Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko"

Transkript

1 Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingový průzkum Cestovní kanceláře a agentury 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 Obsah. ÚVOD NÁZEV A SÍDLO CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI PŘEDSTAVA O MĚSTĚ A REGIONU ZLÍN A MĚSTĚ LUHAČOVICE PROGRAMY A SLUŽBY S NABÍDKOU ZLÍNSKA DŮVOD NÁVŠTĚVY TYP ORGANIZOVANÝCH POBYTŮ TYP VYUŽÍVANÝCH SLUŽEB NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA...3. ZDROJE INFORMACÍ...5. INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST REGIONU CHYBĚJÍCÍ INFORMACE PRO ORGANIZACI POBYTŮ CO CHYBÍ V TURISTICKÉ NABÍDCE...2 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

3 4. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ A PRODEJ PROGRAMŮ ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PROGRAMY PRO DOMÁCÍ TURISTY PROGRAMY PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY PŘIPOMÍNKY RESPONDENTŮ K PROBLEMATICE CR...28 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 3

4 . ÚVOD Marketingový průzkum zaměřený na cílovou skupinu pracovníků cestovních kanceláří a agentur je součástí komplexního průzkumu prováděného v rámci zpracování Marketingové strategie cestovního ruchu města Zlína, Luhačovic a turistické oblasti Zlínsko. Celý komplex průzkumů dále doplňují data získaná na veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha 26 a Infotour Hradec Králové 26) a data získaná v rámci marketingového průzkumu ve vybraných lokalitách TO Zlínsko. Cílovou skupinou marketingového průzkumu byly předem vytipované cestovní kanceláře z celé České republiky. Příslušné dotazníky byly s těmito CK vyplněny převážně telefonicky. Průzkum probíhal v měsíci lednu a únoru 26. Všichni tazatelé, kteří tento rozsáhlý sběr dat zajišťovali, byli pro tyto účely speciálně proškoleni. V průběhu školení byli tazatelé podrobně seznámeni se zněním dotazníku a instruováni, jak postupovat při komunikaci s respondenty. Telefonické rozhovory s vedoucími pracovníky vytipovaných cestovních kanceláří realizovali proškolení pracovníci zpracovatele průzkumu. V průzkumech jsou používány pojmy jako turistická oblast (TO) Zlínsko, region Zlínsko atd. Všechny tyto pojmy vymezují zájmové území celé Marketingové strategie. Geograficky byla TO Zlínsko vymezena v hranicích okresu Zlín. V textu a v tabulkách jsou ve většině případů ponechány původní odpovědi zástupců cestovních kanceláří. Z důvodu uchování autentičnosti obsahu odpovědí jsme odpovědi nijak neupravovali. Zpracovatel průzkumu: ARC Mikulov, s.r.o. Náměstí 3, 692 Mikulov tel.: ARC Mikulov, únor 26 Tyto průzkumy mají vlastní vyhodnocení. ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 4

5 2. NÁZEV A SÍDLO CESTOVNÍ KANCELÁŘE Otázka : Název a sídlo CK První otázka dotazníku zjišťovala název a sídlo cestovních kanceláří zahrnutých v průzkumu. Zjištěná data jsou uvedena v tabulce. Zkoumaný soubor tvořilo celkem 3 cestovních kanceláří z různých míst ČR. Z tohoto počtu jich 8 bylo z Prahy, 6 z Brna a 3 z Olomouce. Jedna cestovní kancelář byla ze Slovenska (Bratislava). Respondenti odpovídající na otázky vesměs zastávají v cestovních kancelářích vedoucí pozice. 8x byl respondent přímo majitelem či majitelkou cestovní kanceláře, 4x jednatelem, 6x vedoucím či ředitelem. Zbývající respondenti udávali vesměs manažerské pozice. Vedoucí postavení respondentů jsou pro tento průzkum velmi důležité. Lze oprávněně očekávat, že v rámci průzkumu budou získána cenná data a informace od profesionálů na problematiku cestovního ruchu. Název Sídlo Pozice respondenta CK Martini Tour Ostrava Manažer firmy CK Pressburg Olomouc Ředitel Satur, s. r. o. Praha Vedoucí CK Čebus, DCK, s. r. o. Brno Jednatel Čedok Praha Pobočka Brno Vedoucí CK Czech holidays, s. r. o. Praha Jednatel ITC Travel, s. r. o. Praha 3 Obchodní manažer Mobas Travel, s. r. o. Slušovice Majitel SIS Tour Praha Vedoucí CK CK Tina Kroměříž Majitel CK Régio Kyjov Manažer Agentura W Praha Majitelka Rekrea DCK, s. r. o. Hradec Králové Manažer Intercontact Praha Travel consultant Olivia Travel Olomouc Manažer Vitatour Slaný Majitel Tipatour Brno Ředitelka CA Doména Hodonín Majitelka Incoczech Travel Prague, s. r. o. Praha 4 Manažer Agentura Chaty Šumperk Majitelka Miklas CK a CA Prostějov Majitelka CK Mima Prostějov Manažerka CK Kudrna Brno Manažer CK Pressburg Luhačovice Vedoucí pobočky Janatour Prostějov Majitelka Bohemia Fantasy Olomouc Manažer CA Interhome Brno Cestovní poradce Omega Tours Bratislava Jednatel Tomi Tour, s. r. o. Brno Manažerka CK Régio Kyjov Jednatel Bena Tours, s. r. o. Praha Office manager ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 5

