Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko"

Transkript

1 Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Cestovní kanceláře a agentury 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 Obsah. ÚVOD NÁZEV A SÍDLO CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI PŘEDSTAVA O MĚSTĚ A REGIONU ZLÍN A MĚSTĚ LUHAČOVICE PROGRAMY A SLUŽBY S NABÍDKOU ZLÍNSKA DŮVOD NÁVŠTĚVY TYP ORGANIZOVANÝCH POBYTŮ TYP VYUŽÍVANÝCH SLUŽEB NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA...3. ZDROJE INFORMACÍ...5. INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST REGIONU CHYBĚJÍCÍ INFORMACE PRO ORGANIZACI POBYTŮ CO CHYBÍ V TURISTICKÉ NABÍDCE...2 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

3 4. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ A PRODEJ PROGRAMŮ ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PROGRAMY PRO DOMÁCÍ TURISTY PROGRAMY PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY PŘIPOMÍNKY RESPONDENTŮ K PROBLEMATICE CR...28 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 3

4 . ÚVOD Marketingový průzkum zaměřený na cílovou skupinu pracovníků cestovních kanceláří a agentur je součástí komplexního průzkumu prováděného v rámci zpracování Marketingové strategie cestovního ruchu města Zlína, Luhačovic a turistické oblasti Zlínsko. Celý komplex průzkumů dále doplňují data získaná na veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha 26 a Infotour Hradec Králové 26) a data získaná v rámci marketingového průzkumu ve vybraných lokalitách TO Zlínsko. Cílovou skupinou marketingového průzkumu byly předem vytipované cestovní kanceláře z celé České republiky. Příslušné dotazníky byly s těmito CK vyplněny převážně telefonicky. Průzkum probíhal v měsíci lednu a únoru 26. Všichni tazatelé, kteří tento rozsáhlý sběr dat zajišťovali, byli pro tyto účely speciálně proškoleni. V průběhu školení byli tazatelé podrobně seznámeni se zněním dotazníku a instruováni, jak postupovat při komunikaci s respondenty. Telefonické rozhovory s vedoucími pracovníky vytipovaných cestovních kanceláří realizovali proškolení pracovníci zpracovatele průzkumu. V průzkumech jsou používány pojmy jako turistická oblast (TO) Zlínsko, region Zlínsko atd. Všechny tyto pojmy vymezují zájmové území celé Marketingové strategie. Geograficky byla TO Zlínsko vymezena v hranicích okresu Zlín. V textu a v tabulkách jsou ve většině případů ponechány původní odpovědi zástupců cestovních kanceláří. Z důvodu uchování autentičnosti obsahu odpovědí jsme odpovědi nijak neupravovali. Zpracovatel průzkumu: ARC Mikulov, s.r.o. Náměstí 3, 692 Mikulov tel.: ARC Mikulov, únor 26 Tyto průzkumy mají vlastní vyhodnocení. ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 4

5 2. NÁZEV A SÍDLO CESTOVNÍ KANCELÁŘE Otázka : Název a sídlo CK První otázka dotazníku zjišťovala název a sídlo cestovních kanceláří zahrnutých v průzkumu. Zjištěná data jsou uvedena v tabulce. Zkoumaný soubor tvořilo celkem 3 cestovních kanceláří z různých míst ČR. Z tohoto počtu jich 8 bylo z Prahy, 6 z Brna a 3 z Olomouce. Jedna cestovní kancelář byla ze Slovenska (Bratislava). Respondenti odpovídající na otázky vesměs zastávají v cestovních kancelářích vedoucí pozice. 8x byl respondent přímo majitelem či majitelkou cestovní kanceláře, 4x jednatelem, 6x vedoucím či ředitelem. Zbývající respondenti udávali vesměs manažerské pozice. Vedoucí postavení respondentů jsou pro tento průzkum velmi důležité. Lze oprávněně očekávat, že v rámci průzkumu budou získána cenná data a informace od profesionálů na problematiku cestovního ruchu. Název Sídlo Pozice respondenta CK Martini Tour Ostrava Manažer firmy CK Pressburg Olomouc Ředitel Satur, s. r. o. Praha Vedoucí CK Čebus, DCK, s. r. o. Brno Jednatel Čedok Praha Pobočka Brno Vedoucí CK Czech holidays, s. r. o. Praha Jednatel ITC Travel, s. r. o. Praha 3 Obchodní manažer Mobas Travel, s. r. o. Slušovice Majitel SIS Tour Praha Vedoucí CK CK Tina Kroměříž Majitel CK Régio Kyjov Manažer Agentura W Praha Majitelka Rekrea DCK, s. r. o. Hradec Králové Manažer Intercontact Praha Travel consultant Olivia Travel Olomouc Manažer Vitatour Slaný Majitel Tipatour Brno Ředitelka CA Doména Hodonín Majitelka Incoczech Travel Prague, s. r. o. Praha 4 Manažer Agentura Chaty Šumperk Majitelka Miklas CK a CA Prostějov Majitelka CK Mima Prostějov Manažerka CK Kudrna Brno Manažer CK Pressburg Luhačovice Vedoucí pobočky Janatour Prostějov Majitelka Bohemia Fantasy Olomouc Manažer CA Interhome Brno Cestovní poradce Omega Tours Bratislava Jednatel Tomi Tour, s. r. o. Brno Manažerka CK Régio Kyjov Jednatel Bena Tours, s. r. o. Praha Office manager ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 5

