Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel"

Transkript

1 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 1

2 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 2 3

3 JAK VZNIKALA TATO KNIHA ISBN Je vlastně paradoxem, že tato knížka o dlouhé a bohaté historii amatérského divadla ve Valašském Meziříčí vznikla díky Pražákům. NIPOS ARTAMA Praha totiž stál za vydáním knih Cesty českého amatérského divadla a Místopis českého amatérského divadla a následně i spuštěním internetové databáze českého amatérského divadla, pro něž byly zpracovávány prameny v této knize použité. Není jich příliš, vlastně jsou to jen dva sokolské almanachy z let 1934 a 1947, pět strojopisných svazků uložených v Muzeu regionu Valašsko v meziříčském zámku Kinských a útlá knížka o Schodu. A to bylo vše, kromě materiálů, které mám buď nezpracované či zpracované doma, a fotografií, které mi na základě inzerátů v tisku zapůjčili nebo darovali ochotní občané města. Je to neuvěřitelně málo, na tu bohatou historii, kterou amatérské divadlo v našem městě má, ale jeho divadelní historikové měli prostě smůlu. Naši předkové nebyli prvními, kdo v tomto regionu začal hrát ochotnické divadlo. Toto prvenství patří Rožnovanům, kteří je hráli už v letech , neboť v tomto lázeňském městě se hosté co čtrnáct dní střídali a ochotníci mohli své hry často reprizovat. Ale naši předkové se příliš neopozdili, jenže je nám to některými nepřejícníky upíráno, protože to nemůžeme věrohodně dokázat. A mohli bychom, pokud by Josef Divoký, Hubert Weisshammer a Josef Demel, kteří sepsali v roce 1905 dějiny Ochotnické družiny a poslali je Matici k otištění, neměli tu smůlu, že dějiny v Matici nevytiskli a dokonce ztratili jejich rukopis. Později sice vyšly dva výše zmíněné sokolské almanachy, ale tam toho o prehistorii ochotnických divadel ve městě moc není. Aby té smůly nebylo málo, tak snaha Františka Hanuse a jeho meziříčských divadelních přátel o knižní vydání dějin meziříčského ochotnického divadla v posledních letech po roce 1980 také nevy- 4 5

4 šla. A když František Hanus zemřel, zůstaly nám z jejich práce pouze strojopisné svazky uložené v muzejním depozitáři, ale nenávratně zmizely všechny do Prahy odeslané podklady, na jejichž základě byly svazky vytvořeny a také příslušné fotografie. Takže jsme na tom hůř, než kdyby se vůbec nic nesepisovalo. Nikdo dnes není schopen dohledat například pečlivě zapisovanou kroniku Dělnické scény nebo divadla Radost dětem. Jejich stopy zmizely. A pamětníci každým rokem odcházejí a s nimi mizí i doklady a fotografie, které by nám snad mohly pomoci. Dokonce už začíná být problémem sehnat údaje a dokumenty o divadlech v našem městě z druhé poloviny dvacátého století. Proto jsem se rozhodl, i když jsem si vědom toho, že nepůjde o bestseller, sepsat o ochotnickém divadle v našem městě všechno, co se ještě sepsat dá, aby to nezmizelo s jeho posledními pamětníky. Ochotnická divadla totiž mizí rychle a i když v našem městě dnes ještě jsou, zítra už tu být nemusí. ZAČNĚME HEZKY OD ZAČÁTKU - OD SOKOLŮ Sokolské divadlo bylo z valašskomeziříčských divadel nejznámější, vždyť odehrálo přes tisícovku představení a hrálo přes osmdesát let. Ale to s těmi lety vlastně není jisté, protože nevíme kdy to přesně začalo, ani kdy to skončilo. Sokolové sice datují počátek svého divadla rokem 1867, ale historičtí puristé tvrdí, že tehdy hrající ochotníci nepatřili pod Sokol, ale byli samostatným spolkem, což je pravda. Na druhé straně je ale pravdou také to, že jak Sokol tak toto ochotnické divadlo založil František Barvič, jeho první hru režíroval náčelník Sokola Josef Piskoř, většina herců byla členy Sokola a od roku 1868 jim členství v Sokole dokonce nařizovala interní směrnice, takže se nemůžeme divit, že své divadlo považovali za sokolské. Berme to tak, že v letech hrál ve městě subjekt, který sám sebe nazýval ochotnická společnost, ochotnický spolek nebo ochotnická družina a jeho prvním představením byl Moliérův Lakomec, který byl odehrán přičiněním bratří Jana a Emanuela Lodrových v domě u Ulri- Valašskomeziříčská ochotnická družina v roce 1886 Sokolští divadelníci v roce 1897 po premiéře hry Strakonický dudák 6 7

