Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci!"

Transkript

1 Obsah Předkolumbovské kultury 7 Sběrači a lovci 7 První zemědělci 10 Olmékové 11 Mixtékové 14 Teotihuacán 15 Mayové 16 Aztékové 18 Conquista a kolonizace 24 Ke břehům kontinentu 24 Hernando Cortés 25 Noche triste 28 Pád Tenochtitlánu 29 Demografický kolaps 32 Formování správy Nového Španělska 38 Země stříbra a zlata 45 Hacienda a koloniální zboží 45 Stříbro a zlato 46 Peninsulares a kreolové 61 Bourbonské reformy 62 Populační trendy v 18. století 74 Krize konce 18. století 77 Válka za nezávislost 82 Otec vlasti 82 Partyzánská válka 86 Vítězství 87 Kultura koloniálního období 88 Republika, císařství a federace 93 Caudillové 93 Dědic říše Aztéků 93 Ústava Nebezpečné sousedství 97 Americké osady v Texasu 97 Republika Fredonie a další problémy 98 Alamo a San Jacinto 100 Mexicko-americká válka 103 Severní fronta 103 Veracruz 105 Guadalupský mír 106 Reforma 108 Modernizaci! 108 Válka reformy 112

2 Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci! 125 Technokraté 127 Formování národní kultury 136 Mexická revoluce 139 Demokracii a pozemkovou reformu! 139 Generálové 140 Querétarská ústava 143 Vláda jedné strany 144 Nestabilita 144 Kristeros 146 Naplnit Querétaro 148 Cárdenasovo šestiletí 149 PEMEX 155 Kritika politiky velmocí 158 Mexikanizace ekonomiky 160 Poválečné změny 164 Noví politici 164 Korupce 165 Tlatelolco 168 Začátky krize 171 Ekonomické úspěchy, politické problémy 171 Hledání nové cesty 173 Zahraniční dluh a neklid v sousedství 178 Mexický ropný šok a změna role státu 181 Nástup opozice 185 Atentáty 185 Zapatisté v Chiapasu 185 Volby 1997 a Kultura 20. století 188 Česko-mexické vztahy 192 Bibliografická poznámka 196 Encyklopedické heslo 201 Základní informace pro turisty 208 Zastupitelské úřady 211 Důležitá telefonní čísla 212 Jazyková první pomoc 213 Nejdůležitější slova a fráze 213 Výslovnost 213 6

3 Předkolumbovské kultury Sběrači a lovci Podle většinového názoru specialistů na předkolumbovskou historii amerického kontinentu přišli první předchůdci indiánů do Ameriky asi před lety. Využili patrně tzv. pevninského mostu v oblasti dnešní Beringovy úžiny a postupovali přes Aljašku do vnitrozemí Ameriky, popřípadě zamířili po tichomořském pobřeží k jihu. Byli přitom jen jednou z migračních vln, které dosáhly Nového světa v průběhu mnoha tisíců let před příchodem Španělů na konci 15. a na začátku 16. století a postupně zalidnily celý kontinent. Na území dnešního Mexika dorazili první lidé asi před lety a zanechali v této době své stopy v několika lokalitách (dnes jich známe pět). Za nejstarší považují archeologové zbytky ležení lovců a sběračů na březích říčky u Cedralu nedaleko San Luis Potosí. Ohniště, kamenné zbraně a četné kosti staré možná až let ukazují jeden z hlavních zdrojů obživy těchto prvních Mexičanů. Mladší se zdají být nálezy z dalších míst, z Tlapacoya (stát Mexiko), Caulapan (Puebla) a Laguna de Chapala (Dolní Kalifornie). Stáří posledního z nich určili odborníci asi na let, a umís tili ho tak do období, kdy zde pomalu končil pleistocén a na stupoval holocén s výrazně odlišným klimatem. Kamenné nástroje, velké škrabáky a sekáče, mají stejný charakter jako nálezy z Cedralu a zatím nedatované lokality Cueva del Diablo ve státě Tamaulipas. Rozměrné nástroje s hrubými úštěpy, evidentně vyráběné lovci silnými nárazy těžkých kamenů, doprovázejí však i nástroje menší, s úštěpy jemně oklepávanými z obou stran. Značné obratnosti vyžadovala výroba kamenných nožů. Lovci v této době však ještě neznali kamenné hroty šípů a oštěpů. Mohli je vyrábět z kostí (ani takové však archeologové dosud na datovaných lokalitách neobjevili), nebo prostě tvrdit zašpičatělé dřevo v ohni. Celé dlouhé období charakterizuje malá varieta typů nástrojů; kromě už jmenovaných to byly ještě škrabky a řezné nástroje se zubatým ostřím

