tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore"

Transkript

1 Idi Npál Tibt Sr Lk jiz si tjupl z Již Asi j jdou z jtrktivějšc oblst sijskéo kotitu. Njdt zd vysoké ory Hiálj, strodávé buddistické iduistické cráy, divoké árod prky, slo tygř rzrvc s bujou tropickou vgtc krásé psčé pláž. To vš jsou přdosti Již Asi, ktrá si i přs ápor istů zcovává svůj jdičý půvb trdic, tk s stl vodý vyldávý st pro ktiv dovolou pro ilovky přrody. V Npálu cstovtl čkj jdy z jkrásějšc orskýc trků kol sivu Apur, kd budt procázt údol, jž skrývá uvěřitlé ožstv buddistickýc iduistickýc cráů stúp (svtyě s osttky výzčéo ic, světc bo sotéo Buddy). Pro ktivějš cstovtl doporučuj trk kol jvyšš ory svět Mt. Evrst (8 848 ) tyčc s ricc Tibtu Npálu. Trk ůžt zkočit divoký sfri v pálské árod prku Čitv bo oblbý vyldkový lt d orský siv Mt. Evrst. Pokud si přjt zpstřit svou dovolou přcut Kul Idi sfri v NP Rtbor Poz zájzd s sfri, 10 d,, sdě Dill / Jipur / Rtbor / Brtpur / Agr / Dill Kobic fsciujcc kulc pátk svr Idi ávštěvy jdoo z jkrásějšc árodc prků v státě Rádžstá, ktrý j jd z posldc pás souvisléo zléo porostu. V prku ůžt vdl tygrů vidět i počtou populci idickýc skvritýc jlů, tilop ilgi, šklů, ptrů, divokýc kočk ěkolik druů ptáků. od Kč / Kč / 640 Objvová Idi Poz zájzd, 8 d,, sdě Dill / Agr / Jipur / Dill Zájzd j urč pro ty z vás, ktř cct t jdůlžitějš trkc svr Idi, zi ěž ptř jstátá robk Tj Ml, rušý život obyvtl ěst Dill bo ěsto Jipur, ktré j istickýc trsác zvdo jko třt vrcol Zltéo trojúlku. od Kč / Kč / d sfri 10 d

2 Pokldy Idi Poz zájzd, 10 d,, sdě Dill / Sod / Jipur / Abr / Ftpur Sikri / Agr / Jsi / Orc / Kjuro / Várás / Dill Nbz botý pstrý progr pro ilovky této zě s ádc oritu. Cst j zěř proldku jzáějšc kulc st budt ávt cráy v Kjuru, ktrýc j vyobrz kásutr, vštvt jvlkolpějš pátk lásky, robku Tj Ml, svou cstu zvršt ávštěvou svtéo ěst Várás, lžco prvé břku posváté řky Gg s stupňovitýi břy, kd proud tisc poutků i stc obyvtl, by s v řc oli vykoupt. 10 d od Kč / Kč / 870 tjosti, prodlužt si pobyt o ávštěvu Tibtu bzjco odlišou tickou kulu, icy ldjc ové á uvěřitlé ožstv cráů, kláštrů pláců. Zvolt si kobici trku z Npálu přs tibtská orská ěstčk Zgu, Xgr, Xigts trku z Gyts do Lsy, kd s ůžt zcl poořit do stc proldk xkurz bo t rozsálé ožosti cstová v Idii. Trky svru Idi vás dcou krásýi výldy port Hiálj, v zdjšc přrodc rzrvcc árodc prcc (Rtbor, Bdvgr, K či Corbtt) uvidt spočt orožýc druů divokýc zvřt ilovci istorickýc pátk si přijdou své v ěstc Dill, Agr Jipur. Dokolý odpočik jdt v jiozápd části Idi v státě Kérl, ktrá vás ucvát krásýi rotickýi pláži s tyrkysově odrý oř přjý klit. Mzi prly» is tik Trk idickou 16 d k p divočiou v státě Kérl Horská istik trky, 16 d, kp, plá pz Koci / Mur / údol Silt / vsic Mli / or Mspulil / Mud / Mduri / Tkkdy / Allpy / vsic Coir / Koci Tto trk zruj výstup vrcol Mspulil (2.630 ), odkud s Vá otvř krásý výld okol bujou vgtci s čjovýi pltáži jvyšš orou již Idi Audi (2.695 ). Po trku si vycutát odpočik vyjžďki po vodc kálc v blsti Allppy, jž tvoř soustvu lgu porostlýc kokosovýi pli s iii ostrůvky doky doorodců. Vyjžďky loďkou, ávštěvy doorodýc vsičk, pol s koř jzro Priyr s jvětš výskyt volě žijcc sloů idickýc, Vás zcl jistě ucvát od Kč / Kč / 750 Objvová Idi tygř sfri v NP Corbtt Poz zájzd s sfri, 11 d,, polopz Dill / NP Corbtt / Agr / Jipur / Dill c áv poz fri s * 11od tl 3 Sfri j určé pro ty, ktř ctěj bě dovolé prozkout krásy tropické idické divočiy v kobici s proldkou uikátc pátk. od Kč / Kč / 640 Trk divokou obydlou přrodou v údol Mrk is 15 dtik k p Horská istik trky, 15 d, kp, plá pz Dill / L / vsic Rubk / sdlo Gd L / vsic Skio / údol Mrk / vsic Hkr / Ttcugts / Nilig / průsyk Gogru L / vsic Sg / Dill Ldk zě vysokoorskýc průsyků bývá čsto ozčová jko Mlý Tibt, kd s stkát s buddis, ktrý j zd skoro tisc lt jrozšřějš ábožstv. Váš trk zčá v vsici Stok, jž bz krásé výldy údol Idu pooř Ldk Krákór. Budt přcázt přs sdlo Stok L (4 848 ), pokrčovt budt podél řky Mrk. Cst povd přs odllé vsic stré buddistické kláštry okouzlujc krjiou orskýi pásy. od Kč / Kč / 900 To jlpš z Idi s pobyt u Idickéo ocáu v Go Poz zájzd s pobyt u oř, 12 d,, sdě Dill / Agr / Ftpur Sikri / Jipur / Sod / Go / Bobj Koplt cst z Dill do Bbj Vá uož lédout oř do jdičýc přrodc kulc scéri v kobici s koupá přkrásé pláži v Go. 12 d od Kč / Kč / 740 Tjuplé cráy sfri v jkrásějšc árodc prcc Idi poz á s vc fri 16 d Poz zájzd s sfri, 16 d,, sdě Dill / Jipur / Rtbor / Brtpur / Agr / Jsi / Orc / Kjuro / Bdvgr / K / Jblpur / Dill Výběr těc jlpšc idickýc árodc prků, kd budt oci pozorovt divokou idickou zvěř dotčou pskou přrodu. Bě progru tké át skutčé rcitktoické kloty pvost Orc, iduistické cráy v ěstě Kjuro, ktré ptř bzsporu k jdůlžitějš zstávká cstě z pokldy idickéo strověku. od Kč / Kč / 640

