Základní data o transformaci v Norsku. (Anna Chalachanová)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní data o transformaci v Norsku. (Anna Chalachanová)"

Transkript

1 Základní data o transformaci v Norsku (Anna Chalachanová) Počátky transformace v Norsku sahají až do poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy se začala přehodnocovat kvalita poskytovaných služeb v tehdejších státních institucích. Zároveň se do popředí dostávala tzv. normalizace, tedy nový způsob sociální práce, který kladl důraz na normální denní rytmus: práce, rodina, volný čas co nejpodobnější běžnému způsobu života. Kromě normalizace to byla ještě decentralizace, to znamená, že orgány na poskytování služeb byly postupně vytvářené na lokální úrovni. Velká pozornost byla věnována medializaci tématu, práci s veřejným míněním, aby společnost přijala politiku normalizace a transformace. Transformace byla oficiálně spuštěna v roce To znamená, že všechna zodpovědnost byla přesunuta ze státu na obce. Do té doby byly všechny služby organizované podobně jako u nás, čili institučně. V roce 1985 byl vydán návrh na uskutečnění tranformace v období s jejím ukončením v roce Cílem bylo, aby od poskytovali všechny služby obce. Tento návrh byl přijat v roce 1988 a začal se realizovat od roku do Tranformace pozůstávala ze dvou částí: 1. přestěhování do menších chráněných bydlení 2. poskytnutí celodenní nabídky i pro ty občany s mentálním postižením, kteří žili doma Cílem bylo, aby se všechny osoby s mentálním postižením vystěhovali nazpět do míst jejich trvalého bydliště. Ne všichni se však chtěli přestěhovat zpět žili velkou část svého života v instituci, zvykli si na lidi a klienty v okolí apod. Až když se začalo hovořit o násilném vystěhovávání, bylo rozhodnuto, že přání občana s mentálním postižením bude mít rozhodující slovo. To mělo za následek, že některé obce získaly zodpovědnost za mnohem větší počet osob než bylo původně plánované. Dalším důležitým principem bylo, že vystěhování se nemohlo uskutečnit pokud nová obec nebyla schopna poskytnout svému obyvateli dostatečně kvalitní nabídku služeb. Vyhláška I -30/89 hovoří následovně: Chráněné bydlení musí mít dostatečný standard, podpůrné služby budou poskytované v potřebné míře. Služby budou organizované takovým způsobem, aby v co největší míře mohly být poskytovány doma u klienta. Každý občan by měl zároveň mít zabezpečenou denní nabídku mimo svůj domov, ve formě práce nebo jiných denních aktivit s možností sociálního kontaktu. 1

2 Cíle transformace: - integrace občanů s mentálním postižením do společnosti - zlepšení podmínek pro to, aby mohli zůstat v domácím prostředí - zlepšení jejich životní situace Realizace: - obce získaly příspěvky od státu a kraje - před samotným přestěhováním musely připravit plán začlenění pro každého občana a zmapovat potřeby a rozsah služeb, které ten který občan potřeboval Norské zákony, které jsou důležité v práci s lidmi s mentálním postižením: Zákon o sociálních službách (z roku 1991 ve znění pozdějších předpisů) Sociální služby ze zákona: kap. 4: poradenství a supervize Služby: a) občanem řízená osobní asistence b)odlehčovací služby pro rodiny s členem, který vyžaduje dlouhodobou a náročnou péči c) podpůrný kontakt (průvodce) pro osoby, které to kvůli věku nebo postižení potřebují d) místo v chráněném bydlení nebo instituci pro ty, jejichž zdravotní stav to kvůli postižení nebo věku vyžaduje e) opatrovatelský příspěvek právo na individuální plán služby pro ty, kteří poskytují zvlášť náročnou opatrovatelskou péči přechodné ubytování Zákon obsahuje speciální kapitolu: kapitola 4A, jejímž cílem je omezování používání násilí vůči občanům s mentálním postižením. Další důležitá kapitola garantuje, že klient sám se podílí na vypracování plánu služeb, které mu vyhovují. Vychází se z toho, že každý občan má právo na zajištění základních potřeb na speciální služby, poradenství, svého asistenta, pokud jej potřebuje, na přizpůsobení okolního prostředí, na domov (byt, většinou v rodinném domku), školní docházku a vzdělání, práci, nebo jiné vhodné denní aktivity (pouze pokud jakákoli práce vzhledem ke zdravotnímu stavu vůbec nepřichází v úvahu), stravu, osobní dopravu, atd. Některé služby jsou částečně placené klienty (jejich sociální dávky jsou dostatečné), ty základní jsou zadarmo. Klienti si platí náklady na bydlení a stravu, byt je jim vždycky poskytnut. Program návštěvy (Mgr. Ondřej Štěpánek, JUDr. Dana Kořínková) Norsko je rozděleno na 19 správních oblastí, nazývaných fylke, a 433 obcí, nazývaných kommune. Hlavní město Oslo je zároveň kraj i obec. Obce jsou nejnižším správním celkem v Norsku a kromě zajištění péče o lidi s mentálním postižením jsou zodpovědné za zajištění základního vzdělání, ambulantní zdravotní služby, péči o seniory, nezaměstnané, další sociální služby, zodpovídají za územní plánování, ekonomický rozvoj, obecní cesty atp. Přibližně 20 km od města Stavanger, které leží na jihozápadě Norska, se nachází dynamicky se rozvíjející městečko Sandnes, ve kterém byl domluven náš program. Zde zajišťuje obec provoz několika typů zařízení, poskytujících služby pro lidi s mentálním postižením. 2

