DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM"

Transkript

1 DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO A METODA VERBATIM Postřehy z moskevského divadla Teatr.doc Tereza Krčálová VZNIK DOKUMENTÁRNÍ HRY Jedním ze způsobů vzniku dokumentární hry je využití metody verbatim, kterou zpracoval anglický divadelní a filmový režisér Stephen Daldry. D Proces vytváření dokumentární hry zahrnuje sběr materiálu, jeho zpracování způsobem montáže a následnou inscenaci vzniklého dramatického textu. Na procesu se podílí tvůrčí tým zahrnující herce, dramatika a režiséra. Verbatim znamená latinsky doslova. Technika Verbatim tvůrčí skupina si vybírá téma a začíná s dotazováním reálných lidí, které se rozhodla vyzpovídat za účelem vzniku dokumentární hry a následné jevištní realizace. Je důležité, jakým způsobem se zadává otázka, neboť otázka je počátkem budoucí koncepce představení. Pokud se prvotního sběru materiálu účastní herci: nahrávají na diktafon rozhovory a na zkoušky přinášejí na papír přepsané nahrávky a scénickou charakteristiku postavy. Nahrávání se však může účastnit kdokoliv z tvůrčího týmu, může ho například vést dramatik, nebo dramatik spolu s režisérem a teprve potom herce s prototypem postavy seznámit. Dále se pracuje nad vznikem hry a její jevištní realizace. O ortodoxálním verbatimu hovoříme v případě, že autoři nedoplňují do textu svá slova. Technika life game přímo před diváky se rozehrává autentický příběh ze života, diváci spolu s herci se stávají postavami tohoto příběhu, přebírají jejich osud a dále ho rozvíjejí, nebo osvětlují, proč došlo k určitým situacím. Technika hlubokého interview herce (metoda teatru.doc) znamená pohroužení se herce do okolností spojených se životem vybraného člověka. Herec si osvojuje jeho dokumentární materiál a proměňuje se v něj, vytváří z reálného člověka postavu. Jeho jménem vede monolog, odpovídá na otázky (otázky mohou zadávat diváci). Tyto techniky, jak se ukazuje, nejsou zcela soběstačné, jsou to nástroje pro divadelní práci, hledání nového způsobu vzniku hry a představení. Úkolem zůstává umět si dobře připravit otázky, pro herce pak získaný rozhovor co nejvýstižněji a nejpřesněji předat na scéně, pro celý tvůrčí tým je pak úkolem soustředit společné síly k tomu, aby co nejpřesněji bylo pochopeno, co nám budoucí postava říká a vycházet z její řeči, brát rozhovor s ní jako evangelium. Je to to jediné z čeho tvůrčí tým vychází, nic si nedomýšlí, nespekuluje. zdroj: ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY: Hry vzniklé na základě rozhovorů s představiteli okrajových sociálních skupin. Zločiny vášně Režisérka a herečka Galina Siňkina řešila ve svém životě osobní otázku: zamilovala se do člověka, který jí podle jejích slov ublížil a ponížil. Nemožnost vyřešit neperspektivní vztah dovedla Galinu do kritického stavu, kdy začala přemýšlet o zneškodnění svého tyrana. Když se naskytla možnost spolupráce s ženskou věznicí, Galina se rozhodla použít tuto zkušenost jako impuls k rozhovorům s vězeňkyněmi. Konkrétně ji zajímaly ty, které byly odsouzeny za vraždu, a její první otázka zněla: Chtěla bych se zeptat, která vás vraždila z lásky? V rozhovorech s nimi se pak snažila získat radu (nebo lépe řečeno postup), jak se vypořádat s člověkem, který ji podle jejího názoru cíleně trápí. Galina si pro své výsledné představení vybrala dvě ženy, které konstruují pro Galinu plán, kde se milovaný a zároveň nenáviděný člověk stává postupně obětí. Dvě vězeňkyně nabízejí dva různé postupy, jejichž odlišnost je dána jejich rozdílným charakterem: jedna je živelná, impulsivní, druhá je racionální a zdrženlivá a podle toho je oběť likvidována buď fyzicky, nebo morálně. V představení ztvárňuje 1

