sociální programy sociálními programy Prostor plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociální programy sociálními programy Prostor plus"

Transkript

1 sociální programy sociálními programy Prostor plus

2 01 kontakty 02 najdete nás 03 kdo jsme 04 jaké je naše poslání / komu pomáháme 05 s čím pomáháme 06 co nabízíme 07 zásady poskytování služeb 08 naším cílem je 09 máte právo 10 my jsme povinni 11 pravidla, pro klienty 12 základní pojmy 13 stížnosti 14 vaše poznámky

3 Nazdar! Sociální programy Odborné sociální poradenství pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

4 01 kontakty SOCIÁLNÍ PROGRAMY Můžete jim zavolat, nebo rovnou přijít. A: Komunitní centrum Kolárka, Na Pustině 1068, , Kolín T: vedoucí programu: sociální pracovnice: pevná linka: E: W:

5 02 najdete nás KDE V terénu na cestě... V poradenské místnosti na adrese: Komunitní centrum Kolárka, Na Pustině 1068, , Kolín (pod OD Tesco) KDY PO HOD. v terénu, HOD. Na Kolárce ÚT HOD., HOD. v terénu ST HOD. v terénu, HOD. Na Kolárce ČT HOD., HOD. v terénu PÁ HOD. pouze na telefonu Denně HOD. jsme na telefonu

6 03 kdo jsme SOCIÁLNÍ PROGRAMY Sociální programy poskytují služby lidem, kteří jsou ohroženi tzv. sociálním vyloučením. Tito lidé se ocitají v nevyhovujících životních podmínkách, zejména se potýkají se špatným stavem bydlení, svízelnou finanční situací, s dluhy, exekucemi, nezaměstnaností, nedostačujícím vzděláním atd. Často nevědí, kam se mohou obrátit o pomoc, a jejich problémy se hromadí. Sociální programy pomáhají klientům z Kolína a blízkého okolí zmírňovat dopady jejich způsobu života. Netušily jsme, že něco takového existuje.

7 04 jaké je naše poslání a komu pomáháme Už nemám strach z exekutora! Odborné sociální poradenství v rámci Sociálních programů nabízí poradenství a podporu rodinám i jednotlivcům v Kolíně a okolí, kteří jsou ohroženi dluhy, ztrátou zaměstnání, bydlení či znevýhodněni nízkou vzdělaností a chtějí svou situaci aktivně řešit. Služba přispívá k zodpovědnému a samostnatnému rozhodování klienta při řešení vlastních problémů. Našimi klienty jsou osoby starší 18 let a rodiny, které chtějí svoje problémy aktivně řešit.

8 05 s čím pomáháme s nezaměstnaností (pomůžeme Vám najít vhodné zaměstnání, doprovodíme Vás na úřad práce či k potenciálnímu zaměstnavateli) s nedostatečnými příjmy (spolu s Vámi se pokusíme vyhledat brigády, práci) s dluhy (pomůžeme Vám jednat s bankami, pojišťovnami, exekutory.) Nedáváme ani nepůjčujeme peníze! se špatným stavem bydlení (pomůžeme Vám napsat žádost o přidělení bytu, pomůžeme vám s hledáním nového bydlení - ubytovny, nájemní byty). Byty nerozdáváme - žádné totiž nevlastníme!! s nedostatečným vzděláním a kvalifikací (pomůžeme Vám vyhledat vhodnou školu a obor, rekvalifikaci) s uplatňováním oprávněných zájmů a práv (Jste-li v právu, stojíme na Vaší straně, jednáme ve Vašem zájmu) se získáváním kontaktů na další poradenská zařízení (mapujeme služby, kontakty, které Vám můžeme poskytnout) se vzniklou krizí (krize v rodině, krize související se ztrátou zaměstnání, apod.)

9 06 co nabízíme poradenství v oblasti bydlení, dluhů, oddlužení, nezaměstnanosti, sociálních dávek apod. pomoc s listinami napsání žádostí, odvolání či jiných písemností info poskytujeme široké spektrum informací, můžete si k nám dojít pouze pro radu odkazy, zprostředkování kontaktu vyhledáme Vám telefonní kontakt, adresu, ovou či webovou adresu na příslušné instituce či odborníky instrumentální pomoc můžete si u nás vyhledat informace na internetu, zavolat si, pokud hovor souvisí s Vaší zakázkou, vytisknout si či okopírovat písemnosti doprovod nabízíme asistenci při shánění bydlení, zaměstnání, doprovod na úřady aj. krizová intervence poskytujeme pomoc, pokud se ocitnete v akutní krizi Chci si najít práci, ale nevím jak na to. Už mě nebaví dlužit peníze každému, koho potkám.

