ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU"

Transkript

1 Naše planeta je součástí vesmíru 1. mimozemšťané, Marťani, UFO 2. U Unidentified neidentifikovatelný, F Flying létající, O Object objekt či předmět 3. Jurij Alexejevič Gagarin, Rus, 1. člověk ve vesmíru; Dennis Anthony Tito, Američan, 1. vesmírný turista; Vladimír Remek, 1. Čech ve vesmíru; Neil Alden Armstrong, Američan, 1. člověk na Měsíci; Valentina Vladimirovna Těreškovová, Ruska, 1. žena ve vesmíru 4. Přesné umístění naší soustavy ve vesmíru. Její planetární uspořádání. Ze které planety pochází poselství. Kde se v soustavě nachází. Pozdrav zdvižená paže. Kdo žije na planetě muž a žena. Vlevo nahoře je znázorněn vodík, nejrozšířenější látka ve vesmíru. Vodík zde plní několik funkcí, které vycházejí z vlnové délky jeho záření (211 mm). Předně upozorňuje na vlnovou délku 21 cm, na níž předpokládáme vysílání cizích zpráv. Další funkcí je definice rozměrů. Mezi čárami ohraničujícími kresbu ženy je binárně napsána osmička. Když 8 vynásobíme 21, dostaneme číslo 168, což je průměrná výška ženy. Na pozadí lidského páru je též poměrově znázorněna sonda. Takto mohou příjemci zprávy snadno provést křížovou kontrolu. Vlevo vedle sondy je pomocí 14 pulsarů zachycena pozice Slunce. Opět ve dvojkové soustavě je zde znázorněn počet kmitů záření neutrálního vodíku na jeden kmit pulsarů v době startu sondy. Dole na obrázku se nachází schéma sluneční soustavy. Šipka vycházející ze třetí planety určuje, odkud byla sonda vyslána. Celé toto poselství je vyleptáno do hloubky 0,4 mm na pozlacenou hliníkovou destičku o rozměrech mm. Podle odhadů autorů by destička měla odolat kosmické erozi nejméně do vzdálenosti 10 parseků (32 světelných let), lze však očekávat její odolnost o dobu až o řád delší. Planeta Země 1. hvězda Polárka 3. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun; trpasličí planety: Ceres leží mezi Marsem a Jupiterem, Pluto za Neptunem, Eris za Plutem. 4. Měsíc Země; Titan Saturn; Oberon Uran; Ganymedes, Europa, Io Jupiter 5. Pásmo asteroidů se nachází mezi planetou Mars a Jupiterem. Tvar a rozměry Země 1. Galileo Galilei; při odchodu od církevního soudu, aby se zachránil před upálením; koncem 16. a počátkem 17. století ( ). 2. severní polární kruh, obratník Raka, rovník, obratník Kozoroha, jižní polární kruh, nultý poledník 3. rovník, severní, jižní, zkracují, body, 0, Správné odpovědi: a) jsou; b) 360; c) západní a východní; d) datová mez. Určování zeměpisné polohy 1. Benátky 45 s. š. a 12 v. d.; mys Dobré naděje 34 j. š. a 18 v. d.; Bombaj 18 s. š. a 74 v. d.; Káhira 30 s. š. a 32 v. d.; Jokohama 36 s. š. a 139 v. d.; Honolulu 22 s. š. a 159 z. d.; Ohňová země 55 j. š. a 67 z. d.; Rio de Janeiro 23 j. š. a 44 z. d.; New York 41 s. š. a 74 z. d.; Mexico City 19 s. š. a 99 z. d.; Londýn 51 s. š. a 0 d.; Praha 50 s. š. a 14,5 v. d j. š. Země v pohybu 1. a) 24 časových pásem; b) 360 : 24 hod. = 15, tedy po 15 se čas liší" o 1 hodinu. 2. Středoevropský čas pokrývá území ČR a státy se stejným časem, světový čas pokrývá Anglii a státy se stejným časem. 3. Evropa: od Španělska po pevnině až k Polsku, SR, Makedonie (včetně), na severu Norsko a Švédsko. Afrika: Alžírsko, Tunisko, Niger, Čad, Nigérie, Kamerun, Benin, Gabon, Kongo, Angola. 4. Londýn ( 1 hod.), Moskva (+2 hod.), Sydney (+9 hod.), New York ( 6 hod.), Vancouver ( 9 hod.), Honolulu ( 12 hod.). 5. letní, zimní, jednu 6. datová mez; neděle 7:00 74