2 Galina první vězeňkyni, Galinu a druhou vězeňkyni hrají dvě jiné herečky. Galina se tak stává se svým příběhem rovnocennou postavou hry. Podle slov Galiny se vězeňkyně liší od běžných lidí tím, že ve svém životě byly schopny vykonat čin, který měl ovšem znaménko mínus. Nicméně v tomto činu se skrývá potenciál, schopnost akce. Galina srovnává jejich schopnost realizovat čin s odvahou divadelníka, umělce, který je také nucen realizovat svůj záměr, pouze s tím malým rozdílem, že u umělce se to děje v oblasti fikce. V jejím pojetí je umění prostor, kde se můžeme vypořádat s nepříznivou a omezující nás realitou. Polární pravda Dramatik Jurij Klavdijev a režisér Georg Ženo jezdili do jednoho severského města, kde žije mnoho dětí nakažených virem HIV. Společnost tyto děti odmítá přijmout, bojí se jich a vytěsňuje děti do opuštěných domů na okraji města. Ale i tyto děti mají své názory, tužby, sny. Hlavní myšlenkou této hry i představení se stává fakt vytěsňování skupiny lidí na okraj, poukazování na něčím poznamenaného člověka jako na nežádoucího pro společnost. Dělící čára mezi hledištěm a jevištěm je v tomto představení zrušena, divák není chráněn od probíhajícího dění, ale je posazen na židli uprostřed místnosti, sedí sám, natočený podle toho, jak zrovna byla židle postavena. Mezi diváky se odehrává hra dětí. Společnost se tak ocitá přímo mezi vyhošťovanými dětmi. Na konci představení děti nalévají čaj a dávají i divákům, aby se s nimi napili. Iluze je tak silná, že téměř každý, kdo byl na představení, potvrdil, že v sobě musel překonat strach a odpor. Prolog hry: HIV je zvláštní nemoc. Možná by se dalo říct, že to není nemoc, ale jev. Jak jinak by bylo možné vysvětlit to, že v první řadě nemění fyziologii člověka, ale jeho pohled na svět. HIV nás smiřuje se smrtí. Lidé přehodnocují svůj život a vytvářejí nové plány reálné, s ohledem na to, že život se jim krátí. Podle našich měřítek jim už moc nezbývá. Pro ně čas však přestal existovat. Hledání současného hrdiny Doc.tor aneb zápisky provinčního doktora Jelena Isajevová o své hře Doc.tor říká: Hledala jsem kladného hrdinu a našla jsem ho ve venkovském doktorovi, který bere mizerný plat a zachraňuje životy lidí. Doktor zachraňuje, to je jeho poslání. Zachrání dvakrát muže, alkoholika a tátu od rodiny, kterého dcera poranila nožem. Podstatná část textu/monologu se týká líčení operace. Doktor popisuje, jak ve zcela polních podmínkách dává dohromady zmíněného člověka. Na konci hry vychází najevo, že po této operaci muž alkoholik rozbil své manželce hlavu cihlou a ta okamžitě zemřela. Vyvstává otazník: bylo správné zachránit člověka, když ten pak připravil o život jiného člověka? Hra postrádá vnější děj, nedochází v ní k zápletkám nebo vnějším konfliktům. Postava doktora vypráví svůj monolog poté, co se už všechno důležité odehrálo. Konflikt dokumentární hry spočívá ve vnitřním obsahu, v tom, že se nejdříve předvede spektrum pohledů, které si divák musí prožít, aby ve výsledku byl doveden k nějakému poslání. Kulturní archetypy Krasavice Autoři projektu dostali nápad, že proniknou do života krásných žen, které si svojí krásou nevydělávají, a zjistí, jak se takovým ženám žije a nakolik jim jejich krása usnadňuje či komplikuje život. Základem hry se staly rozhovory asi dvaceti žen od 16 do 38 let. Autoři proti sobě postavili krásnou bytost a nelítostný svět. V otázkách pokládaných respondentkám se dotýkají tradičních hodnot jako je láska, Bůh, rodina, ale dostávají se i k negativním hodnotám jako je násilí, zlo atd. Na začátku hry, kdy se ženy vyjadřují k lásce a Bohu, je divák uchlácholen příjemným obrázkem rezonujícím s příjemnými bytostmi, které tyto hodnoty respektují. Obrázek se však radikálně začne měnit v momentě, kdy se řeč stáčí k násilí a rodinným neštěstím. Všichni jsme nuceni prožívat v tomto světě i dobré i špatné věci, a jak se ukazuje, nikdo tohoto faktu není ušetřen. Záleží jen na vnitřní síle člověka, jak je schopen se s tím poprat. Hry, které dávají svým postavám možnost vypovídat se z nejhlubších prožitků První muž Dramatička Jelena Isajeva se ve svých dokumentárních hrách zabývá člověkem a jeho vztahy, které mu do různé míry utváří jeho život, někdy i ovlivňují jeho charakter a pohled na svět. Snaží se zachytit jemné tkáně vztahů, které jsou na jednu stranu křehké a každou chvíli se mohou narušit a zároveň pro nás tak zásadní, že ovlivňují a vedou celý náš život. Vzhledem k tomu, že se některé tyto vztahy vymykají tomu, co společnost přijímá, zůstává člověk v této situaci sám a málokdy je schopen tyto situace pochopit a vyřešit. Možnost mluvit a sdílet svou situaci formou dokumentárního dramatu, stát se postavou, která provádí diváka po cestě svého příběhu, přináší 2

