Jaromír Berák: První český dadaista z příborského gymplu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaromír Berák: První český dadaista z příborského gymplu"

Transkript

1 Žluté S.A.K.O. uvádí divadelní hru Jaromír Berák: První český dadaista z příborského gymplu

2 Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. uvádí hru na motivy skutečné historické osobnosti JAROMÍR BERÁK, PRVNÍ ČESKÝ DADAISTA Z PŘÍBORSKÉHO GYMPLU Scénář: Režie: Jakub Klein, Zdeňka Bizoňová Veličková, Petr Horák Zdeňka Bizoňová Veličková Osoby a obsazení Švejk: Jaromír Berák: Student Tatrák: Student Ponožkář Břéťa: Helga: Důvěrnice Marie: Důvěrnice Vlasta: Ředitel: Tělocvikář: Učitelka krasopisu: Učitelka češtiny Jaroslava: Učitelka hudební výchovy Jarmilka: Uklízečka: Pěvecký sbor: Kotel: Kostýmy: Kulisy: Všestranná podpora: Pavel Táborský Tadeáš Koblížka Vladislav Schwarz Tomáš Fendrich Barbora Jílková Anežka Frühbauerová Jana Hradilová Josef Číp Martin Myška Tereza Kvitová Sabina Holaňová Tereza Hasserová Kateřina Teglová Barbora Balážová, Zuzana Brandejsová, Petra Dinhová, Magdalena Divišová, Natálie Minarčíková, Kateřina Šindlová Catherine Verbíková jednotliví členové souboru Žluté S.A.K.O. Xenie Valušáková Magdalena Divišová

3 Slovo spoluautorky o hře Úvod hry nás vrhá do válečných let, někdy kolem roku 1917, kdy se na půdě naší školy náhodně objeví Švejk. Švejk je dezertér, a proto se skupina mladých gymnaziálních studentů v čele s Jaromírem Berákem rozhodne, že jej musí schovávat (nejen) před učitelským sborem v kotelně. V rámci dramatu se tak odehrávají v podstatě dvě vývojové linie jednu tvoří osud Švejka a studentů a studentek gymnázia s jejich problémy, druhou linii tvoří průchody či promluvy učitelů gymnázia s jejich problémy. Oba světy jsou však natolik vzdálené, že se v rámci hry neprotínají. Pojďme se podívat na první linii, kde dominuje Švejk a studenti gymnázia. Švejk je tedy dezertér, který je na příborském gymnáziu a studenti jej schovávají v místní kotelně. Všem však hrozí, že se dostanou před popravčí četu, se kterou, jak říká Švejk, mají lidé vesměs špatné zkušenosti. Proto je rozhodnuto, že Švejk bude odvezen zpátky do Prahy. Auto má shodou okolností jeden ze studentů k dispozici, chybí jen peníze na benzín. A jediný, kdo by jej mohl zaplatit, je bohatá německá studentka na českém gymnáziu, recitátorka Helga. A jediný možný způsob, jak ji sbalit, je napsat jí báseň. Poněvadž ty ona k smrti miluje. Po dohodě je k tomuto úkolu vyvolen Jaromír Berák, a to i přes to, že se vždy v literárních soutěžích umisťuje jako čtvrtý. Za pomoci svých kamarádů napíše báseň, kterou však Helga nepřijímá. Dopis nezabere. Zklamaný Berák se nevzdává a je odhodlán použít pro psaní básní nový přístup. S tím mu pomáhá Švejk se slovy: taková slova, to se musí sázet pěkně jako brambory do řádků. Berák tedy bere klobouk, vybírá z něj náhodně útržky původního dopisu, který Helga roztrhala, a vytváří tak zcela novou báseň. Báseň skrz naskrz dadaistickou! A zcela náhodou se tato dadaistická báseň dostane k Helze a ta se do Beráka bezbřeze zamiluje. Závěrečná scéna již oslavuje Helgu a její hrdinský čin. Helga totiž sehnala peníze na benzín, aby Švejk mohl být odvezen do Prahy. V této části hry názorně vidíme, jakou moc má (dadaistická) poezie! FAQ Existoval skutečně Jaromír Berák a byl prvním českým dadaistou? Ano. Nakolik je hra historicky přesná? Jistě víme jen to, že Jaromír Berák byl prvním českým dadaistou a že navštěvoval zdejší gymnázium. Jiná ve hře podávaná fakta jsou záležitostí literární fikce. Kdo to byl Jaromír Berák? Jaromír Berák se narodil v Kroměříži a pocházel z významné rodiny jeho otec byl po dlouhou dobu ředitelem Učitelského ústavu v Příboře. Nás však může zajímat především proto, že studoval na příborském gymnáziu, a to v letech O jeho dalším životním směřování máme však prozatím velmi kusé informace. A v podstatě i ony mohou tvořit určitý dadaistický text, nespojitý, nahodile nalezený, nahodile spojený. Položme tedy ony útržky jako dadaistický text vedle sebe a nechme je vyznít.

