Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza financování kandidátů na úřad. prezidenta republiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Julie Smilnická Analýza financování kandidátů na úřad prezidenta republiky Bakalářská diplomová práce Vedoucí bakalářské diplomové práce: Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D. OLOMOUC 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 28. června

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi Ph.D. za vedení práce a jeho cenné rady. Děkuji také mé rodině za podporu. 3

4 Obsah ÚVOD VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Transparentnost Korupce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ ZPŮSOBY A REGULCE FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Způsoby financování prezidentských kandidátů Regulace financování prezidentských kandidátů FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NEDOSTATKY FINANCOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA ÚŘAD PREZIDENTA REPUBLIKY A JEHO REGULACÍ ZHODNOCENÍ SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Zhodnocení systému financování dle základních principů financování Zhodnocení systému financování na základě doporučovaných opatření inventurydemokracie.cz ZÁVĚR PRAMENY A LITERATURA ABSTRAKT

5 ÚVOD Původ problematiky financování politických stran či nezávislých kandidátů se nachází u vzniku volebního soupeření. Když bylo uzákoněno právo volit a být volen, vyvstala pro zájemce o veřejné funkce hlavní otázka - jak v soutěži o získání mandátu uspět. Už ve svých prvotních podobách předvolební agitace nesla finanční náklady (Outlý 2003: 42). A peníze se stávaly postupem času nezbytnou součástí politiky. Významný politik ze Spojených států amerických, politicky aktivní v 60. letech, Jesse Unruh, tvrdil, že peníze jsou jako the mother s milk of politics. Volně přeloženo, peníze považoval za nejdůležitější politický zdroj (Nassmacher 2003: 5). Herbert. E. Alexander (1992) peníze v politice chápe také podobně, a to jako vysoce významné médium a přichází s tvrzením, že za peníze si může člověk koupit zboží, služby i dovednosti (Nassmacher 2003: 5). Politické financování je jedním z hlavních základů demokratické vlády, neboť je propojené s klíčovými aspekty každé moderní společnosti. Na jedné straně jsou tyto peníze pro fungování demokratického systému nezbytné a politika bez nich nemůže fungovat. Na druhou stranu takové peníze mohou představovat problém (Ohman 2011). Lidé ve většině případů vidí pouze tu negativní roli peněz a nevnímají je jako důležitý prvek pro chod demokracie. Občané si totiž často při slovech politika a peníze asociují korupci. V České republice na základě výzkumu zkoumajícího mínění občanů o vnímání míry korupce ve veřejných institucích a oblastech veřejného života, vycházejí politické strany výrazně nejhůře. U nich jsou o nejvyšší míře nebo téměř nejvyšší míře korupce 1 přesvědčeny přibližně 4/5 Čechů (Sociologický ústav AV ČR 2012). Podobně si stojí i ministerstva, se kterými si spojují nejvyšší nebo téměř nejvyšší míru korupce 2/3 lidí v České republice (Sociologický ústav AV ČR 2012). Obdobný výsledek přinesla nevládní nezisková organizace Transparency International (dále jen Transparency). Transparency vyzkoumala, že podle respondentů jsou nejzkorumpovanější institucí ve státě politické strany a jsou to ony, co akumulují a vytvářejí nejvíce korupčního jednání 2. Pro takový názor se vyjádřilo celkem 63 % 1 Nejvyšší míra korupce byla respondenty hodnocena známkou 5 a téměř nejvyšší míra korupce byla hodnocena známkou 4. Respondenti vybírali mezi těmito institucemi a oblastmi: banky, školství, obecní úřady, sdělovací prostředky, soudy, armáda, policie, finanční úřady, krajské úřady, zdravotnictví, ministerstva (Sociologický ústav AV ČR). 2 Respondenti vybírali mezi těmito institucemi: Politické strany, policie, justice, parlament (zákonodárná moc), privátní sféra, veřejná sféra, vzdělávací systém, média, církev (Global Corruption Barometr). 5

