Narodil se v Hruškách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Narodil se v Hruškách"

Transkript

1 Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty rusky a německy. Ale to byla jen krátkodobá záležitost. Trvale se mu podařilo zakotvit na univerzitě až v roce Jednou z univerzit, kam poslal svoji žádost, byla i univerzita ve Fairbanksu na Aljašce. Ale ani zde neučil od začátku svoji filosofii, k té se dostal až mnohem později. Na své přijetí na Aljašskou univerzitu zavzpomínal profesor Krejčí v roce 1993 pro sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně: Z univerzity na Aljašce jsem dostal zprávu, abych tam zavolal... Zavolám a tam je prezident univerzity ve Fairbanksu na Aljašce. Říká mi: mám tady váš dopis, že máte zájem se sem dostat, a co prý tu chci vlastně dělat? Odpověděl jsem, že filosofii. Začal se smát, a tak jsem se ho ptal, proč se směje. Řekl mi, že filosofii nikdy nepotřebovali, nepotřebují a nikdy potřebovat nebudou. Kdyby jste tak někdy uměl něco, co má nějaký smysl... Kdybych prý uměl nějaký jazyk... Tak jsem mu řekl, že mluvím německy, rusky a francouzsky. A tak od roku 1960 začal vyučovat na Aljašce jazyky. Mezitím došlo ke změně vedení univerzity a díky tomu se dostal k výuce filosofie. Později se mu podařilo zde vybudovat katedru filosofie (1963) a ještě později i katedru lidských vztahů (1975). To už ovšem byl několik let řádným profesorem aljašské univerzity, založené roku K jmenování došlo v roce Dva roky byl rovněž děkanem univerzity pro vědu a umění. Na univerzitě ve Fairbanksu trvale zakotvil a s jeho jménem je tu navždy spojen rozvoj filosofie. Ne vždy to měl lehké. Nejen, že mu zezačátku nepřálo vedení, které považovalo filosofii za zbytečný přepych, ale zároveň ho mnozí podezřívali z podpory marxismu. V novinách sdělovali všem komoušům v kopcích, že tu mají marxistu na univerzitě, že Ruda Krejčí učí o marxismu každé pondělí večer od osmi do jedenácti, vzpomínal po letech. (Těmi komunisty v kopcích myslely noviny beatniky, kteří byli předchůdci hnutí hippies.) Všichni tito lidé udělali mé kursy velmi populární. Po čase se dostavili lidé z FBI, byla tam i CIA, natáčeli mé výklady na pásky a pak to analyzovali. Uvědomili si však, že učím kritiku marxismu, založenou hlavně na práci T. G. Masaryka Otázka sociální. Profesor Krejčí je autorem řady knih a studií. Z jeho děl jmenujme alespoň Introduction to Philosophy (Fairbanks 1985), Contemporary Philosophy and its Foundation (Vídeň 1985), In Search of Synthesis of Centemporary East-West Philosophy (Vídeň 1985), Introduction to Logic

