Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel"

Transkript

1 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 1

2 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 2 3

3 JAK VZNIKALA TATO KNIHA ISBN Je vlastně paradoxem, že tato knížka o dlouhé a bohaté historii amatérského divadla ve Valašském Meziříčí vznikla díky Pražákům. NIPOS ARTAMA Praha totiž stál za vydáním knih Cesty českého amatérského divadla a Místopis českého amatérského divadla a následně i spuštěním internetové databáze českého amatérského divadla, pro něž byly zpracovávány prameny v této knize použité. Není jich příliš, vlastně jsou to jen dva sokolské almanachy z let 1934 a 1947, pět strojopisných svazků uložených v Muzeu regionu Valašsko v meziříčském zámku Kinských a útlá knížka o Schodu. A to bylo vše, kromě materiálů, které mám buď nezpracované či zpracované doma, a fotografií, které mi na základě inzerátů v tisku zapůjčili nebo darovali ochotní občané města. Je to neuvěřitelně málo, na tu bohatou historii, kterou amatérské divadlo v našem městě má, ale jeho divadelní historikové měli prostě smůlu. Naši předkové nebyli prvními, kdo v tomto regionu začal hrát ochotnické divadlo. Toto prvenství patří Rožnovanům, kteří je hráli už v letech , neboť v tomto lázeňském městě se hosté co čtrnáct dní střídali a ochotníci mohli své hry často reprizovat. Ale naši předkové se příliš neopozdili, jenže je nám to některými nepřejícníky upíráno, protože to nemůžeme věrohodně dokázat. A mohli bychom, pokud by Josef Divoký, Hubert Weisshammer a Josef Demel, kteří sepsali v roce 1905 dějiny Ochotnické družiny a poslali je Matici k otištění, neměli tu smůlu, že dějiny v Matici nevytiskli a dokonce ztratili jejich rukopis. Později sice vyšly dva výše zmíněné sokolské almanachy, ale tam toho o prehistorii ochotnických divadel ve městě moc není. Aby té smůly nebylo málo, tak snaha Františka Hanuse a jeho meziříčských divadelních přátel o knižní vydání dějin meziříčského ochotnického divadla v posledních letech po roce 1980 také nevy- 4 5

4 šla. A když František Hanus zemřel, zůstaly nám z jejich práce pouze strojopisné svazky uložené v muzejním depozitáři, ale nenávratně zmizely všechny do Prahy odeslané podklady, na jejichž základě byly svazky vytvořeny a také příslušné fotografie. Takže jsme na tom hůř, než kdyby se vůbec nic nesepisovalo. Nikdo dnes není schopen dohledat například pečlivě zapisovanou kroniku Dělnické scény nebo divadla Radost dětem. Jejich stopy zmizely. A pamětníci každým rokem odcházejí a s nimi mizí i doklady a fotografie, které by nám snad mohly pomoci. Dokonce už začíná být problémem sehnat údaje a dokumenty o divadlech v našem městě z druhé poloviny dvacátého století. Proto jsem se rozhodl, i když jsem si vědom toho, že nepůjde o bestseller, sepsat o ochotnickém divadle v našem městě všechno, co se ještě sepsat dá, aby to nezmizelo s jeho posledními pamětníky. Ochotnická divadla totiž mizí rychle a i když v našem městě dnes ještě jsou, zítra už tu být nemusí. ZAČNĚME HEZKY OD ZAČÁTKU - OD SOKOLŮ Sokolské divadlo bylo z valašskomeziříčských divadel nejznámější, vždyť odehrálo přes tisícovku představení a hrálo přes osmdesát let. Ale to s těmi lety vlastně není jisté, protože nevíme kdy to přesně začalo, ani kdy to skončilo. Sokolové sice datují počátek svého divadla rokem 1867, ale historičtí puristé tvrdí, že tehdy hrající ochotníci nepatřili pod Sokol, ale byli samostatným spolkem, což je pravda. Na druhé straně je ale pravdou také to, že jak Sokol tak toto ochotnické divadlo založil František Barvič, jeho první hru režíroval náčelník Sokola Josef Piskoř, většina herců byla členy Sokola a od roku 1868 jim členství v Sokole dokonce nařizovala interní směrnice, takže se nemůžeme divit, že své divadlo považovali za sokolské. Berme to tak, že v letech hrál ve městě subjekt, který sám sebe nazýval ochotnická společnost, ochotnický spolek nebo ochotnická družina a jeho prvním představením byl Moliérův Lakomec, který byl odehrán přičiněním bratří Jana a Emanuela Lodrových v domě u Ulri- Valašskomeziříčská ochotnická družina v roce 1886 Sokolští divadelníci v roce 1897 po premiéře hry Strakonický dudák 6 7