3 Idi Npál Tibt Sr Lk jiz si Čjové pltáž v Drjligu trkkig v idickýc Hiáljc Návštěv kulc pátk v Idii Npálu is 14 dtik k p * 18od tl 3 Horská istik trky, 14 d, kp, plá pz Dill / Bgdogr / Drjlig / vsic Ribik / vsic R / Molly / Sdkpu / Toglu / Mbjg / Ggtok / Dill Poz zájzd, 18 d,, sdě Dill / Jipur / Agr / Gwlior / Orc / Kjuro / Vrsi / Kátádú Trk kol pooř Siglil bz jdy z jkrásějšc port výcodo Hiálj to zjé v dubu květu, kdy kvtou rododdroy.trk zčá z čjové oblsti Drjlig s lbý výld orská porá přdvš oru Kcjug (8.586 ). Nvštvt orské vsičky půjdt přs zlsěou krjiu rododdroový áj ž k pooř Siglil odkud budt t přkrásé výldy orské štty. Vli oblbý zájzd uožňuj lédout do odlišýc kul Idi Npálu. Nvštvt iduistické buddistické pátky Vši cstu zvršt pozorová vrcolků zsěžéo Mt. Evrstu v Npálu. od Kč / Kč / 900 Idickéo ocáu bzsporu ptř i ostrov stát Sr Lk s věčě zlou xotickou přrodou s uvěřitlý ožstv istorickýc pátk v strobylýc ěstc Aurdpur, Poloruw, Dbul Kdy. Jd z jkrásějšc trků Sr Lc vd skl pvost Sigiri, zi vli oblbou trsu ptř též trk do tropickýc dštýc prlsů džugl v oblsti Hortoovýc plá bo podél čjovýc pltáž v oblsti Nuwr Elyi v již části ostrov. Mst džugl jsou oprvdový ráj pro ilovky divoké přrody. Kroě krásé srlské krjiy uvidt io jié i tkouc vodopády svěž čjové pltáž s trdič výrobou cjloskéo čj, ktrá á Sr Lc výzé postv. Mzi jkrásějš divoké prky bzpocyby ptř NP Yl, NP Miriy slo útulk Piwl, kd s strj o opuštěá slůňt i strš sloy. Srlské árod prky jsou útočiště ojýc stád sloů, buvolů jlů, jdt zd i oo lvrtů. Tuto pstrou bdku si ůžt dopřát spolčě s odpočik u ocáu Sr Lc bo tropické ostrově Mldivy tvořé tisc korálovýi ostrůvky, jjicž břy jsou oýváy křišťálově průzrčou vodou s ádrýi pláži postýi jý blý psk vzrostlýi kokosovýi pli. od Kč / Kč / Idický ocá l Udy Sudr Bc Rsort 4* Pobytový zájzd, 12 d, l 4*, sdě Trivdru / pláž Kovl / Trivdru tový poby * 12od t l4 Cct zžt dokolý odpočik xotickýc plážc? Tk právě pro vás j urč tto pobytový zájzd, kd svý klitů bz krásou pláž s jý psk tyrkysově odrý oř, kd ůžt luboc rlxovt zárovň si užvt krásé xotické přrody v Idii. od Kč / Kč / 750 Idický ocá, l Abd Hroi 4* Pobytový zájzd, 12 d, l 4*, sdě Trivdru / pláž Kovl / Trivdru tový poby * 12od t l4 Nbz Vá kofort pobytový zájzd jkrásějš psčité pláži u Idickéo ocáu v Idii Kérl. Okouzl Vás jkrásějši pláži s tyrkysově odrý průzrčý oř přjý klit. Zdjš pské pláž, bujá xotická vgtc jdičá st kul Vá bdou dokolý odpočik skutčý ráj zi. od Kč / Kč / 750 Královská cst Npál s sfri Horská istik s sfri, 12 d,, plá pz Kátádú / Klikst / Syglug / Cispi / Pokr / NP Citw / Kátádú stik i fri s * 12od tl 3 Zájzd j urč pro ty, ktř ldj krásou přrodu, rozitou kulu, l i všd zážitky. Vydjt s áročý trk přs trsovitá rýžová polčk spolu s úžsýi výldy zsěžá por Hiálj, kd výjičost těcto okžiků uocňuj křišťálově čistá jzr v okol ěst Pokr svoji pouť zkočt sfri ávštěvou v NP Citw. od Kč / Kč / 890

