Daňový rádce. Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový rádce. Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010"

Transkript

1 Daňový rádce ILUSTRACE: Tomáš Novák Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 Zpracováno ve spolupráci s daňovými poradci ze společnosti KODAP

2 Přiznání bez obav Průvodce formulářem přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 Vážení čtenáři, druhá polovina března bývá nejen ve znamení konečného vítězství jara nad zimou, ale i jedné méně radostné záležitosti krátící se lhůty pro podání daňového přiznání. Aby váš čas strávený nad růžovým formulářem byl co nejkratší a obešel se, pokud možno, bez chvilek bezmocného zoufalství, týdeník EURO pro vás připravil praktický návod pro jeho vyplnění. Je určený všem, kteří si v roce 2010 vedle zaměstnání přišli na více než korun nebo měli souběžné příjmy z více zaměstnání. MUSÍTE VŮBEC DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PODÁVAT? Obecné pravidlo říká, že přiznání musí podat každý, kdo získal příjem vyšší než korun. Započítat sem však nemusíme příjmy, které se do daňového přiznání vůbec neuvádějí. Jde především o následující: Příjmy zdaňované srážkou: dividendy a podíly na zisku z tuzemska; úroky z tuzemska zdaněné srážkou, například z termínovaných vkladů, ze stavebního spoření či vkladních knížek, dále též některá plnění z životního či penzijního pojištění; příjmy ze zaměstnání do 5000 korun za měsíc, jestliže zaměstnanec nepodepsal prohlášení k daním. Příjmy osvobozené jde především o příjmy uvedené v 4 zákona o daních z příjmů. Patří k nim: dávky a přijaté služby hrazené ze systému státního nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění, sociální dávky a podpory, peněžní pomoc obětem trestné činnosti; přijatý daňový bonus; výživné; stipendia ze státních a komunálních zdrojů nebo od vysokých škol či veřejných výzkumných institucí, podpory z nadačních fondů; dávky z úrazového pojištění a plnění z pojištění osob, kromě plnění z pojištění pro případ dožití; dotace, granty a specifické příspěvky ze státního rozpočtu a z komunálních rozpočtů či státních fondů; příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, ve kterém měl poplatník bydliště alespoň dva roky před prodejem osvobození může nastat i dříve než po dvou letech, pokud jsou prostředky použity na uspokojení bytových potřeb, v těchto případech doporučujeme odbornou konzultaci; příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, jestliže od jejich nabytí uplynulo více než pět let. Do této doby se u zděděného majetku započítává i vlastnictví přímých příbuzných (rodičů, manželů, dětí) pokud však v minulosti byly tyto nemovitosti v obchodním majetku, poraďte se raději s daňovým poradcem; přijaté náhrady škody, pokud nejde o náhradu za ztrátu příjmů; příjmy z prodeje movitých věcí pozor ovšem na případy rozsáhlejšího obchodování například prostřednictvím internetových aukcí, které mohou být kvalifikovány jako skryté podnikání, zdanitelný je rovněž příjem z prodeje automobilu do jednoho roku od pořízení; náhrady za uvolnění bytu, pokud slouží pro zajištění bytových potřeb; příjmy z převodu podílů na obchodních společnostech a družstvech po pěti letech od jejich nabytí; příjmy z ekologických elektráren (fotovoltaické, vodní, větrné, spalování biomasy) pět let od uvedení do provozu; příjmy z prodeje cenných papírů držených déle než šest měsíců v případě prodeje akcií společnosti, v níž má prodávající majetkový podíl pět a více procent během 24 měsíců před prodejem, se může osvobození uplatnit až po pěti letech; drobné reklamní dary s hodnotou menší než 500 korun. Příjmy, které nejsou předmětem daně: příjmy spadající pod režim daně darovací a daně dědické; cestovní a podobné náhrady přijaté od zaměstnavatele; dary přijaté osobami, které provozují zákonem stanovená obecně prospěšná zařízení (školská, zdravotnická, na ochranu zvířat apod.); příjmy z vypořádání společného jmění manželů či z jeho zúžení či rozšíření; příjmy z vypořádání podílových spoluvlastníků. KDY PODÁVAJÍ PŘIZNÁNÍ ZAMĚSTNANCI Přiznání podává jen malá část zaměstnanců, většině z nich zajistí (na základě žádosti) roční vypořádání daně zaměstnavatel. Přesto musí řada zaměstnanců formulář vyplnit. Jde zejména o případy, kdy: došlo k souběhu zaměstnání, ve kterých jste si vydělali více než 5000 korun za měsíc; u některého ze zaměstnavatelů, kde byl výdělek větší než 5000 korun, jste nepodepsali prohlášení o zdanitelných příjmech ; u posledního zaměstnavatele jste nepožádali o roční zúčtování; kromě příjmů ze závislé činnosti máte další zdanitelné příjmy, které jsou vyšší než 6000 korun; jste daňovým nerezidentem, ale chcete v České republice uplatňovat slevy na vyživované osoby. Přiznání se nemusí podávat také v případě, že zdrojem příjmů je výhradně zaměstnání ve státech, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Nemáte-li důvod podávat přiznání z výše uvedených důvodů jako zaměstnanci, této povinnosti se stejně nevyhnete, pokud váš příjem z jiné činnosti přesahuje korun ročně nebo z podnikatelské činnosti či pronájmu vykazujete daňovou ztrátu uplatnitelnou v dalších zdaňovacích obdobích. Paní Havlasová v roce 2010 měla v zaměstnání jako státní úřednice hrubou mzdu korun. Ve wellness centru si přivydělávala na dohodu o pracovní činnosti jako zaměstnaná masérka korun. Své masáže nabízela i jako osoba samostatně výdělečně činná a utržila takto dalších korun. Za pronájem bytu dále získala korun. Paní Havlasová musí podat přiznání hned ze dvou důvodů. Jednak jde o souběh dvou zaměstnání a dále o vedlejší příjem zaměstnance přesahující pět tisíc korun. II 14. března 2011 Euro 11

