ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU"

Transkript

1 Naše planeta je součástí vesmíru 1. mimozemšťané, Marťani, UFO 2. U Unidentified neidentifikovatelný, F Flying létající, O Object objekt či předmět 3. Jurij Alexejevič Gagarin, Rus, 1. člověk ve vesmíru; Dennis Anthony Tito, Američan, 1. vesmírný turista; Vladimír Remek, 1. Čech ve vesmíru; Neil Alden Armstrong, Američan, 1. člověk na Měsíci; Valentina Vladimirovna Těreškovová, Ruska, 1. žena ve vesmíru 4. Přesné umístění naší soustavy ve vesmíru. Její planetární uspořádání. Ze které planety pochází poselství. Kde se v soustavě nachází. Pozdrav zdvižená paže. Kdo žije na planetě muž a žena. Vlevo nahoře je znázorněn vodík, nejrozšířenější látka ve vesmíru. Vodík zde plní několik funkcí, které vycházejí z vlnové délky jeho záření (211 mm). Předně upozorňuje na vlnovou délku 21 cm, na níž předpokládáme vysílání cizích zpráv. Další funkcí je definice rozměrů. Mezi čárami ohraničujícími kresbu ženy je binárně napsána osmička. Když 8 vynásobíme 21, dostaneme číslo 168, což je průměrná výška ženy. Na pozadí lidského páru je též poměrově znázorněna sonda. Takto mohou příjemci zprávy snadno provést křížovou kontrolu. Vlevo vedle sondy je pomocí 14 pulsarů zachycena pozice Slunce. Opět ve dvojkové soustavě je zde znázorněn počet kmitů záření neutrálního vodíku na jeden kmit pulsarů v době startu sondy. Dole na obrázku se nachází schéma sluneční soustavy. Šipka vycházející ze třetí planety určuje, odkud byla sonda vyslána. Celé toto poselství je vyleptáno do hloubky 0,4 mm na pozlacenou hliníkovou destičku o rozměrech mm. Podle odhadů autorů by destička měla odolat kosmické erozi nejméně do vzdálenosti 10 parseků (32 světelných let), lze však očekávat její odolnost o dobu až o řád delší. Planeta Země 1. hvězda Polárka 3. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun; trpasličí planety: Ceres leží mezi Marsem a Jupiterem, Pluto za Neptunem, Eris za Plutem. 4. Měsíc Země; Titan Saturn; Oberon Uran; Ganymedes, Europa, Io Jupiter 5. Pásmo asteroidů se nachází mezi planetou Mars a Jupiterem. Tvar a rozměry Země 1. Galileo Galilei; při odchodu od církevního soudu, aby se zachránil před upálením; koncem 16. a počátkem 17. století ( ). 2. severní polární kruh, obratník Raka, rovník, obratník Kozoroha, jižní polární kruh, nultý poledník 3. rovník, severní, jižní, zkracují, body, 0, Správné odpovědi: a) jsou; b) 360; c) západní a východní; d) datová mez. Určování zeměpisné polohy 1. Benátky 45 s. š. a 12 v. d.; mys Dobré naděje 34 j. š. a 18 v. d.; Bombaj 18 s. š. a 74 v. d.; Káhira 30 s. š. a 32 v. d.; Jokohama 36 s. š. a 139 v. d.; Honolulu 22 s. š. a 159 z. d.; Ohňová země 55 j. š. a 67 z. d.; Rio de Janeiro 23 j. š. a 44 z. d.; New York 41 s. š. a 74 z. d.; Mexico City 19 s. š. a 99 z. d.; Londýn 51 s. š. a 0 d.; Praha 50 s. š. a 14,5 v. d j. š. Země v pohybu 1. a) 24 časových pásem; b) 360 : 24 hod. = 15, tedy po 15 se čas liší" o 1 hodinu. 2. Středoevropský čas pokrývá území ČR a státy se stejným časem, světový čas pokrývá Anglii a státy se stejným časem. 3. Evropa: od Španělska po pevnině až k Polsku, SR, Makedonie (včetně), na severu Norsko a Švédsko. Afrika: Alžírsko, Tunisko, Niger, Čad, Nigérie, Kamerun, Benin, Gabon, Kongo, Angola. 4. Londýn ( 1 hod.), Moskva (+2 hod.), Sydney (+9 hod.), New York ( 6 hod.), Vancouver ( 9 hod.), Honolulu ( 12 hod.). 5. letní, zimní, jednu 6. datová mez; neděle 7:00 74

