JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY"

Transkript

1 Divadlo J. K. Tyla 9. ročník 4/2011 plzen.cz JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY EVITA, DON GIOVANNI, MACBETH JUBILEA ZDENĚK VIMR, JIŘÍ PÁNEK, ZBYNĚK BRABEC KONCERTY MATINÉ, JAZZ BEZ HRANIC MOZAIKA

2 7. Ivana Veberová (Jaroslavna) KNÍŽE IGOR

3 Obsah JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA V PLZNI 2 PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK: VÉST SOUBOR JE ALCHYMISTICKÁ PRÁCE 3 PETR KOFROŇ: JSEM V JÁDRU ROMANTIK 4 NOVĚ NA REPERTOÁRU KNIŽE IGOR 5 PORCIE COUGHLANOVÁ 8 NOC NA KARLŠTEJNĚ 10 ROMEO A JULIE SE VRACÍ 13 PREMIÉRY EVITA 14 DON GIOVANNI 17 MACBETH 18 KONCERTY MATINÉ, JAZZ BEZ HRANIC 20 JUBILEA ZDENĚK VIMR, JIŘÍ PÁNEK, ZBYNĚK BRABEC 21 ROZLOUČENÍ JAROSLAV CHOC, LADISLAV BENEŠ 22 MOZAIKA 147. SEZONA STÁLÉHO ČESKÉHO DIVADLA V PLZNI 23 HISTORICKÁ PEČEŤ MĚSTA PLZNĚ PRO PAVLA PAVLOVSKÉHO 24 TĚŽKÝ ZÁPAS JANA MALÉŘE 26 OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM FESTIVALEM DIVADLO DERNIÉRY, SILVESTR V DJKT 30 PROGRAMY PROSINEC 2011 LEDEN KOntakty Ředitelství Odd. prodeje a služeb Pokladna předprodeje Denní pokladny (hodinu před začátkem představení) Odd. propagace a marketingu Zahraniční a tuzemské zájezdy Prokopova 14, Plzeň tel.: Sedláčkova 2, Plzeň tel.: , Sedláčkova 2, Plzeň tel.: Velké divadlo Smetanovy sady 16, Plzeň tel.: Komorní divadlo Prokopova 14, Plzeň tel.: Bezručova 26, Plzeň tel.: Bezručova 26, Plzeň tel.: Foto na titulní straně: Jarmila Dycková (Raymonda) RAYMONDA Foto na zadní straně obálky: Martina Diblíková (Raymonda), Petr Hos (Abdérachman) RAYMONDA Divadlo Josefa Kajetána Tyla vychází 4 ročně Vydává: Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, Prokopova 14, Plzeň, IČO za podpory MK ČR a Plzeňského kraje Ředitel: doc. MgA. Jan Burian Zřizovatel DJKT: město Plzeň Odpovědná redaktorka: Mgr. Eva Ichová Fotografie: Marta Kolafová, Pavel Křivánek, archiv DJKT (není-li uvedeno jinak) Grafické zpracování: Jaroslav Mašek Tisk, sazba: Kalous & Skřivan s.r.o. MK ČR E 14075

4 JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA V PLZNI NOVÁ PODOBA DIVADLA j. k. tyla Jan Burian, který je ředitelem Divadla J. K. Tyla od května r. 1995, obhájil ve výběrovém řízení svou koncepci pro následující období a povede tak divadlo i v příštích pěti letech. Na otázku, jaké úkoly vidí před sebou v l v souvislosti s proměnami, jimiž by měla přední západočeská scéna v této etapě projít, Jan Burian odpovídá: Divadlo J. K. Tyla vstupuje do období, které bude v historii výjimečné. To vyplývá z faktu, že město rozhodlo o postavení nové divadelní budovy, jejíž definitivní podoba je výsledkem spolupráce portugalských a českých architektů na základě výchozí studie ateliéru Contemporânea Lda. Výsledkem stavby samozřejmě nemá být jenom náhrada za nevyhovující Komorní divadlo, ale i to, že divadelní umění v Plzni dostane kvalitativně nové podmínky pro tvorbu. Následující období ředitele se bude dělit na tři základní fáze. V té první bude DJKT hrát jako doposud svých zhruba 16 premiér v sezoně ve všech žánrech, ale zároveň se bude připravovat organizačně, produkčně, personálně a ekonomicky na přechod do nového divadla. Moderně vybavená budova bude klást vyšší nároky na kvalifikaci pracovníků umělecko-technického provozu. Budeme proto muset reorganizovat provozy obsluhující jeviště jak co se týká počtu zaměstnanců, tak zejména co se týká jejich kompetence a to musíme udělat dřív, než montáž nových zařízení vůbec začne. V druhé fázi se odehraje přechod do nové divadelní budovy, což od nás vlastně vyžaduje připravit už během sezon 2012/13 a 2013/14 inscenace, které tam budeme hrát. A to nejenom umělecky s herci, tanečníky, zpěváky a hudebníky, ale i po scénografické a technické stránce. Dále to znamená připravit se na stěhování a lidi, kteří pracují dneska ve Velkém a Komorním divadle, zaučit postupně na provoz v nové budově. Znamená to přeskupit zaměstnance v jednotlivých útvarech tak, abychom dovedli obě divadla obsluhovat v podstatě při stejném počtu zaměstnanců. Samo stěhování bude mimořádné náročné, protože to neznamená jenom přestěhovat umělce a všechna zařízení, ale také uzavřít budovu Komorního divadla a všechny s tím spojené provozy. Až toto proběhne, vypukne třetí fáze, spočívající v samotném zahájení provozu v nové budově, kam budeme situovat inscenace již připravené a zároveň tam začneme intenzivně zkoušet nové tituly. Chystáme určité změny ve struktuře repertoáru, neboť navíc budeme disponovat moderní studiovou scénou, kterou budeme využívat nejenom my. Předpokládám, že bude využívána také pro další divadelní nebo scénické aktivity z města Plzně i třeba z republiky, pro festival Divadlo apod. Bude to znamenat také nabídnout trochu jinou, zajímavější formu předplatného i trochu živější dramaturgii, dále specifikovat roli všech tří jednotlivých scén co se týká divadelních druhů, žánrů a témat. Věřím, že zajímavěji bude vypadat i náplň Velkého divadla, samozřejmě se bude programově poněkud odlišovat od hlavní scény nového divadla. Znamená to vyřešit všechny s tím související ekonomické problémy, toky peněz a mnoho dalšího. Z toho vyplývá ohromná spousta úkolů nejen pro ředitele a celý management divadla, vyšší i střední, ale pro všechny zaměstnance, od umělců až po zaměstnance dílen. Do určité míry se promění složení souborů, protože výhledově počítáme také s inscenacemi pro početnější ansámbl, než máme v angažmá, a někde zase naopak budeme zaměstnávat lidi trošku jiným způsobem atd. A to jsem se ještě nezmínil o tom, co čeká celou Plzeň v roce 2015, který proběhne ve znamení Hlavního evropského města kultury. To jistě bude představovat pro novou divadelní budovu zcela mimořádné vytížení v souvislosti s tím, že budova bude nabízet veřejnosti společenské prostory, malou galerii, předpokládám že i nějaké knihkupectví nebo jiný prodej související s uměním. Takže my se budeme muset naučit to spravovat a organizovat, využívat co nejúčelněji. Je před námi ohromné množství práce a já bych o tom mohl mluvit strašně dlouho. Vždyť jenom přestěhovat divadelní sklady a inscenace je samo o sobě nepředstavitelný oříšek. Tolik v největší stručnosti k tomu, co nás v příštích pěti letech čeká. Když to shrnu, jedná se o velmi konkrétní proces směřování od stávající podoby divadla k divadlu modernějšímu, otevřenějšímu a repertoárově bohatšímu, to vše při dodržení finančních, provozních a personálních parametrů, vyplývajících z možností města. Je to proces, na nějž se všichni těšíme, a zároveň už máme v této chvíli plné ruce práce. Protože divadlo je obrovský provoz, již nyní, při plném každodenním vytížení, připravujeme provozně-organizační změny vedoucí k vytčenému cílovému stavu a ty je třeba od ledna 2012 začít postupně realizovat. V tom smyslu snad poslední poznámka: pevně věřím, že všechny ty procesy, co týče výběru dodavatele stavby, i samotná stavba proběhnou podle plánu, kvalitně a v příslušných termínech, abychom opravdu mohli od začátku sezony 2014/15 zahájit v novém divadle plný provoz a tudíž žádným způsobem neohrozili slavnostní a pro Plzeň naprosto mimořádný rok Zaznamenala Eva Ichová Jan Burian s dcerami Annou a Alžbětou na festivalu Divadlo 2011, v pozadí Petr Náhlík 2

