VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015"

Transkript

1

2 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Obce s místy poskytovaného vzdělávání: Zlín, Fryšták, Lukov, Kašava, Hošťálková, Liptál, Želechovice nad Dřevnicí, Provodov, Březůvky, Velký Ořechov, Hřivínův Újezd, Bílovice Zřizovatel školy: fyzické osoby Libor Mikl, Mgr. Jiří Severin, Beata Severinová, Ing. Ivo Thurner, Martina Nosková, Jakub Severin IČO: IZO: Ředitel školy: Libor Mikl Statutární zástupce: Mgr. Jiří Severin Kontakty na zařízení: telefon: www stránky: Jména pracovníků pro informace: Libor Mikl, Mgr. Jiří Severin, Jaroslava Krajčová Datum zařazení do sítě: Č. j. rozhodnutí: 21838/03-21 Poslední aktualizace v síti: Č. j. rozhodnutí: MSMT 13493/ Celková kapacita školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě: 1040 Rada školy: Není zřízena 2

4 Základní údaje za školní rok 2014/2015: Počet žáků k : Obory: Hudební Výtvarný Literárně dramatický Celkem počet žáků z toho dospělých žáků dospělých absolventů Údaje o zařazování dětí a žáků Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2014/2015: Obory: Hudební Výtvarný Literárně - dramatický počet žáků přihlášených: počet žáků přijatých: Výsledky výchovy a vzdělávání Absolventi školy ve školním roce 2014/2015 v jednotlivých oborech: Obory: Hudební Výtvarný Literárně - dramatický Počty absolventů: Hodnocení žáků na konci školního roku 2014/2015: Stupeň hodnocení Prospěl s vyznamenáním Prospěl Ostatní Výše úplaty za vzdělávání na žáka ( 8 vyhlášky 71/2005 Sb.) ve školním roce 2014/2015: Obory: Hudební Výtvarný Literárně - dramatický Školné v 1. pololetí 1550,- 950, ,-, 950,- Školné v 2. pololetí 1550,- 950, ,-, 950,- Způsob platby úplaty za vzdělávání: poštovní poukázkou typu A nebo převodem na účet školy č /0800. Půjčování nástrojů: ZUŠ MORAVA půjčuje žákům hudební nástroje. Platba za vypůjčení nástroje na jeden kalendářní rok činí 600,- Kč. 3

5 Vzdělávací program školy Obory vyučované ve škole ve školním roce 2014/2015 k Obory: Hudební Výtvarný Literárně - dramatický počet žáků počet tříd 29,77 1,42 0,52 počet žáků s rozšíř. vyuč Studijní zaměření: Hudební obor: Přípravné studium, Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na elektronické klávesy, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na zobcovou flétnu, Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na fagot, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na tenor, Hra na baryton, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra na kytaru, Hra na elektronickou kytaru, Hra na baskytaru, Hra na bicí nástroje, Hra na akordeon, Hra na cimbál, Hra na dudy, Sólový zpěv, Sborový zpěv Výtvarný obor: Výtvarná tvorba Literárně dramatický obor: Činoherní tvorba Soubory Základní umělecké školy Morava: Smyčcový komorní orchestr ZUŠ Morava Akordeonový soubor Žesťové kvinteto Soubor Unisono Mladí gajdoši z Kašavy Zlínské jazzové smyčce Dětská cimbálová muzika Moravěnka Cimbálová muzika Andrýsek Cimbálová muzika v Liptálu Malá dechovka z Kašavy Habanera kvartet Moravia Young Jazzband Soubory ve spolupráci ZUŠ Morava: Sdružení dechového orchestru mladých Zlín 4

