Narodil se v Hruškách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Narodil se v Hruškách"

Transkript

1 Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty rusky a německy. Ale to byla jen krátkodobá záležitost. Trvale se mu podařilo zakotvit na univerzitě až v roce Jednou z univerzit, kam poslal svoji žádost, byla i univerzita ve Fairbanksu na Aljašce. Ale ani zde neučil od začátku svoji filosofii, k té se dostal až mnohem později. Na své přijetí na Aljašskou univerzitu zavzpomínal profesor Krejčí v roce 1993 pro sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně: Z univerzity na Aljašce jsem dostal zprávu, abych tam zavolal... Zavolám a tam je prezident univerzity ve Fairbanksu na Aljašce. Říká mi: mám tady váš dopis, že máte zájem se sem dostat, a co prý tu chci vlastně dělat? Odpověděl jsem, že filosofii. Začal se smát, a tak jsem se ho ptal, proč se směje. Řekl mi, že filosofii nikdy nepotřebovali, nepotřebují a nikdy potřebovat nebudou. Kdyby jste tak někdy uměl něco, co má nějaký smysl... Kdybych prý uměl nějaký jazyk... Tak jsem mu řekl, že mluvím německy, rusky a francouzsky. A tak od roku 1960 začal vyučovat na Aljašce jazyky. Mezitím došlo ke změně vedení univerzity a díky tomu se dostal k výuce filosofie. Později se mu podařilo zde vybudovat katedru filosofie (1963) a ještě později i katedru lidských vztahů (1975). To už ovšem byl několik let řádným profesorem aljašské univerzity, založené roku K jmenování došlo v roce Dva roky byl rovněž děkanem univerzity pro vědu a umění. Na univerzitě ve Fairbanksu trvale zakotvil a s jeho jménem je tu navždy spojen rozvoj filosofie. Ne vždy to měl lehké. Nejen, že mu zezačátku nepřálo vedení, které považovalo filosofii za zbytečný přepych, ale zároveň ho mnozí podezřívali z podpory marxismu. V novinách sdělovali všem komoušům v kopcích, že tu mají marxistu na univerzitě, že Ruda Krejčí učí o marxismu každé pondělí večer od osmi do jedenácti, vzpomínal po letech. (Těmi komunisty v kopcích myslely noviny beatniky, kteří byli předchůdci hnutí hippies.) Všichni tito lidé udělali mé kursy velmi populární. Po čase se dostavili lidé z FBI, byla tam i CIA, natáčeli mé výklady na pásky a pak to analyzovali. Uvědomili si však, že učím kritiku marxismu, založenou hlavně na práci T. G. Masaryka Otázka sociální. Profesor Krejčí je autorem řady knih a studií. Z jeho děl jmenujme alespoň Introduction to Philosophy (Fairbanks 1985), Contemporary Philosophy and its Foundation (Vídeň 1985), In Search of Synthesis of Centemporary East-West Philosophy (Vídeň 1985), Introduction to Logic