2 Oběh Země kolem Slunce 1. Část planety, kde je den a kde je noc; odlišným vzájemným postavením Země a Slunce; způsobeno pohyby planety; uplyne 12 hodin; tmavé plochy jsou vždy od hraniční čáry vpravo, poslední obrázek je celý osvětlený dní má pouze rok únor 4. jaro (jarní rovnodennost, zpravidla ), léto (letní slunovrat, zpravidla ), podzim (podzimní rovnodennost, zpravidla ), zima (zimní slunovrat, zpravidla ) Jediná přirozená družice Země 1. První obrázek přirozená družice; druhý obrázek umělá družice. 3. a) 4. v roce 2135 Co je to mapa? Samostatná práce žáků. Jak mapa vzniká? 2. 1 b); 2 d); 3 c); 4 a) Práce s mapou 1. Vzdušnou čarou asi 7,5 cm, po silnici asi 8,8 cm; b) 75 km, 88 km; c) Využiji vzdálenost po silnici přes Chrudim a Havlíčkův Brod. 2. asi 82 minut 3. vrstevnice; místa se stejnou nadmořskou výškou; kóty metrů; A, 410 m n. m.; C, 435 m n. m.; A B do kopce, B C z kopce rovina do kopce, C D z kopce rovina do kopce, D E mírně do kopce, rovina po vrstevnici 5. AB 19; BC 11 na S; CD 14 na JZ; DE 18,5 na SZ; EF 16 na J; FA 14 na JV Výprava za poznáním přírody naší planety 1. černozem: pšenice, kukuřice, zelenina; lední medvěd a tučňák; recyklovaný odpad; symbol Slunce; nejvnitřnější část zemského tělesa; Amazonka Po čem šlapeme 1. zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro 2. geologie 3. poloostrov Kola, hloubka m 4. zlato; Republika Jižní Afrika, Witwatersrand Basin nedaleko Johannesburgu; hloubka 9,5 km 6. Eurasijská deska; Africká, Indoaustralská, Pacifická, Severoamerická Putující kontinenty 1. centimetrů 2. Pangea 3. Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa, Austrálie 4. Mount Everest / Qomolangma Feng / Sagarmatha m; Marianský příkop m 6 75

3 Jak se rodí hory 1. Himálaj (Asie), Kordillery (Amerika), Andy (Jižní Amerika) 2. geologické kladívko: sběr vzorků hornin; vysílačka: spojení se základnou, se světem; kompas: orientace; mapa: orientace; lopata: odkrývání podloží, zajišťování místa na přespání; štětec: očišťování vzorků (paleontologie); teplé oblečení: proti chladu, zmrznutí; lopatička: šetrné odkrývání naleziště; motyčka: geologický sběr 3. trilobit 4. Barrandien Jak vznikají ostrovy 1. do Grónska 27,5krát, Nové Guiney 10krát, Madagaskaru 7,5krát, Irska 1krát 2. sopečné Island, Havajské ostrovy; pevninského typu Madagaskar, Velká Británie; korálové Fidži 3. Jde o vyprávění pobyt na neznámém tichomořském ostrově. Popis daného místa a činností musí odpovídat prostředí tichomořských ostrovů. Bez vody není život 1. Možnost využití učebnice (s. 41). 2. Slaná voda se nedá pít, poškozuje organismus. Záchranou může být déšť. Atmosféra vzdušný obal naší planety 1. teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, dále např. termohydrograf, termograf 4. jasno, polojasno, deštivo, sněžení, námraza, oblačno 5. Nejdříve převedeme jednotky: 20 m = 0,02 km. Jedna hodina má sekund. Výpočet: 0,02 x = 72 (km/h). Nebo podle fyziky: 1 m/s je 3,6 km/h. Výpočet pro 20 m/s: 20 x 3,6 = 72 (km/h). Deštník, sluneční brýle nebo rukavice? 