Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Julie Smilnická Analýza financování kandidátů na úřad prezidenta republiky Bakalářská diplomová práce Vedoucí bakalářské diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D. OLOMOUC 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 28. června

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi Ph.D. za vedení práce a jeho cenné rady. Děkuji také mé rodině za podporu. 3

4 Obsah ÚVOD VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Transparentnost Korupce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ ZPŮSOBY A REGULCE FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Způsoby financování prezidentských kandidátů Regulace financování prezidentských kandidátů FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NEDOSTATKY FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA REPUBLIKY A JEHO REGULACÍ ZHODNOCENÍ SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Zhodnocení systému financování dle základních principů financování Zhodnocení systému financování na základě doporučovaných opatření inventurydemokracie.cz ZÁVĚR PRAMENY A LITERATURA ABSTRAKT

5 ÚVOD Původ problematiky financování politických stran či nezávislých kandidátů se nachází u vzniku volebního soupeření. Když bylo uzákoněno právo volit a být volen, vyvstala pro zájemce o veřejné funkce hlavní otázka - jak v soutěži o získání mandátu uspět. Už ve svých prvotních podobách předvolební agitace nesla finanční náklady (Outlý 2003: 42). A peníze se stávaly postupem času nezbytnou součástí politiky. Významný politik ze Spojených států amerických, politicky aktivní v 60. letech, Jesse Unruh, tvrdil, že peníze jsou jako the mother s milk of politics. Volně přeloženo, peníze považoval za nejdůležitější politický zdroj (Nassmacher 2003: 5). Herbert. E. Alexander (1992) peníze v politice chápe také podobně, a to jako vysoce významné médium a přichází s tvrzením, že za peníze si může člověk koupit zboží, služby i dovednosti (Nassmacher 2003: 5). Politické financování je jedním z hlavních základů demokratické vlády, neboť je propojené s klíčovými aspekty každé moderní společnosti. Na jedné straně jsou tyto peníze pro fungování demokratického systému nezbytné a politika bez nich nemůže fungovat. Na druhou stranu takové peníze mohou představovat problém (Ohman 2011). Lidé ve většině případů vidí pouze tu negativní roli peněz a nevnímají je jako důležitý prvek pro chod demokracie. Občané si totiž často při slovech politika a peníze asociují korupci. V České republice na základě výzkumu zkoumajícího mínění občanů o vnímání míry korupce ve veřejných institucích a oblastech veřejného života, vycházejí politické strany výrazně nejhůře. U nich jsou o nejvyšší míře nebo téměř nejvyšší míře korupce 1 přesvědčeny přibližně 4/5 Čechů (Sociologický ústav AV ČR 2012). Podobně si stojí i ministerstva, se kterými si spojují nejvyšší nebo téměř nejvyšší míru korupce 2/3 lidí v České republice (Sociologický ústav AV ČR 2012). Obdobný výsledek přinesla nevládní nezisková organizace Transparency International (dále jen Transparency). Transparency vyzkoumala, že podle respondentů jsou nejzkorumpovanější institucí ve státě politické strany a jsou to ony, co akumulují a vytvářejí nejvíce korupčního jednání 2. Pro takový názor se vyjádřilo celkem 63 % 1 Nejvyšší míra korupce byla respondenty hodnocena známkou 5 a téměř nejvyšší míra korupce byla hodnocena známkou 4. Respondenti vybírali mezi těmito institucemi a oblastmi: banky, školství, obecní úřady, sdělovací prostředky, soudy, armáda, policie, finanční úřady, krajské úřady, zdravotnictví, ministerstva (Sociologický ústav AV ČR). 2 Respondenti vybírali mezi těmito institucemi: Politické strany, policie, justice, parlament (zákonodárná moc), privátní sféra, veřejná sféra, vzdělávací systém, média, církev (Global Corruption Barometr). 5

