Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: Kč. DOTACE: Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč"

Transkript

1 Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: Kč DOTACE: Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet na jeviště zkušenosti a prožitky herců-seniorů. Hlásíme se k hodnotám dobra a spravedlnosti v příběhu, k tradici loutkových divadel a ke tradici autorského amatérského divadla. Vážíme si momentu setkání herce a diváka a rádi bychom jím obohatili obě zúčastněné strany. projektu sestávají ze zkoušek 1x - 2x týdně (v závislosti na reprízách nebo před novou premiérou je četnost zkoušek větší) a repríz divadelních her. Proměna plánuje v lednu II. premiéru Vraždy v penzionu pro starší dámy a potom reprízy pro domovy důchodců a na přehlídkách. LouDkové divadélko bude hrát každý měsíc pro žáky 1. tříd, v mateřských školkách a v domě s pečovatelskou službou Roháčova. projektu tvoří divadelní představení. LouDkové divadélko předpokládá odehrát 20 představení, DS Proměna 10. V příštím roce chce Proměna také začít zkoušky nové divadelní hry, jejíž premiéra bude plánovaná v roce 2016.

2 Projekt 2: Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3 Celkové náklady: Kč DOTACE: Kč Cílem projektu je posílení preventivních aktivit realizovaných pro občany Prahy 3. preventivního charakteru, zaměřené na posílení finanční gramotnosti, jsou zacílené na předcházení vzniku a prohloubení zadluženosti občanů a rozvoje souvisejících obtíží. Zdůvodnění projektu: Občanská poradna REMEDIUM zaznamenala od roku 2008 téměř 90% nárůst v počtu konzultací s tématikou finanční a dluhové problematiky, která se týká stále širšího věkového i společenského spektra osob. Osoby, kterým hrozí zadlužení či osoby, které se již se zadlužením a předlužením setkávají, se díky nízké finanční gramotnosti, dostávají do velmi obtížných sociálních situací: bydlení, rodinné a mezilidské vztahy atd. Semináře a osvětová činnost prostřednictvím šíření materiálů k dluhové problematice, doplňuje již od roku 2008 poradenskou činnost poradny. projektu umožní posílení prevence v oblasti problematiky zadlužování a předlužování a rozvoj finanční gramotnosti u občanů Prahy 3. Obsahem projektu jsou aktivity zaměřené na preventivní působení v oblasti zadlužování občanů. budou mít dvě hlavní oblasti: 1) příprava, propagace a realizace 5 seminářů pro laickou i odbornou veřejnost, 2) příprava, tvorba a distribuce informačních letáků a materiálů k problematice zadlužování. Příprava seminářů a informačních materiálů (tj. stanovení tématu dle poptávky ze stran občanů Prahy 3, dojednání termínu a prostor, příprava obsahu a vytvoření informačního materiálu): měsíce únor, květen, srpen, září, listopad. Realizace seminářů : měsíce březen, červen, září, říjen, prosinec. Propagace seminářů: v průběhu celého projektu prostřednictvím distribuce letáků o konání semináře, zveřejnění informací na internetových stránkách žadatele a v místním tisku 1) příprava, propagace a realizace 5 dvouhodinových seminářů pro laickou i odbornou veřejnost 2) příprava, tvorba a distribuce informačních letáků a materiálů k problematice zadlužování ks informačních materiálů ke každému ze seminářů (distribuce mezi účastníky semináře a dále mezi organizace na území Prahy 3 - neziskové organizace, soud, apod.).

3 Projekt 3: Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 Celkové náklady: DOTACE: Kč Hlavním cílem projektu je přispět vzděláváním k posílení finanční, spotřebitelské a pracovněprávní gramotnosti dětí, které budou v horizontu nejbližších let vstupovat samostatně na spotřebitelský a pracovní trh a zacházet s osobními, a později i rodinnými, financemi. Zdůvodnění projektu: Občanská poradna REMEDIUM zaznamenala od roku 2008 téměř 90% nárůst v počtu konzultací s tématikou finanční a dluhové problematiky a výrazný nárůst mladých lidí, kteří se obracejí s dluhovou a související problematikou na poradnu. Mladí lidé se často krátce po ukončení školy snaží postavit na vlastní nohy a neuváženým zadlužením si zkomplikují již začátek samostatného života a následky neuváženého zadlužení řeší často i po celý život. Mnohdy jejich zadlužení souvisí i s nedostatečnou znalostí základních práv a povinností zaměstnanců. Některé děti se dostávají do dluhových potíží např. i při hledání brigády, neboť v souvislosti s jejím hledáním uzavírají různé smlouvy o pojištění apod. Proto je z pohledu žadatele potřebné, věnovat se vzdělávání v této oblasti již na základních školách. Projekt navazuje na projekt realizovaný v letech Přínos projektu: Vzdělávání této cílové skupiny přispívá k poklesu výskytu dluhové problematiky ve společnosti. Děti v rámci vzdělávání získávají i základní informace o službách a organizacích, které jim umožní do budoucna případné obtíže řešit a o nichž, jak vyplývá ze zkušenosti žadatele, informují i své rodiče. Cílová skupina: Žáci základních škol sídlících na Praze 3. Realizace seminářů je nabídnuta všem základním školám sídlícím na Praze 3. V době podání projektu je zjištěn ze strany několika základních škol zájem o realizace celkem 12 seminářů, tj. pro cca 300 žáků. (Jedná se např. o tyto školy: ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jeseniova, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad). Semináře, které budou realizovány v průběhu školního roku v roce 2015 dle požadavků jednotlivých škol - tj. termíny a obsah bude sjednáván v průběhu realizace dle jejich potřeb a možností. Realizace 15 seminářů pro žáky základních škol na Praze 3. Předpokládaný počet účastníků: cca 400.