2 (Fairbanks 1986), T. G. Masaryk s Concrete Logic Yesterday and Today (Vídeň 1986). Rovněž pravidelně přispívá do řady renomovaných světových časopisů (Panetics Logotherapy a další). Úzce spolupracoval s filosofickými veličinami, jako byl Karl Popper, Viktor Frankl a Hiroshi Takashima. Podílel se na činnosti Wittgensteinova světového hnutí a mimo to také absolvoval několik přednáškových turné po celém světě. Profesor Krejčí je však znám i jako editor pamětí Jana Eskymo Welzla, jež populární polárník českého původu napsal v letech v Dawsonu německým kurentem. Učinil tak pod dojmem čtenářského úspěchu svých vzpomínek, které literárně zpracovali novináři a spisovatelé Bedřich Golome a Eduard Valenta a postupně vydali ve čtyřech knihách, z nichž první dvě (Třicet let na zlatém severu a Po stopách polárních pokladů) byly přeloženy do osmnácti jazyků a stal se opravdovými bestsellery. Jak už to někdy bývá, Welzl z honoráře za tuto knihu prakticky nedostal nic. A tak se zahořklý a nespokojený rozhodl napsat svoje skutečné paměti. Jejich rukopis ležel pak dlouho po autorově smrti v knihovně jednoho profesora aljašské univerzity, a když i ten zemřel, dostal se shodou okolností do rukou profesora Krejčího, který jej přeložil nejdříve do moderní němčiny a poté do češtiny. Kniha vyšla pod titulem Jan Welzl: Cesta kolem světa ) v Praze roku 1997 a je cenným dokladem pro poznání pozoruhodné osobnosti legendárního českého polárníka. Při výčtu Krejčího aktivit nesmíme ovšem zapomenout ani na jeho lásku ke sportu. V mládí hrál kopanou, hokej a tenis za různé moravské sportovní kluby a později za innsbrucký hokejový klub. Po příchodu do Ameriky se stal propagátorem evropského fotbalu, který byl v té době na západním pobřeží USA téměř neznámým. Později na Aljašce, kde se fotbal vůbec nehrál, zorganizoval v roce 1973 první instruktáž pro mladé fotbalisty a krátce na to připravil první mezinárodní fotbalový zápas mezi Aljaškou a Japonskem. Nutno dodat, že Aljaška pod jeho vedením vyhrála 6:3. Sám pan profesor dal tři góly! A co říci na závěr? Během své téměř čtyřicetileté vysokoškolské kariéry učil profesor Krejčí po celé Aljašce asi patnáct tisíc studentů světovou filosofii. Po roce 1989 chtěl své zkušenosti předávat na Karlově univerzitě jako hostující profesor s podporou Fulbrightovy nadace. Bohužel naše strana mu na poslední chvíli odpověděla, že potřebují ekonoma a ne filosofa. Je to jistě pro nás velká škoda, ale i takový byl začátek devadesátých let minulého století. Profesor Krejčí žije nyní na zaslouženém odpočinku ve Fairbanksu a Manley Hot Spring s bývalou herečkou českého původu Věrou Fuskovou, dcerou českého podnikatele a politika Eduarda Fuska. Popřejme mu pevné zdraví a doufejme, že si ještě od něho mnohé přečteme, a nejen o Masarykovi.

3 Hrušečtí jubilanti V měsících lednu a únoru slaví svá životní jubilea tito naši občané. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 50 let Zdenka Čechová Na Kanadě let Jitřenka Zoderová Na aleji Zdeněk Benda U pálenice let Antonín Maňák Hlavní Lubomír Mráz Na Kanadě Anežka Benešová Záhumenní let Anna Zoderová Úzká let Jiří Kuja U svodnice Zdeňka Bilská Záhumenní let Božena Průdková Břeclavská Emílie Poláchová Za vodú František Brožek Příční let Anna Tréšková Sklepní let Anna Teturová Týnecká 500 Výměna řidičských průkazů Jaroslava Rajchmanová Do konce tohoto roku jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v období od do povinni provést jejich výměnu. Výměna se provádí na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele, v našem případě tedy Městský úřad Břeclav, a je osvobozena od správního poplatku. Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do dní. Všem držitelům je doporučeno neodkládat výměnu až na poslední chvíli, ale provést ji ve dřívějším termínu. Předejdou tím dlouhému čekání na úřadě a řidičský průkaz bude vydán v zákonem stanovené lhůtě. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva dopravy Jaroslava Rajchmanová