1. výbuch sopky, nepřiměřené kácení lesů, nadměrné spalování uhlí, výfukové plyny z automobilů, vysazování nových stromů 2. severní pól (arktický), Praha (mírný), Murmansk (subarktický), Quito (tropický), Kapské Město (subtropický), Alexandrie (subtropický), Buenos Aires (subtropický), Nairobi (subrovníkový) 4. teplé: Golfský proud, Severoatlantský proud, Rovníkový protiproud, Kuro-šio, Severní tichomořský proud; studené: Labradorský proud, Peruánský proud, Západní příhon, Oja-šio, Kalifornský proud, Benguelský proud Kdo nás živí? 1. Karty by měly mít podobu řezu půdou (viz učebnice s. 46). Měl by být na nich vidět postupný rozpad mateční horniny zvětrávání, např. působení vody, kořenů rostlin apod. 2. hnojení (přírodní nebo umělá hnojiva), zanechat půdu rok ladem, střídání zemědělských plodin (berou různé minerální látky) 3. černozem pšenice, kukuřice, bavlník; pouštní půda kaktus; podzolová půda smrk, brambory; hnědozem brambory; půda tundry nic Proč u nás nežijí lední medvědi? 1. savana 3. Subrovníkové podnebí savan je charakteristické střídáním období dešťů a sucha. 4. Např.: gepard svou rychlostí, žirafa dlouhým krkem, slon požíráním i suchých rostlin, baobab schopností zadržovat v sobě velké množství vody, býložravci (zebry, buvoli, pakoně) seskupením do stád v otevřeném terénu, pruhované zbarvení zebry. Rozdíly v teplotách, jiné podmínky pro rostliny. 76

4 Polární kraje 1. Na severní polokouli leží Arktida, na jižní Antarktida; Arktida: zamrzlý oceán s přilehlými ostrovy, typický živočich lední medvěd; Antarktida: kontinent, typický živočich tučňák. 2. nejčistší oblasti, pokryté ledovci, nejnižší teploty na Zemi (až 89,2 C) 3. tuleň, lední medvěd, tučňák, velryba, mrož 4. lední medvěd obyvatel Arktidy, tučňák obyvatel Antarktidy a okolí 5. severní pól Robert Edwin Peary, jižní pól Roald Amundsen Tam, kde jsou stromy vysoké jako tráva 1. tundra 2. bříza, lišejník, mech 3. výška; paroží (u soba mají i samice, u losa jen samec) 4. Většina obyvatel polárních oblastí se vzdala kočovného pastevectví sobů, raději žijí ve městech v dřevěných příbytcích s veškerými výhodami i pohodlím civilizace 21. století. Jen malá část ještě stále kočuje se stády, ovšem už ne celé rodiny (pokud tedy nejedou autem), ale pouze muži, kteří na svých cestách používají mobilní dřevěné chatky a sněžné skútry. Stáda, která dříve přeplouvala fjordy (zálivy), jsou dnes převážena transportními loďmi zapůjčenými armádou. Vzhůru do lesů 1. smrk, modřín (jehličnaté stromy) 2. datel, strakapoud, žluna O krajině slavných indiánských časů 1. Severní Amerika: prérie, Jižní Amerika: pampy 2. mírný pás není jednolitý přímořský, kontinentální rozdíly v teplotách, jiné podmínky pro rostliny 3. ječmen, kukuřice, oves, pšenice, rýže 4. Vinetou Karel May; Poslední Mohykán J. F. Cooper Krajina olivových hájů 1. v červenci horké, suché počasí, v listopadu deštivo 2. Olivovník evropský (o. obecný), výška do 10 m, nepravidelná a neučesaná koruna, plodem je peckovice (oliva), plody využívány k výrobě oleje, pochází ze Středomoří; pěstovat ho můžeme, ale venku jen přes léto. 3. cedr, pomerančovník, mandarinka, citroník, aktinídie (kiwi), vinná réva, pistácie 4. pomeranče, olivy, mandarinky, citróny, kiwi, hroznové víno, pistácie Komu stačí kapka vody 1. obratník Raka: Sahara, Rub-al-Chálí; obratník Kozoroha: Atacama, Kalahari, Velká písečná poušť 2. Gobi, 3 000, Sahara, 58,9 C, Kalahari, Atacama, Jižní, Velké písečné poušti 3. Řešení tajenky: velbloud. Dílčí řešení tajenky: vody, fenek, datlová, bahna či bláta, klima, oáza, duny, Nomádi. Kde jsou jen dvě roční období? 