Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Julie Smilnická Analýza financování kandidátů na úřad prezidenta republiky Bakalářská diplomová práce Vedoucí bakalářské diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D. OLOMOUC 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 28. června

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi Ph.D. za vedení práce a jeho cenné rady. Děkuji také mé rodině za podporu. 3

4 Obsah ÚVOD VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Transparentnost Korupce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ ZPŮSOBY A REGULCE FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Způsoby financování prezidentských kandidátů Regulace financování prezidentských kandidátů FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NEDOSTATKY FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA REPUBLIKY A JEHO REGULACÍ ZHODNOCENÍ SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Zhodnocení systému financování dle základních principů financování Zhodnocení systému financování na základě doporučovaných opatření inventurydemokracie.cz ZÁVĚR PRAMENY A LITERATURA ABSTRAKT

5 ÚVOD Původ problematiky financování politických stran či nezávislých kandidátů se nachází u vzniku volebního soupeření. Když bylo uzákoněno právo volit a být volen, vyvstala pro zájemce o veřejné funkce hlavní otázka - jak v soutěži o získání mandátu uspět. Už ve svých prvotních podobách předvolební agitace nesla finanční náklady (Outlý 2003: 42). A peníze se stávaly postupem času nezbytnou součástí politiky. Významný politik ze Spojených států amerických, politicky aktivní v 60. letech, Jesse Unruh, tvrdil, že peníze jsou jako the mother s milk of politics. Volně přeloženo, peníze považoval za nejdůležitější politický zdroj (Nassmacher 2003: 5). Herbert. E. Alexander (1992) peníze v politice chápe také podobně, a to jako vysoce významné médium a přichází s tvrzením, že za peníze si může člověk koupit zboží, služby i dovednosti (Nassmacher 2003: 5). Politické financování je jedním z hlavních základů demokratické vlády, neboť je propojené s klíčovými aspekty každé moderní společnosti. Na jedné straně jsou tyto peníze pro fungování demokratického systému nezbytné a politika bez nich nemůže fungovat. Na druhou stranu takové peníze mohou představovat problém (Ohman 2011). Lidé ve většině případů vidí pouze tu negativní roli peněz a nevnímají je jako důležitý prvek pro chod demokracie. Občané si totiž často při slovech politika a peníze asociují korupci. V České republice na základě výzkumu zkoumajícího mínění občanů o vnímání míry korupce ve veřejných institucích a oblastech veřejného života, vycházejí politické strany výrazně nejhůře. U nich jsou o nejvyšší míře nebo téměř nejvyšší míře korupce 1 přesvědčeny přibližně 4/5 Čechů (Sociologický ústav AV ČR 2012). Podobně si stojí i ministerstva, se kterými si spojují nejvyšší nebo téměř nejvyšší míru korupce 2/3 lidí v České republice (Sociologický ústav AV ČR 2012). Obdobný výsledek přinesla nevládní nezisková organizace Transparency International (dále jen Transparency). Transparency vyzkoumala, že podle respondentů jsou nejzkorumpovanější institucí ve státě politické strany a jsou to ony, co akumulují a vytvářejí nejvíce korupčního jednání 2. Pro takový názor se vyjádřilo celkem 63 % 1 Nejvyšší míra korupce byla respondenty hodnocena známkou 5 a téměř nejvyšší míra korupce byla hodnocena známkou 4. Respondenti vybírali mezi těmito institucemi a oblastmi: banky, školství, obecní úřady, sdělovací prostředky, soudy, armáda, policie, finanční úřady, krajské úřady, zdravotnictví, ministerstva (Sociologický ústav AV ČR). 2 Respondenti vybírali mezi těmito institucemi: Politické strany, policie, justice, parlament (zákonodárná moc), privátní sféra, veřejná sféra, vzdělávací systém, média, církev (Global Corruption Barometr). 5