6 respondentů. (Global Corruption Barometer 2010/2011). V mezinárodním srovnání hodnocení korupce ze strany občanů je na tom ČR obdobně jako ostatní evropské státy - 63 % a více respondentů sdílí stejný názor v severských zemích, Německu, Francii, Itálii, Slovensku, Velké Británii, Portugalsku, Litvě a dalších zemích jak znázorňuje atypický graf od Transparency. Jiné postavení Česká republika zaujímá v případě hodnocení korupce dle Indexu vnímání korupce (CPI). V současnosti, podle posledních dat z roku 2012, Česká republika zaostává v rámci Evropské unie nejen za západními státy, ale i za některými státy střední a východní Evropy, jak dokládá obrázek 2. Podle míry vnímání korupce mezinárodní organizací Transparency se tak Česká republika z celkového počtu 178 zemí umístila na 54. místě spolu s Litvou, Tureckem a Malajsií. V roce 2010 jiná nevládní nezisková organizace, Global Integrity, ve své zprávě uvedla, že nejslabším bodem v boji proti korupci v České republice je financování politiky, které obdrželo 16 bodů ze 100 a označilo transparentnost financování politiky za jednu z nejslabších (Global Integrity Report 2010). Dle zprávy z roku 2010 se Česká republika ocitá vedle států jako Kamerun, Filipíny, Tanzanie, Malajsie, Jemen. Evropské státy, které byly zahrnuty do výzkumu, jsou na tom o desítky bodů lépe - Turecko (25 b.), Itálie (29 b.), Maďarsko (35 b.), Rumunsko (61 b.), Bulharsko (67 b.), Rusko (73 b.) Polsko (79 b.). Obrázek 1. Atypický graf znázorňující vnímání míru korupce ve veřejných institucích ze strany veřejnosti (mezinárodní srovnání) INSTITUTIONS PERCEIVED BY RESPONDENTS TO BE THE MOST AFFECTED BY CORRUPTION ARGENTINA, AUSTRALIA, BONIA A HERZEGOVINA, BRAZIL CANADA, CHILE, COLOMBIA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, EL SALVADOR, FIJI, FINLAND, FRANC, GEORGIA, GERMANY, GREECE, HUNGURY, ICELAND, INDIA, IRAQ, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, KOREA (SOUTH), KOSOVO, LATVIA, LEBANON, LITHUANIA, MEXICO, MONGOLIA, NEW ZEALAND, PALESTINE, PAPUA NEW GUINEA, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, POLITICS PARTIES POLICE BUSINESS/PRIVATE SECTOR JUDICIARY PARLIAMENT/LEGISLATURE PUBLIC OFFICIALS/CIVIL SERVANTS EDUCATION SYSTÉM MEDIA RELIGIOUS BODIES Zdroj: Autorka dle Transparency International 2010/2011. ROMANI, SERBIA, SLOVENIA, SOLOMON ISLAND, SPAIN, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VANUATU AZERBAIJAN, BANGLADESH, CAMEROON, GHANA KENYA, LIBERIA, MALAYSIA, MEXICO, MOLDOVA, NIGERIA, PAKISTAN, PHILIPPINES, RUSSIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOUTH AFRICA, TAIWAN, UGANDA, VENEZUELA, VIETNAM, ZAMBIA AUSTRIA, CHINA, DENMARK, HONG KONG, LUXEMBURG, NETHERLANDS, NORWAY, SWITZERLAND, TURKEY AFGHANISTAN, BOLIVIA, BULGARIA, CAMBOODA, CROATIA, FYR MACEDONIA, PERU, UKRAINE BRAZIL, COLOMBIA, INDONESIA, KOREA (SOUTH), LITHUANIA, ROMANIA, SOLOMON ISLAND BELARUS, MOROCCO, RUSSIA, THAILAND, TURKEY ARMENIA, TURKEY SINGAPORE NORWAY 6

7 Obrázek 2. Mapa znázorňující Index vnímání korupce (CPI) v roce 2012 CZECH REPUBLIC RANK 54 SCORE 49 Zdroj: Autorka práce a mapy od Global Corruption Barometr Z výše uvedeného je zřejmé, že korupční jednání v politické sféře a s tím související transparentnost financování politiky je jednou z aktuálně nejnaléhavějších otázek současného politického systému České republiky. Výsledkem snahy o řešení těchto problémů se mimo jiné stalo i zavedení přímé volby hlavy státu. Zákon o přímé volbě prezidenta České republiky byl schválen 8. února Jedná se o zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve kterém byla nepřímá volba prezidenta republiky nahrazena volbou přímou. Přímá volba hlavy státu je obecně vnímána jako jeden z charakteristických znaků prezidentských systémů. V parlamentních systémech není přímá volba prezidenta potřebná, jelikož podstatná část exekutivní moci je v rukou předsedy vlády, který má legitimitu odvozenou od podpory přímo voleného parlamentu. Prezident je sice součástí exekutivní moci, ale jeho pravomoci bývají často omezené a specifické. Role a pravomoci prezidenta v parlamentních režimech se ve svém rozsahu a síle blíží roli a pravomocím panovníků evropských konstitučních monarchií (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3). I přes to však došlo k zavedení přímé volby hlavy státu v některých parlamentních systémech. V různých zemích k tomu vedly různé důvody. Jedním z důvodů byla snaha posílit pozici prezidenta (Francie). Další důvod zavedení přímé volby prezidenta se týká především států střední a východní Evropy, kde se tato volba stala součástí procesu demokratizace (např. Polsko). Nebo může být důvodem momentální krize, kdy 7

8 parlament nebyl schopen zvolit prezidenta (Slovensko). Pro nadcházející volby tak byla do zákona implementována všelidová přímá volba (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3) Mezi důvody pro zavedení přímé volby prezidenta v ČR z těchto tří uvedených lze v jisté míře uvést ten poslední jmenovaný, když v tomto případě se jednalo o krizi nepřímé volby, kdy jsme byli svědky korupce a vyhrožování volitelů. Prosazení přímé prezidentské volby bylo důsledkem mnoha vzájemně provázaných příčin. Tou hlavní byla dlouhodobá krize politických stran, morální selhání politiků, rostoucí znechucení politiky veřejností a dokonce i krize demokracie a její důvěry. Byl to projev pudu sebezáchovy přesvědčených demokratů, kteří viděli, že se jim demokracie ztrácí pod rukama a jak se z nikdy nedosaženého vlivu občanů na věci veřejné stává stále se vzdalující chiméra (Kubr 2013). K výraznému poklesu kladného hodnocení demokratického systému došlo v roce Tento pokles byl zapříčiněn zejména krizí důvěry ve společnosti, která byla výsledkem rozčarování nad průběhem ekonomické reformy a zklamání nad politickým vývojem - především z uzavření tzv. opoziční smlouvy mezi pravicí a levicí (Sedláčková 2012: 131). Toto cítění ve společnosti ještě umocňovala krize předcházející opoziční smlouvě z roku 1997, která se týkala financování politické strany ODS. Během tohoto roku došlo k odhalení podivných skutečností doprovázející privatizaci Třineckých železáren, které ilustrovaly to, k čemu vede kombinace privatizace a nulová kontrola financování politických stran (Reed 1999: 200). Tyto skandály ODS se svými sponzory, jejichž dary, jak bylo zjištěno, byly ve skutečnosti úplatkem za privatizaci Třineckých železáren, vedly k politické krizi a následně k demisi tehdejší vlády Václava Klause a k rozštěpení strany. Prezidentské volby v letech 2003 a 2008 dále ilustrovaly nevyzrálost a neschopnost českých politických elit a krizi politického systému. V roce 2003 se ukázalo jako velký problém, aby se na prezidentovi shodli nejen politici z různých politických stran, ale i představitelé z jedné politické strany. ČSSD při prezidentské volbě byla rozdělena do tří frakcí, které se nebyly schopny dohodnout na společném kandidátovi. Volbu doprovázely i spekulace o kupování si hlasů, které se nikdy neprokázaly (Tabery 2008: ). Prezident byl zvolen v posledním možném třetím kole druhé volby. O pět let později se konala poslední nepřímá volba prezidenta republiky, která vyústila ve vážné debaty o změně volby hlavy státu. Za volbou roku 2008 stálo mnoho nejasných okolností, které vedly ke zpochybnění důvěryhodnosti a kompetenci politických stran a politiků volit hlavu státu. Došlo při ní k některým podivuhodným praktikám. 8