4 ist 9 dik l Clkový pold Npál 3* Horská istik trky, 9 d,, sdě Kátádú / Cgury / Ngrkot / Kátádú Pozjt botstv této gické zě ct s uést jdičou tosférou odlišou kulou Npálu. Nvštvt jdůlžitějš kul buddistická st dočkát s zpoutlýc poldů vrcoly Hiálj při výcodu sluc. od Kč / Kč / 890 Horská istik trky, 16 d, pzio, plá pz Kátádú / Pokr / Gdruk / Siuw / Hily / zákld tábor Apury / Bboo / Tdpi / Gorpi / kopc Poo Hill / Ny Pool / NP Citw / Kátádú od Kč / Kč / d pz io Pold Mt. Evrst Horská istik trky, 14 d,, polopz Kátádú / Lukl / Pkdig / Nc Bzr / Tgboc / Kujug / Kátádú Vydjt s trk pod jvyšš oru svět Mt. Evrst. Oděou vá budou ty jkrásějš výldy orské štty Hiálj, kd si přijdou své j ilovci orské istiky. istik od Kč / Kč / d Objvová Npálu (árod prky) Poz zájzd s sfri, 11 d,, sdě Kátádú / Ngrkot / NP Citw / Pokr / Kátádú Cst vás zvd do subtropické přrody džugl obydlé divokýi zvřty včtě osorožců, sloů tygrů. Užijt si uvěřitlě krásou orskou přrodu vštvt důlžité kul pátky královskéo ěst Kátádú, odkud budt pokrčovt do lbéo ěst Ngrkot, kd uvidt jkrásějš výcody zápdy sluc d Hiálji. c áv od Kč / 840 poz fri s Kč / 890 d 11 Tjý Tibt okouzlujc Npál Horská istik trky, 14 d,, sdě Kátádú / Zgu / Xgr / Xigts / Gyts / Ls / Kátádú Vydjt s pouť do svět s kočýi orskýi řby větr ošlýi tváři doorodců zžijt to jlpš z Tibtu Npálu. Obdivujt strá královská ěst Kátádú, Pt Bktpur pokrčujt přs orská pooř průsyky ž k střš svět Tibtu. istik od Kč / Kč / d Poz zájzd s pobyt u oř, l 23* 11 d, l 2*- 3*, polopz Colobo / Kdy / Dbull / Sigiriy / Kuckls Rg / Nuwr Eliy / Hortoovy Pláě / Ad s Pk / Udwlw / Wlig / Btot / Colobo Zžijt opkovtlou dovolou jt to jkrásějš z Sr Lky. Bě progru át trdič život stc obyvtl, uvidt sběrčky čjovýc lstků, vystoupt pátou jvyšš oru Sr Lky Adovu oru, odkud s Vá skyt jstát pold okol divokou přrodu. Progr zkočt odpočik u Idickéo ocáu. Trkig do zákl. tábor Apury divoká zvěř v NP Citw Nzpoutlý jdičý trk kol jstát ory Apur, odkud s vá skytou zpoutlé poldy sditiscové ositiscové vrcoly. Po zdolá zákldo tábor s vá při výcodu sluc otvř přkrásý portický výld zsěžé vrcolky vlor.trk j urč přdvš pro ty, ktř ldj ádrou přrodu, vysoké ory, přvětivé lidi, xotiku dobrodružstv. istik Čjové pltáž Sr Lc po s výstup Adovu oru zo pobyt u ocáu 11 d ř od Kč / Kč / 760 Divoké sfri Sr Lc s pobyt u Idickéo ocáu ri sf ř o Sfri s pobyt u oř, 10 d,, polopz Colobo / Kdy / Nuwr-Eliy / Hortoovy pláě / NP Yl / Btot / Colobo * 10od tl 3 Milovci divoké přrody zžij v této skvosté zi zpoutlé zážitky. Nct s uášt rozitou vzácou fuou i florou, zlýi čjovýi pltáži v Nuwr Elyi přbrý kul dědictv dávýc i odrc kul s poostiýi obyvtli tvořc prfkt oziku Sr Lky. N závěr si odpočiňt kouzlýc plážc lujcc cloročě tplé vody ocáu. od Kč / Kč / 760 Dobrodružá Sr Lk s pobyt u Idickéo ocáu c áv poz oř 10 d Poz zájzd s pobyt u oř, 10 d bo 15 d, l 4*, polopz l 4* Colobo / Piwl / Dbull / Poloruw / Miriy / Sigiriy / Kdy / Nuwr Eliy / Kitulgl / Bruwl / Colobo Výjičý zájzd, jž vá uož prozkout přrod i kul krásy ostrov. Vydjt s z á tjéo sklo cráu v Dbul, jž skrývá ástěé buddistické lby. Skl or Sigiriy vás ucvát ftstický výld do divoké krjiy trk kol čjovýc pltáž v oblsti Nuwr Eliy vá poskyt dokolý pold okol divokou přrodu. V závěru csty si odpočit plážc Idickéo ocáu. od Kč / Kč / 760 Sr Lk s sfri c áv poz oř 13 d Poz zájzd s pobyt u oř, 13 d, l 2* l 2*, polopz Colobo / Aurdpur / Miitl / Auk / Sigiriy / Poloruw / Dbull / Kdy / Piwl / Nuwr Eliy / Hortoovy Pláě / NP Yl / Btot / Colobo Bě progru vštvt jkrásějš přsě cráěou divokou rzrvci NP Yl, kd j jvětš výskyt sloů dlš divoké zvěř. Užijt si procázk v drsé přrodě Hortoovýc plác kol čjovýc pltáž v Nuwr Eliy. Pozát ty jkrásějš strobylé pátky vystoupt oru Sigiriy, odkud s Vá skyt ftstický výld do divoké krjiy vod ádrž, z ktrýc pij divoc sloi. Prolédt si ádré frsky sigiriyjskýc krsvic zrdy úpt sivu svůj pobyt zkočt pláži u Idickéo ocáu od Kč / Kč / 760