6 respondentů. (Global Corruption Barometer 2010/2011). V mezinárodním srovnání hodnocení korupce ze strany občanů je na tom ČR obdobně jako ostatní evropské státy - 63 % a více respondentů sdílí stejný názor v severských zemích, Německu, Francii, Itálii, Slovensku, Velké Británii, Portugalsku, Litvě a dalších zemích jak znázorňuje atypický graf od Transparency. Jiné postavení Česká republika zaujímá v případě hodnocení korupce dle Indexu vnímání korupce (CPI). V současnosti, podle posledních dat z roku 2012, Česká republika zaostává v rámci Evropské unie nejen za západními státy, ale i za některými státy střední a východní Evropy, jak dokládá obrázek 2. Podle míry vnímání korupce mezinárodní organizací Transparency se tak Česká republika z celkového počtu 178 zemí umístila na 54. místě spolu s Litvou, Tureckem a Malajsií. V roce 2010 jiná nevládní nezisková organizace, Global Integrity, ve své zprávě uvedla, že nejslabším bodem v boji proti korupci v České republice je financování politiky, které obdrželo 16 bodů ze 100 a označilo transparentnost financování politiky za jednu z nejslabších (Global Integrity Report 2010). Dle zprávy z roku 2010 se Česká republika ocitá vedle států jako Kamerun, Filipíny, Tanzanie, Malajsie, Jemen. Evropské státy, které byly zahrnuty do výzkumu, jsou na tom o desítky bodů lépe - Turecko (25 b.), Itálie (29 b.), Maďarsko (35 b.), Rumunsko (61 b.), Bulharsko (67 b.), Rusko (73 b.) Polsko (79 b.). Obrázek 1. Atypický graf znázorňující vnímání míru korupce ve veřejných institucích ze strany veřejnosti (mezinárodní srovnání) INSTITUTIONS PERCEIVED BY RESPONDENTS TO BE THE MOST AFFECTED BY CORRUPTION ARGENTINA, AUSTRALIA, BONIA A HERZEGOVINA, BRAZIL CANADA, CHILE, COLOMBIA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, EL SALVADOR, FIJI, FINLAND, FRANC, GEORGIA, GERMANY, GREECE, HUNGURY, ICELAND, INDIA, IRAQ, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, KOREA (SOUTH), KOSOVO, LATVIA, LEBANON, LITHUANIA, MEXICO, MONGOLIA, NEW ZEALAND, PALESTINE, PAPUA NEW GUINEA, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, POLITICS PARTIES POLICE BUSINESS/PRIVATE SECTOR JUDICIARY PARLIAMENT/LEGISLATURE PUBLIC OFFICIALS/CIVIL SERVANTS EDUCATION SYSTÉM MEDIA RELIGIOUS BODIES Zdroj: Autorka dle Transparency International 2010/2011. ROMANI, SERBIA, SLOVENIA, SOLOMON ISLAND, SPAIN, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VANUATU AZERBAIJAN, BANGLADESH, CAMEROON, GHANA KENYA, LIBERIA, MALAYSIA, MEXICO, MOLDOVA, NIGERIA, PAKISTAN, PHILIPPINES, RUSSIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOUTH AFRICA, TAIWAN, UGANDA, VENEZUELA, VIETNAM, ZAMBIA AUSTRIA, CHINA, DENMARK, HONG KONG, LUXEMBURG, NETHERLANDS, NORWAY, SWITZERLAND, TURKEY AFGHANISTAN, BOLIVIA, BULGARIA, CAMBOODA, CROATIA, FYR MACEDONIA, PERU, UKRAINE BRAZIL, COLOMBIA, INDONESIA, KOREA (SOUTH), LITHUANIA, ROMANIA, SOLOMON ISLAND BELARUS, MOROCCO, RUSSIA, THAILAND, TURKEY ARMENIA, TURKEY SINGAPORE NORWAY 6

7 Obrázek 2. Mapa znázorňující Index vnímání korupce (CPI) v roce 2012 CZECH REPUBLIC RANK 54 SCORE 49 Zdroj: Autorka práce a mapy od Global Corruption Barometr Z výše uvedeného je zřejmé, že korupční jednání v politické sféře a s tím související transparentnost financování politiky je jednou z aktuálně nejnaléhavějších otázek současného politického systému České republiky. Výsledkem snahy o řešení těchto problémů se mimo jiné stalo i zavedení přímé volby hlavy státu. Zákon o přímé volbě prezidenta České republiky byl schválen 8. února Jedná se o zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve kterém byla nepřímá volba prezidenta republiky nahrazena volbou přímou. Přímá volba hlavy státu je obecně vnímána jako jeden z charakteristických znaků prezidentských systémů. V parlamentních systémech není přímá volba prezidenta potřebná, jelikož podstatná část exekutivní moci je v rukou předsedy vlády, který má legitimitu odvozenou od podpory přímo voleného parlamentu. Prezident je sice součástí exekutivní moci, ale jeho pravomoci bývají často omezené a specifické. Role a pravomoci prezidenta v parlamentních režimech se ve svém rozsahu a síle blíží roli a pravomocím panovníků evropských konstitučních monarchií (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3). I přes to však došlo k zavedení přímé volby hlavy státu v některých parlamentních systémech. V různých zemích k tomu vedly různé důvody. Jedním z důvodů byla snaha posílit pozici prezidenta (Francie). Další důvod zavedení přímé volby prezidenta se týká především států střední a východní Evropy, kde se tato volba stala součástí procesu demokratizace (např. Polsko). Nebo může být důvodem momentální krize, kdy 7