6 Zhodnocení současného stavu školy Základní umělecká škola Morava má zpracovaný vlastní školní vzdělávací program, kterým se důsledně řídí. Klademe důraz na to, aby byla respektována vyhláška MŠMT 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání. Protože naším cílem je naplnění záměru učitel za žákem, domníváme se, že realizací tohoto tématu důsledně dodržujeme princip rovného přístupu dětí a mládeže k uměleckému vzdělávání. Ve školním roce 2014/2015 v ZUŠ Morava proběhly dvě důležité akce, které mají význam pro další budoucnost naší ZUŠ. Jednak to byla čtrnáctidenní hloubková kontrola ČŠI. Vedle pedagogické činnosti našich učitelů a dodržování školního vzdělávacího programu se kontrola zaměřila i na ekonomiku, bezpečnost práce a celkovou koncepci práce ZUŠ. Druhým, důležitým momentem v naši práci byla účast v projektu přeshraniční spolupráce, vyhlášeném EU. Obsahem projektu bylo téma Obnovujeme tradice. Realizace úkolu se účastnily dále ZUŠ Bojnice a ZUŠ Rajec. Projekt byl velmi dobře hodnocen. Obsah byl projednán a řízen regionem Bílé Karpaty a financován Evropským fondem regionálního rozvoje. V rámci projektu škola získala hudební nástroje- gajdy, korýtkové housle, lidovou basičku a cimbál. Dále skupina, která na projektu pracovala, vydala publikaci s názvem Obnovujeme tradice, jejímž obsahem byly již získané zkušenosti s možností využití lidových tradic ve výuce ZUŠ. Dalším cílem bylo sbližování mladé generace přes hranice prostřednictvím kulturních akcí: proběhly společné koncerty v Baťově vile, v ZUŠ Rajec, v ZUŠ Bojnice. Vyvrcholením pak byl velký partnerský koncert souborů zúčastněných ZUŠ ve Velkém kině ve Zlíně. Dále proběhly dvě výstavy výtvarných oborů všech tří škol. Významným přínosem této spolupráce byla účast na festivalu Rajecká hudobná jar a festivalu Bojnická perla. Ve školním roce 2014/2015 byl navýšen počet míst poskytovaného vzdělávání. Na základě žádostí obcí byly zřízeny pobočky ZUŠ Morava v Hošťálkové a v Bílovicích. ZUŠ MORAVA je dobře vybavena hudebními nástroji, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou (PC technika, interaktivní tabule) potřebnými k výuce. Toto materiální vybavení školy je nutné nadále doplňovat a modernizovat. Všechna pracoviště školy jsou uzpůsobena ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto období škola dobudovala koncertní sálek s velmi kvalitním klavírem a s nástupními prostory. Dobrá vybavenost i solidní zázemí umožňuje škole prezentaci svojí práce na veřejnosti. O dobré práci svědčí i vynikající výsledky v soutěžích a také v mnoho vystoupení v zahraničí (viz soutěže 2014/2015). Škola má stabilní pedagogický sbor a mnozí pedagogové jsou profesionálně aktivně činní. ZUŠ Morava má v tomto školním roce tři obory: hudební, výtvarný a literárně dramatický obor. Systém výuky je naplňován dle školního vzdělávacího programu ZUŠ Morava a všichni vyučující prošli školeními a odbornými semináři, tak aby mohli podle nových učebních osnov vyučovat. Vedení školy klade velký důraz na dodržování vzdělávacích programů, což si také ověřuje zejména při hospitacích. Škola se zaměřuje především na rozvoj hudební komunikace, k čemuž je určena řada souborů. Některé z nich výrazně ovlivňují kulturní život v obcích. Jdou to zejména soubory a orchestry: Jazzové smyčce, Smyčcový komorní orchestr, Kašavská gajdošská, cimbálové muziky ZUŠ, pěvecké sbory ve Zlíně, Velkém Ořechově a Kašavě, jazzový soubor Young Moravia Jazzband a další. Škola aktivně 5

