Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie"

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby Anotace CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 39 Základní pojmy z ekologie pro učitele, pro studenty - vysvětlení základních pojmů z ekologie - vyjmenování abiotických a biotických podmínek - rozdělení vztahů mezi populacemi - životní strategie - součástí prezentace jsou otázky a doplňování jak definic, tak i příkladů - prezentace

2 EKOLOGIE EKOLOGIE se zabývá...

3 ORGANISMUS Existence vyžaduje zachování základních podmínek biotických živých i abiotických - neživých). Podmínky vlivu se ale mění a organismy mají schopnost se adaptovat - přizpůsobovat (jen omezeně). EKOLOGICKÁ VALENCE je rozmezí podmínek, v kterých organismus existuje. úzká ekologická valence = stenoekní = stenovalentní (např. provazovka, perlorodka nebo koala) široká ekologická valence = euryekní = euryvalentní Faktor, který rozhoduje o výskytu druhu na stanovišti se označuje jako limitující faktor. Např. voda v letním období v našich podmínkách.

4 Graf zobrazující závislost aktivity studenokrevných živočichů na okolní teplotě Doplňte do grafu slova - optimum, ekologická valence, minimum, maximum Abiotische-faktor-temperatur. In: SJR. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z:

5 LOKALITA (STANOVIŠTĚ) přesně vymezený biotop (např. rybník v Dolní Vsi) BIOTOP - prostor(místo), který poskytuje organismům podmínky pro život (např. rybník, les, pole, voda) AREÁL - území, které splňuje jeho ekologické požadavky (kde se vyskytuje určitý druh) Areál prvotní v němž je druh původní(autochtonní) - druhotný v němž byl druh zavlečen a je zde cizí (alochtonní) Např. trnovník akát prvotní areál S Amerika, pal zavlečen do Evropy EKOLOGICKÁ NIKA - každý organismus obsazuje v ekosystému určitý prostor, do kterého je zapojen. Prostorová nika místo vhodné k obsazení určitým organismem (les pro rysa) Potravní nika vše pro obživu organismu BIOM - soubor ekosystému, tvoří větší celky v celosvětovém měřítku BIOSFÉRA - živý obal Země

6 polární pustina tundra tajga listnaté lesy mírného pásu stepi mírného pásu subtropický deštný prales středomořská vegetace monzunový les vyprahlá poušť suchomilné křoviny suché stepi polovyprahlá poušť travnatá savana stromová savana subtropický suchý les tropický deštný prales alpská tundra horský les Vegetation-no-legend. In: ALTAILEOPARD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit ]. Dostupné z:

7 ENDEMITY mají malý areál (hatérie novozélandská) RELIKT je zbytek druhu na určitém území po jeho větším rozšíření (ostružník moruška) EKOTON společenstvo nacházející se na okraji ekosystému, jsou tvořeny jinou vegetací ZONÁLY společenstva smíšená, kde životní podmínky se v určitém směru podstatně liší, např. les v závislosti na nadmořské výšce

8 Ostružiník moruška Hatérie novozélská Hjortron. In: LUDMIŁA PILECKA. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: Tuatara. In: KNUTSCHIE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z:

9 Abiotické podmínky : světlo teplo vzduch voda půda

10 Jaký vliv má UV záření na rostliny? Uveďte příklady rostlin : a) světlobytných b) stínobytných c) krátkodenních d) dlouhodenních Na co má vliv světlo u živočichů? Jak se dokáží rostliny přizpůsobit vysokým teplotám? Znáte nějaké organismy, které snáší velké rozmezí teplot?

11 V teplejších a vlhčích oblastech jsou živočichové téhož druhu tmavší nebo světlejší? V chladnějších oblastech jsou živočichové téhož druhu větší nebo menší? V chladnějších oblastech mají živočichové kratší uši než v oblastech teplejších?

12 Biotické podmínky jedinec populace společenstvo ( biocenóza) zoocenóza, fytocenóza ekosystém

13 vztahy mezi populacemi popište jednotlivé vztahy neutrální pozitivní: protokoperace mutualismus (symbióza) mykorhiza komenzalismus negativní: konkurence predace parazitismus

14 K dvojici napište druh vztahu : káně, poštolka blecha, pes krtek, vosa lev, zebra rak poustevník, sasanka zebra, pštros jmelí, strom sinice, houba

15 Životní strategie Životní strategie jsou soubory adaptací, jak se druh vyrovná s vlivy okolního prostředí (umožňují mu získávat potravu, rozmnožit se a bránit se před nepřáteli). Koncepce životních strategií nám umožňuje jednoduchým způsobem zdůvodnit řadu vlastností a projevů chování organismu, kdy základem je dosažení co nejvyššího reprodukčního úspěchu (fitness).

16 r-strategie organismus, který uplatňuje vyšší důraz na rozmnožování a mobilitu potomstva kvalita a konkurenceschopnost je odsunuta do pozadí typický r-stratég je organismem obsazujícím narušená stanoviště mezi početným potomstvem je vysoká úmrtnost (zredukovaná péče o ně) rostliny rostou na stanovištích s velkým množstvím živin, energie a vody -mnoho semen jen s minimem zásob, rychlá klíčivost, krátký životní cyklus a málo biomasy r a K strategie K-strategie organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na kvalitu a konkurenceschopnost potomstva (semen nebo mláďat), ale jeho kvantita a mobilita je odsunuta do pozadí. málo velkých mláďat (resp. semen), o které se bude starat příkladem může být slon, člověk nebo dub. Je nutné si uvědomit, že pojmy K-stratég a r-stratég jsou velmi relativní pojmy. Závisí na tom, koho s kým poměřujeme. Koroptev polní je oproti myši nepochybně k-stratég, ale porovnávána se slonem bude jednoznačně označena za r-stratéga.

17 Merlík bílý r-stratég produkuje tisíce drobných semen s nízkým množstvím živin Melganzenvoet bloeiwijze Chenopodium album. In: RASBAK. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: enopodium_album.jpg

18 Slon k-stratég má málo mláďat, o které se pečlivě celé stádo stará a matka ho krmí mateřským mlékem Elephant near ndutu. In: USERB. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z:

19 Jitrocel větší S-stratéga dobře snáší sešlap a na nekvalitních půdách dobře prosperuje Plantago major 06 ies. In: IES. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z:

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech Mendelova univerzita v Brně Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Brno 2011 Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více