8 parlament nebyl schopen zvolit prezidenta (Slovensko). Pro nadcházející volby tak byla do zákona implementována všelidová přímá volba (Kabická, Němec, Tichá 2011: 3) Mezi důvody pro zavedení přímé volby prezidenta v ČR z těchto tří uvedených lze v jisté míře uvést ten poslední jmenovaný, když v tomto případě se jednalo o krizi nepřímé volby, kdy jsme byli svědky korupce a vyhrožování volitelů. Prosazení přímé prezidentské volby bylo důsledkem mnoha vzájemně provázaných příčin. Tou hlavní byla dlouhodobá krize politických stran, morální selhání politiků, rostoucí znechucení politiky veřejností a dokonce i krize demokracie a její důvěry. Byl to projev pudu sebezáchovy přesvědčených demokratů, kteří viděli, že se jim demokracie ztrácí pod rukama a jak se z nikdy nedosaženého vlivu občanů na věci veřejné stává stále se vzdalující chiméra (Kubr 2013). K výraznému poklesu kladného hodnocení demokratického systému došlo v roce Tento pokles byl zapříčiněn zejména krizí důvěry ve společnosti, která byla výsledkem rozčarování nad průběhem ekonomické reformy a zklamání nad politickým vývojem - především z uzavření tzv. opoziční smlouvy mezi pravicí a levicí (Sedláčková 2012: 131). Toto cítění ve společnosti ještě umocňovala krize předcházející opoziční smlouvě z roku 1997, která se týkala financování politické strany ODS. Během tohoto roku došlo k odhalení podivných skutečností doprovázející privatizaci Třineckých železáren, které ilustrovaly to, k čemu vede kombinace privatizace a nulová kontrola financování politických stran (Reed 1999: 200). Tyto skandály ODS se svými sponzory, jejichž dary, jak bylo zjištěno, byly ve skutečnosti úplatkem za privatizaci Třineckých železáren, vedly k politické krizi a následně k demisi tehdejší vlády Václava Klause a k rozštěpení strany. Prezidentské volby v letech 2003 a 2008 dále ilustrovaly nevyzrálost a neschopnost českých politických elit a krizi politického systému. V roce 2003 se ukázalo jako velký problém, aby se na prezidentovi shodli nejen politici z různých politických stran, ale i představitelé z jedné politické strany. ČSSD při prezidentské volbě byla rozdělena do tří frakcí, které se nebyly schopny dohodnout na společném kandidátovi. Volbu doprovázely i spekulace o kupování si hlasů, které se nikdy neprokázaly (Tabery 2008: ). Prezident byl zvolen v posledním možném třetím kole druhé volby. O pět let později se konala poslední nepřímá volba prezidenta republiky, která vyústila ve vážné debaty o změně volby hlavy státu. Za volbou roku 2008 stálo mnoho nejasných okolností, které vedly ke zpochybnění důvěryhodnosti a kompetenci politických stran a politiků volit hlavu státu. Došlo při ní k některým podivuhodným praktikám. 8

9 Renomovaná BBC hovořila o nátlakových taktikách v mafiánském stylu (Tabery 2008: 322). Politické elity se při volbě prezidenta vzájemně obviňovaly z korupce a vydírání, volbu provázelo několik afér a provokací. Několik poslanců vypovědělo, že slyšelo některé kolegy mluvit o úplatcích v souvislosti s hlasováním. Volba byla doprovázena záhadnými onemocněními zákonodárců, mafiánskými výhružkami v podobě kulek poslaných poštou i nevysvětlenými zvraty v preferencích. Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer průběh voleb označil v neveřejném, ale kamerami zachyceném rozhovoru za špinavou hru. Tato špinavá hra otřásla veřejností a vyvolala vlnu nespokojenosti a krizi důvěry v politický systém (Kundra 2012). Tyto popsané příklady, ale i další vypovídají o tom, že zavedení přímé volby bylo důsledkem krize stranické demokracie včetně selhání stranických politických špiček a jejich chování. Průběh prezidentské volby v roce 2008 vedl proto k argumentu: Pokud bude prezident volen v otevřené soutěži přímo občany, korupční obchody mezi poslanci a lobbisty odpadnou (Kundra 2012). Realita není tak zřejmá. Za hranicemi našeho státu (tam kde je prezident volen přímo) existují příklady, které ukazují, že korupce během přímých voleb hlavy státu nevymizela (Walecki 2003). Hlavní příčina je, že se kandidáti na prezidenta v přímé volbě musí obracet na širokou veřejnost, tedy na miliony voličů a nikoli pouze na skupinu zákonodárců. Musí proto disponovat dostatečnými prostředky, aby byli schopni financovat rozsáhlé předvolební kampaně, jejichž prostřednictvím poté veřejnost oslovují (Kundra 2012). Shánění, získávání a vynakládání obrovských sum peněz na zaplacení předvolebních kampaní se stávají oním největším úskalím přímé volby, protože získané prostředky mohou pocházet i z různých nelegálních zdrojů. Z toho důvodu se země s přímou volbou hlavy státu snaží regulovat volební kampaně zákonnými opatřeními, aby co nejvíce zamezily podobným snahám a přispěly k větší transparentnosti financování. I v České republice byly přijaty zákonné regulace pro financování a vedení volební kampaně kandidátů na úřad prezidenta republiky. Zákon o přímé volbě prezidenta republiky vymezuje, za jakých podmínek a s dodržením jakých omezení by se měla volební kampaň konat. Jejich primárním důvodem pro zavedení bylo, aby financování kampaně probíhalo transparentněji a aby minimalizovaly prostor pro korupční jednání. Netransparentní financování politických subjektů v České republice a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším oblastem korupčního jednání (inventurademokracie.cz). Jak bylo výše naznačeno, již dlouhodobě 9