6 respondentů. (Global Corruption Barometer 2010/2011). V mezinárodním srovnání hodnocení korupce ze strany občanů je na tom ČR obdobně jako ostatní evropské státy - 63 % a více respondentů sdílí stejný názor v severských zemích, Německu, Francii, Itálii, Slovensku, Velké Británii, Portugalsku, Litvě a dalších zemích jak znázorňuje atypický graf od Transparency. Jiné postavení Česká republika zaujímá v případě hodnocení korupce dle Indexu vnímání korupce (CPI). V současnosti, podle posledních dat z roku 2012, Česká republika zaostává v rámci Evropské unie nejen za západními státy, ale i za některými státy střední a východní Evropy, jak dokládá obrázek 2. Podle míry vnímání korupce mezinárodní organizací Transparency se tak Česká republika z celkového počtu 178 zemí umístila na 54. místě spolu s Litvou, Tureckem a Malajsií. V roce 2010 jiná nevládní nezisková organizace, Global Integrity, ve své zprávě uvedla, že nejslabším bodem v boji proti korupci v České republice je financování politiky, které obdrželo 16 bodů ze 100 a označilo transparentnost financování politiky za jednu z nejslabších (Global Integrity Report 2010). Dle zprávy z roku 2010 se Česká republika ocitá vedle států jako Kamerun, Filipíny, Tanzanie, Malajsie, Jemen. Evropské státy, které byly zahrnuty do výzkumu, jsou na tom o desítky bodů lépe - Turecko (25 b.), Itálie (29 b.), Maďarsko (35 b.), Rumunsko (61 b.), Bulharsko (67 b.), Rusko (73 b.) Polsko (79 b.). Obrázek 1. Atypický graf znázorňující vnímání míru korupce ve veřejných institucích ze strany veřejnosti (mezinárodní srovnání) INSTITUTIONS PERCEIVED BY RESPONDENTS TO BE THE MOST AFFECTED BY CORRUPTION ARGENTINA, AUSTRALIA, BONIA A HERZEGOVINA, BRAZIL CANADA, CHILE, COLOMBIA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, EL SALVADOR, FIJI, FINLAND, FRANC, GEORGIA, GERMANY, GREECE, HUNGURY, ICELAND, INDIA, IRAQ, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, KOREA (SOUTH), KOSOVO, LATVIA, LEBANON, LITHUANIA, MEXICO, MONGOLIA, NEW ZEALAND, PALESTINE, PAPUA NEW GUINEA, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, POLITICS PARTIES POLICE BUSINESS/PRIVATE SECTOR JUDICIARY PARLIAMENT/LEGISLATURE PUBLIC OFFICIALS/CIVIL SERVANTS EDUCATION SYSTÉM MEDIA RELIGIOUS BODIES Zdroj: Autorka dle Transparency International 2010/2011. ROMANI, SERBIA, SLOVENIA, SOLOMON ISLAND, SPAIN, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VANUATU AZERBAIJAN, BANGLADESH, CAMEROON, GHANA KENYA, LIBERIA, MALAYSIA, MEXICO, MOLDOVA, NIGERIA, PAKISTAN, PHILIPPINES, RUSSIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOUTH AFRICA, TAIWAN, UGANDA, VENEZUELA, VIETNAM, ZAMBIA AUSTRIA, CHINA, DENMARK, HONG KONG, LUXEMBURG, NETHERLANDS, NORWAY, SWITZERLAND, TURKEY AFGHANISTAN, BOLIVIA, BULGARIA, CAMBOODA, CROATIA, FYR MACEDONIA, PERU, UKRAINE BRAZIL, COLOMBIA, INDONESIA, KOREA (SOUTH), LITHUANIA, ROMANIA, SOLOMON ISLAND BELARUS, MOROCCO, RUSSIA, THAILAND, TURKEY ARMENIA, TURKEY SINGAPORE NORWAY 6

7 Obrázek 2. Mapa znázorňující Index vnímání korupce (CPI) v roce 2012 CZECH REPUBLIC RANK 54 SCORE 49 Zdroj: Autorka práce a mapy od Global Corruption Barometr Z výše uvedeného je zřejmé, že korupční jednání v politické sféře a s tím související transparentnost financování politiky je jednou z aktuálně nejnaléhavějších otázek současného politického systému České republiky. Výsledkem snahy o řešení těchto problémů se mimo jiné stalo i zavedení přímé volby hlavy státu. Zákon o přímé volbě prezidenta České republiky byl schválen 8. února Jedná se o zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve kterém byla nepřímá volba prezidenta republiky nahrazena volbou přímou. Přímá volba hlavy státu je obecně vnímána jako jeden z charakteristických znaků prezidentských systémů. V parlamentních systémech není přímá volba prezidenta potřebná, jelikož podstatná část exekutivní moci je v rukou předsedy vlády, který má legitimitu odvozenou od podpory přímo voleného parlamentu. Prezident je sice součástí exekutivní moci, ale jeho pravomoci bývají často omezené a specifické. Role a pravomoci prezidenta v parlamentních režimech se ve svém rozsahu a síle blíží roli a pravomocím panovníků evropských konstitučních monarchií (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3). I přes to však došlo k zavedení přímé volby hlavy státu v některých parlamentních systémech. V různých zemích k tomu vedly různé důvody. Jedním z důvodů byla snaha posílit pozici prezidenta (Francie). Další důvod zavedení přímé volby prezidenta se týká především států střední a východní Evropy, kde se tato volba stala součástí procesu demokratizace (např. Polsko). Nebo může být důvodem momentální krize, kdy 7

