DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM"

Transkript

1 DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM Postřehy z moskevského divadla Teatr.doc Tereza Krčálová VZNIK DOKUMENTÁRNÍ HRY Jedním ze způsobů vzniku dokumentární hry je využití metody verbatim, kterou zpracoval anglický divadelní a filmový režisér Stephen Daldry. D Proces vytváření dokumentární hry zahrnuje sběr materiálu, jeho zpracování způsobem montáže a následnou inscenaci vzniklého dramatického textu. Na procesu se podílí tvůrčí tým zahrnující herce, dramatika a režiséra. Verbatim znamená latinsky doslova. Technika Verbatim tvůrčí skupina si vybírá téma a začíná s dotazováním reálných lidí, které se rozhodla vyzpovídat za účelem vzniku dokumentární hry a následné jevištní realizace. Je důležité, jakým způsobem se zadává otázka, neboť otázka je počátkem budoucí koncepce představení. Pokud se prvotního sběru materiálu účastní herci: nahrávají na diktafon rozhovory a na zkoušky přinášejí na papír přepsané nahrávky a scénickou charakteristiku postavy. Nahrávání se však může účastnit kdokoliv z tvůrčího týmu, může ho například vést dramatik, nebo dramatik spolu s režisérem a teprve potom herce s prototypem postavy seznámit. Dále se pracuje nad vznikem hry a její jevištní realizace. O ortodoxálním verbatimu hovoříme v případě, že autoři nedoplňují do textu svá slova. Technika life game přímo před diváky se rozehrává autentický příběh ze života, diváci spolu s herci se stávají postavami tohoto příběhu, přebírají jejich osud a dále ho rozvíjejí, nebo osvětlují, proč došlo k určitým situacím. Technika hlubokého interview herce (metoda teatru.doc) znamená pohroužení se herce do okolností spojených se životem vybraného člověka. Herec si osvojuje jeho dokumentární materiál a proměňuje se v něj, vytváří z reálného člověka postavu. Jeho jménem vede monolog, odpovídá na otázky (otázky mohou zadávat diváci). Tyto techniky, jak se ukazuje, nejsou zcela soběstačné, jsou to nástroje pro divadelní práci, hledání nového způsobu vzniku hry a představení. Úkolem zůstává umět si dobře připravit otázky, pro herce pak získaný rozhovor co nejvýstižněji a nejpřesněji předat na scéně, pro celý tvůrčí tým je pak úkolem soustředit společné síly k tomu, aby co nejpřesněji bylo pochopeno, co nám budoucí postava říká a vycházet z její řeči, brát rozhovor s ní jako evangelium. Je to to jediné z čeho tvůrčí tým vychází, nic si nedomýšlí, nespekuluje. zdroj: ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY: Hry vzniklé na základě rozhovorů s představiteli okrajových sociálních skupin. Zločiny vášně Režisérka a herečka Galina Siňkina řešila ve svém životě osobní otázku: zamilovala se do člověka, který jí podle jejích slov ublížil a ponížil. Nemožnost vyřešit neperspektivní vztah dovedla Galinu do kritického stavu, kdy začala přemýšlet o zneškodnění svého tyrana. Když se naskytla možnost spolupráce s ženskou věznicí, Galina se rozhodla použít tuto zkušenost jako impuls k rozhovorům s vězeňkyněmi. Konkrétně ji zajímaly ty, které byly odsouzeny za vraždu, a její první otázka zněla: Chtěla bych se zeptat, která vás vraždila z lásky? V rozhovorech s nimi se pak snažila získat radu (nebo lépe řečeno postup), jak se vypořádat s člověkem, který ji podle jejího názoru cíleně trápí. Galina si pro své výsledné představení vybrala dvě ženy, které konstruují pro Galinu plán, kde se milovaný a zároveň nenáviděný člověk stává postupně obětí. Dvě vězeňkyně nabízejí dva různé postupy, jejichž odlišnost je dána jejich rozdílným charakterem: jedna je živelná, impulsivní, druhá je racionální a zdrženlivá a podle toho je oběť likvidována buď fyzicky, nebo morálně. V představení ztvárňuje 1

