IV. panevropského koridoru. CS 16 CS

18 23. Železniční osa Gdaňsk Varšava Brno/Bratislava Vídeň 16 Železnice Gdaňsk Varšava Katowice (2015), Železnice Katowice Břeclav (2010), Železnice Katowice Žilina Nové Mesto nad Váhom (2010). 24. Železniční osa Lyon/Ženeva Basilej Duisburg Rotterdam/Antverpy Lyon Mylhúzy Mülheim 17, s přeshraničním úsekem Mylhúzy Mülheim (2018), Ženeva Milán/Novara švýcarská hranice (2013), Basilej Karlsruhe (2015), Frankfurt nad Mohanem Mannheim (2012), Duisburg Emmerich (2009) 18, Železný Rýn Rheidt Antverpy, přeshraniční úsek (2010). 25. Dálniční osa Gdaňsk Brno/Bratislava Vídeň 19 dálnice Gdaňsk Katowice (2010), dálnice Katowice Brno/Žilina (2010), přeshraniční úsek, dálnice Brno Vídeň (2009), přeshraniční úsek. 26. Železniční/silniční osa Irsko/Spojené království/kontinentální Evropa silniční/železniční osa spojující Dublin se severem (Belfast Larne) a jihem (Cork) (2010) 20, silniční/železniční osa Hull Liverpool (2015), železnice Felixstowe Nuneaton (2011), železnice Crewe Holyhead (2008) Tato významná trasa do velké míry odpovídá definici VI. panevropského koridoru. Včetně trasy TGV Rýn-Rhôna, bez západní větve. Projekt č. 5 (trať Betuwe) spojuje Rotterdam a Emmerich. Tato hlavní trasa do velké míry odpovídá definici VI. panevropského koridoru. Včetně Essenského projektu č. 13: silniční osa Irsko/Spojené království/benelux. CS 17 CS

19 27. Rail Baltica, železniční osa Varšava Kaunas Riga Tallinn Helsinky Varšava Kaunas (2010), Kaunas Riga (2014), Riga Tallinn (2016). 28. Eurocaprail na železniční ose Brusel Lucemburk Štrasburk Brusel Lucemburk Štrasburk (2012). 29. Železniční osa iónského/jaderského intermodálního koridoru Kozani Kalampaka Igumenitsa (2012), Janina Antirrio Rio Kalamata (2014). 30. Vnitrozemská vodní cesta Seina Šelda. Zlepšení splavnosti Deulemont Gent ( ), Compiègne Cambrai ( ). Předem sjednané datum dokončení díla je uvedeno v závorkách. Data dokončení díla u projektů 1 až 20 a 30 a podrobnosti o úsecích odpovídají zprávě skupiny na vysoké úrovni, ve které byly určeny. CS 18 CS

20 PŘÍLOHA IV Zrušené rozhodnutí a seznam jeho následných změn Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES (Úř. věst. L 228, , s. 1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES (Úř. věst. L 185, , s. 1) Bod 8.F přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, , s. 447) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES (Úř. věst. L 167, , s. 1) Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, , s. 1) Pouze bod 6.D přílohy CS 19 CS

21 PŘÍLOHA V SROVNÁVACÍ TABULKA Rozhodnutí 1692/96/ES Toto rozhodnutí Čl. 1 odst. 1 Čl. 1 odst. 1 Čl. 1 odst. 2 první věta Čl. 1 odst. 2 první věta Čl. 1 odst. 2 druhá věta Čl. 7 odst. 1 Čl. 1 odst. 2 třetí věta Čl. 1 odst. 2 druhá věta Čl. 1 odst. 3 Čl. 1 odst. 3 Články 2 až 6 Články 2 až 6 Čl. 7 odst. 1 návětí Čl. 7 odst. 2 návětí Čl. 7 odst. 1 první odrážka Čl. 7 odst. 2 písm. a) Čl. 7 odst. 1 druhá odrážka Čl. 7 odst. 2 písm. b) Čl. 7 odst. 1 třetí odrážka Čl. 7 odst. 2 písm. c) Čl. 7 odst. 1 čtvrtá odrážka Čl. 7 odst. 2 písm. d) Čl. 7 odst. 2 návětí Čl. 7 odst. 3 návětí Čl. 7 odst. 2 první odrážka Čl. 7 odst. 3 písm. a) Čl. 7 odst. 2 druhá odrážka Čl. 7 odst. 3 písm. b) Čl. 7 odst. 3 Čl. 7 odst. 4 Čl. 8 odst. 1 první pododstavec Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec první věta Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec druhá věta Čl. 8 odst. 1 první pododstavec Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec Čl. 8 odst. 1 třetí pododstavec Čl. 8 odst. 2 Čl. 8 odst. 2 Čl. 9 odst. 1 návětí Čl. 9 odst. 1 návětí Čl. 9 odst. 1 první odrážka Čl. 9 odst. 1 písm. a) Čl. 9 odst. 1 druhá odrážka Čl. 9 odst. 1 písm. b) Čl. 9 odst. 1 třetí odrážka Čl. 9 odst. 1 písm. c) CS 20 CS