3 ohromnou úlevu. Postavy her tak bojují o nalezení vlastní identity tím, že se vydávají na cestu vedoucí ke kořenům. Projekt První muž začal dost nevinně. Jelena Isajeva chtěla prozkoumat ženskou duši a zjistit, jak velkou roli hraje pro ženu v jejím životě první muž a kdo jím je. Bylo pro ni šokující, když během rozhovorů zjistila, že nemalé procento dotazovaných žen mluvilo jako o prvním muži o svém otci. Realizace: Tři hrdinky hry jsou označeny jako První, Druhá, Třetí. Nic víc o nich nevíme. Pronášejí svůj text po řadě, neposlouchají se navzájem. Každá mluví o svém. Verbatim hra je většinou založená na monologu, nebo na monolozích, které se navzájem přerušují... Hra je komponována jako klam. Divák hned nepochopí, že předmětem lásky tří dívek je jejich otec. Tajemství se prozradí až na konci první části. zdroj: Ильмира Болотян О драме в современном театре: verbatim Sondy do tajných vrstev společnosti Velká pařba Skupina herců z Teatr.doc nechala zaměstnat ve známém televizním pořadu Okna, na základě jejich nahrávek vznikla hra Velká pařba (Bolšaja žračka), ve které poodhalili zákulisí jedné reality show. Střízlivý PR Představení zaměřené na lidi, které se zabývají vytvářením politické image. VZNIK DOKUMENTÁRNÍ HRY A JEJÍ REALIZACE 1.fáze: záznam autentické řeči. Vybírá se cílová skupina, od které se získává řečový materiál nahráváním na diktafon. Nahrávání může být a) s vědomím respondenta, b) bez vědomí respondenta Spolu s výběrem skupiny se objevuje výchozí téma (nebo naopak). Vzniká tvůrčí tým, kterému je toto téma blízké. Co je důležité: rozhovor je základem budoucí koncepce je třeba umět dobře položit otázku Tazatel musí umět položit otázku tak, aby respondenta vyprovokoval k autentické odpovědi, zároveň aby se respondent dokázal otevřít tématu a mohl ho rozšířit. Cílem otázek je dostat se za masku konvenčních odpovědí. Odkrýt masku znamená dostat se k opravdovému vnímání a cítění člověka, k jeho skutečnému názoru. Nácvik tvůrci si sami mezi sebou můžou vyzkoušet, jaké existují typy otázek a co tyto otázky provokují. Pokud jsou tazateli herci, snaží se maximálně seznámit s prototypem budoucí postavy. Nesnaží se však pouze o napodobení (napodobení způsobu řeči: pauzy v řeči, způsob výstavby promluvy, napodobení gest, výrazů ve tváři apod.) ale snaží se o pochopení charakteru, vnitřního života prototypu postavy, pochopení situace, ve které se prototyp postavy nachází. Herec si natolik osvojuje svůj prototyp, že je schopen v jeho duchu improvizovat. 2. fáze práce s materiálem Nahrávka se přepisuje do počítače, zachovávají se všechny zvukové projevy i pauzy. Materiálu by mělo být dostatečné množství, cca desítky stránek. Materiál přebírá dramatik a formou montáže tvoří divadelní hru. Autor nemá právo dělat redakci textů, texty pouze krátí a kompiluje. Dokumentární hra má své zákonitosti: 1) Minimálně se odehrává dialog, většinou jde o monolog, nebo úryvky monologu. Monolog se zpestří např. tím, že postava pronášející monolog použije přímou řeč (někoho cituje) a tato replika je vložena do úst citované postavy. Dialog může být sestaven z replik sebraných z různých rozhovorů. 2) Základem dokumentární hry není vnější děj, nedochází k zápletce a jejímu rozuzlení. Dramatičnost je ve vývoji pohledu dané postavy (postav) na určitou situaci, která leží v centru hry. 3