5 JURAJ DEÁK představujeme VÉST SOUBOR JE ALCHYMISTICKÁ PRÁCE, říká Juraj Deák, nový šéf činohry Divadla J. K. Tyla, který v něm v předchozích sezónách režíroval úspěšné inscenace Královna Margot a Zkrocení zlé ženy i pozoruhodnou barokní hru Život je sen. Působil jste léta jako šéf činohry v Ostravě, umělecky vedete Divadlo na Fidlovačce. V září tohoto roku jste se stal šéfem plzeňské činohry. Na základě vašich zkušeností jaký by podle vás měl být dobrý šéf takového tělesa? Na to nedokážu odpovědět. Já jenom vím, jak bych to chtěl dělat já. Nebo spíš tuším. Zkusím říct, co mě na takové práci baví a z toho možná vyplyne, jak by to mohlo v budoucnu vypadat Baví mě především formovat soubor tak, aby ve vzájemné kooperaci mohl podat co nejlepší výkon. Těší mě, když herec roste rolí. Proto rád hledám mladé talenty a snažím se odhalovat jejich schopnosti. Je to velmi vzrušující práce, protože talent může někdy být velmi zasutý. Také mě baví pracovat se starým hercem, od kterého se snažím učit a pochytit co nejvíc z jeho zkušeností a z jeho myšlení o divadle. A tím, že se pomalu stávám také starým, mám odvahu i sám některé zkušenosti předávat. Pak je pro šéfa důležité odhadnout, jak který režisér pracuje a zda je jeho styl práce vhodný pro daný soubor. Jde mi velmi o tzv. hereckou režii, která má samozřejmě různé podoby. Nerad totiž pracuji s režiséry, kteří dělají z herců loutky nebo je tak vyšťaví, že si ansámbl dva měsíce po premiéře ještě léčí rány. Jsem rád, když je herec nabit energií režiséra a překračuje své možnosti. I herec by ale měl přicházet se svým vkladem. A jak by v souvislosti s tím měla vypadat dramaturgie? Zaprvé by měla směřovat do souboru a zadruhé do divácké obce. Tedy aby role Juraj Deák při zkoušce dramatu Život je sen s Martinem Stánským uváděných textů byly pro herce, kterými disponujeme, a aby je provokovaly k novým, překvapivým výkonům. Zároveň jde o to dobře odhadnout, kdo do divadla už chodí a koho chceme dále oslovit. Divácký vkus je na něco připravený, něco očekává. Strefovat se do tohoto vkusu, ovšem ne se mu podbízet, a také jej rozšiřovat a kultivovat je velmi důležité. Ale nikoliv šokem, spíš evoluční metodou, aby divák, který je zvyklý převážně na komedie, si mohl říct, že i drama nebo tragikomedie jsou pro něj zajímavé a přitažlivé. Všechna moje snaha ale bude záviset na ochotě a náladě lidí v souboru, na tom, jak budu schopen je získat a do jaké míry pro to budou chtít být získáni. Psychologie souboru je velmi složitým labyrintem, takže vychytat jednotlivé mouchy, pochopit jednotlivé touhy, žádosti, potřeby je alchymistická práce. Mě těší a dělám ji rád už přes dvacet let. Čím by se měla plzeňská činohra pod vaším vedením stát? To se nedá říct. Ale co říct můžu, je, že já se budu snažit být poctivý a udělám všechno pro to, aby se činohra stala co nejatraktivnějším, nejlepším, co nejlépe fungujícím souborem; ale jaká skutečně bude, to netuším. Často mluvíte o tom, že je vaším cílem dobré, kvalitní divadlo. Co přesně to znamená? V první řadě je to divadlo živé, kde probíhá intenzivní kontakt mezi divákem a hercem. Reakce diváků vrací herci přesně tolik, kolik do toho dá. Záměrně teď nemluvím o nějakých formalistických idejích a plánech, jde mi o to, aby divadlo fungovalo mezi hledištěm a jevištěm. Po dobrém představení odchází herec i divák nabit energií. Co by podle vás v repertoáru plzeňské činohry nemělo chybět? Každé dobré měšťanské divadlo by mělo být hodně doširoka rozkročené. Musí umět zahrát od výborné konverzační nebo situační komedie přes Shakespeara a Čechova až po moderní drama vlastně všechno. A musí umět nabídnout toto všechno ve vysoké kvalitě, každý žánr na velmi vysoké úrovni. Právě rozpětí žánrů mě na tomhle typu divadla přitahuje A myslím, že přitahuje i herce a diváky. Procento mladých diváků v hledišti plzeňského divadla se přesto nezvyšuje. Co byste chtěl mladým lidem nabídnout? Myslím, že je velmi naivní se domnívat, že budou osloveni jakousi speciální dramaturgií. Věřím, že mohou být osloveni živým divadlem. A tématy mladé lidi může zaujmout Hamlet a také je může nezaujmout. Musíme umět vyložit hry tak, aby je to zaujalo. Ale naším cílem není zaměřit se jen na tuhle skupinu. Musíme dělat tak kvalitní divadlo, že na ně přijdou intelektuálové i obyčejní lidé různého věku. Ví se o vás, že jste ke své práci velmi kritický. Znamená to, že s ní býváte nespokojený? Já jsem nespokojený pořád, na své práci vidím jenom chyby A tím se často připravuji o radost. Ale když mě radost přece jenom zasáhne, nemusím se bát, že je falešná. A ke svým spolupracovníkům máte podobný postoj? Snažím se být k sobě kritičtější než ke svým kolegům. Nicméně pokud jsem šéf, musím, želbohu, umět pojmenovat jak jejich klady, tak i zápory. Za jednu ze svých nejoblíbenějších knih považujete filozofický esej Já a ty od Martina Bubera. Jeho tématem je dialog zásadní pro dění na jevišti, pro kontakt jeviště a hlediště a vůbec pro mezilidské vztahy. Co je podle vás pro skutečný dialog nejdůležitější? Umět naslouchat tomu druhému. Nechtít apriori prezentovat své myšlenky, ale chtít vyslechnout myšlenky toho druhého. A odpovídat opravdu na ně. Teprve na základě toho se nám může stát, že zaslechneme občas i svou vlastní myšlenku. Tak ať se to vám i nám všem, na jevišti i v hledišti, daří. Irena Hamzová Pulicarová. Petr Kofroň a Juraj Deák PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK 3

6 PETR KOFROŇ představujeme PŘEDSTAVUJEME PETR KOFROŇ JSEM V JÁDRU ROMANTIK Jako manažer operního orchestru se po sedmi letech vrací do angažmá hudební skladatel, dirigent a teoretik Petr Kofroň. Do historie plzeňské opery se výrazně zapsal během svého osmiletého působení v šéfovské funkci ( ) intenzivním hledáním nového tvaru pro inscenování opery. Výsledky jeho snahy se setkávaly s ambivaletním přijetím, nesporně však zároveň ovlivnily operní praxi v dalších českých divadlech. Inscenace za jeho éry se vyznačovaly vždy vysokou úrovní hudebního nastudování, krom toho operní orchestr odehrál mnoho symfonických koncertů ve velkém dramaturgickém rozpětí; v období to bylo 5 6 koncertů v sezoně. Za dirigentským pultem tehdy stanuly osobnosti jako Maurizio Quaremba, Jin Wang, Janos Kulka, Jiří Malát, četné příležitosti byly nabídnuty mladým dirigentům. Plzeňské publikum mělo vzácnou možnost uvítat v divadle také řadu špičkových hostujících sólistů. Kofroň sám dirigoval díla českých skladatelů, svého milovaného Mahlera, Šostakovičův houslový koncert s Pavlem Šporclem, ale také americké skladatele 20. stol. Charlese Ivese či Terryho Rileyho. Divadlo J. K. Tyla má ve vztahu k tomuto výraznému umělci jeden primát: pro zdejší činohru poprvé vytvořil v r Petr Kofroň sugestivní scénickou hudbu. A sice pro inscenaci Gorkého Posledních v režii J. Buriana, s nímž od té doby spolupracuje trvale (v pražském Národním divadle působí jako autor scénické hudby od r. 1992). V Plzni pracoval také s režiséry Otou Ševčíkem a Janou Kališovou, jeho scénická hudba zazní nyní i při prosincové premiéře Shakespearova Macbetha. Jako dirigent se Petr Kofroň opět po letité odmlce divákům představil výtečným hudebním nastudováním Borodinova Knížete Igora. Jak je zaznamenána první etapa působení v plzeňské opeře ve vašich vzpomínkách? Když jsem nastoupil, bylo jednoduché dělat zajímavé operní divadlo, protože do té doby se v opeře nic moc nedělo. Jednooký mohl být králem. Stačilo prohlédnout si výroční ceny Alfréda Radoka, jejich laureáty či další nominované přizvat ke spolupráci a měl to člověk úplně bez práce. Dneska by to bylo mnohem těžší, některé scény prošly divadelně velmi zajímavými etapami a situace je už úplně jiná. Bavilo mě dělat operu jako moderní divadlo no, lidi to moc nezajímá, ale to je jiná věc. Další, co jsem si odnesl, byla přátelství, která jsem tady navázal, většinou s lidmi z uměleckotechnického provozu, protože ti jsou mi jakoby bližší než ten umělecký svět. Proč jste tehdy odcházel a co vás nyní pohnulo k návratu? Hlavním důvodem ochodu byly tance kolem nového divadla. Nastoupil jsem tu v r a už tenkrát jsem sem pořád jezdil kvůli objemovým studiím nového divadla. Ale to bylo pořád dokola bude se stavět, nebude se stavět až mě to definitivně otrávilo. Protože člověk tu práci dělá s určitým nasazením a když to pak nemá žádný rozvoj... Byla to záležitost podobná té, kvůli níž skončil Dušan Pařízek v Divadle komedie: on to dělá dobře, ale pořád stejně, už nemá na kulisy, nemá na rozvojový program jako pozvat nějaké režiséry nebo udělat koprodukci se zahraničím tak ho to přestane bavit. Člověk narazí na strop, chvíli se tam mydlí a dál to nejde Zpátky mě přitáhly tři věci: orchestr, po kterém se mi stýskalo, možnost udělat si nějakou operu plus vidina nového divadla, která už nabývá konkrétních obrysů. V čem je síla zdejšího orchestru? Orchestr opery se vyznačuje vysokou profesionalitou. Někteří tu hrají už desítky let, valí se na ně pořád nový a nový repertoár musí se stále udržovat. A jsou taky muzikální. Když jsem tu býval a dirigoval některá představení, zažil jsem s nimi nádherné okamžiky. Když je nechá člověk hrát, někdy se uděje, že orchestr se chytne na jednotný duch té hudby a jdou spolu, aniž jim je třeba něco ukazovat nebo je držet na opratích a mít to pevně v rukách. A pak taky lidsky to bylo zajímavé. Když jsem nastoupil, orchestr mě šíleně nenáviděl, protože všichni říkali, že tomu vůbec nerozumím. A když jsem přišel s tím, že budeme hrát koncerty, tak mě málem zmlátili. Postupem doby se to nějak otočilo, pak se koncerty zrušily a oni chodili za šéfem opery, že chtějí koncertovat. U orchestru tady neplatí dirigentské zásady a poučky, které do mě dej mu pámbu věčnou slávu vtloukal profesor Jílek, tzn. hlavně být autoritativní a vtisknout orchestru svou představu. Většina dirigentů má z orchestru strach, že to je masa lidí, která je sežere. Ale když pak člověk s nimi sedí v bufetu, zjistí, že jsou to lidé často s překvapivou osobní historií nebo se zájmy, které bych do nich vůbec neřekl. V životě by mě nenapadlo, že třeba hobojista Lukáš se zajímá o historii 19. stol. já o tom vím úplný kulový. A takhle jeden vedle druhého. Takže když tam člověk řeknu to banálně vidí spíš jednotlivé lidi, dá se s orchestrem vyjít. Když něco podělám, dám si klidně do držky a oni to berou, jindy to podělají oni je to spíš partnerský vztah. Dneska už není doba autoritativních dirigentů, éra Toscaniniů je nenávratně pryč. Notabene Toscanini měl jasný hudební názor na věc, a ten do orchestru prostě vmasíroval. Mně vyhovuje komunikace mezi dirigentem a orchestrem; když má někdo dobrý hudební nápad, uznám, že to je lepší, než co jsem vymyslel já. Já jim něco nabízím, oni něco nabízejí a nějak to dáme společně dohromady. Co způsobilo, že uznávaný specialista na soudobou hudbu jako vy začal v DJKT od r dirigovat opery? Najmě když vaši předchozí zkušenost s dramatickým hudebním dílem představovala pouze minimalistická opera Phila Glasse Pád domu Usherů ve Státní opeře Praha mimochodem operní inscenace roku Vybouchl mi tady dirigent na Šárku, tak jsem pozval koncertního mistra Jirku Pánka jakoby na konkurzní představení do té Státní opery a kdybych se mu líbil, že bych tu Šárku nastudoval. Jel se podívat, a pak připustil, že bych to mohl zkusit. V Plzni následovaly další opery, krom Hubičky samé málo frekventované tituly: Jolanta, Julie (I Capuleti e i Montecchi), Ariadna na Naxu, Kunálovy oči, Werther, Bludný Holanďan. V mezičasí jste pak jinde opět dirigoval výhradně opery soudobých autorů včetně dvou vlastních (Fantom, čili Krvavá opera a Mai 68, obé v Národním divadle). Byli další Glassové, Kráska a zvíře a Les enfants terribles, pak jsme dělali Man and boy Michaela Nymana protože přece já jsem specialista na soudobou operu, sám od sebe mně nikdo Borodina nedá. Vždycky když někdo potřebuje nějakou blbost soudobou, tak na to jsem dobrej. Já jim vždycky říkám ale já jsem v jádru romantik, dirigovat Glasse může robot. Miluju období od Wagnera po poslední písně Richarda Strausse: kdybych se ještě jednou narodil, chtěl bych se zavést jako dirigent romantického repertoáru. Šíře vašich aktivit, které zahrnují také několik vydaných knih a dokonce divadelní hru, ale i nedávný pobyt v Tibetu a exercicie v klášteře Nový Dvůr to všechno svědčí o neustálém hledání. Co se to vlastně snažíte najít či pochopit? Jsem hříšný člověk a mám už svůj věk. P. Jaroslav Alois Moc mi ale vždycky říkal, že život je cesta, která se musí projít, a každý jde jinudy, jeden jako spořádaný úředník, jiný jako nestárnoucí provokatér. Na své cestě jsem potkal mnoho lidí, udělal mnoho chyb, takže odpověď zní: hledám odpuštění. Eva Ichová 4