22 Čl. 9 odst. 1 čtvrtá odrážka Čl. 9 odst. 1 písm. d) Čl. 9 odst. 2 a 3 Čl. 9 odst. 2 a 3 Čl. 10 odst. 1 Čl. 10 odst. 1 Čl. 10 odst. 2 první pododstavec Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec první věta Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta Čl. 10 odst. 2 první pododstavec Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec Čl. 10 odst. 2 třetí pododstavec Čl. 10 odst. 3 až 6 Čl. 10 odst. 3 až 6 Čl. 11 odst. 1, 2 a 3 Čl. 11 odst. 1, 2 a 3 Čl. 11 odst. 3a Čl. 11 odst. 3b Čl. 11 odst. 4 první pododstavec Čl. 11 odst. 4 druhý pododstavec Čl. 11 odst. 4 Čl. 11 odst. 5 Článek 12 Článek 12 Čl. 12a odst. 1 až 4 Čl. 13 odst. 1 až 4 Čl. 12a odst. 5 návětí Čl. 13 odst. 5 návětí Čl. 12a odst. 5 první odrážka Čl. 13 odst. 5 písm. a) Čl. 12a odst. 5 druhá odrážka Čl. 13 odst. 5 písm. b) Čl. 12a odst. 5 třetí odrážka Čl. 13 odst. 5 písm. c) Čl. 12a odst. 6 první a druhá věta Čl. 12a odst. 6 třetí věta Čl. 13 odst. 7 první pododstavec Čl. 13 odst. 7 druhý pododstavec Čl. 12a odst. 7 Čl. 13 odst. 6 Článek 13 Článek 14 Čl. 14 návětí Čl. 15 návětí Čl. 14 první odrážka Čl. 15 písm. a) Čl. 14 druhá odrážka Čl. 15 písm. b) Čl. 14 třetí odrážka Čl. 15 písm. c) Čl. 15 návětí a závěrečná věta Čl. 16 návětí Čl. 15 první odrážka Čl. 16 písm. a) CS 21 CS

23 Čl. 15 druhá odrážka Čl. 16 písm. b) Čl. 15 třetí odrážka Čl. 16 písm. c) Čl. 15 čtvrtá odrážka Čl. 16 písm. d) Článek 16 Článek 17 Článek 17 Článek 18 Čl. 17a odst. 1 první věta Čl. 19 odst. 1 Čl. 17a odst. 1 druhá, třetí a čtvrtá věta Čl. 19 odst. 4 Čl. 17a odst. 2 a 3 Čl. 19 odst. 2 a 3 Čl. 17a odst. 4 Čl. 19 odst. 6 Čl. 17a odst. 5 Čl. 19 odst. 5 Čl. 17a odst. 6 Čl. 19 odst. 7 Čl. 18 odst. 1 Článek 20 Čl. 18 odst. 2 první věta Čl. 21 odst. 1 Čl. 18 odst. 2 druhá věta Čl. 21 odst. 2 Čl. 18 odst. 3 první věta Čl. 18 odst. 3 druhá věta Čl. 18 odst. 3 třetí a čtvrtá věta Čl. 22 první pododstavec Čl. 22 druhý pododstavec Čl. 22 třetí pododstavec Článek 19 Článek 23 Čl. 19a odst. 1 Článek 24 Čl. 19a odst. 2 návětí Čl. 25 odst. 1 návětí Čl. 19a odst. 2 písm. a) a b) Čl. 25 odst. 1 písm. a) a b) Čl. 25 odst. 2 návětí Čl. 19a odst. 2 písm. c) a d) Čl. 25 odst. 2 písm. a) a b) Čl. 19a odst. 3 Čl. 25 odst. 3 Čl. 19a odst. 4 Čl. 26 odst. 1 Čl. 19a odst. 5 první věta Čl. 19a odst. 5 druhá věta Čl. 26 odst. 2 první pododstavec Čl. 26 odst. 2 druhý pododstavec CS 22 CS