2 (Fairbanks 1986), T. G. Masaryk s Concrete Logic Yesterday and Today (Vídeň 1986). Rovněž pravidelně přispívá do řady renomovaných světových časopisů (Panetics Logotherapy a další). Úzce spolupracoval s filosofickými veličinami, jako byl Karl Popper, Viktor Frankl a Hiroshi Takashima. Podílel se na činnosti Wittgensteinova světového hnutí a mimo to také absolvoval několik přednáškových turné po celém světě. Profesor Krejčí je však znám i jako editor pamětí Jana Eskymo Welzla, jež populární polárník českého původu napsal v letech v Dawsonu německým kurentem. Učinil tak pod dojmem čtenářského úspěchu svých vzpomínek, které literárně zpracovali novináři a spisovatelé Bedřich Golome a Eduard Valenta a postupně vydali ve čtyřech knihách, z nichž první dvě (Třicet let na zlatém severu a Po stopách polárních pokladů) byly přeloženy do osmnácti jazyků a stal se opravdovými bestsellery. Jak už to někdy bývá, Welzl z honoráře za tuto knihu prakticky nedostal nic. A tak se zahořklý a nespokojený rozhodl napsat svoje skutečné paměti. Jejich rukopis ležel pak dlouho po autorově smrti v knihovně jednoho profesora aljašské univerzity, a když i ten zemřel, dostal se shodou okolností do rukou profesora Krejčího, který jej přeložil nejdříve do moderní němčiny a poté do češtiny. Kniha vyšla pod titulem Jan Welzl: Cesta kolem světa ) v Praze roku 1997 a je cenným dokladem pro poznání pozoruhodné osobnosti legendárního českého polárníka. Při výčtu Krejčího aktivit nesmíme ovšem zapomenout ani na jeho lásku ke sportu. V mládí hrál kopanou, hokej a tenis za různé moravské sportovní kluby a později za innsbrucký hokejový klub. Po příchodu do Ameriky se stal propagátorem evropského fotbalu, který byl v té době na západním pobřeží USA téměř neznámým. Později na Aljašce, kde se fotbal vůbec nehrál, zorganizoval v roce 1973 první instruktáž pro mladé fotbalisty a krátce na to připravil první mezinárodní fotbalový zápas mezi Aljaškou a Japonskem. Nutno dodat, že Aljaška pod jeho vedením vyhrála 6:3. Sám pan profesor dal tři góly! A co říci na závěr? Během své téměř čtyřicetileté vysokoškolské kariéry učil profesor Krejčí po celé Aljašce asi patnáct tisíc studentů světovou filosofii. Po roce 1989 chtěl své zkušenosti předávat na Karlově univerzitě jako hostující profesor s podporou Fulbrightovy nadace. Bohužel naše strana mu na poslední chvíli odpověděla, že potřebují ekonoma a ne filosofa. Je to jistě pro nás velká škoda, ale i takový byl začátek devadesátých let minulého století. Profesor Krejčí žije nyní na zaslouženém odpočinku ve Fairbanksu a Manley Hot Spring s bývalou herečkou českého původu Věrou Fuskovou, dcerou českého podnikatele a politika Eduarda Fuska. Popřejme mu pevné zdraví a doufejme, že si ještě od něho mnohé přečteme, a nejen o Masarykovi.

3 Hrušečtí jubilanti V měsících lednu a únoru slaví svá životní jubilea tito naši občané. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 50 let Zdenka Čechová Na Kanadě let Jitřenka Zoderová Na aleji Zdeněk Benda U pálenice let Antonín Maňák Hlavní Lubomír Mráz Na Kanadě Anežka Benešová Záhumenní let Anna Zoderová Úzká let Jiří Kuja U svodnice Zdeňka Bilská Záhumenní let Božena Průdková Břeclavská Emílie Poláchová Za vodú František Brožek Příční let Anna Tréšková Sklepní let Anna Teturová Týnecká 500 Výměna řidičských průkazů Jaroslava Rajchmanová Do konce tohoto roku jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v období od do povinni provést jejich výměnu. Výměna se provádí na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele, v našem případě tedy Městský úřad Břeclav, a je osvobozena od správního poplatku. Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do dní. Všem držitelům je doporučeno neodkládat výměnu až na poslední chvíli, ale provést ji ve dřívějším termínu. Předejdou tím dlouhému čekání na úřadě a řidičský průkaz bude vydán v zákonem stanovené lhůtě. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva dopravy Jaroslava Rajchmanová