8 parlament nebyl schopen zvolit prezidenta (Slovensko). Pro nadcházející volby tak byla do zákona implementována všelidová přímá volba (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3) Mezi důvody pro zavedení přímé volby prezidenta v ČR z těchto tří uvedených lze v jisté míře uvést ten poslední jmenovaný, když v tomto případě se jednalo o krizi nepřímé volby, kdy jsme byli svědky korupce a vyhrožování volitelů. Prosazení přímé prezidentské volby bylo důsledkem mnoha vzájemně provázaných příčin. Tou hlavní byla dlouhodobá krize politických stran, morální selhání politiků, rostoucí znechucení politiky veřejností a dokonce i krize demokracie a její důvěry. Byl to projev pudu sebezáchovy přesvědčených demokratů, kteří viděli, že se jim demokracie ztrácí pod rukama a jak se z nikdy nedosaženého vlivu občanů na věci veřejné stává stále se vzdalující chiméra (Kubr 2013). K výraznému poklesu kladného hodnocení demokratického systému došlo v roce Tento pokles byl zapříčiněn zejména krizí důvěry ve společnosti, která byla výsledkem rozčarování nad průběhem ekonomické reformy a zklamání nad politickým vývojem - především z uzavření tzv. opoziční smlouvy mezi pravicí a levicí (Sedláčková 2012: 131). Toto cítění ve společnosti ještě umocňovala krize předcházející opoziční smlouvě z roku 1997, která se týkala financování politické strany ODS. Během tohoto roku došlo k odhalení podivných skutečností doprovázející privatizaci Třineckých železáren, které ilustrovaly to, k čemu vede kombinace privatizace a nulová kontrola financování politických stran (Reed 1999: 200). Tyto skandály ODS se svými sponzory, jejichž dary, jak bylo zjištěno, byly ve skutečnosti úplatkem za privatizaci Třineckých železáren, vedly k politické krizi a následně k demisi tehdejší vlády Václava Klause a k rozštěpení strany. Prezidentské volby v letech 2003 a 2008 dále ilustrovaly nevyzrálost a neschopnost českých politických elit a krizi politického systému. V roce 2003 se ukázalo jako velký problém, aby se na prezidentovi shodli nejen politici z různých politických stran, ale i představitelé z jedné politické strany. ČSSD při prezidentské volbě byla rozdělena do tří frakcí, které se nebyly schopny dohodnout na společném kandidátovi. Volbu doprovázely i spekulace o kupování si hlasů, které se nikdy neprokázaly (Tabery 2008: ). Prezident byl zvolen v posledním možném třetím kole druhé volby. O pět let později se konala poslední nepřímá volba prezidenta republiky, která vyústila ve vážné debaty o změně volby hlavy státu. Za volbou roku 2008 stálo mnoho nejasných okolností, které vedly ke zpochybnění důvěryhodnosti a kompetenci politických stran a politiků volit hlavu státu. Došlo při ní k některým podivuhodným praktikám. 8

9 Renomovaná BBC hovořila o nátlakových taktikách v mafiánském stylu (Tabery 2008: 322). Politické elity se při volbě prezidenta vzájemně obviňovaly z korupce a vydírání, volbu provázelo několik afér a provokací. Několik poslanců vypovědělo, že slyšelo některé kolegy mluvit o úplatcích v souvislosti s hlasováním. Volba byla doprovázena záhadnými onemocněními zákonodárců, mafiánskými výhružkami v podobě kulek poslaných poštou i nevysvětlenými zvraty v preferencích. Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer průběh voleb označil v neveřejném, ale kamerami zachyceném rozhovoru za špinavou hru. Tato špinavá hra otřásla veřejností a vyvolala vlnu nespokojenosti a krizi důvěry v politický systém (Kundra 2012). Tyto popsané příklady, ale i další vypovídají o tom, že zavedení přímé volby bylo důsledkem krize stranické demokracie včetně selhání stranických politických špiček a jejich chování. Průběh prezidentské volby v roce 2008 vedl proto k argumentu: Pokud bude prezident volen v otevřené soutěži přímo občany, korupční obchody mezi poslanci a lobbisty odpadnou (Kundra 2012). Realita není tak zřejmá. Za hranicemi našeho státu (tam kde je prezident volen přímo) existují příklady, které ukazují, že korupce během přímých voleb hlavy státu nevymizela (Walecki 2003). Hlavní příčina je, že se kandidáti na prezidenta v přímé volbě musí obracet na širokou veřejnost, tedy na miliony voličů a nikoli pouze na skupinu zákonodárců. Musí proto disponovat dostatečnými prostředky, aby byli schopni financovat rozsáhlé předvolební kampaně, jejichž prostřednictvím poté veřejnost oslovují (Kundra 2012). Shánění, získávání a vynakládání obrovských sum peněz na zaplacení předvolebních kampaní se stávají oním největším úskalím přímé volby, protože získané prostředky mohou pocházet i z různých nelegálních zdrojů. Z toho důvodu se země s přímou volbou hlavy státu snaží regulovat volební kampaně zákonnými opatřeními, aby co nejvíce zamezily podobným snahám a přispěly k větší transparentnosti financování. I v České republice byly přijaty zákonné regulace pro financování a vedení volební kampaně kandidátů na úřad prezidenta republiky. Zákon o přímé volbě prezidenta republiky vymezuje, za jakých podmínek a s dodržením jakých omezení by se měla volební kampaň konat. Jejich primárním důvodem pro zavedení bylo, aby financování kampaně probíhalo transparentněji a aby minimalizovaly prostor pro korupční jednání. Netransparentní financování politických subjektů v České republice a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším oblastem korupčního jednání (inventurademokracie.cz). Jak bylo výše naznačeno, již dlouhodobě 9