4 Internetové stránky Vážení spoluobčané, doufám, že jste si již zvykli nahlížet na naše internetové stránky, které se snažím pravidelně aktualizovat. Připomínám, že všechny dokumenty, které jsou zveřejněny na vývěsce u obchodu, naleznete i na internetové úřední desce v odkazu obecní úřad. V minulém roce průměrně každý měsíc navštívilo 950 návštěvníků a to svědčí o tom, že bychom stránky měli přizpůsobit zájmům vás, občanů. Proto bych vás chtěla poprosit, pokud budete mít nějaký nápad, či připomínku, jak náš web zdokonalit nebo vylepšit, nenechávejte si je pro sebe a to se týká i fotografií z hrušeckých akcí. Budu vděčná, když nám je poskytnete pro zveřejnění. Fotogalerie je totiž druhou nejnavštěvovanější stránkou a hezká fotografie má určitě největší vypovídací schopnost o životě v obci pro člověka na druhém konci republiky i na druhém konci světa. Dále bych chtěla znovu vyzvat hrušecké firmy, podnikatele, vinaře, provozovatele ubytování., pokud máte zájem se prezentovat na našich internetových stránkách, podotýkám ZDARMA, kontaktujte mě a já vám ráda zveřejním kontaktní údaje, fotografie, či logo. tel: Společenská kronika Zemřeli Rudolf Tetur (1923) Týnecká Anna Benešová (1913) U svodnice 473 Narodili se Martina Musilová Hlavní Karolína Smetanová Hlavní Ema Slatinská Hlavní Denisa Nešporová Příční Adéla Pobudová Písečná 583

5 Plasty Plasty, sklo, tetrapak třídění a svoz Rozhodnutím rady obce byl změněn systém sbírání a svozu plastového odpadu. Od měsíce února jej naši zaměstnanci sváží přímo od rodinných domů a tento svoz bude probíhat každé první pondělí v měsíci. V tomto termínu je proto potřeba připravit svázaný pytel s plastovým odpadem před dům, odkud bude odvezen a náhradní pytel bude zanechán na nějakém vhodném místě (např. v poštovní schránce) nebo bude k vyzvednutí na obecním úřadě. Sklo Mezi tento odpad patří: - čisté PET láhve (sešlápnuté a zatažené uzávěrem) - folie všech druhů a barev - sáčky, tašky, igelitové pytle různých barev - potravinářské plastové přepravky všech druhů a barev Do plastového odpadu nepatří: - kelímky od jogurtů a rostlinných másel - obalové PVC např. od čistících prostředků - bakelit - lino - polystyren Koncem ledna byly u Potravin paní Faltusové, u Pohostinství u Dřímalů a u vjezdu na sběrný dvůr umístěny nové kontejnery na sklo. Prozatím se sklo sbírá jako netříděné, tzn., že do kontejneru je možno vhazovat sklo bez barevného odlišení. V průběhu prvního pololetí budou instalovány ještě další nádoby a sklo bude nutno třídit. Tetrapak Od měsíce března zavádí a.s. Hantály sběr tetrapakových obalů. Jsou k tomu určeny červené pytle a budou se do nich odkládat všechny nápojové kartony od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína. Krabice je nutné nejdříve vypláchnout, rozložit rohy a stlačit a poté odložit do pytle. Jaroslava Rajchmanová