9 Renomovaná BBC hovořila o nátlakových taktikách v mafiánském stylu (Tabery 2008: 322). Politické elity se při volbě prezidenta vzájemně obviňovaly z korupce a vydírání, volbu provázelo několik afér a provokací. Několik poslanců vypovědělo, že slyšelo některé kolegy mluvit o úplatcích v souvislosti s hlasováním. Volba byla doprovázena záhadnými onemocněními zákonodárců, mafiánskými výhružkami v podobě kulek poslaných poštou i nevysvětlenými zvraty v preferencích. Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer průběh voleb označil v neveřejném, ale kamerami zachyceném rozhovoru za špinavou hru. Tato špinavá hra otřásla veřejností a vyvolala vlnu nespokojenosti a krizi důvěry v politický systém (Kundra 2012). Tyto popsané příklady, ale i další vypovídají o tom, že zavedení přímé volby bylo důsledkem krize stranické demokracie včetně selhání stranických politických špiček a jejich chování. Průběh prezidentské volby v roce 2008 vedl proto k argumentu: Pokud bude prezident volen v otevřené soutěži přímo občany, korupční obchody mezi poslanci a lobbisty odpadnou (Kundra 2012). Realita není tak zřejmá. Za hranicemi našeho státu (tam kde je prezident volen přímo) existují příklady, které ukazují, že korupce během přímých voleb hlavy státu nevymizela (Walecki 2003). Hlavní příčina je, že se kandidáti na prezidenta v přímé volbě musí obracet na širokou veřejnost, tedy na miliony voličů a nikoli pouze na skupinu zákonodárců. Musí proto disponovat dostatečnými prostředky, aby byli schopni financovat rozsáhlé předvolební kampaně, jejichž prostřednictvím poté veřejnost oslovují (Kundra 2012). Shánění, získávání a vynakládání obrovských sum peněz na zaplacení předvolebních kampaní se stávají oním největším úskalím přímé volby, protože získané prostředky mohou pocházet i z různých nelegálních zdrojů. Z toho důvodu se země s přímou volbou hlavy státu snaží regulovat volební kampaně zákonnými opatřeními, aby co nejvíce zamezily podobným snahám a přispěly k větší transparentnosti financování. I v České republice byly přijaty zákonné regulace pro financování a vedení volební kampaně kandidátů na úřad prezidenta republiky. Zákon o přímé volbě prezidenta republiky vymezuje, za jakých podmínek a s dodržením jakých omezení by se měla volební kampaň konat. Jejich primárním důvodem pro zavedení bylo, aby financování kampaně probíhalo transparentněji a aby minimalizovaly prostor pro korupční jednání. Netransparentní financování politických subjektů v České republice a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším oblastem korupčního jednání (inventurademokracie.cz). Jak bylo výše naznačeno, již dlouhodobě 9

10 se objevují korupční skandály ve spojitosti s financováním politických subjektů - především politických stran 3. Neprůhledný systém zůstává řadu let stejný. Dnešní právní úprava týkající se financování politických stran nevyžaduje podrobné vykazování údajů o stranickém hospodaření, pro veřejnost je těžko přístupné, kontrola je formální a není fakticky zajištěna její nezávislost. Dle Transparency je dnešní stav naprosto netransparentní, neudržitelný a představuje jeden z největších zdrojů korupce v českých zemích (transparency.cz) Nedostatečně nastavený systém financování politických subjektů v ČR negativně hodnotí i Skupina států proti korupci GRECO 4. Ve své poslední zprávě o stavu transparentnosti financování politických subjektů v ČR konstatuje, že jejích devět doporučení (i-ix) 5, která jsou už po několik let ČR předkládána, nebyla v zemi stále realizována (GRECO 2013). Je evidentní, že náprava prostředí a přijetí komplexní revize stávajícího systému, která zaručí trvalou změnu a transparentnost systému je nutná. I na základě tohoto naléhání ze stran mezinárodních nevládních organizací, byla do zákona o přímé volbě prezidenta nainstalována některá opatření, která mají obecně vést k větší míře transparentnosti a snaze snížit prostor pro korupční jednání. Tato bakalářská diplomová práce se zabývá výše nastíněnými problémy: financováním politických subjektů a transparentností. Konkrétně se práce zaměřuje na financování předvolebních kampaní kandidátů na úřad prezidenta a transparentnost jejich financování. Práce vychází z průběhu předvolební kampaně, která byla součástí vůbec první přímé všelidové volby prezidenta republiky ČR. Tato předvolební kampaň se konala na přelomu let 2012 a Cílem práce není analyzovat financování jednotlivých předvolebních kampaní kandidátů, ale pouze poukázat na jeho nedostatky. Práce si klade tyto cíle: 1. Představit nově nastavený systém financování kandidátů a zhodnotit jej na základě principů financování politických subjektů (viz Jan Outlý). 3 Například kauza -milion za zákon-, výroky Karla Schwarzenberga o financování stran státní firmou ČEZ, kauza Pavla Drobila, machinace Michala Babáka, financování ODS v roce 1997, kauza Davida Ratha (inventurademokracie.cz). 4 Dále pak současný stav financování politických subjektů v ČR dokládá, jak bylo uvedeno výše, Global Corruption Barometr, Studie národní integrity Transparency International ČR, analýzy Sociologického ústavu (viz úvod). 5 Doporučení Rady Evropy Rec. (2003) 4 o obecných pravidlech o financování politických stran a volebních kampaní. 10