6 3. ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI Otázka 2: Jaké je hlavní zaměření činnosti Vaší cestovní kanceláře? Každý z dotázaných respondentů svými slovy popsal, v čem je těžiště činnosti jeho cestovní kanceláře. Získané odpovědi jsou doslovně zapsány v tabulce. Z odpovědí jasně vyplývá široký záběr aktivit oslovených cestovních kanceláří. Závěr je velmi obtížně stručně charakterizovat. Z hlediska zaměření na lokalitu či stát byly mezi dotázanými cestovními kancelářemi takové, které organizují pobyty výhradně u moře, jiné pouze v ČR a na Moravě, další v Evropě i mimo ni. Některé cestovní kanceláře se zaměřují na kongresovou turistiku, některé na rekreační pobyty, jiné na poznávací pobyty. Odpověď Zájezdy a pobyty u moře Lázeňské pobyty, tuzemsko, incoming, konference Rekreační pobyty v ČR a SR, lázeňské pobyty, pobyty v chatách a chalupách, incoming Kongresová turistika, incentivní turistika, incoming Pobyty u moře, poznávací zájezdy, DCR, ACR, letenky, autobus, jízdenky, individuální programy Incoming - celá ČR, Praha, města, okruhy po republice, poutní místa, lázeňské pobyty, skupiny, jednotlivci, zdrojové země (EU, D, A, NL, B, GB, CH, Turecko, RusF, Bělorusko), DCR Kongresová a incentivní turistika Poznávací zájezdy v ČR pro cizince (USA, Německo) Návrat incoming a konferenční služby Regenerační a rekondiční pobyty Rekreační pobyty Poznávací zájezdy po ČR, školní a skupinové zájezdy po krásách ČR Kongresová turistika, pobyty v zahraničí Zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kanceláře ACR, skupinová turistika do oblastí Praha, ČR a střední Evropa Pronájem chat a chalup po ČR Poznávací, poutní a pobytové zájezdy Pobytové a poznávací zájezdy v ČR i zahraničí Poznávací, sportovní zájezdy zahraniční i tuzemské Prodej pobytů - lázně, Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko Malé jednodenní výlety a lázeňské pobyty Itálie, Ligurská riviéra, Slovensko - termály, poznávací zájezdy DCR Zprostředkování rekreačního ubytování v chatách, domech a apartmánech v 8 zemích ACR, poznávací zájezdy na Slovensku, Moravě a v Čechách Poznávací a pobytové zájezdy Incoming, celá ČR, DCR není tak rozsáhlý, Outgoing Evropa poznávací, pobytové a sportovní zájezdy Golfová, bussiness turistika Pobytové zájezdy Internetový prodej pobytů v ČR, SR, Chorvatsku a Maďarsku ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 6