5 Tjsko Vit Kbodž Idoési, Bli Mljsi Již Kor jiovýcod si z voici Trkkig v oblsti M Hog So s pobyt ostrově Ko Lt Horská istik trky, 12 d,, polopz Bgkok / Cig Mi / orské vsic k Lisu / orské vsic k Kr / orské vsic k Lu / orské vsic k S / M Hog So / ostrov Ko Lt / Bgkok Tto progr vás zvd do tickýc iorit žijcc v ortýc oblstc svru Tjsk. Zžijt jdičou tosféru odlišé kuly vydjt s trk do typickýc orskýc vsičk, kd zžijt opkovtlé cvl. od Kč / Kč / oř 12 d Kul Tjsko s pobyt xotické ostrově Sui Poz zájzd s pobyt u oř, 12 d,, polopz Bgkok / Ayutty / ostrov Sui / Bgkok Nct s uést z s botě zdobýi pláci, buddistickýi cráy stál usěvvýi lidi. V závěru progru si odpočiňt přkrásýc sěoblýc plážc ostrov Sui. od Kč / Kč / istik 12 d Jiovýcod Asi si zskává stál větš populritu dky své dosud pské přrodě, strověký pátká, spočtu dštýc prlsů rýžovýc polčk, ilý usěvvý doorodců tké dky krásý pský pláž s průzrčě čistý oř. Cstová do těcto xotickýc z, ktré jsou stál jště iiálě ovlivěy civilizc, vás zcl jistě ucvát. Kždý ávštěvk si vybr, co lod jo přdstvá. Pozjt jvětš skvosty této oblsti vydjt s do Tjsk pléo úsěvů s buddistický ábožstv, ktré vždy pozitiv způsob ovliv kždéo ávštěvk. Tjsko ptř zi oblbé istické dstic i dky kráséu slučéu počs, psčý pláž tyrkysově odréu oři xotickýc ostrovc Ko Sui, Ko Cg či Krbi. Při cstě z istori Tjsk lz opoout lv ěsto Bgkok dlš strobylá ěst Ayuty či Cig Mi, ktré ávštěvků bz putová po strýc buddistickýc crác. Přzivci ktiv dovolé si též přijdou své. Tjsko bzj krásé árod prky NP Ko Yi NP Ko Sok, trkové stzky v oblsti M Hog So