10 se objevují korupční skandály ve spojitosti s financováním politických subjektů - především politických stran 3. Neprůhledný systém zůstává řadu let stejný. Dnešní právní úprava týkající se financování politických stran nevyžaduje podrobné vykazování údajů o stranickém hospodaření, pro veřejnost je těžko přístupné, kontrola je formální a není fakticky zajištěna její nezávislost. Dle Transparency je dnešní stav naprosto netransparentní, neudržitelný a představuje jeden z největších zdrojů korupce v českých zemích (transparency.cz) Nedostatečně nastavený systém financování politických subjektů v ČR negativně hodnotí i Skupina států proti korupci GRECO 4. Ve své poslední zprávě o stavu transparentnosti financování politických subjektů v ČR konstatuje, že jejích devět doporučení (i-ix) 5, která jsou už po několik let ČR předkládána, nebyla v zemi stále realizována (GRECO 2013). Je evidentní, že náprava prostředí a přijetí komplexní revize stávajícího systému, která zaručí trvalou změnu a transparentnost systému je nutná. I na základě tohoto naléhání ze stran mezinárodních nevládních organizací, byla do zákona o přímé volbě prezidenta nainstalována některá opatření, která mají obecně vést k větší míře transparentnosti a snaze snížit prostor pro korupční jednání. Tato bakalářská diplomová práce se zabývá výše nastíněnými problémy: financováním politických subjektů a transparentností. Konkrétně se práce zaměřuje na financování předvolebních kampaní kandidátů na úřad prezidenta a transparentnost jejich financování. Práce vychází z průběhu předvolební kampaně, která byla součástí vůbec první přímé všelidové volby prezidenta republiky ČR. Tato předvolební kampaň se konala na přelomu let 2012 a Cílem práce není analyzovat financování jednotlivých předvolebních kampaní kandidátů, ale pouze poukázat na jeho nedostatky. Práce si klade tyto cíle: 1. Představit nově nastavený systém financování kandidátů a zhodnotit jej na základě principů financování politických subjektů (viz Jan Outlý). 3 Například kauza -milion za zákon-, výroky Karla Schwarzenberga o financování stran státní firmou ČEZ, kauza Pavla Drobila, machinace Michala Babáka, financování ODS v roce 1997, kauza Davida Ratha (inventurademokracie.cz). 4 Dále pak současný stav financování politických subjektů v ČR dokládá, jak bylo uvedeno výše, Global Corruption Barometr, Studie národní integrity Transparency International ČR, analýzy Sociologického ústavu (viz úvod). 5 Doporučení Rady Evropy Rec. (2003) 4 o obecných pravidlech o financování politických stran a volebních kampaní. 10

11 2. Zhodnotit systém financování prezidentských kandidátů z perspektivy transparentnosti a identifikovat jeho nedostatky. Jelikož jsem nerealizovala primární výzkum a nepřicházím s žádným novým datovým souborem a využívám dostupných šetření, nepracuji v práci s žádnou hypotézou. Hypotézu nahrazuji souborem výzkumných otázek. Tato práce je postavena na následujících výzkumných otázkách: 1. Jaká opatření pro zvýšení transparentnosti financování z tabulky 1 zkoumaná zákonná úprava ustanovuje a jakou míru transparentnosti umožňuje? 2. Objevuje se v této nastavené zákonné úpravě prostor pro korupční jednání (dle definice J. S. Nye) navzdory zavedení některých opatření? 3. Umožňuje zkoumaná zákonná úprava se zavedenými opatřeními transparentní financování a řádný průběh předvolebních prezidentských kampaní, pokud nikoli, tak jaké nedostatky jsou shledány? Při posuzování míry transparentnosti financování předvolební prezidentské kampaně vycházející ze zákonné úpravy vycházím z modelu opatření, na kterých se shodují nevládní neziskové organizace působící v České republice 6. Pro tuto práci jsou nejvíce vhodná, jelikož jsou výsledkem shody neziskových organizací, které dlouhodobě a kontinuálně účinkují v českých zemích a mimo jiné se některé z nich na problematiku transparentnosti a korupce specializují. Podrobně sledují a znají aktuální situaci v zemi, stav hospodářské kriminality i politickou kulturu (inventurademokracie.cz). Z jejich vypracovaných a doporučených opatření pro zvýšení transparentnosti financování v České republice jsem vybrala ty, která se týkají mimo jiné i financování nezávislých kandidátů a předvolebních kampaní. 7 Míra transparentnosti bude určena na základě zjištěného počtu kritérií, která jsou v české legislativě přítomna. Vybraná kritéria předkládá tabulka 1 (inventurademokracie.cz). 6 Ekologický právní servis, Transparency International ČR, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Fond Otakara Motejla, Glopolis, Iure, Naši politici o.s., Otevřená společnost, Pražské fórum a Zelený kruh. 7 Vynechána byla kritéria jako definice členského příspěvku, kontrola vlastněných právnických osob, která se týkají pouze politických stran. 11