7 4. PŘEDSTAVA O MĚSTĚ A REGIONU ZLÍN A MĚSTĚ LUHAČOVICE Otázka 3: Co se Vám vybaví, když se řekne město Zlín, město Luhačovice a region Zlínsko? Smyslem třetí položky dotazníku bylo zjistit prvky, které jsou v myslích respondentů charakteristické pro město Zlín, město Luhačovice a region Zlínsko. Na dotaz, co se Vám vybaví, když se řekne město Zlín, respondenti jednoznačně nejčastěji uváděli prvorepublikového podnikatele v obuvnickém průmyslu Tomáše Baťu a věci s ním související obuv, boty, červené domky. Jeden respondent si vybavil i Baťův kanál. Pro pět respondentů je Zlín symbolem hokeje. Čtyři respondenti si v souvislosti se Zlínem vybaví dětský filmový festival, tři filmové ateliéry. Je potěšující, že někteří respondenti ve svých odpovědích charakterizovali Zlín jako moderní město, zelené město, podnikatelské město či pružné město s obchodním duchem. Město Zlín je v myslích respondentů spojováno s obchodem a průmyslem, oproti tomu město Luhačovice je synonymem pro odpočinek a relaxaci. Při vyslovení názvu Luhačovice si téměř všichni respondenti vybavují lázeňství, lázeňskou turistiku a lázeňské procedury, kolonádu, léčivé prameny. Dva respondenti si v souvislosti s Luhačovicemi vybavují přehradu, dva pěknou přírodu a dva známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který zde působil. Region Zlínsko již tak charakteristický prvek jako předchozí dvě města nemá. Deset respondentů si region Zlínsko spojuje se slivovicí, městem Vizovice a Rudolfem Jelínkem. Šest respondentů si pod označením region Zlínsko představí krásnou krajinu a pěknou přírodu, pět respondentů uvedlo zoologickou zahradu v Lešné. Mezi dalšími odpověďmi vystihujícími Zlínsko byly uváděni příjemní a pohostinní lidé, Baťův kanál, Valaši a Valašské království, víno, folklór, boty a jiné. Odpověď město Zlín Počet Baťa 5 Boty, obuv 8 Hokejový stadion; hokej 5 Město dětského filmového festivalu; filmový festival pro děti 4 Červené Baťovy domky 3 Filmové ateliéry 3 Podnikatelské město; pružné město s obchodním duchem 3 Gottwaldov; Gottwald 2 Moderní funkcionalistická architektura 2 Barum 2 Různé: 3 - krajské město - průmysl - zelené město - šílení pracháči - billboardy - moderní město - hotel Moskva - pěkné prostředí - rodné okresní město - kdysi slavný obuvnický průmysl - nic konkrétního - spolužák - Baťův kanál ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 7

8 Odpověď město Luhačovice Počet Lázně; lázeňství; největší a nejznámější moravské lázně; lázeňská turistika; centrum 27 lázní; lázeňské centrum Kolonáda; promenáda 6 Vincentka, Aloiska; prameny 5 Příroda; pěkné okolí 2 Jurkovič 2 Přehrada 2 Koupele v lázeňských domech; masáže 2 Různé: 2 - pohyb - lázeňské oplatky - významné předválečné kulturní místo - příjemný personál - Janáček - milé město blízko slovenských hranic - koncerty - dětský folklorní festival - lázeňský dům Niva, hotel Zátiší - rybářské závody Odpověď region Zlínsko Počet Vizovice slivovice; Jelínek; dobrá slivovice Krásná hornatá krajina; hezká krajina; pěkná příroda 6 ZOO Lešná 5 Valaši; Valašsko; Valašské království 3 Příjemní a pohostinní lidé; dobří lidé 3 Baťův kanál; možnosti plaveb na řekách 3 Kroměřížský zámek; Kroměříž 2 * 2 Luhačovice 2 Nevím; nic moc 2 Víno; vinné sklípky 2 Obuv; boty 2 Folklór 2 Baťa 2 Region s mimořádně vysokým procentem podnikavých a schopných lidí; podnikání 2 Historické regiony s jejich přírodními a historickými zajímavostmi a folklórem 2 Různé: - Hodonín *, Slušovice - Turistika, zábava - pěkná města - Buchlov* - pečivo - odříznutý a dostupný region - Samohýl - Čuba - gramaticky správná čeština 2 Turistické cíle označené * se nacházejí mimo TO Zlínsko. ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 8