6 3. ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI Otázka 2: Jaké je hlavní zaměření činnosti Vaší cestovní kanceláře? Každý z dotázaných respondentů svými slovy popsal, v čem je těžiště činnosti jeho cestovní kanceláře. Získané odpovědi jsou doslovně zapsány v tabulce. Z odpovědí jasně vyplývá široký záběr aktivit oslovených cestovních kanceláří. Závěr je velmi obtížně stručně charakterizovat. Z hlediska zaměření na lokalitu či stát byly mezi dotázanými cestovními kancelářemi takové, které organizují pobyty výhradně u moře, jiné pouze v ČR a na Moravě, další v Evropě i mimo ni. Některé cestovní kanceláře se zaměřují na kongresovou turistiku, některé na rekreační pobyty, jiné na poznávací pobyty. Odpověď Zájezdy a pobyty u moře Lázeňské pobyty, tuzemsko, incoming, konference Rekreační pobyty v ČR a SR, lázeňské pobyty, pobyty v chatách a chalupách, incoming Kongresová turistika, incentivní turistika, incoming Pobyty u moře, poznávací zájezdy, DCR, ACR, letenky, autobus, jízdenky, individuální programy Incoming - celá ČR, Praha, města, okruhy po republice, poutní místa, lázeňské pobyty, skupiny, jednotlivci, zdrojové země (EU, D, A, NL, B, GB, CH, Turecko, RusF, Bělorusko), DCR Kongresová a incentivní turistika Poznávací zájezdy v ČR pro cizince (USA, Německo) Návrat incoming a konferenční služby Regenerační a rekondiční pobyty Rekreační pobyty Poznávací zájezdy po ČR, školní a skupinové zájezdy po krásách ČR Kongresová turistika, pobyty v zahraničí Zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kanceláře ACR, skupinová turistika do oblastí Praha, ČR a střední Evropa Pronájem chat a chalup po ČR Poznávací, poutní a pobytové zájezdy Pobytové a poznávací zájezdy v ČR i zahraničí Poznávací, sportovní zájezdy zahraniční i tuzemské Prodej pobytů - lázně, Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko Malé jednodenní výlety a lázeňské pobyty Itálie, Ligurská riviéra, Slovensko - termály, poznávací zájezdy DCR Zprostředkování rekreačního ubytování v chatách, domech a apartmánech v 8 zemích ACR, poznávací zájezdy na Slovensku, Moravě a v Čechách Poznávací a pobytové zájezdy Incoming, celá ČR, DCR není tak rozsáhlý, Outgoing Evropa poznávací, pobytové a sportovní zájezdy Golfová, bussiness turistika Pobytové zájezdy Internetový prodej pobytů v ČR, SR, Chorvatsku a Maďarsku ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 6