11 2. Zhodnotit systém financování prezidentských kandidátů z perspektivy transparentnosti a identifikovat jeho nedostatky. Jelikož jsem nerealizovala primární výzkum a nepřicházím s žádným novým datovým souborem a využívám dostupných šetření, nepracuji v práci s žádnou hypotézou. Hypotézu nahrazuji souborem výzkumných otázek. Tato práce je postavena na následujících výzkumných otázkách: 1. Jaká opatření pro zvýšení transparentnosti financování z tabulky 1 zkoumaná zákonná úprava ustanovuje a jakou míru transparentnosti umožňuje? 2. Objevuje se v této nastavené zákonné úpravě prostor pro korupční jednání (dle definice J. S. Nye) navzdory zavedení některých opatření? 3. Umožňuje zkoumaná zákonná úprava se zavedenými opatřeními transparentní financování a řádný průběh předvolebních prezidentských kampaní, pokud nikoli, tak jaké nedostatky jsou shledány? Při posuzování míry transparentnosti financování předvolební prezidentské kampaně vycházející ze zákonné úpravy vycházím z modelu opatření, na kterých se shodují nevládní neziskové organizace působící v České republice 6. Pro tuto práci jsou nejvíce vhodná, jelikož jsou výsledkem shody neziskových organizací, které dlouhodobě a kontinuálně účinkují v českých zemích a mimo jiné se některé z nich na problematiku transparentnosti a korupce specializují. Podrobně sledují a znají aktuální situaci v zemi, stav hospodářské kriminality i politickou kulturu (inventurademokracie.cz). Z jejich vypracovaných a doporučených opatření pro zvýšení transparentnosti financování v České republice jsem vybrala ty, která se týkají mimo jiné i financování nezávislých kandidátů a předvolebních kampaní. 7 Míra transparentnosti bude určena na základě zjištěného počtu kritérií, která jsou v české legislativě přítomna. Vybraná kritéria předkládá tabulka 1 (inventurademokracie.cz). 6 Ekologický právní servis, Transparency International ČR, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Fond Otakara Motejla, Glopolis, Iure, Naši politici o.s., Otevřená společnost, Pražské fórum a Zelený kruh. 7 Vynechána byla kritéria jako definice členského příspěvku, kontrola vlastněných právnických osob, která se týkají pouze politických stran. 11

12 Tabulka 1. Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce 1, Definice a vymezení kampaně vyčlenění přesné definice, co je předvolební kampaň a vymezení jasného časového ohraničení. 2, Regulace reklamy všechna předvolební inzertní sdělení a všechny předvolební propagační materiály musí být viditelně označeny logem/názvem strany. Inzerce od jiných osob musí být také podepsány zadavatelem. 3, Transparentní účet účet pro příjmy a výdaje, veškeré uskutečněné platby jím musí procházet. 4, Limity na výdaje především pro zamezení eskalací výdajů na kampaně. 5, Vykazování nepeněžních darů a bezúplatných plnění stejně podrobné vykazování jako u darů peněžních. 6, Povinnost převádět dary nad Kč bezhotovostně zajištění transparentnosti odkud, kam, kdy a jaké finanční toky jsou prováděny. 7, Zákaz přijímání darů a bezúplatných plnění od právnických osob právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují o zastupitelích, neexistuje důvod, proč by měli sponzorovat kandidáty. 8, Dary pouze od osob s volebním právem poskytování darů by mělo být logicky navázáno na volební právo. Pro osoby s trvalým pobytem, které jsou občany jiného státu a nemají právo volit, neexistuje objektivní důvod pro to, aby sponzorovaly jakékoli volby. 9, Online zveřejňování vyúčtování a jeho podoba zveřejňování finanční zprávy online v jednotné podobě. 10, Nezávislí auditoři zajištění jejich skutečné nezávislosti. 11, Nezávislý kontrolní úřad pro prošetřování a ukládání sankcí. 12, Sankce reálné postihování samotných kandidátů, volebního výboru i třetích osob, které poruší zákonné povinnosti. Zdroj: Autorka práce podle inventurademokracie.cz. Bakalářskou práci rozděluji do šesti kapitol. Do teoretické části zařazuji první tři kapitoly. V první kapitole se nejprve soustřeďuji na objasnění pojmů transparentnost a korupce. Představím jejich definice. Korupci věnuji rozsáhlejší samostatnou podkapitolu z toho důvodu, že je důležité pochopit tento jev a jeho souvislost s politickou sférou. Problematika financování politických stran s ním velice úzce souvisí. Druhá kapitola se věnuje základním principům systému financování politických subjektů. Popisované základní principy vychází z teorie Jana Outlého, která předpokládá, že každý řádný systém financování politických subjektů by měl být nastaven právě tak, aby tyto zásady respektoval. Těmito zásadami jsou: princip svobody, rovnosti, veřejnosti, kontroly a vymahatelnosti. Zásady Jana Outlého dále v práci aplikuji na systém financování prezidentských kandidátů dle zákonné úpravy. Ve třetí kapitole sleduji teoretické vymezení financování prezidentských kandidátů. Druhá část této kapitoly se věnuje problematice regulacím pro financování politických subjektů, proč jsou zaváděny a jaké existují. V následující čtvrté kapitole detailně 12