9 5. PROGRAMY A SLUŽBY S NABÍDKOU ZLÍNSKA Otázka 4: Zajišťuje Vaše cestovní kancelář programy nebo služby s nabídkou regionu Zlínsko? Z celkového počtu 3 dotázaných cestovních kanceláří jich 26 nabízí nějaké služby či programy v zájmovém regionu. Pouze 5 cestovních kanceláří uvedlo, že nemají žádnou nabídku programů ani nezajišťují služby pro návštěvníky. Nadpoloviční většina, 55 % z dotázaných cestovních kanceláří, zajišťuje služby a akce na vyžádání klienta. 32 % cestovních kanceláří má vytvořeny vlastní programy s nabídkou regionu a 26 % je schopno zajistit jednotlivé služby. Tento výsledek je v souladu se závěrem získaným z odpovědí na otázku číslo 2. Mezi cestovními kancelářemi bylo 6 cestovních kanceláří specializujících se přímo na incoming a řada dalších cestovních kanceláří nabízejících různé rekreační pobyty v ČR. Pouze 2 cestovní kanceláře se dle vlastního vyjádření specializují na prodej pobytů u moře a v zahraničí. Uvedené znamená, že cestovní kanceláře musí Zlínský region znát a pobyt či alespoň jednotlivé služby v něm nabízet. Odpověď Ano, zajišťujeme programy a akce na vyžádání klienta. Ano, máme vlastní programy s nabídkou regionu Zlínsko. Ano, zajišťujeme jednotlivé služby (ubytování, průvodci, atd.). Ne, nemáme žádnou nabídku vlastních programů ani nezajišťujeme jednotlivé služby pro návštěvníky regionu Zlínsko. Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů 7 42 % 55 % 25 % 32 % 8 2 % 26 % 5 3 % 6 % Celkem 4 % --- Graf: Programy a služby s nabídkou Zlínska Ano, vlastní programy Ano, programy dle přání klienta Ano, jednotlivé služby Ne, programy ani služby ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 9

10 6. DŮVOD NÁVŠTĚVY Otázka 5: Jaký se domníváte, že je převažující důvod návštěvy Vašich klientů v regionu Zlínsko? Zhruba polovina z dotázaných zástupců vybraných cestovních kanceláří (48 %), je toho názoru, že klienti přijíždí do regionu Zlínsko převážně ze zdravotních důvodů, např. na lázeňský pobyt, na rehabilitace nebo léčení. Častým důvodem návštěvy tohoto zájmového území je, dle respondentů, poznání. 6 % respondentů se domnívá, že návštěvníci přijíždí do regionu za turistickými atraktivitami, památkami, kulturou, folklórem a dalšími lákavými prvky. Oblíbeným důvodem pobytů návštěvníků v regionu je, dle zkušeností % respondentů, pobyt v přírodě, odpočinek a procházky. Stejné množství respondentů zastává názor, že návštěvníky přivádějí do regionu pracovní povinnosti (služební cesty, obchod, konference, školení). 3 respondenti otázku nezodpověděli. Vysvětlení pro vysoké procento návštěvníků, jejichž důvodem pobytu v regionu je zdraví a jeho posílení, je dáno vlivem lázeňského města Luhačovice, spadajícího do regionu Zlínsko. Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Zdraví - lázně, rehabilitace, léčení apod % 48 % Poznání - návštěvy turistických atraktivit, historie, 5 8 % 6 % architektura, kultura, folklór apod. Relaxace - rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, 3 % % procházky apod. Práce - služební cesta, školení, konference, obchod apod. 3 % % Turistika a sport - pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, 4 % 3 % lyžování apod. Nákupy 4 % 3 % Zábava - společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, % % dobré jídlo, pití apod. Návštěva příbuzných a známých % % Tranzit % % Celkem 28 % --- Graf: Typologie návštěvníků podle účelu návštěvy Poznání Relaxace Turistika, sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva příbuzných Tranzit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury

11 7. TYP ORGANIZOVANÝCH POBYTŮ Otázka 6: Jaké pobyty v regionu Zlínsko nejčastěji organizujete pro své klienty? Těžiště činnosti oslovených cestovních kanceláří v zájmovém regionu spočívá v zajišťování vícedenních pobytových programů. Takto odpovědělo 45 % respondentů. Dvou až třídenní pobyty v regionu organizuje 6 % z oslovených cestovních kanceláří a jednodenní výlety téměř 3 % cestovních kanceláří. 7 z dotázaných 3 respondentů na otázku neodpovědělo. Skutečnost, že téměř polovina z dotázaných cestovních kanceláří nabízí v regionu pobytové programy o délce více než 3 dny, je do jisté míry pozitivní a souvisí s nejčastějším důvodem návštěvy regionu (viz otázka důvod návštěvy ). Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Vícedenní pobytové programy 4 58 % 45 % Dvou až třídenní pobyty 5 2 % 6 % Jednodenní výlety 4 7 % 3 % Vícedenní poznávací programy 4 % 3 % Celkem 24 % --- Graf : Typ organizovaných pobytů Jednodenní výlety 2-3 denní pobyty 5 Vícedenní poznávací programy Vícedenní pobytové programy ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury

12 8. TYP VYUŽÍVANÝCH SLUŽEB Otázka 7: Jaké služby při tvorbě programů v regionu Zlínsko nejčastěji využíváte? Nejvíce využívanou službou v regionu Zlínsko je ubytování. 74 % z dotázaných cestovních kanceláří tento druh služeb při tvorbě a zajišťování programů na Zlínsku využívá. Pro návštěvníky regionu jsou lákavé návštěvy různých turistických atraktivit a také exkurze do výrobních závodů. Proto tyto služby cestovní kanceláře také v hojné míře využívají (68 % návštěvy atraktivit, 65 % exkurze do výrobních závodů). Jak vyplývá z dalších čísel (viz tabulka) návštěvy hradů a zámků, průvodcovské služby a služby dopravců jsou cestovními kancelářemi využívány v menší míře. Vysvětlení této skutečnosti se můžeme pokusit pouze odhadnout. Je pravděpodobné, že cestovní kanceláře přivážejí do regionu klienty skupinově, tedy pravděpodobně svými autobusy a se svými průvodci. Nevyužívají tedy v takové míře místních poskytovatelů dopravních a průvodcovských služeb. Menší zájem o návštěvu hradů a zámků může být způsoben skutečností, že pro návštěvníky regionu Zlínsko jsou více lákavé jiné atraktivity, jak vyplynulo z odpovědí na otázku č. 4. Lákavými jsou pro návštěvníky pravděpodobně lázeňské služby (Luhačovice), exkurze do obuvnického průmyslu (Zlín) či do likérky ve Vizovicích, návštěva zoologické zahrady, příroda a krajina atd. Odpověď Počet odpovědí Procento odpovědí Procento respondentů Ubytování 23 2 % 74 % Návštěvy jiných atraktivit (muzea, zoo, ) 2 9 % 68 % Exkurze do výrobních závodů 2 8 % 65 % Návštěvy hradů a zámků 4 3 % 45 % Průvodcovské služby 3 % 42 % Služby dopravců 2 % 39 % Jiné 9 8 % 29 % Celkem 2 % --- Graf: Typ využívaných služeb Ubytování Památky Návštěvy Exkurze Průvodci Dopravci Jiné ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

13 9. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA Otázka 8: Která místa, atraktivity, považujete Vy osobně pro návštěvníky za nejzajímavější? Osmá otázka byla respondentům položena s cílem zjistit názor osob profesionálně se pohybujících v cestovním ruchu na turistické atraktivity zájmového území. Respondenti mohli uvést až 7 různých turistických cílů ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko. Odpovědi respondentů byly bodovány. Atraktivita uvedená na prvním místě byla bodována 7 body, atraktivita uvedená na 7 místě bodem. Celkový součet bodů vytvořil pořadí jednotlivých turistických atraktivit vyjmenovaných respondenty. Dle názoru respondentů je ve městě Zlín výrazně nejzajímavějším turistickým cílem Obuvnické muzeum zachycující vývoj obouvání od nejstarších dob českých dějin. Až daleko za ním se umístily atraktivity jako výšková budova, tzv. Baťův mrakodrap s vyhlídkou a kavárnou v 6. podlaží, funkcionalistická architektura města, typické červené Baťovy domky či zoologická zahrada Lešná aj. Luhačovice jsou, podle mínění respondentů, atraktivní především svou lázeňskou nabídkou s níž souvisí léčivé prameny, kolonáda, koupele, lázeňské domy. Respondenti se domnívají, že pro návštěvníky je zajímavý také Jurkovičův dům, lázeňský hotel, který je národní kulturní památkou a současně nejznámější dominantou Lázeňského náměstí. Mezi odpověďmi nechyběly ani Luhačovická přehrada a okolní příroda. Z pohledu respondentů je v regionu Zlínsko pro návštěvníky nejzajímavější zoologická zahrada v Lešné. Dále pak respondenti vyzvedli areál likérky Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. Za neméně atraktivní pro návštěvníky považují také Kroměříž a zdejší Arcibiskupský zámek. Mezi dalšími turistickými cíli jmenujme hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Velehrad nebo Baťův kanál (tyto však již nejsou na území regionu Zlínsko. Tato skutečnost opět ukazuje na malou územní vyhraněnost TO Zlínsko). Všechny odpovědi respondentů včetně bodového ohodnocení jsou uvedeny v tabulkách. Odpověď město Zlín Počet bodů Obuvnické muzeum, muzeum T. Bati 62 Budova Mrakodrap s výtahem 27 Architektura města; funkcionalistická architektura 9 Baťovy domky 4 ZOO Lešná Hotel Moskva Filmové ateliéry 9 Zámek 7 Hokejový stadion 7 Továrna 7 Lesní hřbitov 6 Okolí 6 Areál na Kudlově 5 Hanzelkovo muzeum 5 Nákupní centra 4 Muzeum Samohýl 4 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 3