5 chů na náměstí. Zápisy o divadelní činnosti však záhy umlkly a další máme až z let osmdesátých, kdy vznikla nová divadelní družina Sokola, jejíž vedoucí osobností a zřejmě i režisérem byl František Demel starší a která pracovala pod patronací Sokola s vladykou Karlem Jahnem. Hrávalo se v pivovaře u Haselmanů a později v místnostech Besedy na malém přenosném jevišti a repertoár jen zřídka obsahoval celovečerní hry. Většinou byly hrány aktovky. Pro historické puristy však ani toto divadlo nebude divadlem sokolským, neboť tehdy platné stanovy Sokola z roku 1869 divadelní činnost neuvádějí. Ale personálně se to prolínalo a vždy to byli činovníci Sokola, kteří žádali a ručili za provedení divadelní hry, nebo kteří po určité stagnaci činnost ochotníků oživovali. (Barvič, Sobotka, Jahn, Kašlík, František Demel a další) Například žádost na povolení Šibřinek podala Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském Meziříčí vladykou svým Karlem Jahnem a žádost na povolení divadelního představení Ochotnická družina ve Valašském Meziříčí, zastoupení Karlem Jahnem. Termín divadelní družina zdejšího Sokola použil poprvé v žádosti o povolení představení Josef Ježíšek Do sálu pozděj- ší sokolovny, tehdy ještě do sálu restaurace Richarda Kašlíka, se kulturní život města začal přesouvat až v roce 1889, kdy Kašlík dostal výsadní povolení k odbývání divadelních představení a jiných zábav. A teprve ve stanovách Sokola z roku 1909 je uvedeno, že účelem Sokola jest povznesení tělesných a mravních sil a uvědomění v lidu českém. Účelu toho se domáhá spolek za e) pěstováním zpěvu, divadel (i divadla loutkového), výletů a zábav vůbec. Ale to už měli sokolové něco odehráno! Divadelní sál sokolovny po požáru v roce 1909 Sokolští divadelníci v roce 1901 po premiéře hry Cesta kolem světa za 80 dní Poválečný rok 1918 zakončili sokolští ochotníci veselohrou Třetí zvonění 8 9

6 Po roce 1893 se stal vedoucí osobností a režisérem divadla Jožka Divoký, který za 40 let uvedl přes 70 her, především Tyla, Jiráska, Šamberka a Vrchlického. Plánovitě vytvářel organizaci ochotnické družiny, navrhl její jednací řád a zavedl dvě pravidelné divadelní sezóny. Jeviště v restauraci u Kašlíků, kterou Sokol koupil po krachu Mikyškovy měšťanské záložny, postupně účelně vybavil a po požáru sokolovny v roce 1909 v ní nechal postavit moderní jeviště se zákulisím. Divoký byl také znamenitým režisérem a obratným dramaturgem. Do roku 1904 se o ochotnické divadlo nejvíce zasloužili vedle Františka Demla a Jožky Divokého i herec a režisér Hubert Weisshammer, který se podílel i na výpravách her, Antonín Staněk a František Sokol Tůma. Nové sokolské jeviště bylo po požáru otevřeno hrou Noc na Karlštejně a v roce 1914 převzal otěže divadla profesor učitelského ústavu Hanuš Kosík. Krátce po oslavách padesátiletého trvání jednoty ale začala 1. světová válka, sokolovna byla přeměněna ve vojenskou nemocnici a divadlo se přestěhovalo do pivovarské restaurace. V roce 1915 jeho činnost stejně skončila až do druhé poloviny roku A ani poválečné začátky nebyly lehké. Ještě celé jarní období 1918 režíroval Kosík sám, potom se k němu přidali Suchánek a Weisshammer a teprve v roce 1919 už byla činnost souboru zase normální. V roce 1920 byl zvolen předsedou divadelního odboru a vrchním režisérem Karel Strnadel. Velkou část sokolského repertoáru tvořily hry se zpěvy, operety a malé komické opery, na jejichž nastudování se do 1. světové války nejvíce podílel Jan Nepomuk Polášek, který k řadě her se zpěvy sám komponoval hudbu. Po válce se až v roce 1921 povedlo J. Sedláčkovi secvičit orchestr tak dobře, že divadlo mohlo odehrát Křičkovu operu Ogaři V roce 1922 si sokolští ochotníci troufli i na Blodkovu operu V studni Zázrak nad Bečvou byl veselý, vtipný a hodně rozverný, takže se na něj diváci jen hrnuli 10 11

7 a v roce 1922 Blodkovu operu V studni. Od roku 1925 byly pravidelně hrány operety a když v roce přišel do Meziříčí 40. pěší pluk s vynikající kapelou, mohlo sokolské divadlo v roce 1928 dokonce uvést Smetanovu Prodanou nevěstu s vynikajícím pěvcem Otakarem Mařákem jako hostem, v roce 1929 balet J. N. Poláška Juliána krásná panna, v roce 1932 Dvořákovu Rusalku a v roce 1933 Smetanova Dalibo- Kolem uvedení Langerovy Jízdní hlídky v sokolovně i v Lidovém domě bylo v roce 1935 ve městě hodně rušno Takhle to vypadalo, když se Sokolové vypravili před 2. světovou válkou s divadlem na zájezd Jaroslav Malík v roce 1931 ve hře R.U.R., s níž se meziříčští ochotníci zúčastnili soutěže České obce sokolské Tisící představení sokolského divadla Josef Kajetán Tyl bylo jedním z posledních, které ještě mohli Sokolové v roce 1940 odehrát, než přišli o sokolovnu zabranou Němci 12 13