10 se objevují korupční skandály ve spojitosti s financováním politických subjektů - především politických stran 3. Neprůhledný systém zůstává řadu let stejný. Dnešní právní úprava týkající se financování politických stran nevyžaduje podrobné vykazování údajů o stranickém hospodaření, pro veřejnost je těžko přístupné, kontrola je formální a není fakticky zajištěna její nezávislost. Dle Transparency je dnešní stav naprosto netransparentní, neudržitelný a představuje jeden z největších zdrojů korupce v českých zemích (transparency.cz) Nedostatečně nastavený systém financování politických subjektů v ČR negativně hodnotí i Skupina států proti korupci GRECO 4. Ve své poslední zprávě o stavu transparentnosti financování politických subjektů v ČR konstatuje, že jejích devět doporučení (i-ix) 5, která jsou už po několik let ČR předkládána, nebyla v zemi stále realizována (GRECO 2013). Je evidentní, že náprava prostředí a přijetí komplexní revize stávajícího systému, která zaručí trvalou změnu a transparentnost systému je nutná. I na základě tohoto naléhání ze stran mezinárodních nevládních organizací, byla do zákona o přímé volbě prezidenta nainstalována některá opatření, která mají obecně vést k větší míře transparentnosti a snaze snížit prostor pro korupční jednání. Tato bakalářská diplomová práce se zabývá výše nastíněnými problémy: financováním politických subjektů a transparentností. Konkrétně se práce zaměřuje na financování předvolebních kampaní kandidátů na úřad prezidenta a transparentnost jejich financování. Práce vychází z průběhu předvolební kampaně, která byla součástí vůbec první přímé všelidové volby prezidenta republiky ČR. Tato předvolební kampaň se konala na přelomu let 2012 a Cílem práce není analyzovat financování jednotlivých předvolebních kampaní kandidátů, ale pouze poukázat na jeho nedostatky. Práce si klade tyto cíle: 1. Představit nově nastavený systém financování kandidátů a zhodnotit jej na základě principů financování politických subjektů (viz Jan Outlý). 3 Například kauza -milion za zákon-, výroky Karla Schwarzenberga o financování stran státní firmou ČEZ, kauza Pavla Drobila, machinace Michala Babáka, financování ODS v roce 1997, kauza Davida Ratha (inventurademokracie.cz). 4 Dále pak současný stav financování politických subjektů v ČR dokládá, jak bylo uvedeno výše, Global Corruption Barometr, Studie národní integrity Transparency International ČR, analýzy Sociologického ústavu (viz úvod). 5 Doporučení Rady Evropy Rec. (2003) 4 o obecných pravidlech o financování politických stran a volebních kampaní. 10

11 2. Zhodnotit systém financování prezidentských kandidátů z perspektivy transparentnosti a identifikovat jeho nedostatky. Jelikož jsem nerealizovala primární výzkum a nepřicházím s žádným novým datovým souborem a využívám dostupných šetření, nepracuji v práci s žádnou hypotézou. Hypotézu nahrazuji souborem výzkumných otázek. Tato práce je postavena na následujících výzkumných otázkách: 1. Jaká opatření pro zvýšení transparentnosti financování z tabulky 1 zkoumaná zákonná úprava ustanovuje a jakou míru transparentnosti umožňuje? 2. Objevuje se v této nastavené zákonné úpravě prostor pro korupční jednání (dle definice J. S. Nye) navzdory zavedení některých opatření? 3. Umožňuje zkoumaná zákonná úprava se zavedenými opatřeními transparentní financování a řádný průběh předvolebních prezidentských kampaní, pokud nikoli, tak jaké nedostatky jsou shledány? Při posuzování míry transparentnosti financování předvolební prezidentské kampaně vycházející ze zákonné úpravy vycházím z modelu opatření, na kterých se shodují nevládní neziskové organizace působící v České republice 6. Pro tuto práci jsou nejvíce vhodná, jelikož jsou výsledkem shody neziskových organizací, které dlouhodobě a kontinuálně účinkují v českých zemích a mimo jiné se některé z nich na problematiku transparentnosti a korupce specializují. Podrobně sledují a znají aktuální situaci v zemi, stav hospodářské kriminality i politickou kulturu (inventurademokracie.cz). Z jejich vypracovaných a doporučených opatření pro zvýšení transparentnosti financování v České republice jsem vybrala ty, která se týkají mimo jiné i financování nezávislých kandidátů a předvolebních kampaní. 7 Míra transparentnosti bude určena na základě zjištěného počtu kritérií, která jsou v české legislativě přítomna. Vybraná kritéria předkládá tabulka 1 (inventurademokracie.cz). 6 Ekologický právní servis, Transparency International ČR, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Fond Otakara Motejla, Glopolis, Iure, Naši politici o.s., Otevřená společnost, Pražské fórum a Zelený kruh. 7 Vynechána byla kritéria jako definice členského příspěvku, kontrola vlastněných právnických osob, která se týkají pouze politických stran. 11