2 Oběh Země kolem Slunce 1. Část planety, kde je den a kde je noc; odlišným vzájemným postavením Země a Slunce; způsobeno pohyby planety; uplyne 12 hodin; tmavé plochy jsou vždy od hraniční čáry vpravo, poslední obrázek je celý osvětlený dní má pouze rok únor 4. jaro (jarní rovnodennost, zpravidla ), léto (letní slunovrat, zpravidla ), podzim (podzimní rovnodennost, zpravidla ), zima (zimní slunovrat, zpravidla ) Jediná přirozená družice Země 1. První obrázek přirozená družice; druhý obrázek umělá družice. 3. a) 4. v roce 2135 Co je to mapa? Samostatná práce žáků. Jak mapa vzniká? 2. 1 b); 2 d); 3 c); 4 a) Práce s mapou 1. Vzdušnou čarou asi 7,5 cm, po silnici asi 8,8 cm; b) 75 km, 88 km; c) Využiji vzdálenost po silnici přes Chrudim a Havlíčkův Brod. 2. asi 82 minut 3. vrstevnice; místa se stejnou nadmořskou výškou; kóty metrů; A, 410 m n. m.; C, 435 m n. m.; A B do kopce, B C z kopce rovina do kopce, C D z kopce rovina do kopce, D E mírně do kopce, rovina po vrstevnici 5. AB 19; BC 11 na S; CD 14 na JZ; DE 18,5 na SZ; EF 16 na J; FA 14 na JV Výprava za poznáním přírody naší planety 1. černozem: pšenice, kukuřice, zelenina; lední medvěd a tučňák; recyklovaný odpad; symbol Slunce; nejvnitřnější část zemského tělesa; Amazonka Po čem šlapeme 1. zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro 2. geologie 3. poloostrov Kola, hloubka m 4. zlato; Republika Jižní Afrika, Witwatersrand Basin nedaleko Johannesburgu; hloubka 9,5 km 6. Eurasijská deska; Africká, Indoaustralská, Pacifická, Severoamerická Putující kontinenty 1. centimetrů 2. Pangea 3. Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa, Austrálie 4. Mount Everest / Qomolangma Feng / Sagarmatha m; Marianský příkop m 6 75

3 Jak se rodí hory 1. Himálaj (Asie), Kordillery (Amerika), Andy (Jižní Amerika) 2. geologické kladívko: sběr vzorků hornin; vysílačka: spojení se základnou, se světem; kompas: orientace; mapa: orientace; lopata: odkrývání podloží, zajišťování místa na přespání; štětec: očišťování vzorků (paleontologie); teplé oblečení: proti chladu, zmrznutí; lopatička: šetrné odkrývání naleziště; motyčka: geologický sběr 3. trilobit 4. Barrandien Jak vznikají ostrovy 1. do Grónska 27,5krát, Nové Guiney 10krát, Madagaskaru 7,5krát, Irska 1krát 2. sopečné Island, Havajské ostrovy; pevninského typu Madagaskar, Velká Británie; korálové Fidži 3. Jde o vyprávění pobyt na neznámém tichomořském ostrově. Popis daného místa a činností musí odpovídat prostředí tichomořských ostrovů. Bez vody není život 1. Možnost využití učebnice (s. 41). 2. Slaná voda se nedá pít, poškozuje organismus. Záchranou může být déšť. Atmosféra vzdušný obal naší planety 1. teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, dále např. termohydrograf, termograf 4. jasno, polojasno, deštivo, sněžení, námraza, oblačno 5. Nejdříve převedeme jednotky: 20 m = 0,02 km. Jedna hodina má sekund. Výpočet: 0,02 x = 72 (km/h). Nebo podle fyziky: 1 m/s je 3,6 km/h. Výpočet pro 20 m/s: 20 x 3,6 = 72 (km/h). Deštník, sluneční brýle nebo rukavice? 1. výbuch sopky, nepřiměřené kácení lesů, nadměrné spalování uhlí, výfukové plyny z automobilů, vysazování nových stromů 2. severní pól (arktický), Praha (mírný), Murmansk (subarktický), Quito (tropický), Kapské Město (subtropický), Alexandrie (subtropický), Buenos Aires (subtropický), Nairobi (subrovníkový) 4. teplé: Golfský proud, Severoatlantský proud, Rovníkový protiproud, Kuro-šio, Severní tichomořský proud; studené: Labradorský proud, Peruánský proud, Západní příhon, Oja-šio, Kalifornský proud, Benguelský proud Kdo nás živí? 1. Karty by měly mít podobu řezu půdou (viz učebnice s. 46). Měl by být na nich vidět postupný rozpad mateční horniny zvětrávání, např. působení vody, kořenů rostlin apod. 2. hnojení (přírodní nebo umělá hnojiva), zanechat půdu rok ladem, střídání zemědělských plodin (berou různé minerální látky) 3. černozem pšenice, kukuřice, bavlník; pouštní půda kaktus; podzolová půda smrk, brambory; hnědozem brambory; půda tundry nic Proč u nás nežijí lední medvědi? 1. savana 3. Subrovníkové podnebí savan je charakteristické střídáním období dešťů a sucha. 4. Např.: gepard svou rychlostí, žirafa dlouhým krkem, slon požíráním i suchých rostlin, baobab schopností zadržovat v sobě velké množství vody, býložravci (zebry, buvoli, pakoně) seskupením do stád v otevřeném terénu, pruhované zbarvení zebry. Rozdíly v teplotách, jiné podmínky pro rostliny. 76