7 4. PŘEDSTAVA O MĚSTĚ A REGIONU ZLÍN A MĚSTĚ LUHAČOVICE Otázka 3: Co se Vám vybaví, když se řekne město Zlín, město Luhačovice a region Zlínsko? Smyslem třetí položky dotazníku bylo zjistit prvky, které jsou v myslích respondentů charakteristické pro město Zlín, město Luhačovice a region Zlínsko. Na dotaz, co se Vám vybaví, když se řekne město Zlín, respondenti jednoznačně nejčastěji uváděli prvorepublikového podnikatele v obuvnickém průmyslu Tomáše Baťu a věci s ním související obuv, boty, červené domky. Jeden respondent si vybavil i Baťův kanál. Pro pět respondentů je Zlín symbolem hokeje. Čtyři respondenti si v souvislosti se Zlínem vybaví dětský filmový festival, tři filmové ateliéry. Je potěšující, že někteří respondenti ve svých odpovědích charakterizovali Zlín jako moderní město, zelené město, podnikatelské město či pružné město s obchodním duchem. Město Zlín je v myslích respondentů spojováno s obchodem a průmyslem, oproti tomu město Luhačovice je synonymem pro odpočinek a relaxaci. Při vyslovení názvu Luhačovice si téměř všichni respondenti vybavují lázeňství, lázeňskou turistiku a lázeňské procedury, kolonádu, léčivé prameny. Dva respondenti si v souvislosti s Luhačovicemi vybavují přehradu, dva pěknou přírodu a dva známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který zde působil. Region Zlínsko již tak charakteristický prvek jako předchozí dvě města nemá. Deset respondentů si region Zlínsko spojuje se slivovicí, městem Vizovice a Rudolfem Jelínkem. Šest respondentů si pod označením region Zlínsko představí krásnou krajinu a pěknou přírodu, pět respondentů uvedlo zoologickou zahradu v Lešné. Mezi dalšími odpověďmi vystihujícími Zlínsko byly uváděni příjemní a pohostinní lidé, Baťův kanál, Valaši a Valašské království, víno, folklór, boty a jiné. Odpověď město Zlín Počet Baťa 5 Boty, obuv 8 Hokejový stadion; hokej 5 Město dětského filmového festivalu; filmový festival pro děti 4 Červené Baťovy domky 3 Filmové ateliéry 3 Podnikatelské město; pružné město s obchodním duchem 3 Gottwaldov; Gottwald 2 Moderní funkcionalistická architektura 2 Barum 2 Různé: 3 - krajské město - průmysl - zelené město - šílení pracháči - billboardy - moderní město - hotel Moskva - pěkné prostředí - rodné okresní město - kdysi slavný obuvnický průmysl - nic konkrétního - spolužák - Baťův kanál ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 7

8 Odpověď město Luhačovice Počet Lázně; lázeňství; největší a nejznámější moravské lázně; lázeňská turistika; centrum 27 lázní; lázeňské centrum Kolonáda; promenáda 6 Vincentka, Aloiska; prameny 5 Příroda; pěkné okolí 2 Jurkovič 2 Přehrada 2 Koupele v lázeňských domech; masáže 2 Různé: 2 - pohyb - lázeňské oplatky - významné předválečné kulturní místo - příjemný personál - Janáček - milé město blízko slovenských hranic - koncerty - dětský folklorní festival - lázeňský dům Niva, hotel Zátiší - rybářské závody Odpověď region Zlínsko Počet Vizovice slivovice; Jelínek; dobrá slivovice Krásná hornatá krajina; hezká krajina; pěkná příroda 6 ZOO Lešná 5 Valaši; Valašsko; Valašské království 3 Příjemní a pohostinní lidé; dobří lidé 3 Baťův kanál; možnosti plaveb na řekách 3 Kroměřížský zámek; Kroměříž 2 * 2 Luhačovice 2 Nevím; nic moc 2 Víno; vinné sklípky 2 Obuv; boty 2 Folklór 2 Baťa 2 Region s mimořádně vysokým procentem podnikavých a schopných lidí; podnikání 2 Historické regiony s jejich přírodními a historickými zajímavostmi a folklórem 2 Různé: - Hodonín *, Slušovice - Turistika, zábava - pěkná města - Buchlov* - pečivo - odříznutý a dostupný region - Samohýl - Čuba - gramaticky správná čeština 2 Turistické cíle označené * se nacházejí mimo TO Zlínsko. ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 8