5 chů na náměstí. Zápisy o divadelní činnosti však záhy umlkly a další máme až z let osmdesátých, kdy vznikla nová divadelní družina Sokola, jejíž vedoucí osobností a zřejmě i režisérem byl František Demel starší a která pracovala pod patronací Sokola s vladykou Karlem Jahnem. Hrávalo se v pivovaře u Haselmanů a později v místnostech Besedy na malém přenosném jevišti a repertoár jen zřídka obsahoval celovečerní hry. Většinou byly hrány aktovky. Pro historické puristy však ani toto divadlo nebude divadlem sokolským, neboť tehdy platné stanovy Sokola z roku 1869 divadelní činnost neuvádějí. Ale personálně se to prolínalo a vždy to byli činovníci Sokola, kteří žádali a ručili za provedení divadelní hry, nebo kteří po určité stagnaci činnost ochotníků oživovali. (Barvič, Sobotka, Jahn, Kašlík, František Demel a další) Například žádost na povolení Šibřinek podala Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském Meziříčí vladykou svým Karlem Jahnem a žádost na povolení divadelního představení Ochotnická družina ve Valašském Meziříčí, zastoupení Karlem Jahnem. Termín divadelní družina zdejšího Sokola použil poprvé v žádosti o povolení představení Josef Ježíšek Do sálu pozděj- ší sokolovny, tehdy ještě do sálu restaurace Richarda Kašlíka, se kulturní život města začal přesouvat až v roce 1889, kdy Kašlík dostal výsadní povolení k odbývání divadelních představení a jiných zábav. A teprve ve stanovách Sokola z roku 1909 je uvedeno, že účelem Sokola jest povznesení tělesných a mravních sil a uvědomění v lidu českém. Účelu toho se domáhá spolek za e) pěstováním zpěvu, divadel (i divadla loutkového), výletů a zábav vůbec. Ale to už měli sokolové něco odehráno! Divadelní sál sokolovny po požáru v roce 1909 Sokolští divadelníci v roce 1901 po premiéře hry Cesta kolem světa za 80 dní Poválečný rok 1918 zakončili sokolští ochotníci veselohrou Třetí zvonění 8 9

6 Po roce 1893 se stal vedoucí osobností a režisérem divadla Jožka Divoký, který za 40 let uvedl přes 70 her, především Tyla, Jiráska, Šamberka a Vrchlického. Plánovitě vytvářel organizaci ochotnické družiny, navrhl její jednací řád a zavedl dvě pravidelné divadelní sezóny. Jeviště v restauraci u Kašlíků, kterou Sokol koupil po krachu Mikyškovy měšťanské záložny, postupně účelně vybavil a po požáru sokolovny v roce 1909 v ní nechal postavit moderní jeviště se zákulisím. Divoký byl také znamenitým režisérem a obratným dramaturgem. Do roku 1904 se o ochotnické divadlo nejvíce zasloužili vedle Františka Demla a Jožky Divokého i herec a režisér Hubert Weisshammer, který se podílel i na výpravách her, Antonín Staněk a František Sokol Tůma. Nové sokolské jeviště bylo po požáru otevřeno hrou Noc na Karlštejně a v roce 1914 převzal otěže divadla profesor učitelského ústavu Hanuš Kosík. Krátce po oslavách padesátiletého trvání jednoty ale začala 1. světová válka, sokolovna byla přeměněna ve vojenskou nemocnici a divadlo se přestěhovalo do pivovarské restaurace. V roce 1915 jeho činnost stejně skončila až do druhé poloviny roku A ani poválečné začátky nebyly lehké. Ještě celé jarní období 1918 režíroval Kosík sám, potom se k němu přidali Suchánek a Weisshammer a teprve v roce 1919 už byla činnost souboru zase normální. V roce 1920 byl zvolen předsedou divadelního odboru a vrchním režisérem Karel Strnadel. Velkou část sokolského repertoáru tvořily hry se zpěvy, operety a malé komické opery, na jejichž nastudování se do 1. světové války nejvíce podílel Jan Nepomuk Polášek, který k řadě her se zpěvy sám komponoval hudbu. Po válce se až v roce 1921 povedlo J. Sedláčkovi secvičit orchestr tak dobře, že divadlo mohlo odehrát Křičkovu operu Ogaři V roce 1922 si sokolští ochotníci troufli i na Blodkovu operu V studni Zázrak nad Bečvou byl veselý, vtipný a hodně rozverný, takže se na něj diváci jen hrnuli 10 11

7 a v roce 1922 Blodkovu operu V studni. Od roku 1925 byly pravidelně hrány operety a když v roce přišel do Meziříčí 40. pěší pluk s vynikající kapelou, mohlo sokolské divadlo v roce 1928 dokonce uvést Smetanovu Prodanou nevěstu s vynikajícím pěvcem Otakarem Mařákem jako hostem, v roce 1929 balet J. N. Poláška Juliána krásná panna, v roce 1932 Dvořákovu Rusalku a v roce 1933 Smetanova Dalibo- Kolem uvedení Langerovy Jízdní hlídky v sokolovně i v Lidovém domě bylo v roce 1935 ve městě hodně rušno Takhle to vypadalo, když se Sokolové vypravili před 2. světovou válkou s divadlem na zájezd Jaroslav Malík v roce 1931 ve hře R.U.R., s níž se meziříčští ochotníci zúčastnili soutěže České obce sokolské Tisící představení sokolského divadla Josef Kajetán Tyl bylo jedním z posledních, které ještě mohli Sokolové v roce 1940 odehrát, než přišli o sokolovnu zabranou Němci 12 13