7 KNÍŽE IGOR Alexandr Porfirjevič Borodin Premiéra 29. října 2011 ve Velkém divadle NOVĚ NA REPERTOÁRU Opera o prologu a čtyřech dějstvích Libreto skladatel Nastudováno v ruském originále Dirigent Petr Kofroň Režie Michael Tarant Scéna Adam Pitra Kostýmy Klára Vágnerová Dramaturgie Zbyněk Brabec Sbormistr Zdeněk Vimr II. dirigent Jiří Štrunc Choreografie Jiří Pokorný Miloslav Pelikán (Jeroška) uprostřed, vpravo Pavel Vančura (Skula) Vladislav Zápražný (Kníže Igor) David Szendiuch (Končak) Nově na repertoáru KNÍŽE IGOR 5

8 V popředí členové baletu DJKT Petr Klabusay a Richard Ševčík R. Alvarez (Vladimír), M. Kapustová (Končakovna) Ivana Šaková (Jaroslavna) Rafael Alvarez (Vladimír Igorjevič), Jevhen Šokalo (Končak) Nově na repertoáru KNÍŽE IGOR Nikolaj Někrasov (Kníže Igor) Polovecké tance v podání baletu DJKT 6

9 KNÍŽE IGOR MÁ PŮSOBIVOU ATMOSFÉRU RUSKÉHO DÁVNOVĚKU Plzeňská opera pro inscenaci posílila sbory, angažovala balet i šermíře, a tak je divák svědkem vskutku velkolepé podívané. Petr Kofroň vládne orchestru pevnou rukou, hráči podali precizní výkon a struktura díla jim umožnila přesvědčivě se předvést ve všech dynamických odstínech a představit publiku Knížete Igora jako mohutné, silné, dramatické dílo. V tom koresponduje hudební nastudování s režií Michaela Taranta, který pojal operu o lidských vztazích, morální síle Igorově ale i velkorysosti jeho protivníka Polovce Končaka především jako neustálý boj. Výtečně vynikají velké davové scény, planou tu ohně, v mlze probleskují světla. Michaelu Tarantovi se podařilo evokovat působivou atmosféru ruského dávnověku. Polovecká scéna je nesporným hudebním i dramatickým vrcholem celé inscenace. Bouřící orchestr výtečně podporuje skvělé tanečníky a Polovecké tance v netradiční choreografii Jiřího Pokorného, pojaté v duchu celé inscenace spíše jako tance bojové než klasické, jsou strhující podívanou. Gabriela Špalková, MF DNES Jiří Přibyl (Kníže Galickij) vepředu uprostřed BORODINOVA OPERA V PLZEŇSKÉM NASTUDOVÁNÍ MÁ ÚROVEŇ Opera vyniká krásou melodičnosti a strhuje kontrastem pravoslavných prvků a temperamentu divoké pohanské hudby, jak se projevuje u kmene Polovců. Velkým vkladem plzeňského uvedení Borodinovy opery je úroveň hudebního nastudování. Za řízení dirigenta Petra Kofroně hrál znamenitě orchestr (jako celek i v sólových partiích jednotlivých nástrojů) a vládla naprostá shoda mezi ním a jevištěm. Na scéně jsme mohli slyšet i vidět jen soustředěné a hodnotné výkony, ať už pěvecké, herecké nebo taneční. Právě ty mají v ope- ře velký význam (choreograf Jiří Pokorný, bojové scény Karel Basák). Rozhodně je třeba ocenit výkon sborů (sbormistr Zdeněk Vimr), zněly plně a zvučně v dámské i pánské složce. Z mužských sólových rolí ztělesnil věrohodně svým mužným hereckým projevem a bohatým hlasovým fondem titulního hrdinu Nikolaj Někrasov. Velmi účinně pojal svou roli zrádného a samolibého Galického Jiří Přibyl znamenitě zpíval a plně využil hereckých odstínů, které dává záporná role. V ženských rolích má zásadní význam Igorova choť kněžna Jaroslavna. Ivana Veberová jí propůjčila důstojnost a svůj zvučný zářivý soprán v cenném výkonu. K vizuální podobě inscenace je nutno konstatovat, že tak výrazně živé ztvárnění opery plné pohybu snad ještě Plzeň nezažila. Inscenace Borodinova Knížete Igora zaujme diváky jak svou hudební krásou, tak jako velkolepá podívaná. Bylo by škoda zameškat tak poutavý zážitek. Vlasta Bokůvková, PLZEŇSKÝ DENÍK Scénograf Tomáš Moravec Režisér Michael Tarant Mistr šermu Karel Basák Nově na repertoáru KNÍŽE IGOR 7