2 Galina první vězeňkyni, Galinu a druhou vězeňkyni hrají dvě jiné herečky. Galina se tak stává se svým příběhem rovnocennou postavou hry. Podle slov Galiny se vězeňkyně liší od běžných lidí tím, že ve svém životě byly schopny vykonat čin, který měl ovšem znaménko mínus. Nicméně v tomto činu se skrývá potenciál, schopnost akce. Galina srovnává jejich schopnost realizovat čin s odvahou divadelníka, umělce, který je také nucen realizovat svůj záměr, pouze s tím malým rozdílem, že u umělce se to děje v oblasti fikce. V jejím pojetí je umění prostor, kde se můžeme vypořádat s nepříznivou a omezující nás realitou. Polární pravda Dramatik Jurij Klavdijev a režisér Georg Ženo jezdili do jednoho severského města, kde žije mnoho dětí nakažených virem HIV. Společnost tyto děti odmítá přijmout, bojí se jich a vytěsňuje děti do opuštěných domů na okraji města. Ale i tyto děti mají své názory, tužby, sny. Hlavní myšlenkou této hry i představení se stává fakt vytěsňování skupiny lidí na okraj, poukazování na něčím poznamenaného člověka jako na nežádoucího pro společnost. Dělící čára mezi hledištěm a jevištěm je v tomto představení zrušena, divák není chráněn od probíhajícího dění, ale je posazen na židli uprostřed místnosti, sedí sám, natočený podle toho, jak zrovna byla židle postavena. Mezi diváky se odehrává hra dětí. Společnost se tak ocitá přímo mezi vyhošťovanými dětmi. Na konci představení děti nalévají čaj a dávají i divákům, aby se s nimi napili. Iluze je tak silná, že téměř každý, kdo byl na představení, potvrdil, že v sobě musel překonat strach a odpor. Prolog hry: HIV je zvláštní nemoc. Možná by se dalo říct, že to není nemoc, ale jev. Jak jinak by bylo možné vysvětlit to, že v první řadě nemění fyziologii člověka, ale jeho pohled na svět. HIV nás smiřuje se smrtí. Lidé přehodnocují svůj život a vytvářejí nové plány reálné, s ohledem na to, že život se jim krátí. Podle našich měřítek jim už moc nezbývá. Pro ně čas však přestal existovat. Hledání současného hrdiny Doc.tor aneb zápisky provinčního doktora Jelena Isajevová o své hře Doc.tor říká: Hledala jsem kladného hrdinu a našla jsem ho ve venkovském doktorovi, který bere mizerný plat a zachraňuje životy lidí. Doktor zachraňuje, to je jeho poslání. Zachrání dvakrát muže, alkoholika a tátu od rodiny, kterého dcera poranila nožem. Podstatná část textu/monologu se týká líčení operace. Doktor popisuje, jak ve zcela polních podmínkách dává dohromady zmíněného člověka. Na konci hry vychází najevo, že po této operaci muž alkoholik rozbil své manželce hlavu cihlou a ta okamžitě zemřela. Vyvstává otazník: bylo správné zachránit člověka, když ten pak připravil o život jiného člověka? Hra postrádá vnější děj, nedochází v ní k zápletkám nebo vnějším konfliktům. Postava doktora vypráví svůj monolog poté, co se už všechno důležité odehrálo. Konflikt dokumentární hry spočívá ve vnitřním obsahu, v tom, že se nejdříve předvede spektrum pohledů, které si divák musí prožít, aby ve výsledku byl doveden k nějakému poslání. Kulturní archetypy Krasavice Autoři projektu dostali nápad, že proniknou do života krásných žen, které si svojí krásou nevydělávají, a zjistí, jak se takovým ženám žije a nakolik jim jejich krása usnadňuje či komplikuje život. Základem hry se staly rozhovory asi dvaceti žen od 16 do 38 let. Autoři proti sobě postavili krásnou bytost a nelítostný svět. V otázkách pokládaných respondentkám se dotýkají tradičních hodnot jako je láska, Bůh, rodina, ale dostávají se i k negativním hodnotám jako je násilí, zlo atd. Na začátku hry, kdy se ženy vyjadřují k lásce a Bohu, je divák uchlácholen příjemným obrázkem rezonujícím s příjemnými bytostmi, které tyto hodnoty respektují. Obrázek se však radikálně začne měnit v momentě, kdy se řeč stáčí k násilí a rodinným neštěstím. Všichni jsme nuceni prožívat v tomto světě i dobré i špatné věci, a jak se ukazuje, nikdo tohoto faktu není ušetřen. Záleží jen na vnitřní síle člověka, jak je schopen se s tím poprat. Hry, které dávají svým postavám možnost vypovídat se z nejhlubších prožitků První muž Dramatička Jelena Isajeva se ve svých dokumentárních hrách zabývá člověkem a jeho vztahy, které mu do různé míry utváří jeho život, někdy i ovlivňují jeho charakter a pohled na svět. Snaží se zachytit jemné tkáně vztahů, které jsou na jednu stranu křehké a každou chvíli se mohou narušit a zároveň pro nás tak zásadní, že ovlivňují a vedou celý náš život. Vzhledem k tomu, že se některé tyto vztahy vymykají tomu, co společnost přijímá, zůstává člověk v této situaci sám a málokdy je schopen tyto situace pochopit a vyřešit. Možnost mluvit a sdílet svou situaci formou dokumentárního dramatu, stát se postavou, která provádí diváka po cestě svého příběhu, přináší 2