3 DOKDY MÁTE ČAS? Od roku 2011 nově platí, že velikost pokuty za pozdní podání přiznání činí 0,05 procenta z daně nebo 0,01 procenta z vykázané daňové ztráty za jeden den. Dolní hranice pokuty je ovšem 500 korun, takže ani pozdní podání daňového přiznání s nulovou či nízkou daní není beztrestné. Horní hranicí pokuty je pět procent z daně či daňové ztráty s maximem korun. Nový daňový řád současně přinesl úlevu malým opozdilcům. Sankce se totiž neuplatní při zpoždění do pěti dnů. Stejné, tedy pětidenní zpoždění si bez rizika sankčního úroku můžete dovolit i v případě úhrady. Výše úroku z prodlení se určuje ve výši reposazby ČNB zvýšené o čtrnáct procent. Nyní je to 14,75 procenta ročně. Základní lhůta pro podání daňového přiznání je tři měsíce od konce příslušného zdaňovacího období, což je zpravidla kalendářní rok tříměsíční lhůta v takovém případě uplyne 1. dubna. To je změna oproti loňskému a předchozím letům, kdy byl termínem poslední den března. Důvodem je jiné počítání lhůt podle nového daňového řádu účinného od letošního roku. V pátek 1. dubna musí být daňové přiznání předáno alespoň k poštovní přepravě. Osoby s povinným auditem mají lhůtu standardně o tři měsíce delší, tedy zpravidla 1. července. Správce daně může na základě odůvodněné žádosti opatřené kolkem v hodnotě 300 korun lhůtu prodloužit až o tři měsíce. Úřad posuzuje žádosti individuálně a kladné rozhodnutí nelze dopředu předjímat. Jistějším prostředkem k prodloužení lhůty je udělení plné moci daňovému poradci a její uplatnění u správce daně do 1. dubna. Uplatnění však není totéž co doručení, a proto doporučujeme v případě podání na poslední chvíli využít osobní podání nebo elektronickou formu zmocnění. Lhůta je v tomto případě automaticky prodloužena až do 1. července. Možnost dalšího odkladu až do konce října zákon nabízí v případě včas podané žádosti těm, kteří musejí přiznat také příjmy ze zahraničí. JAK ZÍSKAT A PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Obvyklou dvojí cestu pro formulář a zpět na finanční úřad si stále více lidí usnadňuje pomocí internetového připojení. Zde si lze tiskopis stáhnout nebo jej přímo vyplnit a převést do formátu XML pro elektronické podání. Tuto službu nabízí kromě ministerstva financí (https://adisepo.mfcr.cz/) několik důvěryhodných portálů a ve vyhledávačích je snadno najdete při zadání hesla přiznání k dani z příjmů. Řádně vyplněné přiznání pak lze odeslat poštou. Ti, kteří mají elektronický podpis, mohou podat přiznání elektronicky prostřednictvím výše uvedené webové aplikace EPO ministerstva financí nebo do datové schránky správce daně. Zde je třeba respektovat požadavek ministerstva, že do datové schránky musí být daňové přiznání odesláno ve formátu XML, který používá aplikace EPO. Potíž může nastat s přílohami. Přílohy k daňovému přiznání můžete naskenovat a k formuláři připojit v některém z akceptovaných formátů (pdf, jpg, doc, xls, txt, rtf). Celkový objem dat u aplikace EPO nesmí přesáhnout 4 MB. U datové schránky je limitem 10 MB, přílohy však lze rozložit i do více zpráv. V případě využití služeb pošty podávejte přiznání doporučeně, abyste měli k dispozici důkaz o datu podání na podacím lístku. NA POSLEDNÍ CHVÍLI Jestliže v poslední den lhůty nestihnete otevírací hodiny pošty, stále ještě zbývá možnost použít elektronické podání. Nemáte-li elektronický podpis ani datovou schránku, můžete využít elektronickou podatelnu na webových stránkách české daňové správy (https://adisepo.mfcr. cz/) nebo podání faxem. Do pěti dnů pak ovšem musíte podání zopakovat osobně nebo poštou na podepsaném formuláři. JAK DAŇ SPRÁVNĚ ZAPLATIT Od letošního roku je zákon tolerantní vůči pětidennímu zpoždění podání formuláře přiznání, stejně tak jako vůči pětidennímu zpoždění při úhradě. Starost o to, aby byla daň správně a včas zaplacena, by však měla předcházet samotnému podání daňového přiznání. Za datum úhrady se považuje den, kdy již stát vašimi penězi disponuje, vyjma platby poštovní poukázkou, kde je rozhodující den úhrady složenky na poště. Pokud platíte převodem z bankovního účtu, musíte počítat s tím, že peníze budou na účet finančního úřadu převedeny nejdříve o den později. Zaplatit můžete i v pokladně finančního úřadu. S předstihem si však ověřte, jaké jsou úřední hodiny. Půjde-li o velkou částku v řádech stovek tisíc korun, správce daně na to raději předem upozorněte. Oproti minulosti odpadla možnost použít takzvanou daňovou složenku, která umožňovala platbu bez poplatků. Pošta vám v současné době nabídne pouze své standardní placené služby. Každý finanční úřad má vlastní číslo účtu pro zaplacení daně z příjmů. Číslo účtu zjistíte na webových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ cps/rde/xchg/cds/xsl/237_8517.html? year=present). Číslo se skládá z předčíslí bankovního účtu (u daně z příjmů fyzických osob je to 721), z matrikové části (každý finanční úřad má své jedinečné číslo) a z kódu banky Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí následuje lomítko a kód banky Číslo vám také sdělí například telefonicky přímo váš finanční úřad. Číslo účtu Finančního úřadu v Tanvaldě pro zaplacení daně z příjmů fyzických osob je /0710. Číslo 721 je předčíslím určujícím daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, číslo 0710 za lomítkem je kód České národní banky. Uprostřed se nachází matrika určující finanční úřad. Při platbě je třeba uvést také konstantní symbol 1148 a variabilní symbol, kterým je vaše rodné číslo (bez lomítka a mezer). SPRÁVNÝ FINANČNÍ ÚŘAD V letošním roce se již nemusí vyplatit možnost, kdy se přiznání předalo libovolnému finančnímu orgánu. Ten jej sice převezme, avšak nově se za den doručení bude považovat až den, kdy vaše přiznání doputuje na váš místně příslušný finanční úřad. A pokud se tak stane po termínu, bude se na přiznání pohlížet jako na pozdě podané a dojde i na pokutu. Kam tedy přiznání podat? Rozhoduje vaše bydliště. U českých občanů adresa trvalého pobytu, u ostatních místo hlášeného pobytu. Nelze-li využít tato kritéria, místně příslušným je ten finanční úřad, kde se dotyčná osoba převážně zdržuje. V takovém případě je ovšem vhodné daňové přiznání doplnit vysvětlujícím průvodním dopisem. Pokud jste se přestěhovali a byli jste již dříve zaregistrováni, je třeba informaci o změně bydliště sdělit finančnímu úřadu. Ten vám následně sdělí, kdy byla vaše agenda předána novému úřadu. Rozhodně tuto situaci nepodceňte a se svým správcem daně si to předem vyjasněte. Euro března 2011 III