8 ra. V roce 1931 se Jednota Čapkovou hrou R.U.R. zúčastnila divadelní soutěže IX. všesokolského sletu a v roce 1934 byla k 70. výročí jednoty hrána Jiráskova Lucerna. V letech 1935 a 1936 sokolské divadlo zvítězilo v župní divadelní soutěži s hrami Revoluční svatba a Golgota, událostí roku 1937 pak bylo představení Čapkovy Bílé nemoci v režii Jindřicha Gratze. Sletové soutěže v roce 1938 se divadlo zúčastnilo Langrovou hrou Dvaasedmdesátka a v užší soutěži Šrámkovou hrou Červen. Podzimní sezóna byla znemožněna obsazením sokolovny vojskem. V roce 1939 bylo sehráno 8 her, z nichž si pozornost zasluhují Čapkova Matka a Jiráskova Lucerna, v roce 1940 opět 8 her, z nichž Šamberkovým Josefem Kajetánem Tylem oslavila jednota své tisící představení. V dubnu roku 1941 byla činnost Sokola okupanty zastavena a byl zabaven jeho majetek. Členům divadelního odboru se podařilo ukrýt a tím i zachránit reflektory, oponu, proměnovky, závěsy, povlaky na křesla, líčidla a vlásenky, ale Němci spálili divadelní knihovnu a sokolovna nebyla po osvobození provozuschopná. Hlavně proto chtěli Sokolové začít činnost uvedením Šubrtova dramatu Jan Výrava v zámeckém parku v Krásně, kde se dokonce konaly i dvě zkoušky, ale nakonec k tomu nedošlo a první poválečná hra, Čapkova Matka, se hrála v prosinci 1945 už v sokolovně. Jenže brzy se ukázalo, že kromě majetku se během války rozpadl i divadelní kolektiv. V roce 1946 sice uvedl Sokol ještě tři premiéry a v roce 1947 jednu. Slavnostním představením Zeyerova Radúze a Mahuleny oslavil osmdesátiny sokolského divadla ve Valašském Meziříčí, ale pak už šlo všechno špatně. Po Únoru došlo ke sjednocení tělovýchovy, což znamenalo, že se ze Sokola stal Sokol 1 a z DTJ Sokol 2 a ty měly být v roce 1950 proti vůli svých členů sloučeny. K tomu sice nedošlo, ale soubory byly v roce 1952 převedeny pod ZV ROH Stavomontáže (Sokol 1) a ZV ROH Tesla (Sokol 2), což byl konec jeho divadla. Sokol 1 si už také zahrál jenom v roce 1953 Jiráskovu Lucernu a Goldoniho Lháře a sokolské divadlo definitivně skončilo. Koncem roku 1953 se sice meziříčští ochotníci dohodli, že od 1. května 1954 budou hrát v novém souboru nazvaném Valašské divadlo, které pro ně administrativně zřídil Dům osvěty, ale to už je jiná a bohužel nepříliš plodná historie, končící dočasným zánikem amatérského divadla ve městě. Pohádkou Radúz a Mahulena oslavili v roce 1947 ochotníci 80. výročí divadelní družiny Sokola Úplně posledním představením sokolského divadla byla v roce 1953 Goldoniho hra Lhář 14 15

9 PRVNÍ POLOVINA DVACÁTÉHO STOLETÍ - DIVADLO LIDOVÉHO DOMU Divadlo lidového domu působilo ve městě necelých třicet let v první polovině dvacátého století, ale křesťanské spolky začaly hrát divadlo už o několik desetiletí dřív. Co o jejich činnosti vlastně víme? Již v roce 1868 byl ve městě založen Spolek katolických tovaryšů, který měl spolkové místnosti v hospodě u Machlů a později v pivovaru. Spolek vyvíjel bohatou vzdělávací a kulturní činnost a organizoval různé herecké výstupy a divadelní představení. Nejčastěji šlo o kombinaci přednášky se sborovým zpěvem a s komickými výstupy herců. Spolek můžeme považovat za předchůdce Dramatického odboru Lidového domu a díky Novinám zpod Radhoště také můžeme od roku 1889 sledovat jeho činnost. Dozvíme se tam, že spolek hrál v roce 1900 veselohru Blázinec na cestách a tragédii Egmont, v roce 1902 hru Varšavané v Karpatech, v roce 1903 aktovky Cikánka, Otcova kletba a Sluhové a v roce 1904 frašku Zmatek nad zmatek, Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu, Chudý písničkář, Páni doktoři, Furiant a Zrušená přísaha. V roce 1905 následovala Pomsta víly, Poklad a Vysoké spropitné aneb hluboké mlčení, v roce 1906 Vojtěch Žák výtečník, Bratr Honák, U bílého koníčka, Mistr Bedrník a jeho chasa a Obětní beránek, v roce 1907 Černá Hora aneb Boj za svobodu, To jsem sám rád a Vojnarka a v roce 1908 Sedlák křivopřísežník, Třetí zvonění, Bohatá holka a Ženilkov. Bohužel se nám napodařilo získat žád- Jednou z prvních her Divadla lidového domu byla v roce 1920 Divoška Rok 1927 zahájili v Lidovém domě hned 1. ledna představením Řím v plamenech 16 17