12 Tabulka 1. Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce 1, Definice a vymezení kampaně vyčlenění přesné definice, co je předvolební kampaň a vymezení jasného časového ohraničení. 2, Regulace reklamy všechna předvolební inzertní sdělení a všechny předvolební propagační materiály musí být viditelně označeny logem/názvem strany. Inzerce od jiných osob musí být také podepsány zadavatelem. 3, Transparentní účet účet pro příjmy a výdaje, veškeré uskutečněné platby jím musí procházet. 4, Limity na výdaje především pro zamezení eskalací výdajů na kampaně. 5, Vykazování nepeněžních darů a bezúplatných plnění stejně podrobné vykazování jako u darů peněžních. 6, Povinnost převádět dary nad Kč bezhotovostně zajištění transparentnosti odkud, kam, kdy a jaké finanční toky jsou prováděny. 7, Zákaz přijímání darů a bezúplatných plnění od právnických osob právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují o zastupitelích, neexistuje důvod, proč by měli sponzorovat kandidáty. 8, Dary pouze od osob s volebním právem poskytování darů by mělo být logicky navázáno na volební právo. Pro osoby s trvalým pobytem, které jsou občany jiného státu a nemají právo volit, neexistuje objektivní důvod pro to, aby sponzorovaly jakékoli volby. 9, Online zveřejňování vyúčtování a jeho podoba zveřejňování finanční zprávy online v jednotné podobě. 10, Nezávislí auditoři zajištění jejich skutečné nezávislosti. 11, Nezávislý kontrolní úřad pro prošetřování a ukládání sankcí. 12, Sankce reálné postihování samotných kandidátů, volebního výboru i třetích osob, které poruší zákonné povinnosti. Zdroj: Autorka práce podle inventurademokracie.cz. Bakalářskou práci rozděluji do šesti kapitol. Do teoretické části zařazuji první tři kapitoly. V první kapitole se nejprve soustřeďuji na objasnění pojmů transparentnost a korupce. Představím jejich definice. Korupci věnuji rozsáhlejší samostatnou podkapitolu z toho důvodu, že je důležité pochopit tento jev a jeho souvislost s politickou sférou. Problematika financování politických stran s ním velice úzce souvisí. Druhá kapitola se věnuje základním principům systému financování politických subjektů. Popisované základní principy vychází z teorie Jana Outlého, která předpokládá, že každý řádný systém financování politických subjektů by měl být nastaven právě tak, aby tyto zásady respektoval. Těmito zásadami jsou: princip svobody, rovnosti, veřejnosti, kontroly a vymahatelnosti. Zásady Jana Outlého dále v práci aplikuji na systém financování prezidentských kandidátů dle zákonné úpravy. Ve třetí kapitole sleduji teoretické vymezení financování prezidentských kandidátů. Druhá část této kapitoly se věnuje problematice regulacím pro financování politických subjektů, proč jsou zaváděny a jaké existují. V následující čtvrté kapitole detailně 12

13 představuji stávající systém financování kandidátů na úřad prezidenta republiky a jeho regulace dle zákonné úpravy. Kapitola je doplněna tabulkami, které se pokouší sumarizovat zdroje a výdaje prezidentských kandidátů při předvolební kampani 2012/2013 pro lepší představu modelu. V páté kapitole, která představuje analytickou část práce, rozebírám současný systému financování a charakterizuji jeho nedostatky s ním spojené. Je zde rozebrán průběh a financování volebních kampaní v souvislosti s transparentností na základě jejich uskutečňování během předvolební kampaně první přímé volby prezidenta republiky. Kapitola vychází ze skutečností, které se objevily v průběhu a následně po skončení kampaně, jako bylo včasné nezveřejňování sponzorů, nedostatečné vykazování nákladů, podezřelé finanční dary od anonymních dárců aj. V šesté kapitole dochází ke zhodnocení systému financování na základě principů od Jana Outlého a posouzení míry transparentnosti tohoto systému. V závěru práce je konstatováno zhodnocení zkoumaného problému a je odpovězeno na výzkumné otázky. Vzhledem k tématu práce a jeho povaze používám deskriptivně-analytickou metodu, kdy metoda deskriptivní převažuje. Přestože financování politických subjektů a jejich volebních kampaní je důležitou součástí fungování politiky v demokratických režimech, dosavadní výzkum a zpracování tohoto tématu není příliš rozvinutou politologickou oblastí. Největší úskalí oblasti financování se vyznačuje absencí jakéhokoliv uceleného teoretického a metodologického základu (Outlý 2008: 99). Ve většině prací tak převažují jen komparativní studie, které analyzují a hodnotí financování během určitého časového horizontu, nebo mezi jednotlivými zeměmi navzájem. V České republice se na toto téma z větší míry objevují práce, které vycházejí z právně-teoretického přístupu. Tento přístup zkoumání problematiky financování politických stran představují publikace Vojtěcha Šimíčka, který se již od počátku 90. let zaměřuje na zkoumání účinnosti, funkčnosti a transparentnosti českého modelu financování. Jeho základní publikací se stal sborník Financování politických stran v České republice (1998), která sleduje fenomén financování z hlediska legislativy. Pro vědecké časopisy napsal také řadu článků, pro uvedení postačí zmínit Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění (1998) či Vybrané otázky financování politických stran (1997). Podobně je tomu v případě Bořivoje Novotného a jeho kapitoly Financování volební kampaně (2000), která vyšla ve sborníku Volební kampaň v České republice (2000). Novotný se zde 13