12 Tabulka 1. Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce Opatření pro zvýšení transparentnosti a snížení korupce 1, Definice a vymezení kampaně vyčlenění přesné definice, co je předvolební kampaň a vymezení jasného časového ohraničení. 2, Regulace reklamy všechna předvolební inzertní sdělení a všechny předvolební propagační materiály musí být viditelně označeny logem/názvem strany. Inzerce od jiných osob musí být také podepsány zadavatelem. 3, Transparentní účet účet pro příjmy a výdaje, veškeré uskutečněné platby jím musí procházet. 4, Limity na výdaje především pro zamezení eskalací výdajů na kampaně. 5, Vykazování nepeněžních darů a bezúplatných plnění stejně podrobné vykazování jako u darů peněžních. 6, Povinnost převádět dary nad Kč bezhotovostně zajištění transparentnosti odkud, kam, kdy a jaké finanční toky jsou prováděny. 7, Zákaz přijímání darů a bezúplatných plnění od právnických osob právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují o zastupitelích, neexistuje důvod, proč by měli sponzorovat kandidáty. 8, Dary pouze od osob s volebním právem poskytování darů by mělo být logicky navázáno na volební právo. Pro osoby s trvalým pobytem, které jsou občany jiného státu a nemají právo volit, neexistuje objektivní důvod pro to, aby sponzorovaly jakékoli volby. 9, Online zveřejňování vyúčtování a jeho podoba zveřejňování finanční zprávy online v jednotné podobě. 10, Nezávislí auditoři zajištění jejich skutečné nezávislosti. 11, Nezávislý kontrolní úřad pro prošetřování a ukládání sankcí. 12, Sankce reálné postihování samotných kandidátů, volebního výboru i třetích osob, které poruší zákonné povinnosti. Zdroj: Autorka práce podle inventurademokracie.cz. Bakalářskou práci rozděluji do šesti kapitol. Do teoretické části zařazuji první tři kapitoly. V první kapitole se nejprve soustřeďuji na objasnění pojmů transparentnost a korupce. Představím jejich definice. Korupci věnuji rozsáhlejší samostatnou podkapitolu z toho důvodu, že je důležité pochopit tento jev a jeho souvislost s politickou sférou. Problematika financování politických stran s ním velice úzce souvisí. Druhá kapitola se věnuje základním principům systému financování politických subjektů. Popisované základní principy vychází z teorie Jana Outlého, která předpokládá, že každý řádný systém financování politických subjektů by měl být nastaven právě tak, aby tyto zásady respektoval. Těmito zásadami jsou: princip svobody, rovnosti, veřejnosti, kontroly a vymahatelnosti. Zásady Jana Outlého dále v práci aplikuji na systém financování prezidentských kandidátů dle zákonné úpravy. Ve třetí kapitole sleduji teoretické vymezení financování prezidentských kandidátů. Druhá část této kapitoly se věnuje problematice regulacím pro financování politických subjektů, proč jsou zaváděny a jaké existují. V následující čtvrté kapitole detailně 12

13 představuji stávající systém financování kandidátů na úřad prezidenta republiky a jeho regulace dle zákonné úpravy. Kapitola je doplněna tabulkami, které se pokouší sumarizovat zdroje a výdaje prezidentských kandidátů při předvolební kampani 2012/2013 pro lepší představu modelu. V páté kapitole, která představuje analytickou část práce, rozebírám současný systému financování a charakterizuji jeho nedostatky s ním spojené. Je zde rozebrán průběh a financování volebních kampaní v souvislosti s transparentností na základě jejich uskutečňování během předvolební kampaně první přímé volby prezidenta republiky. Kapitola vychází ze skutečností, které se objevily v průběhu a následně po skončení kampaně, jako bylo včasné nezveřejňování sponzorů, nedostatečné vykazování nákladů, podezřelé finanční dary od anonymních dárců aj. V šesté kapitole dochází ke zhodnocení systému financování na základě principů od Jana Outlého a posouzení míry transparentnosti tohoto systému. V závěru práce je konstatováno zhodnocení zkoumaného problému a je odpovězeno na výzkumné otázky. Vzhledem k tématu práce a jeho povaze používám deskriptivně-analytickou metodu, kdy metoda deskriptivní převažuje. Přestože financování politických subjektů a jejich volebních kampaní je důležitou součástí fungování politiky v demokratických režimech, dosavadní výzkum a zpracování tohoto tématu není příliš rozvinutou politologickou oblastí. Největší úskalí oblasti financování se vyznačuje absencí jakéhokoliv uceleného teoretického a metodologického základu (Outlý 2008: 99). Ve většině prací tak převažují jen komparativní studie, které analyzují a hodnotí financování během určitého časového horizontu, nebo mezi jednotlivými zeměmi navzájem. V České republice se na toto téma z větší míry objevují práce, které vycházejí z právně-teoretického přístupu. Tento přístup zkoumání problematiky financování politických stran představují publikace Vojtěcha Šimíčka, který se již od počátku 90. let zaměřuje na zkoumání účinnosti, funkčnosti a transparentnosti českého modelu financování. Jeho základní publikací se stal sborník Financování politických stran v České republice (1998), která sleduje fenomén financování z hlediska legislativy. Pro vědecké časopisy napsal také řadu článků, pro uvedení postačí zmínit Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění (1998) či Vybrané otázky financování politických stran (1997). Podobně je tomu v případě Bořivoje Novotného a jeho kapitoly Financování volební kampaně (2000), která vyšla ve sborníku Volební kampaň v České republice (2000). Novotný se zde 13

