Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 185/7 Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 186/7 zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne a tiskovou zprávu z jednání této komise Číslo: 187/7 poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora cestovního ruchu ve Šternberku žadateli Mgr. Pavel Svoboda, PhD., XXXXX Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy k dotačnímu programu dle důvodové zprávy a starostu k podpisu smlouvy Číslo: 188/7 schválit poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora cestovního ruchu ve Šternberku na rok 2019 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě žadatelům: MAS Šternbersko o.p.s., IČ Kč Handkeho spolek, IČ Kč NPÚ - Státní hrad Šternberk, IČ Kč Mikroregion Šternbersko, IČ Kč Číslo: 189/7 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Stránka 1 z 20

2 Číslo: 190/7 plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Číslo: 191/7 zápis z jednání finančního výboru z , předběžné výsledky hospodaření města Šternberka k a rozpočtová opatření č. 1 až 5 dle předloženého návrhu Číslo: 192/7 předložený seznam pohledávek po splatnosti k Číslo: 193/7 zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne a plán práce na rok 2019 a ukládá předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí a plán práce kontrolního výboru na rok 2019 ke schválení Číslo: 194/7 zápisy č. 1 a 2 z jednání komise životního prostředí ze dne a Číslo: 195/7 poskytnutí peněžitého daru Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Šternberk, IČ , Olomoucká 1868/96, Šternberk, uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Městem Šternberkem a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Šternberk, IČ , Olomoucká 96, Šternberk dle předloženého návrhu a k podpisu této smlouvy 1. místostarostu Jiřího Krause Stránka 2 z 20

3 Číslo: 196/7 žádost o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka a souhlasí s kácením stromů na pozemcích parc. č. 2337/1 a 2337/4 (2 duby) v k. ú. Šternberk a provedením náhradních výsadeb dle předloženého materiálu Číslo: 197/7 poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb: a) v dotačním programu Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit žadatelům: Spolek Vincentinum, IČ Kč; Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ Kč; Dětský klub Eccáček, z.s. IČ Kč Jdeme autistům naproti, z.s., IČ MAS Šternbersko, o.p.s. IČ Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. IČ b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti žadatelům: poskytnutí daru žadateli: Český červený kříž, místní skupina Šternberk, zastoupený XXXXX Kč c) na účel určený žadateli: Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., IČ Kč, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě, smlouvy o poskytnutí daru, a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadateli dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě, místostarostu Mgr. Libora Šamšulu k podpisu smluv a ne poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb: Jdeme autistům naproti, z.s., IČ , MAS Šternbersko, o.p.s. IČ a Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. IČ Číslo: 198/7 schválit dotace v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb na rok 2018: a) v dotačním programu Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit žadatelům: Stránka 3 z 20

4 Charita Šternberk, IČ Kč Ecce Homo Šternberk, z.s. IČ Kč Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ Kč b) v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti žadatelům: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Šternberk, IĆ Kč c) v dotačním programu Podpora prevence drogových závislostí" žadatelům: Podané ruce, o.p.s. IČ Kč Číslo: 199/7 žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, p.o., a přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu uchazeči, a to společnosti LINET spol.s.r.o., Slaný - Želevčice čp. 5, Slaný, IČ Číslo: 200/7 zápis č. 2 z jednání komise rozvoje města ze dne Číslo: 201/7 uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné zakázky II/444 Šternberk - průtah mezi městem Šternberk a Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc, IČ a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 202/7 aktualizaci rozpočtu investic a velkých akcí města Šternberka pro rok 2019 a rozpočtové opatření č. 06, vyvolané změnami v souvislosti s uvedenou aktualizací Číslo: 203/7 zápis č. 2/2019 ze dne z jednání komise veřejných zakázek Stránka 4 z 20

5 Číslo: 204/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy komunikace ulice Květinová, Šternberk účastník Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., IČ: , cena bez DPH: ,22 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 205/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy komunikace ulice Zahradní, Šternberk účastník SATES MORAVA spol. s r. o., IČ: , cena bez DPH: ,73 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 206/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy chodníků ulice Jiráskova, Dvořákova, Anenská, Šternberk účastník Online-olin s.r.o., IČ: , cena bez DPH: ,70 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 207/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Šternberk stavební úpravy komunikace sídliště Jívavská projektová dokumentace účastník Ing. Petr Doležel, IČ: , cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 208/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci ŠTERNBERSKÝ KLÁŠTER oprava oken 2.NP účastník Antonín Kolář, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Stránka 5 z 20