6 Kulturně společenské centrum Vážení občané, uprostřed naší vesnice máme zrekonstruovanou budovu Kulturně společenského centra, ve kterém úspěšně působí několik podnikatelských subjektů, jejichž služby jste již určitě využili. Na přelomu roku 2006/2007 bylo za přispění dotací z fondů Evropské unie pořízeno vybavení budovy ve výši cca 2 mil. Kč. Na vybavení bude po vyúčtování celkových nákladů poskytnuta dotace ve výši 75 %, kterou bude částečně splacen úvěr, který musel být pro tento účel ještě v minulém volebním období otevřen. Koncem roku 2006, kdy se rozhodovalo o dalším spravování tohoto objektu, odešel dosavadní správce pan Švach a rada obce rozhodla ve výběrovém řízení o pronájmu budovy TJ Sokol Luna Hrušky. A zde vyvstal problém. Vzhledem k léty neřešenému duplicitnímu zápisu vlastnictví k objektu Obcí Hrušky a TJ Sokol Luna Hrušky, nemůže mezi těmito vlastníky vzniknout žádný nájemní vztah, ať je případná smlouva pojmenována jakkoli. Z tohoto důvodu rada Obce Hrušky revokovala své rozhodnutí o pronájmu budovy a hledala řešení tohoto problému, který se dostal až na jednání zastupitelstva obce, které přijalo usnesení o pronájmu budovy KSC tělovýchovné jednotě. Část tohoto usnesení je však od prvopočátku neplatná, protože rozhodování o pronájmech majetku je výhradně v pravomoci rady obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Tudíž zůstala v platnosti pouze druhá část usnesení zastupitelstva obce, řešit vlastnictví k budově KSC právní cestou. Než však bude přistoupeno k tomuto kroku a vzhledem k tomu, že je prvořadým zájmem radních obce budovu KSC dát k využívání TJ, proběhlo jednání mezi zástupci Obce Hrušky a zástupci TJ Sokol Luna Hrušky, kde byl předjednán další postup a o řešení duplicity vlastnických práv k nemovitosti musí rozhodnout valná hromada TJ Sokola Luna Hrušky. Naskýtají se zde dvě varianty řešení: - Podpis souhlasného prohlášení obou stran o narovnání vlastnického vztahu k budově ve prospěch Obce Hrušky, která na základě zjištěných skutečností má zato, že je vlastníkem a vzhledem k poskytnuté dotaci na rekonstrukci objektu a dodržení smluvního ujednání podmínek pro poskytnutí dotace, musí vlastníkem zůstat. V tomto případě je řešení rychlé, obec je ochotna přistoupit na dlouhodobý pronájem TJ Sokolu Luna Hrušky. - Druhým řešením je podání žaloby na určení vlastníka objektu a rozhodnout tak celý spor soudní cestou. Je zde ve hře také další právní institut a to je institut vydržení budovy Obcí Hrušky.

7 Vzhledem k tomu, že se po obci množí dohady a neověřené zprávy o budoucnosti Kulturně společenského centra v Hruškách, zveřejňujeme, se souhlasem Mgr. Zabadalové, její právní stanovisko k danému problému. Stanovisko k duplicitnímu zápisu Ing. Bc. Božena Kratochvílová Na základě Vašeho požadavku k duplicitnímu zápisu vedenému u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 1589, kde jsou vedení dva vlastníci, a to Obec Hrušky, se sídlem U zbrojnice 100, Hrušky a TJ Sokol, se sídlem Hrušky Vám na základě Vaší žádosti podávám toto stanovisko: Duplicitní zápis se týká budovy č.p. 427 (občanská vybavenost) umístěné na pozemku p.č. 705, a pozemku p.č. 705 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 936 m 2, v obci a katastrálním území Hrušky. Vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem bylo zapsáno pro vlastníka TJ Sokol na základě listiny Smlouvy č. 1438/94 o převodu vlastnictví majetku Českého svazu tělesné výchovy ze dne , právní účinky vkladu ke dni Pro vlastníka Obec Hrušky na základě listiny souhlasného prohlášení o nabytí vlastnictví dle zák. č. 172/1991 Sb., notářský zápis NZ 593/2003 dle 1 z.č. 172/1991 Sb. Obsahem notářského zápisu je prohlášení Obce Hrušky, že se shora uvedenými nemovitostmi hospodařila a užívala ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. Toto své prohlášení a tvrzení Obec Hrušky prokazuje listinou nabídkou bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví státu ze dne 18. září 1967, hospodářskou smlouvou ze dne 18. září 1967 a knihovní vložkou č Obec Hrušky si vyžádala kopie spisového materiálu finančního odboru ONV Břeclav č.j. Fin/72/Rp-311-Vi u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Součástí tohoto spisového materiálu je shora popsaná listina nabídka Tělovýchovné jednoty Sokol v Hruškách ze dne 18. září 1967 Sb. Žádost Místního národního výboru v Hruškách adresovaná Středisku geodézie Břeclav, ze které vyplývá, že MNV v Hruškách žádá o oznámení podkladů pro zápis nemovitostí porovnáním pozemkové knihy a evidence nemovitostí. Ze stanoviska Střediska geodézie v Břeclavi vyplývá, že vlastník TJ Sokol je vlastníkem budovy č.p. 427 a pozemku st. p.č. 446 o výměře 973 m2 na základě zápisu v knih. vložce Součástí shora citovaného spisového materiálu je dále výpis z pozemkové knihy číslo knihovní vložky 1038, katastrální území Hrušky, ze kterého vyplývá, že budova č.p. 427 a pozemek st.pč. 469 je vlastnictvím Tělocvičné jednoty, Sokol v Hruškách, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1. června Další listinou je zápis z členské