10 nou fotografii z těchto představení. Víme také, že 22. listopadu 1908 bylo ustaveno Družstvo Katolického domu ve Valašském Meziříčí a Krásně a roce 1909 byl utvořen Divadelní odbor všech místních křesťanských organizací, pod jehož hlavičkou byla v tomtéž roce odehrána hra Noemova Archa, v roce následujícím Námluvy v lese, Tatíčkův návrat, Pod perutě Orla, Pasačka z Lurd, Úděl sirotka a Paní revírníková K operetám patřily i tance a hezká děvčata a nejinak tomu bylo i v Cikánské princezně, hrané v Lidovém domě v roce 1937 K úspěšným představením Divadla Lidového domu patřila i Podvodnice, kterou tam hráli v roce 1929 Meziříčská divadla často hrála českou klasiku. Tato fotografie je ze hry Jan Výrava, kterou hráli v Lidovém domě v listopadu 1934 Jedním z nejvýpravnějších představení v Lidovém domě byla Erbenova Kytice, hraná v roce

11 a její Tony a v roce 1911 Pro zpovědní tajemství, Paní revírníková a její vnoučata a Svatí Cyril a Metoděj. V roce 1913 si v Novinách zpod Radhoště přečteme postesknutí: Proč meziříčské katolické organizace nemohou hrát divadla? Je to proto, že dosud nemáme svého domu, který se sice snažíme vybudovat, ale dosud nemáme dostatečné finanční zajištění stavby. Už 31. července téhož roku však olomoucký arcibiskup František Saleský Bauer, rodák z Hrachovce, koupil v dražbě zrušenou věznici, bývalý zámek Žerotínů, daroval ho spolku a v roce 1914 byla schválena adaptace jednoho traktu zámku na spolkový dům. Byly i peníze, jenže vypukla válka a tak se adaptovalo až v roce 1919 a v roce 1920 byl divadelní sál Lidového domu hotov. Ještě než byl 28. srpna slavnostně otevřen dramatem Lešetínský kovář, byl při místní Lidové jednotě ustanoven divadelní odbor, jehož řízením byli pověřeni Adolf Bogner a Josef Štrajt. Ti vyhlásili do odboru nábor a přihlásilo se jim devatenáct členů, kteří nejprve absolvovali dramaturgický kurs a potom nacvičili výše uvedené drama. V roce 1920 ještě uvedli hry Románek na horách, Pytlákova žena, Modlitba na hřbitově, Divoška, Sněhurka a Dcery betlémské a potom každý rok uváděli několik her. Spolková kasa byla po adaptaci zámku tak prázdná, že neměli na kostýmy, ale to vyřešila sbírka, v rámci níž příznivci divadla darovali pro garderobu věci, jež mohli doma postrádat. Výhodou spolku bylo, že ochotníci měli také velké a dobře vybavené dílny, v nichž byl po celá desetiletí hlavním technikářem Josef Vrátník. Ten si kromě toho zapisoval všechny hry a díky němu se zachoval přehled představení hraných v Lidovém domě divadelním odborem, ale i divadelními společnostmi, jimž býval občas sál zapůjčován. Další oporu měl soubor ve svém vedoucím Adolfu Bognerovi, autorovi řady her, například hry Michal a Matěj domobranci nebo Pytlákova žena. Při jejím uvedení noviny napsaly: Divadelních her Bognerových je to tiskem vydaný 26. svazek. Pro krajany našeho valašského dramatika poskytuje jeho premiéra zajímavou příležitost srovnávat tuto z jeho posledně vydaných prací s prvními počátky jeho dramatické múzy, které většinou měly též u nás svoje premiéry, ovšem tehdy ještě z rukopisů autorových. Dnes už je jméno Bognerovo známo nejen v českých vlastech, nýbrž i v českých diasporách na Porýní i v Americe. Jako dramatický autor má náš Bogner radost, že se V roce 1942 hráli v Lidovém domě Lehárovu operetu Země úsměvů Důkazem toho, že Divadlo Lidového domu hrálo i po 2. světové válce, jsou fotografie ze hry Hvězda z Lisieux 20 21

12 o něm sice málo píše, ale zato tím více se jeho hry objednávají a hrají. Nejlepší důkaz, že jsou to hry ze života pro život. Soubor Lidového domu pochopitelně hrával i hry jiných autorů, zejména komedie, frašky, hry se zpěvy a operety, ale také hry závažnějšího obsahu od českých i světových klasiků, například Maryšu bratří Mrštíků, nebo Smetanovu operu Hubička, kterou hrála na scéně Lidového domu Cyrilská jednota ve spolupráci s hudbou 40. pěšího pluku za řízení praporčíka Františka Rylicha v režii Aloise Svozila. Soubor lidového domu také půjčoval své jeviště snaživým venkovským ochotníkům divadelním aby zde mohli vystoupit pro meziříčské publikum, pochopitelně ochotníkům z řad strany lidové. Jako první využila této nabídky Lidová jednota v Lešné, která o druhé postní neděli odpoledne odehrála v Lidovém domě hru Furiant. Naproti tomu vztahy mezi divadelníky z Lidového domu a divadelníky sokolskými byly vždy napjaté, takže je až k nevíře, že se v roce 1935 spojili u příležitosti Výstavy práce a kultury 550 let Valašského Meziříčí a nacvičili Smetanovu operu Prodaná nevěsta. (Na představení spolupracoval i třetí meziříčský soubor, Divadlo Dělnického domu.) Zábavní výbor výstavy 1935 ve Valašském Meziříčí se rozhodl, že zábavní odbory místních organizací mají kromě jiného nastudovat operu Prodaná nevěsta, což bylo údajně důkazem výtečné kulturní úrovně těchto odborů. Ale jednání byla složitá a dohody bylo dosaženo s tou podmínkou, že se bude hrát jednou v Sokolovně a podruhé v Lidovém domě. (V Dělnickém domě se naštěstí opera hrát nedala, jinak by se asi muselo hrát i tam.) Jeden z konfliktů mezi Lidovým domem a Sokolem vypukl po pronájmu dvou křídel zámku městu, která zde zřídilo kasárna. Lidovci vzkázali Sokolům v novinách: Nehrajte si s ohněm ať se nespálíte! Sokoli ve své nenávisti k lidovému domu začínají se chovat poněkud hruběji, než by se dalo klidně snést. Sokol od prvopočátku viděl v Lidovém domě nebezpečného konkurenta jak v ohledu kulturně politickém, tak finančně-obchodním. Proto vůdcové sokolského domu jali se klásti podkopy Lidovému domu, aby ho znemožnili a zničili. Myslili, že se jim to podaří, když do města zavolají vojsko, které obsadí celou trestniční budovu a tak znemožní vybudování Lidového domu. Lidovci nabídli městu dvě křídla ohromné budovy do nájmu na dvacet let, aby si je upravilo na školy, které nemá Tuto nálevnu v předsálí Lidového domu již nikdo ve městě nepamatuje, ale tento sál má ještě dost lidí v živé paměti 22 23