10 PORCIE COUGHLANOVÁ NOVĚ NA REPERTOÁRU Marina Carr Premiéra 15. října 2011 v Komorním divadle Překlad Olga Bártová Režie Martin Vokoun Dramaturgie Irena Hamzová Pulicarová Scéna Nikola Tampír Kostýmy Agnieszka Pátá Scénická verze hudby Jan Tenkrát TAJEMSTVÍM OPŘEDENÁ PORCIE NAPÍNÁ, DĚSÍ A OPONOU NEKONČÍ Nově na repertoáru PORCIE COUGHLANOVÁ Komorní mnohovrstevnaté soudobé drama s prvky mystiky i jisté symboliky, přitom zvláštním způsobem hledící do minulosti, není snadným kusem jak pro umělce, tak pro diváka. Hlavní hrdinka Porcie Coughlanová obdivuhodně ztvárněná Andreou Černou je rozporuplná bytost žijící v současnosti, neodolatelně však vábená andělským hlasem svého zesnulého dvojčete Gabriela do dob minulých. Potácí se mezi realitou a svými vidinami neschopna vymanit se z jejich sevření. Titul sám tak působí jako antická tragédie. A to přesto, že je hra i její scénické pojetí ryze současné, pronikavě až palčivě moderní. Divák je svědkem šokujících, možná hororových okamžiků na jevišti i nečekaných obratů v ději samém, přijímá i retrospektivní způsob odvíjení příběhu. Martin Vokoun dokázal psychologické drama převést na jeviště vynikajícím způsobem. Je napínavé, přitom má divák má čas, aby vstřebal úvahy i myšlenky, aby jej zasáhla od počátku podivná mystická atmosféra. Vše graduje v druhé polovině hry, která diváka vrací zpět a v níž se rozvíjí klubko příčin a následků. (...) Inscenace má pozoruhodný výtvarný rámec. Vše se odehrává na originálně jednoduché scéně (N. Tempír), v níž je strop spojen s jevištěm pružnými šedými provazci, jimiž se proplétají postavy dramatu, mizí v nich a vynořují se z tohoto poddajného mřížoví. K celkovému pojetí jedinečně ladí kostýmy (A. Pátá). Bílá říza Porcie i Gabriela už sama o sobě oba vylučuje ze společenství, jehož by měli být součástí. A mimoděk v našich myslích evokuje antickou osudovost. Andrea Černá podala vynikající výkon, když dokázala pojmout a vystihnout veškerá hnutí mysli hrdinky, která prchá před sebou samou, pro niž ovšem vnější svět není a nemůže být útočištěm, neboť ji svou nevědomostí i nepochopením vrhá zpět. Nebylo by ovšem působivé Porcie, pokud by nebyl působivý i její svět. Ten skutečný i ten mystický. Reálný i fiktivní. Nebyloli by kontrastů. Neodolatelně je dodává živelná a zcela nemystická Zorka Kostková hrající na invalidním vozíku Porciinu babičku, stejně tak jako jedinečný Zdeněk Mucha a Monika Švábová v roli jejích rodičů. Nebylo by Porciina světa bez zemitého, dojemně směšného páru Doorleyových (Jana Kubátová a Michal Štrich). Nebylo by Porcie bez jejího milence Damuse Haliona s jeho jaksi trvanlivou kamarádskou přízní (Zdeněk Rohlíček), bez Porciiny chápající přítelkyně Stacie (Klára Kovaříková), bez číšníka Fintana Goolana, jehož neurvalou jednoduchost skvěle vystihl Jan Maléř, a bez odpouštějícího manžela (Michal Štěrba). A nebylo by Porcie bez jejího tajemného dvojčete Gabriela s krásným hlasem citlivě ztvárněného Tomášem Drobilem. Porcie Coughlanová je inscenací promyš- Andrea Černá (Porcie Coughlanová) lenou a prokomponovanou do posledního detailu po režijní i výtvarné stránce, stavící na jedinečných hereckých výkonech. To vše podbarveno emotivní scénickou hudbou Petra Zemana vytváří dohromady výjimečný celek s puncem exkluzivity. Když spadne opona a divák odkryje Porciino tajemství, neznamená to tak docela konec. Mnoho nevyřčeného ještě zůstává. A s tímto vědomím a myslí plnou otázek opouštíte hlediště. Porcie Coughlanová není titul pro publikum, které očekává, že jej divadlo bude pouze bavit. Je inscenací pro diváka, který hledá. Otázky, myšlenky a podněty. Gabriela Špalková, MF DNES

11 Andrea Černá (Porcie), Jana Kubátová (Maggie May), Michal Štrich (Senchil) Michal Štěrba (Rafael Coughlan) Zorka Kostková (Blaize Scullyová), Monika Švábová (Marianne Scullyová) Jan Maléř (Fintan Goolan), Andrea Černá (Porcie Coughlanová) Zorka Kostková (Blaize Scullyová), Michal Štrich (Senchil Doorley), Jana Kubátová (Maggie May Doorleyová), Monika Švábová (Marianne Scullyová), Zdeněk Mucha (Sly Scully), Klára Kovaříková (Stacie Doyleová), Michal Štěrba (Rafael Coughlan) Nově na repertoáru PORCIE COUGHLANOVÁ 9

12 NOC NA KARLŠTEJNĚ NOVĚ NA REPERTOÁRU Zdeněk Podskalský, Karel Svoboda Vpopředí Jitka Cafourková (Eliška), Radek Štědronský Shejbal (Karel IV.) Premiéra 24. září 2011 v Komorním divadle Muzikál na námět stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického Libreto Zdeněk Podskalský Hudba Karel Svoboda Texty písní Jiří Štaidl, Eduard Krečmar Divadelní úprava podle filmového scénáře Zdeněk Podskalský ml. Režie Petr Palouš Dirigent Jiří Petrdlík Scéna a kostýmy Jitka Moravcová Choreografie Pavel Veselý Dramaturgie Jiří Untermüller N o v ě n a r e p e r t o á r u N O C N A K A R L Š T E J N ě Bronislav Kotiš, Jan Kaštovský, Tomáš Drobil, Roman Krebs, Radek Štědronský Shejbal, Jiří Untermüller 10

13 LASKAVÁ KOMEDIE PRO CELOU RODINU Vtipnou hudební mystifikaci o novotou zářícím hradu Karlštejně, kam neměly přístup ženy včetně císařovny, nastudoval v Plzni režisér Petr Palouš. Ten se vyvaroval výraznějšího posunu směrem k parodii, takže se diváci setkají s takovou Nocí na Karlštejně, na jakou jsou zvyklí s laskavou, nekomplikovanou, vtipnou hudební komedií, jejíž písně takřka zlidověly. Snad jen výstupy vévody Štěpána a krále Petra získaly humornější rámec. Zvolené režijní koncepci dobře vyhověla scénografka a kostýmní návrhářka Jitka Moravcová, která se naštěstí vyvarovala kýčovité popisnosti s dominantou hradu na kopečku a celou inscenaci umístila do půvabné sevřené scény, která vytváří věrohodnou iluzi zámecké kaple i karlštejnského nádvoří. Podobně povedené jsou i návrhy kostýmů téže výtvarnice, které se sice nesou v tradičním duchu, ovšem například v oblečení pážat a šenka překvapuje odvážně zvolená žluto-černá kombinace. Ač se dějově nacházíme ve 2. polovině 14. století, choreografie Pavla Veselého poněkud zaskočila svojí jednoduchostí. Pochvalu zaslouží orchestr, který hrál pod vedením dirigenta Jiřího Petrdlíka velmi citlivě a soustředěně. Velké očekávání vzbuzovalo herecké obsazení, kde se prvních rolí na velkém jevišti dočkala šestice nově angažovaných mladých sólistů, čerstvých absolventů muzikálového herectví na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Během premiéry dostala příležitost polovina z nich, Jitka Cafourková, Eva Marešová a Aleš Kohout. Právě posledně jmenovaný coby Pešek Hlavně z uvedené trojice zaujal nejvíc, a to jak velkou muzikálností, tak překvapivou hereckou jistotou a bezprostředností. Hvězdou premiérového večera se stal Jan Kaštovský v úloze kyperského krále Petra, jenž opravdu skvěle odzpíval hity interpretované původně Waldemarem Matuškou. Bez přehrávání udržel šarži spravedlivého duchovního se smyslem pro dobro i úklady světské lásky Jiří Untermüller hrající arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Noc na Karlštejně zahájila novou sezonu plzeňského Divadla J. K. Tyla v odlehčeném duchu. S nadcházející Evitou čeká soubor muzikálu a operety dílo daleko náročnější a prokomponovanější. Oblíbená hudební komedie však potěší nejen rodiny s dětmi, ale možná i publikum vyhledávající takzvanou lidovou operetu Vítězslav Sladký, PLZEŇSKÝ DENÍK Eva Marešová (Alena), Martin Hubeňák (Pešek Hlavně) Radek Štědronský Shejbal (Karel IV.), Jiří Untermüller (Arnošt z Pardubic) R. Krebs (Ješek), A. Kohout (Pešek), P. Vraspírová (Alena) N o v ě n a r e p e r t o á r u N O C N A K A R L Š T E J N ě 11