1. listy a větvičky vysokých stromů žirafa; tráva zebra, nosorožec; trnité keře nosorožec; mršiny hyena, sup; masitá potrava gepard, hyena 2. nedostatek vody, býložravci nedostatek potravy, nedostatek úkrytů, požáry 3. Etoša (Namibie), Krugerův národní park (Rep. J. Afrika), Serengeti (Tanzanie), Kilimandžáro (Keňa) 4. Strážce lvů (Keňa); Volání divočiny (Keňa); Masajové, bojovníci deště (Keňa, Tanzanie); Bohové musejí být šílení (jižní Afrika); Černý jestřáb sestřelen (Somálsko). 5. Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Emil Holub, Josef Vágner 77

5 Vlhký zelený ráj 1. vysoké a vyrovnané teploty (kolem 25 C), obrovský výpar, téměř každý den v odpoledních hodinách prší 2. pláštěnku, kvalitní nepromokavou obuv i oděv 3. Bylinné patro: 0 10 m; keřové patro: m; stromové patro: m; vyčnívající velikáni: m. 4. Amazonský prales 5. těžba vzácného dřeva, získávání orné půdy, budování dálnic atd. 6. Např.: gorila, jaguár, tapír, lenochod; teak, eben, liány, orchideje Království hor 1. Od úpatí: listnatý les, jehličnatý les, alpinská louka, kamenitý terén, krajina trvalého ledu a sněhu. 3. Česká republika: Sněžka (1 602 m n. m.); Asie: Mt. Everest (8 850 m n. m.); Jižní Amerika: Aconcagua (6 959 m n. m.); Evropa: Mont Blanc (4 807 m n. m.). 4. první lidé na Mont Everestu Edmund Hillary, Tenzing Norgay; : Kamil Bortel a Roman Langr (Broad Peak, m n. m.); 2006: Milan Vlasák, Pavel Michut a Alice Korbová (Čo Oju, m n. m.); Leopold Sulovský (1991 Mount Everest; 1997 Nanga Parbat); více na Lidé v ohrožení 1. Tři; stupeň povodňové aktivity bdělost: nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; stupeň povodňové aktivity pohotovost: vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům mimo koryto a ke škodám; stupeň povodňové aktivity ohrožení: vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. 2. policie 158; hasiči 150; rychlá záchranná služba Richterova stupnice Magnitudo Následky 1, 2 není cítit, lze pouze měřit přístroji 3 nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4 slabé zemětřesení 5 slabé poškození budov blízko epicentra 6 vážné poškození špatně postavených budov 7 velké poškození budov 8 téměř úplné zničení 4. povodně, krupobití, orkán, slabé zemětřesení Jak lidé využívají přírodu 1. ochránit přírodu i pro další generace 2. ropa 3. obrázek viz pracovní sešit s. 18 a 39; papír, obaly od potravin, PET-lahve 4. papír modrá, plasty žlutá, sklo barevné zelená (sklo bílé bílá) Domov, obec, stát, světadíl 4. Záleží na tom, kde žák bydlí. Územím se myslí obec či městská část, místní záležitosti obecní úřad či úřad městské části, vyšší orgán v případě města magistrát či krajský úřad, v případě obce obecní úřad s pověřenou působností či krajský úřad. 5. modrý klín, červené pole dole, bíle nahoře; státní hymna, státní pečeť, státní znak, vlajka prezidenta republiky 6. Angličan: Czechia, Czech Republic; Němec: Tschechien, Tschechische Republik; Francouz: Tchéquie, République tchéque; Ital: Cechia, Republicca Ceca; Španěl: República Checa, Rus: Âıˡ [čechija],  ÒÍ ˇ ÂÒÔÛ ÎËÍ [češskaja respublika] 78