14 zaobírá problematikou financování volebních kampaní rovněž z hlediska legislativní úpravy. Právně-teoretický přístup sdílí ještě Milan Čichoň se svou rigorózní prací Právní aspekty financování politických stran (2000) nebo odborným článkem Financování politických stran (1998). Jedním z nemnoha příspěvků k problematice financování politických subjektů je kniha Jana Outlého Strany a stát, volby a finance (2003), která patří mezi stěžejní práce týkající se fenoménu financování. Outlý jako jediný při zkoumání financování politických subjektů (resp. politických stran) vychází z politologického přístupu. Ve své práci se zabývá problematikou financování politických stran státem. Představuje vývoj financování politických stran, přináší teoretický přehled zkoumaného fenoménu a analyzuje vliv právních norem na faktickou možnost politických subjektů se svobodně, za rovných podmínek účastnit volebního soupeření. V publikaci Outlý přichází se svou vlastní teorií principů financování politických stran, které dle něho jsou podstatným prvkem proto, aby financování probíhalo řádně a byla umožněna spravedlivá a rovná politická soutěž. Nadto je i autorem mnoha odborných článků, např. Vývoj státního financování politických stran v České republice (2003) nebo Financování politických stran státem (2008). Pro ucelený přehled odborných publikací a textů v českém prostředí je patřičné poznamenat i některé diplomové magisterské či bakalářské práce, které se financování zabývají. Odborné texty na dané téma se v posledních letech rozrostly o nemálo zajímavých prací studentů. Za velice zdařilou považuji diplomovou práci Financování politických stran v České republice: možnosti a limity reformy (2012) od Zuzany Kolaříkové, která pod vedením Anny Matuškové analyzovala a navzájem srovnala návrhy reforem na financování politických subjektů jednotlivých politických stran s ohledem na to, zdali zahrnují doporučení GRECO. Dále je možné jmenovat diplomovou práci od Sylvie Koutné s názvem Aktuální otázky financování politických stran v České republice (2012), která se věnuje legislativní úpravě financování a jejího srovnání s Francií, Německem a Velkou Británií. Jiný přístup k problematice financování zvolila Radka Skácelová, která ve své práci Financování politických stran v České republice (2009) analyzuje financování politických stran v České republice mezi lety 1996 až

15 Zaměřím-li se na zpracování financování politických subjektů v souvislosti s transparentností, přinášejí různé studie a analýzy neziskové nevládní organizace. Vydařené publikace o transparentnosti financování politických subjektů a volebních kampaní, které mi byly velice přínosné, přináší organizace Transparency International Česká republika, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Transparency kritizuje zákonnou úpravu financování politických subjektů ve vztahu s korupcí a poskytuje řadu návrhů řešení na změny ve stávajícím systému financování. V nedávné době Transparency vydala velice povedenou publikaci - Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (2012), ve které se věnuje také financování předvolebních kampaní a jejich regulacím. Mezi její starší díla týkající se tématu patří Transparentní procesy v politickém rozhodování či Studie národní integrity (2011). Transparency spolupracuje s řadou dalších v českém prostředí působících neziskových organizací, se kterými se společně zabývají popisované problematice a publikují své studie. Úzce spolupracuje např. s Ekologickým právním servisem. Fenoménem financováním politických subjektů se zabývají také různá organizovaná sdružení. V České republice jejím např. sdružení CESTA think-thank středových a levicových intelektuálů, které organizuje řadu konferencí na různá témata. Jedna z jeho uskutečněných konferencí, která proběhla v říjnu 2011, se týkala i transparentnosti financování politických subjektů. Na základě této konference byla vydána publikace s názvem Financování politických stran a regulace kampaní (2012). Kniha je přepisem záznamu z konference. I navzdory tomu faktu, že publikaci nelze řadit mezi odbornou relevantní literaturu, její přínos k tématu financování nelze odepřít. Pár měsíců před tím sdružení také vydalo publikaci - Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu (2012), od Víta Klepárníka. Uvedený výčet literatury jasně naznačuje skutečnost, že v českém prostředí chybí souhrnná komplexní studie, která by se zabývala fenoménem financování politických subjektů z politologického hlediska a jeho teoretické perspektivy. V současně době zde chybí teorie. Většina z uvedených titulů se zabývá financováním politických subjektů v rámci legislativního ukotvení a nejsou zasazeny do teoretického rámce. Nedostatek odborné literatury může mít několik důvodů. Logicky jedním z nich může být ten, že Česká republika nemá dlouhodobou zkušenost s fungováním demokratického systému, tudíž i s financováním politických subjektů. Dalším důvodem 15

16 se může stát, že některé publikace postupem času nemusí být aktuální v důsledku poměrně časté změny systému financování politických subjektů, a tudíž to odrazuje autory zajímat se o tuto problematiku. Ve své práci vycházím z českých zdrojů, ale snažím se je kompenzovat zahraničními pracemi. Vedle toho v práci čerpám z právních norem, především zákona o přímé volbě prezidenta, který je výchozím bodem pro tuto práci. Dále pak ze závěrečných zpráv o účetnictví prezidentských kandidátů, jejich volebních účtů, nadále mi byly přínosné informace z novinových a internetových článků. K fenoménu korupce mi byla přínosná publikace od editora Pavola Friče Korupce na český způsob (1999), ve které se mimo jiné korupcí zabývá jako sociálnímu fenoménu. Kniha vznikla v době, kdy probíhala vládní akce čisté ruce a svého času jako jediná zkoumala téma korupce systematicky. V průběhu následujících let byla vydána celá řada odborné literatury především teoreticky-právnického charakteru. Příkladem mohou být knihy od Jana Chmelíka, jenž se fenoménu korupce z trestněprávního hlediska detailněji a systematicky zabývá. Jedná se o knihy Pozornost, úplatek a korupce (2003) a Korupce a úplatkařství (2011). Dále jsem pro svou práci čerpala z odborných zahraničních článků. 16