4 Ve hře Sentjabr.doc leží v centru hry tragická událost obětí školy v Beslanu. Hra začíná vyjádřením se přímých účastníků k události a končí vyjádřením nezaujatého člověka na internetovém chatu. Toto spektrum názorů, zážitek z různorodosti názorů pak dává vyniknout poslednímu tvrzení, kdy jeden z nezúčastněných na chatu okomentuje situaci s tím, že událost je samozřejmě strašná, ale protože se v našem světě děje tolik násilí, jeho se to vlastně už nijak nedotýká. Tečkou za celou touto strašlivou událostí je pak vlastně pouhá lhostejnost. Co je důležité: Přepisování do počítače je mechanický proces, díky kterému se člověk ještě hlouběji noří do tématu. Dokumentární hra vzniká, když se člověk vydává za určitým tématem, ale nezná na toto téma odpověď. Odpověď mu dává skutečnost. Autor na začátku neví, jak hra skončí, vede ho materiál, musí umět poslouchat. Je v tom dobrodružství, risk, jelikož autor neví, kam ho to dovede. V žádném případě nesmí do procesu vnášet své vlastní struktury, spekulovat!!! Dokumentární hra ústí v nějaké poselství. Ve hře se objevují různé názory různých lidí, jejich přístup ke světu. Tito lidé nabízejí či ukazují řešení situace. Dramatik musí vytáhnout na základě tohoto spektra zaštiťující téma, co má hra pro diváka odkrýt. Autor ve hře nepřidává žádnému z názorů větší váhu, je nestranný. Dokumentární hra proto neříká divákovi, co je špatně a co je dobře, co je pravda. To vše jsou hodnoty, které by měly vznikat v publiku. V mnohovrstevnatosti názorů vyvstává otázka, jestli si můžeme na nějaké rovině vůbec porozumět (existuje-li rovina, kde se postavy setkávají, nebo je to jen situace a stejný prožitek, který je spojuje?). Názor a jednání člověka se může dostávat do rozporu, vodítkem je pak svědomí dobrat se vlastního svědomí je maximální otevření se člověka. Otázka hodnot: jak vnímáme Boha, duši, násilí, lásku. Kulturní archetypy jako styčné body? Pokud autor píše vlastní autorskou hru, promítá se v ní pouze jeho představa a pohled na událost, nebo si představuje, co by podle něj postava řekla, jak by asi reagovala. Dokumentární hra přináší skutečné pohledy a skutečné názory, které nejsou vymyšlené. Je lepší, když z konečného tvaru není patrné, kdo se ptal a kdo odpovídal. To znamená, že tazatel zůstává skryt, nebo se stává postavou. Existují i výjimky, kdy se zachovává postava pokládající otázky, ale to jen výjimečně a je to součástí režisérské koncepce. 3. fáze režijní koncepce. Režisér se snaží stejně jako herci na jevišti co nejvýstižněji a nejpravdivěji zprostředkovat myšlenku, ke které dospěl dramatik (často dramatik s režisérem úzce spolupracuje, koná tak funkci dramaturga.) Neznamená to však, že režisér je otrokem slova, naopak. Režisér dodává slovu prostor. Také se snaží působit na všechny kanály divákova vnímání, nenechat diváka pasivním, ale maximálně ho zatáhnout do hry, svým způsobem z něj udělat účastníka hry. Používá k tomu všemožné prostředky divadelního ozvláštnění, aktualizace pomocí energie, obrazu, emocí, rytmizace, katarzí apod. Hru Dok.tor režíroval například herec Vladimír Pankov, který se už nějakou dobu zabývá sound dramatem. Základní složkou inscenace je rytmus. Inscenace může být aktualizována také tím, že dokumentární situace se zasadí do nového kontextu: Hra Písně národů Moskvy sepsaná na základě rozhovorů s bezdomovci v inscenaci přivádí tyto bezdomovce do televizního pořadu, kde mají prezentovat svůj talent, který u nich byl zjištěn. Televize, kterou tu představuje mladá ambiciózní moderátorka, se jakoby snaží o záslužný čin: staví bezdomovce na roveň všem občanům a dává jim své místo ve vysílání. Ve výsledku se z nich však snaží učinit baviče pro diváky. To se jí zpočátku daří, ale bezdomovci svým chováním nakonec zesměšní samu televizi. 4