13 kde umístit, ale pokroková většina to zamítla a přitáhla sem vojenskou posádku v naději, že znemožní Lidový dům. Tak sokolskou nenávist k Lidovému domu zaplatí město tisícovými obnosy na ubytování důstojníků a jiná vojenská vydání, mimo to budou trpět naše děti dále v nezdravých nynějších školních špeluňkách a snadno se může stát, že tu nebo onu školu ztratíme, protože nebudeme míti pro ni vhodných místností. Když se nepodařilo Sokolům zničiti Lidový dům pomocí vojska, nastoupili jinou cestu. Ve své pokrokové svobodomyslnosti vydali heslo, že žádný Sokol nesmí vkročit do Lidového domu ani na divadlo, ani na přednášku, ani na ples nebo jinou společenskou zábavu. Než marný boj. Společenský život v Lidovém domě je tak srdečný, upřímný a veselý, že tam občané velmi rádi chodí, aby po denních klopotách pookřáli A tak dál a tak dál. V roce 1935, kdy divadelní odbory sokolů a lidovců dokázaly svou výtečnou kulturní úroveň společným nacvičením opery, vypukl mezi nimi snad největší spor, který kdy měly. A začalo to docela nevinně. Někteří ochotníci, nespokojení s repertoárem svých mateřských scén, si založili Intimní scénu, kde uváděli pro své potěšení a pro potěšení náročnějších diváků hry závažnější. A chtěli tam uvést i Langrovu Jízdní hlídku, jenže se nějak nedohodli a hra se měla hrát v Lidovém domě. Sokolové se ale začali bouřit, že lidovci nemají právo hrát hru o legionářích, protože byli na straně c.k. mocnářství a legie zakládali sokolové. A rozhodli se připravit premiéru hry na tutéž sobotu a na tutéž hodinu jako v Lidovém domě. Jenže tam na poslední chvíli přeložili premiéru na čtvrtek a Sokoly doběhli. Všechno to bylo hojně ventilováno Sokoly v Lubině a lidovci v Novinách zpod Radhoště. Jízdní hlídka byla jedním z nejlepších představení Lidového domu, ale Sokolům se nevyvedla a ani nemohla, protože měli k jejímu nacvičení málo času. V roce 1938 byla mobilizace a hrálo se málo. Od té doby to už lepší nebylo a nakonec se už nehrálo vůbec, podobně jako na sokolské scéně. Po válce se ještě nějakou dobu v Lidovém domě hrálo, jenže archiv divadla se ztratil a jediné, čím to mohu doložit, jsou fotografie ze hry Hvězda z Lisieux, hrané v roce Potom přišel převrat a Lidový dům byl lidovcům zabaven, předán městu a dnes je v něm jediný divadelní sál ve městě. Jeho příliš malé jeviště brání zvát do města velká divadla. Nepočítáme-li těch několik poválečných let, hrálo divadlo Lidového domu pouhých dvaadvacet let, A ještě jeden pohled na tento sál, tentokrát s nějakou plesovou výzdobou a směrem na jeviště Tak vypadal Lidový dům, zámek Žerotínů, ještě v první polovině devadesátých let minulého století 24 25