17 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Transparentnost Pojem transparentnost se překládá jako průhlednost, jako dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný. Transparentnost financování politických subjektů se proto chápe jako průhlednost tohoto financování. Znamená to, že by politické subjekty měly veřejnosti poskytovat příslušné informace o svém financování, o příjmech, výdajích i sponzorech. Informace by měly být poskytovány včas, otevřeným, jasným a jednoznačným způsobem (definice transparentnosti od ECB). Obecně se jedná o velmi diskutovanou otázku, jelikož charakteristické pro politické subjekty je jejich neochota a nespolupráce podávat informace o stranických financích. Transparentnosti financování politických subjektů může být dosaženo různými způsoby, např. dodržováním principu zveřejňování účetnictví politických stran nebo legislativní úpravou (Novotný 2000: 79). Průhledné financování politických subjektů podporuje důvěru veřejnosti v politické instituce, proto je nutné považovat ji v tomto směru za zásadní. Navíc je transparentnost jednou z nejlepších prevencí proti korupčnímu jednání. Neboť tam, kde probíhá otevřené, průhledné financování politických subjektů, bývají možnosti pro korupci silně omezené. Naopak její nedostatek může mít negativní vliv na legitimitu demokratického systému. Průhlednost také patří mezi základní teoretické principy financování politiky, o kterých blíže pojednává kapitola 2., kde se transparentnosti jako principu financování politických subjektů věnuji. 1.2 Korupce Slovo korupce má latinský původ a vychází ze slovního základu rumpere, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corruptus pak označuje následek takového zlomu a ten, kdo ho postoupil, je zkažený, zvrhlý nebo zvrácený (Vymětal 2003: 3). Korupce se řadí mezi nejzávažnější světové problémy. Vyskytuje se na všech kontinentech, ve všech společenských systémech a objevuje se ve všech historických údobích 8. Postihuje politickou, hospodářskou i společenskou sféru. Je pravděpodobné, 8 Už Chammurapiho zákoník obsahoval protikorupční opatření. S korupčními praktikami se bylo možné setkat i v antickém Řecku, - kolébce občanských ctností. Dále ve starověké Indii nebo třeba v Římské říši, která mimo jiné proslula prodejem úřednických hodností a dokonce i císařské koruny (Frič, Kabele 1999: 9). Ve středověké Anglii bylo běžné prodávání úřadů, prosté úplatkářství se objevovala 17

18 že existují různé názory, na to, co korupce je a co není, které jsou odvozené od různých sociálních prostředí. Podíváme-li se za hranice státu, zjistíme, že to, co je v jedné společnosti trestně stíháno jako korupce, je v jiné společnosti běžnou a legální praxí (Frič, Kabele 1999:11). Existuje i taková teorie (Johnston 1986), která tvrdí, že vnímání korupce u lidí závisí na jejich sociálně-ekonomickém statusu. Znamená to, že lidé s vyšším postavením jsou zvyklí přijímat ocenění a služby od vlády. Tudíž je docela možné, že to, co lidé z nižších a středních tříd považují za nelegitimní laskavosti a výhody, je viděno ve vyšších statusových skupinách jenom jako jejich zásluhy a odborné znalosti (Redlawsk, McCann 2005: 265). Ať už tomu je jakkoli, zhoubný základ korupce se nachází v totalitních, autoritářských a diktátorských režimech, ve kterých je moc soustředěna do rukou několika málo jedinců. Rovněž je přítomna v demokratických režimech, kde nabírá takové závažnosti, že se stává nechtěnou součástí systému veřejné moci (Chmelík et al. 2003: 7). Na rozdíl od autokratických států ty demokratické mají tendenci korupci systémově řešit a snaží se vytvářet celou řadu institucionálních pojistek. V České republice se pod pojmem korupčního jednání nejčastěji rozumí úplatkářství. Český trestní zákoník obsahuje vymezení čtyř skutkových podstat trestných činů, které naplňují definici korupce (Rozehnal 1999: 48), jsou to: zneužívání pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. V zemích západní Evropy pod pojem korupce spadá kromě úplatkářství, i další jednání jako je vydírání ze strany úředníků nebo politiků, zneužívání postavení a pravomocí, zpronevěra veřejných prostředků, brání tzv. provizí z veřejných zakázek, zvýhodňování známých a příbuzných, tzv. klientelismus a nepotismus (Frič, Kabele 1999: 12). Jak ale přesně definovat korupci? Jak ji rozeznat? Co korupce je a co není? Takové otázky si kladou společenské vědy jako politologie, sociologie, ekonomie. Vědci pocházející z těchto sfér usilují o nalezení takové definice korupčního jednání obsahující jasné podmínky, které musí tento jev splňovat, aby jej bylo možné považovat za korupci. Tito vědci nejčastěji na korupci nahlíží jako na deviantní chování a přestože existuje mnoho definic pojmu korupce, většina z nich definuje korupci v jejím institucionálním vymezení. Za základní definiční znak je považováno zneužití veřejného úřadu, veřejné moci, postavení či moci k ovlivňování určitých procesů, v habsburské říši a v carském Rusku byla normální povinná podpora své žádosti na úřadě příslušnou bankou (Frič, Kabele 1999: 11). 18