7 spolupracuje s SDOM Zlín a také provádí talentový průzkum v některých MŠ. Obojí zkvalitňuje výsledky práce školy. Žáci školy se zúčastnili okresních i krajských kol národní soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT. Účast v soutěžích považujeme za mimořádně dobrou, protože dle statistik jsme patřili v rámci kraje k nejlepším ZUŠ v hudebním oboru (viz výsledky soutěží). Také výtvarný obor dosáhl v soutěžních přehlídkách dobrého hodnocení (rovněž viz výsledky). Zejména pak si velmi ceníme umístění: trubka Jan Mikel 1. místo ústředního kola národní soutěže ZUŠ, tenor David Dominik 1. místo ústředního kola národní soutěže ZUŠ, pěvecké chlapecké trio 1. místo ústředního kola národní soutěže ZUŠ, Jazzové smyčce 2. místo na mezinárodním festivalu Europees Muziekfestival voor de Jeugd - Neerpelt, výtvarný obor ve Velkém Ořechově medaile LIDICKÁ RŮŽE za mimořádně úspěšnou kolekci prací v technické grafice. Výtvarný obor se prezentoval výstavami ve Velké Ořechově, Zlíně, Kašavě a Fryštáku. Škola se rovněž prezentuje významnou veřejnou činností v místech jejího působiště (viz příloha). Zvláště pak si ceníme adventních koncertů v kostelích ve Fryštáku, Štípě, Velkém Ořechově, Zlíně, Liptále. Mimořádný ohlas mívá již tradiční koncert souborů ve Velkém kině Zlín a dále pak koncerty v Baťově vile a kulturním centru Alternativa Zlín. Mimořádně dobrá je i spolupráce se ZUŠ Bojnice a ZUŠ Rajec při výměnných koncertech. V tomto školním roce byl opět náš soubor Jazzové smyčce vybrán na setkání hudební mládeže v belgickém Neerpeltu. Zde získal ocenění ve své kategorii a reprezentoval tak výborně nejen region, ale i hudební mládež ČR. Ve výhledu na další období je třeba usilovat o navýšení počtu žáků. Zatím se nedaří plně vyhovět, jak zájmu rodičů, tak žádostem vzdálených obcí. Toto je úkol pro příští roky a může být naplněn ve spolupráci s obcemi a krajským úřadem. Škola vyvíjí mimořádnou veřejnou činnost a to nejen v místě jejího působiště. Některá z veřejných vystoupení však ředitelství školy považuje svojí kvalitou nebo mimořádným dopadem za zvlášť výjimečné. Jsou to adventní koncerty v kostele s. Mikuláše ve Fryštáku, v kostele Narození Panny Marie ve Štípě, koncert souborů školy ve Velkém kině Zlín, účast na festivalech Strakonický dudáček, gajdošské slavnosti Hudgaj v Kašavě, Podzimní a Novoroční koncert v Baťově vile ve Zlíně. Škola trvale spolupracuje s hudební školou ZUŠ Bojnice a ZUŠ Rajec, zejména pak při výměnných koncertech, výchovných akcích a metodických školeních. Škola má stabilizovaný počet kmenových pracovníků, všichni mají plnou kvalifikaci. Některé nástroje vyučují externí učitelé, rovněž s plnou kvalifikací. Materiální zabezpečení školy a ekonomická situace se ve školním roce 2014/2015 stabilizovala. Hospodaření školy skončilo kladným hospodářským výsledkem. Byl naplněn rezervní fond dle zákona, ostatní finanční prostředky zůstaly volně na účtech školy tak, aby mohly být využity pro další rozvoj školy. 6

8 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 k počet osob přepočtené úvazky Interní pedagogičtí pracovníci 34 27,71 Externí pedagogičtí pracovníci 27 10,87 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015: Příjmení, jméno Interní pedagogičtí pracovníci Ambrůzová Renata Březíková Olga Cahlík Radek Crla Martin Černoch Petr Černoch Tomáš Černochová Klára Davidová Veronika Dolina Ladislav Groulík Jiří Gerych Tomáš Hanáková Kateřina Humpolová Marie Jurištová Veronika Knápková Markéta Kneisl Jaroslav Míčová Klára Mikl Libor Němcová Veronika Palová Věra Pilát Petr Ponížil Jindřich Ručková Lenka Strnadová Milena Surovík Josef Surovíková Tereza Šarmanová Michaela Šebestík Bohdan Šon Jiří Tesař Milan Tesková Jaroslava Točev Svetoslav Thurner Ivo Včelař Jan pracovní zařazení, obor učitelka, výtvarný obor ředitel školy zástupce ředitele 7