3 ohromnou úlevu. Postavy her tak bojují o nalezení vlastní identity tím, že se vydávají na cestu vedoucí ke kořenům. Projekt První muž začal dost nevinně. Jelena Isajeva chtěla prozkoumat ženskou duši a zjistit, jak velkou roli hraje pro ženu v jejím životě první muž a kdo jím je. Bylo pro ni šokující, když během rozhovorů zjistila, že nemalé procento dotazovaných žen mluvilo jako o prvním muži o svém otci. Realizace: Tři hrdinky hry jsou označeny jako První, Druhá, Třetí. Nic víc o nich nevíme. Pronášejí svůj text po řadě, neposlouchají se navzájem. Každá mluví o svém. Verbatim hra je většinou založená na monologu, nebo na monolozích, které se navzájem přerušují... Hra je komponována jako klam. Divák hned nepochopí, že předmětem lásky tří dívek je jejich otec. Tajemství se prozradí až na konci první části. zdroj: Ильмира Болотян О драме в современном театре: verbatim Sondy do tajných vrstev společnosti Velká pařba Skupina herců z Teatr.doc nechala zaměstnat ve známém televizním pořadu Okna, na základě jejich nahrávek vznikla hra Velká pařba (Bolšaja žračka), ve které poodhalili zákulisí jedné reality show. Střízlivý PR Představení zaměřené na lidi, které se zabývají vytvářením politické image. VZNIK DOKUMENTÁRNÍ HRY A JEJÍ REALIZACE 1.fáze: záznam autentické řeči. Vybírá se cílová skupina, od které se získává řečový materiál nahráváním na diktafon. Nahrávání může být a) s vědomím respondenta, b) bez vědomí respondenta Spolu s výběrem skupiny se objevuje výchozí téma (nebo naopak). Vzniká tvůrčí tým, kterému je toto téma blízké. Co je důležité: rozhovor je základem budoucí koncepce je třeba umět dobře položit otázku Tazatel musí umět položit otázku tak, aby respondenta vyprovokoval k autentické odpovědi, zároveň aby se respondent dokázal otevřít tématu a mohl ho rozšířit. Cílem otázek je dostat se za masku konvenčních odpovědí. Odkrýt masku znamená dostat se k opravdovému vnímání a cítění člověka, k jeho skutečnému názoru. Nácvik tvůrci si sami mezi sebou můžou vyzkoušet, jaké existují typy otázek a co tyto otázky provokují. Pokud jsou tazateli herci, snaží se maximálně seznámit s prototypem budoucí postavy. Nesnaží se však pouze o napodobení (napodobení způsobu řeči: pauzy v řeči, způsob výstavby promluvy, napodobení gest, výrazů ve tváři apod.) ale snaží se o pochopení charakteru, vnitřního života prototypu postavy, pochopení situace, ve které se prototyp postavy nachází. Herec si natolik osvojuje svůj prototyp, že je schopen v jeho duchu improvizovat. 2. fáze práce s materiálem Nahrávka se přepisuje do počítače, zachovávají se všechny zvukové projevy i pauzy. Materiálu by mělo být dostatečné množství, cca desítky stránek. Materiál přebírá dramatik a formou montáže tvoří divadelní hru. Autor nemá právo dělat redakci textů, texty pouze krátí a kompiluje. Dokumentární hra má své zákonitosti: 1) Minimálně se odehrává dialog, většinou jde o monolog, nebo úryvky monologu. Monolog se zpestří např. tím, že postava pronášející monolog použije přímou řeč (někoho cituje) a tato replika je vložena do úst citované postavy. Dialog může být sestaven z replik sebraných z různých rozhovorů. 2) Základem dokumentární hry není vnější děj, nedochází k zápletce a jejímu rozuzlení. Dramatičnost je ve vývoji pohledu dané postavy (postav) na určitou situaci, která leží v centru hry. 3