6 Tropický dštý prls v NP Ko Sok s pobyt Krbi Sfri s pobyt u oř, 12 d,, polopz Bgkok / Pukt / NP Ko Sok / Krbi / Bgkok Dyctt po pské přrodě rádi byst sptřili jd z divů svět? Vydjt s s ái ktiv dovolou do divoké drsé přrody NP Ko Sok, kd uvidt jstrš dštý prls světě zžijt vzrušujc sfri s spoustou divoké zvěř. Svůj pobyt si ri sf ř zpstřt pobyt idylickýc plážc ostrov Krbi. o * 12od l t 3 od Kč / Kč / Dobrodružý Vit s sfri výlt Pozorová divoké zvěř s odpočik ostrově Ko Cg * 14od tl 3 Objvt posld ráj zi pojďt s ái do Tjsk, kd át pskou přrodu NP Doi Ito, ktrý slouž k ocrě širokéo spktr kosystéů. Nct s rozzlovt přjý podb s spoustou slučýc d jkrásějš tjské ostrově Ko Cg. od Kč / Kč / 980 Log So Di Bi Pu Dog Dg Hlog By HANOI rk g o Hip Ct B Nt. P t. Prk Cuc Puog N LAOS Gulf of Toki Zžijt trdič dovolou v jrozsáljšc přrodc rzrvcc vydjt s trk do dštýc prlsů jižo Vitu, kd sptřt drsou divokou přrodu. CHINA Rd Rivr Sp 11 d Poz zájzd s sfri, 11 d,, polopz Hoj / NP Cuc Puog / Xu Tuy / Ho Ci Mi City / N Ct Ti / Hoj ri sf ř o Sfri s pobyt u oř, 14 d,, polopz Bgkok / Cig Mi / NP Doi Ito / NP Doi Sutp / Ko Cg / Bgkok c áv poz fri s od Kč / Kč / 930 Hi dlki xotikou VIENTIANE Vi Moc Hué Dg Hoi A THAILAND Sout Ci S Cstová již Vit s pobyt ostrově Pu Quoc Poz zájzd s pobyt u oř, 9 d,, polopz Ho Ci Mi City / Vi Log / C To / Rc Gi / Pu Quoc / Ho Ci Mi City PHNON PENH 9 d N Trg Dlt Bli Moc Bi Poz zájzd, 10 d,, polopz Ho Ci Mi City / Co L / NP T Nog / Cu Doc / Cu Doc / C To / Vi Log / Ho Ci Mi City Pozjt typický vkovský život obyvtl v dltě Mkogu vydjt s z dobrodružstv do přrod rzrvc T Nog, ktrá j útočiště ěkolik druů vodc stěovvýc ptáků. od Kč / Kč / 890 * 10od tl 3 To jlpš z Vitu s ávštěvou Kbodž Dlt Mkogu ávštěv přrod rzrvc od Kč / Kč / 890 Užijt si trdič dovolou ostrově Bli spojou s ává odlišé kuly, zvyků jdičou rcitkou stc cráů v kobici c áv s odpočik u jkrásějšc psčitýc pláž. poz oř y Ho Ci Mi Cit (Sigo) 7 d od Kč / Kč / 890 Poz zájzd s pobyt u oř, 10 d,, polopz / provici Giyr Bgli / Bli Ctrl Higlds CAMBODIA Poz zájzd z kulou, lidi i všdi zážitky. H Ti S Mt. Pozjt krásu rozitost zě s dlouoltou vc zá ř Mkog o p istori zžijt ěco jdičéo. Vit vás Dlt o okouzl j svýi cráy, trdiči plovouci Gulf of Tild try jdičou rcitkou, l i odpočik ádré pláži ostrov Pu Quoc. Adv Bli s pobyt u Idickéo ocáu VIETNAM 10 dl3* Poz zájzd, 16 d, l 2*, polopz Ho Ci Mi City / Vi Log / C To / Ty Ni / Cu Ci / Si Rp / Hoj / H Log / Hoj Toužt proikout do tjů xotickýc kul sijskýc z? Pojďt s ái, jt to prvé kouzlo xotické Asi vštivt jkrásějš přrod i kul pátky Vitu i Kbodži. Nct s uést kouzl tjéo kbodžskéo cráu Agkor Wt podzi tuly Cu Ci, ktré vás způsob vlkolpý doj. od Kč / Kč / * 16od tl 2

7 Tjsko Vit Kbodž Idoési, Bli Mljsi Již Kor jiovýcod si 9 odt l 2* Objvová Idoési oblbé procázky k orský vsic doorodýc ků Lisu, Kr Lu. Dlš xotickou dstic j dky typicky sijské kultuř vldý obyvtlů jdozčě Vit, ktrý jště stál přplěý zriči isty. V Vitu prožijt opkovtlou dovolou, kd s s plo oritálc vů s dotčou tropickou přrodou. Pozjt úcvté dlty řky Mkog s plovouci try Ci B, Ci Rg bo Pog Di, kd fráři v crktristickýc kužlovitýc kloboucc obcoduj přo loďkác plujcc po vodc kálc. Milovci istori oou vštvit lv ěsto Hoj, Ho Či Miovo ěsto, Hu, Hoi A, Vi Log či C To, kd jdou oo krásýc cráů. Pokud át rádi rotickou tosféru, ěli byst vštvit zátoku H Log, ktrá bzpocyby ptř k zázrků přrody. Doj z tisc ostrůvků vystupujcc z oř jště vc uoc vyldková plvb lod. Jko třšičku dortu pro dokolé sžit s doorodci doporučuj trky kol údol Sp. Pro zpstř všo pobytu j idál zvolit kobici s Kbodžou, ktré vá zjist jště větš dobrodružstv. Kbodž bz přbré ožstv zážitků přrodc krás, ktré jsou dosud Poz zájzd, 9 d, l 2*, sdě Md / Brstgi / Prpt / ostrov Sosir / vsic Sipirok / provici Bukittiggi / dštý tropický prls Rib Pti / kňo Siok / Btu Sgr / jzro Sigkrkdo / Pdg / Jkrt Cst do fsciujc xotické zě plé kotrstů, kd át život obyvtl k Btk, lédt do jdičé kuly sptřt jvylášějš kul i přrod st. Projdt s po břu řky Srull, odkud j krásý výld okol divokou přrodu tropický dštý prls Rib Pti. Po cstě budt potkávt opic, jk sbrj z koruy stroů kokosy, v posld řdě přjdt rovk v vsici Bojol. od Kč / Kč / Objvová ostrovů Bli Lobok c áv poz oř * 15od l t 2 Poz zájzd s pobyt u oř, 15 d, l 2*, sdě Bli / Ubud / ostrov Lobok / Bli Pozjt to jlpš z výjičýc ostrovů Bli Lobok ct s uést jjic jdičou tosférou. Bli bz idál kobici pobytovéo o zájzdu, kd s střtt s st kulou, uě dli s ručě vyřzávýi dřvěýi ski btikovýi látki. Druou část pobytu prožijt ostrově Lobok, kd jsou j přátlšt usěvv lidé, l též zpoutlá krás drsé spouté přrody, usté džugl ádrýc cráů. od Kč / Kč / 990 Objvová Mljsi Poz zájzd, 10 d,, polopz Kul Lupur / NP T Ngr / Kut / Crtig / Kul Trggu / Kul Lupur 10 d Zžijt kouzlou dovolou v tropické ráji ct s uášt krásou lbýc cráů, stc árodc prků křišťálově průzrčýc vodopádů s ožost odpočiku kouzlýc rotickýc plážc, ktré jdt ikd jid světě. od Kč / Kč / 830