4 TISKOPIS DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ KROK ZA KROKEM Dříve než se pustíte do vyplňování daňového přiznání, hodí se udělat si malou prognózu jeho výsledku na daňové kalkulačce. Ministerstvo financí ji umístilo jako excelovou tabulku na adresu mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_4522.html?year=0 Dále je vhodné připravit si dopředu všechny potřebné podklady. Jsou to jednak doklady o vašich příjmech a výdajích a jednak doklady k uplatňovaným úlevám. Podklady k příjmům: potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů za rok 2010; dokumentace potvrzující vaše příjmy a výdaje nebo zisk z podnikání (evidence příjmů, daňová evidence nebo účetnictví); dokumentace potvrzující vaše příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, například autorských práv; výpisy z běžných účtů, ze kterých vám plynul zdanitelný úrok (účty určené pro podnikání), případně doklady k jiným kapitálovým příjmům, které nebyly zdaněny u plátce srážkou; evidence o příjmech a výdajích z nájemného; doklady o ostatních zdanitelných příjmech a k nim příslušných výdajích, například smlouva o prodeji domu a k tomu doklad o jeho původní (nabývací) ceně; potvrzení či doklady o jakýchkoli příjmech ze zahraničí. Pro účely zdanění se započítávají příjmy, případně výdaje, které jste obdrželi, případně vydali v hotovosti nebo na účet do 31. prosince Výjimkou jsou příjmy ze závislé činnosti (mzdy), v tomto případě zahrnete do přiznání veškeré mzdy za rok 2010 (podle potvrzení zaměstnavatele), které vám byly zaplaceny do 31. ledna Vedete-li podvojné účetnictví, potom je rozhodující den vzniku výnosu a nákladu. Tuto okolnost řada poplatníků, kteří nevedou účetnictví, využívá a dohodou o splatnosti svých příjmů se může jejich zdanění legálně posunout do dalšího roku. Podklady k úlevám: údaje (včetně rodného čísla) o vámi vyživovaných osobách a u studujících dětí nad 18 let potvrzení o jejich studiu; potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění; v případě prvního uplatnění také příslušnou smlouvu; výpisy z hypotečních úvěrů na bydlení; potvrzení o darování krve; potvrzení o vašem vlastním studiu, jestliže jste ještě student; darovací smlouvy na obecně prospěšné účely nebo potvrzení o daru od obdarovaného; Máte-li vše připraveno, můžeme začít. Ještě se ale ujistěte, zda máte správný tiskopis. V dolním levém rohu titulní stránky by měl být označen jako vzor č. 17. TITULNÍ STRANA PŘIZNÁNÍ Formulář přiznání není jednoduchý. Komplikuje ho zejména rozmanitost zdanitelných příjmů a jejich rozdílné způsoby výpočtu daně podle zákona o daních z příjmů. Formulář totiž musí pamatovat na všechna zákoutí daně z příjmů, ačkoli běžného občana poplatníka se většina údajů netýká. Složitosti formuláře se proto neobávejme a pojďme si projít základní pravidla, která vám jej umožní správně vyplnit. Zároveň ale doporučujeme: máte-li rozsáhlejší příjmy z podnikání, velmi specifické příjmy nebo příjmy ze zahraničí, neimprovizujte a obraťte se raději na daňového poradce. Z údajů nad nadpisem přiznání vyplníte svůj finační úřad, rodné číslo a DIČ (pokud vám bylo DIČ přiděleno, shodné s rodným číslem bez lomítka). Protože jde ve vašem případě o běžné přiznání zpracované svépomocí a podávané za kalendářní rok, jsou další kroky jednoduché. Na řádku 03 zakřížkujete okénko řádné a řádku 04 si nemusíte všímat. Zaškrtněte ještě okénka ne na řádcích 5 a 5a (viz obr. A). Pod nadpisem přiznání doplňte letopočet 2010 a vyplňte své osobní údaje (viz obr. B). Řádek 29 vyplňují pouze daňoví nerezidenti a na řádku 30 (spojení se zahraničními osobami) se objeví křížek v okénku ano pouze ve velmi specifických případech (viz obr. C). Doporučujeme uvést aktuální kontaktní údaje (telefon, ), aby se s vámi mohl správce daně snadno spojit, jestliže bude dodatečně potřebovat něco vysvětlit. A B C IV 14. března 2011 Euro 11