4 Fascinován možnostmi filmového plátna a filmové vizuality tvrdí Berák mj.: Celý svět je ohromným projekčním plátnem, básníci jsou organismy, které učleňují všechno dění. Projekční aparát, řekl bych. Zaznamenává též spojitosti mezi filmem a literaturou, přičemž film prohlašuje za nejinternacionálnější umění, za jehož hlavní znaky označuje dramatičnost a bezprostřednost a jako ideální prostředí pro něj vnímá město jako prostor, v němž se pohybuje moderní člověk: Umění, které nedovoluje pracovati naší obrazotvorností a neuvede v pohyb naše myšlenky, je nudné, a tudíž není uměním. (Zásada exprese a dadaismu.) Americký film to zná, a proto vítězí. Scény nejsou zachyceny v uzavřených skleněných kabinetech, nýbrž přímo na ulici Berákovy aktivity však nepřekročily rámec několika dílčích náběhů; posvém zatčení v lednu 1921 se mladý student práv od avantgardy odklání a zpětně konvertuje ke katolicismu. Ve třicátých l e t e c h s e v y p r a c o v a l n a j e d n o h o z n a š i c h p ř e d n í c h národohospodářských odborníků, aby nakonec jako poslanec Československé strany lidové zastával vysoké pozice v politickém establishmentu Československa padesátých a šedesátých let. (MALÍNEK, Vojtěch. Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: Časopis Den a jeho role při formování české avantgardy. s. 195.) Zajímavý je článek Jaromíra Beráka Hmatatelnost dopadu Berákových snah na české literární prostředí však zůstala s největší pravděpodobností minimální a nenašla dostatečnou odezvu ani mezi mladými. Jedním z mála dokladů Berákových literárních aktivit tak kromě nečetné korespondence a několika publikovaných beletristických pokusů zůstaly právě jeho články ze Dne. Berák se v nich představuje jako osoba se zájmem o nejmodernější umění, zejména dada a film. V přehledovém článku Brázdou dadaismu, své prvotině pro Den, předpovídá Berák tomuto hnutí velkou budoucnost. Dominantu jeho zájmu ve statích ze Dne však představovalo umění filmové. (MALÍNEK, Vojtěch. Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: Časopis Den a jeho role při formování české avantgardy. s. 195.) v časopise Den. Dadaismus je v něm zmiňován jen jednou v krátkém Berákově článku z listopadu Jde sice o první zmínku od člena mladé generace, sám text je však jen hrubou kompilací především prací Tristana Tzary. Poslední odstavec je však hodný pozornosti, jedná se totiž o původní Berákovu tvorbu: A tak se zdá, že přichází doba, o které sní dadaisté, doba zmatku, avšak doba vítězného života, neboť život je zmatek: doba, chcete-li revolucí v politice, společnosti a umění, neboť tři tyto pojmy jsou spolu tak úzce spojeny, jako dnes 24 hodin, světlo a tma. Jaromír Berák (Srov.: TOMAN, Jindřich. Teď to vidíš, teď už ne. h t t p : / / d a d a e a s t. c z / c z / c e s k e - dada/350.html) Osobou dnes takřka zapomenutou, avšak o to zajímavější, byl v nastupující avantgardní generaci Jaromír Berák. I on byl jedním z mladých venkovanů, kteří se po první válce dostávají na studia do Prahy (Příbor, práva). Berák se ve své generaci stal asi nejhalasnějším propagátorem dadaismu, o čemž svědčí i to, že spolu s A. Černíkem v brzkém létě 1920 založil Českou obec dadaistickou. (MALÍNEK, Vojtěch. Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: Časopis Den a jeho role při formování české avantgardy. s. 195.) Čeští dadaisté byli zřejmě volnou s k u p i n o u s o u s t ř e d ě n o u k o l e m samotného Beráka; dalšími členy byl Zdeněk Kalista, ( ) a Artuš Černík ( ), všichni studenti s literárními aspiracemi. [ ] Bohuž el toho není mnoho známo o samotném Berákovi, kromě toho, že psal poezii, zajímal se o německý expresionismus, byl komunistou a dokonce se roku 1920 pokusil navázat utajované kontakty s levicovými radikály z Mnichova, za což byl zatčen a vyšetřován [ ] (Srov.: TOMAN, Jindřich. Teď to vidíš, teď už ne. h t t p : / / d a d a e a s t. c z / c z / c e s k e - dada/350.html)