4 Předkolumbovské kultury 8 a několik málo dalších, jejichž výrobci se živili lovem a sběrem. Mexickým územím procházely patrně nepočetné kočovné tlupy spojené příbuzenskými pouty. Archeologové nazývají celé toto období archeolitem, starou dobou kamennou. Někdy před lety začala nová epocha cenolit, nová doba kamenná, která se dělí do dvou period, starší skončila asi před lety a mladší pak trvala další let. Jejich společným znakem je zvýšená četnost nálezů a jejich výrazně větší různorodost. Charakteristickým předmětem je tzv. cloviský hrot (podle lokality Clovis na území USA). Kamenné hroty s otvorem pro ratiště šípu či oštěpu se nacházejí po celém Mexiku (zvlášť hojné jsou nálezy na severozápadě mexického území) a archeologové rozlišují při značné velikostní varietě tři základní tvarové podoby. Typickou, pětiúhelníkovou a s konkávními stranami. Typická je jakýmsi kompromisem mezi pě ti úhelníkovou, kde tělo hrotu přechází od špice přes jasně ohraničené rozšíření k patce s otvorem, a konklávní, u níž nahradil hranu postupný zaoblený přechod. Ve všech případech zřejmě lovci hrot na ratiště nejen nasadili, ale ještě přivázali. V této době se výrazně změnila technologie výroby. Nástroje se už nevyráběly jen údery dvou kamenů, předměty byly opracovávány také opakovanými nárazy měkčího materiálu dřeva či kostí. Úštěpy byly v tomto případě mnohem menší a řezné hrany tedy jemnější a dokonalejší. Nový způsob opracování kamene umožnil také zvětšení tvarové variety, lovci takto nevyráběli jen hroty, ale také nože, škrabky, drásadla aj. Indiáni nakonec dosáhli v opracovávání kamene takového mistrovství, že přiváděli k úžasu i španělské dobyvatele. Podle kronikářů období conquisty používali někteří vojáci kamenných nožů poražených nepřátel místo břitev. V tomto období vzrostlo také množství nástrojů vyráběných z kosti. Lovci přitom používali techniky broušení, jež opět umožňovaly výrobu předmětů dokonalých tvarů. Lepší zbraně zvyšovaly efektivitu lovu, rostlo množství ulovených zvířat a dostatek potravy vedl k demografické expanzi. Největším lovným zvířetem tohoto období byl mamut; i v Mexiku nazývají někteří archeologové toto období obdobím lovců mamutů. Domnívají se přitom, že lov vyžadoval jisté organizační schopnosti. Ani dokonalejší zbraně totiž k ulovení