4 Ve hře Sentjabr.doc leží v centru hry tragická událost obětí školy v Beslanu. Hra začíná vyjádřením se přímých účastníků k události a končí vyjádřením nezaujatého člověka na internetovém chatu. Toto spektrum názorů, zážitek z různorodosti názorů pak dává vyniknout poslednímu tvrzení, kdy jeden z nezúčastněných na chatu okomentuje situaci s tím, že událost je samozřejmě strašná, ale protože se v našem světě děje tolik násilí, jeho se to vlastně už nijak nedotýká. Tečkou za celou touto strašlivou událostí je pak vlastně pouhá lhostejnost. Co je důležité: Přepisování do počítače je mechanický proces, díky kterému se člověk ještě hlouběji noří do tématu. Dokumentární hra vzniká, když se člověk vydává za určitým tématem, ale nezná na toto téma odpověď. Odpověď mu dává skutečnost. Autor na začátku neví, jak hra skončí, vede ho materiál, musí umět poslouchat. Je v tom dobrodružství, risk, jelikož autor neví, kam ho to dovede. V žádném případě nesmí do procesu vnášet své vlastní struktury, spekulovat!!! Dokumentární hra ústí v nějaké poselství. Ve hře se objevují různé názory různých lidí, jejich přístup ke světu. Tito lidé nabízejí či ukazují řešení situace. Dramatik musí vytáhnout na základě tohoto spektra zaštiťující téma, co má hra pro diváka odkrýt. Autor ve hře nepřidává žádnému z názorů větší váhu, je nestranný. Dokumentární hra proto neříká divákovi, co je špatně a co je dobře, co je pravda. To vše jsou hodnoty, které by měly vznikat v publiku. V mnohovrstevnatosti názorů vyvstává otázka, jestli si můžeme na nějaké rovině vůbec porozumět (existuje-li rovina, kde se postavy setkávají, nebo je to jen situace a stejný prožitek, který je spojuje?). Názor a jednání člověka se může dostávat do rozporu, vodítkem je pak svědomí dobrat se vlastního svědomí je maximální otevření se člověka. Otázka hodnot: jak vnímáme Boha, duši, násilí, lásku. Kulturní archetypy jako styčné body? Pokud autor píše vlastní autorskou hru, promítá se v ní pouze jeho představa a pohled na událost, nebo si představuje, co by podle něj postava řekla, jak by asi reagovala. Dokumentární hra přináší skutečné pohledy a skutečné názory, které nejsou vymyšlené. Je lepší, když z konečného tvaru není patrné, kdo se ptal a kdo odpovídal. To znamená, že tazatel zůstává skryt, nebo se stává postavou. Existují i výjimky, kdy se zachovává postava pokládající otázky, ale to jen výjimečně a je to součástí režisérské koncepce. 3. fáze režijní koncepce. Režisér se snaží stejně jako herci na jevišti co nejvýstižněji a nejpravdivěji zprostředkovat myšlenku, ke které dospěl dramatik (často dramatik s režisérem úzce spolupracuje, koná tak funkci dramaturga.) Neznamená to však, že režisér je otrokem slova, naopak. Režisér dodává slovu prostor. Také se snaží působit na všechny kanály divákova vnímání, nenechat diváka pasivním, ale maximálně ho zatáhnout do hry, svým způsobem z něj udělat účastníka hry. Používá k tomu všemožné prostředky divadelního ozvláštnění, aktualizace pomocí energie, obrazu, emocí, rytmizace, katarzí apod. Hru Dok.tor režíroval například herec Vladimír Pankov, který se už nějakou dobu zabývá sound dramatem. Základní složkou inscenace je rytmus. Inscenace může být aktualizována také tím, že dokumentární situace se zasadí do nového kontextu: Hra Písně národů Moskvy sepsaná na základě rozhovorů s bezdomovci v inscenaci přivádí tyto bezdomovce do televizního pořadu, kde mají prezentovat svůj talent, který u nich byl zjištěn. Televize, kterou tu představuje mladá ambiciózní moderátorka, se jakoby snaží o záslužný čin: staví bezdomovce na roveň všem občanům a dává jim své místo ve vysílání. Ve výsledku se z nich však snaží učinit baviče pro diváky. To se jí zpočátku daří, ale bezdomovci svým chováním nakonec zesměšní samu televizi. 4