13 představuji stávající systém financování kandidátů na úřad prezidenta republiky a jeho regulace dle zákonné úpravy. Kapitola je doplněna tabulkami, které se pokouší sumarizovat zdroje a výdaje prezidentských kandidátů při předvolební kampani 2012/2013 pro lepší představu modelu. V páté kapitole, která představuje analytickou část práce, rozebírám současný systému financování a charakterizuji jeho nedostatky s ním spojené. Je zde rozebrán průběh a financování volebních kampaní v souvislosti s transparentností na základě jejich uskutečňování během předvolební kampaně první přímé volby prezidenta republiky. Kapitola vychází ze skutečností, které se objevily v průběhu a následně po skončení kampaně, jako bylo včasné nezveřejňování sponzorů, nedostatečné vykazování nákladů, podezřelé finanční dary od anonymních dárců aj. V šesté kapitole dochází ke zhodnocení systému financování na základě principů od Jana Outlého a posouzení míry transparentnosti tohoto systému. V závěru práce je konstatováno zhodnocení zkoumaného problému a je odpovězeno na výzkumné otázky. Vzhledem k tématu práce a jeho povaze používám deskriptivně-analytickou metodu, kdy metoda deskriptivní převažuje. Přestože financování politických subjektů a jejich volebních kampaní je důležitou součástí fungování politiky v demokratických režimech, dosavadní výzkum a zpracování tohoto tématu není příliš rozvinutou politologickou oblastí. Největší úskalí oblasti financování se vyznačuje absencí jakéhokoliv uceleného teoretického a metodologického základu (Outlý 2008: 99). Ve většině prací tak převažují jen komparativní studie, které analyzují a hodnotí financování během určitého časového horizontu, nebo mezi jednotlivými zeměmi navzájem. V České republice se na toto téma z větší míry objevují práce, které vycházejí z právně-teoretického přístupu. Tento přístup zkoumání problematiky financování politických stran představují publikace Vojtěcha Šimíčka, který se již od počátku 90. let zaměřuje na zkoumání účinnosti, funkčnosti a transparentnosti českého modelu financování. Jeho základní publikací se stal sborník Financování politických stran v České republice (1998), která sleduje fenomén financování z hlediska legislativy. Pro vědecké časopisy napsal také řadu článků, pro uvedení postačí zmínit Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění (1998) či Vybrané otázky financování politických stran (1997). Podobně je tomu v případě Bořivoje Novotného a jeho kapitoly Financování volební kampaně (2000), která vyšla ve sborníku Volební kampaň v České republice (2000). Novotný se zde 13

14 zaobírá problematikou financování volebních kampaní rovněž z hlediska legislativní úpravy. Právně-teoretický přístup sdílí ještě Milan Čichoň se svou rigorózní prací Právní aspekty financování politických stran (2000) nebo odborným článkem Financování politických stran (1998). Jedním z nemnoha příspěvků k problematice financování politických subjektů je kniha Jana Outlého Strany a stát, volby a finance (2003), která patří mezi stěžejní práce týkající se fenoménu financování. Outlý jako jediný při zkoumání financování politických subjektů (resp. politických stran) vychází z politologického přístupu. Ve své práci se zabývá problematikou financování politických stran státem. Představuje vývoj financování politických stran, přináší teoretický přehled zkoumaného fenoménu a analyzuje vliv právních norem na faktickou možnost politických subjektů se svobodně, za rovných podmínek účastnit volebního soupeření. V publikaci Outlý přichází se svou vlastní teorií principů financování politických stran, které dle něho jsou podstatným prvkem proto, aby financování probíhalo řádně a byla umožněna spravedlivá a rovná politická soutěž. Nadto je i autorem mnoha odborných článků, např. Vývoj státního financování politických stran v České republice (2003) nebo Financování politických stran státem (2008). Pro ucelený přehled odborných publikací a textů v českém prostředí je patřičné poznamenat i některé diplomové magisterské či bakalářské práce, které se financování zabývají. Odborné texty na dané téma se v posledních letech rozrostly o nemálo zajímavých prací studentů. Za velice zdařilou považuji diplomovou práci Financování politických stran v České republice: možnosti a limity reformy (2012) od Zuzany Kolaříkové, která pod vedením Anny Matuškové analyzovala a navzájem srovnala návrhy reforem na financování politických subjektů jednotlivých politických stran s ohledem na to, zdali zahrnují doporučení GRECO. Dále je možné jmenovat diplomovou práci od Sylvie Koutné s názvem Aktuální otázky financování politických stran v České republice (2012), která se věnuje legislativní úpravě financování a jejího srovnání s Francií, Německem a Velkou Británií. Jiný přístup k problematice financování zvolila Radka Skácelová, která ve své práci Financování politických stran v České republice (2009) analyzuje financování politických stran v České republice mezi lety 1996 až