19 zejména v hospodářské sféře, vždy ku prospěchu jiného a za to přijatá finanční, naturální i jiná výhoda (Chmelík et al. 2003). Takové definice nepovažují za korupční chování každé deviantní chování, ale pouze to, při kterém dochází ke zneužívání pravomocí osobami ve veřejných funkcích. Institucionální složku ve své definici zdůrazňuje i americká politoložka Susan Rose-Ackerman, která korupci vnímá jako veškeré chování veřejných osob, jež se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo statusového zisku. Ve své knize Korupce a vláda (1999) pojem korupce definuje jako: chování, které se z důvodu dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývající z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého soukromého vlivu. (Chmelík et al. 2003: 19). Tato definice od Rose-Ackerman zahrnuje sociální fenomény, jako je úplatkářství, nepotismus a klientelismus. Nedostatkem definice je, že se z ní vytrácí obecný pohled, který by byl založený na historickém vnímání korupce. Na druhou stranu obsahuje důsledek moderní doby, a to je zisk pramenící z korupce a pronikání korupce do mocenských struktur. S obdobnou definicí přišel i významný americký politolog Joseph S. Nye, který korupci vnímá jako: chování, které se odchyluje od formálních (oficiálních) povinností pramenících z veřejné role (postavení, funkce) z důvodu dosahování soukromých (rodinných, osobních nebo i úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků anebo porušuje pravidla (normy) proti výkonu určitého typu soukromých vlivů. (Nye 1967: 419). S konkrétnější definicí korupce přichází Fackler and Lin (1995). Ti definují korupci jako dopouštění se některých nezákonných činů politickými činiteli (Redlawsk, McCann 2005: 263). Je patřičné zmínit i definice korupce, se kterými přicházejí organizace, které se boji proti korupci věnují v praxi. Rada Evropy korupci vnímá jako: přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku nebo jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění 19

20 jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. (Civil Law Convention on Corruption: Chapter 1, Article 2). Definice Úmluvy OSN proti korupci (2003) nabízí obsáhlý výčet jednání, která by měla být považována za kriminální čin a měla by být právně postižitelná. Za korupční jednání dle této úmluvy se například považuje uplácení a přijímání úplatku vnitrostátních a zahraničních veřejných činitelů, různé formy zneužití majetku a funkcí nebo obchodování s vlivem. Organizace Transparency používá vlastní definici korupce, která však vychází z definice J. S. Nye: Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. (transparency.cz). Definovat korupci zcela přesně a výstižně, aby zahrnovala všechna korupční jednání, není snadné. Většina nových civilizačních fenoménu je definována z profesního hlediska a je patrný odklon od hledání co nejobecnější a všeobjímající definice. Lze však konstatovat, že existuje jedna obecně platná definice korupce, která je odvozena od několika základních znaků korupčního jednání týkajících se všech typů korupce: 1. vztah dvou subjektů (toho, kdo úplatek poskytuje nabízí a toho, kdo jej přijímá), 2. jde o směnný vztah, přinášející oběma stranám výhodu, 3. souvislost s obstaráním věcí obecného nebo institucionálního zájmu, 4. korumpovaným je subjekt disponující určitým postavením, pravomocí, 5. jde o jednání proti dobrým mravům (Chmelík et al. 2003: 20). Na základě výše uvedených společných atributů korupčního jednání je korupce v obecné rovině definována takto: Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového požadavku za vyžadovanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu (Chmelík et al 2003: 21). Tato definice postihuje korupci velice obecně. Proto se z politologického hlediska nejedná o zcela uspokojivou definici korupčního jednání, jelikož snahou politologie je objektivita a vyvarování se hodnotících soudů. A dobré mravy se zdají být hodnotícím soudem par excellence. 20

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

Financování politických stran v České republice

Financování politických stran v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Financování politických stran v České republice Magisterská práce Lenka Rybářová Vedoucí práce: Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. UČO:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpořen Korupce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2010 Bc. Petr HEICHEL UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a spaciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární péče

Více

Studie národní integrity. www.transparency.cz

Studie národní integrity. www.transparency.cz Studie národní integrity www.transparency.cz Studie národní integrity Kolektiv autorů pod vedením Petra Jansy a Radima Bureše Transparency International Česká republika Praha, prosinec 2011 Transparency

Více

PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE. Problem of the corruption and its valuation in economic policy.

PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE. Problem of the corruption and its valuation in economic policy. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomie PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE Problem of the corruption and its valuation in economic policy Diplomová

Více

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bakalářská práce Autor : Jiří Lacina Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 IV. ročník SVOČ Autor: Martin

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Definice korupce. Marcel Horák

Definice korupce. Marcel Horák Definice korupce Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. OBECNÁ DEFINICE KORUPCE... 4 1.1 DEFINIČNÍ ROZČLENĚNÍ KORUPCE... 8 2. KORUPCE V LEGISLATIVĚ... 9 2.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY A DALŠÍ STANDARDY... 10 ZÁVĚR...

Více

Korupce z pohledu trestního práva

Korupce z pohledu trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

KORUPCE V ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. Respekt institut, o. p. s.

KORUPCE V ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. Respekt institut, o. p. s. KORUPCE V ČR Metodická příručka pro pedagogy středních škol Respekt institut, o. p. s. Obsah 1 ÚVOD 4 2 MODELOVÉ HODINY 5 3 CO JE KORUPCE 8 3.1 Definice 8 3.2 Typy korupce 10 3.2.1 Malá administrativní

Více

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Esej do soutěže IUS et SOCIETAS 2014 JUDr. Marian Kokeš Právnická fakulta MU,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 7/2006 strana 2 KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod...3 1. Index vnímání korupce Transparency International...3 2. Povaha korupce...4 3.

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Korupce jako deviantní a patologické chování

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Korupce jako deviantní a patologické chování UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Korupce jako deviantní a patologické chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš Sekot,

Více