8 ra. V roce 1931 se Jednota Čapkovou hrou R.U.R. zúčastnila divadelní soutěže IX. všesokolského sletu a v roce 1934 byla k 70. výročí jednoty hrána Jiráskova Lucerna. V letech 1935 a 1936 sokolské divadlo zvítězilo v župní divadelní soutěži s hrami Revoluční svatba a Golgota, událostí roku 1937 pak bylo představení Čapkovy Bílé nemoci v režii Jindřicha Gratze. Sletové soutěže v roce 1938 se divadlo zúčastnilo Langrovou hrou Dvaasedmdesátka a v užší soutěži Šrámkovou hrou Červen. Podzimní sezóna byla znemožněna obsazením sokolovny vojskem. V roce 1939 bylo sehráno 8 her, z nichž si pozornost zasluhují Čapkova Matka a Jiráskova Lucerna, v roce 1940 opět 8 her, z nichž Šamberkovým Josefem Kajetánem Tylem oslavila jednota své tisící představení. V dubnu roku 1941 byla činnost Sokola okupanty zastavena a byl zabaven jeho majetek. Členům divadelního odboru se podařilo ukrýt a tím i zachránit reflektory, oponu, proměnovky, závěsy, povlaky na křesla, líčidla a vlásenky, ale Němci spálili divadelní knihovnu a sokolovna nebyla po osvobození provozuschopná. Hlavně proto chtěli Sokolové začít činnost uvedením Šubrtova dramatu Jan Výrava v zámeckém parku v Krásně, kde se dokonce konaly i dvě zkoušky, ale nakonec k tomu nedošlo a první poválečná hra, Čapkova Matka, se hrála v prosinci 1945 už v sokolovně. Jenže brzy se ukázalo, že kromě majetku se během války rozpadl i divadelní kolektiv. V roce 1946 sice uvedl Sokol ještě tři premiéry a v roce 1947 jednu. Slavnostním představením Zeyerova Radúze a Mahuleny oslavil osmdesátiny sokolského divadla ve Valašském Meziříčí, ale pak už šlo všechno špatně. Po Únoru došlo ke sjednocení tělovýchovy, což znamenalo, že se ze Sokola stal Sokol 1 a z DTJ Sokol 2 a ty měly být v roce 1950 proti vůli svých členů sloučeny. K tomu sice nedošlo, ale soubory byly v roce 1952 převedeny pod ZV ROH Stavomontáže (Sokol 1) a ZV ROH Tesla (Sokol 2), což byl konec jeho divadla. Sokol 1 si už také zahrál jenom v roce 1953 Jiráskovu Lucernu a Goldoniho Lháře a sokolské divadlo definitivně skončilo. Koncem roku 1953 se sice meziříčští ochotníci dohodli, že od 1. května 1954 budou hrát v novém souboru nazvaném Valašské divadlo, které pro ně administrativně zřídil Dům osvěty, ale to už je jiná a bohužel nepříliš plodná historie, končící dočasným zánikem amatérského divadla ve městě. Pohádkou Radúz a Mahulena oslavili v roce 1947 ochotníci 80. výročí divadelní družiny Sokola Úplně posledním představením sokolského divadla byla v roce 1953 Goldoniho hra Lhář 14 15

9 PRVNÍ POLOVINA DVACÁTÉHO STOLETÍ - DIVADLO LIDOVÉHO DOMU Divadlo lidového domu působilo ve městě necelých třicet let v první polovině dvacátého století, ale křesťanské spolky začaly hrát divadlo už o několik desetiletí dřív. Co o jejich činnosti vlastně víme? Již v roce 1868 byl ve městě založen Spolek katolických tovaryšů, který měl spolkové místnosti v hospodě u Machlů a později v pivovaru. Spolek vyvíjel bohatou vzdělávací a kulturní činnost a organizoval různé herecké výstupy a divadelní představení. Nejčastěji šlo o kombinaci přednášky se sborovým zpěvem a s komickými výstupy herců. Spolek můžeme považovat za předchůdce Dramatického odboru Lidového domu a díky Novinám zpod Radhoště také můžeme od roku 1889 sledovat jeho činnost. Dozvíme se tam, že spolek hrál v roce 1900 veselohru Blázinec na cestách a tragédii Egmont, v roce 1902 hru Varšavané v Karpatech, v roce 1903 aktovky Cikánka, Otcova kletba a Sluhové a v roce 1904 frašku Zmatek nad zmatek, Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu, Chudý písničkář, Páni doktoři, Furiant a Zrušená přísaha. V roce 1905 následovala Pomsta víly, Poklad a Vysoké spropitné aneb hluboké mlčení, v roce 1906 Vojtěch Žák výtečník, Bratr Honák, U bílého koníčka, Mistr Bedrník a jeho chasa a Obětní beránek, v roce 1907 Černá Hora aneb Boj za svobodu, To jsem sám rád a Vojnarka a v roce 1908 Sedlák křivopřísežník, Třetí zvonění, Bohatá holka a Ženilkov. Bohužel se nám napodařilo získat žád- Jednou z prvních her Divadla lidového domu byla v roce 1920 Divoška Rok 1927 zahájili v Lidovém domě hned 1. ledna představením Řím v plamenech 16 17

10 nou fotografii z těchto představení. Víme také, že 22. listopadu 1908 bylo ustaveno Družstvo Katolického domu ve Valašském Meziříčí a Krásně a roce 1909 byl utvořen Divadelní odbor všech místních křesťanských organizací, pod jehož hlavičkou byla v tomtéž roce odehrána hra Noemova Archa, v roce následujícím Námluvy v lese, Tatíčkův návrat, Pod perutě Orla, Pasačka z Lurd, Úděl sirotka a Paní revírníková K operetám patřily i tance a hezká děvčata a nejinak tomu bylo i v Cikánské princezně, hrané v Lidovém domě v roce 1937 K úspěšným představením Divadla Lidového domu patřila i Podvodnice, kterou tam hráli v roce 1929 Meziříčská divadla často hrála českou klasiku. Tato fotografie je ze hry Jan Výrava, kterou hráli v Lidovém domě v listopadu 1934 Jedním z nejvýpravnějších představení v Lidovém domě byla Erbenova Kytice, hraná v roce