5 WORKSHOP Seminář Life game 1) Hra na jeden večer, rozehrávání, umět najít ve svém životě příběh Rozehrávač vypráví autentický příběh ze svého života. Režisér, moderátor vede průběh hry. Hráči podníceni rozehrávačem vyprávějí své příběhy, které je na základě rozehrávačova příběhu napadnou. Možná témata: 1) zrada - Jak jsem zradil / jak mě někdo zradil 2) 3) Obdoba: Rozehrávači se zadá konkrétnější úkol formou provokativní otázky, např.: Otevřel jsi dveře do kuchyně a změnil se ti celý svět. (- typ provokativní otázky, provokativního úkolu cílem je vyprovokovat ucelenější příběh) Je možné se bavit o podobnostech, které všechny příběhy spojují. Všichni se snaží co nejlépe pochopit vyprávěný příběh, motivace jednotlivých postav příběhu, proč reálná postava jednala tak a tak. Zadávají vyprávějícímu otázky, aby se jim celá situace vykreslila co nejpodrobněji. Poté se vybere jeden příběh a rozdělí se role. Režisér moderátor určuje, která postava nebo postavy zrovna mluví, buď má postava monolog, nebo vytváří s dalšími postavami dialog, do příběhu postupně přirozeně mohou vstupovat i další postavy, které byly zmíněny jen okrajově. Režisér může postavám dávat i úkoly typu: Představ si, že by..., stavět hráče do různých situací, fabulovat. Seminář Životopis napřed 1. část Zvolí se hráč, který vypráví na základě už svého prožitého života svůj životopis, ale může mluvit jen o budoucnosti, jako by už zemřel a díval se na svůj prožitý život. Jeho vyprávění však počíná dalším dnem poté, co se odehrává tato hra a dál. Vše co vypráví je tedy fikce, ale podložená určitými fakty. Např. pokud je hráč studentem právnické fakulty, vychází z této skutečnosti. Ostatní se snaží maximálně si zapamatovat hráčův projev, jeho dikci, způsob výstavby promluvy, zadrhávání, váhání apod. Snaží se pochopit jeho charakter. Po skončení monologu jsou osloveni ostatní, aby zadávali hráči otázky. 2.část Moderátor určí, kdo nyní bude napodobovat hráče, kdo se stane hercem. Herec má vytvořit monolog, který bude co nejlépe vystihovat hráče. Nyní už za hráče hraje herec a po jeho monologu mu ostatní také mohou zadávat otázky. Další vývoj hry záleží na moderátorovi a na materiálu, který se za tu dobu naskytl. Časově náročnější hra s předmětem Pracuje se s předmětem nalezeným v určitém prostředí, s nějakým konkrétním artefaktem, ke kterému se domýšlí historie. To může být zpočátku písemný úkol pro hráče. (Např. střep z rozbitého džbánu, zapomenutá vyčichlá voňavka ve staré chatě ) Obdobou je, že se na základě předmětu (člověka, situace) nadhodí určitý konstrukt příběhu. V příběhu je nějaké tajemství, nedořečenost. Hráči si rozeberou postavy, začínají monologem a tím, jak se příběh rozvíjí, se snaží společnými silami vyřešit zápletku. Nacvičování metod verbatimu v kostce (na dva dny) Vyprávění příběhů jejich záznam. (viz. Life game) Vytvoření tvůrčích skupin, určení role herce, dramatika, režiséra. Práce s textem vytvoření hry. (začátek zápletka závěr) Práce s jevištní realizací. Herecká práce. 5

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

HODNOCENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY V OBLASTI KULTURY

HODNOCENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY V OBLASTI KULTURY HODNOCENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY V OBLASTI KULTURY Principy a metodika hodnocení Předkládá: Mgr. Renata Týmová ve spolupráci s radním Michalem Jankovcem, VPA, srpen 2013 DVĚ OBLASTI HODNOCENÍ V souvislosti

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA 2. LEKCE STABA JÁ, AUTORREGULACE, DOMIIUM ČLOĚKA Úvod ycházejme z definice autoregulace jako souboru procesů a psychických mechanismů, které umožňují osobnosti řídit samostatně své chování, tzn. řídit

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816 Semestrální práce Základy managementu Mobisoft Stach Jakub st36816 Obor IT 5. 12. 2012 1. Informace o firmě 1.1 Popis firmy Mobisoft je mladá firma zaměřující se na tvorbu softwaru nejen pro mobilní zařízení

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Autentické vedení Vedení v 21. století

Autentické vedení Vedení v 21. století Autentické vedení Vedení v 21. století V dnešní době,, kdy čelíme mnohočetným místním, národnostnn rodnostním m a globáln lním výzvám, které vzbuzují naději i strach, potřebujeme více v než kdy jindy dojít

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení

Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení Nezávislé zprostředkování jakonástroj odchodu klientů z ní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace služeb: možnosti a omezení David Kocman a Jan Paleček (cvisso.s., Praha) V úvodním představeníjsme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s problematikou méně častých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více