15 Zaměřím-li se na zpracování financování politických subjektů v souvislosti s transparentností, přinášejí různé studie a analýzy neziskové nevládní organizace. Vydařené publikace o transparentnosti financování politických subjektů a volebních kampaní, které mi byly velice přínosné, přináší organizace Transparency International Česká republika, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Transparency kritizuje zákonnou úpravu financování politických subjektů ve vztahu s korupcí a poskytuje řadu návrhů řešení na změny ve stávajícím systému financování. V nedávné době Transparency vydala velice povedenou publikaci - Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), ve které se věnuje také financování předvolebních kampaní a jejich regulacím. Mezi její starší díla týkající se tématu patří Transparentní procesy v politickém rozhodování či Studie národní integrity (2011). Transparency spolupracuje s řadou dalších v českém prostředí působících neziskových organizací, se kterými se společně zabývají popisované problematice a publikují své studie. Úzce spolupracuje např. s Ekologickým právním servisem. Fenoménem financováním politických subjektů se zabývají také různá organizovaná sdružení. V České republice jejím např. sdružení CESTA think-thank středových a levicových intelektuálů, které organizuje řadu konferencí na různá témata. Jedna z jeho uskutečněných konferencí, která proběhla v říjnu 2011, se týkala i transparentnosti financování politických subjektů. Na základě této konference byla vydána publikace s názvem Financování politických stran a regulace kampaní (2012). Kniha je přepisem záznamu z konference. I navzdory tomu faktu, že publikaci nelze řadit mezi odbornou relevantní literaturu, její přínos k tématu financování nelze odepřít. Pár měsíců před tím sdružení také vydalo publikaci - Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu (2012), od Víta Klepárníka. Uvedený výčet literatury jasně naznačuje skutečnost, že v českém prostředí chybí souhrnná komplexní studie, která by se zabývala fenoménem financování politických subjektů z politologického hlediska a jeho teoretické perspektivy. V současně době zde chybí teorie. Většina z uvedených titulů se zabývá financováním politických subjektů v rámci legislativního ukotvení a nejsou zasazeny do teoretického rámce. Nedostatek odborné literatury může mít několik důvodů. Logicky jedním z nich může být ten, že Česká republika nemá dlouhodobou zkušenost s fungováním demokratického systému, tudíž i s financováním politických subjektů. Dalším důvodem 15

16 se může stát, že některé publikace postupem času nemusí být aktuální v důsledku poměrně časté změny systému financování politických subjektů, a tudíž to odrazuje autory zajímat se o tuto problematiku. Ve své práci vycházím z českých zdrojů, ale snažím se je kompenzovat zahraničními pracemi. Vedle toho v práci čerpám z právních norem, především zákona o přímé volbě prezidenta, který je výchozím bodem pro tuto práci. Dále pak ze závěrečných zpráv o účetnictví prezidentských kandidátů, jejich volebních účtů, nadále mi byly přínosné informace z novinových a internetových článků. K fenoménu korupce mi byla přínosná publikace od editora Pavola Friče Korupce na český způsob (1999), ve které se mimo jiné korupcí zabývá jako sociálnímu fenoménu. Kniha vznikla v době, kdy probíhala vládní akce čisté ruce a svého času jako jediná zkoumala téma korupce systematicky. V průběhu následujících let byla vydána celá řada odborné literatury především teoreticky-právnického charakteru. Příkladem mohou být knihy od Jana Chmelíka, jenž se fenoménu korupce z trestněprávního hlediska detailněji a systematicky zabývá. Jedná se o knihy Pozornost, úplatek a korupce (2003) a Korupce a úplatkařství (2011). Dále jsem pro svou práci čerpala z odborných zahraničních článků. 16

17 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Transparentnost Pojem transparentnost se překládá jako průhlednost, jako dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný. Transparentnost financování politických subjektů se proto chápe jako průhlednost tohoto financování. Znamená to, že by politické subjekty měly veřejnosti poskytovat příslušné informace o svém financování, o příjmech, výdajích i sponzorech. Informace by měly být poskytovány včas, otevřeným, jasným a jednoznačným způsobem (definice transparentnosti od ECB). Obecně se jedná o velmi diskutovanou otázku, jelikož charakteristické pro politické subjekty je jejich neochota a nespolupráce podávat informace o stranických financích. Transparentnosti financování politických subjektů může být dosaženo různými způsoby, např. dodržováním principu zveřejňování účetnictví politických stran nebo legislativní úpravou (Novotný 2000: 79). Průhledné financování politických subjektů podporuje důvěru veřejnosti v politické instituce, proto je nutné považovat ji v tomto směru za zásadní. Navíc je transparentnost jednou z nejlepších prevencí proti korupčnímu jednání. Neboť tam, kde probíhá otevřené, průhledné financování politických subjektů, bývají možnosti pro korupci silně omezené. Naopak její nedostatek může mít negativní vliv na legitimitu demokratického systému. Průhlednost také patří mezi základní teoretické principy financování politiky, o kterých blíže pojednává kapitola 2., kde se transparentnosti jako principu financování politických subjektů věnuji. 1.2 Korupce Slovo korupce má latinský původ a vychází ze slovního základu rumpere, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corruptus pak označuje následek takového zlomu a ten, kdo ho postoupil, je zkažený, zvrhlý nebo zvrácený (Vymětal 2003: 3). Korupce se řadí mezi nejzávažnější světové problémy. Vyskytuje se na všech kontinentech, ve všech společenských systémech a objevuje se ve všech historických údobích 8. Postihuje politickou, hospodářskou i společenskou sféru. Je pravděpodobné, 8 Už Chammurapiho zákoník obsahoval protikorupční opatření. S korupčními praktikami se bylo možné setkat i v antickém Řecku, - kolébce občanských ctností. Dále ve starověké Indii nebo třeba v Římské říši, která mimo jiné proslula prodejem úřednických hodností a dokonce i císařské koruny (Frič, Kabele 1999: 9). Ve středověké Anglii bylo běžné prodávání úřadů, prosté úplatkářství se objevovala 17