5 2. ODDÍL PŘIZNÁNÍ S vyplněním daňového přiznání nám pomůže příklad pana Mikeše: V roce 2010 měl pan Mikeš tři příjmy ze závislé činnosti. Příjem 650 tisíc korun jako hlavní ekonom a příjem 50 tisíc korun jako člen dozorčí rady v rodinné akciové společnosti. Kromě toho si vydělal dalších 30 tisíc korun přednáškovou činností na dohodu o provedení práce u vzdělávací agentury. Ode všech těchto zaměstnavatelů má pan Mikeš potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterých jsou uvedeny částky hrubé mzdy a také částky povinného sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavateli. Úhrn příjmů ze všech tří potvrzení uvedeme do řádku 31 a pojistné placené zaměstnavatelem do řádku 32. Nemáte-li zahraniční příjmy, řádek 33 přeskočte. Na řádku 34 nám součtem vyšla takzvaná superhrubá mzda, která je dílčím základem pana Mikeše pro výpočet daně (viz obr. D). Z údajů obsažených v potvrzeních zaměstnavatelů ještě budeme pracovat s částkou sražené zálohy na daň, ovšem až na samém konci daňového přiznání. V případě, že máte příjmy ze zahraničí, hraje důležitou roli odpověď na otázku, zda jste v ČR daňovým rezidentem. Řešit je nutné také navýšení této mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Zde již doporučujeme spolupráci s daňovým poradcem. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI PŘÍLOHA Č. 1 Jestliže máte příjmy z podnikání, autorských honorářů, překladů a podobně neboli z jiné samostatné výdělečné činnosti je třeba sáhnout po Příloze daňového přiznání č. 1. Pokud ne, můžete tuto část přeskočit. Pan Mikeš je vedle zaměstnání také znalcem. Za své znalecké posudky inkasoval v roce 2010 částku 70 tisíc korun. Jeho skutečné výdaje nepřesáhly 20 tisíc korun, a proto se rozhodl uplatnit výdaje nikoli podle skutečnosti, nýbrž paušální částkou, která podle 7 odst. 7 zákona činí pro jeho činnost 40 procent z příjmů (viz obr. E). VÝDAJE PAUŠÁLEM (výše paušálu v procentech) VÝŠE KDO MŮŽE PAUŠÁL UPLATNIT 80 zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti 60 všechny ostatní živnosti 40 podnikání podle zvláštních předpisů, nezávislá povolání Údaj o dílčím základu daně pan Mikeš uvede ještě na řádku 113 a přenese jej do 2. oddílu hlavního formuláře na řádek 37. V Příloze 1 musí dále vyplnit v části 2. bod B., druh činnosti, a část C., ve které jsou uvedeny časové údaje o průběhu činnosti (viz obr. F). D E F Euro března 2011 V

6 Pozor! Jestliže pan Mikeš v minulém roce uplatňoval výdaje ve skutečné výši, měl by si zároveň ověřit, zda v souvislosti s touto změnou není nutné podat dodatečné daňové přiznání za rok 2009 a upravit v něm základ daně o stav pohledávek, závazků a zásob (vedl-li daňovou evidenci), nebo stav rezerv, opravných položek a účtů časového rozlišení (pokud vedl účetnictví). Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyžadují často řadu dalších optimalizačních úvah a úprav základu daně. Komentář k nim by přesahoval rozsah a zaměření této pomůcky. V Příloze 1 je třeba v souvislosti s podnikatelskou činností vyplnit další údaje zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Ty mají vzájemné návaznosti a jejich nesrovnalosti bývají častým důvodem, proč se k poplatníkovi nahlásí daňová kontrola. Nejlepší je obrátit se na odborníka. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Dobře se zamyslete nad tím, zda skutečně nemáte co napsat na řádek 38. Příjmy z kapitálového majetku nejsou doménou jen bohatých rentiérů. Nejčastěji připadají v úvahu: úroky z vámi poskytnutých půjček a úvěrů či z držby úročených směnek; úroky, které vám plynou z bankovních účtů určených pro podnikání; dividendy, podíly na zisku a úroky plynoucí daňovým rezidentům ze zdrojů v zahraničí; příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. Pan Mikeš mezi svými příjmy jednu z těchto položek našel. Jedná se o běžný účet, který má vedený pro účely své znalecké činnosti, na kterém měl nezdaněný úrokový výnos 250 korun. Tuto částku nezahrnul do příjmů z podnikání v Příloze č. 1, ale uvedl ji správně na řádek 38 jako příjem z kapitálového majetku. Optimalizujte! Jestliže kapitálový příjem vstupuje do společného jmění manželů, můžete sami určit, který z nich jej do daňového přiznání zahrne. Pokud jste jako daňoví rezidenti získali kapitálové příjmy ze zahraničí, uveďte je rovněž na řádek 38 v přepočtu na koruny dle poučení k daňovému přiznání. Příjmy je nutné uvést v částce před zahraničním zdaněním a podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění použít správnou metodu, kterou se zabraňuje dvojímu zdanění stejného příjmu. Zpravidla půjde o prostý zápočet daně. Také zde se vyplatí odborná konzultace. PŘÍJMY Z PRONÁJMU Dalším krokem je zjištění základu daně z příjmů z pronájmu. Určena je k tomu Příloha č. 2. Patří sem příjmy z nájmu či podnájmu jak nemovitostí, tak i movitých věcí, třeba auta. Ovšem pozor, pokud jsou pronajímány věci zahrnuté do obchodního majetku určeného pro podnikání, zdaňuje se nájemné v rámci příjmů z podnikání v Příloze č. 1. Také případy příležitostného pronájmu nepatří sem, nýbrž zase do skupiny ostatních příjmů. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji, které i zde mohou být vykázány ve skutečné výši nebo paušálem ve výši 30 procent z příjmů. Pan Mikeš pronajímal svůj apartmán v Harrachově a v roce 2010 za něj získal 120 tisíc korun. Vedl si evidenci, ze které vyplynulo, že apartmán z jedné poloviny užívá sám se svou rodinou a z druhé poloviny jej využívá k pronájmu. Apartmán pořídil před čtyřmi lety za tři miliony korun. Náklady na daň z nemovitostí, vytápění, elektřinu a další služby dělaly celkem 30 tisíc korun. Dalších deset tisíc korun představovaly úroky z dosud nedoplaceného úvěru na pořízení apartmánu. Uplatnit je možné rovněž odpisy. Pan Mikeš uplatňuje vyšší zrychlené odpisy ve výši korun pro rok Všechny tyto náklady však lze uplatnit jen ve výši jedné poloviny, protože pouze v tomto rozsahu byl apartmán využíván k pronájmu. Celkem si tedy může pan Mikeš uplatnit do nákladů korun, což je podstatně více než 30 procent z příjmů ( korun). Pan Mikeš získal také 1000 korun za střešní nosič od souseda, který si jej vypůjčil na delší dovolenou. Zde se ovšem jedná o příležitostný pronájem, který patří do ostatních příjmů. V Příloze č. 2 tedy budou příjmy z pronájmu zachyceny takto (viz obr. G): G VI 14. března 2011 Euro 11