5 Co to vlastně ten/ta/to dadaismus je? Dada chtělo vytrhnout lidstvo z ubohé neschopnosti. Dada si hnusilo rezignaci. Hovořit o zmatenosti a nereálnosti dada a neuvědomovat si jeho převažující reálnost, znamená postihnout jenom fragmenty. Dada nemělo smysl frašky. Hans Arp Hnutí dada vstoupilo na uměleckou scénu v době první světové války právě v ní byly otřeseny veškeré lidské hodnoty jako láska, pravda, krása, spravedlnost a logika Hnutí se stalo jakýmsi intelektuálním protestem proti všem dosavadním lidským konvencím, stalo se šokující vzpourou. Základní principy dadaismu byly: Využití náhody a nelogických souvislostí Provokativně vyhrocená absurdita Znevažování doposud platných norem a odmítavý postoj k estetickým hodnotám Odmítání práce s podvědomím (tím se odlišovalo od surrealismu) Odpor proti civilizaci, která zabíjí umění Snaha burcovat, šokovat, provokovat Dadaistická báseň měla být tvořena pomocí rozstříhaného textu z novin, který se vložil do klobouku. Odtud se poté vytahovaly jednotlivé útržky, které vytvářely dadaistickou báseň. Proč ve hře vystupuje Švejk? Kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v sobě spojuje různé slohové útvary jako jsou dopisy, novinové články a vojenské texty a působí tak dojmem gargantuovské literární koláže. S touto technikou byl Hašek velmi dobře obeznámen. Od roku 1904, dlouho před dadaismem a Švejkem, připravoval fotografické montáže pro pražský časopis Svět zvířat. I další epizody z jeho života mají příchuť dadaistických happeningů. V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, ironizující hnutí předstírající účast na volbách toho roku konaných. Tato Strana nastartovala svou vlastní volební kampaň setkáními s voliči, projevy a vyzrazením svého absurdního volebního programu, jehož hlavním bodem bylo zrušení profese domovníka. Anály této Strany patří k nejvýznamnějším Haškovým dílům. (Srov.: TOMAN, Jindřich. Teď to vidíš, teď už ne. nestránkováno) Kdo je to Ponožkář Břeťa a proč má na sobě tolik ponožek? Postava Ponožkáře Břeti odkazuje na tradici výroby ponožek v městě Příbor, která sahá až do roku Břeťa je student gymnázia, jehož maminka pracuje v Lonce, továrně na ponožky a neváhá ve správný čas nabídnout pomocnou ruku (či chcete-li ponožku). Kdo je Tatrák? Tatrák je taktéž gymnaziální student, jehož otec pracuje v továrně na automobily a také neváhá ve správný čas nabídnout pomocnou ruku (či chcete-li automobil). Do jakého období je hra situována? Do roku 1917.