8 dotčé cstov ruc. Popéz stvby, zi ěž bzpocyby ptř koplx cráů Agkor Wt, kdysi bývly výzý st, l ds jsou to j opuštěé cráy, ktré polcuj džugl. Pro přkrásou tropickou přrodu j zi isty vyldává i Mljsi, ktrá ptř zi jkrásějš jpřjějš tropické zě, k byst při své ávštěvě Asi ěli zvtt. Vycutjt si odpočik přkrásýc plážc ostrovů Pg či Rdg s vů xotiky či istorické pátky v ěstě Mlk, buddistické kláštry, orské čjové oblsti Cro Higlds s ocutávkou trdičě zprcovéo čréo čj jd z jkrásějšc árodc prků T Ngr, kd ůžt pozorovt orguty žijc v volé přrodě bo vštvit rbilitč ctru, kd s sž vrct priáty zpět do volé přrody. Z ávštěvu kroě přrodc krás ukrytýc v divoké přrodě stoj i ultrodr lv ěsto Kul Lupur s druou jvyšš budovou svět Ptros Towrs čtvrtou jvětš věž Mr, odkud budt t clé ěsto jko dli. Idoési bz vytřbou strověkou kulu, dotčou přrod krásu árodc prků Lusr Pgdr tropickýc dštýc prlsů i džugl, kd s ocitt tvář v tvář divoké zvěři. N závěr své dovolé si odpočiňt těc jkrásějšc plážc svět s blý psk průzrčě čistý oř ostrovc Bli, Jáv, Lobok Sutr bo objvt zpoutlé krásy Již Kory, ktrá j sěsic odro svět, istorickýc stvb, buddistickýc cráů krjiou plou kotrstů. c áv poz oř Dobrodružá Mljsi s pobyt ostrově Pg * 11od l t 4 Poz zájzd s pobyt u oř, 11 d, l 4*, polopz Mlk / Kul Lupur / Cro Higlds / ostrov Pg / Kul Lupur Pozjt fsciujc krásu ljské přrody i všdo kulo botstv této prly Jiovýcod Asi, szt s s růzorodý obyvtlstv, ct s oroit vlkolpost lvo ěst i poklidý život osttc rgioů přsvědčt s si o výjičosti Mljsi. od Kč / Kč / 950 Adv Sfri v Idoésii Sutr Poz zájzd s sfri, c áv poz fri 10 d, kp, plá pz s Md/ džugl Tgk / Bukit Lwg / NP Lusr kp 10 d Nct s okouzlit přrodi krási árodc prků Sutř, zúčstět s ro kr orgutů zcl s poořt do tjů sutrské džugl, kd prožijt jdičé zážitky z doprovodu zpěvu črýc gibboů v árod prku Lusr. od Kč / Kč / * 0d 1 4 l t Z á o Již Korj Poz zájzd, 10 d, l 4*, sdě Soul / Mt. Sogis / Dgu / Gyogju / Bus / Soul Návštěv pláců, cráů, pgod á život stc obyvtl jk vkově, tk v rostouc jiokorjské tropoli Soul vás zcl jistě způsob. Pozjt to jzjvějš z trktivc istorickýc pátk botéo kulo život vydjt s s ái do Korj. od Kč / Kč / 700 Krásy Již Korj Poz zájzd, 13 d, l 4*, sdě Soul / Kor Folk Villg / Mt. Sogis / Dgu / Gyogju / Bus / Adog / Cugju / Mt. Sork / Soul Tto zájzd bz zjvou sěsici odro svět, istorickýc stvb, buddistickýc cráů l 4* krjiy plé kotrstů. To vš vá zjist zpoutlé zážitky, ktré budt jště dlouou dobu přjě vzpot. 13 d od Kč / Kč / 700

