Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované"

Transkript

1 1

2 Úvod Rozhodla jsem se vypracovat práci v rámci středoškolské odborné činnosti z oblasti biologie, protože mě tato vědní disciplína velmi zajímá. Práce je o plazech (Reptilia), protože právě do této třídy patří převážná většina mých oblíbených živočichů. Je o tropickém deštném lese, protože právě tento ekosystém se mi zdá nejúžasnější a je o tomhle všem - protože mým snem, až dostuduji vysokou školu či v rámci studia, mít možnost podílet se na tropickém výzkumu a zasadit se o záchranu tamní biodiverzity. Ale k tématu: Poté co nejmocnější duch džungle z Nové Guiney Ginol, čtyřikrát stvořil svět a čtyřikrát výsledky svých pokusů zničil, na pátý pokus stvořil náš svět a ani ten nebude poslední. Stáří příslušníci klanu vyprávějí u ohně mladším, že až do země Korowajů vpadnou strašidelní démoni s bílou kůží laleové, pátý svět zmizí z povrchu zemského. Tito démoni, ano jsme to my běloši, už na Novou Guineu vnikli a svět Korowajů postupně zaniká. V lese je slyšet místo ptáků zvuk motorových pil a místo zvěře se zde procházejí dělníci. Má práce by snad mohla být malým upozorněním, jak problematicky se lidstvo k přírodě chová. Snad nás to donutí nejen k zamyšlením, ale i k rychlým záchranným činům. 2

3 Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované oblasti lesy zůstávají,ale jsou to lesy sekundární (vzrostlé po vykácení lesů původních) a vysazované lesy jako eukalyptové a týkové plantáže, lesy degradované kácením a sběrem palivového dříví. Jen v černě vyznačených oblastech dosud existují dostatečně velké bloky původních tropických deštných lesů, které si dokáží udržet svoji biodiverzitu (Bryant et al,1997) 3

4 Tropické deštné lesy Tropický deštný les,velmi starý a po korálových útesech druhý nejbohatší ekosystém na Zemi, se rozkládá převážně mezi 10. stupněm severní a 10.stupněm jižní šířky ( Jiroušek & Novotný, 1998). Najdeme ho tedy v Jižní a Střední Americe, Západní a Střední Africe, jihovýchodní a ostrovní Asii a severovýchodní Austrálii, přičemž v několika oblastech (např. ve Střední Americe, jižní Brazílii, na východě Madagaskaru, v jihovýchodní Asii..) přesahuje rozšíření tropického deštného lesa 20. rovnoběžku (Jeník, 1995)(obr. 1). Dříve tropické deštné lesy zabíraly 12,5 milionů km 2, což odpovídá asi 8,3% pevniny, (Jeník, 1995) nyní je jejich celková plocha cca 6% povrchu Země (Jiroušek & Novotný, 1998). Klima v tropickém deštném lese se vyznačuje rovnoměrně teplým a vlhkým podnebím. Den i noc zde v průběhu sezóny jen s malými výkyvy trvají 12 hodin. Průměrná teplota vzduchu ve dne je mezi 25 a 27 C a to vše po celý rok. Za rok zde také celkově spadne milimetrů srážek (Jeník, 1995), to je příčinou až 90 procentní vlhkosti vzduchu (Jiroušek & Novotný, 1998). Přestože půdy v tropických deštných lesích jsou velmi staré (svědčí a tom jejich mnohametrová hloubka), v půdním profilu je jen poskrovnu živin. Minerální výživu primárních producentů zajišťuje velmi intenzivní biologický koloběh látek, který obstarává přirůstající biomasa a intenzivní rozklad (Jeník, 1995). V tomto světě vlhka a tepla, se spoustou světla, se na značné biodiverzitě podílejí všechny taxonomické skupiny prokaryot, protist, hub, rostlin i živočichů. Většinu povrchu země v tropickém deštném lese zakrývá hustý porost, ve kterém převládají dvouděložné stromy a jednoděložné palmy, jejich vegetační orgány vytvářejí horizontálně členitou kostru (Primack et al,2000) (obr. 2). Na ploše 1 ha tropického deštného lesa roste až několik set druhů stromů, známé maximum je téměř 400, v protikladu např. s Anglií, kde se na ploše 1 ha vyskytuje pouze okolo 20 druhů stromů (Jeník, 1995). Dále jsou tu dřevnaté i bylinné liány, epifyty z okruhu cévnatých i bezcévných rostlin, škrtiče, parazitické a hemiparazitické rostliny, zelené i pozemní saprofytické byliny a to vše ve z zatím známých rostlinných druhů. Z živočišné říše v tropickém deštném lese najdeme 50 milionů druhů bezobratlých (Primack et al,2000) (přičemž 30 milionů připadá na hmyz - mezi velmi důležité patří mravenci a termiti, kteří tvoří 10% celkové hmotnosti živočichů žijících v tropickém deštném lese) (Jiroušek & Novotný, 1998) i maximum diverzity obratlovců, jejichž život se uskutečňuje převážně v korunách stromů (např. 90% druhů primátů), některé druhy však žijí i v přízemí, či v kmenovém prostoru (Primack et al, 2000). Sečteno a podtrženo - tropické deštné lesy tvoří až polovinu organické hmoty na Zemi (Jiroušek & Novotný, 1998). Podle nadmořské výšky a vztahu k typu reliéfu lze rozlišovat několik druhů tropického deštného lesa: - nížinný tropický deštný les - horský tropický deštný les (cca nad 1000m n.m.) - mlžný tropický deštný les ( m n.m.) - aluviální tropický deštný les (v nivách velkých řek) - tropický bažinný les (specializované dýchací kořeny) - tropický rašelinný les Tyto lesy při okrajích postupně přecházejí v tropické/subtropické sezónní lesy, či tropické/subtropické poloopadavé lesy a savany (Jeník, 1995). 4