14 ale byla důležitým článkem kulturního života města. Kvalitní byla i jeho, někdy až šestnáctistránková Meziaktí, vydávaná k významnějším hrám. V jeho řadách byla řada osobností, například básník, dramatický spisovatel, režisér, herec a první vedoucí dramatického odboru Lidového domu Adolf Bogner, který kromě hraní ve Valašském Meziříčí jezdil do Ostravy číst své hry. Nebo manželé Svobodovi, varhaník kostelního kůru Alois, který byl žákem Leoše Janáčka a kromě divadla, v němž byl hlavním zpěvákem oper i operet, byl i dirigentem pěveckého sboru Beseda, a jeho manželka Antonie, která v divadle zpívala hlavní role operet a byla sólistkou Cyrilské jednoty, a další vynikající herečky Olga Strejčková, Lída Zámrská, Karla Zámrská a Zdena Nachmilnerová, která navíc i výborně tančila. I muži byli v tomto divadle výborní, Josef Stáník dokonce tak, že hrál v Národním divadle v Bratislavě a později v Košicích a v Prešově. Jindřich Mach se zase vypracoval v nepopulárnějšího komika na Valašsku a později i režíroval, stejně jako Karel Odložilík, Adolf Vodáček, Josef Šimáček a Antonín Daněk. Výbornými herci byli Alois Ryšavý, Antonín Majer a Ferdinand Charvát, architekt Kavan hrál i navrhoval vynikající výpravy a Pavel Vít zase kromě hraní skvěle napovídal. Těžko by to také šlo bez korepetitora Václava Zámrského, který při všech zpěvech a tancích seděl u klavíru, a bez techniků Bednaříka, Kylnara, Rolince a Gutta, vedených Josefem Vrátníkem Zapomenout nesmíme ani na dirigující bratry Michoňkovy a Rygala i vojenské dirigenty Rylicha a Křepely, ani na choreografa prof. Machka s manželkou a na jeho tanečnice Lošotovou, Šimíkovou, Ujcovou, Kašíkovou, Bekovou, Nachmilnerovou, Doupvcovou, Budějovskou a sestry Solanské na maskéra Jana Mikše a na nápovědku Elišku Čípovou. Oni všichni a ještě mnozí další byli Divadlo Lidového domu. DĚLNICKÁ SCÉNA DIVADLO, KTERÉ MĚLO PŘÍLIŠ MÁLO ČASU Dělnická ochotnická činnost ve Valašském Meziříčí začíná v roce 1908 založením jedné z prvních Dělnických tělocvičných jednot v regionu v Krhové a vytvořením jejího dramatického odboru v roce Nejprve krhovští divadelníci uváděli na primitivním pódiu jen sólové výstupy a jednoaktové hry, ale již v roce 1910 si v hospodě vybudovali jeviště, na kterém byla 28. března odehrána hra Zvrhlé duše v režii Bohuslava Konvičného. Oponu a kulisy k ní namaloval učitel místní školy a pozdější ředitel Zemské gobelínové a kobercové školy Jaro Kučera. Zde se pak hrála řada her až do roku 1914, v němž se na velikonoční svátky připravovalo divadlo uvedení hry Samot chorobné květy, ale v noci po generální zkoušce jeviště shořelo a nehrálo se. A protože pak vypukla první světová válka byl s hraním konec. Prvním nositelem kulturních aktivit sociálně demokratické strany ve městě byla Dělnická akademie, která zde působila od roku 1919 do roku 1934, v němž byl postaven Dělnický dům. Působila kde se dalo, nejvíce v hostincích Na mokré hadře, U Štorků a v Ameri- Aktéři prvního představení v Dělnickém domě Čaj u pana senátora po premiéře 1. listopadu

15 ce (později hotel Přerov), ale i v v Pivovarské restauraci, v bývalém Kasinu a v sokolovně. Z činnosti krnovských divadelníků ani z činnosti Dělnické akademie jsem nenašel žádné fotografie. Po postavení Dělnického domu navázal na činnost Dělnické akademie dramatický odbor DTJ Valašské Meziříčí, ale už v září roku 1935 dostalo divadlo výraznější název Dělnická scéna. Činnost divadla byla zahájena 8. ledna 1934 ustavující schůzí dramatického odboru a slavnostním představením, jímž mělo být divadlo otevřeno, měla být Jiráskova Lucerna. Jenže po stavbě Dělnického domu nebyly peníze na nákladnou výpravu a tak se otevíralo 1. a 2. prosince 1934 hrou Ivana Stodoly Čaj u pana senátora, která měla výpravu o poznání skromnější. Do začátku nacistické okupace stihla Dělnická scéna odehrát velký počet představení a byla rovnocennou partnerkou divadla sokolského a Divadla Původně ale měl být Dělnický dům otevřen Jiráskovou Lucernou, ale ta se nakonec hrála až v roce 1935 Posledním představením Dělnické scény před 2. světovou válkou byl Mučedník Brixenský V roce 1935 se také konal v Dělnickém domě první režisérský kurs V roce 1946 se po premiéře pohádky Za čarovným květem nechali divadelníci vyfotografovat venku pod Oborou 28 29

16 Lidového domu. Repertoár Dělnické scény byl sestavován promyšleně a tak neměla nouzi o diváky. Jejím posledním představením před válkou byla hra Mučedník brixenský, která měla premiéru 7. března a reprízu 12. března Po okupaci republiky 15. března byla činnost DTJ zakázána, Dělnický dům zabaven a používán jako sklad. Po skončení války trvalo skoro rok, než byl Dělnický dům opraven a sešla se první členská schůze divadelního odboru která rozhodla, že zahájí svou činnost 30. dubna a 1. května 1946 aktovkami Ženatý Romeo a Kdo je blázen, doplněnými dalšími hudebními a zábavnými čísly. Pak divadlo ještě několik let hrálo, ale již méně než před válkou a jeho posledním vystoupením byl silvestrovský program roku 1949 Co jaro dokáže, i když divadlo pod názvem Dělnická scéna ještě odehrálo 30. dubna a 1. května 1950 Gogolovu Ženitbu. Předtím ale došlo ke sjednocení tělovýchovy a mělo se už hrát pod názvem Sokol 2. Šlo tedy vlastně, byť stále hrál původní soubor Dělnické scény, o představení sokolského divadla. Pod názvem Sokol 2, resp. Dělnická scéna Sokol 2 hrálo divadlo až do slučovací schůze 1. března 1952, po níž byl jeho majetek předán závodnímu klubu ROH národního podniku Tonak Valašské Meziříčí a v Dělnickém domě se pouze sportovalo. Pozoruhodným experimentem této scény bylo uvedení hry Lenivá Fedora, jejíž premiéra se konala ve volné přírodě. Ale sešlo se na ní příliš mnoho lidí, kteří představení rušili a hra musela být několikrát přerušena, takže Jedním z posledních představení Dělnické scény byla Zlatá svatba, které měla premiéru 27. listopadu 1949 Konec roku 1947 a začátek roku 1948 oslavila v Dělnickém domě na jevišti. Ještě netušili, že není co slavit a že budou brzy zrušeni Divou Báru už hráli v říjnu roku 1950 pod názvem Dělnická scéna Sokol