7 Pokud by pan Mikeš vlastnil apartmán ve Španělsku, musel by i tyto příjmy zahrnout do svého daňového přiznání. Nejdříve by ale podal daňové přiznání ve Španělsku a získal o tom potvrzení od tamní daňové správy. V daňovém přiznání v ČR by potom uplatnil metodu vynětí příjmu v souladu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění. Pozor, v takovémto případě zahraniční ztráta zvyšuje český základ daně na řádku 204! Pan Mikeš by měl zvážit i další možnosti úspory na dani. Do výdajů může zahrnout například jízdy autem související s pronájmem apartmánu a využít přitom poměrně výhodné varianty paušálních měsíčních výdajů. Odečíst může rovněž náklady na opravy či na vybavení apartmánu inventářem, ovšem opět s přihlédnutím k částečnému osobnímu užívání. V těchto případech doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem. Pan Mikeš pronajímal apartmán krátkodobě, a do ceny nájmu proto započetl veškeré služby, které s jeho užíváním souvisely. Pokud by ovšem pronajímal apartmán dlouhodobě a nájemníkovi by vyúčtoval služby samostatně (elektřinu, teplo, vodné a stočné, odpady apod.) ve stejné výši, v jaké je nakoupil, potom se tyto služby nezahrnují do zdanitelných příjmů ani výdajů. Řádky 204 a 205 jsou určeny k úpravám základu daně, které nebyly zahrnuty do řádků 201 až 203. Zpravidla jde o rezervy na opravy, leasing apod. Jestliže se při pronájmu setkáte s okolnostmi, které vybočují z běžných příjmů a výdajů, raději využijte odbornou konzultaci. Údaje z řádku 206 Přílohy č. 2 přeneste do hlavního formuláře na řádek 39. OSTATNÍ PŘÍJMY Sběrnou skupinu ostatních příjmů upravuje zákon o daních z příjmů v 10. Ve skutečnosti jde o řadu různých typů příjmů. Patří k nim: příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu movitých věcí, pokud přesáhly částku 20 tisíc korun (pan Mikeš proto příjem ve výši 1000 korun za půjčení střešního nosiče nemusí zdaňovat); příjmy z drobných prodejů produktů zemědělské výroby (nejde-li o registrovaného soukromého zemědělce, který příjmy zdaňuje jako podnikatel) zde lze uplatnit výdaje paušálem ve výši 80 procent z příjmů; příjmy z převodu nemovitostí, pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození, a z převodu automobilu do jednoho roku od nabytí; příjmy z převodu cenných papírů do šesti měsíců od jejich nabytí, případně u akcií do pěti let od nabytí, jestliže není splněna podmínka pro osvobození popsaná v úvodní části; příjmy z převodu účastí (podílů) v s. r. o., družstvech a komanditních společnostech do pěti let od jejich nabytí; příjmy ze zděděných autorských či průmyslových práv či jiné příjmy z duševního vlastnictví nabytého dědictvím; důchody, výživné a renty, které nejsou osvobozené od daně; další příjmy, které souvisejí s držbou společností a vypořádáním majetkové účasti na nich; jednorázové odškodnění budoucích nároků na náhradu škody; další příjmy, které zákon výslovně neuvádí a při nichž dochází ke zvýšení majetku. Stejně jako u příjmů z podnikání a z pronájmu i u těchto příjmů platí, že je lze v daňovém přiznání snížit o výdaje, které na ně byly vynaloženy. Současně ale platí, že se výdaje mohou odečíst pouze do výše příjmů. Každý druh příjmů se přitom musí posuzovat samostatně; převyšuje-li výdaj u některého druhu příjmu (například prodej nemovitosti), nelze tuto ztrátu použít u jiného druhu příjmu (například prodej cenných papírů). Do daňového přiznání vždy uvádějte souhrnně celý druh příjmů, například obchodujete-li na burze s akciemi nebo deriváty, uveďte souhrn dosažených příjmů a výdajů. Pan Mikeš utržil, kromě osvobozeného příležitostného pronájmu střešního nosiče, 450 tisíc korun za převod obchodního podílu na s. r. o., kterou před čtyřmi lety spoluzakládal a na jejíž základní kapitál tehdy splatil 50 tisíc korun. Pětiletá lhůta pro osvobození tudíž dosud neuplynula. Dále nakoupil za 50 tisíc korun akcie a krátce nato je prodal se ztrátou za korun. V Příloze č. 2 vyplní proto tabulku 2 takto (viz obr. H): Nezapomeňte, že se u jednotlivých druhů příjmů sčítají jen kladné dílčí základy ve sloupci 4. Pan Mikeš si tedy příjem z převodu obchodního podílu nemůže snížit o ztrátu z prodeje akcií. V některých případech je třeba vyplnit také sloupec 5 přidáním kódu. Při použití H Euro března 2011 VII