5 205 posílilo vytvoření skupiny NAFTA (North America Free Trade Area Severoamerická zóna volného obchodu). Mexiko však usiluje také o rozvoj kontaktů se státy jižně od svých hranic, v druhé polovině 20. století stoupl také obchod s Japonskem. V roce 2002 byla obchodní bilance vcelku vyrovnaná a import tvořil cca 168 miliard USD (z toho USA 63 %), export cca 160 miliard USD (USA 89 %). Hrubý domácí produkt: 700 miliard USD, na osobu USD (odhady 1997) Turistika: Mexická vláda podporuje turistiku s rostoucím důrazem přinejmenším od poloviny 20. století. Turistický průmysl prezentuje zahraničním návštěvníkům jak historii, tak přírodní krásy, ale i specifickou kulturu, ve které sice převažují kreolské prvky, ale je výrazně ovlivněna i původními kulturami indiánskými. K nejvýznamnějším turistický centrům patří hlavní město, kde byly už v 19. století budovány hotely pro klientelu z USA. Tento trend pokračuje až do dnešních dnů, i když se mexické úřady snaží přilákat turisty také z jiných částí světa. Předkládají jim také mnohem širší nabídku, pobyt v řadě hotelových komplexů na pobřeží Tichého oceánu (Acapulco) i Atlantiku (Cancún). Podle úředních údajů přinesla turistika v roce 2000 do státní pokladny 16 miliard dolarů. Přírodní podmínky: Mexiko má velmi různorodý povrch. Velkou část národního území zabírá tzv. meseta, náhodní plošina zdvíhající se z plání pouštních a polopouštních oblastí na severu. Jak na východě, tak na západě lemují mesetu horská pásma spadající do pobřežních nížin. Na východě se tak tyčí Sierra Madre Oriental, na západě Sierra Madre Occidental. Cordillera Neovolcánica ve středu mesety je nejvyšším horským masivem celého Mexika. Výšky přes metrů zde dosahuje řada vrcholů činných i vyhaslých sopek, nejznámější je Popokatepetl (5 452 m), dále pak Ixtaccíhualtl (5 280 m), Pico de Orizaba (5 699 m). Celá oblast zůstává epicentrem zemětřesení, která zasahují nejen hlavní město země, ale způsobují někdy značné škody až na pobřeží. K největším přírodním katastrofám posledních desetiletí patřily dvě vlny silných otřesů, které v roce 1985 vážně poškodily střed Ciudad México a přinesly smrt nejméně lidí. Poslední zemětřesení z ledna 2003 zasáhlo západní pobřeží a kromě menších hmotných

6 Encyklopedické heslo 206 škod způsobilo opět i ztráty na životech. Výšiny na jihu země obklopují roviny přecházející na severu v bažinatou pobřežní nížinu, jež kopíruje východní pobřeží s rozsáhlými lagunami. Mexické řeky jsou až na výjimky malé a množství vody v nich často kolísá podle ročního období. Největší řekou je hraniční Rio Grande del Norte s délkou přes km. Protéká sice úrodnou, ale suchou oblastí, a je proto zdrojem vody pro rozsáhlé zavodňovací systémy na obou březích toku. Využívání vod Rio Grande proto stále představuje jeden z konfliktních bodů mezi Mexikem a USA. Další z větších řek na východě Pánuco měří 700 km a ústí do Mexického zálivu. Také největší řeka jihu Usumacinta o délce km tvoří hranici, v tomto případě s Guatemalou. Řeky na západě jsou vesměs krátké, se značným spádem, řeka Rio Grande del Santiago zde protéká největším mexickým jezerem Lago de Chapala (1 057 km 2 ). Zejména na centrální mesetě je množství mělkých přírodních nádrží, na severu jsou ovšem rozsáhlé bezvodé oblasti, případně oblasti, kde potoky a říčky po část roku vysychají. Břehy Mexika omývají vody Atlantského a Tichého oceánu. V letním období dosahuje povrchová teplota vody C, v zimním je asi o 3 C nižší. Na některých místech se zde daří korálům, vytvářejícím četné ostrůvky. Podnebí: Na podnebí (Mexiko leží v subtropickém pásu) má velký vliv výškový profil a v pobřežní oblasti proudění teplých vod v Mexickém zálivu. Mexiko je rozděleno do čtyř výškových podnebních pásem. Tierra caliente (horká země, 0 až 800 m n. m.) má průměrnou roční teplotu přes 23 C. Tierra templada (mírné pásmo, m n. m.) má průměrné teploty C. Následuje tierra fría (chladný pás, do m n. m.) s průměrnou teplotou do 17 C a nakonec pásmo studené (tierra helada). Pro horské oblasti jsou charakteristické velké rozdíly denních a nočních teplot. Značné rozdíly jsou také ve srážkové činnosti. Nejsuššími částmi země jsou sever a severozápad. Minimální srážky jsou zejména na Kalifornském poloostrově, kde neprší celé měsíce. Roční srážky v La Pazu dosahují pouze 145 mm. Naproti tomu ve Veracruzu naprší až mm. Konkrétní výšku srážek zde ovlivňuje v zimě vítr ze severu, v létě atlantické pasáty. Na jihu jsou jen dvě roční období: sucha a letní období dešťů, kdy jsou srážky maximální.