5 Obr. 2 (z ) 5

6 Země Recentní destrukce přirozených ekosystémů tropického deštného lesa V tropickém deštném lese odjakživa sídlí i lidé. Jen malé množství těchto lidí se dnes živí lovem a sběrem plodů, listí, oddenků i kořenů rostlin, většina postupem času přešla na zemědělství. To je však omezeno malou úrodností půdy. Po vykácení tropického deštného lesa zásoba živin vydrží v řadě případů pouze na jednu, či dvě polní kultury po sobě. Přírodní národy proto tradičně uplatňují kočovnictví a svá políčka přesunují - a tím ničí i tropický les. Na jeho místě po opuštění domorodci vyrůstá méně rozmanitý les sekundární. Tito lidé jsou nicméně k přírodě mnohem více ohleduplní, než chudí farmáři vyhnaní do lesa v době krátce minulé. Oni stejně jako domorodí obyvatelé maloplošně pěstují své plodiny a způsobují v globálním hledisku 61% současné destrukce tropického deštného lesa( Primack et al,2000). Je jich totiž podle současných odhadů více než 2 miliardy (Primack et al,2000). Tab. 1: Destrukce tropických lesů v některých zemích % zbývajících Rozloha Afrika zbývajících % zaniklých původních lesů Dem. (x 1000) v Repub. ha Kongo stanovišť pralesů Gambie Ghana Keňa Madagaskar Rwanda Zimbabwe Asie Bangladéš Indie Indonésie Malajsie Barma Filipíny Srí Lanka Thajsko Vietnam Farmáři část lesa nejenom vypálí, aby na jeho místě mohli hospodařit, ale používají dřevo z okolí jako palivo na vaření a topení a to se v tomto množství na destrukci výrazně podílí. Další pohromu pro tropický deštný les znamená komerční těžba dřeva. Ta probíhá buď selektivně, kdy se kácí pouze žádané druhy stromů, nebo hromadně pro celulózu. Tato profesionální a mnohdy ilegální těžba způsobuje dalších 21% ročních ztrát tropického deštného lesa ( Primack et al,2000).dalších 11% tropického deštného lesa se zničí mýcením při budování pastvin, hlavně pro hovězí dobytek. Zbývajících 7% ztrát tropického deštného lesa vzniká při mýcení, kvůli 6

7 zakládání tržních plantáží (převážně palmy olejné, kakaa, kaučuku, týkového dřeva,..), při rozšiřování rýžových polí, při stavbě silnic a dolů (v tropickém deštném lese se těží hlavně bauxit, cín a měď) ( Primack et al,2000). V celkovém úhrnu se můžeme domnívat, že z rozlohy tropických deštných lesů z počátku 20. století dnes zbývá méně než jedna třetina (Tab. 1) ( Primack et al,2000). Kolik plochy konkrétně ještě zbývá? Začali jsme prales ve velkém ničit po 2. světové válce a už v roce 1989 zbývalo pouhých 8 miliónů km 2, což je méně než polovina prehistorické plochy. Od té doby se podle současných odhadů ročně vykácí 16,4-20,4 miliónů ha ( Jiroušek & Novotný, 1998). To je dvojnásobek plochy Rakouska. Významným faktorem destrukce je pak také úbytek živin v závislosti na destrukci tropického deštného lesa. Navíc zhruba 70% vytěženého dřeva je zničeno na pilách jako nepoužitelný odpad a piliny, ze kterých se vyrábí překližka, řezivo pro stavební průmysl, noviny a toaletní papír a nevratně tak odstraněno z ekosystému. Mýcení lesa, ať už je to z jakéhokoli důvodu, však rozhodně nevadí pouze likvidovaným dřevinám. Je prokázáno, že úbytek životního prostředí způsobuje úbytek druhů organismů. Kdysi vyhynul cca 1 životní druh z za kalendářní rok. V roce 1994, kdy mizelo každou minutou 40 ha světové plochy tropického deštného lesa, vědci vypočítali, ze za jediný rok zmizí životních druhů! Touto rychlostí bychom do roku 2020 přišli o polovinu dnešní plochy tropického deštného lesa a zároveň o 10-20% životních druhů zde žijících( Jiroušek & Novotný, 1998). S příchodem moderní civilizace do oblastí tropických deštných lesů však k úbytku biodiverzity přispívá i lov (Fa & Garcia-Yuste,2001). Zvířata se loví na jídlo pro domorodce, farmáře a dělníky, ale také na vývoz na zdejší i evropské trhy(tab. 2). Úbytek biodiverzity v závislosti na destrukci tropického deštného lesa později budeme demonstrovat na příkladů plazů. 7

8 Tab. 2: Hlavní skupiny, na které je zaměřen celosvětový obchod s divoce žijícími organismy. Počet obchodů Skupina za rok Poznámka Primáti tisíc Většinou pro biomedicínský výzkum; také jako domácí mazlíčci, zvířata v zoologických zahradách, cirkusech a soukromých sbírkách. Ptáci 2-5 milionů Domácí mazlíčci a zvířata v zoologických zahradách. Většinou stromoví ptáci, Plazi 2-3 miliony také ilegální obchod s papoušky Domácí mazlíčci a zvířata v zoo. Také milionů surových kůží. Jsou využíváni ve více než 50 milionech výrobků. (Většinou pocházejí z přírody a stále častěji z farem.) Okrasné ryby milionů Většina mořských okrasných ryb pochází z volné přírody a bývá odchycena nezákonnými metodami, které ničí ostatní živočichy a okolní korálové útesy. Korálové útesy tun Útesy jsou destruktivně těženy pro výzdobu akvárií a pro korálové klenotnictví. Orchideje 9-10 milionů Přibližně 10 % mezinárodního obchodu pochází z volné přírody, někdy jsou úmyslně špatně označovány kvůli obcházení předpisů. Kaktusy 7-8 milionů Přibližně 15 % obchodovaných kaktusů pochází z volné přírody, velkým problémem je pašování Zdroj: Hemley