9 5. PROGRAMY A SLUŽBY S NABÍDKOU ZLÍNSKA Otázka 4: Zajišťuje Vaše cestovní kancelář programy nebo služby s nabídkou regionu Zlínsko? Z celkového počtu 3 dotázaných cestovních kanceláří jich 26 nabízí nějaké služby či programy v zájmovém regionu. Pouze 5 cestovních kanceláří uvedlo, že nemají žádnou nabídku programů ani nezajišťují služby pro návštěvníky. Nadpoloviční většina, 55 % z dotázaných cestovních kanceláří, zajišťuje služby a akce na vyžádání klienta. 32 % cestovních kanceláří má vytvořeny vlastní programy s nabídkou regionu a 26 % je schopno zajistit jednotlivé služby. Tento výsledek je v souladu se závěrem získaným z odpovědí na otázku číslo 2. Mezi cestovními kancelářemi bylo 6 cestovních kanceláří specializujících se přímo na incoming a řada dalších cestovních kanceláří nabízejících různé rekreační pobyty v ČR. Pouze 2 cestovní kanceláře se dle vlastního vyjádření specializují na prodej pobytů u moře a v zahraničí. Uvedené znamená, že cestovní kanceláře musí Zlínský region znát a pobyt či alespoň jednotlivé služby v něm nabízet. Odpověď Ano, zajišťujeme programy a akce na vyžádání klienta. Ano, máme vlastní programy s nabídkou regionu Zlínsko. Ano, zajišťujeme jednotlivé služby (ubytování, průvodci, atd.). Ne, nemáme žádnou nabídku vlastních programů ani nezajišťujeme jednotlivé služby pro návštěvníky regionu Zlínsko. Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů 7 42 % 55 % 25 % 32 % 8 2 % 26 % 5 3 % 6 % Celkem 4 % --- Graf: Programy a služby s nabídkou Zlínska Ano, vlastní programy Ano, programy dle přání klienta Ano, jednotlivé služby Ne, programy ani služby ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 9

10 6. DŮVOD NÁVŠTĚVY Otázka 5: Jaký se domníváte, že je převažující důvod návštěvy Vašich klientů v regionu Zlínsko? Zhruba polovina z dotázaných zástupců vybraných cestovních kanceláří (48 %), je toho názoru, že klienti přijíždí do regionu Zlínsko převážně ze zdravotních důvodů, např. na lázeňský pobyt, na rehabilitace nebo léčení. Častým důvodem návštěvy tohoto zájmového území je, dle respondentů, poznání. 6 % respondentů se domnívá, že návštěvníci přijíždí do regionu za turistickými atraktivitami, památkami, kulturou, folklórem a dalšími lákavými prvky. Oblíbeným důvodem pobytů návštěvníků v regionu je, dle zkušeností % respondentů, pobyt v přírodě, odpočinek a procházky. Stejné množství respondentů zastává názor, že návštěvníky přivádějí do regionu pracovní povinnosti (služební cesty, obchod, konference, školení). 3 respondenti otázku nezodpověděli. Vysvětlení pro vysoké procento návštěvníků, jejichž důvodem pobytu v regionu je zdraví a jeho posílení, je dáno vlivem lázeňského města Luhačovice, spadajícího do regionu Zlínsko. Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Zdraví - lázně, rehabilitace, léčení apod % 48 % Poznání - návštěvy turistických atraktivit, historie, 5 8 % 6 % architektura, kultura, folklór apod. Relaxace - rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, 3 % % procházky apod. Práce - služební cesta, školení, konference, obchod apod. 3 % % Turistika a sport - pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, 4 % 3 % lyžování apod. Nákupy 4 % 3 % Zábava - společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, % % dobré jídlo, pití apod. Návštěva příbuzných a známých % % Tranzit % % Celkem 28 % --- Graf: Typologie návštěvníků podle účelu návštěvy Poznání Relaxace Turistika, sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva příbuzných Tranzit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury

11 7. TYP ORGANIZOVANÝCH POBYTŮ Otázka 6: Jaké pobyty v regionu Zlínsko nejčastěji organizujete pro své klienty? Těžiště činnosti oslovených cestovních kanceláří v zájmovém regionu spočívá v zajišťování vícedenních pobytových programů. Takto odpovědělo 45 % respondentů. Dvou až třídenní pobyty v regionu organizuje 6 % z oslovených cestovních kanceláří a jednodenní výlety téměř 3 % cestovních kanceláří. 7 z dotázaných 3 respondentů na otázku neodpovědělo. Skutečnost, že téměř polovina z dotázaných cestovních kanceláří nabízí v regionu pobytové programy o délce více než 3 dny, je do jisté míry pozitivní a souvisí s nejčastějším důvodem návštěvy regionu (viz otázka důvod návštěvy ). Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Vícedenní pobytové programy 4 58 % 45 % Dvou až třídenní pobyty 5 2 % 6 % Jednodenní výlety 4 7 % 3 % Vícedenní poznávací programy 4 % 3 % Celkem 24 % --- Graf : Typ organizovaných pobytů Jednodenní výlety 2-3 denní pobyty 5 Vícedenní poznávací programy Vícedenní pobytové programy ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury

12 8. TYP VYUŽÍVANÝCH SLUŽEB Otázka 7: Jaké služby při tvorbě programů v regionu Zlínsko nejčastěji využíváte? Nejvíce využívanou službou v regionu Zlínsko je ubytování. 74 % z dotázaných cestovních kanceláří tento druh služeb při tvorbě a zajišťování programů na Zlínsku využívá. Pro návštěvníky regionu jsou lákavé návštěvy různých turistických atraktivit a také exkurze do výrobních závodů. Proto tyto služby cestovní kanceláře také v hojné míře využívají (68 % návštěvy atraktivit, 65 % exkurze do výrobních závodů). Jak vyplývá z dalších čísel (viz tabulka) návštěvy hradů a zámků, průvodcovské služby a služby dopravců jsou cestovními kancelářemi využívány v menší míře. Vysvětlení této skutečnosti se můžeme pokusit pouze odhadnout. Je pravděpodobné, že cestovní kanceláře přivážejí do regionu klienty skupinově, tedy pravděpodobně svými autobusy a se svými průvodci. Nevyužívají tedy v takové míře místních poskytovatelů dopravních a průvodcovských služeb. Menší zájem o návštěvu hradů a zámků může být způsoben skutečností, že pro návštěvníky regionu Zlínsko jsou více lákavé jiné atraktivity, jak vyplynulo z odpovědí na otázku č. 4. Lákavými jsou pro návštěvníky pravděpodobně lázeňské služby (Luhačovice), exkurze do obuvnického průmyslu (Zlín) či do likérky ve Vizovicích, návštěva zoologické zahrady, příroda a krajina atd. Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Ubytování 23 2 % 74 % Návštěvy jiných atraktivit (muzea, zoo, ) 2 9 % 68 % Exkurze do výrobních závodů 2 8 % 65 % Návštěvy hradů a zámků 4 3 % 45 % Průvodcovské služby 3 % 42 % Služby dopravců 2 % 39 % Jiné 9 8 % 29 % Celkem 2 % --- Graf: Typ využívaných služeb Ubytování Památky Návštěvy Exkurze Průvodci Dopravci Jiné ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

13 9. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA Otázka 8: Která místa, atraktivity, považujete Vy osobně pro návštěvníky za nejzajímavější? Osmá otázka byla respondentům položena s cílem zjistit názor osob profesionálně se pohybujících v cestovním ruchu na turistické atraktivity zájmového území. Respondenti mohli uvést až 7 různých turistických cílů ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko. Odpovědi respondentů byly bodovány. Atraktivita uvedená na prvním místě byla bodována 7 body, atraktivita uvedená na 7 místě bodem. Celkový součet bodů vytvořil pořadí jednotlivých turistických atraktivit vyjmenovaných respondenty. Dle názoru respondentů je ve městě Zlín výrazně nejzajímavějším turistickým cílem Obuvnické muzeum zachycující vývoj obouvání od nejstarších dob českých dějin. Až daleko za ním se umístily atraktivity jako výšková budova, tzv. Baťův mrakodrap s vyhlídkou a kavárnou v 6. podlaží, funkcionalistická architektura města, typické červené Baťovy domky či zoologická zahrada Lešná aj. Luhačovice jsou, podle mínění respondentů, atraktivní především svou lázeňskou nabídkou s níž souvisí léčivé prameny, kolonáda, koupele, lázeňské domy. Respondenti se domnívají, že pro návštěvníky je zajímavý také Jurkovičův dům, lázeňský hotel, který je národní kulturní památkou a současně nejznámější dominantou Lázeňského náměstí. Mezi odpověďmi nechyběly ani Luhačovická přehrada a okolní příroda. Z pohledu respondentů je v regionu Zlínsko pro návštěvníky nejzajímavější zoologická zahrada v Lešné. Dále pak respondenti vyzvedli areál likérky Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. Za neméně atraktivní pro návštěvníky považují také Kroměříž a zdejší Arcibiskupský zámek. Mezi dalšími turistickými cíli jmenujme hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Velehrad nebo Baťův kanál (tyto však již nejsou na území regionu Zlínsko. Tato skutečnost opět ukazuje na malou územní vyhraněnost TO Zlínsko). Všechny odpovědi respondentů včetně bodového ohodnocení jsou uvedeny v tabulkách. Odpověď město Zlín Počet bodů Obuvnické muzeum, muzeum T. Bati 62 Budova Mrakodrap s výtahem 27 Architektura města; funkcionalistická architektura 9 Baťovy domky 4 ZOO Lešná Hotel Moskva Filmové ateliéry 9 Zámek 7 Hokejový stadion 7 Továrna 7 Lesní hřbitov 6 Okolí 6 Areál na Kudlově 5 Hanzelkovo muzeum 5 Nákupní centra 4 Muzeum Samohýl 4 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 3