10 07 zásady poskytování služeb Hodnoty, na kterých stavíme Bezplatnost všechny námi nabízené služby Vám poskytneme ZDARMA Nízkoprahovost jsme tu pro všechny, nerozlišujeme barvu pleti, vyznání, orientaci Dodržování práv klienta řídíme se Ústavou, Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků Individuální přístup respektujeme individualitu každého jedince, s každým jednáme dle jeho možností a schopností Aktivní spolupráce klienta je třeba, abyste měl/a zájem svou situaci řešit, nenechával/a zodpovědnost na nás Pomůžete mi, i když vám nemůžu zaplatit?

11 08 naším cílem je Zlepšit kvalitu Vašeho života. Chtěli bychom Vám pomáhat získávat/znovu nabývat sociální kompetence, vést Vás k osamostatnění. Rádi bychom zvýšili Vaši informovanost v sociálně - právní oblasti, orientaci v dostupných službách (sociální dávky, poradenská zařízení). Budeme se snažit přispět ke změně pohledu veřejnosti a místních institucí na sociálně vyloučené jedince, zejména Romy. Pokusíme se Vám pomoci s nerizikovým hospodařením s financemi (půjčky, nákupy ). Asi bych si už neměla půjčovat další peníze. Ale co mám teda dělat?

12 09 máte právo Pozor, znám svoje práva, ale i povinnosti! dostávat odbornou pomoc a souvislou podporu mít vlastní názory, postoje a přesvědčení svobodně se rozhodovat při řešení své situace odmítnout službu na rovný přístup bez diskriminace a předsudků. máte právo na to, aby Vám pracovníci pomáhali se stejným úsilím, jako pomáhají ostatním klientům nahlížet do své dokumentace znát jméno a příjmení pracovníka, se kterým jednáte vyjadřovat svobodně svůj názor a podávat stížnost na informace o Sociálních programech a službách, které poskytují na důstojnost, respekt, bezpečí a jistotu po celou dobu kontaktu se Sociálními programy na ochranu před zneužíváním ve prospěch zařízení nebo jeho zaměstnanců na ochranu osobních údajů a utajení informací týkajících se Vaší osoby (netýká se informací o trestné činnosti, např. výroby drog, znásilnění, pohlavního zneužívání, týrání, loupeže). tzn., že informace o Vaší osobě nebudou bez Vašeho souhlasu nikomu sdělovány

13 10 my jsme povinni předávat potřebné informace o Sociálních programech chránit Vaše soukromí a bezpečí zachovávat stejný přístup ke všem klientům zachovávat mlčenlivost dodržovat zásady slušného chování chodit včas a připraveni na schůzky dodržovat Etický kodex (základní pravidla pro práci sociálního pracovníka) respektovat Vaši důstojnost, přesvědčení, názory a rozhodnutí v zájmu co nejlepšího vyřešení Vašeho problému spolupracovat s kolegy v týmu Zůstane to jen mezi námi?

14 11 pravidla pro klienty být na domluvené schůzce včas nebo se včas omluvit být na domluvené schůzce střízlivý, ne pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek spolupracovat a být aktivní dodržovat sjednané podmínky a pravidla podrobit se omezení práv, pokud sjednaná pravidla poruší nepoužívat násilí slovní ani tělesné nepoužívat zbraně a neohrožovat pracovníky nebo ostatní klienty říkat pravdu Chápu, že nějaká pravidla se dodržovat musí PŘI NEDODRŽENÍ PRAVIDEL bude spolupráce odložena. (když přijdu pozdě, poradenství mi nemusí být poskytnuto) Pracovníci SP také mohou přistoupit k ukončení spolupráce.