4 Internetové stránky Vážení spoluobčané, doufám, že jste si již zvykli nahlížet na naše internetové stránky, které se snažím pravidelně aktualizovat. Připomínám, že všechny dokumenty, které jsou zveřejněny na vývěsce u obchodu, naleznete i na internetové úřední desce v odkazu obecní úřad. V minulém roce průměrně každý měsíc navštívilo 950 návštěvníků a to svědčí o tom, že bychom stránky měli přizpůsobit zájmům vás, občanů. Proto bych vás chtěla poprosit, pokud budete mít nějaký nápad, či připomínku, jak náš web zdokonalit nebo vylepšit, nenechávejte si je pro sebe a to se týká i fotografií z hrušeckých akcí. Budu vděčná, když nám je poskytnete pro zveřejnění. Fotogalerie je totiž druhou nejnavštěvovanější stránkou a hezká fotografie má určitě největší vypovídací schopnost o životě v obci pro člověka na druhém konci republiky i na druhém konci světa. Dále bych chtěla znovu vyzvat hrušecké firmy, podnikatele, vinaře, provozovatele ubytování., pokud máte zájem se prezentovat na našich internetových stránkách, podotýkám ZDARMA, kontaktujte mě a já vám ráda zveřejním kontaktní údaje, fotografie, či logo. tel: Společenská kronika Zemřeli Rudolf Tetur (1923) Týnecká Anna Benešová (1913) U svodnice 473 Narodili se Martina Musilová Hlavní Karolína Smetanová Hlavní Ema Slatinská Hlavní Denisa Nešporová Příční Adéla Pobudová Písečná 583

5 Plasty Plasty, sklo, tetrapak třídění a svoz Rozhodnutím rady obce byl změněn systém sbírání a svozu plastového odpadu. Od měsíce února jej naši zaměstnanci sváží přímo od rodinných domů a tento svoz bude probíhat každé první pondělí v měsíci. V tomto termínu je proto potřeba připravit svázaný pytel s plastovým odpadem před dům, odkud bude odvezen a náhradní pytel bude zanechán na nějakém vhodném místě (např. v poštovní schránce) nebo bude k vyzvednutí na obecním úřadě. Sklo Mezi tento odpad patří: - čisté PET láhve (sešlápnuté a zatažené uzávěrem) - folie všech druhů a barev - sáčky, tašky, igelitové pytle různých barev - potravinářské plastové přepravky všech druhů a barev Do plastového odpadu nepatří: - kelímky od jogurtů a rostlinných másel - obalové PVC např. od čistících prostředků - bakelit - lino - polystyren Koncem ledna byly u Potravin paní Faltusové, u Pohostinství u Dřímalů a u vjezdu na sběrný dvůr umístěny nové kontejnery na sklo. Prozatím se sklo sbírá jako netříděné, tzn., že do kontejneru je možno vhazovat sklo bez barevného odlišení. V průběhu prvního pololetí budou instalovány ještě další nádoby a sklo bude nutno třídit. Tetrapak Od měsíce března zavádí a.s. Hantály sběr tetrapakových obalů. Jsou k tomu určeny červené pytle a budou se do nich odkládat všechny nápojové kartony od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína. Krabice je nutné nejdříve vypláchnout, rozložit rohy a stlačit a poté odložit do pytle. Jaroslava Rajchmanová