11 a její Tony a v roce 1911 Pro zpovědní tajemství, Paní revírníková a její vnoučata a Svatí Cyril a Metoděj. V roce 1913 si v Novinách zpod Radhoště přečteme postesknutí: Proč meziříčské katolické organizace nemohou hrát divadla? Je to proto, že dosud nemáme svého domu, který se sice snažíme vybudovat, ale dosud nemáme dostatečné finanční zajištění stavby. Už 31. července téhož roku však olomoucký arcibiskup František Saleský Bauer, rodák z Hrachovce, koupil v dražbě zrušenou věznici, bývalý zámek Žerotínů, daroval ho spolku a v roce 1914 byla schválena adaptace jednoho traktu zámku na spolkový dům. Byly i peníze, jenže vypukla válka a tak se adaptovalo až v roce 1919 a v roce 1920 byl divadelní sál Lidového domu hotov. Ještě než byl 28. srpna slavnostně otevřen dramatem Lešetínský kovář, byl při místní Lidové jednotě ustanoven divadelní odbor, jehož řízením byli pověřeni Adolf Bogner a Josef Štrajt. Ti vyhlásili do odboru nábor a přihlásilo se jim devatenáct členů, kteří nejprve absolvovali dramaturgický kurs a potom nacvičili výše uvedené drama. V roce 1920 ještě uvedli hry Románek na horách, Pytlákova žena, Modlitba na hřbitově, Divoška, Sněhurka a Dcery betlémské a potom každý rok uváděli několik her. Spolková kasa byla po adaptaci zámku tak prázdná, že neměli na kostýmy, ale to vyřešila sbírka, v rámci níž příznivci divadla darovali pro garderobu věci, jež mohli doma postrádat. Výhodou spolku bylo, že ochotníci měli také velké a dobře vybavené dílny, v nichž byl po celá desetiletí hlavním technikářem Josef Vrátník. Ten si kromě toho zapisoval všechny hry a díky němu se zachoval přehled představení hraných v Lidovém domě divadelním odborem, ale i divadelními společnostmi, jimž býval občas sál zapůjčován. Další oporu měl soubor ve svém vedoucím Adolfu Bognerovi, autorovi řady her, například hry Michal a Matěj domobranci nebo Pytlákova žena. Při jejím uvedení noviny napsaly: Divadelních her Bognerových je to tiskem vydaný 26. svazek. Pro krajany našeho valašského dramatika poskytuje jeho premiéra zajímavou příležitost srovnávat tuto z jeho posledně vydaných prací s prvními počátky jeho dramatické múzy, které většinou měly též u nás svoje premiéry, ovšem tehdy ještě z rukopisů autorových. Dnes už je jméno Bognerovo známo nejen v českých vlastech, nýbrž i v českých diasporách na Porýní i v Americe. Jako dramatický autor má náš Bogner radost, že se V roce 1942 hráli v Lidovém domě Lehárovu operetu Země úsměvů Důkazem toho, že Divadlo Lidového domu hrálo i po 2. světové válce, jsou fotografie ze hry Hvězda z Lisieux 20 21

12 o něm sice málo píše, ale zato tím více se jeho hry objednávají a hrají. Nejlepší důkaz, že jsou to hry ze života pro život. Soubor Lidového domu pochopitelně hrával i hry jiných autorů, zejména komedie, frašky, hry se zpěvy a operety, ale také hry závažnějšího obsahu od českých i světových klasiků, například Maryšu bratří Mrštíků, nebo Smetanovu operu Hubička, kterou hrála na scéně Lidového domu Cyrilská jednota ve spolupráci s hudbou 40. pěšího pluku za řízení praporčíka Františka Rylicha v režii Aloise Svozila. Soubor lidového domu také půjčoval své jeviště snaživým venkovským ochotníkům divadelním aby zde mohli vystoupit pro meziříčské publikum, pochopitelně ochotníkům z řad strany lidové. Jako první využila této nabídky Lidová jednota v Lešné, která o druhé postní neděli odpoledne odehrála v Lidovém domě hru Furiant. Naproti tomu vztahy mezi divadelníky z Lidového domu a divadelníky sokolskými byly vždy napjaté, takže je až k nevíře, že se v roce 1935 spojili u příležitosti Výstavy práce a kultury 550 let Valašského Meziříčí a nacvičili Smetanovu operu Prodaná nevěsta. (Na představení spolupracoval i třetí meziříčský soubor, Divadlo Dělnického domu.) Zábavní výbor výstavy 1935 ve Valašském Meziříčí se rozhodl, že zábavní odbory místních organizací mají kromě jiného nastudovat operu Prodaná nevěsta, což bylo údajně důkazem výtečné kulturní úrovně těchto odborů. Ale jednání byla složitá a dohody bylo dosaženo s tou podmínkou, že se bude hrát jednou v Sokolovně a podruhé v Lidovém domě. (V Dělnickém domě se naštěstí opera hrát nedala, jinak by se asi muselo hrát i tam.) Jeden z konfliktů mezi Lidovým domem a Sokolem vypukl po pronájmu dvou křídel zámku městu, která zde zřídilo kasárna. Lidovci vzkázali Sokolům v novinách: Nehrajte si s ohněm ať se nespálíte! Sokoli ve své nenávisti k lidovému domu začínají se chovat poněkud hruběji, než by se dalo klidně snést. Sokol od prvopočátku viděl v Lidovém domě nebezpečného konkurenta jak v ohledu kulturně politickém, tak finančně-obchodním. Proto vůdcové sokolského domu jali se klásti podkopy Lidovému domu, aby ho znemožnili a zničili. Myslili, že se jim to podaří, když do města zavolají vojsko, které obsadí celou trestniční budovu a tak znemožní vybudování Lidového domu. Lidovci nabídli městu dvě křídla ohromné budovy do nájmu na dvacet let, aby si je upravilo na školy, které nemá Tuto nálevnu v předsálí Lidového domu již nikdo ve městě nepamatuje, ale tento sál má ještě dost lidí v živé paměti 22 23