14 N o v ě n a r e p e r t o á r u N O C N A K A R L Š T E J N ě Jan Kaštovský (Petr), Bronislav Kotiš (Štěpán) 1 2

15 ROMEO A JULIE SE VRACÍ Nesmrtelná tragédie veronských milenců měla v DJKT v režii Jana Buriana premiéru v dubnu Nyní ji plzeňská činohra uvedla opět na scénu Velkého divadla v den státního svátku 28. října téměř po roční přestávce (naposledy ). Zatímco původní představitelka Julie Kristýna Hlaváčková se těší roli šťastné maminky, našlo divadlo její nástupkyni v Markétě Frösslové. Letošní absolventka oboru herectví na Divadelní fakultě AMU Praha má na svém osobním účtu poměrně obsáhlou filmografii: již jako dítě se objevila ve Svěrákově Akumulátorovi, její tvář je známá mj. z řady televizních seriálů, např. Redakce, Pojišťovna štěstí či Proč bychom se netopili. Divadelní křest si odbyla v tomto roce v Českých Budějovicích, v komorním dramatu skotské autorky Sue Glover Slaměná židle v roli pastorovy ženy Isabely. Ukončila jste školu a byla vržena do života. Jak se s ním potýkáte? Momentálně jsem na volné noze, rozkoukávám se, co tohle vrtkavé povolání vlastně obnáší. Ještě nevím a určitě to nikdy nebudu vědět stoprocentně jak se věci v budoucnu vyvinou. Sbírám zkušenosti a dopřávám si trochu času, než nastane nutnost učinit nějaké zásadní rozhodnutí. I kamarádi, kteří studovali jiné školy, mi potvrdili, že je to normální, když je člověk po vysoké škole roztěkaný a neví úplně, co se sebou. Byla bych ale hloupá, kdybych si stěžovala, protože se mám hezky, a práce, která si mne nachází, je různorodá a zajímavá. Je hezké, že jste nerezignovala na divadlo. Za sebou máte velký křest v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Jaké bylo to první setkání s profesionálním divadlem? Musím říct, že v Budějovicích to bylo divoké, obrovská a krásná zkušenost. Šlo o komorní hru pro čtyři herce a já měla roli, v níž prakticky neslezu z jeviště. Čas na přípravu mi připadal krátký, protože ve škole je to možná až neregulérní, jak velký prostor se zkoušení poskytuje. A pak je člověk najednou vržený do divadla a na těžkou věc má pouhých šest týdnů. Bylo to náročné, ale tím, jak to bylo celé rychlé, jak se do toho namotaly ještě velikonoční prázdniny a jak jsem pendlovala mezi Prahou a Budějovicemi, abych stíhala i absolventské představení v Disku měla jsem všechno v takovém oparu, že jsem nestihla ani být pořádně nervózní. Zkoušení bylo příjemné, všichni na mě byli hrozně hodní, navíc velká část inscenačního teamu byli moji spolužáci z DAMU (režisér Adam Rut, dramaturgyně Kristýna Čepková a další.). Po prázdninách při oprašovačkách mi všechno připadalo daleko drsnější, nechápala jsem, jak jsem to mohla tehdy vzít tak s klidem. První režisér byl váš spolužák; Jan Burian, s nímž zkoušíte Julii, byl zase vaším pedagogem. Jak se vztah učitele a žáka při takové práci proměňuje? Distance mezi pedagogy a studenty se zmenšovala už v průběhu studia. Jak jsme se postupně seznamovali, vztah byl stále uvolněnější. Ale přece jenom pořád chovám k režisérům všeobecně určitou pokoru a úctu. Zároveň si ale vědomě pěstuji i schopnost se ozvat, a to v momentech, kdy mám ku příkladu jiný názor. Jistě, s Adamem Rutem se pustím do diskuze snáz, protože jsme spolu studovali, byli jsme na jedné lodi, učili jsme se komunikaci mezi režisérem a hercem od sebe navzájem. Tudíž jsme procházeli nejrůznějšími pocity souznění i naprostého nepochopení, a tak už víme, co si můžeme dovolit. I když někdy mám spíš dojem, že si myslíme, že víme. Komunikace mezi režisérem a hercem je velice důležitá, dokonce bych řekla, že je to jedna z nejpodstatnějších složek procesu zkoušení, a tak není dobré ji podceňovat. Hostování v Plzni je atypické, protože vstupujete do hotové inscenace je to tím těžší nebo lehčí? Má to své výhody i nevýhody. Kdybych mohla zkoušet od začátku, jistě bych měla šanci objevit pro sebe ještě mnohem víc poloh a možností té role. Tady už jsem nemohla celkový tvar zas až tak ovlivnit, ale musím říct, že i přesto mi byl dopřán velký prostor normálnímu přezkoušení nebývá vyhrazený čas tak velkoryse. Já jsem měla docela hodně zkoušek, bylo to příjemné a tak bych to neměla pokazit. Není pro vás problém vcítit se do Shakespearovy mladičké, a přitom citově podivuhodně vyzrálé hrdinky? Ani ne. Samozřejmě je ta holčina v lecčem podstatně mladší, ale co mě s Julií spojuje, je smysl pro lásku. Ona je člověk milující až k sebezničení a já jsem v tomhle směru taky takový zaťatec. Řídím se zásadou když už, tak už neptám se nikoho a neohlížím se na nic. Juliina rozzářenost citem je mi blízká, od něj se všechno odvíjí. Těžko jste mohla vůbec doufat, že vás Julie natrefí tak brzy. Ale ono to vzhledem k jejímu věku vlastně vůbec brzy není. Vůbec ne, a je zvláštní, že to vůbec přišlo. Nedávno jsem nad tím přemýšlela, že málokomu je dopřáno, aby hned po škole mohl hrát takovéhle role. A s přibývajícím věkem tahle možnost rychle mizí. I když nemám žádné vysněné role, tuhle úžasnou příležitost jsem vděčně přijala předtím mě ani nenapadlo, že by mě Julie vůbec mohla někdy potkat. Je pro vás divadlo stěžejní nebo ho berete jako jednu z vícera rovnocenných složek své práce? Když jsem nastupovala na DAMU nebo vůbec od začátku, co se divadlem zabývám, tak jsem vždycky chtěla víc dělat divadlo než film. Pak jsem ovšem přičichla ke kameře a taky se mi to moc líbí. Obojí je báječná práce, natolik odlišná, že lze těžko srovnávat. Ale divadlo je pro mě okouzlující tím, že to je pokaždé znovu a pokaždé jiné. A člověk má možnost opravy, kdežto u filmu výsledek moc ovlivnit nemůžete. Nikdo dopředu neví, jak to bude probíhat ve střižně, co nakonec z množství natočeného materiálu vyberou. Divadlo je živý element, zatímco film se natočí a už se s ním nedá hnout. Máte nějaké konkrétní plány do budoucna, uvažujete např. o divadelním angažmá? Moje plány jsou momentálně konkrétně nekonkrétní. Zda budu stoprocentně na volné noze nebo budu stoprocentně v angažmá, zatím netuším. Nedávno jsem se rozhodla, že zkusím více poslouchat svou intuici a řekla bych, že se mi to vyplácí. Tak uvidíme, co mi napoví dál. Děkuji a přeji vám, aby vaše intuice byla dobrou sudičkou. Eva Ichová Markéta Frösslová (Julie) N o v ě n a r e p e r t o á r u R O M E O A J U L I E S E V R A C Í 13

16 EVITA Premiéra Andrew Lloyd Weber Tim Rice Premiéra 3. prosince 2011 v Komorním divadle Přebásnil Michal Prostějovský Režie Roman Meluzín Dirigent Pavel Kantořík, Martin Kumžák Choreografie Pavel Strouhal Scéna Ondřej Zicha Kostýmy Lucie Loosová Dramaturgie Jiří Untermüler Soňa Borková Eva Duarte Perón Soňa Borková / Ivana Skálová Che Roman Říčař Juan Perón David Uličník Magaldi Jozef Hruškoci / Martin Hubeňák Perónova milenka Eva Marešová / Petra Vraspírová / Jitka Cafourková Sólisté muzikálu a operety DJKT Sbor a orchestr muzikálu a operety DJKT Balet DJKT Ivana Skálová evita MIMOŘÁDNÝ ÚKOL PRO MIMOŘÁDNÝ SOUBOR premiéry EVITA Soubor muzikálu a operety Divadla J. K. Tyla se již úspěšně vyrovnal s celou řadou stěžejních titulů jako je Kabaret, Muž z kraje La Mancha, Chicago, Řek Zorba, Carousel či Monty Python s Spamalot. S žánrem celozpívané rockové opery ovšem Plzeňané změří své síly poprvé. Rozhodnutí uvést Evitu na jevišti plzeňského divadla je v rámci uměleckého vývoje a dramaturgie našeho souboru převratným krokem, říká šéf souboru a režisér chystané inscenace Roman Meluzín. Je to něco, s čím se divák v Plzni dosud nesetkal a s čím své síly tento soubor dosud nezměřil. Současný kredit našeho souboru nás však k tomuto kroku vyzývá a zavazuje, dodává. ANDREW LLOYD WEBBER / hudba Londýnský rodák (narozen 22. března 1948) je právem považován za nekorunovaného krále muzikálu. Velký úspěch zaznamenalo už jeho první muzikálové oratorium na biblické téma, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (prvotina The Likes of Us se nedostala na veřejnost až do roku 2005), který napsal společně s Timem Ricem už v roce Nesmrtelnost stejné autorské dvojici pak zajistil následující Jesus Christ Superstar, vyprávějící z pohledu Jidáše příběh posledních sedmi dnů Ježíše Nazaretského. Po fenomenálním úspěchu díla, které znamenalo přelom v celé muzikálové historii, zkomponoval Lloyd Webber nepříliš úspěšný muzikál By Jeeves, aby pak, opět společně s Ricem, přišli s Evitou, které potvrdila předcházející úspěch. Přestože se Lloyd Webber věnuje i další skladatelské činnosti, muzikály zůstávají těžištěm jeho práce. Z jeho dalších titulů vyjmenujme alespoň Cats, Starlight Express, The Phantom of the Opera, Sunset Boulevard, The Woman in White či nejnovější hit současného West Endu Love Never Dies. Je historicky prvním skladatelem, jemuž se hrály tři muzikály současně na newyorské Broadwayi a tři v londýnském West Endu. Ve své sbírce má ceny Tony Awards, Grammy, Emmy, Zlatý Globus i Oscara. V roce 1992 byl pasován na rytíře a za dalších pět let mu byl udělen doživotní šlechtický titul Lord. TIM RICE / libreto Rodák z anglického Buckinghamshire (narozen 10. listopadu 1944) před setkáním s Lloydem Webberem pracoval jako producent v nakladatelství EMI. Původně ale studoval práva v Sussexu a na pařížské Sorbonně. Během desetileté spolupráce legendární autorská dvojice napsala čtyři muzikály. Po Evitě se Rice vydal vlastní cestou. Se členy švédské skupiny ABBA napsal úspěšný muzikál Chess (Šachy), skládal písňové texty pro Elvise Presleyho, Binga Crosbyho, Jacka Lemona či Celine Dion. V roce 1994 napsal společně s Eltonem Johnem písničky pro animovaný film a později veleúspěšný muzikál Lví král. S Andrew Lloydem Webberem se pak potkali po dvaceti letech opět nad Evitou, když do její filmové verze s Madonnou v titulní roli připsali nový hit You Must Love Me, za který obdrželi Oscara za nejlepší filmovou skladbu roku. V roce 1994 byl Tim Rice povýšen britskou královnou Alžbětou II. do rytířského stavu a získal titul sir Timothy. Ivana Skálová, soubor muzikálu a operety DJKT 14