9 Plazi (Reptilia) obecný přehled První plazi, drobní živočichové podobní ještěrkám, přizpůsobení životu na souši, se vyvinuli z obojživelníků (Amphibia) zhruba před 300 miliony lety, někdy uprostřed geologického období karbonu. Stali se tak prvními zcela suchozemskými obratlovci. V současné době, tedy po vyhynutí dávných ptakoještěrů a dinosaurů, známe 6000 druhů plazů, kteří žijí především v oblastech s tropickým a mírným podnebím (Larousse,1995). Plazi dýchají plícemi a mají suchou pokožku, bez slizových žláz, krytou šupinami. Ta je na rozdíl od obojživelníků chrání před ztrátou vody, ale neumožňuje jim dýchání (kožní). Plazi nedokážou řídit svou tělesnou teplotu-jsou studenokrevní, proto se pro její zvýšení musí vyhřívat na slunci, či pro ochlazení zalézt do stínu. Žádní plazi také nemají hlasové ústrojí. Známe plazi oviparní (kladoucí vajíčka), ovoviviparní (mládě se vylíhne ještě v těle matky) a viviparní (matka rodí živá mláďata, která se předtím vyvíjela v jejím těle). Plazi (Reptilia) podle současných systémů dělíme želvy (Testudinata), krokodýli (Crocodylia), šupinaté (Squamata) a hatérie (Rhynchocephalia). Želvy (Testudinata) Na Zemi žijí želvy suchozemské, sladkovodní a mořské a to v cca 250 druzích(larousse,1995) (obr. 3). Všechny mají robustní tělo kryté kostěným krunýřem, k němu je přirostlá páteř, žebra, pásma i silné končetiny. Krunýř se skládá z vrchní (karapax) a spodní (plastron) části, kryjí ho rohovinové štítky a roste po celou dobu života želvy. Krunýř je pro želvy, po zatažení končetin, hlavy a ocasu dovnitř, výbornou ochranou. Želvy nemají zuby, pouze čelisti kryté ostrým, tvrdým, rohovitým zobákem. Vůbec nepečují o své potomky. Velké množství želv se vyskytuje právě v tropech. Například v jihovýchodní Asii najdeme 45 druhů želv, přes 30 z nich je z čeledi Emydidae. Do této čeledi se řadí zvláště želvy sladkovodní = 9 druhů rodu Cuora, ale i rod Heosemys a další. Dále se zde vyskytuje čeleď Trionychidae, což jsou kožnatkovití a čeleď Platysternidae- hlavcovití a seznam uzavírá čeleď Testudinidae, kam patří i rod Manouria. Stejně jako v jihovýchodní Asii i ve Střední a Jižní Americe najdeme čeleď Emydidae, převažují zde však rod Rhinoclemmys, jež zahrnuje želvy vodní, brodivé, podrostlé, ale i suchozemské. Také zde najdeme čeleď Testudinidae, ale jednoznačně nejvíce se vyskytují čeledi Cheloniidae a Pelomedusidae. V Africe najdeme hlavně čeleď Testudinidae. Rody Chersina, Homopus, či Psammobates, z této čeledi, však díky ničení původního životního prostředí a plošnému vypalování podrostu brzy budeme znát pouze z obrázků. Ohrožen je i rod Geochelone, jehož druhu G. yniphora zbývá pouhých 400 zástupců. Ve střední a západní Africe pak najdeme rod Kinixys, jeho druhy K. homeana a K. erosa žijí v podrostu tropického deštného lesa, a čeleď Chelidaedlouhokrčkovití (Zych,1997). 9

10 Obr.3 (z ) 10

11 Krokodýli (Crocodylia) Mají dlouhé tělo kryté šupinami a zakončené mohutným ocasem, zajišťujícím pohyb - zejména plavbu, na souši jsou nemotorní. Většinu života tak tráví ve vodě. Kladou vejce. Krokodýli mají záklopku dovolující uzavřít nozdry a hrtan. To je velmi výhodné při potápění. Dále mají bránici, zuby v zubních jamkách a poprvé ve vývoji živočichů se objevuje čtyřdílné srdce. Recentních 22 druhů krokodýlů se dělí na pravé krokodýli (Crocodylus), aligátory (Aligator) včetně kajmanů (Cajman) a gaviály (Gavialis), které v dnešní době zastupuje je jediný druh (Gavialis gangeticus) (Larousse,1995)(Obr. 4). Obr. 4 Rozlišení lebek krokodýlů Krokodýly pravé najdeme na severu Austrálie, v jihovýchodní Asii, Indii, v Africe, ve Střední i Jižní Americe. Aligátoři žijí v jihovýchodě USA a v Číně, kajmani pouze v Jižní a Střední Americe a gaviál ganžský vzácně v indických řekách. 11