9 Externí pedagogičtí pracovníci Bařáková Eliška Brabcová Gabriela Bradáčová Petra Divoký Dlouhá Markéta Dubenová Dagmar Grossmannová Jana Hanáčíková Eva Charalambidis Konstantin Hořák Josef Koňárková Veronika Kozubíková Rosalie Krajíček Oldřich Markytán Karel Němcová Marie Obdržálek Marek Pešková Eva Přívara Milan Rohelová Miroslava Slováková Veronika Šimková Hana Tesařová Hana Vašků Iva Vlková Věra Zatloukalová Alžběta Zatloukal Jiří učitelka, výtvarný obor učitel, výtvarný obor učitelka, literárně-dramatický obor Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 k : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 7 4,34 Externí pracovníci 5 2 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015: Příjmení, jméno Interní pracovníci Severin Jiří Mgr. Krajčová Jaroslava Nosková Martina Lutonská Michaela Severinová Beata Miklová Milena Mikl Jiří Pracovní zařazení jednatel a statutární zástupce referentka - ekonom asistentka administrativní pracovník samostatná referentka hospodářský pracovník řidič a údržba 8

10 Externí pracovníci Javoříková Andrea Hrdličková Alena Jakubová Dana Vaculíková Věra Štěpán Petr uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka údržba, řidič Soutěže 2014/2015 OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽE ZUŠ SÓLOVÝ ZPĚV Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Otrokovice Sólový zpěv: Filip Stupka I. kategorie 1. místo Natálie Holíková II. kategorie 2. místo Kateřina Piknová II. kategorie 3. místo Veronika Minaříková IV. kategorie 2. místo Leona Šůstková VI. kategorie 3. místo Ondřej Šamša VI. kategorie 1. místo Lukáš Bělovský IX. kategorie 2. místo Miroslav Březina IX. kategorie 1. místo Komorní zpěv: chlapecké trio III. kategorie 1. místo Ondřej Šamša, Lukáš Bělovský Miroslav Březina SÓLOVÁ A SOUBOROVÁ HRA NA BICÍ NÁSTROJE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Malenovice Šimon Kráčalík VI. kategorie 1. místo HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ŽÁKOVSKÝCH ORCHESTRŮ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla Smyčcový komorní orchestr II. kategorie 1. místo HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE - SOUBOROVÁ HRA Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Malenovice CM ZUŠ Morava v Liptálu II. kategorie 1. místo CM Andrýsek III. kategorie 1. místo CM Moravěnka III. kategorie 1. místo 9

11 HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Valašské Klobouky TRUBKA Petr Šůstek 0. kategorie 2. místo David Jančík I. kategorie 2. místo Jan Mikel I. kategorie 1. místo Kristýna Fryšarová II. kategorie 1. místo Martin Staněk II. kategorie 1. místo Stanislav Kopal III. kategorie 3. místo Martin Prokop III. kategorie 1. místo Jaroslav Chlud IV. kategorie 1. místo Daniel Javora IV. kategorie 2. místo LESNÍ ROH Hedvika Slováková II. kategorie 1. místo TENOR Adam Strouhal I. kategorie 1. místo David Dominik II. kategorie 1. místo POZOUN Lukáš Zuzaník IV. kategorie 2. místo HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE SÓLO A KOMORNÍ HRA Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Morava Zlín Eliška Kořénková 0. kategorie 1. místo Josef Koutný III. kategorie 1. místo Anna Kovaříková V. kategorie 1. místo Pavel Mrlina VII. kategorie 1. místo HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ - ZOBCOVÉ FLÉTNY Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Harmonie Zlín Kateřina Kaláčová II. kategorie 3. místo HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Slavičín SAXOFON Veronika Růžičková V. kategorie 2. místo KLARINET Štěpánka Košárková III. kategorie 3. místo KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽE ZUŠ SÓLOVÝ ZPĚV Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Vsetín 10