17 INTIMNÍ SCÉNA POKUS, KTERÝ TAK ÚPLNĚ NEVYŠEL Intimní scénu založili členové meziříčských ochotnických divadel nezatížení zaprášeným názorem na amatérské divadlo a do stanov si napsali: Účelem spolku je pěstovati zejména dramatické umění, české lidové divadelnictví v nejširších kruzích, pracovati na zvýšení mravní a kulturní úrovně života duševního i společenského divadlem a jinými uměleckými podniky a pracovati o uskutečnění snah a cílů Ústřední matice divadelního ochotnictva a jejího okrsku. Tyto velké plány se Intimní scéně splnit nepodařilo, neboť narazila na odpor tradičních divadelních spolků a na nepřízeň osudu. Nedošlo totiž k rekonstrukci Zemědělského domu a tak zůstala Intimní scéna bez vlastního sálu vydána na milost a nemilost ostatním ochotnickým spolkům. MUDr. Ptáček tvrdil, že první inscenací Intimní scény byla Molnárova komedie Hra na zámku, ale datum její premiéry se nepovedlo zjistit. Pokud to tak bylo, musela se hrát někdy mezi červencem a koncem října 1930, neboť již odehrála Intimní scéna premiéru Brinkerovy hry Čemu se říká láska. Hrálo se na sokolském jevišti. Jedinou premiéru roku 1931, Molnárovu hru Dobrá víla, uvedla Intimní scéna až , údajně proto, že domácí scény příliš obsazovaly nevěrné členy do svých her a oni neměli na Intimní scénu čas. Ta proto i v roce 1932 uvedla pouze Loucelaleyho konverzační komedii Komáři vždycky nezpívají a jejím členům už o moc víc ani nešlo. Vždyť hráli a režírovali v jednom kuse na domácích scénách a z Intimní scény se pro ně stalo místo, kde si dělali radost hraním her dle vlastního výběru. V roce 1934 uvedli Goetzovu komedii Hokus pokus a potom si našli nový dočasný domov v Dělnickém domě, kde uvedli hru Gregora Schmitta Pozor na dopisy. V roce 1936 uvedla Intimní scéna tři hry: 16. února Joachimovu komedii Škaredá holka, 5. dubna Niccodemiho hru Stín a potom, tentokrát zase v sokolovně, francouzskou konverzačku Rozkošná příhoda, v níž hostovala paní Kybasová z Rožnova. Ta se o rok později stala předsedkyní Intimní scény. Ale o Intimní scéně v roce 1937 se mi kromě toho, že se konala valná hromada a schválily se různé plány, nepodařilo vypátrat nic, v roce 1938 také ne a v roce 1939 pouze to, že neoznámila, zda bude nadále vyvíjet činnost a byla zrušena. Neproběhla však její likvidace a po oznámení pokračování v práci, byla Intimní scéna se starými sta- První hrou, kterou uvedla Intimní scéna, byl Hukus - pokus v roce dubna 1936 uvedla Intimní scéna hru Stín 32 33

18 novami i názvem opět schválena Ovšem jako spolek nový, který měl svou první valnou hromadu Na tu se však nedostavila předsedkyně Růžena Kybastová, která se písemně vzdala se funkce kvůli dnešním poměrům. Dál je o Intimní scéně známo jen to, že pan Majer v roce 1943 připravoval uvedení Halbeho hry Proud, ale musel ještě před premiérou odjet na práci do Říše a tak se nehrálo a Intimní scéna skončila. V roce 1946 byl sice pan Majer několikrát úřady kontaktován, ale protože na výzvy nereagoval, byla Intimní scéna vymazána ze spolkového katastru. MLADÁ SCÉNA ZÁBLESK V DOBĚ TEMNA Mladá scéna vznikla na počátku okupace z iniciativy bratrů Radoků, kteří po uzavření vysokých škol pobývali ve Valašském Meziříčí. Poučeni vývojem pražského Déčka uvedli s kolektivem mladých lidí z města sborovou recitaci Wolkerova Moře a inscenaci Havlíčkova Krále Lávry. Po jejich návratu do Prahy se Mladé scény ujal Svatoslav Papež, který s ní nacvičil Nerudův text Seděly žáby v kaluži a Mathesovy Zpěvy staré Číny. Pak Mladá scéna zanikla o její členové pokračovali ve skupině Tvar, kterou vedl Dobroslav Tesař. Ve Tvaru hráli staré německé a francouzské frašky, ale i Puškinova Kamenného hosta a Kvapilovu Princeznu Pampelišku s hudbou Svatopluka Havelky. Mladá scéna existovala krátce a je otázkou, proč se o ní rozepisovat. Ty důvody jsou dva: jejím zakladate- Podávání žádostí k pořádání kulturních akcí nebylo v Česku nikdy snadnou záležitostí Režisér Alfréd Radok v době, kdy vedl ve Valašském Meziříčí Mladou scénu 34 35