14 Odpověď město Luhačovice Počet bodů Lázně, lázeňství, malebnost lázní a parku, lázeňské centrum, lázeňské náměstí 9 Kolonáda 75 Přehrada s hotely kolem 35 Jurkovičův dům 3 Minerální vody, prameny, ochutnávka kyselky 2 Příroda Koupele 7 Možnosti rodinné rekreace 6 Lázeňské domy 6 Park 6 Nová stezka po pramenech 6 Architektura 6 Kostel sv. Rodiny 5 Muzeum 3 Vycházkové trasy 2 Odpověď region Zlínsko Počet bodů ZOO Lešná 52 Vizovice areál firmy R. Jelínek, J. R. Destillery 35 Kroměříž, Zámek Kroměříž * 34 Hrad Buchlov * 2 Velehrad, Modrá a Velehrad * 2 Zámek Buchlovice * 9 Baťův kanál 9 Zámek Vizovice, město Vizovice 8 Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum * 2 Sympatičtí lidé 7 Luhačovice 7 Pamětihodnosti 7 Všemina 7 Městečka 7 Víno 6 Příroda 6 Uherské Hradiště * 5 Vlčnov * 4 Javořina * 3 Sklepy v Blatničce pod sv. Antonínkem * 3 Střílky hřbitov * * Turistické cíle označené * se nacházejí mimo TO Zlínsko ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 4

15 . ZDROJE INFORMACÍ Otázka 9: Jaké zdroje informací využíváte obecně při sestavování programů pro své klienty? Při přípravě programů pro své klienty se cestovní kanceláře neomezují pouze na jeden či dva zdroje informací, ale využívají jich několik. Vyplývá to z jejich odpovědí na devátou otázku dotazníku. Jak je patrno z tabulky, respondenti určité zdroje informací preferují, nelze však říci, že některé z nich by zcela opomíjeli. Velké oblibě se těší získávání informací z veletrhů a jiných propagačních akcí cestovního ruchu (65 %), z internetu (6 %), z propagačních materiálů a tištěných prospektů (58 %) a z osobní návštěvy v zájmovém území (58 %). Naopak nejméně se pracovníci cestovních kanceláří při své práci spoléhají na informace od personálu ve službách a od příbuzných a známých. Prvek Ano Částečně Ne Turistická informační centra v příslušném regionu Jiné (partnerské) cestovní kanceláře a agentury Číslo % Číslo % Číslo % 9 29 % 3 42 % 9 29 % 5 6 % 4 45 % 2 39 % Média (články v tisku, rozhlas, televize) 8 26 % 2 39 % 35 % Propagační materiály, prospekty, průvodci apod % 9 29 % 4 3 % Internet (které stránky) 9 6 % 6 9 % 6 9 % Informace od personálu ve službách 4 3 % 5 48 % 2 39 % Informace od příbuzných či známých 4 3 % 4 45 % 3 42 % Veletrhy a jiné propagační akce cestovního ruchu 2 65 % 8 25 % 3 % Osobní návštěva v regionu 8 58 % 32 % 3 % Graf: Využívané zdroje informací TIC CK a agentury Média Propagační materiály Internet Personál ve službách Příbuzní, známí Veletrhy CK Osobní návštěva Ano Částečně Ne ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 5