12 Šupinatí (Squamata) Do skupiny šupinatých řadíme ještěry (Sauria) a hady (Ophidia). Šupinatí svlékají pokožku i s rohovkou a čich jim zajišťuje Jacobsův orgán na patře v ústech, kam jazykem ze vzduchu přenáší pachy. Ještěři mají odpadající ocas, v kterém nedorůstá páteř. Ještěři jsou kromě mořských leguánů, suchozemští a v dnešní době jich známe kolem 3000 druhů ve 21 čeledích žijících na celém světě. Z tropů jsou to převážně gekoni (Gecon), chameleóni (Chamaeleo) (Afrika+Madagaskar), leguáni (Iguana) (25 druhů z toho 17 je vyhynulých, což značí úhyn 68%) (Jižní a Střední Amerika), agamy (Agama) (Afrika, jižní Asie a Austrálie) a varani(varanus) (29 druhů, z čehož 11 druhů je vyhynulých, což činí 38% z celkového počtu)(asie)(lauresse,1995;kocián & Kraus,1998). Ještěři se živí hmyzem a drobnými savci. Někteří mohou měnit barvu těla. Jenom chameleóni to umí pohotově podle tepla, světla, prostředí a nálady(obr. 5). Hadi (Ophidia) čítají dalších 3000 druhů z podtřídy Šupinatí (Squamata) (Larousse,1995). Nemají končetiny ani pásma. Jejich tělo se dělí na hlavu, hruď a ocas. Mají špatný zrak. Aby mohli pozřít velká sousta, nemají spojené dolní čelisti. Orgány jsou v úzkém těle srovnány za sebou. Hadi se dělí na hady primitivní, ti mají zachovány obě poloviny plic a na kostře rozpoznáme zbytky končetin. Druhou skupinu tvoří hadi vývojově vyspělejší s jednou plící a beze stop po končetinách. Hadi žijí po celém světě. Haterie (Rhynchocephalia) Z podtřídy Haterie dnes žije pouze jediný druh - haterie novozélandská (Sphenodon punctatus). Žijící fosilie se jí říká proto, že nejhojněji byla rozšířena v triasu a v juře před 250 miliony lety. 12

13 Obr.5 13

14 název kapitoly Část speciální V následujících kapitolách se pokusíme demonstrovat vliv destrukce přírodního prostředí v tropech na biodiverzitu plazů jakožto modelové skupiny s centrem globální biodiverzity právě v rovníkových oblastech. Jihovýchodní Asie (obr. 6) 14

15 Obr.6 Mapa jihovýchodní Asie Už od 60. let 20. století se v Jihovýchodní Asii, a to téměř ve všech částech = v Laosu, Kambodži, Thajsku, Malajsii, Indonésii (1,21 mil ha/rok) i na Filipínách, těží ve velkém dřevo na vývoz (3,9 mil ha/rok)(jiroušek & Novotný,1998). Destrukce prostředí má vliv na podnebí oblasti. Na Malajském poloostrově se díky tomu snížilo množství srážek až na takovou míru, že bylo omezeno pěstování rýže pro nedostatek vláhy. Ale i na úbytek místní populace živočichů, která činí 13-42%. Katastrofické vymírání provází i ničení deštných lesů v Singapuru. Za posledních 183 let zde bylo vykáceno 95% z 540 km 2 původních lesů a dnes tamní rezervy zahrnují pouze 0,25% Singapuru. Přičemž rozsah vymírání plazů a obojživelníků se odhaduje na tu dobu 5-80% (Brook et al,2003). V Kambodži pokrývaly tropické deštné lesy před rokem % povrchu, v roce 1998 už to bylo méně než 40%(Jiroušek & Novotný,1998). Rozsah primárních lesních porostů na většině ostrovů Indonésie se v současnosti kriticky snižuje (Whitten et al,2000 ). 72% lesů na souostroví je zničeno, v důsledku čehož se 128 druhů savců (Mammalia), mezi nimi např. i orangutan (Pongo Pygmeus) zapsalo mezi ohrožené. Na Jávě (Obr. 7) se například v různé míře degradované tropické deštné lesy vyskytují pouze v několika malých národních parcích, stejně tak to vypadá na menších ostrovech Bali a Lombok. Obr. 7 Mapa Jávy s vyznačeným porostem a národními parky Špatná situace je však i na Sumatře (Obr. 8) (Tab. 3, Graf 1).Třetí největší ostrov světa Kalimantan už také na severu ani na západu kromě rezervací pralesy moc neoplývá. Tab. 3: Počty rozdílných skupin plazů ve 3 typech lesa. Z Žáby Ještěři Hadi Želvy Součet Zdravý les Naplaveninový les Horský les Pouze centrum ostrova tvoří souvislá enkláva primárních deštných lesů, které jsou však poškozovány požáry (Obr. 9). S těmi se ale ekosystémy vyrovnávají podstatně lépe než s jinými lidskými zásahy. Tento ostrov totiž skrývá své bohatství i v nalezištích ropy a nerostů včetně uhlí. Takže i zdejší obyvatelé, dajácké rody stále žijící na úrovni doby kamenné, se mohou obávat vniku civilizace (Jiroušek & Novotný, 1998). 15

16 Obr. 8 Mapa Sumatry s vyznačeným porostem a národními parky Graf 1 Efekty těžby: 8% stromů bylo vybráno na klády z oblasti lesa v South Pagai Island (Mentawai). Další kategorie jsou totálně zničeny, se špatně oloupanou kůrou, vážně narušeny a nepoškozeny. V Indonésii se objevují ještěři, kteří mají rozšíření v mnoha částech světa například převážná část zde žijících gekonů žije v blízkosti obydlí lidí(hemidactylus frenatus,hemidactylu s platurus, Gechura multilata nebo Gekko gekko), nebo ti kteří žijí pouze na tomto souostroví,ale mají zde více stanovišť (Bronchocela cristatella, rod Gonocephalus, rod Draco či Gekko monarchus), těch se 16