8 schůze jednoty konané dne 20. června 1967, ze kterého vyplývá, že členové TJ Sokol v Hruškách projednali předání shora citované budovy MNV v Hruškách. Dále je součástí spisu ocenění budovy č.p. 427 a st. p. č. 469 o výměře 973 m 2, přípis finančního odboru ONV Břeclav, ze kterého vyplývá, že finanční odbor zasílá MNV v Hruškách hospodářskou smlouvu o převodu budovy č.p. 427 v Hruškách do správy národního majetku, další listinou je žádost finančního odboru ONV Břeclav o zápis nemovitostí na vlastnický list pro Čsl. stát správa národního výboru Hrušky a vyrozumění o provedeném zápisu v evidenci nemovitostí podle 6 odst. 4 vyhlášky č. 23/1964 Sb. Na základě shora popsaných skutečností lze jednoznačné konstatovat, že Obec Hrušky nabyla nemovitosti na základě účinnosti zák. č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Vzhledem k existenci duplicitního zápisu v katastru nemovitostí a dále vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k dohodě mezi shora uvedenými osobami, týkající se odstranění duplicitního zápisu ke shora popsaným nemovitostem, doporučuji podání žaloby na určení vlastnického práva. Podle mého názoru Obec Hrušky prokáže podáním žaloby naléhavý právní zájem na vydání rozsudku, na základě kterého se určuje, že výlučným vlastníkem shora popsaných nemovitostí je Obec Hrušky. Obec Hrušky tedy nabyla nemovitosti dle ust. 1 zák. č. 172/1991 Sb. Z citovaného ustanovení vyplývá, že do vlastnictví obcí dnem účinnosti zákona (172/1991 Sb.) přecházejí věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni 23. listopadu příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce a s těmito věcmi ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. hospodařily. Obec Hrušky v souladu s výše citovaným ustanovením zákona prokázala v souvislosti se zápisem svého vlastnického práva požadavky zákona. Nabídkou bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví Československého státu vzniklo vlastnické právo Československému státu. Nabídka byla přijata Československým státem finančním odborem ONV v Břeclavi. Okresní národní výbor v Břeclavi hospodářskou smlouvou převedl správu národního majetku dne 18. září 1967 Místnímu národnímu výboru. Je tedy nepochybné, že vlastnické právo vzniklo Obci Hrušky v souladu s ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb. V roce 1994 TJ Sokol Hrušky nabývá nemovitosti do vlastnického práva na základě smlouvy o převodu vlastnictví majetku Českého svazu tělesné výchovy. Především není doposud zřejmé na základě jakého nabývacího titulu Český svaz tělesné výchovy, se sídlem ul. Mezi stadiony, Praha 6 Strahov, provedl převod nemovitostí. Zejména není zřejmé jak prokázal své vlastnické právo, se kterým disponoval. Lze však k tomuto konstatovat, že již z výpisu