13 kde umístit, ale pokroková většina to zamítla a přitáhla sem vojenskou posádku v naději, že znemožní Lidový dům. Tak sokolskou nenávist k Lidovému domu zaplatí město tisícovými obnosy na ubytování důstojníků a jiná vojenská vydání, mimo to budou trpět naše děti dále v nezdravých nynějších školních špeluňkách a snadno se může stát, že tu nebo onu školu ztratíme, protože nebudeme míti pro ni vhodných místností. Když se nepodařilo Sokolům zničiti Lidový dům pomocí vojska, nastoupili jinou cestu. Ve své pokrokové svobodomyslnosti vydali heslo, že žádný Sokol nesmí vkročit do Lidového domu ani na divadlo, ani na přednášku, ani na ples nebo jinou společenskou zábavu. Než marný boj. Společenský život v Lidovém domě je tak srdečný, upřímný a veselý, že tam občané velmi rádi chodí, aby po denních klopotách pookřáli A tak dál a tak dál. V roce 1935, kdy divadelní odbory sokolů a lidovců dokázaly svou výtečnou kulturní úroveň společným nacvičením opery, vypukl mezi nimi snad největší spor, který kdy měly. A začalo to docela nevinně. Někteří ochotníci, nespokojení s repertoárem svých mateřských scén, si založili Intimní scénu, kde uváděli pro své potěšení a pro potěšení náročnějších diváků hry závažnější. A chtěli tam uvést i Langrovu Jízdní hlídku, jenže se nějak nedohodli a hra se měla hrát v Lidovém domě. Sokolové se ale začali bouřit, že lidovci nemají právo hrát hru o legionářích, protože byli na straně c.k. mocnářství a legie zakládali sokolové. A rozhodli se připravit premiéru hry na tutéž sobotu a na tutéž hodinu jako v Lidovém domě. Jenže tam na poslední chvíli přeložili premiéru na čtvrtek a Sokoly doběhli. Všechno to bylo hojně ventilováno Sokoly v Lubině a lidovci v Novinách zpod Radhoště. Jízdní hlídka byla jedním z nejlepších představení Lidového domu, ale Sokolům se nevyvedla a ani nemohla, protože měli k jejímu nacvičení málo času. V roce 1938 byla mobilizace a hrálo se málo. Od té doby to už lepší nebylo a nakonec se už nehrálo vůbec, podobně jako na sokolské scéně. Po válce se ještě nějakou dobu v Lidovém domě hrálo, jenže archiv divadla se ztratil a jediné, čím to mohu doložit, jsou fotografie ze hry Hvězda z Lisieux, hrané v roce Potom přišel převrat a Lidový dům byl lidovcům zabaven, předán městu a dnes je v něm jediný divadelní sál ve městě. Jeho příliš malé jeviště brání zvát do města velká divadla. Nepočítáme-li těch několik poválečných let, hrálo divadlo Lidového domu pouhých dvaadvacet let, A ještě jeden pohled na tento sál, tentokrát s nějakou plesovou výzdobou a směrem na jeviště Tak vypadal Lidový dům, zámek Žerotínů, ještě v první polovině devadesátých let minulého století 24 25

14 ale byla důležitým článkem kulturního života města. Kvalitní byla i jeho, někdy až šestnáctistránková Meziaktí, vydávaná k významnějším hrám. V jeho řadách byla řada osobností, například básník, dramatický spisovatel, režisér, herec a první vedoucí dramatického odboru Lidového domu Adolf Bogner, který kromě hraní ve Valašském Meziříčí jezdil do Ostravy číst své hry. Nebo manželé Svobodovi, varhaník kostelního kůru Alois, který byl žákem Leoše Janáčka a kromě divadla, v němž byl hlavním zpěvákem oper i operet, byl i dirigentem pěveckého sboru Beseda, a jeho manželka Antonie, která v divadle zpívala hlavní role operet a byla sólistkou Cyrilské jednoty, a další vynikající herečky Olga Strejčková, Lída Zámrská, Karla Zámrská a Zdena Nachmilnerová, která navíc i výborně tančila. I muži byli v tomto divadle výborní, Josef Stáník dokonce tak, že hrál v Národním divadle v Bratislavě a později v Košicích a v Prešově. Jindřich Mach se zase vypracoval v nepopulárnějšího komika na Valašsku a později i režíroval, stejně jako Karel Odložilík, Adolf Vodáček, Josef Šimáček a Antonín Daněk. Výbornými herci byli Alois Ryšavý, Antonín Majer a Ferdinand Charvát, architekt Kavan hrál i navrhoval vynikající výpravy a Pavel Vít zase kromě hraní skvěle napovídal. Těžko by to také šlo bez korepetitora Václava Zámrského, který při všech zpěvech a tancích seděl u klavíru, a bez techniků Bednaříka, Kylnara, Rolince a Gutta, vedených Josefem Vrátníkem Zapomenout nesmíme ani na dirigující bratry Michoňkovy a Rygala i vojenské dirigenty Rylicha a Křepely, ani na choreografa prof. Machka s manželkou a na jeho tanečnice Lošotovou, Šimíkovou, Ujcovou, Kašíkovou, Bekovou, Nachmilnerovou, Doupvcovou, Budějovskou a sestry Solanské na maskéra Jana Mikše a na nápovědku Elišku Čípovou. Oni všichni a ještě mnozí další byli Divadlo Lidového domu. DĚLNICKÁ SCÉNA DIVADLO, KTERÉ MĚLO PŘÍLIŠ MÁLO ČASU Dělnická ochotnická činnost ve Valašském Meziříčí začíná v roce 1908 založením jedné z prvních Dělnických tělocvičných jednot v regionu v Krhové a vytvořením jejího dramatického odboru v roce Nejprve krhovští divadelníci uváděli na primitivním pódiu jen sólové výstupy a jednoaktové hry, ale již v roce 1910 si v hospodě vybudovali jeviště, na kterém byla 28. března odehrána hra Zvrhlé duše v režii Bohuslava Konvičného. Oponu a kulisy k ní namaloval učitel místní školy a pozdější ředitel Zemské gobelínové a kobercové školy Jaro Kučera. Zde se pak hrála řada her až do roku 1914, v němž se na velikonoční svátky připravovalo divadlo uvedení hry Samot chorobné květy, ale v noci po generální zkoušce jeviště shořelo a nehrálo se. A protože pak vypukla první světová válka byl s hraním konec. Prvním nositelem kulturních aktivit sociálně demokratické strany ve městě byla Dělnická akademie, která zde působila od roku 1919 do roku 1934, v němž byl postaven Dělnický dům. Působila kde se dalo, nejvíce v hostincích Na mokré hadře, U Štorků a v Ameri- Aktéři prvního představení v Dělnickém domě Čaj u pana senátora po premiéře 1. listopadu