14 zaobírá problematikou financování volebních kampaní rovněž z hlediska legislativní úpravy. Právně-teoretický přístup sdílí ještě Milan Čichoň se svou rigorózní prací Právní aspekty financování politických stran (2000) nebo odborným článkem Financování politických stran (1998). Jedním z nemnoha příspěvků k problematice financování politických subjektů je kniha Jana Outlého Strany a stát, volby a finance (2003), která patří mezi stěžejní práce týkající se fenoménu financování. Outlý jako jediný při zkoumání financování politických subjektů (resp. politických stran) vychází z politologického přístupu. Ve své práci se zabývá problematikou financování politických stran státem. Představuje vývoj financování politických stran, přináší teoretický přehled zkoumaného fenoménu a analyzuje vliv právních norem na faktickou možnost politických subjektů se svobodně, za rovných podmínek účastnit volebního soupeření. V publikaci Outlý přichází se svou vlastní teorií principů financování politických stran, které dle něho jsou podstatným prvkem proto, aby financování probíhalo řádně a byla umožněna spravedlivá a rovná politická soutěž. Nadto je i autorem mnoha odborných článků, např. Vývoj státního financování politických stran v České republice (2003) nebo Financování politických stran státem (2008). Pro ucelený přehled odborných publikací a textů v českém prostředí je patřičné poznamenat i některé diplomové magisterské či bakalářské práce, které se financování zabývají. Odborné texty na dané téma se v posledních letech rozrostly o nemálo zajímavých prací studentů. Za velice zdařilou považuji diplomovou práci Financování politických stran v České republice: možnosti a limity reformy (2012) od Zuzany Kolaříkové, která pod vedením Anny Matuškové analyzovala a navzájem srovnala návrhy reforem na financování politických subjektů jednotlivých politických stran s ohledem na to, zdali zahrnují doporučení GRECO. Dále je možné jmenovat diplomovou práci od Sylvie Koutné s názvem Aktuální otázky financování politických stran v České republice (2012), která se věnuje legislativní úpravě financování a jejího srovnání s Francií, Německem a Velkou Británií. Jiný přístup k problematice financování zvolila Radka Skácelová, která ve své práci Financování politických stran v České republice (2009) analyzuje financování politických stran v České republice mezi lety 1996 až

15 Zaměřím-li se na zpracování financování politických subjektů v souvislosti s transparentností, přinášejí různé studie a analýzy neziskové nevládní organizace. Vydařené publikace o transparentnosti financování politických subjektů a volebních kampaní, které mi byly velice přínosné, přináší organizace Transparency International Česká republika, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Transparency kritizuje zákonnou úpravu financování politických subjektů ve vztahu s korupcí a poskytuje řadu návrhů řešení na změny ve stávajícím systému financování. V nedávné době Transparency vydala velice povedenou publikaci - Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), ve které se věnuje také financování předvolebních kampaní a jejich regulacím. Mezi její starší díla týkající se tématu patří Transparentní procesy v politickém rozhodování či Studie národní integrity (2011). Transparency spolupracuje s řadou dalších v českém prostředí působících neziskových organizací, se kterými se společně zabývají popisované problematice a publikují své studie. Úzce spolupracuje např. s Ekologickým právním servisem. Fenoménem financováním politických subjektů se zabývají také různá organizovaná sdružení. V České republice jejím např. sdružení CESTA think-thank středových a levicových intelektuálů, které organizuje řadu konferencí na různá témata. Jedna z jeho uskutečněných konferencí, která proběhla v říjnu 2011, se týkala i transparentnosti financování politických subjektů. Na základě této konference byla vydána publikace s názvem Financování politických stran a regulace kampaní (2012). Kniha je přepisem záznamu z konference. I navzdory tomu faktu, že publikaci nelze řadit mezi odbornou relevantní literaturu, její přínos k tématu financování nelze odepřít. Pár měsíců před tím sdružení také vydalo publikaci - Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu (2012), od Víta Klepárníka. Uvedený výčet literatury jasně naznačuje skutečnost, že v českém prostředí chybí souhrnná komplexní studie, která by se zabývala fenoménem financování politických subjektů z politologického hlediska a jeho teoretické perspektivy. V současně době zde chybí teorie. Většina z uvedených titulů se zabývá financováním politických subjektů v rámci legislativního ukotvení a nejsou zasazeny do teoretického rámce. Nedostatek odborné literatury může mít několik důvodů. Logicky jedním z nich může být ten, že Česká republika nemá dlouhodobou zkušenost s fungováním demokratického systému, tudíž i s financováním politických subjektů. Dalším důvodem 15

16 se může stát, že některé publikace postupem času nemusí být aktuální v důsledku poměrně časté změny systému financování politických subjektů, a tudíž to odrazuje autory zajímat se o tuto problematiku. Ve své práci vycházím z českých zdrojů, ale snažím se je kompenzovat zahraničními pracemi. Vedle toho v práci čerpám z právních norem, především zákona o přímé volbě prezidenta, který je výchozím bodem pro tuto práci. Dále pak ze závěrečných zpráv o účetnictví prezidentských kandidátů, jejich volebních účtů, nadále mi byly přínosné informace z novinových a internetových článků. K fenoménu korupce mi byla přínosná publikace od editora Pavola Friče Korupce na český způsob (1999), ve které se mimo jiné korupcí zabývá jako sociálnímu fenoménu. Kniha vznikla v době, kdy probíhala vládní akce čisté ruce a svého času jako jediná zkoumala téma korupce systematicky. V průběhu následujících let byla vydána celá řada odborné literatury především teoreticky-právnického charakteru. Příkladem mohou být knihy od Jana Chmelíka, jenž se fenoménu korupce z trestněprávního hlediska detailněji a systematicky zabývá. Jedná se o knihy Pozornost, úplatek a korupce (2003) a Korupce a úplatkařství (2011). Dále jsem pro svou práci čerpala z odborných zahraničních článků. 16