4 Polární kraje 1. Na severní polokouli leží Arktida, na jižní Antarktida; Arktida: zamrzlý oceán s přilehlými ostrovy, typický živočich lední medvěd; Antarktida: kontinent, typický živočich tučňák. 2. nejčistší oblasti, pokryté ledovci, nejnižší teploty na Zemi (až 89,2 C) 3. tuleň, lední medvěd, tučňák, velryba, mrož 4. lední medvěd obyvatel Arktidy, tučňák obyvatel Antarktidy a okolí 5. severní pól Robert Edwin Peary, jižní pól Roald Amundsen Tam, kde jsou stromy vysoké jako tráva 1. tundra 2. bříza, lišejník, mech 3. výška; paroží (u soba mají i samice, u losa jen samec) 4. Většina obyvatel polárních oblastí se vzdala kočovného pastevectví sobů, raději žijí ve městech v dřevěných příbytcích s veškerými výhodami i pohodlím civilizace 21. století. Jen malá část ještě stále kočuje se stády, ovšem už ne celé rodiny (pokud tedy nejedou autem), ale pouze muži, kteří na svých cestách používají mobilní dřevěné chatky a sněžné skútry. Stáda, která dříve přeplouvala fjordy (zálivy), jsou dnes převážena transportními loďmi zapůjčenými armádou. Vzhůru do lesů 1. smrk, modřín (jehličnaté stromy) 2. datel, strakapoud, žluna O krajině slavných indiánských časů 1. Severní Amerika: prérie, Jižní Amerika: pampy 2. mírný pás není jednolitý přímořský, kontinentální rozdíly v teplotách, jiné podmínky pro rostliny 3. ječmen, kukuřice, oves, pšenice, rýže 4. Vinetou Karel May; Poslední Mohykán J. F. Cooper Krajina olivových hájů 1. v červenci horké, suché počasí, v listopadu deštivo 2. Olivovník evropský (o. obecný), výška do 10 m, nepravidelná a neučesaná koruna, plodem je peckovice (oliva), plody využívány k výrobě oleje, pochází ze Středomoří; pěstovat ho můžeme, ale venku jen přes léto. 3. cedr, pomerančovník, mandarinka, citroník, aktinídie (kiwi), vinná réva, pistácie 4. pomeranče, olivy, mandarinky, citróny, kiwi, hroznové víno, pistácie Komu stačí kapka vody 1. obratník Raka: Sahara, Rub-al-Chálí; obratník Kozoroha: Atacama, Kalahari, Velká písečná poušť 2. Gobi, 3 000, Sahara, 58,9 C, Kalahari, Atacama, Jižní, Velké písečné poušti 3. Řešení tajenky: velbloud. Dílčí řešení tajenky: vody, fenek, datlová, bahna či bláta, klima, oáza, duny, Nomádi. Kde jsou jen dvě roční období? 1. listy a větvičky vysokých stromů žirafa; tráva zebra, nosorožec; trnité keře nosorožec; mršiny hyena, sup; masitá potrava gepard, hyena 2. nedostatek vody, býložravci nedostatek potravy, nedostatek úkrytů, požáry 3. Etoša (Namibie), Krugerův národní park (Rep. J. Afrika), Serengeti (Tanzanie), Kilimandžáro (Keňa) 4. Strážce lvů (Keňa); Volání divočiny (Keňa); Masajové, bojovníci deště (Keňa, Tanzanie); Bohové musejí být šílení (jižní Afrika); Černý jestřáb sestřelen (Somálsko). 5. Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Emil Holub, Josef Vágner 77