6 Kulturně společenské centrum Vážení občané, uprostřed naší vesnice máme zrekonstruovanou budovu Kulturně společenského centra, ve kterém úspěšně působí několik podnikatelských subjektů, jejichž služby jste již určitě využili. Na přelomu roku 2006/2007 bylo za přispění dotací z fondů Evropské unie pořízeno vybavení budovy ve výši cca 2 mil. Kč. Na vybavení bude po vyúčtování celkových nákladů poskytnuta dotace ve výši 75 %, kterou bude částečně splacen úvěr, který musel být pro tento účel ještě v minulém volebním období otevřen. Koncem roku 2006, kdy se rozhodovalo o dalším spravování tohoto objektu, odešel dosavadní správce pan Švach a rada obce rozhodla ve výběrovém řízení o pronájmu budovy TJ Sokol Luna Hrušky. A zde vyvstal problém. Vzhledem k léty neřešenému duplicitnímu zápisu vlastnictví k objektu Obcí Hrušky a TJ Sokol Luna Hrušky, nemůže mezi těmito vlastníky vzniknout žádný nájemní vztah, ať je případná smlouva pojmenována jakkoli. Z tohoto důvodu rada Obce Hrušky revokovala své rozhodnutí o pronájmu budovy a hledala řešení tohoto problému, který se dostal až na jednání zastupitelstva obce, které přijalo usnesení o pronájmu budovy KSC tělovýchovné jednotě. Část tohoto usnesení je však od prvopočátku neplatná, protože rozhodování o pronájmech majetku je výhradně v pravomoci rady obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Tudíž zůstala v platnosti pouze druhá část usnesení zastupitelstva obce, řešit vlastnictví k budově KSC právní cestou. Než však bude přistoupeno k tomuto kroku a vzhledem k tomu, že je prvořadým zájmem radních obce budovu KSC dát k využívání TJ, proběhlo jednání mezi zástupci Obce Hrušky a zástupci TJ Sokol Luna Hrušky, kde byl předjednán další postup a o řešení duplicity vlastnických práv k nemovitosti musí rozhodnout valná hromada TJ Sokola Luna Hrušky. Naskýtají se zde dvě varianty řešení: - Podpis souhlasného prohlášení obou stran o narovnání vlastnického vztahu k budově ve prospěch Obce Hrušky, která na základě zjištěných skutečností má zato, že je vlastníkem a vzhledem k poskytnuté dotaci na rekonstrukci objektu a dodržení smluvního ujednání podmínek pro poskytnutí dotace, musí vlastníkem zůstat. V tomto případě je řešení rychlé, obec je ochotna přistoupit na dlouhodobý pronájem TJ Sokolu Luna Hrušky. - Druhým řešením je podání žaloby na určení vlastníka objektu a rozhodnout tak celý spor soudní cestou. Je zde ve hře také další právní institut a to je institut vydržení budovy Obcí Hrušky.

7 Vzhledem k tomu, že se po obci množí dohady a neověřené zprávy o budoucnosti Kulturně společenského centra v Hruškách, zveřejňujeme, se souhlasem Mgr. Zabadalové, její právní stanovisko k danému problému. Stanovisko k duplicitnímu zápisu Ing. Bc. Božena Kratochvílová Na základě Vašeho požadavku k duplicitnímu zápisu vedenému u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 1589, kde jsou vedení dva vlastníci, a to Obec Hrušky, se sídlem U zbrojnice 100, Hrušky a TJ Sokol, se sídlem Hrušky Vám na základě Vaší žádosti podávám toto stanovisko: Duplicitní zápis se týká budovy č.p. 427 (občanská vybavenost) umístěné na pozemku p.č. 705, a pozemku p.č. 705 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 936 m 2, v obci a katastrálním území Hrušky. Vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem bylo zapsáno pro vlastníka TJ Sokol na základě listiny Smlouvy č. 1438/94 o převodu vlastnictví majetku Českého svazu tělesné výchovy ze dne , právní účinky vkladu ke dni Pro vlastníka Obec Hrušky na základě listiny souhlasného prohlášení o nabytí vlastnictví dle zák. č. 172/1991 Sb., notářský zápis NZ 593/2003 dle 1 z.č. 172/1991 Sb. Obsahem notářského zápisu je prohlášení Obce Hrušky, že se shora uvedenými nemovitostmi hospodařila a užívala ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. Toto své prohlášení a tvrzení Obec Hrušky prokazuje listinou nabídkou bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví státu ze dne 18. září 1967, hospodářskou smlouvou ze dne 18. září 1967 a knihovní vložkou č Obec Hrušky si vyžádala kopie spisového materiálu finančního odboru ONV Břeclav č.j. Fin/72/Rp-311-Vi u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Součástí tohoto spisového materiálu je shora popsaná listina nabídka Tělovýchovné jednoty Sokol v Hruškách ze dne 18. září 1967 Sb. Žádost Místního národního výboru v Hruškách adresovaná Středisku geodézie Břeclav, ze které vyplývá, že MNV v Hruškách žádá o oznámení podkladů pro zápis nemovitostí porovnáním pozemkové knihy a evidence nemovitostí. Ze stanoviska Střediska geodézie v Břeclavi vyplývá, že vlastník TJ Sokol je vlastníkem budovy č.p. 427 a pozemku st. p.č. 446 o výměře 973 m2 na základě zápisu v knih. vložce Součástí shora citovaného spisového materiálu je dále výpis z pozemkové knihy číslo knihovní vložky 1038, katastrální území Hrušky, ze kterého vyplývá, že budova č.p. 427 a pozemek st.pč. 469 je vlastnictvím Tělocvičné jednoty, Sokol v Hruškách, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1. června Další listinou je zápis z členské