8 paušálních výdajů u zemědělských příjmů uvedete kód p. Pokud jde o příjmy z majetku zahrnutého ve společném jmění manželů, uveďte kód s a u zahraničních příjmů kód z. V případě ostatních příjmů ze zahraničí využijte odbornou pomoc, protože bude třeba řešit záludnosti související se způsobem zahraničního zdanění, uplatněním specifických výdajů a podobně. Údaj z řádku 113 přílohy přeneseme na řádek 38 přiznání. HRUBÝ ZÁKLAD DANĚ V daňovém přiznání pana Mikeše bude tabulka 2 vypadat takto (viz obr. I): Pan Mikeš měl usnadněnou práci, neboť nevykázal v příjmech z podnikání ani pronájmu ztrátu a žádnou také neuplatňuje z minulých let. Poznamenejme, že daňovou ztrátu lze vytvořit pouze u těchto dvou příjmů, avšak započítat ji lze na součet všech dílčích základů daně s výjimkou příjmů ze zaměstnání na řádku 35. NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ A ODČITATELNÉ POLOŽKY Ve 3. oddílu přiznání se budeme zabývat dary, úroky, penzijním a životním připojištěním, odborovými příspěvky, odpočty na vzdělání a výzkum a vývoj, o které je možné snížit vypočtený základ daně. DARY Abyste mohli uplatnit dar na veřejně prospěšné účely, musí být splněny tři podmínky. Účel, hodnota a období poskytnutí daru. Přípustným účelem je financování vědy a výzkumu, školství, kultura, ochrana zvířat, odstraňování následků živelních pohrom, charita, zdravotnictví, náboženství, ekologie či tělovýchova. Obdarovat lze takto právnické osoby. U fyzických osob připadají v úvahu dary pouze tomu, kdo provozuje školské či zdravotnické zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů. Hodnota darů musí být v úhrnu alespoň tisíc korun nebo musí přesáhnout dvě procenta základu daně. Zákon určuje i horní hranici uplatnitelných darů, a to deset procent ze základu daně. Darovat můžete tuzemským subjektům i subjektům v zemích EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Finanční úřady požadují doložení daru darovací smlouvou nebo potvrzením dárce o jeho poskytnutí, ze kterého by mělo být zřejmé i dodržení účelu daru. Za dar se považuje i bezplatné dárcovství krve. Daňový základ je možné snížit o 2000 korun za každý odběr doložený potvrzením, které vydávají transfuzní stanice. Finančním úřadům ale obvykle stačí kopie průkazu dárce se záznamy o odběrech. Uplatnit lze pouze dar, který byl v příslušném roce skutečně poskytnut. Nestačí například v prosinci uzavřít darovací smlouvu a darované peníze převést až v lednu Pozor, správní soudy daly v minulosti opakovaně za pravdu finančním úřadům, které neuznaly dary poskytnuté účelově zřízeným občanským sdružením, jejichž prostřednictvím si dárce financoval soukromé potřeby, například sportovní činnost členů rodiny. Takové jednání bylo označeno za účelové obcházení zákona. Pan Mikeš uplatní na řádku 46 jako dárce dva odběry krve (4000 korun) a částku 5000 korun, kterou věnoval základní škole na nákup sportovních potřeb. ÚROKY Z ÚVĚRU NA BYDLENÍ Abyste mohli odečíst od základu daně úrok, musí jít o úvěr použitý na financování bytových potřeb. Ty zákon přesně rozděluje na sedm druhů. Jedná se například o výstavbu rodinného domu, koupi pozemku k jeho výstavbě, koupi bytu nebo rodinného domu, rekonstrukci domu a také koupi členských práv v bytovém družstvu spojenou s převodem nájmu bytu. Pokud jde o výstavbu, koupi nebo rekonstrukci domu nebo bytu, potom musí sloužit k vašemu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení manžela, dětí, rodičů či prarodičů. Jde-li o výstavbu, nákup nebo koupi domu, bytu nebo pozemku, musí být nemovitost po celý rok ve vašem vlastnictví, a pokud jste ji pořídili v loňském roce, stačí, když jste ji využívali poslední prosincový den. V prvním roce je pak možné, abyste uplatnili i překlenovací úvěr nebo úvěr pro předfinancování před přijetím hypotéky. Uplatnění úroků se neslučuje s využitím nemovitosti k podnikání nebo pronájmu, ale pokud jde o kombinované využití, lze uplatnit na řádku 46 poměrnou část úroků. Výše uplatnitelných úroků je limitována částkou 300 tisíc korun, která se krátí o 25 tisíc za každý měsíc, ve kterém nebyly splněny podmínky. Finanční úřady požadují doložit zaplacené úroky potvrzením poskytovatele úvěru a při prvním uplatnění také úvěrovou smlouvu. I VIII 14. března 2011 Euro 11