18 že existují různé názory, na to, co korupce je a co není, které jsou odvozené od různých sociálních prostředí. Podíváme-li se za hranice státu, zjistíme, že to, co je v jedné společnosti trestně stíháno jako korupce, je v jiné společnosti běžnou a legální praxí (Frič, Kabele 1999:11). Existuje i taková teorie (Johnston 1986), která tvrdí, že vnímání korupce u lidí závisí na jejich sociálně-ekonomickém statusu. Znamená to, že lidé s vyšším postavením jsou zvyklí přijímat ocenění a služby od vlády. Tudíž je docela možné, že to, co lidé z nižších a středních tříd považují za nelegitimní laskavosti a výhody, je viděno ve vyšších statusových skupinách jenom jako jejich zásluhy a odborné znalosti (Redlawsk, McCann 2005: 265). Ať už tomu je jakkoli, zhoubný základ korupce se nachází v totalitních, autoritářských a diktátorských režimech, ve kterých je moc soustředěna do rukou několika málo jedinců. Rovněž je přítomna v demokratických režimech, kde nabírá takové závažnosti, že se stává nechtěnou součástí systému veřejné moci (Chmelík et al. 2003: 7). Na rozdíl od autokratických států ty demokratické mají tendenci korupci systémově řešit a snaží se vytvářet celou řadu institucionálních pojistek. V České republice se pod pojmem korupčního jednání nejčastěji rozumí úplatkářství. Český trestní zákoník obsahuje vymezení čtyř skutkových podstat trestných činů, které naplňují definici korupce (Rozehnal 1999: 48), jsou to: zneužívání pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. V zemích západní Evropy pod pojem korupce spadá kromě úplatkářství, i další jednání jako je vydírání ze strany úředníků nebo politiků, zneužívání postavení a pravomocí, zpronevěra veřejných prostředků, brání tzv. provizí z veřejných zakázek, zvýhodňování známých a příbuzných, tzv. klientelismus a nepotismus (Frič, Kabele 1999: 12). Jak ale přesně definovat korupci? Jak ji rozeznat? Co korupce je a co není? Takové otázky si kladou společenské vědy jako politologie, sociologie, ekonomie. Vědci pocházející z těchto sfér usilují o nalezení takové definice korupčního jednání obsahující jasné podmínky, které musí tento jev splňovat, aby jej bylo možné považovat za korupci. Tito vědci nejčastěji na korupci nahlíží jako na deviantní chování a přestože existuje mnoho definic pojmu korupce, většina z nich definuje korupci v jejím institucionálním vymezení. Za základní definiční znak je považováno zneužití veřejného úřadu, veřejné moci, postavení či moci k ovlivňování určitých procesů, v habsburské říši a v carském Rusku byla normální povinná podpora své žádosti na úřadě příslušnou bankou (Frič, Kabele 1999: 11). 18

19 zejména v hospodářské sféře, vždy ku prospěchu jiného a za to přijatá finanční, naturální i jiná výhoda (Chmelík et al. 2003). Takové definice nepovažují za korupční chování každé deviantní chování, ale pouze to, při kterém dochází ke zneužívání pravomocí osobami ve veřejných funkcích. Institucionální složku ve své definici zdůrazňuje i americká politoložka Susan Rose-Ackerman, která korupci vnímá jako veškeré chování veřejných osob, jež se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo statusového zisku. Ve své knize Korupce a vláda (1999) pojem korupce definuje jako: chování, které se z důvodu dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývající z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého soukromého vlivu. (Chmelík et al. 2003: 19). Tato definice od Rose-Ackerman zahrnuje sociální fenomény, jako je úplatkářství, nepotismus a klientelismus. Nedostatkem definice je, že se z ní vytrácí obecný pohled, který by byl založený na historickém vnímání korupce. Na druhou stranu obsahuje důsledek moderní doby, a to je zisk pramenící z korupce a pronikání korupce do mocenských struktur. S obdobnou definicí přišel i významný americký politolog Joseph S. Nye, který korupci vnímá jako: chování, které se odchyluje od formálních (oficiálních) povinností pramenících z veřejné role (postavení, funkce) z důvodu dosahování soukromých (rodinných, osobních nebo i úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků anebo porušuje pravidla (normy) proti výkonu určitého typu soukromých vlivů. (Nye 1967: 419). S konkrétnější definicí korupce přichází Fackler and Lin (1995). Ti definují korupci jako dopouštění se některých nezákonných činů politickými činiteli (Redlawsk, McCann 2005: 263). Je patřičné zmínit i definice korupce, se kterými přicházejí organizace, které se boji proti korupci věnují v praxi. Rada Evropy korupci vnímá jako: přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku nebo jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění 19