8 schůze jednoty konané dne 20. června 1967, ze kterého vyplývá, že členové TJ Sokol v Hruškách projednali předání shora citované budovy MNV v Hruškách. Dále je součástí spisu ocenění budovy č.p. 427 a st. p. č. 469 o výměře 973 m 2, přípis finančního odboru ONV Břeclav, ze kterého vyplývá, že finanční odbor zasílá MNV v Hruškách hospodářskou smlouvu o převodu budovy č.p. 427 v Hruškách do správy národního majetku, další listinou je žádost finančního odboru ONV Břeclav o zápis nemovitostí na vlastnický list pro Čsl. stát správa národního výboru Hrušky a vyrozumění o provedeném zápisu v evidenci nemovitostí podle 6 odst. 4 vyhlášky č. 23/1964 Sb. Na základě shora popsaných skutečností lze jednoznačné konstatovat, že Obec Hrušky nabyla nemovitosti na základě účinnosti zák. č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Vzhledem k existenci duplicitního zápisu v katastru nemovitostí a dále vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k dohodě mezi shora uvedenými osobami, týkající se odstranění duplicitního zápisu ke shora popsaným nemovitostem, doporučuji podání žaloby na určení vlastnického práva. Podle mého názoru Obec Hrušky prokáže podáním žaloby naléhavý právní zájem na vydání rozsudku, na základě kterého se určuje, že výlučným vlastníkem shora popsaných nemovitostí je Obec Hrušky. Obec Hrušky tedy nabyla nemovitosti dle ust. 1 zák. č. 172/1991 Sb. Z citovaného ustanovení vyplývá, že do vlastnictví obcí dnem účinnosti zákona (172/1991 Sb.) přecházejí věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni 23. listopadu příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce a s těmito věcmi ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. hospodařily. Obec Hrušky v souladu s výše citovaným ustanovením zákona prokázala v souvislosti se zápisem svého vlastnického práva požadavky zákona. Nabídkou bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví Československého státu vzniklo vlastnické právo Československému státu. Nabídka byla přijata Československým státem finančním odborem ONV v Břeclavi. Okresní národní výbor v Břeclavi hospodářskou smlouvou převedl správu národního majetku dne 18. září 1967 Místnímu národnímu výboru. Je tedy nepochybné, že vlastnické právo vzniklo Obci Hrušky v souladu s ust. 1 zákona č. 172/1991 Sb. V roce 1994 TJ Sokol Hrušky nabývá nemovitosti do vlastnického práva na základě smlouvy o převodu vlastnictví majetku Českého svazu tělesné výchovy. Především není doposud zřejmé na základě jakého nabývacího titulu Český svaz tělesné výchovy, se sídlem ul. Mezi stadiony, Praha 6 Strahov, provedl převod nemovitostí. Zejména není zřejmé jak prokázal své vlastnické právo, se kterým disponoval. Lze však k tomuto konstatovat, že již z výpisu