3 Pro Service služby v oblasti pracovního uplatnění, chráněná dílna Pro Service je víceméně soukromý podnik, který poskytuje pracovní místa pro lidi, kteří se zatím nebo trvale nemohou zaměstnat na otevřeném trhu práce. Ve většině ohledů Pro Service funguje na tržních mechanismech s tím, že má možnost určitých dotací z veřejných financí. Platy jeho zaměstnanců jsou také částečně dotované obcí. Pro Service využívá několik vícepatrových budov s velkými pracovními prostorami (dílnami), kde pracují zaměstnanci. Pro Service zajišťuje pro klienty nejrůznější druhy prací od kompletování balíčků se zbožím, přes výrobu různých součástek až po složité ovládání těžkých strojů, např. bucharů. V celém Pro Service pracuje několik desítek lidí. Podnik velmi pružně hledá výrobní programy vhodné a zajímavé pro své zaměstnance a zároveň profitabilní. Podnik úzce spolupracuje s obcí. Obec řeší pomoc svým občanům při pracovním uplatnění. Zajišťuje služby v obdobě k našemu úřadu práce pro kohokoliv, kdo potřebuje pomoc při řešení pracovního uplatnění z jakéhokoli důvodu (cizinec, ztráta práce v důsledku choroby, úrazu, duševní nemoci, rodinné situace, atd.). Hledá místo na otevřeném trhu práce nebo v chráněné dílně. Plán poskytnutí služby v oblasti pracovního uplatnění, včetně peněžitých dávek (krátkodobé dávky podpora v nezaměstnanosti, invalidní důchody ) tvoří tým sociálních pracovníků za aktivní účasti občana. Pomoc se odvíjí od jeho přání a možností. Tým sociálních pracovníků - specialistů z obce - pak rozhodne, jaká pomoc, v jakém rozsahu a jaké dávky budou poskytnuty. Pomoc zahrnuje pracovní diagnostiku, rekvalifikaci, získávání pracovních dovedností a návyků a stanovení individuálního plánu, dočasnou nebo trvalou pomoc. Individuální plán se pravidelně přehodnocuje. Vågsgjerd Aktivitetssenter denní centrum Do tohoto zařízení dochází 38 dospělých lidí s těžkým postižením. Zařízení poskytuje také odlehčovací služby ubytování na přechodnou dobu. Všem klientům je věnována celodenní péče, spočívající v nejrůznějších terapiích. Během jejich aktivit v centru je sledován případný vývoj a na jeho základě tvořeny individuální plány denního programu, přičemž jakákoliv rozhodnutí jsou přijímána na základě klientova přání, popř. vzhledem ke stavu na základě jeho pozorování - nikdo nesmí nikoho k ničemu nutit. Součástí centra jsou terapeutické místnosti, zahrnující např. aromaterapeutickou nebo muzikoterapeutickou místnost, bazén s masážními pomůckami, rehabilitaci, pomůcky pro rozvoj komunikace atp. Je zde také kuchyň se všemi vymoženostmi techniky pro zjednodušení ovládání, jídelna, společenská místnost a tělocvična. Pořádají se vycházky a výlety do přírody ve všech ročních obdobích, 3