17 bezprostřední ohrožení netýká. Obr. 9 Mapa Kalimantanu s vyznačeným porostem a národními parky Hůře jsou na tom ještěři se sníženým počtem teritorií jako Pseudocalatus tympanistrida (Gunung Gede Panggrango NP na Jávě), Aphaniotis acutirostris (Gunung Leuser NP na Sumatře), Ptychozoon kuhli(kayan Mentarang NP na Kalimantanu). Velmi ohroženy jsou také zdejší želvy v NP Gunung Leuser(Sumatra), Bukit Tigapuluh(Sumatra) a Danau Sentarun (Kalimantan) můžeme najít podrostovou želvu - Heosemys spinosa,která je pro své ohrožení zapsána v červené knize. Výskyt této želvy se však dále snižuje s rostoucí destrukcí NP. To potvrzuje i její široké rozmístění v primárním deštném lese v NP Gunung Leuser, skoro stejně rozsáhlé rozšíření v Bukit Tigapuluh s nížinnými lesy a velmi snížený výskyt v NP Danau Sentarum s lesy poničenými (Colijn,2000). Podobné je na tom i suchozemská želva Manouria emys, která má 60 cm dlouhý krunýř, žije ve vlhkém tropickém deštném lese a pro svůj řídký výskyt je řazena také do seznamu ohrožených druhů. Přežití těchto želv či ještěrů s malým výskytem záleží na tom, zda jejich nynější domovská území zůstanou v nezměněném stavu, nebo budou zničena. V tomto případě může dojít i k vyhynutí těchto už dnes ohrožených druhů. Špatně to vypadá i z endemickými druhy (pouze na Jávě a Bali je endemických 6 plazů, což odpovídá 11% z celkového množství plazů zde žijících), kterým se ztrátou životního prostředí hrozí vymření (Whitten et al,2000)(graf 2). 17

18 Graf 2 Relativní bohatství (světle šedá), endemické (tmavě šedá) a překrývání se plazí fauny Jávy a Bali a jejich sousedních ostrovů a ostrovních skupin. Přesahování je v procentech. Seznam všechny druhy, které se něm podílí. 18

19 Afrika(Obr. 10) Obr.10 Mapa Afriky Kácením tropického deštného lesa pro získání orné půdy a obživy se vyznačuje i střední a jižní Afrika. Právě v těchto oblastech je ročně zdevastováno 4,1 mil ha lesů. Nebezpečí zmizení lesů hrozí především na Madagaskaru, v Demokratické republice Kongo, ve Středoafrické republice, ale i v mnoha jiných státech černého kontinentu ( Jiroušek & Novotný, 1998) (Obr. 11)(Tab. 4). 19

20 20

21 Například v letech bylo především evropskými koncerny vykáceno km 2 v Kamerunu(Graf 3). Ve zdejších pralesích žije asi Pygmejů, domorodých obyvatel, dále tu najdeme gorily(gorilla gorilla),šimpanze(pan) a asi pralesních slonů, kterých se však na kamerunském území před 20ti lety procházel zhruba dvojnásobek. Ztráty způsobuje právě úbytek životního prostředí. Velký problém pro diverzitu živočichů však znamená i komerční lov za účelem prodeje čerstvého i uzeného masa jako zásobárny proteinů. Po tomto způsobu získání živin je obrovská poptávka, s kterou se zvyšují i nároky na počty lovců a techniku jejich práce. Rozsah a dopad účelového lovu sledovali v oblasti Monte Mitra v Rovníkové Guinei zoologové J.E.Fa a J.E. Garcia Yuste Během 1914 honebních dnů bylo na území v rozsahu 1010 km 2 uloveno 3053 zvířat v 58 druzích. Kořist se stávala z 43 druhů savců, 8 druhů ptáků(aves), 6 druhů plazů a 1 druhu hlemýždě a oběti byli chytány především do finančně dostupných, na instalaci jednoduchých a velmi účinných ok (Fa & Yuste,2001). Ztráty jsou neúprosné, avšak řešení se nedostaví dříve než nastane spolupráce s místními představiteli, kteří zakazují kladení ok, ale ve stejném okamžiku redukují počty strážců na kladení dohlížejících. Destrukce biotopu nebo jeho změna těžbou (především ropy, která činí hlavní zisk pro zemi), kultivací, lokálním vypalováním kvůli zemědělství, ilegálním obchodem či lovem pro domorodé léčitelství způsobily v oblasti delty řeky Niger v jihovýchodním Nigeru změnu primárních vlhkých rovinných pralesů na vzrostlé lesy sekundární (Fa & Yuste,2001). Ty jsou však množstvím městských center, průmyslem, zemědělskou půdou a plantážemi rozčleněny na kusy. I tyto křehké nepůvodní ekosystémy budou zřejmě brzy díky velké hustotě obyvatelstva zničeny. Následkem kácení se snížilo celkové množství chameleónů jen málo, ale druhová rozmanitost poklesla drasticky. Výsledky studie G.C. Akaniho, O.K. Ogbalua a L. Luiselliho z let 1994 až 2001 plně odpovídají výsledkům Graye z roku 1989, který tvrdil, že více specializované druhy s menším teritoriem mají tendenci se vytrácet při mizení biotopu a naopak běžně rozšířené, méně specializované druhy (Chameleo Gracilis) mohou co do počtu vzrůst(graf. 4). Právě Chameleo gracilis je však každoročně po stovkách chytán a odvážen z lesů na trhy, kde ho za nízké ceny prodávají pro domorodé léčitelství. A tak jeho stavy klesají. 21

22 A A' B C C. owenii C. cristatus C. gracilis R. spectrum Graf. 4:Hojnost chameleónů (počty vzorků ve vztahu k hodinám pozorování) ve třech studovaných oblastech v jihovýchodní Nigerii. Studované oblasti: A - Vzrostlý sekundární les = málo poničený; A - Vzrostlý sekundární les = více poničený; B - Nepoškozený les; C - Keřovitě travnatá mozaika. Podle 22