6 Číslo: 209/7 uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy č. 505/18/S/OŠK, jehož předmětem je opětovné vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy č 1 Příkazní smlouvy a starostu k podpisu dodatku č. 2 příkazní smlouvy č. 505/18/S/OŠK dle předloženého návrhu Číslo: 210/7 o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v základních školách - Část 1: Dodávka školních pomůcek" - Mgr. Břetislav Baar, Kyjovice 1043, Kyjovice , IČ: , nabídková cena bez DPH ,00 Kč a starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 211/7 o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v základních školách - Část 2: Dodávka ICT včetně zajištění konektivity" - MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Olomouc, IČ: nabídková cena bez DPH ,00 Kč a starostu k podpisu kupní smlouvy Číslo: 212/7 o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v základních školách - Část 3: Dodávka nábytku" - Mgr. Břetislav Baar, Kyjovice 1043, Kyjovice , IČ: , nabídková cena bez DPH ,38 Kč a starostu k podpisu kupní smlouvy Stránka 6 z 20

7 Číslo: 213/7 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce Šternberk Lokalita Příkopy, zadávánou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jmenuje složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a ukládá OIVZ zahájit výběrové řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku Číslo: 214/7 zadávací dokumentaci veřejné zakázky v rámci otevřeného řízení na uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na služby Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech , dle zákona 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, pověřuje při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou - společností ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov Přerov I Město, IČO , jmenuje složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a ukládá OIVZ a OŽP zahájit výběrové řízení na uvedenou veřejnou zakázku Číslo: 215/7 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky "Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - část A - : Dodávka nádob pro separaci odpadu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastník CONTENUR Česká republika s.r.o., se sídlem Vodní 214, Senice na Hané, IČ , nabídková cena ,00 Kč bez DPH a starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 216/7 vylučuje účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - část B Vybudování sběrných míst" - účastníka Online-olin s.r.o., se sídlem U vrby 1484/3, Šternberk, IČ z důvodů uvedených ve zprávě o hodnocení a Stránka 7 z 20

8 posouzení nabídek a zrušuje veřejnou zakázku na stavební práce "Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - část B: Vybudování sběrných míst", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ukládá OIVZ a OŽP vyhlásit nové zadávací řízení na veřejnou zakázku "Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - část B: Vybudování sběrných míst" Číslo: 217/7 stanovuje termíny projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze a důvodové zprávy Číslo: 218/7 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Venkovské trhy Šternberk, konané ve dnech , , , , , a na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů Číslo: 219/7 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Masopustní jarmark ve Šternberku konanou dne na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů Číslo: 220/7 zápis z jednání kulturní komise č. 2 ze dne Stránka 8 z 20

9 Číslo: 221/7 poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2019 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a) v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadatelům: Vincent Joffrey Chignier, IČ Kč; Milena Schärferová, nar. XXXXX Kč; Mgr. Klaudie Urbanová, IČ Kč; Psychiatrická léčebna, IČ Kč; Mgr. Ivana Kubová, IČ Kč; o.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, IČ Kč; b) v dotačním programu Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů žadateli: ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti, IČ Kč; poskytnutí daru žadateli: Josef Novák, nar. XXXXX, za Svaz Němců Severní Morava Orlické hory, místní organizace Šternberk Kč; uzavření smlouvy o poskytnutí daru a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a starostu k podpisu smluv Číslo: 222/7 ne poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadateli: Roman Janků Management, IČ dle důvodové zprávy Číslo: 223/7 schválit poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2019 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a) v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadatelům: MAS Šternbersko o.p.s., IČ Kč; NPÚ hrad Šternberk, IČ Kč (celoroční akce); Kč (oslavy 750 let); Handkeho spolek, IČ Kč; VILO servis s.r.o., IČ Kč; Římskokatolická farnost, IČ Kč; Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; Břetislav Vodička, IČ Kč; AMK Ecce Homo, IČ Kč (Město v pohybu), Kč Stránka 9 z 20