5 Vlhký zelený ráj 1. vysoké a vyrovnané teploty (kolem 25 C), obrovský výpar, téměř každý den v odpoledních hodinách prší 2. pláštěnku, kvalitní nepromokavou obuv i oděv 3. Bylinné patro: 0 10 m; keřové patro: m; stromové patro: m; vyčnívající velikáni: m. 4. Amazonský prales 5. těžba vzácného dřeva, získávání orné půdy, budování dálnic atd. 6. Např.: gorila, jaguár, tapír, lenochod; teak, eben, liány, orchideje Království hor 1. Od úpatí: listnatý les, jehličnatý les, alpinská louka, kamenitý terén, krajina trvalého ledu a sněhu. 3. Česká republika: Sněžka (1 602 m n. m.); Asie: Mt. Everest (8 850 m n. m.); Jižní Amerika: Aconcagua (6 959 m n. m.); Evropa: Mont Blanc (4 807 m n. m.). 4. první lidé na Mont Everestu Edmund Hillary, Tenzing Norgay; : Kamil Bortel a Roman Langr (Broad Peak, m n. m.); 2006: Milan Vlasák, Pavel Michut a Alice Korbová (Čo Oju, m n. m.); Leopold Sulovský (1991 Mount Everest; 1997 Nanga Parbat); více na Lidé v ohrožení 1. Tři; stupeň povodňové aktivity bdělost: nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; stupeň povodňové aktivity pohotovost: vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům mimo koryto a ke škodám; stupeň povodňové aktivity ohrožení: vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. 2. policie 158; hasiči 150; rychlá záchranná služba Richterova stupnice Magnitudo Následky 1, 2 není cítit, lze pouze měřit přístroji 3 nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4 slabé zemětřesení 5 slabé poškození budov blízko epicentra 6 vážné poškození špatně postavených budov 7 velké poškození budov 8 téměř úplné zničení 4. povodně, krupobití, orkán, slabé zemětřesení Jak lidé využívají přírodu 1. ochránit přírodu i pro další generace 2. ropa 3. obrázek viz pracovní sešit s. 18 a 39; papír, obaly od potravin, PET-lahve 4. papír modrá, plasty žlutá, sklo barevné zelená (sklo bílé bílá) Domov, obec, stát, světadíl 4. Záleží na tom, kde žák bydlí. Územím se myslí obec či městská část, místní záležitosti obecní úřad či úřad městské části, vyšší orgán v případě města magistrát či krajský úřad, v případě obce obecní úřad s pověřenou působností či krajský úřad. 5. modrý klín, červené pole dole, bíle nahoře; státní hymna, státní pečeť, státní znak, vlajka prezidenta republiky 6. Angličan: Czechia, Czech Republic; Němec: Tschechien, Tschechische Republik; Francouz: Tchéquie, République tchéque; Ital: Cechia, Republicca Ceca; Španěl: República Checa, Rus: Âıˡ [čechija],  ÒÍ ˇ ÂÒÔÛ ÎËÍ [češskaja respublika] 78