6 Lidé na Zemi 2. Čína, Indie, USA; Indonésie, Brazílie, Pákistán, Bangladéš, Rusko, Nigérie, Japonsko 4. a) San Marino, Belgie, Argentina, Rusko, Čína; b) San Marino, Belgie, Argentina, Čína, Rusko; c) Rusko, Argentina, Čína, Belgie, San Marino 5. Belgie: kvalitní zdravotní péče, vysoká kvalita a dostatek potravin, přístup k pitné vodě; Tanzanie: obtížný přístup k nezávadné vodě, špatná zdravotní péče, lidé trpěli často hladomorem. Jak se lidé odlišují 1. Modrá: národy Evropy, žlutá: národy Asie, zelená: národy Austrálie a Oceánie, černá: národy Afriky. 2. Sportovci na obrázcích nejsou typičtí jsou zástupci přistěhovaleckých ras. K migracím obyvatel docházelo a dochází z důvodů dobrovolných (za prací), či nedobrovolných (dříve dovoz otroků, dnes převážně obchod s bílým masem). 3. Křesťanství: bible, kostel; judaismus (židovství): synagoga, sedmiramenný svícen; islám: korán, mešita; buddhismus: buddhistický chrám, socha Buddhy. Kde lidé žijí 2. Iglú Grónsko; kolová stavba Indonésie; kruhová hliněná chýše střední a jižní Afrika; jurta pastevců dobytka Mongolsko; dřevěná obydlí severní Evropa; domy porostlé drnem Island; luxusní vila Florida, USA; kamenná obydlí Tibet, Čína; kamenná obydlí západní Afrika, Maroko. 3. Eskymáci stavěli iglú, protože přemrzlý sníh dobře izoloval od sněhové vánice. Indiáni si stavěli týpí z kůže, protože lovili bizony. Nomádi stavěli domy z hlíny, protože je chránily od nesnesitelně vysokých denních teplot. 4. Klást důraz na zdůvodňování výhod a nevýhod úkol doporučujeme kontrolovat společně. Život ve městech 1. Odpověď by měla vycházet ze základních rozdílů, které existují mezi městem a venkovem. Stačí taková odpověď, která je sestavena na základě pozorování (nemusí jít o odvozování). Při řešení tohoto úkolu doporučujeme pracovat ve skupinách. 3. Tokio obyv. (aglomerace obyv.), Mexiko City (aglomerace obyv.), New York (aglomerace obyv.), Soul obyv., Sao Paulo (aglomerace obyv.), Bombaj (aglomerace obyv.), Dillí (aglomerace obyv.), Los Angeles (aglomerace obyv.), Ósaka obyvatel. Zdroj: OSN. 4. Big Ben, Londýn, Británie; Socha svobody, New York, USA; Atomium, Brusel, Belgie; Parthenon na Akropoli, Athény, Řecko; chrám Vasilije Blaženého, Moskva, Rusko; Koloseum, Řím, Itálie; Eiffelova věž, Paříž, Francie. Lesy přírodní bohatství Země 2. Bříza (zakrslá) tundra; baobab savana; smrk tajga, smíšené lesy; liána tropický deštný les; dub smíšené a listnaté lesy; banánovník tropický deštný les; olivovník subtropy (Středomoří). 3. a) užitkové: nábytek, spotřební předměty, dřevotřískové desky; b) stavební: prkna, trámy, dřevo do dolů; c) palivo: dřevěná polena; d) chemická surovina: dřevěné uhlí, dřevoplyn, dřevný dehet, umělá pryskyřice, hobliny, papír, lepenka, umělá hmota, celulóza, buničitá vata, umělá vlákna, dřevný cukr, krmné kvasnice, chemický alkohol. Voda nezbytná podmínka života na Zemi l = 120 dm 3 = 0,120 m 3 ; výpočet: 0,12 x 41 = 4, 92 (Kč za 1 den). Pokud budeme počítat 30denní měsíc 30 x 4,92 Kč = 147,60 (Kč za 1 člověka). 4. ochrana proti povodni, zdroj pitné vody, zdroj užitkové vody, výroba elektrické energie, cíl rekreace 5. Sinice jsou organismy, jejichž buňka má podobnou stavbu jako buňka bakterie. Obsahují zelené barvivo (chlorofyl), vyskytují se ve shlucích spojených slizovitým obalem. Jsou součástí tzv. fytoplanktonu. (Viz učebnice Přírodopis 6, s ) Láhev se zúženým hrdlem zcela naplníme vodou a necháme minimálně 20 minut stát v klidu na světle. Pokud se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru sekaného jehličí či zelené krupice a voda přitom zůstane čirá, jde s největší pravděpodobností o sinice. 79