14 Odpověď město Luhačovice Počet bodů Lázně, lázeňství, malebnost lázní a parku, lázeňské centrum, lázeňské náměstí 9 Kolonáda 75 Přehrada s hotely kolem 35 Jurkovičův dům 3 Minerální vody, prameny, ochutnávka kyselky 2 Příroda Koupele 7 Možnosti rodinné rekreace 6 Lázeňské domy 6 Park 6 Nová stezka po pramenech 6 Architektura 6 Kostel sv. Rodiny 5 Muzeum 3 Vycházkové trasy 2 Odpověď region Zlínsko Počet bodů ZOO Lešná 52 Vizovice areál firmy R. Jelínek, J. R. Destillery 35 Kroměříž, Zámek Kroměříž * 34 Hrad Buchlov * 2 Velehrad, Modrá a Velehrad * 2 Zámek Buchlovice * 9 Baťův kanál 9 Zámek Vizovice, město Vizovice 8 Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum * 2 Sympatičtí lidé 7 Luhačovice 7 Pamětihodnosti 7 Všemina 7 Městečka 7 Víno 6 Příroda 6 Uherské Hradiště * 5 Vlčnov * 4 Javořina * 3 Sklepy v Blatničce pod sv. Antonínkem * 3 Střílky hřbitov * * Turistické cíle označené * se nacházejí mimo TO Zlínsko ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 4

15 . ZDROJE INFORMACÍ Otázka 9: Jaké zdroje informací využíváte obecně při sestavování programů pro své klienty? Při přípravě programů pro své klienty se cestovní kanceláře neomezují pouze na jeden či dva zdroje informací, ale využívají jich několik. Vyplývá to z jejich odpovědí na devátou otázku dotazníku. Jak je patrno z tabulky, respondenti určité zdroje informací preferují, nelze však říci, že některé z nich by zcela opomíjeli. Velké oblibě se těší získávání informací z veletrhů a jiných propagačních akcí cestovního ruchu (65 %), z internetu (6 %), z propagačních materiálů a tištěných prospektů (58 %) a z osobní návštěvy v zájmovém území (58 %). Naopak nejméně se pracovníci cestovních kanceláří při své práci spoléhají na informace od personálu ve službách a od příbuzných a známých. Prvek Ano Částečně Ne Turistická informační centra v příslušném regionu Jiné (partnerské) cestovní kanceláře a agentury Číslo % Číslo % Číslo % 9 29 % 3 42 % 9 29 % 5 6 % 4 45 % 2 39 % Média (články v tisku, rozhlas, televize) 8 26 % 2 39 % 35 % Propagační materiály, prospekty, průvodci apod % 9 29 % 4 3 % Internet (které stránky) 9 6 % 6 9 % 6 9 % Informace od personálu ve službách 4 3 % 5 48 % 2 39 % Informace od příbuzných či známých 4 3 % 4 45 % 3 42 % Veletrhy a jiné propagační akce cestovního ruchu 2 65 % 8 25 % 3 % Osobní návštěva v regionu 8 58 % 32 % 3 % Graf: Využívané zdroje informací TIC CK a agentury Média Propagační materiály Internet Personál ve službách Příbuzní, známí Veletrhy CK Osobní návštěva Ano Částečně Ne ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 5

16 . INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST REGIONU Otázka : Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost regionu Zlínsko, podle odezvy Vašich klientů? Analýza odpovědi ukazuje, že návštěvníci regionu jsou nejvíce spokojeni s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit (6 % je hodnotí velmi, 6 % spíše ), nákupních možností (23 % je hodnotí velmi, 35 % ), rozsahem a dostupností ubytovacích kapacit (3 % respondentů je hodnotí velmi, 58 % ) a také s možnostmi společenského vyžití ( % respondentů ho hodnotí velmi, 58 % ). Naopak nejvyšší míru nespokojenosti návštěvníků vyvolává, dle respondentů, dopravní infrastruktura. Tu za velmi špatnou označilo 6 % respondentů a jako spíše špatnou ji hodnotí 29 % respondentů. Za ne zcela optimální považují respondenti také dostupnost regionu hromadnou dopravou, o níž si 23 % respondentů myslí že je spíše špatná a 3 % ji označila za velmi špatnou. Prostor pro zlepšování vidí respondenti také v budování atrakcí pro děti, o kterých si 23 % z nich myslí, že jsou spíše špatné. Rezervy v dopravní situaci jsou patrné i z odpovědí respondentů na otázku číslo 4, kdy dva z dotázaných respondentů vyzvedli nevyhovující silniční spojení regionu např. s Prahou. Tabulka : Ubytovací kapacity Stravovací kapacity Dopravní infrastruktur a Hromadná doprava Sportovní aktivity Nákupní možnosti Společenské vyžití Atrakce pro děti Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Číslo % Číslo % Číslo % Číslo % Číslo % 4 3 % 8 58 % 4 3 % % 5 6 % 5 6 % 9 6 % 3 % % 6 2 % 3 % 36 % 9 29 % 5 6 % 5 6 % 3 % 2 39 % 7 23 % 3 % 8 25 % 2 7 % 4 45 % 3 % 3 % 35 % 7 23 % 35 % 3 % % 32 % 3 % 8 58 % 3 % % 7 22 % 3 % 2 39 % 7 23 % % 35 % Služby TIC 4 3 % 3 42 % 3 % 3 % 2 39 % ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 6