6 V čem je sama hra Jaromír Berák, první český dadaista z příborského gymplu dadaistiská? O představení v duchu dadaismu jsme se nesnažili jen zvoleným tématem, tedy osobností Jaromíra Beráka, který byl prvním českým dadaistou. Ale i samotná forma hry je v podstatě hravá, groteskní a neodbytně se v ní line o d é r a b s u r d i t y, t o l i k příznačné pro dadaismus. Dadaistický je i výběr hudby, kdy vedle sebe stojí Óda na radost, píseň na motivy lidového nápěvu To ta Helga a konečně i veskrze moderní píseň Love is in the Air. I v kabaretu Voltaire, místu, kde započalo všechno Dada, se zpívaly písně a recitovaly básně různých druhů a jazyků, aniž by jejich spojení bylo jakkoliv logické smysl byl spatřován právě v ne-smyslu. (srov.: KUNDERA, Ludvík. Dada. Jazzapetit 1983). V podstatě i samotná kompozice hry narušuje tradiční schéma expozice kolize krize peripetie katastrofa a i v tomto ohledu by mohla být považována za dadaistickou. Seznam užitých zdrojů: KUNDERA, Ludvík. Dadaismus. Jazzová sekce MALÍNEK, Vojtěch. Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: Časopis Den a jeho role při formování české avantgardy. Časopis Česká literatura 2/2012. S NEZVAL, Vítězslav. Z mého života. NKL PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury pro výuku na středních školách. O.K.Soft T O M A N, J i n d ř i c h. T e ď t o v i d í š, t e ď u ž n e. VLAŠÍN, Štěpán et al. Avantgarda známá i neznámá: Od p r o l e t á ř s k é h o u m ě n í k poetismu Svoboda Vytvořila: Zdeňka Bizoňová Veličková; 12/2012

7 Jaromír Berák (* , Kroměříž , Praha) Jaromír Berák pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec, Jan Berák, působil jako profesor na Učitelském ústavu v Kroměříži, v letech potom jako ředitel Učitelského ústavu v Příboře. Po studiích na Reálném gymnáziu v Příboře ( ) odchází Jaromír Berák studovat práva do Prahy. Zde se setkává s čelními představiteli české avantgardy a iniciuje vznik první české dadaistické skupiny. S jeho tvorbou se můžeme setkat především na stránkách časopisu Den, kde seznamuje čtenáře s hnutím dadaismu a přestavuje moderní filmové umění. Jeho vlastní dadaistické počiny se až na několik fragmentů otištěných v časopise Den nedochovaly, sám autor je spálil a od svého avantgardního období se distancoval. Zvláště ve 30. letech vydal Jaromír Berák několik publikací zaměřujících se na národohospodářskou problematiku (Komentář k novele zákona o přímých daních: (Příručka pro podnikatele) /1937/ Příručka pro podnikatele k zákonu o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisků /1938/, Historický vývoj naší soustavy přímých daní /1939/). Po parlamentních volbách v roce 1946 se stal poslancem Ústavodárného Národního shromáždění za Českou stranu lidovou. Jako poslanec působil až do roku 1964, kdy krátce po vyhraných volbách umírá. [ ] Jiří Wolker [ ] Z kamarádů, kteří k němu chodili na návštěvu, se pamatuji nejvíc na Jaromíra Beráka, prvního českého dadaistu, který byl při demonstracích v prosinci 1920 zatčen na ulici a vězněn. Po svém zatčení se hodně změnil a svoje někdejší dětské dada, jež doprovázel vždy salvami smíchu, nahradil náboženskými zájmy. Byl dobrý, občas jezdíval na svátky do Příbora, odkud nám posílal pohlednice. Vykřikoval někdy dadaistické verše, z nichž si pamatuji tyto: Všichni andělé jsou socialisté / Berák je anděl / Kalista je anděl [ ] (Vítězslav Nezval, Z mého života, s. 93) POZOR! Jedním z principů dadaismu je mystifikace, a proto fotka na této straně nezobrazuje Beráka anobrž Tristana Tzaru ve žlutém saku.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Nikdy nekončící probuzení jara

Nikdy nekončící probuzení jara JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce:

Více

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly)

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Studijní text pro kombinované studium H S OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Více

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA ROZBOR A TVORBA OBJEKTŮ INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA JIŘINA KRÁSOVÁ 2012/2013 Vedoucí práce: Petr Jirout Střední škole Waldorfské lyceum Křepejského 1501/12, 149 00 Praha 4 Opatov Prohlášení studenta Prohlašuji,

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ I / 2013 OPONKA SETKÁNÍ DIVADEL MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY pátek 22.3. Festival Setkání divadel Malé jevištní formy pořádá Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve spolupráci s NIPOS

Více

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ.

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. Vedoucí práce: Mgr. Veronika Véberová, Ph. D. Autor

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Martina Homolková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Beatnické básnířky Martina Homolková Bakalářská práce 2008 Tímto bych chtěla

Více

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Petr Kotyk Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 1995 Cherm Praha 2008 Vychází za finanční podpory Nadace Českého literárního fondu.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2004 PAVLA ČÁSTKOVÁ Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká

Více