7 Sinice obsahují látky, které mohou způsobit alergické reakce vyrážku, zarudnutí očí, rýmu; mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky) od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, bolestmi hlavy až po vážnější jaterní problémy. Po vykoupání se co nejdříve, nejpozději do 10 minut, osprchovat čistou vodu a odstranit tak z těla sinice. Viz Kdo má na starost obživu lidí? 1. Cep: vymlácení obilí; moderní kombajn: sečení obilovin; pluh zapřažený za koňmi: orba; traktor s branami: vláčení; kosa: sečení obilovin či travin. 2. máslo, jogurt, sýr, tvaroh, čokoláda 3. USA: hamburger; Čína: miska s rýží; Česko: pečené vepřové maso s knedlíkem a zelím; Itálie: špagety; Británie: smažená ryba s hranolky (fish and chips). Pšenici, kukuřici nebo rýži? 1. Rostliny pěstované u nás: pšenice, cukrová řepa, kukuřice, brambory, chmel, len; ostatní plodiny: podzemnice olejná, pomeranče, kávovník, bavlník, rýže, sója, ananas, čajovník. 2. Závěrem by měla být diskuse o tom, které jídlo je zdravé a které ne. Od nerostných surovin k automobilu 1. Musí jít skutečně o obrázky různého stáří vybraného přístroje. Dále je třeba dbát na to, aby byl pod každým obrázkem uveden rok, ze kterého přístroj pochází, případně alespoň léta a století (např. 50. léta 20. století). 2. Kontaktní čočky: Otto Wichterle; ruchadlo: František a Václav Veverkové; lodní šroub: Josef Ressel. 3. DELL: počítače; RENAULT: automobily; ŠKODA AUTO: automobily; ZANUSSI: elektrotechnika; TESLA: elektrotechnika; NOKIA: mobilní telefony; ACER: počítače; ELEKTROLUX: bílá elektrotechnika. Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené? 1. Diamanty: šperky, řezání mimořádně tvrdých materiálů; zlato: šperky, zubní protézy; uhlí: palivo (koks, brikety); kámen: stavební hmoty (např. štěrk, dlažba); železná ruda: ocel (plechy, roury). 2. Tepelná elektrárna: uhlí, ropa; jaderná elektrárna: uran; vodní elektrárna: voda; sluneční elektrárna: sluneční paprsky; větrná elektrárna: vítr. 3. Tepelná elektrárna: produkce velkého množství energie (+), znečištění ovzduší i krajiny ( ); jaderná elektrárna: produkce velkého množství energie (+), produkce nebezpečného radioaktivního odpadu ( ); vodní elektrárna: produkce malého množství energie ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+); sluneční elektrárna: produkce malého množství energie ( ), velká rozloha ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+); větrná elektrárna: produkce menšího množství energie ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+). 4. Např. nenechávat domácí spotřebiče v pohotovostním režimu, svítit spořivými žárovkami, nepřetápět místnosti (tzn. nad 22 C), zateplení domu apod. Existuje několik dalších způsobů, jak šetřit energii. Zde jsou to pouze příklady. Po vypracování úkolu doporučujeme rozvinout ve třídě diskusi. Co potřebujeme každý den? 1. spotřební 2. Chemický průmysl: mýdlo, zubní pasta; strojírenský průmysl: automobil, sekačka na trávu; průmysl stavebních hmot: cihla; textilní průmysl: příze, látka; oděvní průmysl: košile; potravinářský průmysl: masová konzerva, chleba. 3. BAŤA: obuvnický průmysl; KARA: kožešnický průmysl; SETUZA: chemický průmysl; THUN: průmysl porcelánu; CRYSTALEX: průmysl skla; OP PROSTĚJOV: oděvní průmysl; SUPRAPHON: průmysl vydavatelský a polygrafický. Od koňských povozů k superrychlým vlakům 1. Auto, autobus po pevnině; letadlo na velkou vzdálenost; loď přes moře; psí spřežení v polárních oblastech; velbloud v pouštních krajinách atd. 2. Obrázky musejí znázorňovat různé stáří vybraného dopravního prostředku. Dále je třeba dbát na to, aby byl pod každým obrázkem uveden rok, ze kterého přístroj pochází, případně alespoň léta a století (např. 50. léta 20. století). 80