9 č tibt strd si 9 odt l 3* Poz zájzd, 9 d,, polopz Pkig / Cgd / Pkig Strověká Č Tto zájzd vás zvd do záýc st, jko j Pkig s svý Zkázý ěst, crá Nbs či Lt plác. Prozkouát záé ltovisko csřů v ěstě Cgd vštvt jvětš stvbu lidstv Vlkou čskou zď. Poz zájzd, 9 d,, polopz Pkig / Xi / Pkig 9 odt l 3* Po cstě vštvt ěkolik rcitktoickýc skvostů v Pkigu, k ktrý odyslitlě ptř Vlká čská zď, Csřská robk dysti Mig, áěst Nbskéo klidu Zkázé ěsto. Projdt s vlk, kd s ůžt spřátlit s sti obyvtli, ž do ěst Xi, ktré kdysi bylo jdůlžitějš křižovtkou obcodc stzkác zi střd Asi výcod Čou. od Kč / Kč / 550 Vlká cst Čou ávštěv Hliěé rády Poz zájzd, 9 d,, polopz Pkig / Xi / Šgj 9 odt l 3* od Kč / Kč / 550 Objvová ěst v Čě Hlv cl všo zájzdu jsou výzá čská ěst včtě ávštěvy uikátc pátk, zi ěž bzsporu ptř Hliěá rád, ktrá působ gigticky, l tké přkvpivě utticky. Hliěá rád čsto ozčová jko osý div svět skrývá oá tjstv, při ktré s vá bud tjit dc. Poz zájzd, 9 d,, polopz Pkig / Šgj / Suzou / Šgj Pozjt lákdl jryclji s rozvjjco, dyickéo, kosopolito odro vlkoěst Šgj, ktré j dsátou jlidtějš oblst světě, bo s zcl poořt do proldky světozáýc zrd v Suzou, ktré jsou uikát koplx vodc kálů zrd. od Kč / Kč / d od Kč / Kč / 530 Z á Tibtu Npálu Poz zájzd, 14 d,, sdě Kátádú / Ls / Tsdg / Gyts / Xigts / Gogr / Kátádú Z Kátádú zřt výcod do Lsy lvo ěst Tibtu, kd sptřt roticky zsěžé vrcolky Hiálj, projdt s po bývlé lt sdl dljláů v cráu Norbuligk budt pokrčovt kol tyrkysovýc vod jzr Yodrok ž do ěst Xigts, kd vás čká proldk druéo jvětšo tibtskéo kláštr Tsilupo. od Kč / Kč / * 14od t l3 Č j výjičou z s botou dlouou istori trvjc přs lt. Putová tto kolosál úz zá stká s jlidtějš, pokud jd o kulu, s jvýstřdějš árod svět. Č vás okouzl svýi istorickýi csřskýi pátki, rozprostrjci s od Pkigu, ktrý j po stlt správ kul ctr zě, ž do provičo ěst Xi, jž proslulo trkotovýi bojovky boli liěou rádou lzou ž v roc Dlš pátky, ktré si při své ávštěvě Čy st ct ujt, jdt v ěstě Pkig, kd s cáz proslulé áěst Nbskéo klidu, Zkázé ěsto, koplx pláců cráů či Csřská robk dysti Mig, ktré jsou zpsáy szu světovéo dědictv UNESCO. Pokud jst vyzvči odro svět, uspokoj vás ávštěv dyickéo vlkoěst Šgj, kd s cázj proslulé čské zrdy Yu Grd stré buddistické cráy Jd Budd Xitidi. Dlši zjvýi istorickýi ěsty s jdičou rcitkou jsou bzpocyby rotické ěsto Suzou s klsickýi zrdi, ktré uvidt ikd jid světě, Cgd s koplx pláců, cráů zrd z 18. stolt. Pokud vás svád čské jdlo, připrvt s voňvé dobrodružstv od silě kořěýc ž po dlikát plsky. Milovci vysoko položýc orskýc ploši si cj ujt ávštěvu Tibtu rozprostrjco s jiozápdě Čy. Dky vysoké dořské výšc, ktrá dosuj v průěru 4 900, s této tjuplé zi čsto řká střc svět. Zě tvrdýc přrodc podk, kočé orské řby, slý čj s ásl jčou cpou, odlitb prporky, jč stád vysoko v orác, buddistické kláštry či iši v rudé roucu to vš si lz přdstvit pod slov Tibt. dv civilizc Lákvá Č

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari

DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE Jzro Nkuru Ms Mr Sfr, 6 d,, plá pz rob p lk kuru ms mr rob Rzrvc Ms Mr s rozkládá trvtýc plác s zlým porky kátovým áj j jdou z jvc oromujcc dvokýc rzrvc světě. Lk Nkuru ptř

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

ĚŽ ÉČ Ý Č Í Ě Ě Ě Ž ň ž Ž Ž Ž Ž Ž ó Ž Ž Ž ú Í š Í É Č Č Á ŘÍ É Ě Ť Ý Ď Ž Ě Ž Č Ž Ž š š Č Ž Č Č Č Č ú ó Č É Ž Č Ž Č š Č š ú ú š š Á Ě Ó ú ú Ě Ž Ž ú ž ó Í Č Í É š Á ó Í Č Č ú Í ž š ž Č Ž Č ó Č ž Š Š Í Í

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Ý úř ř č ď É ť řň Ž Ť Č č ř č ž ň ř ě ě úř ř č ž ř ě ě ř Š ř ř č ě ě ě š Ů ě ř č ř ě ř ě ž ě ř ě Č š ž ě ě ř ě Č Í š ě ě ů ě č ř Ž ň ř č Ž Ž ě ř ě ů ř ě ú ě ů ě č ř ž ř ě ú ě ů ě ě č ú ě ů ř š Ž č ů č