10 (Šternberské slavnosti); ARKS Plus s.r.o., IČ Kč; Charita Šternberk, IČ Kč; Filip Lorenc, nar. XXXXX Kč; b) v dotačním programu Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů žadateli: Dalov pro život, IČ Kč; Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; c) na účel určený žadateli: Handkeho spolek, IČ Kč (zážitkové prohlídky Šternberského kláštera) a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 224/7 zápis z jednání komise sportovní č. 2 ze dne Číslo: 225/7 poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2019 a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadatelům: TJ Dalov, IČ Kč; SK Vyhlídka Šternberk, IČ Kč; Šachový klub, IČ Kč; Plavecké sporty Šternberk, IČ Kč; Tomeček Motorsport, IČ Kč; b) v dotačním programu Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových aktivit žadatelům: Strongman tým Morava, IČ Kč; Mgr. Jan Gottwald, IČ Kč; Gymnázium Šternberk, IČ Kč; Junák český skaut, středisko Šternberk, IČ Kč 1. oddíl mládežnické kopané, IČ Kč; Klub českých turistů, odbor Šternberk, IČ Kč; Český svaz včelařů, IČ Kč; uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu smluv Stránka 10 z 20

11 Číslo: 226/7 ne poskytnutí dotace a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadateli: Gabriela Široká, nar. XXXXX b) v dotačním programu Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových aktivit žadateli: Mgr. Klaudie Urbanová, IČ Číslo: 227/7 schválit poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2019 a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadatelům: TJ Sokol Šternberk, IČ Kč; Fotbalový klub Šternberk, IČ Kč; Atletický klub Šternberk, IČ Kč; Fbc Šternberk, IČ Kč; Tenisový klub Šternberk, IČ Kč; Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ Kč; Kuželkářský klub, IČ Kč; Petr Trnka, IČ Kč; b) v dotačním programu Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových aktivit žadatelům: TTV Sport Group, s.r.o., IČ Kč; Tomáš Zach, nar Kč; Kynologický klub Hvězda, IČ Kč; c) na účel určený žadateli: AMK Ecce Homo, IČ Kč (celoroční činnost, motoristické akce pro veřejnost); Tenisový klub Šternberk, IČ Kč (opravy střechy a klubovny) a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na účely určené žadateli dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 228/7 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací a) v dotačním programu Podpora sportovní činnosti žadateli: Ondřej Schejbal, nar. XXXXX b) na účel určený žadatelem: Kuželkářský klub, IČ odkup pozemku pod budovou kuželny dle důvodové zprávy Stránka 11 z 20

12 Číslo: 229/7 schválit rozpočtové opatření č.7 uvedené v důvodové zprávě a zvýšit příspěvek na provoz ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, na spolufinancování nákladů k projektu "Výměnný pobyt žáků mezi partnerskými městy Günzburg - Šternberk" dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 230/7 záměr podat žádost o dotaci Olomouckému kraji na projekt "Šternberský klášter - oprava oken 2.NP" se spolufinancováním dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a starostu ke všem úkonům souvisejících s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu "Program památkové péče v Olomouckém kraji Obnova kulturních památek" Číslo: 231/7 záměr podat žádost o dotaci Olomouckému kraji na projekt "Oprava kaple v Dolním Žlebu" se spolufinancováním dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a starostu ke všem úkonům souvisejících s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu "Program památkové péče v Olomouckém kraji Obnova staveb drobné architektury místního významu" Číslo: 232/7 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby Oprava kaple v Dolním Žlebu se zhotovitelem Karlem Zelinkou, Hnojice 170, , IČO , cena Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 233/7 záměr podat žádost o příspěvek z programu Ministerstva kultury ČR "Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na obnovu vstupních dveří s nůžkovou mříží do altánu v Tyršových sadech a starostu ke všem úkonům souvisejících s podáním žádosti Stránka 12 z 20