9 z pozemkové knihy číslo knihovní vložky 1038, katastrální území Hrušky, vyplývá, že budova č.p. 427 a pozemek st.p.č. 469 je vlastnictvím Tělocvičné jednoty, Sokol v Hruškách, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1. června A dále lze konstatovat, že nemovitosti byly předány jednoznačně vlastníkem na základě shora popsaného právního úkonu Čsl. státu již v roce V této souvislosti dále upozorňuji na institut případného vydržení vlastnického práva, kdy Obec Hrušky a její právní předchůdce užívala nemovitosti v dobré víře, že je vlastní po dobu stanovenou zákonem. K dnešnímu dni tedy zůstává sporné užívání shora popsaných nemovitostí. Každý právní úkon, který by souvisel s užíváním nemovitostí, a to zejména uzavíráním smluv o nájmu nebytových prostor a podobně, by mohl být kdykoliv později určen jako neplatný s odkazem na ustanovení občanského zákoníku. Doporučuji Obci Hrušky podat žalobu na určení vlastnického práva. Dále upozorňuji na závazek Obec Hrušky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí pomoci z programu SAPARD č. 1612/239/ BR, kterou obec uzavřela s Ministerstvem zemědělství České republiky. Předmětem této smlouvy je poskytnutí pomoci z programu SAPARD, a to zejména pro přestavbu Kulturně společenského centra Hrušky. Obec Hrušky jako investor na základě stavebního povolení vydaného dne pod č.j. SU/3412/03/Vl-330, provedla stavební úpravy budovy v souladu s výrokovou částí stavebního povolení. Budovu na základě tohoto správního rozhodnutí podstatně zhodnotila. Doporučuje vzhledem ke všem zde popsaným skutečnostem odstranění duplicitního zápisu v katastru nemovitosti občanskoprávní žalobou. Informace k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Mgr. Hana Zabadalová Nový zákon č. 108/2007 Sb., o sociálních službách přinesl řadu změn. Poskytovat sociální služby lze jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. Výjimku tvoří dva případy, u kterých rozhodnutí o registraci není vyžadováno. V prvém případě jedná-li se o poskytovatele se sídlem v jiném členském státě EU a je držitelem oprávnění k poskytování těchto služeb v členském státě EU. Druhým případem je situace, kdy osobě poskytuje pomoc blízká osoba nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel. Poskytovatelé sociálních služeb jsou podle přechodných ustanovení zákona povinni podat žádost o registraci ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona a v této lhůtě jsou povinni uzavřít

10 pojistnou smlouvu. Registrujícím orgánem je příslušný krajský úřad podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Zásadní změnou zákona je úprava nové dávky příspěvku na péči na úhradu sociálních služeb dle míry závislosti. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o osobu vlastní a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Existují 4 stupně závislosti. Stupeň se stanoví podle zhodnocení 18 úkonů péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti. O zařazení do jednotlivých stupňů závislosti rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností (Městský úřad Břeclav, odbor sociálních služeb, I. patro). O stupni závislosti rozhoduje úřad práce, který posoudí stav svým lékařem a sdělí OÚ stanovený stupeň závislosti osoby, odůvodnění a dobu platnosti posouzení. Při posuzování zdravotního stavu se hodnotí přítomnost postižení a funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Stupeň I. lehká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech) Stupeň II. středně těžká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech) Stupeň III. těžká závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech) Stupeň IV úplná závislost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje osoba každodenní péči nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti (u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech) Posuzující lékař úřadu práce vychází z lékařských zpráv, zejména z dokumentace ošetřujícího lékaře, výsledků sociálního šetření provedené sociálním pracovníkem obce a je-li to potřebné, také z výsledku vlastního vyšetření posuzované osoby. Ing. Bc. Božena Kratochvílová, tajemnice

