Martina Sobotková, B 775 Konzultační hodiny: úterý hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod."

Transkript

1 SVĚTOVÉ BIOMY 4. přednáška Populace Ekosystém Populace Martina Sobotková, B 775 Konzultační hodiny: úterý hod. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze, Fakulta stavební Třídění ekosystémů

2 Populace skupina jedinců téhož druhu, žijících v daném okamžiku v určitém (stanoviště = biotop) Populace Ekosystém Tučňák císařský, Aptenodytes forsteri Společenstvo (biocenóza, z řeckého bios = život, koinos = společný) soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy výraz byl poprvé zaveden Karlem Augustem Möbiem v roce ke dni Populace Třídění ekosystémů

3 Ekosystém biocenóza se svým m ŽIVÁ SLOŽKA živočichové a rostliny (BIOCENÓZA) NEŽIVÁ SLOŽKA půda, horniny, teplota, vlhkost, sluneční svit (BIOTOP) Ekosystém Populace Třídění ekosystémů Afrika, Petr Jakubík Dolomiti Posázáví, Česká republika přírodní celek (biosféra), který komunikuje s okolím PŘÍKLAD EKOSYSTÉMU: JEZERO, RYBNÍK, MOŘE, BAŽINA, LOUKA, LES, TUNDRA, MĚSTSKÝ PARK, POLE.

4 Populace - lidská denzita, natalita, mortalita, přirozený přírůstek, úbytek průměrná délka života nejnižší Afrika a rozvojové země nejvyšší Japonsko, některé evropské země K na Zemi 7,114 miliard lidí. Populace Třídění ekosystémů

5 Základní třídění ekosystémů akvatické (vodní) terestrické (suchozemské) a. otevřený oceán a. les b. brakické vody b. savana c. korálové útesy c. step d. poušť e. tundra sladkovodní a. jezera a rybníky b. vodní toky c. různé typy mokřadů (např. rašeliniště a slatiniště) Třídění ekosystémů

6 Biom společenstvo živých organismů obývajících určité území vyznačující se charakteristickou tvářností soubor ekosystémů podobného typu (biom tropického pralesa) horský les polární pustina tundra tajga alpská tundra středomořská vegetace suchomilné křoviny suché stepi monzunový les tropický deštný prales listnaté lesy mírného pásu vyprahlá poušť subtropický polovyprahlá deštný prales poušť travnatá savana stromová savana subtropický suchý les Zdroj ke dni :

7 Roční srážky (cm) Rozložení biomů v závislosti na teplotě a srážce Průměrná teplota ( C)

8 Tropický deštný prales roční srážky přesahují 2500 mm vysoká vlhkost a malé sezónní změny výška stromů: až 50 m půda obsahuje malé množství živin biom je druhově velmi rozmanitý většina života je soustředěna v korunách stromů Údolí potoka Manoa, Oahu, USA

9 Tropické opadavé a suché lesy sušší a sezóně proměnlivější oblasti období - cca 4 měsíce 1000 mm srážek za 1 měsíc dochází k opadávání listů nedochází k odpařování vody z listů velmi náchylné k požárům navazují na tropické deštné pralesy

10 Savana tropické střídavě vlhké a suché klima oblasti, srážky: mm za rok střídání období sucha a dešťů vznikly kácením a vypalováním deštných pralesů dochází k častým požárům neudrží se LES převládá travnatý porost fauna: dominují býložravci, flóra: traviny Afrika, Petr Jakubík Afrika, Petr Jakubík Typické oblasti: např. Austrálie, Afrika, Jižní Amerika

11 Pouště a polopouště nachází se především v oblasti obratníků Raka a Kozoroha přítomnost tlakových výší způsobuje, že srážky jsou minimální srážky: 250 mm za 1 rok teplotní výkyvy: denní teploty: C noční teploty: až 0 C flóra: keře a sukulenty (např. kaktusy ) Simpson poušť, Austrálie Příklad pouště: např. Sahara, Gobi, Libyjská poušť, Atacama, Karakum, Kyzylkum

12 Středozemní tvrdolisté lesy vlhké zimy, vydatné zimní deště (srážky mm) teplá suchá léta dvě vegetační období stále zelené tuhé listy flóra: např. kaktusy, olivovník evropský, dub cesmínolistý, keře zimostráz, růže, kaliny Olivovník evropský (Olea europaea) Příklad oblastí: např. Středomoří, Kalifornie, Chile, jižní Afrika, jižní Austrálie