8 3. České aerolinie: letadlo; Dopravní podnik města Brna: tramvaj, trolejbus, autobus; České dráhy: vlak; Dopravní podnik Ostrava: tramvaj, trolejbus, autobus; Student Agency: autobus. Boeing nebo Hikari 1. Výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků sestavovat na základě faktorů ekologických a ekonomických. Následně může být ve třídě rozvinuta diskuse. 2. Kanada polární oblasti; Indie farmáři převážejí na velbloudech náklad melounů přes řeku Gangu; Asie vysoké hory, přeprava zásob na jakovi. 3. Žáci vyhledávají na internetu nebo v jízdních řádech. K čemu potřebujeme služby? 1. Bude podtrženo: školou, obchodě, vlakového nádraží, hotelu, veřejnou dopravou, informační centrum, poslala pohled, horská služba, nemocnice, učitel, mobilního telefonu. 2. UNESCO: Praha (Hradčany), Český Krumlov (zámek), Kutná Hora (chrám svaté Barbory), Lednicko-valtický areál (minaret), Telč (náměstí). Jak rozdělit země podle vyspělosti 2. Celosvětově nejpoužívanější měnou je americký dolar, v Evropě euro. 3. Záleží na aktuálních směnných kurzech. Doporučujeme, aby žáci zapisovali přepočet na české koruny do pracovního sešitu. Život v rozvojových zemích 1. Člověk v tísni. Organizace uskutečňuje ve dvanácti zemích v Africe, Asii a Evropě jak okamžitou humanitární pomoc a obnovu po přírodních katastrofách a válečných konfliktech, tak i projekty dlouhodobé rozvojové spolupráce. V postižených zemích realizuje komplexní programy, které se zaměřují na vzdělání a zdraví obyvatel, přístup k pitné vodě, hygienu a podporu místního rozvoje a zdrojů obživy. V rámci své činnosti se zaměřuje také na sociální programy a osvětu a na rozvoj občanské společnosti. ADRA. Organizace poskytuje jak jednorázovou rychlou pomoc při vzniku krizových situací (živelní katastrofa, občanská válka apod.), tak pomoc zaměřenou na zmírnění jejich následků a co nejrychlejší obnovu životních podmínek. Červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v zákoně o ochraně znaku a názvu červeného kříže a o Československém červeném kříži. Hnutí vzniklo z potřeby poskytovat pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoliv diskriminace. V mezinárodním i národním měřítku se snaží předcházet a zmírňovat utrpení lidí, a to za všech okolností. Chce chránit život a zdraví lidí a zajistit respektování lidské osobnosti. Napomáhá vzájemnému pochopení, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy. Aby si uchovalo důvěru všech, hnutí se nepodílí na nepřátelských akcích a v žádném případě ani na sporech politického, rasového, náboženského nebo ideologického rázu. Hnutí nedělá žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni. Hnutí je nezávislé. Národní společnosti pomáhají státním orgánům při zabezpečování humanitární činnosti a podléhají zákonům platným v příslušné zemi. Přesto si všechny složky musejí uchovat nezávislost, aby mohly za všech okolností jednat podle zásad hnutí. V jedné zemi může být pouze jedna společnost Červeného kříže. Musí být přístupná pro všechny občany. Musí vyvíjet svou humanitární činnost na celém území. Mezinárodní hnutí Červeného kříže, v jehož rámci mají všechny společnosti stejná práva a povinnosti, je univerzální. 