12 Sólový zpěv Filip Stupka I. kategorie 1. místo Miroslav Březina IX. kategorie 2. místo Komorní zpěv: chlapecké trio III. kategorie 1. místo Ondřej Šamša, Lukáš Bělovský Miroslav Březina SÓLOVÁ A SOUBOROVÁ HRA NA BICÍ NÁSTROJE Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Zlín Šimon Kráčalík VI. kategorie 2. místo HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ŽÁKOVSKÝCH ORCHESTRŮ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Valašské Meziříčí Smyčcový komorní orchestr II. kategorie 1. místo HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE - SOUBOROVÁ HRA Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Uherský Ostroh CM ZUŠ Morava v Liptálu II. kategorie 3. místo CM Andrýsek III. kategorie 3. místo CM Moravěnka III. kategorie 3. místo HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Kroměříž Jan Mikel - trubka I. kategorie 1. místo Adam Strouhal - tenor I. kategorie 2. místo David Dominik - tenor II. kategorie 1. místo Hedvika Slováková - lesní roh II. kategorie 2. místo Martin Staněk - trubka II. kategorie 2. místo Martin Prokop - trubka III. kategorie 2. místo ÚSTŘEDNÍ KOLA SOUTĚŽE ZUŠ SÓLOVÝ ZPĚV Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Turnov Komorní zpěv: chlapecké trio III. kategorie 1. místo Ondřej Šamša, Lukáš Bělovský Miroslav Březina 11

13 HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Liberec David Dominik - tenor II. kategorie 1. místo Jan Mikel - trubka I. kategorie 1. místo HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ŽÁKOVSKÝCH ORCHESTRŮ Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne , ZUŠ Olomouc Smyčcový komorní orchestr II. kategorie Čestné uznání prvního stupně 43. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE ZUŠ MORAVA ZLÍN medaile LIDICKÁ RŮŽE za mimořádně úspěšnou kolekci prací v technické grafice Za úspěšnou výtvarnou práci v technice grafika - Čestné uznání získali Natálie Semelová Tereza Řezníčková Michal Minařík Gabriela Miklová Milan Kieryk 19 INTERNATIONAL BIENNIAL OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GRAPHICART, TORÚN POLAND 2014 (MEZINÁRODNÍ BINÁLE DĚTSKÉ GRAFIKY) David Mikel PARTICIPATION IN THE EXHIBITION ŠKOLOU VYZNAMENANÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Hudební obor: Výtvarný obor: Jan Mikel Blanka Čechmanová 12

14 Významná veřejná vystoupení žáků a souborů ZUŠ Morava ve školním roce 2014/2015 Září Lidová stavba roku 21. budova Zlín Říjen Koncert Štípa - Šípa Dýňobraní Tlustá hora, Zlín Výtvarný obor Velký Ořechov, Prostor Zlín/Řády vidění Zlín, Baťův institut Piráti z Reviky vystoupení LDO Dům kultury Zlín Listopad Den pro seniory Kašava Orlovna Podzimní koncert Baťova vila Hody v Kašavě - Kašava Adventní koncert Jižní svahy Zlín Adventní koncert - Kostel sv. Mikuláše, Fryšták Adventní koncert Liptál Prosinec Mikulášská besídka Velký Ořechov Vystoupení k rozsvěcování vánočního stromu Kašava Koncert pro seniory Velký Ořechov Vystoupení k rozsvěcování vánočního stromečku - Velký Ořechov Adventní koncert - Poutní chrám narození Panny Marie, Štípa Adventní koncert Velký Ořechov Besídka žáků ZŠ Provodov Vánoční besídka Kotěrova Zlín Vánoční besídka Fryšták Vánoční zpívání CM Andrýsek Fryšták Žabárna/Vítová Malý koncert Liptál Vánoční besídka Fryšták Vzpomínka na Glenna Millera Holešov, Kino Svět Vánoční koledovaní s Canticou Kotěrova Zlín Vánoční zpívání CM Andrýsek Fryšták školka LDO Vánoční vystoupení Fryšták, kino LDO O pejskovi, který neuměl štěkat Liptál Vánoční besídka Želechovice nad Dřevnicí Vánoční třídní besídka Kotěrova Zlín Vánoční besídka Lukov Velký koncert Liptál Vánoční besídka Lukov Živý betlém - Březůvky Vánoční besídka Želechovice nad Dřevnicí Vánoční koncert SDMO a ZUŠ MORAVA Městské divadlo Zlín Mše Radujme se v pánu Kostel PMPK, Jižní svahy Zlín Leden 3.1. Koledování v kostele Kelč 9.1. Tříkrálová besídka - Lukov Novoroční koncert - Alternativa, Zlín 13