24 Čl. 19a odst. 6 Čl. 27 odst. 1 Čl. 19a odst. 7 Čl. 27 odst. 2 Čl. 19a odst. 8 Čl. 27 odst. 3 Čl. 19a odst. 9 Čl. 27 odst. 4 Čl. 19b první věta Čl. 19b druhá věta Článek 22 Čl. 28 první pododstavec Čl. 28 druhý pododstavec Čl. 29 první pododstavec Čl. 29 druhý pododstavec Článek. 23 Článek 30 Článek. 24 Článek 31 Příloha I Příloha II Příloha III Příloha I Příloha II Příloha III Příloha IV Příloha V CS 23 CS

25 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 1692/96/ES (přizpůsobený) Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují význam, který přikládají zřízení a spojitému rozvoji transevropské dopravní sítě. Vítají přijetí tohoto rozhodnutí zřizujícího tuto síť a vymezující konkrétní projekty společného zájmu, což umožňuje, aby byl legislativní rámec pro transevropskou dopravní síť dokončen. Zaznamenávají, že tyto projekty přispívají k dosažení cílů stanovených v článku 2, zejména mohou zásadním způsobem přispět ke konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst a soudržnosti v Unii, a rovněž vycházejí vstříc potřebě propojit ostrovní, uzavřené a okrajové oblasti s centrálními oblastmi Společenství. V této souvislosti zdůrazňují, že skutečnost, že tyto projekty jsou vymezeny v příloze I, příloze II a článcích tohoto rozhodnutí, je činí způsobilými pro finanční příspěvek Společenství, jenž může usnadnit a urychlit jejich skutečné provedení v daném členském státě. Evropský parlament, Rada a Komise vyzývají členské státy, aby přikládaly nejvyšší význam provádění těchto projektů, jimž věnují zvláštní pozornost. Komise se zavazuje informovat je pravidelně o jejich uskutečňování, mimo jiné prostřednictvím zpráv uvedených v článku 22. Evropský parlament, Rada a Komise berou na vědomí projekty schválené Evropským parlamentem v druhém čtení s ohledem na rozvoj transevropské dopravní sítě. PROHLÁŠENÍ KOMISE K normám ochrany životního prostředí a potrubní sítě Komise bude a) pokračovat ve zkoumání norem ochrany životního prostřední pro každý typ dopravy a b) zkoumat možnost zřízení potrubní sítě, na kterou by se nevztahovaly obecné zásady pro transevropské energetické sítě, a možnost jejich začlenění do transevropské sítě a předloží případné vhodné návrhy. K článku 23 a příloze III Komise potvrzuje, že nic v tomto prohlášení nepředjímá finanční závazky členských států Společenství. CS 24 CS

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Evropský parlament přijal 21. dubna 2004 směrnice k transevropské dopravní síti, pouze týden po jejich přijetí Radou

Více

Vysokorychlostní železniční tratě

Vysokorychlostní železniční tratě Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 4 Evropská síť vysokorychlostních tratí Anotace: Vývoj evropské sítě VRT Transevropské dopravní sítě Klíčové

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla

Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla Návrhy Komise Transevropská dopravní síť (TEN-T) potřebuje rozšířit, aby se zlepšila územní soudržnost a podpořila konkurenceschopnost a potenciál

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 Avis juridique important 31996D1692 Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2009 Hubert Musial

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2009 Hubert Musial Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2009 Hubert Musial Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Název bakalářské práce: Transevropské dopravní