7 207 Flóra: Rostlinstvo na území Mexika se liší podle nadmořské výšky a podnebí. Pro jih jsou typické deštné tropické lesy s různými druhy palem, liánami a orchidejemi. Různé cizopasné orchideje se vyskytují ve velkém množství na téměř celém území země. Na východním pobřeží rostou mangrovníkové houštiny. Na druhé straně se vyskytuje pod hranicí věčného ledu severoamerická holoarktická flóra. Mezi těmito dvěma krajnostmi lze nalézt širokou škálu rostlin mírného pásma. Povrch Mexika není sice příliš zalesněn (asi 20 % území pokrývá les, na jihu jde z větší části o deštný prales), přesto zde však lze nalézt velké druhové bohatství stromů. Zvlášť četné jsou různé druhy cedru, dubu a borovice, ve vyšších polohách také jedle. Charakteristickými rostlinami jsou pro velkou část Mexika kaktusy, jichž tu lze nalézt stovky druhů. Díky tomu se dostal kaktus i do státního znaku Mexika. Fauna: Je stejně různorodá a bohatá jako flóra. Většinu z tisíců živočišných druhů tvoří hmyz, nebezpečné a nepříjemné jsou ty druhy moskytů, které přenášejí malárii a žlutou zimnici. Ze savců žijí v Mexiku druhy obývající jak jižní, tak severní část kontinentu. Ze severoamerické fauny lze v Mexiku nalézt vydry, jeleny, srnce či medvědy, z jihoamerické pak jagurára, tapíra a několik druhů opic a netopýrů. V Mexiku žijí dále také dikobrazové, mravenečníci, pásovci. Z velkých zvířat, která dovezli do Mexika Evropané, je třeba zmínit zdivočelé potomky koní. Žije zde také velké množství plazů a obojživelníků. Z plazů jsou největší krokodýli, nejnebezpečnější pak jedovatí hadi, v severních suchých oblastech především chřestýši. Velmi bohaté zastoupení mají ve fauně Mexika také ptáci. Žijí zde desítky druhů kolibříků, ale také supové a orli. Na pobřežních lagunách a vnitrozemských jezerech loví hejna plameňáků, v pobřežních vodách pak pelikáni. Z původních divokých ptáků regionu získala značnou proslulost domestikovaná forma krocana, kterou chovali už Aztékové, kteří domestikovali i kachny a jiné ptáky. Ve vnitrozemí žijí hrdličky. Obrovské množství ryb a mořských korýšů obývá pobřežní vody. Lze zde pozorovat barakudy, kanice, bonity, žraloky či korálové rybičky, z korýšů kraby, garnáty, langusty aj.