23 Madagaskar Udává se, že madagaskarské deštné lesy ztratily ze své původní rozlohy již 75%, přičemž 50% původní plochy lesa za posledních 50 let (Jiroušek & Novotný, 1998). Což je alarmující především proto, že s každou vykácenou plochou vymírají druhy rostlin a živočichů pro lidstvo dosud nepoznané a nenahraditelné, jelikož rostou a žijí pouze tam. 93% z 28 druhů primátů,99% ze 144 druhů žab a více než 70% rostlinných druhů na Madagaskaru jsou endemity (Primack et al,2000). Dnes tedy na dříve zeleném ostrově zbývají pouze roztroušené kousky lesa. R.K.B. Jenkins-Aberdeen,Lee D. Brady a R.A. Griffiths-Conterburg a M. Bisoa s J. Rabearivony pozorovali chameleóny v lese 2 km od vesnice Andronomay a 13 km jihovýchodně od Anjozorobe (Obr.12). Obr.12 Mapa ukazuje oblast sahavilanské řeky v poměru k většině silnic a měst, oblast andranomayského lesa (šipka) a zbývající deštný les Madagaskaru(černě). Přes vysoké narušení lesa (je mozaikou původního a sekundárního lesa, která je navíc protkána bylinnou vegetací a spálenými částmi) je velmi biologicky bohatý. Rozloha lokality je 8,8 km 2, přičemž 2,8 km 2 (pokácené stromy,požáry) zabírá vysoce poškozený les, 4,5 km 2 (pokácené stromy) málo poškozený a pouze 1.5 km 2 (málo využíváno u říček) je pokryto původním lesem. V oblasti 23

24 se vyskytovaly převážně následující druhy chameleónů :Calumma gastrotaenia, Calumma nasuta, Calumma globifer, Calumma brevicornis, Brookesia minima, Brookesia thieli (Jenkins-Aberdeen et al,2003 )(Graf 5). Graf 5 Průměrný výskyt chameleonů rodu Brookesia a Calumma v nepoškozeném lese (), hodně narušeném lese( ) a málo narušeném lese( ) Madagaskaru. C. brev = Calumma brevicornis, C. gas = Calumma gastrotaenia, C. glo = Calumma globifer, C. nas = Calumma nasuta, B. min = Brookesia minima, B.thi = Brookesia thieli Souvislosti mezi poničením lesa a výskytem chameleónů jsou patrné. Druhy Brookesia se vyskytují zejména v původním lese druh Brookesia minima dokonce nebyl ve vysoce poškozeném lese zaznamenán vůbec. Ostatní byly ve všech podmínkách, ale jejich diverzita i množství se s narůstající destrukcí zmenšovalo. Vegetace je pro chameleóny hlavně ochranou vůči predátorům a slunečním paprskům, její ztráta však snižuje i výskyt potravy chameleónů. Zajímavé je i zastoupení druhů v jednotlivých patrech lesa(graf 6)(Tab.5). Graf 6 Vertikální rozmístění deštných lesů; Level 1-podzemí, Level 2-lesní dno, Level 3-nízko podlažní pokryv, Level 4-vysokopodlažní pokryv 24

25 Tab. 5 Výskyt plazů v závislosti na vertikálním rozvrstvení ve východním děštném lese Madagaskaru. Level 1-podzemí, Level 2-lesní dno, Level 3-nízko podlažní pokryv, Level 4-vysokopodlažní pokryv Dalších 5 lokalit na Madagaskaru zkoumal C.J. Raxworthy od srpna do října 1998(Obr.13). Oblasti zahrnovaly středně i níže položené pralesy i s velkým okruhem lidského narušení. Bylo zde po dobu 78 dnů sledováno 28 druhů plazů. Raxworthy zjistil, že mnoho rodů gekonů(paroedura,hemopholis), chameleónů (Brookesia) a hadů (Pseudoxyrhopus, Lycodryas) žije pouze v oblastech Nosy Mangabe, která je zvláštní rezervací bez jakýchkoliv zásahů, což znamená, ze pokud ji narušíme, tyto druhy mohou vymizet! Lépe je na tom gekona Ebenavia, který kromě rezervace Nosy Mangabe, žije i v rezervaci Zahamena, ta je zničena pouze při okrajích a Chameleo paradis, který žije kromě oblasti Nosy Mangabe i málo narušené oblasti Anandrivola. Další rody chameleónů ( Brookesia, Cuculatus a Gastrotoenia) žijí jen v oblasti Anandrivola, tedy v málo narušeném lese a je pravděpodobné, že jeho další narušení by pro tyto druhy mohlo znamenat velkou hrozbu. Dále jsou tu chameleóni(calumma brevicornis, Calumma parsonii a Calumma willsii) spolu s hadem Liopholidophis thieli, kteří žijí jen v turistické železnici přístupné rezervaci Perinet. Další druhy Chameleo nusutus, Amphiglossus melanopleura a Sanzinia madagascariensis žijí ve všech oblastech, kromě nejvíc narušené oblasti Andranokoditra, takže zde ohrožení není bezprostřední. Jsou však i druhy, kterým narušení nevadí vyskytují se ve všech oblastech, jako například Zanosaurus aenus (Cordylidae)(Jenkins- Aberdeen et al,2003 ).Množství tohoto druhu se zvětšilo, což potvrzuje teorii Graye (1989) vysvětlenou již ve studii z Nigerie. 25

26 Obr. 13 Mapa Madagaskaru se zmíněnými městy. Existující deštný les je znázorněn šrafováním. Hranice východního regionu ukazuje přerušovaná čára. (A Antananarivo; T Toamasina; M Maroantsetra) 26