5 WORKSHOP Seminář Life game 1) Hra na jeden večer, rozehrávání, umět najít ve svém životě příběh Rozehrávač vypráví autentický příběh ze svého života. Režisér, moderátor vede průběh hry. Hráči podníceni rozehrávačem vyprávějí své příběhy, které je na základě rozehrávačova příběhu napadnou. Možná témata: 1) zrada - Jak jsem zradil / jak mě někdo zradil 2) 3) Obdoba: Rozehrávači se zadá konkrétnější úkol formou provokativní otázky, např.: Otevřel jsi dveře do kuchyně a změnil se ti celý svět. (- typ provokativní otázky, provokativního úkolu cílem je vyprovokovat ucelenější příběh) Je možné se bavit o podobnostech, které všechny příběhy spojují. Všichni se snaží co nejlépe pochopit vyprávěný příběh, motivace jednotlivých postav příběhu, proč reálná postava jednala tak a tak. Zadávají vyprávějícímu otázky, aby se jim celá situace vykreslila co nejpodrobněji. Poté se vybere jeden příběh a rozdělí se role. Režisér moderátor určuje, která postava nebo postavy zrovna mluví, buď má postava monolog, nebo vytváří s dalšími postavami dialog, do příběhu postupně přirozeně mohou vstupovat i další postavy, které byly zmíněny jen okrajově. Režisér může postavám dávat i úkoly typu: Představ si, že by..., stavět hráče do různých situací, fabulovat. Seminář Životopis napřed 1. část Zvolí se hráč, který vypráví na základě už svého prožitého života svůj životopis, ale může mluvit jen o budoucnosti, jako by už zemřel a díval se na svůj prožitý život. Jeho vyprávění však počíná dalším dnem poté, co se odehrává tato hra a dál. Vše co vypráví je tedy fikce, ale podložená určitými fakty. Např. pokud je hráč studentem právnické fakulty, vychází z této skutečnosti. Ostatní se snaží maximálně si zapamatovat hráčův projev, jeho dikci, způsob výstavby promluvy, zadrhávání, váhání apod. Snaží se pochopit jeho charakter. Po skončení monologu jsou osloveni ostatní, aby zadávali hráči otázky. 2.část Moderátor určí, kdo nyní bude napodobovat hráče, kdo se stane hercem. Herec má vytvořit monolog, který bude co nejlépe vystihovat hráče. Nyní už za hráče hraje herec a po jeho monologu mu ostatní také mohou zadávat otázky. Další vývoj hry záleží na moderátorovi a na materiálu, který se za tu dobu naskytl. Časově náročnější hra s předmětem Pracuje se s předmětem nalezeným v určitém prostředí, s nějakým konkrétním artefaktem, ke kterému se domýšlí historie. To může být zpočátku písemný úkol pro hráče. (Např. střep z rozbitého džbánu, zapomenutá vyčichlá voňavka ve staré chatě ) Obdobou je, že se na základě předmětu (člověka, situace) nadhodí určitý konstrukt příběhu. V příběhu je nějaké tajemství, nedořečenost. Hráči si rozeberou postavy, začínají monologem a tím, jak se příběh rozvíjí, se snaží společnými silami vyřešit zápletku. Nacvičování metod verbatimu v kostce (na dva dny) Vyprávění příběhů jejich záznam. (viz. Life game) Vytvoření tvůrčích skupin, určení role herce, dramatika, režiséra. Práce s textem vytvoření hry. (začátek zápletka závěr) Práce s jevištní realizací. Herecká práce. 5