8 Základní informace pro turisty Mexiko patří v posledních letech oprávněně k těm latinskoamerickým zemím, které v rostoucí míře přitahují české turisty. Do Mexika lze jezdit s turistickými kancelářemi na standardní cesty, existují ovšem také kanceláře se speciální nabídkou v podobě návštěvy archeologických nalezišť předkolumbovských kultur, nebo na druhé straně přírodních krás či rezervací. Daleko větší počet návštěvníků však volí individuální turistiku, přičemž využívají faktu, že pro pobyty do 90 dní není třeba vízum. V samotném Mexiku nabízejí turistické agentury řadu služeb a i ti, kdo jich nechtějí využít, mohou cestovat na vlastní pěst a těžit z husté sítě hotelů různé kvality (i ceny) a stejně husté komunikační sítě. Zatímco železniční doprava prakticky zmizela, spojují všechna velká mexická města letecké linky a linky autobusové. Existuje řada společností provozujících autobusovou dopravu, kde cena odpovídá komfortu. Nejlevnější jízdenky nabízejí společnosti s autobusy bez klimatizace, kde cestující musí občas sdílet kabinu s komoditami přepravovanými na trh, včetně živé drůbeže. Na druhé straně jezdí mezi velkými městy autobusy dokonale vybavené a rychlé. Veřejnou dopravu ve městech zajišťují zpravidla autobusy, v hlavním městě existuje i rozsáhlá síť metra. Je také možné volit z početných vozů taxi. Možnost využívání veřejné dopravy snižuje zejména v případě metra vysoká zločinnost, kterou je známé právě především Ciudad México. I když jedna z linek metra končí na mezinárodním letišti, varují turistické průvodce před cestováním touto linkou se zavazadly. I v případě taxi doporučují hotely používat služeb specializovaných agentur, které přistavují vozy na telefonickou objednávku. Další nepříjemností jsou z hlediska českých turistů odlišné elektrické normy, včetně zásuvek (řešitelné adaptéry), a kvalita pitné vody. Třebaže koupelny dobrých hotelů nabízejí zvlášt ní kohoutek pro pitnou vodu, doporučuje personál i zde používat především vodu balenou, ve veřejných budovách pak bývají stojany s chlazenou bezpečnou vodou v uzavřených kontejnerech z umělé hmoty.

9 209 Obezřetnost je třeba zachovávat i při stravování na ulici. Místní lahůdky, například tacos pečené kousky masa s pikantní omáčkou stejně jako krájené ovoce, mohou přivodit velké zažívací potíže trvalejšího rázu. Jinak je ovšem mexická kuchyně proslavená vynikající chutí, byť je pro Evropany jako celek velmi ostrá kvůli omáčkám s vysokým obsahem papriky či chili. Přitom zde existují velké regionální rozdíly, na pobřeží převažuje široká nabídka ryb, korýšů, chobotnic a dalších mořských živočichů, ve vnitrozemí je velmi oblíbené hovězí maso, případně místní speciality (v Monterrey například kozlečí pečeně). Jako příloha se jedí brambory, fazole či rýže. Všude lze pak najít vynikající ovocné či zeleninové saláty, ale i syrovou zeleninu a ovoce. Typickou omáčkou je mole, připravovaná z kakaa. Obrovské možnosti nabízí Mexiko nejen milovníkům jídla. Už od počátku 20. století usilovaly všechny mexické vlády představit vlastní veřejnosti i turistům historii země se stále větším důrazem na památky předkolumbovských kultur. Výsledkem tohoto snažení jsou desítky míst, kde archeologové zpřístupnili po skončení výzkumů odkryté pyramidy či chrámy veřejnosti. K nejznámějším a nejlépe přístupným patří Teotihuacán asi 70 km od hlavního města, k němuž dopravují zájemce autobusy a mikrobusy od všech větších hotelů. Vrcholky impresivních pyramid slunce a měsíce jsou dostupné strmými schodišti (sestup po úzkých stupních zde může činit větší problémy než výstup), přístupné jsou i zbytky chrámů a Quetzalcoatlova pyramida. V 90. letech bylo v komplexu dobudováno vynikající muzeum informující o historii aglomerace. Podobné imprese jako Teotihuacán nabízejí další centra předkolumbovských kultur Monte Albán, La Venta, Chitchen Itzá a další lokality, od hlavního města však podstatně vzdálenější. V samotném Ciudad México vynikají z desítek muzeí dvě instituce s mezinárodním významem. Antropologické muzeum představuje jak všechny předkolumbovské kultury Mexika, včetně neznámějších artefaktů těchto civilizací (kromě jiných pokladů i slavný aztécký kalendář), tak bohaté etnografické sbírky zachycující podobu etnik a folklóru různých částí Mexika. Muzeum velkého chrámu přímo nad zbytky pyramidy stojící původně v centru aztéckého Tenochtitlánu nabízí náv-