16 . INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST REGIONU Otázka : Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost regionu Zlínsko, podle odezvy Vašich klientů? Analýza odpovědi ukazuje, že návštěvníci regionu jsou nejvíce spokojeni s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit (6 % je hodnotí velmi, 6 % spíše ), nákupních možností (23 % je hodnotí velmi, 35 % ), rozsahem a dostupností ubytovacích kapacit (3 % respondentů je hodnotí velmi, 58 % ) a také s možnostmi společenského vyžití ( % respondentů ho hodnotí velmi, 58 % ). Naopak nejvyšší míru nespokojenosti návštěvníků vyvolává, dle respondentů, dopravní infrastruktura. Tu za velmi špatnou označilo 6 % respondentů a jako spíše špatnou ji hodnotí 29 % respondentů. Za ne zcela optimální považují respondenti také dostupnost regionu hromadnou dopravou, o níž si 23 % respondentů myslí že je spíše špatná a 3 % ji označila za velmi špatnou. Prostor pro zlepšování vidí respondenti také v budování atrakcí pro děti, o kterých si 23 % z nich myslí, že jsou spíše špatné. Rezervy v dopravní situaci jsou patrné i z odpovědí respondentů na otázku číslo 4, kdy dva z dotázaných respondentů vyzvedli nevyhovující silniční spojení regionu např. s Prahou. Tabulka : Ubytovací kapacity Stravovací kapacity Dopravní infrastruktur a Hromadná doprava Sportovní aktivity Nákupní možnosti Společenské vyžití Atrakce pro děti Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Číslo % Číslo % Číslo % Číslo % Číslo % 4 3 % 8 58 % 4 3 % % 5 6 % 5 6 % 9 6 % 3 % % 6 2 % 3 % 36 % 9 29 % 5 6 % 5 6 % 3 % 2 39 % 7 23 % 3 % 8 25 % 2 7 % 4 45 % 3 % 3 % 35 % 7 23 % 35 % 3 % % 32 % 3 % 8 58 % 3 % % 7 22 % 3 % 2 39 % 7 23 % % 35 % Služby TIC 4 3 % 3 42 % 3 % 3 % 2 39 % ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 6

17 Graf: Ubytovací kapacity Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Stravovací kapacity Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Dopravní infrastruktura Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 7

18 Graf: Dostupnost hromadnou dopravou Velmi 2 Spíše 7 Spíše Velmi 8 Neumí posoudit Graf: 5 4 Sportovní aktivity Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Nákupní možnosti Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 8

19 Graf: Společenské vyžití Velm i Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit Graf: Atrakce pro děti Velm i 2 Spíše 7 Spíše Velm i Neumí posoudit Graf: Služby TIC Velmi Spíše Spíše Velmi Neumí posoudit ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 9

20 2. CHYBĚJÍCÍ INFORMACE PRO ORGANIZACI POBYTŮ Otázka : Jaký typ informací Vám nejvíce chybí při organizaci pobytů na Zlínsku? Cílem jedenácté položky dotazníku bylo zjistit, jaký typ informací chybí cestovním kancelářím při organizaci pobytů v regionu Zlínsko. respondentů uvedlo, že jim nechybí žádné informace, že všechny informace dokáží bez potíží najít např. na internetu či v prospektech, popř. odpověděli, že jim informační systém regionu vyhovuje. 7 respondentů na otázku nedokázalo odpovědět. Nejvíce, 5 respondentů, se shodlo na tom, že jim chybí informace o kulturních akcích. Dva respondenti postrádají informace o parkovištích. Další jednotliví respondenti postrádají informace o sportovním vyžití, o veřejných toaletách, o památkách a zajímavostech v okolí, o stravovacích možnostech. Za velmi přínosnou je možno považovat připomínku, že informací je dostatek, ale region musí při oslovování potenciálních zahraničních návštěvníků, pracovat s přibližně ročním předstihem. Odpověď Nic; nemám pocit, že by něco chybělo; nechybí; zatím nic, vše si dokážu najít dle potřeby na internetu nebo v prospektech; bez problémů, mám dostatek informací z prospektů. Žádné informace nám zatím nechybí, ale to samozřejmě neznamená, že se s tím v budoucnu nesetkáme, neboť vždy je co zlepšovat. Informační systém nám při našem rozsahu práce vyhovuje Nám jako CK informace nechybí, chybí dostatečná propagace regionu v zahraničí a následný zájem o region. Počet Neumím odpovědět; nemáme zkušenosti; nevím 7 O kulturních akcích; o kulturních představeních; o pořádaných kulturních akcích 5 O parkovištích; o hlídaných parkovištích 2 O sportovním vyžití Ucelenější (komplexnější) materiál s propagací různých možností a atraktivit (např. jako je materiál Slovácko) Informací je vcelku dostatek, ale regiony neumí pracovat s předstihem. Nabídky pro zahraniční partnery se vypracovávají s předstihem cca rok a více. Sestavení kalendáře událostí, eventuálně nabídek apod. je tomu třeba podřídit. Vyšší standard, profesionalizace O restauracích O veřejných toaletách O památkách, o zajímavostech v okolí ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