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

Á Í Ě č ě š č č ž ě ě š č ě ě ě š ů ě ě š ů č ě ě ě ě š ů ě š ě ě ě š ů ě Ž Í ě ž ň ů úč ě Č č ž š ě ě ž ň ů ů č ě ď č č č č ú š ě č č Í Š ě č ť ě ě ů š č ů č ů ů ů ů ě ů ů ě ě š ů úč č š ě č ě ě ň š ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

ó ý ó ě ť ě ě é ě ě é ď ú ý ů ý ů š ň ě ě é é ě ó ě é ě ú ě ý ě ý Ú é ě é ě ý ď ý ů ý ů ý ů Č é ž ý ň Ž ď é ý ú ě ý ě ý ů ě ě é ú ů ý ě é ě ý Í ě ý é ů ě ý ů ý ý ů ě ý ú ý ů Ž ú Ť ý ě ě ú ý ě ů ý ý Ů úě

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě é ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě ř ě é ě ř ě ř ě ú ř ě ú ě ř ě Ť ě ť ě ěř ú ý ý ž ů ý š š é š ě ů ý ů ž ěř é ý ú Ž ž ú é ř ě ěš é é ěř é ý ů é ř ř ů ů ů ů ý ů ů Í ý Ž š š ý ž ů ž ž ě ř ý ě š ů Ť ř

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ý ý ž ž š š ě ě ě ě ě ě ž Á ť ě ý ý ý Ú ý ž š ý ý ž ý ž ý ž Š ě ý ž ý ž Í ý ž ě ž ě ý ú ě ě ý ý ě ě ý ě ú ů ý ž ě ú ú ě ý Ú š ú ů ýš ů ě ú š š ý Ú š ý ě ďě š ú ž Š ě ú Š ě Ť ž ú š ú ž ú ě ě ť ě ý ú ě ž

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě Č ř ě ě ř ě ř ě ú ú ř ě ě ř ě Ť ě ě ěř ú ř ý ý ž ů Í ý šó š š ě ů ý ů ž ěř ý ž ž ý ř ě ěš ěř ý ř ř ů ů ů ý ů ů ý ý Ž š š ý Ž ů ž Ž ě ř ý ý ě š ů Í ř ř ě š ů ř ý ů ž

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Í Á Ž É Ý Š Á Í ó Ěú Í š ž ř č č š ř Ů š č ř Í ř š ř č Ú č ú ř Í š ř úč Ž ř č ř Ž ř Ž č č ů č Š ú Ž ř Ž č Š ů Ž ř ó Ž ř č Í Ž ř Í Ž Š č ř Ž č č ů ř Ž š ů Ž ř ů ů ř Úč Í č ř š č Ž ří č ř ř Ž Ž ř Í Š ř Ž

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

úř é ř ř ř Č ř Í ř ď ú ů ů Í ř úř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř é ř é úř ó ř ř ř ú ó Č Č ř ř ř ř ď ť é Í ř ř ů ř ř ť ů ň ř ů ú ř é ř ř ř ř ř Í é é ř Š ú é ů ř ů é é ů žň ř Ž é ř Ž š ř ř ž é Ť Ž é ř š é é ú ž ř ů

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

č č č Á Ý ČŮ Ý ř čůč ó č é ý čů ě ř č č ě č č š ý ČŮ ř Š ý é ě č é č é Ů č ý ř ě ů Š čů ř Č é Ů ů é ř ř é ř ě ř ó č ý ů Ů š č Ů ěž Č ě ů š ě ě é é ý ě ý é Č ě Č ě ě é ě ě ř š š š č ě ř š é č ěž Š Š š ř

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ú Í Á É Í Á Í Ů Ž ř Á É Í ř Ú ř Í ů ř ú ú ú ů ř ú ů ů Ú Í Á É Í Á Í Ů Ž ř ř ř Í Ú ů Ú Í š ň ř ů ř ň ř Ú ř Ú š ů ů řš řú řš ú Í ú Ú ú Ú ů ú ů Ú ů Ú Ú Í Á É Í Á Í ů Ž ř Í ú úč ř ň ř ň Í ú ř ř Ú Í ř ř ř ú

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

ř ě ě Š ř ů Š Ř Ž ě ú š ř é ř é é š ý ě ř é ý é Ž Ž é š ý ú ř ě Í ý ř Ž é ř é é ž ř ě ř ě Ó é ž ř Ž ž ř ž ž ř ě ř ř ž ř ř ř Ž ř ř Ž ý ý ě ž ž ý ě ř Ž Ž ř ě é ě ř Ž é ř ě ů ř Ž ě ě Í ě ě ů ů ř ž é ř ž Ž

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Á Í Ů řč ů š ú é ů Ú Ú ý ý ž é é ý ý ů řč ů ž ž ý é č é é ř ř ý ó Ů šř ý é ř é Á ů ů é é řč ý ů é č ž é ý č ů ý ý ů ý ý řč ů ř š řč ů ů ý ý Ž ů ř é é Í ř č é é ý é č Í éí ř é ř ý č č č ř é é ř ůž č ý é

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více