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,

ANNEX PŘÍLOHA. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2018 COM(2018) 438 final ANNEX PŘÍLOHA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Územní soudr nost. tento stupeò koncentrace ještì zvýší, proto e zvìtší rozlohu a poèet obyvatel EU, ale HDP zvýší pomìrnì málo;

Územní soudr nost. tento stupeò koncentrace ještì zvýší, proto e zvìtší rozlohu a poèet obyvatel EU, ale HDP zvýší pomìrnì málo; Územní soudr nost Ústøedním cílem EU, jak je stanoveno ve smlouvì (èlánek 2), je podporovat hospodáøský a sociální pokrok a vysokou zamìstnanost a dosáhnout vyvá eného a udr itelného rozvoje, zvláš prostøednictvím

Více

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Strategická pozice Moravskoslezského kraje 2 Motiv Slezského

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Železnice 1.2.1 Železnice:

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Kapitola 3: Dopravní prostředky Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.3.1.1 Motorizace

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY část 3 588-743

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY část 3 588-743 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Výbor pro dopravu a cestovní ruch 17. 10. 2012 2011/0302(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY část 3 588-743 Návrh zprávy Adina-Ioana Vălean, Dominique

Více

STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013

STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013 MEMO/10/526 V Bruselu dne 27. října 2010 STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013 1. Co je politika a program TEN-T? Dobře fungující dopravní infrastruktura

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Výzvy a přínosy pro nové členské státy v oblasti dopravy (případ České republiky) Předmluva Rozšíření je neopakovatelnou historickou příležitostí k dalšímu prohloubení

Více

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, exprezident ITA Mezinárodní tunelářské asociace a výkonný ředitel a člen představenstva STUVA Výzkumné asociace pro podzemní

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009

L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009 L 194/60 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2009 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.2.1 Železnice: délka

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR

PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie 1. ÚVOD Se sjednocováním Evropy, odstraňováním hranic mezi jednotlivými státy se neustále zvyšují nároky

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout OBSAH OBECNÉ ZÁSADY POLITIK V RÁMCI BÍLÉ KNIHY... 6 ČÁST JEDNA: ZMĚNA

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Informace o vývoji ERTMS v České republice

Informace o vývoji ERTMS v České republice Informace o vývoji ERTMS v České republice Petr Varadinov varadinov@szdc szdc.czcz www.szdc.cz 1 Interoperabilita Základní cíl Evropského společenství volný pohyb osob, zboží a kapitálu vyžaduje flexibilní

Více

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Centrum pro efektivní dopravu Think-tank pro rozvoj veřejné dopravy NGO Mise: vysoká rychlost a švýcarský přístup (taktový jízdní řád,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 475 v konečném znění 2004/0154 (KOD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Evropa přes satelit instalační příručka Evropa přes satelit Instalační příručka

Evropa přes satelit instalační příručka Evropa přes satelit Instalační příručka Evropa přes satelit Instalační příručka SES ASTRA Evropa přes satelit Strana 1 z 18 Obsah 1 Úvod...3 2 Orbitální pozice...3 2.1 Služba v pásmu Ku z pozice 4,8 v. d...3 2.2 Služba v pásmu C z pozice 319,5

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Netechnické obtíže v přípravě VRT

Netechnické obtíže v přípravě VRT petr.slegr@cedop.info Faktory ovlivňující podobu železnice v ČR zaostalost železnice z doby před rokem 1989 a pokračování rozvoje IAD absence koncepce rozvoje (nebo spíše absence zájmu o rozvoj?) železniční

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

OPAKOVÁNÍ EVROPY - pracovní list

OPAKOVÁNÍ EVROPY - pracovní list OPAKOVÁNÍ EVROPY - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_07 Tématický celek:

Více

Železnice v Evropě a evropská dopravní politika

Železnice v Evropě a evropská dopravní politika Železnice v Evropě a evropská dopravní politika Daniel Seidenglanz 2006 1 Tato studie vznikla za podpory grantového projektu GAČR: 402/04/2128: Železniční doprava institucionální postavení, hospodářská

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 17. října 2013 Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 KOM(2007) 94 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Transevropská

Více

Abstrakta. Robert Veselý: Středoevropský krystal : vize nového hospodářského prostoru v srdci Evropy? (část 1)

Abstrakta. Robert Veselý: Středoevropský krystal : vize nového hospodářského prostoru v srdci Evropy? (část 1) Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Ústav územního rozvoje (Institut für Raumentwicklung) Seminář o společném česko-německém územním rozvoji dne 23. 3. 2006 v Barokním sálu Durynského

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Patricia BUGNOTOVÁ, ředitelka, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 4. července

Více

Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.

Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop. Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Centrum pro efektivní dopravu Think-tank pro rozvoj veřejné dopravy

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

25 let TGV ROZHOVOR S GUILLAUMEM PEPYM

25 let TGV ROZHOVOR S GUILLAUMEM PEPYM 25 let TGV 27. září je 25. výročí uvedení prvního úseku francouzské sítě vysokorychlostních souprav TGV do veřejného provozu. Brian Perren využívá této příležitosti k rozhovoru s Guillaumem Pepym, výkonným

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo EVROPA OPAKOVÁNÍ 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo 2. Které země jsou známé vývozem ovoce, zeleniny, vína, rybích výrobků? a) Portugalsko, Španělsko, Itálie,

Více

Priority výstavby nových úseků. mezistátních vztahů

Priority výstavby nových úseků. mezistátních vztahů Priority výstavby nových úseků železniční sítě v ČR z pohledu mezistátních vztahů Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy 1 Mezinárodní souvislosti VRT v ČR Berlin Warszawa München Wien 2 Výchozí dokumenty

Více

Rail Net Europe - RNE

Rail Net Europe - RNE Rail Net Europe - RNE Marek Neustadt České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy One Stop Shop Historie vzniku RNE 1. Vydání EC 440/91 o liberalizaci železničního

Více

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE INVENTARIZACE, ROZBORY, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮ VODNÍ ZPRÁVA Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy

Více

Nordica elegantní přírodní architektura

Nordica elegantní přírodní architektura Nordica Ostrava Nordica elegantní přírodní architektura Administrativní budova Nordica je navržena v souladu s nejmodernějšími skandinávskými trendy přírodní architektury. Tuto architekturu však citlivě

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Petr Varadinov K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VIII. ZČU 05/2014 Národní implementační plán ERTMS Návrh novely 03/2014 Cílové

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Vysokorychlostní železnice větší kvalita života

Vysokorychlostní železnice větší kvalita života Praha a Středočeský kraj: Místo pro život 11.6.201 Stanice Champagne-Ardenne TGV, FR Vysokorychlostní železnice větší kvalita života Petr Šlegr, CEDOP VR propojení v Evropě Relace Vzdálenost Jízdní doba

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways Poslední aktualizace: 14.10.2015 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Zavazadla: Rozměry a hmotnost Co si můžete vzít do letadla? Jak sbalit příruční zavazadlo do letadla?

Více

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

Více

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Praha, 19. listopadu 2014 Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují

Více

Vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě Semestrální práce z předmětu Vysokorychlostní tratě České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Světlíková Eva 2 56 2011/2012 Obsah Vysokorychlostní tratě v Belgii 3 HSL 1 4 LGV Nord 4 HSL 2

Více

Evropa 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Evropa 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 2 4 8 8 Evropa 1 2 Brendan Simms: Evropa Evropa Brendan Simms Zápas o evropskou nadvládu

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013

Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013 Portugalsko a Kapverdské ostrovy logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 27.listopadu 2013 Pro svou periferní a přímořskou polohu se Portugalsko po staletí orientovalo na námořní dopravu a méně

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě Letecká doprava v roce v Evropě Osobní letecká doprava zaznamenala v zemích EU-25 růst o 8,5 % Autor: Luis DE LA FUENTE LAYOS Obsah Nejdůležitější údaje...2 Osobní letecká doprava v zemích EU-25...2 Doprava

Více

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 11. září 2014 Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T)

KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T) Speciální analýza Březen 2012 KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T) EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Uspořádání dopravního trhu a jeho změny V posledních letech dynamický vývoj přeprava

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita z pohledu MD ČR Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita důvody pro její podporu zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více