10 Informace pro turisty 210 štěvníkům nepřekonatelný obraz aztécké společnosti prostřednictvím nálezů mexické archeologie. Proti muzeu se pak týčí symbol koloniálního Nového Španělska barokní katedrála, jedna z nejskvostnějších ukázek barokní architektury v zemi, byť i barokní kostely především v montanistických centrech přitahují zaslouženě pozornost odborníků i laiků. Třetím monumentem národní kultury v této části města je palác vyzdobený murallistickými malíři. Kromě historických památek mohou navštívit turisté v Mexiku v každé roční době stovky folklórních slavností. Velkou pozornost poutají především křesťanské svátky, resp. jejich podoba ovlivněná předkolumbovskými tradicemi. Největší proslulosti dosáhl svátek dušiček známý jako Noche de muertos (Noc mrtvých), kdy valná část mexické populace navštěvuje během noci hroby svých zemřelých, aby zde trávila několik hodin v jejich společnosti. Pohled na tisíce svíček a hroby vyzdobené květy a prostřenými ubrousky s jídlem a pitím však učinil v posledních letech ze svátku ve velkých centrech turistickou atrakci devalvující duchovní obsah tradice. Barvitou podívanou jsou i stovky trhů s výrobky lidových řemesel. Kůže, měď, textil, dřevo, a zejména stříbro jsou tradičními materiály k výrobě předmětů, jež si přes všechnu komercializaci uchovávají vysokou řemeslnou úroveň, stejně jako užitková i okrasná keramika. Každý region má své speciality v materiálu, způsobu zhotovení či barvě. Mexiko však nenavštěvují jen zájemci o historii a folklór. Turisty přitahuje i velmi různorodá příroda. Mimo pláží a korálů na karibském i tichomořském pobřeží oplývá pozoruhodnostmi i vnitrozemí. Horská pásma korunují mohutné vulkány (Popokatepetl, Paricutín atd.), dostupné v případě známých lokalit z turistických základen na jejich úpatí. Na území Mexika existují také stovky kaňonů s různým stupněm přístupnosti (břehy bystřiny na dně kaňonu Chorros de Varal v Michoacánu jsou dostupné příkrou stezkou kombinovanou se schodištěm v bezprostřední blízkosti vodopádu spadajícího po stometrových stěnách). Velmi obtížné teplotní podmínky polopouštních oblastí, stejně jako tropických deštných lesů, kde navíc značný problém představuje i vysoká vlhkost vzduchu, zde sice středoevropanovi silně znesnadňují život, avšak na

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: Mexiko Klíčová slova: Aztékové, Mexiko, Guadalajara

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO geografické vymezení výhodná poloha mezi Středozemním

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Mexiko JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2003 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2003 Libri, 2003 ISBN

Více

Stručná historie států. Mexiko. Josef Opatrný

Stručná historie států. Mexiko. Josef Opatrný Stručná historie států Mexiko Josef Opatrný Nakladatelství LIBRI Praha 2016 Lízince a Richardovi Josef Opatrný, 2016 Libri, 2016 ISBN 978-80-7277-548-4 Obsah Předkolumbovské kultury... 9 Sběrači a lovci...