15 ce (později hotel Přerov), ale i v v Pivovarské restauraci, v bývalém Kasinu a v sokolovně. Z činnosti krnovských divadelníků ani z činnosti Dělnické akademie jsem nenašel žádné fotografie. Po postavení Dělnického domu navázal na činnost Dělnické akademie dramatický odbor DTJ Valašské Meziříčí, ale už v září roku 1935 dostalo divadlo výraznější název Dělnická scéna. Činnost divadla byla zahájena 8. ledna 1934 ustavující schůzí dramatického odboru a slavnostním představením, jímž mělo být divadlo otevřeno, měla být Jiráskova Lucerna. Jenže po stavbě Dělnického domu nebyly peníze na nákladnou výpravu a tak se otevíralo 1. a 2. prosince 1934 hrou Ivana Stodoly Čaj u pana senátora, která měla výpravu o poznání skromnější. Do začátku nacistické okupace stihla Dělnická scéna odehrát velký počet představení a byla rovnocennou partnerkou divadla sokolského a Divadla Původně ale měl být Dělnický dům otevřen Jiráskovou Lucernou, ale ta se nakonec hrála až v roce 1935 Posledním představením Dělnické scény před 2. světovou válkou byl Mučedník Brixenský V roce 1935 se také konal v Dělnickém domě první režisérský kurs V roce 1946 se po premiéře pohádky Za čarovným květem nechali divadelníci vyfotografovat venku pod Oborou 28 29

16 Lidového domu. Repertoár Dělnické scény byl sestavován promyšleně a tak neměla nouzi o diváky. Jejím posledním představením před válkou byla hra Mučedník brixenský, která měla premiéru 7. března a reprízu 12. března Po okupaci republiky 15. března byla činnost DTJ zakázána, Dělnický dům zabaven a používán jako sklad. Po skončení války trvalo skoro rok, než byl Dělnický dům opraven a sešla se první členská schůze divadelního odboru která rozhodla, že zahájí svou činnost 30. dubna a 1. května 1946 aktovkami Ženatý Romeo a Kdo je blázen, doplněnými dalšími hudebními a zábavnými čísly. Pak divadlo ještě několik let hrálo, ale již méně než před válkou a jeho posledním vystoupením byl silvestrovský program roku 1949 Co jaro dokáže, i když divadlo pod názvem Dělnická scéna ještě odehrálo 30. dubna a 1. května 1950 Gogolovu Ženitbu. Předtím ale došlo ke sjednocení tělovýchovy a mělo se už hrát pod názvem Sokol 2. Šlo tedy vlastně, byť stále hrál původní soubor Dělnické scény, o představení sokolského divadla. Pod názvem Sokol 2, resp. Dělnická scéna Sokol 2 hrálo divadlo až do slučovací schůze 1. března 1952, po níž byl jeho majetek předán závodnímu klubu ROH národního podniku Tonak Valašské Meziříčí a v Dělnickém domě se pouze sportovalo. Pozoruhodným experimentem této scény bylo uvedení hry Lenivá Fedora, jejíž premiéra se konala ve volné přírodě. Ale sešlo se na ní příliš mnoho lidí, kteří představení rušili a hra musela být několikrát přerušena, takže Jedním z posledních představení Dělnické scény byla Zlatá svatba, které měla premiéru 27. listopadu 1949 Konec roku 1947 a začátek roku 1948 oslavila v Dělnickém domě na jevišti. Ještě netušili, že není co slavit a že budou brzy zrušeni Divou Báru už hráli v říjnu roku 1950 pod názvem Dělnická scéna Sokol