9 Pan Mikeš úroky z úvěru nemůže uplatnit. Jeho harrachovský apartmán totiž neslouží k trvalému bydlení, nýbrž k rekreaci, a jiný úvěr nemá. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Uplatnit lze pouze platby penzijního připojištění přesahující šest tisíc korun ročně, což odpovídá maximálnímu státnímu příspěvku. K případným platbám zaměstnavatele se přitom nepřihlíží. Uplatnit můžete maximálně korun, bez ohledu na počet měsíců, ve kterých jste byli připojištěni. Platby však nelze uplatnit, jestliže jste v průběhu roku penzijní připojištění zrušili a nárokovali odbytné. Pan Mikeš v roce 2010 hradil na svůj penzijní plán částku 1200 korun měsíčně, celkem tedy korun. Uplatnit může v daňovém přiznání 8400 korun ( minus 6000). Tuto částku uvede na řádek 48. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Podmínkou uplatnění plateb na soukromé životní pojištění jsou podmínky uzavřené smlouvy. Pojišťovny zpravidla v potvrzení o výši zaplaceného pojistného, které je povinnou přílohou daňového přiznání, současně potvrzují, že jsou tyto podmínky splněny. Pokud si nejste jisti, vyhledejte podrobnosti v 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Také zde platí horní hranice pro odpočet ve výši korun za rok. Pokud jste v průběhu roku pojištění zrušili, úhrady odečíst nelze a je třeba v předchozích letech uplatněné pojistné zahrnout do přiznání za rok 2010 jako ostatní příjem v Příloze č. 2. Pan Mikeš v roce 2010 zaplatil na soukromé životní pojištění 20 tisíc korun. Uplatní tedy na řádku 49 maximální částku 12 tisíc korun. ODBOROVÉ PŘÍSPĚVKY Na řádku 50 lze uplatnit členské příspěvky odborům, nejvýše ale 1,5 procenta z příjmů ze závislé činnosti, a to nejvýše 3000 korun. ÚHRADY ZA ZKOUŠKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pokud jste neuplatnili poplatky za různé kvalifikační zkoušky jako výdaj při podnikání a neuhradil je za vás zaměstnavatel, můžete si je uplatnit na řádku 51 do výše deseti tisíc korun, případně , respektive korun, jste-li osobou se zdravotním postižením. VÝZKUM A VÝVOJ Jestliže se zabýváte, zpravidla v rámci podnikání, výzkumem a vývojem, věnujte pozornost možnosti odpočtu nákladů na něj vynaložených. Uplatníte jej na řádku 52. V každém případě ale tento odpočet konzultujte s odborníkem, protože je provázen řadou podmínek formulovaných zákonem a rozpracovaných metodickými pokyny ministerstva financí. 3. oddíl přiznání pana Mikeše bude vypadat takto (viz obr. J): 4. oddíl přiznání změní výpočet pouze v případě, že se počítá s metodou zápočtu daně zaplacené v zahraničí v Příloze č. 3. Pan Mikeš jej vyplní takto (viz obr. K): SLEVY NA DANI Vypočtenou daň umožňují dále snížit slevy na dani. Některé se týkají pouze podnikatelů a zaměstnavatelů (řádky 62 a 63 přiznání). My se ale budeme věnovat slevám osobní povahy, které souvisejí například s vyživováním jiných osob. Každý, kdo podává přiznání (nebo mu zúčtovává daň zaměstnavatel), má nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka. Není podstatné, zda výdělečná činnost trvala měsíc, či celý rok, nebo zda jde o daňového rezidenta, či nikoli, nebo zda J K Euro března 2011 IX

10 se jedná o důchodce, či studenta. Vždy se na řádku 64 uplatní celá částka korun. Všechny dále uvedené slevy jsou již vždy něčím podmíněny. Daňový nerezident v ČR si je navíc může uplatnit pouze za předpokladu, že jeho příjmy ze zdrojů na našem území představují alespoň 90 procent všech jeho příjmů. Samostatnou slevu můžete uplatnit, pokud váš manžel nebo vaše manželka měl/měla v roce 2010 příjmy menší než 68 tisíc korun. Do tohoto příjmu se nezapočítávají především dávky z nemocenského pojištění a sociální dávky. Důležitou podmínkou je, že manželé musejí žít ve společné domácnosti. Výše slevy je korun. Jestliže je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, činí roční sleva korun a krátí se o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy průkazem nedisponoval/nedisponovala. Pan Mikeš se rozešel se svou manželkou, ale nerozvedl se. Nyní žije ve společné domácnosti s novou partnerkou a dítětem. Partnerka je na mateřské dovolené a na příjem korun rozhodně nedosáhla. Manželka je nezaměstnaná a její příjmy jsou také nižší než korun. Přesto pan Mikeš nárok na slevu nemá. S partnerkou sice žije ve společné domácnosti, ale nejsou manželé. S manželkou zase nesdílí jednu domácnost. Další slevu poskytuje zákon poživatelům invalidního důchodu. Uplatňuje se na řádcích 67 a 68. Invalidní důchodci prvního nebo druhého stupně mohou uplatnit slevu 2520 korun a invalidní důchodci třetího stupně 5040 korun. Sleva přísluší jen za měsíce trvání invalidity, a to v poměrné výši, tedy 210 korun, respektive 420 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník poživatelem invalidního důchodu. Slevu na daních mají také studenti středních a vysokých škol, přičemž nárok na slevu prokazují potvrzením o studiu. Sleva činí 4020 korun a opět přísluší ve výši jedné dvanáctiny, tedy 335 korun za každý celý měsíc trvání studia. Počítají se i prázdniny na střední škole, které následují po jejím ukončení (pokud jste již během nich nepracovali nebo nepobírali podporu v nezaměstnanosti). Sleva vám ale i za těchto okolností zůstane zachována, pokud jste plynule pokračovali ve studiu vysoké školy. Jde-li o formy středoškolských distančních, večerních či kombinovaných studijních plánů, nárok na slevu nemá ten, kdo si zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti. Vysokoškoláci mají na slevu nárok až do dovršení 26 let a doktorandi při prezenční formě studia do 28 let. Výše uvedené slevy se zobrazí v daňovém přiznání takto (viz obr. L): Podporu rodin s dětmi sleduje daňové zvýhodnění na dítě. To je stejně jako sleva na manžela/manželku podmíněno tím, že dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem. Kromě vlastního dítěte může jít o dítě druhého z manželů, dítě v náhradní péči nebo dítě osvojené. Sleva připadající na každý měsíc činí 967 korun, případně 1934 korun u dítěte se ZTP/P. Za společnou domácnost se nutně nemusí považovat bydlení na stejné adrese. Zjednodušeně řečeno, jde o financování bydlení a výživy dětí ze společných prostředků, nikoli však o případ, kdy je placeno na dítě výživné. Dítě nesmí být starší 26 let a není překážkou ani to, že si při studiu vydělává. Po dovršení 18 let je třeba pro účely tohoto odpočtu doložit potvrzení o studiu. Pokud se vám dítě narodilo v roce 2010, odpočet můžete uplatnit už za měsíc narození, což doložíte rodným listem. Počet dětí, na které můžete v Tabulce č. 2 slevu uplatnit, není omezen. Pan Mikeš má dvě děti. Pětiletého syna a dceru narozenou 30. září Na ni může uplatnit slevu za čtyři měsíce (viz obr. M). L M X 14. března 2011 Euro 11