13 Číslo: 234/7 zápis č. 2 z jednání komise správy majetku města ze dne Číslo: 235/7 schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc.č ost.plocha o výměře cca 642 m 2 v k.ú. Šternberk mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, IČ jako budoucím dárcem a Městem Šternberk, se sídlem Horní nám. 78/16, Šternberk, IČ jako budoucím obdarovaným, za podmínek dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu smlouvy o budoucí darovací smlouvě 1.místostarostu. Číslo: 236/7 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 4643/6 dle GP č /2018 nově označeného jako parc. č. 4643/8 o výměře 6 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč včetně DPH, se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 237/7 schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č zahrada o výměře 19 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč s XXXXXa zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1.místostarostu Číslo: 238/7 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 448 ostatní plocha dle geometrického plánu č /2018 nově označenou jako pozemkový díl "b" o výměře 74 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 448 a sloučený do pozemku parc. č. st. 24 v k. ú. Krakořice za kupní cenu Kč s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1.místostarostu Číslo: 239/7 schválit prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 748/5 zahrada a část pozemku parc. č. 448 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 118/162/2018 nově označenou jako pozemkový díl "a" oddělený z pozemku parc. č. 448 a sloučený do pozemku parc. č. 748/5 o celkové výměře 28 m 2 v k. ú. Krakořice Stránka 13 z 20

14 za kupní cenu Kč s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 240/7 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 746 ostatní plocha dle geometrického plánu č /2018 označenou jako pozemkový díl "a" o výměře 18 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 746 a sloučený do pozemku parc. č. st. 18 v k. ú. Krakořice za kupní cenu 900 Kč s XXXXXa pozemkový díl "b" o výměře 59 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 746 a sloučený do pozemku parc. č. st. 19 v k. ú. Krakořice za kupní cenu Kč s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 241/7 uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 504/13/S/OŽP se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, IČ dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku starostu Číslo: 242/7 dokument RM Provozní řád střelnice Města Šternberka v předloženém znění Číslo: 243/7 souhlasí s umístěním vedení NNv a NNk v části pozemků parc. č a 6049 v k. ú. Šternberk, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování vzdušného i zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č a 6049 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Stránka 14 z 20

15 Číslo: 244/7 souhlasí s umístěním stavby vodovodního vedení v částech pozemků parc. č. 2213, 2214/3, 2312, 2329, 2338, 2763, 2960, 2961/2, 2962 a 3172 vše v k. ú. Šternberk, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování vodovodního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 2213, 2214/3, 2312, 2329, 2338, 2763, 2960, 2961/2, 2962 a 3172 vše v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Číslo: 245/7 souhlasí s umístěním vedení NNv a NNk v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování vzdušného i zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Číslo: 246/7 souhlasí s podnájmem prostoru sloužícího podnikání o užívané ploše 157,89 m 2, v bytovém domě č. p. 140, který je součástí pozemku parc. č. 248 v k.ú. Šternberk (Partyzánská 1), jehož nájemcem je Ing. Petr Tomaštík, IČ: , Hlavní nám. 15, Šternberk, pro Bc. Pavla Dudu, IČ: , trvale bytem Smetanova 2020/60, Šternberk za účelem provozování bistra-bufetu, na dobu určitou do Stránka 15 z 20

16 Číslo: 247/7 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 202 o velikosti 2+kk s příslušenstvím o celkové ploše 65,75 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a k podpisu nájemní smlouvy starostu Číslo: 248/7 uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 202 o velikosti 2+kk s příslušenstvím o celkové ploše 65,75 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s XXXXX v předloženém znění a k podpisu dohody starostu Číslo: 249/7 přidělení nájmu bytové jednotky č. 384/8 zvláštního určení o velikosti 1+0 s příslušenstvím o celkové ploše 26,51 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) a uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 384/8 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 250/7 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 341/7 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 3184/35010, která se nachází v budově s č. p. 341 (Komenského 28), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 3213, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, za kupní cenu Kč XXXXXa zmocnit 1. místostarostu k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Číslo: 251/7 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 341/8 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 341/8 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 5075/35010, kerá se nachází v budově č.p. 341 (Komenského 28), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 3213, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, za kupní cenu Kč manž.xxxxxa zmocnit 1. místostarostu k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Stránka 16 z 20