6 Lidé na Zemi 2. Čína, Indie, USA; Indonésie, Brazílie, Pákistán, Bangladéš, Rusko, Nigérie, Japonsko 4. a) San Marino, Belgie, Argentina, Rusko, Čína; b) San Marino, Belgie, Argentina, Čína, Rusko; c) Rusko, Argentina, Čína, Belgie, San Marino 5. Belgie: kvalitní zdravotní péče, vysoká kvalita a dostatek potravin, přístup k pitné vodě; Tanzanie: obtížný přístup k nezávadné vodě, špatná zdravotní péče, lidé trpěli často hladomorem. Jak se lidé odlišují 1. Modrá: národy Evropy, žlutá: národy Asie, zelená: národy Austrálie a Oceánie, černá: národy Afriky. 2. Sportovci na obrázcích nejsou typičtí jsou zástupci přistěhovaleckých ras. K migracím obyvatel docházelo a dochází z důvodů dobrovolných (za prací), či nedobrovolných (dříve dovoz otroků, dnes převážně obchod s bílým masem). 3. Křesťanství: bible, kostel; judaismus (židovství): synagoga, sedmiramenný svícen; islám: korán, mešita; buddhismus: buddhistický chrám, socha Buddhy. Kde lidé žijí 2. Iglú Grónsko; kolová stavba Indonésie; kruhová hliněná chýše střední a jižní Afrika; jurta pastevců dobytka Mongolsko; dřevěná obydlí severní Evropa; domy porostlé drnem Island; luxusní vila Florida, USA; kamenná obydlí Tibet, Čína; kamenná obydlí západní Afrika, Maroko. 3. Eskymáci stavěli iglú, protože přemrzlý sníh dobře izoloval od sněhové vánice. Indiáni si stavěli týpí z kůže, protože lovili bizony. Nomádi stavěli domy z hlíny, protože je chránily od nesnesitelně vysokých denních teplot. 4. Klást důraz na zdůvodňování výhod a nevýhod úkol doporučujeme kontrolovat společně. Život ve městech 1. Odpověď by měla vycházet ze základních rozdílů, které existují mezi městem a venkovem. Stačí taková odpověď, která je sestavena na základě pozorování (nemusí jít o odvozování). Při řešení tohoto úkolu doporučujeme pracovat ve skupinách. 3. Tokio obyv. (aglomerace obyv.), Mexiko City (aglomerace obyv.), New York (aglomerace obyv.), Soul obyv., Sao Paulo (aglomerace obyv.), Bombaj (aglomerace obyv.), Dillí (aglomerace obyv.), Los Angeles (aglomerace obyv.), Ósaka obyvatel. Zdroj: OSN. 4. Big Ben, Londýn, Británie; Socha svobody, New York, USA; Atomium, Brusel, Belgie; Parthenon na Akropoli, Athény, Řecko; chrám Vasilije Blaženého, Moskva, Rusko; Koloseum, Řím, Itálie; Eiffelova věž, Paříž, Francie. Lesy přírodní bohatství Země 2. Bříza (zakrslá) tundra; baobab savana; smrk tajga, smíšené lesy; liána tropický deštný les; dub smíšené a listnaté lesy; banánovník tropický deštný les; olivovník subtropy (Středomoří). 3. a) užitkové: nábytek, spotřební předměty, dřevotřískové desky; b) stavební: prkna, trámy, dřevo do dolů; c) palivo: dřevěná polena; d) chemická surovina: dřevěné uhlí, dřevoplyn, dřevný dehet, umělá pryskyřice, hobliny, papír, lepenka, umělá hmota, celulóza, buničitá vata, umělá vlákna, dřevný cukr, krmné kvasnice, chemický alkohol. Voda nezbytná podmínka života na Zemi l = 120 dm 3 = 0,120 m 3 ; výpočet: 0,12 x 41 = 4, 92 (Kč za 1 den). Pokud budeme počítat 30denní měsíc 30 x 4,92 Kč = 147,60 (Kč za 1 člověka). 4. ochrana proti povodni, zdroj pitné vody, zdroj užitkové vody, výroba elektrické energie, cíl rekreace 5. Sinice jsou organismy, jejichž buňka má podobnou stavbu jako buňka bakterie. Obsahují zelené barvivo (chlorofyl), vyskytují se ve shlucích spojených slizovitým obalem. Jsou součástí tzv. fytoplanktonu. (Viz učebnice Přírodopis 6, s ) Láhev se zúženým hrdlem zcela naplníme vodou a necháme minimálně 20 minut stát v klidu na světle. Pokud se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru sekaného jehličí či zelené krupice a voda přitom zůstane čirá, jde s největší pravděpodobností o sinice. 79