27 Jižní a Střední Amerika Obr. 14 Mapa Jižní a Střední Ameriky Tropický deštný les se rozkládá na více než polovině rozlohy Jižní Ameriky. Než se začalo s využíváním jeho přírodního bohatství jeho rozloha činila kolem 600 milionů hektarů, což je asi 2/3 území USA. Avšak nyní se každoročně vykácí zhruba 7,4 mil ha z této plochy, přičemž celých 3,67 mil ha pouze v Brazílii. Od roku došlo k odlesňování amazonských tropických deštných lesů ( km 2 ) ve stejné míře jako od objevení Brazílie v roce Z toho pouze v roce 1995 zmizelo ha lesa, což je dvakrát více než roční průměr z let a taktéž je to o 38% více než průměrný roční úhrn těžby v letech dekády zkázy Další problém zde činí požáry. V brazilské Amazonii bylo v roce 1987 za pouhé 4 měsíce spáleno km 2 lesa, čím se do ovzduší dostalo tun uhlíku, 6 mil tun sazí a tun oxidu dusíku. Takové pohromy mají obrovský vliv na změny podnebí, ale i na nevyčíslitelný úbytek organismů. Brazílie však ničí dál a plánuje 80 vodních elektráren, kdyby je postavila znamenalo by to zaplavení km 2 tropického deštného lesa(jiroušek & Novotný, 1998). Rozsah těžby v Jižní Americe dává vydělat lidem mnoho peněz, ale protože 80% těžby je ilegální, nevydělává stát, ani chudí obyvatelé, ale velké především evropské koncerny. Další hrozbou je těžba 27

28 nerostů a zemního plynu, která se provádí i v dosud nenarušeném lese. Jak uvádí J. Icochea, E. Quispisupac, A. Portilla a E. Pvouce ve své studii z peruánské Amazonie z let 1997 a 1998, těžba způsobuje fragmentaci a degradaci životního prostředí, znečištění vodních zdrojů a tím i velké snížení diverzity organismů(tab.6). Rod Málo urbanizované oblasti Manu Cusco Iquitos San Martin Cashiriari- 2 Cashiriari- 3 Pagoreni Total (Pakiza) Amazónico Region Obojživelníci Amphisbaenia Ještěři Hadi Gekkonidae Gymnophthalmidae Hoplocercidae Iguaridae Polychrotidae Scincidae Teiidae Tropiduriae Aniliidae Boidae Colubridae Elapidae Leptotyphlopidae Typhopidae Viperidae součet obojživelníků součet ještěrů součet hadů součet Šupinatých rozsah oblasti (km 2 ) U Tab. 6 Srovnání známé fauny Šupinatých na čtyřech místech v málo urbanizované oblasti v Peru a třech dodatečných míst: Manu národní park, Cusco Amazonino a Iquitos region. Ve všech popisovaných oblastech je nížinný les. U neprozkoumaná oblast. Data ukazují počty druhů z daného rodu. Úbytek životního prostředí je alarmující i ve Venezuele, kde můžeme najít 66 endemických druhů plazů (Primack et al,2000), tímto vážně ohrožených na životě. Jedinými zeměmi, kde doposud zůstává tropický deštný les z významnější části nedotčen jsou Guayana, Francouzská Guayana a Surinam. Velké potíže způsobuje i kácení ve Střední Americe a na Karibských ostrovech. Les je zde ničen v důsledku občanských válek i díky intenzivní zemědělské činnosti. Aby chudí obyvatelé zlepšili svou ekonomickou situaci vyměnili prales za nekonečné lány cukrové třtiny, bavlny, kávy, a tabáku. Prales je však na ostrovech zvláště důležitý, protože zadržuje dešťovou vodu. Jeho zničení tak způsobuje rozsáhlou erozi půdy a postupně i nedostatek vody(jiroušek & Novotný, 1998). 28

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06. Plazi

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06. Plazi Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06 Plazi Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ends/pictures/f10_1.gif

ends/pictures/f10_1.gif GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 OSNOVA Klíčové pojmy 1. PŮDNÍ DEGRADACE Půda základní charakteristika Člověk

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna

Animal s life. Šťastná Tereza a Kozáková Anna Animal s life Organizace na ochranu zvířat Green Life Česko-indonéská pralesní rezervace vznikla v roce 2009 na Sumatře. V současné době má rezervace rozlohu 62 hektarů. Nachází se přímo na hranicích s

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI David Zelený Masarykova univerzita Brno HLAVNÍ OTÁZKY: Co je to diverzita, biodiverzita a druhová bohatost? alfa, beta a gama diverzita endemismus Kde na Zemi je největší

Více

želva žlutohnědá želva obrovská želva bahenní želva sloní

želva žlutohnědá želva obrovská želva bahenní želva sloní Plazy rozdělujeme do čtyř řádů: Plazi - druhy želvy asi 300 druhů krokodýli krokodýli a aligátoři asi 23 druhů šupinatí asi 7 600 druhů hadi ještěři hatérie 2 druhy ŽELVY Krátké tělo je kryto krunýřem,

Více

Rozšíření. po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š.