17 INTIMNÍ SCÉNA POKUS, KTERÝ TAK ÚPLNĚ NEVYŠEL Intimní scénu založili členové meziříčských ochotnických divadel nezatížení zaprášeným názorem na amatérské divadlo a do stanov si napsali: Účelem spolku je pěstovati zejména dramatické umění, české lidové divadelnictví v nejširších kruzích, pracovati na zvýšení mravní a kulturní úrovně života duševního i společenského divadlem a jinými uměleckými podniky a pracovati o uskutečnění snah a cílů Ústřední matice divadelního ochotnictva a jejího okrsku. Tyto velké plány se Intimní scéně splnit nepodařilo, neboť narazila na odpor tradičních divadelních spolků a na nepřízeň osudu. Nedošlo totiž k rekonstrukci Zemědělského domu a tak zůstala Intimní scéna bez vlastního sálu vydána na milost a nemilost ostatním ochotnickým spolkům. MUDr. Ptáček tvrdil, že první inscenací Intimní scény byla Molnárova komedie Hra na zámku, ale datum její premiéry se nepovedlo zjistit. Pokud to tak bylo, musela se hrát někdy mezi červencem a koncem října 1930, neboť již odehrála Intimní scéna premiéru Brinkerovy hry Čemu se říká láska. Hrálo se na sokolském jevišti. Jedinou premiéru roku 1931, Molnárovu hru Dobrá víla, uvedla Intimní scéna až , údajně proto, že domácí scény příliš obsazovaly nevěrné členy do svých her a oni neměli na Intimní scénu čas. Ta proto i v roce 1932 uvedla pouze Loucelaleyho konverzační komedii Komáři vždycky nezpívají a jejím členům už o moc víc ani nešlo. Vždyť hráli a režírovali v jednom kuse na domácích scénách a z Intimní scény se pro ně stalo místo, kde si dělali radost hraním her dle vlastního výběru. V roce 1934 uvedli Goetzovu komedii Hokus pokus a potom si našli nový dočasný domov v Dělnickém domě, kde uvedli hru Gregora Schmitta Pozor na dopisy. V roce 1936 uvedla Intimní scéna tři hry: 16. února Joachimovu komedii Škaredá holka, 5. dubna Niccodemiho hru Stín a potom, tentokrát zase v sokolovně, francouzskou konverzačku Rozkošná příhoda, v níž hostovala paní Kybasová z Rožnova. Ta se o rok později stala předsedkyní Intimní scény. Ale o Intimní scéně v roce 1937 se mi kromě toho, že se konala valná hromada a schválily se různé plány, nepodařilo vypátrat nic, v roce 1938 také ne a v roce 1939 pouze to, že neoznámila, zda bude nadále vyvíjet činnost a byla zrušena. Neproběhla však její likvidace a po oznámení pokračování v práci, byla Intimní scéna se starými sta- První hrou, kterou uvedla Intimní scéna, byl Hukus - pokus v roce dubna 1936 uvedla Intimní scéna hru Stín 32 33

18 novami i názvem opět schválena Ovšem jako spolek nový, který měl svou první valnou hromadu Na tu se však nedostavila předsedkyně Růžena Kybastová, která se písemně vzdala se funkce kvůli dnešním poměrům. Dál je o Intimní scéně známo jen to, že pan Majer v roce 1943 připravoval uvedení Halbeho hry Proud, ale musel ještě před premiérou odjet na práci do Říše a tak se nehrálo a Intimní scéna skončila. V roce 1946 byl sice pan Majer několikrát úřady kontaktován, ale protože na výzvy nereagoval, byla Intimní scéna vymazána ze spolkového katastru. MLADÁ SCÉNA ZÁBLESK V DOBĚ TEMNA Mladá scéna vznikla na počátku okupace z iniciativy bratrů Radoků, kteří po uzavření vysokých škol pobývali ve Valašském Meziříčí. Poučeni vývojem pražského Déčka uvedli s kolektivem mladých lidí z města sborovou recitaci Wolkerova Moře a inscenaci Havlíčkova Krále Lávry. Po jejich návratu do Prahy se Mladé scény ujal Svatoslav Papež, který s ní nacvičil Nerudův text Seděly žáby v kaluži a Mathesovy Zpěvy staré Číny. Pak Mladá scéna zanikla o její členové pokračovali ve skupině Tvar, kterou vedl Dobroslav Tesař. Ve Tvaru hráli staré německé a francouzské frašky, ale i Puškinova Kamenného hosta a Kvapilovu Princeznu Pampelišku s hudbou Svatopluka Havelky. Mladá scéna existovala krátce a je otázkou, proč se o ní rozepisovat. Ty důvody jsou dva: jejím zakladate- Podávání žádostí k pořádání kulturních akcí nebylo v Česku nikdy snadnou záležitostí Režisér Alfréd Radok v době, kdy vedl ve Valašském Meziříčí Mladou scénu 34 35

19 Radokova inscenace Borovského Krále Lávry byla divadelní revolucí, která se v malém městě nesetkala jenom s příznivým přijetím lem byl pozdější významný český režisér Alfréd Radok a byla předchůdkyní pozdějších divadel poezie. Nejprve uvedu výňatky z recenze prvního představení Mladé scény v Pestrém týdnu dne 24. srpna 1940: nejedná se o individuality, ale o kolektivní divadlo mladých divadelních nadšenců, kteří se nejdříve vzdělávali teoreticky (Mladá scéna má své pravidelné semináře pro všechny složky, které tvoří divadlo) a dokázali, že poctivá divadelní práce přinesla dobré ovoce Praktickou divadelní činnost zahájila Mladá scéna 29. června 1940 Mořem Jiřího Wolkera v provedené sborové recitace a Králem Lávrou K. Havlíčka Borovského. Největší výhrady měli k inscenaci konzervativní sokolští ochotníci Po odchodu Radoka vedl Mladou scénu Svatoslav Papež a nacvičil s ní scénickou úpravu básně Seděly žáby v kaluži 36 37