11 Pokud je ve vašem případě úhrn slev vyšší než daňová povinnost, uvedete tento rozdíl na řádku 75. Jedná se o takzvaný daňový bonus, který vám finanční úřad na základě daňového přiznání vyplatí po započtení bonusů vyplacených v průběhu roku zaměstnavatelem podle potvrzení o zdanitelných příjmech (řádek 76). Daňový bonus může dosáhnout nejvýše korun. PŘEPLATEK A NEDOPLATEK 7. oddíl daňového přiznání slouží k závěrečnému propočtu přeplatku a nedoplatku. Uvedou se zde zaplacené zálohy všech druhů a odečtou se od zjištěné daňové povinnosti. Pan Mikeš zaplatil pouze zálohu 80 tisíc korun, sraženou zaměstnavateli (viz obr. N). Částka k zaplacení je nyní známá. Zbývá zrekapitulovat přílohy na straně 4. Pan Mikeš nesmí zapomenout na tři potvrzení zaměstnavatelů o závislé činnosti, potvrzení o darování krve a peněžním daru škole, potvrzení o úhradách penzijního připojištění a životního pojištění a rodný list loni narozeného dcery. Ještě musí vyplnit prohlášení o správnosti daňového přiznání a připojit podpis. V případě, že poplatníkovi vyjde přeplatek, může jej buď ponechat na účtu správce daně jako zálohu na další rok, nebo požádat v závěrečné tabulce přiznání o jeho vrácení. PŘEHLEDY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pro podnikatele a samostatně výdělečné osoby práce s daňovým přiznáním ještě nekončí. Musejí ještě podat příslušné přehledy o příjmech a vypořádat roční pojistné se státní správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou. Na příjemce jiných příjmů se tato povinnost nevztahuje. Přehled pro zdravotní pojišťovnu je třeba podat do jednoho měsíce od data pro podání daňového přiznání, tedy do 2. května nebo 2. srpna v případě prodloužené lhůty. Tiskopisy má každá pojišťovna vlastní, i když jsou vzájemně podobné. Stáhnout si je můžete na webových stránkách zdravotních pojišťoven. Úhrada pojistného je nyní nelogicky vázána na podání daňového přiznání, nikoli přehledu pro pojišťovnu. Platba má být provedena do osmi dnů od podání daňového přiznání. Tuto nesrovnalost by měla vyřešit novelizace zákona. Přehled pro správu sociálního zabezpečení je třeba podat rovněž do 2. května, respektive 2. srpna Pojistné je splatné do osmi dnů od data pro podání přehledu. Udělíte-li ke zpracování daňového přiznání plnou moc daňovému poradci, je třeba ji do 30. dubna 2011 předložit také zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. N FOTO: Tomáš Novák Euro března 2011 XI

12 KODAP...pro Váš úspěch Budeme Vám krýt záda na cestě k úspěšnému podnikání. Děčín Pokročilé technologie daňového poradenství a účetnictví ve spojení s auditory, advokáty a dalšími profesemi. w w w. ko d a p.c z Liberec Most Litoměřice Praha Jablonec n/n. Mladá Boleslav Hradec Králové Valašské Meziříčí Brno KO DA P G RO U P Kanc eláře daň ov ýc h poradc ů v 10 m ě stec h ČR a síť mezinárodníc h kont ak tů.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Omezení uplatnění daňových sleva daňového zvýhodnění

Omezení uplatnění daňových sleva daňového zvýhodnění HLA VNÍ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2013 Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ( 16a zákona o daních z příjmů} Jedná se o dočasné opatření, které je zavedeno pro roky

Více

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Jak si poradit s daňovým přiznáním

Jak si poradit s daňovým přiznáním OPřiznání 1/E06 6.2.2006 14:09 Stránka 1 Příloha týdeníku Ekonom 6/2006 Jak si poradit s daňovým přiznáním Rychle se blíží konec března a s ním termín podání daňového přiznání za rok 2005. Při jeho vyplňování

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši ročního příjmu 14DoklOVysRocPrijm.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Příloha SSP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši ročního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu 14DoklOVysCtvrtPrijm2.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Sdílená příloha (SSP, SocS) Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky příspěvek

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁ VÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), daňové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více