4 v každém počasí, aby měli i lidé s postižením osobní kontakt a zkušenosti s přírodou a jejími proměnami. Bryne skole základní škola Do této základní školy dochází také děti s jakýmkoli postižením v jakémkoli rozsahu. Ve třídě mají své asistenty (speciální pedegogy). Ti jsou s nimi při výuce ve třídě. Pokud se probírá příliš náročná látka nebo dítě potřebuje z jakéhokoli důvodu individuální práci, má s asistentem k dispozici v blízkosti vlastní místnost, kde mohou být prováděny i různé terapeutické aktivity odvislé od druhu postižení. Výuka vychází v maximální možné míře vstříc všem dětem. Podle toho, jaký kolektiv se sejde v jednotlivých třídách a jaké mohou být individuální potřeby některých dětí (cizinci, poruchy chování, onemocnění, postižení) se pružně přizpůsobuje využívání prostor školy, způsob výuky a práce s dětmi, včetně zcela individuální práce a to i v případě náhle vzniklé potřeby. Přijmou se okamžitá opatření a následně se vytvoří krátkodobá nebo dlouhodobá individuální přizpůsobení organizace výuky. Vše je přizpůsobeno tak, aby se děti cítily co nejvíc příjemně a přirozeně. Škola např. respektuje právo každého dítě získat základní vzdělání ve svém mateřském jazyce. Ve škole ja asi 10% žáků cizinců (např. z dálného východu, Afriky, Turecka, Čečenska). Pro tyto žáky škola shání učitele mluvící jejich jazykem. Vardheia Barnebolig chráněné bydlení pro děti i dospělé Chráněné bydlení, kde bydlí 6 lidí, se nachází v městečku Bryne, asi 20 km od Sandnes. Komplex je složen z několika přízemních dřevěných domečků, 4 dospělí muži bydlí každý ve svém domku, děti, 2 chlapci (12 a 15 let), mají domek dohromady. V domě chlapců má kancelář personál - vedoucí centra a 2 asistenti. Každý obyvatel má svého sociálního pracovníka, který mu asistuje např. ráno, při cestování do školy a do zaměstnání, po návratu domů při přípravě jídla, vycházce, osobní hygieně, ve 4

5 volném čase. Starší z chlapců využívá postel s ohrádkou. Toto vybavení se považuje v tomto případě za pomůcku, i když nestandardní. Její používání je proto intenzivně sledováno týmem odborníků asistentů, pracovníků obce, rodiny a event. opatrovníka, který má na starosti dohled nad dodržováním práv svého klienta. Nezbytnost a účelnost je pravidelně přehodnocována. Počítá se s tím, že časem nebude potřeba. Chlapec je vozíčkář, trpí elipteptickými záchvaty, nekoordinuje pohyby. Ohrádku využívá také jako oporu. V posteli tráví jen krátkou dobu před spaním. Jinak je ve škole, v kuchyni a společenské místnosti, na vycházce. Mladší chlapec měl takovou postel doma, ale v chráněném bydlení se obejde bez ní. Má prostornou nízkou postel a vedle ní na zemi měkkou matraci. Ložnice obou chlapců jsou monitorovány kamerou, což se využívá zejména k nočnímu dohledu asistenta. Eldrekollektivet - Sandnes kommune chráněné bydlení pro starší lidi Ve městě Sandnes se nachází také chráněné bydlení pro starší lidi. V tomto zařízení bydlí celkem 63 lidí, v přímé péči zde pracuje celkem 27 lidí, z toho jen část najednou. Senioři s mentálním postižením bydlí v samostatné části domova. Je jich 14, pracují s nimi 4 pracovníci na 7 klientů, v noci jen 1. V případě náhlé potřeby si může vzájemně pomoci personál z druhé části domova. Do roku 2002 byli v tomto zařízení umístěni pouze senioři s demencí nebo nemocní. Po tomto roce bylo rozhodnuto o přijímání starších lidí s mentálním postižením. Díky tomuto rozšíření se pracovní tým rozhodl pro zvýšení a rozšíření své kvalifikace v této oblasti. Přesto, že zpočátku panovaly obavy, zda bude práce s novou skupinou klientů personálem přijata a zvládnuta, díky postupné specializaci zaměstanců a flexibilní týmové práci to nyní není problém. Personál to naopak obohatilo, nikdo neodešel a práce je velmi těší. Specifikem seniorů s mentálním postižením je, že obvykle nemají rodinu, takže jim tuto součást života nahrazuje Domov (vánoční dárky, atd.). Byly obavy i z přijetí nových klientů původními obyvateli. I to se časem podařilo zvládnout tak, že se obě skupiny neruší, ale vzájemně obohacují. Všestranné pohodlí a spokojenost obyvatel je základním měřítkem pro kvalitu služby. 5

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998, stermínyplnění opatření

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více