Státní sociální podpora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní sociální podpora"

Transkript

1 Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od orgány státní sociální podpory, a to úřady státní sociální podpory, jimiž jsou úřady práce a v hlavním městě Praze úřady městských částí. O odvolání rozhodují krajské úřady, v Praze Magistrát hlavního města Prahy. V Libereckém kraji vykonává státní správu Úřad práce v Liberci, odbor SSP, kontaktní místo SSP ve Frýdlantu v Čechách, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Nové Město pod Smrkem; Úřad práce v České Lípě, odbor SSP, kontaktní místo Nový Bor, Doksy, Mimoň, Cvikov; Úřad práce v Jablonci nad Nisou, oddělení SSP; Úřad práce v Semilech, oddělení SSP, kontaktní místo Turnov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou. Dle tohoto zákona se poskytují následující dávky: Dávky testované tj. poskytované v závislosti na výši příjmu: přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na bydlení Dávky netestované (ostatní dávky): rodičovský příspěvek dávky pěstounské péče porodné pohřebné Životní minimum od Pro jednotlivce Pro první dospělou osobu v domácnosti Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti Pro nezaopatřené dítě do 6 let od 6 do 15 let od 15 do 26 let 3 126,-Kč 2 880,-Kč 2 600,-Kč 1 600,-Kč 1 960,-Kč 2 250,-Kč 1

2 Příklady životního minima různých typů domácností jednotlivec dospělí = dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let = dospělí, 3 děti ve věku 5,8 a 16 let =11290 Přídavek na dítě Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě (do 26 let), jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Výše přídavku na dítě je pevně stanovena Nezaopatřené dítě do 6 let Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 500,-Kč 610,-Kč 700,-Kč Sociální příplatek Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním jejich potřeb. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný, čtvrtletní, příjem rodiny nepřevyšuje 2,00 násobek životního minima rodiny. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příspěvek se 2

3 poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia. Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30% příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Počet osob v rodině Normativní náklady v Kč pro nájemní byty Praha Počet více než až až do jedna dvě tři čtyři a více

4 Počet osob v rodině Normativní náklady v Kč pro družstevní byty a byty vlastníků Praha Počet více než až až do jedna dvě tři čtyři a více Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK O rodičovský příspěvek si musíte znovu požádat, nejdéle do Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 2 let, 3 let, 4 let věku nebo do 7 let věku, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené či dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Abyste měli nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, tj. ve výši ,-Kč měsíčně, je podmínkou, že Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 380,- Kč za kalendářní den. Po ukončení peněžité pomoci v mateřství musíte požádat o volbu nároku ve zvýšené výměře. Tuto volbu nezapomeňte provést do 22 týdne života dítěte, pokud máte více dětí najednou, tak do 31 týdnů života (dvojčata, trojčata, atd. ). POZOR! RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK JE JEN PŘI TÉTO VOLBĚ DO 2 LET VĚKU DÍTĚTE A JEDNOU JIŽ PROVEDENOU VOLBU NELZE ZMĚNIT. 4

5 Abyste měli nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře, tj. ve výši 7.600,-Kč měsíčně, je podmínkou, že Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Po ukončení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem musíte požádat o volbu nároku v základní výměře. Tuto volbu nezapomeňte provést do 21 měsíců věku dítěte. POZOR! RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK JE JEN PŘI TÉTO VOLBĚ DO 3 LET VĚKU DÍTĚTE A JEDNOU JIŽ PROVEDENOU VOLBU NELZE ZMĚNIT. Pokud Vám nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem výše rodičovského příspěvku bude od narození dítěte ve výši 7.600,-Kč do 21 měsíců věku dítěte a od 22 měsíce věku dále do 4 let věku dítěte 3.800,-Kč. Tato varianta se týká i těch rodičů, kteří si nepožádají o volbu nároku včas. POZOR! V TOMTO PŘÍPADĚ SE VOLBA NEPROVÁDÍ. UPOZORNĚNÍ Od Rodičovský příspěvek rodiči náleží, jestliže dítěti, o které pečuje, byl dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přiznán příspěvek na péči, ale jen ve výši rozdílu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči v I. Ve druhém až IV se poskytuje na žádost rodičovský příspěvek ve výši jedné poloviny rodičovského příspěvku. Dávky pěstounské péče Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o děti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je svěřené do pěstounské péče. S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na přídavek na dítě. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na dávku má nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte měsíčně k nezaopatřené dítě ve věku: zdravé dítě dlouhodobě dlouhodobě zdrav. dlouhodobě těžce nemocné postižené zdrav. postižené koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10 koeficient 2,30 do 6 let od 6 do 15 let od 15 do 26 let

6 zdravé dítě dlouhodobě dlouhodobě zdrav. dlouhodobě těžce zaopatřené nemocné postižené zdrav. postižené nezletilé dítě od 15 let věku do zletilosti koeficient 1, koeficient 2, koeficient 2, koeficient 3, Odměna pěstouna Tato odměna je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé svěřené dítě. K činí odměna pěstouna za jedno dítě 3126,-Kč měsíčně. Odměna pěstouna ve zvláštních případech S účinností od platí, že pečuje-li pěstoun alespoň o 3 svěřené děti, nebo pečuje-li o jedno dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Odměna pěstouna ve zvláštních případech se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat. Výše odměny pěstouna od činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje. 1 dítě v pěstounské péči 3 126,-Kč 2 děti v pěstounské péči 6 252,-Kč 3 děti v pěstounské péči ,-Kč 4 děti v pěstounské péči ,-Kč 1 dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené ,-Kč Příspěvek pří převzetí dítěte Výše příspěvku je stanovena dle věku dítěte. Jeho účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku k Do 6 let 8.000,-Kč Od 6 do 15 let 9.000,-Kč Od 15 let do 18 let ,-Kč 6

7 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však Kč. PORODNÉ Touto dávkou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného činí ,-Kč na každé dítě. POHŘEBNÉ Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5.000,- Kč. Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, Nárok na dávky má občan, pokud on a s ním posuzovaní členové domácnosti mají trvalý pobyt na území České republiky. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Od 30. března 2005 se započítává období, kdy je osoba žadatelem o azyl. Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží. Příjemce dávky i osoba společně posuzovaná jsou povinni písemně ohlásit příslušnému úřadu státní sociální podpory do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu. Pokud tak nebude učiněno dopustí se osoba fyzická, která je osobou oprávněnou, či osoba společně posuzovaná, nebo příjemce dávky, přestupku za který lze uložit pokutu do výše ,-Kč 7

8 Evropská unie Dnem 1. května 2004 vstupují v České republice v platnost Nařízení Evropského společenství, která jsou základními právními předpisy Evropské unie, v každé členské zemi přímo aplikovatelná. A je povinností každého státu zabezpečit jejich realizaci ve svých národních právních řádech. V oblasti výše zmíněných dávkových systémů sociální ochrany se bude jednat o následující předpisy: Nařízení č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství; Nařízení č. 574/72 stanovující postup provádění Nařízení č. 1408/71; Nařízení č. 859/2003, kterým se rozšiřuje používání ustanovení Nařízení 1408/71 a Nařízení č. 574/72 na občany třetích zemí; Nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství. 8

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Dávky státní sociální podpory struktura a vývoj State social support structure and development Romana Hašková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

112/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006,

112/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, 112/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi Změna: 329/2011 Sb. Parlament se

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více