19 Radokova inscenace Borovského Krále Lávry byla divadelní revolucí, která se v malém městě nesetkala jenom s příznivým přijetím lem byl pozdější významný český režisér Alfréd Radok a byla předchůdkyní pozdějších divadel poezie. Nejprve uvedu výňatky z recenze prvního představení Mladé scény v Pestrém týdnu dne 24. srpna 1940: nejedná se o individuality, ale o kolektivní divadlo mladých divadelních nadšenců, kteří se nejdříve vzdělávali teoreticky (Mladá scéna má své pravidelné semináře pro všechny složky, které tvoří divadlo) a dokázali, že poctivá divadelní práce přinesla dobré ovoce Praktickou divadelní činnost zahájila Mladá scéna 29. června 1940 Mořem Jiřího Wolkera v provedené sborové recitace a Králem Lávrou K. Havlíčka Borovského. Největší výhrady měli k inscenaci konzervativní sokolští ochotníci Po odchodu Radoka vedl Mladou scénu Svatoslav Papež a nacvičil s ní scénickou úpravu básně Seděly žáby v kaluži 36 37

20 Inscenace Krále Lávry byla překvapením i pro odborníky. Režisér zdůraznil každou myšlenku a každé slovo této satiry vtipným náznakem, použil všech jevištních možností, aby před divákem rozvinul pestrý kaleidoskop rychle se střídajících scén, tvořících silný a jednotný myšlenkový celek. Největšího úspěchu a skutečně živého divadla bylo dosaženo tím, že každý divák se stal vlastně hercem, proměnil se v část onoho hadrového davu, který se šibeničním humorem prožívá na svých bedrech vládu milostpána krále Lávry. Hlediště se stává jevištěm, v němž matka Kukulínova se skrze zástup tlačí a dovolává se spravedlnosti pro svého nebohého syna. Stejně tak jest divák překvapen, když mu herec přímo do ucha šeptá nejnovější zprávy o králi, který má dlouhé oslí uši, a když nakonec celé hlediště provolává slávu králi Lávrovi, nebo když z žebříku nad hlavami obecenstva zazní jarmareční píseň již posloužil králi, již ho vede kat, ukrutnou odměééénůů za tu službu brát. Promítání diapozitivů, proměna herců v živé rekvisity, ostré ohraničení scén světelnými kuželem, to vše nás přenáší do neexistujícího světa iluse, z níž si každý divák vytváří řadu vjemů, jež jsou i jemu vlastní, jako členu celistvého kulturního kolektivu. Hudba, sborová recitace, voice-band, tanec a herecká sóla tvoří celek, který se nedává strhnout a Zpěvy staré Číny, s precizní scénickou choreografií pozlátkem modernosti, ale vytváří na podkladě tradice nové jevištní uspořádání dramatického projevu, jemuž jde především o myšlenkový podklad a o živé divadlo dneška. Divadelní časopis Program D 41 zase citoval, co o své programové linii napsali členové divadla: Vyrůstáme z tradice, ale nikdy se nebudeme vracet. I Kdybychom stáli, šli bychom zpět. nové vyjadřování a postihování skutečnosti vyžaduje nových vyjadřovacích prostředků nejen hereckých, nýbrž i scénicky výtvarných, které nás vedou k zjednodušení a myšlenkovému prohloubení. Chceme, aby naše scéna nebyla divákem chápána jako vnější pozlátko pro oči a dvouhodinovou zábavu, ale aby se stala vnitřním majetkem obecenstva. Syntetickou spoluprací všech slo žek, které tvoří moderní divadlo, docílíme toho, že význam slova, které uhnětl autor, dostane nejčistší a nejryzejší dramatický účin. Věříme, že na jdeme své obecenstvo, tak jako jsme nalezli režiséra, herce a technické spolupracovníky. Jsme kolektivem beze jmen, každý z nás má jen jeden cíl: stát se částí divadla - být divadlem. A to vlastně divadlem poezie, o čemž svědčí text Poezie na divadle z programu k představení Zpěvů staré Číny: Téměř sto let si poezie razila cestu ostatními uměními a vyhrazovala si v nich stále rozsáhlejší podíl, přea dokonalou, na ochotnických scénách nevídanou výpravou 38 39

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen:

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen: Název vzdělávacího materiálu: Světové a české drama 19. - 21. století - test Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CJL1.3.20b Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, slovo úvodem občanské sdružení TLD Zvoneček vstoupilo v roce 2010 do svého 5. roku působení a zároveň do 41. sezóny. Rok

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pořadatelů a dramaturgů divadel, kulturních domů a sálů repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí"

Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace Na hře závislí Tisková zpráva k realizaci divadelní inscenace "Na hře závislí" Nezávislý prostor v centru Ostravy uchystal první vlastní divadelní premiéru. Inscenaci "Na hře závislí" spatřilo světlo světa v pátek 16.

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více