17 EVITA MUSICAL Příběhy hříšných žen, které se časem přioděly gloriolou světice, přitahovaly tvůrce i diváky od pradávna. Nejinak je tomu v případě muzikálové Evity. Dílo má reálný základ ve strhujícím životním příběhu Evy Duarte Perón, charismatické druhé manželce argentinského diktátora Juana Peróna, jejíž neuvěřitelné vzestupy a pády ukončila zákeřná rakovina v pouhých třiatřiceti letech. Podobně jako v případě Ježíše je dílo koncipováno operně, tedy bez dialogů, a nazíráno opět pohledem třetí osoby, kterou je tentokrát smyšlená figura vypravěče Che, v němž můžeme vytušit bolívijského levicového revolucionáře Guevaru, s nímž se ovšem Evita nikdy nesetkala. Sám A. L. Webber v jednom rozhovoru mimo jiné uvedl: Bez Che by byla Evita pouhým dokumentem z historie. Che do muzikálu vnáší napětí, cynismus, žárlivost Přestože Evitu nepovažuji za kladnou hrdinku, zaslouží obdiv. Lákaly mne zejména ony dvě tváře jejího života výšiny a současně spodní hranice, což je dramaticky i hudebně nesmírně zajímavé. Jsem si jist, že by Evitu miloval i Puccini. Mnozí příběh považují za moderní verzi pohádkové Popelky, ale režisér Roman Meluzín se s tímto názorem neztotožňuje: Evitu vnímám zejména jako silný příběh o nesmírně cílevědomé mladé ženě, která si z dětství nese stigma bastarda. Nejen těm, kteří na ni plivali, ale celému světu chce dokázat, že patří na výsluní společnosti, na samý vrchol. Naše Evita nebude pohádkou, ale hrou o lidských slabostech, slibech i zradách a touze po moci. Hudebně se Evita od Ježíše dosti odlišuje. Lloyd Webber v ní především opustil tvrdou rockovou linku a uchýlil se spíše k líbivějšímu pop-rocku. Známé a populární melodie propojil náročnými recitativy, jak to dělával právě Puccini, jehož díla obdivuje. Podobně jako v případě Ježíše autoři nejprve dílo vydali na gramofonovém albu a teprve posléze uvedli jevištně. Stalo se tak v Prince Edward Theatre v Londýně 21. června 1978 a počet repríz se zastavil až na čísle Z Londýna se Evita rozletěla na Broadway a následně na řadu scén po celém světě. Nesmírné oblibě se těší její filmové zpracování s Madonnou, Antoniem Banderasem a Jonathanem Prycem, jež natočil po mnoha odkladech režisér Alan Parker v roce Do Prahy dorazila Evita v létě roku 1998, kdy ji v Divadle Spirála nastudoval režisér Petr Novotný s Romanem Štolpou, s Radkou Fišarovou a Terezou Sloukovou v titulní roli. V březnu 2009 ji pak nově nastudoval v překladu Michaela Prostějovského režisér Pavel Fieber na Hudební scéně Městského divadla v Brně. Zde se o titulní roli dělí Radka Coufalová s Hanou Holišovou a Ivanou Skálovou. Plzeňští diváci, z nichž mnozí možná před lety viděli pražskou verzi, tedy budou mít konečně možnost vidět jedno ze stěžejních děl světového muzikálového repertoáru na domácí scéně. Vítězslav Sladký Roman Říčař a soubor muzikálu a operety DJKT Režisér Roman Meluzín a choreograf Pavel Strouhal Roman Říčař, Pavel Strouhal premiéry EVITA 15

18 premiéry EVITA SEDM OTÁZEK PRO dvě PLZEŇSKÉ EVITY Plzeňské Evity Ivana Skálová a Soňa Borková jsou spolužačkami z muzikálového oboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Ač Ivana Skálová zůstala v Brně a Soňa Borková přesídlila do Plzně, obě se už přes své mládí výrazně prosadily ve velkých muzikálových rolích. Prvně jmenovaná si zahrála na scéně Městského divadla Brno například Wendlu v Probuzení jara, Irenu Molloyovou z Hello, Dolly!, Bellu z Krásky a zvířete, Nanny v muzikálu Mozart! či Roxie z Chicaga, zatímco Soňa Borková ztvárnila významné role v muzikálech Miluju tě, ale, Gypsy (Louise), Cesta kolem světa za 80 dní (Passepartout), Chicago (Velma Kellyová) nebo Fantom Morrisvillu (Clarence). Titulní role z muzikálu Evita patří ke snům mnoha hereček a zpěvaček. V minulosti ji zpívaly takové hvězdy jako Elaine Paige, Patti LuPone nebo Elena Roger, ve filmu pak slavná Madonna. Jaký byl váš pocit, když vás režisér Roman Meluzín s touto nabídkou oslovil? S. B.: Vedle role Velmy Kellyové v muzikálu Chicago to byla druhá úloha v mém životě, kterou jsem si moc přála zahrát. Když jsem obstála u konkurzu na Evitu, měla jsem velkou radost. I. S.: Zůstala jsem v němém úžasu. Naštěstí první rozhovor probíhal po telefonu, takže se pan Meluzín nemusel dívat na mou spadlou čelist. Mým brněnským nastudováním Evity se mi již ve třiadvaceti letech splnil můj herecký sen. O tom, že se mi této pocty dostane dvakrát, se mi ani nesnilo. Avšak musela jsem projít konkurzem, na základě kterého jsme se pak domluvili na vzájemné spolupráci. Je podle vás Evita spíš politickým muzikálem nebo popelkovským příběhem? S. B.: Jakmile jsem začala pronikat do příběhu Evy Perón, zjistila jsem, že o popelkovském tématu ve skutečnosti nemůže být řeč. Evita se po seznámení s Perónem vrhla do spousty práce, ať už se jednalo Soňa Borková a Ivana Skálová o charitativní činnost, politickou reprezentaci a nakonec i psychickou podporu pro samotného Peróna. Podle mého názoru se jednalo o tvrdou řeholi, boj s nepřejícnými aristokraty o místo v životě, vždyť proto také následovalo to vyčerpání a nemoc, které nakonec podlehla. Nevím, jak si žila Popelka s princem po jejich svatbě, ale takhle si její příběh rozhodně nepředstavuji. I. S.: Nic není černé a bílé. Vnímám Evitu jako politický muzikál s popelkovským příběhem. Velice však záleží na režijní koncepci, která určí, ke které z variant se dílo více přiblíží. Jak se vám zpívá hudba Andrewa Lloyda Webbera? Evitě sice přísluší ústřední notoricky známý hit Don t Cry for Me Argentina, ale chytlavých písní není v díle až tolik, hodně míst vyplňují rytmicky náročné recitativy S. B.: Právě harmonicky a rytmicky náročné recitativy dodávají tomuto dílu hloubku, je zde stále co objevovat. Jedná se o opravdu nádhernou hudbu, jejíž zvuk mě fascinuje, forma celozpívaného muzikálu mi vyhovuje. Evita je v konkurenci známých muzikálů hudebně hodně náročná, takže vyžaduje mimořádné nasazení jak ze strany umělců, tak zároveň i od publika. I. S.: Hudba tohoto muzikálu je pěvecky, intonačně i rytmicky velice náročná. I po dvou letech, kdy jsem tuto roli nastudovala na své domovské scéně Městského divadla Brno, mám stále co zlepšovat. Nemluvě o drobných nuancích, které se v plzeňském nastudování objevují oproti brněnskému. Zkrátka musím být neustále ve střehu. Viděla jste filmové zpracování s Madonnou a Antoniem Banderasem v hlavních rolích? Jak se vám film líbil? S. B.: S filmem Evita jsem se poprvé setkala na gymnáziu v hodinách hudební výchovy, kde nám paní profesorka tento film pouštěla a vyprávěla o příběhu Evy Perón. Onou profesorkou byla moje maminka, takže si dokážete představit, že jsem o životě Evity musela vědět maximum. Od té doby jsem se k filmu několikrát vrátila, z čehož vyplývá, že mě už tenkrát zaujal, a to zejména po hudební stránce. Mnohdy si neuvědomujeme, že příběh Evy Duarte se odehrává v době, kdy v Evropě probíhala druhá světová válka a krátce po ní. Je otázka, nakolik má člověk toto dílo vnímat i v souvislosti s těmito politickými reáliemi. I. S.: Film jsem viděla již před delší dobou. Řekla bych, že oproti jevištnímu zpracování je více romantický. Stává se oním popelkovským příběhem. Ale jsem za něj ráda už kvůli dobrému znázornění argentinského prostředí, kultury a atmosféry té doby. Evita byla velmi ambiciózní ženou, navíc také původně herečkou. Jste jí v něčem podobná? S. B.: Rozhodně nemám ambice stát se první dámou v zemi. J Myslím ale, že soucit se sociálně slabšími je vlastní většině žen. Ne každá z nich se však takto tvrdě, nekompromisně a bez ohrožení odhodlá jít za svým přesvědčením jako Evita. I. S.: Myslím, že máme společnou cílevědomost. Ale rozhodně ne způsob, jak svých cílů dosáhnout. Nejsem typ člověka, který dokáže jít přes mrtvoly. Dovedu oproti Evě slevit ze svých nároků a také přiznat prohru. Plzeňský muzikálový soubor poprvé změří své síly s žánrem světové rockové opery. Jak probíhají přípravy a jaká je atmosféra na zkouškách? S. B.: Nejen představitelé hlavních rolí, ale celý soubor vycítil, že má co dočinění s velkým dílem. Od toho se odvíjí určitý respekt a koncentrovanost. Samozřejmě, že každá inscenace si žádá najít tu nejlepší možnou cestu ke ztvárnění a její hledání občas souvisí s určitými pochybnostmi a s pocitem nespokojenosti se sebou samým. Když se ohlédnu zpět, tak atmosféra byla zatím vesměs dobrá. I. S.: Bohužel se kvůli pracovním povinnostem v MdB nemohu účastnit všech zkoušek v plzeňském divadle, ale i tak cítím ze souboru obrovskou vstřícnost a zapálení. Jeden vedle druhého tímto muzikálem žijeme a jsme si vědomi toho, jakou je pro nás Evita profesní výzvou. Jste spolužačky z brněnské JAMU, obě jste úspěšné a přes své mládí jste ztvárnily už celou řadu velkých muzikálových rolí. Evita může ve vašem uměleckém životě tvořit určitý přelom. Jak byste si přály, aby se vaše kariéra vyvíjela, po kterých rolích v budoucnu toužíte? S. B.: Budoucí role nechám na osudu a vesmírných silách. J Spíše než o role se mi jedná o spolupráci se zajímavými lidmi, ať už s kolegy, režiséry nebo choreografy, v příjemném kolektivu. Ráda bych zvládla to, na čem pracuji právě teď, a proto raději nepřemýšlím o dalších rolích, když je přede mnou Evita. I. S.: Přála bych si, aby mě má práce stále naplňovala a nadále zůstala mým koníčkem. Abych nikdy nemusela věnovat čas a energii něčemu, čemu nevěřím, a abych byla obsazována do takových rolí, které mě posunou nejen v profesním vývoji zase o krok vpřed. Ptal se Vítězslav Sladký 16