17 Graf: Ubytovací kapacity Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Stravovací kapacity Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Dopravní infrastruktura Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 7

18 Graf: Dostupnost hromadnou dopravou Velmi 2 Spíše 7 Spíše Velmi 8 Neumí posoudit Graf: 5 4 Sportovní aktivity Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Nákupní možnosti Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 8

19 Graf: Společenské vyžití Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Atrakce pro děti Velm i 2 Spíše 7 Spíše Velm i Neumí posoudit Graf: Služby TIC Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 9

20 2. CHYBĚJÍCÍ INFORMACE PRO ORGANIZACI POBYTŮ Otázka : Jaký typ informací Vám nejvíce chybí při organizaci pobytů na Zlínsku? Cílem jedenácté položky dotazníku bylo zjistit, jaký typ informací chybí cestovním kancelářím při organizaci pobytů v regionu Zlínsko. respondentů uvedlo, že jim nechybí žádné informace, že všechny informace dokáží bez potíží najít např. na internetu či v prospektech, popř. odpověděli, že jim informační systém regionu vyhovuje. 7 respondentů na otázku nedokázalo odpovědět. Nejvíce, 5 respondentů, se shodlo na tom, že jim chybí informace o kulturních akcích. Dva respondenti postrádají informace o parkovištích. Další jednotliví respondenti postrádají informace o sportovním vyžití, o veřejných toaletách, o památkách a zajímavostech v okolí, o stravovacích možnostech. Za velmi přínosnou je možno považovat připomínku, že informací je dostatek, ale region musí při oslovování potenciálních zahraničních návštěvníků, pracovat s přibližně ročním předstihem. Odpověď Nic; nemám pocit, že by něco chybělo; nechybí; zatím nic, vše si dokážu najít dle potřeby na internetu nebo v prospektech; bez problémů, mám dostatek informací z prospektů. Žádné informace nám zatím nechybí, ale to samozřejmě neznamená, že se s tím v budoucnu nesetkáme, neboť vždy je co zlepšovat. Informační systém nám při našem rozsahu práce vyhovuje Nám jako CK informace nechybí, chybí dostatečná propagace regionu v zahraničí a následný zájem o region. Počet Neumím odpovědět; nemáme zkušenosti; nevím 7 O kulturních akcích; o kulturních představeních; o pořádaných kulturních akcích 5 O parkovištích; o hlídaných parkovištích 2 O sportovním vyžití Ucelenější (komplexnější) materiál s propagací různých možností a atraktivit (např. jako je materiál Slovácko) Informací je vcelku dostatek, ale regiony neumí pracovat s předstihem. Nabídky pro zahraniční partnery se vypracovávají s předstihem cca rok a více. Sestavení kalendáře událostí, eventuálně nabídek apod. je tomu třeba podřídit. Vyšší standard, profesionalizace O restauracích O veřejných toaletách O památkách, o zajímavostech v okolí ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