21 3. CO CHYBÍ V TURISTICKÉ NABÍDCE Otázka 2: Co Vám v turistické nabídce města Zlína, města Luhačovice a regionu Zlínsko nejvíce chybí? Jaké atrakce, aktivity nebo služby? Někteří respondenti dali na otázku více než jednu odpověď. Přesto však analýza získaných odpovědí není tak přínosná, jak by bylo možné očekávat. Je to způsobené tím, že poměrně velká část respondentů na otázku buď neodpověděla vůbec, nebo řekla, že neví, neumí posoudit. Z obdržených odpovědí vyplynulo, že ve Zlíně chybí parkovací plochy a to jak parkoviště hlídaná, tak nehlídaná. Ubytovací kapacity, zejména vyšších kategorií, postrádají 4 dotázaní. Respondenti dále uvedli, že jim chybí veřejné toalety, sportovní zařízení a folklór. V Luhačovicích postrádají respondenti zejména ubytovací kapacity vyšších kategorií. Opět se objevil požadavek na více parkovacích míst. Respondenti vzpomněli také nabídku zábavy a kulturního vyžití pro mladé. Z dalších ojedinělých odpovědí je možné uvést např. nevyhovující dopravní spojení s Prahou, respondentům chybí v Luhačovicích krytý plavecký bazén, veřejné toalety či cyklostezky. Z hlediska poskytovaných služeb v regionu Zlínsko chybí respondentům opět více hotelů vyšších kategorií či veřejné toalety. Z turistické nabídky upozornili respondenti na oblast sportovního vyžití, postrádají např. zimní tenisové haly, kryté bazény, koupaliště, nabídku adrenalinových sportů. Respondenti upozornili také na potřebu větší propagace regionu, včetně prezentace regionu v zahraničí. Odpověď město Zlín Počet Ubytování; více 4-hvězdičkových hotelů; slabá nabídka hotelů; ubytovací kapacity 4 Parkoviště; hlídané parkoviště 24h, všem účastníkům zájezdu i řidiči to dodává pocit jistoty a klidu. A ostatní přijíždějící do krajského města to ocení taky (obchodníci, majitelé dražších aut atd.); hlídaná parkoviště a jejich množství; parkovací plochy hlídané i nehlídané Sportovní zařízení 4 Nic mi nechybí - jen je třeba lépe využívat a lépe pečovat o to, co už je, a být vstřícnější Folklór Zatím spokojenost Veřejné toalety Zlín samotný není pro naši klientelu příliš atraktivní možná zde chybí nějaký tzv. turistický trhák Nevím, nemohu posoudit 9 Odpověď město Luhačovice Počet Lázeňské hotely vyšších kategorií a tomu odpovídající servis; více 4-hvězdičkových hotelů; vyšší kategorie ubytování; 5-hvězdičkové hotely; není možné sehnat ubytování v centru Zábava pro lázeňské klienty všeho druhu; kulturní vyžití pro mladé 2 Parkovací místa; dostatečný počet parkovacích míst v sezóně 2 Sportovní, wellness a volnočasové zázemí - celoroční Rozšíření nabídky služeb do večerních hodin a víkendových dnů 5 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 2

22 Zatím spokojenost Propagace v zahraničí Cyklostezky Veřejné toalety Občerstvení Krytý plavecký bazén Lepší dostupnost s Prahou bez auta je to velmi náročné a namáhavé. Nic; nevím; nedokáži posoudit 5 Odpověď region Zlínsko Větší propagace možností regionu; propagace v zahraničí. Větší povědomí v zahraničí většina zahraniční klientely ještě stále vnímá zkratkovitou rovnici, že Česko = Praha anebo Karlovy Vary, což je na škodu. Počet Agentury pro adrenalinové sporty Informační brožura pro řidiče autobusů a průvodce s obsahem: místa, kde lze za poplatek vypustit záchod a doplnit provozní vodu, seznam veřejných záchodků u cest, kde lze zastavit (většinou čerpací stanice) a počty kabin, seznam a vyznačení čerpacích stanic s rozdělením na jednotlivé firmy (např. Shell apod.), informace o hlídaných parkovištích Více 4-hvězdičkových hotelů Zatím spokojenost Aguapark, více koupališť, kryté bazény Zimní tenisové haly Programy pro děti Veřejné toalety Nevím; nemohu posoudit 9 3 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum cestovní kanceláře a agentury 22

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Diplomová práce Bc. Sandra Khazri Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Ročně se ubytuje v Olomouckém kraji okolo 400 tisíc hostů. V Olomouci je to

Více

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE - 2 - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Voves, Pavel Kočiš, Magdalena Boukhemisová Madison Public Affairs s.r.o. Praha 2006-3 -

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice

CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CESTOVNÍ RUCH Praktická cvičení v regionální turistice Mgr. Štefan Klíma Horky nad

Více