9 z pozemkové knihy číslo knihovní vložky 1038, katastrální území Hrušky, vyplývá, že budova č.p. 427 a pozemek st.p.č. 469 je vlastnictvím Tělocvičné jednoty, Sokol v Hruškách, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1. června A dále lze konstatovat, že nemovitosti byly předány jednoznačně vlastníkem na základě shora popsaného právního úkonu Čsl. státu již v roce V této souvislosti dále upozorňuji na institut případného vydržení vlastnického práva, kdy Obec Hrušky a její právní předchůdce užívala nemovitosti v dobré víře, že je vlastní po dobu stanovenou zákonem. K dnešnímu dni tedy zůstává sporné užívání shora popsaných nemovitostí. Každý právní úkon, který by souvisel s užíváním nemovitostí, a to zejména uzavíráním smluv o nájmu nebytových prostor a podobně, by mohl být kdykoliv později určen jako neplatný s odkazem na ustanovení občanského zákoníku. Doporučuji Obci Hrušky podat žalobu na určení vlastnického práva. Dále upozorňuji na závazek Obec Hrušky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí pomoci z programu SAPARD č. 1612/239/ BR, kterou obec uzavřela s Ministerstvem zemědělství České republiky. Předmětem této smlouvy je poskytnutí pomoci z programu SAPARD, a to zejména pro přestavbu Kulturně společenského centra Hrušky. Obec Hrušky jako investor na základě stavebního povolení vydaného dne pod č.j. SU/3412/03/Vl-330, provedla stavební úpravy budovy v souladu s výrokovou částí stavebního povolení. Budovu na základě tohoto správního rozhodnutí podstatně zhodnotila. Doporučuje vzhledem ke všem zde popsaným skutečnostem odstranění duplicitního zápisu v katastru nemovitosti občanskoprávní žalobou. Informace k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Mgr. Hana Zabadalová Nový zákon č. 108/2007 Sb., o sociálních službách přinesl řadu změn. Poskytovat sociální služby lze jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. Výjimku tvoří dva případy, u kterých rozhodnutí o registraci není vyžadováno. V prvém případě jedná-li se o poskytovatele se sídlem v jiném členském státě EU a je držitelem oprávnění k poskytování těchto služeb v členském státě EU. Druhým případem je situace, kdy osobě poskytuje pomoc blízká osoba nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel. Poskytovatelé sociálních služeb jsou podle přechodných ustanovení zákona povinni podat žádost o registraci ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona a v této lhůtě jsou povinni uzavřít

10 pojistnou smlouvu. Registrujícím orgánem je příslušný krajský úřad podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Zásadní změnou zákona je úprava nové dávky příspěvku na péči na úhradu sociálních služeb dle míry závislosti. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o osobu vlastní a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Existují 4 stupně závislosti. Stupeň se stanoví podle zhodnocení 18 úkonů péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti. O zařazení do jednotlivých stupňů závislosti rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností (Městský úřad Břeclav, odbor sociálních služeb, I. patro). O stupni závislosti rozhoduje úřad práce, který posoudí stav svým lékařem a sdělí OÚ stanovený stupeň závislosti osoby, odůvodnění a dobu platnosti posouzení. Při posuzování zdravotního stavu se hodnotí přítomnost postižení a funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Stupeň I. lehká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech) Stupeň II. středně těžká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech) Stupeň III. těžká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech) Stupeň IV úplná závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech) Posuzující lékař úřadu práce vychází z lékařských zpráv, zejména z dokumentace ošetřujícího lékaře, výsledků sociálního šetření provedené sociálním pracovníkem obce a je-li to potřebné, také z výsledku vlastního vyšetření posuzované osoby. Ing. Bc. Božena Kratochvílová, tajemnice