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014

Úvod do Dramaturgie. Instruktorský kurs 2013 / 2014 Úvod do Dramaturgie Instruktorský kurs 2013 / 2014 Co vás čeká? Co to je Dramaturgie? Co a Proč? Jak? Kdy a kde? S kým? Pro koho? Instruktorský kurs 2013/2014 2 92 A co ty vo tom víš? Hmm? Osobní zkušenosti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

info informace pro učitele Doprovodný materiál k dokumentárnímu představení vadí-nevadí.cz

info informace pro učitele Doprovodný materiál k dokumentárnímu představení vadí-nevadí.cz informace pro učitele info Milí učitelé, držíte v ruce doprovodný materiál k dokumentárnímu, které jste buď se svými žáky už zhlédli, nebo se na něj v nejbližší době chystáte zavítat. Cílem těchto doprovodných

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Počátky evropského dramatu Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho a ošetřovat když onemocní a bude se vyvíjet v dobrého

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

www.uzivatele- film.cz

www.uzivatele- film.cz www.uzivatele- film.cz námět filmu Povídkový film Uživatelé Žijeme v nejlepší době! námět filmu Povídkový film Uživatelé Pořád nám něco chybí! Přesto všechno se necí9me šťastni. Všechny povídky jsou variacemi

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz Nejdrsnější reality show světa také v ČR Nechť hry započnou Každý rok 24 hráčů Vždy jen 1 vítěz, jehož výhrou je vlastní život Je čas změnit pravidla? Vítězství znamená slávu a bohatství! Prohra znamená

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků:

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K 50 ODSTÍNŮ DUŠE VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků: O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT Dušan Marný 10 18.1.2016 Celkový počet účastníků: OBSAH VAŠEHO OSOBNÍHO REPORTU Každá stránka reportu se zabývá jedním z deseti témat

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu

Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu Identifikační číslo : (Vyplní lokální koordinátor) Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu I. Název : Tvořivá dílna Na Koni pro uchazeče o grant, kteří v programu žádají poprvé II. Kontaktní

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena.

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. - Uplynulo již pár let, co americká stanice NBC uvedla v hlavním vysílacím čase jako první na světě filmový dokument, kdy se člověk setkal s Velkým

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM Slovo dokument pochází z latinského documentum a může označovat doklad, důležitou listinu, důkaz nebo svědectví. Přídavné jméno dokumentární pak vyjadřuje, že něco je založené na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více