11 Všem občanům Hrušek, především rodičům dětí školou povinných Jižní Morava byla vždy pojmem v udržování a zachovávání tradiční lidové kultury. Také v Hruškách se lidové tradice vždy udržovaly a ctily. Nabídka konzumní západní kultury, kterou na naši mládež denně chrlí sdělovací prostředky, má negativní vliv na chápání našich tradičních hodnot kultury a směřuje naši mládež, samozřejmě i tu hrušeckou, úplně někam jinam. Je to velká škoda, že se neumíme vzepřít, abychom to pěkné a hodnotné, co nám tu zanechali naši předkové a co nám závidí celý svět, uchránili. Jedna z možností, jak se této invazi ubránit, je začít pracovat s dětmi formou pravidelných zkoušek v dětských folklórních kroužcích či souborech. Učit je už od malička naše lidové písně, tance a zvyky a zaset jim do srdíček lásku ke své obci, ke svému rodnému kraji. Tuto skutečnost si uvědomuje i současné vedení radnice v Hruškách. Pracuje zde léta dětský folklórní soubor, který radnice podporuje. Soubor již má za sebou spoustu úspěšných vystoupení, ale bohužel má v současné době velmi málo členů. Přesto, že v Hruškách příliš volnočasových aktivit pro děti není, rodiče je raději nechají bezcílně marnit drahocenný čas a vymýšlet různá alotria. V souboru se přece děti mohou naučit lidové písně, tance a zvyky zakomponované do pěveckotanečních pásem tak, aby mohly reprezentovat svým uměním svou obec na různých kulturních akcích doma i v zahraničí. Proto se obracím na všechny rozumné rodiče v Hruškách. Pošlete své děti do našeho souboru a přijďte i vy sami. Budete vítáni. Pro děti je to jedna z možností, jak zajímavě vyplnit svůj volný čas, jak se vzdělávat v tradiční lidové kultuře, naučit se disciplíně, zodpovědnosti, práci v kolektivu, zbavit se trémy apod. Děti tyto souvislosti ještě nechápou, ty bychom si měli uvědomit my, dospělí, především rodiče, a společně se pokusit nenásilným způsobem děti pro tuto činnost formovat. Soubor Pampelišky zkouší pravidelně dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a pátek do do hod. V současné době se soubor zúčastňuje dětských krojových plesů např. v Bulharech, Staré Břeclavi a Šakvicích. Na plesy má soubor nastudovanou Českou besedu. V dubnu proběhne regionální soutěž dětských souborů a na ni si soubor chystá pásmo Ráno na trávě. V repertoáru má další tři pásma Malé kuchařky, Na husičky a U sedláka dobře slúžit. Děti se učí základním podlužáckým tancům a tak se připravují na to, aby v pozdějších letech převzali organizaci hrušeckých hodů a veškerých lidových zábav. Chtěl bych informovat hrušecké občany, že uchovat a rozvíjet lidové tradice je celosvětovým trendem. Také vláda České republiky, na popud

12 světové organizace UNESCO, vydala usnesení ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a také Evropská unie podporuje dotacemi tuto činnost. Věřím, že i v Hruškách vzájemnou spoluprací a pochopením všech rozumných hrušeckých občanů docílíme toho, aby lidové tradice v této obci nezahynuly, ba naopak vzkvétaly. Protože ne západní konzum, ale naše lidové umění bude přínosem k prosazování naší identity v nových, kulturně společenských podmínkách Evropy. Jaroslav Švach MD jak to tenkrát bylo 1. Dnes je díky historii naší země Mezinárodní den žen spojován s komunistickým režimem. Historie však sahá hluboko do minulosti a s komunismem nemá pranic společného. 2. V roce 1857 v USA v březnu stávkovaly ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. V té době ještě nebyl mezinárodním svátkem. O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací švadlen v USA. Pevný den ale tehdy stanoven nebyl. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Datum bylo stanoveno na 19. března. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března různé akce proti válce. V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem chléb a mír. Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a Prozatímní vláda schválila i volební právo žen. Demonstrace byla 23. února, což připadá na 8. březen kalendáře gregoriánského. Tím se MDŽ ustálil na 8. březnu. OSN oficiálně uznala MDŽ v roce V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády, jež o jeho existenci neměly dříve tušení. Dnes si tento den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie, v Rusku je dokonce dnem volna. Oslavy MDŽ jsou spojeny zejména s konáním přednášek na téma postavení žen ve společnosti a v rozdílných kulturách.