11 Všem občanům Hrušek, především rodičům dětí školou povinných Jižní Morava byla vždy pojmem v udržování a zachovávání tradiční lidové kultury. Také v Hruškách se lidové tradice vždy udržovaly a ctily. Nabídka konzumní západní kultury, kterou na naši mládež denně chrlí sdělovací prostředky, má negativní vliv na chápání našich tradičních hodnot kultury a směřuje naši mládež, samozřejmě i tu hrušeckou, úplně někam jinam. Je to velká škoda, že se neumíme vzepřít, abychom to pěkné a hodnotné, co nám tu zanechali naši předkové a co nám závidí celý svět, uchránili. Jedna z možností, jak se této invazi ubránit, je začít pracovat s dětmi formou pravidelných zkoušek v dětských folklórních kroužcích či souborech. Učit je už od malička naše lidové písně, tance a zvyky a zaset jim do srdíček lásku ke své obci, ke svému rodnému kraji. Tuto skutečnost si uvědomuje i současné vedení radnice v Hruškách. Pracuje zde léta dětský folklórní soubor, který radnice podporuje. Soubor již má za sebou spoustu úspěšných vystoupení, ale bohužel má v současné době velmi málo členů. Přesto, že v Hruškách příliš volnočasových aktivit pro děti není, rodiče je raději nechají bezcílně marnit drahocenný čas a vymýšlet různá alotria. V souboru se přece děti mohou naučit lidové písně, tance a zvyky zakomponované do pěveckotanečních pásem tak, aby mohly reprezentovat svým uměním svou obec na různých kulturních akcích doma i v zahraničí. Proto se obracím na všechny rozumné rodiče v Hruškách. Pošlete své děti do našeho souboru a přijďte i vy sami. Budete vítáni. Pro děti je to jedna z možností, jak zajímavě vyplnit svůj volný čas, jak se vzdělávat v tradiční lidové kultuře, naučit se disciplíně, zodpovědnosti, práci v kolektivu, zbavit se trémy apod. Děti tyto souvislosti ještě nechápou, ty bychom si měli uvědomit my, dospělí, především rodiče, a společně se pokusit nenásilným způsobem děti pro tuto činnost formovat. Soubor Pampelišky zkouší pravidelně dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a pátek do do hod. V současné době se soubor zúčastňuje dětských krojových plesů např. v Bulharech, Staré Břeclavi a Šakvicích. Na plesy má soubor nastudovanou Českou besedu. V dubnu proběhne regionální soutěž dětských souborů a na ni si soubor chystá pásmo Ráno na trávě. V repertoáru má další tři pásma Malé kuchařky, Na husičky a U sedláka dobře slúžit. Děti se učí základním podlužáckým tancům a tak se připravují na to, aby v pozdějších letech převzali organizaci hrušeckých hodů a veškerých lidových zábav. Chtěl bych informovat hrušecké občany, že uchovat a rozvíjet lidové tradice je celosvětovým trendem. Také vláda České republiky, na popud

12 světové organizace UNESCO, vydala usnesení ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a také Evropská unie podporuje dotacemi tuto činnost. Věřím, že i v Hruškách vzájemnou spoluprací a pochopením všech rozumných hrušeckých občanů docílíme toho, aby lidové tradice v této obci nezahynuly, ba naopak vzkvétaly. Protože ne západní konzum, ale naše lidové umění bude přínosem k prosazování naší identity v nových, kulturně společenských podmínkách Evropy. Jaroslav Švach MD jak to tenkrát bylo 1. Dnes je díky historii naší země Mezinárodní den žen spojován s komunistickým režimem. Historie však sahá hluboko do minulosti a s komunismem nemá pranic společného. 2. V roce 1857 v USA v březnu stávkovaly ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. V té době ještě nebyl mezinárodním svátkem. O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací švadlen v USA. Pevný den ale tehdy stanoven nebyl. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Datum bylo stanoveno na 19. března. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března různé akce proti válce. V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem chléb a mír. Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a Prozatímní vláda schválila i volební právo žen. Demonstrace byla 23. února, což připadá na 8. březen kalendáře gregoriánského. Tím se MDŽ ustálil na 8. březnu. OSN oficiálně uznala MDŽ v roce V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády, jež o jeho existenci neměly dříve tušení. Dnes si tento den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie, v Rusku je dokonce dnem volna. Oslavy MDŽ jsou spojeny zejména s konáním přednášek na téma postavení žen ve společnosti a v rozdílných kulturách.