4 Projekt 4: Klub Remedium - centrum aktivit pro seniory Celkové náklady: Kč DOTACE ROK 2015: Kč DOTACE ROK 2016: Kč Smyslem a cílem projektu je podpořit stárnoucí lidi v důchodovém věku, aby zůstali co nejdéle samostatní a aktivní, udrželi si soběstačnost a sebevědomí a s tím i možnost žít ve svém domácím prostředí. Jde o důstojný a plnohodnotný život ve stáří. Klub je místem, kde se senioři setkávají, navazují kontakty, získávají informace, smysluplně tráví volný čas, vzdělávají se, kde hledají ochranu před samotou a pomoc při péči o své potřeby. Tomu přizpůsobujeme všechny aktivity pojektu - společenské aktivity, začleňování do skupinek, vzájemné propojování seniorů, vzdělávání, pohybové aktivity, osvětové přednášky a besedy, zájmové aktivity, výuku na počítačích, práci s internetem a další. Stárnutí často přináší zdravotní problémy a s tím související psychickou zátěž. Přispíváme proto nabídkou vhodných edukačních programů, informováním, přesměrováním na potřebné služby i podpůrným společenským prostředím a vhodnými aktivitami, které mají preventivní i stabilizující potenciál - cvičení, přednášky, trénink paměti, individuální konzultace apod. Školení pracovníci mnoha způsoby posilují sebedůvěru seniorů a jejich radost ze života. Celý projekt vychází z bezpečného zázemí Klubu, kde je od pondělí do pátku k dispozici odborný pracovník, který informuje, radí, podporuje a zajišťuje provoz. Kromě něj se tam střídají další pracovníci a lektoři při vedení jednotlivých programů a kurzů. V naší evidenci je více než cca 600 seniorů, dlouhodobě je více než 40% obyvatel Prahy 3. Leden zápis do jarních programů (Nj, Aj, Fj, rehabilitační a pohybová cvičení, tance, počítačové kurzy, ARTE dílny, trénování paměti a kognitivních schopností, výlety, zájmové - šikovné ruce, skupina pro lepší náladu, zpívání, společenská posezení a hry apod.), PR (letáčky, web, rozesílka mediím), Den otevřených dveří únor začátek jarního semestru - 23 kurzů pohybových a tanců, 22 kurzů jazykových, 2 kurzy trénování paměti, 2 ARTE dílny, 9 počítačových kurzů, 14 pravidelných programů sociální služby, PR, rozesílka pro doplnění kurzů, informace o aktivitách Klubu březen cyklus přednášek Měsíc péče o tělo duben - květen poznávací výlety, výstava ARTE dílen červen ukončení jarního semestru, zápis do letních a podzimních kurzů, začátek letního cvičení a letní Aj červenec - srpen letní kurzy a programy, Klub otevřen v letním režimu dva dny v týdnu, pokračuje zápis září zápis do nových aktivit, Den otevřených dveří, poznávací výlety, PR aktivity říjen začátek podzimního semestru - otevřeme přibližně podobné programy jako na jaře, záleží na potřebách a zájmu seniorů, poznávací výlety listopad průzkum spokojenosti seniorů se službami v Klubu, cyklus přednášek Měsíc péče o duši

5 prosinec předvánoční posezení se zpíváním koled, bazar věcí nevšedních, příprava jarního semestru, zhodnocení uplynulého roku 23 pohybových kurzů, 4 kurzy trénování paměti a pozitivní psychologie, 18 počítačových kurzů, 14 kurzů angličtiny, 3 kurzy francouzštiny, 5 kurzů němčiny, 2 výtvarné kurzy a další zájmové aktivity - zpívání, společenské hry, společenské posezení, přednášky, kroužek šikovných rukou apod. Všechny jmenované aktivity proběhnou v jarním i v podzimním semestru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

II. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

II. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ II. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PRIORITA 3: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-12 Ekonomické informace...13 Plány do budoucna...14 1 VZNIK, STRUKTURA,

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více