15 16.1. Novoroční besídka Kotěrova Zlín Novoroční besídka Provodov Besídka Kašava Aula ZŠ Kašava Klavírní seminář II. Kotěrova Zlín Pololetní besídka - Štípa Březen 3.3. Jarní besídka Kotěrova Zlín Výtvarná výstava Naše tvorba ZUŠ Bojnice, Slovensko Učitelský koncert Magistrát města Zlína Cimbálový koncert v Liptále Kulturní dům v Liptále Duben Koncert pěveckého oddělení Kašava Kašava Besídka Kotěrova Zlín Koncert v Rajci Koncert souborů Velké kino Zlín Koncert s vystoupením absolventky ZŠ Fryšták Besídka Velký Ořechov Květen máj - Young Moravia Jazzband náměstí Míru Zlín Young Moravia Jazzband - Zahájení festivalu Setkání-Stretnutie MD Zlín Bojnická perla Bojnice Absolventský koncert - Magistrát města Absolventský koncert Baťova vila Krkonošské pohádka Želechovice ned Dřevnicí Kniha džunglí pro ZŠ Liptál Absolventský koncert Alternativa Zlín Besídka Štípa Závěrečný koncert Fryšták Závěrečný koncert Lukov Vystoupení v domově seniorů Burešov Slavnostní otevírání Obecního úřadu Kašava Sněhurka - Noc kostelů Fryšták Kácání mája - Kašava Sněhurka DFF Fryšták, kino Červen 6.6. Závěrečná koncert Lukov 7.6. Den dětí Kašava Kolonádní koncert ZJS Morava Luhačovice Závěrečné vystoupení Provodov Závěrečná vystoupení Kotěrova Zlín Závěrečný koncert Liptál Závěrečná besídka Želechovice nad dřevnicí Koncert žáků a absloventů Bílovice Závěrečná besídka - Kašava Závěrečná besídka - Velký Ořechov Letní besídka Želechovice nad Dřevnicí Den otevřených dveří MHD vozovna MHD Zlín Letní múzický tábor - Revika Vizovice 14