Více

Mexiko JOSEF OPATRNÝ

Mexiko JOSEF OPATRNÝ S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Mexiko JOSEF OPATRNÝ Nakladatelství Libri, Praha 2003 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2003 Libri, 2003 ISBN 80-7277-185-X Obsah Předkolumbovské kultury 7 Sběrači

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

STŘEDOAMERICKÉ REGIONY. Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část

STŘEDOAMERICKÉ REGIONY. Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část Dělíme na: a) pevninská část b) ostrovní část a) pevninská část a) pevninská část Mexiko probráno v samostatné prezentaci Belize Guatemala Honduras Kostarika Nikaragua Panama Salvador a) pevninská část

Více

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Latinská Amerika Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Název Latinská Amerika se Používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

JIŽNÍ AMERIKA -VODSTVO A PODNEBÍ

JIŽNÍ AMERIKA -VODSTVO A PODNEBÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Nakladatelství Libri, Praha Mexiko JOSEF OPATRNÝ

Nakladatelství Libri, Praha Mexiko JOSEF OPATRNÝ S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Nakladatelství Libri, Praha 2003 Mexiko JOSEF OPATRNÝ Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2003 Libri, 2003 ISBN 80-7277-185-X Obsah Předkolumbovské kultury 7 Sběrači

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Místopis Angloameriky

Místopis Angloameriky Místopis Angloameriky rovných 50 pojmů http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg http://www.zemepis.com/images/slmapy/kanus.jpg Místopis Angloameriky Ve dvojicích, podle atlasu Seznam významných:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA -HYDROLOGIE Mgr. Iva Svobodová Hydrologické vymezení poloha: Jižní Amerika se rozkládá na západní polokouli, ze západu ji omývá Tichý oceán,

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA Zdeněk Dvořák 1 a Radovan Soušek 2 Úvod V průběhu posledních dvou let jsme měli možnost v rámci studijních pobytů poznat jih USA a porovnat si své teoretické

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

ARGENTINA A BRAZÍLIE

ARGENTINA A BRAZÍLIE ARGENTINA A BRAZÍLIE Buenos Aires vodopády Iguaçú Manaus Amazon Village - Rio de Janeiro Termín realizace LEDEN 2015, počet účastníků 12+1 průvodce 1. den - odlet z Prahy do Buenos Aires Ve večerních hodinách

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno Strana 1 / 1 Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno V úterý 17. prosince se zoologická zahrada rozloučila se svou nejdéle žijící obyvatelkou lachtaní babičkou Gejšou. Ta odjela na zasloužený důchod

Více

DĚJINY A KULTURA. Mexiko dnes

DĚJINY A KULTURA. Mexiko dnes 10 DĚJINY A KULTURA Mexiko dnes BÁSNÍK A ESEJISTA OCTAVIO PAZ (1914 1998), NOSITEL NOBELOVY CENY, ve svém fascinujícím díle Labyrint samoty o svých krajanech říká, že jsou neprůbojní, zamlklí a nepřístupní.

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody. reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody. reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Zahraniční stáž : Národní park ZAKYNTHOS Termín stáže: 7.7. 16.7. 2014 Stáž byla zaměřena na studijní

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

MEXIKO. Fotogalerie. 14 - denní zájezd. Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko.

MEXIKO. Fotogalerie. 14 - denní zájezd. Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko. MEXIKO 14 - denní zájezd Atraktivní program zájezdu po Mexiku. Exponovaná místa. POznávací zájezd Mexiko. Poloha: dle programu dle programu dle programu Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den:

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 267 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 21. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA HYDROLOGIE USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Hydrologická charakteristika příznivé orografické podmínky pro vznik řek

Více

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 42.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 42.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Lokalizační předpoklady CR na Kubě

Lokalizační předpoklady CR na Kubě Lokalizační předpoklady CR na Kubě Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX Grizzly na dosah Jsou oprávněně považováni za krále severu. Majestátní, neoblomní, ale také tolerantní, pokud je zbytečně neprovokujete. A když se poštěstí, dostanete se k nim téměř na délku paže. 2 KOKTEJL

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍPOMĚRY SKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová DÁNSKO geografickévymezení nížinatá země S Evropy na Jutském poloostrově na

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více