13 3. Proč se MDŽ stále slaví? Protože je třeba stále připomínat, že ženy musely za svá práva tvrdě bojovat a neměly je samozřejmě, tak jako muži. Protože ještě dnes, sto let po vzniku MDŽ, nemají všechny ženy zaručena stejná práva jako muži, a to ani v tzv. civilizovaných společnostech. 4. Jak se MDŽ slaví? Zaplaťpánbůh se už neslaví budovatelskými básničkami a pionýrskými vystoupeními ani sadou nových ručníků s logem státních podniků. 5. Ženy by ale neměly v tento den toužit po jemné kytičce od svého milovaného ani po bonboniéře, neslavíme přece Valentýna. MDŽ je svátkem bojovných a bojujících žen a i dnes je za co bojovat, ženy mají třetinové platy oproti mužům, dochází k feminizaci chudoby (absolventka jakéhokoli oboru se uplatní při shánění zaměstnání prokazatelně hůř než absolvent stejného oboru, je víc nezaměstnaných žen před důchodem a víc žen těsně po mateřské dovolené, které nemohou najít práci), pojmy jako je domácí násilí či obchod s ženami si ještě nenašly cestu do našich zákonů, denně nás čekají dvě směny - práce a domácnost. Kurz terénní pracovník V souvislosti s přijatým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, připravuje Obecní úřad v Hruškách ve spolupráci se vzdělávacím zařízením CC Systems a.s. Hodonín vzdělávací kurz Terénní sociální pracovník. Kurz je určen zájemcům o poskytování sociálních služeb osobám, které jsou zařazeny do některého ze čtyř stupňů závislosti, které mají problémy se zajištěním této služby. Rozsah kurzu je cca 260 hodin a obsahuje jak získání teoretických znalostí v oblasti péče o osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči o osobu vlastní a při zajištění soběstačnosti, tak praktické zkušenosti při péči o pacienty v různých zdravotních zařízeních. Kurz je plně hrazen z prostředků Evropské unie, pro vážné zájemce je tedy poskytován zdarma. Je určen osobám evidovaným na úřadu práce a jeho absolvování by mělo vést k nalezení pracovního uplatnění. Uchazeči o kurz by měli vlastnit řidičské oprávnění skupiny B a automobil. V případě, že se v naší obci najde dostatek zájemců o poskytování sociálních služeb (např. donáška obědů, nákupy, doprovod k lékaři, zajištění praní prádla, jednoduchá péče o závislou osobu, apod.), najde absolvent kurzu zaměstnání buď pod Obecním úřadem v Hruškách nebo bude zaměstnán jako terénní sociální pracovník pod Domem s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi (rozjednáno).

14 Hledáme tedy zájemce z řad nezaměstnaných občanů Hrušek, evidovaných na úřadu práce, kteří mají dostatečné sociální cítění a odvahu tuto službu poskytovat, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Hruškách co nejdříve. Aby mohl být kurz realizován, je potřeba vytvořit skupinu cca 12 lidí, kteří se budou v tomto oboru vzdělávat. Oslovili jsme okolní obce a věříme, že se nám tuto skupinu podaří sestavit. Víme, že v naší obci jsou také občané, kteří by o tuto službu měli zájem, jen neví, kde o ni požádat. Další skutečností pro tyto občany je, že pokud nenajdou osobu, která bude ochotna jim péči poskytovat, obecní úřad s rozšířenou působností jim příspěvek určený na péči odejme. Vyzýváme také tyto občany nebo jejich rodinné příslušníky, kteří jsou zaměstnáni a nemohou o své příbuzné pečovat, aby svůj zájem ohlásili na Obecním úřadě v Hruškách. Ing. Božena Kratochvílová, tajemnice Výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice SILC 2007 (Životní podmínky 2007), které navazuje na šetření SILC z let 2005 a Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácnost, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca domácnostech, z nichž některé se zúčastnily již předcházejících vln. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Vlastní šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Tazatelé se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce vydané Samostatným oddělením terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat ve znění pozdějších předpisů. S případnými dotazy je možné se obrátit na Ing. Natálii Neprašovou, ČSÚ - detašované pracoviště Břeclav, tel Ing. Bc. Božena Kratochvílová, tajemnice

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni Zpravodaj myně Obsah: Jak to bude se stávajícími hřišti a pískovišti? Pro pamětníky i nepamětníky Informace Svazu důchodců ČR Tříděný odpad z Chr na skládce nekončí Nebuďme líní, třiďme odpad! Jak na sobecké

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více