13 Opadavý listnatý les lesy mírného pásu středně vlhké oblasti chladné zimní období (opadavé stromy) listy se pomalu rozkládají flóra: např. buk lesní Příklad oblastí: např. NPR Karlštejn

14 Stepi travnaté oblasti mírného pásu klima: suché kontinentální, vlhké subtropické klima nedostatek srážek nedostatek dřevnatého porostu chladné zimní období (opadavé stromy) flóra: travnatý porost Guanacasteca, Costa Rica Mohelenská hadcová step, Česká republika

15 Tajga severský jehličnatý les vegetační období trvá 1 4 měsíce (průměrná teplota 10 C) náchylné k požárům flóra: jehličnaté stromy jehlice stromů jsou přizpůsobeny chladným zimám, brusinky, vřes fauna: např. savci - medvěd hnědý, vlk obecný, los evropský problémy: těžba dřeva a nerostů (Aljaška, Rusko) Sayanské pohoří, Rusko Typické oblasti: Kanada, Sibiř

16 Tundra přechod mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními oblastmi vegetační období (2-3 měsíce) půda: trvalé zmrzlá (rozmrzá pouze na povrchu) flóra: nízké a pomalu rostoucí dřeviny, mechy, lišejníky nt/habitats/tundra-profile/ fauna: medvěd lední, vlk obecný, flóra: zakrslé dřeviny Typické oblasti: Severní Evropa, Asie, Amerika, Antarktida, Grónsko

17 Biotopy České republiky Přírodní biotopy toky a nádrže Mokřady a pobřežní vegetace Prameniště a rašeliniště Skály, sutě a jeskyně Alpinské bezlesí Sekundární trávníky a vřesoviště Koněpruské jeskyně, Česká republika Křoviny Lesy Nepřírodní biotopy (ovlivněné) např. urbanizovaná území, intenzivně obhospodařovaná pole, nelesní stromové výsadby

18 Hodnoty produkce v klimatických pásmech vyjádřené hmotností (kg) vyprodukované na jednotkové ploše (1 m 2 ) za rok PRODUKCE nejvyšší (>800) velmi vysoká ( ) vysoká ( ) střední ( ) nízká ( ) velmi nízká (0 100) vlhké rovníkové KLIMATICKÉ PÁSMO pobřežní monzunové a pasátové, tropické střídavě vlhké a suché tropické střídavě vlhké a suché (JV Asie), vlhké subtropické, oceánské západní pobřeží středomořské vlhké, kontinentální suché tropické (semiaridní), suché mírné (semiardiní), boreálních lesů suché tropické (aridní), suché mírných šířek (aridní), boreálních lesů, tundrové

19 3/4 povrchu je pokryto vodou Korálové útesy mělká tropická moře hodně živin a světla nejrozmanitější na Zemi potrava: symbiotické řasy Rybníky OLIGOTROFNÍ STADIUM chladnější MEZOTROFNÍ STADIUM vyšší přísun živin, průhlednost 2 m a více EUTROFNÍ STADIUM vyšší přísun živin, průhlednost se snižuje 1 m, zmenšování druhové diverzity HYPERTROFNÍ STADIUM jarní období rozvoj řas, nárůst ph, uvolnění amoniaku, vyhubení ryb.

20 o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) VÝCHODISKA: ochrana biodiverzity je společným zájmem lidstva státy mají suverénní právo na své biologické zdroje biodiverzita je významně omezována určitými lidskými činnostmi je životně důležité předvídat, preventivně omezovat a odstraňovat příčiny významného snížení nebo ztráty biodiverzity přímo u jejich zdroje základním požadavkem ochrany biodiverzity je ochrana ekosystémů a přírodních biotopů in situ a udržení a obnovení životaschopných populací druhů v jejich přirozeném k ochraně biodiverzity jsou potřebné rozsáhlé investice a lze očekávat široké spektrum ekologických, hospodářských a společenských přínosů z těchto investic

21 o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) CÍLE: ochrana biodiverzity, trvale udržitelný způsob využívání jejich složek, spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a odpovídajícího předávání příslušných technologií při zohlednění všech práv na tyto zdroje a technologie, včetně odpovídajících způsobů financování. má 42 článků a je platná po ratifikaci 30 státy.

22 Děkuji za pozornost a přeji krásný den. Dotazy, připomínky.??? Literatura: Begon M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc Jakrlová, J., Pelikán, J. Ekologický slovník. Fortuna Přednášky vznikly v autorském kolektivu: Martiny Sobotkové, Adama Vokurky a Terezy Davidové

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více