13 3. Proč se MDŽ stále slaví? Protože je třeba stále připomínat, že ženy musely za svá práva tvrdě bojovat a neměly je samozřejmě, tak jako muži. Protože ještě dnes, sto let po vzniku MDŽ, nemají všechny ženy zaručena stejná práva jako muži, a to ani v tzv. civilizovaných společnostech. 4. Jak se MDŽ slaví? Zaplaťpánbůh se už neslaví budovatelskými básničkami a pionýrskými vystoupeními ani sadou nových ručníků s logem státních podniků. 5. Ženy by ale neměly v tento den toužit po jemné kytičce od svého milovaného ani po bonboniéře, neslavíme přece Valentýna. MDŽ je svátkem bojovných a bojujících žen a i dnes je za co bojovat, ženy mají třetinové platy oproti mužům, dochází k feminizaci chudoby (absolventka jakéhokoli oboru se uplatní při shánění zaměstnání prokazatelně hůř než absolvent stejného oboru, je víc nezaměstnaných žen před důchodem a víc žen těsně po mateřské dovolené, které nemohou najít práci), pojmy jako je domácí násilí či obchod s ženami si ještě nenašly cestu do našich zákonů, denně nás čekají dvě směny - práce a domácnost. Kurz terénní pracovník V souvislosti s přijatým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, připravuje Obecní úřad v Hruškách ve spolupráci se vzdělávacím zařízením CC Systems a.s. Hodonín vzdělávací kurz Terénní sociální pracovník. Kurz je určen zájemcům o poskytování sociálních služeb osobám, které jsou zařazeny do některého ze čtyř stupňů závislosti, které mají problémy se zajištěním této služby. Rozsah kurzu je cca 260 hodin a obsahuje jak získání teoretických znalostí v oblasti péče o osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči o osobu vlastní a při zajištění soběstačnosti, tak praktické zkušenosti při péči o pacienty v různých zdravotních zařízeních. Kurz je plně hrazen z prostředků Evropské unie, pro vážné zájemce je tedy poskytován zdarma. Je určen osobám evidovaným na úřadu práce a jeho absolvování by mělo vést k nalezení pracovního uplatnění. Uchazeči o kurz by měli vlastnit řidičské oprávnění skupiny B a automobil. V případě, že se v naší obci najde dostatek zájemců o poskytování sociálních služeb (např. donáška obědů, nákupy, doprovod k lékaři, zajištění praní prádla, jednoduchá péče o závislou osobu, apod.), najde absolvent kurzu zaměstnání buď pod Obecním úřadem v Hruškách nebo bude zaměstnán jako terénní sociální pracovník pod Domem s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi (rozjednáno).

14 Hledáme tedy zájemce z řad nezaměstnaných občanů Hrušek, evidovaných na úřadu práce, kteří mají dostatečné sociální cítění a odvahu tuto službu poskytovat, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Hruškách co nejdříve. Aby mohl být kurz realizován, je potřeba vytvořit skupinu cca 12 lidí, kteří se budou v tomto oboru vzdělávat. Oslovili jsme okolní obce a věříme, že se nám tuto skupinu podaří sestavit. Víme, že v naší obci jsou také občané, kteří by o tuto službu měli zájem, jen neví, kde o ni požádat. Další skutečností pro tyto občany je, že pokud nenajdou osobu, která bude ochotna jim péči poskytovat, obecní úřad s rozšířenou působností jim příspěvek určený na péči odejme. Vyzýváme také tyto občany nebo jejich rodinné příslušníky, kteří jsou zaměstnáni a nemohou o své příbuzné pečovat, aby svůj zájem ohlásili na Obecním úřadě v Hruškách. Ing. Božena Kratochvílová, tajemnice Výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice SILC 2007 (Životní podmínky 2007), které navazuje na šetření SILC z let 2005 a Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácnost, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca domácnostech, z nichž některé se zúčastnily již předcházejících vln. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Vlastní šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Tazatelé se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce vydané Samostatným oddělením terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat ve znění pozdějších předpisů. S případnými dotazy je možné se obrátit na Ing. Natálii Neprašovou, ČSÚ - detašované pracoviště Břeclav, tel Ing. Bc. Božena Kratochvílová, tajemnice

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více