20 Inscenace Krále Lávry byla překvapením i pro odborníky. Režisér zdůraznil každou myšlenku a každé slovo této satiry vtipným náznakem, použil všech jevištních možností, aby před divákem rozvinul pestrý kaleidoskop rychle se střídajících scén, tvořících silný a jednotný myšlenkový celek. Největšího úspěchu a skutečně živého divadla bylo dosaženo tím, že každý divák se stal vlastně hercem, proměnil se v část onoho hadrového davu, který se šibeničním humorem prožívá na svých bedrech vládu milostpána krále Lávry. Hlediště se stává jevištěm, v němž matka Kukulínova se skrze zástup tlačí a dovolává se spravedlnosti pro svého nebohého syna. Stejně tak jest divák překvapen, když mu herec přímo do ucha šeptá nejnovější zprávy o králi, který má dlouhé oslí uši, a když nakonec celé hlediště provolává slávu králi Lávrovi, nebo když z žebříku nad hlavami obecenstva zazní jarmareční píseň již posloužil králi, již ho vede kat, ukrutnou odměééénůů za tu službu brát. Promítání diapozitivů, proměna herců v živé rekvisity, ostré ohraničení scén světelnými kuželem, to vše nás přenáší do neexistujícího světa iluse, z níž si každý divák vytváří řadu vjemů, jež jsou i jemu vlastní, jako členu celistvého kulturního kolektivu. Hudba, sborová recitace, voice-band, tanec a herecká sóla tvoří celek, který se nedává strhnout a Zpěvy staré Číny, s precizní scénickou choreografií pozlátkem modernosti, ale vytváří na podkladě tradice nové jevištní uspořádání dramatického projevu, jemuž jde především o myšlenkový podklad a o živé divadlo dneška. Divadelní časopis Program D 41 zase citoval, co o své programové linii napsali členové divadla: Vyrůstáme z tradice, ale nikdy se nebudeme vracet. I Kdybychom stáli, šli bychom zpět. nové vyjadřování a postihování skutečnosti vyžaduje nových vyjadřovacích prostředků nejen hereckých, nýbrž i scénicky výtvarných, které nás vedou k zjednodušení a myšlenkovému prohloubení. Chceme, aby naše scéna nebyla divákem chápána jako vnější pozlátko pro oči a dvouhodinovou zábavu, ale aby se stala vnitřním majetkem obecenstva. Syntetickou spoluprací všech slo žek, které tvoří moderní divadlo, docílíme toho, že význam slova, které uhnětl autor, dostane nejčistší a nejryzejší dramatický účin. Věříme, že na jdeme své obecenstvo, tak jako jsme nalezli režiséra, herce a technické spolupracovníky. Jsme kolektivem beze jmen, každý z nás má jen jeden cíl: stát se částí divadla - být divadlem. A to vlastně divadlem poezie, o čemž svědčí text Poezie na divadle z programu k představení Zpěvů staré Číny: Téměř sto let si poezie razila cestu ostatními uměními a vyhrazovala si v nich stále rozsáhlejší podíl, přea dokonalou, na ochotnických scénách nevídanou výpravou 38 39

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

SLOVÁCKÉ DIVADLO. Michaela Červinková Radok Prof. PhDr. Eva Stehlíková 26. října 2011

SLOVÁCKÉ DIVADLO. Michaela Červinková Radok Prof. PhDr. Eva Stehlíková 26. října 2011 Michaela Červinková Radok Prof. PhDr. Eva Stehlíková 26. října 2011 SLOVÁCKÉ DIVADLO Slovácko bylo v 19. století hojným centrem kočovných divadelních společností. Ukázkou může být, že v roce 1925 po krátkém

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Hodnocení umělecké činnosti Studia Ypsilon v roce 2013 PREMIÉRY A OSTATNÍ DIVADELNÍ A PŘESAHOVÁ ČINNOST V CHRONOLOGICKÉM ŘAZENÍ První premiérou kalendářního roku 2013

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131 2015 Gymnázium pod Sv. H. Balbínova 328 261 01 Příbram MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Popis realizace projektu O žádosti o grant jsme začali přemýšlet na konci

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 20. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. HUDBA NA JEVIŠTI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 16.8.2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s hudebními útvary předváděnými na

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Rozkvět kultury a umění

Rozkvět kultury a umění Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_8 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Hudební dění v Polné aokolí 147

Hudební dění v Polné aokolí 147 Hudební dění v Polné aokolí 147 VIII. Hudba a divadlo Počátky ochotnického divadla v Polné se datují k roku 1798. V roce 1887 byl založen divadelní soubor Jiří Poděbradský (ustavující schůze 9. září).

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 Příloha č. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 SÍDLO SPOLEČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289 22 Lysá nad Labem REGISTRACE SPOLEČNOSTI: Městský soud

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33 Úvod 16 Politický a společenský vývoj Plzně 31 Politický a společenský vývoj 1788-1848 Tomáš Bernhardt 33 Tvář m ěsta 38 Obyvatelstvo 51 Národnostní pom ěry 63 S polečnost 68 Významné úřady se sídlem v

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem dramatu. Materiál je

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z téţe kroniky lze vyčíst, ţe organizátory tohoto divadelního spolku byli tenkrát hlavně kantoři zdejší školy.

Z téţe kroniky lze vyčíst, ţe organizátory tohoto divadelního spolku byli tenkrát hlavně kantoři zdejší školy. V Česku byla založena první ochotnická divadelní společnost v r. 1849 a brzy pak vznikly další. Tyto společnosti si kladly za cíl, podle Tylova programu, šířit osvětu mimo Prahu i po venkově. Tak se na

Více