17 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Transparentnost Pojem transparentnost se překládá jako průhlednost, jako dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný. Transparentnost financování politických subjektů se proto chápe jako průhlednost tohoto financování. Znamená to, že by politické subjekty měly veřejnosti poskytovat příslušné informace o svém financování, o příjmech, výdajích i sponzorech. Informace by měly být poskytovány včas, otevřeným, jasným a jednoznačným způsobem (definice transparentnosti od ECB). Obecně se jedná o velmi diskutovanou otázku, jelikož charakteristické pro politické subjekty je jejich neochota a nespolupráce podávat informace o stranických financích. Transparentnosti financování politických subjektů může být dosaženo různými způsoby, např. dodržováním principu zveřejňování účetnictví politických stran nebo legislativní úpravou (Novotný 2000: 79). Průhledné financování politických subjektů podporuje důvěru veřejnosti v politické instituce, proto je nutné považovat ji v tomto směru za zásadní. Navíc je transparentnost jednou z nejlepších prevencí proti korupčnímu jednání. Neboť tam, kde probíhá otevřené, průhledné financování politických subjektů, bývají možnosti pro korupci silně omezené. Naopak její nedostatek může mít negativní vliv na legitimitu demokratického systému. Průhlednost také patří mezi základní teoretické principy financování politiky, o kterých blíže pojednává kapitola 2., kde se transparentnosti jako principu financování politických subjektů věnuji. 1.2 Korupce Slovo korupce má latinský původ a vychází ze slovního základu rumpere, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corruptus pak označuje následek takového zlomu a ten, kdo ho postoupil, je zkažený, zvrhlý nebo zvrácený (Vymětal 2003: 3). Korupce se řadí mezi nejzávažnější světové problémy. Vyskytuje se na všech kontinentech, ve všech společenských systémech a objevuje se ve všech historických údobích 8. Postihuje politickou, hospodářskou i společenskou sféru. Je pravděpodobné, 8 Už Chammurapiho zákoník obsahoval protikorupční opatření. S korupčními praktikami se bylo možné setkat i v antickém Řecku, - kolébce občanských ctností. Dále ve starověké Indii nebo třeba v Římské říši, která mimo jiné proslula prodejem úřednických hodností a dokonce i císařské koruny (Frič, Kabele 1999: 9). Ve středověké Anglii bylo běžné prodávání úřadů, prosté úplatkářství se objevovala 17

18 že existují různé názory, na to, co korupce je a co není, které jsou odvozené od různých sociálních prostředí. Podíváme-li se za hranice státu, zjistíme, že to, co je v jedné společnosti trestně stíháno jako korupce, je v jiné společnosti běžnou a legální praxí (Frič, Kabele 1999:11). Existuje i taková teorie (Johnston 1986), která tvrdí, že vnímání korupce u lidí závisí na jejich sociálně-ekonomickém statusu. Znamená to, že lidé s vyšším postavením jsou zvyklí přijímat ocenění a služby od vlády. Tudíž je docela možné, že to, co lidé z nižších a středních tříd považují za nelegitimní laskavosti a výhody, je viděno ve vyšších statusových skupinách jenom jako jejich zásluhy a odborné znalosti (Redlawsk, McCann 2005: 265). Ať už tomu je jakkoli, zhoubný základ korupce se nachází v totalitních, autoritářských a diktátorských režimech, ve kterých je moc soustředěna do rukou několika málo jedinců. Rovněž je přítomna v demokratických režimech, kde nabírá takové závažnosti, že se stává nechtěnou součástí systému veřejné moci (Chmelík et al. 2003: 7). Na rozdíl od autokratických států ty demokratické mají tendenci korupci systémově řešit a snaží se vytvářet celou řadu institucionálních pojistek. V České republice se pod pojmem korupčního jednání nejčastěji rozumí úplatkářství. Český trestní zákoník obsahuje vymezení čtyř skutkových podstat trestných činů, které naplňují definici korupce (Rozehnal 1999: 48), jsou to: zneužívání pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. V zemích západní Evropy pod pojem korupce spadá kromě úplatkářství, i další jednání jako je vydírání ze strany úředníků nebo politiků, zneužívání postavení a pravomocí, zpronevěra veřejných prostředků, brání tzv. provizí z veřejných zakázek, zvýhodňování známých a příbuzných, tzv. klientelismus a nepotismus (Frič, Kabele 1999: 12). Jak ale přesně definovat korupci? Jak ji rozeznat? Co korupce je a co není? Takové otázky si kladou společenské vědy jako politologie, sociologie, ekonomie. Vědci pocházející z těchto sfér usilují o nalezení takové definice korupčního jednání obsahující jasné podmínky, které musí tento jev splňovat, aby jej bylo možné považovat za korupci. Tito vědci nejčastěji na korupci nahlíží jako na deviantní chování a přestože existuje mnoho definic pojmu korupce, většina z nich definuje korupci v jejím institucionálním vymezení. Za základní definiční znak je považováno zneužití veřejného úřadu, veřejné moci, postavení či moci k ovlivňování určitých procesů, v habsburské říši a v carském Rusku byla normální povinná podpora své žádosti na úřadě příslušnou bankou (Frič, Kabele 1999: 11). 18