7 Sinice obsahují látky, které mohou způsobit alergické reakce vyrážku, zarudnutí očí, rýmu; mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky) od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, bolestmi hlavy až po vážnější jaterní problémy. Po vykoupání se co nejdříve, nejpozději do 10 minut, osprchovat čistou vodu a odstranit tak z těla sinice. Viz Kdo má na starost obživu lidí? 1. Cep: vymlácení obilí; moderní kombajn: sečení obilovin; pluh zapřažený za koňmi: orba; traktor s branami: vláčení; kosa: sečení obilovin či travin. 2. máslo, jogurt, sýr, tvaroh, čokoláda 3. USA: hamburger; Čína: miska s rýží; Česko: pečené vepřové maso s knedlíkem a zelím; Itálie: špagety; Británie: smažená ryba s hranolky (fish and chips). Pšenici, kukuřici nebo rýži? 1. Rostliny pěstované u nás: pšenice, cukrová řepa, kukuřice, brambory, chmel, len; ostatní plodiny: podzemnice olejná, pomeranče, kávovník, bavlník, rýže, sója, ananas, čajovník. 2. Závěrem by měla být diskuse o tom, které jídlo je zdravé a které ne. Od nerostných surovin k automobilu 1. Musí jít skutečně o obrázky různého stáří vybraného přístroje. Dále je třeba dbát na to, aby byl pod každým obrázkem uveden rok, ze kterého přístroj pochází, případně alespoň léta a století (např. 50. léta 20. století). 2. Kontaktní čočky: Otto Wichterle; ruchadlo: František a Václav Veverkové; lodní šroub: Josef Ressel. 3. DELL: počítače; RENAULT: automobily; ŠKODA AUTO: automobily; ZANUSSI: elektrotechnika; TESLA: elektrotechnika; NOKIA: mobilní telefony; ACER: počítače; ELEKTROLUX: bílá elektrotechnika. Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené? 1. Diamanty: šperky, řezání mimořádně tvrdých materiálů; zlato: šperky, zubní protézy; uhlí: palivo (koks, brikety); kámen: stavební hmoty (např. štěrk, dlažba); železná ruda: ocel (plechy, roury). 2. Tepelná elektrárna: uhlí, ropa; jaderná elektrárna: uran; vodní elektrárna: voda; sluneční elektrárna: sluneční paprsky; větrná elektrárna: vítr. 3. Tepelná elektrárna: produkce velkého množství energie (+), znečištění ovzduší i krajiny ( ); jaderná elektrárna: produkce velkého množství energie (+), produkce nebezpečného radioaktivního odpadu ( ); vodní elektrárna: produkce malého množství energie ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+); sluneční elektrárna: produkce malého množství energie ( ), velká rozloha ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+); větrná elektrárna: produkce menšího množství energie ( ), nevyčerpatelný zdroj (+), ekologicky šetrná (+). 4. Např. nenechávat domácí spotřebiče v pohotovostním režimu, svítit spořivými žárovkami, nepřetápět místnosti (tzn. nad 22 C), zateplení domu apod. Existuje několik dalších způsobů, jak šetřit energii. Zde jsou to pouze příklady. Po vypracování úkolu doporučujeme rozvinout ve třídě diskusi. Co potřebujeme každý den? 1. spotřební 2. Chemický průmysl: mýdlo, zubní pasta; strojírenský průmysl: automobil, sekačka na trávu; průmysl stavebních hmot: cihla; textilní průmysl: příze, látka; oděvní průmysl: košile; potravinářský průmysl: masová konzerva, chleba. 3. BAŤA: obuvnický průmysl; KARA: kožešnický průmysl; SETUZA: chemický průmysl; THUN: průmysl porcelánu; CRYSTALEX: průmysl skla; OP PROSTĚJOV: oděvní průmysl; SUPRAPHON: průmysl vydavatelský a polygrafický. Od koňských povozů k superrychlým vlakům 1. Auto, autobus po pevnině; letadlo na velkou vzdálenost; loď přes moře; psí spřežení v polárních oblastech; velbloud v pouštních krajinách atd. 2. Obrázky musejí znázorňovat různé stáří vybraného dopravního prostředku. Dále je třeba dbát na to, aby byl pod každým obrázkem uveden rok, ze kterého přístroj pochází, případně alespoň léta a století (např. 50. léta 20. století). 80