3. HIV (anglicky Human Immunodeficiency Virus), česky virus lidského selhání imunity; choroba AIDS (anglicky Acquired Immunodeficiency Syndrome), česky syndrom získaného selhání imunity; přenos onemocnění: pohlavním stykem (časté střídání partnerů, špatná nebo žádná ochrana při styku), dědičně z matky na plod, krví; nedostatek léků, cena léků, všeobecná neinformovanost, nízká životní úroveň, praxe mnohoženství, nízká úroveň hygieny; 931 případů v ČR (k ) 4. finanční pomoc, adopce na dálku 5. Negramotný člověk neumí číst a psát. Těžko sežene práci, nemá možnost si ověřit údaje (např. přečíst pracovní smlouvu), je dezorientován ve světě (má omezený přístup k informacím). 6 81

9 Život ve velmi vyspělých zemích 1. Úkol staví na pozorovacích schopnostech žáka. Řada žáků Václavské náměstí navštívila, může tedy využít i vlastních zkušeností. Úkol je rovněž možné aplikovat na místo, kde žák žije a které zná. Staré fotografie má možnost získat např. od prarodičů či v archivu obce. 2. Pro nás samozřejmostí: dostatek potravin, dostatek vody (pitné i užitkové hygiena), oblečení, obuv, okamžitá zdravotní pomoc, školní docházka; dále např. mobilní telefon, automobil, dovolená (i v zahraničí), byt, rychlá přeprava veřejnou dopravou atd. 3. G8 (Kanada, USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Rusko) Svět se propojuje 1. např. řeč těla (mimika, gestikulace aj.), rozhovor, znaková řeč, dopis, sms, , telefonní hovor, icq 2. např. telefonní přístroj, satelit, internet 3. a) spad škodlivin na našem území; b) radioaktivní spad na našem území; c) nasazení českých vojáků do válečné oblasti, zvýšená vlna uprchlíků; d) zvýšení ceny pohonných hmot; e) přijetí bezpečnostních opatření na důležitých místech (dopravní uzly, sídla státních institucí apod.). 4. ústně, z novin, rozhlasu, televize, internetu, pomocí signálů (např. siréna, hlášení v místním rozhlasu); integrovaný záchranný systém (http://www.mvcr.cz/hasici/rady.html) Mezinárodní spolupráce 1. UN (United Nations); Organizace spojených národů 2. Dnes má EU 27 států (od jsou členy také Bulharsko a Rumunsko); o vstupu jednají Chorvatsko, Makedonie a Turecko. 3. NATO, Severoatlantická aliance, vstup 12. března 1999; OSN, Organizace spojených národů, vstup 24. října 1945; EU, Evropská unie, vstup 1. května viz znění s. 64; členů OSN; každý dospělý 5. Zakroužkováno: Každý získává automaticky po narození jméno a státní příslušnost. Dítě nesmí být fyzicky a duševně týráno. Dítě má nárok na vzdělání. Vzdělání by mělo být bezplatné a povinné, alespoň v počátečních stupních. Dítě musí být chráněno před kteroukoli formou násilí. 82

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Ekologie - Ernst Haeckel 1866: věda, zkoumá: "vztahy organismů k okolí a k tvorům, s nimiž žijí pohromadě" další významy od 60. let: problémy životního

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika 4 AMERIKA Amerika má rozlohu 42,5 milionů km 2 a rozkládá se, podobně jako Afrika, na severní i jižní polokouli. Ve 35 státech žije něco přes 910 milionů obyvatel. První lidé přišli do Ameriky z Asie přes

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více