19 zejména v hospodářské sféře, vždy ku prospěchu jiného a za to přijatá finanční, naturální i jiná výhoda (Chmelík et al. 2003). Takové definice nepovažují za korupční chování každé deviantní chování, ale pouze to, při kterém dochází ke zneužívání pravomocí osobami ve veřejných funkcích. Institucionální složku ve své definici zdůrazňuje i americká politoložka Susan Rose-Ackerman, která korupci vnímá jako veškeré chování veřejných osob, jež se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo statusového zisku. Ve své knize Korupce a vláda (1999) pojem korupce definuje jako: chování, které se z důvodu dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývající z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého soukromého vlivu. (Chmelík et al. 2003: 19). Tato definice od Rose-Ackerman zahrnuje sociální fenomény, jako je úplatkářství, nepotismus a klientelismus. Nedostatkem definice je, že se z ní vytrácí obecný pohled, který by byl založený na historickém vnímání korupce. Na druhou stranu obsahuje důsledek moderní doby, a to je zisk pramenící z korupce a pronikání korupce do mocenských struktur. S obdobnou definicí přišel i významný americký politolog Joseph S. Nye, který korupci vnímá jako: chování, které se odchyluje od formálních (oficiálních) povinností pramenících z veřejné role (postavení, funkce) z důvodu dosahování soukromých (rodinných, osobních nebo i úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků anebo porušuje pravidla (normy) proti výkonu určitého typu soukromých vlivů. (Nye 1967: 419). S konkrétnější definicí korupce přichází Fackler and Lin (1995). Ti definují korupci jako dopouštění se některých nezákonných činů politickými činiteli (Redlawsk, McCann 2005: 263). Je patřičné zmínit i definice korupce, se kterými přicházejí organizace, které se boji proti korupci věnují v praxi. Rada Evropy korupci vnímá jako: přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku nebo jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění 19

20 jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. (Civil Law Convention on Corruption: Chapter 1, Article 2). Definice Úmluvy OSN proti korupci (2003) nabízí obsáhlý výčet jednání, která by měla být považována za kriminální čin a měla by být právně postižitelná. Za korupční jednání dle této úmluvy se například považuje uplácení a přijímání úplatku vnitrostátních a zahraničních veřejných činitelů, různé formy zneužití majetku a funkcí nebo obchodování s vlivem. Organizace Transparency používá vlastní definici korupce, která však vychází z definice J. S. Nye: Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. (transparency.cz). Definovat korupci zcela přesně a výstižně, aby zahrnovala všechna korupční jednání, není snadné. Většina nových civilizačních fenoménu je definována z profesního hlediska a je patrný odklon od hledání co nejobecnější a všeobjímající definice. Lze však konstatovat, že existuje jedna obecně platná definice korupce, která je odvozena od několika základních znaků korupčního jednání týkajících se všech typů korupce: 1. vztah dvou subjektů (toho, kdo úplatek poskytuje nabízí a toho, kdo jej přijímá), 2. jde o směnný vztah, přinášející oběma stranám výhodu, 3. souvislost s obstaráním věcí obecného nebo institucionálního zájmu, 4. korumpovaným je subjekt disponující určitým postavením, pravomocí, 5. jde o jednání proti dobrým mravům (Chmelík et al. 2003: 20). Na základě výše uvedených společných atributů korupčního jednání je korupce v obecné rovině definována takto: Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového požadavku za vyžadovanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu (Chmelík et al 2003: 21). Tato definice postihuje korupci velice obecně. Proto se z politologického hlediska nejedná o zcela uspokojivou definici korupčního jednání, jelikož snahou politologie je objektivita a vyvarování se hodnotících soudů. A dobré mravy se zdají být hodnotícím soudem par excellence. 20

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR 1 Úvod Netransparentní financování politických stran v ČR a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Pohyb do škol. Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Termín realizace: říjen 2014 červen 2015

Pohyb do škol. Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Termín realizace: říjen 2014 červen 2015 Czech Republic Pohyb do škol Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Termín realizace: říjen 2014 červen 2015 Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Komu patří dík... Ing. Kamil Jankovský, ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR JUDr. Stanislav

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu.

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu. Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

M.NET Stahuj. Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK)

M.NET Stahuj. Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK) M.NET Stahuj Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK) Rychlost stahování / odesílání 3 / 0,5 Mbps 6 / 0,5 Mbps 8 / 1 Mbps 10

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011 Zápis z 1. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí konaného dne 19. září 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek - Úřad

Více

Korupce a protikorupční politika v ČR. David Ondráčka ředitel, Transparency International ČR. www.transparency.cz

Korupce a protikorupční politika v ČR. David Ondráčka ředitel, Transparency International ČR. www.transparency.cz Korupce a protikorupční politika v ČR David Ondráčka ředitel, Transparency International ČR www.transparency.cz Nedobrý stav společnosti Absence (morálních) autorit ve společnosti (čí je to vlastně role?)

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena SLUŽBA Název služby Cena / min* Volání pevná síť - špička Volání pevná síť mimo špičku Volání mobilní síť špička Volání mobilní síť mimo špičku Volání do partnerských sítí (CESNET, 802, EX, NETWAY) Minimální

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více