8 3. České aerolinie: letadlo; Dopravní podnik města Brna: tramvaj, trolejbus, autobus; České dráhy: vlak; Dopravní podnik Ostrava: tramvaj, trolejbus, autobus; Student Agency: autobus. Boeing nebo Hikari 1. Výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků sestavovat na základě faktorů ekologických a ekonomických. Následně může být ve třídě rozvinuta diskuse. 2. Kanada polární oblasti; Indie farmáři převážejí na velbloudech náklad melounů přes řeku Gangu; Asie vysoké hory, přeprava zásob na jakovi. 3. Žáci vyhledávají na internetu nebo v jízdních řádech. K čemu potřebujeme služby? 1. Bude podtrženo: školou, obchodě, vlakového nádraží, hotelu, veřejnou dopravou, informační centrum, poslala pohled, horská služba, nemocnice, učitel, mobilního telefonu. 2. UNESCO: Praha (Hradčany), Český Krumlov (zámek), Kutná Hora (chrám svaté Barbory), Lednicko-valtický areál (minaret), Telč (náměstí). Jak rozdělit země podle vyspělosti 2. Celosvětově nejpoužívanější měnou je americký dolar, v Evropě euro. 3. Záleží na aktuálních směnných kurzech. Doporučujeme, aby žáci zapisovali přepočet na české koruny do pracovního sešitu. Život v rozvojových zemích 1. Člověk v tísni. Organizace uskutečňuje ve dvanácti zemích v Africe, Asii a Evropě jak okamžitou humanitární pomoc a obnovu po přírodních katastrofách a válečných konfliktech, tak i projekty dlouhodobé rozvojové spolupráce. V postižených zemích realizuje komplexní programy, které se zaměřují na vzdělání a zdraví obyvatel, přístup k pitné vodě, hygienu a podporu místního rozvoje a zdrojů obživy. V rámci své činnosti se zaměřuje také na sociální programy a osvětu a na rozvoj občanské společnosti. ADRA. Organizace poskytuje jak jednorázovou rychlou pomoc při vzniku krizových situací (živelní katastrofa, občanská válka apod.), tak pomoc zaměřenou na zmírnění jejich následků a co nejrychlejší obnovu životních podmínek. Červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v zákoně o ochraně znaku a názvu červeného kříže a o Československém červeném kříži. Hnutí vzniklo z potřeby poskytovat pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoliv diskriminace. V mezinárodním i národním měřítku se snaží předcházet a zmírňovat utrpení lidí, a to za všech okolností. Chce chránit život a zdraví lidí a zajistit respektování lidské osobnosti. Napomáhá vzájemnému pochopení, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy. Aby si uchovalo důvěru všech, hnutí se nepodílí na nepřátelských akcích a v žádném případě ani na sporech politického, rasového, náboženského nebo ideologického rázu. Hnutí nedělá žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni. Hnutí je nezávislé. Národní společnosti pomáhají státním orgánům při zabezpečování humanitární činnosti a podléhají zákonům platným v příslušné zemi. Přesto si všechny složky musejí uchovat nezávislost, aby mohly za všech okolností jednat podle zásad hnutí. V jedné zemi může být pouze jedna společnost Červeného kříže. Musí být přístupná pro všechny občany. Musí vyvíjet svou humanitární činnost na celém území. Mezinárodní hnutí Červeného kříže, v jehož rámci mají všechny společnosti stejná práva a povinnosti, je univerzální. 3. HIV (anglicky Human Immunodeficiency Virus), česky virus lidského selhání imunity; choroba AIDS (anglicky Acquired Immunodeficiency Syndrome), česky syndrom získaného selhání imunity; přenos onemocnění: pohlavním stykem (časté střídání partnerů, špatná nebo žádná ochrana při styku), dědičně z matky na plod, krví; nedostatek léků, cena léků, všeobecná neinformovanost, nízká životní úroveň, praxe mnohoženství, nízká úroveň hygieny; 931 případů v ČR (k ) 4. finanční pomoc, adopce na dálku 5. Negramotný člověk neumí číst a psát. Těžko sežene práci, nemá možnost si ověřit údaje (např. přečíst pracovní smlouvu), je dezorientován ve světě (má omezený přístup k informacím). 6 81

9 Život ve velmi vyspělých zemích 1. Úkol staví na pozorovacích schopnostech žáka. Řada žáků Václavské náměstí navštívila, může tedy využít i vlastních zkušeností. Úkol je rovněž možné aplikovat na místo, kde žák žije a které zná. Staré fotografie má možnost získat např. od prarodičů či v archivu obce. 2. Pro nás samozřejmostí: dostatek potravin, dostatek vody (pitné i užitkové hygiena), oblečení, obuv, okamžitá zdravotní pomoc, školní docházka; dále např. mobilní telefon, automobil, dovolená (i v zahraničí), byt, rychlá přeprava veřejnou dopravou atd. 3. G8 (Kanada, USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Rusko) Svět se propojuje 1. např. řeč těla (mimika, gestikulace aj.), rozhovor, znaková řeč, dopis, sms, , telefonní hovor, icq 2. např. telefonní přístroj, satelit, internet 3. a) spad škodlivin na našem území; b) radioaktivní spad na našem území; c) nasazení českých vojáků do válečné oblasti, zvýšená vlna uprchlíků; d) zvýšení ceny pohonných hmot; e) přijetí bezpečnostních opatření na důležitých místech (dopravní uzly, sídla státních institucí apod.). 4. ústně, z novin, rozhlasu, televize, internetu, pomocí signálů (např. siréna, hlášení v místním rozhlasu); integrovaný záchranný systém (http://www.mvcr.cz/hasici/rady.html) Mezinárodní spolupráce 1. UN (United Nations); Organizace spojených národů 2. Dnes má EU 27 států (od jsou členy také Bulharsko a Rumunsko); o vstupu jednají Chorvatsko, Makedonie a Turecko. 3. NATO, Severoatlantická aliance, vstup 12. března 1999; OSN, Organizace spojených národů, vstup 24. října 1945; EU, Evropská unie, vstup 1. května viz znění s. 64; členů OSN; každý dospělý 5. Zakroužkováno: Každý získává automaticky po narození jméno a státní příslušnost. Dítě nesmí být fyzicky a duševně týráno. Dítě má nárok na vzdělání. Vzdělání by mělo být bezplatné a povinné, alespoň v počátečních stupních. Dítě musí být chráněno před kteroukoli formou násilí. 82

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. POČASÍ je okamžitý stav ovzduší, je dáno: teplotou měříme

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava.