17 Číslo: 252/7 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 357/13 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 10858/99210, která se nachází v budově s č.p. 357 (Uničovská 49), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 3196, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, za kupní cenu Kč manž.xxxxx a zmocnit 1. místostarostu k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Číslo: 253/7 výpůjčku částí pozemků a uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 4643/3 o výměře cca 100 m 2, část pozemku parc. č. 4643/6 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Šternberk se společností Bytové domy Světlov s.r.o., Vodní 133/10, Šternberk, IČ: za účelem využití - údržba veřejného prostranství na dobu určitou pěti let a k podpisu smlouvy o výpůjčce 1.místostarostu Číslo: 254/7 schválit záměr prodeje bytové jednotky 472/12 v bytovém domě č. p. 472 (Masarykova 22), postaveném na pozemku parc. č. 2834/1 v k.ú. Šternberk a příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2834/1 v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu Číslo: 255/7 schválit záměr prodeje bytové jednotky 1737/20 v bytovém domě se dvěmi č. p a 1737 (Nám. Svobody 11, 12), postaveném na pozemcích parc. č. 417 a parc. č. 418 v k.ú. Šternberk a příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 417 a 418 v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu Číslo: 256/7 jmenovat komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky na prodej bytové jednotky 472/12 v bytovém domě č. p. 472 (Masarykova 22) a bytové jednotky 1737/20 v bytovém domě se dvěmi č. p a 1737 (Nám. Svobody 11, 12) ve složení dle předloženého materiálu Stránka 17 z 20

18 Číslo: 257/7 schválit záměr prodeje bytové jednotky 356/7 v bytovém domě č.p. 356 (Uničovská 47), postaveném na pozemku parc. č. 3197/1 v k.ú. Šternberk a příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 3197/1 v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu a jmenovat komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky ve složení dle předloženého materiálu Číslo: 258/7 jmenovat komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky na prodej bytové jednotky 356/7 v bytovém domě č.p. 356 (Uničovská 47) ve složení dle předloženého materiálu Číslo: 259/7 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 2 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč vlastníkovi sousední nemovitosti - pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 260/7 schválit adresný záměr prodeje pozemků parc. č. 3198/1 zahrada o výměře 813 m 2 a parc. č. 3197/2 ostatní plocha o výměře 104 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 643 Kč/m 2 dle předloženého materiálu Číslo: 261/7 schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 3407/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 v k. ú. Šternberk o velikosti id. 1/2 za cenu Kč/m 2 spoluvlastníkovi pozemku Číslo: 262/7 záměr pronájmu části pozemku parc. č o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 390 Kč/rok vlastníkům pozemku parc. č a parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Stránka 18 z 20

19 Číslo: 263/7 schválit záměr směnit části pozemku parc. č. 989/1 trvalý travní porost o výměře 32 m 2 v k. ú. Šternberk ve vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 16, Šternberk, IČ: za část pozemku parc. č. 989/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Šternberk s vlastníkem výše uvedeného pozemku dle předloženého materiálu Číslo: 264/7 změnu nájemce bytu č. 002 zvláštního určení o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 65,10 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 388, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 40) a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 002 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 265/7 zvýšení nájemného z prostorů sloužících k podnikání a garáží v majetku Města Šternberka o inflaci za rok 2018 ve výši 2,1 % Číslo: 266/7 schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 414/4 ostatní plocha o výměře 17 m 2 a parc. č. 415/4 ostatní plocha o výměře 40 m 2 v k. ú. Šternberk vlastníkům budovy Náměstí Svobody 1404/1, Šternberk za cenu dle znaleckého posudku dle předloženého materiálu Číslo: 267/7 neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 413 ostatní plocha v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 268/7 vyřazení nepotřebného movitého majetku z evidence majetku města a jeho odprodej podle předloženého návrhu Stránka 19 z 20

20 Číslo: 269/7 návrh tajemnice MěÚ na jmenování vedoucího odboru životního prostředí a jmenuje vedoucí odboru životního prostředí Bc. Jarmilu Fréharovou podle předloženého návrhu s účinností od Číslo: 270/7 návrh organizačních změn a 6. vydání směrnice S Organizační řád Městského úřadu Šternberk podle předloženého návrhu Ing. Stanislav Orság starosta Jiří Kraus 1. místostarosta Stránka 20 z 20

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.03.2016 Číslo: 910/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 14.03.2016 Číslo: 911/31 Zodpovídá: FO Termín: 14.03.2016 inventarizační

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.3.2014 Číslo 2436 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.3.2014 program schůze dne 03.03.2014 Číslo 2437 Zodpovídá: FO Termín: 3.3.2014 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 18. 09. 2019 Číslo: 137/6 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více