16 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2014/2015 byla v naší škole provedena inspekce ČŠI. Česká školní inspekce konstatovala, že vzdělávání, které škola poskytuje je v souladu s platným RVP ZUV. Vzdělávací nabídka školy zohledňuje reálné podmínky a možnosti a vnější vlivy a odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Dále ČŠI ocenila snahu o maximální zapojení žáků do efektivní souborové hry a pravidelné prezentace jejich výsledků vzdělávání pro veřejnost ve Zlíně a dalších místech poskytovaného vzdělávání. ČŠI doporučila věnovat větší péči začínajícím učitelům, zde jsou rezervy v práci ZUŠ. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako průměrná. Jiné kontroly Vedení školy, na základě hospitací a veřejných vystoupení, konstatuje, že vyučování je vedeno v souladu s platnými předpisy. Ve školním roce 2014/2015 byla provedena kontrola ČSSZ (kontrola plateb a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky ani penále z prodlení plateb. Závěr výroční zprávy Cíl, na kterém je naše škola postavena, to je Učitel za žákem, je dobře naplňován. Je příznivě vnímán, jak vedením obcí, tak rodičovskou veřejností. Protože pobočky školy jsou od sebe poměrně hodně vzdáleny, bude třeba změnit systém řízení školy. Předpokládáme ustanovení vedoucích poboček se zvýšenou pravomocí. Rovněž chceme vybudovat systém kontroly pomocí počítačové sítě. Škola postupně zlepšuje vyučování v pronajatých prostorách, nově byl upraven atelier VO ve Velkém Ořechově. Přestože se učitelé zúčastňují řady odborných seminářů a doškolování, bylo by dobré trvale dbát o jejich odborné vzdělávání ve větší míře. Zejména se to týká učitelů začínajících a učitelů s malou praxí. Toto je úkol, který si škola vedle dalších dává jako jeden z hlavních cílů. Jak již bylo řečeno, považujeme za nutnost reagovat na přání obcí, a proto budeme usilovat o navýšení počtu žáků. Tato výroční zpráva je k dispozici všem zaměstnancům ZUŠ Morava v kanceláři školy. Datum projednání na pedagogické radě školy: Podpis ředitele a razítko školy: Libor Mikl, ředitel školy ZUŠ Morava 15

17 16

18 17

19 18

20 19

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2012/2013 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2015/2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2015/2016 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Obce s místy poskytovaného vzdělávání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2010/2011 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

PRAVIDLA HRY: VY_32_INOVACE_192. Varianta č. 1: Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních nástrojů)

PRAVIDLA HRY: VY_32_INOVACE_192. Varianta č. 1: Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních nástrojů) VY_32_INOVACE_192 Hudební výchova 8. ročník (pexeso hudebních ů) Autor: Štěpánka Bártová, PRAVIDLA HRY: Varianta č. 1: obsahuje celkem 64 hracích kartiček (32 stejných dvojic). Hry se účastní libovolný

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Příčná flétna 1. Burčová Aneţka 22. 5. 2001 Ústí n/l I. 3:20 2. Ešlerová Andrea 26. 1. 2001 Ţatec I. 3:54 3. Holá Lenka 5. 10. 2000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje 1.c Duo flétna, klavír Kateřina Prymusová Pavel Štěpánek ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku Lucie Mičková Lenka Jakšová Veronika Schreierová ZUŠ V. Kálika, Opava Kateřina Machů Klára Věntusová Lucie Drabčíková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje Chrudim 10. 2. 2015

Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje Chrudim 10. 2. 2015 Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje Chrudim 10. 2. 2015 Porota pracovala v tomto složení: předseda poroty - Václav Divoš (ZUŠ Skuteč) členové poroty Mgr. Josef

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

ZUŠ 2015/2016 21. 22. 3. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

ZUŠ 2015/2016 21. 22. 3. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1 0. kategorie 0. /2 Smyčcové trio ZUŠ Oslavany Bc. Eva Janošková Veronika Lopaurová, housle Mariana Mohelská, housle Sára Skokanová, housle 0. /2 Smyčcové kvarteto ZUŠ Mikulov Věra Kunovová Nela Filipová,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Adventní zpěvy a vánoční koledy upravil Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Letovice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1

SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1 SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1 2 105A Čtvrtek - 8. a 9.hod Doležal Marek Karel 4.Kl Hra na klavír Tonová Zdislava 5.Bd Hra na bicí

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012 Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Ročník: 6. Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební nástroje Datum vytvoření: červen 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Zdroj: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.6.05

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje: Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal saxofon Steiger Václav 1. místo 7. Mgr. Tomáš Klásek fagot Hasalíková Michaela 2. místo 2. Jana

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, příspěvková organizace Ořechov, Komenského 4, 664 44, tel. 737 044 728 e-mail : zus.orechov@volny.cz, www.zusmore.cz IČ: 49461702 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více