21 3. CO CHYBÍ V TURISTICKÉ NABÍDCE Otázka 2: Co Vám v turistické nabídce města Zlína, města Luhačovice a regionu Zlínsko nejvíce chybí? Jaké atrakce, aktivity nebo služby? Někteří respondenti dali na otázku více než jednu odpověď. Přesto však analýza získaných odpovědí není tak přínosná, jak by bylo možné očekávat. Je to způsobené tím, že poměrně velká část respondentů na otázku buď neodpověděla vůbec, nebo řekla, že neví, neumí posoudit. Z obdržených odpovědí vyplynulo, že ve Zlíně chybí parkovací plochy a to jak parkoviště hlídaná, tak nehlídaná. Ubytovací kapacity, zejména vyšších kategorií, postrádají 4 dotázaní. Respondenti dále uvedli, že jim chybí veřejné toalety, sportovní zařízení a folklór. V Luhačovicích postrádají respondenti zejména ubytovací kapacity vyšších kategorií. Opět se objevil požadavek na více parkovacích míst. Respondenti vzpomněli také nabídku zábavy a kulturního vyžití pro mladé. Z dalších ojedinělých odpovědí je možné uvést např. nevyhovující dopravní spojení s Prahou, respondentům chybí v Luhačovicích krytý plavecký bazén, veřejné toalety či cyklostezky. Z hlediska poskytovaných služeb v regionu Zlínsko chybí respondentům opět více hotelů vyšších kategorií či veřejné toalety. Z turistické nabídky upozornili respondenti na oblast sportovního vyžití, postrádají např. zimní tenisové haly, kryté bazény, koupaliště, nabídku adrenalinových sportů. Respondenti upozornili také na potřebu větší propagace regionu, včetně prezentace regionu v zahraničí. Odpověď město Zlín Počet Ubytování; více 4-hvězdičkových hotelů; slabá nabídka hotelů; ubytovací kapacity 4 Parkoviště; hlídané parkoviště 24h, všem účastníkům zájezdu i řidiči to dodává pocit jistoty a klidu. A ostatní přijíždějící do krajského města to ocení taky (obchodníci, majitelé dražších aut atd.); hlídaná parkoviště a jejich množství; parkovací plochy hlídané i nehlídané Sportovní zařízení 4 Nic mi nechybí - jen je třeba lépe využívat a lépe pečovat o to, co už je, a být vstřícnější Folklór Zatím spokojenost Veřejné toalety Zlín samotný není pro naši klientelu příliš atraktivní možná zde chybí nějaký tzv. turistický trhák Nevím, nemohu posoudit 9 Odpověď město Luhačovice Počet Lázeňské hotely vyšších kategorií a tomu odpovídající servis; více 4-hvězdičkových hotelů; vyšší kategorie ubytování; 5-hvězdičkové hotely; není možné sehnat ubytování v centru Zábava pro lázeňské klienty všeho druhu; kulturní vyžití pro mladé 2 Parkovací místa; dostatečný počet parkovacích míst v sezóně 2 Sportovní, wellness a volnočasové zázemí - celoroční Rozšíření nabídky služeb do večerních hodin a víkendových dnů 5 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

22 Zatím spokojenost Propagace v zahraničí Cyklostezky Veřejné toalety Občerstvení Krytý plavecký bazén Lepší dostupnost s Prahou bez auta je to velmi náročné a namáhavé. Nic; nevím; nedokáži posoudit 5 Odpověď region Zlínsko Větší propagace možností regionu; propagace v zahraničí. Větší povědomí v zahraničí většina zahraniční klientely ještě stále vnímá zkratkovitou rovnici, že Česko = Praha anebo Karlovy Vary, což je na škodu. Počet Agentury pro adrenalinové sporty Informační brožura pro řidiče autobusů a průvodce s obsahem: místa, kde lze za poplatek vypustit záchod a doplnit provozní vodu, seznam veřejných záchodků u cest, kde lze zastavit (většinou čerpací stanice) a počty kabin, seznam a vyznačení čerpacích stanic s rozdělením na jednotlivé firmy (např. Shell apod.), informace o hlídaných parkovištích Více 4-hvězdičkových hotelů Zatím spokojenost Aguapark, více koupališť, kryté bazény Zimní tenisové haly Programy pro děti Veřejné toalety Nevím; nemohu posoudit 9 3 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 22

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Návštěvníci veletrhů (Holiday World 26, Infotour 26) 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Profil návštěvníka lokalita Zlín 6 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Profil návštěvníka lokalita Luhačovice 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Profil návštěvníka Souhrn za všechny lokality Regionu (TO) Zlínsko 2006 TENTO PROJEKT

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Letos se jezdí k nám! Role destinačního managementu v období ekonomické recese

Letos se jezdí k nám! Role destinačního managementu v období ekonomické recese Role destinačního managementu v období ekonomické recese I. pololetí 2009 úbytek celkového počtu přenocování o 9,6 % Došlo ke změně poměru mezi domácími hosty a zahraničními ve prospěch sektoru DCR (88:12).

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR NABÍDKA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s. Posouzení dané problematiky z pohledu CK ATIS (specialisty na pobyty v ČR

Více