15 12 základní pojmy Naše smlouva Pokud jste si vybrali naše služby k řešení Vaší nepříznivé sociální situace, budete nejprve, než se pustíme do přímé práce, seznámeni se všemi nezbytnými informacemi ohledně našeho programu a spolupráce s námi. Zjistíme tak společně, jestli jsme vhodnou službou pro řešení Vašeho problému. Tyto informace (s čím Vám můžeme pomoci, bezplatnost, osobní cíl -co potřebujete vyřešit, kam naše spolupráce směřuje, ochrana osobních údajů, práva a povinnosti) jsou uvedeny ve Smlouvě o spolupráci. Podpisem této smlouvy stvrzujete, že s námi chcete spolupracovat. Spolupráci s námi můžete samozřejmě kdykoliv zrušit, pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nebude vyhovovat. Po naplnění osobního cíle se spolupráce zpravidla ukončí (poté, co se vyřeší problém, kvůli kterému jste nás vyhledali). Neznamená to však, že byste s námi nemohli i nadále spolupracovat. Pokud máte ještě jiné problémy, se kterými bychom Vám mohli pomoci, můžeme sepsat novou smlouvu a spolupráci tak prodloužit. Osobní cíl Osobním cílem je myšleno to, čeho chcete ve spolupráci s námi dosáhnout. Na začátku je problém, se kterým k nám přicházíte (např. nemáte kde bydlet). Na konci spolupráce by měl být naplněn cíl (např. samostatné bydlení). Osobní cíl společně stanovíme na začátku spolupráce ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Cíl by neměl být příliš obecný (nechci mít dluhy), ale konkrétní (chci pravidelně splácet dluhy) a samozřejmě reálný. Po malých krocích dojdeme k cíli snáz, než pokud si na bedra naložíme velkou zátěž. Pro lepší orientaci v problému se zavádí tzv. individuální plánování, kde si společně s pracovníkem SP stanovíte jednotlivé kroky, které k cíli směřují. Budete tak mít jednoduchý přehled o tom, co jste již zvládli a co je potřeba ještě dodělat. Práce Vám půjde snáze od ruky. Po naplnění osobního cíle se spolupráce zhodnotí a ukončí.

16 Individuální plánování Individuální plánování slouží k naplnění Vašeho osobního cíle. Jedná se o přehledný plán, který Vám pomůže při řešení Vašeho problému, zejména pokud je dlouhodobý a složitější. Jeho výhodou je, že Vám je ušitý na míru. To znamená, že každý klient má svůj vlastní plán. Vycházíme zejména z toho, co máte k dispozici (Můžete se obrátit na rodinu? Berete všechny dávky, na které máte nárok? Atp.) a co je ještě potřeba zajistit. Do plánu tedy vypíšeme, co, jak a kdy je potřeba vyřešit. Plánujete s pracovníkem, který Vás má na starost (klíčový pracovník). Na něj se také můžete kdykoliv obrátit, pokud Vám bude něco nejasné. Plánování probíhá písemnou formou a jednotlivé kroky jsou termínované (dokdy je to potřeba splnit). Pokud se jedná o krátkodobé řešení problému, písemná forma není nutná. Individuální plán má velkou výhodu, že se může průběžně měnit, přizpůsobovat se Vašim podmínkám. Je jednoduchou, přímou a přesnou cestou k cíli. Společně s klíčovým pracovníkem zhodnotíte Vaše dosavadní úspěchy a stanovíte si další kroky. Po vyřešení problému se individuální plán uzavírá. Osobní údaje Osobní údaj je údaj, podle kterého se identifikujete. Například datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště atd. Citlivé osobní údaje Citlivý osobní údaj vypovídá o Vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuální orientaci. Chci, aby moje děti chodily do dobré školy.

17 13 stížnosti Jako klient SP máte právo podat stížnost na pracovníka, který se k Vám chová nevhodně, který porušuje Vaše práva, nebo pokud se cítíte pracovníkem jakkoli ohrožen/a. Stížnost můžete podat kterémukoli pracovníkovi Sociálních programů, a to písemně nebo ústně, popř. anonymně do schránky stížností. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Věřím, že nebudu mít důvod si stěžovat.

18 14 vaše poznámky

19

20

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s.

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s. Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ProDeep, o.s. Antonína Navrátila 1219/13 680 01 Boskovice Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu ProDeep,o.s

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním 2013 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní pojmy 4 3. Formy poskytování sociálních služeb 5

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více