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava. č. 31 název Organismy a prostředí I. anotace V pracovních listech se žáci seznámí s výskytem rostlin. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S1_D20_Z_FYZGEO_Biosfera_T Zeměpis Fyzická geografie Biosféra BIOSFÉRA TEST 1. Rozmístění

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PŘI2620 (Biomy) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 12. 2. 2014

Více

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným.

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. = živý obal Země Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. POLÁRNÍ OBLASTI Antarktida, Grónsko, Arktida Zaledněné oblasti Arktida- mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou

Více

živý obal Země je tvořena živými organismy přírodní krajina bez zásahů člověka kulturní krajina je ovlivněna člověkem

živý obal Země je tvořena živými organismy přírodní krajina bez zásahů člověka kulturní krajina je ovlivněna člověkem živý obal Země je tvořena živými organismy přírodní krajina bez zásahů člověka kulturní krajina je ovlivněna člověkem lze ji rozdělit na vegetační pásy nachází se převážně v rovníkových oblastech (Amazonie,

Více

VY_32_INOVACE_Z6 14. Téma: Biomy závěrečný test. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 14. Téma: Biomy závěrečný test. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Biomy závěrečný test Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA BIOSFÉRA živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š. - 10 j.š.?

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

stále se opakující průběh počasí v určité oblasti okamţitý stav ovzduší (síla větru, teplota, intenzita slunečního záření.

stále se opakující průběh počasí v určité oblasti okamţitý stav ovzduší (síla větru, teplota, intenzita slunečního záření. Spoj čarou, slovo a větu, aby text byl pravdivý: POČASÍ PODNEBÍ stále se opakující průběh počasí v určité oblasti okamţitý stav ovzduší (síla větru, teplota, intenzita slunečního záření.) Spoj čarou, co

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Cestování po podnebných pásech (metodická část)

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Cestování po podnebných pásech (metodická část) Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/07 Cestování po podnebných pásech (metodická část) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Korespondenční soutěž Tajemství lesů

Korespondenční soutěž Tajemství lesů Korespondenční soutěž Tajemství lesů I. kolo Kategorie MLADŠÍ Tým: Škola: Třída: 1. Co je to les? Vysvětlete vlastními slovy. 2. Lesy ve světě. V závislosti na různých podmínkách (podnebí, hydrologické,

Více

Ekonomická a regionální geografie. Jméno a příjmení uchazeče:... Datum:...

Ekonomická a regionální geografie. Jméno a příjmení uchazeče:... Datum:... Ekonomická a regionální geografie Jméno a příjmení uchazeče:...... Datum:... 1. Jestliže v Plzni dopadají slunečné paprsky v poledne pod nejmenším úhlem, pak nejdelší světlý den (doba od východu do západu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Tundra Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 16.

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě.

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. SEVERNÍ EVROPA Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. STÁTY severní Evropa: Island, Norsko, Švédsko, Finsko,

Více

Přírodovědná studia geografie se zaměřením na vzdělávání. Jméno a příjmení uchazeče:... Datum:...

Přírodovědná studia geografie se zaměřením na vzdělávání. Jméno a příjmení uchazeče:... Datum:... Přírodovědná studia geografie se zaměřením na vzdělávání Jméno a příjmení uchazeče:...... Datum:... 1. V den, kdy v Plzni vychází Slunce přesně na východě, dopadají sluneční paprsky kolmo na: a) jižní

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P02. Pořadové číslo: 2. Datum vytvoření: Datum ověření: 29.3.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P02. Pořadové číslo: 2. Datum vytvoření: Datum ověření: 29.3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P02 Pořadové číslo: 2. Datum vytvoření: 5.3.2012 Datum ověření: 29.3.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Přírodověda

Více

Životní podmínky se rovněž liší s nadmořskou výškou. V této souvislosti potom členíme zemský povrch na výškové stupně.

Životní podmínky se rovněž liší s nadmořskou výškou. V této souvislosti potom členíme zemský povrch na výškové stupně. Stránka č. 1 z 9 Biosféra - tvoří ji všechny živé organismy naší planety (mikroorganizmy, rostliny, houba a živočichové) Za horní hranici biosféry považujeme výšku asi 11 km nad zemským povrchem, dolní

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více