19 DON GIOVANNI Wolfgang Amadeus Mozart Premiéra 28. ledna 2012 ve Velkém divadle Premiéra Don Giovanni Jiří Hájek, Svatopluk Sem Komtur Pavel Horáček, Jevhen Šokalo Donna Anna Anna Klamo, Petra Šimková Alvarez Don Ottavio Tomáš Kořínek, Aleš Voráček Donna Elvira Ivana Šaková, Ivana Veberová Leporello Josef Škarka, František Zahradníček Masetto Jan Hnyk, Matěj Chadima Zerlina Barbora Perná, Radka Sehnoutková Sbor opery DJKT Balet DJKT, statisté Orchestr opery DJKT Drama giocoso o dvou dějstvích Libreto Lorenzo Da Ponte Nastudováno v italském originále Dirigent Jiří Štrunc Režie Zbyněk Brabec Scéna Jan Hubínek Kostýmy Tomáš Kypta Dramaturgie Zbyněk Brabec Sbormistr Zdeněk Vimr II. dirigent Tomáš Brauner Pohybová spolupráce Richard Ševčík Asistent režie Dominik Beneš zbyněk brabec: TÉMA ODPLATY ZA ZLÉ ČINY JE PRO MNE DŮLEŽITÉ Mozartova opera oper se na scénu Divadla J. K. Tyla vrací s odstupem 16 let. Předchozí inscenace režiséra Martina Otavy, vycházející z originální pražské verze Dona Giovanniho z r. 1787, měla ve Velkém divadle premiéru v červnu 1995; poté byla s velmi příznivým ohlasem opakovaně uvedena v Bayreuthu (1996 a1997) a reprezentovala plzeňskou operu na Festivalu Euroklassik v r Nové nastudování bylo svěřeno dirigentu Jiřímu Štruncovi, režijně inscenaci připravuje dlouholetý dramaturg a sólista opery Zbyněk Brabec. Na své mateřské scéně realizoval již tři operní tituly, Pucciniho Sestru Angeliku, Ravelovu Španělskou hodinku a Pannu orleánskou P. I. Čajkovského. V Plzni jste zatím režíroval tituly takřka neznámé, nyní vás čeká titul z nejslavnějších. Kolik operních režií máte za sebou celkem a jaké místo mezi nimi Don Giovanni zaujímá? Don Giovanni bude mou desátou inscenací a myslím, že v mé režijní dráze to bude inscenace klíčová. Doposud jsem se setkával s tituly řekl bych jednoznačnými, zatímco tenhle titul lze vzhledem k nadčasovosti tématu realizovat tisíci způsoby. Je geniální v tom, že spousta fakt, dějových situací nebo vztahů mezi postavami není jednoznačně dána, dá se vykládat z různých úhlů. V předchozí inscenaci jste zpíval Dona Ottavia, jistě to ale nebylo jediné vaše setkání s touto operou. Statisticky byl Don Ottavio mou nejčastěji zpívanou rolí zpíval jsem ho německy, italsky a uměl jsem ho i česky, protože když jsem přišel před 30 lety do Plzně, Don Giovanni se zrovna studoval jako první inscenace v provizoriu v Komorním divadle. Už tenkrát jsem velice toužil Dona Ottavia zpívat, tak jsem se ho naučil. Nicméně nebylo mi to dopřáno, takže poprvé jsem se s ním popasoval až v době svého působení v Plauen. Pak teprve jsem Ottavia zpíval v Plzni, v Budějovicích, v Liberci a v Brně, s budějovickou a plzeňskou operou také před otáčivým hledištěm v Krumlově a s brněnskou dokonce v Japonsku. Takže na vlastní kůži jste zažil řadu režijních přístupů, narazil jste na pozoruhodné inscenace i jako divák? Chtěl bych především zmínit prvního Giovanniho, kterého jsem v životě viděl, a sice inscenaci režiséra Václava Kašlíka a dirigenta Jaroslava Krombholce v 60. letech. Bylo to zároveň poprvé, kdy se opera v Národním divadle hrála v jazyce originálu, nikoliv v překladu. Protože Stavovské bylo dějištěm světové premiéry této opery napsané pro Prahu, tak ji z jakési piety nastudovali v italštině. A zásluhou tandemu Kašlík Svoboda vznikla úžasná inscenace. Josef Svoboda vytvořil geniální scénu, která vlastně na jeviště Stavovského divadla protáhla architekturu hlediště. Před lety se pokusili o jakýsi remake ale zamýšlený efekt se nedostavil. Zaprvé ten remake nebyl opravdu přesný a za druhé jsem si na tom uvědomil, že skutečně nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky současné inscenační trendy už vycházejí ze zcela jiného základu. Ze zahraničních jsem viděl živě pouze inscenaci režisérky Arily Siegert nedávno v Plauen. Jinak ač jezdím pravidelně do Norimberka, Drážďan a Mnichova, zrovna Giovanniho jsem tam nikdy nezhlédl. Každá doba se zřejmě zaměřuje na jiný aspekt díla; dá se říci, v čem nacházejí těžiště dnešní inscenátoři? V dnešní době podle mě není žádné těžiště, resp. každý režisér ho nachází jinde. Přesvědčuje mě o tom recepce inscenací, které mám možnost vidět na DVD nebo v záznamech z posledních let. Ve škole v semináři to s oblibou demonstruji právě na příkladu Dona Giovanniho: srovnáváme legendární inscenaci režiséra Herberta Grafa z 50. let v Salcburku, vedle toho modernější přístup založený na scénografii třeba v nastudování Karajanově či Muttiho v milánské Scale a potom současnost, kde jasně dominuje režijní výklad nad vším ostatním. Jaký bude váš výklad? Prostě můj. Delší dobu už se na žádné inscenace Giovanniho nedívám, abych se nenechal ovlivňovat, přesto leccos už mám v hlavě zakódováno. A také jsem se mnohokrát přesvědčil, že různí režiséři mohou nezávisle na sobě dospět ke stejným nápadům. Pouhé převyprávění příběhu dnes nestačí, divák by měl pocítit, proč tu operu dnes hrajeme a o čem ji hrajeme. Plný název Mozartovy opery je Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni, tzn. Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni. Potrestán je vyšší mocí prostřednictvím komturovy sochy, tedy zcela v duchu dobových moralit: kdo se stavěl proti Bohu, byl stižen trestem zčista jasna jako úderem blesku. I přes dobové proměny morálky chci věřit, že člověk má žít mravným životem i dnes, proto právě téma trestu je pro mne důležité. Vzhledem k současnému marazmu je to dost idealistické... Jistě, jsem ale přesvědčen, že zlu člověk nemůže podléhat, že se proti němu musí bojovat i když zlo bují kolem nás a je to nekončící boj s větrnými mlýny. Mnoho lidí dnes necítí mravní imperativ (dřív to byl církevní zákon), myslí, že mohou dělat všecko, ale trest je tím či oním způsobem dostihne dnes dejme tomu třeba v podobě AIDS. Není to boží trest, ale i tak je možné ho brát záleží, z jakého úhlu pohledu se kdo z nás na to dívá. Eva Ichová L. Ročáková (Dona Anna), Z. Brabec (Don Ottavio) 1995 premiéry DON GIOVANNI 17