Rozšíření. po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š. TROPICKÝ DEŠTNÝ LES Zelené plíce Země Rozšíření po obou stranách rovníku mezi 10 s.š a 10 j.š. Klimatické charakteristiky průměrná denní teplota 25 C roční amplituda 2-4 C denní amplituda 10-12 C průměrný

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19 Třídění organismů obratlovci Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Plazi II. VY_32_INOVACE_3.14.Bi._Plazi_II. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Autor: Ing. Tkáč Ladislav

Plazi II. VY_32_INOVACE_3.14.Bi._Plazi_II. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Autor: Ing. Tkáč Ladislav VY_32_INOVACE_3.14.Bi._Plazi_II. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 3.prosinec 2013 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III. Tento

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21

ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21 ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21 Vítězslav Čermák Atana Definice: PLAZ Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryté tuhými šupinami nebo štíty, a kladou vejce. Patří ke studenokrevným

Více

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce)

Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Genofond Země nezvaní návštěvníci (introdukce) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.29 Vzdělávací oblast:

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Korespondenční soutěž Tajemství lesů

Korespondenční soutěž Tajemství lesů Korespondenční soutěž Tajemství lesů I. kolo Kategorie MLADŠÍ Tým: Škola: Třída: 1. Co je to les? Vysvětlete vlastními slovy. 2. Lesy ve světě. V závislosti na různých podmínkách (podnebí, hydrologické,

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.20.5._PŘ TÉMA: třídění živých organismů ČÍSLO

Více

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI Opakování - plazi Předmět: Přírodopis Ročník: 7. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 3. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: TROPICKÉ DEŠTNÉ

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č.

EKOLOGIE LESA. Základní údaje o lesích 28.1.2014. Global Ecoregions. Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu. Pracovní sešit do cvičení č. EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 10: Význam lesních ekosystémů v globálním kontextu - Kauzy ve vztahu k hospodaření v lesích ve světě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

9IS18P7 Plazi krokodýli. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 18

9IS18P7 Plazi krokodýli. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 18 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 18 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 13.12.2013 1 Plazi krokodýli Předmět: Ročník: Škola adresa:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova - Anotace Želvy Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, ověření při odpovídání na otázky k textům, doplnění chybějících slov do vět,

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Lesní ekosystémy v globálním kontextu

Lesní ekosystémy v globálním kontextu Lesní ekosystémy v globálním kontextu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpoctem CR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Základní údaj e o lesích Zeme Lesy na Zemi 41 mil.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN Nepřírodní biotopy a jejich význam pro krajinu a biodiverzitu Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Nepřírodní biotopy Jsou území významně narušená,

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

HROMADNÁ VYMÍRÁNÍ V GEOLOGICKÉ MINULOSTI ZEMĚ

HROMADNÁ VYMÍRÁNÍ V GEOLOGICKÉ MINULOSTI ZEMĚ Možnosti života ve Vesmíru HROMADNÁ VYMÍRÁNÍ V GEOLOGICKÉ MINULOSTI ZEMĚ Radek Mikuláš Geologický ústav AVČR, Praha Hromadné vymírání = událost, při které rychle klesá rozmanitost životních forem Jak objektivně

Více

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava.

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava. č. 31 název Organismy a prostředí I. anotace V pracovních listech se žáci seznámí s výskytem rostlin. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 42.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Šablona: III/2. Pořadové číslo: 16. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Pořadové číslo: 16. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 16 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 6.12.2013 1 Plazi rozdělení, tělesná stavba Předmět: Ročník:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

9IS17P7 Plazi želvy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 17

9IS17P7 Plazi želvy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 17 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 17 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 10.12.2013 1 Plazi želvy Předmět: Ročník: Škola adresa: Jméno

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PLAZI III. B. Krokodýli. C. Šupinatí. 1. Hadi. 2. Ještěři

PLAZI III. B. Krokodýli. C. Šupinatí. 1. Hadi. 2. Ještěři PLAZI III. Dělení: A. Želvy B. Krokodýli C. Šupinatí 1. Hadi 2. Ještěři C. ŠUPINATÍ tělo kryto šupinami rozeklaný jazyk (fce: hmat, čich) Jacobsonův orgán = v patře tlamy, slouží k čichu, pachy přijímají

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PŘI2620 (Biomy) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 12. 2. 2014

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Klára Lakomá MCR 2. ročník 16. října 2006 Úvod Jako jeden ze světově nejrozsáhlejších průmyslů a jeden z nejrychleji rostoucích

Více

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA BIOSFÉRA živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š. - 10 j.š.?

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

PODNEBNÉ PÁSY TROPICKÝ PÁS

PODNEBNÉ PÁSY TROPICKÝ PÁS PODNEBNÉ PÁSY TROPICKÝ PÁS PODNEBNÝ PÁS na některá místa zemského povrchu dopadá více slunečního záření, na jiná méně je to ovlivněno tím, že: 1. se Země otáčí kolem své osy 2. je osa Země nakloněna vzhledem

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 7. přednáška Biogeografie Obecná charakteristika Svérázné rostlinstvo a zvířena převládají starobylé druhy, které se jinde ve světě vyskytují velmi vzácně příčinou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů. (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Třída: PLAZI Na území České republiky žije celkem 11 druhů plazů ze tří řádů. Z řádu želvy je u nás původní jen jediný

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná PRIMÁRNÍ SEKTOR Lenka Pošepná ZEMĚDĚLSTVÍ Nejstarší projev hospodářské činnosti Pojem zemědělství zahrnuje: Živočišná výroba Rostlinná výroba Lov Rybolov Lesní hospodářství Vodní hospodářství Sběratelství

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

PLAZI (Reptilia) Systém Třída: Plazi Podtřída: Haterie Podtřída: Želvy Podtřída: Krokodýli Podtřída: Šupinatí Řád: Ještěři Řád: Hadi

PLAZI (Reptilia) Systém Třída: Plazi Podtřída: Haterie Podtřída: Želvy Podtřída: Krokodýli Podtřída: Šupinatí Řád: Ještěři Řád: Hadi PLAZI (Reptilia) Systém Třída: Plazi Podtřída: Haterie Podtřída: Želvy Podtřída: Krokodýli Podtřída: Šupinatí Řád: Ještěři Řád: Hadi PLAZI Obecná charakteristika plazů o suchozemští živočichové o evolučně

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více