20 jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. (Civil Law Convention on Corruption: Chapter 1, Article 2). Definice Úmluvy OSN proti korupci (2003) nabízí obsáhlý výčet jednání, která by měla být považována za kriminální čin a měla by být právně postižitelná. Za korupční jednání dle této úmluvy se například považuje uplácení a přijímání úplatku vnitrostátních a zahraničních veřejných činitelů, různé formy zneužití majetku a funkcí nebo obchodování s vlivem. Organizace Transparency používá vlastní definici korupce, která však vychází z definice J. S. Nye: Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. (transparency.cz). Definovat korupci zcela přesně a výstižně, aby zahrnovala všechna korupční jednání, není snadné. Většina nových civilizačních fenoménu je definována z profesního hlediska a je patrný odklon od hledání co nejobecnější a všeobjímající definice. Lze však konstatovat, že existuje jedna obecně platná definice korupce, která je odvozena od několika základních znaků korupčního jednání týkajících se všech typů korupce: 1. vztah dvou subjektů (toho, kdo úplatek poskytuje nabízí a toho, kdo jej přijímá), 2. jde o směnný vztah, přinášející oběma stranám výhodu, 3. souvislost s obstaráním věcí obecného nebo institucionálního zájmu, 4. korumpovaným je subjekt disponující určitým postavením, pravomocí, 5. jde o jednání proti dobrým mravům (Chmelík et al. 2003: 20). Na základě výše uvedených společných atributů korupčního jednání je korupce v obecné rovině definována takto: Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového požadavku za vyžadovanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu (Chmelík et al 2003: 21). Tato definice postihuje korupci velice obecně. Proto se z politologického hlediska nejedná o zcela uspokojivou definici korupčního jednání, jelikož snahou politologie je objektivita a vyvarování se hodnotících soudů. A dobré mravy se zdají být hodnotícím soudem par excellence. 20

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR 1 Úvod Netransparentní financování politických stran v ČR a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR Poziční dokument připravila v rámci několikaměsíční spolupráce napříč nevládními organizacemi pracovní skupina expertů Rekonstrukce státu jako analytický materiál s konkrétními doporučeními, jak optimálně

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Rok zahájení Year of new application

Rok zahájení Year of new application Celkem 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 1 878 1 656 1 258 833 756 753 707 1 156 79 564 Evropa 1 089 1 517 4 465 10 789 4 530 8 630 3 730 2 417 1 102 832 789 441 312 321 326 287 648

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015 část 1: Motivace k architektuře úřadů OHA, 24.3.2016 Ing. Pavel Hrabě, PhD. Externí poradce Odbor hlavního architekta egov MV ČR

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Půlstoletí vývoje světových peněz

Půlstoletí vývoje světových peněz Půlstoletí vývoje světových peněz Hlavní historické trendy, neutralita a superneutralita peněz Luboš Komárek, poradce člena bankovní rady ČNB Seminář České společnosti ekonomické a Škoda Auto Vysoká škola,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá

FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá Studie č. 1.218 květen 2011 PI 1.218 2 Obsah: PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA A REGULACE VOLEBNÍ KAMPANĚ... 3 BULHARSKO...

Více

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Destinace silný provoz slabý provoz VTS v ČR 0,72 Kč 0,48 Kč VTS v ČR 3,36 Kč 3,36 Kč zelené linky v ČR 800, 822 0,00 Kč 0,00 Kč linky v ČR 844, 810, 855

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

laboutkova@centrum. @centrum.czcz

laboutkova@centrum. @centrum.czcz LOBBING NENÍ KORUPCE Šárka Laboutková laboutkova@centrum. @centrum.czcz Katedra ekonomie Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Je vlastní zájem legitimní? Není to laskavost řezníka, sládka

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Sponzoring, společenská odpovědnost a český sport. Libor Varhaník předseda Českého atletického svazu

Sponzoring, společenská odpovědnost a český sport. Libor Varhaník předseda Českého atletického svazu Sponzoring, společenská odpovědnost a český sport Libor Varhaník předseda Českého atletického svazu Máme bohatou historii. Český atletický svaz Český atletický svaz Členská základna přesahující 60 000

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC)

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) INSERT INSTITUTE LOGO Czech Republic Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Telefonní linka VoIP Služby telefonní linka VoIP Provoz telefonní linky VoIP ( není účtován žádný paušální poplatek) Cena za měsíc 0,-Kč Aktivační

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem 100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem aneb jak prodat chytrou krabičku do celého světa Marcel Fejtek pro barcamp Brno Příběh první Proč vlastně certifikace? = 150+ produktů Dobrá zpráva Evropská unie

Více

white paper 01 02 03 19% 20% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC 29% 32% 22% 16% 35% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení

Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení Představení platformy Asociace NGV o.s. Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení Důvody pro založení TP Cíle platformy Členská základna Specifika provozu na zemní plyn Statistiky Aktivity Důvody pro založení

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 7. prosince

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

1/6/1512_c01t02.xlsx

1/6/1512_c01t02.xlsx Foreigners by category of, sex, and citizenship as at 31 December 2015 Celkem cizinci 464 670 202 474 43,57 458 662 199 318 260 040 123 206 6 008 3 156 Foreigners, total Celkem EU 28 195 499 76 804 39,29

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ GfK Czech, s. r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 1 Jsme z GfK Czech, spol. s r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více