20 MACBETH William Shakespeare Premiéra 17. prosince 2011 ve Velkém divadle Překlad Martin Hilský Úprava DJKT Režie Jan Burian Scéna Karel Glogr Kostýmy Dana Svobodová Dramaturgie Marie Caltová Scénická hudba Petr Kofroň Pohybová spolupráce Karel Basák Macbeth Martin Stránský Lady Macbeth Štěpánka Křesťanová Duncan Viktor Vrabec Malcolm Jan Maléř Donalbain Zdeněk Rohlíček Banquo Zdeněk Mucha Macduff Pavel Pavlovský Lady Macduffová Andrea Černá Lennox Josef Nechutný Ross Michal Štěrba 1. čarodějnice Zorka Kostková 2. čarodějnice Jana Kubátová 3. čarodějnice Kamila Kikinčuková Siward Tomáš Stolařík Seyton Miloslav Krejsa 1. vrah Jakub Zindulka 2. vrah a Vrátný Antonín Kaška Lékař na skotském dvoře Michal Štrich Komorná Klára Kovaříková MACBETH V ZRCADLE SOUVISLOSTÍ Shakespearovi bylo 42 let, když v roce 1606 napsal svého Macbetha. V té době už byla na alžbětinských jevištích uvedena většina z jeho 38 komedií, tragédií a historických her. Macbeth vznikl v blízkosti Othella a Krále Leara a už tyto tituly napovídají, že jde o vrcholné období vzepětí tvůrčích sil, nazývané tragickým. Proč Shakespeara především zajímal rozpad silné lidské osobnosti není přesně známo. Sám byl jedním z nejhranějších dramatiků, v rodném Stratfordu si mohl dovolit nakupovat nemovitosti, byl spoluvlastníkem londýnského divadla Zeměkoule a jeho společnost hrála pod přímou patronací skotského a anglického krále, Jakuba I. Stuarta. Macbeth také údajně vznikl na přímou objednávku panovníka a byl hrán na zámku Hampton Court na počest jeho dánského švagra Kristiána II. hned po dopsání tragedie, tedy v roce Materiál ke hře čerpal Shakespeare ze svého osvědčeného zdroje, populární kroniky Raphaela Holinsheda, ale v něčem materiál přizpůsobil oslavě stávající moci. Posun je zřejmý zejména v postavě Banqua, který podle kroniky zabil krále Duncana spolu s Macbethem, naproti tomu ve hře jde o hrdinu bez morálního kazu. Jakub I. totiž od Banqua, považovaného za zakladatele rodu Stuartovců, odvíjel svůj nárok na anglický trůn. Shakespearovi se ale podařilo něco důležitějšího promluvit k atmosféře doby, ve které Macbeth vznikl. Jakub I. sice přál divadlu, ale jeho srdce patřilo podívaným, do nichž investoval závratné sumy. Miloval hony, pitky, hostiny. Ve svém spise Králův testament tvrdil, že je přímým zástupcem Boha na zemi, a proto nesesaditelný. V dalším spise Démonologie rozdmýchával nenávist k údajným čarodějnicím a ještě ve Skotsku se osobně účastnil jejich mučení. Pro své autoritářské postoje se dostával do konfliktu se svobodomyslnějšími vrstvami společnosti. Cosi zlověstného a pokřiveného z této doby se dostalo i do Shakespearovy hry, přestože přímá paralela mezi Macbethem a Jindřichem I. neexistuje. K vlastnímu příběhu mohla Shakespeara inspirovat vladařova touha po ničím neomezené moci i jeho krutost. Ale Macbeth je na začátku hrdina, jehož statečnost je nezpochybnitelná. Jde o rozvrat velké a uznávané osobnosti, kterou otrávil nenasytný hlad po absolutní moci. Bolavý konflikt mezi ctižádostí a vlastním svědomím je osou dramatu. Macbeth dokáže reflektovat svůj stav i situaci, do které se dostal, ale nedokáže ustoupit a v tom je jeho pýcha i pád. Nedokáže se ani zastavit. Svými zločiny zabil svůj spánek, absencí spánku zabil čas, a tím sám sebe připoutal na nekonečné mučící kolo všudypřítomného zoufalství. Macbeth je snad nejbásničtější hra z celého Shakespearova tragického díla. Žádná z jeho velkých postav se nevyjadřuje tak vzletným básnickým jazykem jako Macbeth. Patrně tím chtěl autor naznačit, že přes osudovou posedlost mocí jde o vnímavého ducha schopného reflexe. Poslední inscenaci Macbetha před 49 lety režíroval na plzeňském jevišti Václav Špidla s Františkem Krahulíkem v hlavní roli. Za celou historii činoherního souboru byl Macbeth nastudován jenom čtyřikrát, ale režie se ujaly osobnosti, které se významně zapsaly do historie plzeňského divadla. V roce 1867 inscenoval Macbetha pod titulem Proroctví tří čarodějnic tehdejší ředitel Pavel Švanda ze Semčic, v roce 1903 slavný ředitel Vendelín Budil a ředitel Zdeněk Hofbauer si kromě režírování zahrál i postavu Macbetha. Jan Burian je tedy v pořadí čtvrtým ředitelem, který objevuje tuto nejkratší, ale současně i nejvypjatější Shakespearovu tragédii, tentokrát v titulní postavě Macbetha s Martinem Stránským. Marie Caltová Premiéra premiéry MACBETH Jan Burian, Martin Hilský a Marie Caltová na čtené zkoušce Macbeta 18

DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ

DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ NOVĚ NA REPERTOÁRU DIVOTVORNÝ HRNEC, LA TRAVIATA, LHÁŘI, POPELKA PREMIÉRY SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ, VOJÁK A TANEČNICE, POLIBEK PAVOUČÍ ŽENY PŘEDSTAVUJEME

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Osudové shody okolností nás provázejí životem všechny

Osudové shody okolností nás provázejí životem všechny ČÍSLO 17 (Č Í S L O 2 S E Z Ó N Y 2 013 / 2 014) LISTOPAD PROSINEC 2013 www.ndm.cz NÁRODNÍ DIVADLO MOR AVSKOSLEZ SKÉ Hostující choreografka Nataša Novotná Opera Ernani o lásce, cti a boji o moc Veselohra?

Více

DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku 1902

DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku 1902 DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 * *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku 1902 1 OBSAH I. Úvod II. Výběr z recenzí k jednotlivým titulům

Více

10 Devadesát rolí bez motta a rituálů Zdeněk Dvořák, tvář NdB. 34 Lidé dokážou být směšní kdekoliv... rozhovor s Tomášem Svobodou

10 Devadesát rolí bez motta a rituálů Zdeněk Dvořák, tvář NdB. 34 Lidé dokážou být směšní kdekoliv... rozhovor s Tomášem Svobodou Magazín Národního divadla Brno květen červen 2015 10 Devadesát rolí bez motta a rituálů Zdeněk Dvořák, tvář NdB 34 Lidé dokážou být směšní kdekoliv... rozhovor s Tomášem Svobodou Jaro v divadle! Při koupi

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik 5 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> květen >>> 104. sezóna 2013/14 Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik Na představení

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: českého jazyka a literatury učitelství pro 2. stupeň ZŠ český jazyk - občanská výchova

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ I / 2013 OPONKA SETKÁNÍ DIVADEL MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY pátek 22.3. Festival Setkání divadel Malé jevištní formy pořádá Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve spolupráci s NIPOS

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

sezóna PŘEDPLATNÉ 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL

sezóna PŘEDPLATNÉ 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA PŘEDPLATNÉ sezóna 2011/2012 Vím, co mám! OPERA ČINOHRA BALET OPERETA/MUZIKÁL Vážení a milí diváci, drazí abonenti, současní

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Nový český film PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Režie: Vladimír Drha Premiéra: 13.11. 2008 Producenti: First Film (Pavel Melounek, David Prudký), Česká televize (Ivan Hubač, Jaroslav Kučera), MMG Koproducenti:

Více

06 Nejen s Lindou Rybovou. 10 Strýček Váňa v režii Michala Dočekala 20 Operní premiéra Orfeus a Eurydika. o premiéře Laterny magiky Vidím nevidím

06 Nejen s Lindou Rybovou. 10 Strýček Váňa v režii Michala Dočekala 20 Operní premiéra Orfeus a Eurydika. o premiéře Laterny magiky Vidím nevidím Číslo 6 / Únor 2013 / 130. sezona 2012 2013 / WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ 06 Nejen s Lindou Rybovou o premiéře Laterny magiky Vidím nevidím 10 Strýček Váňa v režii Michala Dočekala 20 Operní premiéra Orfeus

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

V.I.P. služby pro každého. www.vipreality.cz

V.I.P. služby pro každého. www.vipreality.cz PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK III 19. ÚNORA 2010 V.I.P. služby pro každého www.vipreality.cz VOLEJTE ZDARMA 800 532 532 www.pronajemlimuzin.eu www.pronajemlimuziny.cz www.vipcars.cz Váš partner

Více

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh 55. mezinárodní Vaše denní dávka kultury a zábavy strojírenský divadla, filmy, kina, kluby, koncerty veletrh Brno výstaviště, www.bvv.cz/msv výstavy, hudba... MSV 2013 7. 11. 10. 2013 kult. Vaše denní

Více

letní shakespearovské slavnosti 2015

letní shakespearovské slavnosti 2015 letní shakespearovské slavnosti 2015 PRESS KIT generální partner OBSAH strana 2 strana 3 4 strana 4 11 strana 4 5 strana 6 strana 6 7 strana 7 strana 8 strana 8 9 strana 9 strana 9 10 strana 10 11 strana

Více

Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce

Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce číslo 2 I ročník 2 I vychází 23. února 2011 Zprávy z ČB Budějovičtí neurochirurgové použili jako první unikátní implantát Rozhovor s Jiřím Vykoukalem Recepty Francouzský den Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

MICHAELA SALAČOVÁ MISS A PROFI DÝDŽEJKA HRAJE RÁDA TVRDĚ

MICHAELA SALAČOVÁ MISS A PROFI DÝDŽEJKA HRAJE RÁDA TVRDĚ ČERVEN 2008» ROČNÍK 10 KINA V dnešním světě kompjútrů...» KNIHY Povídky (skoro) jako ze života DIVADLA Schicchi a Komedianti hýbou bránicemi diváků» GALERIE Komiks je víc DĚTI Velká dobrodružství malých

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

Pavel Novotný propadl kouzlu zvonů. Režisér Zdeněk Dušek představí Lháře. Lenka Lagronová opět v režii Radka Žáka

Pavel Novotný propadl kouzlu zvonů. Režisér Zdeněk Dušek představí Lháře. Lenka Lagronová opět v režii Radka Žáka 10 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> říjen >>> 105. sezóna 2014/15 Pavel Novotný propadl kouzlu zvonů Režisér Zdeněk Dušek představí Lháře Lenka Lagronová opět v režii Radka Žáka Na představení označená abonentní

Více

Bezplatná distribuce 750 000 výtisků do domácností a firem v České republice

Bezplatná distribuce 750 000 výtisků do domácností a firem v České republice www.tydeniky.cz Jedna z nejznámě jších českých zpěvaček má opravdu nabitý program. A dny volna byste v jejím diáři hledali oprav- du dlouho. Minimálně polovinu z celého roku stráví mimo českou republiku.

Více